stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "stichting apeldoorn Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 stichting apeldoorn Jaarverslag 2013

2 ////////// STICHTING PRESENT IS EEN ORGANISATIE DIE DE BETROKKENHEID VAN BURGERS, BEDRIJVEN, KERKEN, BUURTEN EN ANDERE SOCIALE VERBANDEN WIL STIMULEREN EN ORGANISEREN. ALS VRIJWILLIGERSMAKELAAR BIEDT PRESENT GROEPEN BURGERS DE MOGELIJKHEID OM EEN ZINVOLLE EN GOED BESTEDE DAG TE BELEVEN DOOR ZICH ONBETAALD EN OP PROJECTBASIS IN TE ZETTEN VOOR MENSEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET ARMOEDE, EEN SLECHTE GEZONDHEID EN/OF EEN SOCIAAL ISOLEMENT. PRESENT WIL ZO IN DE SAMENLEVING EEN BEWEGING OP GANG BRENGEN WAARBIJ STEEDS MEER MENSEN HET VANZELFSPREKEND VINDEN OM NAAR ELKAAR OM TE ZIEN. ////////// 2 3

3 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD 7 2 WIJ ZIJN PRESENT VISIE DE FORMULE IN PRAKTIJK CHARIBAROMETER GROEPEN INZET EFFECT 10 3 ORGANISATIE 14 4 STAND VAN ZAKEN 15 5 PROJECTEN VERHUIZERS PRESENT MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN PRESENT BEURSVLOER NL DOET 21 6 SAMENWERKING MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES WOONCORPORATIES COLLEGA ORGANISATIES BEDRIJFS-PARTNERS 24 7 FINANCIËN 26 8 CONCLUSIE EN VOORUITBLIK inhoudsopgave

4 1 Voorwoord Vroeger was het vanzelfsprekend: zorgdragen voor elkaar. Dat vanzelfsprekende is in Nederland steeds meer weggevallen, sociale structuren brokkelen af. Daarnaast wordt de samenleving steeds ingewikkelder, de overheid trekt zich steeds meer terug. In dat spanningsveld wil Present acteren, bruggen bouwen, verbanden leggen. Gelukkig zijn er nog altijd mensen die iets willen betekenen voor de samenleving. Ze weten vaak alleen niet hoe. Present slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben, en mensen die hulp nodig hebben. Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2014 van Present Apeldoorn aan. Echt ervaren wat de impact is van Present kan alleen door mee te doen aan Present projecten. Als team en bestuur hebben we de gewoonte jaarlijks een project te doen. Dit jaar zijn we met dementerende ouderen naar de buurtmarkt gewandeld. Ook deze keer was ik onder de indruk wat een verschil een groep vrijwilligers kan maken als ze maar een klein beetje van hun tijd beschikbaar stellen. Goede zaak dus om te zien dat de beweging van Present zich steeds verder uitbreidt. In dit verslag over 2014 willen we het werk van Present Apeldoorn zichtbaar maken en u meenemen in de belangrijkste ontwikkelingen. Ik wens u veel leesplezier en nodig u van harte uit om in het komende jaar - voor het eerst of opnieuw - mee te doen in de beweging van steeds meer mensen die het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. KARIN VAN DILLEN, ALGEMEEN COÖRDINATOR 6 7 voorwoord

