in de Bouw. De standaard voor elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S@les in de Bouw. De standaard voor elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven"

Transcriptie

1 De standaard voor elektronische informatie-uitwisseling tussen bedrijven Ruurloseweg LA Vorden

2 Inhoudsopgave Bestuurleden 2012 Bestuurleden Van de voorzitter 4 Adviesgroep 7 Commissie Communicatiestandaards Bouw- & Installatiebranche 8 Werkgroepen 10 Expert bijeenkomst Security 12 dag Voorlichtingen 15 Helpdesk 16 Klankbordgroepen 18 Artikelbestand 21 Deelnemende bouwbedrijven 22 Deelnemende fabrikanten 25 Deelnemende leveranciers 26 Deelnemende service providers 27 Deelnemende overig bedrijven 27 A.J. van Wingerden (Arjan), voorzitter (BAM Infraconsult, namens bouwbedrijven) W.P. Voskamp (Wim), vice-voorzitter (Mastermate, namens groothandel) A.W.J. Borst (Ton) secretaris/penningmeester (A.C. Borst Bouw, namens bouwbedrijven) E.W.J.M. Lamers (Frenk) (CRH Bouwmaterialen, namens groothandel) W.J.F.G. Daris (Wilgard) (Jongeneel, namens groothandel) F.J.H. van Meijel (Frans) (Van Meijel Automatisering, namens service-providers) A. Huizing (Bert) (Dyka, namens industrie) J.S.S. Duindam (Joppe) (Bouwend Nederland, namens bouwbedrijven) Vacature vertegenwoordiger bouwbedrijven Directie M.P. Wabeke (Rien), directeur D.I.M. Schuurman (Desirée), directie-assistent Stichting Ruurloseweg LA Vorden 2 3

3 Van de voorzitter Het jaar 2012 is voor veel bedrijven in de bouw een moeilijk jaar geweest. De krimpende markt heeft bedrijven voor de nodige uitdagingen gesteld. Daarbij lag de focus van bedrijven op efficiëntie en kostenreductie. Voor in de Bouw was dit uiteraard ook merkbaar, maar desondanks is de belangstelling voor in 2012 zelfs doorgegroeid. Door toename van het gebruik van ICT in de communicatie tussen de bedrijven kan de bouw nog miljoenen euro s besparen. Het aantal fouten wordt hiermee sterk gereduceerd en administratieve handelingen en controles worden overgenomen door de softwareapplicaties. Die voordelen zijn snel en tegen relatief lage kosten te behalen. Dit komt doordat de berichtenstandaard van inmiddels door vrijwel alle softwareleveranciers wordt ondersteund, die actief zijn in de bouw en de bouwtoelevering en deelnemer zijn van. In 2012 heeft de samenwerking van met de installatiesector nader invulling gekregen. Met ETIM (Europees Technisch Informatie Model) zijn de volgende kernpunten vastgelegd in een intentieverklaring: moet HET aanspreekpunt worden voor de ontwikkeling, promotie en implementatie van berichtenstandaards voor artikelinformatie en transacties in zowel de bouw- als de installatiesector. ETIM gaat zich in de toekomst uitsluitend richten op het ontwikkelen en beheren van een standaard, internationaal en parametrisch classificatiemodel voor technische producten. Hierbij wordt de toepassing verbreed van de sector installatietechniek naar de gehele bouw. en ETIM willen de onderlinge samenwerking formaliseren en ver volgens onderzoeken of een samengaan van beide organisaties op middellange termijn (één tot drie jaar) in een standaardisatiekoepel binnen de sector mogelijk is. Het afgelopen jaar is samen met GS1 Nederland hard gewerkt aan de nieuwe versie van de standaard, die voor het eerst voor bouw- en installatiesector kan worden gebruikt. Dit onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe Commissie Communicatiestandaards Bouw- & Installatiebranche, die op 8 maart 2012 is geïnstalleerd als opvolger van de Technische Werkgroep en de Commissie Communicatie Standaards ETIM. De -dag 2012 op 1 oktober in Doorn was een groot succes en is een publicitair hoogtepunt geworden. In samenwerking met 34 is een afwisselend programma gepresenteerd met een informatiemarkt, actuele themaworkhops en een paneldiscussie onder leiding van Marjet Rutten. Er werden 250 bezoekers begroet, die in de evaluatie een hoge waardering hebben gegeven. Als bestuur en directie van kunnen we terugkijken op een positief jaar en gaan we met vertrouwen het nieuwe jaar 2013 tegemoet Dit jaar is de ingesteld, bestaande uit deskundigen vanuit de diverse geledingen van in de Bouw. De taak van de adviesgroep is het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur/directie over strategisch/tactische zaken. De twee bijeenkomsten dit jaar hebben een aantal zinvolle adviezen opgeleverd, waaronder het initiatief voor de ETIM-classificatie voor de bouw. werkt samen met adviseursnetwerk NOVAQ. Doel van deze samenwerking is om de implementatie bij de deelnemers een impuls te geven en tegelijk directe terugkoppeling uit de praktijk te krijgen. wordt hierdoor tevens ondersteund bij het geven van input voor het doorontwikkelen van standaarden en ondersteuning bij de communicatie activiteiten. Arjan van Wingerden Voorzitter Arjan van Wingerden De -dag 2012 op 1 oktober in Doorn is een publicitair hoogtepunt geworden 4 5

4 Adviesgroep De adviesgroep adviseert het bestuur/ directie over strategisch en tactische zaken. Dit kan op verzoek van bestuur/ directie en op eigen initiatief. De adviesgroep wordt voorgezeten door de bestuursvoorzitter van. Tevens zijn bij bijeenkomsten van de adviesgroep een ander bestuurslid en de directeur van aanwezig. De adviesgroep is tweemaal bijeen geweest en heeft het bestuur en directie onder meer geadviseerd inzake: Samenwerking tussen en stichting ETIM dag Kwaliteit en kwantiteit berichtuitwisseling Initiatief ETIM-classificatie voor de bouw Beleid 2013 Leden van de adviesgroep: A.Overeem (André), 4PS B.Smeets (Björn), DuraVermeer M. van den Bouwhuijsen (Martien), Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen M.D.M. Janssen (Maarten), BouwInfosys G. Gritter (Geert), Imabo Concordia H.P. van Hagen (Henk Peter), CRH Bouwmaterialen L. Drewes (Lennart), Jongeneel I. Grevel (Ivo), StruykVerwo H.J. van Leussen (Henk), Van Buuren Groep B.F.R. de Bevere (Bastiaan), Ballast Nedam W. de Kruijf (Wim), BAM 6 7

5 Commissie Communicatiestandaards Bouw- & Installatiebranche De commissie is op 8 maart 2012 geïnstalleerd als opvolger van de Technische Werkgroep in de Bouw en de Commissie Communicatie Standaards ETIM. Het doel van de commissie is het beheren en ontwikkelen van de communicatiestandaards voor Bouw- en Installatiebranche. Voor specifieke onderwerpen kan de commissie besluiten een tijdelijke werkgroep in te stellen, die met voorstellen komt. GS1 beschrijft de standaards voor de commissie en zorgt voor afstemming met andere branches en internationale ontwikkelingen. Half oktober is de nieuwe versie INSBOU003 gepubliceerd. Dit is de eerste invoeringsconventie, die zowel in de bouw als de installatiesector kan worden gebruikt. De commissie heeft hiervoor meer dan honderd change requests (CR) behandeld. Dit aantal is opgelopen omdat de invulling van de samenwerking tussen in de Bouw, ETIM en GS1 Nederland enige jaren heeft geduurd. Ook is het voorstel van de werkgroep certificering behandeld, waardoor de standaard nu ook geschikt is voor de uitwisseling van gegevens over FSC, PEFC, Keurhout, ISPM en CE. Tevens zijn enkele velden toegevoegd, waardoor de schilder- en glasbranche beter met de standaard kan werken. Leden van de commissie: M.P. Wabeke (Rien), voorzitter P. Zwakhals (Peter), ETIM-Uneto-VNI, secretaris-notulist J. Westerkamp (Jan), GS1 Nederland L. Boortman (Loek), GS1 Nederland R.M.J. Kessels (Ron), Saint-Gobain Distribution the Netherlands H. Hilker (Hans), Jongeneel E. Geurts (Eddy), Oosterberg D. Hoekstra (Daniëlle), Technische Unie M. Katerbarg (Michan), Wavin G. Vermeulen (Gerard), Ballast Nedam J. Mansvelder (Johanna), Destil S. Buitelaar (Siem), BAM M. van der Helm (Max), Stiho A. Haeser (Arian), 2BA M.N. Kreijenbroek (Martin), 2BA H.P. van den Akker (Hans-Peter), L.I.C. P. van de Sande (Peter), M.S.G. Nederland C. Zijlstra (Cor), OneTrail J.L. Walrave (Hans), Syntess Software L. van Lent (Lex), ZET Solutions Vanaf half oktober zijn er standaards voor de berichten in onderstaande tabel. Bedrijven moeten altijd de nieuwste en de voorlaatste versie kunnen ondersteunen, zodat overgang naar nieuwe versies soepel verloopt. Met de validatietool op de website van kunnen deelnemers de XML-berichten testen. De validatietool is aangepast, zodat de nieuwe versie INSBOU003 ook kan worden getest. Berichten zijn in ASCII alleen beschikbaar in oude versies voor de installatiesector. Dat geldt ook voor de artikel/prijslijst in Excel voor de bouw. Doorontwikkeling vindt plaats in XML, niet in ASCII of Excel. Nederland Het doel van de commissie is het beheren en ontwikkelen van de communicatiestandaards voor Bouw- en Installatiebranche Procedure Change Requests (CR) Iedere deelnemer van of deelnemer/(lid van) participant van ETIM kan een verzoek indienen tot aanpassingen van de standaard middels een Change Request (CR). De CR wordt geplaatst op de Portal, waar commentaar kan worden gegeven door belanghebbenden. De CR wordt vervolgens besproken in de commissie, die de CR toetst op draagvlak binnen (een relevant deel van) de sector en samenhang met de actuele versie. De commissie heeft de volgende mogelijkheden: a. Het verzoek wordt gehonoreerd en voorgedragen voor de eerstvolgende nieuwe versie van de standaard. b. Nader onderzoek doen. c. Afwijzen Berichten Nieuwe versie Bestaande versies Bestaande versies voor Bouw- en Bouwsector installatiesector installatiesector Artikelbericht INSBOU003 BOU003 INS008 Productbericht INSBOU003 - INS008 Conditiebericht INSBOU Order INSBOU003 BOU003 INS008 Orderbevestiging INSBOU003 BOU002 INS008 Verzendbericht INSBOU003 BOU002 INS008 Factuur INSBOU003 BOU002 INS009 Verzamelfactuur INSBOU003 BOU

6 Werkgroepen Werkgroep Certificering Certificeringsinstituten als FSC, PEFC, Keurhout, ISPM en CE eisen een transparante rapportage over inkoop, verkoop en verbruik van de gecertificeerde producten. De werkgroep heeft een aantal velden en procedures gedefinieerd als aanvulling op de standaard voor factuur, pakbon en artikelbericht, waardoor de rapportage automatisch kan worden aangemaakt vanuit de bestaande berichtverwerking. Het voorstel is voorgelegd aan de commissie en na goedkeuring opgenomen in de nieuwe versie. De werkgroep is daarna opgeheven. Leden van de werkgroep M.P. Wabeke (Rien), voorzitter J. Westerkamp (Jan), GS1 Nederland L. Boortman (Loek), GS1 Nederland H. Hilker (Hans), Jongeneel M. van der Helm (Max), Stiho A.G.D.P. van Alten (Peter), ODS Werkgroep Artikelen met variabelen en samengestelde artikelen Van standaardartikelen kan men vooraf een artikel/prijslijst maken conform de GS1 codesystematiek. Artikelen met variabele eenheden zijn producten, waarvan één of meer variabelen moeten worden ingevuld door de klant om ze uniek te maken. De waarde van de variabele ligt doorgaans binnen een bepaalde range. Bijvoorbeeld tussen 5 en 500 mm of een RAL-nummer. Als alle mogelijke unieke artikelen uit de range worden opgenomen wordt de artikel/ prijslijst oneindig. Hetzelfde probleem doet zich voor met de samengestelde artikelen. Samengestelde artikelen zijn artikelen die zijn samengesteld uit meerdere standaardartikelen en/of artikelen met variabele eenheid, die samen een uniek artikel vormen. Dit kan leiden tot oneindig veel verschillende combinaties. De werkgroep komt met voorstellen om de communicatie over deze producten binnen de standaards mogelijk te maken, omdat partijen (net zoals voor de standaardartikelen) hierover doorgaans ook jaarafspraken maken. De werkgroep is drie maal bijeen geweest en zal in de eerste helft van 2013 met een voorstel komen voor de commissie. Leden van de werkgroep M.P. Wabeke (Rien), voorzitter J. Westerkamp (Jan), GS1 Nederland L. Boortman (Loek), GS1 Nederland D. Hoekstra (Daniëlle), Technische Unie R.M.J. Kessels (Ron), Saint-Gobain Distribution the Netherlands T. Vossen (Tom), Vossen Natuursteen A. Donkers (Adri), Kingspan Unidek A. Haeser (Arian), 2BA M.N. Kreijenbroek (Martin), 2BA Werkgroep Offerte/Offerteaanvraag De werkgroep zal voorstellen maken om op gestandaardiseerde wijze informatie uit te wisselen over de offerteaanvraag en de offerte, tussen een afnemer en haar leverancier. De voortgang is dit jaar weer opgepakt, nadat deze was gestopt in afwachting van de invulling van de samenwerking tussen, ETIM en GS1. Met de werkgroep was voor de stagnatie al Leden van de werkgroep M.P. Wabeke (Rien), voorzitter J. Westerkamp (Jan), GS1 Nederland L. Boortman (Loek), GS1 Nederland R.M.J. Kessels (Ron), Saint-Gobain Distribution the Netherlands E. Geurts (Eddy), Oosterberg B.F.R. de Bevere (Bastiaan), Ballast Nedam W. de Kruijf (Wim), BAM H.P. van Hagen (Henk Peter), CRH Bouwmaterialen L. Drewes (Lennart), Jongeneel W.P. Voskamp (Wim),Mastermate A. Donkers (Adri), Kingspan Unidek E. Breedveld (Edward), Rexel J.L. Walrave (Hans), Syntess Software W. Stakenburg (Willem), Technische Unie R. Groen (Rob), ACTO Informatisering O. van Wort (Otto), Van Drimmelen een beschrijving van het offerte - proces gemaakt middels een Business Requirements Analysis Document (BRAD). Een BRAD is een procesbeschrijving die altijd vooraf gaat aan de standaardberichten, zodat een goede aansluiting met de praktijk is gegarandeerd. De werkgroep is eenmaal bijeen geweest en zal in de eerste helft van 2013 met een voorstel komen voor de commissie. De werkgroep is driemaal bijeen geweest en zal in de eerste helft van 2013 met een voorstel komen voor de commissie 10 11

7 Expert bijeenkomst Security dag 2012 Op 21 november heeft in de Bouw de expertbijeenkomst georganiseerd bij Syntens in Nieuwegein. De uitkomst van de bijeenkomst was dat voor de uitwisseling van berichten gebruik moet worden gemaakt van , AS2 en Webservices en geen andere technieken. Op basis van deze uitkomst is een document gemaakt, waarin de drie uitwisselingstechnieken zijn beschreven in termen van risico, kosten en mogelijkheden. Tevens is het verzoek geformuleerd voor in de Bouw om een standaard vast te stellen voor webservices en de haalbaarheid te onderzoeken van een onafhankelijke transactieserver voor de bouw- en installatiesector. Tijdens deze bijeenkomst heeft Peter Peters een presentatie gegeven van de security mogelijkheden als introductie op de discussie. Peter Peters is onder andere Teamleider Unix/Linux/Storage op het ICT-Servicecentrum bij Universiteit Twente en is een erkend security expert in binnenland en buitenland. Aan de expert bijeenkomst hebben meegewerkt Gert Koutstaal (Novaq) Henk Peter van Hagen (CRH Bouwmaterialen) Sander Olij (Esize) Ad Schellens (Saint-Gobain Distribution the Netherlands) Jan Westerkamp (GS1 Nederland) Cor Zijlstra (One-Trail) Eddy Geurts (Oosterberg) Peter Valckx (Seeburger) Hans Walrave (Syntess) Danielle Hoekstra (Technische Unie) Peter Zwakhals (ETIM-Uneto-VNI) Lex van Lent (Zet Solutions) Arian Haeser (2BA) Martin Kreijenbroek (2BA) Erik Rickelman (Novaq) Harrie Rosink (Syntens) Het jaarlijkse congres van de Stichting op 1 oktober ging over actuele e-business ontwikkelingen in de bouw. Het programma op deze congresmaandag startte om uur en omvatte: een forumdiscussie met bouwbestuurders en vakspecialisten; een informatiemarkt; workshops, en een informele afsluiting vanaf circa 18:00 uur. Wie zich afvroeg hoe het ervoor staat met de bouwbedrijven en haar toeleveranciers in Nederland, wierp een blik op de parkeerplaats van het kasteel Zonheuvel in het lommerrijke Doorn. Daar stonden de bolides te glimmen in de najaarszon. Maar binnen in het afgeladen congrescentrum was de sfeer een stuk minder opgetogen. Als de opkomst tijdens de in de Bouw-Dag een indicatie was dat er een gevoel van urgentie bestaat om te veranderen onder Bouwend Nederland, dan leek het erop dat iedereen hier meer dan doordrongen is van die noodzaak. Samenwerken Ook Rien Wabeke, directeur stichting, zag veel mogelijkheden voor samenwerking in de bouwsector: Concurrentie is logisch. Maar dat betekent niet dat we met elkaar moeten concurreren in de back-office! Hij pleitte er dan ook voor om snel te beginnen met het delen van artikel- en productgegevens. Bovendien komt de noodzaak om meer en beter samen te werken niet alleen voort uit de crisis. Om als sector een gezamenlijke visie te delen is het denken in processen en het op orde hebben van masterdata erg belangrijk. En daarmee moet niet te lang gewacht worden. Je moet nu aanpakken en aan de slag gaan, anders doe je straks niet meer mee! Kyra Blankenstein, sectormanager bouw- en installatie van GS1 Nederland zag hoe samenwerken nu al zijn vruchten afwerpt : Het is mooi om te zien hoe de bedrijven in de sector de samenwerking al steeds meer opzoeken. De installatiebranche en de bouw hebben inmiddels samen een XML-berichten-standaard ontwikkeld. De samenwerking tussen in de Bouw, ETIM en GS1 Nederland zal hiermee bijdragen aan het creëren van die efficiëntere keten waar we als sector heen willen. Elco Brinkman, voorzitter Bouwend Nederland, gelooft in informele druk als aanjager binnen de bouwkolom: Wie niet meedoet, merkt de gevolgen vanzelf 12 13

8 Voorlichtingen Vreemde eend Tijdens het congres vormde het panel een goede weerspiegeling van de weg die de Nederlandse bouw wil bewandelen. Naast voorzitter van Bouwend Nederland, Elco Brinkman, bestond het panel uit Gert Smit, directeur van brancheorganisatie Hibin, procesmanager Menno Lammers en Edward Heijnen van C1000. De laatste leek een vreemde eend in de bijt maar was uitgenodigd om dieper in te gaan op E-business, dat in de levensmiddelenbranche al jaren operationeel is. Ook legde hij uit waarom het werken met een betrouwbare datapool vol artikelgegevens zo veel voordelen oplevert: Masterdata is key, herhaalde hij diverse keren. De bouw kan in die zin veel leren van de retail. Zelfinzicht Eén van de aardigste dingen die tijdens de paneldiscussie naar voren kwam, is het opmerkelijke zelfinzicht dat enkele van de verzamelde bouwers lieten zien. Zo stelde één van de vragenstellers in het publiek: We moeten niet afhankelijk zijn van babyboomers. Hij wilde daarmee zeggen dat juist de bouw veel beter de open-mind van jongere generaties moet benutten die niet vastgeroest zitten in een bepaalde manier van werken. Klantgericht De klant is ook aan het veranderen, merkte één van de deelnemers in de zaal zeer terecht op: Waarom hoor ik daar helemaal niets over? Het panel besloot met een plechtige uiteenzetting dat klanten, of het nou de eindgebruiker is of de volgende in de bouwkolom, het allerbelangrijkste zijn. Of zoals Gert Smit van Hibin het stelde: We zijn allemaal elkaars klanten. De bouw moet veel beter de open-mind van jongere generaties benutten die niet vastgeroest zitten in een bepaalde manier van werken Voorlichting voor leveranciers op 5 april bij Syntens Nieuwegein. Voorlichting jaarvergadering Vertaz, de brancheorganisatie van technische handelsbedrijven, op 18 april. Voorlichting bouwbedrijven met Esize op 24 april in Maarssen. Voorlichting op 21 mei bij Imabo Concordia met demonstratie door Roel Smits van Aannemingsbedrijf Bart Smit en Harriët van Gent van Admicom voor leden van de NVBU. Voorlichting over met en bij Van Neerbos in Veghel op 24 mei. Voorlichting op 30 mei, samen met GS1 Nederland en ETIM, voor service-providers over de nieuwe standaard voor bouw- en installatiesector bij Park Plaza in Amsterdam. Voorlichting tijdens Exact klantendag op 20 juni in Delft. Voorlichtingen voor BouwInfosys klanten door / BouwInfosys bij Syntens in Nieuwegein op 26 juni. Voorlichting over tijdens de Klantendag van 4PS op 27 november in Ede. Voorlichting over tijdens de ledenvergadering van Bouwzaken Nederland, een landelijk dekkend netwerk van zeventien gerenommeerde aannemersbedrijven ingericht op bouwkundige service en onderhoudsdiensten. Presentatie Klantendagen LIC door Rien Wabeke en Harrie Rosink (Syntens) voor bedrijven uit de betonstaalsector. Voorlichtingen voor Admicom klanten door / Admicom bij vestigingen van Syntens in Amsterdam, Enschede, Rotterdam, Breda en Arnhem. Voorlichtingen over in de Bouw georganiseerd door Centric/ ATS Software bij Destil in Tilburg. Diverse thema s door activiteiten: Regelmatig aanwezig tijdens stuurgroep invoering in de Bouw bij DuraVermeer en overleg e-facturering bij BAM. Overleg deelnemende ERP-leveranciers op 1 november bij Van Meijel Automatisering in Emmeloord onder leiding van Frans van Meijel, bestuurslid. Bijeenkomst Bouwbreed Artikel Bestand (BAB) op 31 mei en regelmatig overleg met delegatie stuurgroep BAB. Overleg met NetwIT, Vera, NCCW en enkele bouwbedrijven over berichtenstandaards voor de uitwisseling van berichten met woningbouwcorporaties en hun leveranciers. - NetwIT (Netwerk Woningcorporaties en Informatie Technologie) is het platform voor samenwerking, belangenbehartiging, informatieuitwisseling en kennisvergaring voor functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het beleid rond Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) van woningcorporaties. - Stichting VERA (Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur) zorgt voor de uniforme gegevensuitwisseling tussen ICT systemen door implementeerbare gegevensdefinities beschikbaar te stellen. - NCCW is ICT-dienstverlener voor meer dan de helft van de woningcorporaties en deelnemer van Meerdere overleggen met ZET-Solutions over elektronisch factureren. Overleg met deelnemers uit de kraanverhuursector: PACX leverancier van Branchespecifieke software, Kuiphuis Kraanverhuur en H. van Oorschot Kranen

9 Helpdesk Ontwikkeling training voor vertegenwoordigers van de handel over samen met Novaq. Deelname Nationaal BIM-congres op 22 mei in s-hertogenbosch in de Verkade-fabriek. Overleg met de Vereniging van Nederlandse Houthandelaren (VVNH) over gezamenlijke promotie van voor de leden van de VVNH. Overleg met de Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen (HIBIN) over gezamenlijke promotie van voor de leden van de HIBIN en de HIBIN-datapool. Deelname commissie automatisering van de Federatie van afdelingsverenigingen van Bouwend Nederland Noord-Holland-Noord. Fabrikantenlunch voor genodigden onder leiding van Bert Huizing, commercieel-directeur Dyka, bestuurslid. Fabrikanten maken kennis met in de Bouw. Overleg met stichting SETU, het platform voor standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer in de branche voor flexibele arbeid, om te komen tot gestandaardiseerde berichtuitwisseling tussen uitzendbureaus en bouwbedrijven. Dit op verzoek van Randstad, Duoflex en BAM. Formuleren project voor invulling ETIM-classificatie voor de bouw samen met ETIM en ZeeBoer. Deelname lancering BouwConnect 30 oktober in Beatrix Theater in Utrecht. Overleg met Stabu over afstemming Stabu-besteksystematiek en in de Bouw-standaards. Overleg EZ-BASE over afstemming datapool en ETIM-classificatie. Overleg 2BA over afstemming datapool en ETIM-classificatie. Video gemaakt in studio Bouwend Nederland met Dura Vermeer en CRH Bouwmaterialen, te zien op website. Vijf Digitale Nieuwsbrieven voor deelnemers en zes voor een brede groep relaties. Tientallen gesprekken met bouwbedrijven, groothandel, fabrikanten, leveranciers en service-providers om de mogelijkheden van in de Bouw toe te lichten. De helpdesk is veelvuldig geraadpleegd. Met service-providers en leveranciers is de afspraak gemaakt dat vragen over de uitwisseling van elektronische berichten van deel nemers eerst worden voorgelegd aan de helpdesk als onafhankelijke partij. De meeste vragen hebben betrekking op de interpretatie van de standaard en problemen met de verwerking van de berichten. Vaak is niet duidelijk waar een probleem ontstaat. De helpdesk kan doorgaans snel een antwoord geven op binnenkomende vragen, omdat ze daar al eerder ervaringen mee heeft opgedaan. Tevens wordt waar nodig contact opgenomen met de partij waar het probleem ontstaat. Hierdoor wordt voorkomen dat andere klanten of leveranciers met hetzelfde probleem worden geconfronteerd. De helpdesk kan doorgaans snel een antwoord geven op binnenkomende vragen, omdat ze daar al eerder ervaringen mee heeft opgedaan

10 Klankbordgroepen Klankbordgroepen hebben als taak om met richting te geven aan de activiteiten van in de Bouw in een bepaalde regio. De vertegenwoordigers van bouwbedrijven en leveranciers in de klankbordgroep kennen de verhoudingen in een regio en hun bedrijven zijn geworteld in de regio. Er zijn klankbordgroepen in Regio Oost, Regio Noord, Regio Zuid en Regio Noord-Holland. Afronding pilot project NVBU Vlnr: Henk van Elp (Bouwbedrijf Van Elp), Harriët van Gent (Admicom), Niels van Dijk (Bouwbedrijf Van Dijk), Ronald Hoefman (Concordia), Auke Jolman (Bouwbedrijf BJ), Lennart Drewes (Koninklijke Jongeneel), Henk Fidom (Hilberink Bouwbedrijf), Harrie Reins (Bouwbedrijf Reins), Jurgen Warners (Bouwbedrijf Thijs), Mariska Reins (Bouwbedrijf Reins), Bob Prijdekker (Concordia), Petra Geerts (Bouwbedrijf G.Geerts & Zn.), Martin Bel (Gebr. Blomberg) en Marko Munnik (Koninklijke Jongeneel). Op de foto ont breken Bouwbedrijf Mensies, Aannemersbedrijf Ringenier en Veldmans Technische Handelsonderneming. Leden Klankbordgroep Regio Noord W. Leenstra (Wybe), Bouwbedrijf Leenstra te Gaastmeer E. Buursema (Erik), Bouwbedrijf Buursema te Erm H. Klunder (Harrie), Noordbouw te Veendam H.J. Mulder (Hendrik), Bouwbedrijf Mulder te Nieuwolda G. de Bruin (Gerard), NVB Ubbens Bouwstoffen F. Veldmans (Francis), Veldmans Technische Handelsonderneming S. Wind (Sjoerd), Bouwend Nederland Regio Noord W. de Boer (Wim), Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw M.P. Wabeke (Rien), Leden Klankbordgroep Regio Noord-Holland P. Wildeboer (Pieter), Bouwbedrijf Wildeboer te Schoorl, (Bouwend Nederland, afdeling Alkmaar) K. Louter (Koos), Aannemingsbedrijf K. Louter te Zwaag (Bouwend Nederland, afdeling Westfriesland) W. Botman (Werner), De Jong & Roos te Schagen L. Drewes (Lennart), Koninklijke Jongeneel J. Inberg (Jeroen), Kraan Bouwcomputing S. Bijman (Siem), Bouwend Nederland Regio Randstad Noord A. Prins (Anneke), Federatie van afdelingsverenigingen van Bouwend Nederland Noord-Holland-Noord M.P. Wabeke (Rien), Leden Klankbordgroep Regio Oost F.C. Budel (Frans), Bumé Aannemingsbedrijf te Velp P.L. Dikker (Peter), Bouwbedrijf De Vree en Sliepen te Tiel V. Ruiter (Vincent), Van Dijk Bouw te Hardenberg L. Drewes (Lennart), Koninklijke Jongeneel H.J. van Leussen (Henk), Van Buuren Groep F. Bouwmeester (Fred), CRH Bouwmaterialen H. Rosink (Harrie), Syntens M.P. Wabeke (Rien), Leden Klankbordgroep Regio Zuid J.W. Ponjé (Jan Willem), Bouwbedrijf Ponjé, E. Liebregts (Edmée), Bouwend Nederland afdeling Zuidoost-Brabant M. Sollie (Mira), Bouwend Nederland afdeling Zeeland L. Drewes (Lennart), Koninklijke Jongeneel L. de Kok (Leon), LOGUS Bouwen Afbouwmaterialen R. Bijsterveld (René), Destil R. van El (Ruud), BouwInfosys Y. van Zijl (Yvonne), Bouwend Nederland Regio Zuid M.P. Wabeke (Rien), 18 19

11 Artikelbestand Leveranciers die artikelbestanden aanbieden aan klanten kunnen een Keurmerk behalen. Dit Keurmerk geeft aan dat het bestand van de leverancier is getest en voldoet aan de XML-berichtenstandaard. Daarnaast is gecheckt of de gegevens van ieder artikel goed en consistent zijn ingevuld. Het gaat hier om de artikelomschrijving, brutoen netto prijsinformatie, bestelinformatie, logistieke informatie, coderingen en eenheden. Het keurmerk wordt toegekend voor een half jaar. Voor het verstrijken van dit half jaar moet een nieuw bestand worden aangeleverd voor een test en kan het Keurmerk worden verlengd. Alleen deelnemers van kunnen een keurmerk krijgen. Leden werkgroep Keurmerk: M.P. Wabeke (Rien) H.P. van Hagen (Henk Peter) CRH Bouwmaterialen M. (Mukesh) Sanichar Van Neerbos L. Drewes (Lennart) Koninklijke Jongeneel P. Koot (Peter) Mastermate H. Koops (Henk) Compano Dit Keurmerk geeft aan dat het bestand van de leverancier is getest en voldoet aan de XML-berichtenstandaard De volgende bedrijven mochten in 2012 het Keurmerk voeren Baars & Bloemhoff Bakker Nijboer BBN Bouwmaterialen BMN BouwCenter Donkervoort BouwCenter Eiland de Wild BouwCenter Logus-De Hoop BouwCenter Mijnster BouwCenter Nijhof BouwCenter Rab BouwCenter Rotterdam BouwCenter Sassenheim BouwCenter Vos BouwCenter Waltman BouwCenter Wassenaar Bouwmaat Breur IJzerhandel Rivium Burghouwt Bouwbeslag Cementbouw De Boo Destil Dirk Stam Dyka Elfrings Bouwmaterialen Erven Feenstra Gerritse IJzerwaren Giebels Groenhart Gunters & Meuser Hollandse IJzerwarenhandel Imabo Concordia Imabo Logus Jongeneel KMC afbouwmaterialen Leeuwbouw Mastermate NVB bedrijven Raab Karcher Redblok Regts Professional Stiho Stoel van Klaveren Struyk Verwo Stuc Center Van Buuren Van der Winkel Van Dijk IJzerwaren Van Neerbos Veldmans Tynaarlo Voskamp Groep 20 21

12 Deelnemende bouwbedrijven per 31 december 2012 (alleen de hoofdvestiging is vermeld) 1e klas Schilders, Zaandam A. Stam en Zonen Aannemersbedrijf s-gravenhage A.C. Borst Bouw B.V., Castricum A.J. Koopmanschap BV, Naarden A.T. Bouw B.V., Bergen op Zoom Aannemers Jansen & Vis, Aarle-Rixtel Aannemersbedrijf B. Bon BV, Laren Nh Aannemersbedrijf Botermans B.V., Gilze Aannemersbedrijf De Leeuw BV, Schagen Aannemersbedrijf Fa. P. Rasenberg, Terheijden Aannemersbedrijf G.L. Verweij B.V., Hilversum Aannemersbedrijf Gebr. Horstink BV, Twello Aannemersbedrijf Gebr. Blomberg vof, Smilde Aannemersbedrijf Gerard Borst B.V., Den Helder Aannemersbedrijf Harleman BV, Deventer Aannemersbedrijf Hoenderboom, B.V., Zieuwent Aannemersbedrijf J. de Jong B.V., Oosterwolde Fr Aannemersbedrijf J. Kuit vof, Kiel Windeweer Aannemersbedrijf J.C. v.d. Broek b.v., Breda Aannemersbedrijf Kappert Doetinchem BV, Doetinchem Aannemersbedrijf Krimp Bv, Mijdrecht Aannemersbedrijf Lahuis bv, Smilde Aannemersbedrijf Neeft, Heerhugowaard Aannemersbedrijf P. van Strien, Raamsdonk Aannemersbedrijf Veldwachter, Deventer Aannemersbedrijf Verweij B.V., Oostburg Aannemersbedrijf W.J. Haafkes en Zonen B.V., Goor Aannemingsbedrijf De Wit Drunen, Drunen Aannemingsbedrijf Draisma BV, Apeldoorn Aannemingsbedrijf F.W.Onrust, Zaandam Aannemingsbedrijf Factotum B.V., Boskoop Aannemingsbedrijf Fraanje B.V., Lewedorp Aannemingsbedrijf G. de Vries, Tjalleberd Aannemingsbedrijf Gebr. Simons B.V., Terneuzen Aannemingsbedrijf GEBRO bv, Duivendrecht Aannemingsbedrijf Granneman B.V., Leidschendam Aannemingsbedrijf John de Vos, Zevenhuizen Zh Aannemingsbedrijf K. Louter, Zwaag Aannemingsbedrijf Mulder B.V., Apeldoorn Aannemingsbedrijf P.H. van der Velden BV, Tegelen Aannemingsbedrijf Paas B.V., Nieuw-Buinen Aannemingsbedrijf Ringenier, Hoogeveen Aannemingsbedrijf W. Groothuis B.V. Genemuiden Aannemingsbedrijf Waalboer, Hellevoetsluis Aannemingsmaatschappij Herman B.V., Landsmeer ABL2 B.V., Nieuwegein Agro Bouw Oost Nederland B.V., Raalte AgroBouw Noord, Bedum Ballast Nedam N.V., Landelijk Barten Groep, Driebergen - Rijsenburg BC CiBoGa, Drachten BC de Citadel, Drachten BC Hoogdalem VOF, Nieuwegein Bloemen Bouw, Meppel Bloemendal Bouw b.v., Leusden Boerbouw Aannemingsbedrijf, Midwolda Bokhoven Bouw B.V., Gouda Bouw- en aannemingsbedrijf C. Mulckhuyse bv, Vinkeveen Bouw- en Aannemingsmij. Vos BV, Delden Bouw- en onderhoudsbedrijf Bron, Geldermalsen Bouw- en Timmerbedrijf Bruin & Weijers, De Cocksdorp Bouw- en Timmerbedrijf C. Rutten, De Cocksdorp Bouw Totaal Onderhoud, Gemert Bouwbedrijf A.J. van Hilst BV, Waalwijk Bouwbedrijf Aarts Nijmegen b.v, Nijmegen Bouwbedrijf Bart Smit, Giethoorn Bouwbedrijf Baten BV, Geldrop Bouwbedrijf BJ BV, Dieverbrug Bouwbedrijf Bolten, Alkmaar Bouwbedrijf Broekman vof, Nijensleek Bouwbedrijf Burggraaff Bolsward B.V., Bolsward Bouwbedrijf Clements en van de Giessen, Heukelum Bouwbedrijf De Boer, Groningen Bouwbedrijf De Bruin, Putten Bouwbedrijf De Jong & Wal, Grou Bouwbedrijf De Vlucht, Amsterdam Bouwbedrijf EBU Doetinchem B.V., Doetinchem Bouwbedrijf Enderink B.V., Joppe Bouwbedrijf Frankena Wommels/ Vlieland, Wommels Bouwbedrijf G.A.M. van Leeuwen b.v., Wateringen Bouwbedrijf Gebr. Kleinjan BV, Daarle Bouwbedrijf Gijs & Van Cleef BV, Naarden Bouwbedrijf Goossen B.V., Kloosterzande Bouwbedrijf Haast, Roosendaal Bouwbedrijf Hemeltjen, Wijhe Bouwbedrijf Hollands Kroon, Hippolytushoef Bouwbedrijf Huurman Leiden B.V., Leiden Bouwbedrijf J.G. Appelman B.V., Anna Paulowna Bouwbedrijf J.W. Ponjé, Gemert Bouwbedrijf JADI, Genemuiden Bouwbedrijf JP Leguijt BV, Krommenie Bouwbedrijf Krijnen B.V., Riel Bouwbedrijf Leenstra Gaastmeer B.V., Gaastmeer Bouwbedrijf Lont, Sint Annaparochie Bouwbedrijf M Nat, Oost-Graftdijk Bouwbedrijf Mensink, Broekland Ov Bouwbedrijf Mulder B.V., Nieuwolda Bouwbedrijf Osnabrugge bv, Scherpenzeel Gld Bouwbedrijf Pennings bv, Rosmalen Bouwbedrijf Posthumus Gorredijk BV, Gorredijk Bouwbedrijf Postma, Hantum Bouwbedrijf Reins B.V., Zuidwolde Dr Bouwbedrijf Ruiter B.V., Haarle Gem Hellendoorn Bouwbedrijf Scheenstra B.V., Ter Idzard Bouwbedrijf Siemensma B.V., Surhuisterveen Bouwbedrijf Sijm de Koning, Hem Bouwbedrijf Speelman, Alteveer Gn Bouwbedrijf Steneker, Westwoud Bouwbedrijf Stokkers, Boekelo Bouwbedrijf Theo Vertelman BV, Wervershoof Bouwbedrijf Thijs, Zeijen Bouwbedrijf Tieleman vof, Westendorp Bouwbedrijf Van den Bouwhuijsen B.V., s-hertogenbosch Bouwbedrijf van der Gragt BV, Wormerveer Bouwbedrijf van der Wardt bv, Baarn Bouwbedrijf Van Dijk B.V., Vledder Bouwbedrijf Van Elp BV, Staphorst Bouwbedrijf van Gent b.v., Tiel Bouwbedrijf Van Pijkeren BV, Dalfsen Bouwbedrijf Vermeulen Gilze - Rijen Rijen Bouwbedrijf Webbink b.v.m, Vriezenveen Bouwbedrijf Westerman Winschoten BV, Winschoten Bouwbedrijf Wever BV, Waarland Bouwborg, Landelijk Bouwcombinatie Kakes & van der Gragt BV, Assendelft Bouwgroep Dijkstra Draisma, Dokkum Bouwgroep Kranen bv, Heteren Bouwonderneming Jager B.V., Velp Gld Bouwonderneming Zevenaar BV, Zevenaar Bouwservice Buskoop BV, Rotterdam Bouwzaken Nederland bv, Duiven Braspenning Aannemers- en Timmer - bedrijf, Wernhout Bruil Infra B.V., Ede Gld Bumé B.V., Velp Gld Bunnik Bouw, Ijsselstein Ut Buursema Bouwbedrijf B.V., Sleen BV Intersell, Amsterdam Carteange B.V., Nijmegen Castanea B.V., Nijmegen Christiaans Bouwbedrijf BV, Zutphen CNG Net B.V., Nieuwegein Combinatie HABO GWW / BAM Wegen RW, Den Haag De Kok Bouwgroep, Bergen op Zoom De Vries Aannemers, Purmerend Dekora B.V., Velp Gld Den Boer Bouwen & Installeren B.V., Hengelo Ov Derksen & Singerling B.V., Amsterdam Dibec B.V., Arnhem Dijkhof Bouw bouw en ontwikkeling, Klarenbeek Dijkhuis Aannemersbedrijf b.v., Hardenberg Dura Vermeer Groep NV, Zoetermeer Ebeli Installatietechnisch Bureau, Barendrecht FixPlan B.V., Rotterdam Floris Infra, Wormer Frian B.V., Dronten Gebr. Lubbers Bouwbedrijf bv, Etten Gld Gebr. Van Leeuwen Harmelen B.V., Harmelen Groenendijk PGN Bouw, Dordrecht H.W. Twisk BV, Castricum Haafkes Hamer Groep, Borculo Hako Bouw B.V., Montfoort Hakobouw, Veendam Hans Lamoré Bouw BV, Zeist Hanzebouw B.V., Zwolle HCS Facilities BV, Roggel Heddes Bouwgroep BV, Hoorn Nh Heilijgers B.V., Amersfoort Het Bedrijfsbureau B.V. (cuppens), Nijmegen Hilberink Bouwbedrijf B.V., Nieuw-Balinge HOKA Verkeerstechniek, Den Bosch Hoogeboom Raalte, Raalte Howa Bouwgroep B.V., Hem HR Aktief Huis, Nieuwegein Igo Oost, Utrecht Imtech Nederland B.V., Den Haag Ingenieursbureau voor Systemen en Octrooien Spanstaal B.V., Soest IQ Woningen, Weert J. Kooi & Zonen B.V., Groningen JCBouw, Welsrijp 22 23

13 Deelnemende fabrikanten per 31 december 2012 (alleen de hoofdvestiging is vermeld) Jelle s Bouwbedriuw B.V., Greonterp Kerklaan Holding B.V., s-gravendeel Kessels Aannemersbedrijf, Horn Kleijngeld, Waalwijk Klies en Jozef Bouw BV, Edam KnaapenGroep, Eindhoven KOBUS Alphen aan den Rijn B.V., Alphen aan Den Rijn Koenders Totaalbouw, Duiven Koenraads Aannemersbedrijf B.V., Breda Komfort Exploitatiemaatschappij, Utrecht Koninklijke BAM Groep N.V., Bunnik Koninklijke VolkerWessels Stevin nv, Amersfoort Kops Aannemers, Heiloo Krämer Bouwgroep BV, Amsterdam- Zuidoost Kuijpers Bouwbedrijf, Hoogwoud KWS Infra bv, Vianen Zh Lamers Bouw BV, Arnhem Laudy Bouw en Ontwikkeling B.V., Sittard Libella Huis, Nieuwegein Lintvelt BV, Amsterdam LNG, Nieuwegein Merbouw, Zaandam Mercuur Bouw BV, Volendam Middendorp en de Boer, Wolvega Mostert De Winter bv, Hardinxveld-Giessendam Mouthaan B.V., Bleskensgraaf Ca Niesing Bouwbedrijf BV, Woerdense Verlaat Noordbouw Project- en onderhouds - managerment, Veendam Nootenboom Sport bv, Barendrecht Paalman & Tempelman BV, Holten Peltenburg Bouwmij, Groot-Ammers Pierrot Bouw, Vinkeveen Prinsen Waterbouw BV, Almere Raedts Bouwbedrijf B.V., Venray Recycling Mij. Feniks B.V., Amsterdam Rosmalen Bouw BV, Rosmalen S.D.O. Zwijndrecht B.V., Zwijndrecht Saferail BV, Waardenburg Salbam BV, Vilsteren Schildersbedrijf Lennips B.V., Hardenberg Sinnige Bouw, Heerhugowaard SKN Bouw, Zoetermeer Smit Betonboringen B.V., Farmsum Tebodin B.V., s-gravenhage Ter Brugge Bouw, Borne Timmerfabriek Para B.V., Nieuw-Buinen TMX Electronics, Zeist Toekomstbouw, Andijk V/d Tempel Bouw & Ontwikkeling, Schiedam Van Brakel Bouw, Schiedam Van Dalen BV, Huissen Van de Kreeke B.V., Nuth Van Delden Bouw B.V., Kiel Windeweer Van den Herik Kust- en Oeverwerken, Sliedrecht Van der Most Bouw, Dedemsvaart Van Houwelingen Giessenburg BV, Giessenburg Van Westen & Bakker, Hem Varenso B.V. Timmerwerk, De Lier VDR Bouwgroep B.V., Deventer Veluwezoom Verkerk, Zevenaar Venema Bouw BV, Haren Gn Verbeek Aannemersbedrijf B.V., Woerden Vorm Bouw BV, Papendrecht VOS Groep, Berlicum Nb W.Hartman & Zonen, Rotterdam W.J. van Doorn en Zonen B.V., Spijkenisse Waco Lingen Beton B.V., Bergen op Zoom Weboma Bouwmaatschappij, Wateringen Wever & Koning, Hem Wildeboer Bouw BV, Schoorl Woondialoog, Baarn ZeeBraBouw, Steenbergen Nb Zomers Bouwbedrijf B.V., Emmen ov Zomers Kleinbouw, Klijndijk A&W Vlechtwerken V.O.F., Wilnis AkzoNobel Coatings B.V., Sassenheim ATG Deutschland GmbH, Raamsdonksveer Avenhorns Vlechtbedrijf, Avenhorn Balvert Betonstaal BV, Nieuwkoop BetonijzerBuigCentrale Handelsmaatschappij BV, Hardinxveld-Giessendam Betonijzervlechtbedrijf T. Verschoor B.V., Hardinxveld-Giessendam Betonijzervlechtersbedrijf Gerliko B.V., Nederhorst den Berg Blom Betonijzervlechterij B.V., Uithoorn Bouwstaal Matten Centrale (BMC), Bergambacht Bouwstaal Smit BV, Vianen Zh Buig Centrale Steenbergen B.V., Hoogeveen De Hoop Betonstaalcentrale BV, Terneuzen Dyka BV, Steenwijk Ed Rollenberg en Zn. BV, Zaandam Gebroeders Van Hemert, Koudekerk aan den Rijn Geelhoed Betonbewapening bv, s-heer Arendskerke HADEK Beton- & Vlechtwerk, Kockengen Hebreu Ijzervlechtbedrijf, s-hertogenbosch Jacobs Wapeningsstaal, Wijchen Kijlstra BV, Drachten Kingspan Unidek BV, Gemert Kroes Betonvlechtersbedrijf BV, Harderwijk Lazeroms Betonstaalvlechtbedrijf B.V., Roosendaal MVM Betonstaal BV, Raamsdonksveer Nispen Lasmij B.V., Sprundel Sigma Coatings Bouwdivisie / PPG Coatings Nederland B.V., Uithoorn Spanberg BV, Uitgeest Staja Wapening BV, Hengelo Gld Struyk Verwo Infra B.V., Oosterhout Nb Tilborghs Betonstaalvlechtwerken bv, Geldrop Van Merksteijn International BV, Almelo Van Noordenne Staal B.V., Hardinxveld-Giessendam Wadro Drachten B.V., Drachten Wapenings Team Brabant (WTB) BV, Oosterhout Nb Wavin Nederland B.V., Hardenberg ZND Draad BV, Valkenswaard streeft naar verbetering en vereenvoudiging van de communicatie tussen aannemer en leveranciers ondermeer door standaardisatie van digitaal berichtenverkeer 24 25

14 Deelnemende leveranciers per 31 december 2012 (alleen de hoofdvestiging is vermeld) Deelnemende service providers per 31 december 2012 (alleen de hoofdvestiging is vermeld) A. Timmerman s IJzerhandel B.V., Alkmaar Baars & Bloemhoff (in Stiho Bouwplein), Amsterdam Bakker Nijboer Hoogeveen, Hoogeveen Ballast Nedam ICT B.V., Nieuwegein BBN Bouwmaterialen Hoorn, Hoorn Nh Beer Industrie, Rotterdam Berner Produkten BV, Landgraaf Beton Bouw Nederland, Dordrecht Biermans Bouw en Industrie Breda B.V., Breda BMN Hagens Zeist, Veghel Borgh BV, Almere BouwCenter HCI B.V., Hengelo Gld BouwCenter Rab, Den Burg Bouwmaat Nederland B.V., Bunschoten Bouwmaterialenhandel BV Concordia, Meppel Bouwmaterialenhandel van Buren BV, Nijverdal Bouwplein Aalsmeer, Aalsmeer Breur Ceintuurbaan, Rotterdam Breur Ijzerhandel Rivium, Capelle aan den IJssel BrickPoint BV, Arnhem Burghouwt Bouwbeslag BV, Arnhem Cementbouw Heemstede, Heemstede CRH Bouwmaterialenhandel BV, Geldermalsen De Boo Delft, Delft De Jong & Roos, Schagen Destil, Tilburg Dirk Stam IJzerwaren, Mijdrecht Dozon Doetinchem, Doetinchem Dubson, Barendrecht Elfrings Den Haag, s-gravenhage Erven Feenstra Sneek, Sneek Ferney Group, Heerhugowaard Frans de Bruyn bouw industrie - agri, Lexmond Galvano Groothandel BV, Eindhoven GEHA B.V., Veenendaal Gerritse IJzerwaren BV, Woerden Giebels Amsterdam Amstel (in Stiho-bouwplein), Amsterdam Gorter Bouwproducten, Wormerveer Govers B.V., Den Helder Groenhart Group B.V., Purmerend Gunters en Meuser Amsterdam Centrum B.V., Amsterdam H. van Oorschot Kranen BV, Moerdijk Hakron Nunspeet BV, Nunspeet Het IJzerhuis, Zaandam Heuvelman Hout B.V., Ouderkerk aan den IJssel Holtgrefe, Waalwijk Hoornse TimmerFabriek BV, Hoorn Nh Hout- en Bouwproducten van Drimmelen BV, Zwijndrecht Houtgroep Van Drimmelen B.V., Zwijndrecht Houthandel Alblas BV, Waddinxveen Houthandel Goedkoop BV, Diemen IJzerhandel J.M. Raadsma Dokkum BV, Dokkum Imabo Logus Bouwmaterialen, Vlissingen Keller s IJzerhandel B.V., Rotterdam Klunder Drachten, Drachten KMC Afbouwmaterialen, s-hertogenbosch Koninklijke Jongeneel BV, Utrecht Kruyt B.V., Leiden Kuiphuis Kraanverhuur BV, Oldenzaal Leeuwbouw, Zwolle Lekkerkerker B.V., Utrecht Leys B.V., Roosendaal LOOD.NU - AGS Products BV, Dordrecht Mastermate, Hoevelaken Mastermate Hillegom, Hillegom Metain BV, Nieuw-Vennep Mooren Bouwproducten, Roelofarendsveen Neele Bouw & Techniek, Hardenberg NVB Ubbens Bouwstoffen bv, Leeuwarden Olijslager Verf B.V., Emmen Polvo BV, Roosendaal PontMeyer N.V., Zaandam Probin Aalsmeer, Aalsmeer Raab Karcher, Tilburg Regts Professional - Sneek, Sneek Rijnja Repro, Utrecht Riwal Hoogwerkers B.V., Dordrecht Scholte & de Vries - Estoppey B.V., Diemen Schriever BV, Groningen Stiho Nieuwegein (in Stiho Bouwplein), Nieuwegein Stoel Van Klaveren Alkmaar, Alkmaar Stuc Center Volendam, Volendam StucGoed, Hoorn Nh Stucshop BV, Emmen Van Buuren, Rijssen Van der Stad, Wijchen Van der Winkel Helmond, Helmond Van Dijk IJzerwaren Meppel, Meppel Van Enckevort, Venlo Van Keulen Afbouw B.V., Amsterdam Van Neerbos Bouwmaterialen, Veghel Van Neerbos Brielle, Brielle Van Wijngaarden Groothandel, Sliedrecht Veldmans Technische Handelsonderneming BV, Vries Verdouw Bouwproducten, Gouda Veris Bouwmaterialen Groep BV, Woerden VNB Haringsma Soest, Soest VNB Hasco, Best VNB Vermeulen Amersfoort, Amersfoort Voskamp Groep Oost BV (Almelo), Almelo Vossen Natuursteen, Someren Weijntjes, Amsterdam Wijngo Holland BV, Gouda Workx Materieelverhuur B.V, Zoetermeer Würth Nederland B.V., s-hertogenbosch ZEVIJ, Oosterhout Nb 2BA, Utrecht 2Jours On-line Bouwen, Broekland Ov 4PS B.V., Ede Gld Acto Informatisering B.V., Amersfoort Admicom BV, Veenendaal AGP Business Software, Veghel Anachron, Amsterdam Arnsoft, Gorredijk ATS Software, Berkel en Rodenrijs Bartels Datastore Automatisering B.V., Purmerend BeMat Automatisering bv, Empe BouwConnect, Heerlen BouwfaKtor.nl, Barneveld BouwInfosys, Tilburg Brink Groep, Leidschendam Centric IT Solutions, Assen Combil C.A.S., Almere Compano BV, Sneek CRMCompany B.V., Hengelo Ov Ctac Wholesale & Manufacturing, s-hertogenbosch D Soft Drongen, Drongen Deelnemende overige bedrijven per 31 december 2012 (alleen de hoofdvestiging is vermeld) Afbouwbox BV, Hardenberg Bouwend Nederland, Zoetermeer ETIM Nederland, Maastricht GS1 Nederland, Amstelveen Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, Veenendaal Noordelijke Vereniging Burgerlijke & Utiliteitsbouw, Ruinen Data Group Europe BV, Nieuwerkerk Descartes Systems Group, Amersfoort Didata Automatisering BV, Didam Duncan Automatisering BV, Schiedam Duoflex Bouwondersteuning, Groesbeek Enk Software, Uitgeest ESIZE Netherlands BV, Weesp Exact Software Nederland B.V., Delft Gilde Software, Duiven Herke ICT Group, Alkmaar HSO Enterprise Solutions B.V., Veenendaal IDB Groep, Woerden Imtech ICT Business Solutions, Zaltbommel Ingenieursbureau IB BV, Eindhoven Intrisio B.V., Assen ITmobile BV, Heukelum J.Th.A. de Bruin Automatisering, Groesbeek KPD Automatisering BV, Oegstgeest Kraan Bouwcomputing BV, Rotterdam L.I.C. v.o.f, Leerdam ManageMind Technology B.V., Amersfoort Stichting KOVON, Almere Syntens Enschede, Enschede Transferro B.V., Zwolle Vereniging Wapeningsstaal Nederland (VWN), Apeldoorn Wonen Zuid, Roermond Matrix Software, Nijmegen MSG Nederland N.V., Raamsdonksveer NCCW B.V., Almere NewMerce B.V., Zaltbommel Onetrail BV, Zeist PACX B.V., Bussum PCA Mobile, Raalte Piramide Groep, Almere Haven Pulse Business Solutions, Venlo Ricoh Nederland B.V., s-hertogenbosch Seeburger Benelux B.V., Schiphol-rijk SelfBilling.com BV, Heerhugowaard SETZ Automatisering B.V., Haren Gn SRC System Integrators BV, Hoorn Nh Syntess Software, Zierikzee TIE Kinetix, Hoofddorp Unit4 Busines Software B.V., Sliedrecht VanMeijel Automatisering bv, Emmeloord Westcoast Service Group B.V., Dordrecht WhiteVision, Breda ZET solutions, Lelystad 26 27

Overleg Service-Providers. 21 januari 2014

Overleg Service-Providers. 21 januari 2014 Overleg Service-Providers 21 januari 2014 Agenda 1. Opening 2. Ontwikkeling berichtenstandaard Commissie 3. Samenwerking met GS1 en ETIM 4. Uitkomsten onderzoek onafhankelijke berichtenserver 5. Project

Nadere informatie

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten

Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Accessibility Monitor 2011 van Gemeenten Onderzoek naar de kwaliteit en toegankelijkheid van de websites van alle Nederlandse gemeenten en van de website van de Rijksoverheid. Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten

Kennispublicatie 4. De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten Kennispublicatie 4 De GHOR als partner voor brandweer, politie, gemeenten en andere organisaties/diensten 1 Deze kennispublicatie over de GHOR is bedoeld voor de partners buiten de GHOR en de zorginstellingen,

Nadere informatie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie

Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Eindrapportage Financiering ketenzorg dementie Enschede, 6 oktober 2014 PB/14/1720/fkd dr. Patrick Jansen drs. Peter Bakker Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Aanpak... 6 3. Resultaten...

Nadere informatie

NIEUW Cursus Hoe verkoop je logistiek? Colofon. Dynamische kalender. Cursuskalender. Kijk voor meer informatie op: www.hibinopleidingen.

NIEUW Cursus Hoe verkoop je logistiek? Colofon. Dynamische kalender. Cursuskalender. Kijk voor meer informatie op: www.hibinopleidingen. Dynamische kalender 2012 9 oktober Vergadering Commissie Vakopleiding 10 oktober Conferentie lean bouwen 2.0 11 oktober Vergadering Hibin-bestuur 15 oktober Vergadering Adviesraad 24 oktober Werkgroep

Nadere informatie

1. RED JEZELF!?... 3 2. ACTIVITEITEN... 5 3. OPENING... 6 4. MAGAZINE CHRONISCH 2010... 7 5. WEBSITE... 9 5. REACTIES... 10 6. PUBLICITEIT...

1. RED JEZELF!?... 3 2. ACTIVITEITEN... 5 3. OPENING... 6 4. MAGAZINE CHRONISCH 2010... 7 5. WEBSITE... 9 5. REACTIES... 10 6. PUBLICITEIT... EVALUATIE Stichting Week van de Chronisch Zieken Postbus 23328 3001 KH ROTTERDAM telefoon 010.43 66 799 e-mail info@chronischziek.nl www.chronischziek.nl INHOUD 1. RED JEZELF!?... 3 2. ACTIVITEITEN...

Nadere informatie

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag. JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011 Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.nl Vereniging van coördinatoren informatievoorziening en automatisering in

Nadere informatie

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad,

GEMEENTE PURMERENI. Nr. (070) 373 8393. Financieel jaarverslag VNG 2013 BB/U201401063 Lbr. 14/039. Geacht college en gemeenteraad, GEMEENTE PURMERENI Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Nr. Ontv.: 2 7MEI20U Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) 1 betreft ons kenmerk

Nadere informatie

2009 jaarverslag. resultaat

2009 jaarverslag. resultaat 2009 jaarverslag resultaat Inhoud Voorwoord 3 Organisatie en beleid 5 Personeel 17 Onderwijs 21 Samenwerking 33 Financieel verslag 2009 39 Vooruitblik 47 Het resultaat van de studenten Finishing jaarverslag

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014

Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014 Business Case Elektronische pakbon en palletlabel in de bouw en installatiesector 31 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting 1 1 Inleiding 4 1.1 Doelstelling 4 1.2 Onderzoek 5 1.3 Met dank aan 9 2 Achtergrond

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen Jaarverslag 2011 Vereniging van Gemeentesecretarissen 14 juni 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke en financiële zaken 1.1 Bestuursbesluiten en stellige bestuurlijke voornemens 1.2 Begroting 2011 1.3 Beleid

Nadere informatie

Vab ledenboek 2014. Onderscheidend adviseren

Vab ledenboek 2014. Onderscheidend adviseren Vab ledenboek 2014 Onderscheidend adviseren Vab ledenboek 2014 Maak het verschil! Inhoud Voorwoord Interviews 13 Peter Smulders 19 Jan van der Haar 24 Peter Klompe Reportages 8 Studiereis Oekraïne 14 Vab

Nadere informatie

Jaarverslag VVVF 2013. De verf- & drukinktindustrie bouwt aan een kleurrijke toekomst

Jaarverslag VVVF 2013. De verf- & drukinktindustrie bouwt aan een kleurrijke toekomst De verf- & drukinktindustrie bouwt aan een kleurrijke toekomst inhoud vvvf jaarverslag 2013 Voorwoord 3 Hoogtepunten: De VVVF vernieuwt VeiligmetVerf.nl 4 de VVVF heeft invloed op de revisie van PGS 15/PGS

Nadere informatie

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ=

_K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= _K=Éå=ïK=J~ÇîáÉë=ÖÉãÉÉåíÉ=sä~ÖíïÉÇÇÉ= *ZE92EF71405* = = Gegevens Zaaknummer: ZA.13-21173/DB.13-1296 Onderwerp : Decembercirculaire gemeentefonds 2012 Steller : Ingrid Miedema-Berens Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers

Ontslag om persoonlijke redenen. Informatie voor werkgevers en werknemers Ontslag om persoonlijke redenen Informatie voor werkgevers en werknemers Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is

Nadere informatie

Alle medewerkers van Typisch Obimex wensen u en uw gezin een fi jne vakantie!

Alle medewerkers van Typisch Obimex wensen u en uw gezin een fi jne vakantie! INFORMATIEKRANT VOOR DROGE EN NATTE AFBOUW typisch Obimex JULI 2006 Alle medewerkers van Typisch Obimex wensen u en uw gezin een fi jne vakantie! Doos-in-doos constructie voorkomt overlast bij Restaurant

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Vele handen maken licht werk

Vele handen maken licht werk Vele handen maken licht werk Jaarboek 28 Stichting LightRec Nederland Samen de inzamelingsresultaten verhogen Voorwoord 4 Een definitieve vorm 6 Bestendige groei 1 Bekend bij de consument 14 Stabiele personele

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep

Koninklijke BAM Groep E I N D R A P P O R T S TA K E h O l D E R D I A l O O G 2 0 1 4 Koninklijke BAM Groep E I N D R A P P O R T V A N S T A K E h O l D E R D I A l O O G 2 0 1 4 K o n i n K l i j K e B A M G r o e p BAM

Nadere informatie

Het mes van WerkendStedendriehoek snijdt aan twee kanten

Het mes van WerkendStedendriehoek snijdt aan twee kanten september 2009 Brigitte Siesling: Het mes van WerkendStedendriehoek snijdt aan twee kanten Ledenmagazine van Interboat merkt weinig van de recessie Biohorma is weer aan het bouwen Pilot ro-ro smaakt naar

Nadere informatie

Jaarverslag. Stiba is de Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde auto-, motorfiets-, trucken aanverwante voertuigdemontagebedrijven.

Jaarverslag. Stiba is de Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde auto-, motorfiets-, trucken aanverwante voertuigdemontagebedrijven. Jaarverslag 2013 Stiba is de Nederlandse brancheorganisatie van gecertificeerde auto-, motorfiets-, trucken aanverwante voertuigdemontagebedrijven. Jaarverslag 2013 Inhoud Colofon: Aan dit jaarverslag

Nadere informatie

INHOUT. Maatwerkspecialist in stapelbouw. Bouwen met Multiplex van WikiHouse. Theuma heeft complete metamorfose ondergaan

INHOUT. Maatwerkspecialist in stapelbouw. Bouwen met Multiplex van WikiHouse. Theuma heeft complete metamorfose ondergaan INSPIRATIE VOOR TOEPASSING VAN HOUT INHOUT MEI 2014/NUMMER 42 Maatwerkspecialist in stapelbouw Bouwen met Multiplex van WikiHouse Theuma heeft complete metamorfose ondergaan AluProfiel: aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01

JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN. Jaargang 2012 nummer 01 Uitgave Secretariaat VZHG Postbus 45 2800 AA Gouda Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (0182) 545 513 (0182) 545 510 Email: vzhg@ismh.nl JOURNAAL VOOR DE GEMEENTEN Jaargang 2012 nummer 01 Januari 2012

Nadere informatie

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015

Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 Overeenkomst Wijkverpleging VGZ 2015 De ondergetekenden, partijen bij deze overeenkomst Representerende Zorgverzekeraar 1 In dit verband handelend namens de in de bijlage vermelde Zorgverzekeraars en zichzelf

Nadere informatie