in de Bouw. De standaard voor elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S@les in de Bouw. De standaard voor elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven"

Transcriptie

1 De standaard voor elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven Ruurloseweg LA Vorden

2 Inhoudsopgave Bestuurleden 2012 Bestuurleden Van de voorzitter 4 Adviesgroep 7 Commissie Communicatiestandaards Bouw- & Installatiebranche 8 Werkgroepen 10 Expert bijeenkomst Security 12 dag Voorlichtingen 15 Helpdesk 16 Klankbordgroepen 18 Artikelbestand 21 Deelnemende bouwbedrijven 22 Deelnemende fabrikanten 25 Deelnemende leveranciers 26 Deelnemende service providers 27 Deelnemende overig bedrijven 27 A.J. van Wingerden (Arjan), voorzitter (BAM Infraconsult, namens bouwbedrijven) W.P. Voskamp (Wim), vice-voorzitter (Mastermate, namens groothandel) A.W.J. Borst (Ton) secretaris/penningmeester (A.C. Borst Bouw, namens bouwbedrijven) E.W.J.M. Lamers (Frenk) (CRH Bouwmaterialen, namens groothandel) W.J.F.G. Daris (Wilgard) (Jongeneel, namens groothandel) F.J.H. van Meijel (Frans) (Van Meijel Automatisering, namens service-providers) A. Huizing (Bert) (Dyka, namens industrie) J.S.S. Duindam (Joppe) (Bouwend Nederland, namens bouwbedrijven) Vacature vertegenwoordiger bouwbedrijven Directie M.P. Wabeke (Rien), directeur D.I.M. Schuurman (Desirée), directie-assistent Stichting Ruurloseweg LA Vorden 2 3

3 Van de voorzitter Het jaar 2012 is voor veel bedrijven in de bouw een moeilijk jaar geweest. De krimpende markt heeft bedrijven voor de nodige uitdagingen gesteld. Daarbij lag de focus van bedrijven op efficiëntie en kostenreductie. Voor in de Bouw was dit uiteraard ook merkbaar, maar desondanks is de belangstelling voor in 2012 zelfs doorgegroeid. Door toename van het gebruik van ICT in de communicatie tussen de bedrijven kan de bouw nog miljoenen euro s besparen. Het aantal fouten wordt hiermee sterk gereduceerd en administratieve handelingen en controles worden overgenomen door de softwareapplicaties. Die voordelen zijn snel en tegen relatief lage kosten te behalen. Dit komt doordat de berichtenstandaard van inmiddels door vrijwel alle softwareleveranciers wordt ondersteund, die actief zijn in de bouw en de bouwtoelevering en deelnemer zijn van. In 2012 heeft de samenwerking van met de installatiesector nader invulling gekregen. Met ETIM (Europees Technisch Informatie Model) zijn de volgende kernpunten vastgelegd in een intentieverklaring: moet HET aanspreekpunt worden voor de ontwikkeling, promotie en implementatie van berichtenstandaards voor artikelinformatie en transacties in zowel de bouw- als de installatiesector. ETIM gaat zich in de toekomst uitsluitend richten op het ontwikkelen en beheren van een standaard, internationaal en parametrisch classificatiemodel voor technische producten. Hierbij wordt de toepassing verbreed van de sector installatietechniek naar de gehele bouw. en ETIM willen de onderlinge samenwerking formaliseren en ver volgens onderzoeken of een samengaan van beide organisaties op middellange termijn (één tot drie jaar) in een standaardisatiekoepel binnen de sector mogelijk is. Het afgelopen jaar is samen met GS1 Nederland hard gewerkt aan de nieuwe versie van de standaard, die voor het eerst voor bouw- en installatiesector kan worden gebruikt. Dit onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe Commissie Communicatiestandaards Bouw- & Installatiebranche, die op 8 maart 2012 is geïnstalleerd als opvolger van de Technische Werkgroep en de Commissie Communicatie Standaards ETIM. De -dag 2012 op 1 oktober in Doorn was een groot succes en is een publicitair hoogtepunt geworden. In samenwerking met 34 is een afwisselend programma gepresenteerd met een informatiemarkt, actuele themaworkhops en een paneldiscussie onder leiding van Marjet Rutten. Er werden 250 bezoekers begroet, die in de evaluatie een hoge waardering hebben gegeven. Als bestuur en directie van kunnen we terugkijken op een positief jaar en gaan we met vertrouwen het nieuwe jaar 2013 tegemoet Dit jaar is de ingesteld, bestaande uit deskundigen vanuit de diverse geledingen van in de Bouw. De taak van de adviesgroep is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur/directie over strategisch/tactische zaken. De twee bijeenkomsten dit jaar hebben een aantal zinvolle adviezen opgeleverd, waaronder het initiatief voor de ETIM-classificatie voor de bouw. werkt samen met adviseursnetwerk NOVAQ. Doel van deze samenwerking is om de implementatie bij de deelnemers een impuls te geven en tegelijk directe terugkoppeling uit de praktijk te krijgen. wordt hierdoor tevens ondersteund bij het geven van input voor het doorontwikkelen van standaarden en ondersteuning bij de communicatie activiteiten. Arjan van Wingerden Voorzitter Arjan van Wingerden De -dag 2012 op 1 oktober in Doorn is een publicitair hoogtepunt geworden 4 5

4 Adviesgroep De adviesgroep adviseert het bestuur/ directie over strategisch en tactische zaken. Dit kan op verzoek van bestuur/ directie en op eigen initiatief. De adviesgroep wordt voorgezeten door de bestuursvoorzitter van. Tevens zijn bij bijeenkomsten van de adviesgroep een ander bestuurslid en de directeur van aanwezig. De adviesgroep is tweemaal bijeen geweest en heeft het bestuur en directie onder meer geadviseerd inzake: Samenwerking tussen en stichting ETIM dag Kwaliteit en kwantiteit berichtuitwisseling Initiatief ETIM-classificatie voor de bouw Beleid 2013 Leden van de adviesgroep: A.Overeem (André), 4PS B.Smeets (Björn), DuraVermeer M. van den Bouwhuijsen (Martien), Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen M.D.M. Janssen (Maarten), BouwInfosys G. Gritter (Geert), Imabo Concordia H.P. van Hagen (Henk Peter), CRH Bouwmaterialen L. Drewes (Lennart), Jongeneel I. Grevel (Ivo), StruykVerwo H.J. van Leussen (Henk), Van Buuren Groep B.F.R. de Bevere (Bastiaan), Ballast Nedam W. de Kruijf (Wim), BAM 6 7

5 Commissie Communicatiestandaards Bouw- & Installatiebranche De commissie is op 8 maart 2012 geïnstalleerd als opvolger van de Technische Werkgroep in de Bouw en de Commissie Communicatie Standaards ETIM. Het doel van de commissie is het beheren en ontwikkelen van de communicatiestandaards voor Bouw- en Installatiebranche. Voor specifieke onderwerpen kan de commissie besluiten een tijdelijke werkgroep in te stellen, die met voorstellen komt. GS1 beschrijft de standaards voor de commissie en zorgt voor afstemming met andere branches en internationale ontwikkelingen. Half oktober is de nieuwe versie INSBOU003 gepubliceerd. Dit is de eerste invoeringsconventie, die zowel in de bouw als de installatiesector kan worden gebruikt. De commissie heeft hiervoor meer dan honderd change requests (CR) behandeld. Dit aantal is opgelopen omdat de invulling van de samenwerking tussen in de Bouw, ETIM en GS1 Nederland enige jaren heeft geduurd. Ook is het voorstel van de werkgroep certificering behandeld, waardoor de standaard nu ook geschikt is voor de uitwisseling van gegevens over FSC, PEFC, Keurhout, ISPM en CE. Tevens zijn enkele velden toegevoegd, waardoor de schilder- en glasbranche beter met de standaard kan werken. Leden van de commissie: M.P. Wabeke (Rien), voorzitter P. Zwakhals (Peter), ETIM-Uneto-VNI, secretaris-notulist J. Westerkamp (Jan), GS1 Nederland L. Boortman (Loek), GS1 Nederland R.M.J. Kessels (Ron), Saint-Gobain Distribution the Netherlands H. Hilker (Hans), Jongeneel E. Geurts (Eddy), Oosterberg D. Hoekstra (Daniëlle), Technische Unie M. Katerbarg (Michan), Wavin G. Vermeulen (Gerard), Ballast Nedam J. Mansvelder (Johanna), Destil S. Buitelaar (Siem), BAM M. van der Helm (Max), Stiho A. Haeser (Arian), 2BA M.N. Kreijenbroek (Martin), 2BA H.P. van den Akker (Hans-Peter), L.I.C. P. van de Sande (Peter), M.S.G. Nederland C. Zijlstra (Cor), OneTrail J.L. Walrave (Hans), Syntess Software L. van Lent (Lex), ZET Solutions Vanaf half oktober zijn er standaards voor de berichten in onderstaande tabel. Bedrijven moeten altijd de nieuwste en de voorlaatste versie kunnen ondersteunen, zodat overgang naar nieuwe versies soepel verloopt. Met de validatietool op de website van kunnen deelnemers de XML-berichten testen. De validatietool is aangepast, zodat de nieuwe versie INSBOU003 ook kan worden getest. Berichten zijn in ASCII alleen beschikbaar in oude versies voor de installatiesector. Dat geldt ook voor de artikel/prijslijst in Excel voor de bouw. Doorontwikkeling vindt plaats in XML, niet in ASCII of Excel. Nederland Het doel van de commissie is het beheren en ontwikkelen van de communicatiestandaards voor Bouw- en Installatiebranche Procedure Change Requests (CR) Iedere deelnemer van of deelnemer/(lid van) participant van ETIM kan een verzoek indienen tot aanpassingen van de standaard middels een Change Request (CR). De CR wordt geplaatst op de Portal, waar commentaar kan worden gegeven door belanghebbenden. De CR wordt vervolgens besproken in de commissie, die de CR toetst op draagvlak binnen (een relevant deel van) de sector en samenhang met de actuele versie. De commissie heeft de volgende mogelijkheden: a. Het verzoek wordt gehonoreerd en voorgedragen voor de eerstvolgende nieuwe versie van de standaard. b. Nader onderzoek doen. c. Afwijzen Berichten Nieuwe versie Bestaande versies Bestaande versies voor Bouw- en Bouwsector installatiesector installatiesector Artikelbericht INSBOU003 BOU003 INS008 Productbericht INSBOU003 - INS008 Conditiebericht INSBOU Order INSBOU003 BOU003 INS008 Orderbevestiging INSBOU003 BOU002 INS008 Verzendbericht INSBOU003 BOU002 INS008 Factuur INSBOU003 BOU002 INS009 Verzamelfactuur INSBOU003 BOU

6 Werkgroepen Werkgroep Certificering Certificeringsinstituten als FSC, PEFC, Keurhout, ISPM en CE eisen een transparante rapportage over inkoop, verkoop en verbruik van de gecertificeerde producten. De werkgroep heeft een aantal velden en procedures gedefinieerd als aanvulling op de standaard voor factuur, pakbon en artikelbericht, waardoor de rapportage automatisch kan worden aangemaakt vanuit de bestaande berichtverwerking. Het voorstel is voorgelegd aan de commissie en na goedkeuring opgenomen in de nieuwe versie. De werkgroep is daarna opgeheven. Leden van de werkgroep M.P. Wabeke (Rien), voorzitter J. Westerkamp (Jan), GS1 Nederland L. Boortman (Loek), GS1 Nederland H. Hilker (Hans), Jongeneel M. van der Helm (Max), Stiho A.G.D.P. van Alten (Peter), ODS Werkgroep Artikelen met variabelen en samengestelde artikelen Van standaardartikelen kan men vooraf een artikel/prijslijst maken conform de GS1 codesystematiek. Artikelen met variabele eenheden zijn producten, waarvan één of meer variabelen moeten worden ingevuld door de klant om ze uniek te maken. De waarde van de variabele ligt doorgaans binnen een bepaalde range. Bijvoorbeeld tussen 5 en 500 mm of een RAL-nummer. Als alle mogelijke unieke artikelen uit de range worden opgenomen wordt de artikel/ prijslijst oneindig. Hetzelfde probleem doet zich voor met de samengestelde artikelen. Samengestelde artikelen zijn artikelen die zijn samengesteld uit meerdere standaardartikelen en/of artikelen met variabele eenheid, die samen een uniek artikel vormen. Dit kan leiden tot oneindig veel verschillende combinaties. De werkgroep komt met voorstellen om de communicatie over deze producten binnen de standaards mogelijk te maken, omdat partijen (net zoals voor de standaardartikelen) hierover doorgaans ook jaarafspraken maken. De werkgroep is drie maal bijeen geweest en zal in de eerste helft van 2013 met een voorstel komen voor de commissie. Leden van de werkgroep M.P. Wabeke (Rien), voorzitter J. Westerkamp (Jan), GS1 Nederland L. Boortman (Loek), GS1 Nederland D. Hoekstra (Daniëlle), Technische Unie R.M.J. Kessels (Ron), Saint-Gobain Distribution the Netherlands T. Vossen (Tom), Vossen Natuursteen A. Donkers (Adri), Kingspan Unidek A. Haeser (Arian), 2BA M.N. Kreijenbroek (Martin), 2BA Werkgroep Offerte/Offerteaanvraag De werkgroep zal voorstellen maken om op gestandaardiseerde wijze informatie uit te wisselen over de offerteaanvraag en de offerte, tussen een afnemer en haar leverancier. De voortgang is dit jaar weer opgepakt, nadat deze was gestopt in afwachting van de invulling van de samenwerking tussen, ETIM en GS1. Met de werkgroep was voor de stagnatie al Leden van de werkgroep M.P. Wabeke (Rien), voorzitter J. Westerkamp (Jan), GS1 Nederland L. Boortman (Loek), GS1 Nederland R.M.J. Kessels (Ron), Saint-Gobain Distribution the Netherlands E. Geurts (Eddy), Oosterberg B.F.R. de Bevere (Bastiaan), Ballast Nedam W. de Kruijf (Wim), BAM H.P. van Hagen (Henk Peter), CRH Bouwmaterialen L. Drewes (Lennart), Jongeneel W.P. Voskamp (Wim),Mastermate A. Donkers (Adri), Kingspan Unidek E. Breedveld (Edward), Rexel J.L. Walrave (Hans), Syntess Software W. Stakenburg (Willem), Technische Unie R. Groen (Rob), ACTO Informatisering O. van Wort (Otto), Van Drimmelen een beschrijving van het offerte - proces gemaakt middels een Business Requirements Analysis Document (BRAD). Een BRAD is een procesbeschrijving die altijd vooraf gaat aan de standaardberichten, zodat een goede aansluiting met de praktijk is gegarandeerd. De werkgroep is eenmaal bijeen geweest en zal in de eerste helft van 2013 met een voorstel komen voor de commissie. De werkgroep is driemaal bijeen geweest en zal in de eerste helft van 2013 met een voorstel komen voor de commissie 10 11

7 Expert bijeenkomst Security dag 2012 Op 21 november heeft in de Bouw de expertbijeenkomst georganiseerd bij Syntens in Nieuwegein. De uitkomst van de bijeenkomst was dat voor de uitwisseling van berichten gebruik moet worden gemaakt van , AS2 en Webservices en geen andere technieken. Op basis van deze uitkomst is een document gemaakt, waarin de drie uitwisselingstechnieken zijn beschreven in termen van risico, kosten en mogelijkheden. Tevens is het verzoek geformuleerd voor in de Bouw om een standaard vast te stellen voor webservices en de haalbaarheid te onderzoeken van een onafhankelijke transactieserver voor de bouw- en installatiesector. Tijdens deze bijeenkomst heeft Peter Peters een presentatie gegeven van de security mogelijkheden als introductie op de discussie. Peter Peters is onder andere Teamleider Unix/Linux/Storage op het ICT-Servicecentrum bij Universiteit Twente en is een erkend security expert in binnenland en buitenland. Aan de expert bijeenkomst hebben meegewerkt Gert Koutstaal (Novaq) Henk Peter van Hagen (CRH Bouwmaterialen) Sander Olij (Esize) Ad Schellens (Saint-Gobain Distribution the Netherlands) Jan Westerkamp (GS1 Nederland) Cor Zijlstra (One-Trail) Eddy Geurts (Oosterberg) Peter Valckx (Seeburger) Hans Walrave (Syntess) Danielle Hoekstra (Technische Unie) Peter Zwakhals (ETIM-Uneto-VNI) Lex van Lent (Zet Solutions) Arian Haeser (2BA) Martin Kreijenbroek (2BA) Erik Rickelman (Novaq) Harrie Rosink (Syntens) Het jaarlijkse congres van de Stichting op 1 oktober ging over actuele e-business ontwikkelingen in de bouw. Het programma op deze congresmaandag startte om uur en omvatte: een forumdiscussie met bouwbestuurders en vakspecialisten; een informatiemarkt; workshops, en een informele afsluiting vanaf circa 18:00 uur. Wie zich afvroeg hoe het ervoor staat met de bouwbedrijven en haar toeleveranciers in Nederland, wierp een blik op de parkeerplaats van het kasteel Zonheuvel in het lommerrijke Doorn. Daar stonden de bolides te glimmen in de najaarszon. Maar binnen in het afgeladen congrescentrum was de sfeer een stuk minder opgetogen. Als de opkomst tijdens de in de Bouw-Dag een indicatie was dat er een gevoel van urgentie bestaat om te veranderen onder Bouwend Nederland, dan leek het erop dat iedereen hier meer dan doordrongen is van die noodzaak. Samenwerken Ook Rien Wabeke, directeur stichting, zag veel mogelijkheden voor samenwerking in de bouwsector: Concurrentie is logisch. Maar dat betekent niet dat we met elkaar moeten concurreren in de back-office! Hij pleitte er dan ook voor om snel te beginnen met het delen van artikel- en productgegevens. Bovendien komt de noodzaak om meer en beter samen te werken niet alleen voort uit de crisis. Om als sector een gezamenlijke visie te delen is het denken in processen en het op orde hebben van masterdata erg belangrijk. En daarmee moet niet te lang gewacht worden. Je moet nu aanpakken en aan de slag gaan, anders doe je straks niet meer mee! Kyra Blankenstein, sectormanager bouw- en installatie van GS1 Nederland zag hoe samenwerken nu al zijn vruchten afwerpt : Het is mooi om te zien hoe de bedrijven in de sector de samenwerking al steeds meer opzoeken. De installatiebranche en de bouw hebben inmiddels samen een XML-berichten-standaard ontwikkeld. De samenwerking tussen in de Bouw, ETIM en GS1 Nederland zal hiermee bijdragen aan het creëren van die efficiëntere keten waar we als sector heen willen. Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland, gelooft in informele druk als aanjager binnen de bouwkolom: Wie niet meedoet, merkt de gevolgen vanzelf 12 13

8 Voorlichtingen Vreemde eend Tijdens het congres vormde het panel een goede weerspiegeling van de weg die de Nederlandse bouw wil bewandelen. Naast voorzitter van Bouwend Nederland, Elco Brinkman, bestond het panel uit Gert Smit, directeur van brancheorganisatie Hibin, procesmanager Menno Lammers en Edward Heijnen van C1000. De laatste leek een vreemde eend in de bijt maar was uitgenodigd om dieper in te gaan op E-business, dat in de levensmiddelenbranche al jaren operationeel is. Ook legde hij uit waarom het werken met een betrouwbare datapool vol artikelgegevens zo veel voordelen oplevert: Masterdata is key, herhaalde hij diverse keren. De bouw kan in die zin veel leren van de retail. Zelfinzicht Eén van de aardigste dingen die tijdens de paneldiscussie naar voren kwam, is het opmerkelijke zelfinzicht dat enkele van de verzamelde bouwers lieten zien. Zo stelde één van de vragenstellers in het publiek: We moeten niet afhankelijk zijn van babyboomers. Hij wilde daarmee zeggen dat juist de bouw veel beter de open-mind van jongere generaties moet benutten die niet vastgeroest zitten in een bepaalde manier van werken. Klantgericht De klant is ook aan het veranderen, merkte één van de deelnemers in de zaal zeer terecht op: Waarom hoor ik daar helemaal niets over? Het panel besloot met een plechtige uiteenzetting dat klanten, of het nou de eindgebruiker is of de volgende in de bouwkolom, het allerbelangrijkste zijn. Of zoals Gert Smit van Hibin het stelde: We zijn allemaal elkaars klanten. De bouw moet veel beter de open-mind van jongere generaties benutten die niet vastgeroest zitten in een bepaalde manier van werken Voorlichting voor leveranciers op 5 april bij Syntens Nieuwegein. Voorlichting jaarvergadering Vertaz, de brancheorganisatie van technische handelsbedrijven, op 18 april. Voorlichting bouwbedrijven met Esize op 24 april in Maarssen. Voorlichting op 21 mei bij Imabo Concordia met demonstratie door Roel Smits van Aannemingsbedrijf Bart Smit en Harriët van Gent van Admicom voor leden van de NVBU. Voorlichting over met en bij Van Neerbos in Veghel op 24 mei. Voorlichting op 30 mei, samen met GS1 Nederland en ETIM, voor service-providers over de nieuwe standaard voor bouw- en installatiesector bij Park Plaza in Amsterdam. Voorlichting tijdens Exact klantendag op 20 juni in Delft. Voorlichtingen voor BouwInfosys klanten door / BouwInfosys bij Syntens in Nieuwegein op 26 juni. Voorlichting over tijdens de Klantendag van 4PS op 27 november in Ede. Voorlichting over tijdens de ledenvergadering van Bouwzaken Nederland, een landelijk dekkend netwerk van zeventien gerenommeerde aannemersbedrijven ingericht op bouwkundige service en onderhoudsdiensten. Presentatie Klantendagen LIC door Rien Wabeke en Harrie Rosink (Syntens) voor bedrijven uit de betonstaalsector. Voorlichtingen voor Admicom klanten door / Admicom bij vestigingen van Syntens in Amsterdam, Enschede, Rotterdam, Breda en Arnhem. Voorlichtingen over in de Bouw georganiseerd door Centric/ ATS Software bij Destil in Tilburg. Diverse thema s door activiteiten: Regelmatig aanwezig tijdens stuurgroep invoering in de Bouw bij DuraVermeer en overleg e-facturering bij BAM. Overleg deelnemende ERP-leveranciers op 1 november bij Van Meijel Automatisering in Emmeloord onder leiding van Frans van Meijel, bestuurslid. Bijeenkomst Bouwbreed Artikel Bestand (BAB) op 31 mei en regelmatig overleg met delegatie stuurgroep BAB. Overleg met NetwIT, Vera, NCCW en enkele bouwbedrijven over berichtenstandaards voor de uitwisseling van berichten met woningbouwcorporaties en hun leveranciers. - NetwIT (Netwerk Woningcorporaties en Informatie Technologie) is het platform voor samenwerking, belangenbehartiging, informatieuitwisseling en kennisvergaring voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het beleid rond Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) van woningcorporaties. - Stichting VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur) zorgt voor de uniforme gegevensuitwisseling tussen ICT systemen door implementeerbare gegevensdefinities beschikbaar te stellen. - NCCW is ICT-dienstverlener voor meer dan de helft van de woningcorporaties en deelnemer van Meerdere overleggen met ZET-Solutions over elektronisch factureren. Overleg met deelnemers uit de kraanverhuursector: PACX leverancier van Branchespecifieke software, Kuiphuis Kraanverhuur en H. van Oorschot Kranen

9 Helpdesk Ontwikkeling training voor vertegenwoordigers van de handel over samen met Novaq. Deelname Nationaal BIM-congres op 22 mei in s-hertogenbosch in de Verkade-fabriek. Overleg met de Vereniging van Nederlandse Houthandelaren (VVNH) over gezamenlijke promotie van voor de leden van de VVNH. Overleg met de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen (HIBIN) over gezamenlijke promotie van voor de leden van de HIBIN en de HIBIN-datapool. Deelname commissie automatisering van de Federatie van afdelingsverenigingen van Bouwend Nederland Noord-Holland-Noord. Fabrikantenlunch voor genodigden onder leiding van Bert Huizing, commercieel-directeur Dyka, bestuurslid. Fabrikanten maken kennis met in de Bouw. Overleg met stichting SETU, het platform voor standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer in de branche voor flexibele arbeid, om te komen tot gestandaardiseerde berichtuitwisseling tussen uitzendbureaus en bouwbedrijven. Dit op verzoek van Randstad, Duoflex en BAM. Formuleren project voor invulling ETIM-classificatie voor de bouw samen met ETIM en ZeeBoer. Deelname lancering BouwConnect 30 oktober in Beatrix Theater in Utrecht. Overleg met Stabu over afstemming Stabu-besteksystematiek en in de Bouw-standaards. Overleg EZ-BASE over afstemming datapool en ETIM-classificatie. Overleg 2BA over afstemming datapool en ETIM-classificatie. Video gemaakt in studio Bouwend Nederland met Dura Vermeer en CRH Bouwmaterialen, te zien op website. Vijf Digitale Nieuwsbrieven voor deelnemers en zes voor een brede groep relaties. Tientallen gesprekken met bouwbedrijven, groothandel, fabrikanten, leveranciers en service-providers om de mogelijkheden van in de Bouw toe te lichten. De helpdesk is veelvuldig geraadpleegd. Met service-providers en leveranciers is de afspraak gemaakt dat vragen over de uitwisseling van elektronische berichten van deel nemers eerst worden voorgelegd aan de helpdesk als onafhankelijke partij. De meeste vragen hebben betrekking op de interpretatie van de standaard en problemen met de verwerking van de berichten. Vaak is niet duidelijk waar een probleem ontstaat. De helpdesk kan doorgaans snel een antwoord geven op binnenkomende vragen, omdat ze daar al eerder ervaringen mee heeft opgedaan. Tevens wordt waar nodig contact opgenomen met de partij waar het probleem ontstaat. Hierdoor wordt voorkomen dat andere klanten of leveranciers met hetzelfde probleem worden geconfronteerd. De helpdesk kan doorgaans snel een antwoord geven op binnenkomende vragen, omdat ze daar al eerder ervaringen mee heeft opgedaan

10 Klankbordgroepen Klankbordgroepen hebben als taak om met richting te geven aan de activiteiten van in de Bouw in een bepaalde regio. De vertegenwoordigers van bouwbedrijven en leveranciers in de klankbordgroep kennen de verhoudingen in een regio en hun bedrijven zijn geworteld in de regio. Er zijn klankbordgroepen in Regio Oost, Regio Noord, Regio Zuid en Regio Noord-Holland. Afronding pilot project NVBU Vlnr: Henk van Elp (Bouwbedrijf Van Elp), Harriët van Gent (Admicom), Niels van Dijk (Bouwbedrijf Van Dijk), Ronald Hoefman (Concordia), Auke Jolman (Bouwbedrijf BJ), Lennart Drewes (Koninklijke Jongeneel), Henk Fidom (Hilberink Bouwbedrijf), Harrie Reins (Bouwbedrijf Reins), Jurgen Warners (Bouwbedrijf Thijs), Mariska Reins (Bouwbedrijf Reins), Bob Prijdekker (Concordia), Petra Geerts (Bouwbedrijf G.Geerts & Zn.), Martin Bel (Gebr. Blomberg) en Marko Munnik (Koninklijke Jongeneel). Op de foto ont breken Bouwbedrijf Mensies, Aannemersbedrijf Ringenier en Veldmans Technische Handelsonderneming. Leden Klankbordgroep Regio Noord W. Leenstra (Wybe), Bouwbedrijf Leenstra te Gaastmeer E. Buursema (Erik), Bouwbedrijf Buursema te Erm H. Klunder (Harrie), Noordbouw te Veendam H.J. Mulder (Hendrik), Bouwbedrijf Mulder te Nieuwolda G. de Bruin (Gerard), NVB Ubbens Bouwstoffen F. Veldmans (Francis), Veldmans Technische Handelsonderneming S. Wind (Sjoerd), Bouwend Nederland Regio Noord W. de Boer (Wim), Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw M.P. Wabeke (Rien), Leden Klankbordgroep Regio Noord-Holland P. Wildeboer (Pieter), Bouwbedrijf Wildeboer te Schoorl, (Bouwend Nederland, afdeling Alkmaar) K. Louter (Koos), Aannemingsbedrijf K. Louter te Zwaag (Bouwend Nederland, afdeling Westfriesland) W. Botman (Werner), De Jong & Roos te Schagen L. Drewes (Lennart), Koninklijke Jongeneel J. Inberg (Jeroen), Kraan Bouwcomputing S. Bijman (Siem), Bouwend Nederland Regio Randstad Noord A. Prins (Anneke), Federatie van afdelingsverenigingen van Bouwend Nederland Noord-Holland-Noord M.P. Wabeke (Rien), Leden Klankbordgroep Regio Oost F.C. Budel (Frans), Bumé Aannemingsbedrijf te Velp P.L. Dikker (Peter), Bouwbedrijf De Vree en Sliepen te Tiel V. Ruiter (Vincent), Van Dijk Bouw te Hardenberg L. Drewes (Lennart), Koninklijke Jongeneel H.J. van Leussen (Henk), Van Buuren Groep F. Bouwmeester (Fred), CRH Bouwmaterialen H. Rosink (Harrie), Syntens M.P. Wabeke (Rien), Leden Klankbordgroep Regio Zuid J.W. Ponjé (Jan Willem), Bouwbedrijf Ponjé, E. Liebregts (Edmée), Bouwend Nederland afdeling Zuidoost-Brabant M. Sollie (Mira), Bouwend Nederland afdeling Zeeland L. Drewes (Lennart), Koninklijke Jongeneel L. de Kok (Leon), LOGUS Bouwen Afbouwmaterialen R. Bijsterveld (René), Destil R. van El (Ruud), BouwInfosys Y. van Zijl (Yvonne), Bouwend Nederland Regio Zuid M.P. Wabeke (Rien), 18 19

11 Artikelbestand Leveranciers die artikelbestanden aanbieden aan klanten kunnen een Keurmerk behalen. Dit Keurmerk geeft aan dat het bestand van de leverancier is getest en voldoet aan de XML-berichtenstandaard. Daarnaast is gecheckt of de gegevens van ieder artikel goed en consistent zijn ingevuld. Het gaat hier om de artikelomschrijving, brutoen netto prijsinformatie, bestelinformatie, logistieke informatie, coderingen en eenheden. Het keurmerk wordt toegekend voor een half jaar. Voor het verstrijken van dit half jaar moet een nieuw bestand worden aangeleverd voor een test en kan het Keurmerk worden verlengd. Alleen deelnemers van kunnen een keurmerk krijgen. Leden werkgroep Keurmerk: M.P. Wabeke (Rien) H.P. van Hagen (Henk Peter) CRH Bouwmaterialen M. (Mukesh) Sanichar Van Neerbos L. Drewes (Lennart) Koninklijke Jongeneel P. Koot (Peter) Mastermate H. Koops (Henk) Compano Dit Keurmerk geeft aan dat het bestand van de leverancier is getest en voldoet aan de XML-berichtenstandaard De volgende bedrijven mochten in 2012 het Keurmerk voeren Baars & Bloemhoff Bakker Nijboer BBN Bouwmaterialen BMN BouwCenter Donkervoort BouwCenter Eiland de Wild BouwCenter Logus-De Hoop BouwCenter Mijnster BouwCenter Nijhof BouwCenter Rab BouwCenter Rotterdam BouwCenter Sassenheim BouwCenter Vos BouwCenter Waltman BouwCenter Wassenaar Bouwmaat Breur IJzerhandel Rivium Burghouwt Bouwbeslag Cementbouw De Boo Destil Dirk Stam Dyka Elfrings Bouwmaterialen Erven Feenstra Gerritse IJzerwaren Giebels Groenhart Gunters & Meuser Hollandse IJzerwarenhandel Imabo Concordia Imabo Logus Jongeneel KMC afbouwmaterialen Leeuwbouw Mastermate NVB bedrijven Raab Karcher Redblok Regts Professional Stiho Stoel van Klaveren Struyk Verwo Stuc Center Van Buuren Van der Winkel Van Dijk IJzerwaren Van Neerbos Veldmans Tynaarlo Voskamp Groep 20 21

12 Deelnemende bouwbedrijven per 31 december 2012 (alleen de hoofdvestiging is vermeld) 1e klas Schilders, Zaandam A. Stam en Zonen Aannemersbedrijf s-gravenhage A.C. Borst Bouw B.V., Castricum A.J. Koopmanschap BV, Naarden A.T. Bouw B.V., Bergen op Zoom Aannemers Jansen & Vis, Aarle-Rixtel Aannemersbedrijf B. Bon BV, Laren Nh Aannemersbedrijf Botermans B.V., Gilze Aannemersbedrijf De Leeuw BV, Schagen Aannemersbedrijf Fa. P. Rasenberg, Terheijden Aannemersbedrijf G.L. Verweij B.V., Hilversum Aannemersbedrijf Gebr. Horstink BV, Twello Aannemersbedrijf Gebr. Blomberg vof, Smilde Aannemersbedrijf Gerard Borst B.V., Den Helder Aannemersbedrijf Harleman BV, Deventer Aannemersbedrijf Hoenderboom, B.V., Zieuwent Aannemersbedrijf J. de Jong B.V., Oosterwolde Fr Aannemersbedrijf J. Kuit vof, Kiel Windeweer Aannemersbedrijf J.C. v.d. Broek b.v., Breda Aannemersbedrijf Kappert Doetinchem BV, Doetinchem Aannemersbedrijf Krimp Bv, Mijdrecht Aannemersbedrijf Lahuis bv, Smilde Aannemersbedrijf Neeft, Heerhugowaard Aannemersbedrijf P. van Strien, Raamsdonk Aannemersbedrijf Veldwachter, Deventer Aannemersbedrijf Verweij B.V., Oostburg Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V., Goor Aannemingsbedrijf De Wit Drunen, Drunen Aannemingsbedrijf Draisma BV, Apeldoorn Aannemingsbedrijf F.W.Onrust, Zaandam Aannemingsbedrijf Factotum B.V., Boskoop Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., Lewedorp Aannemingsbedrijf G. de Vries, Tjalleberd Aannemingsbedrijf Gebr. Simons B.V., Terneuzen Aannemingsbedrijf GEBRO bv, Duivendrecht Aannemingsbedrijf Granneman B.V., Leidschendam Aannemingsbedrijf John de Vos, Zevenhuizen Zh Aannemingsbedrijf K. Louter, Zwaag Aannemingsbedrijf Mulder B.V., Apeldoorn Aannemingsbedrijf P.H. van der Velden BV, Tegelen Aannemingsbedrijf Paas B.V., Nieuw-Buinen Aannemingsbedrijf Ringenier, Hoogeveen Aannemingsbedrijf W. Groothuis B.V. Genemuiden Aannemingsbedrijf Waalboer, Hellevoetsluis Aannemingsmaatschappij Herman B.V., Landsmeer ABL2 B.V., Nieuwegein Agro Bouw Oost Nederland B.V., Raalte AgroBouw Noord, Bedum Ballast Nedam N.V., Landelijk Barten Groep, Driebergen - Rijsenburg BC CiBoGa, Drachten BC de Citadel, Drachten BC Hoogdalem VOF, Nieuwegein Bloemen Bouw, Meppel Bloemendal Bouw b.v., Leusden Boerbouw Aannemingsbedrijf, Midwolda Bokhoven Bouw B.V., Gouda Bouw- en aannemingsbedrijf C. Mulckhuyse bv, Vinkeveen Bouw- en Aannemingsmij. Vos BV, Delden Bouw- en onderhoudsbedrijf Bron, Geldermalsen Bouw- en Timmerbedrijf Bruin & Weijers, De Cocksdorp Bouw- en Timmerbedrijf C. Rutten, De Cocksdorp Bouw Totaal Onderhoud, Gemert Bouwbedrijf A.J. van Hilst BV, Waalwijk Bouwbedrijf Aarts Nijmegen b.v, Nijmegen Bouwbedrijf Bart Smit, Giethoorn Bouwbedrijf Baten BV, Geldrop Bouwbedrijf BJ BV, Dieverbrug Bouwbedrijf Bolten, Alkmaar Bouwbedrijf Broekman vof, Nijensleek Bouwbedrijf Burggraaff Bolsward B.V., Bolsward Bouwbedrijf Clements en van de Giessen, Heukelum Bouwbedrijf De Boer, Groningen Bouwbedrijf De Bruin, Putten Bouwbedrijf De Jong & Wal, Grou Bouwbedrijf De Vlucht, Amsterdam Bouwbedrijf EBU Doetinchem B.V., Doetinchem Bouwbedrijf Enderink B.V., Joppe Bouwbedrijf Frankena Wommels/ Vlieland, Wommels Bouwbedrijf G.A.M. van Leeuwen b.v., Wateringen Bouwbedrijf Gebr. Kleinjan BV, Daarle Bouwbedrijf Gijs & Van Cleef BV, Naarden Bouwbedrijf Goossen B.V., Kloosterzande Bouwbedrijf Haast, Roosendaal Bouwbedrijf Hemeltjen, Wijhe Bouwbedrijf Hollands Kroon, Hippolytushoef Bouwbedrijf Huurman Leiden B.V., Leiden Bouwbedrijf J.G. Appelman B.V., Anna Paulowna Bouwbedrijf J.W. Ponjé, Gemert Bouwbedrijf JADI, Genemuiden Bouwbedrijf JP Leguijt BV, Krommenie Bouwbedrijf Krijnen B.V., Riel Bouwbedrijf Leenstra Gaastmeer B.V., Gaastmeer Bouwbedrijf Lont, Sint Annaparochie Bouwbedrijf M Nat, Oost-Graftdijk Bouwbedrijf Mensink, Broekland Ov Bouwbedrijf Mulder B.V., Nieuwolda Bouwbedrijf Osnabrugge bv, Scherpenzeel Gld Bouwbedrijf Pennings bv, Rosmalen Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk BV, Gorredijk Bouwbedrijf Postma, Hantum Bouwbedrijf Reins B.V., Zuidwolde Dr Bouwbedrijf Ruiter B.V., Haarle Gem Hellendoorn Bouwbedrijf Scheenstra B.V., Ter Idzard Bouwbedrijf Siemensma B.V., Surhuisterveen Bouwbedrijf Sijm de Koning, Hem Bouwbedrijf Speelman, Alteveer Gn Bouwbedrijf Steneker, Westwoud Bouwbedrijf Stokkers, Boekelo Bouwbedrijf Theo Vertelman BV, Wervershoof Bouwbedrijf Thijs, Zeijen Bouwbedrijf Tieleman vof, Westendorp Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen B.V., s-hertogenbosch Bouwbedrijf van der Gragt BV, Wormerveer Bouwbedrijf van der Wardt bv, Baarn Bouwbedrijf Van Dijk B.V., Vledder Bouwbedrijf Van Elp BV, Staphorst Bouwbedrijf van Gent b.v., Tiel Bouwbedrijf Van Pijkeren BV, Dalfsen Bouwbedrijf Vermeulen Gilze - Rijen Rijen Bouwbedrijf Webbink b.v.m, Vriezenveen Bouwbedrijf Westerman Winschoten BV, Winschoten Bouwbedrijf Wever BV, Waarland Bouwborg, Landelijk Bouwcombinatie Kakes & van der Gragt BV, Assendelft Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dokkum Bouwgroep Kranen bv, Heteren Bouwonderneming Jager B.V., Velp Gld Bouwonderneming Zevenaar BV, Zevenaar Bouwservice Buskoop BV, Rotterdam Bouwzaken Nederland bv, Duiven Braspenning Aannemers- en Timmer - bedrijf, Wernhout Bruil Infra B.V., Ede Gld Bumé B.V., Velp Gld Bunnik Bouw, Ijsselstein Ut Buursema Bouwbedrijf B.V., Sleen BV Intersell, Amsterdam Carteange B.V., Nijmegen Castanea B.V., Nijmegen Christiaans Bouwbedrijf BV, Zutphen CNG Net B.V., Nieuwegein Combinatie HABO GWW / BAM Wegen RW, Den Haag De Kok Bouwgroep, Bergen op Zoom De Vries Aannemers, Purmerend Dekora B.V., Velp Gld Den Boer Bouwen & Installeren B.V., Hengelo Ov Derksen & Singerling B.V., Amsterdam Dibec B.V., Arnhem Dijkhof Bouw bouw en ontwikkeling, Klarenbeek Dijkhuis Aannemersbedrijf b.v., Hardenberg Dura Vermeer Groep NV, Zoetermeer Ebeli Installatietechnisch Bureau, Barendrecht FixPlan B.V., Rotterdam Floris Infra, Wormer Frian B.V., Dronten Gebr. Lubbers Bouwbedrijf bv, Etten Gld Gebr. Van Leeuwen Harmelen B.V., Harmelen Groenendijk PGN Bouw, Dordrecht H.W. Twisk BV, Castricum Haafkes Hamer Groep, Borculo Hako Bouw B.V., Montfoort Hakobouw, Veendam Hans Lamoré Bouw BV, Zeist Hanzebouw B.V., Zwolle HCS Facilities BV, Roggel Heddes Bouwgroep BV, Hoorn Nh Heilijgers B.V., Amersfoort Het Bedrijfsbureau B.V. (cuppens), Nijmegen Hilberink Bouwbedrijf B.V., Nieuw-Balinge HOKA Verkeerstechniek, Den Bosch Hoogeboom Raalte, Raalte Howa Bouwgroep B.V., Hem HR Aktief Huis, Nieuwegein Igo Oost, Utrecht Imtech Nederland B.V., Den Haag Ingenieursbureau voor Systemen en Octrooien Spanstaal B.V., Soest IQ Woningen, Weert J. Kooi & Zonen B.V., Groningen JCBouw, Welsrijp 22 23

13 Deelnemende fabrikanten per 31 december 2012 (alleen de hoofdvestiging is vermeld) Jelle s Bouwbedriuw B.V., Greonterp Kerklaan Holding B.V., s-gravendeel Kessels Aannemersbedrijf, Horn Kleijngeld, Waalwijk Klies en Jozef Bouw BV, Edam KnaapenGroep, Eindhoven KOBUS Alphen aan den Rijn B.V., Alphen aan Den Rijn Koenders Totaalbouw, Duiven Koenraads Aannemersbedrijf B.V., Breda Komfort Exploitatiemaatschappij, Utrecht Koninklijke BAM Groep N.V., Bunnik Koninklijke VolkerWessels Stevin nv, Amersfoort Kops Aannemers, Heiloo Krämer Bouwgroep BV, Amsterdam- Zuidoost Kuijpers Bouwbedrijf, Hoogwoud KWS Infra bv, Vianen Zh Lamers Bouw BV, Arnhem Laudy Bouw en Ontwikkeling B.V., Sittard Libella Huis, Nieuwegein Lintvelt BV, Amsterdam LNG, Nieuwegein Merbouw, Zaandam Mercuur Bouw BV, Volendam Middendorp en de Boer, Wolvega Mostert De Winter bv, Hardinxveld-Giessendam Mouthaan B.V., Bleskensgraaf Ca Niesing Bouwbedrijf BV, Woerdense Verlaat Noordbouw Project- en onderhouds - managerment, Veendam Nootenboom Sport bv, Barendrecht Paalman & Tempelman BV, Holten Peltenburg Bouwmij, Groot-Ammers Pierrot Bouw, Vinkeveen Prinsen Waterbouw BV, Almere Raedts Bouwbedrijf B.V., Venray Recycling Mij. Feniks B.V., Amsterdam Rosmalen Bouw BV, Rosmalen S.D.O. Zwijndrecht B.V., Zwijndrecht Saferail BV, Waardenburg Salbam BV, Vilsteren Schildersbedrijf Lennips B.V., Hardenberg Sinnige Bouw, Heerhugowaard SKN Bouw, Zoetermeer Smit Betonboringen B.V., Farmsum Tebodin B.V., s-gravenhage Ter Brugge Bouw, Borne Timmerfabriek Para B.V., Nieuw-Buinen TMX Electronics, Zeist Toekomstbouw, Andijk V/d Tempel Bouw & Ontwikkeling, Schiedam Van Brakel Bouw, Schiedam Van Dalen BV, Huissen Van de Kreeke B.V., Nuth Van Delden Bouw B.V., Kiel Windeweer Van den Herik Kust- en Oeverwerken, Sliedrecht Van der Most Bouw, Dedemsvaart Van Houwelingen Giessenburg BV, Giessenburg Van Westen & Bakker, Hem Varenso B.V. Timmerwerk, De Lier VDR Bouwgroep B.V., Deventer Veluwezoom Verkerk, Zevenaar Venema Bouw BV, Haren Gn Verbeek Aannemersbedrijf B.V., Woerden Vorm Bouw BV, Papendrecht VOS Groep, Berlicum Nb W.Hartman & Zonen, Rotterdam W.J. van Doorn en Zonen B.V., Spijkenisse Waco Lingen Beton B.V., Bergen op Zoom Weboma Bouwmaatschappij, Wateringen Wever & Koning, Hem Wildeboer Bouw BV, Schoorl Woondialoog, Baarn ZeeBraBouw, Steenbergen Nb Zomers Bouwbedrijf B.V., Emmen ov Zomers Kleinbouw, Klijndijk A&W Vlechtwerken V.O.F., Wilnis AkzoNobel Coatings B.V., Sassenheim ATG Deutschland GmbH, Raamsdonksveer Avenhorns Vlechtbedrijf, Avenhorn Balvert Betonstaal BV, Nieuwkoop BetonijzerBuigCentrale Handelsmaatschappij BV, Hardinxveld-Giessendam Betonijzervlechtbedrijf T. Verschoor B.V., Hardinxveld-Giessendam Betonijzervlechtersbedrijf Gerliko B.V., Nederhorst den Berg Blom Betonijzervlechterij B.V., Uithoorn Bouwstaal Matten Centrale (BMC), Bergambacht Bouwstaal Smit BV, Vianen Zh Buig Centrale Steenbergen B.V., Hoogeveen De Hoop Betonstaalcentrale BV, Terneuzen Dyka BV, Steenwijk Ed Rollenberg en Zn. BV, Zaandam Gebroeders Van Hemert, Koudekerk aan den Rijn Geelhoed Betonbewapening bv, s-heer Arendskerke HADEK Beton- & Vlechtwerk, Kockengen Hebreu Ijzervlechtbedrijf, s-hertogenbosch Jacobs Wapeningsstaal, Wijchen Kijlstra BV, Drachten Kingspan Unidek BV, Gemert Kroes Betonvlechtersbedrijf BV, Harderwijk Lazeroms Betonstaalvlechtbedrijf B.V., Roosendaal MVM Betonstaal BV, Raamsdonksveer Nispen Lasmij B.V., Sprundel Sigma Coatings Bouwdivisie / PPG Coatings Nederland B.V., Uithoorn Spanberg BV, Uitgeest Staja Wapening BV, Hengelo Gld Struyk Verwo Infra B.V., Oosterhout Nb Tilborghs Betonstaalvlechtwerken bv, Geldrop Van Merksteijn International BV, Almelo Van Noordenne Staal B.V., Hardinxveld-Giessendam Wadro Drachten B.V., Drachten Wapenings Team Brabant (WTB) BV, Oosterhout Nb Wavin Nederland B.V., Hardenberg ZND Draad BV, Valkenswaard streeft naar verbetering en vereenvoudiging van de communicatie tussen aannemer en leveranciers ondermeer door standaardisatie van digitaal berichtenverkeer 24 25

14 Deelnemende leveranciers per 31 december 2012 (alleen de hoofdvestiging is vermeld) Deelnemende service providers per 31 december 2012 (alleen de hoofdvestiging is vermeld) A. Timmerman s IJzerhandel B.V., Alkmaar Baars & Bloemhoff (in Stiho Bouwplein), Amsterdam Bakker Nijboer Hoogeveen, Hoogeveen Ballast Nedam ICT B.V., Nieuwegein BBN Bouwmaterialen Hoorn, Hoorn Nh Beer Industrie, Rotterdam Berner Produkten BV, Landgraaf Beton Bouw Nederland, Dordrecht Biermans Bouw en Industrie Breda B.V., Breda BMN Hagens Zeist, Veghel Borgh BV, Almere BouwCenter HCI B.V., Hengelo Gld BouwCenter Rab, Den Burg Bouwmaat Nederland B.V., Bunschoten Bouwmaterialenhandel BV Concordia, Meppel Bouwmaterialenhandel van Buren BV, Nijverdal Bouwplein Aalsmeer, Aalsmeer Breur Ceintuurbaan, Rotterdam Breur Ijzerhandel Rivium, Capelle aan den IJssel BrickPoint BV, Arnhem Burghouwt Bouwbeslag BV, Arnhem Cementbouw Heemstede, Heemstede CRH Bouwmaterialenhandel BV, Geldermalsen De Boo Delft, Delft De Jong & Roos, Schagen Destil, Tilburg Dirk Stam IJzerwaren, Mijdrecht Dozon Doetinchem, Doetinchem Dubson, Barendrecht Elfrings Den Haag, s-gravenhage Erven Feenstra Sneek, Sneek Ferney Group, Heerhugowaard Frans de Bruyn bouw industrie - agri, Lexmond Galvano Groothandel BV, Eindhoven GEHA B.V., Veenendaal Gerritse IJzerwaren BV, Woerden Giebels Amsterdam Amstel (in Stiho-bouwplein), Amsterdam Gorter Bouwproducten, Wormerveer Govers B.V., Den Helder Groenhart Group B.V., Purmerend Gunters en Meuser Amsterdam Centrum B.V., Amsterdam H. van Oorschot Kranen BV, Moerdijk Hakron Nunspeet BV, Nunspeet Het IJzerhuis, Zaandam Heuvelman Hout B.V., Ouderkerk aan den IJssel Holtgrefe, Waalwijk Hoornse TimmerFabriek BV, Hoorn Nh Hout- en Bouwproducten van Drimmelen BV, Zwijndrecht Houtgroep Van Drimmelen B.V., Zwijndrecht Houthandel Alblas BV, Waddinxveen Houthandel Goedkoop BV, Diemen IJzerhandel J.M. Raadsma Dokkum BV, Dokkum Imabo Logus Bouwmaterialen, Vlissingen Keller s IJzerhandel B.V., Rotterdam Klunder Drachten, Drachten KMC Afbouwmaterialen, s-hertogenbosch Koninklijke Jongeneel BV, Utrecht Kruyt B.V., Leiden Kuiphuis Kraanverhuur BV, Oldenzaal Leeuwbouw, Zwolle Lekkerkerker B.V., Utrecht Leys B.V., Roosendaal LOOD.NU - AGS Products BV, Dordrecht Mastermate, Hoevelaken Mastermate Hillegom, Hillegom Metain BV, Nieuw-Vennep Mooren Bouwproducten, Roelofarendsveen Neele Bouw & Techniek, Hardenberg NVB Ubbens Bouwstoffen bv, Leeuwarden Olijslager Verf B.V., Emmen Polvo BV, Roosendaal PontMeyer N.V., Zaandam Probin Aalsmeer, Aalsmeer Raab Karcher, Tilburg Regts Professional - Sneek, Sneek Rijnja Repro, Utrecht Riwal Hoogwerkers B.V., Dordrecht Scholte & de Vries - Estoppey B.V., Diemen Schriever BV, Groningen Stiho Nieuwegein (in Stiho Bouwplein), Nieuwegein Stoel Van Klaveren Alkmaar, Alkmaar Stuc Center Volendam, Volendam StucGoed, Hoorn Nh Stucshop BV, Emmen Van Buuren, Rijssen Van der Stad, Wijchen Van der Winkel Helmond, Helmond Van Dijk IJzerwaren Meppel, Meppel Van Enckevort, Venlo Van Keulen Afbouw B.V., Amsterdam Van Neerbos Bouwmaterialen, Veghel Van Neerbos Brielle, Brielle Van Wijngaarden Groothandel, Sliedrecht Veldmans Technische Handelsonderneming BV, Vries Verdouw Bouwproducten, Gouda Veris Bouwmaterialen Groep BV, Woerden VNB Haringsma Soest, Soest VNB Hasco, Best VNB Vermeulen Amersfoort, Amersfoort Voskamp Groep Oost BV (Almelo), Almelo Vossen Natuursteen, Someren Weijntjes, Amsterdam Wijngo Holland BV, Gouda Workx Materieelverhuur B.V, Zoetermeer Würth Nederland B.V., s-hertogenbosch ZEVIJ, Oosterhout Nb 2BA, Utrecht 2Jours On-line Bouwen, Broekland Ov 4PS B.V., Ede Gld Acto Informatisering B.V., Amersfoort Admicom BV, Veenendaal AGP Business Software, Veghel Anachron, Amsterdam Arnsoft, Gorredijk ATS Software, Berkel en Rodenrijs Bartels Datastore Automatisering B.V., Purmerend BeMat Automatisering bv, Empe BouwConnect, Heerlen BouwfaKtor.nl, Barneveld BouwInfosys, Tilburg Brink Groep, Leidschendam Centric IT Solutions, Assen Combil C.A.S., Almere Compano BV, Sneek CRMCompany B.V., Hengelo Ov Ctac Wholesale & Manufacturing, s-hertogenbosch D Soft Drongen, Drongen Deelnemende overige bedrijven per 31 december 2012 (alleen de hoofdvestiging is vermeld) Afbouwbox BV, Hardenberg Bouwend Nederland, Zoetermeer ETIM Nederland, Maastricht GS1 Nederland, Amstelveen Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, Veenendaal Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw, Ruinen Data Group Europe BV, Nieuwerkerk Descartes Systems Group, Amersfoort Didata Automatisering BV, Didam Duncan Automatisering BV, Schiedam Duoflex Bouwondersteuning, Groesbeek Enk Software, Uitgeest ESIZE Netherlands BV, Weesp Exact Software Nederland B.V., Delft Gilde Software, Duiven Herke ICT Group, Alkmaar HSO Enterprise Solutions B.V., Veenendaal IDB Groep, Woerden Imtech ICT Business Solutions, Zaltbommel Ingenieursbureau IB BV, Eindhoven Intrisio B.V., Assen ITmobile BV, Heukelum J.Th.A. de Bruin Automatisering, Groesbeek KPD Automatisering BV, Oegstgeest Kraan Bouwcomputing BV, Rotterdam L.I.C. v.o.f, Leerdam ManageMind Technology B.V., Amersfoort Stichting KOVON, Almere Syntens Enschede, Enschede Transferro B.V., Zwolle Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), Apeldoorn Wonen Zuid, Roermond Matrix Software, Nijmegen MSG Nederland N.V., Raamsdonksveer NCCW B.V., Almere NewMerce B.V., Zaltbommel Onetrail BV, Zeist PACX B.V., Bussum PCA Mobile, Raalte Piramide Groep, Almere Haven Pulse Business Solutions, Venlo Ricoh Nederland B.V., s-hertogenbosch Seeburger Benelux B.V., Schiphol-rijk SelfBilling.com BV, Heerhugowaard SETZ Automatisering B.V., Haren Gn SRC System Integrators BV, Hoorn Nh Syntess Software, Zierikzee TIE Kinetix, Hoofddorp Unit4 Busines Software B.V., Sliedrecht VanMeijel Automatisering bv, Emmeloord Westcoast Service Group B.V., Dordrecht WhiteVision, Breda ZET solutions, Lelystad 26 27

Overleg Service-Providers. 21 januari 2014

Overleg Service-Providers. 21 januari 2014 Overleg Service-Providers 21 januari 2014 Agenda 1. Opening 2. Ontwikkeling berichtenstandaard Commissie 3. Samenwerking met GS1 en ETIM 4. Uitkomsten onderzoek onafhankelijke berichtenserver 5. Project

Nadere informatie

Genodigden deelnemersbijeenkomst 24 november 2015 in Kessel

Genodigden deelnemersbijeenkomst 24 november 2015 in Kessel Organisatie Bouwbedrijven Aannemersbedrijf Jongen bv Aannemersbedrijf Jongen bv Aannemersbedrijf Louis Scheepers bv Aannemersbedrijf Van Grunsven B.V. Aannemingsbedrijf P.H. van der Velden BV Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

S@les in de Bouw wenst u een gezond en digitaal 2011

S@les in de Bouw wenst u een gezond en digitaal 2011 17 januari 2011 > S@les in de Bouw wenst u een gezond en digitaal 2011 > Nieuwe factuur portal werkt met S@les-standaard > Klantgerichtheid is uitgangspunt S@les in de Bouw > Reduceren overbodige kosten

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Maandag 10 oktober a.s. organiseren wij de S@les in de Bouw-Dag in Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) in Soesterberg.

Maandag 10 oktober a.s. organiseren wij de S@les in de Bouw-Dag in Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) in Soesterberg. S@les in de Bouw-Dag Maandag 10 oktober a.s. organiseren wij de S@les in de Bouw-Dag in Kontakt der Kontinenten (Amersfoortsestraat 20) in Soesterberg. Voor deze bijeenkomst nodigen wij bouw- en infrabedrijven,

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

29 november 2011 Verslag BAB infobijeenkomst

29 november 2011 Verslag BAB infobijeenkomst 29 november 2011 Verslag BAB infobijeenkomst Deelnemers Aanwezig Breur Guus van Herwaarden Directeur gvanherwaarden@breur.nl BAM Jan Arntz Inkoopmanager BAM Woningbouw j.arntz@bamwoningbouw.nl Bouwend

Nadere informatie

Genodigden deelnemersbijeenkomst 3 november 2015 Cruquius

Genodigden deelnemersbijeenkomst 3 november 2015 Cruquius Naam Bouwbedrijven A.C. Borst Bouw B.V. Castricum Aannemersbedrijf B. Bon BV Laren Nh Aannemersbedrijf De Kwaasteniet BV Aannemersbedrijf G.L. Verweij B.V. Aannemersbedrijf Gerard Borst B.V. Den Helder

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant

Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant Workshop S@les in de Bouw voor groothandel en fabrikant Rien Wabeke, S@les in de Bouw Gerard de Bruin, NVB Ubbens Michan Katerbarg, Wavin S@les in Bouw De onafhankelijke standaard voor elektronische informatie

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Agenda S@les 2011. 08 april 2011

Agenda S@les 2011. 08 april 2011 08 april 2011 > Agenda S@les 2011 > Nieuwe deelnemers 2011 > S@les in de Bouw gaat nieuwe standaard ontwikkelen > Ook Klunder behaalt S@les Keurmerk Artikelbestand > S@les vergroot tijd voor commerciële

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst. S@les in de Bouw. 17 juni 2014. Kyra Blankenstein Rien Wabeke

Deelnemersbijeenkomst. S@les in de Bouw. 17 juni 2014. Kyra Blankenstein Rien Wabeke Deelnemersbijeenkomst S@les in de Bouw 17 juni 2014 Kyra Blankenstein Rien Wabeke Doel van deze deelnemersbijeenkomst 1. Wij praten u bij over de nieuwste ontwikkelingen. 2. U kunt praktijkervaringen delen

Nadere informatie

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN

SECTION III. Meat of farmed game,cutting plant. Name of the establishment 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 84 FA. GEBRS. GIJZELS SLUIS 146 FARM FRESH B.V. BORN 192 KAMMINGA'S SLACHTBEDRIJF B.V. SURHUISTERVEEN 293 H. MEIJERINK B.V. TEUGE 322 VEE- EN VLEESHANDEL MULDER B.V. TWELLO 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 360

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst. S@les in de Bouw. 27 november 2014. Kyra Blankenstein Rien Wabeke

Deelnemersbijeenkomst. S@les in de Bouw. 27 november 2014. Kyra Blankenstein Rien Wabeke Deelnemersbijeenkomst S@les in de Bouw 27 november 2014 Kyra Blankenstein Rien Wabeke Doel van deze deelnemersbijeenkomst 1. Wij praten u bij over de nieuwste ontwikkelingen. 2. U kunt praktijkervaringen

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum Oost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2015 Amersfoort

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa

Bestelformulier winkelpassantentellingen Nederland, België en Europa Alkmaar Centrum ost 2016 Alkmaar Centrum West 2016 Almelo Centrum 2016 Almere Buiten 2016 Almere Centrum Noord 2015 Almere Centrum Zuid 2015 Almere Haven 2016 Alphen aan den Rijn Centrum 2017 Amersfoort

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Agenda 31 mei 2012. Agenda

Agenda 31 mei 2012. Agenda Agenda 31 mei 2012 Agenda Agenda - 2 Doel van de bijeenkomst 1. U informeren over de resultaten van de werkgroepen die na de bijeenkomsten in 2011 zijn gestart, te weten: Werkgroep Wat willen de bouwbedrijven

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

E facturering voor de bouw

E facturering voor de bouw E facturering voor de bouw 7 februari 2013, Beatrixgebouw Utrecht agenda 0745 Welkom door Rens Drent 0800 Stand van zaken S@les in de bouw door Gert Koutstaal van Novaq 0815 Ervaringen AEC deelnemers S@les

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den

Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Naam_Organisatie Belastingsamenwerking Rivierenland Gemeente Achtkarspelen Gemeente Alkmaar Gemeente Almelo Gemeente Almere Gemeente Alphen aan den Rijn Gemeente Amersfoort Gemeente Amstelveen Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V.

SECTION IV. Wild game meat,cutting plant. Approval Number. Name of the establishment 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. 146 FARM FRESH B.V. BORN 357 DIVIANDE B.V. TWELLO 371 HILTON MEATS ZAANDAM B.V. ZAANDAM 454 DAILY FRESH FOOD B.V. GELEEN 670 JOS GLAS VASTGOED B.V. LEEUWARDEN 2993 'T ZINKSKE NEERKANT 3116 BONNE VIANDE

Nadere informatie

Zes weken lang keiharde acties.

Zes weken lang keiharde acties. Zes weken lang keiharde acties. 18 januari t/m 28 februari 2016 De keiharde lak voor binnen. LTA + -technologie beschermt tegen huidvet en slijtage DE VOORDELEN VAN SIGMA S2U NOVA. LTA + -technologie beschermt

Nadere informatie

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl

Najaar 2015 WOONINSPIRATIE 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN. Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl Najaar 2015 WOONINSPIRATIE Kijk voor nog meer inspiratie op www.colorsathome.nl 20% KORTING OP GORDIJNEN & PVC VLOEREN STEEN & STAAL Steen & staal, aangevuld met grof hout, zorgen voor een industriële

Nadere informatie

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn

Actievoorwaarden Sony VAIO promotie. Actietermijn Actievoorwaarden Sony VAIO promotie Actietermijn - Deze actie geldt zolang de voorraad strekt, op aankopen gedaan van 25 juni 2012 t/m 29 juli 2012. - Onvolledige inzendingen en inzendingen die na 13 augustus

Nadere informatie

Cijfer. ronde 1. 3. Healthclub Heijenoord uit Arnhem 9,22 960 8,92 725 74,47. 5. Sportcenter Balance uit Panningen 9,42 154 9,84 557 67,77

Cijfer. ronde 1. 3. Healthclub Heijenoord uit Arnhem 9,22 960 8,92 725 74,47. 5. Sportcenter Balance uit Panningen 9,42 154 9,84 557 67,77 # Naam 1. 2. Bewegingscentrum Drachten uit Drachten Medisport Etten-Leur uit Etten- Leur Cijfer ronde 1 Aantal stemmen ronde 1 Aantal Cijfer finale ronde stemmen finale ronde Totaal score 9,13 162 9,60

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009

Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. 29 mei 2009 Kaarten bij Ontwerp Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 29 mei 2009 HOOFDSTUK 3 GROENE RUIMTE Titel 3.1 Rijksbufferzones Kaart 1a : rijksbufferzone mstelland - Vechtstreek Kaart 1b : rijksbufferzone

Nadere informatie

OVERZICHT OVERGESLAGEN STATIONS Bij geplande en overgeslagen stops gaat het om TUSSENstops, niet om EINDstops

OVERZICHT OVERGESLAGEN STATIONS Bij geplande en overgeslagen stops gaat het om TUSSENstops, niet om EINDstops Abcoude 5 2 16 34.946 1 0,00% Akkrum 4 0 21.748 2 0,01% Alkmaar 5 3 5 63.172 3 0,00% Alkmaar Noord 3 5 3 55.953 4 0,01% Almelo 14 7 3 5 71.702 8 0,01% Almelo de Riet 1 3 2 2 42.540 3 0,01% Almere Buiten

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking

16-11-2015 1. Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking 16-11-2015 1 Bijlage 2 Actieplan Fietsparkeren Totaal locaties / aantal fietsenplaatsen binnen huidige beschikking Locatie Oplevering Almelo CS (2e fase) 98 Q2 2013 Almelo (fase 3) 264 Q4 2013 Almere Muziekwijk

Nadere informatie

Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98

Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98 Overzicht tbv Gemeente Utrecht Blad : 1 van 98 MDR1509003 - Instroom R553B in de gemeente Utrecht Pleegperiode: 1 mei 2015 tem 31 augustus 2015; Peildatum : 13 september 2015 Week pleging Woonplaats betrokkene

Nadere informatie

Drenthe: Aantal. Cijfer ronde. stemmen finale. # Naam 1. ronde

Drenthe: Aantal. Cijfer ronde. stemmen finale. # Naam 1. ronde Dit is eerste tussenstand in de Finale van 9 januari 205. In de telt zowel het aantal als het gemiddelde rapportcijfer voor 50% mee in de eind. Stemmen kan nog tot en met 30 januari 205. Ter verduidelijking

Nadere informatie

JAARVERSLAG PLANNEN 2016

JAARVERSLAG PLANNEN 2016 2015 PLANNEN 2016 2 BOUW EN INSTALLATIE 2015 3 Inhoudsopgave Bestuursleden Bestuursleden 3 Voorwoord Rien Wabeke 4 Interview Dagelijks Bestuur 6 Adviesgroep 10 Commissie SALES 11 - nieuwe release INSBOU004

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt September 2017 Schouwburg het Park, Hoorn 15-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 16-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 17-9-2017 19:30 DeLaMar Theater

Nadere informatie

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014)

Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Vereniging Eigen Huis - Rioolheffing steekproef 109 gemeenten (per november 2014) Ranglijst rioolheffing Gemeente Rioolheffing Meerpersoons 2014 Rioolheffing Meerpersoons 2015 Verandering Rioolheffing

Nadere informatie

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur

Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Tabellenboek klantcontacten arbeidsadviseur Registraties 2 e 2008 per regio en vestiging TNO-rapport Percentages zijn kolompercentages. Elk percentage is getoetst met de Pearson Chi-kwadraat toets. Elk

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming

Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) Datum ruiming Datum ruiming Jaar Maand Plaats Objectomschrijving 1 Objectomschrijving 2 Objectomschrijving 3 Planten Moederplanten Stekjes Voormalige korpsnaam (indien beschikbaar) 1/01/11 2011 januari Gouda Hollands

Nadere informatie

Commissie SALES Standaard

Commissie SALES Standaard Commissie SALES Standaard Datum: 15 september 2015 Tijd: 13.00-16.00 uur Locatie: GS1 Amstelveen Aanwezig: Wavin Michan Katerbarg MK Michan.Katerbarg@wavin.nl Ketenstandaard Luuk d Hooghe LDH ldh@ketenstandaard.nl

Nadere informatie

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015

Nederlandse spoorwegen. rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 2015 Nederlandse spoorwegen rapportage schoonste stationsgebied verkiezing 0 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van reizigers in verschillende stationsgebieden. Voor dit onderzoek

Nadere informatie

Verkooppunten Nationale Tuinbon

Verkooppunten Nationale Tuinbon Verkooppunten Nationale Tuinbon Tuincentrum Gewooon Plant en Dier Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Alméér Plant Ranzijn tuin & dier Almere Intratuin Amersfoort

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord Inhoudsopgave In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie

Nadere informatie

De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u.

De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u. Geldig vanaf 10 december 2006 De dienstregeling gaat veranderen. Ook die van u. Meer weten? www.ns.nl! Inleiding Op zondag 10 december is het zover, dan gaat de nieuwe dienstregeling in. Anders dan in

Nadere informatie

Commissie communicatiestandaards bouw- en installatiebranche

Commissie communicatiestandaards bouw- en installatiebranche Commissie communicatiestandaards bouw- en installatiebranche Datum: 24 maart 2015 Tijd: 13.00-16.00 uur Locatie: GS1 Amstelveen Aanwezig: 2BA Arian Haeser AH ah@2ba.nl 2BA Martin Kreijenbroek MNK mnk@2ba.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie

Station In en Uit 2016 In en Uit 2015 Ontwikkeling

Station In en Uit 2016 In en Uit 2015 Ontwikkeling Station In en Uit 2016 In en Uit 2015 Ontwikkeling Abcoude 1.589 1.579 1% Arnhem Centraal 40.589 39.164 4% Arnhem Velperpoort 2.113 2.066 2% Arnhem Presikhaaf 2.914 2.829 3% Arnhem Zuid 3.022 2.909 4%

Nadere informatie

Plaats Ziekenhuis Status

Plaats Ziekenhuis Status Zorg Plan Selectief Overzicht van geselecteerde ziekenhuizen Voor het Zorg Plan Selectief hebben we een beperkt aantal ziekenhuizen geselecteerd die kwalitatief goede zorg verlenen en de laagste prijs

Nadere informatie

Verkooppunten Nationale Tuinbon

Verkooppunten Nationale Tuinbon Verkooppunten Nationale Tuinbon Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Alméér Plant Ranzijn tuin & dier Almere Intratuin Amersfoort Ranzijn Amersfoort Life & Garden

Nadere informatie

Gegarandeerde kwaliteit heeft een naam: PPI

Gegarandeerde kwaliteit heeft een naam: PPI Gegarandeerde kwaliteit heeft een naam: PPI PPI, een betrouwbare partner Het Platform Projectinrichting (PPI) is de Nederlandse brancheorganisatie voor projectinrichting. Binnen het PPI zijn projectinrichters

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Verkooppunten Nationale Tuinbon

Verkooppunten Nationale Tuinbon Verkooppunten Nationale Tuinbon GroenRijk Den Bosch Ranzijn tuin & dier Aalsmeer Tuincentrum Het Oosten Ranzijn tuin & dier Alkmaar Almà à r Plant Ranzijn tuin & dier Almere Intratuin Amersfoort Ranzijn

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

speeldag 1 speeldag 2 speeldag 3 speeldag 4 speeldag 5 speeldag 6 speeldag 7 speeldag 8

speeldag 1 speeldag 2 speeldag 3 speeldag 4 speeldag 5 speeldag 6 speeldag 7 speeldag 8 speeldag 7 speeldag 8 BC nummer 824 931 897 839 901 884 803 845 bowlingcentrum Tilburg Zoetermeer, WP Schiedam, C. Spijkenisse Zutphen Nieuwegein Amsterdam K. Schiedam, Walvis pasnummer WL 1198807 256382

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

Gebiedsreservering Maas voor de lange termijn

Gebiedsreservering Maas voor de lange termijn Bijlage 3b bij Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Gebiedsreservering Maas voor de lange termijn Retentie bij Keent, bij Kraaijenbergse plassen en ten Zuidoosten van Wijchen bij Kraaijenbergse

Nadere informatie

Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC. Telefoonnummer / Phone number

Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC. Telefoonnummer / Phone number Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC Nederland / Netherlands Bedrijf / Groningen WM Veenstra Druk B.V. Groningen 050 3130313 SKH-COC-000292DM

Nadere informatie

Première Rapport. Week#:

Première Rapport. Week#: Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Eisenstein in Guanajuato # Kopieën: 12 Land v. Herkomst: NL; BE; FI; FR Amsterdam EYE zaal 2 Amsterdam Movies 2 Amsterdam Amsterdam Zaal 1 Rialto Boven Den Haag

Nadere informatie

Mannen Senioren Baan Officieel

Mannen Senioren Baan Officieel Bijgewerkt tot en met 31-12-2015 Mannen Senioren Baan Officieel 100 meter 11.2 sec Wim van Rijn Arnhem 31-05-82 200 meter 22.6 sec John van Sprundel Vught 14-08-88 400 meter 50.00 sec et John van Sprundel

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

A.J. van Wingerden (Arjan), voorzitter (BAM Infraconsult, namens bouwbedrijven) Bestuurleden

A.J. van Wingerden (Arjan), voorzitter (BAM Infraconsult, namens bouwbedrijven) Bestuurleden 2 Inhoudsopgave Bestuurleden 2013 Bestuurleden 2013 3 Voorwoord 4 Adviesgroep 6 Commissie Communicatie Standaards Bouw- & Installatiebranche 8 Werkgroepen 10 Werkgroep Artikelen met variabelen en samengestelde

Nadere informatie

Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst (Kadaster) schaal 1:25.000

Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst (Kadaster) schaal 1:25.000 Collectie Stadsarchief Amsterdam: kaarten Topografische Dienst (Kadaster) schaal 1:25.000 Marc Hameleers / Ate Kahrel Algemene kenmerken Toegangsnummer: 10050 Periode: 1936-heden Archiefvormer Stadsarchief

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Bundel Dagen scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Wanddecoratiebundel E 150, - - 10 liter Sigmatex Superlatex Matt - ProGold Glasweefsel

Nadere informatie

Dynamiek in het supermarkt landschap

Dynamiek in het supermarkt landschap Iedere Nederlander verdient een mooie supermarkt! Dynamiek in het supermarkt landschap Peter ter Hark Houten, 9 maart 2017 Onderwerpen vandaag Wat is het probleem? Situatie in Nederland Hoe heeft het zover

Nadere informatie