herbouwwaarde meter Invulformulier Onderdeel 1: Type Woning Toeslagen/kortingen: De basisprijzen zijn inclusief fundering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "herbouwwaarde meter Invulformulier Onderdeel 1: Type Woning Toeslagen/kortingen: De basisprijzen zijn inclusief fundering"

Transcriptie

1 herbouwwaarde meter W oningen 2013 Invulformulier geldig t/m 31 december 2013 Verzekeringnemer: dres object: Ingevuld door: Polisnummer: Plaats: atum: Toeslagen/kortingen: Plaatselijke problemen eze zijn te verwachten bij herbouw/herstel in bijvoorbeeld stads- en dorpskernen, aan grachten en nauwe straten en ook bij straten met intensief verkeer. Het gevolg zal zijn moeilijke en dure plaatsing van keten, belemmering in aan- en afvoer, parkeer- en opslagproblemen of mogelijk noodzakelijke nachtarbeid. eze kosten, geval voor geval te bepalen, zullen veelal de 10%-30% niet te boven gaan. Regio In bepaalde regio s kan een korting of toeslag worden toegepast. Hiervoor is geen richtsnoer, omdat dit alleen met specifieke kennis van regio s, steden, dorpen en/of buurten kan worden bepaald. Eenvoudige vrijstaande woningen Voor eenvoudige vrijstaande woningen, vaak deel uitmakend van het standaard assortiment bij aannemers, kan een korting van zo n 15% worden toegepast. Kleine woningen Wanneer de totale inhoud van de woning kleiner is dan 250 m 3, dient er een correctie van 10% bijgeteld te worden. Toelichting bij berekening: erekening inhoud gebouw e berekening van het aantal kubieke meters geschiedt door het buitenwerks gemeten oppervlak te vermenigvuldigen met de gemiddelde hoogte. eze hoogte wordt gemeten vanaf bovenkant begane grondvloer. Indien er kelders of souterrains zijn wordt de hoogte gemeten vanaf de vloer van deze ruimten. ls hulpmiddel om te komen tot de berekening van de verdiepingshoogte kan men ook de optreden van de trap opmeten en tellen. e berging dient bij de inhoud te worden opgeteld. Platte daken Voor platte daken van woonhuizen moet een toeslag worden berekend, zie kwaliteitskeuze c bij het bouwdeel 'dak en constructie', omdat bij de vermelde woningtypen is uitgegaan van schuine daken. Zolderruimten van woonhuizen hebben namelijk een relatief lage m 3 prijs, die de m 3 prijs van de vermelde woningtypen verlaagt. Rieten/leistenen daken e toeslag voor rieten/leistenen daken is meegenomen in de kwaliteit van het dak. ij een rieten/leistenen dak moet gekozen worden voor kwaliteitskeuze b bij het bouwdeel dak en constructie. Serres e toeslag voor serres is meegenomen in de kwaliteit van de (achter-)gevel. ij een woning met een serre moet gekozen worden voor kwaliteitskeuze c bij het bouwdeel gevel. e inhoud van de serre wordt bijgeteld bij de totale inhoud van de woning. Flats Voor flats gelden afwijkende keuzes bij bouwdeel 1. ij bouwdeel 1 kan gekozen worden voor a of d. Onderdeel 1: Type Woning Prijsstelling rijtje 2/1 kap vrijstaand hoogbouw hoogbouw per cat. in I = 505 II = 545 III = 710 IV = 555 V = 460 ategorie: Prijsstelling: Inhoud woning: /m 3 m 3 e basisprijzen zijn inclusief fundering Onderdeel 2: ouwdelen en kwaliteitsniveaus ouwdeel Keuzeoptie orrectie: Keuze: 1. Fundering a met heiwerk 0% ij flats keuze b niet meeverzekerd -/-10% a of d c op zand -/-5% d flat heiwerk niet -/-2% meeverzekerd 2. ak en a normaal 0% onstructie b bijzonder (zie toelichting) +4% c plat +9% 3. Gevel a normaal 0% b hoogwaardig +2% c bijzonder (zie toelichting) +8% d kopgevel/hoekwoning +9% 4. fbouw a standaard 0% Keuken b hoogwaardig +8% c luxe (bij vrijstaande woning) +8% d luxe (bij niet vrijstaande woning) +15% adkamer/toilet a standaard 0% b hoogwaardig +4% c luxe (bij vrijstaande woning) +4% d luxe (bij niet vrijstaande woning) +11% Woonkamer a standaard 0% afwerking b hoogwaardig +5% (algemeen) c luxe (bij vrijstaande woning) +5% d luxe (bij niet vrijstaande woning) +15% Toeslagen / kortingen (zie hiernaast)...% / +...% Totale prijsstelling corrigeren met: % erekening: Herbouwwaarde woning: (prijsstelling + correctie) x inhoud Extra toeslagen: Totaal:

