Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde. Informatie voor een anonieme eiceldonor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde. Informatie voor een anonieme eiceldonor"

Transcriptie

1 Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Informatie voor een anonieme eiceldonor

2 Inhoudsopgave Inleiding 0 Wettelijke voorwaarden voor een anonieme eiceldonor 0 Voor wie zijn uw eicellen bestemd 0 Het doel van de eicellen 0 Onderwerpen die we van tevoren met iedere eiceldonor bespreken 0 Uw leeftijd 0 Uw gezondheid 0 Uw erfelijke eigenschappen 0 Infectierisico s 0 Afspraken over eiceldonatie 0 Geheimhouding 0 Juridische aspecten 0 De wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting 0 De relatie eiceldonor donorkind 0 De IVF-behandeling met eiceldonatie 0 Synchronisatie van donor en ontvanger 0 De cyclus van de donor 0 De follikelpunctie 0 De bevruchting in het laboratorium 0 Het invriezen en bewaren van embryo s (cryopreservatie) 0 De kans op een zwangerschap 0 Het verloop van de zwangerschap 0 Overige informatie 0 Na uw donorschap 0 De onkostenvergoeding 0 Verklaring 0

3 Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Vragen of opmerkingen 0 Bijlage 1. 0 Verklaring voor het afstaan van eicellen als anonieme donor 0

4 Informatie voor een anonieme eiceldonor Inleiding U heeft zich aangemeld omdat u eicellen wilt doneren aan vrouwen die een kinderwens hebben en zelf niet over eicellen beschikken. Omdat het doneren van eicellen niet zonder een medische behandeling kan, bent u bij de sectie Voortplantingsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) terechtgekomen. Naast de mondelinge informatie die u ontvangt, geven wij u deze folder waarin u informatie over allerlei aspecten van het eiceldonorschap kunt nalezen. Dit doen we om zo duidelijk mogelijk te zijn en misverstanden nu en in de toekomst te voorkomen. Bij het afstaan van eicellen (eiceldonatie) en bij het ontvangen daarvan (eicelreceptie) wordt gebruik gemaakt van de techniek van de In Vitro Fertilisatie (IVF). U, de donor, ondergaat het eerste deel van een IVF-behandeling tot en met de punctie waarbij eicellen worden verkregen. De wensmoeder, de ontvanger, rondt de IVFbehandeling af als de ontstane embryo s bij haar worden ingebracht. Het is belangrijk dat u van tevoren weet hoe de behandeling die u moet ondergaan om eicellen te kunnen afstaan eruit ziet. Om hierover zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn raden wij u aan het voorlichtingsboekje over In Vitro Fertilisatie (IVF) te lezen, de UMCG-site te bezoeken en een voorlichtingsavond over IVF te volgen. Wettelijke voorwaarden voor een anonieme eiceldonor 1. De Embryowet schrijft voor dat eiceldonatie alleen mag worden uitgevoerd als de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) hiermee akkoord is gegaan. Het behandelteam, medisch maatschappelijk werk en eventueel een psycholoog stellen een rapport over u op 2

5 Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde en leggen het verzoek tot eiceldonatie ter goedkeuring voor aan de METc. 2. U dient akkoord te gaan met eisen van de wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Dit betekent onder andere dat na de geboorte van een kind uw persoonsgegevens worden geregistreerd bij de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting en u op te sporen bent voor de kinderen die uit uw eicellen ontstaan. Voor wie zijn uw eicellen bestemd Uw eicellen worden aan één of enkele vrouwen afgestaan. De vrouw die uw eicellen gaat ontvangen heeft een kinderwens en heeft een van de onderstaande eigenschappen: - De vrouw heeft zelf geen (functionerende) eierstokken. - Bij IVF is gebleken dat de kwaliteit van de eicellen van de vrouw zo slecht is dat een zwangerschap van eigen eicellen vrijwel onmogelijk wordt geacht. Alleen als zij eicellen van een andere vrouw krijgt is er een goede kans op zwangerschap. - De (vruchtbare) vrouw wil niet van haar eigen eicellen zwanger worden omdat zij drager is van een erfelijke aandoening met een hoog risico die aan haar kind door te geven. Het doel van de eicellen De eicel(len) die u afstaat zullen uitsluitend worden gebruikt voor het tot stand brengen van zwangerschappen bij een of enkele vrouwen die u niet kent en voor u anoniem zullen blijven. De vrouwen die de eicellen van u krijgen beschikken daar over vanaf het moment dat de eicellen bij de follikelpunctie worden verkregen. Voordat u met behandelingen begint vult u een verklaring in waarin u aangeeft dat u de eicellen wilt afstaan (zie bijlage 1.). 3

6 Informatie voor een anonieme eiceldonor Onderwerpen die we van tevoren met iedere eiceldonor bespreken Voordat u eicellen kunt doneren vinden we het noodzakelijk u te onderzoeken en de volgende onderwerpen met u te bespreken. Uw leeftijd De kans op een zwangerschap met IVF neemt af met de leeftijd. Vanaf 36 jaar daalt de vruchtbaarheid als gevolg van het afnemen van de kwaliteit en het aantal eicellen in de eierstokken. Een zwangerschap bij een vrouw van 36 jaar of ouder geeft een verhoogd risico op een kind met een chromosomale afwijking, bijvoorbeeld het syndroom van Down. Alleen vrouwen die jonger zijn dan 36 jaar worden daarom als anonieme eiceldonor geaccepteerd. Als u bereid bent voor een patiënte ook donor te willen zijn voor een volgend kind en u bent dan al 36 jaar of ouder, dan wordt u wel geaccepteerd. In dat geval zullen de mogelijkheden en consequenties van prenatale diagnostiek bij de wensmoeder (bloedonderzoek, een vlokkentest, vruchtwateronderzoek of echoscopische nekplooimeting) ook met u worden besproken. Uw gezondheid We verwachten van u dat u gezond bent, niet rookt en geen medicijnen gebruikt. Wij proberen uw gezondheid en die van uw familie zo goed mogelijk te beoordelen door middel van een vragenlijst. Daarnaast vindt er een lichamelijk en gynaecologisch (medisch) onderzoek plaats en wordt er bloed afgenomen. Als het nodig is, raadplegen wij met uw toestemming uw huisarts of behandelend arts(en). Mochten er later tijdens de behandelingen, maar ook als u het donorschap al heeft afgesloten, essentiële veranderingen in uw gezondheid optreden, dan verwachten wij hierover tijdig geïnformeerd te worden. Ziekten die op latere leeftijd optreden kunnen soms erfelijk zijn en daarmee gevolgen hebben voor kinderen die zijn ontstaan. 4

7 Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Uw erfelijke eigenschappen Na de bevruchting (de versmelting van een zaadcel en een eicel) bevat het ontstane embryo (en dus ook het latere kind) erfelijk materiaal dat voor de helft van de vader en voor de helft van de moeder afkomstig is. Een kind dat uit uw eicel ontstaan is, heeft dus voor de helft uw erfelijke eigenschappen. U wordt om die reden ook wel de biologische of genetische moeder genoemd. Niet alleen goede, maar ook afwijkende erfelijke eigenschappen worden bij de bevruchting overgedragen. Om te voorkomen dat erfelijke ziektes worden overgedragen mag u als donor geen erfelijke afwijkingen hebben. U wordt daarom van tevoren onderzocht en uitgebreid ondervraagd over eventuele erfelijke ziektes bij u of in uw familie. Als u een erfelijke ziekte heeft of blijkt te hebben (of drager bent) zal met de afdeling Genetica van het UMCG contact worden gezocht om vast te stellen wat de kans is op een kind met diezelfde afwijking. Als die kans te hoog is kan het zijn dat wij u niet als donor accepteren. Wij verzoeken u om contact met ons op te nemen als zich later bij u of in uw familie een ziekte openbaart die mogelijk erfelijk is, zodat we de gevolgen hiervan met de ouders en ontstane kinderen kunnen bespreken. Infectierisico s Als u een infectie heeft, kan die met de bevruchte eicel worden overgedragen op de ontvanger. Niet alleen de vrouw, maar ook haar partner en soms ook het kind dat ontstaat kunnen geïnfecteerd raken en daardoor ernstig ziek worden. Het opsporen van besmettelijke ziektes bij donoren is daarom erg belangrijk. Dit kan via bloedonderzoek, soms is er een onderzoek van de baarmoederhals nodig. De belangrijkste ziekten die via eicellen kunnen worden overgedragen zijn SOA's (seksueel overdraagbare aandoeningen). U wordt daarom getest op HIV (AIDS-virus), hepatitis-b, hepatitus- C en syfilis. Als u uit het Caribisch gebied, Azië of Afrika (uitgezonderd Marokko) komt, of een van deze landen regelmatig 5

8 Informatie voor een anonieme eiceldonor bezoekt dan wordt u ook getest op het leukemievirus HTLV1/2. U krijgt de uitslagen van deze onderzoeken te horen. Alleen als deze uitslagen, binnen drie maanden voor een behandeling goed zijn kan donatie plaatsvinden. Mocht u besmet zijn met één van deze ziektes dan wordt u verwezen voor nader onderzoek en behandeling. Mocht u veronderstellen dat u een hoger dan normaal risico loopt om tussentijds een SOA te krijgen, dan verzoeken wij u met klem om géén donor te worden. Zouden wij uw risico hierop te hoog vinden dan zijn wij genoodzaakt u niet als donor te accepteren. Afspraken over eiceldonatie Het is niet eenvoudig om vooraf afspraken te maken over het aantal eicellen die u wilt afstaan. Dit is sterk afhankelijk van hoe u de IVF-behandeling ervaart, maar misschien ook van het feit of er een zwangerschap ontstaat. Afhankelijk van uw reactie op de hormonale behandeling bij IVF is het mogelijk de eicelopbrengst te verdelen tussen meerdere patiënten. U kunt in de verklaring aangeven aan hoeveel vrouwen u eicellen wilt afstaan. U bepaalt daarmee zelf het maximaal aantal gezinnen dat u door uw bijdrage wilt laten ontstaan. Over het aantal kinderen dat maximaal met uw hulp ontstaat, kan geen duidelijke afspraak worden gemaakt omdat maar één op de vijf IVF-behandelingen tot een zwangerschap leidt en er een kans van 20% is op een tweelingzwangerschap. Meestal wordt met een behandeling gestart en bespreekt u daarna of u wilt doorgaan. Het is belangrijk voor uzelf eerlijk te zijn, een rustpauze in te lassen als u daar behoefte aan heeft, en ook te durven zeggen dat u ermee wilt stoppen. Als u zelf nog een kinderwens heeft is het belangrijk daar rekening mee te houden. 6

9 Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Bij IVF kunnen meer embryo s ontstaan dan mogen worden geplaatst bij de wensmoeder. De overgebleven gave embryo s kunnen ingevroren worden bewaard. De wensouders beschikken dan over deze embryo s en kunnen ze later laten ontdooien en terugplaatsen om alsnog een kans op een zwangerschap te maken of voor het krijgen van een volgend kind. Als u zou besluiten om geen kinderen meer te willen laten ontstaan met behulp van uw eicellen, dan heeft u het recht de nog ingevroren bewaarde embryo s te laten vernietigen. Als u mocht zijn overleden dan zal uw beslissing ten aanzien van postume voortplanting bepalen of eventueel ingevroren embryo s nog mogen worden gebruikt. Hierbij moet worden vermeld dat de sectie Voortplantingsgeneeskunde van het UMCG vooralsnog niet wil meewerken aan postume voortplanting. Dit kan dus betekenen dat de ingevroren embryo s door de wensouders naar een ander laboratorium van een andere kliniek zullen moeten worden getransporteerd om later daar te worden ontdooid en gebruikt. Wanneer u bereid bent voor een volgend kind bij de wensouders opnieuw donor te zijn, kunt u dat in de verklaring aangeven. Of u daarvoor ook wordt benaderd is uiteraard niet zeker. Geheimhouding Als u dat wenst krijgt u het resultaat van de behandeling(en) van ons te horen, maar wie zwanger is/zijn geworden blijft echter voor u geheim. Voor de wensouders bent u, de eiceldonor, ook anoniem. Alleen het kind dat is ontstaan kan informatie over u inwinnen als het zestien is geworden. Dit kan echter alleen als het kind weet dat het met behulp van een eiceldonor is ontstaan. Uiteraard hebben alle medewerkers van het UCMG een plicht tot geheimhouding. 7

10 Informatie voor een anonieme eiceldonor Juridische aspecten De wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting Volgens de wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting moeten de behandelaars gegevens van vrouwen die via donoreicellen een kind hebben gekregen, en gegevens van donoren die daarvoor hebben gezorgd, doorgeven aan de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. U verstrekt daarom bij het begin van uw donorschap persoonsidentificerende gegevens zoals uw naam, geboortedatum en adres. Daarnaast geeft u enkele uiterlijke, sociale, medische en persoonlijke gegevens, die een aardig beeld van u geven zonder dat u hieruit als persoon te herleiden bent. Deze gegevens worden in het UMCG bewaard. Wanneer er een kind is geboren worden uw gegevens samen met de persoonsgegevens van de moeder en de geboortedatum van het kind naar de Stichting Donorgegevens gezonden. Die Stichting beheert die gegevens gedurende 80 jaar. De wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting beschrijft de wijze waarop uw gegevens aan een kind mogen worden verstrekt. In het kort houdt dit in dat kinderen vanaf twaalf jaar kunnen vragen om niet-persoonsidentificerende gegevens om een eerste indruk van u te krijgen. De ouders worden dan op de hoogte gebracht van het feit dat die gegevens aan hun kind zijn verstrekt. Als een kind zestien jaar is, kan het een verzoek om persoonsidentificerende gegevens indienen. U wordt dan benaderd met de vraag schriftelijk toestemming te geven voor het verstrekken van die gegevens. Als u positief reageert wordt een contact geregeld. Hoe dat precies in zijn werk gaat is nu nog onduidelijk. Als u bezwaar maakt tegen een kennismaking dan zal de Stichting de persoonsidentificerende gegevens pas verstrekken na de belangen van u en het kind te hebben afgewogen. De huisarts van een donorkind kan zonodig uw medische gegevens bij de Stichting opvragen. 8

11 Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Als u te zijner tijd onvindbaar bent, of u bent overleden, dan wordt uw echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel (of bij het ontbreken van een van hen, een bloedverwant in de eerste of tweede graad), verzocht schriftelijk akkoord te gaan met het verstrekken van uw persoonsidentificerende gegevens. Bij weigering worden zij in de gelegenheid gesteld uw belangen bij niet-verstrekking naar voren te brengen. Uitgebreide informatie over de wet Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting treft u aan op de site: De relatie eiceldonor - donorkind De wet verbindt uitsluitend rechten en plichten aan het juridisch moederschap, zoals het uitoefenen van gezag, voorzien in levensonderhoud, omgangsrecht en erfrecht. Tussen een eiceldonor en het donorkind bestaat alleen een genetische band, geen juridische relatie. De eiceldonor heeft tegenover het donorkind dan ook geen rechten of plichten. De IVF-behandeling met eiceldonatie Zoals al in de inleiding van deze brochure stond beschreven, is het noodzakelijk voor het afstaan van eicellen (eiceldonatie) en bij het ontvangen daarvan (eicelreceptie) gebruik te maken van de techniek van de In Vitro Fertilisatie (IVF). U ondergaat als donor het eerste deel van een IVF-behandeling tot en met de punctie waarbij eicellen worden verkregen. De wensmoeder rondt de IVFbehandeling af als de ontstane embryo s bij haar worden teruggeplaatst. Uitgebreide gegevens over de IVF-behandeling kunt u vinden in de IVF-brochure van het UMCG en op de UMCG-site. Daarnaast adviseren we u om de IVF-voorlichtingsavond te bezoeken. 9

12 Informatie voor een anonieme eiceldonor Synchronisatie van donor en ontvanger De kans op succes met eiceldonatie wordt voor een groot deel bepaald door de synchronisatie van de cycli van de donor en de ontvanger. Om een optimale synchronisatie te behouden moet soms tijdens een behandeling het gebruik van de medicijnen bij donor en/of ontvanger worden aangepast. De cyclus van de donor De cyclus van een vrouw kan op enkele manieren worden bijgestuurd of worden gestimuleerd om voor donatie geschikt te zijn: Donatie vanuit de eigen cyclus Bij dit type eiceldonatie wordt uw spontane cyclus gevolgd en met weinig hormonen bijgestuurd (de gemodificeerde natuurlijke cyclus). Er ontwikkelt zich in de spontane cyclus meestal één follikel (eiblaasje). Deze wordt uiteindelijk aangeprikt en leeggezogen. In % van de cycli kan de punctie worden uitgevoerd en in ongeveer 75 % van de puncties wordt een eicel verkregen. Per gestarte behandeling resulteert dit in ongeveer 10% kans op een zwangerschap. Het voordeel van deze behandeling is dat u nauwelijks hormonen hoeft te gebruiken en via een eenvoudige punctie donor kan zijn. De kans op een tweeling bij de ontvanger is hierbij nihil. Als u jonger bent dan 37 jaar met een maandelijkse cyclus, wordt voorgesteld om met behandelingen in de eigen cyclus te beginnen. Dit hangt uiteraard ook af van bijkomstigheden zoals de reisafstand en tijdsinvestering. In verband met de synchronisatie kan de behandeling niet vaker dan om de maand worden uitgevoerd. Een nadeel van donatie vanuit de eigen cyclus is de lagere kans op succes per behandeling (10%), dit is ongeveer de helft dan bij de donatie vanuit een hyperstimulatie cyclus (17-20%). De behandeling is daarentegen gemakkelijk te herhalen. 10

13 Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Donatie vanuit een hyperstimulatie cyclus In deze situatie ondergaat u een hyperstimulatie van de eierstokken; dit is een gebruikelijke behandeling bij IVF. Met behulp van hormonen wordt dan geprobeerd meerdere follikels tegelijkertijd te laten groeien. Hierdoor kunnen er meerdere eicellen worden verkregen. De hormonen krijgt u per injectie toegediend. Een hormoonbehandeling duurt 10 tot 25 dagen. Een hyperstimulatiebehandeling geeft de hoogste kans op zwangerschap, zo n 17-20% per cyclus. De hyperstimulatie wordt altijd met natuurlijke hormonen uitgevoerd. Schadelijke effecten van deze hormonen voor u, de eicel, het embryo of het kind dat daaruit voortkomt, zijn nooit aangetoond. Er is een kleine kans (kleiner dan 1%) dat er bij u een ovarieel hyperstimulatiesyndroom (OHSS) optreedt. Hiervoor is soms een kortdurende opname nodig. Als tijdens de stimulatiefase het risico op een OHSS te groot wordt geacht, dan wordt de behandeling afgebroken. Na enige tijd kan dan een nieuwe poging worden ondernomen met een lagere dosis hormonen. Als uw reactie op de hormonale behandeling onvoldoende is, of de kwaliteit van de eicellen is te slecht dan is de kans op een zwangerschap te laag om door te gaan. Dit betekent dat de behandeling wordt gestopt. De follikelpunctie De follikelpunctie is de laatste stap in de behandeling van de donor. De follikels worden via een vaginale punctie aangeprikt en leeggezogen. De eicel(len) die bij de punctie worden verkregen staat u af. Als er meerdere follikels zijn ontstaan dan is het aanprikken gevoeliger. U krijgt dan pijnstillers toegediend. De punctie vindt plaats op de dagbehandeling, meestal kunt u binnen twee uur na de follikelpunctie weer naar huis. Uw bijdrage aan de behandeling is nu afgerond. U kunt als u dit wenst, een afspraak meekrijgen voor een nacontrole. 11

14 Informatie voor een anonieme eiceldonor Na ongeveer tien dagen menstrueert u weer. We zouden graag zien dat u die aan ons doorbelt en dan tevens vertelt hoe het verder met u is gegaan. Tijdens een IVF-behandeling bent u vruchtbaar omdat er altijd een eicel kan vrijkomen voor of tijdens de punctie. Daarmee zou een zwangerschap kunnen ontstaan. We raden u daarom aan vanaf de start van de behandelingscyclus tot vier dagen na de punctie niet onbeschermd te vrijen. De risico s van een follikelpunctie staan beschreven in het voorlichtingsboekje van IVF. De belangrijkste risico s zijn een bloeding of een infectie. De kans op complicaties is zeer klein. Mocht u binnen zes weken na een punctie klachten krijgen dan is het raadzaam direct met ons contact op te nemen om te beoordelen of uw klachten met de IVF-behandeling te maken kunnen hebben. De bevruchting in het laboratorium De eicel(len) die u afstaat gaan naar het laboratorium van het UMCG. Binnen enkele uren na de punctie worden de zaadcellen van de wensvader hieraan toegevoegd (de inseminatie) en kunnen er bevruchtingen optreden. Drie dagen na de punctie weten we of er embryo s zijn ontstaan en of ze geschikt zijn om in de baarmoeder van de wensmoeder te worden geplaatst. Er worden niet meer dan één of twee embryo s tegelijkertijd in de baarmoeder geplaatst. Het invriezen en bewaren van embryo's (cryopreservatie) Als er meer dan één of twee goede embryo's zijn ontstaan bestaat de mogelijkheid deze te laten invriezen en te bewaren in vloeibare stikstof ( -196ºC). Deze embryo s kunnen in een latere cyclus bij de wensmoeder worden geplaatst. Eén IVF-behandeling van de donor kan zo resulteren in enkele embryotransfers; zo wordt er optimaal gebruik gemaakt van de inzet van de donor en worden meerdere kansen gecreëerd. 12

15 Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde De wensouders beschikken over de ingevroren embryo s en zij bepalen wat ermee gebeurt. Als de wensouders in de toekomst de ingevroren embryo s niet meer willen gebruiken voor een (volgend) kind, dan kunnen zij de embryo s laten vernietigen. Embryo s kunnen ook worden afgestaan aan een ander paar, aan de wetenschap, of voor stamcelkweken. U heeft het recht daarover mee te beslissen. U geeft in uw verklaring schriftelijk aan of u van dit recht gebruik wilt maken. De kans op een zwangerschap Het is goed u te realiseren dat er per plaatsing van embryo s in de baarmoeder slechts een beperkte kans op een zwangerschap is en dat niet iedereen, ook niet bij herhaalde embryotransfers, zwanger wordt. Het mislukken van de behandeling kunt u uzelf maar ook de wensmoeder of haar partner nooit verwijten. Na zes IVF-pogingen in de eigen cyclus is ongeveer 33% van de ontvangers zwanger, per hyperstimulatiecyclus bestaat er een kans van 17-20% op een zwangerschap. Het verloop van de zwangerschap Een zwangerschap die via eiceldonatie tot stand is gekomen is even normaal als een zwangerschap die ontstond uit een eigen eicel. De kans op een kind met bijvoorbeeld een afwijking is dan ook niet verhoogd. Daarentegen is de kans op een miskraam of verhoogde bloeddruk in de zwangerschap mogelijk licht verhoogd. Afhankelijk van het aantal teruggeplaatste embryo's is de kans op een meerlingzwangerschap verhoogd. Als uw leeftijd 36 jaar of hoger is wordt de wensmoeder prenatale diagnostiek geadviseerd; als u het op prijs stelt wordt u daarover geïnformeerd. 13

16 Informatie voor een anonieme eiceldonor Overige informatie Na uw donorschap Wij verwachten van u na beëindiging van het donorschap aan oproepen voor aanvullende onderzoek gehoor te geven. In verband hiermee zouden wij graag zien dat u uw adreswijzigingen gedurende tien jaar blijft doorgeven aan ons secretariaat. Deze termijn is van belang om eventuele aangeboren afwijkingen bij de ontstane kinderen te kunnen bespreken; dit kan ook voor u persoonlijk van belang zijn. Daarnaast blijven wij graag op de hoogte van uw gezondheid om eventuele aandoeningen die mogelijk met de IVF-behandeling(en) in verband kunnen worden gebracht te kunnen registreren. De onkostenvergoeding In feite mag het donorschap u niets kosten. Handel in eicellen is in Nederland verboden. De ontvanger en/of haar verzekering betalen uw behandeling. Er zal geen onkostenvergoeding worden gegeven tenzij die door de wensouders ter beschikking is gesteld. Verklaring Als u akkoord gaat met de verschillende aspecten van het donorschap die genoemd zijn in deze brochure en u kunt voldoen aan de aan een donor gestelde eisen, dan kunt u een verklaring voor het afstaan van eicellen als anonieme donor (zie bijlage 1.) invullen en ondertekenen. Vragen of opmerkingen Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de sectie Voortplantingsgeneeskunde (VPG) van het UMCG. Het telefoonnummer is (050) Zoals bij alle behandelingen vinden we het ook belangrijk dat eiceldonatie zo optimaal mogelijk verloopt en dat u zich prettig 14

17 Obstetrie en Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde behandeld voelt. Mocht u ondanks onze inzet niet tevreden zijn, meldt ons dat dan door een gesprek met een IVF-gynaecoloog aan te vragen of een brief te schrijven. Ook kunt u contact opnemen met Patiënteninformatie van het UMCG en uw opmerkingen daar voorleggen. 15

18 Informatie voor een anonieme eiceldonor Bijlage 1. Verklaring voor het afstaan van eicellen als anonieme donor

19

20 Patiënteninformatie vlc 575/0803

Obstetrie & Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde. Het ontvangen van eicellen - anonieme donor

Obstetrie & Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde. Het ontvangen van eicellen - anonieme donor Obstetrie & Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Het ontvangen van eicellen - anonieme donor Obstetrie & Gynaecologie Voortplantingsgeneeskunde Inhoud Inleiding 3 Wie komt er in aanmerking voor het

Nadere informatie

Het ontvangen van eicellen van een eigen donor

Het ontvangen van eicellen van een eigen donor Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Het ontvangen van eicellen van een eigen donor Inhoud Inleiding Inleiding 1 Wanneer komt u in het UMCG 1 in aanmerking voor het ontvangen van eicellen? Uw eiceldonor

Nadere informatie

Informatie eicelbank ontvangster

Informatie eicelbank ontvangster Informatie eicelbank ontvangster Inleiding U heeft contact opgenomen met het Medisch Centrum Kinderwens omdat u in aanmerking wilt komen voor een behandeling waarbij u eicellen ontvangt van een voor u

Nadere informatie

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Informatie voor een anonieme zaaddonor

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Informatie voor een anonieme zaaddonor Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Informatie voor een anonieme zaaddonor Inhoud Inleiding 1 Onderwerpen die we van tevoren met de donor bespreken 1 Uw leeftijd 1 Uw gezondheid 1 Uw erfelijke eigenschappen

Nadere informatie

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Informatie voor een eigen zaaddonor

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde. Informatie voor een eigen zaaddonor Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Informatie voor een eigen zaaddonor Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Inhoud Inleiding 3 Onderwerpen die we van tevoren met iedere donor bespreken 3 Uw leeftijd

Nadere informatie

Informatie voor een anonieme zaaddonor

Informatie voor een anonieme zaaddonor Informatie voor een anonieme zaaddonor Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Inleiding U heeft zich als zaaddonor bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) aangemeld. Naast de mondelinge informatie

Nadere informatie

Embryodonatie: Informatie voor wensouders

Embryodonatie: Informatie voor wensouders Blad: 1 /5 Embryodonatie: Informatie voor wensouders Blad: 2 /5 Inleiding U heeft contact opgenomen met Medisch Centrum Kinderwens omdat u in aanmerking wilt komen voor een behandeling waarbij u een embryo

Nadere informatie

Informatie voor een eigen zaaddonor

Informatie voor een eigen zaaddonor Informatie voor een eigen zaaddonor Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Inhoud Inleiding 1 Onderwerpen die we bespreken 1 Het zaad 2 Afspraken 4 Juridische aspecten 5 Einde van het donorschap 6 Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Obstetrie & Gynaecologie. Het bewaren van embryo s

Obstetrie & Gynaecologie. Het bewaren van embryo s Obstetrie & Gynaecologie Het bewaren van embryo s Obstetrie & Gynaecologie Inleiding U kreeg te horen dat het waarschijnlijk mogelijk is om embryo s in te vriezen en te bewaren. Een aantal belangrijke

Nadere informatie

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde UMCG Het invriezen en bewaren van eicellen

Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde UMCG Het invriezen en bewaren van eicellen Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde UMCG Het invriezen en bewaren van eicellen Eicelvitrificatie Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde UMCG Inleiding U heeft met een arts gesproken over de mogelijkheid

Nadere informatie

vruchtbaarheidssparende behandeling

vruchtbaarheidssparende behandeling Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie vruchtbaarheidssparende behandeling Invriezen Invriezen van van embryo s eicellena IVF informatie voor vrouwelijke patiënten vruchtbaarheidssparende behandeling

Nadere informatie

De behandeling met zaad van een eigen donor

De behandeling met zaad van een eigen donor Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde De behandeling met zaad van een eigen donor Inhoud Inleiding 1 De wensouder(s) 2 Uw donor 2 Geheimhouding 3 Juridische aspecten 3 Afspraken over behandelingen en

Nadere informatie

De behandeling met anoniem donorzaad

De behandeling met anoniem donorzaad De behandeling met anoniem donorzaad Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde Inhoud Inleiding 1 De wensouder(s) 2 De zaaddonor 2 Geheimhouding 3 Juridische aspecten 3 Afspraken over behandelingen en kinderen

Nadere informatie

Behandeling met zaad van een eigen donor

Behandeling met zaad van een eigen donor Behandeling met zaad van een eigen donor Kunstmatige inseminatie met donorzaad (KID) Inleiding U ontvangt deze folder omdat u in aanmerking wilt komen voor een behandeling met donorzaad (donorsperma).

Nadere informatie

Eiceldonatie Radboud universitair medisch centrum

Eiceldonatie Radboud universitair medisch centrum Eiceldonatie Eiceldonatie is het afstaan van eicellen door een vrouw (donor) met als doel bij een andere vrouw, de wensmoeder (acceptor), een zwangerschap mogelijk te maken. De wensmoeder beschikt over

Nadere informatie

Voortplantingsgeneeskunde. Het invriezen en in bewaring geven van zaad

Voortplantingsgeneeskunde. Het invriezen en in bewaring geven van zaad Voortplantingsgeneeskunde Het invriezen en in bewaring geven van zaad Voortplantingsgeneeskunde Inleiding U heeft met een arts gesproken over de mogelijkheid om uw zaad (sperma) te laten invriezen en

Nadere informatie

reageerbuisbevruchting (ivf)

reageerbuisbevruchting (ivf) reageerbuisbevruchting (ivf) Inhoud 1 In het kort 3 2 Wat is ivf? 3 3 Waar wordt ivf uitgevoerd? 4 4 Voor wie is ivf 4 4.1 Wachttijd 5 4.2 Leeftijd 5 5 Kans op zwangerschap 5 6 Behandeling 5 6.1 De stimulatie

Nadere informatie

IVF Reageerbuisbevruchting. Poli Gynaecologie

IVF Reageerbuisbevruchting. Poli Gynaecologie 00 IVF Reageerbuisbevruchting Poli Gynaecologie Inleiding In-vitrofertilisatie (IVF) is een vruchtbaarheidsbehandeling waarbij de bevruchting buiten het lichaam ontstaat. Het betekent letterlijk: 'in glasbevruchting'

Nadere informatie

Wie komt er in aanmerking voor donor De donor Eiceldonatie

Wie komt er in aanmerking voor donor De donor Eiceldonatie U heeft een verwijzing gekregen naar de gynaecoloog, omdat het u tot op heden niet is gelukt om zwanger te worden. Om die reden wordt u eiceldonatie aangeraden. In deze folder willen wij u meer informatie

Nadere informatie

Resultaten van de IVF behandeling in Maastricht

Resultaten van de IVF behandeling in Maastricht Resultaten van een IVF-behandeling kunt u in vele boeken, tijdschriften, folders en websites vinden. Het is niet eenvoudig om resultaten van het ene centrum met die van andere centra te vergelijken. Dat

Nadere informatie

Zaaddonatie Radboud universitair medisch centrum

Zaaddonatie Radboud universitair medisch centrum Zaaddonatie Zaaddonatie is het afstaan van zaadcellen door een man (donor) met als doel bij een vrouw, de wensmoeder (acceptor), een zwangerschap mogelijk te maken. Deze zaadcellen kunnen via verschillende

Nadere informatie

Obstetrie en Gynaecologie PGD

Obstetrie en Gynaecologie PGD Obstetrie en Gynaecologie PGD Pre-implantatie Genetische Diagnostiek Inhoud Inleiding 1 Voor wie is de PGD 1 Hoe verloopt een PGD behandeling 2 Wat zijn de kansen 4 Welke aandoeningen kunnen onderzocht

Nadere informatie

Afwegingen bij de keuze voor ICSI. Polikliniek Gynaecologie Route 48

Afwegingen bij de keuze voor ICSI. Polikliniek Gynaecologie Route 48 Afwegingen bij de keuze voor ICSI Polikliniek Gynaecologie Route 48 0 De inhoud van deze voorlichtingsfolder is samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG). Deze folder

Nadere informatie

Patiёnteninformatie. Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial)

Patiёnteninformatie. Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial) Patiёnteninformatie Cost-effectiveness of IUI, IVF and ICSI for male subfertility. The MAle Subfertility Therapy Effectiveness Rcts (MASTER trial) Kosteneffectiviteit van IUI, IVF en ICSI bij mannelijke

Nadere informatie

Preïmplantatie Genetische Diagnostiek

Preïmplantatie Genetische Diagnostiek Preïmplantatie Genetische Diagnostiek (bijlage bij de brochure IVF) in samenwerking met 1 Inhoud Voor wie is PGD? 3 Hoe verloopt een PGD-behandeling? 3 Wat zijn de kansen? 5 Wat kan er onderzocht worden?

Nadere informatie

PESA-ICSI-behandeling

PESA-ICSI-behandeling PESA-ICSI-behandeling U heeft zich aangemeld voor de PESA-ICSI-behandeling (Percutane Epididymale Sperma Aspiratie-Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) in ons ziekenhuis. Door middel van deze folder

Nadere informatie

Wat is IVF en wat is ICSI?

Wat is IVF en wat is ICSI? IVF en ICSI Wat is IVF en wat is ICSI? IVF IVF is de afkorting van in vitro fertilisatie. Letterlijk betekent dit bevruchting in glas. Sinds 1982 wordt deze behandeling in Nederland aangeboden. Na de

Nadere informatie

Gynaecologie. IUI in de gestimuleerde cyclus

Gynaecologie. IUI in de gestimuleerde cyclus Gynaecologie IUI in de gestimuleerde cyclus Inhoudsopgave Wat is intra-uteriene inseminatie? 5 Voor wie is IUI? 6 Hoe groot is de kans op een zwangerschap bij IUI? 6 Hormonen, gecontroleerde hyperstimulatie

Nadere informatie

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI)

intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) patiënteninformatie intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) ICSI is een afkorting van intracytoplasmatische sperma-injectie. ICSI is een vorm van reageerbuisbevruchting. Bij een ICSI-behandeling brengt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14290 2 augustus 2011 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Informatiefolder donorbank

Informatiefolder donorbank Informatiefolder donorbank Inleiding Deze folder is voor mannen die overwegen om spermadonor te worden en voor vrouwen of paren die willen begrijpen wat het inhoudt om zaaddonor te worden en te zijn. In

Nadere informatie

IUI / Intra-uteriene Inseminatie Het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder

IUI / Intra-uteriene Inseminatie Het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder Centrum voor Voortplantingsgeneeskunde IUI / Intra-uteriene Inseminatie Het inbrengen van zaadcellen in de baarmoeder Belangrijke telefoonnummers en bereikbaarheid Secretariaat (050) 361 30 32 Voor het

Nadere informatie

ICSI Intracytoplasmatische sperma-injectie

ICSI Intracytoplasmatische sperma-injectie ICSI Intracytoplasmatische sperma-injectie Inhoudsopgave Algemeen Voor wie is ICSI? Hoe verloopt een ICSI-behandeling? Welk onderzoek is nodig voor een ICSI-behandeling? De kans op zwangerschap na een

Nadere informatie

Invriezen van embryo's na IVF/ICSI

Invriezen van embryo's na IVF/ICSI Invriezen van embryo's na IVF/ICSI Deze tekst is gedeeltelijk overgenomen van Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF) De behandeling van kanker kan schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Er zijn

Nadere informatie

Vruchtbaarheid en kanker

Vruchtbaarheid en kanker Vruchtbaarheid en kanker Deze tekst is gedeeltelijk overgenomen van Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF) Deze folder is bedoeld voor vrouwen die zich zorgen maken over de gevolgen van een behandeling

Nadere informatie

ICSI. intracytoplasmatische sperma injectie. Voor wie is ICSI? Hoe verloopt een ICSI-behandeling?

ICSI. intracytoplasmatische sperma injectie. Voor wie is ICSI? Hoe verloopt een ICSI-behandeling? ICSI intracytoplasmatische sperma injectie ICSI is een afkorting van intracytoplasmatische sperma-injectie. ICSI is een vorm van reageerbuisbevruchting. Bij een ICSI-behandeling brengt men in het laboratorium

Nadere informatie

In vitro fertilisatie / IVF reageerbuisbevruchting

In vitro fertilisatie / IVF reageerbuisbevruchting Afdeling: Onderwerp: Gynaecologie In vitro fertilisatie / reageerbuisbevruchting In vitro fertilisatie, reageerbuisbevruchting () Inhoudsopgave In het kort 2 Wat is, reageerbuisbevruchting? 3 Waar wordt

Nadere informatie

AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI)

AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI) AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI) 666 Inleiding ICSI is de afkorting van intracytoplasmatische sperma-injectie. Men brengt hierbij in het laboratorium één zaadcel

Nadere informatie

embryo kwaliteit bij BRCA1 of BRCA2 mutatie draagsters

embryo kwaliteit bij BRCA1 of BRCA2 mutatie draagsters Toelichting bij informatie folder Informatie voor IVF/PGD patiënten Deze informatie folder is bedoeld voor alle IVF/PGD patiënten die geschikt zijn voor deelname aan dit onderzoek. Dit zijn de patiënten

Nadere informatie

Pré-implantatie Genetische Diagnostiek brochure nr. 13

Pré-implantatie Genetische Diagnostiek brochure nr. 13 Pré-implantatie Genetische Diagnostiek brochure nr. 13 Inleiding De wetenschap staat niet stil. Een aantal jaar geleden is er een nieuwe methode ontwikkeld die het mogelijk maakt om ernstige erfelijke

Nadere informatie

in vitro fertilisatie (IVF)

in vitro fertilisatie (IVF) in vitro fertilisatie (IVF) 2 Inhoud 1 In het kort 4 2 Wat is IVF 4 3 Waar wordt IVF uitgevoerd 4 4 Voor wie is IVF 5 4.1 Wachttijd 5 4.2 Financiën 5 4.3 Leeftijd 5 5 Kans op zwangerschap 5 6 Behandeling

Nadere informatie

EICELDONATIE. Informatieverstrekking, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de drie sleutelwoorden van de dienstverlening van Freya.

EICELDONATIE. Informatieverstrekking, lotgenotencontact en belangenbehartiging zijn de drie sleutelwoorden van de dienstverlening van Freya. EICELDONATIE Freya biedt nieuws, achtergrondinformatie, ervaringsverhalen en contact over vruchtbaarheid, problemen met zwanger worden en ongewilde kinderloosheid. Freya is een landelijke en onafhankelijke

Nadere informatie

PATIËNTENINFORMATIE AFWEGINGEN BIJ DE ICSI

PATIËNTENINFORMATIE AFWEGINGEN BIJ DE ICSI PATIËNTENINFORMATIE AFWEGINGEN BIJ DE ICSI 2 Inhoudsopgave Wat zijn redenen voor ICSI... 4 Hoe gebeurt ICSI... 4 Gezondheidsrisico s voor de vrouw bij ICSI... 5 Gezondheidsrisico s voor kinderen die na

Nadere informatie

Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen BROCHURE NR. 8

Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen BROCHURE NR. 8 Eiceldonatie Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen BROCHURE NR. 8 Inleiding Eiceldonatie is het afstaan van (onbevruchte) eicellen door een vrouw (donor) met als doel bij een andere vrouw

Nadere informatie

AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI)

AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI) AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA- INJECTIE (ICSI) 666 Inleiding ICSI is de afkorting van intracytoplasmatische sperma-injectie. Men brengt hierbij in het laboratorium één zaadcel

Nadere informatie

Intra uteriene inseminatie

Intra uteriene inseminatie Intra uteriene inseminatie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is intra-uteriene inseminatie... 1 3 Voor wie is IUI... 2 4 Hoe groot is de kans op een zwangerschap bij IUI... 2 5 Hormonen, gecontroleerde

Nadere informatie

Met verdere vragen of voor meer concrete informatie over eicel- en spermadonatie kan u steeds terecht op onze website: www.demaakbaremens.

Met verdere vragen of voor meer concrete informatie over eicel- en spermadonatie kan u steeds terecht op onze website: www.demaakbaremens. Met verdere vragen of voor meer concrete informatie over eicel- en spermadonatie kan u steeds terecht op onze website: www.demaakbaremens.org ALGEMENE INFORMATIE Wat is eicel- of spermadonatie? Bij eicel-

Nadere informatie

ANONIEME DONATIE VAN SPERMA EN EICELLEN

ANONIEME DONATIE VAN SPERMA EN EICELLEN ANONIEME DONATIE VAN SPERMA EN EICELLEN Waarom is donatie nodig? Misschien kent u een paar met onvervulde kinderwens in uw vriendenkring of familie. Ongeveer 1 op 8 paren heeft immers problemen om vlot

Nadere informatie

Invriezen van eicellen

Invriezen van eicellen Invriezen van eicellen Deze tekst is geheel overgenomen van Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie (NNF) De behandeling van kanker kan schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid. Er zijn verschillende

Nadere informatie

Medisch Centrum Wilhelmina. Informatie voor patiënten. Gynaecologie. IVF-behandeling

Medisch Centrum Wilhelmina. Informatie voor patiënten. Gynaecologie. IVF-behandeling Medisch Centrum Wilhelmina Informatie voor patiënten Gynaecologie IVF-behandeling Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 2 De eerste kennismaking IVF-team Vragen? Altijd stellen! Medisch Maatschappelijk Werk In

Nadere informatie

dat we ervoor moeten zorgen dat dit met zo weinig mogelijk complicaties gepaard gaat.

dat we ervoor moeten zorgen dat dit met zo weinig mogelijk complicaties gepaard gaat. Waar komt uw interesse voor de gynaecologie vandaan? Ik ben aanvankelijk geïnteresseerd geraakt in de verloskunde en gynaecologie toen ik geneeskunde studeerde. En dan vooral in het samenspel van de hormonen.

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende medisch begeleide voortplanting door middel van In Vitro Fertilisatie (IVF)

Overeenkomst betreffende medisch begeleide voortplanting door middel van In Vitro Fertilisatie (IVF) Zorgprogramma Reproductieve Geneeskunde B T (032)89 32 77 25 F (032)89 32 78 46 ivf.labo@zol.be www.fertility.be Overeenkomst betreffende medisch begeleide voortplanting door middel van In Vitro Fertilisatie

Nadere informatie

Urologie/ Gynaecologie ICSI. IntroCytoplasmatische Sperma-Injectie

Urologie/ Gynaecologie ICSI. IntroCytoplasmatische Sperma-Injectie Urologie/ Gynaecologie ICSI IntroCytoplasmatische Sperma-Injectie Inhoudsopgave Inleiding...4 Wat zijn redenen voor ICSI?...4 Hoe gebeurt ICSI?...4 Gezondheidsrisico s voor de vrouw bij ICSI...5 Gezondheidsrisico

Nadere informatie

IVF-cijfers per centrum 2006

IVF-cijfers per centrum 2006 IVF-cijfers per centrum 2006 J. Kremer, 19-10-2007 Hier vindt u de IVF-cijfers van 2006 van alle centra van Nederland. Voor de 4 e keer zijn ook de meerlingen meegenomen. Leeswijzer IVF-resultaten Vanaf

Nadere informatie

VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING PRENATALE SCREENING & DIAGNOSTIEK. van uw partner: Beroep: Gegevens vader van de baby. Voorletter(s): Achternaam:

VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING PRENATALE SCREENING & DIAGNOSTIEK. van uw partner: Beroep: Gegevens vader van de baby. Voorletter(s): Achternaam: VRAGENLIJST TER VOORBEREIDING PRENATALE SCREENING & DIAGNOSTIEK Voorletter(s): Roepnaam: Burgerlijke staat: Geboorteland: Beroep: Meisjes achternaam: Geboortedatum: Gebruikt u de naam van uw partner: Nationaliteit:

Nadere informatie

Terugplaatsen van een ontdooid embryo (CRYO-ET)

Terugplaatsen van een ontdooid embryo (CRYO-ET) Gynaecologie Terugplaatsen van een ontdooid embryo (CRYO-ET) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl GYN101 / Terugplaatsen van een ontdooid embryo

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie PATIËNTENVOORLICHTING NVOG Nederlandse Vereniging voor PATIËNTENVOORLICHTING Afwegingen bij de keuze voor ICSI No 16 2001 NVOG/NVU Het copyright en de verantwoordelijkheid voor deze folder berusten bij de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

IUI intra-uteriene inseminatie

IUI intra-uteriene inseminatie Afdeling: Onderwerp: Gynaecologie intra-uteriene inseminatie Inhoudsopgave In het kort 2 Wat is intra-uteriene inseminatie? 3 Voor wie is? 4 Hoe groot is de kans op een zwangerschap bij? 4 Hormonen, gecontroleerde

Nadere informatie

IVF en ICSI (lang schema)

IVF en ICSI (lang schema) IVF en ICSI (lang schema) Wat is IVF? In Vitro Fertilisatie (= reageerbuisbevruchting) is het bevruchten van eicellen buiten het lichaam. Fertilisatie betekent bevruchting en in vitro betekent in een glazen

Nadere informatie

Kinderwens spreekuur Volendam

Kinderwens spreekuur Volendam Kinderwens spreekuur Volendam Voor wie is deze folder? Deze folder is voor mensen afkomstig uit Volendam met kinderwens. Wat is het kinderwens spreekuur? Het spreekuur is een samenwerking tussen de afdelingen

Nadere informatie

Patiënteninformatie folder

Patiënteninformatie folder Patiënteninformatie folder Moleculair onderzoek naar verminderde ovariële reserve en embryo kwaliteit bij BRCA1 of BRCA2 mutatie draagsters Engelse titel: Molecular studies on reduced ovarian reserve and

Nadere informatie

man, vrouw en kind info voor de acceptor Eiceldonatie Een bouwsteen voor een nieuw leven UZ Gent, Afdeling Reproductieve Geneeskunde

man, vrouw en kind info voor de acceptor Eiceldonatie Een bouwsteen voor een nieuw leven UZ Gent, Afdeling Reproductieve Geneeskunde man, vrouw en kind info voor de acceptor Eiceldonatie Een bouwsteen voor een nieuw leven UZ Gent, Afdeling Reproductieve Geneeskunde Eiceldonatie Wat is eiceldonatie? Eiceldonatie is het afstaan van onbevruchte

Nadere informatie

afwegingen bij de keuze voor icsi

afwegingen bij de keuze voor icsi afwegingen bij de keuze voor icsi 2 Inhoud Inleiding 4 1 Wat zijn redenen voor ICSI 4 2 Hoe gebeurt ICSI 4 3 Gezondheidsrisico s voor de vrouw bij ICSI 4 4 Gezondheidsrisico s voor kinderen die na ICSI

Nadere informatie

Intra Uteriene Inseminatie

Intra Uteriene Inseminatie Intra Uteriene Inseminatie Informatie voor patiënten F0620-1011 september 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 3 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 3 Wachten op de uitslag 3 Kosten 4 Het doel van

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting 138 Uitstel van ouderschap De positie van de vrouw in de westerse maatschappij is de laatste tientallen jaren fundamenteel veranderd. Vrouwen zijn hoger opgeleid dan vroeger en werken vaker buitenshuis.

Nadere informatie

Controles tijdens de zwangerschap

Controles tijdens de zwangerschap Controles tijdens de zwangerschap Tijdens de zwangerschap worden de volgende onderzoeken uitgevoerd: Beoordelen van de groei van de baarmoeder Bij elk bezoek wordt de groei van de baarmoeder nagegaan.

Nadere informatie

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Klinische Genetica. Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Inhoud Inleiding 2 Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 2 Wachten op de uitslag 2 Het doel van erfelijkheidsonderzoek

Nadere informatie

IVF-cijfers per centrum 2007

IVF-cijfers per centrum 2007 IVF-cijfers per centrum 2007 J. Kremer, december 2008 Hier vindt u de IVF-cijfers van 2007 van alle centra van Nederland. Voor de 5 e keer zijn ook de meerlingen meegenomen. Leeswijzer IVF-resultaten Vanaf

Nadere informatie

Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Klinische Genetica Erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting Inhoud Inleiding Een verzoek om erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting 1 Wachten op de uitslag 2 Het doel van erfelijkheidsonderzoek en -voorlichting

Nadere informatie

J.C.M. Dumoulin Hoofd Laboratorium voor Voortplantingsgeneeskunde Maastricht Universitair Medisch Centrum

J.C.M. Dumoulin Hoofd Laboratorium voor Voortplantingsgeneeskunde Maastricht Universitair Medisch Centrum Het melden van ernstige voorvallen, bijwerkingen en calamiteiten bij de toepassing van gameten en/of embryo s tijdens de laboratoriumfase van geassisteerde voortplanting J.C.M. Dumoulin Hoofd Laboratorium

Nadere informatie

ONDERZOEK IN VLOKKEN OF VRUCHTWATER BIJ ECHOAFWIJKINGEN

ONDERZOEK IN VLOKKEN OF VRUCHTWATER BIJ ECHOAFWIJKINGEN ONDERZOEK IN VLOKKEN OF VRUCHTWATER BIJ ECHOAFWIJKINGEN ONDERZOEK IN VLOKKEN E VRUCHTWATER BIJ ECHOAFWIJKINGEN Afdeling Genetica UMCG 2 Onderzoek in vlokken of in vruchtwater bij echoafwijkingen. U bent

Nadere informatie

Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede)

Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede) Uw kans op een kind met cystic fibrosis (taaislijmziekte) of sikkelcelziekte en thalassemie (erfelijke bloedarmoede) Deze folder is bedoeld voor mensen die samen met hun partner een kind willen krijgen

Nadere informatie

IVF en ICSI. Informatie voor patiënten. Het behandelteam. IVF en ICSI. De natuurlijke bevruchting. IVF/ICSI in MCH-Bronovo

IVF en ICSI. Informatie voor patiënten. Het behandelteam. IVF en ICSI. De natuurlijke bevruchting. IVF/ICSI in MCH-Bronovo IVF en ICSI Informatie voor patiënten Hoffelijke zorg Deze folder is voor paren die bij MCH-Bronovo een IVF- of ICSI-behandeling zullen ondergaan. IVF en ICSI komen voor een groot deel overeen. Daarom

Nadere informatie

Dossier Draagmoeder. Beleidsinformatie:

Dossier Draagmoeder. Beleidsinformatie: Dossier Draagmoeder Een draagmoeder is een vrouw die zwanger is voor een ander: de wensouder(s). De draagmoeder staat het kind na de geboorte af aan de wensouders. Niet-commercieel draagmoederschap is

Nadere informatie

Transport IVF/ICSI-behandeling

Transport IVF/ICSI-behandeling Polikliniek Obstetrie, Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde Transport IVF/ICSI-behandeling Scheper Ziekenhuis in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Groningen - UMCG - 1 2 Belangrijke

Nadere informatie

IVF en ICSI. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

IVF en ICSI. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl IVF en ICSI Informatie voor patiënten F0137-1011 september 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

ICSI, INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA-INJECTIE

ICSI, INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA-INJECTIE ICSI, INTRACYTOPLASMATISCHE SPERMA-INJECTIE Versie 1.0 Datum Goedkeuring 10-05-2006 Verantwoording NVOG Inleiding ICSI is de afkorting van intracytoplasmatische sperma-injectie. Men brengt hierbij in het

Nadere informatie

tel

tel PREIMPLANTATIE GENETISCHE DIAGNOSE VOOR MONOGENETISCHE AANDOENINGEN INFORMATIE BIJ GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING - INFORMED CONSENT VOOR PATIENTEN VAN HET LEUVENS UNIVERSITAIR FERTILITEITSCENTRUM IN HET KADER

Nadere informatie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Prenatale screening: het berekenen van de kans op aangeboren afwijkingen in het begin van de zwangerschap Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In het kort De meeste kinderen worden gezond geboren, maar een

Nadere informatie

Tarieven Medisch Centrum Kinderwens (vanaf 1 februari 2016)

Tarieven Medisch Centrum Kinderwens (vanaf 1 februari 2016) Tarieven Medisch Centrum Kinderwens (vanaf 1 februari 2016) Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving (zie ook de aanvullende info) Prijs in Consulten 14B194 972804034 OFO-vrouw klein 275,00 14D607 972804040

Nadere informatie

ST. ANTONIUS VRUCHTBAARHEIDSCENTRUM IVF / ICSI BEHANDELING

ST. ANTONIUS VRUCHTBAARHEIDSCENTRUM IVF / ICSI BEHANDELING ST. ANTONIUS VRUCHTBAARHEIDSCENTRUM IVF / ICSI BEHANDELING Inhoudsopgave Wat is IVF? 1 Voor wie is een IVF-behandeling? 1 De menstruatiecyclus 1 IVF-behandeling: 4 fases 2 Aantal bevruchte eicellen 3 De

Nadere informatie

Zwanger worden: via de natuurlijke weg of zijn er andere mogelijkheden?

Zwanger worden: via de natuurlijke weg of zijn er andere mogelijkheden? 21 mei 2011 Zwanger worden: via de natuurlijke weg of zijn er andere mogelijkheden? Drs. Inge Smeets PGD arts en arts-onderzoeker Maastricht Universitair Medisch Centrum Themamiddag Jong en BRCA Borstkankervereniging

Nadere informatie

IUI, IVF en ICSI; wat betekenen deze afkortingen?

IUI, IVF en ICSI; wat betekenen deze afkortingen? Algemeen Het hebben van kinderwens is iets dat niemand behoeft te rechtvaardigen; deze wens is immers vanuit de natuur zelf gegeven. Helaas ziet echter ongeveer 10% van alle paren de kinderwens niet in

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Informatie. Oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) WWW.ELKERLIEK.NL

Informatie. Oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) WWW.ELKERLIEK.NL Informatie Oriënterend fertiliteitsonderzoek (OFO) Inleiding Niet voor alle paren met een kinderwens is het vanzelfsprekend dat ze zwanger worden en een kind krijgen. Sommigen lukt dit zonder problemen,

Nadere informatie

Intra-uteriene inseminatie (IUI)

Intra-uteriene inseminatie (IUI) Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Intra-uteriene inseminatie (IUI) z Intra-uteriene inseminatie (IUI) is het kunstmatig inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte.

Nadere informatie

Een duidelijk verhaal over Intra-uteriene Inseminatie

Een duidelijk verhaal over Intra-uteriene Inseminatie Een duidelijk verhaal over Intra-uteriene Inseminatie Vooruit in fertiliteit M Postbus 581, 2003 PC Haarlem, Tel: 023-515 31 53 www.msd.nl, www.msdfertiliteit.nl, E-mail: info@msd.nl WOMN-1068311-0024

Nadere informatie

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening?

In het kort. Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? Wat is prenatale screening? prenatale screening Inhoudsopgave In het kort 3 Wat is prenatale screening? 3 Welke testen zijn er mogelijk bij prenatale screening? 3 Bij welke zwangerschapsduur vindt prenatale screening plaats? 3 Wie

Nadere informatie

Intra-uteriene Inseminatie (IUI)

Intra-uteriene Inseminatie (IUI) Intra-uteriene Inseminatie (IUI) In overleg met uw arts ondergaat u binnenkort een intra-uteriene inseminatie (IUI) behandeling. Deze brochure geeft u informatie over wanneer u in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Gynaecologie/Verloskunde

Gynaecologie/Verloskunde Gynaecologie/Verloskunde Prenatale diagnostiek in de zwangerschap Inleiding De meeste kinderen zijn bij de geboorte gezond. Bij 3% van alle pasgeborenen wordt er een aangeboren afwijking vastgesteld. Een

Nadere informatie

Genetica Gehemeltespleet

Genetica Gehemeltespleet Genetica Gehemeltespleet Palatoschisis Genetica Inleiding Uw kind staat onder behandeling van het schisisteam van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL)

Nadere informatie

Prenatale diagnostiek

Prenatale diagnostiek Informatie over onderzoeken naar aangeboren afwijkingen In deze brochure vindt u informatie over diverse onderzoeksmogelijkheden naar aangeboren afwijkingen tijdens de zwangerschap. Het is niet nodig om

Nadere informatie

GAMEETDONATIE IN EEN SYSTEEM VAN FAIRE WEDERKERIGHEID. Versie 1.0

GAMEETDONATIE IN EEN SYSTEEM VAN FAIRE WEDERKERIGHEID. Versie 1.0 GAMEETDONATIE IN EEN SYSTEEM VAN FAIRE WEDERKERIGHEID Versie 1.0 Datum Goedkeuring 14-10-2011 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording Monodisciplinair NVOG Achtergrond In Nederland overtreft

Nadere informatie

Binnenbaarmoederlijke inseminatie (IUI)

Binnenbaarmoederlijke inseminatie (IUI) Binnenbaarmoederlijke inseminatie (IUI) Gynaecologie alle aandacht Binnenbaarmoederlijke inseminatie (IUI) Binnenbaarmoederlijke inseminatie (ook wel IUI = intrauteriene inseminatie genoemd) kan in sommige

Nadere informatie

In Vitro Fertilisatie (IVF) Gynaecologie

In Vitro Fertilisatie (IVF) Gynaecologie In Vitro Fertilisatie (IVF) Gynaecologie Inhoud: Pagina 1. Inleiding 03 2. Algemeen 04 3. Voorbereiding 05 4. Follikelstimulatie 06 5. Follikelpunctie 07 6. Bevruchting 08 7. Terugplaatsing 09 8. Invriezen

Nadere informatie

Klinische Genetica Chromosomenonderzoek

Klinische Genetica Chromosomenonderzoek Klinische Genetica Chromosomenonderzoek Informatie voor ouders Klinische Genetica De arts van uw kind heeft voorgesteld om chromosomenonderzoek te verrichten. Hiervoor wordt bloed afgenomen en opgestuurd

Nadere informatie

VRAGENLIJST FERTILITEIT Noodzakelijk in te vullen en mee te brengen naar 1 ste raadpleging (zie ook

VRAGENLIJST FERTILITEIT Noodzakelijk in te vullen en mee te brengen naar 1 ste raadpleging (zie ook VRAGENLIJST FERTILITEIT Noodzakelijk in te vullen en mee te brengen naar 1 ste raadpleging (zie ook www.uzleuven.be/lufc) Persoonlijke gegevens wensmoeder (degene die zwanger wenst te worden): Naam: Voornaam:

Nadere informatie

intra-uteriene inseminatie (IUI)

intra-uteriene inseminatie (IUI) patiënteninformatie intra-uteriene inseminatie (IUI) In het kort Intra-uteriene inseminatie (IUI) is het inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte. Deze behandeling wordt toegepast bij een verminderde

Nadere informatie

Keuzes bij kinderwens onder andere PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Namens de werkgroep PGD azm Congres BVN 18 april 2009

Keuzes bij kinderwens onder andere PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Namens de werkgroep PGD azm Congres BVN 18 april 2009 Keuzes bij kinderwens onder andere PGD (Preimplantatie Genetische Diagnostiek) Dr. Christine de Die-Smulders afdeling Klinische Genetica MUMC+ Namens de werkgroep PGD azm Congres BVN 18 april 2009 Zomer

Nadere informatie