PERSBERICHT. Brussel, Parijs, 17 november u00 NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DEXIA-GROEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PERSBERICHT. Brussel, Parijs, 17 november 2005 17u00 NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DEXIA-GROEP"

Transcriptie

1 PERSBERICHT Brussel, Parijs, 17 november u00 NIEUWE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE DEXIA-GROEP Overeenkomstig de krachtlijnen die bekend werden gemaakt op 26 april 2005, heeft de raad van bestuur, die vandaag is samengekomen, kennis genomen van het einde van het mandaat van François Narmon als voorzitter van de raad van bestuur en dit op 31 december Hij heeft Pierre Richard benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang van 1 januari Hij heeft eveneens Axel Miller gecoöpteerd als bestuurder en hem benoemd tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité van Dexia met ingang van 1 januari De bestuursmandaten van Pierre Richard en Axel Miller zullen voor hernieuwing aan de jaarlijkse algemene vergadering van mei 2006 worden voorgelegd. Op voorstel van Axel Miller, heeft de raad van bestuur de nieuwe operationele organisatiestructuur van de Dexia-groep goedgekeurd, die in werking zal treden vanaf 1 januari Deze structuur gaat uit van de volgende krachtlijnen: I. Een directiecomité-groep van 5 leden: het directiecomité van Dexia zal bestaan uit 5 leden: Axel Miller (gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité), Jacques Guerber (vice-voorzitter), Rembert von Lowis, Dirk Bruneel en Xavier de Walque. II. Een executief comité-groep bestaande uit 12 leden om de belangrijkste commerciële activiteiten en operationele functies van de groep centraal te sturen. Zeven functies van algemene directie zullen op het niveau van Dexia-groep ingesteld worden: (1) Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement, waarvoor Bruno Deletré zal benoemd worden; (2) Financiële dienstverlening aan particulieren, waarvan de titularis later zal benoemd worden; (3) Thesaurie en financiële markten, waarvoor Alain Delouis zal benoemd worden; (4) Financiën, waarvan de titularis later zal benoemd worden; (5) Risk management, waarvoor Claude Piret zal benoemd worden; (6) Operaties & IT, waarvoor Marc Huybrechts zal benoemd worden en (7) Human resources & communicatie, waarvoor Bernard-Franck Guidoni-Tarissi zal benoemd worden. De leden van het directiecomité-groep en de directeurs-generaal zullen samen het executief comitégroep vormen, belast om op een transversale en geïntegreerde manier het geheel van de activiteiten en de werking van de groep op te volgen. Bovendien zullen Hugo Lasat, gedelegeerd bestuurder van Dexia Asset Management en Guy Roelandt, voorzitter van het directiecomité van Dexia Insurance Services, voortaan rechtstreeks rapporteren aan het directiecomité van de Dexia-groep. Deze directe rapportering onderstreept het belang dat de groep hecht aan de ontwikkeling van de activiteiten van financieel beheer en van verzekeren, in het kader van de globale strategie van de groep en ter ondersteuning van het geheel van zijn metiers. In het kader van het akkoord met Royal Bank of Canada, zullen de activiteiten van administratief fondsenbeheer overgedragen worden aan een gemeenschappelijke dochteronderneming RBC Dexia Investor Services. Deze activiteiten zullen opgevolgd worden door Marc Hoffmann, die hierover rechtstreeks zal rapporteren aan het directiecomité-groep. 1

2 Op groepsniveau zullen de functies Audit (Véronique Thirion), Compliance (J.N. Lequeue), Investor Relations (Robert Boublil) en Secretariaat-Generaal, Juridische en Fiscale Zaken (Olivier Van Herstraeten) rechtstreeks rapporteren aan de gedelegeerd bestuurder. Een afdeling Strategie en Ontwikkeling, rechtstreeks rapporterend aan de gedelegeerd bestuurder, zal eveneens worden gecreëerd en de directie daarvan zal toevertrouwd worden aan Stéphane Vermeire. III. De directiecomités van de belangrijkste operationele entiteiten van de groep worden grotendeels gelijkgeschakeld: de directiecomités van Dexia Crédit Local (DCL), van Dexia Bank (DBB) en van Dexia Banque Internationale à Luxembourg (D-BIL) zullen alle bestaan uit 5 leden: 4 leden uit het directiecomité van Dexia de voorzitter. Gérard Bayol zal benoemd worden tot voorzitter van het directiecomité van DCL, Stefaan Decraene zal benoemd worden tot voorzitter van het directiecomité van DBB en Marc Hoffmann zal aanblijven als voorzitter van het directiecomité van D-BIL. Ingevolge deze benoemingen, die zullen moeten bekrachtigd worden door de algemene vergaderingen en de raden van bestuur of de raad van toezicht van de betrokken vennootschappen, zullen de directiecomités van DCL, DBB en D-BIL samengesteld zijn als volgt: Dexia Crédit local Dexia Bank Dexia BIL Voorzitter Gérard Bayol Stefaan Decraene Marc Hoffmann Leden Axel Miller Axel Miller Axel Miller Jacques Guerber Jacques Guerber Jacques Guerber Rembert Von Lowis Rembert Von Lowis Dirk Bruneel Dirk Bruneel Xavier de Walque Xavier de Walque De voorzitters van de directiecomités van DCL, DBB en D-BIL zullen eveneens deelnemen aan de vergaderingen van het executief comité-groep om zo een optimale coördinatie van de operationele entiteiten met de strategie van de groep te verzekeren. IV. De voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de directiecomités van de operationele entiteiten (DCL, DBB en D-BIL) zullen onder de verantwoordelijkheid vallen van een executief comité gecreëerd op niveau van iedere entiteit, voorgezeten door de voorzitter van de entiteit. De samenstelling van deze executieve comités zal binnenkort bepaald worden door de directiecomités van DCL, DBB en D-BIL. Al de functies van directeur-generaal op het niveau van de groep zullen uitgeoefend worden op het niveau van het executief comité van de entiteiten. In het kader van hun opdracht zullen de leden van het executief comité van de entiteiten functioneel rapporteren aan de overeenstemmende directeur-generaal. Deze structuur en de werkingsprincipes ervan hebben de noodzakelijke goedkeuringen verkregen van de bevoegde controleautoriteiten in België, Frankrijk en Luxemburg. Voor zover de besluiten betrekking hebben op DCL, DBB en D-BIL, zijn deze genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergaderingen en de raden van bestuur of de raad van toezicht van de betrokken vennootschappen en onder voorbehoud van de raadpleging en het advies van hun representatieve personeelsinstanties. Bij wijze van commentaar heeft Pierre Richard verklaard: Ik wens vooreerst hulde te betuigen aan François Narmon, die met mij aan de oorsprong lag van de creatie van de Groep Dexia, en die, gedurende deze 10 laatste jaren, heeft bijgedragen tot het welslagen van Dexia, die een Europese 2

3 bancaire groep van eerste orde geworden is. De nieuwe organisatiestructuur ligt in het verlengde van de integratie van de Dexia-groep, ontstaan in 1996 door de alliantie tussen Crédit local de France en het Gemeentekrediet van België en de samensmelting van de groepsmaatschappijen in Zo wordt het niet alleen mogelijk om de geëigende principes inzake corporate governance op een rigoureuze wijze toe te passen, maar eveneens de ontwikkeling van de groep op een voluntaristische manier voort te zetten. Ik verheug me in de benoeming van Axel Miller tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van het directiecomité. Ik ben ervan overtuigd dat de groep, onder zijn leiding en met mijn steun, het door François Narmon en mezelf opgezette project met vastberadenheid zal verderzetten. Axel Miller heeft verklaard: De aangenomen organisatie- en beslissingsstructuren zullen het Dexia mogelijk maken om op een geïntegreerde wijze, vlug en efficiënt te reageren in een bankwereld in volle ontwikkeling, met iedere dag nieuwe uitdagingen. De teams die werden samengesteld zijn gemotiveerd en klaar om de strategie van de groep te ontwikkelen, rond zijn historisch metier, waarin we wereldleider zijn en specialist in financiële oplossingen ten behoeve van publieke en lokale overheden en als eersterangsspeler in België en Luxemburg inzake universele bankdiensten en financiële dienstverlening aan de particulieren. Dexia zal verder blijven zoeken naar toekomstige groeimogelijkheden in zijn verschillende metiers en activiteiten, terwijl het zijn lot in eigen handen houdt en een langetermijnvisie hanteert en zodoende waarde creëert zorgt voor zijn personeel, cliënten en aandeelhouders. Het stemt mij tot vreugde te kunnen werken in tandem met Pierre Richard, die mij enkele jaren geleden in de groep heeft aangenomen, en zo de taak voort te zetten die hij met François Narmon heeft aangevat: de oprichting van een geïntegreerde Europese bankgroep. Biografieën Axel Miller (40 jaar) is licentiaat in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles. Na gedurende 14 jaar gewerkt te hebben als gespecialiseerd advocaat in financieel recht, fusies & acquisities en internationaal commercieel recht vervoegt Axel Miller de groep Dexia als General Counsel in Lid van het directiecomité van Dexia Bank in januari 2002, wordt hij voorzitter van het directiecomité van Dexia Bank en verantwoordelijk voor het metier Financiële Dienstverlening aan de Particulieren (Personal Financial services) in Axel Miller is ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Banken en lid van de raad van bestuur van Febelfin. Hij is eveneens bestuurder van diverse vennootschappen van de Dexia groep, van Ethias, Crédit du Nord en de LVI Holding (groep Carmeuse). Jacques Guerber (56 jaar) studeerde aan de Ecole Polytechnique en de Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Jacques Guerber begon zijn loopbaan in 1973 bij de Directie luchttransport. Vervolgens was hij actief bij de Direction Départementale de l Equipement van achtereenvolgens de Haute-Garonne en Yvelines, en in 1983 ging hij werken voor de Caisse des Dépôts et Consignations. Na zijn functie als regionaal afgevaardigde voor Champagne-Ardenne tot in 1985, kwam hij terecht op de hoofdzetel van CDC en werd hij in 1988 lid van het directiecomité van Crédit local de France. Hij was achtereenvolgens directeur-generaal van Crédit local de France vanaf 1993, vice-voorzitter en directeur-generaal in december 1996, en werd ten slotte in januari 2000 aangesteld als voorzitter van het directoire van Dexia Crédit local en als lid van het directiecomité van Dexia, directeur-generaal voor het metier Financiële dienstverlening aan de publieke sector, financiering van projecten en credit enhancement. Hij is bestuurder van diverse vennootschappen van de groep Dexia, o.m. van Financial Security Assurance Inc. (FSA) en Dexia Municipal Agency, alsook van Crédit du Nord. Rembert von Lowis (52 jaar) is een voormalige leerling van de Ecole Polytechnique, het ENSAE en het Institut d'etudes Politiques in Parijs. Nadat hij gedurende vier jaar aan het hoofd stond van de afdeling Studies en Statistieken bij de algemene directie voor lokale openbare besturen van het Franse ministerie van Binnenlandse zaken, ging hij in 1983 werken bij de Caisse des Dépôts et Consignations. Daarna was hij bij Crédit local de France vanaf de oprichting van deze instelling in 1987 actief als lid van het directiecomité en ook als financieel directeur. Hij is financieel directeur van de groep Dexia sinds de oprichting in Voorts is hij bestuurder van diverse vennootschappen van de groep Dexia, waaronder Financial Security Assurance Inc. (FSA). 3

4 Dirk Bruneel (55 jaar) is licentiaat in de Algemene Economische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij begon zijn loopbaan in 1973 bij de toenmalige ASLK. Nadat hij diverse administratieve functies en ook enkele commerciële functies uitoefende, werd hij benoemd tot lid van het directiecomité, belast met het commercieel netwerk. In 1993 deed hij zijn intrede in het directiecomité van Bacob Bank, waarvan hij voorzitter werd in 1995, een functie die hij ook bleef uitoefenen na het ontstaan van Artesia. Bij de overname van Artesia door Dexia in 2001 werd hij lid van het directiecomité van de groep Dexia, verantwoordelijk voor het metier Thesaurie en Financiële Markten. Sinds 2002 is hij tevens voorzitter van het directiecomité van Dexia Bank Nederland. Xavier de Walque (40 jaar) is handelsingenieur aan de Ecole commercial Solvay (ULB). Hij was adviseur aan het Kabinet van de vice-eerste minister en de minister van Begroting tussen 1988 en 1990, meer specifiek belast met de economische en fiscale dossiers. Xavier de Walque ging vervolgens werken bij Cobepa (destijds Belgisch filiaal van Paribas waar hij verantwoordelijk was voor Corporate Finance en lid werd van het directiecomité in Xavier de Walque vervoegde de groep Dexia in 2001 belast met het departement Fusies & Acquisities. Hij werd adjunct financieel directeur in 2003 alvorens lid te worden van het directiecomité van Dexia Bank als Chief Financial Officer. Hij is bestuurder van diverse vennootschappen van de groep Dexia en eveneens bestuurder bij Cofinimmo. Bruno Deletré (44 jaar), een voormalig leerling van de Ecole Polytechnique en de Ecole Nationale d Administration, is inspecteur van financiën. Hij bezette diverse posten aan het Franse Ministerie van Financiën tussen 1987 en 2001, zowel bij de Generale Inspectie van Financiën als bij de Directie van de Schatkist (Direction du Trésor) als op het kabinet van de Minister (Cabinet du Ministre). Bruno Deletré vervoegde de groep Dexia in 2001 als lid van het directiecomité van Dexia Crédit Local belast met de internationale activiteiten en de financiering van projecten. Benoemd als directeur generaal van Dexia Crédit Local in 2003, is hij bestuurder van diverse vennootschappen van de groep Dexia die werkzaam zijn in de internationale activiteiten in het eerste metier. Alain Delouis (44 ans) is gediplomeerde van de Ecole Polytechnique (corps des Ponts et Chaussées), van de Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en van het Institut Supérieur des Affaires. Hij begon zijn loopbaan in 1987 als zaakgelastigde bij de Prefectuur van de regio Bourgogne, vervolgens was hij gedurende twee jaar technisch raadgever bij het kabinet van de Ministre de l Industrie et de l Aménagement du Territoire. Alain Delouis vervoegde Crédit local de France in Hij was achtereenvolgens regionaal directeur, directeur van het net en de commerciële actie, directeur van de credit risk management en directeur van de afdeling interne controle. Bij de creatie van Dexia, zette hij de afdeling Risk Management Group op, om vervolgens terug te keren naar Crédit local de France als lid van het executief comité, belast met de afdeling financiële markten. In 2002 werd hij benoemd als auditeur generaal van de groep en in maart 2004 adjunct directeur generaal van het metier Thesaurie en Financiële Markten. Marc Huybrechts (42 jaar) is licentiaat in de rechten en economische wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain en behaalde een M.B.A. aan de University of Chicago. Hij werkte tussen 1990 en 1995 als consultant bij McKinsey & Company in hun bureau in Brussel en Sydney, hoofdzakelijk voor de financiële sector. In 1995 vervoegde hij de Generale Bank, die nadien de Fortis Bank werd. Hij vervulde diverse functies op het vlak van marketing, distributie, human ressources en leidde het fusieproject van de activiteiten van retailbanking. Marc Huybrechts vervoegde Dexia in 2003 als lid van het directiecomité van Dexia Insurance, als Chief Operating Officer en verantwoordelijke voor Human Ressources. Claude Piret (54 jaar) studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de Université Catholique de Louvain. Nadat hij gedurende 13 jaar had gewerkt bij CBC (een bankdochter van de groep KBC), werd hij lid van het directiecomité van Bacob in Hij werd lid van het directiecomité van Artesia in 1997 en daarna van het directiecomité van Dexia Bank België in 2001 en van dat van Dexia in Tijdens de uitoefening van zijn diverse mandaten was hij belast met tal van domeinen van de bankactiviteit (risico s, verrichtingen, IT, securities, public finance, corporate enz.). Bernard-Franck Guidoni-Tarissi (48 jaar) is gediplomeerde van het Institut d Etudes Politiques de Paris en houder van een Maîtrise van internationaal recht. Hij begon zijn carrière bij Coface (Compagnie française d assurances pour le commerce extérieur) als verantwoordelijke voor de sociale relaties. In 1991 kwam hij terecht bij Crédit local de France als directeur human ressources, functie die hij gedurende 10 jaar uitoefende om in 2001 als directeur human ressources aangesteld te worden bij de groep Dexia. Sinds 2003 is hij eveneens directeur interne communicatie bij Dexia. Hij is bestuurder van diverse vennootschappen van de groep Dexia, waaronder Employee Benefits, waarvan hij voorzitter is van de raad van bestuur. 4

5 Hugo Lasat (41 jaar) is licentiaat in de financiële en commerciële wetenschappen en houder van een Maîtrise in het financieel beheer. Hij begon zijn loopbaan als Financial Auditor in 1986 bij Arthur Andersen om vervolgens Portfolio Manager te worden in 1988 bij Bacob. In 1992, vervoegde Hugo Lasat AG AM als lid van het directiecomité verantwoordelijk voor het institutioneel beheer. In 1995 werd hij directeur bij Paribas AM België, hij richtte in 1998 Cordius AM op, de beheersvennootschap van Artesia en vervulde er de functie van directeur generaal. Na de overname van Artesia door Dexia, werd hij voorzitter van het executief comité van Dexia Asset Management en lid van het directiecomité van Dexia BIL. Hij is bestuurder van diverse sicavs en vennootschappen van de groep en is gastprofessor aan verschillende Hogescholen. Guy Roelandt (53 jaar) is licentiaat aan de KU Leuven en de University of Oxford. Hij begon zijn loopbaan bij DVV in 1976 als actuaris in de afdeling Leven. In 1985 werden zijn bevoegdheden binnen het directiecomité uitgebreid met de afdelingen Leven, Financiën en Participaties. Guy Roelandt werd directeur generaal van DVV in In 2002, wordt hij voorzitter van het directiecomité van Dexia Insurance, verantwoordelijk voor het geheel van de verzekeringsactiviteiten op het niveau van Dexia. Hij is bestuurder van diverse verzekeringsmaatschappijen binnen de groep Dexia en eveneens bestuurder van Cofinimmo. Gérard Bayol (52 jaar) is gediplomeerde aan de Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC 77). Hij begon zijn loopbaan als commercieel attaché bij de Franse ambassade in Venezuela, om vervolgens in 1982 Crédit Commercial de France te vervoegen als algemeen vertegenwoordiger voor de landen van het Andin-Pact. Hij was achtereenvolgens directeur in Brazilië, adjunct directeur generaal in Spanje en uiteindelijk directeur generaal van de branch in Londen. In 1993 vervoegt Gérard Bayol Crédit local de France, belast met de oprichting van de Spaanse dochteronderneming in Madrid. Achtereenvolgens lid van het directiecomité van Dexia Project & Public Finance, en lid van het executief comité van Dexia Crédit Local, is hij belast met de internationale directie en de financiering van de projecten. Gedelegeerd bestuurder van Dexia Crediop S.p.A. sinds 2001 is hij eveneens Conseiller du Commerce Extérieur voor Frankrijk sinds Stefaan Decraene (41 jaar) is licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen (KUL). Stefaan Decraene is werkzaam in de banksector sinds 1988 et was achtereenvolgens directeur Corporate Banking (1996) en directeur Investment Banking (Artesia Banking Corporation ). Hij werd voorzitter van het directiecomité Artesia Securities in Hij vervoegde Dexia Bank in juli 2001 als verantwoordelijke voor Wholesale Banking. Hij werd voorzitter van het directiecomité Banque Artesia Nederland (november 2001) en lid van het directiecomité van Dexia Bank Nederland (augustus 2002). In juli 2003 werd hij lid van het directiecomité van Dexia Bank, verantwoordelijk voor Public Finance (met inbegrip van social profit) en Corporate Banking. Hij is bestuurder van diverse vennootschappen van de groep Dexia, als mede van verschillende andere ondernemingen, met name SPE, SRIW, SLF, RAC en Socofe. Marc Hoffmann (47 jaar) studeerde af aan het EDC in Parijs en behaalde een DESS (Diplôme d'etudes supérieures spécialisées) aan de universiteit Paris-Sorbonne. Marc Hoffmann begon zijn loopbaan in 1984 in de groep J.P. Morgan, waar hij diverse functies uitoefende in het domein van de financiële markten in Brussel, New York en Londen, en dat tot in In dat jaar ging hij werken bij de groep AIG Financial Products en in 1993 werd hij voorzitter van het directiecomité van Banque AIG in Parijs. In 1995 trad Marc Hoffmann in dienst bij Dexia BIL als hoofd van de financiële markten. Het jaar daarop werd hij lid van het directiecomité belast met de activiteiten inzake private banking, financieel beheer, institutioneel bankieren en Fund Services. In oktober 2001 werd hij aangesteld tot voorzitter van het directiecomité van Dexia BIL en als lid van het directiecomité van Dexia belast met het financieel vermogensbeheer. Marc Hoffmann is tevens voorzitter van de raad van bestuur of bestuurder van diverse vennootschappen, waaronder Luxair, de groep Saint Paul en de Association des Banques en Banquiers Luxembourgeois. Contacten Pers Parijs: Brussel: Investor Relations Parijs: /82 54 Brussel: /49 5

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep

Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Dexia stemt bestuur af op de missie van de Groep Brussel, Parijs, 13 december 2013 Na grote vooruitgang geboekt te hebben in de uitvoering van het geordende resolutieplan goedgekeurd door de Europese Commissie

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE

- II - DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE DEEL II INFORMATIE IN HET KADER VAN DE CORPORATE GOVERNANCE - 11 29 - A. RAAD VAN BESTUUR 1. Samenstelling De Raad van Bestuur van Miko n.v. streeft een deugdelijk en onafhankelijk bestuur van de vennootschap

Nadere informatie

INHOUD BEKNOPT VERSLAG 2004. de bank van de duurzame ontwikkeling

INHOUD BEKNOPT VERSLAG 2004. de bank van de duurzame ontwikkeling BEKNOPT VERSLAG 2004 SDXI 0060-2 05-05 de bank van de duurzame ontwikkeling INHOUD DE GROEP _ Financieel profiel 2_3 _ Woord van de voorzitters 4_7 _ Historiek 8_11 _ Corporate governance 12_19 _ Het aandeel

Nadere informatie

Bindende voordrachten

Bindende voordrachten President/CEO en lid van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Bestuur Leden van de Raad van Commissarissen In verband met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics

Nadere informatie

Crelan: 100 % coöperatief verankerd

Crelan: 100 % coöperatief verankerd B R U S S E L, 1 8 j u n i 2015 Crelan: 100 % coöperatief verankerd Ruim een jaar geleden kondigde Crelan aan dat er een akkoord bereikt was tussen de Franse en de Belgische aandeelhouders van de bank,

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV is per 24 januari 2014 samengesteld uit:

De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV is per 24 januari 2014 samengesteld uit: De Raad van Bestuur van Greenyard Foods NV is per 24 januari 2014 samengesteld uit: Deprez Invest NV, voorzitter, vertegenwoordigd door Hein Deprez (52 jaar), vaste, van de meerderheidsaandeelhouder Hein

Nadere informatie

Samenstelling van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV

Samenstelling van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV Samenstelling van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV Klik op het nummer achter de naam in de volgende lijst voor een kort curriculum vitae/samenvatting. Klik op terug om terug te keren naar de lijst.

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be 1. Structuur van het aandeelhouderschap

Nadere informatie

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Amsterdam, 18 september 2014. Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 18 september 2014 Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders 1 Dhr. Scholtes Opening BAVA 2 Agenda 1 Opening BAVA door de heer Scholtes 2 Behandeling agendapunten door de heer Scholtes 3 Dhr.

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Corporate governance verklaring

Corporate governance verklaring Corporate governance verklaring De Vennootschap voegt zich naar de Belgische Corporate Governance Code 2009, die beschikbaar is op de volgende website: www.corporategovernancecommittee.be. Ze publiceert

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel

TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel TESSENDERLO CHEMIE naamloze vennootschap 1050 Brussel, Troonstraat 130 Ondernemingsnummer: 0412.101.728 Rechtspersonenregister Brussel De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen

Nadere informatie

Inhoud. Het creativiteitsconcept

Inhoud. Het creativiteitsconcept Dexia Jaarverslag 2001 Inhoud Het creativiteitsconcept Het jaarverslag 2001 brengt de basiswaarden van de Groep naar voren, die gedeeld en verdedigd worden door 25 800 medewerkers in 25 landen. Deze transversale

Nadere informatie

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Persbericht Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie* Brussel, 13 februari 2014 (voor beurstijd) KBC Groep vereenvoudigt organisatiestructuur en past samenstelling Directiecomité aan Met ingang vanaf

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. Ondergetekende (naam en voornaam) V O L M A C H T wonende te (adres)..... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Dexia wordt de eerste bank die werk maakt van een beleid van koolstofneutraliteit dankzij de aankoop van een windmolenpark

Dexia wordt de eerste bank die werk maakt van een beleid van koolstofneutraliteit dankzij de aankoop van een windmolenpark P E R S B E R I C H T Dexia wordt de eerste bank die werk maakt van een beleid van koolstofneutraliteit dankzij de aankoop van een windmolenpark Dexia heeft een strategisch plan voor duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

samen naar de essentie

samen naar de essentie samen naar de essentie 4 Profiel 6 Kerncijfers 8 Governance 10 Bankdiensten voor particulieren en professionals 14 Bankdiensten voor de lokale economie 16 Asset management, investor services en verzekeringen

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring

Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Ontex: Kennisgeving Transparantieverklaring Openbaarmaking in overeenstemming met de vereisten van artikel 14 van de Wet van 2 mei 2007 Aalst-Erembodegem (België),

Nadere informatie

Rapporteringsproces. Referentiesysteem voor rapportering. Rapporteringsscope

Rapporteringsproces. Referentiesysteem voor rapportering. Rapporteringsscope Rapporteringsproces Referentiesysteem voor rapportering Om de rapporteringpraktijken voor de indicatoren op het vlak van duurzame ontwikkeling voor de Groep te formaliseren, werd hiervoor in 2006 een gemeenschappelijk

Nadere informatie

GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER GROEP CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1/45 Maart 2011 Versie 1 Corporate Governance Charter december 2005 Versie 2 Corporate Governance Charter juli 2006 Versie 3 Corporate Governance Charter mei 2007 Versie

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN

KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN KEY ISSUES - Corporate Governance COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Rapportering corporate governance Brussel, 18 november 1999 Mevrouw, Mijnheer, De Commissie voor het Bank en Financiewezen en

Nadere informatie

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE

PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE PROXIMUS NV van publiek recht CHARTER VAN HET AUDIT- EN TOEZICHTSCOMITE Statuut Het Audit- en Toezichtscomité is een raadgevend comité van de Raad van Bestuur, met uitzondering voor de punten waarvoor

Nadere informatie

Verdere herstructurering van de groep Dexia

Verdere herstructurering van de groep Dexia Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 20 oktober 2011 7.30 uur Verdere herstructurering van de groep Dexia De raad van bestuur van Dexia is vandaag bijeengekomen en heeft kennis genomen van de

Nadere informatie

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 31 december 2012 7u30 Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Op 28 december 2012 heeft de Europese Commissie meegedeeld

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht

Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Toelichtende nota: Omschrijving van de voorgestelde wijzigingen aan de statuten van bpost, NV van publiek recht Op 16 december 2015 heeft het Belgische Parlement een nieuwe wet aangenomen (de Wet van december

Nadere informatie

Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel:

Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel: Fortis SA/NV Naamloze Vennootschap 1000 Brussel Koningsstraat 20 Btw: niet-onderworpen Rechtspersonenregister Brussel: 0.451.406.524 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 11 februari 2009 NOTULEN

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139.

TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot. RPR Gent 0421.364.139. TER BEKE naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Beke 1 9950 Waarschoot RPR Gent 0421.364.139. (de 'Vennootschap') GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008

Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Archieven van de vorige deelnemingen ontvangen vanaf 1 september 2008 Datum van kennisgeving (1) 20 oktober 2008 AXA S.A. AXA Rosenberg AllianceBernstein AXA Investment Managers 23 oktober 2008 Rebelco

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Beheersverslag... 2. Geconsolideerde jaarrekening... 106. Jaarrekening... 226. Aanvullende inlichtingen... 255

Jaarverslag 2008. Beheersverslag... 2. Geconsolideerde jaarrekening... 106. Jaarrekening... 226. Aanvullende inlichtingen... 255 Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Beheersverslag... 2 Geconsolideerde jaarrekening... 106 Jaarrekening... 226 Aanvullende inlichtingen... 255 Dexia - Rapport annuel 2008 1 Beheersverslag 08 Profiel van

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR GROUP Brussel, 19 februari 2007 BIJZONDER VERSLAG VAN DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DEXIA NV (KRACHTENS DE FRANSE WET OP DE FINANCIËLE VEILIGHEID) I. VERWIJZING NAAR DE REGELGEVING De bedoeling

Nadere informatie

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen FORMULIER VOOR STEMMING PER BRIEF

Nadere informatie

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016

Organisatie. Directielid. Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 5 Organisatie Directie Naam Ron Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Lopende termijn tot 2016 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, hrm,

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 B-2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 B-2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 B-2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur

VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 13 mei 2016 om uur NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen VOLMACHT GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG 2002

de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG 2002 de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG 2002 Inhoud 2-3 Financieel profiel 4-7 Woord van de voorzitters inzet 8-29 Corporate Governance 30-37 Het aandeel en de aandeelhouders van Dexia begeleiding

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Jaarverslag Dexia Bank 2005

Jaarverslag Dexia Bank 2005 Jaarverslag Dexia Bank 2005 PROFIEL VAN DE GROEP IN 2005 Een Europese bank, wereldleider in Public Finance De groep Dexia ontstond in 1996 uit de alliantie tussen de twee eersterangsactoren op het vlak

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011

ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD. SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 ACTIVITEITENVERSLAG VAN DE FEDERALE POLITIERAAD SEPTEMBER 2010 AUGUSTUS 2011 Goedgekeurd op 8 november 2011 1. WETTELIJKE GRONDSLAG 1 De artikelen 6, 7, 107 en 149 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst

Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de interne accountantsdienst 4 Organisatie Directie Naam R.A. Walkier (1953) Eerste benoeming 1993, voorzitter sinds 2008 Voorzitter van de directie Primaire aandachtsgebieden Strategie, communicatie, HRM, legal & compliance en de

Nadere informatie

Finance & Risk Management. Financiële profielen in wording

Finance & Risk Management. Financiële profielen in wording Finance & Risk Management Financiële profielen in wording Interessesfeer Interesse voor de snel veranderende financiële wereld - Financiële producten - Investeringsanalyses en financieringsvraagstukken

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België.

De Raad van Bestuur van ABN AMRO maakt bekend dat ABN AMRO een bod zal uitbrengen op het volledige aandelenkapitaal van de Generale Bank in België. Amsterdam, 26 mei 1998 HOGER BOD VAN ABN AMRO OP GENERALE BANK Bod bestaande uit 19 gewone aandelen ABN AMRO en BEF 9.000 in contanten, equivalent aan circa BEF 27.095 per aandeel; totale waarde van het

Nadere informatie

Oktober 2013. Persdossier

Oktober 2013. Persdossier Oktober 2013 Persdossier Inhoudsopgave 1. De BIL Groep. p 3 Banque Internationale à Luxembourg NV p 3 Geschiedenis en hoogtepunten..... p 4 2. BIL in cijfers...p 5 3. BIL in Belgïe...p 5 Activiteiten van

Nadere informatie

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR

MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR MEMORANDUM DEUGDELIJK BESTUUR Te publiceren inlichtingen - Jaar 2011 Ethias Bank nv BTW BE 0420.327.328 - RPR Brussel Maatschappelijke zetel Sterrenkundelaan 19 1210 Brussel www.ethias.be info@ethias.be

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

KBC Bank Naamloze Vennootschap

KBC Bank Naamloze Vennootschap KBC Bank Naamloze Vennootschap Havenlaan 2, 1080 BRUSSEL BTW BE 0462.920.226 R.P.R. Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van woensdag 24 april 2013, gehouden in de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

Dialoog in moeilijke tijden

Dialoog in moeilijke tijden Conferentie België Duitsland Dialoog in moeilijke tijden Arbeidsmarkten, onderwijs, sociaal partnerschap Programma 17 april 2012, 9.30 uur tot 17.30 uur Plaats van de conferentie: Egmontpaleis Kleine Zavel,

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 15 MEI 2013: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 60 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992

Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Uitvoering Wet toezicht kredietwezen 1992 Verklaringen op grond van de Wtk 1992 In de tweede helft van 1999 zijn op grond van artikel 26 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 door de Minister van Financiën

Nadere informatie

BELEID BELANGENCONFLICTEN

BELEID BELANGENCONFLICTEN BELEID BELANGENCONFLICTEN VERSIE 26.11.2017 1.0 Beleid Belangenconflicten Bij de uitvoering van de dienstverlening van Blauwtulp B.V., kunnen er belangenconflicten ontstaan binnen de organisatie van Blauwtulp

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV op 28 april 2009

Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV op 28 april 2009 Toelichting op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Fortis SA/NV op 28 april 2009 Voor een geldige beslissing over agendapunten 6 en 7 (Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders)

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid.

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Mijn hobby s zijn tennis en bridge. 48 jaar oud, licentiaat in de rechten, master in financiën, studies

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering

Gewone Algemene Vergadering Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Naamloze Vennootschap Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945 RPR nr. 0455.835.167 BTW nr. 455.835.167

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2015 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010

Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 28 en 29 april 2010 Toespraak 1 van Jozef De Mey, Voorzitter van de Raad van Bestuur Beste Aandeelhouders, Vooraleer over te gaan tot de afhandeling van de punten

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

Oproeping. tot de gewone algemene vergadering en. een buitengewone algemene vergadering

Oproeping. tot de gewone algemene vergadering en. een buitengewone algemene vergadering Oproeping tot de gewone algemene vergadering en een buitengewone algemene vergadering Brussel 18 mei 2016 Dexia NV Inhoud Voorwoord van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder

Nadere informatie

INHOUD JAARVERSLAG 2004. de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG 2004

INHOUD JAARVERSLAG 2004. de bank van de duurzame ontwikkeling JAARVERSLAG 2004 JAARVERSLAG 2004 JAARVERSLAG 2004 SDXI 0058-2 04-05 de bank van de duurzame ontwikkeling INHOUD DE GROEP _ Financieel profiel 2_3 _ Woord van de voorzitters 4_7 _ Historiek 8_11 _ Corporate governance

Nadere informatie

ING BELGIË EN DE REGELS VAN DEUGDELIJK BESTUUR

ING BELGIË EN DE REGELS VAN DEUGDELIJK BESTUUR ING BELGIË EN DE REGELS VAN DEUGDELIJK BESTUUR STAND VAN ZAKEN In België wordt de materie van deugdelijk bestuur op dit moment gedeeltelijk door de wet geregeld en gedeeltelijk door de aanbevelingen in

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam)..

V O L M A C H T en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (naam en voornaam).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres).... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gewone Algemene Vergadering. Agenda

Gewone Algemene Vergadering. Agenda Openbare Vastgoedbevak naar Belgisch recht Vennootschap die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Naamloze Vennootschap Oudergem (1160 Brussel), Waversesteenweg 1945 RPR nr. 0455.835.167 BTW nr. 455.835.167

Nadere informatie

SOLVAY naamloze vennootschap. Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR

SOLVAY naamloze vennootschap. Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR SOLVAY naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Ransbeekstraat 310 te 1120 Brussel Brussel, RPR 403 091 220 De aandeelhouders worden verzocht de gewone algemene vergadering bij te wonen die zal doorgaan

Nadere informatie

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales

I. Context (1) I. Context (2) Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Het Akkoord van Brussel van 16 september 2002: Een juridisch kader voor grensoverschrijdende intercommunales Prof. dr. Jan Wouters Maarten Vidal Instituut voor Internationaal Recht K.U. Leuven www.internationaalrecht.be

Nadere informatie

Finance & Risk Management. Financiële profielen in wording

Finance & Risk Management. Financiële profielen in wording Finance & Risk Management Financiële profielen in wording Finance @ Brussels Campus: a long-standing tradition Interessesfeer Interesse in een snel veranderende financiële wereld - Financiële producten

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Naamloze Vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 5 juni 2014, op de maatschappelijke

Nadere informatie

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL

AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL AEDIFICA OPENBARE VASTGOEDBEVAK NAAR BELGISCH RECHT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUIZALAAN 331-333 1050 BRUSSEL R.P.R. BRUSSEL 0877.248.501 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN TE BRUSSEL OP

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE 112-CENTRA EN

Nadere informatie

Interne controle en risicobeheer

Interne controle en risicobeheer COMMISSIE CORPORATE GOVERNANCE PRIVATE STICHTING Interne controle en risicobeheer Richtlijnen in het kader van de wet van 6 april 2010 en de Belgische Corporate Governance Code 2009 Hulpdocument voor het

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE )

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE ) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op vrijdag 16 mei 2014 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008.

AGENDA. 2. Bespreking notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 24 april 2008. GENDA AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DNC De Nederlanden Compagnie N.V. ( DNC ) wordt gehouden op 4 november 2008

Nadere informatie

VOLMACHT. Naam : Adres / maatschappelijke zetel :

VOLMACHT. Naam : Adres / maatschappelijke zetel : VOLMACHT Ondergetekende: Naam : Adres / maatschappelijke zetel : Ondernemingsnummer 1 : Hier vertegenwoordigd door 2 : Eigenaar van aandelen (in volle eigendom / in vruchtgebruik / in blote eigendom 3

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende mevrouw C.M.C. Mahieu, in verband met de voorgenomen benoeming van mevrouw Mahieu tot lid raad van

Nadere informatie

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL

STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» DONDERDAG 28 OKTOBER AUDITORIUM ING MARNIXLAAN 24 1000 BRUSSEL STUDIEDAG : «WAT NA DE CRISIS?» Samenwerking tussen de Franse en Nederlandse Ordes van Advocaten bij de Balie

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 7 DECEMBER 2016 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 7 december 2016 Aanvang : 14:30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET

GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET GOVERNANCE BEGINSELEN GROEP LANDBOUWKREDIET 1. Voorstelling van de Groep De geglobaliseerde Groep Landbouwkrediet, of de Bank, is samengesteld uit de NV Landbouwkrediet en haar erkende coöperatieve Kassen,

Nadere informatie

Het deugdelijk bestuur van Integrale is gebaseerd op evenwicht, transparantie en billijkheid. Haar bestuursorganen

Het deugdelijk bestuur van Integrale is gebaseerd op evenwicht, transparantie en billijkheid. Haar bestuursorganen 20 05 Het deugdelijk bestuur van Integrale is gebaseerd op evenwicht, transparantie en billijkheid. Haar bestuursorganen delen een bestuursfilosofie met een duidelijke en nauwkeurige taakverdeling. Meer

Nadere informatie

BNP Paribas - Fortis Bank BGL Newsletter

BNP Paribas - Fortis Bank BGL Newsletter 12 mei 2009 n 7 [Inhoud] >>> Voorwoord Welkomstboodschap van Baudouin Prot >>> Vragen Waarom is deze integratie goed voor de klanten en medewerkers? Worden alle aan Fortis Bank en BGL gerelateerde besluiten

Nadere informatie

Persbericht van 6 november 2012

Persbericht van 6 november 2012 Persbericht van 6 november 2012 De raad van bestuur heeft eenparig het nieuw strategisch plan goedgekeurd dat door Paul Baeck werd voorgesteld na een grondige analyse tijdens de voorbije vijf maanden.

Nadere informatie