2 herbouwwaarde meter W oningen 2013 geldig t/m 31 december 2013 Toelichting 1. lgemeen e herbouwwaardemethode is gebaseerd op een driedeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het type woning, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud. e aandacht wordt erop gevestigd, dat de genoemde m 3 -prijzen dienen voor de globale vaststelling van de gemiddelde herbouwkosten van het getypeerde woongebouw. it betekent dat de herbouwkosten door regio-invloeden of in individuele gevallen kunnen afwijken. ij de berekening van de inhoud van de woning dient eveneens de inhoud van de aanwezige kelder/souterrain, garage, hobbyruimte, praktijkruimte, vrijstaande berging e.d. te worden meegenomen. ij appartementencomplexen dienen trappenhuizen en liftinstallaties eveneens te worden meegenomen in de berekening. Niet in redelijke verhouding met de woning staande (bij)gebouwen dienen apart te worden berekend. e genoemde prijzen voor gebouwen met meer wooneenheden, zoals appartementen en flats, zijn exclusief de kosten van individueel aangebrachte luxe en/of verbeteringen. e bedragen zijn op basis van herbouw, waarbij herbouwen volgens de huidige eisen (bijvoorbeeld het bouwbesluit) mogelijk is, en zijn inclusief TW, honoraria voor de architect, adviseurs e.d., exclusief opruimingskosten. 2. Herbouw-/vraagprijzen Het verschil tussen de herbouwprijzen en vraagprijzen, zoals deze b.v. regelmatig in advertenties worden gepubliceerd, is niet exact weer te geven. Wel staat vast dat vraagprijzen niet als basis gehanteerd kunnen worden om te komen tot een advies inzake het verzekerde bedrag. itzelfde geldt voor de WOZ-waarde van gebouwen. 3. Grote en bijzondere objecten, monumentale panden Waardevaststelling van objecten als winkelpanden, kantoor- en fabrieksgebouwen, winkelcentra, kerken, ziekenhuizen, bejaardentehuizen, scholen, openbare gebouwen e.d., is specialistenwerk. it geldt tevens voor zeer luxe bungalows, villa's of landhuizen, oudere herenhuizen en grachtenpanden, zeer luxe flatgebouwen en portiekwoningen, woonhuizen met een bijzondere bouwstijl, historische of monumentale woonhuizen of woonhuizen die onder speciale voorwaarden herbouwd mogen worden (bijvoorbeeld omdat deze onder Monumentenzorg of beschermd stadsgezicht vallen en/of onder architectuur zijn gebouwd of omdat er bij herbouw speciale vergunningen of voorzieningen noodzakelijk zijn). 4. Hoekwoningen Woningen die als eindwoning van een rijtje voorkomen of woningen die meer dan 1 /3 ten opzichte van elkaar verspringen, dienen bij het bouwdeel gevel een toeslag te krijgen voor de kopgevel. Inhoudsberekening: e inhoud van gebouwen kan berekend worden met behulp van de onderstaande schetsjes en berekeningen. x x =... m 3 x x /2=... m 3 x x ( + /3) =... m 3 x x =... m 3 x x /2 =... m 3 F E x ( + + ) x E =... m 3 x x F/2 =... m 3 x ( + ) x F/3 =... m 3 G E F x x ( + F/2) =... m 3 x x (E + G/2) =... m 3 E F x x =... m 3 x ( + F)/2 x =... m 3 x E/2 x F =... m 3 in de praktijk: x x ( + ) =... m 3 Uitgave van het Verbond van Verzekeraars

3 Toelichting herbouwwaardemeter Woningen lgemene toelichting 1. lgemeen e herbouwwaardemethode is gebaseerd op een driedeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in het type woning, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud. e aandacht wordt erop gevestigd, dat de genoemde m 3 -prijzen dienen voor de globale vaststelling van de gemiddelde herbouwkosten van het getypeerde woongebouw. it betekent dat de herbouwkosten door regio-invloeden of in individuele gevallen kunnen afwijken. ij de berekening van de inhoud van de woning dient eveneens de inhoud van de aanwezige kelder/souterrain, garage, hobbyruimte, praktijkruimte, vrijstaande berging e.d. te worden meegenomen. ij appartementencomplexen dienen trappenhuizen en liftinstallaties eveneens te worden meegenomen in de berekening. Niet in redelijke verhouding met de woning staande (bij)gebouwen dienen apart te worden berekend. e genoemde prijzen voor gebouwen met meerdere wooneenheden b.v. appartementen, flats e.d. zijn exclusief de kosten van individueel aangebrachte luxe en/of verbeteringen. e bedragen zijn op basis van herbouw, waarbij herbouwen volgens de huidige eisen (bijvoorbeeld het bouwbesluit) mogelijk is, en zijn inclusief TW, honoraria voor de architect, adviseurs e.d., exclusief opruimingskosten 1. epaling van het type woning Onderstaande schematische tekeningen geven u de mogelijkheid de te taxeren woning in een categorie te plaatsen. ategorieën: I rijtjeswoning/hoekwoning Elke woning in een rijtje wordt beschouwd als een rijtjeswoning. Woningen aan het eind van een rijtje, of woningen die meer dan 1/3 ten opzichte van elkaar verspringen, krijgen een toeslag voor de kopgevel. Zie hiervoor de keuze op het invulformulier. II 2/1 kap woning Woningen die geschakeld zijn, bijvoorbeeld door middel van een garage, waarvan de hoogte maximaal 1,5 laag bedraagt, worden ook beschouwd als 2/1-kap woning. III vrijstaande woning 2. Toelichting bij model ij onderdeel 1, bepaling van het type woning, wordt onderscheid gemaakt in 5 categorieën woningtypen. Hieruit moet een keuze gemaakt worden, welke leidt tot een prijsstelling die geldt bij de standaard kwaliteitskeuzen (alle subs a) van het volgende onderdeel. Elke woning die vrij is van naastgelegen bebouwing is vrijstaand. Woningen in een rijtje, waarbij het contact met de naastgelegen bebouwing minimaal is, worden beschouwd als vrijstaand. IV hoogbouw tot en met 4 bouwlagen Uitgave van het Verbond van Verzekeraars Versie 01/ 13 ij onderdeel 2, bepaling van het kwaliteitsniveau, wordt de kwaliteit van 6 verschillende bouwdelen van de woning bepaald. Per bouwdeel wordt onderscheid gemaakt in 3 kwaliteitsniveaus welke invloed hebben op de prijs per m 3. Om de keuze te ondersteunen zijn voor 3 categorieën schematische beelden c.q. foto s van sfeerbeelden bijgevoegd van de beoogde kwaliteit. Indien de kwaliteit afwijkt van de standaard, wordt de prijs vermeerderd of verminderd met een percentage dat vermeld staat op het invulformulier. e uiteindelijke prijsstelling per m 3 wordt vermenigvuldigd met de inhoud van de woning om de totale herbouwwaarde te bepalen. epaalde correcties kunnen invloed hebben op de herbouwwaarde van de woning. e toelichting hiervoor staat op het invulformulier. Gestapelde woningen worden over het algemeen als deel van het gehele blok berekend. V hoogbouw van 5 tot en met 8 bouwlagen ij gestapelde woningbouw is de grens voor deze methode op 25 meter gesteld. Het vaststellen van de herbouwwaarde van hogere bebouwing is specialistenwerk.

