stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 stichting apeldoorn Jaarverslag 2013

2 ////////// STICHTING PRESENT IS EEN ORGANISATIE DIE DE BETROKKENHEID VAN BURGERS, BEDRIJVEN, KERKEN, BUURTEN EN ANDERE SOCIALE VERBANDEN WIL STIMULEREN EN ORGANISEREN. ALS VRIJWILLIGERSMAKELAAR BIEDT PRESENT GROEPEN BURGERS DE MOGELIJKHEID OM EEN ZINVOLLE EN GOED BESTEDE DAG TE BELEVEN DOOR ZICH ONBETAALD EN OP PROJECTBASIS IN TE ZETTEN VOOR MENSEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET ARMOEDE, EEN SLECHTE GEZONDHEID EN/OF EEN SOCIAAL ISOLEMENT. PRESENT WIL ZO IN DE SAMENLEVING EEN BEWEGING OP GANG BRENGEN WAARBIJ STEEDS MEER MENSEN HET VANZELFSPREKEND VINDEN OM NAAR ELKAAR OM TE ZIEN. ////////// 2 3

3 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 7 2 WIJ ZIJN PRESENT VISIE DE FORMULE IN PRAKTIJK CHARIBAROMETER GROEPEN INZET EFFECT 10 3 ORGANISATIE 14 4 STAND VAN ZAKEN 15 5 PROJECTEN VERHUIZERS PRESENT MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN PRESENT BEURSVLOER NL DOET 21 6 SAMENWERKING MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES WOONCORPORATIES COLLEGA ORGANISATIES BEDRIJFS-PARTNERS 24 7 FINANCIËN 26 8 CONCLUSIE EN VOORUITBLIK inhoudsopgave

4 1 Voorwoord Vroeger was het vanzelfsprekend: zorgdragen voor elkaar. Dat vanzelfsprekende is in Nederland steeds meer weggevallen, sociale structuren brokkelen af. Daarnaast wordt de samenleving steeds ingewikkelder, de overheid trekt zich steeds meer terug. In dat spanningsveld wil Present acteren, bruggen bouwen, verbanden leggen. Gelukkig zijn er nog altijd mensen die iets willen betekenen voor de samenleving. Ze weten vaak alleen niet hoe. Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben, en mensen die hulp nodig hebben. Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2014 van Present Apeldoorn aan. Echt ervaren wat de impact is van Present kan alleen door mee te doen aan Present projecten. Als team en bestuur hebben we de gewoonte jaarlijks een project te doen. Dit jaar zijn we met dementerende ouderen naar de buurtmarkt gewandeld. Ook deze keer was ik onder de indruk wat een verschil een groep vrijwilligers kan maken als ze maar een klein beetje van hun tijd beschikbaar stellen. Goede zaak dus om te zien dat de beweging van Present zich steeds verder uitbreidt. In dit verslag over 2014 willen we het werk van Present Apeldoorn zichtbaar maken en u meenemen in de belangrijkste ontwikkelingen. Ik wens u veel leesplezier en nodig u van harte uit om in het komende jaar - voor het eerst of opnieuw - mee te doen in de beweging van steeds meer mensen die het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. KARIN VAN DILLEN, ALGEMEEN COÖRDINATOR 6 7 voorwoord

5 2 Wij zijn Present 2.1 Visie Present geeft mensen een instrument in handen om burgerschap vorm te geven en daarmee te experimenteren. De visie van Present is om in de samenleving een beweging op gang te brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Het doel is om Noaberschap opnieuw vorm te geven. Met andere woorden: we willen een steentje bijdragen aan het proces van Civil Society. Dat doen we door informele netwerken te versterken. Elke groep die zich aanmeldt is welkom: verenigingen, sportclubs, kerkelijke groepen, praatgroepen, vriendengroepen, families, collega s, buurtgenoten, etc. Een belangrijk deel van onze werkzaamheden bestaat dan ook uit het benaderen en activeren van bestaande groepen in de samenleving. Zij zetten zich in voor anderen met een hulpvraag van wie het eigen netwerk ontoereikend is of die problemen hebben op het gebied van financiën en gezondheid. In de praktijk betreft dat met name ouderen, langdurig werklozen, etnische minderheden, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders, zwaar belaste mantelzorgers, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen. 2.2 De formule in praktijk Met groepen die zich willen inzetten worden de volgende stappen doorlopen: Stap 1) Presentatie: Hoe werkt Present? Stap 2) Inventarisatie: Wat is het aanbod van de groep? Stap 3) Matching: Aanbod koppelen aan de vraag Stap 4) Voorbereiding: Alles regelen Stap 5) Realisatie: Uitvoering door de groep Stap 6) Evaluatie: Terugblik op hoe het is gegaan Stap 7) Follow up: Mogelijke vervolginzet inventariseren De missie van Present is om een brug te slaan tussen groepen mensen die iets te bieden hebben en cliënten van maatschappelijke organisaties (hulpverlenings-organisaties, van gemeenten tot zorginstellingen en woningcorporaties) die daarmee geholpen kunnen worden. 2.3 Charibarometer Voor de derde keer heeft Present afgelopen jaar meegedaan met het jaarlijks onderzoek naar de bekendheid en waardering van goed doelen: de Charibarometer. De verschillen met afgelopen jaren zijn niet heel groot. Als we de feiten op een rij zetten, ontstaat dit beeld: Onze landelijke naamsbekendheid is nog steeds 2 procent. Daar ligt voor ons een uitdaging. Overigens is in plaatsen waar Present langer dan drie jaar actief is, onze naamsbekendheid gemiddeld het dubbele, 4 procent. De waardering voor Present blijft onveranderd hoog. Gemiddeld heeft deze een 8 9 wij zijn present

6 score van 82 punten, op een schaal van 100. In plaatsen waar we actief zijn, is dit 85 punten. Op de imago-rangorde zijn we gestegen van plaats 73 naar plaats 67. In de top 40 van organisaties die de hoogste waardering genieten, nemen we de 15e plaats in (2013: 21). Net achter de Nederlandse Brandwonden Stichting en vlak voor het Leger des Heils. In die lijst zijn de we de eerste organisatie die geen grote landelijke bekendheid heeft. 2.4 Groepen inzet Present werkt met groepen die zich aanmelden, steeds vaker krijgen we de vraag van individuen die zich via Present in willen zetten, daarvoor hebben we het fenomeen flexwerker en herhaalgroep in het leven geroepen. ////////// Flexwerkers Een flexwerker is iemand die zich met een bepaald aanbod (bijvoorbeeld schoonmaken, behangen, tuinieren, wandelen met ouderen, etc.) vrijwillig en flexibel beschikbaar stelt. Wanneer er dan een klus is waar op dat moment geen passende groep voor is, kan Present flexwerkers inzetten. Een aantal flexwerkers samen, vormt een groep. Een flexwerker kan zelf aangeven op welke momenten hij/zij beschikbaar is. ////////// Herhaalgroep Een herhaalgroep is een bestaande groep die zich meerdere keren per jaar wil inzetten, voorbeelden van herhaalgroepen in 2014 zijn: groep mannen uit de NGK die zich maandelijks inzetten en de Sunday Assembly die zich ook maandelijks door Present laat inzetten. Verdeling van eenmalige, flex en herhaal groepen in Effect Stichting Present Apeldoorn heeft als missie: een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen zijn. We stimuleren bewustwording en geven het hulpverleningstraject regelmatig een duw in de goede richting. De projecten die we organiseren, gaan verder dan een dagje aan de slag via Present. ////////// Voor de vrijwilliger drempel verlagen voor moderne vrijwilliger. De werkwijze van Present maakt het mogelijk dat ook burgers met een drukke agenda zich in kunnen zetten en dat nieuwe vrijwilligers een lage drempel ervaren om met vrijwilligerswerk kennis te maken. De projecten zelf hebben impact op de vrijwilligers. Mensen uit verschillende leefwerelden ontmoeten elkaar: drukke tweeverdieners, daklozen, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, Vinex burgers, bewoners van achterstandswijken, leden van kerken en medewerkers van bedrijven. De ontmoetingen roepen vragen op en geven stof tot nadenken: Dat deze mensen in zulke omstandigheden leven, in mijn eigen stad; ik had geen idee. Er is sociale en materiële armoede en voor een deel van de inwoners van Apeldoorn is dat een dagelijkse nachtmerrie. Tegelijk is armoede voor veel Apeldoorners zo ver van het bed dat ze er niet wakker van liggen. Als Stichting Present focussen we ons in eerste instantie op die tweede groep en we dagen hen uit om een stukje van hun tijd en energie beschikbaar te stellen voor anderen. Elke klus geeft voldoening én plezier. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring. De deelnemer geeft dus niet alleen, hij ontvangt ook. ////////// Voor de hulpontvanger De inzet van een groep heeft veel impact. Meer dan een opgeruimd huis of een leuke activiteit in eerste instantie doet vermoeden. De komst van een groep mensen is een kans voor de hulpontvanger. Het geeft hem/haar een reden om zelf actief te zijn. De hulpontvangers zijn vaak mensen die aan de rand van de samenleving staan, ze hebben geen makkelijk leven. Hulpontvangers zijn bijvoorbeeld ouderen, daklozen, zieken of mensen met psychische problemen. De vrijwilligers kunnen de problemen niet oplossen, maar hun inzet geeft de ontvanger wel een zetje in de goede richting. Het contact met wij zijn present

7 Hulpontvanger: Het lijkt wel of ik jarig ben en niet eens een jaar ouder word de mensen is daarbij minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor mensen is het vaak bijzonder dat een groep hen zomaar komt helpen. De hulpontvanger voelt zich hierdoor de moeite waard en durft weer vooruit te kijken. Voor de begeleidende professional ontstaan zo kansen dit om te zetten in meer structurele oplossingen. Wederkerigheid Tijdens het locatiebezoek voorafgaand aan een project vraagt door de projectcoördinator van Present altijd of en in hoeverre de hulpontvanger in staat is zelf mee te werken. Soms betekent het dat degene die we helpen de projectzaken inkoopt, zijn netwerk inschakelt, meewerkt op de project dag, enzovoort. Soms is het schenken van een kop koffie het enige wat een hulpontvanger kan bijdragen. Het verhoogd in veel gevallen het zelfrespect van hulpontvangers wanneer zij zelf regie over hun klus kunnen houden. ////////// Voor de hulpverlener informele zorg versterkt formele zorg De groepen zijn zelf geen hulpverleners. Zij werken aanvullend op bestaande hulpverlening. De vrijwillige acties zijn ingebed in professionele trajecten en geven daar een flinke impuls aan. Cliënten worden altijd door hulpverleners aangemeld. Het gaat om mensen die op beton leven omdat ze geen geld hebben om vloerbedekking te kopen, en geen mensen hebben in hun omgeving die die vloerbedekking voor hen willen leggen. Het gaat om mensen die door omstandigheden of beperkingen niet in staat zijn huis en tuin op te ruimen waardoor ze steeds verder in een isolement raken. Daarnaast worden ze niet-zelden geconfronteerd met klagende buren. Vanuit Present worden de vrijwilligers professioneel aangestuurd en op locatie begeleid tot het einde van het project. Daarentegen ligt de verantwoordelijkheid voor cliënten, hulpontvanger(s) en materiële objecten bij de maatschappelijke organisaties waarmee wordt samenwerkt. Van een hulpverlener: De inzet van mijn aanmelding was om Anna uit haar negatieve, passieve spiraal te krijgen. En dat is erg goed gelukt! Ze heeft sinds de klus dag van de groep vrijwilligers, zelf de slaapkamer die aan de tuin zit, verder aangepakt. Helaas heeft ze de afgelopen weken niks kunnen doen, omdat ze door haar rug is gegaan. Tijdens het fanatieke klussen! Maar ze zal het klussen deze week weer verder oppakken: de elektriciteit is aangelegd, het muurtje is gestukt en alle materialen zijn in huis om de slaapkamer af te maken (schilderen, vloer leggen). In de rest van het huis zijn de lamellen vervangen en ontstaat er geen nieuwe rommel. Het zijn ontwikkelingen waar ik echt verbaas van sta, heel gaaf. En de klus dag van de vrijwilligers heeft daar echt een hele grote invloed op gehad!!! Bedankt voor jullie samenwerking in deze! En wat mij betreft: Op naar een vervolg! wij zijn present

8 3 Organisatie 4 Stand van zaken In 2014 is de samenstelling van bestuur en medewerkers als volgt: Het bestuur Bram Wattel, voorzitter Johan Lammers, secretaris Gerrit Veeneman, penningmeester Bert Blaauw, Emmy Hollander Frank van Klink Peter van Dillen (adviseur) ////////// AANTAL UREN VRIJWILLIGE INZET Aantal vrijwilligers ////////// AANTAL INGEZETTE GROEPEN Aantal uur vrijwilligers Operationeel team: Karin van Dillen, algemeen coördinator Marloes Pen, coördinator projecten Joanne de Hen, coördinator bedrijven Jan-Christiaan Nieuwenhuis, administratie Jan Schrier, projectcoördinator Grea de Vries, projectcoördinator Ton Douwes, projectcoördinator verhuizers Present Joke Versteeg, financiële administratie Arjan Boone, vormgever Begroot Gerealiseerd Comité van aanbeveling: John Berends (Burgemeester Apeldoorn) Meta Neeleman (Directeur Orpheus) Michiel van Maarseveen (Directeur Paleis het Loo) Arnold van Eijk (Directievoorzitter Rabobank) Posten voor comité lid uit onderwijs en gezondheidzorg zijn eind 2014 vacant geraakt. Nieuwe leden zijn aangezocht stand van zaken

9 ////////// WEBSITE EN CRM Met het project Present Online is in een korte tijd een enorme vernieuwingsslag gemaakt in de ICT van Present. Het resultaat: alle stichtingen hebben sinds mei 2014 toegang tot een frisse nieuwe eigen website en een online CRM voor het beheren van alle projecten. ////////// HERKOMST VAN DE GROEPEN ////////// MIEP VAN DER ZEE TROFEE Op 1 maart 2014 werd de Miep van der Zee trofee uitgereikt aan Stichting Present Deze trofee is een blijk van waardering voor personen of organisaties die zich binnen de Apeldoornse samenleving bijzonder hebben onderscheiden op het terrein van cultureel erfgoed, natuurbehoud, relatie kerken en samenleving, en/of omzien naar de ander, én die op deze terreinen ook steeds ter plekke aanwezig was. De trofee is genoemd naar oudraadslid Miep van der Zee, die al jaren een warm hart toont voor bovengenoemde onderwerpen. De prijs is bij haar afscheid van de actieve politiek ingesteld door het bestuur en de fractie van de ChristenUnie Apeldoorn. Eerder ging de trofee naar de organisatoren van Lumido. De Miep van der Zee-trofee is in de Markenhof in Beekbergen uitgereikt door de naamgeefster van de prijs. Ter gelegenheid van de uitreiking verrichtte een groep enthousiaste ChristenUnie-leden een middag vrijwilligerswerk bij de Markenhof, een verpleeghuis voor mensen met het Korsakov-syndroom. Waar kwamen in 2014 de groepen vandaan. ////////// SOORTEN PROJECTEN We maken onderscheid tussen twee hoofdcategorieën projecten: 56 Sociale projecten in Praktische projecten in stand van zaken

10 5 Projecten 5.1 Verhuizers Present Verhuizing, wanneer er niemand is die kan helpen In 2012 bleek, na onderzoek, dat er in Apeldoorn een grote groep mensen was die niet in staat waren hun verhuizing te organiseren. Hulpverleners klopten veelal bij Present aan voor hulp van vrijwilligers. Present heeft een plan gemaakt om hulp te kunnen bieden bij deze spoedklussen. Dankzij de inzet van een grote groep flexwerkers was Present in staat in december 2013 de eerste twee verhuisprojecten te coördineren onder de naam Verhuizers Present. We zijn dankbaar dat het van de Craats fonds het belang van deze dienst inzag en Present te hulp schoot bij de organisatie van deze verhuisprojecten. In 2014 zijn er 26 verhuisprojecten gedaan. Bij 26 mensen die hun verhuizing op geen andere manier wisten te regelen, is een last van de schouders gevallen toen ze hoorden dat een groep vrijwilligers via Present Apeldoorn hen zou komen helpen. 5.2 Maatschappelijk Ondernemen Present Steeds vaker zijn bedrijven actief in het kader van MBO. Het maatschappelijk bewustzijn van bedrijven groeit. De motivatie voor bedrijven is vaak een combinatie van idealen en verantwoordelijkheden enerzijds en zakelijke overwegingen anderzijds. Bedrijven passen zich aan, in een tijd waarin de overheid zich op kerntaken terugtrekt en waarin bedrijven een grotere verantwoordelijkheid voelen voor de sociale, fysieke of economische omgeving. Omzetstijging en winst zijn niet de enige pijlers onder een gezonde bedrijfsvoering. Er is meer nodig om een gezonde (sociale) omgeving te creëren. Het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten, financiën en netwerken in de (lokale) samenleving draagt hier voornamelijk aan bij. Maar ook is het invullen van MBO activiteiten in aanbestedingen een voorwaarde bij ISO normering, dit als kwaliteitsinstrument waar MBO als voorwaarde wordt gesteld. Betrokken ondernemen is oog hebben voor de samenleving. Present komt de hulp daar waar het nodig is. De onderneming geeft niet alleen invulling aan de verantwoordelijkheid die het heeft ten opzichte van de samenleving. Het brengt bedrijven ook zakelijke winst in de vorm van versterking van het imago, het aanboren van nieuwe markten, en uitbreiding van het netwerk en kennis. Present streeft naar een win-win situatie voor zowel bedrijven als voor medewerkers als voor de lokale samenleving. De sterke kant van bedrijven is hun ondernemerschap, commerciële vaardigheid, kennis en kunde. Daar kunnen maatschappelijke organisaties van leren. Bij maatschappelijke organisaties ligt de kracht onder andere op het gebied van de creativiteit om met beperkte middelen doelen te bereiken, of bij het enthousiasmeren en aansturen van de vrijwilligers. In 2014 hebben 22 bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid getoond door de inzet van werknemers-vrijwilligerswerk. Een project kan diverse vormen aannemen, van een dagje vrijwilligerswerk doen met een afdeling, tot een activiteit die aansluit op de kernactiviteit van de onderneming. Werknemers die vrijwilligerswerk doen, kunnen hun expertise inzetten of het juist fijn vinden om eens met iets heel anders bezig te zijn. Het vergroot de betrokkenheid van de medewerker met de samenleving en heeft een positieve weerslag op de organisatie. De Apeldoornse samenleving is op dit vlak volop in beweging. Daast inzet in groepen kunnen bedrijven ook meedoen aan de maatschappelijke beursvloer. Op 22 mei was het jaarlijkse bedrijvenevent waar zo n 60 betrokken ondernemers aanwezig waren. Het prachtige kasteel van Parc Spelderholt vormde het decor voor deze inspirerende bijeenkomst. In 2014 werd Present Apeldoorn lid van het NIBO, een onderdeel van MVO Nederland. Dit om onze intentie om betekenis te hebben voor maatschappelijk betrokken ondernemers, kracht bij te zetten projecten

11 5.3 Beursvloer Op 19 november vormde het Apeldoornse stadhuis het decor voor de feestelijke 10e editie van de Beursvloer Apeldoorn. Er werd geanimeerd gehandeld door bedrijven en maatschappelijke organisaties. In totaal zijn 161 matches gemaakt en zijn er 5 Super aanbiedingen uitgedeeld door BOSWORX ICT - COMPUTERS MET SUPPORT KPMG OP MAAT PROFESSIONEEL ADVIES WAGENPLAN, AUTOLEASE VAN CENTRAAL BEHEER ACHMEA DUURZAME VERVOERSOPLOSSING ARQUERO- DENKKRACHT BLINQ BLINQENDE WAARDEBONNEN VAN TOTAAL 1700 EURO Op de beursvloer website kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties vraag en aanbod ook lopende het jaar kenbaar maken 5.4 NL doet Ook in 2014 was Present samen met het Verenigingsburo Intermediair voor NL doet. Present heeft daarom haar bedrijvenachterban op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tijdens NL doet met het bedrijf een NLdoet klus te klaren. Tien bedrijvengroepen hebben Present gevraagd te bemiddelen en deze projecten te begeleiden. Ook voor Burgemeester en Wethouders heeft Present een project voorbereid en begeleid. Na afloop van NL doet neemt Present de klussen die zijn blijven staan en die passen bij de Present formule over zodat later in het jaar, wanneer een passende groep zich heeft gemeld, deze projecten alsnog kunnen worden uitgevoerd. Uit de evaluatie van een groep: Wij, deelnemers van onze groep, vonden het fijn om met een aantal bewoners van De Viermaster te gaan winkelen op het Adelaarsplein. Het weer werkte aan alle kanten mee. Onderweg waren er leuke gesprekjes met de bewoners. We werden door de mevrouw van de oliebollenkraan spontaan getrakteerd op een grote zak oliebollen. Die hebben we bij terugkomst in de Viermaster samen genuttigd. Wij kregen de indruk dat de bewoners het ook op prijs hebben gesteld. Het enthousiasme van de hulpverlener werkte mee om dit project tot een succes te maken. De kennismaking vooraf was ook goed om de deelnemers te kunnen voorbereiden. Ik heb geen verbeterpunten. Het smaakt wel naar meer. Met hartelijke groet, projecten

12 6 Samenwerking Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking is onmisbaar: zij weten welke hulp er nodig is en waar wij de vrijwilligers het beste kunnen inzetten. Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen hulpverlener, de hulpverlener houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor de zorg aan zijn/haar cliënt. 6.1 Maatschappelijke organisaties Binnen Apeldoorn heeft Present in 2014 met hulpverleners of medewerkers van de onderstaande organisaties concreet samengewerkt rond projecten. Apeldoorn Rein Handje hulp Philadelphia Atlant Horeb Reina s zorg Bureau Colpa Iriszorg RIWIS Zorg en Welzijn Bureau Jeugdzorg Leger des Heils s Heerenloo CJG Mantelzorger diverse NL doet school CSO de Zonnehoek Mee Veluwe Siza DaAr Menorah Apeldoorn Stimenz de Goede Zorg Moviera Vrouwenopvang Tactus de Kap Mudanthe William Schrikker Groep De Klup OGGZ - Oost Veluwe WMO loket de Woonmensen Ons Huis Zorggroep Apeldoorn Geluk en co GG-net Parc Spelderholt Passerel Met veel maatschappelijke organisaties hebben we contacten gelegd, met als doel om het netwerk zo groot mogelijk te maken zodat de groepen die zich aanmelden inderdaad een project kunnen uitvoeren dat is toegespitst op hun aanbod. In 2014 is een begin gemaakt met het aangaan van partnerships met Maatschappelijke Organisaties. Om de Present formule te verduurzamen wordt ook aan Maatschappelijke Organisaties gevraagd financieel bij te dragen. We zijn blij dat er wat dat betreft al een aantal schapen over de dam zijn. ////////// AANTAL UREN VRIJWILLIGE INZET 6.2 Wooncorporaties Aantal vrijwilligers Een groot deel van de projecten vindt plaats in woon- en leefsituaties. De groepen die zich in willen zetten, gaan aan de slag in wijken en in en om huizen. Grotendeels zijn dit huizen van de Apeldoornse wooncorporaties. In 2012 hebben we een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de samenwerkende wooncorporaties toegezegd hebben Stichting Present Apeldoorn op projectbasis financieel te willen ondersteunen. 6.3 Collega organisaties Aantal uur vrijwilligers ////////// aantal projecten in huizen van wooncorporaties in 2014 de Goede Woning de Woonmensen Ons Huis Met het Verenigingsburo, nu Stimenz, de Kap en Stichting Ontmoeting bestaan goede banden. Er is regelmatig contact en afstemming om elkaar te ondersteunen en te versterken en om te voorkomen dat we overlappende werkzaamheden doen. Met het Verenigingsburo werkt Present samen in het kader van NL-Doet en de Beursvloer. Daarnaast heeft Present Apeldoorn contact met het verenigingsburo rond de maatschappelijke stages. Present Apeldoorn is een van de instellingen waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven om hun stage te doen. Een groepje leerlingen meldt zich bij Present, ze krijgen een presentatie over het werk van Present. De leerlingen geven zelf aan bij welke doelgroep ze willen worden ingezet, wanneer en voor hoeveel uur. Vervolgens zoekt Present een geschikt project of geschikte projecten samenwerking

13 De Kap is één van de doorverwijzers van projecten. Projecten die te groot zijn om één vrijwilliger naar toe te sturen komen bij Present Apeldoorn terecht. Andersom is er ook sprake van doorverwijzing. Daarnaast hebben de Kap en Present regelmatig contact als goede buren aan de Regentesselaan. Stichting Ontmoeting is samenwerkingspartner rond het organiseren van kortdurende netwerken die voortvloeien uit Present projecten. Daarnaast maakt Present gebruik van de training van Stichting Ontmoeting voor vrijwillige projectcoördinatoren. Present nam in 2014 actief deel aan het platform informele zorg. 6.4 Bedrijfs-Partners De Stichting is zeer gelukkig met de input vanuit het bedrijfsleven. Behalve financiële input wil Present bedrijven blijven uitdagen zich in te zetten in maatschappelijke projecten. Bedrijven voelen zich verantwoordelijk voor de omgeving waar hun bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. In 2014 zijn 22 bedrijfsprojecten gerealiseerd. Om projecten te organiseren is het noodzakelijk begeleidingsuren te maken. De kracht van Present is dat projecten goed voorbereid, begeleid en geëvalueerd worden. Voor het matchen en begeleiden van projecten voor bedrijven vraagt Present een bijdrage van bedrijven. Op de laatste twee pagina s van dit jaarverslag vindt u de bedrijven die zich aan de stichting verbonden hebben. Naast partners die financieel bijdragen zijn er ook partners die middelen in natura ter beschikking stellen, te denken valt aan vormgeving, drukwerk, administratie, locatie etc. Behalve gemeentelijke subsidie ontving Present Apeldoorn in 2014 bijdragen van het van der Craats fonds en van het Skanfonds samenwerking

14 7 Financiën 8 Conclusie en vooruitblik ////////// OVERZICHT FINANCIËN Staat van Baten en Lasten Werkelijk 2013 Werkelijk 2014 We kijken terug op een jaar waarin veel mensen hun krachten gaven aan mensen en situaties die dit goed konden gebruiken. Heel veel mensen ontdekten hoe veel plezier en voldoening het geeft als groep ingezet te worden. Er zijn bruggen gebouwd in projecten waar verschillende leefwerelden elkaar raakten. Baten Baten uit eigen Fondswerving Subsidies van overheden Overige baten Som der baten Omdat de Present formule in Apeldoorn in een behoefte voorziet willen we al het mogelijke doen om de organisatie, ook in financieel zware tijden, in de lucht te houden. Juist onze doelgroep: de zwakkeren in de samenleving komen steeds meer aan de rand te staan, getroffen door maatregelen in de zorg, werkloosheid. Gelukkig zijn er binnen de samenleving nog steeds mensen, organisaties, bedrijven die zich hun lot aantrekken en het werk mee willen dragen. Lasten Lasten organisatie projecten Present Apeldoorn bedankt iedereen die vertrouwen in ons heeft gehad, groepen, hulpverleners, hulpontvangers en financiers. Lasten eigen Fondswerving Lasten Beheer en Administratie Vooruitblik op 2015 Som der Lasten Resultaat De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van april 2014 De jaarrekening is opgesteld conform de geldende wet en regelgeving voor de jaarverslaggeving van fonds wervende instellingen. Op verzoek kan een volledige jaarrekening bij de Stichting worden opgevraagd. Stichting Present Apeldoorn is in juni 2008 opgericht en de werkzaamheden van de stichting zijn vanaf dat moment gestart. De statutaire vestigingsplaats is Apeldoorn. Stichting Present Apeldoorn is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer Stichting Present Apeldoorn valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Groepen In het komende jaar hebben wij ons voorgenomen het aantal in te zetten groepen te overtreffen. Tenslotte is ons doel een beweging op gang brengen, dat kan alleen wanneer steeds meer en steeds andere mensen ingezet worden. Vaste vrijwilligers Om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden willen we meer met vrijwilligers binnen het operationele team werken. Verhuizers Present In 2014 is de inzet van groepen om te helpen met verhuizen een gat in de markt gebleken. Ook in 2015 willen we graag doorgaan met deze hulp aan hen die een verhuizing zonder hulp van vrijwilligers niet voor elkaar krijgen. Vaker dan eens Voor groepen die zich structureler willen inzetten hebben we samenwerking gezocht met Stichting Ontmoeting. We zijn voornemens deze vorm van groepen inzet nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen conclusie en vooruitblik

15 Fondsen Voor het komende jaar willen we ons opnieuw toeleggen op het verkrijgen van subsidies vanuit de gemeente, woningcorporaties en andere fondsen. Daarnaast willen we doorgaan met het ontwikkelen van relaties met potentiële partners. Dit alles om onze financiële basis zeker te stellen. Maatschappelijke organisaties In 2015 willen we maatschappelijke organisaties als partner verbinden aan Present door samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten. Hulpverlener: Ik wil Present ontzettend bedanken voor de hulp bij de verhuizing van mijn cliënt. Ik heb de (flex)mannen ook al per mail bedankt voor hun inzet! Het verliep goed, ook dankzij de goede voorbereidingen. Van mijn cliënt kreeg ik grote complimenten. Zonder jullie hadden we het niet gered, echt een goede ervaring!! Fannoten De landelijke Present organisatie heeft een module voor online doneren ontwikkeld. Present Apeldoorn wil de uitdaging aangaan particulieren fannoot van de organisatie te maken MBO We willen bedrijven stimuleren hun MBO voornemens lokaal te verzilveren en samenwerking te zoeken met Present. In de eerste plaats door middel van de inzet in ééndaagse projecten in het kader van teamcoaching of als teamuitje maar ook door deelname aan de Beursvloer. Het concept teamcoaching via Present biedt (management) teams de mogelijkheid samen sterker te worden door middel van een zinvolle bezigheid, onder leiding van een coach. Beursvloer Present wil ook in 2015 zorgdragen voor de organisatie van de Beursvloer in Apeldoorn. Het biedt ons een steun in de rug dat de Gemeente Apeldoorn besloten heeft een deel van de kosten hiervoor voor haar rekening te nemen. De beursvloer bereiden we voor met (bedrijven)partners en het Verenigingsburo. Bestuur en team Stichting Present Apeldoorn conclusie en vooruitblik

16 Partners Present in partners

17 Stichting Present Apeldoorn Regentesselaan 2b Postbus GL Apeldoorn Rabobank: NL53 RABO

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 5 2 WIJ ZIJN PRESENT 6 2.1 VISIE 6 2.2 KERNACTIVITEITEN 7 2.3 GROEPEN INZET 7 2.4 SOORT PROJECT 8 2.5 EFFECT 9 Voor de vrijwilliger 9 Voor de hulpontvanger 10 Wederkerigheid 10

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Present Assen 2015

Jaarplan Stichting Present Assen 2015 Jaarplan Stichting Present Assen 2015 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Algemene doelstelling 2015.3 1.2 Speerpunten 2015 3 1.2.1 Operationeel Team en Bestuur..4 1.2.2 Samenwerking met Partners

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Projectplan Stichting Present Maassluis

Projectplan Stichting Present Maassluis Projectplan 2015-2017 Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

Stichting Present Maassluis

Stichting Present Maassluis Stichting Present Maassluis Inhoudsopgave Blz. Missie Stichting Present Maassluis 2 Visie Stichting Present Maassluis 2 Interne organisatie 3 Operationeel team 3 Groepen 4 Maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2011. Deze presentatie is een rapportage van de. en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2011 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2011 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2011

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2011 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf:

Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: Jaarverslag 2013 Winnaar Gouden Turf: 1 Inleiding Een jaar waarin weer veel is veranderd en aangepakt. Sinds 25 mei 2013 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Present Zuidoost Friesland. Reden

Nadere informatie

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013

Stichting Present Walcheren. Jaarplan 2013 walcheren Stichting Present Walcheren Jaarplan 2013 2012-12-10 Inhoudsopgave Stichting Present Walcheren... 1 Jaarplan 2013... 1 1. Inleiding... 2 2. Algemene beschrijving Present... 2 3. Beschrijving

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BEDANKT!

VRIJWILLIGERS BEDANKT! VRIJWILLIGERS BEDANKT! View this email in your browser Vrijwilligers bedankt! Jullie hebben ons doel voor 2015 gehaald! Beste lezers, Allereerst wensen wij alle vrijwilligers en relaties een mooi, zinvol

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen.

Samenvatting. 2012 is opnieuw een jaar van uitbouwen van Stichting Present Gouda geweest met beperkte financiële middelen. Jaarrapportage 2012 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Stichting Present Gouda in 2012 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting 2012

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag 2016 Stichting Present Barneveld Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos. De statutaire vestigingsplaats

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL

JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL JAARVERSLAG 2014 STICHTING PRESENT OLDENZAAL Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Tulpstraat 155 7571 AB Oldenzaal Tel: 06 2021 7375 info@presentoldenzaal.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

Stichting Present Winterswijk

Stichting Present Winterswijk College van B&W / WMO-raad t.a.v. mevr. G. Rauwerdink Postbus 101 7100 AC Winterswijk stichting present winterswijk Betreft: Aanvraag subsidie Innovatiefonds gemeente Winterswijk 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Samen voor Woerden. Colofon

Samen voor Woerden. Colofon Jaarverslag 2014 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Nadere informatie

313 projecten. 13 kerken. 73 projecten. 14 projecten

313 projecten. 13 kerken. 73 projecten. 14 projecten stichting utrecht Present Utrecht in 2016 2.057 vrijwilligers SAMEN 6.752 uur 147 sociaal een gezellige ontmoeting voor heel veel Utrechters! 313 MEER DAN 325 Utrechters kregen een fijner thuis én een

Nadere informatie

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons.

Beste lezers, ... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. Beste lezers,... staan klaar voor de sociaal zwakkeren onder ons. De afgelopen maand weer veel contact met de Syrische statushouders in Purmerend. Nu de mannen alleen langzamerhand allemaal hun gezin overkrijgen

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2014

Beleidsplan 2012-2014 Inleiding De is in februari 2012 opgericht om een formeel kader te vormen voor 1. de activiteiten voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (zoals onder meer - zwerfjongeren, dak- en thuislozen)

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht

Jaarverslag Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht Jaarverslag Stichting Present Dordrecht-Papendrecht 2015 1 Inhoudsopgave Inleiding: Zoeken... 3 1. Missie, visie en werkwijze... 4 Werkwijze... 4 2. Aanbod, inzet en begeleiding van vrijwilligers... 5

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2013 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website: www.presentwageningen.nl

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag Beste lezer, Missie en visie. Kernactiviteiten. Groepen en projecten

Jaarverslag Beste lezer, Missie en visie. Kernactiviteiten. Groepen en projecten Jaarverslag 2014 Beste lezer, Voor je ligt het Jaarverslag van het jaar 2014. Hierin wordt een indruk gegeven hoe Present Almelo zich het afgelopen jaar verder heeft ontwikkeld als partner op de Sociale

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2013 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 Voorwoord Intussen zijn we als Stichting Present Walcheren (voortaan

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2012 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.stichtingpresent-rotterdam.nl E

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting. Present Kampen

Jaarrekening Stichting. Present Kampen Jaarrekening 2013 Stichting Present Kampen Inhoudsopgave: 1. Bestuurverslag 2. Activiteitenverslag 3. Jaarrekening 31-12-2013 4. Begroting 2014 Bestuursverslag 2013 Samenstelling van het bestuur G.J. Brouwer,

Nadere informatie

stichting apeldoorn Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2013

stichting apeldoorn Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2013 stichting apeldoorn Jaarverslag 2015 Jaarverslag 2013 ////////// STICHTING PRESENT IS EEN ORGANISATIE DIE DE BETROKKENHEID VAN BURGERS, BEDRIJVEN, KERKEN, BUURTEN EN ANDERE SOCIALE VERBANDEN WIL STIMULEREN

Nadere informatie

Jaarverslag Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Jaarverslag Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Jaarverslag 2015 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Colofon Samen voor Woerden Het Klooster, Wilhelminaweg 77 3441 XB Woerden T:

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede.

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014. Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 info@presentede. Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2014 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentede.nl Website: www.presentede.nl

Nadere informatie

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015

Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Jaarplan 2016 Moniek Kars - Algemeen Coördinator December 2015 Postadres: Bezoekadres: Postbus 8095 Stationsweg 109 6710 AB Ede 6711 PN Ede Telefoon: 06-45450377 E-mail: info@presentwageningen.nl Website:

Nadere informatie

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE

1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE JAAR PLAN 2015 1 INHOUDSOPGAVEN 1. KORTE BESCHRIJVING PRESENT ALGEMENE DOELSTELLING 2. KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 3. ORGANISATIE 4. HUIDIGE SITUATIE 5. DOELSTELLINGEN 6. GEMEENTE 7. BEGROTING 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer:

Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober. Maatschappelijk nuttig. Hulp bij verhuizing. In dit nummer: Nieuwsbrief 2012, aflevering 4, oktober In dit nummer: Hulp bij verhuizing/ Burendag/Samenwerking met Stichting Present/Alzheimertuin/ Salomon gastlocatie voor Dag van Dialoog/ Taalcoach/Fietscursus en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk

Jaarverslag 2012. Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT. 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk Jaarverslag 2012 Stichting Present Heerhugowaard en Langedijk. Inhoud KANSEN, KANJERS EN KWALITEIT 1 STICHTING PRESENT Heerhugowaard Langedijk 1.1 NAAM, RECHTSVORM EN VESTIGINGSPLAATS 1.2 DOELSTELLING,

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep

Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Beleidsplan 2012-2015 Stichting Steensoep Marian Bentvelzen en Monique Strijk Juli 2012 Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl

Nadere informatie

``` JAARVERSLAG 2015

``` JAARVERSLAG 2015 ``` //////////////////////////////// Stichting Present Delft heeft als kernactiviteit het begeleiden van vrijwilligers die zich willen inzetten voor kwetsbare mensen in Delft. Onze missie is om vrijwilligers

Nadere informatie

KansenNet Jaarverslag.

KansenNet Jaarverslag. KansenNet Jaarverslag 2016 www.kansennet.nl INLEIDING Met Energie en Enthousiasme KansenNet heeft het jaar 2016 met trots en tevredenheid afgesloten. Opnieuw hebben 167 vrijwilligers bestuur, coördinatoren

Nadere informatie

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER

Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER Jaarplan 2016 PRESENT IN DE NOORDOOSTPOLDER 1 Inhoud 1. Formule Present Noordoostpolder blz. 3 2. Sterkte/zwakte analyse blz. 6 3. Doelstellingen 2016 blz. 7 4. Begroting blz. 9 2 1 Formule Present Noordoostpolder

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

"Bedankt... jullie waren voor mij een lichtje in de duisternis"

Bedankt... jullie waren voor mij een lichtje in de duisternis "Bedankt... jullie waren voor mij een lichtje in de duisternis" Beste lezers, Ons goede voornemen voor 2016 houdt stand en hierbij dus onze nieuwsbrief van februari. Onder aanvoering van Martienke zijn

Nadere informatie

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043

Jaarverslag. Postbus 161 3890 AD Zeewolde 06 26 01 80 07 info@stichtingpresent-zeewolde.nl www.stichtingpresent-zeewolde.nl KvK-nummer: 54810043 Jaarverslag IBAN: NL54 Regiobank RBRB 0850 85.00.30.528 0305 2012 2013 Jaarverslag Stichting Present Zeewolde 2012-2013 Inhoudsopgave: 1.0 Inleiding 2.0 Missie & Visie 3.0 Werkwijze & Projectaanpak 4.0

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Buddy project: Nederlands gezin gekoppeld aan een Syrisch gezin.

Buddy project: Nederlands gezin gekoppeld aan een Syrisch gezin. '... geen van beiden denkt eraan om elkaar los te laten." De eerste maand van 2017 ligt achter ons dus hierbij alweer de eerste nieuwsbrief. We begonnen dit jaar met een zeer geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Visiedocument en Activiteitenplan 2013

Visiedocument en Activiteitenplan 2013 Visiedocument en Activiteitenplan 2013 1. Inleiding In Leusden is in september 2006 gestart met het project Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Gemeente Leusden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke

Nadere informatie

Voor eigen regie in zorg en samenleving

Voor eigen regie in zorg en samenleving Voor eigen regie in zorg en samenleving Prima instrument, de Wet maatschappelijke ondersteuning. Mensen zelf hun dingen laten doen. Maar dat gaat niet vanzelf. Daarvoor moet je de burger wel goed toerusten.

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Van betekenis...in Zeewolde

Van betekenis...in Zeewolde Van betekenis......in Zeewolde Postbus161 161 Postbus 3890AD ADZeewolde Zeewolde 3890 0626 2601 0180 8007 07 06 KvK-nummer54810043 54810043 KvK-nummer: Regiobank 85.00.30.528 IBAN: NL54 RBRB 0850 0305

Nadere informatie

Projectplan uitrol Present naar Achterhoek / Winterswijk

Projectplan uitrol Present naar Achterhoek / Winterswijk Aanleiding Present is een landelijke organisatie, werkzaam in inmiddels in ong 130 gemeenten. In 2014 is de eerste Achterhoekse Stichting Present in Doetinchem opgericht. Deze stichting is zeer succesvol.

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

Maak het verschil. Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig.

Maak het verschil. Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig. Maak het verschil Jaarverslag Talentcoach 2015 kort & bondig www.talentcoach.nl Het succes van Talentcoach Talentcoach gelooft dat iedereen in onze samenleving succesvol kan zijn. Pas als je je bewust

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe

JAARVERSLAG 2014. Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe JAARVERSLAG 2014 Samen Present! voor en door bewoners van West-Betuwe INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 1. Missie, aanpak en doelstellingen 2014. 4 2. Begeleiding groepen..... 6 3. Samenwerking met maatschappelijke

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan

s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan s Heeren Loo Stichting Vrienden van Schuylenburg Beleidsplan 2016-2017. Dit plan geeft een korte terugblik over het laatste deel van 2015 en beschrijft de doelstelling, de werkwijze en de voorgenomen plannen

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2011. Met dank aan: JAARVERSLAG 2011 JAARVERSLAG 2011 Groter groeien Met dank aan: Willen is zoeken naar mogelijkheden. Niet willen is zoeken naar redenen. ///////////////////////////////// UITSPRAAK ROB ZIGTER, PERSONAL

Nadere informatie

Hallo, ik ben het jaarverslag van Stichting Present Almelo

Hallo, ik ben het jaarverslag van Stichting Present Almelo Hallo, ik ben het jaarverslag 2013 van Stichting Present Almelo Inhoudsopgave Voorwoord Bladzijde 1 Missie en visie Groepen Projecten Interne organisatie Samenwerkingspartners Financiën Conclusie en vooruitblik

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 STICHTING PRESENT OLDENZAAL

JAARVERSLAG 2015 STICHTING PRESENT OLDENZAAL JAARVERSLAG 2015 STICHTING PRESENT OLDENZAAL Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden Tulpstraat 155 7571 AB Oldenzaal Tel: 06 2021 7375 info@presentoldenzaal.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan:

JAARVERSLAG 2010. Een vliegende start. Met dank aan: JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 Een vliegende start Met dank aan: IK DURF NU DE DEUR WEER OPEN TE DOEN Ik heb Stichting Present ingeschakeld om klussers te zoeken voor het huis van een cliënte met een

Nadere informatie

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017

Business Plan. Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Organisatie: GIDSnetwerk Datum: 11.04.2014 Periode: 01/2014-12/2017 Business Plan Agenda 1 Visie & Business Model 2 Strategie 3 Team & Organisatie 4 Implementatie 5 Financien 1. Visie & Business

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid.

Jaarrapportage 2014. Deze presentatie is een rapportage van de. bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Jaarrapportage 2014 Deze presentatie is een rapportage van de activiteiten van Present Gouda in 2014 en is bedoeld als verantwoording voor de activiteiten die zijn ontplooid. Samenvatting In 2014 is het

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt

Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt Dakloos Apeldoorn Informatie voor spreekbeurt (voor de bovenbouw) Hier willen we je op weg helpen bij het maken van een spreekbeurt. Je hebt ervoor gekozen om je spreekbeurt te houden over daklozen, of

Nadere informatie

Jaaroverzicht. Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving

Jaaroverzicht. Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving Jaaroverzicht 2012 Maatschappelijk betrokken ondernemen en verbondenheid met de samenleving Jaaroverzicht De Zeeuwse Uitdaging 2012 Expertise is van onschatbare waarde Fysieke bijeenkomsten als De Beursvloer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019

Beleidsplan Stichting Seniorenwens 2015-2019 Inhoud Inleiding 2 1. Stichting Seniorenwens 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 2 2.2. Statutaire doelstelling 3 2.3. Afwezigheid van winstoogmerk 3 2.4. Bestemming liquidatiesaldo 3

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip

Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip Vrijwilligerswerk is geen containerbegrip De veranderende politieke en maatschappelijke verhoudingen resulteren in minder overheid en meer burger. Door de terugtredende overheid ontstaat er meer ruimte

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Present Rotterdam

Stichting Present Rotterdam Stichting Present Rotterdam Sociaal Jaarverslag 2014 Present Rotterdam slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden W www.presentrotterdam.nl E info@presentrotterdam.nl

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

Samenvatting beleidsplan 2014-2018

Samenvatting beleidsplan 2014-2018 Samenvatting beleidsplan 2014-2018 The Nethrelands-Turkey Friendship Foundation Bezoekadres: Pieter Cornelisz. Hooftstraat 47, 1071 BN Amsterdam Tel: 020-7763 09 55 Mobiel; 06-52 627 833 Web: www.ntff.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht

Beleidsplan Stichting Hulpdienst In-Zicht Beleidsplan 2014-2017 Stichting Hulpdienst In-Zicht Veenendaal - 9 mei 2014 Stichting Hulpdienst In-Zicht Markt 10-3901 DN Veenendaal (06) 38255710 - www.hulpdienstinzicht.nl - info@hulpdienstinzicht.nl

Nadere informatie

Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties Samenwerken Verbinden Inspireren Jaarverslag 2013 Samen voor Woerden: hét netwerk voor Maatschappelijk Betrokken Organisaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Present Ede. aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander

Jaarverslag 2009. Stichting Present Ede. aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander Jaarverslag 2009 Stichting Present Ede aanwezig in het hier-en-nu als cadeau voor die ander Stichting Present Ede is opgericht op 22 juni 2009. De akte van oprichting is verleden door notaris mr. P.T.A.

Nadere informatie

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012

Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Platform Maatschappelijke Ondersteuning Jaarverslag 2012 Jaar van 'oprichting' Wij behartigen uw belangen zodat ook u mee kunt doen! Platform Maatschappelijke Ondersteuning Opgericht: 20 juni 2012 Adres:

Nadere informatie

Apeldoorn)voor)elkaar!) Strategisch)document) Maart)2014) ) 2014&2017!

Apeldoorn)voor)elkaar!) Strategisch)document) Maart)2014) ) 2014&2017! Apeldoorn)voor)elkaar) Strategisch)document) Maart)2014) ) 2014&2017 Inhoud' Inleiding...3 Missieenvisie...4 Organisatie...5 GeschiedenisPresent...5 OrganisatievormPresent...5 Analysemaatschappelijkeontwikkelingen...7

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren

Jaarverslag. Stichting Present Walcheren Jaarverslag Stichting Present Walcheren 2014 Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen worden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Voorwoord... 3 3. Comité

Nadere informatie