5 2 Wij zijn Present 2.1 Visie Present geeft mensen een instrument in handen om burgerschap vorm te geven en daarmee te experimenteren. De visie van Present is om in de samenleving een beweging op gang te brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Het doel is om Noaberschap opnieuw vorm te geven. Met andere woorden: we willen een steentje bijdragen aan het proces van Civil Society. Dat doen we door informele netwerken te versterken. Elke groep die zich aanmeldt is welkom: verenigingen, sportclubs, kerkelijke groepen, praatgroepen, vriendengroepen, families, collega s, buurtgenoten, etc. Een belangrijk deel van onze werkzaamheden bestaat dan ook uit het benaderen en activeren van bestaande groepen in de samenleving. Zij zetten zich in voor anderen met een hulpvraag van wie het eigen netwerk ontoereikend is of die problemen hebben op het gebied van financiën en gezondheid. In de praktijk betreft dat met name ouderen, langdurig werklozen, etnische minderheden, chronisch zieken, mensen met een verstandelijke beperking of psychische problemen, alleenstaande moeders, zwaar belaste mantelzorgers, ex-gedetineerden en dak- en thuislozen. 2.2 De formule in praktijk Met groepen die zich willen inzetten worden de volgende stappen doorlopen: Stap 1) Presentatie: Hoe werkt Present? Stap 2) Inventarisatie: Wat is het aanbod van de groep? Stap 3) Matching: Aanbod koppelen aan de vraag Stap 4) Voorbereiding: Alles regelen Stap 5) Realisatie: Uitvoering door de groep Stap 6) Evaluatie: Terugblik op hoe het is gegaan Stap 7) Follow up: Mogelijke vervolginzet inventariseren De missie van Present is om een brug te slaan tussen groepen mensen die iets te bieden hebben en cliënten van maatschappelijke organisaties (hulpverlenings-organisaties, van gemeenten tot zorginstellingen en woningcorporaties) die daarmee geholpen kunnen worden. 2.3 Charibarometer Voor de derde keer heeft Present afgelopen jaar meegedaan met het jaarlijks onderzoek naar de bekendheid en waardering van goed doelen: de Charibarometer. De verschillen met afgelopen jaren zijn niet heel groot. Als we de feiten op een rij zetten, ontstaat dit beeld: Onze landelijke naamsbekendheid is nog steeds 2 procent. Daar ligt voor ons een uitdaging. Overigens is in plaatsen waar Present langer dan drie jaar actief is, onze naamsbekendheid gemiddeld het dubbele, 4 procent. De waardering voor Present blijft onveranderd hoog. Gemiddeld heeft deze een 8 9 wij zijn present

6 score van 82 punten, op een schaal van 100. In plaatsen waar we actief zijn, is dit 85 punten. Op de imago-rangorde zijn we gestegen van plaats 73 naar plaats 67. In de top 40 van organisaties die de hoogste waardering genieten, nemen we de 15e plaats in (2013: 21). Net achter de Nederlandse Brandwonden Stichting en vlak voor het Leger des Heils. In die lijst zijn de we de eerste organisatie die geen grote landelijke bekendheid heeft. 2.4 Groepen inzet Present werkt met groepen die zich aanmelden, steeds vaker krijgen we de vraag van individuen die zich via Present in willen zetten, daarvoor hebben we het fenomeen flexwerker en herhaalgroep in het leven geroepen. ////////// Flexwerkers Een flexwerker is iemand die zich met een bepaald aanbod (bijvoorbeeld schoonmaken, behangen, tuinieren, wandelen met ouderen, etc.) vrijwillig en flexibel beschikbaar stelt. Wanneer er dan een klus is waar op dat moment geen passende groep voor is, kan Present flexwerkers inzetten. Een aantal flexwerkers samen, vormt een groep. Een flexwerker kan zelf aangeven op welke momenten hij/zij beschikbaar is. ////////// Herhaalgroep Een herhaalgroep is een bestaande groep die zich meerdere keren per jaar wil inzetten, voorbeelden van herhaalgroepen in 2014 zijn: groep mannen uit de NGK die zich maandelijks inzetten en de Sunday Assembly die zich ook maandelijks door Present laat inzetten. Verdeling van eenmalige, flex en herhaal groepen in Effect Stichting Present Apeldoorn heeft als missie: een brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen zijn. We stimuleren bewustwording en geven het hulpverleningstraject regelmatig een duw in de goede richting. De projecten die we organiseren, gaan verder dan een dagje aan de slag via Present. ////////// Voor de vrijwilliger drempel verlagen voor moderne vrijwilliger. De werkwijze van Present maakt het mogelijk dat ook burgers met een drukke agenda zich in kunnen zetten en dat nieuwe vrijwilligers een lage drempel ervaren om met vrijwilligerswerk kennis te maken. De projecten zelf hebben impact op de vrijwilligers. Mensen uit verschillende leefwerelden ontmoeten elkaar: drukke tweeverdieners, daklozen, jongeren, mensen in een sociaal isolement, succesvolle zakenmensen, verslaafden, Vinex burgers, bewoners van achterstandswijken, leden van kerken en medewerkers van bedrijven. De ontmoetingen roepen vragen op en geven stof tot nadenken: Dat deze mensen in zulke omstandigheden leven, in mijn eigen stad; ik had geen idee. Er is sociale en materiële armoede en voor een deel van de inwoners van Apeldoorn is dat een dagelijkse nachtmerrie. Tegelijk is armoede voor veel Apeldoorners zo ver van het bed dat ze er niet wakker van liggen. Als Stichting Present focussen we ons in eerste instantie op die tweede groep en we dagen hen uit om een stukje van hun tijd en energie beschikbaar te stellen voor anderen. Elke klus geeft voldoening én plezier. Daarnaast is de ontmoeting met de ander een waardevolle ervaring. De deelnemer geeft dus niet alleen, hij ontvangt ook. ////////// Voor de hulpontvanger De inzet van een groep heeft veel impact. Meer dan een opgeruimd huis of een leuke activiteit in eerste instantie doet vermoeden. De komst van een groep mensen is een kans voor de hulpontvanger. Het geeft hem/haar een reden om zelf actief te zijn. De hulpontvangers zijn vaak mensen die aan de rand van de samenleving staan, ze hebben geen makkelijk leven. Hulpontvangers zijn bijvoorbeeld ouderen, daklozen, zieken of mensen met psychische problemen. De vrijwilligers kunnen de problemen niet oplossen, maar hun inzet geeft de ontvanger wel een zetje in de goede richting. Het contact met wij zijn present

7 Hulpontvanger: Het lijkt wel of ik jarig ben en niet eens een jaar ouder word de mensen is daarbij minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor mensen is het vaak bijzonder dat een groep hen zomaar komt helpen. De hulpontvanger voelt zich hierdoor de moeite waard en durft weer vooruit te kijken. Voor de begeleidende professional ontstaan zo kansen dit om te zetten in meer structurele oplossingen. Wederkerigheid Tijdens het locatiebezoek voorafgaand aan een project vraagt door de projectcoördinator van Present altijd of en in hoeverre de hulpontvanger in staat is zelf mee te werken. Soms betekent het dat degene die we helpen de projectzaken inkoopt, zijn netwerk inschakelt, meewerkt op de project dag, enzovoort. Soms is het schenken van een kop koffie het enige wat een hulpontvanger kan bijdragen. Het verhoogd in veel gevallen het zelfrespect van hulpontvangers wanneer zij zelf regie over hun klus kunnen houden. ////////// Voor de hulpverlener informele zorg versterkt formele zorg De groepen zijn zelf geen hulpverleners. Zij werken aanvullend op bestaande hulpverlening. De vrijwillige acties zijn ingebed in professionele trajecten en geven daar een flinke impuls aan. Cliënten worden altijd door hulpverleners aangemeld. Het gaat om mensen die op beton leven omdat ze geen geld hebben om vloerbedekking te kopen, en geen mensen hebben in hun omgeving die die vloerbedekking voor hen willen leggen. Het gaat om mensen die door omstandigheden of beperkingen niet in staat zijn huis en tuin op te ruimen waardoor ze steeds verder in een isolement raken. Daarnaast worden ze niet-zelden geconfronteerd met klagende buren. Vanuit Present worden de vrijwilligers professioneel aangestuurd en op locatie begeleid tot het einde van het project. Daarentegen ligt de verantwoordelijkheid voor cliënten, hulpontvanger(s) en materiële objecten bij de maatschappelijke organisaties waarmee wordt samenwerkt. Van een hulpverlener: De inzet van mijn aanmelding was om Anna uit haar negatieve, passieve spiraal te krijgen. En dat is erg goed gelukt! Ze heeft sinds de klus dag van de groep vrijwilligers, zelf de slaapkamer die aan de tuin zit, verder aangepakt. Helaas heeft ze de afgelopen weken niks kunnen doen, omdat ze door haar rug is gegaan. Tijdens het fanatieke klussen! Maar ze zal het klussen deze week weer verder oppakken: de elektriciteit is aangelegd, het muurtje is gestukt en alle materialen zijn in huis om de slaapkamer af te maken (schilderen, vloer leggen). In de rest van het huis zijn de lamellen vervangen en ontstaat er geen nieuwe rommel. Het zijn ontwikkelingen waar ik echt verbaas van sta, heel gaaf. En de klus dag van de vrijwilligers heeft daar echt een hele grote invloed op gehad!!! Bedankt voor jullie samenwerking in deze! En wat mij betreft: Op naar een vervolg! wij zijn present

8 3 Organisatie 4 Stand van zaken In 2014 is de samenstelling van bestuur en medewerkers als volgt: Het bestuur Bram Wattel, voorzitter Johan Lammers, secretaris Gerrit Veeneman, penningmeester Bert Blaauw, Emmy Hollander Frank van Klink Peter van Dillen (adviseur) ////////// AANTAL UREN VRIJWILLIGE INZET Aantal vrijwilligers ////////// AANTAL INGEZETTE GROEPEN Aantal uur vrijwilligers Operationeel team: Karin van Dillen, algemeen coördinator Marloes Pen, coördinator projecten Joanne de Hen, coördinator bedrijven Jan-Christiaan Nieuwenhuis, administratie Jan Schrier, projectcoördinator Grea de Vries, projectcoördinator Ton Douwes, projectcoördinator verhuizers Present Joke Versteeg, financiële administratie Arjan Boone, vormgever Begroot Gerealiseerd Comité van aanbeveling: John Berends (Burgemeester Apeldoorn) Meta Neeleman (Directeur Orpheus) Michiel van Maarseveen (Directeur Paleis het Loo) Arnold van Eijk (Directievoorzitter Rabobank) Posten voor comité lid uit onderwijs en gezondheidzorg zijn eind 2014 vacant geraakt. Nieuwe leden zijn aangezocht stand van zaken

9 ////////// WEBSITE EN CRM Met het project Present Online is in een korte tijd een enorme vernieuwingsslag gemaakt in de ICT van Present. Het resultaat: alle stichtingen hebben sinds mei 2014 toegang tot een frisse nieuwe eigen website en een online CRM voor het beheren van alle projecten. ////////// HERKOMST VAN DE GROEPEN ////////// MIEP VAN DER ZEE TROFEE Op 1 maart 2014 werd de Miep van der Zee trofee uitgereikt aan Stichting Present Deze trofee is een blijk van waardering voor personen of organisaties die zich binnen de Apeldoornse samenleving bijzonder hebben onderscheiden op het terrein van cultureel erfgoed, natuurbehoud, relatie kerken en samenleving, en/of omzien naar de ander, én die op deze terreinen ook steeds ter plekke aanwezig was. De trofee is genoemd naar oudraadslid Miep van der Zee, die al jaren een warm hart toont voor bovengenoemde onderwerpen. De prijs is bij haar afscheid van de actieve politiek ingesteld door het bestuur en de fractie van de ChristenUnie Apeldoorn. Eerder ging de trofee naar de organisatoren van Lumido. De Miep van der Zee-trofee is in de Markenhof in Beekbergen uitgereikt door de naamgeefster van de prijs. Ter gelegenheid van de uitreiking verrichtte een groep enthousiaste ChristenUnie-leden een middag vrijwilligerswerk bij de Markenhof, een verpleeghuis voor mensen met het Korsakov-syndroom. Waar kwamen in 2014 de groepen vandaan. ////////// SOORTEN PROJECTEN We maken onderscheid tussen twee hoofdcategorieën projecten: 56 Sociale projecten in Praktische projecten in stand van zaken

10 5 Projecten 5.1 Verhuizers Present Verhuizing, wanneer er niemand is die kan helpen In 2012 bleek, na onderzoek, dat er in Apeldoorn een grote groep mensen was die niet in staat waren hun verhuizing te organiseren. Hulpverleners klopten veelal bij Present aan voor hulp van vrijwilligers. Present heeft een plan gemaakt om hulp te kunnen bieden bij deze spoedklussen. Dankzij de inzet van een grote groep flexwerkers was Present in staat in december 2013 de eerste twee verhuisprojecten te coördineren onder de naam Verhuizers Present. We zijn dankbaar dat het van de Craats fonds het belang van deze dienst inzag en Present te hulp schoot bij de organisatie van deze verhuisprojecten. In 2014 zijn er 26 verhuisprojecten gedaan. Bij 26 mensen die hun verhuizing op geen andere manier wisten te regelen, is een last van de schouders gevallen toen ze hoorden dat een groep vrijwilligers via Present Apeldoorn hen zou komen helpen. 5.2 Maatschappelijk Ondernemen Present Steeds vaker zijn bedrijven actief in het kader van MBO. Het maatschappelijk bewustzijn van bedrijven groeit. De motivatie voor bedrijven is vaak een combinatie van idealen en verantwoordelijkheden enerzijds en zakelijke overwegingen anderzijds. Bedrijven passen zich aan, in een tijd waarin de overheid zich op kerntaken terugtrekt en waarin bedrijven een grotere verantwoordelijkheid voelen voor de sociale, fysieke of economische omgeving. Omzetstijging en winst zijn niet de enige pijlers onder een gezonde bedrijfsvoering. Er is meer nodig om een gezonde (sociale) omgeving te creëren. Het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten, financiën en netwerken in de (lokale) samenleving draagt hier voornamelijk aan bij. Maar ook is het invullen van MBO activiteiten in aanbestedingen een voorwaarde bij ISO normering, dit als kwaliteitsinstrument waar MBO als voorwaarde wordt gesteld. Betrokken ondernemen is oog hebben voor de samenleving. Present komt de hulp daar waar het nodig is. De onderneming geeft niet alleen invulling aan de verantwoordelijkheid die het heeft ten opzichte van de samenleving. Het brengt bedrijven ook zakelijke winst in de vorm van versterking van het imago, het aanboren van nieuwe markten, en uitbreiding van het netwerk en kennis. Present streeft naar een win-win situatie voor zowel bedrijven als voor medewerkers als voor de lokale samenleving. De sterke kant van bedrijven is hun ondernemerschap, commerciële vaardigheid, kennis en kunde. Daar kunnen maatschappelijke organisaties van leren. Bij maatschappelijke organisaties ligt de kracht onder andere op het gebied van de creativiteit om met beperkte middelen doelen te bereiken, of bij het enthousiasmeren en aansturen van de vrijwilligers. In 2014 hebben 22 bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid getoond door de inzet van werknemers-vrijwilligerswerk. Een project kan diverse vormen aannemen, van een dagje vrijwilligerswerk doen met een afdeling, tot een activiteit die aansluit op de kernactiviteit van de onderneming. Werknemers die vrijwilligerswerk doen, kunnen hun expertise inzetten of het juist fijn vinden om eens met iets heel anders bezig te zijn. Het vergroot de betrokkenheid van de medewerker met de samenleving en heeft een positieve weerslag op de organisatie. De Apeldoornse samenleving is op dit vlak volop in beweging. Daast inzet in groepen kunnen bedrijven ook meedoen aan de maatschappelijke beursvloer. Op 22 mei was het jaarlijkse bedrijvenevent waar zo n 60 betrokken ondernemers aanwezig waren. Het prachtige kasteel van Parc Spelderholt vormde het decor voor deze inspirerende bijeenkomst. In 2014 werd Present Apeldoorn lid van het NIBO, een onderdeel van MVO Nederland. Dit om onze intentie om betekenis te hebben voor maatschappelijk betrokken ondernemers, kracht bij te zetten projecten

11 5.3 Beursvloer Op 19 november vormde het Apeldoornse stadhuis het decor voor de feestelijke 10e editie van de Beursvloer Apeldoorn. Er werd geanimeerd gehandeld door bedrijven en maatschappelijke organisaties. In totaal zijn 161 matches gemaakt en zijn er 5 Super aanbiedingen uitgedeeld door BOSWORX ICT - COMPUTERS MET SUPPORT KPMG OP MAAT PROFESSIONEEL ADVIES WAGENPLAN, AUTOLEASE VAN CENTRAAL BEHEER ACHMEA DUURZAME VERVOERSOPLOSSING ARQUERO- DENKKRACHT BLINQ BLINQENDE WAARDEBONNEN VAN TOTAAL 1700 EURO Op de beursvloer website kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties vraag en aanbod ook lopende het jaar kenbaar maken 5.4 NL doet Ook in 2014 was Present samen met het Verenigingsburo Intermediair voor NL doet. Present heeft daarom haar bedrijvenachterban op de hoogte gesteld van de mogelijkheid tijdens NL doet met het bedrijf een NLdoet klus te klaren. Tien bedrijvengroepen hebben Present gevraagd te bemiddelen en deze projecten te begeleiden. Ook voor Burgemeester en Wethouders heeft Present een project voorbereid en begeleid. Na afloop van NL doet neemt Present de klussen die zijn blijven staan en die passen bij de Present formule over zodat later in het jaar, wanneer een passende groep zich heeft gemeld, deze projecten alsnog kunnen worden uitgevoerd. Uit de evaluatie van een groep: Wij, deelnemers van onze groep, vonden het fijn om met een aantal bewoners van De Viermaster te gaan winkelen op het Adelaarsplein. Het weer werkte aan alle kanten mee. Onderweg waren er leuke gesprekjes met de bewoners. We werden door de mevrouw van de oliebollenkraan spontaan getrakteerd op een grote zak oliebollen. Die hebben we bij terugkomst in de Viermaster samen genuttigd. Wij kregen de indruk dat de bewoners het ook op prijs hebben gesteld. Het enthousiasme van de hulpverlener werkte mee om dit project tot een succes te maken. De kennismaking vooraf was ook goed om de deelnemers te kunnen voorbereiden. Ik heb geen verbeterpunten. Het smaakt wel naar meer. Met hartelijke groet, projecten

12 6 Samenwerking Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met maatschappelijke organisaties. Deze samenwerking is onmisbaar: zij weten welke hulp er nodig is en waar wij de vrijwilligers het beste kunnen inzetten. Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen hulpverlener, de hulpverlener houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor de zorg aan zijn/haar cliënt. 6.1 Maatschappelijke organisaties Binnen Apeldoorn heeft Present in 2014 met hulpverleners of medewerkers van de onderstaande organisaties concreet samengewerkt rond projecten. Apeldoorn Rein Handje hulp Philadelphia Atlant Horeb Reina s zorg Bureau Colpa Iriszorg RIWIS Zorg en Welzijn Bureau Jeugdzorg Leger des Heils s Heerenloo CJG Mantelzorger diverse NL doet school CSO de Zonnehoek Mee Veluwe Siza DaAr Menorah Apeldoorn Stimenz de Goede Zorg Moviera Vrouwenopvang Tactus de Kap Mudanthe William Schrikker Groep De Klup OGGZ - Oost Veluwe WMO loket de Woonmensen Ons Huis Zorggroep Apeldoorn Geluk en co GG-net Parc Spelderholt Passerel Met veel maatschappelijke organisaties hebben we contacten gelegd, met als doel om het netwerk zo groot mogelijk te maken zodat de groepen die zich aanmelden inderdaad een project kunnen uitvoeren dat is toegespitst op hun aanbod. In 2014 is een begin gemaakt met het aangaan van partnerships met Maatschappelijke Organisaties. Om de Present formule te verduurzamen wordt ook aan Maatschappelijke Organisaties gevraagd financieel bij te dragen. We zijn blij dat er wat dat betreft al een aantal schapen over de dam zijn. ////////// AANTAL UREN VRIJWILLIGE INZET 6.2 Wooncorporaties Aantal vrijwilligers Een groot deel van de projecten vindt plaats in woon- en leefsituaties. De groepen die zich in willen zetten, gaan aan de slag in wijken en in en om huizen. Grotendeels zijn dit huizen van de Apeldoornse wooncorporaties. In 2012 hebben we een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de samenwerkende wooncorporaties toegezegd hebben Stichting Present Apeldoorn op projectbasis financieel te willen ondersteunen. 6.3 Collega organisaties Aantal uur vrijwilligers ////////// aantal projecten in huizen van wooncorporaties in 2014 de Goede Woning de Woonmensen Ons Huis Met het Verenigingsburo, nu Stimenz, de Kap en Stichting Ontmoeting bestaan goede banden. Er is regelmatig contact en afstemming om elkaar te ondersteunen en te versterken en om te voorkomen dat we overlappende werkzaamheden doen. Met het Verenigingsburo werkt Present samen in het kader van NL-Doet en de Beursvloer. Daarnaast heeft Present Apeldoorn contact met het verenigingsburo rond de maatschappelijke stages. Present Apeldoorn is een van de instellingen waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven om hun stage te doen. Een groepje leerlingen meldt zich bij Present, ze krijgen een presentatie over het werk van Present. De leerlingen geven zelf aan bij welke doelgroep ze willen worden ingezet, wanneer en voor hoeveel uur. Vervolgens zoekt Present een geschikt project of geschikte projecten samenwerking

13 De Kap is één van de doorverwijzers van projecten. Projecten die te groot zijn om één vrijwilliger naar toe te sturen komen bij Present Apeldoorn terecht. Andersom is er ook sprake van doorverwijzing. Daarnaast hebben de Kap en Present regelmatig contact als goede buren aan de Regentesselaan. Stichting Ontmoeting is samenwerkingspartner rond het organiseren van kortdurende netwerken die voortvloeien uit Present projecten. Daarnaast maakt Present gebruik van de training van Stichting Ontmoeting voor vrijwillige projectcoördinatoren. Present nam in 2014 actief deel aan het platform informele zorg. 6.4 Bedrijfs-Partners De Stichting is zeer gelukkig met de input vanuit het bedrijfsleven. Behalve financiële input wil Present bedrijven blijven uitdagen zich in te zetten in maatschappelijke projecten. Bedrijven voelen zich verantwoordelijk voor de omgeving waar hun bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. In 2014 zijn 22 bedrijfsprojecten gerealiseerd. Om projecten te organiseren is het noodzakelijk begeleidingsuren te maken. De kracht van Present is dat projecten goed voorbereid, begeleid en geëvalueerd worden. Voor het matchen en begeleiden van projecten voor bedrijven vraagt Present een bijdrage van bedrijven. Op de laatste twee pagina s van dit jaarverslag vindt u de bedrijven die zich aan de stichting verbonden hebben. Naast partners die financieel bijdragen zijn er ook partners die middelen in natura ter beschikking stellen, te denken valt aan vormgeving, drukwerk, administratie, locatie etc. Behalve gemeentelijke subsidie ontving Present Apeldoorn in 2014 bijdragen van het van der Craats fonds en van het Skanfonds samenwerking

14 7 Financiën 8 Conclusie en vooruitblik ////////// OVERZICHT FINANCIËN Staat van Baten en Lasten Werkelijk 2013 Werkelijk 2014 We kijken terug op een jaar waarin veel mensen hun krachten gaven aan mensen en situaties die dit goed konden gebruiken. Heel veel mensen ontdekten hoe veel plezier en voldoening het geeft als groep ingezet te worden. Er zijn bruggen gebouwd in projecten waar verschillende leefwerelden elkaar raakten. Baten Baten uit eigen Fondswerving Subsidies van overheden Overige baten Som der baten Omdat de Present formule in Apeldoorn in een behoefte voorziet willen we al het mogelijke doen om de organisatie, ook in financieel zware tijden, in de lucht te houden. Juist onze doelgroep: de zwakkeren in de samenleving komen steeds meer aan de rand te staan, getroffen door maatregelen in de zorg, werkloosheid. Gelukkig zijn er binnen de samenleving nog steeds mensen, organisaties, bedrijven die zich hun lot aantrekken en het werk mee willen dragen. Lasten Lasten organisatie projecten Present Apeldoorn bedankt iedereen die vertrouwen in ons heeft gehad, groepen, hulpverleners, hulpontvangers en financiers. Lasten eigen Fondswerving Lasten Beheer en Administratie Vooruitblik op 2015 Som der Lasten Resultaat De cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening van april 2014 De jaarrekening is opgesteld conform de geldende wet en regelgeving voor de jaarverslaggeving van fonds wervende instellingen. Op verzoek kan een volledige jaarrekening bij de Stichting worden opgevraagd. Stichting Present Apeldoorn is in juni 2008 opgericht en de werkzaamheden van de stichting zijn vanaf dat moment gestart. De statutaire vestigingsplaats is Apeldoorn. Stichting Present Apeldoorn is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer Stichting Present Apeldoorn valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals bedoeld in het vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Groepen In het komende jaar hebben wij ons voorgenomen het aantal in te zetten groepen te overtreffen. Tenslotte is ons doel een beweging op gang brengen, dat kan alleen wanneer steeds meer en steeds andere mensen ingezet worden. Vaste vrijwilligers Om de overheadkosten zo laag mogelijk te houden willen we meer met vrijwilligers binnen het operationele team werken. Verhuizers Present In 2014 is de inzet van groepen om te helpen met verhuizen een gat in de markt gebleken. Ook in 2015 willen we graag doorgaan met deze hulp aan hen die een verhuizing zonder hulp van vrijwilligers niet voor elkaar krijgen. Vaker dan eens Voor groepen die zich structureler willen inzetten hebben we samenwerking gezocht met Stichting Ontmoeting. We zijn voornemens deze vorm van groepen inzet nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen conclusie en vooruitblik

15 Fondsen Voor het komende jaar willen we ons opnieuw toeleggen op het verkrijgen van subsidies vanuit de gemeente, woningcorporaties en andere fondsen. Daarnaast willen we doorgaan met het ontwikkelen van relaties met potentiële partners. Dit alles om onze financiële basis zeker te stellen. Maatschappelijke organisaties In 2015 willen we maatschappelijke organisaties als partner verbinden aan Present door samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten. Hulpverlener: Ik wil Present ontzettend bedanken voor de hulp bij de verhuizing van mijn cliënt. Ik heb de (flex)mannen ook al per mail bedankt voor hun inzet! Het verliep goed, ook dankzij de goede voorbereidingen. Van mijn cliënt kreeg ik grote complimenten. Zonder jullie hadden we het niet gered, echt een goede ervaring!! Fannoten De landelijke Present organisatie heeft een module voor online doneren ontwikkeld. Present Apeldoorn wil de uitdaging aangaan particulieren fannoot van de organisatie te maken MBO We willen bedrijven stimuleren hun MBO voornemens lokaal te verzilveren en samenwerking te zoeken met Present. In de eerste plaats door middel van de inzet in ééndaagse projecten in het kader van teamcoaching of als teamuitje maar ook door deelname aan de Beursvloer. Het concept teamcoaching via Present biedt (management) teams de mogelijkheid samen sterker te worden door middel van een zinvolle bezigheid, onder leiding van een coach. Beursvloer Present wil ook in 2015 zorgdragen voor de organisatie van de Beursvloer in Apeldoorn. Het biedt ons een steun in de rug dat de Gemeente Apeldoorn besloten heeft een deel van de kosten hiervoor voor haar rekening te nemen. De beursvloer bereiden we voor met (bedrijven)partners en het Verenigingsburo. Bestuur en team Stichting Present Apeldoorn conclusie en vooruitblik

16 Partners Present in partners

17 Stichting Present Apeldoorn Regentesselaan 2b Postbus GL Apeldoorn Rabobank: NL53 RABO

Jaarverslag 2013. Present Nederland

Jaarverslag 2013. Present Nederland Jaarverslag 2013 Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2013 van Stichting Present Nederland aan. Present is en blijft een club naar mijn

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE

't Groene Sticht. Beschrijving van de good practice. Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010. Auteur(s) Datum MOVISIE 't Groene Sticht Beschrijving van de good practice Auteur(s) Datum MOVISIE Maaike Kluft Judith Metz Utrecht, februari 2010 Utrecht, 12 februari 2010 * 't Groene Sticht Deze publicatie is ontwikkeld als

Nadere informatie

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad

humanitas Jaarverslag 2014 Afdeling Groningen stad humanitas Jaarverslag Afdeling Groningen stad Akerkhof ZZ 22 9711 JB Groningen Telefoon: (050) 312 60 00 mip.groningen@humanitas.nl www.humanitasgroningen.nl Missie Humanitas Nederland Humanitas is een

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen

Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Ondersteunen, Aanmoedigen en Uitnodigen Uitvoeringsnotitie Vrijwilligerswerk 2014-2016 November 2013 1 Hoofdstuk 1 - Aanleiding & Inleiding 1.1 Aanleiding Wie in Doetinchem vrijwilligerswerk wil doen kan

Nadere informatie

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk

Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk Vrijwilligerswerkbeleid: vrije wil, nuttig werk 1. Inleiding Vrijwilligerswerk ontstaat daar waar mensen om verschillende motieven onbetaald zich willen inzetten, variërend van morele redenen, zelfontplooiing

Nadere informatie

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24

Jaarbeeld 2011. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Jaarbeeld 2011 Stichting Ravelijn april 2012 In dit Jaarbeeld 2011 o.a. Ravelijn zoekt keien van vrijwilligers 8 Ik heb Sandra zien groeien 18 Bedrijfsruimten Havikshorst buitenkans 24 Stichting Ravelijn

Nadere informatie

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt

Bouwen aan Buurthulp. Handboek voor het organiseren van. onderlinge hulpverlening in de buurt Bouwen aan Buurthulp Handboek voor het organiseren van onderlinge hulpverlening in de buurt Auteurs: Wilco Kruijswijk, Kitty van den Hoek en Jan Willem van de Maat Met dank aan: Anita Peters en Annette

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.

Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag. Jaa rve rsla 201 g 1 Stichting Vitalis Waldeck Pyrmontkade 674 2518 CK Den Haag Postadres: Postbus 608 2501 CP Den Haag T 070-345 75 71 E info@vitalisdenhaag.nl W www.vitalisdenhaag.nl Jaarverslag 2011

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,-

JAARVERSLAG 2014. Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- JAARVERSLAG 2014 Investering 37.000,- Opbrengst 80.778,- H E T E F F E C T V A N S A M E N W E R K E N Waarom moeilijk doen als het samen kan? Als initiatiefnemer van de Roosendaalse Uitdaging grijp ik

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte

Jaarverslag 2014. van. Inloophuis De Ruimte http://www.inloophuisderuimte.nl Inloophuis De Ruimte Hengelostraat 39 1324 GR Almere Jaarverslag 2014 van Inloophuis De Ruimte maart 2015 Kamer van Koophandel: 39070561 Telefoon: 036 533 94 64 / 036 540

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid.

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Verder Werken...... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid Commissie Vrijwilligersbeleid Geen mens is een Eiland, geheel op zichzelf John Donne 1572/1631 Uit:

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie