Tijdens deze driedaagse intensieve opleiding verneemt u van topspecialisten uit de financiële sector, de essentie van hedendaags risicomanagement.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdens deze driedaagse intensieve opleiding verneemt u van topspecialisten uit de financiële sector, de essentie van hedendaags risicomanagement."

Transcriptie

1 Opleidingen Training Unfold your potential 31 mei juni juni 2012 Kessel-Lo (Leuven), Park Inn by Radisson Leuven 09 oktober oktober oktober 2012 Brussel, Conference Centre Diamant Modulair programma! Meer dan ooit is risicomanagement niet de verantwoordelijkheid van één gespecialiseerde stafafdeling maar een zaak van iedereen in de onderneming. Altijd meer mensen worden bij risicobeheer betrokken, en dus is een goed inzicht én effectief overzicht essentieel, zowel voor u als voor uw collega s. Tijdens deze driedaagse intensieve opleiding verneemt u van topspecialisten uit de financiële sector, de essentie van hedendaags risicomanagement. Met attest permanente vorming: FSMA (18 punten, aangevraagd) IABE-accreditatie De financiële crisis heeft aangetoond tot wat het ontbreken van een aangepast risicobeheer kan leiden. De lawine aan nieuwe regelgeving die in de nasleep van de financiële crisis wereldwijd wordt voorbereid, zal in belangrijke mate gericht zijn op het versterken van risicobeheer en kapitaalvereisten. Omdat risicomanagement in de bank- en de verzekeringssector elk een eigen specificiteit hebben, biedt deze opleiding u de mogelijkheid beide stromen apart uit te diepen. Na een gemeenschappelijke startdag krijgt u de mogelijkheid om te kiezen voor het traject Risicomanagement in de banksector of het traject Risicomanagement in de verzekeringssector. Wilt u een globale kijk op risicomanagement in de financiële sector, dan volgt u best de volledige cyclus. kluweropleidingen.be Unfold your potential

2 DAG 1: 31 mei 2012 RISICOMANAGEMENT IN DE FINANCIËLE SECTOR 1. Omgeving n Risicobeheer: van louter restrictief naar proactief n Algemene context, definities en toelichting over diverse risicosoorten n Impact, overzicht en toelichting bij Basel II en Solvency II als drivers voor aangepast risicobeheer n Overzicht van de nieuwe initiatieven inzake risicobeheer en kapitaalvereisten in de nasleep van de financiële crisis n Rol van governance in risicobeheer n Rol risicobeheer versus audit en compliance n Rol CBFA als prudentieel toezichthouder op financiële instellingen en van andere belanghebbenden Spreker: Jo Swyngedouw, adjunct-directeur Prudentieel Beleid, NBB Nationale Bank van België 2. Risicobeheerproces (in het Engels) n Schets van het risicobeheerproces en van de verschillende componenten die hierbij een rol spelen n Concrete case Spreker: André E. Thibeault, professor Finance & Riskmanagement, Vlerick Leuven Gent Management School 3. Kapitaal en waardebeheer en hoe beide samen managen (in het Engels) n Van de risicoberekeningen per risicosoort naar een geïntegreerde risicomaatstaf: economisch kapitaal n Economisch kapitaal versus stresstesten en scenarioanalyses n Gebruik van economisch kapitaal in een financiële instelling n Technische keuzes bij de bepaling van het economisch kapitaal n Naar een geïntegreerd risicobeheer en definitie van de risicotolerantie n Waardegedreven beheer van een financiële instelling en nieuwe regelgeving zoals Solvency II n Het ICAAP-proces binnen Pillar II van Basel II (en Solvency II) Spreker: André E. Thibeault, professor Finance & Riskmanagement, Vlerick Leuven Gent Management School Na een gemeenschappelijke startdag krijgt u de mogelijkheid om te kiezen voor het traject Risicomanagement in de banksector of het traject Risicomanagement in de verzekeringssector. Wilt u een globale kijk op risicomanagement in de financiële sector, dan volgt u best de volledige cyclus.

3 DAG 2: 7 juni 2012 RISICOMANAGEMENT IN DE BANKSECTOR 1. Management van operationeel risico n Basel II definitie n Onderscheid operationele risico s, andere risicotypes n Belang managen van operationele risico s: Hall of fame n Regulatoir kapitaal van operationele risico s/alfa- en beta-factor n Tools en technieken voor het managen van operationele risico s n Rol van interne audit, Compliance, ICT Security en anderen in het OPR-proces n Kritische succesfactoren Spreker: Carl Hanssens, director operational risk, Euroclear 2. Management van kredietrisico n Toelichting van de basisconcepten van het proactief kredietrisicobeheer inclusief het kredietacceptatie- en riskmonitoringproces n Invloed van de Basel II regelgeving en het economic capital management op zowel de organisatie van het credit risk management, de pricing van de activa als de activa-allocatie n Concepten RAROC, PD, LGD, credit risk mitigants, credit conversion factors, netting, Expected Loss, Unexpected Loss, EAD, double default, interne ratingmodellen, backtesting, stresstesting, Spread VaR, Credit VaR en correlatie n Tendensen die de samenstelling van de kredietportefeuilles en de pricing van activa altijd meer beïnvloeden: effectisering, credit spread trading, warehousing, de ontwikkeling van de credit derivatives markt en de CDO-markt Spreker: Rudi Sneyers, deputy chief risk officer, Dexia 3. Management van marktrisico (tradingrisico) n Definitie marktrisico n De markten en financiële instrumenten n Hoe wordt marktrisico gemeten: VAR, BPV, stresstesten n Kwalitatieve aspecten van marktrisicobeheer Spreker: Ann Pieraerts, head of marker risk, KBC Groep 4. Management van liquiditeitsrisico n Dagdagelijks liquiditeitsbeheer in een internationale groep (casestudy) n Definiëren van liquiditeitsratio s in functie van beschikbare reserves n Stress testing scenarios n Rol van centrale banken (Europa, US & Japan) n Groepsbenadering versus entiteitsbenadering (rol van nationale toezichthouders) n Impact van de huidige liquiditeitscrisis Spreker: Johan Evenepoel, directeur, verantwoordelijke repo, geldmarkten en liquiditeitsbeheer, Dexia

4 DAG 3: 14 juni 2012 RISICOMANAGEMENT IN DE VERZEKERINGSSECTOR 1. Management van verzekeringsrisico (incl. catastroferisico) n Wat? Verzekeringsrisico s of actuariële risico s houden verband met het onderschrijven van verzekeringsrisico s en met de onzekerheid i.v.m. de reservering van claims n Premieberekeningstechnieken (wet van de grote aantallen, segmentering) en reserveringstechnieken n Productdesign, medische acceptatie, herverzekering n Risk modelling en economisch kapitaal, toepassingen n Rol van de aangewezen actuaris Spreker: Eddy Van den Borre, head of risk, AG Insurance 2. Management van ALM-risico n Doelstellingen van ALM n Scope van ALM: risicosoorten en activiteitsdomein, trading versus banking n Fair value modellering van de balans en relatie met Embedded Value voor Leven n Gebruik van replicating portfolio s en interne prijszetting in de aansturing van de onderneming n Typische aspecten van ALM binnen een Leven- en Schadebedrijf en pensioenfonds n Strategische asset-allocatie en bepaling van het gewenste risico/returnprofiel n ALM-beslissingsproces en -organisatie n Reglementaire ontwikkelingen n Typische voorbeelden van ALM-risico in verzekeringsmaatschappijen Spreker: Hilde Hanssens, head of ALM-Solvency-Valuation, AG Insurance 3. Management van operationeel risico Praktische toelichting bij het implementeren van operationeel risicomanagement in een verzekeringsafdeling n Instrumenten : de ontwikkeling van groepsstandaarden, het verzamelen van loss data, het uitvoeren van self assessments n Illustratie aan de hand van een casestudy Spreker: nog te bepalen

5 Doelgroep n Professionals die hun eerste stappen zetten binnen risicomanagement bij banken n Wie binnen de banksector bij het uitoefenen van zijn functie, betrokken is bij risicomanagement en zijn of haar kennis wenst aan te scherpen Risico s nemen is waarde creëren Risicomanagement is uitgegroeid tot een belangrijke strategische discipline die een centrale plaats inneemt in het bestuur van financiële ondernemingen. Sinds lang wordt u als bankier of verzekeraar geconfronteerd met risico s. Het behoort nu eenmaal tot uw job. Het methodologisch aanpakken van risico s doorheen de hele onderneming en daardoor blijvende waarde creëren voor alle belanghebbenden (cliënten, aandeelhouders, eigen personeel), is een issue die in de nasleep van de financiële crisis nog aan belang heeft gewonnen. In essentie is risicomanagement een geïntegreerd proces waarbij (financiële) ondernemingen de potentiële meerwaarde van risicosturing gebruiken om succesvol te blijven en zekerheid te krijgen over het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Dit proces moet geïntegreerd worden in de cultuur van de onderneming en gedragen worden door iedereen in het bedrijf. Tijdens deze opleiding leert u de principes, inzichten en methodes die centraal staan bij het managen van specifieke risico s binnen de financiële sector. Wenst u meer te weten over het belang van risicomanagement binnen uw eigen bedrijf, kennis te maken met de principes van het beheersen van de voornaamste risicotypes, en een klare kijk te hebben op de toegevoegde waarde van risicomanagement, dan mag u deze opleiding niet missen. Deelnemers getuigen Geeft een algemeen, gefundeerd inzicht in het globale risicobeheer. Jo Wierinck, Departementshoofd, Europabank Een duidelijke visie over wat risicomanagement inhoudt zonder al te technisch te worden. Maryse Ramaekers, Adivseur Risk Management, Ethias Deze opleiding geeft een goede kapstok over de verschillende aspecten van risicomanagement. Fabienne Haot, Afdelingshoofd ALM, Europabank Ook interessant voor u? De tweedaagse opleiding Procesmanagement in de financiële sector illustreert hoe eenvoudig het is om processen als centrale as in uw organisatie te positioneren voor zowel proces(re-)engineering, procesverbeteringen, communicatie, performance measurement, competence management,... Voor meer informatie, surf naar

6 Praktische informatie Waar en wanneer? Voorjaar: Najaar: Dag 1: Dag 1: Dag 2: Dag 2: Dag 3: Dag 3: Kessel-Lo (Leuven), Park Inn by Radisson Leuven Brussel, Conference Centre Diamant Een plan met wegbeschrijving vindt u op onder Opleidingslocaties. Duur Twee of drie dagen, van 9 tot uur. Ontvangst met koffie een halfuur voor start. Vragen? Kluwer Opleidingen Ragheno Business Park Motstraat 30 BE-2800 Mechelen Btw BE Tel.: Fax: Prijs en betaling Prijs voor de volledige reeks (3 dagen): euro excl. 21 % btw Prijs voor het bank- of verzekeringstraject (2 dagen): euro excl. 21 % btw Deze prijzen zijn geldig tot Catering en documentatie zijn in de prijs begrepen. Het totaalbedrag inclusief btw betaalt u vooraf op rekening IBAN BE Al onze opleidingen zijn erkend en komen in aanmerking voor betaling met de kmo-portefeuille. Daardoor betaalt u maar de helft van de opleidingskosten. Meer info vindt u op Inschrijven U kunt snel en makkelijk online inschrijven op U kunt uw bestelbon ook faxen naar of inschrijven per naar Na ontvangst van uw inschrijving krijgt u een bevestiging van uw deelname, samen met een wegbeschrijving en een factuur. Annuleren of uw inschrijving verplaatsen Als u verhinderd bent kunt u u altijd laten vervangen door een collega. Annuleren of uw inschrijving verplaatsen kan enkel schriftelijk tot 2 weken voor het begin van de opleiding. Nadien is het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. Door onvoorziene omstandigheden kan Kluwer Opleidingen genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren, het programma of de locatie te wijzigen. Meer informatie over betalen, annuleren of uw deelname verplaatsen vindt u op Kluwer Opleidingen geeft ruimte aan uw ambities Kluwer Opleidingen ontwikkelt het talent van professionals, al 25 jaar lang. Zo ontplooien medewerkers zichzelf en versterken ze de organisatie waar ze werken. Onze ambitie is ondernemingen te helpen evolueren naar lerende organisaties. Elk jaar leidt Kluwer Opleidingen meer dan deelnemers op uit organisaties. We bieden opleiding, training, coaching en leeradvies. Voor individuen én voor teams. In open kalendertraining én op maat. De expertise van onze trainers en consultants zorgt voor een sterke leerervaring en een gegarandeerd resultaat. Kluwer Opleidingen werd opnieuw verkozen tot Best Learning & Development Company Ik schrijf me in, volgens de mij bekende inschrijvingsvoorwaarden, voor de opleiding Risicomanagement in de financiële sector (volledige reeks) op 31-05, en in Kessel-Lo (Leuven) (WAKAB-VNB008) op 09-10, en in Brussel (Schaarbeek) (WAKAB-VNB009) Risicomanagement in de banksector op en in Kessel-Lo (Leuven) (WAKABNB008) op en in Brussel (WAKABNB009) Risicomanagement in de verzekeringssector op en in Kessel-Lo (Leuven) (WAKAVNB008) op en in Brussel (WAKAVNB009) Naam: Mevr./Dhr.: Functie/beroep: Voornaam: Geboortedatum (dd/mm/yy): Privéadres: Postcode + plaats: Gsm: Bedrijf/organisatie: Werkadres: Postcode + plaats: Algemeen tel. werk: Direct tel. werk: Fax: Wenst u ook per informatie te ontvangen over opleidingen? ja neen Factuur t.a.v.: Btw-nummer: Datum: Handtekening Uw adresgegevens worden door Kluwer Opleidingen nv in een bestand opgenomen, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze uitgaven en activiteiten. Overeenkomstig de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van hebt u recht op inzage en correctie van de door Kluwer Opleidingen nv bewaarde informatie. Verantwoordelijke uitgever: Johan De Meyer, Motstraat 30, 2800 Mechelen WKQQZNB

Management Development Program

Management Development Program Management Development Program Focus op doen! Leadership, performance en strategie gebundeld in één managementopleiding Start op 16 november 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Management

Nadere informatie

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential. Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling

Unfold your potential www.kluweropleidingen.be. Unfold your potential. Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling Begrijp en beheers alle activiteiten van de financiële afdeling Start op 27 januari 2015 Unfold your potential Unfold your potential www.kluweropleidingen.be De 'Masterclass Financieel Management' is een

Nadere informatie

Opleiding met certificatie. Business process management. Start op 13 oktober 2015. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be

Opleiding met certificatie. Business process management. Start op 13 oktober 2015. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Opleiding met certificatie Business process management Start op 13 oktober 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Traject tot certified business process manager Alle schakels in de ketting

Nadere informatie

Young Professional Program

Young Professional Program Young Professional Program Groeien naar een first time manager positie Start op 22 september 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Startschot voor de managers van morgen Hebt u duidelijke

Nadere informatie

Productmanagement van A tot Z

Productmanagement van A tot Z Productmanagement van A tot Z Uw ticket voor een succesvolle carrière als productmanager Formations pour les professionnels des chiffres Start op 27 oktober 2015 Catalogue printemps 2015 Unfold your potential

Nadere informatie

DAG VAN DE PROJECTMANAGER 2015 Sleutel aan uw methodiek, techniek en skills

DAG VAN DE PROJECTMANAGER 2015 Sleutel aan uw methodiek, techniek en skills DAG VAN DE PROJECTMANAGER 2015 Sleutel aan uw methodiek, techniek en skills CONGRES - 3 JUNI 2015 - DE MONTIL (AFFLIGEM) 7de editie! Al gevolgd door 1141 deelnemers Vijf redenen waarom u de DAG VAN DE

Nadere informatie

People management. Basisopleiding Werken met mensen

People management. Basisopleiding Werken met mensen People management Basisopleiding Werken met mensen Start op 14 september 2015 People management Resultaten behalen is een zeer belangrijk aspect voor u als professional. Hiervoor doet u een beroep op uw

Nadere informatie

Start op 24 september 2015. Business Essentials voor Management Talent. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be

Start op 24 september 2015. Business Essentials voor Management Talent. Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Start op 24 september 2015 Mini-MBA Business Essentials voor Management Talent Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Mini-MBA: Business Essentials voor Management Talent De snelste weg naar succes

Nadere informatie

Communicatiemanagement: The next step

Communicatiemanagement: The next step Communicatiemanagement: The next step Groei als communicatieprofessional Start op 6 oktober 2015 Unfold your potential www.kluweropleidingen.be Groei als communicatieprofessional U bent de communicatieprofessional

Nadere informatie

EXCEL EXPERIENCE DAY 2015

EXCEL EXPERIENCE DAY 2015 EXCEL EXPERIENCE DAY 2015 Eén dag ondersteboven van Excel STUDIEDAG - 10 JUNI 2015 - BRUSSEL (NEDER-OVER-HEEMBEEK) 9 de editie! Al gevolgd door 1 616 deelnemers EXCEL EXPERIENCE DAY 2015 ➊ De jaarlijkse

Nadere informatie

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan)

INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) INTENSIEVE 4-DAAGSE OPLEIDING 22 & 29 september en 6 & 13 oktober 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten? Resultaat na deze opleiding, u kunt: Tijdig risico's

Nadere informatie

Risk Management Conferentie

Risk Management Conferentie Dinsdag 22 juni Woensdag 23 juni Donderdag 24 WTC Rotterdam 2-daagse Risk Management Conferentie gratis hard copy nieuwe ISO 31000 norm bij 2-daagse deelname! + Exclusieve Masterclass ISO 31000 Geen prestaties

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf

Opleiding. Uw personeel succesvol motiveren! Duur van de cursus: 1 dag. Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Opleiding Uw personeel succesvol motiveren! Hoe medewerkers naar individuele prestaties en groepsresultaat leiden Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Ontwikkeling en vorming bij KBC. Een boeiende en leerrijke tocht

Ontwikkeling en vorming bij KBC. Een boeiende en leerrijke tocht Ontwikkeling en vorming bij KBC Een boeiende en leerrijke tocht Voorwoord KBC is een financiële groep die permanent verder kijkt dan vandaag en morgen. We willen er ook in de toekomst blijven staan. En,

Nadere informatie

verkorte (6-daagse) masterclass controllership

verkorte (6-daagse) masterclass controllership verkorte (6-daagse) masterclass controllership DE CONTROLLER ALS BUSINESS PARTNER Groeien van scorekeeper naar performance manager & change agent Voor elke deelnemer: ipad met alle tekstmateriaal & tal

Nadere informatie

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda?

31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam. 2-daagse. Strategisch Risk Management wordt steeds belangrijker: hoe hoog staat het op uw agenda? 31 mei & 1 juni 2011 Holiday Inn Amsterdam GRATIS Boek Improving Operational Risk Management bij 2-daagse deelname! 2-daagse Risk Management Conferentie Gerard Kamps Risico Manager NS Poort Dorien Rookmaker

Nadere informatie

Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000)

Geïntegreerd Risico Management (m.i.v. ISO31000) -, Antwerpen, KVIV-Ingenieurshuis Geïntegreerd Risico Management 4-DAAGSE CURSUS (M.I.V. ISO31000) Ingenieurshuis K VIV, Antwerpen Op het einde van de cursus wordt een getuigschrift uitgereikt aan de cursisten

Nadere informatie

Towers Watson Academy

Towers Watson Academy Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Towers Watson Academy De meest efficiënte weg naar kennis Inhoud Voorwoord 03 Professionals uit de praktijk 04 Opleidingsaanbod 05 Deskundigheidsopleidingen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event

Opleidingsprogramma 2014 2015 ESAP NV FORUM Event Opleidingsprogramma 2014 2015 September 2012 ESAP NV FORUM Event Kaatsspellaan 13 B 1150 Brussel Tel 32/2/771.43.13 Fax 32/2/771.31.70 GSM 32/479/53.66.43 E mail : forum@esap.be URL : http://www.esap.be/

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2014

The Independence Company. Programma Trainingen 2014 The Independence Company Programma Trainingen 2014 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

IFBD LEIDING GEVEN AAN EIGENWIJZE PROFESSIONALS. Gent Meeting Center (Holiday Inn UZ) - Gent

IFBD LEIDING GEVEN AAN EIGENWIJZE PROFESSIONALS. Gent Meeting Center (Holiday Inn UZ) - Gent LEIDING GEVEN AAN EIGENWIJZE PROFESSIONALS Leer op twee dagen hoe u op een doelgerichte wijze leiding geeft in een technische omgeving en haal zo het maximum uit uw (technische) specialisten! Gent Meeting

Nadere informatie

Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities

Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en financieren. Competenties op maat van uw ambities Competenties op maat van uw ambities www.hubrussel.be/ems Postuniversitaire programma's Accountancy & Finance Postgraduaat in Accountancy & Finance Financial Controlling Ondernemersgericht beleggen en

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Voorjaar 2013 Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

5TIPS VOOR IMPLEMENTATIE BINNEN HET GEHELE BEDRIJF

5TIPS VOOR IMPLEMENTATIE BINNEN HET GEHELE BEDRIJF EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.2/december 2010 Ontwikkeling, toepassing en ervaring RISK MANAGEMENT 5TIPS VOOR IMPLEMENTATIE BINNEN HET GEHELE

Nadere informatie

Professional Skills Training

Professional Skills Training Professional Skills Training Ga de uitdaging aan en haal het beste uit uzelf! www.kluweropleidingen.be Stimuleer uw persoonlijke en professionele ontwikkeling! Uzelf en uw kwaliteiten beter leren kennen?

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie