Geef ze een pluim en mensen krijgen vleugels!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geef ze een pluim en mensen krijgen vleugels!"

Transcriptie

1 Geef ze een pluim en mensen krijgen vleugels! Bevestigen als motor voor een goed gevoel bij klein en groot (www.helianthus.be.tc) Ouderavond Marleen Borzée Bonheiden 13 februari 2007 Het kind ligt plat op haar rugje in een kuil op het grote weiland. Een groene vlakte, waarvan de grootte en de stilte de eenzaamheid van het kind nog groter maakt. Het huilt zonder geluid, weet niet dat er tranen zijn waarschijnlijk. Klein meisje, de handjes tegen de grond gedrukt, het moet toch iets vasthouden in deze eenzaamheid. Niemand kan van haar houden want ze is stout. Heel dit kleine bundeltje mens is wanhoop, angst en verlangen. Ineens spant het kind zich, ademloos luistert het. De stilte is weg, de eenzaamheid bestaat niet meer. Een groot levend wezen drukt zich tegen haar aan, zijn kop wordt zwaarder op haar borstje gelegd. Zo wacht hij, haar hond. Lang wachten behoeft hij niet. De armpjes klemmen zich vast om haar hals en verrukt klinkt het stemmetje: ik ben wel lief hé Ted, jij vindt mij lief! Jij vindt mij lief en dan verandert de wereld, de wereld van het kind en van volwassenen. Is dat niet het verlangen van iedere mens, iemand te vinden die erkenning toont en die zegt: ik heb je nodig, je betekent iets voor mij, ik vind je tof, dat kan jij goed, ik waardeer je, Het is een oermenselijk verlangen om aanvaard te worden, mee te tellen, iemand te hebben voor wie je iets betekent. Zonder dat wordt erg moeilijk. Maar ook omgekeerd: de ogenblikken waarin we ons aanvaard en erkend voelen, zijn de mooiste van ons leven Daarom zoemen we in op de kracht van de Inhoudstafel 1. Wat geeft mensen een goed gevoel? 1.1 Goed gevoel = ruimte voor zelfontplooiing 1.2 Groeien in alle fasen van het leven 2. Feedback en zelfinzicht 2.1 Zelfwaardegevoel als basis 2.2 Kernkwaliteiten en valkuilen 3. Positieve feedback is bevestigende communicatie 3.1 Groeien vanuit een bekwaamheidsgevoel 3.2 Non-verbale communicatie: soften 3.3 Verbale communicatie: luisteren, taal, boodschap 4. Besluit 4.1 Doordenkers 4.2 Actie: elke dag een pluim! 5. Boeiende boeken Geef ze een pluim! M. Borzée

2 1. Wat geeft mensen een goed gevoel? 1.1 Goed gevoel = ruimte voor zelfontplooiing Geluk is zo leven dat onze basisbehoeften voldoende bevredigd worden. Volgens Maslow zijn onze basisbehoeften: lichamelijke behoeften : eten, drinken, slaap, beweging, opwinding, rust, sexualiteit, veiligheidsbehoeften : behoefte aan bescherming en veiligheid, vrijheid van stress en spanningen,behoefte aan zekerheid, structuur, orde, grenzen, voorspelbaarheid, continuiteit, behoefte aan liefde en vriendschap : ergens bijhoren, geborgenheid ervaren, een plaats hebben in de groep, liefhebben en geliefd worden, behoefte aan (zelf)waardering : erkend worden, eigenwaarde ervaren, behoefte aan prestatie en deskundigheid, status en aanzien, behoefte aan zelfontplooiing : ontdekken en ontplooien van eigen mogelijkheden en talenten, trouw zijn aan eigen natuur, zelfverwezenlijking, datgene bereiken waartoe je je zich gedreven voelt, behoefte aan kennis, aan schoonheid, Elke behoefte wint aan betekenis als de voorgaande bevredigd is. Wanneer er voldoende voedsel en veiligheid is, kan men openstaan voor liefde en zo voor respect. Maslow spreekt ook over piekmomenten als korte momenten van zelfactualisering van geluk die dan de meer continue toestand van geluk ondersteunen. 1.2 Groeien in alle fasen van het leven Gelukkig zijn is lukken in Lukken maakt ge-luk-kkig! Gelukkig zijn is een levenstaak, een uitdaging in elke ontwikkelingsfase. Erikson wijst op groeistapjes en op het belang van evenwicht en harmonie. Babyperiode: veiligheid en vertrouwen (hoop) Ik mag er zijn, ik kan me hechten Peuterperiode: autonomie (zelfcontrole en wilskracht) Ik mag experimenteren Kleuterperiode: initiatief durven nemen (doelgerichtheid) Ik kan iets, ik krijg zelfvertrouwen Geef ze een pluim! M. Borzée

3 Schoolleeftijd: competentiegevoel opbouwen (bekwaamheid) Ik kan het leven aan Puberteit: identiteitsvorming (trouw) Ik ben iemand Adolescentie: intimiteit (liefde) Ik ben er voor de andere, ik ben verbonden met Volwassenheid: generativiteit (zorgzaamheid) Ik realiseer iets in deze werld, ik kan me inzetten Ouderdom: ik-integriteit (wijsheid) Ik ben tevreden over mijn leven Het mooiste aan ouder worden is dat je niet alle leeftijden die je hebt gehad, bent kwijtgeraakt Elke leeftijd is leef-tijd! 2. Feedback en zelfinzicht 2.1 Zelfwaardegevoel als basis Ik hou van mij is een voorwaarde voor ik hou van jou. Het is niet jouw taak mij aardig te vinden, het is de mijne. Een positief zelfbeeld is belangrijk om open te staan voor anderen. Positief zelfbeeld en tevredenheid gaan samen. Vermijd perfectionisme en leer relativeren en vrede nemen met jezelf. Jezelf graag zien en voldoende goed zorgen voor jezelf geven je energie om te zorgen voor anderen en enthousiasme uit te dragen. Wie liefdevol met mensen wil omgaan, moet eerst zichzelf leren liefhebben. Wie het goede niet ziet in zichzelf, ziet het evenmin in een ander. Positieve feedback is een positieve grondhouding ontwikkelen t.o.v. jezelf en de anderen. Jij schopte Vijf centimeter; Toen riep de meester o, wat ver! Jij schopte weer: Vijf meter. Dankzij o, wat ver! Ad Goos Geef ze een pluim! M. Borzée

4 2.2 Kernkwaliteiten en valkuilen Onze primaire verantwoordelijkheid ligt dus in het verzorgen van onze eigen ontwikkeling, in het in verbinding te staan met jezelf en daardoor verbondenheid met anderen opbouwen. Dit houdt een gezond zelfinzicht in. Ofman biedt hiervoor een mooi werkkader. Kernkwaliteiten kleuren een mens. Het zijn eigenschappen die tot het wezen van een persoon behoren, ze doordringen de hele persoon. Het is vaak datgene wat anderen in jou bewonderen, wat je typeert, wat je sterkte is. Vervormingen zijn kernkwaliteiten die te ver doorschieten. Zo kan kernkwaliteit behulpzaamheid doorschieten in bemoeizucht. Dan wordt de kracht van iemand zijn zwakte. De vervorming van iemands kernkwaliteit is tevens zijn valkuil. De valkuil is datgene wat de betreffende persoon regelmatig als label krijgt opgeplakt, het etiket dat je van anderen krijgt. Valkuil en kernkwaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voorbeelden: betrokkenheid-bemoeizucht, positief-naiëf, behulpzaam-betuttelend, profilerend- arrogant, kritisch-pessimistisch, flexibel-wispelturig, tevreden-zelfingenomen, inlevend- indiscreet, humoristisch-belachelijk, doorzettend-koppig, Het positief tegengestelde van je valkuil is je uitdaging. Het is een antwoord op de vragen: Wat kan ik bijleren? Wat brengt me in balans? Wat kan ik bij mezelf toevoegen? Voorbeeld: Als ik behulpzaam ben, dan is af en toe loslaten mijn uitdaging. Als ik soepel ben, is vasthoudendheid misschien een aandachtspunt. Als ik dan weer geconfronteerd wordt met het te veel van het goede van mijn uitdaging, dan ken ik mijn allergie. Welke eigenschappen vind ik storend bij anderen, waarmee heb ik het moeilijk? Waarvoor ben ik allergisch? Bv. een zeer actief iemand is allergisch aan luiheid. We besluiten: - Onze allergie maakt ons kwetsbaar. Het is een te veel van iets waar wij te weinig van hebben. We leren dus veel van mensen waaraan we allergisch zijn. - Geluk(t) is achter vervormingen en valkuilen kwaliteiten zien bij jezelf en bij anderen. - We moeten niet veranderen, we moeten wel de moed hebben om onaf te zijn en houden van onze imperfectie om zo vanuit een voorzichtige nieuwsgierigheid voor onze allergie te groeien naar een mooie balans : een combinatie van onze kernkwaliteiten met onze uitdaging! Ofman geeft ons dus veel stof tot nadenken over ons eigen functioneren en dat van anderen. Als men achter de vervormingen de kernkwaliteiten leert zien, wordt het mogelijk door vervelend gedrag heen te kijken. Laten we achter moeilijkheden mogelijkheden ontdekken. Laten we kijken naar wat wel goed gaat. Laten we mensen betrappen op goede dingen zodat ze het gevoel krijgen dat ze iets kunnen, dat ze de moeite waard zijn Geef ze een pluim! M. Borzée

5 3. Positieve feedback is bevestigende communicatie 3.1 Groeien vanuit een bekwaamheidsgevoel Positieve feedback is zeer belangrijk voor een open verrijkende communicatie. Mensen leren en groeien vooral vanuit de dingen die ze goed kunnen en die ook gewaardeerd worden. Ik kan datgene wat men van mij verwacht. Grote mensen groeien vanuit een bekwaamheidsgevoel, kleine mensen ook Pak iemand aan als hij iets goeds gedaan heeft. Juich datgene toe waar mensen goed in zijn Verwonder je over de dingen die goed gaan en verwoord ze. Kijk eens hoeveel tijd je besteedt aan dingen die goed lopen en als voorbeeld kunnen dienen voor de rest. Ben je alert genoeg om mensen pluimen te geven? Druk je je waardering uit voor hun bekwaamheid? Toon je aan je kinderen dat je van hen wakker ligt? Geef je hen kansen om te tonen waar ze goed in zijn? Geef je hen het gevoel dat ze voor jou speciaal zijn? Deel je complimentjes uit? 3.2 Non-verbale communicatie: soften 80% van de communicatie gebeurt non-verbaal. Aandacht besteden aan onze lichaamstaal is dus belangrijk. Verschillende communicatietechnieken kunnen hier helpen. SOFTEN kan hierbij heel bevestigend werken en roept spiegelgedrag op: Smile, Open posture, Forward leaning, Touch, Eye contact en Nod. Extra aandacht voor het (glim)lachen en aangepaste stemtaal. Positieve feedback betekent ook tijd nemen voor Tijd om iets goed, rustig en kalm te bespreken is vaak de meest efficiënte oplossing en voor een kind het mooiste geschenk. Noem kinderen met naam in positieve situaties. Zeg goeiendag, dank je wel, ja niet ja maar. Het is een plezier te plezieren. Zorg voor zomaar een attentie, een telefoontje, een proficiat Wat je doet schreeuwt zo hard, dat ik niet versta wat je zegt! Kopieer positieve contacten. Breng tijd door bij mensen die voor jou positief voorbeeld zijn! 3.3 Verbale communicatie: luisteren, taal, boodschap Feedback: welk effect wil ik bereiken met mijn gesprek? Het is niet omdat ik het zeg, dat hij het gehoord heeft. Het is niet omdat hij het hoort, dat hij het begrepen heeft. Het is niet omdat hij het begrepen heeft, dat hij het heeft aanvaard. Het is niet omdat hij het aanvaardt, dat hij het doet. Geef ze een pluim! M. Borzée

6 HET BELANG VAN LUISTEREN Ik heb 2 oren en 1 mond! Neem tijd om te luisteren, toon interesse en sta open voor het verhaal van de anderen. Zwijg zelf en durf ook stiltes inbouwen. Luister actief: Vat samen, herhaal de laatste woorden, stel open vragen en vraag door, vermijd projectie. Luister empathisch: Verwoord wat in de ander leeft (maak het impliciete expliciet) Laat ruimte voor gevoelens Adviseer niet te vlug en te veel Zoek de juiste betekenis van een boodschap: zakelijk: ik deel iets mee relationeel: ik draag zorg voor je, je betekent iets voor mij expressief: ik ben iemand die interesse heeft voor iets bepaald appellerend: ik wil dat jij iets doet HET BELANG VAN DE JUISTE TAAL Gedragstaal i.p.v. conclusietaal = weergeven wat je observeert en waarneemt en niet wat je interpreteert en denkt Als je oordeelt, stop je met kijken b.v. je luistert nooit, beter: ik merk dat je meer aandacht hebt voor de radio dan voor wat ik vertel/ wat ben je lui, beter: ik vind dat je weinig helpt. Ik-taal.i.p.v. jij-taal = beschrijven van gedrag, weergeven van het gevoel dat dit bij me oproept en de gevolgen van dit gedrag op mij b.v. jij bent weer te laat, beter: ik zou willen dat je op tijd begint / Het was goed, beter: ik genoot van je pittige vertelstijl. Plus-taal i.p.v. min-taal = positief geformuleerde boodschap, toekomstgericht en wijzend op de mogelijkheden (niet op de moeilijkheden) b.v. niet storen, beter: laat me even rustig werken./ je doet niet wat we vragen, beter: ik wil dat je beleefd de mensen groet. Oefen je in de kunst van het onderweg zijn. Benadruk kleine stapjes die al goed gaan, stimuleer de zone van naaste ontwikkeling, heb aandacht voor het proces, de manier waarop en niet alleen eindprodukt. Geef ze een pluim! M. Borzée

7 Het is mooi een huis te zijn voor het enige hart dat je niet wil achterlaten Het is mooi een ladder te zijn voor kinderen die op een sombere dag naar de zon willen klimmen Het is mooi een deur te zijn zachtjes knarsend maar toch opengaand voor al wie binnengaan En een raam waarin het licht niet dooft voor al wie denkt: het is al laat. Vjatsjelav Koeprijanov 4. Besluit: actie elke dag een pluim! Als opvoeder blijven geloven in je kinderen is een heel belangrijke opvoedingstaak. En dat overdragen is pas mogelijk als je voldoende in jezelf gelooft. Coaching via positieve feedback is een levenshouding, een manier van omgaan met jezelf en met anderen, een leer(leef)proces En oefening baart kunst! Na verloop van tijd kan die kunst overgaan in kunde : het kost geen moeite meer, het gaat vanzelf, alsof je zo geboren bent Succes! Als je hierover meer wilt lezen Albom, M. (1998), Mijn dinsdagen met Morrie. Een oude man, een jonge man en de lessen van het leven. Ambo, Amsterdam. Borremans, J (2005). Coaching. Hoe? Zo! Tielt, Lannoo. Buelens, M. en Vermeiren, A. (1997), Zelfzorg, de kracht van persoonlijke groei. Lannoo, Tielt. Canfield, J.& Hansen, M.(1997), Balsem voor de ziel. Hartverwarmende, troostrijke, vrolijke en inspirerende verhalen. Forum, Amsterdam. De Saint-Exupery, A. (1951), De kleine prins. Rotterdam, Donker. Eijgenstein, Y. (2000), Happy worker. Hoe je met oprechte aandacht en open communicatie een plezierig bedrijfsklimaat schept. Amsterdam, Podium. Franck, J.(1998), Praktische gids voor sociaal-emotionele vaardigheden voor volwassenen en jongeren. Oog voor jezelf en de anderen. Antwerpen, Hove. Kets Vries, M. (2001), Geluk, een handleiding. Amsterdam, Nieuwezijds. Ofman,D. (1992), Bezieling en kwaliteit in organisaties. Cothen, Servire. Tamaro, Susanna (1996). De stem van je hart. Amsterdam, Werledbibliotheek. Van Craen, W. (1997), Lessen in levenskunst. De praktijk van het positief denken en de kunst van het genieten. Leuven, Acco. Van Craen, W. (1990), Omgaan met anderen, een communicatiekunst. Acco, Leuven. Van den Broeck, H. (1996), Opvoeden in de klas. Wegwijzer. Lannoo, Tielt. Vandromme, J. (1997), Geluk ligt in jezelf. Ideeën voor een gelukkiger leven voor jezelf en voor anderen. Tielt, Lannoo. Verliefde, E. (1999), Groeipijnen in sociaal contact. Sociale vaardigheden voor ouders en school. Leuven, Acco. Geef ze een pluim! M. Borzée

8 Actiepunten Geef ze een pluim en mensen krijgen vleugels! Geef de mensen rondom je elke dag minstens één pluim. Geef jezelf er ook regelmatig eentje. Betrap anderen op goede dingen, juich toe waarvan je meer wil zien. Als ik iets zeg over een ander, zegt dat vaak meer over mezelf dan over die ander. Heb aandacht voor non-verbale signalen: soft veel en leer anderen soften. Soften is spiegelend: lach veel, neem een open houding aan, maak fysische afstand kleiner, raak aan, hou oogcontact, knik, gebruik positieve stemtaal. Luister echt, erken en verlicht de andere. Heb oor voor de echte boodschap. Durf doorvragen en gevoel van andere verwoorden. Neem tijd om het impliciete expliciet te maken. Coach ook in je taalgebruik: spreek in iktaal, gedragstaal en plustaal. Leg mooie momenten vast, visualiseer het prettige en leuke. Heb oog voor het informele. Zorg voor een gezellige sfeer, kleur, muziek. Kopieer positieve contacten. Ze zijn besmettelijk! Oefen je in het gebruik van kleine woordjes dank je wel, goeiendag, ja (in plaats van ja, maar ). Vervang moeten eens door willen, mogen of kunnen. Wees tevreden, neem vrede met, accepteer jezelf (en anderen), mijd perfectionisme, relativeer Wees zelf een positieve motor, een blij voorbeeld van enthousiasme. Zie jezelf graag! Het is niet jouw taak om mij aardig te vinden, het is de mijne Durf jezelf ook eens verwennen. Heb aandacht voor de basisbehoeften bij anderen en bij jezelf. Wie zorg verleent aan anderen, is ook iemand die zorg nodig heeft. Oefen je in de kunst van het onderweg zijn, geniet van de kleine stapjes naar het doel. Het is een plezier om te plezieren. Verras elke dag iemand met een kleine (onverwachte) attentie, een goed woord, een warme blik. Begin en eindig een gesprekje steeds met een positieve noot. Zoek steeds naar mogelijkheden achter de moeilijkheden, naar de zonzijde van de schaduw. Let op positieve signalen, positief gedrag. staar je niet blind op fouten en op wat niet goed loopt, kijk naar wat wel al goed gaat. De ruiker van het geluk wordt uit de kleine momenten van elke dag geplukt maak zo van iets gewoon iets buitengewoon voor jezelf en voor anderen! Marleen Borzée Geef ze een pluim! M. Borzée

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld.

Zelfbeeld. Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Zelfbeeld Het zelfvertrouwen wordt voor een groot deel bepaald door de ideeën die het kind over zichzelf heeft: het zelfbeeld. Een kind dat over het algemeen positief over zichzelf denkt, heeft meer zelfvertrouwen.

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4.

Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman. 1. Inleiding. 2. Kernkwaliteiten. 3. Kernkwaliteit en valkuil. 4. Kernkwaliteiten zoals ontwikkeld en beschreven door D. Ofman 1. Inleiding 2. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en valkuil 4. Omgekeerde proces 5. Kernkwaliteit en de uitdaging 6. Kernkwaliteit en allergie

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Verbindingsactietraining

Verbindingsactietraining Verbindingsactietraining Vaardigheden Open vragen stellen Luisteren Samenvatten Doorvragen Herformuleren Lichaamstaal laten zien Afkoelen Stappen Werkafspraken Vertellen Voelen Willen Samen Oplossen Afspraken

Nadere informatie

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen

Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Voel je vrij en liefdevol 7 oefeningen Soms voel je je gevangen door het leven. Vastgezet door de drukte, en beklemd in je eigen hoofd. Je voelt je niet vrij en je voelt geen liefde. Met deze tips breng

Nadere informatie

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN

GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN GRONDHOUDINGEN IN HET OMGAAN MET (KANSARME) MENSEN We vragen ons vaak af hoe we op een goede manier kunnen omgaan met gekwetste mensen. Dit is een vraag waarop we geen pasklaar antwoord kunnen geven. We

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling

Tijdschrift Kindermishandeling April 2013 Onderwijsspecial deel 2. 8 tips voor een goed gesprek met je leerling 8 tips voor een goed gesprek met je leerling Edith Geurts voor Tijdschrift Kindermishandeling Het kan zijn dat je als leerkracht vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Bijvoorbeeld doordat je signalen

Nadere informatie

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen.

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen. Groep 1, 2 1. Hallo, hier ben ik! 2. Prettig kennis te maken Kinderen leren elkaar beter kennen en ontdekken verschillen en overeenkomsten. 3. Samen in de klas Over elkaar helpen, geholpen worden en afspraken

Nadere informatie

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden.

Wat het effect van een vraag is, hangt sterk af van het soort vraag. Hieronder volgen enkele soorten vragen, geïllustreerd met voorbeelden. Actief luisteren Om effectief te kunnen communiceren en de boodschap van een ander goed te begrijpen, is het belangrijk om de essentie te achterhalen. Je bent geneigd te denken dat je een ander wel begrijpt,

Nadere informatie

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk

Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Dé 14 fundamentele stappen naar geluk Van de Amerikaanse psycholoog Michael W. Fordyce 1. Wees actief en ondernemend. Gelukkige mensen halen meer uit het leven omdat ze er meer in stoppen. Blijf niet op

Nadere informatie

Pubers opvoeden. Veranderingen in de puberteit

Pubers opvoeden. Veranderingen in de puberteit Pubers opvoeden Pubers opvoeden De puberteit is de ontwikkelingsfase tussen 10 en 18 jaar. Maar die puberteit is er natuurlijk niet opeens. Vanaf ongeveer 9 jaar kan je al merken dat kinderen beginnen

Nadere informatie

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel.

4 communicatie. Ik weet welke informatie anderen nodig hebben om mij te kunnen begrijpen. Ik vertel anderen wat ik denk of voel. 4 communicatie Communicatie is het uitwisselen van informatie. Hierbij gaat het om alle informatie die je doorgeeft aan anderen en alle informatie die je van anderen krijgt. Als de informatie aankomt,

Nadere informatie

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen

BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE. voor het doopsel van meerdere kinderen BELOFTE-FORMULES DOOPLITURGIE voor het doopsel van meerdere kinderen In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen:

18-9-2014. Pedagogische opleiding theorie. Doelstellingen. Doelstellingen. Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback. De kennis over de begrippen: Pedagogische opleiding theorie Hoofdstuk 1 Communicatie en feedback Doelstellingen De kennis over de begrippen:, feedback, opleiden en leren kunnen uitdrukken en verfijnen Doelstellingen De voornaamste

Nadere informatie

Het Grote Kernkwaliteitenspel. Inhoud. Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier

Het Grote Kernkwaliteitenspel. Inhoud. Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier Het Grote Kernkwaliteitenspel Inhoud Inleiding 1 Kernkwadranten 2 Spelregels 3 Varianten op het spel 4 Scoreformulier Inleiding Dit spel is gebaseerd op het kernkwadrant van Daniel Ofman waarmee menigeen

Nadere informatie

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID...

IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... IK HOUD VAN MIJ!! LIEFDE EN HOOGGEVOELIGHEID... Geplaatst op 28 juni, 2015 in het YOGI YOGA blad editie juli + augustus 2015 Lieve schat, je bent zo'n mooie, lieve en grappige vrouw, zelfs met je nukken

Nadere informatie

WELKE LIEFDESTAAL HEB JIJ?

WELKE LIEFDESTAAL HEB JIJ? WELKE LIEFDESTAAL HEB JIJ? Volgens psycholoog Gary Chapman zijn er vijf universele liefdestalen, waarin mensen liefde kunnen en ontvangen. Iedereen heeft een of twee liefdestalen waardoor hij of zij zich

Nadere informatie

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden?

Waarom zijn we hier. Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waarom zijn we hier Hoe kan je als bezorgde en gedreven ouders, positief coachen zonder zelf onder de stress te lijden? Waar gaat het over Coachen Uitlokken en ondersteunen van leren* * Verschillende leerdomeinen:

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga

In gesprek met God. In gesprek met God. In gesprek met God. m n. Marlies Medema & Agnes Huizenga Voelt bidden voor jou soms als het doen van een lange reeks verzoekjes aan God? Mis je inspiratie om met God in gesprek te gaan? Dit werkboekje geeft je handvatten om je gesprekken met God eens over een

Nadere informatie

Methodisch werken binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding

Methodisch werken binnen Lang Verblijf. woonzorg en dagbesteding Methodisch werken binnen Lang Verblijf woonzorg en dagbesteding 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gentle Teaching 4 Middelen 5 Voor wie is Gentle Teaching? 5 3. Competentievergrotend werken 6 Middelen

Nadere informatie

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie.

Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Dit is een digitale voorbeeldversie van de opdrachten voor de leerlingen. Mail naar kiesvaardig@lerenkiezen.nl voor de originele versie. Via dit mailadres kunt u ook informatie aanvragen over de docentenhandleiding

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

3 Kernkwaliteiten. Daniel D. Ofman. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en de valkuil 3. Kernkwaliteit en de uitdaging 4. Kernkwaliteit en de allergie 5

3 Kernkwaliteiten. Daniel D. Ofman. Kernkwaliteiten 3. Kernkwaliteit en de valkuil 3. Kernkwaliteit en de uitdaging 4. Kernkwaliteit en de allergie 5 3 en Daniel D. Ofman en 3 en de valkuil 3 en de uitdaging 4 en de allergie 5 rond 6 Het dubbelkwadrant 7 en bij stress 9 Oefeningen 10 1 2 en en en zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een

Nadere informatie

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen

Trainingen. Attitude en Mindset. Moraal Resultaatgericht Coachen Moraal Resultaatgericht Coachen coaching & training voor bedrijven en particulieren Hoornplantsoen 64 2652 BM Berkel en Rodenrijs telefoon 010-5225426 Hoornplantsoen 64 mobiel 06-40597816 info@resultaatgericht-coachen.nl

Nadere informatie

De opvoedingsdriehoek. Ann Li Thuisbegeleider bij Feniks www.feniks-opvoeding.org

De opvoedingsdriehoek. Ann Li Thuisbegeleider bij Feniks www.feniks-opvoeding.org De opvoedingsdriehoek Ann Li Thuisbegeleider bij Feniks www.feniks-opvoeding.org Een woord vooraf Wat is normaal? Ieder kind is anders 1 op 4 sociale interacties bij kinderen onder 5j is agressief Ongeveer

Nadere informatie

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve

Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Themabundel Samen werken = samenwerken bij De Belvertshoeve Assistent medewerker Dit project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds Voorwoord Deze themabundel is bedoeld

Nadere informatie

Oasemoment "De Heer is mijn herder" Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013

Oasemoment De Heer is mijn herder Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013 Oasemoment "De Heer is mijn herder" Parochie Sint-Willibrord - woensdag 22 mei 2013 Lezing (uit de Nieuwe Bijbelvertaling) Psalm 23 Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.

Nadere informatie

VRIENDSCHAP EN RELATIES

VRIENDSCHAP EN RELATIES VRIENDSCHAP EN VRIENDSCHAP Als je in de puberteit komt, wordt vriendschap belangrijk. Je vrienden kies je zelf uit. Er zijn mensen die één boezemvriend of één hartsvriendin hebben. Andere mensen hebben

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Besmet de cultuur. 2011 Karin Verhaest en Herwig Deconinck voor www.italento.be

Besmet de cultuur. 2011 Karin Verhaest en Herwig Deconinck voor www.italento.be Besmet de cultuur Neem je taal en terminologie onder de loep. Stel eens de vraag wat vond je sterk aan.? i.p.v. wat vond je van?. Introduceer positieve roddel, door bijv. per 2 over een 3 de (binnen gehoorsafstand)

Nadere informatie

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn

Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn NIEUWSBRIEF Follow your it knows the way Mind & Motion, Centrum voor BewustZijn Nieuwsbrief 1 9 januari 2015 Lieve mensen, Een mooi en bijzonder nieuw jaar. Ik wens jullie allen een liefdevol, gezond,

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

Wel in je vel als opvoeder! Even aankoppelen

Wel in je vel als opvoeder! Even aankoppelen Wel in je vel als opvoeder! Sabine Keerman Scharestraat 50 8020 Oostkamp +32 (0)50 27 66 34 info@coaching4you.be www.coaching4you.be Even aankoppelen - Op welke momenten voel jij je minder goed in je vel

Nadere informatie

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman

Compassie leven. 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie. PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Compassie leven 52 wekelijkse inspiraties vanuit Geweldloze Communicatie PuddleDancer Press Samengesteld door Monie Doodeman Inhoudsopgave Voorwoord Wekelijkse inspiraties 01 Geweld in de taal? Wie, ik?

Nadere informatie

waar denkt u aan bij het woord opvoeden? De kracht van Positief opvoeden Overzicht Hoop en verwachting

waar denkt u aan bij het woord opvoeden? De kracht van Positief opvoeden Overzicht Hoop en verwachting Overzicht De kracht van Positief opvoeden 1 Hoop en verwachting Opvoeden in de praktijk Waarom positief opvoeden? De 5 principes van positief opvoeden Tijd voor vragen en discussie 2 Hoop en verwachting

Nadere informatie

Energiek de lente in!

Energiek de lente in! Miniboekje Energiek de lente in! 10 tips voor meer balans & energie Beste lezer, Dit boekje is een klein cadeautje voor u! De lente is weer begonnen en de bomen staan te popelen om uit te lopen. Koeien

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Leiderschap is van iedereen

Leiderschap is van iedereen Leiderschap is van iedereen Eddy Karrenbelt Als u het wenkend perspectief leest in het boekje mensenzorg voor de transitie in de Langdurige Zorg. Dan vindt u het streefbeeld gedreven professionals. In

Nadere informatie

Virbo 19/03/2014 Mensen en Cultuur - Weerstand

Virbo 19/03/2014 Mensen en Cultuur - Weerstand Virbo 19/03/2014 Mensen en Cultuur - Weerstand Verwachtingen? Leervragen? Doelen De deelnemers reflecteren op de rol van mensen en cultuur bij schoolontwikkeling hebben meer inzicht in weerstand en krijgen

Nadere informatie

Workshop overtuigingen

Workshop overtuigingen Workshop overtuigingen Inleiding Overtuigingen zijn vaak automatische gedachten, die de keuze- en handelingsvrijheid van mensen onnodig beperken. Het zijn vaak algemene, sterk emotioneel geladen ideeën

Nadere informatie

Samenvatting Agogiek 1 HET COMMUNICATIEMODEL. 1.2 Communicatiestoringen. 1.3 Externe ruis. Communicatie = elk gedrag dat informatie geeft aan anderen

Samenvatting Agogiek 1 HET COMMUNICATIEMODEL. 1.2 Communicatiestoringen. 1.3 Externe ruis. Communicatie = elk gedrag dat informatie geeft aan anderen Samenvatting Agogiek 1 HET COMMUNICATIEMODEL Communicatie = elk gedrag dat informatie geeft aan anderen 1.1 Communicatiemodel met 5 niveau s (zie nummers) 1.2 Communicatiestoringen = ruis 1.3 Externe ruis

Nadere informatie

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1

Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 Informatie en tips voor het voeren van goede gesprekken 1 De manier waarop je met elkaar omgaat en hoe je met elkaar in gesprek gaat is belangrijk in het dagelijks werk. Het helpt je elkaar beter te begrijpen

Nadere informatie

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling

In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling In gesprek gaan met ouders in verband met een vermoeden van kindermishandeling 1. Aandachtspunten voor een gesprek met ouders i.v.m. een vermoeden van kindermishandeling: Als je je zorgen maakt over een

Nadere informatie

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.]

[IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] 2011 Life Coach Désirée Snelling Berg Desirée [IN 3 STAPPEN JE EX TERUG.] Leer de technieken om met behulp van je onderbewuste en het universum je ex weer terug te krijgen. Inleiding Het is geen geheim

Nadere informatie

Positieve communicatie

Positieve communicatie Positieve communicatie Annemie Pachen Inleiding. Communicatie is een doorlopend proces waarin een individu via verbale en/of non-verbale symbolen met een bepaalde bedoeling, informatie geeft aan een ander

Nadere informatie

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg

Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Zingeving, spiritualiteit en verpleegkundige zorg Annemieke Kuin humanistisch geestelijk verzorger Westfriesgasthuis, Hoorn Spiritualiteit / Zingeving Aandacht voor eigen spiritualiteit In gesprek gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS

ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS ENKELE HULPMIDDELEN EN TIPS BIJ HET VOEREN VAN EEN GESPREK VOOR GESPREKSVOERDERS Geef de voorbereidingsvragen aan je medewerkers enkele dagen voor het gesprek plaatsvindt Bereid jezelf goed voor door de

Nadere informatie

Sekscoaching Sekscoaching voor verbetering van je seksleven Wat betekent seks voor jou? Seks betekent nog meer.

Sekscoaching Sekscoaching voor verbetering van je seksleven Wat betekent seks voor jou? Seks betekent nog meer. Sekscoaching Sekscoaching voor verbetering van je seksleven Wat betekent seks voor jou? Bij het stellen van deze vraag aan de vele mensen die ik de afgelopen jaren heb gecoacht, kreeg ik in eerste instantie

Nadere informatie

Luisteren is: erkenning geven

Luisteren is: erkenning geven enuit nuit Luisteren is: erkenning geven it Luisteren is: erkenning geven Onze dagen zitten vol prikkels. Waar vinden we de ruimte om stil te zijn en rustig te luisteren naar wat er in ons omgaat? En als

Nadere informatie

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1. faalangst. de baas! training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl FAALANGST DE BAAS! TRAINING 1 faalangst de baas! training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER FAALANGST DE BAAS! TRAINING 3 faalangst de Baas! training

Nadere informatie

Module TA 3 Strooks Het belang van bekrachtiging van het goede bij het werken met mensen.

Module TA 3 Strooks Het belang van bekrachtiging van het goede bij het werken met mensen. Module TA 3 Strooks Het belang van bekrachtiging van het goede bij het werken met mensen. In de TA wordt gesproken over het begrip strook. Een strook is een eenheid van erkenning. Mensen hebben een sterke

Nadere informatie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie

Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Er zijn mensen nodig met nieuwe fantasie Ervaringen, belevenissen, vragen in woorden gevangen om die woorden weer vrij te laten in nieuwe ervaringen, belevenissen, vragen. Marcel Zagers www.meerstemmig.nl

Nadere informatie

Zelfmanagement. stappenplan voor effectieve verandering

Zelfmanagement. stappenplan voor effectieve verandering Zelfmanagement stappenplan voor effectieve verandering Iedereen wil graag met energie aan de (werk)dag beginnen en voldaan én energiek weer naar huis gaan. Dat is het ideaal, maar vaak lukt dit niet. Conflicten,

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

sochicken helpt je broeden op een leuker leven. Met talloze praktische tips en dagelijkse inspiratie, www.sochicken.nl

sochicken helpt je broeden op een leuker leven. Met talloze praktische tips en dagelijkse inspiratie, www.sochicken.nl 47 manieren om meer mindful te leven Mindfulness is zo simpel. En tóch zo ingewikkeld. Want hoe blijf je in het moment? Hoe laat je tijdelijk je gedachten los en ervaar je het leven zoals het is? Wij hebben

Nadere informatie

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans

Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Je kind in balans Caroline Penninga-de Lange Je kind in balans Op weg naar emotionele stabiliteit UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER Van Caroline Penninga-de Lange verschenen eerder bij Uitgeverij Boekencentrum:

Nadere informatie

Een lezing over leiderschap Leiderschap is van iedereen E D D Y K A R R E N B E LT

Een lezing over leiderschap Leiderschap is van iedereen E D D Y K A R R E N B E LT Een lezing over leiderschap Leiderschap is van iedereen E D D Y K A R R E N B E LT Een lezing over leiderschap: Leiderschap is van iedereen Wat hebben gedichten en verzen met leiderschap te maken? Eddy

Nadere informatie

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel.

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Goed in je vel zitten Vandaag: 1) Wat is geestelijk gezond? 2) Fit in je Hoofd en 10 positieve stappen 1) Wat is geestelijk gezond? Wie zich mentaal goed voelt kan zijn

Nadere informatie

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten...

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 1 Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 2 Colofon Creatief Succes Evertsenstraat 5-03 4461 XN Goes www.creatiefsucces.nl info@creatiefsucces.nl @ Creatief

Nadere informatie

Durft jouw kind zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen??

Durft jouw kind zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen?? 1 Durft jouw kind zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen?? Kinderen opvoeden, adviseren en ondersteunen is een hele taak dat veel ouders best lastig vinden. Als ouder wil je je kind beschermen en

Nadere informatie

Omgaan met mensen met een beperking

Omgaan met mensen met een beperking Omgaan met mensen met een beperking makkelijker dan u denkt! Gebruik de juiste woorden! Het is belangrijk dat we iedereen respectvol benaderen en mensen niet reduceren tot hun beperking. Vandaar de termen

Nadere informatie

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel.

Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Fit in je Hoofd, Goed in je Vel. Goed in je vel zitten Vandaag: 1) Wat is geestelijk gezond? 2) Fit in je Hoofd en 10 positieve stappen 3) Slot en doel 1) Wat is geestelijk gezond? Wie zich mentaal goed

Nadere informatie

5. COACHEN OP DE TAAK-AS

5. COACHEN OP DE TAAK-AS 5. COACHEN OP DE TAAK-AS 5.1 Inleiding Om het bewustzijn, inzicht en probleemoplossend vermogen van de coachee te ontwikkelen, maken we gebruik van de coachmatrix. We kunnen hierbij gebruik maken van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10. Les 2. Denken Kunnen dieren denken?

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10. Les 2. Denken Kunnen dieren denken? >> Inhoudsopgave Inleiding 4 Les 1. Introductie filosofie Hebben alle vragen een antwoord? 10 Les 2. Denken Kunnen dieren denken? 14 Les 3. Geluk Wat is het verschil tussen blij zijn en gelukkig zijn?

Nadere informatie

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf

coach 4. 1. 3. 2. We zullen vandaag vooral ons richten op de eerste twee onderdelen. En dat doen we door er zelf Bij Agapè StudentLife hechten we veel waarde aan coachend leiderschap. We zien het als onze roeping om dat wat we zelf van God gekregen hebben te vermenigvuldigen in anderen, die op hun beurt ook anderen

Nadere informatie

Vanuit mijn ervaring als leidinggevende wil ik jullie graag iets vertellen over mijn kijk op leiderschap.

Vanuit mijn ervaring als leidinggevende wil ik jullie graag iets vertellen over mijn kijk op leiderschap. Een voordracht over leiderschap: Leiderschap is van iedereen Leiderschap is van iedereen. Immers je geeft leiding aan je eigen leven, aan kinderen, aan medewerkers, aan leidinggevenden. Ja, ook aan leidinggevenden.

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

- Waarschuwing- dit is een pittige les!

- Waarschuwing- dit is een pittige les! - Waarschuwing- dit is een pittige les! Herken je de volgende situatie: Je vraagt aan je partner (heb je deze niet denk dan even terug aan de tijd dat je deze wel had) of hij de vuilniszak wilt buiten

Nadere informatie

Workshop communiceren met kinderen Versterk de band met je kind

Workshop communiceren met kinderen Versterk de band met je kind Workshop communiceren met kinderen Versterk de band met je kind Welkom! Wij zijn Susanne Visser en Ineke Wulp en werkzaam voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in Wijk Bij Duurstede. Het organiseren van

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

Deel 10/12. Angst is de motor van ineffectief gedrag. ecourse; Moeiteloos leren leidinggeven

Deel 10/12. Angst is de motor van ineffectief gedrag. ecourse; Moeiteloos leren leidinggeven Beantwoord eerst de volgende vragen: 1. Welke inzichten heb je gekregen n.a.v. het vorige deel en de oefeningen die je hebt gedaan? 2. Wat heb je er in de praktijk mee gedaan? 3. Wat was het effect op

Nadere informatie

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse

C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse C. 3 Wat wil ik Wat is je ambitie/drive; jouw motivatie en interesse en ook: wil ik werken, of door naar een (passende) hbo-opleiding? Optie 1: Een vraag die ieder mens zich vroeg of laat stelt: wat wil

Nadere informatie

Zoals het engelenkoor: met velen samen een lied van toekomst zingen: er is bevrijding mogelijk uit slavernij van geld, van ego en imago.

Zoals het engelenkoor: met velen samen een lied van toekomst zingen: er is bevrijding mogelijk uit slavernij van geld, van ego en imago. In 2012 verder doen zoals het met Kerstmis begon Zoals de engel: mensen hoop en uitzicht geven in crisistijd. Zoals het engelenkoor: met velen samen een lied van toekomst zingen: er is bevrijding mogelijk

Nadere informatie

De vier onmetelijke vermogens van de geest

De vier onmetelijke vermogens van de geest De vier onmetelijke vermogens van de geest Geluk is alleen mogelijk als er liefde is. Ware liefde heeft het vermogen iedere situatie waarin we ons bevinden te genezen en te veranderen, en ons leven een

Nadere informatie

Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1

Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Anne Marie van Bilsen, www.praktijk-deregenboog.nl 1 Titel: 12 basisbehoeften Auteur: Anne Marie van Bilsen Omslagontwerp: R.P. da Costa Druk: ebook Uitgever: Praktijk de Regenboog December 2012 tweede

Nadere informatie

i.s.m. Start 2 Start...

i.s.m. Start 2 Start... i.s.m. Start 2 Start... i.s.m. Start 2 Start... Klanten werven JIJ MAAKT HET VERSCHIL! Wie vergeet zich voor te bereiden... bereidt zich voor vergeten te worden... Neem de juiste verkoopsattitude aan.

Nadere informatie

Theorie van de Kernkwadranten

Theorie van de Kernkwadranten Theorie van de Kernkwadranten Kernkwaliteiten Kernkwaliteiten zijn eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Kernkwaliteiten 'kleuren' een mens; het is de specifieke sterkte waar

Nadere informatie

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur

WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT. Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur WORD GROTER DAN DAT WAT JOU KLEIN HOUDT Ann Weiser Cornell en Egbert Monsuur 1 Les twee Welkom bij les twee van deze e-cursus waarin we je willen laten zien hoe je groter kunt worden zodat je problemen

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

Jezus volgen in de hectiek van het leven

Jezus volgen in de hectiek van het leven Jezus volgen in de hectiek van het leven Bestemd om vrucht te dragen Johannes 15:5: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013

EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 EEN MATRIX VAN KRACHTEN HOE (HER-)ONTDEK IK MIJN EIGEN MOGELIJKHEDEN? Werkwinkel Vlaamse Hersteldag 3 december 2013 Filip Abts: een korte voorstelling Wie ik ben? Wat ik kan? Wat ik weet? Wat ik heb? Wat

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Veiligheid en welbevinden. Hoofdstuk 1

Veiligheid en welbevinden. Hoofdstuk 1 30 Veiligheid en welbevinden Kees (8) en Lennart (7) zitten in de klimboom. Kees geeft Lennart een speels duwtje en Lennart geeft een duwtje terug. Ze lachen allebei. Maar toch kijkt Lennart even om naar

Nadere informatie

Ontdek je kracht voor de leerkracht

Ontdek je kracht voor de leerkracht Handleiding les 1 Ontdek je kracht voor de leerkracht Voor je ligt de handleiding voor de cursus Ontdek je kracht voor kinderen van groep 7/8. Waarom deze cursus? Om kinderen te leren beter in balans te

Nadere informatie

Test: welke liefdestaal heb jij?

Test: welke liefdestaal heb jij? Test: welke liefdestaal heb jij? Voor een ieder van ons is het belangrijk dat we ons geliefd voelen. Echte bevestiging en geborgenheid kunnen wij alleen van onze liefdevolle Vader in de hemel ontvangen.

Nadere informatie

Training: (gast)psychologie

Training: (gast)psychologie Training: (gast)psychologie Training 3 Laura de la Mar Gemeente Oldenzaal Facilitair 8 januari 2015 1. Terugblik training 2 en opdracht bespreken 2. Zelfkennis 3. Wie is je klant? 4. Wat zijn je uitdagingen?

Nadere informatie

COACHING IS VOOR IEDEREEN

COACHING IS VOOR IEDEREEN COACHING IS VOOR IEDEREEN over kracht, wijsheid, lenigheid en charme doelen inzicht in coaching ervaring met coachingsvaardigheid goesting naar meer actie reflectie- informatie 1 Structuur 1. vingeroefening

Nadere informatie

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten

Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl. Begeleiden van pabostudenten Opleiders in de school: Els Hagebeuk elshagebeuk@de-gouw.nl Sjef Langedijk sjeflangedijk@de-gouw.nl Begeleiden van pabostudenten Dit stuk geeft je handvatten bij de begeleiding van een pabostudent. Als

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie