IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding"

Transcriptie

1 IBM InfoSphere Master Data Management Versie 11 Release 0 IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding GI

2

3 IBM InfoSphere Master Data Management Versie 11 Release 0 IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding GI

4 Note Before using this information and the product that it supports, read the information in Notices and trademarks op pagina 77. Edition Notice This edition applies to version 11.0 of IBM InfoSphere Master Data Management and to all subsequent releases and modifications until otherwise indicated in new editions. Copyright IBM Nederland B.V. 1995, Copyright IBM Corporation 1995, 2013.

5 Inhoudsopgave Tabellen v Hoofdstuk 1. Werken met InfoSphere MDM Inspector Termen en begrippen ID's die gebruikt worden in de software Recordtypen, records, entiteiten en entiteitstypen 2 Kenmerken Drempels Het verschil tussen een activeringsrecord en een glue-record Hoofdstuk 2. Aan de slag Hoofdstuk 3. Zoekopdrachten naar entiteiten, records en koppelingen Zoeken naar Entiteiten Zoeken naar records Records ophalen op bron-id Records ophalen op EID Relaties bekijken Relaties uit zoekopdrachten naar records bekijken 11 Records inspecteren vanuit een zoekopdracht naar entiteiten Kenmerken inspecteren Koppelingsgegevens weergeven Taken inspecteren Zoeken naar koppelingen Hoofdstuk 4. Gegevensbeheer Gebruik van de tab Gegevensbeheer Taken toewijzen met behulp van bulktoewijzing 19 Tags Hoofdstuk 5. Postvak IN Werken met het postvak IN Taken in het postvak IN bekijken op basis van tags Kolommen sorteren in het postvak IN Taken inspecteren vanuit het postvak IN Taken van ander personen bekijken Taken toewijzen vanuit het postvak IN Tags toevoegen aan taken Tags verwijderen uit taken Hoofdstuk 6. Relaties Relatiecategorieën Typen relaties tussen entiteiten Relaties inspecteren Relaties definiëren Relaties wissen Relatiekenmerken bekijken Relatiekenmerken toevoegen Relatiekenmerken bewerken Relatiekenmerken wissen Relaties instellen op niet-wijzigbaar door engine 30 Records en entiteiten toevoegen Wolken in de Relatieweergave Records in de wolk bekijken Hoofdstuk 7. Hiërarchieën Navigeren op het tabblad Hiërarchie Hiërarchie bekijken Wolken bekijken in een hiërarchieview Het af te beelden type hiërarchie wijzigen Een knooppunt onder een ander bovenliggend knooppunt plaatsen Knooppunten verwijderen uit bovenliggende items Weergeven in nieuwe boom Pad naar de hoofdmap bekijken Zoeken met het tabblad Hiërarchie Hoofdstuk 8. Gegevensproblemen oplossen Typen identificatietaken Aangepaste taken Typen relatietaken Identificatietaken: Definitie en levenscyclus Zoeken naar identificatietaken Scherm Identificatietaken zoeken Zoekcriteria Zoekresultaten Zoeken naar aangepaste taken Scherm Aangepaste taken zoeken Zoekresultaten Zoeken naar relatietaken Scherm Relatietaak zoeken Zoekresultaten Hoofdstuk 9. Taken bekijken Gegevens bekijken over identificatietaak Recordraster Recordkenmerken Details toevoegen/bekijken/bewerken Kenmerken toevoegen/bewerken/wissen Wijzigingen toepassen op alle records Commentaar toevoegen Kenmerkhistorie bekijken op entiteitniveau De status van een kenmerk wijzigen Kenmerkhistorie bekijken op recordniveau Nagaan of er regels zijn Records vergelijken vanuit een zoekopdracht naar records Records vergelijken vanuit een zoekopdracht naar entiteiten Notities toevoegen en bekijken Gegevens bekijken over aangepaste taak Recordraster Copyright IBM Corp. 1995, 2013 iii

6 Raster met recordkenmerken Commentaar toevoegen Hoofdstuk 10. Taken oplossen Werkstroom Oplossing Identificatietaak Oplossen van taken met controle-id Taken van het type Mogelijke Koppeling oplossen Taken van het type Mogelijk Duplicaat oplossen 64 Kenmerkwaarden verplaatsen naar overgebleven records Taken van het type Mogelijke Overschrijving oplossen Taken exporteren Importeren van grote taken Records toevoegen aan taken De volgende taak ophalen Identificatietaken maken Een samenvoeging vastleggen Een premerge bekijken Het samenvoegen vooraf annuleren Samenvoeging van records opheffen Naar eigen entiteit verplaatsen Aangepaste taken oplossen Aangepaste taken oplossen Relatietaken Taken van het type Ongeldige Verwijzing oplossen Taken van het type Veelvoudige Relatie oplossen 72 Taken van het type Relatie Maken oplossen.. 72 Taken van het type Ontbrekende Relatie oplossen 72 Hoofdstuk 11. Records toevoegen Records toevoegen Records wissen / wissen ongedaan maken Wissen van records opheffen Notices and trademarks Contacting IBM Trefwoordenregister iv IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding

7 Tabellen 1. Raster Koppelingsgegevens Raster met zoekresultaat EID Tabblad Hiërarchie Voorbeeld van Mogelijke Overschrijving Voorbeeld van Mogelijk Duplicaat Voorbeeld van Mogelijke Koppeling Voorbeeld van Identificatie Controleren Raster voor kenmerkhistorie Raster voor kenmerkhistorie Taak Identificatie Controleren Taak Mogelijke Koppeling Taak Mogelijk Duplicaat Taak Mogelijke Overschrijving IBM resources Providing feedback to IBM Copyright IBM Corp. 1995, 2013 v

8 vi IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding

9 Hoofdstuk 1. Werken met InfoSphere MDM Inspector Termen en begrippen InfoSphere MDM Inspector is een platform voor gegevensonderhoud waarin gegevensoplossing, relatiebeheer en gegevensbeheer zijn geïntegreerd. Deze software is gebaseerd op het uitgangspunt dat een goed begrip van de relaties tussen gegevens een uitstekende steun is bij het beheren van gegevens en het oplossen van problemen - bijvoorbeeld duplicate en onnauwkeurige gegevens. Door het enorme volume aan gegevens dat op meerdere bronsystemen is opgeslagen en de dynamische aard van die gegevens, komen veel organisaties in de problemen wat betreft de betrouwbaarheid en profilering van gegevens. De software en de bijbehorende toepassingen stellen u in staat om gegevens te combineren, te vergelijken en na te kijken, en uiteindelijk om mogelijke problemen met gegevens op te lossen. De software is ontworpen voor het opslaan en beheren van gegevens van meerdere bronnen en gebruikt algoritmen voor het vergelijken van de records en kenmerken die zich erin bevinden om mogelijke problemen met gegevens vast te stellen. InfoSphere MDM Inspector stelt problemen met de kwaliteit van de gegevens vast zodat u de betrokken records na kunt kijken, de relaties tussen gegevens kunt beheren en de noodzakelijke correcties aan kunt brengen. Een goed begrip van de volgende termen en concepten kan nuttig zijn bij het gebruik van InfoSphere MDM Inspector. Voor aanvullende terminologie raadpleegt u het document Glossary. ID's die gebruikt worden in de software De software geeft elk record een unieke identificatie, zodat het selecteren, beoordelen, toewijzen van een score en koppelen op een nauwkeurige manier kan plaatsvinden. De software maakt gebruik van zowel de unieke identificatiesleutels die door het bronsysteem worden verstrekt als een set sleutels die door de software wordt toegewezen. Het gaat om de volgende ID's: Bron-ID Dit nummer wordt toegewezen door het bronsysteem waarvan het record afkomstig is en vormt een identificatie van de bron voor de software. Deze identificatie wordt door de software niet alleen gebruikt ten behoeve van synchronisatie, maar ondersteunt ook het bijwerken van records. De gebruiker kan het Bron-ID binnen Inspector zien en kan zoekopdrachten uitvoeren op het specifieke ID-nummer. In de database wordt dit het SrcRecno genoemd. Ondernemings-ID Dit identificatienummer duidt records van dezelfde persoon of hetzelfde object aan, binnen dezelfde bron of verspreid over meerdere bronnen. Het wordt door de software toegewezen en kan door meer dan één record worden gebruikt. In de database wordt dit het EntRecno genoemd. Als er sprake is van Ondernemings-ID's, zijn er nog drie andere termen die u tegen zou kunnen komen: eenvoudig EID, singleton en niet-eenvoudig EID. Copyright IBM Corp. 1995,

10 Een eenvoudig EID, ook wel singleton genoemd, is een ondernemings-id (Enterprise ID, EID) dat aan slechts één record is gekoppeld. Als het ondernemings-id (EntRecno) van een record in de database gelijk is aan het Lid-ID (MemRecno), dan kan dat erop wijzen dat er slechts één record in een entiteit is. Daarom is er sprake van een "eenvoudig EID". Is het EntRecno niet gelijk aan het MemRecno, dan is het record onderdeel (of is onderdeel geweest) van een koppeling van meerdere records. Een niet-eenvoudig EID wordt door meerdere records gemeenschappelijk gebruikt (records die zijn gekoppeld). Recordtypen, records, entiteiten en entiteitstypen Recordtype De software kan worden geconfigureerd voor gebruik in diverse soorten bedrijven, bijvoorbeeld de gezondheidszorg, detailhandel en in banken. De gegevens die binnen een organisatie worden beheerd, zijn bepalend voor het recordtype. Recordtypen kunnen worden gekoppeld aan specifieke algoritmen die perfect (moeten) aansluiten bij de eisen aan gegevens. Voorbeelden van recordtypen zijn: Persoon, Provider, Gast en Organisatie. Afhankelijk van het pakket van eisen kan een organisatie een groot aantal recordtypen en de bijbehorende algoritmen implementeren (bijvoorbeeld Persoon en Zorgverlener bij een zorginstelling of Organisatie en Contactpersonen in een commerciële omgeving). Record Een record is een set demografische gegevens die samen één persoon of één object (bijvoorbeeld een auto, een machineonderdeel of een organisatie) vertegenwoordigen. Een recordobject vertegenwoordigt datgene wat volgens een enkel bronsysteem wáár is voor een bepaalde persoon of een bepaald ding. Het is mogelijk dat een entiteit op verschillende bronsystemen meerdere records heeft. Opmerking: Dankzij de flexibiliteit van de software is het mogelijk om recordtypen/records te configureren voor andere dingen dan gegevens die met mensen te maken hebben. De software kan bijvoorbeeld worden geconfigureerd voor gebruik in een machineproductieomgeving of in een magazijn. Omwille van de bondigheid worden er in deze publicatie meestal recordtypen/records genoemd die op mensen slaan. Entiteit Een entiteit wordt gedefinieerd als "iets dat bestaat in de vorm van een specifieke en afzonderlijke eenheid". In het kader van identiteitenbeheer is een entiteit een logische relatie tussen twee of meer records. Entiteiten worden binnen de software aangegeven als records die hetzelfde Ondernemings-ID hebben. Een entiteit wordt ook wel een "koppelingsset" genoemd. Binnen een entiteit of "koppelingsset" kan er een onbeperkt aantal records aanwezig zijn. Entiteitstype Met een entiteitstype kunt u onderscheid maken tussen de manier waarop records worden bekeken en gekoppeld binnen de software. Elk entiteitstype heeft een specifieke algoritmeconfiguratie. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de manier waarop entiteiten kunnen worden geconfigureerd: 2 IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding

11 v v Identiteit een individu. Records van een entiteit van het type Identiteit (meerdere records die dezelfde persoon vertegenwoordigen) worden gekoppeld op basis van gelijkenis en hebben hetzelfde Ondernemings- ID. Huishouden meerdere individuen die horen bij dezelfde fysieke locatie en die gemeenschappelijke kenmerken voor huisadres en telefoonnummer hebben (bijvoorbeeld records voor gezinnen en voor anderen die een huishouden delen). Records van een entiteit van het type Huishouden maken gebruik van een gemeenschappelijk ondernemings-id, net als voor een entiteit van het type Identiteit. v Organisatie meerdere individuen die zijn gekoppeld aan een enkele organisatie (bijvoorbeeld werknemers van een bedrijf of studenten aan een universiteit). Records van een entiteit van het type Organisatie maken eveneens gebruik van een gemeenschappelijk ondernemings-id. Pivotrecord/entiteit Een pivotrecord/entiteit is datgene waarmee de zoekopdracht is gestart. U kunt een pivotrecord/entiteit te allen tijde wijzigen door hem naar een nieuwe view te verplaatsen, of door in de Relatieweergave te dubbelklikken op een ander item. Kenmerken Kenmerken: Kenmerken (Engels: attributes) vormen het equivalent van puzzelstukjes die, na te zijn samengebracht, een compleet beeld van een record vormen. In de software verschaffen kenmerken demografische informatie over een record. Voorbeeld van recordkenmerken zijn naam, telefoonnummer, Burger Service Nummer en/of andere identificatienummers, of geboortedatum voor individuele personen. In geval van objecten kan het bijvoorbeeld gaan om bedrijfsnaam, locatie, onderdeelnummer of onderdeelfabrikant. Als geheel geven kenmerken een definitie van een record (bijvoorbeeld Jan Modaal, Burgerlaan 21, 1068 GR Amsterdam). Extra kenmerken: De meeste kenmerken die in de database zijn opgeslagen, zijn kopieën van de kenmerkwaarden die in een bronsysteem zijn opgeslagen. Extra kenmerken zijn recordkenmerken die uitsluitend in de database zijn opgeslagen en worden onderhouden. In normale implementaties is het zo dat de kenmerken van een record niet meer kunnen worden gewijzigd als dat record eenmaal is samengevoegd of logisch is gewist. Bovendien kunnen kenmerken die een schaduwstatus hebben, niet worden gewijzigd. Als een kenmerk echter is gedefinieerd als "gestuurd" (Engels: "controlled") en dus onafhankelijk is van een bronsysteem, is de gebruikelijke kenmerkvalidatie niet van toepassing en is het wél toegestaan om het kenmerk te wijzigen. Extra kenmerken worden hoofdzakelijk gebruikt in het kader van pogingen om gegevens te verbeteren. Maar ook klanten buiten de sfeer van gegevensverbetering kunnen kenmerken aanwijzen die specifiek zijn voor de software en die niet zijn opgeslagen op een bronsysteem. Extern: In de meeste gevallen wordt er van de gegevens op de bronnen die met de software communiceren, een kopie opgeslagen in de database. Er kunnen echter situaties zijn waarin gegevens misschien wel nuttig zijn voor het herzien van records, maar (om uiteenlopende redenen) niet vereist zijn voor vergelijking. Het kan ook Hoofdstuk 1. InfoSphere MDM Inspector 3

12 zijn dat er geen toestemming is gegeven om die gegevens op te slaan in een andere database dan de oorspronkelijke bron. De software heeft de mogelijkheid om dergelijke gegevens op te halen uit externe bronnen en ze tijdelijk af te beelden in de toepassingen. Deze externe kenmerken worden niet opgeslagen in de database en worden niet opgenomen in het afleidings-, vergelijkings- en koppelingsproces. Bovendien kunnen deze kenmerken niet worden aangepast met behulp van een toepassing. Voorbeelden van externe kenmerken zijn een kredietwaardigheidsscore of een kredietlimiet. Drempels Drempelwaarden zijn scoreniveaus die bepalen hoe records in de software worden beheerd. Bij het evalueren van uw gegevens door het IBM -projectteam worden de meest effectieve instellingen van drempelwaarden bepaald voor het koppelen van records en het genereren van taken. De drempelwaarden worden ingesteld voor een optimale balans tussen de hoeveelheid administratief werk dat vereist is voor het oplossen van problemen met records en de doelen van uw organisatie op het gebied van het lopende recordbeheer. Er worden drempels op drie niveaus ingesteld: 1. Drempel voor automatisch koppelen: Deze drempelwaarde wordt ingesteld bij een vergelijking waarbij er een hoge waarschijnlijkheid bestaat dat de records dezelfde persoon aangeven. Boven deze drempel kan uw organisatie er op vertrouwen dat de operationele server de records elektronisch kan koppelen door er een gemeenschappelijk ondernemings-id aan toe te wijzen zonder verdere controle. 2. Drempel voor administratieve controle: Administratieve controle is de drempelwaarde waarop een taak kan worden aangemaakt. Als een record bij vergelijking onder de drempel voor automatisch koppelen maar boven de drempel voor administratieve controle valt, kan het record een taak genereren. Voor records die bij vergelijking onder de drempel voor administratieve controle vallen is het dermate onwaarschijnlijk dat ze dezelfde persoon betreffen, dat het aanmaken van een taak van weinig waarde is. Records die onder de drempel voor administratieve controle vallen, worden nog wel bijgehouden in de database voor controle en voor lopende vergelijkingen. 3. Drempelwaarde voor mogelijke overschrijving: Drempelwaarden voor overschrijven worden ingesteld op een negatief getal. Telkens als een record wordt vergeleken door de operationele server, wordt de eerste vergelijking uitgevoerd met zichzelf. Een record dat met zichzelf wordt vergeleken, levert een hoge vergelijkingsscore op. Een lage of negatieve score geeft aan dat er twee of meer sets van demografische gegevens worden toegepast op één record. Als de vergelijking een negatieve score oplevert, wordt dat record in een taak voor mogelijke overschrijving geplaatst. Verdere vergelijking van dit record met andere records in de database vindt alleen plaats als het overschrijvingsprobleem is opgelost. (Taken voor mogelijke overschrijvingen worden later in dit hoofdstuk uitgebreid besproken.) Het verschil tussen een activeringsrecord en een glue-record Twee termen die tijdens de training en binnen de documentatie worden gebruikt, zijn activeringsrecord en glue-record. Activeringsrecord: Nadat er een zoekopdracht naar taken is gestart in een toepassing, worden de resultaten in real-time gegenereerd (op het moment dat de zoekopdracht wordt ge- 4 IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding

13 start). Het record of de criteria die worden gebruikt voor het vergelijken met andere records (kandidaten) wordt het activeringsrecord genoemd (dat wil zeggen het record dat de vergelijking activeert). Als er zoekresultaten voor een taak worden afgebeeld, heeft het activeringsrecord meestal een hogere score dan de andere records. De score is hoger omdat het activeringsrecord tijdens het vergelijkingsproces met zichzelf wordt vergeleken. De andere records die worden geretourneerd, krijgen vergelijkingsscores op basis van de vergelijking met het activeringsrecord. Het pictogram voor het activeringsrecord wordt op het scherm voor taakoplossing afgebeeld zodat de gebruiker een snelle indruk heeft. Een record wordt ook beschouwd als activeringsrecord als een update op dat record een overeenkomst oplevert die resulteert in het ontstaan van een taak. Glue-record: De term glue-record Deze term wordt gebruikt voor het beschrijven van het record in een koppelingsset waaraan alle andere records in de set zijn gekoppeld. Met andere woorden: het record dat de koppelingsset bijeenbrengt. Als u bijvoorbeeld de volgende records hebt: 1. Koen Modaal, geboren = , tel = Koen Quinten Modaal, , Koen Quinten, , Tijdens een vergelijking zou record 1 waarschijnlijk worden gekoppeld aan record 2 en record 3 aan record 2; record 1 zou echter waarschijnlijk niet worden gekoppeld aan record 3. Daarom is record 2 het glue-record voor de entiteit. Hoofdstuk 1. InfoSphere MDM Inspector 5

14 6 IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding

15 Hoofdstuk 2. Aan de slag Met Inspector kunt u zoeken naar entiteiten en records, kunt u met relaties en hiërarchieën werken en kunt u taken nakijken en oplossen. Voordat u begint InfoSphere MDM Inspector moet zijn geïnstalleerd en geconfigureerd. Raadpleeg voor meer informatie de IBM InfoSphere Master Data Management Installation Guide for Standard and Advanced Editions. Over deze taak Om Inspector te kunnen gaan gebruiken, moet u weten hoe u toegang krijgt tot de toepassing. Na afloop van de installatie op IBM WebSphere Application Server opent u een browser en geeft u de volgende opdracht op: inspector Copyright IBM Corp. 1995,

16 8 IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding

17 Hoofdstuk 3. Zoekopdrachten naar entiteiten, records en koppelingen Zoeken naar Entiteiten Met de functie Zoeken kunt u zoeken naar Huishouden, Identiteit, Organisatie, of aangepaste geconfigureerde entiteiten, records of koppelingen; u kunt ze daarnaast inspecteren. Om een entiteit, record of koppeling te zoeken, volgt u de stappen die van toepassing zijn op de implementatie van uw recordtype. Wees erop bedacht dat de kenmerken configureerbaar zijn, en dat de zoekcriteria die in deze voorbeelden worden gebruikt daarom af kunnen wijken van degene die in uw organisatie worden gebruikt. De criteria die in deze procedures worden gebruikt, vertegenwoordigen kenmerken van recordtypen. Overleg met uw supervisor of toepassingsbeheerder om na te gaan welke criteria en combinaties precies vereist zijn. Tips voor zoeken: v Hoe meer gegevens u gebruikt, hoe beter (accurater) de resultaten zijn. v Jokertekens zijn niet geldig. v Het gebruik van onbeperkte regels voor naamgeving houdt in dat het algoritme rekening houdt met hoofdletters, streepjes, transposities in namen, voorvoegsels, achtervoegsels en apostroffen. v Het algoritme houdt rekening met het gebruik van roepnamen (bv. Jan in plaats van Johannes). Over deze taak Zoeken naar records Records ophalen op bron-id 1. In InfoSphere MDM Inspector klikt u bovenaan het scherm op Zoeken. 2. Selecteer een type entiteit en klik op Doorgaan. 3. In het vak Zoeken selecteert u de optie Zoeken naar. Opmerking: De velden in het vak Zoeken kunnen er iets anders uitzien, afhankelijk van het type entiteit dat u zoekt. 1. In InfoSphere MDM Inspector klikt u bovenaan het scherm op Zoeken. 2. Selecteer een type entiteit in de vervolgkeuzelijst en klik op Doorgaan. 3. Selecteer het vakje Records terugzenden in plaats van entiteiten. 4. Vul in het vak Zoeken zoveel gegevens in als nodig is en klik op Zoeken. Het ophalen van records op bron-id is vooral handig als u probeert een gewist record op te halen. Copyright IBM Corp. 1995,

18 Over deze taak Records ophalen op EID Als het nodig is om een record op te halen dat al gewist is, kunt u dat record ophalen met behulp van het bron-id. 1. In InfoSphere MDM Inspector klikt u bovenaan het scherm op Zoeken. 2. Selecteer een type entiteit en klik op Doorgaan. 3. Selecteer de optie Ophalen uit source-id. a. Om alle records op te nemen die gekoppeld zijn aan dit bron-id selecteert u Alle gekoppelde records retourneren. b. Selecteer een broncode in de lijst. c. Typ een bron-id. 4. Klik op Ophalen. Met behulp van het ondernemings-id (Enterprise ID, EID) kunt u records ophalen. Over deze taak Volg deze procedure om records op te halen op basis van EID. 1. In InfoSphere MDM Inspector klikt u bovenaan het scherm op Zoeken. 2. Selecteer een type entiteit en klik op Doorgaan. 3. In het vak Zoeken selecteert u de optie Ophalen op EID. 4. Typ het EID en klik op Ophalen. 5. Klik op Controleren. Resultaten Als u op Inspecteren klikt, wordt de tab Kenmerken afgebeeld. Nadat u entiteiten of records hebt opgehaald, kunt u de subtabs gebruiken om de entiteiten en records te bekijken en om ermee te werken. Binnen elke tab kunt u de kolommen sorteren voor alle kolommen met onderstreepte kolomkop. Relaties bekijken U kunt relaties bekijken via de zoekresultaten van records en entiteiten. Over deze taak Nadat u een zoekopdracht naar records of entiteiten hebt uitgevoerd, kunt u relaties bekijken. Om relaties te bekijken vanuit een zoekopdracht naar entiteiten: 1. Ga naar de zoekresultaten, selecteer een entiteit en klik op het pictogram Inspecteren. 2. Klik op de subtab Relaties. De view Relatie wordt geopend. De entiteiten worden afgebeeld in de vorm van rechthoeken. 10 IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding

19 Om relaties te bekijken vanuit een zoekopdracht naar records: 3. Ga naar de zoekresultaten, selecteer een record en klik op het pictogram Inspecteren. 4. Klik op de subtab Entiteiten. De view Relatie wordt geopend. De records worden afgebeeld in de vorm van ovalen. Relaties uit zoekopdrachten naar records bekijken 1. Ga naar de Zoekresultaten, selecteer een record en klik op het pictogram Inspecteren. 2. Klik op de subtab Entiteiten. De view Relatie wordt geopend. Opmerking: Records worden als ovalen afgebeeld in de view Relatie. Meer informatie over relaties vindt u in Hoofdstuk 6, Relaties, op pagina 27 Records inspecteren vanuit een zoekopdracht naar entiteiten Zodra een zoekopdracht naar entiteiten voltooid is, kunt u de records inspecteren vanuit de zoekresultaten. Over deze taak Als u records wilt inspecteren, gaat u als volgt te werk: 1. Ga naar het venster Zoekresultaten, selecteer een entiteit waar u mee wilt werken en klik op het pictogram Inspecteren. 2. Klik op de subtab Records. Resultaten Er wordt een lijst van records voor de geselecteerde entiteit geopend. In deze lijst kunt u een bepaald record selecteren en bijvoorbeeld de relaties van dat record of de koppelingsdetails bekijken. Kenmerken inspecteren In de resultaten van een zoekopdracht naar entiteiten of records kunt u kenmerken inspecteren. Dat doet u op de subtab Kenmerken. Op diezelfde subtak Kenmerken is ook de kenmerkhistorie beschikbaar. Ga naar het venster Zoekresultaten, selecteer een entiteit of record waar u mee wilt werken en klik op het pictogram Inspecteren. v Standaard wordt de subtab Kenmerken geopend. Als u hebt gezocht naar entiteiten, wordt er op de subtab Kenmerken een lijst van kenmerken en waarden afgebeeld. Klik op het pictogram Kenmerkhistorie om de historie voor het geselecteerde kenmerk te bekijken. v Als u alleen naar records hebt gezocht, wordt de subtab Kenmerken afgebeeld, met de mogelijkheid om kenmerken toe te voegen, te bewerken en te wissen. Informatie over het toevoegen, bewerken en wissen van kenmerken vindt u in Hoofdstuk 9, Taken bekijken, op pagina 49. Hoofdstuk 3. Zoekopdrachten naar entiteiten, records en koppelingen 11

20 Koppelingsgegevens weergeven 1. Ga naar het venster Zoekresultaten, selecteer een record of entiteit waar u mee wilt werken en klik op Inspecteren. 2. Klik op de tab Koppelingsgegevens om het raster te openen. 3. Gebruik het filterpictogram rechts bovenin het tabblad Kenmerkhistorie om grote subsets van resultaten te filteren. a. Geef in het voorgrondvenster Filter Selecteren de informatie op waarop u wilt filteren. De velden zijn hoofdlettergevoelig. b. Klik op Filteren. c. U kunt de Koppelingsgegevens resetten naar de oorspronkelijke resultaten door op het pictogram Filteren opnieuw instellen te klikken. 4. Om het resultaat te sorteren, klikt u op het pictogram Sorteren. a. In het voorgrondvenster voor het sorteren selecteert u de primaire sorteersleutel uit de kolomkoppen die worden afgebeeld in het menu Sorteren op. b. Selecteer een secundaire sorteersleutel uit de kolomkoppen in de lijst Daarna op. Resultaten In de volgende tabel ziet u een beschrijving van elke kolom die wordt afgebeeld in het raster Koppelingsgegevens. Tabel 1. Raster Koppelingsgegevens Waarde Vorige EID Bron:ID Beschrijving Dit veld is ingevuld als het EID om bepaalde redenen is gewijzigd na het maken ervan. Het ID van het bronsysteem. U kunt op het veld met het bron-id klikken om het ledenrecord te bekijken. 12 IBM InfoSphere MDM Inspector Gebruikershandleiding

21 Tabel 1. Raster Koppelingsgegevens (vervolg) Waarde Beschrijving Type Geeft het type koppeling aan. De toewijzing van het type koppeling aan records kan veranderen bij het doorlopen van de koppelingscyclus. Aan records worden de volgende typen toegewezen op basis van de methode waarin ze zijn gekoppeld, de bron waarvan ze afkomstig zijn, en het stadium van het samenvoegingsproces waarin het record verkeert. AutoLink-MS: Records die worden vergeleken vanuit meerdere bronnen boven de drempel voor automatisch koppelen, en een algemeen ondernemings-id is toegewezen door de software. AutoLink-SS: Records die worden vergeleken vanuit dezelfde bron boven de drempel voor automatisch koppelen, en een algemeen ondernemings-id is toegewezen door de software. (InfoSphere MDM Workbench kent een optie waarmee u automatische koppelingen met dezelfde bron kunt uitschakelen. Als u deze optie uitschakelt voor uw implementatie, worden koppelingen van dit type mogelijk niet afgebeeld.) AutoUnlink: Een voorheen automatisch gekoppeld record dat als gevolg van nieuwe informatie niet langer onder de drempel voor automatisch koppelen valt vergeleken met een ander record en automatisch ontkoppeld is door de software. Als het ontkoppelde record bij vergelijking boven de drempel voor administratieve controle valt, kan het in een taak worden geplaatst. Wissen: Een gebruiker heeft het record logisch verwijderd waardoor de software het niet meer in de algoritmische vergelijking meeneemt. ManuLink-MS: Een gebruiker heeft records uit meerdere bronnen handmatig gekoppeld. ManuLink-SS: Een gebruiker heeft records handmatig gekoppeld vanuit dezelfde bron. ManuUnlink: Een gebruiker heeft records die voorheen een gemeenschappelijk ondernemings-id hadden, handmatig ontkoppeld. Samenvoegen: Dit geeft aan of de software een bericht voor samenvoegen heeft ontvangen van het bronsysteem. NoChange: Een gebruiker van InfoSphere MDM Inspector werkt de werkstroomstatus bij, maar verandert het ondernemings-id niet. Premerge: Een gebruiker van InfoSphere MDM Inspector heeft een record opgelost door twee records samen te voegen tot één record. Als de software het bericht voor samenvoegen van de bron ontvangt, wordt dit record ingesteld op "Samenvoegen". Verwijderen ongedaan maken: Een gebruiker van InfoSphere MDM Inspector heeft het record geactiveerd nadat het was gewist. UnMerge: Een eerder samengevoegd record dat nu gesplitst is. U kunt sorteren door op de kolomkop Type te klikken. Het sorteerpictogram geeft aan of de resultaten in oplopende (pijl naar beneden) of aflopende (pijl omhoog) staan. Hoofdstuk 3. Zoekopdrachten naar entiteiten, records en koppelingen 13

VIDA ADMIN HELP INHOUD

VIDA ADMIN HELP INHOUD INHOUD 1 INLEIDING... 4 2 OVERZICHT VOOR NIEUWE GEBRUIKERS VAN VIDA ADMIN... 5 2.1 Bedrijf... 5 2.2 Gebruiker... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Abonnement... 6 2.5.1 Abonnement op

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Power Systems. Hardware Management Console beheren

Power Systems. Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Power Systems Hardware Management Console beheren Opmerking Lees voordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgevingen

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK

ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK ADOBE CONNECT ENTERPRISE HANDBOEK Copyright 2006 Adobe Systems Incorporated. Alle rechten voorbehouden. Adobe Connect Enterprise, voor Windows en Macintosh Als bij dit handboek software wordt geleverd

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

IBM SmartCloud for Social Business. IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder IBM SmartCloud for Social Business IBMSmartCloudEngageenIBM SmartCloud Connections Handleidingvoordebeheerder

Nadere informatie

SpinOffice handleiding

SpinOffice handleiding SpinOffice handleiding Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van de software. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand met documentbeheer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding. Web Content Management Solutions Division of SDL

SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding. Web Content Management Solutions Division of SDL SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding Web Content Management Solutions Division of SDL SDL Tridion 2011 SP1 Gebruikershandleiding Copyright 1999-2011 SDL Tridion Development Lab B.V. Alle rechten

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.01.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 B... 7 Beveiliging... 7 Bit.ly

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding

Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Advisor Master TITAN Managementsoftware Gebruikershandleiding Software versie 1.0.5c VOORLOPIG Aritech is een divisie van SLC Technologies B.V. Copyright SLC Technologies B.V. 2000. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker

LotusLive inotes. LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker LotusLive inotes LotusLive inotes Handleiding voor de gebruiker Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 55. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel

Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden. Onder internationale copyrightwetgeving is het niet toegestaan de documentatie of software geheel Zelfstudie Versie 10 voor Microsoft Windows Eerste editie, Lund, Zweden, september 2010 Samengesteld door QlikTech International AB: KHN, JNN, MSJ, JHS Copyright 1994-2010 QlikTech International Zweden.

Nadere informatie

Portal Handleiding voor de klant 4.8

Portal Handleiding voor de klant 4.8 o Portal Handleiding voor de klant 4.8 Deze MobiDM handleiding bekijkt de mogelijkheden voor de klant binnen de MobiDM Portal. Version: x.x MOBIDM Klant Handleiding Pagina 1 Index Introductie Help- bestanden

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Outlook Web Application

Outlook Web Application Outlook Web Application Webmail voor hosted exchange 2010 Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 3.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Aard van aanpassing 0.1 15 juli 2013 Jens Heusdens Aanmaak

Nadere informatie

A-61735_nl. Gebruikershandleiding

A-61735_nl. Gebruikershandleiding A-61735_nl Gebruikershandleiding AAN DE SLAG 1-1 DE GEBRUIKERSINTERFACE 2-1 PROBLEMEN OPLOSSEN 3-1 APPENDIX A A-1 1 Aan de slag Inhoud Ondersteunende documentatie...1-2 Terminologie...1-3 Kodak Capture

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle Copyright Deze gebruikershandleiding is auteursrechtelijk beschermd. Wijzigingen in de inhoud, of gedeeltelijke overname van de inhoud, is alleen toegestaan na toestemming van de houder van het auteursrecht.

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows

Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Gebruikershandleiding voor avast! BackUp voor Windows Inhoud Hoofdstuk 1: Overzicht van avast! BackUp...5 Hoofdstuk 2: avast! BackUp installeren...7 avast! BackUp downloaden...7 De avast! BackUp-client

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie