KLAAR VOOR GROEI De uitrustingssector doorgelicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLAAR VOOR GROEI De uitrustingssector doorgelicht"

Transcriptie

1 KLAAR VOOR GROEI De uitrustingssector doorgelicht economisch dossier 2013/2014

2 Bronvermelding Statistieken Fedagrim vzw Jaarlijkse bevraging leden Fedagrim colofon Redactie: gert van thillo Vormgeving: impact communications bvba drukwerk: swinnen printing nv Fotografie: marcel van coile - Ine Dehandschutter - Hannes Verstraete

3 een uitgave van fedagrim vzw INHOUD voorwoord 05 Tractoren en landbouwmachines 11 veeteeltuitrusting en Stallenbouw 45 materiaal voor groene zones 63 distributie 74 evenementen fedagrim 88 ledenlijst 92 raad van bestuur 98

4 04

5 Jan Packo Voorzitter Fedagrim Klaar voor groei Voor u ligt het Economisch dossier van Fedagrim, de Belgische Federatie van de toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen. In gebeurde er heel wat in de federatie. De belangrijkste wijziging was de uitbreiding van de federatie met de lokale dealers. Zij krijgen binnen de federatie hun eigen groep. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden werd een tweede coördinator Federatiewerking aangeworven. Verderop leest u een interview met haar en met Joost Merckx, voorzitter ad interim van de Sectoriële groep distributie over de integratie en de plannen van deze nieuwe groep binnen de Federatie. 05 De uitbreiding van de federatie in zowel ledenaantal als personeelsinzet, maakt het voor ons als Federatie mogelijk om beter in te zetten op zaken die voor de sector van de toelevering van landbouw en groene zones belangrijk zijn. Via de federatie kunnen we onze belangen verdedigen, is het makkelijker om informatie te ontsluiten en kunnen de leden ook individueel antwoorden verkrijgen op hun vragen. Bovendien kan de federatie gemakkelijker als vertegenwoordiger optreden naar andere instanties. Door deze uitbreiding is het duidelijk. Net als onze klanten zijn wij als federatie Klaar voor groei. De schaalvergroting en professionalisering die de voorbije jaren werd ingezet zal enkel nog maar toenemen. Als toeleveranciers zijn wij voorbereid en willen we onze klanten bij deze groei ondersteunen. Als federatie breiden we onze werking uit om ook meer complexe vragen te kunnen beantwoorden en nog meer als spreekbuis en tussenschakel tussen de studiecentra en onze sector op te treden. Een belangrijk aandachtspunt van dit werkjaar is dan ook om meer aan belangenverdediging te doen. Net als vorig jaar stellen we voor onze federatie 4 actiepunten voor waar we het komende jaar intensief aan willen werken. Deze actiepunten worden bij het begin van elk hoofdstuk voorgesteld door de (vice-)voorzitters van elke groep. We eindigen elk hoofdstuk met de visie van een van de partners van Fedagrim.

6 06

7 Wat de actiepunten van vorig jaar betreft, durf ik u te zeggen dat we erin geslaagd zijn om deze te realiseren. In het dossier van de nummerplaten zijn we de discussie aangegaan met de lende partijen. Hierbij konden we onder andere wijzen op de praktische problemen die zouden optreden bij het inwerking treden van de nieuwe wetgeving en konden we dankzij onze kennis van de markt ons profileren als belangrijke gesprekspartner. Naar verkeersveiligheid toe werkten we samen met de andere stakeholders actief mee aan de brochure Signalisatie van landbouwmachines. Op Agribex zal het thema verkeersveiligheid extra in de verf gezet worden op het thema-eiland. Daarnaast werken we samen met Preventagri aan een nieuwe brochure rond veilig werken met machines. Vanuit de groep stallenbouw en stalinrichting kwam vorig jaar het actiepunt Meer betrokken worden met onderzoek en ontwikkeling naar voren. Dit werd ingevuld door enkele onderzoeksinstellingen zoals ILVO te bezoeken en te participeren in projecten zoals VEMIS en het nieuwe BLES project. 07 Tot slot kwam van de groep tuin en groene zones de vraag om een platform rond werkgelegenheid in de sector op te richten. Met Gardenjobs.be en Agrojobs.be zijn we hier zeker in geslaagd. We zullen deze websites nog verder uitbouwen in de loop van het jaar. Veel leesplezier, Jan Packo Voorzitter Fedagrim

8 Fedagrim groeit van 80 naar 117 leden Leden 0 Tractoren en landbouwmachines Veeteeltuitrusting en stallenbouw Materiaal voor tuin en groene zones Distributie sommige leden zijn lid van meerdere groepen

9 FEDAGRIM Er werden het voorbije jaar netto 110 jobs gecreëerd bij de leden constructeurs en nationale verdelers, en 20% wil dit jaar terug aanwerven 5 kerncijfers Fedagrim klaar voor groei 40% van de leden constructeurs en nationale verdelers wil dit jaar investeren voor in totaal Volgende profielen kunnen direct aan de slag bij een Fedagrim-lid 09 Top 5 meest vernoemde vacatures Verkoop en marketing Techniek en mechaniek Onderzoek en ontwikkeling Dienst na verkoop administratie een derde van de leden constructeurs en nationale verdelers schat dat zijn omzet met gemiddeld 11% zal groeien in 2013/2014

10 10

11 Tractoren en landbouwmachines 11 INHOUD - Tractoren en landbouwmachines voorwoord 13 tractoren > 50 pk 14 telescopische laders 17 Grondbewerking 19 Zaaimachines 21 besmesten 23 Spuiten 26 hooibouwmachines 27 maaiers 28 schudders 29 harken 30 Persen en wikkelaars 31 opraapwagens en kleinpakpersen 33 hakselaars 34 voedertechniek 35 Kip- en silagewagens 37 Aardappeloogstmachines 37 blik op de toekomst 41

12 12

13 Guido Van Wassenhove, Paul Dierickx, Voorzitters groep Tractoren en landbouwmachines In 2013 waren arbeidsveiligheid en het dossier van de nummerplaten twee belangrijke actiepunten van de federatie. Wat arbeidsveiligheid betreft, hebben we op Agribex één thema-eiland rond deze thematiek opgesteld. Op deze manier willen we de bezoekers tonen wat de reële gevaren zijn van bepaalde machines. Fedagrim was ook één van de partners achter de brochure Signalisatie van landbouwvoertuigen. We verdelen deze brochure actief op evenementen en via onze leden. Via onze site kan de brochure ook altijd online bekeken worden. Verder zullen we alle initiatieven rond het thema arbeidsveiligheid verder intensief opvolgen. 13 Het gespreksonderwerp in 2013 voor de invoerders, constructeurs en verdelers van landbouwmachines was natuurlijk de vernieuwde wetgeving rond de nummerplaten. De discussies hieromtrent zorgden voor heel wat vraagtekens. Fedagrim heeft een aantal verwachtte problemen aangekaart bij de lende instanties en geprobeerd de nodige nuances aan te brengen. Het spreekt voor zich dat de discussie over dit thema niet evident is, en de belangen zeer divers waren. Het is belangrijk dat de landbouwvoordelen behouden blijven. Verder zijn we als beroepsorganisatie tevreden dat voor een aantal gebruikers zoals de loonwerkers en particulieren een betere uitkomst is bewerkstelligd dan eerst voorzien. Dat neemt echter niet weg dat we nog veel problemen verwachten bij het inwerking treden van de wetgeving en dat de onduidelijkheid voor de gebruiker groot blijft. Als verkopers van landbouwmachines moeten we hierin duidelijkheid brengen. Als actiepunt voor het komende jaar willen we dan ook de gebruikers breed informeren over de nieuwe regelgeving. We zullen dit trachten te doen door het ontwikkelen van een brochure over deze thematiek. Guido Van Wassenhove, Paul Dierickx, Voorzitters groep Tractoren en landbouwmachines

14 Tractoren en landbouwmachines tractoren > 50 PK merk Aantal Marktaandeel Aantal Marktaandeel Aantal Marktaandeel Aantal Marktaandeel Aantal Marktaandeel New Holland ,70% ,88% ,40% ,27% ,28% John Deere ,49% ,18% ,37% ,52% ,42% Fendt ,11% ,76% ,91% ,30% ,34% Case 266 9,35% 178 9,22% ,81% 209 9,66% 215 9,71% 14 Deutz-Fahr 239 8,40% 147 7,61% 172 9,03% 169 7,81% 196 8,85% Massey Ferguson 247 8,68% 166 8,60% 128 6,72% 168 7,77% 158 7,14% Claas 138 4,85% 91 4,71% 87 4,57% 93 4,30% 102 4,61% Valtra 102 3,59% 64 3,31% 49 2,57% 62 2,87% 81 3,66% Steyr 58 2,04% 42 2,18% 45 2,36% 54 2,50% 58 2,62% Kubota 13 0,46% 37 1,92% 22 1,15% 51 2,36% 34 1,54% JCB 7 0,25% 8 0,41% 7 0,37% 4 0,18% 6 0,27% McCormick 43 1,51% 36 1,86% 27 1,42% 20 0,92% 28 1,26% Landini 17 0,60% 9 0,47% 12 0,63% 14 0,65% 12 0,54% Lamborghini 9 0,32% 12 0,62% 13 0,68% 9 0,42% 4 0,18% Zetor 48 1,69% 21 1,09% 14 0,73% 10 0,46% 7 0,32% Same 4 0,14% 2 0,10% 7 0,37% 7 0,32% 9 0,41% (merken > 5 per jaar) Alle merken Bron Febiac ,16% ,91% ,11% ,31% ,14% % % % % ,00% Wanneer we de cijfers van de tractoren bekijken, valt allereerst op dat een goed jaar was wat verkoop van tractoren betreft. Met tractoren was dit het beste jaar sinds topjaar 2008 en was er een stijging van 2,4% tegenover. Het gemiddeld aantal ingeschreven tractoren boven de 50 pk van de laatste 5 jaar komt hiermee uit op

15 Wat het marktaandeel betreft, valt het op dat waar vorig jaar de kloof tussen nummer één New Holland en nummer twee John Deere merkelijk kleiner was, dit jaar de len terug ongeveer hetzelfde zijn als de voorgaande jaren. De marktaandelen van de andere merken zijn redelijk stabiel. De top vier vertegenwoordigt 2/3 van de markt. marktaandeel top 7 30,00% 25,00% 15 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% NEW HOLLAND JOHN DEERE FENDT CASE DEUTZ-FAHR MASSEY FERGUSON CLAAS De stijging van het gemiddelde aantal PK s was dit jaar minder sterk dan vorig jaar. Met gemiddeld 159,4 PK s worden de tractoren weer iets sterker. Over de voorbije vijf jaar kan men stellen dat de tractoren elk jaar gemiddeld genomen 2% aan paardenkracht winnen. Als deze evolutie zich de komende 10 jaar verder zet, zal in 2023 de gemiddelde nieuw ingeschreven tractor >50 pk over 200 pk s beschikken.

16 Tractoren en landbouwmachines EVOLUTIE AANTAL PK S evolutie aantal pk s EXPON. (EVOLUTIE aantal pk s) 16 Evolutie aantal pk's Aantal tractoren > 50 pk Cumul pk > 50pk Gemiddelde pk per tractor 147,4 150,8 152,5 158,6 159,4 Wanneer we kijken naar de verdeling tussen de klasses, zien we dat in vooral de groep tractoren met PK s tussen de 141 pk en 180 pk sterk is toegenomen. Ook het allerzwaarste segment nam relatief toe. Tractoren PK klasses % % ,1% ,2% ,8% ,8% ,0% ,0% ,8% ,1% > ,3% ,9% ,0% ,0% Als we tenslotte nog een blik werpen op 2013 zien we dat na een half jaar er merkelijk minder tractoren zijn verkocht tegenover de voorgaande jaren. Tegenover werden er zelfs 12% minder tractoren verkocht. Enerzijds is het logisch dat er een terugval is na vier jaren waarin de verkoop steeds steeg. Ook de onzekerheid omtrent de nummerplaten is een belangrijke reden

17 voor deze daling. Anderzijds dienen we op te merken dat na het derde trimester de % achterstand waarschijnlijk een stuk minder zal zijn. Bovendien zijn ook voor Agribex 2013 de verwachtingen hoog. Recente goede prijzen voor melk- en akkerbouwproducten verhogen de interesse bij potentiële kopers. Er wordt verwacht 2013 af te sluiten met een % minderverkoop van 5à7% tegenover. Tractoren > 50 pk Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % Tractoren > 50 pk ,0% 17 Telescopische laders Ook voor telescopische laders met een landbouwtoepassing was een goed jaar. Met 851 stuks, een stijging met bijna een kwart, was dit het op één na beste jaar sinds Vooral in de categorie heffingshoogte > 7m valt een flinke stijging te noteren. De categorie heffingshoogte < 5,5m verliest aan populariteit en het marktaandeel is van 13,1% in 2005 gedaald naar 4,7% in. Net als bij andere machines is het zeker te begrijpen dat er steeds meer gekozen wordt voor machines met meer capaciteit Heffingshoogte > 7 m Heffingshoogte 6,5-7 m Heffingshoogte 5,5-6,5 m Heffingshoogte < 5,5 m

18 Tractoren en landbouwmachines Wanneer we verder kijken naar 2013 zien we ook hier weer een daling tegenover het voorbije jaar. Met 326 gefactureerde stuks is het niveau gelijkaardig aan dat van. Tegenover is dit wel een daling met meer dan 20%. Telescopische laders Heffingshoogte < 5,5 m Heffingshoogte 5,5-6,5 m Heffingshoogte 6,5-7 m Heffingshoogte > 7 m Desalniettemin zijn de verkopers van telescopische laders ook hier weer overtuigd dat naar het jaareinde toe met Agribex een deel van de achterstand tegenover kan worden goedgemaakt. Telescopische laders Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % Heffingshoogte < 5,5 m ,8% Heffingshoogte 5,5-6,5 m ,8% Heffingshoogte 6,5-7 m ,0% Heffingshoogte > 7 m ,6% ,4%

19 Grondbewerking ploegen Ploegen ploegen Ploegen Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % 4 scharen met vaste werkbreedte ,0% 4 scharen met variabele werkbreedte ,5% 5 scharen met vaste werkbreedte ,0% 5 scharen met variabele werkbreedte ,6% ,4%

20 Tractoren en landbouwmachines Wat ploegen betreft was met 326 stuks een gemiddeld jaar. De verbetering van de prijzen van akkerbouwproducten zorgt er wel voor dat er met meer vertrouwen naar 2013 werd gekeken. Met 214 verkochte exemplaren halfweg het jaar toont 2013 zich alvast hoopvol. Verder zien we ook hier dat de ploegen met meer capaciteit aan marktaandeel winnen tegenover diegene met minder capaciteit. grondbewerking Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % 20 Schijveneggen ,1% Diepwoelers ,8% Frezen 1,5 m ,5% Frezen > 1,5 m ,5% Rotatieve eggen Vast < 2,5 m ,8% Rotatieve eggen Vast 2,5 m ,7% Rotatieve eggen Opklapbaar ,5% zaaibedvoorbereiding 3 m ,0% zaaibedvoorbereiding > 3 m ,3% Land- en crosskillrollen, vorenpakkers ,7% Schoffel- en wiedeggen ,3% ,9% Ook bij de andere machines voor grondbewerking zien we een daling van het verkochte aantal in. Opmerkelijk is ook dat tijdens de eerste jaarhelft van 2013 de daling zich blijkbaar verderzet. Schijveneggen daarentegen zetten hun positieve trend verder en winnen aan populariteit. Ook voor cultivatoren was een positief jaar en zal 2013 dat waarschijnlijk ook zijn.

21 cultivatoren Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % Vaste cultivatoren 3 m ,2% Vaste cultivatoren > 3 m ,0% Triltandcultivatoren 3 m ,4% Triltandcultivatoren > 3 m ,7% ,4% Dat neemt niet weg dat nog een belangrijk deel van de verkoop van grondbewerkingsmachines ook in de tweede jaarhelft plaatsvindt, en dat de uiteindelijke verkoopcijfers afhankelijk zullen zijn van de landbouwprijzen en de weersomstandigheden. 21 Zaaimachines zaaimachines Rijenzaaimachine mechanisch Rijenzaaimachine pneumatisch Precisiezaaimachine mechanisch Precisiezaaimachine pneumatisch

22 Tractoren en landbouwmachines Precisiezaaimachines pneumatisch Precisiezaaimachines mechanisch Rijenzaaimachines pneumatisch Rijenzaaimachines mechanisch Wat de zaaimachines betreft was met 466 verkochte stuks eerder een gemiddeld jaar. Wel is het opvallend dat voor het eerst sinds enkele jaren de pneumatisch zaaimachines niet verder aan marktaandeel winnen tegenover de mechanische. zaaimachines Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % RijenzaaimachineS Mechanisch ,7% Rijenzaaimachines Pneumatisch ,0% Precisiezaaimachines Mechanisch ,3% Precisiezaaimachines Pneumatisch ,7% Met rijenbemester Precisiezaaimachines Pneumatisch ,5% Zonder rijenbemester ,0%

23 Voor 2013 zien we dat er voorlopig een kleine daling is tegenover. Deze daling is te wijten aan een daling bij de verkoop van rijenzaaimachines. Hierbij dienen we wel op te merken dat er in de tweede jaarhelft nog een belangrijk deel van de verkoop van rijenzaaimachines gerealiseerd kan worden. Uiteindelijk zijn de verkopen in de eerste jaarhelft van 2013 niet zo lend van deze tijdens de eerste jaarhelft van. Voor de precisiezaaimachines is de verkoop toegenomen tijdens de eerste jaarhelft. Aangezien hier de eerste jaarhelft de belangrijkste verkoopperiode is, kunnen we aannemen dat voor deze categorie het totaalbeeld positief zal zijn. Binnen deze categorie stijgt het marktaandeel van de zaaimachines met rijenbemester. bemesten 23 Kunstmeststrooiers Gedragen centrifugaal Gedragen alternatieve Getrokken Kunstmeststrooiers (Landbouw) Gedragen Met strooibreedte < 18 m Gedragen Met strooibreedte 18 m Met weegsysteem Gedragen Met strooibreedte 18 m Zonder weegsysteem Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % ,4% ,7% ,2% Getrokken ,5% ,9%

24 Tractoren en landbouwmachines Voor wat de kunstmeststrooiers betreft, kunnen we stellen dat een redelijk goed jaar was is wel trager van start gegaan en na een half jaar werd er 10% minder verkocht dan in. Dit is echter nog steeds beter dan de verkoop tijdens de eerste jaarhelft van. Wel valt ook hier de schaalvergroting op. Waar in nog 22% van de kunstmeststrooiers een strooibreedte had kleiner dan 18m, is dit in de eerste jaarhelft geslonken tot 7%. het aantal getrokken kunstmeststrooiers lijkt te stijgen Zodebemesters Bouwlandinjectoren Mengmestverspreider Stalmestverspreider Stal- en mengmestverspreiders Stalmestverspreiders < 10 T Stalmestverspreiders 10 T Mengmestverspreiders < 10 T Mengmestverspreiders 10 T Bouwlandinjectoren Zodebemesters

25 Stal- en mengmestverspreiders Mengmestverspreiders < liter Mengmestverspreiders tot liter Mengmestverspreiders tot liter Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % ,5% ,4% ,6% Mengmestinjectoren ,3% Stalmestverspreiders ,4% alle ,44% 25 Met 195 verkochte mestverspreiders was een redelijk jaar, maar wel merkelijk minder dan het gemiddelde van de voorbije jaren. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat in de verkoop van mestverspreiders stimuleringsmaatregelen een belangrijke drijfveer zijn en deze de (eerdere) cijfers beïnvloeden. Binnen de mengmestverspreiders valt het duidelijk op dat de categorie met de meeste capaciteit sterk groeit tegenover de andere categorieën. Stalmestverspreiders kennen al enkele jaren een dalende trend. Toch lijkt de eerste jaarhelft van 2013 het merkelijk beter te doen voor deze categorie. Voor de mestinjectoren lijkt 2013 op het eerste zicht een kalmer jaar, maar met 19 verkochte stuks komen de verkopen op hetzelfde niveau als.

26 Tractoren en landbouwmachines spuiten zelfrijdende spuiten getrokken gedragen hydraulisch opklapbaar gedragen manueel opklapbaar Spuitmachines Gedragen manueel opklapbaar Gedragen hydraulisch opklapbaar Getrokken Zelfrijdende spuiten Voor de spuitmachines was een moeilijker jaar. Er werden 274 stuks gefactureerd. Net zoals bij de ploegen werden er in het begin van voornamelijk bij akkerbouwers enkele aankopen uitgesteld zodat er uiteindelijk tijdens merkelijk minder werd verkocht dan in de voorbije jaren. Desalniettemin ziet het er voor 2013 zeer positief uit. We kunnen nu al stellen dat er zeker veel zelfrijders verkocht zullen worden. Net zoals bij andere machines is schaalvergroting en

27 gebruiksgemak hiervoor een belangrijke drijfveer. Het is dan ook niet onlogisch dat de manueel opklapbare gedragen machine terrein verliest. Van bijna 1/3 marktaandeel in 2005 naar 15% in Het marktaandeel van de zelfrijders daarentegen komt in 2013 voor het eerst boven de 10% uit. Spuitmachines Gedragen manueel opklapbaar Gedragen hydraulisch opklapbaar Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % ,6% ,2% 27 Getrokken ,5% Zelfrijdende spuiten ,0% TotaaL ,3% Hooibouwmachines Voor hooibouwmachines was een uitstekend jaar. Dit lijkt op het eerste zicht zeer eigenaardig aangezien niet het beste jaar was wat de melkprijzen betreft. Allereerst kunnen we deze piek verklaren door de toenemende aandacht voor goede ruwvoederwinning. Daarnaast is het ook zo dat deze machines lende keren per jaar gebruikt worden, en dus kan een uitbreiding in capaciteit van hooibouwmachines de landbouwer veel werk besparen. Daarnaast keken landbouwers, met de beperkte marges in, eerder naar relatief kleinere investeringen dan naar grote zal waarschijnlijk een kleine terugval kennen, maar door de betere melkprijzen eind 2013 kan het wel zijn dat er terug heel wat vervangingsinvesteringen zullen gebeuren.

28 Tractoren en landbouwmachines Maaiers maaiers Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % Gedragen maaiers < 2,4 m ,1% Gedragen maaiers van 2,4 tot 2,8 m ,4% Gedragen maaiers 2,8 m ,0% 28 Gedragen maaierkneuzers < 2,8 m Gedragen maaierkneuzers 2,8 m ,6% ,0% Getrokken maaierkneuzers ,5% Vlindermaaiers ,5% TotaaL ,3% Met 893 stuks werden er zeer veel maaiers verkocht. Dit is het hoogste aantal sinds Met een marktaandeel van 11% in heeft de trommelmaaier de voorbije 8 jaar iets meer dan de helft van zijn marktaandeel verloren. In 2013 lijkt deze daling zicht verder te zetten. Maaiers Schijvenmaaiers Trommelmaaiers Verder zijn er met 28 stuks uitzonderlijk veel vlindermaaiers verkocht in België. Ook in de eerste jaarhelft van 2013 werden er met 15 stuk al heel wat vlindermaaiers verkocht. Ook hier kunnen we weer sterk de vraag naar capaciteit opmerken. In waren de machines breder dan 2,8m goed voor 61% van de markt. Anderhalf jaar later is dit al 75%. Na een topjaar is het altijd logisch dat de verkoop daarna iets terugvalt. Toch doet 2013 het met 523 verkochte stuks na 2 trimesters nog niet zo slecht. De verkoop is 16% minder dan in, maar desalniettemin 16% beter dan in.

29 Schudders Schudders Gedragen < 5,40 m Gedragen 5,40 m Getrokken of half-gedragen 5,40 m Getrokken of half-gedragen cirkelschudders 5.4 m gedragen cirkelschudders 5.4 m gedragen cirkelschudders < 5.4 m Schudders Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % Gedragen < 5.4 m ,8% Gedragen 5.4 m ,7% Getrokken of half-gedragen 5.4 m ,6% ,1% Ook het aantal verkochte schudders steeg sterk en was met 497 ook het hoogste aantal sinds Aangezien de laatste jaren al meer dan driekwart van de machines een capaciteit hadden van meer dan 5,4m, kan men uit de cijfers niet direct de capaciteitsstijging afleiden. In 2013 zal de verkoop waarschijnlijk even terugvallen, maar met al 340 verkochte stuks is de daling miniem.

30 Tractoren en landbouwmachines harken Harken Harken 1 rotor < 3,80 m Harken 1 rotor 3,80 m Harken met meerdere rotors harken met meerdere rotors harken 1 rotor 3.80 m harken 1 rotor < 3.80 m Ook bij harken kunnen we dezelfde tendensen noteren als bij de andere hooibouwmachines. is het topjaar sinds 2005 en in 8 jaar tijd is het marktaandeel van harken met meerdere rotors verdubbeld van 16% naar 32% zal niet kunnen tippen aan de cijfers van, maar kondigt zich toch aan als een bovengemiddeld jaar.

31 harken Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % Harken 1 rotor < 3,80 m ,5% Harken 1 rotor 3,80 m ,8% Harken met meerdere rotors ,6% ,2% Persen en wikkelaars 31 Persen en wikkelaars Ronde balenpersen Grootpakpersen Opraappersen met wikkelaar Wikkelaars persen wikkelaars (al dan niet aan pers) Ronde balenpersen Opraappersen met wikkelaar Grootpakpersen Ronde balenpersen

32 Tractoren en landbouwmachines Net zoals de hooibouwtoestellen was ook voor de persen een uitstekend jaar. Er werden net geen 200 stuks verkocht, wat een record is voor de voorbije jaren. Opvallend is ook dat er tijdens de laatste 4 jaar gemiddeld genomen meer persen werden verkocht dan de 4 voorgaande jaren. Globaal genomen steeg de verkoop van persen ook de voorbije 8 jaar. Bewaring van ruwvoer in (gewikkelde) pakken heeft een aantal voordelen zoals verhandelbaarheid en eenvoudige opslag. Voor de snel groeiende melkveehouderij is dit wel handig. Relatief gezien verliest de grootpakpers wel lichtjes marktaandeel. 32 Persen en wikkelaars Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % Ronde balenpersen ,8% Grootpakpersen ,1% Opraappersen met wikkelaar ,3% Wikkelaars ,6% Persen ,7% wikkelaars (al dan niet aan pers) ,8% In de eerste jaarhelft van 2013 werden er tot nu toe 136 machines verkocht. Op basis van deze cijfers kan je stellen dat er waarschijnlijk een 180-tal persen over gans 2013 verkocht zullen worden. Er is zeker nog een grote interesse voor persen.

33 Opraapwagens en kleinpakpersen Opraapwagens en kleinpakpersen Opraapwagens Kleinpakpersen Opraapwagens Kleinpakpersen Wat de kleinpakpersen betreft kunnen we zeggen dat de afzet beperkt en relatief stabiel is. De klanten zijn paardenliefhebbers en (hun) loonwerkers. Voor de opraapwagen was er de laatste jaren een stijgende interesse. Met 35 stuks was de verkoop een pak hoger dan de voorgaande jaren. Brandstofkosten en de opkomst van de dubbeldoelopraapwagen zijn de belangrijkste drijfveren voor deze stijging. Na een topjaar valt de verkoop van machines meestal even terug. Voor 2013 zien we dan ook dat de verkoop waarschijnlijk zal terugvallen tot het niveau van de voorgaande jaren. Opraapwagens en kleinpakpersen Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % Kleinpakpersen ,7% Automatische opraapwagens ,4%

34 Tractoren en landbouwmachines Hakselaars Ook de afzet van hakselaars verloopt redelijk stabiel. Gemiddeld genomen werden er de laatste 7 jaar 44 hakselaars verkocht en met 44 verkochte stuks valt net op dit gemiddelde. Hierbij moeten we wel rekening houden met het feit dat er een stijging is in capaciteit en in vermogen van de hakselaars de laatste jaren. Verder is ook gebruiksgemak een belangrijk motief om een nieuwe hakselaar aan te kopen. Voor 2013 ziet het er naar uit dat de verkoop zal dalen tot het niveau van. 34 Zelfrijdende hakselaars Zelfrijdende hakselaars Zelfrijdende hakselaars Zelfrijdende hakselaars Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % Zelfrijdende hakselaars ,0%

35 Veevoedertechniek veevoedertechniek Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % Kuilvoersnijders ,7% Uitkuilverdeelbakken (met doseersysteem) ,5% Combinatie machines: uitkuiler - verdeler ,0% stroblazer Mengvoerwagens met 1 vertikale vijzel ,3% Mengvoerwagens met 2 vertikale vijzels 16 m ,7% Mengvoerwagens met 2 vertikale vijzels > 16 m ,2% ,0% 35 De ons bekende aantallen voor zelfladende getrokken mengvoerderwagens en zelfrijdende mengvoederwagens zijn lager dan 10 en werden niet in de tabel opgenomen.

36 Tractoren en landbouwmachines Veevoedertechniek Veevoedertechniek Veevoedertechniek Met 141 stuks was geen topjaar voor de voedertechniek. De verhouding tussen kuilsnijders of -bakken enerzijds en mengvoerwagens anderzijds blijft ook gelijk. Opmerkelijk is dat het aantal kuilvoersnijders voorlopig ook in 2013 in stijgende lijn is. Een mogelijke verklaring hiervoor is het gebruik van de kuilvoersnijder om de mengvoerwagen of het automatisch voedersysteem te vullen. Tevens moeten we ook rekening houden met het feit dat het marktaandeel van deze systemen de laatste jaren al gedaald was. Verder zien we ook hier dat de categorieën met meer capaciteit relatief gezien in aan marktaandeel wonnen. Momenteel ziet het er naar uit in dat 2013 er iets minder voedertechniekmachines verkocht zullen worden dan in de voorgaande jaren, maar goede melkprijzen en de traditionele verkoop op Agribex kunnen nog veel goed maken.

37 Kip- en silagewagens Kip- en silagewagens Landbouwkipwagens met 1 as Landbouwkipwagens met 2 assen Landbouwkipwagens met 3 assen Evolutie CUMUL 2013 Absoluut % ,4% ,7% ,8% Silagewagens ,0% ,0% 37 Ook de silagewagens volgen de goede verkopen voor hooibouw. Met 72 stuks verdubbelde de verkoop tegenover. De landbouwkipwagens daarentegen kenden een lichte terugval. In 2013 zijn de eerste verkoopcijfers voor beide categorieën positief. Aardappeloogstmachines Aardappeloogstmachines Getrokken aardappelvoorraad-, wagen- of bunkerrooiers 2 rijen Zelfrijdende wagen- en bunkerrooiers voor aardappelen 2 rijen Rooiers 4 rijen was niet het beste jaar in de verkoop van aardappelrooiers. Dit valt te verklaren door het feit dat omwille van de doorlooptijd tussen bestelling en facturatie nog enkele naweeën van een minder goed seizoen - doorwogen.

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit!

Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius. Spring er uit! 1938 75 2013 Lindy van der Veen Roel van Lanen Edwin Lambregts Wieke Ambrosius Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Agrofood Strategy Trends 2013 Spring er uit! Lindy van der Veen Roel van Lanen

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020

ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen. Autolease op weg naar 2020 ING Economisch Bureau Assetvisie Autoleasemaatschappijen Autolease op weg naar 2020 Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Arjan Chrispijn ING Lease arjan.chrispijn@ing.nl

Nadere informatie

landbouw-service MAGAZINE Oktober - November - December 2014 Nieuwe Fendt 1000 Vario Spuitmachine AFZENDER: Landbouw-Service vzw,

landbouw-service MAGAZINE Oktober - November - December 2014 Nieuwe Fendt 1000 Vario Spuitmachine AFZENDER: Landbouw-Service vzw, landbouw-service MAGAZINE Oktober - November - December 2014 AFZENDER: Landbouw-Service vzw, Gasthuisstraat 31 b2, 1000 Brussel, nummer 4 (driemaandelijks), afgiftekantoor Brussel X P915832 Nieuwe Fendt

Nadere informatie

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012

PV in de Bouw. Onderzoeksrapport. Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking. SMZ2012006 Utrecht, december 2012 PV in de Bouw Hiaten in kennis, misvattingen en kansen voor samenwerking Onderzoeksrapport SMZ2012006 Utrecht, december 2012 Stichting Monitoring Zonnestroom PV in de Bouw (concept) 1 Projecttitel Onderzoeksrapport

Nadere informatie

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking).

CONCEPTNOTULEN. 2. Verslag van de directie over het boekjaar 2014 en het gevoerde beleid (zie toelichting) (bespreking). 1 CONCEPTNOTULEN van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek "Nedap", gevestigd te Groenlo, gehouden op donderdag 2 april 2015, 's morgens om 11.00

Nadere informatie

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Finaal eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag A C E A 2011 4 8 12 16 PERSONENWAGENS BEDRIJFSVOERTUIGEN MOTO S MOBILITEIT 20 24 28 30 FISCALITEIT VERKEERSVEILIGHEID TECHNIEK SALON

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik

Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Onderzoeksrapport Trends in internetgebruik Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Navigeren op internet verandert 3 1.2 Wat willen we met dit onderzoek? 3 1.3 Hoe zit de domeinnamenmarkt in elkaar? 4 1.4 Over

Nadere informatie

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België

Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België Barometer 2011 van de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid Duurzame ontwikkeling resoluut verankerd in ondernemingen in België VOORWOORD Heel bemoedigende vooruitgang voor België De resultaten van de

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de toegepaste

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

Een analyse van bedrijfsstijlen in de melkveehouderij Wageningen UR Dirksen Management Support

Een analyse van bedrijfsstijlen in de melkveehouderij Wageningen UR Dirksen Management Support Bouwen aan een betere balans Een analyse van bedrijfsstijlen in de melkveehouderij Wageningen UR Dirksen Management Support 1 Bouwen aan een betere balans Een analyse van bedrijfsstijlen in de melkveehouderij

Nadere informatie

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk

De feiten rond aanbesteden. Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Clustering, proportionaliteit en gebruik EMVI bij aanbesteding van werk De feiten rond aanbesteden Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch

Nadere informatie

lage rente geld lenen

lage rente geld lenen lage rente geld lenen Aan een lage rente geld lenen, is dat niet wat we allemaal willen? U zou maar gek zijn om voor een hoge rente te kiezen en u blauw te betalen als het ook met een lage rente kan. Toch

Nadere informatie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie Benchmarking in de papier- en kartonindustrie M.M. Kaper M.E. Regelink Afstudeeropdracht bedrijfseconomie te: Kenniscentrum Papier en Karton Juni, 2005 Titel: Bedrijf: Studenten: Hogeschool: Instituut:

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Ctac N.V. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden donderdag 12 mei 2011 te s-hertogenbosch Aanwezig: Notulen: De heer H.G.B. Olde Hartmann

Nadere informatie

FEBIAC INFO DECEMBER 2014. Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK

FEBIAC INFO DECEMBER 2014. Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK FEBIAC INFO DECEMBER 2014 INFO Nummer 82 - Maart 2015 CONSUMENTENONDERZOEK: AUTOBEZIT EN AUTOGEBRUIK 4 6 10 16 SAMENVATTING INLEIDING HOUDING TEGENOVER MOBILITEIT HOUDING TEGENOVER AUTOBEZIT 22 30 36 AANKOOPPROCES

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Het opstellen van een marketingplan in 4 talen

Het opstellen van een marketingplan in 4 talen Het opstellen van een marketingplan in 4 talen Groep 2 Academiejaar : 2010-2011 Groepsleden: Gert-Jan Fraiponts Dries Hoeken Jasmien Maex Goele Timmermans Maarten Verhagen Klas: 2 MAR ABC Provinciale Hogeschool

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02

SPECIAL EDITION. marketing 2020. organizing for growth. POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 POWERED BY ROULARTA MEDIA, UBA AND EffectiveBrands september 2013 - NR. 02 marketing 2020 organizing for growth VOORWOORD / DE AMBITIE VAN UBA inhoud KENNIS VERZAMELEN EN DELEN 04. 06. 018. 026. 03. VOORWOORD

Nadere informatie

Focus op kansen! N a a r e e n s t r u c t u r e e l b e t e r e p o s i t i e v a n d e h a n d e l i n b l o e m b o l l e n

Focus op kansen! N a a r e e n s t r u c t u r e e l b e t e r e p o s i t i e v a n d e h a n d e l i n b l o e m b o l l e n Focus op kansen! N a a r e e n s t r u c t u r e e l b e t e r e p o s i t i e v a n d e h a n d e l i n b l o e m b o l l e n Focus op kansen! Berenschot eindrapport voor Anthos Kees Rippen Martijn Laar

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie