4.1 Quartus Project navigator (ISE) Omgeving Beperking Spartan3e Belangrijke code

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "4.1 Quartus... 20 4.2 Project navigator (ISE)... 22 4.2.1 Omgeving... 22 4.2.2 Beperking Spartan3e... 25 4.2.3 Belangrijke code... 27 4."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... I Lijst van symbolen en gebruikte afkortingen...iii Figurenlijst...V Voorwoord... VII Inleiding...VIII Hoofstuk 1: DES Algoritme Inleiding Situering De sleutel Permutatie Schuiven Inkrimpen De data De initiële permutatie Expansiefunctie Sommatie data sleutel (XOR) Substitutieboxen (S1 tot S8) De outputpermutatie Data wissel Verschillende manieren van toepassen Tripel -DES (3DES) Hoofstuk 2: Verschillende soorten attacks Brute force attack Meet in the middle attack (MiTM) Timing attack Vermogen aanval Elektromagnetische aanval Besluit: Side channel attacks Hoofstuk 3: Gebruikt materiaal Waarom FPGA Gebruik van VHDL Hoofstuk 4: Het opzetten van de meetopstelling I

3 4.1 Quartus Project navigator (ISE) Omgeving Beperking Spartan3e Belangrijke code Xilinx Platform Studio (XPS) Tutorials Verschillende type bestanden binnen een project Creëren van een DES IP Virtex II pro Sleutels via RS232 inlezen Modelsim De simulaties Vanuit XPS Hoofstuk 5: De stroommeting Inleiding Schakelende voeding als bron Synchronisatie puls Meting via scoop Geïsoleerd meten High Side Current Sensing (HSCS) Current probe Problemen bij stroommeting Hoofstuk 6: Besluit Wat is verwezenlijkt Wat nog te doen Verklarende woordenlijst Literatuurlijst...57 Bijlagen...1 De 8 verschillende substitutieboxen...1 Testdes.vhd...2 Simulation library compilation...5 Hoe een nieuw IP aanmaken User_logic.vhd Application_code.c II

4 Lijst van symbolen en gebruikte afkortingen Ω Ohm µ Micro, DES Tripel -DES A Ampère ASIC Application specific integrated circuit BIT Binary digit DES Data encryption standard DPA Differential power analysis DS Data strobe EDK Embedded development kit EEF Electronic frontier foundation FPGA Field programmable gate array GND Gronding, aarding, massa GPIO General purpose I/O GUI Graphical user interface HDL Hardware description language Hz Hertz (frequentie per seconde) I/O Input / output IC Integrated circuit IP Integrated peripheral ISE Integrated software environment MHS Microprocessor hardware specification MiTM Meet in the middle MSS Microprocessor software specification MB Megabytes per seconde n Nano, 10-9 OPB On-chip peripheral bus PGP Pretty good privacy III

5 PPC R SABL TB UCF UUT SoC SPA UART V VHDL VHSIC W XPS PowerPC Weerstand Sense-amplifier based logic Test bench User constraint file Unit under test System on chip Simple power analysis Universal asynchronous receiver transmitter Voltage VHSIC hardware description language Very high speed integrated circuit Watt Xilinx platform studio IV

6 Figurenlijst Figuur 1-1 : Benodigde tijd decryptie...2 Figuur 1-2 : XOR van deelsleutel met datadeel...8 Figuur 1-3 : Wisselen van data...9 Figuur 2-1 : DES Cracker circuit board, ontwikkeld bij Electronic Frontier Foundation Figuur 2-2 : Lading capaciteit opladen, ontladen of behouden Figuur 2-3 : Schema vermogen aanval Figuur 2-4 : Spoel gebruikt bij elektromagnetische aanval Figuur 3-1 : XUP ontwikkelborden (SPARTAN 3e, VirtexIIpro) Figuur 3-2 : Xilinx Platform Studio en Project navigator Figuur 3-3 : Digitale oscilloscoop Figuur 3-4 : Stroommeter Figuur 4-1 : Quartus simulatie van de Basic DES core Figuur 4-2 : DES block cipher calculator Figuur 4-3 : Quartus uitgangen via DES core Figuur 4-4 : Omdraaien uitgang DES core encrypt / decrypt Figuur 4-5 : Uitgangen op het bord Figuur 4-6 : Project navigator Figuur 4-7 : PACE tool Figuur 4-8 : Modelsim starten vanuit ISE Figuur 4-9 : impact configureer tool Figuur 4-10 : Number of bounded IO's (Spartan3e) Figuur 4-11 : Number of bounded IO's (VirtexIIpro) Figuur 4-12 : Switches, drukknoppen en LED's Figuur 4-13 : 5kHz kloksignaal Figuur 4-14 : OPB model Spartan 3 e Figuur 4-15 : Nieuw project aanmaken met XPS Figuur 4-16 : Een stuk uit het PBD bestand Figuur 4-17 : Systeem versus applicatie Figuur 4-18 : Overzicht automatisch gegenereerde DES bestanden Figuur 4-19 : Schema SoC structuur Figuur 4-20 : Registers in SoC V

7 Figuur 4-21 : Blokdiagram VirtexIIpro Figuur 4-22 : Sleutel via rs323 inlezen Figuur 4-23 : Een succesvolle compilatie met Modelsim Figuur 4-24 : Dataflow van des56.vhd in simulatie Figuur 4-25 : DES simulatie via Modelsim Figuur 4-26 : Simulatie bij gebruik van buttons of switches Figuur 4-27 : Signaal toevoegen in Modelsim Figuur 4-28 : Pattern wizard modelsim Figuur 5-1 : Draadweerstand Figuur 5-2 : IO voltage Figuur 5-3 : Voedingsschema 1.5V Figuur 5-4 : Meting met scoop Figuur 5-5 : High side current sensing IC Figuur 5-6 : Meting aan de high side low side Figuur 5-7 : Tektronix TM502A Figuur 5-8 : Tektronicx A6302 meetprobe Figuur 5-9 : Stroomverbruik door FPGA core Figuur 5-10 : 50kHz FFT Figuur 5-11 : Interne kloksignalen Figuur 5-12 : Passief band -doorlaatfilter Figuur 5-13 : Demping in functie van de frequentie Figuur 5-14 : Spanningsverandering in functie van de frequentie VI

8 Voorwoord Dit eindwerk werd ondernomen in opdracht van de Hogeschool West Vlaanderen departement PIH te Kortrijk voor het behalen van het diploma Industrieel Ingenieur Elektronica optie ICT, afstudeerrichting Multimedia en Informatietechnologie. Ik wil hierbij de mensen en de organisatie bedanken die mij gedurende de periode van het eindwerk hebben gesteund en geholpen. Vooreerst mijn oprechte dank aan Johan Beke en Danaë Delbeke, mijn eindwerk promotoren, voor de hulp en steun gedurende de eindwerk - periode. Daarnaast bedank ik Marc Windels en de andere docenten van de Provinciale Industriële Hogeschool, voor hun raad en steun. Tenslotte nog een speciaal woord van dank aan mijn ouders omdat ze mij de kans gaven deze studies te volgen en voor hun morele steun. VII

9 Inleiding Dit eindwerk is hoofdzakelijk opgesplitst in twee grote delen, namelijk: A) Het DES algoritme configureren in een FPGA en het opzetten van een testopstelling. B) Via vermogenmetingen het algoritme proberen te kraken. A) Het configureren van de FPGA bestaat erin dat we een VHDL file met het DES algoritme compileren zodat dit onafhankelijk op de chip draait. Dit kan verwezenlijkt worden via system on chip (SoC), waarbij een architectuur wordt opgesteld of via ISE waarbij enkel de encryptie core in de FPGA wordt geconfigureerd. Hierbij is het voor beide manieren de bedoeling dat er op een bepaalde frequentie telkens één encryptie/decriptie plaatsvindt. B) De vermogenmeting bestaat erin de mogelijkheden te onderzoeken voor het meten van het vermogen die de <<core>> en <<de verschillende I/O banken>> van de FPGA verbruiken. Ook is het de bedoeling zelf een aantal metingen uit te voeren. Volgend jaar zal hieraan een nieuw eindwerk gekoppeld worden, waarbij de gemeten waarden verder zullen worden verfijnd en geanalyseerd. VIII

10 Hoofstuk 1: DES Algoritme Allereerst zal ik dieper ingaan op het DES algoritme om hier een beter inzicht in te krijgen. 1.1 Inleiding DES (Data Encryption Standaard) is een algoritme wat gebruikt wordt voor de beveiliging van computergegevens. Het is een cryptografisch algoritme dat in 1977 als standaard werd gedefinieerd. Onder een encryptie algoritme verstaan we een algoritme welke informatie aan de zijde van de zender versleutelt, maar DES kan tevens als decryptie algoritme worden gebruikt. Dit betekent dat hetzelfde algoritme kan coderen en decoderen, tevens houdt dit in dat zowel beide, zender en ontvanger, hetzelfde algoritme draaien wat ervoor zorgt dat het relatief eenvoudig blijft. 1.2 Situering De keuze voor het specifieke gebruik van encryptie en de implementatie van DES wordt door veel factoren bepaald. Over het algemeen wordt cryptografie gebruikt voor het beschermen van data die tussen 2 partijen wordt verstuurd, maar het kan ook gebruikt worden voor het fysisch beschermen van opgeslagen data (bestanden) tegen bijvoorbeeld diefstal. Vermits het kraken van het DES algoritme via brute force reeds dikwijls met succes is uitgevoerd, zal het niet gebruikt worden om fysische data zoals bestanden te beschermen. Men kan het wel gebruiken voor het beschermen van data die tijdens, bijvoorbeeld een gesprek verstuurd wordt. Hierbij moet opgemerkt worden dat de verstuurde data na enige tijd weinig betekenisvol wordt. Anders houdt dit alsnog risico s in. Een risico analyse is raadzaam om mogelijke bedreigingen in kaart te brengen. De kost om deze of andere standaarden toe te passen, dient goed afgewogen te worden, ten opzichte van de veiligheid die moet geboden worden. Hieruit zal dan een keuze gemaakt worden welke overeenstemt met de noden van de toepassing. 1

11 Opmerking: We merken dat een decryptie van 64 bit ongeveer 200 nsec in beslag neemt. Er worden dus 5 miljoen decrypties utgevoerd in 1 seconde. Dit wil dus zeggen dat we per seconde ongeveer 320 miljoen bits kunnen verwerken, wat overeenkomt met MB data. Dit duidt onmiddellijk het grote voordeel aan om een encryptie decryptie/encryptie algoritme in hardware uit te werken. Figuur 1-1 : Benodigde tijd decryptie Testen hebben uitgewezen dat wanneer we 1000 maal na elkaar encrypteren met een VirtexII bord, met als FPGA klokfrequentie 24Mhz, dit 6,9 ms tijd in beslag neemt. Wanneer we dezelfde test doen met behulp van software (C++), met een 100Mhz processor, dit 252 ms tijd in beslag neemt. Hieruit blijkt het grote voordeel van een hardware versie, deze is maar liefst 36 maal sneller ten opzichte van de software geïmplementeerde DES core. We houden hierbij geen rekening met de klokfrequenties, waaruit we kunnen besluiten dat de software versie eigenlijk meer dan 100 maal trager is [1]. Hieronder doorlopen we der verschillende bewerkingen die de sleutel en de data ondergaan gedurende een volledige encryptie of decryptie. [1] David Pellerin en Milan Saini, FPGA and Structured ASIC Jounal, FPGAs Provide Acceleration for Software Algorithms: 2

12 1.3 De sleutel De sleutel is voor een geautoriseerde gebruiker noodzakelijk om de geëncrypteerde computerdata te kunnen ontsleutelen. Het is enkel de sleutel die ervoor zal zorgen dat het algoritme een unieke versleuteling oplevert. Een andere sleutel zou een volledig ander resultaat opleveren. De veiligheid van het algoritme is dus met andere woorden, afhankelijk van de veiligheid waarmee de sleutel wordt behandeld. Iedereen die in het bezit komt van de sleutel kan in combinatie met het algoritme de data ontcijferen. Daarom zal een standaard algoritme, om sleutels uit te wisselen, worden gebruikt waarbij de sleutel enkel wordt bezorgd aan diegene die de data mogen verkrijgen. Nu zal ik de verschillende stappen die de sleutel ondergaat kort overlopen. Sleutel Permutatie 56 bits + 8bit pariteit A B 28 bits 28 bits Schuiven Schuiven Schuiven 56 bits Schuiven Inkrimpen 48 bits Sleutel (ronde 1) 56 bits Inkrimpen 48 bits Sleutel (ronde 2) Schuiven Schuiven 56 bits Inkrimpen 48 bits Sleutel (ronde 16) 3

13 1.3.1 Permutatie De sleutel bestaat uit 64 binaire waarden ( 0 of 1 ) waarvan er 56 willekeurig worden gegenereerd en onmiddellijk door het algoritme worden gebruikt. De andere 8 bits, die niet door het algoritme worden aangewend, worden gebruikt voor foutcontrole. De 8 bits worden bepaald door oneven pariteit. De 8 pariteit bits worden weggelaten en de resterende 56 bits worden vervolgens gepermuteerd A = 28 bit B = 28 bit Schuiven A en B gaan nu door 16 ronden om een deelsleutel te bepalen waarbij telkens 1 bit of 2 bits naar links verschoven wordt. Na elke shift worden A en B terug bijeengebracht tot 56 bits A = 28 bit B = 28 bit Ronde nummer Aantal shifts

14 1.3.3 Inkrimpen Het resultaat van het schuiven wordt per ronde gepermuteerd. We zien dat de gekleurde nummers niet worden opgenomen. Hierdoor wordt dus een sleutel verkregen die 8 bits kleiner is, met andere woorden 48 bits (56-8) Hierbij moet er wel opgemerkt worden dat deze permutatie per ronde verschillend is! 5

15 1.4 De data Nadat de sleutel opgesplitst is in 16 deelsleutels, ondergaat ook het datadeel een aantal vormveranderingen. De te versleutelen tekst wordt opgesplitst in blokken van 64 bits die één na één worden versleuteld. Hier worden de verschillende stappen die de data ondergaat kort overlopen. Initiële Permutatie 64 bits Rechts 32 bits Expansie 48 bits Links 32 bits Expansie 48 bits Deelsleutel (Ronde X) 48 bits 8 x 6 bits S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 8 x 4 bits Output Permutatie 32bits OUT 64bits 6

16 1.4.1 De initiële permutatie De initiële permutatie zal net als bij de sleutel, de individuele bits onderling door elkaar gooien Links 32 bit Rechts 32 bit Expansiefunctie Het rechtse en linkse deel van de data worden elk afzonderlijk uitgebreid tot 48 bits. Dit gebeurt door een aantal bits dubbel te gebruiken

17 1.4.3 Sommatie data sleutel (XOR) De 48 data bits worden modulo 2 gesommeerd met de deelsleutel die per ronde verschillend is. Zowel de deelsleutels van elke ronde als rechter en linkerhelft van de data zijn 48 bit. Deelsleutel S Deel Data D S D S D OUT Figuur 1-2 : XOR van deelsleutel met datadeel Substitutieboxen (S1 tot S8) De 48 bits wordt verdeeld in acht groepen van 6 bits. Elke groep van 6 bits gaat doorheen een S-box (matrix), waarbij deze tot slechts 4 bits worden gereduceerd. Het gaat als volgt tewerk, we nemen de twee buitenste bits van de 6 bits die we aanbieden aan de substitutiebox. Dit levert het rijnummer op. Voor het kolomnummer zullen we de vier middelste bits nemen, bijvoorbeeld zal als rij 10 ofwel 2 opleveren en voor de kolom 1100 ofwel 12 wat een gemeenschappelijk element 3 levert en aldus Hierbij moet er opgemerkt worden dat per substitutiebox deze tabel verschillend is! [Zie bijlage voor de verschillende substitutieboxen] 8

18 1.4.5 De outputpermutatie De output van de 8 Substitutieboxen is: 8 x 4 = 32 bits. Deze bits worden opnieuw gepermuteerd Data wissel Hierna wordt er nog een exclusieve OR toegepast op de 32 bits van de outputpermutatie samen met het andere deel van de sleutel waar we niet mee gewerkt hebben (ook 32 bits). Stel dat we het rechter datadeel verwerkt hebben dan zouden we hiermee samen met het linker deel van de data, een XOR functie uitvoeren. De uitkomst hiervan nemen we dan als nieuw rechter deel van de data. Het oude rechter deel wordt het nieuwe linker deel van de data. Figuur 1-3 : Wisselen van data In de laatste 16 de ronde worden deze beide delen dan terug samengevoegd tot out data welke bestaat uit 64 bits. 9

19 1.5 Verschillende manieren van toepassen Er zijn meerdere manieren om de DES standaard toe te passen: Electronic Codebook (ECB) mode Cipher Block Chaining (CBC) mode Cipher Feedback (CFB) mode ECB is het toepassen van het DES algoritme zoals de standaard het definieert om data te ontsleutelen en te versleutelen. CBC en CFB zijn manieren waarbij de versleutelde boodschap, in combinatie van andere data, als input voor het genereren van een pseudo random output. Er zijn nog andere varianten mogelijk, maar ik ga hierover niet uitwijden, voor meer informatie verwijs ik naar de volgende link [2]. 1.6 Tripel -DES (3DES) Om de sleutellengte en daarmee ook de veiligheid van DES te vergroten, heeft men een manier bedacht waarbij drie DES algoritmes na elkaar geschakeld zijn. Dit wordt 3 DES of Tripel DES genoemd en wordt vooral gebruikt bij Pretty Good Privacy (PGP). Het onderscheidt zich van het gewone DES - algoritme doordat het drie maal na elkaar DES toepast. Versleutelen: Ontsleutelen: 1 ((( boodschap ) VS ) VS VS = 1 2 ) 3 versleuteldeboodschap 1 1 VS ( VS ( VS ( versleuteldeboodschap))) = boodschap Praktisch kunnen er zowel twee of drie verschillende sleutels gebruikt worden. Twee verschillende sleutels (2 x 56bits = 112 bits) acht men voldoende veilig voor e -commerce toepassingen. 1 2 ) (( boodschap ) VS ) VS = versleuteldeboodschap 1 [2] Federal Information Processing Standards Publication, DES modes of operation, 1980: 10

20 Deze methode heeft nog een groot pluspunt, namelijk de neerwaartse compatibiliteit met het standaard DES algoritme. Het is namelijk ook mogelijk om met één sleutel te werken. Dit komt doordat men achtereenvolgens versleutelt, ontsleutelt en terug versleutelt. Stel dat we een oude DES encryptie core dienen te koppelen met een nieuwe decryptie core, dan wordt de ene sleutel van de oude encryptie -core gekoppeld aan de drie verschillende sleutels van de nieuwe decryptie -core. Het resultaat zal identiek hetzelfde blijven! Versleutelen: Ontsleutelen: ( boodschap ) VS = 1 versleuteldeboodschap versleutel deboodschap VS 1 (( ) ) VS VS 1 = boodschap 1 1 ) 1 Het resultaat is dus een gewone DES versleuteling die uiteraard wat meer rekentijd zal vragen. Het grote voordeel hiervan is dus dat dezelfde apparatuur en programmatuur kan gebruikt blijven. 11

21 Hoofstuk 2: Verschillende soorten attacks Elk algoritme bezit een aantal mindere punten. Dit kan men best zo goed mogelijk in kaart brengen. Het onderzoek naar deze zwakheden van een algoritme noemen we cryptoanalyse. Reeds jaar en dag zijn verschillende mensen bezig geweest met het ontcijferen van versleutelde boodschappen, in de volksmond beter gekend als kraken. Onder kraken verstaan we het ontcijferen van versleutelde boodschappen die voor iemand anders bestemd zijn. Kraken van het DES algoritme is al lang geen fabeltje meer. Uit het verleden is meermaals gebleken dat door veel rekenkracht te combineren, we relatief eenvoudig een versleutelde boodschap (ook wel cipher genaamd) zonder de sleutel te kennen, kunnen ontcijferen door gebruik te maken van bijvoorbeeld een brute force attack [3]. 2.1 Brute force attack Een brute force attack bestaat erin dat we een grote hoeveelheid sleutels uitproberen. Hier wordt dus niet de onderliggende logica van het algoritme gebruikt. Het spreekt voor zich dat dit een intensief proces is. Daarom is het nuttiger om een andere manier te zoeken waarbij de verwerking veel minder tijd in beslag neemt. Figuur 2-1 : DES Cracker circuit board, ontwikkeld bij Electronic Frontier Foundation [3] Computable nr 32, AM, Hackers kraken 56 bit DES sleutel:,p10 [ ] 12

22 Het EFF heeft een machine met chips ontwikkeld ter waarde van $ die door middel van brute force het DES algoritme in een aantal dagen kan kraken. Op de foto zien we de verschillende Deep Crack chips op de print [4]. De tijd die men nodig heeft voor het kraken van DES via deze manier, versneld steeds weer waardoor we er regelmatig rekening mee dienen te houden dat de sterkte van het algoritme sowieso verlaagt met de tijd. Voor een 56 bit sleutel was het mogelijk om met een pentium II - 200MHZ reeds 1 miljoen sleutels per seconde te verwerken, een pentium III - 500MHz kon 5.3 miljoen sleutels per seconde verwerken De kans van het berekenen van de juiste sleutel kan dus sterk veranderen in de tijd. Wetende dat we met 2 56 ofwel mogelijke sleutels hebben. De haalbaarheid van het berekenen van één enkele sleutel is in normale omstandigheden zeer onwaarschijnlijk. Als bovendien de sleutel regelmatig wordt gewijzigd, dan wordt het risico van kraken sterk gereduceerd. Desondanks moeten de gebruikers erop gewezen worden dat het theoretisch mogelijk is om de sleutel te vinden door een berekend aantal sleutels te testen. De kans op slagen is hierbij dan wel lager dan wanneer alle sleutels getest worden. 2.2 Meet in the middle attack (MiTM) Deze aanval bestaat erin langs twee zijden tegelijk te beginnen met versleutelen en ontsleutelen. Dit kan enkel plaatsvinden indien we zowel de originele boodschap als de versleutelde boodschap in ons bezit hebben. Bijvoorbeeld bij 2DES-versleuteling: (( boodschap ) VS VS = versleuteldeboodschap 1 ) 2 of anders gezegd 1 VS1( boodschap) = x = VS 2 ( versleuteldeboodschap) 56 We versleutelen de boodschap met alle mogelijke waarden van S 1 ( 2 ). 56 We ontsleutelen de versleutelde boodschap met alle mogelijke waarden van S 2 ( 2 ). [4] Electronic frontier foundation: 13

23 We vergelijken indien er zich een overeenkomst voordoet, de te versleutelen boodschap met S 1 en de te ontsleutelen versleutelde boodschap met S 2. Indien we nu voor beiden eenzelfde x bekomen, dan hebben we de juiste sleutels in ons bezit. De moeite om 2DES te kraken via MitM is ongeveer dezelfde als een gewone brute krachtaanval op DES. Om MiTM -aanval te vermijden wordt 3DES gebruikt. 2.3 Timing attack Deze aanval bestaat erin dat men meet hoeveel tijd er nodig is voor bepaalde berekeningen. De verwerkingstijd kan afhangen van lusstructuren, geheugen toegangen, processor instructies. Statistische modellen kunnen opgesteld worden om de sleutelbit met enige zekerheid te bepalen. Bijvoorbeeld: We berekenen y = x a mod n voor verschillende waarden van x waarbij we a constant houden. We houden hier de verwerkingstijd bij. De instructies zijn bijvoorbeeld machtsverheffing en vermenigvuldiging. De sleutel a is r bits breed. We hebben zéér veel berekeningen opgenomen in een statistiek. Als we nu merken dat de tijd nodig om sleutels die als eerste bit 0 hebben, bijna dezelfde verwerkingstijd bezitten, dan kunnen we ervan uitgaan dat de sleutel begint met 0 en omgekeerd. We kunnen zo doorgaan tot we alle bits overlopen hebben en zo een sleutel samenstellen. Een oplossing zou kunnen zijn door tijdsvertragingen in te voegen en of door tijdsegalisatie toe te passen, zodat alle instructies dezelfde verwerkingstijd vergen. 2.4 Vermogen aanval Deze aanval is gebaseerd op het verwerken van een logische 1 of 0. Bij het overgaan van een 0 naar een 1 en het overgaan van een 1 naar een 0 zal er meer stroom vloeien, dan wanneer we de bit op 1 of 0 houden. 14

24 Figuur 2-2 : Lading capaciteit opladen, ontladen of behouden De stroom die we opmeten is een maat voor het vermogen, vermits de spanning relatief constant blijft. Het is dus eigenlijk de bedoeling om het stroomverbruik te meten. Figuur 2-3 : Schema vermogen aanval Dit type aanval wordt ook Simple Power Analysis (SPA) genoemd. Een andere manier is bijvoorbeeld wanneer men een afwijking in de sleutel zal aanbrengen en de effecten hiervan bestudeerd worden. Dit noemt men Differential Power Analysis (DPA). Differential Fault Analysis (DFA) is dan weer het wijzigen van de omgevingsvariabelen tijdens de encryptie en dan te kijken welke effecten wanneer optreden. We kunnen deze aanval tegengaan door het verbruik niet te laten afhangen van de sleutel. Dus ervoor zorgen dat alle rondes een gelijke hoeveelheid stroom verbruiken. Deze logica voor een constant verbruik noemt men ook wel sense -amplifier based logic (SABL). Dit bestaat uit exact één oproep per klokcyclus en is onafhankelijk van de binnenkomende data. Gedurende een oproep wordt de op en ontlaad lading van de interne capaciteiten uitgemiddeld. Dit vereist wel de beschikbaarheid van de macrocel bibliotheken. 15

25 2.5 Elektromagnetische aanval Hierbij wordt de elektromagnetische straling van een IC gemeten door middel van een zeer klein gewikkelde spoel. 3mm Figuur 2-4 : Spoel gebruikt bij elektromagnetische aanval Hier zal spanning een maat zijn van d φ / dt. Deze vorm van aanval kan vermeden worden door ervoor te zorgen dat de spanning zo laag mogelijk is of door veel ruis bij het spanningssignaal te genereren zodat metingen worden bemoeilijkt. 2.6 Besluit: Side channel attacks Het is belangrijk de volgende zaken in te zien: Cryptografisch veilige systemen kunnen worden gekraakt door middel van side channel attacks. Deze aanvallen zijn gebaseerd op eenvoudige metingen. De aanvallen zijn gemakkelijk toepasbaar op verschillende zelfs nog ongekende algoritmes. Bij het opzetten van een cryptografisch veilig systeem is er veel coördinatie vereist tussen zowel, hardware en software ontwikkelaars. 16

26 Hoofstuk 3: Gebruikt materiaal Het configureren van de FPGA is uitgevoerd met een Xilinx Spartan 3 en een XUP VIRTEX-II PRO bord dat door de school ter beschikking is gesteld. Figuur 3-1 : XUP ontwikkelborden (SPARTAN 3e, VirtexIIpro) Figuur 3-2 : Xilinx Platform Studio en Project navigator Figuur 3-3 : Digitale oscilloscoop Figuur 3-4 : Stroommeter 17

27 3.1 Waarom FPGA Het uiteindelijke ontwerp van een cryptografische core hoeft men niet in een FPGA te configureren, men kan dit ook in een ASIC plaatsen. Dit is een IC welke voor specifieke doelen wordt gebruikt, maar niet kan gebruikt worden voor configuratie. Indien we de stroom zouden opmeten bij een FPGA, dan is reeds bewezen dat het verbruik van de stroom nauwelijks zal afwijken ten opzichte van wanneer het design zou geïmplementeerd zijn in een ASIC [5]. Daarboven heeft een FPGA veel extra voordelen zoals de in circuit herconfigureerbaarheid, de flexibiliteit, de portabiliteit kortom gebruiksgemak. 3.2 Gebruik van VHDL Er bestaan in de elektronicawereld twee grote standaarden voor het beschrijven van hardware, de Europese variant is VHDL en de Amerikaanse taal is VERILOG. De onderlinge programmeertalen verschillen niet zo heel veel van elkaar, maar wegens onze voorkennis is er gekozen voor VHDL om het elektronische systeem te modeleren [6]. Het algoritme dat is gebruikt, is de Basic DES Crypto Core, die te vinden is op de website van opencores [7]. Deze core bezit een aantal specifieke in -en uitgaande, aanspreekbare signalen : IN RST Een puls zal alle interne signalen resetten. IN INKEY Dit is een 64 bits input welke wordt verwacht klaar te staan op de stijgende flank van de data strobe (DS). IN INDATA Dit is een 64 bits input welke wordt verwacht klaar te staan op de stijgende flank van de DS. IN DECRYPT Indien 1 zal de DES -core ontsleutelen, bij een 0 zal deze versleutelen, dit signaal wordt verwacht klaar te staan op de stijgende flank van de DS. [5] Nele Mentens,Pieter Rommens en marian Verhelst, cryptografische chips, Het ingenieursblad 1-2 (2005) p54-59 [6] An introductory VHDL tutorial: [7] website van opencores: 18

28 IN DS Wanneer deze kort 1 is, dan is de input data klaar op de bus en kan er gestart worden met een encryptie of decryptie. UIT OUTDATA Uitgang van de core zal de waarde behouden tot volgende keer dat het RDY signaal 1 wordt. UIT RDY Indien hoog, dan is de core idle en klaar om nieuwe input te ontvangen. UIT RDY_NEXT_ Indien 1 dan is de OUTDATA geldig en beschikbaar. 19

29 Hoofstuk 4: Het opzetten van de meetopstelling 4.1 Quartus Om ons ervan te vergewissen dat het algoritme geen fouten vertoonde is het gesimuleerd in een simulatie programma van Altera waarmee ik vertrouwd ben. Hierin kunnen zonder enige configuratie de signalen ingesteld worden. Deze genereren dan zonder enig probleem een output. Figuur 4-1 : Quartus simulatie van de Basic DES core We kunnen hierbij reeds een aantal belangrijke opmerkingen maken. Het aantal klokpulsen dat nodig is om een encryptie te voltooien is gelijk aan 13, hierna wordt de data op de uitgang gezet en is de encrytie voltooid. We kunnen hier nog iets zeer belangrijk opmerken, (wat ik op dat moment nog niet doorhad) wanneer we de outdata vergelijken met hetgeen we verifiëren via een java applet dan merken we op dat de verkregen data vanuit Quartus niet correct is [8]. Figuur 4-2 : DES block cipher calculator [8] DES calculator: 20

30 Mijn idee was dat de data omgekeerd of geïnverteerd werd aangeboden, maar dit blijkt niet het geval te zijn. Nochtans vertrekken beiden van dezelfde standaard DES core. QUARTUS INGANG NORMAAL INDATA 66377F06B3BB1D8D INKEY 965A83E OUT DATA (decipher=1) 33728CC112982B34 OUT DATA (decipher=0) D435 QUARTUS INGANG NORMAAL + GEINVERTEERD INDATA 99C880F94C44E272 INKEY 69A57C1CCC668CAD OUT DATA (decipher=1) CC8D733EED67D498 OUT DATA (decipher=0) ACFECFEBF9792BCA QUARTUS INGANG OMGEDRAAID INDATA B1B8DDCD60FEEC66 INKEY 4ACE99CCC7C15A69 OUT DATA (decipher=1) 755F2E8FBBDC9319 OUT DATA (decipher=0) 4E8BC8DF259CABBB QUARTUS INGANG OMGEDRAAID + GEINVERTEERD INDATA 8E F INKEY B EA596 OUT DATA (decipher=1) 93C13372C44B57B6 OUT DATA (decipher=0) 05FDFCA39CED6A0B Figuur 4-3 : Quartus uitgangen via DES core Het is pas nadat de uitgangen omgekeerd waren dat er een overeenkomst te zien was en dit bleek onmiddellijk. Nadat we bij de versie waar de ingangen omgedraaid waren, ook de uitgang omdraaienden, bekwamen we het juiste resultaat. 4E8BC8DF259CABBB DDD539A4FB13D F2E8FBBDC C93BDDF174FAAE Figuur 4-4 : Omdraaien uitgang DES core encrypt / decrypt Dit was op zich al een grote stap voorwaarts in de goede richting. 21

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine

Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Masterproef Tester Real-Time Software For Weaving Machine Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektromechanica Academiejaar

Nadere informatie

HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT

HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT HARDWARE/SOFTWARE CO-DESIGN VOOR MACHINECONTROLE: CONTROLE VAN EEN PWM-GESTUURDE DC-MOTOR VAN EEN INDUSTRIELE ROBOT Rapport over de masterproef van Free CLAESSENS kandidaat voor de graad van Academische

Nadere informatie

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA

Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Prestatiemetingen voor systeemsoftware m.b.v. FPGA Jens Van den Broeck Promotoren: prof. dr. ir. Bjorn De Sutter, prof. dr. ir. Dirk Stroobandt Begeleiders: ir. Niels Penneman, ir. Wim Meeus Masterproef

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

FPGA-ontwerp Audio-Netwerk voor VoIP-telefoon Prototype

FPGA-ontwerp Audio-Netwerk voor VoIP-telefoon Prototype FPGA-ontwerp Audio-Netwerk voor VoIP-telefoon Prototype Ontwerprapport Bachelor Thesis Studenten: H. Syed 9820108 F. Schilders 1144197 C.C. Chi 1242784 T. Kaserer 1144081 Begeleiders: J.S.S.M. Wong A.J.

Nadere informatie

Intelligent back-up systeem voor DMX-gestuurd lichteffect

Intelligent back-up systeem voor DMX-gestuurd lichteffect Universiteit Gent Faculteit Ingenieurswetenschappen Intelligent back-up systeem voor DMX-gestuurd lichteffect Project in het kader van het Vakoverschrijdend Projectvak in de Bachelor Computerwetenschappen

Nadere informatie

FPGA implementatie van het HOG algoritme

FPGA implementatie van het HOG algoritme FACULTEIT INDUSTRIELE INGENIEURSWETENSCHAPPEN CAMPUS DE NAYER FPGA implementatie van het HOG algoritme Stef VAN WOLPUTTE Promotor: ing. Van Beeck Kristof Masterproef ingediend tot het behalen van de graad

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement

Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Enterprise Network Security : S.S.O & Security Enhancement Nick Wuyts Departement Wetenschappen en Techniek

Nadere informatie

Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren

Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: Prof. Dr. Ir. P. LAGASSE Experimentele studie van een NAT dienst met behulp van netwerkprocessoren door Wim VAN DE MEERSSCHE

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Departement Industrieel Ingenieur Opleiding Elektronica-ICT Afstudeerrichting elektronica

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Departement Industrieel Ingenieur Opleiding Elektronica-ICT Afstudeerrichting elektronica Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Departement Industrieel Ingenieur Opleiding Elektronica-ICT Afstudeerrichting elektronica Gebroeders Desmetstraat 1, 9000 Gent Integratie van een CAN bus in een ADPMS

Nadere informatie

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken

Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Ontwerp en implementatie van een draadloos communicatieprotocol voor sensor netwerken Bert Vanhoutte Promotor: prof. dr. ir. Jan Doutreloigne Begeleiders: ir. Benoît Huyghe, ir. Thomas Vervust Masterproef

Nadere informatie

Cryptografie. Beveiliging van de digitale maatschappij. Gerard Tel. Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht

Cryptografie. Beveiliging van de digitale maatschappij. Gerard Tel. Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht Cryptografie Cryptografie Beveiliging van de digitale maatschappij Gerard Tel Instituut voor Informatica en Informatiekunde Universiteit Utrecht Trefw: cryptografie, informatiebeveiliging, digitale handtekening,

Nadere informatie

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig

Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Masterproef Remote maintenance van een mobiel landbouwvoertuig Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Willekeurige Getallen

Willekeurige Getallen Willekeurige Getallen Creatie en gebruik van willekeurige getallen door computers Eindwerk voorgedragen door Frederik De Paepe tot het behalen van het diploma Bachelor in Grafische en Digitale Media afstudeerrichting

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Microcontrollers PIC16F84. Inhoud

Microcontrollers PIC16F84. Inhoud Microcontrollers PIC16F84 Inhoud Korte handleiding Programmastructuren Het programmeermodel van de PIC16F84 Het statusregister I/O van de PIC16F84 Basisschema Looplicht met RC Oscillator In-Circuit Serial

Nadere informatie

Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products

Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Project aangeboden door: Ilse Vandenhouwe voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar

Nadere informatie

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa

oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa oé~äjíáãé=îçäöéå=éå=áçéåíáñáåéêéå=î~å=éêççìåíéå=áå=çé= ëìééäó=åü~áå=ãkäkîk=ocfa gçêáë=m^ij^kp éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=áå=çé=äéäéáçëáåñçêã~íáå~

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Tutorial. Siemens PLC

Tutorial. Siemens PLC Tutorial Siemens PLC Simatic S7-300 STEP7 WinCC Flexible De Haagse Hogeschool Academie voor TIS / Delft 9 mei 2013 J.E.J. op den Brouw Inhoudsopgave 1. INLEIDING...4 2. DE PC...6 3. DE PLC...8 3.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T. Eindverslag stage 2012. r.d. kleiss

D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T. Eindverslag stage 2012. r.d. kleiss D ATA A C Q U I S I T I E I N H E T H I S PA R C E X P E R I M E N T Eindverslag stage 2012 r.d. kleiss R.D. Kleiss: Data acquisitie in het HiSPARC experiment c 22 juni 2012 begeleiders: Drs. Ir. Ewout

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen

Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van PROFESSIONELE BACHELOR IN DE ELEKTRONICA-ICT Hydranten Controle Applicatie voor de Brandweer Antwerpen Jesse Lauwers en Cedric Snijers Departement Wetenschappen

Nadere informatie

Embedded implementatie van optical flow voor independent motion segmentation

Embedded implementatie van optical flow voor independent motion segmentation Departement Industriële Wetenschappen Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT afstudeerrichting ICT Embedded implementatie van optical flow voor independent motion segmentation Masterproef

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

Bestands en schijfencryptie

Bestands en schijfencryptie Bestands en schijfencryptie Een onderzoek naar de toepasbaarheid binnen SURFnet bv. Marya Steenman & Thijs van den Berg 4 juli 2005 Masteropleiding Systeem- en Netwerkbeheer Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0

Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0 Sinamics S110 / S120 Getting Started V4.0 Remco Valentin Technisch Product Support Siemens NL 27 juni 2009 Laatste update: 1 oktober 2012 Matthijs Fransen 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Inleiding...4

Nadere informatie

Do The Math. Technische universiteit Delft. Bacheloreindproject. Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480

Do The Math. Technische universiteit Delft. Bacheloreindproject. Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480 Technische universiteit Delft Bacheloreindproject Do The Math Begeleiders: Auteurs: R.G.J. Slag 1507761 R.G.M. Visser 4043480 dhr. ir. L.J. Metz dhr. ir. D. S. van der Meer dhr. H.G. Gross 19 maart 2013

Nadere informatie