4 Schematische beelden van kwaliteitsniveaus 2. ak en onstructie Onderstaande figuren dienen als ondersteuning bij de kwaliteitskeuze van het desbetreffende bouwdeel. a. Normale kap Onder een normale kap wordt verstaan een kap die een gebruikelijke schuining ( ) heeft en bedekt is met dakpannen. 3. Gevel Schematische beelden van kwaliteitsniveaus Onderstaande figuren dienen als ondersteuning bij de kwaliteitskeuze van het desbetreffende bouwdeel. a. Normaal Een normale gevel bestaat uit een gebruikelijke indeling en gebruikelijke materialen. Het aandeel glas van het geheel kan normaal genoemd worden en de vorm vertoont geen of zeer geringe verspringingen. 4. fbouw Sfeerbeelden van kwaliteitsniveaus Onderstaande foto s en toelichting dienen als ondersteuning bij de kwaliteitskeuze van het desbetreffende bouwdeel. Er dient voor elk onderdeel een keuze gemaakt te worden tussen standaard, hoogwaardig of luxe: Toelichting bij de keuze: a. Standaard: Een standaard afbouwpakket kan gekarakteriseerd worden als een pakket dat gebruikelijk is in een koopwoning in de lagere prijsklasse. b. Hoogwaardig: ij een hoogwaardig pakket kan de afbouw gekarakteriseerd worden als een gebruikelijk pakket voor een midden-categorie koopwoning. c. Luxe: Een luxepakket kan worden omschreven als een afbouwpakket van hoge kwaliteit, veelal in een woning die gebouwd is volgens de eisen en wensen van de gebruiker en die van alle gemakken is voorzien. Keuken b. ijzonder (vorm, geleding, materiaal) b. Hoogwaardig ijzonder is van toepassing wanneer de vorm opmerkelijke bijzonderheden vertoont, wanneer de geleding veel variatie of verspringingen heeft of wanneer het materiaal afwijkt van een normale kap (bijvoorbeeld riet of leisteen). e gevel is hoogwaardig als het aandeel glas hoog is en/of de materiaalkeuze luxer is dan gebruikelijk. a. Standaard b. Hoogwaardig c. Luxe ± ± ± adkamer a. Standaard b. Hoogwaardig c. Luxe c. Plat dak c. ijzonder (vorm, geleding, materiaal) Woonkamer afwerking Een dak bestaande uit één vlak onder een lichte helling (< 30 0 ) kan worden beschouwd als een plat dak. Wanneer de gevel in zijn geleding bijzondere eigenschappen vertoont als verspringingen, erkers en serres, wordt deze bijzonder genoemd. Toepassing van ornamenten en dure materialen zorgen er ook voor dat de gevel in deze categorie valt. a. Standaard b. Hoogwaardig c. Luxe

5 Geldig t/m 31 december 2013 INOEELWREMETER 2013 Naam verzekeringnemer dres Postcode / Woonplaats Polisnummer (indien bekend) Leeftijd hoofdkostwinner 35 jaar en jonger t/m 50 jaar t/m 70 jaar jaar en ouder 37 antal : Samenstelling huishouden lleenstaande (met/zonder inwonende kinderen) 0 Echtpaar/samenwonende (met/zonder inwonende kinderen) 10 antal : Netto maandinkomen hoofdkostwinner Tot en met tot en met tot en met tot en met Eventuele bijtellingen (voor zover niet apart verzekerd)*): Heeft u meer dan aan audiovisuele en computerapparatuur Zo ja, welk bedrag boven de ? Heeft u meer dan aan lijfsieraden? Zo ja, welk bedrag boven de 6.000? Heeft u meer dan aan bijzondere bezittingen? Zo ja, welk bedrag boven de Is het huurdersbelang meer dan Zo ja, welk bedrag boven Subtotaal bijtellingen () e geschatte totale waarde van uw inboedel is e inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld; Tel en op _ Plaats atum Handtekening antal : Oppervlakte woning Tot en met 90 m² 0 91 m² tot en met 140 m² m² tot en met 190 m² m² tot en met 300 m² 23 antal : *) e bedragen kunnen afwijken van de in de polisvoorwaarden gehanteerde bedragen. Totaal aantal : x Subtotaal geschatte waarde inboedel : ()

6 Toelichting bij de inboedelwaardemeter 2013 lgemeen e inboedelwaardemeter van het Verbond van Verzekeraars is een hulpmiddel om op eenvoudige en objectieve wijze de globale waarde van een inboedel vast te stellen, met name voor het geval u een inboedelverzekering wilt afsluiten of wilt wijzigen. Het systeem van de inboedelwaardemeter is gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar de waarde van de inboedel van een groot aantal huishoudens in Nederland in it onderzoek heeft uitgewezen dat de inboedelwaarde vrij nauwkeurig kan worden vastgesteld aan de hand van de leeftijd en inkomen van de hoofdkostwinner, de samenstelling van het huishouden en de oppervlakte van de woning. Let op: 1. e inboedelwaardemeter kan alleen worden gebruikt als het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner maximaal bedraagt en/of het woonoppervlak niet groter is dan 300m². 2. e inboedelwaardemeter is alleen bedoeld als een hulpmiddel om de waarde van uw inboedel globaal vast te stellen; de uitkomsten kunnen daarom niet gelden als getaxeerde waarde in de zin van de wet. aarnaast wordt geadviseerd om deze inboedelwaardemeter alleen te hanteren in combinatie met een verzekering met garantie tegen onderverzekering. Netto maandinkomen hoofdkostwinner Hieronder wordt verstaan: het totale netto maandinkomen van de hoofdkostwinner in het huishouden. Het inkomen kan bestaan uit loon, salaris, inkomen uit eigen bedrijf, pensioen, ontvangen alimentatie, OW of andere sociale uitkeringen. Rente en inkomsten uit beleggingen worden niet meegerekend. Oppervlakte woning Hieronder wordt verstaan het binnenshuis aanwezige vloeroppervlak (lengte x breedte) van alle bewoonbare en/of beloopbare ruimtes van de woning, alsmede de buitenshuis aanwezige privé (berg) ruimtes, zoals schuur, garage en kelderbox. udiovisuele en computerapparatuur Hieronder vallen: beeld- en geluidsapparatuur; computerapparatuur: desktops, werkstations, servers, laptops, netbooks, notebooks, tablets, etc.; bij bovenstaande apparatuur behorende randapparatuur en actuele software; gameconsoles en gamesoftware; geluids-, beeld- en informatiedragers: cd s, dvd s, usb-sticks, geheugenkaarten, harddisks, cd-/dvd-branders; telefoons: mobiel, smartphones, inclusief prepaid kaarten. Lijfsieraden it zijn sieraden, inclusief horloges, die zijn vervaardigd om op of aan het lichaam gedragen te worden en die geheel of ten dele bestaan uit edel- of ander materiaal, gesteente, mineraal, parels, (bloed)koraal of andere dergelijke materialen. ijzondere bezittingen Hieronder worden waardevolle bijzondere bezittingen verstaan. enk hierbij aan bijvoorbeeld: verzamelingen; antiek; kunst; muziekinstrumenten. Huurdersbelang Onder huurdersbelang worden alle veranderingen en verbeteringen aan de huurwoning verstaan die door u als bewoner voor eigen rekening zijn aangebracht. Hieronder vallen o.a. verbeteringen aan c.v., keuken- en sanitaire installaties, betimmeringen, parket- en tegelvloeren, schuurtjes en schuttingen. ls u eigenaar bent van het huis of het appartement hoeft u dus niets in te vullen. Geldig t/m 31 december

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend)

Gegevens tussenpersoon. Incasso. Aanvraag/wijziging. Verzekeringnemer. Partner (Inwonend) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incasso Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van het REAAL Financieel

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer Rekening Courantnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager

Nadere informatie

Privé Pakket aanvraag

Privé Pakket aanvraag Privé Pakket aanvraag intermediair intermediairnummer adresgegevens intermediair  inhoudsopgave Aanvraag Privé Pakket 3 Aansprakelijkheidsverzekering 6 Woonhuisverzekering 7 Herbouwwaardemeter 8 Inboedelverzekering

Nadere informatie

AANVRAAG PAKKETPOLIS PARTICULIEREN

AANVRAAG PAKKETPOLIS PARTICULIEREN AANVRAAG PAKKETPOLIS PARTICULIEREN Nieuwe verzekering Wijziging bestaande verzekering, polisnummer Maatschappij TUSSENPERSOON Tussenpersoonnummer Contactpersoon Naam tussenpersoon ALGEMEEN De volgende

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Inboedel- en woonhuisverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum: - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum: - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier AEGON Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten

Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Bijlage 1 Inboedelwaardemeter verzekeraar A Leeftijd hoofdkostwinner Punten Netto maandinkomen huishouden Punten Ο 30 jaar en jonger 3 Ο 1.101 t/m 1.600 2 Ο 31 t/m 40 jaar 5 Ο 1.601 t/m 2.100 4 Ο 41 t/m

Nadere informatie

Allianz Inboedel waardemeter

Allianz Inboedel waardemeter Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Inboedel waardemeter Bescherming tegen onderverzekering Met Inboedelinventarisatielijst Bescherming tegen onderverzekering Algemeen De inboedelwaardemeter van

Nadere informatie

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats.

Naam tussenpersoon. Naam adviseur. Tp-Cliëntnummer. Naam en voorletter(s) Geslacht man vrouw Geboortedatum - - Adres. Postcode/Plaats. Aanvraagformulier Aegon Woon- & VrijeTijdpakket Naam tussenpersoon Naam adviseur Tp-Cliëntnummer aanvraag nieuwe verzekering wijziging op polisnummer 1. Gegevens verzekeringnemer/aanvrager Naam en voorletter(s)

Nadere informatie

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier)

Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Aanvraag Reaal TotaalPlan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier)

Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Aanvraag REAAL Totaalplan (Schade Particulier) Tussenpersoon Tussenpersoonnummer Incassowijze Maatschappij-incasso Tussenpersoon-incasso Onderdeel van REAAL Verzekeringen Financieel Plan Woonpakket Ingangs-/wijzigingsdatum

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inboedelwaardemeter. Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inboedelwaardemeter. Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inboedelwaardemeter Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Bescherming tegen onderverzekering U verzekert

Nadere informatie

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: combi: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar (voor Kostbaarheden 1 jaar)

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: combi: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar (voor Kostbaarheden 1 jaar) AANVRAAG woonhuis inboedel woonhuis/inboedel gecombird kostbaarheden AVP Delta Lloyd Schadeverzekering NV NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief: AANVRAGER man vrouw Naam en voorletters Adres Postcode

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Inboedelwaardemeter. Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis

Allianz Nederland Schadeverzekering. Allianz. Inboedelwaardemeter. Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Inboedelwaardemeter Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Bepaal de waarde van de spullen in uw woonhuis Bescherming tegen onderverzekering U verzekert

Nadere informatie

ALGEMEEN. Verzekeringsadviseur. Agentnummer Nieuwe verzekering Wijziging/aanvulling. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.

ALGEMEEN. Verzekeringsadviseur. Agentnummer Nieuwe verzekering Wijziging/aanvulling. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea. ALGEMEEN Verzekeringsadviseur Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl Agentnummer Nieuwe verzekering Wijziging/aanvulling 1 Verzekeringnemer (huidig, eventueel oude adres) Naam en

Nadere informatie

Bouwaard muren steen steen/hout hout overig

Bouwaard muren steen steen/hout hout overig AANVRAAG Delta Lloyd Xclusief: Woonverzekeringen Delta Lloyd Schadeverzekering NV woonhuis inboedel kostbaarheden aansprakelijkheid particulieren (AVP) NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief AANVRAGER

Nadere informatie

Naam: Voorletters: M / V

Naam: Voorletters: M / V PolisPartner Postbus 232 3730 AE de Bilt Adviseur: Aanvraagformulier Op.nr: Gegevens verzekeringnemer Naam: Voorletters: M / V Adres: Postcode: Geboortedatum: Telefoonnummer: Mobiele telefoon: Woonplaats:

Nadere informatie

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar

Ingangsdatum woonhuis: inboedel: Contractduur Woonhuis/Inboedel/AVP 5 jaar 3 jaar 1 jaar woonhuis inboedel kostbaarheden AVP Delta Lloyd Schadeverzekering NV NAAM TUSSENPERSOON Nummer Extern indicatief AANVRAGER man vrouw Naam en voorletters Adres Postcode plaatsnaam Telefoon Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren

Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren Aanvraag-/wijzigingsformulier verzekeringspakket voor particulieren ProfielPakket SponzorPolis BonusPolis Relatienummer adviseur Stempel adviseur: Gegevens verzekeringnemer(s) Naam en voorletter(s) Straat

Nadere informatie

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket

Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Aanvraag-/wijzigingsformulier Voordeelpakket Relatienummer Stempel adviseur: ASR Schadeverzekering N.V. Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht Postbus 2072, 3500 HB Utrecht Telefoon (030) 257 91 11 Fax (030)

Nadere informatie

Verzekeringspakket voor particulieren

Verzekeringspakket voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer Aanvraagformulier Verzekeringspakket voor particulieren Nieuw Wijziging polisnummer Gegevens aanvrager Naam en voorletters Man Vrouw (Woon)adres

Nadere informatie

Vroeger werd gesproken over brandverzekeringen, omdat zij schade dekten door brand,

Vroeger werd gesproken over brandverzekeringen, omdat zij schade dekten door brand, Brand In dit onderdeel wordt de lezer inzicht verschaft in het onderwerp brandv e r z e k e r i n g e n. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde: de veelvoorkomende woonverzekeringen en hun kenmerken

Nadere informatie

Verzekeringspakket voor particulieren

Verzekeringspakket voor particulieren Klaverblad Verzekeringen Klaverblad Onderlinge Verzekeringsmaatschappij U.A. Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Afrikaweg 2, 2713 AW Zoetermeer Vergunningnummer AFM: 12000486 Nieuw Aanvraagformulier Verzekeringspakket

Nadere informatie

Aanvraagformulier Privé Pakket (bestemd voor medewerkers Politie)

Aanvraagformulier Privé Pakket (bestemd voor medewerkers Politie) REAAL Schadeverzekeringen N.V. Postbus 382 1800 AJ Alkmaar Verzekeringsadviseur Verzekeringnemer Aanvraagformulier Privé Pakket (bestemd voor medewerkers Politie Naam Tussenpersoonnummer Vts Politie Nederland

Nadere informatie

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl

Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl E-mail: adviesgroep@vdroest.nl Aanvraagformulier Van der Roest Privé Pakket Wonen en Aansprakelijkheid Adviesgroep Van der Roest Nijverheidsweg 24 1271 EA Huizen Postbus 150 1270 AD Huizen Tel. (035) 528 00 00 Fax (035) 528 00 01 www.vdroest.nl

Nadere informatie

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW In dit hoofdstuk wordt de gebouwopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig

Nadere informatie

Inboedel verzekering (FWIN1101)

Inboedel verzekering (FWIN1101) Inboedel verzekering (FWIN1101) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing voorzover in de Bijzondere voorwaarden en eventuele clausules als vermeld op het polisblad voor de betreffende dekking niet anders

Nadere informatie