WnT op Via Futura, experiment in 3d. WnT op Via Futura. Experiment in 3d. Moa Multimedia, 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WnT op Via Futura, experiment in 3d. WnT op Via Futura. Experiment in 3d. Moa Multimedia, 2009"

Transcriptie

1 WnT op Via Futura Experiment in 3d 1

2 2

3 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inleiding en doel van de rapportage Opdracht: achtergrond, fasering, doel en doelgroep Fase Fase Doel Doelgroep Ervaringen Fase Het eiland Evaluatie eiland Training Evaluatie training: Eiland bezoek en gebruik Evaluatie Eiland bezoek en gebruik Ervaringen Fase Het eiland Evaluatie eiland Eiland bezoek en gebruik Evaluatie eiland bezoek en gebruik De wedstrijd Events Evaluatie events De ontwerpen van de deelnemers Bevindingen van de deelnemers Conclusies en aanbevelingen Conclusies: Aanbevelingen: Bijlagen

4 2 Inleiding en doel van de rapportage In 2007 was Second Life (SL) een hype. Second Life is een online virtuele 3d omgeving met de mogelijkheid om als gebruiker zelf de omgeving in te richten. Zulke omgevingen zijn er meer, maar SL onderscheidt zich oa. door de afwezigheid van een tevoren gedefinieerd spelelement. (Meer over Second Life is te vinden in de bijlage i ). Bedrijven en overheden zagen de meerwaarde van SL en zetten hun eerste stapjes in deze virtuele wereld. Ook Rijkswaterstaat, WnT thema gebruiker van de toekomst, zag meerwaarde in SL en wilde daarmee experimenteren. WnT gaf daarvoor opdracht aan Moa Multimedia. Het doel van deze rapportage is het vastleggen van de ervaringen die Rijkswaterstaat (WnT) heeft opgedaan in de 3d wereld Second Life en een evaluatie daarvan. De evaluatie van het wedstrijddeel (het deel buiten SL) van Via Futura is eerder al intern WnT gedaan. 4

5 3 Opdracht: achtergrond, fasering, doel en doelgroep In eerste instantie was het de bedoeling om de eerste Nederlandse bouwlocatie (sandbox) in SL op te zetten en te onderzoeken welke ideeën de deelnemers hadden voor de snelweg van de toekomst. Omdat SL intussen steeds meer een politiek heet hangijzer werd (oa. Kamervragen over vermeende kinderporno) startte RWS een Visievoorbereiding. Deze was bedoeld om het hoger management te informeren en helpen met de besluitvorming omtrent SL. Als RWS met SL aan de slag ging, was het noodzakelijk om daar draagvlak voor te hebben bij het management. Een onderdeel van de visievoorbereiding was een onderzoek naar de meerwaarde van 3d en spelomgevingen voor RWS (document Visievoorbereiding RWS game door Fariko). Intussen werden alle lopende SL initiatieven in kaart gebracht en tijdelijk op een laag pitje gezet. 3.1 Fase 1 De WnT pilot ging aangepast van start, uitsluitend voor een selecte groep RWS ers. In fase 1 (Scarabee) werd een eiland gehuurd en beperkt ingericht. Na een training konden deelnemers experimenteren op het eiland. 3.2 Fase 2 Het management van RWS ging begin 2008 akkoord met de aanwezigheid van RWS in SL. Het WnT experiment kon nu uitgebreid verder. Het oorspronkelijke sandbox -idee was inmiddels achterhaald. In het Nederlandse deel van SL (0031) was inmiddels een sandbox beschikbaar voor bouwexperimenten. 3.3 Doel De opdracht werd daarom opnieuw geformuleerd, met de volgende doelen als uitgangspunt: 1) RWS wil experimenteren met samenwerken in 3D omgevingen. Het accent ligt hierbij op een nieuwe werkwijze. 2) RWS wil andere doelgroepen benaderen. De nadruk ligt op uitbreiding van het netwerk door contact te maken met de ontwerper van de toekomst. 3) RWS wil ideeën en beelden verzamelen voor de snelweg van de toekomst en deze tentoonstellen of anderszins verspreiden Second life was voor dit experiment nog steeds het beste medium, aangezien het de mogelijkheid geeft om online, interactief en 3-dimensionaal plannen en ideeën te visualiseren. Bovendien is SL gratis voor de deelnemers In fase 2 (Via Futura) werd daarom een ontwerpwedstrijd voor de Snelweg van de Toekomst gehouden in Second Life. Hiervoor werden 4 eilanden ingericht en gebruikt. De looptijd was van 22 september tm 25 oktober

6 3.4 Doelgroep Doelgroepen van de wedstrijd zijn: 1) Personen die vanuit hun vak of interesse mee willen denken over de snelweg van de toekomst. Interessante deelnemers zijn onder andere (landschap- )architecten, filosofen, stedenbouwkundigen, wegenbouwers, trendwatchers, kunstenaars, sociologen van hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen, etc. 2) Actieve Nederlandstalige Second Life gebruikers: deze groep bestaat uit early adapters en innovators wereldwijd. Een interessante uitbreiding voor de groep die mogelijk betrokken gaat worden bij de uitvoering van andere Wegen naar de Toekomst projecten. Second Life gebruikers die tevens behoren tot de hierboven beschreven groep zijn het meest interessant. (Meer informatie over de ontwerpwedstrijd ii is te vinden in de bijlage.) 6

7 4 Ervaringen Fase Het eiland Het doel van de eerste fase was om intern RWS ervaring opdoen met SL. De geformuleerde doelen voor fase 2 speelden al wel op de achtergrond mee. Eind 2007 en begin 2008 is er een eiland (Scarabee) beschikbaar dat is ingericht naar een aangeleverd ontwerp. Eilandontwerp met RWS kenmerken Eilandontwerp zonder RWS kenmerken Aan het eiland mag niet zichtbaar zijn dat RWS de gebruiker is, vandaar dat alle RWS kenmerken uit het ontwerp worden verwijderd. Het eiland Scarabee Er werd een groep aangemaakt voor deelnemers die op het eiland mogen komen. Voor alle anderen was het eiland afgesloten. Er zijn verschillende standaard rollen binnen een groep die door de moderator ingesteld kunnen worden. Afhankelijk daarvan hebben deelnemers bepaalde rechten. Zo kunnen ze wel of niet bouwen etc. Binnen SL zijn standaard mogelijkheden om met de groep te kunnen communiceren: chat, instant messages, groepsberichten en halverwege fase 1 is ook voice communicatie (gesproken woord) mogelijk. Zo n 15 RWS ers werden lid van de Scarabee groep en hebben een aantal maanden kunnen experimenteren op het eiland. 7

8 4.1.1 Evaluatie eiland Het eiland was eenvoudig in te richten en prima te gebruiken. Alle reguliere SL tools werken goed. De omgeving is stabiel. Er moet regelmatig een nieuwe versie van SL worden geïnstalleerd. Voor werkplekken binnen RWS is dat een probleem. Ook waren er binnen RWS problemen met de toegang en de snelheid. Het huren van het eiland leverde problemen op: de verhuurder was wekenlang niet bereikbaar. Zo kon het Scarabee eiland niet 1 op 1 worden overgezet (wat wel een mogelijkheid is in SL). Het kopen van een eiland was waarschijnlijk gemakkelijker en goedkoper geweest, maar dat had niet de voorkeur van RWS. 4.2 Training Een deelnemers kende SL al en kon er zelfstandig gebruik van maken. De overigen kregen een training. In de training werden de volgende onderdelen werden behandeld: Start inloggen vanaf de werkplekken bij WnT (en SL installeren) avatar maken (denk na over de (voor)naam, schrijf je naam en inlog op!) avatar vormen en aankleden help eiland doorlopen (zelfstandig) lopen, vliegen, beheren van inventaris Op reis 0031 (nederlandse community) ABN AMRO en Amsterdam Arena (transportvormen) Parijs 1900 huis van Archis Writer (voorbeeld samenwerkend bouwen) Bouwen en interactie demo bouwen (sandbox Scarabee) zelf bouwen shirtjes foto s en film van het bouwen groep Scarabee aanvullen spraak proberen (afhankelijk van geluidskaarten) Fun SL paintball Racen Quizzen money trees Evaluatie training: Na wat technische problemen met het installeren van SL op de standaard werkplek van RWS konden we aan de slag. Alle deelnemers kregen de startonderdelen met wat hulp onder de knie. Het gezamenlijk bezoeken van locaties gaf een goede indruk van de SL wereld en de mogelijkheden daarvan. Deelnemers vinden het leuk. Er wordt geproefd aan het interactie en bouwdeel. Het is vooral een demonstratie, zelf bouwen is nog lastig. Een vervolg daarop wordt daarom later gegeven, in SL zelf. Iedereen wordt lid van de besloten groep Scarabee 8

9 Na de training waren de meeste mensen goed in staat om zelfstandig SL te bezoeken. Eenvoudige dingen doen ging ook prima. Het kost wel tijd om de bediening van de avatar onder de knie te krijgen. 4.3 Eiland bezoek en gebruik Van het eiland werd regelmatig gebruik gemaakt. RWS ers die hoorden over het project waren er nieuwsgierig naar en werden ook lid van de groep. Snel werd duidelijk dat om elkaar (avatars) te treffen op het zelfde moment er echt iets afgesproken moet worden. Daarom werden er een aantal bijeenkomsten gehouden. Die werden goed bezocht. Er was een sessie waarin iedereen beter leerde bouwen. Er stonden dozen op het eiland met texturen (beton, asfalt etc). er lagen vormen die gebruikt konden worden. Het vervormen van land (terraformen), het maken van eenvoudige voorwerpen of werken met bestaande voorwerpen uit de sl bibliotheek leverde na de sl instructie weinig problemen op. Na het formele deel bleef een deel van de groep vaak hangen en ging soms nog op reis in SL. Bij interactie tussen deelnemers ontstaat al competitie om de coolste 3d gadgets (auto s, eigen gemaakte shirts, vuur, diverse voorwerpen, etc ;-). Het eiland ligt steeds vol met rondslingerende auto s en voorwerpen. Er werd een eerste test gedaan met bouwen: de swingende snelweg werd door Grover Gumbo aangeleverd en door XI Allen gerealiseerd. In korte tijd werd het ontwerp gemaakt. Na een eerste oplevering werden er aanpassingen gedaan en waren ontwerper en uitvoerder tevreden. De Swingende Snelweg Het eiland werd ook gebruikt bij de visievoorbereiding en getoond aan het management RWS. Die waren er in eerste instantie niet over te spreken. Ze vonden het een rommeltje met al die autowrakken en misten standaard RWS 9

10 informatie. Ook het snelweghuis werd aanvankelijk gezien als slechte reclame voor RWS. Na een toelichting over de totstandkoming was men wel erg enthousiast. Halverwege fase 1 komt in SL de mogelijkheid van spraak via een headset. Heel handig en veel directer. Nadeel is dat het gesprokene niet wordt opgeslagen. Het is dus vluchtiger dan chat. Sommigen voelden zich minder anoniem met het gebruik van de headset, dit ervaarde men zowel positief (betrouwbaar) als negatief (eng) Evaluatie Eiland bezoek en gebruik Het samenkomen in de 3d omgeving werd gezien als meerwaarde: samen dingen bespreken en bekijken en doen. Bovendien is het samen aanwezig zijn (ontmoeten) in SL leuk en gezellig. Er hangt snel een informele sfeer. Dat laatste kan uiteraard ook een nadeel zijn, maar in deze fase was het een voordeel. Een toelichting van een gastheer/vrouw op het gevisualiseerde bij bezoekers die het project niet kenden, bleek belangrijk en was zelfs een meerwaarde: Een RWS er die het project niet kende, werd na zo n toelichting zo enthousiast dat ze zich gelijk aanmeldde bij WnT! Het bouwen op het eiland was voor een enthousiasteling na een goede instructie goed te doen. Een aantal anderen heeft zich er niet aan gewaagd en leverde liever op een andere manier zijn idee/ontwerp aan. Het uitvoeren daarvan was geen probleem. Het gaat snel, is eenvoudig te bespreken en aan te passen als het nodig is. De reactie van het management laat zien dat 3d beelden zonder goede toelichting ook een verkeerde indruk kunnen wekken. Men dacht op een representatief eiland van RWS te komen maar men bezocht eigenlijk een experimentele bouwplaats. Hieruit is af te leiden dat de kracht van 3d visualisatie (dat het direct zichtbaar is) ook gelijk een zwak punt kan zijn. Soms hebben ontwerpen toelichting nodig om ze te begrijpen. Dat is een belangrijk aandachtspunt. De doelen die genoemd zijn voor fase 2 speelden in fase 1 al op de achtergrond mee. Alle doelen zijn in meer of mindere mate gehaald: 1) Het experimenteren met samenwerken in 3D> meetings met RWS ers in SL. 2) Het benaderen van andere doelgroepen> in dit geval RWS ers die wel in SL zitten, maar de WnT-pilot niet kenden (6 van de deelnemers waren niet bij WnT betrokken). 3) ideeën voor de snelweg van de toekomst vastleggen> het snelweghuis. 10

11 5 Ervaringen Fase Het eiland Als voorbereiding op de wedstrijd werden vier eilanden gehuurd en ingericht als 1 geheel. Technisch was het mogelijk geweest om het eerdere eiland Scarabee te verplaatsen in SL naar de nieuwe locatie. Dit is niet gelukt omdat de verhuurder niets meer van zich liet horen. Het eiland is sober ingericht. Naarmate de wedstrijd vorderde werden zaken waar behoefte aan was toegevoegd. Zo verscheen er een bouwkeet, een WnT promotiepaal, een presentatieplek met stoelen buiten, etc. Er was een test met een filmpresentatie van WnT (bestaande film) en met muziek. Willem Later en NovaLater Magic waren de virtuele assistenten op het eiland. Beelden van het eiland en van Willem en Nova Evaluatie eiland Huren is kwetsbaarder dan kopen. Eigen land geeft directe controle maar daar staat tegenover dat er ook kennis nodig is om het te beheren. 11

12 Het inrichten van het eiland leverde geen probleem op. Voor deze opdracht gebeurde dat naar behoefte en dat bleek een van de grote voordelen van 3d. De filmpresentatie werkte meestal goed, maar niet altijd en niet bij iedereen. Per eiland is 1 film mogelijk, diezelfde film kan vaker gebruikt worden (op meerdere schermen vertoond). Een aandachtspunt bij film is dat niet iedereen op hetzelfde moment hetzelfde stuk film ziet. De kijker bepaald individueel wanneer de film start. Muziek op het eiland: werkt goed, maar had als nadeel dat als je het geluid zachter zette en vervolgens de muziek uitzette, de voicemogelijkheid het niet meer leek te doen. Dit kwam omdat je dan zonder het te weten het master geluid had aangepast (naar heel zacht). Meerdere mensen hadden dit probleem. De aanwezigheid van virtuele assistenten was een grote meerwaarde: ze voerden het beheer op het eiland uit (rotzooi opruimen, nieuwe zaken plaatsen) en maakten de deelnemers wegwijs. Vooral beginners in SL vonden het prettig om op weg geholpen te worden. Vaak was het ook noodzakelijk: Een deelnemer was 15 minuten kwijt. De rest van de groep was er al vandoor gevlogen, terwijl hij ergens op het eiland stond en niet wist hoe hij moest vliegen. Nova en Willem gaven ook op verzoek rondleidingen op het eiland of achtergrondinformatie bij de ontwerpen. Daar werd veel gebruik van gemaakt. Dit vereist dat de assistenten goed op de hoogte zijn van wat er in SL maar ook daarbuiten (werving, wedstrijd, etc) speelt. De communicatie met WnT daarover verliep goed. 5.2 Eiland bezoek en gebruik Iedereen die lid was van de groep Via Futura mocht bouwen, terraformen etc. Kortom alle privileges. Op verzoek werden er bouwworkshops georganiseerd om de deelnemers op weg te helpen en de mogelijkheden te laten zien. Er is van alle communicatievormen die SL standaard biedt, gebruik gemaakt: groepsberichten, chat, instant message, voice. Ook teleporten (iemand naar jouw locatie halen) vliegen, bewegen dmv hulpmiddelen (helicopter, vliegtuig, vliegend platform, autorijden etc) zijn uitgeprobeerd. Tijdens de wedstrijd is film en fotografie in SL gebruikt om de voortgang vast te leggen Evaluatie eiland bezoek en gebruik Het bouwen, terraformen etc werkte prima. De bouwworkshops werden goed bezocht en hoog gewaardeerd. Zowel zelf bouwen als laten bouwen werkt erg goed. De deelnemers waren daar enthousiast over. Op schaal bouwen kan niet altijd ivm de grootte van de avatar. En je wil het ontwerp toch aan alle kanten kunnen zien. Het bouwen heeft verder weinig beperkingen, zelfs de grondwaterstand kon worden aangepast. Alle communicatiemogelijkheden werken goed. Groepsberichten werden weinig gebruik door het beperkte aantal deelnemers. Instant massages gebruikten deelnemers onderling (1 op 1 communicatie). 12

13 Voice en chat sprongen er uit als meest gebruikte vormen. Beiden werkten uitstekend voor samenwerken in 3d. Voice maakt het persoonlijk, betrouwbaar en bekend omdat je de stemmen van de anderen kan horen. Sommige deelnemers voelden daar enige schroom bij, vooral in het begin. Het is een beetje eng en raar dat mensen die je niet kent (uit het echte leven) wel je stem kunnen horen. Naarmate de deelnemers elkaar virtueel steeds beter leerden kennen, werd het ook minder onwennig. Een goede internetverbinding is essentieel. Een deelnemer had voortdurend vastlopers en dan ben je zonder iets te kunnen doen zo een half uur verder. Een overweging zou kunnen zijn om bij soortgelijke vervolgprojecten eerst een fysieke afspraak te maken met de deelnemers. De verwachting is dat je dan sneller aan samenwerken toekomst, omdat je elkaar al kent. Voor dit experiment werkte voice het beste, het is erg laagdrempelig. Mensen die niet serieus zijn, zullen terughoudend zijn met voice. Het maakt het allemaal veel persoonlijker. Voice heeft wel als aandachtspunt dat het snel informeel wordt. Dat is zowel een voordeel (laagdrempelige open communicatie, leuk en gezellig) als een nadeel (afdwalen van het onderwerp, meligheid, niet zakelijk). Ook chat werd veel gebruikt. Het voordeel daarvan ten opzichte van voice is dat de tekst bewaard blijft. Het behandelde is later terug te lezen. Bij chat zijn deelnemers geneigd om beter te formuleren. Typen gaat langzamer dan praten. Ook werd gebruik gemaakt van de combinatie chat en voice (mensen zonder headset, trage verbinding etc.). Wat opvalt is dat in de communicatie veelt terug te vinden is over het leren samenwerken in een 3d omgeving en alles wat daar bij mis kan gaan: [12:26] Blend Windlow: Willem zegt; hoor je me? [12:26] Willem Later: ik jou wel [12:26] Willem Later: ja zonet ook hoor [12:26] Blend Windlow: hahah [12:26] Blend Windlow: ik ga nog even bij pixelsquad kijken [12:27] Zora Landar: hello [12:28] You: stuur de hele chat maar.. heb net uitgelogd... [12:29] You: zora, you there? [12:29] Zora Landar: ik was ook even weg net, kon niet meer bewegen [11:01] Willem Later: heb je voice? [11:01] ChelseaChelsea Ballyhoo: ik denk het niet [11:01] Willem Later: ik wel [11:01] Xi Allen: ik niet [11:03] Xi Allen: heb je eenheadset op? [11:04] Xi Allen: je hebt in elk geval speakers en een microfoon nodig:-) [11:04] Xi Allen: en dat zit samen in en headsetje Teleporten werd gebuikt om de avatar over het eiland te verplaatsen. Er waren soms problemen met de hoge toren tussen de 4 eilanden. Je kwam dan niet op de gewenste locatie, maar ergens in het midden bij de toren. Beginners hadden daarna moeite om zich weer te oriënteren. Teleporten werd ook gebuikt om de groep samen te brengen op een specifieke locatie (je kan iemand naar je toe halen). Dat kan zowel op Via Futura als in SL als geheel. Hier waren geen problemen mee. 13

14 De toren op het midden van het eiland Vliegen en bewegen met hulpmiddelen werd door alle deelnemers gedaan. Beginnelingen (in SL) hebben er soms moeite mee (gamers weer niet, die zijn gewend aan dit soort bewegingen dmv een toetsenbord). Alle deelnemers kregen het onder de knie na oefenen en instructie. Van sommige hulpmiddelen is niet gelijk duidelijk hoe ze werken of moet de bediening geoefend worden. Een begeleider is dan handig. De helikopter die we gebruikten, werkte op grote hoogte niet meer. Tijdens de prijsuitreiking werden de winnaars er uitgegooid en de heli vloog weg naar... (we hebben hem niet meer gezien). Gelukkig zijn virtuele ongelukken niet zo dramatisch, kunnen de avatar niet gewond raken en kwam de heli weer in het inventaris van de eigenaar ;-). De reacties hierop waren wel vol beleving (wat er met de avatar gebeurde werd als echt ervaren): ik werd er gewoon uitgegooid! en we zaten samen in de heli en toen deed hij opeens raar. De onderdompeling (mate van beleving van de virtuele wereld) van SL is dus groot. De helicopter gaat er vandoor Noot: de schrijver van dit stuk heeft sinds het eiland weg is een ontheemd gevoel in SL, alsof een vertrouwde plek weg is. 14

15 Soms waren er problemen met de oriëntatie op het eiland omdat het zo groot was. Deelnemers raakten dan de weg kwijt bv terug naar de bouwkeet. Teleporten bracht dan uitkomst. Het gebruik van film en fotografie in SL leverde geen problemen op en is een goede manier om beeldend verslag te maken. 5.3 De wedstrijd Op maandag 22 september 2008 startte de wedstrijd met een virtuele bijeenkomst (event) op het Via Futura eiland. Daarna werd er op het eiland gebouwd door de deelnemers. De wedstrijd liep tot 25 oktober Tussendoor waren er (wekelijks) virtuele bijeenkomsten. Afhankelijk van de behoefte van de deelnemers werden die ingevuld. Als slot was er een virtuele prijsuitreiking op dinsdag 11 november Daar werd de uitslag door de jury bekend gemaakt Events De eerste bijeenkomst (kickoff) was een welkom op het eiland met een bouwdemonstratie. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag met bouwen, terraformen en structuren/textuur toevoegen aan de gemaakte objecten. Kickoff 22 september, bouwdemo, deelnemers aan de slag en het resultaat van de sessie (bij daglicht de dag erna). De tweede bijeenkomst was een afspraak van Willem met Alex van Dulmen. Alex kreeg uitleg over het eiland, over wedstrijd en kreeg een bouwlocaties toegewezen. Alex ging zelf aan de slag op SL. 15

16 Bouwlocatie Alex van Dulmen Het derde event was een bouwdemo voor Blend op 9 oktober Blend wilde niet zelf gaan bouwen maar wel alles weten over de (on)mogelijkheden in relatie tot het ontwerp. bouwdemo Blend waarbij we natte voeten kregen door verandering van het grondwaterpeil Het vierde event was een kijkje tijdens het maken van de Blend-Tunnel. 16

17 Binnen twee uur was de basis van het ontwerp klaar. Blend zelf gaf daarbij instructie aan de bouwer. Het vijfde event was het afmaken van het Blend ontwerp. Foto s invoegen Het afwerken van de details Op 4 november gaf Alex een toelichting op zijn ontwerp (ook tbv de film) 17

18 Uitleg over het snelweghuis. Op 9 november gaf Blend een toelichting op het ontwerp (ook tbv de film) In de kas op de Blend tunnel Op 11 november was de feestelijke afsluiting van het experiment Ontvangst op de feest locatie 18

19 Bezoek snelweghuis Bezoek Blendtunnel 19

20 De winaars krijgen hun vlucht in de helicopter en genieten daarna van de after party Evaluatie events Events bleken een prima manier om elkaar te ontmoeten in SL. De deelnemers waren erg enthousiast over SL en de mogelijkheden. Dat RWS daar iets mee deed vonden ze verrassend en goed. Het bleek steeds opnieuw belangrijk om deelnemers op weg te helpen in SL en toelichting te geven op de wedstrijd, de mogelijkheden, etc. Deelnemers vonden dat prettig, ook al stond alle informatie op de website. Aandachtspunt De bouwworkshops werden goed gewaardeerd. Deelnemers konden daarna als ze dat wilden zelf aan de slag. Er werden zo verschillende experimenten op het eiland uitgevoerd. Alex heeft zijn ontwerp helemaal zelf uitgevoerd en daar weinig problemen bij ondervonden. Blend gaf er de voorkeur aan het ontwerp te laten bouwen. Het proces van samenwerken kwam daarbij goed op gang. Het werkte goed en snel om tegelijk aan de slag te zijn. De interactie leverde een meerwaarde op: antwoorden op vragen, zaken die niet duidelijk waren, verdieping van het ontwerp door er over te praten en het voor je te zien. Het leverde nieuwe ideeen op en was bovendien heel leuk. Dat het geen fysieke bijeenkomst was, leverde geen problemen op. Deelnemers waren ook erg nieuwsgierig naar de ontwerpen van de anderen. Die konden al worden bekeken terwijl de wedstrijd nog liep. Bij deze wedstrijd was dat geen probleem (bij andere toepassingen is het mogelijk niet altijd de bedoeling dat inzendingen al te zien zijn). Deelnemers waren zelfs zo enthousiast dat er speciale events waren voor toelichting op de ontwerpen. Ook dat leverde weer een verdiepingslag op. Steeds opnieuw werd duidelijk dat het verhaal bij de ontwerpen, ook al zie je het al voor je in 3d, belangrijk blijft. De afsluiting en evaluatie in SL was een gezellige gebeurtenis. Het lukte prima om dit te doen zonder elkaar te zien. De grootte van de groep en het feit dat 20

21 deelnemers elkaar niet allemaal kende zorgde soms voor verwarring. Wellicht is het in een vervolg handig om eerst een voorstelrondje te doen. Met meerdere personen loop je ook eerder tegen de grenzen van de techniek aan. Hoe meer mensen, ballonnen en bewegende feestversiering op het eiland, hoe trager alles werd. Dat kon gelukkig ter plekke worden opgelost. Na afloop vond men het jammer dat het voorbij was. Het was een raar idee om elkaar daarna niet meer te ontmoeten (terwijl een deel van de deelnemers elkaar nooit in het echt heeft gezien!). Er kwam een verzoek het eiland voorlopig aan te houden ivm belangstelling voor de ontwerpen vanuit de WUR en EZ. 5.4 De ontwerpen van de deelnemers Naast experimenten op het eiland zijn er drie ontwerpen gerealiseerd. Op het bouwbord bij de keet werd bijgehouden wie waar aan de slag was. Meer over de inhoud en de achtergronden van de ontwerpen is te zien in de film die gemaakt is van het project. Tijdens het bouwen werd naast film ook fotografie gebruikt om eea vast te leggen. Graaf Floris maakte zelf in SL een meerdeks snelweg met een geluidsscherm. Omdat het hier een uitgebreid experiment betrof deed dit ontwerp op verzoek van de deelnemer niet mee aan de wedstrijd. Ontwerp Graaf Floris Het tweede ontwerp was van de groep Blend. Blend heeft het ontwerp laten uitvoeren. Zoals eerder bij de events beschreven, werkte dat prima. 21

22 Het Blend ontwerp Het derde ontwerp was van Alex van Dulmen. Alex ging zelf aan de slag en had daar weinig moeite mee. Hij bouwde zijn ontwerp eerst in het klein en vervolgens op ware grootte. 22

23 De opbouw van het snelweghuis van Alex De ontwerpen zijn door de jury beoordeeld. Dit is vastgelegd in een juryrapport Bevindingen van de deelnemers Na de wedstrijd werd de deelnemers gevraagd naar hun bevindingen. Ze gaven daarbij het volgende aan. Alex: Dit was een eerste kennismaking met SL en met samenwerken op afstand aan ontwerpen en ze te bespreken. (Noot: Alex kon desondanks zijn ontwerp helemaal zelf realiseren!). Hij ziet veel goede en leuke kanten. Alex vond het toelichten van zijn ontwerp geen probleem. Wel vond hij het lastig om datzelfde voor de 3d film te doen. Hij komt dan communicatiemogelijkheden tekort, zoals gezichtsuitdrukking, handgebaren etc. Dingen die je met een fysieke presentatie wel kan gebruiken. Hij vond het leuk om op deze manier te werken. Blend: Wilde heel erg bedanken voor alle hulp en ondersteuning die hij gekregen heeft. Ook voor Blend was het de eerste keer om in een 3d omgeving te communiceren over een ontwerp. Hij vond het een toegevoegde waarde, voor weergave en een sfeerimpressie van een ontwerp (3D). Verder vond hij het gezellig en leuk. Pluspunt was ook het communitygevoel in SL. Ook was hij heel blij met de presentatie van het ontwerp in de 3d film. Ook de professionele jury was erg enthousiast over de mogelijkheden en de kwaliteit van de ontwerpen. En dat zijn niet de minsten als het gaat om ervaring met 3d. 23

24 6 Conclusies en aanbevelingen 6.1 Conclusies: Het samenwerken (op afstand) in een 3d omgeving werkt goed. Alle doelen van het experiment zijn gehaald. Het was leuk om te doen voor iedereen die er aan meewerkte. De externe deelnemers waren erg enthousiast en verrast over de mogelijkheden van SL en over het feit dat RWS daarin faciliteerde. Ze leerden RWS van een andere (onverwachte) kant kennen. Binnen RWS waren mensen sceptischer over SL dan daarbuiten. Met name de CD (nodig voor communicatie en promotie) kon maar moeilijk worden overtuigd van de waarde van het experiment. Dat zorgde voor aanzienlijke vermindering van slagkracht bv. bij de werving. Door het ontbreken van een goede media-mix was het aantal deelnemers beperkt. De kwaliteit van inzendingen was bijzonder hoog. Zien is geloven. Er is wel uitleg nodig bij wat je ziet. Moderatie is nodig om beginnelingen te ondersteunen of te helpen met bouwen. Het eenvoudig gebruiken van SL levert na een korte instructie weinig problemen op. Iemand die zijn eigen weg vindt, moet een paar uur investeren. Een expert laten bouwen nav een aangeleverd voorstel werkte uitstekend. Het zelf bouwen is voor de liefhebber prima te doen Tot nu toe is SL behoorlijk uniek in zijn soort. Over de continuïteit van LindenLab zijn soms twijfels. Een alternatief zou een eigen maatwerk 3d omgeving (private virtual world) voor RWS zijn. Een aantal bedrijven zoals ABN experimenteert daar mee. Voordeel is het eigen baas zijn over de omgeving. Nadeel is dat de omgeving niet veel gebruikers heeft en ontwikkeling dus van een kleinere groep moet komen. Ook moet binnen de organisatie veel specifieke kennis worden opgebouwd op het gebied van 3d. 6.2 Aanbevelingen: Maak het aantrekkelijker voor gebruikers om mee te doen. Gebruikers zijn tot meer bereid, als ze er zelf ook meer aan hebben (een baan, een netwerk, een stageplaats, etc). Ga door met 3d! Experimenteer en leer. Laat de opgedane ervaring niet verloren gaan maar gebruik die om vervolgprojecten scherper te kunnen inzetten. Mobiliseer binnen RWS mensen die affiniteit hebben met 3d en nieuwe werkwijzen. Binnen RWS zijn mensen met veel ervaring op dit gebied. Er zijn verschillende projectleiders die 3d bij aanlegprojecten gebruiken om bewoners te informeren. Er zijn projectleiders die 3d gebruikt hebben om bedieningsgebouwen te testen etc. Als die personen elkaar weten te vinden, ontstaat het draagvlak dat nodig is om 3d toepassing overtuigend uit te dragen binnen en buiten RWS. Het bedenken en uitwerken van toepassingen in samenwerking met externe partijen is dan eenvoudiger. 24

25 Zorg dat de ontwerpen blijvend voor RWS bewaard blijven. Kies voor standaard pakketten en formaten om de ontwerpen te kunnen blijven gebruiken. Maak bijvoorbeeld een 3d tentoonstelling. (De modellen van Blend en Alex zijn nog beschikbaar!) Mogelijk vervolg 3d omgevingen een rol kunnen spelen: Communicatie intern Groepssamenwerking op afstand interne communicatie op afstand online netwerken thuiswerken. Communicatie extern over nieuwe inrichting van de omgeving met burgers/gebruikers bij inspraak (beslismomenten, interactie met omgeving) bij onderhoud (wat wordt er gedaan en hoe) van werken (weg, tunnel, brug, sluis) arbeidsmarkt communicatie ontwerptool ontwerpen eerst 3d modelleren en uitproberen (voorbeeld bedieningsgebouw sluis eefe) als hulpmiddel bij aanbesteding (3d functioneel specificeren) tijdens de realisatie van ontwerpen voor aanpassingen simulatie (vaar)wegbeeld onderzoek (DVS) verkeersveiligheid training (bv verkeerscentrale) verkeersstromen Beheer 3d areaal beheer (bundeling ruimtelijke informatie) processen 3d modelleren De bewezen (!) meerwaarde van de inzet van 3d zit in: Verkorting doorlooptijd inspraak en voorlichting Creëren van draagvlak, gedragenheid Snellere besluitvorming Vroegtijdig commitment Verdwijnen interpretatieverschillen Kwaliteitsverbetering Terugdringen projectrisico s Winst in tijd en of geld Mogelijkheden hergebruik Op geen andere manier te laten zien Imagoverbetering 25

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Second Life en onderwijs. neemt u de blauwe of rode pil?

Second Life en onderwijs. neemt u de blauwe of rode pil? Second Life en onderwijs neemt u de blauwe of rode pil? Wie ben ik? Wie ben ik? René Slootweg onderzoeker kenniskring Human Centred ICT: domein: onderwijs docent Grafimediatechnologie, instituut voor Communicatie,

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

IS ONLINE VIDEO IETS VOOR MIJ? CHECK IT OUT!

IS ONLINE VIDEO IETS VOOR MIJ? CHECK IT OUT! IS ONLINE VIDEO IETS VOOR MIJ? CHECK IT OUT! Checklist Vragen Ja Nee 1. Ben je op zoek naar nieuwe klanten? 2. Vind je het lastig om uit te leggen wat je bedrijf precies doet? 3. Geef je voor jouw gevoel

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Doel van het onderzoek

Doel van het onderzoek Op weg naar JOB-monitor 2016 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs is de belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten. JOB voert in 2016 voor de negende keer onderzoek uit naar de tevredenheid

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF

Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF Analyse vragenlijst pilot functioneel beheerders SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Dr. Marike Faber Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Trainersopleiding 2014

Trainersopleiding 2014 Trainersopleiding 2014 Remind Keizersgracht 253, Amsterdam www.remindlearning.nl trainersopleiding@remindlearning.nl Uitleg van de trainersopleiding In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Het wijzigen/beëindigen van een vacature November 2014 Handleiding: Stap 1: Ga naar de website... 1 Stap 2: Ik ben een vrijwilligersorganisatie...

Nadere informatie

Procesverslag. Save Energy Leiden. Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0

Procesverslag. Save Energy Leiden. Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0 Procesverslag Save Energy Leiden Dennis Wagenaar 18-04-10 v 1.0 1 Inleiding In dit procesverslag leg ik uit hoe het project is verlopen en wat ik er van geleerd heb. Ik geef een reflectie op hoe ik dingen

Nadere informatie

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving

Wedstrijdreglement. Connected Health Challenge. Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving Wedstrijdreglement Connected Health Challenge Inclusief: Voorwaarden voor deelname Beoordelingscriteria Procesbeschrijving 16 juli 2014 Wedstrijdreglement Dit reglement is van toepassing op de Connected

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Inhoudsopgave Stap 1: Ga naar de website: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl...3 Stap 2: Klik op Ik ben een vrijwilligersorganisatie...3 Stap 3: Klik

Nadere informatie

Terugkoppeling testen egeo internetpanel

Terugkoppeling testen egeo internetpanel www.rijksoverheid.nl Terugkoppeling testen egeo internetpanel Inleiding De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft in 2013 een nieuwe versie van de webapplicatie voor het bekijken en wijzigen van

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

De Cues Filtered Out Theorie

De Cues Filtered Out Theorie De Cues Filtered Out Theorie Sommige mensen zien Computer mediated communication als een mindere vorm van communicatie, ook volgens de Cues Filtered Out theorie ontbreekt er veel aan deze communicatievorm.

Nadere informatie

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden.

Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Testplan prototype Het definitieve prototype van Foliostory zal op basis van een usability test getest worden. Hierbij wordt een happy flow scenario aan de respondenten voorgelegd met daarin taken die

Nadere informatie

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden

Dennis Boot. ondersteund door Web 2.0. Samenwerken en begeleiden Samenwerken en begeleiden ondersteund door Web 2.0 Dennis Boot Evaluatie van Google Sites en Google Apps tijdens stages en projecten in het onderwijs. Inhoud Inleiding... 1 Google Sites i.c.m. Google Apps

Nadere informatie

Ontdek hoe je een Wordpress thema vindt dat echt bij jou past!

Ontdek hoe je een Wordpress thema vindt dat echt bij jou past! Ontdek hoe je een Wordpress thema vindt dat echt bij jou past! www.speciaalgeselecteerd.nl jouw gids voor Wordpress thema s Door: Stephanie van Nellestijn Datum: 1-1-2016 E-mail: stephanie@innonet.nl Wordpress

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Draaiboek workshop inbedding gedragscode korte versie

Bijlage 1: Draaiboek workshop inbedding gedragscode korte versie Bijlage 1: Draaiboek workshop inbedding gedragscode korte versie Doel Werkvorm Tijd Materialen Inleiding Het managen van de verwachtingen over de workshop Deel 1: Presentatie + filmpje Creëren van draagvlak

Nadere informatie

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016.

Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. I INLEIDING Het Zeeuws kampioenschap onderwaterfotografie wordt door Aquashot georganiseerd op zondag 22 mei en zondag 26 juni 2016. Het Zeeuws kampioenschap (ZK) staat open voor ALLE beginnende onderwaterfotografen

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Op weg naar JOB - Monitor 2014

Op weg naar JOB - Monitor 2014 Op weg naar JOB Monitor 2014 JOB, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, belangenbehartiger van een half miljoen mbostudenten, voert voor de achtste keer onderzoek uit naar de tevredenheid van studenten

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden

Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden Onderzoek weinig interesse in lijsten met standaarden 1 Inleiding Per maand wordt er minder dan één open standaard aangemeld bij het Forum Standaardisatie. Daarnaast hebben we veel moeite om mensen te

Nadere informatie

Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten.

Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten. Initiatiefase fase 1 Initiatie betekent met iets beginnen of iets opstarten. Daar gaat het in deze fase om. Het is de eerste stap van je project. Daarom is dit een denkfase: je begint met het nadenken

Nadere informatie

Evaluatie HAVO Techniek Experience 2015 Samenvatting 2-6 november 2015

Evaluatie HAVO Techniek Experience 2015 Samenvatting 2-6 november 2015 Evaluatie HAVO Techniek Experience 2015 Samenvatting 2-6 november 2015 HAVO en techniek De beroepsmogelijkheden in de technische sector zijn voor HAVO leerlingen niet altijd helder. Juist op het moment

Nadere informatie

Naam: Abdurrahman AKIN St.nr: 1595148 Stud.: Informatica

Naam: Abdurrahman AKIN St.nr: 1595148 Stud.: Informatica Naam: Abdurrahman AKIN St.nr: 1595148 Stud.: Informatica Inhoudsopgave Inleiding... 3 Realisatie... 4 Concept, Scenario s, Story graph... 5 Video na veranderingen..... 6 Conclusie/ervaringen... 7 Bijlagen......

Nadere informatie

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE

DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Netwerkthermometer DE NETWERKTHERMOMETER LEERLINGEN INSTRUCTIE Wat is De Netwerkthermometer De Netwerkthermometer is een test. Een test om een gedegen beeld te krijgen van hoe je zelf aan kijkt tegen je

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken

Welkom. GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken Welkom GO ORGANIZING Helpt je organiseren en keuzes maken 1 weten SOCIAL MEDIA 2 vraag zaal Steekwoorden SOCIAL MEDIA Roep steekwoorden die bij je opkomen over SocialMedia 3 weten Programma Wat zijn Social

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Het Netwerk Boek. Zakelijk Netwerken. Wie Wat Waar Waarom Hoe. Social Media Personal Branding Tips

Het Netwerk Boek. Zakelijk Netwerken. Wie Wat Waar Waarom Hoe. Social Media Personal Branding Tips Het Netwerk Boek Netwerk Boek Rob B. Tol Wie Wat Waar Waarom Hoe Zakelijk Netwerken Social Media Personal Branding Tips Success Stories Interviews Do s & Don ts Cases Voorbeelden Oefeningen Tests 3 Inhoud

Nadere informatie

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0

Jobbersguide - 2015. Jobbersguide 2015 0 Jobbersguide - 2015 Jobbersguide 2015 0 Introductie Jobbersguide Om ervoor te zorgen dat jij als Jobber succesvol aan de slag kan en niet tegen verrassingen aanloopt hebben wij deze Jobbersguide gemaakt.

Nadere informatie

Evaluatieformulier informatieavond 3 februari 2014

Evaluatieformulier informatieavond 3 februari 2014 Hieronder leest u de antwoorden die gegeven zijn op de vragen op het evaluatieformulier van de ouderavond van afgelopen maandag 3 februari. Op de vragen hebben we een korte reactie gegeven. Op de avond

Nadere informatie

ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES. Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva.

ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES. Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva. ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva.nl 1 CONTENT Ontwerpen van technische innovaties Het innovatielab Cases Discussie

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

BPV-begeleiding op afstand. Een verbindingsconcept.

BPV-begeleiding op afstand. Een verbindingsconcept. BPV-begeleiding op afstand. Een verbindingsconcept. Probleem Studenten Verpleegkunde MBO niveau 4 volgen in het eerste leerjaar een blokstage van 10 weken. 1. Omdat het aantal stageplekken steeds minder

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010)

Plan van Aanpak. Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser. Versie 4 (26-06-2010) Plan van Aanpak Christophe Deloo, Roy Straver & Machiel Visser Versie 4 (26-06-2010) Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Accordering en bijstelling... 3 1.3 Toelichting

Nadere informatie

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0

LESBRIEF HARTENJAGERS 3.0 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Inhoudsopgave Docentenhandleiding Leerlingenbladen: Jonge Harten Theaterfestival FILMmmmmmmmm Wie werkt er mee aan een voorstelling? Opdracht Papagaaienjas Kijkwijzer LESBRIEF HARTENJAGERS

Nadere informatie

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige.

Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Burn out Verslag van een ervaringsdeskundige. Nu GAP-deskundige. Ik was al een tijd druk met mijn werk en mijn gezin. Het viel mij zwaar, maar ik moest dit van mezelf doen om aan de omgeving te laten zien

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie. Veel ondernemers worstelen met het maken van kwaliteitsafspraken

Nadere informatie

IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN. Wonen te gast. in het landschap

IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN. Wonen te gast. in het landschap PROVINCIE NOORD-HOLLAND IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN Wonen te gast in het landschap Reglement Ideeënprijsvraag Heb jij een idee hoe meer dan 2.000 woningen als gast in het landschap kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren?

Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren? Hoe kan KPN haar websitebezoekers het product Interactieve TV laten ervaren? Prijzengeld: 5000,- Deadline: 14 februari 2010 Introductie KPN is de toonaangevende leverancier van telecommunicatie- en ICT-diensten

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke

Eindevaluatie. Riga. Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Eindevaluatie Riga 2011 Begeleiders;Geert Daams en Remco Reijke Inhoud Inleiding... 3 Wat voor cijfer geef je de Riga reis?... 4 Wat was je voornaamste reden om naar Riga te gaan?... 4 Hoe heb je de heenreis

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven.

Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. Notulen Informatieavond Lighting donderdag 10 september, Eindhoven. 1. VOSP (Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan). In het stedenbouwkundige plan wordt de ruimtelijke ordening geregeld en het vormt

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave

RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / BLIK op WERK KEURMERK. BrinQer B.V. 1 Inhoudsopgave RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie?

Communicatie in het horecabedrijf. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Wat is communicatie? Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over communicatie in het horecabedrijf. In de horeca ga je om met gasten en communiceer je met ze. Je gaat als medewerker ook om met je collega s en je zult het

Nadere informatie

werkbladen, telefoons en opnametoestel

werkbladen, telefoons en opnametoestel DE BAAN OP! De jongeren organiseren zelf één of meerdere bedrijfsbezoeken. Ze verzamelen informatie over verschillende bedrijven en op basis hiervan kiezen ze met de hele klas het meest interessante bedrijf

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie.

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Contentmarketing voor evenementen Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Voor wie ga je content schrijven? Om te beginnen moet je duidelijk voor ogen hebben voor wie je de content

Nadere informatie

!!! !!!!!!! Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014

!!! !!!!!!! Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014 PLAATJESKUNST Beleven we beelden als materie, of is het juist andersom? Lennart de Neef - CTS Essay - Imara Felkers - 16 juni 2014 1 Het internet, nog nooit is er in mijn beleving zo n bijzondere uitvinding

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

2. Voorwaarden voor deelname

2. Voorwaarden voor deelname Wedstrijdreglement 1. Algemeen 1.1. Op de IGNITE Award is een wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord

Nadere informatie

1. Algemeen. 2.1. Deelname aan de IGNITE Award is uitsluitend mogelijk voor in Nederland wonende natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar.

1. Algemeen. 2.1. Deelname aan de IGNITE Award is uitsluitend mogelijk voor in Nederland wonende natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar. 1. Algemeen 1. Algemeen 1.1. Op de IGNITE Award is een wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze wedstrijd en/of inzending van het inschrijfformulier geef je aan dat je akkoord gaat

Nadere informatie

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015

Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen. 1 oktober 2015 Van peer tot peer: Collegiaal leren en auditen 1 oktober 2015 Welkom Voorstellen. Karin van Wijnen, Kwaliteitsnetwerk mbo Carlijn van Diepen, ROC A12 en BVMBO Marloes van Bussel, NCP EQAVET Doelen 1. Deelnemers

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS

PRIKBORD 1TWEEWEKELIJKSE INFORMATIE VOOR OUDERS Uden, 11 september 2015 Beste ouders, De kop is eraf, het nieuwe schooljaar is met een razende vaart begonnen. Afgelopen maandag zijn we enthousiast gestart met IPC en daar hoor ik al mooie geluiden over.

Nadere informatie

Beroepsproduct 4D. Schoolsportclinic. René Rosalina. Groep 3. Groep 5. Groep 5-6

Beroepsproduct 4D. Schoolsportclinic. René Rosalina. Groep 3. Groep 5. Groep 5-6 Beroepsproduct 4D Schoolsportclinic Groep 3 Groep 5 Groep 5-6 Naam: Klas: LBB: Koen de Jong LOBOS 3a René Rosalina 0 Inleiding Samen met Carlos Chala hebben wij een schoolsportclinic georganiseerd voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

Netwerkmarketing. Hoe kan je contacten benaderen en uitnodigen?

Netwerkmarketing. Hoe kan je contacten benaderen en uitnodigen? Netwerkmarketing Hoe kan je contacten benaderen en uitnodigen? In deze training 1. Je sociale netwerk onderhouden 2. Wat de pro s doen 3. Wat is de beste strategie om mensen uit te nodigen Wat je NIET

Nadere informatie

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp Inleiding Patiënten die het moeilijk vinden om overzicht te houden op hun medicatie, en patiënten die wonen in het gezinsvervangend tehuis de Grienden kunnen gebruik maken van de weekdoos service van apotheek

Nadere informatie

Zakelijk en professioneel Nederland en Vlaanderen in de virtuele 3D wereld Second Life (SL)

Zakelijk en professioneel Nederland en Vlaanderen in de virtuele 3D wereld Second Life (SL) Zakelijk en professioneel Nederland en Vlaanderen in de virtuele 3D wereld Second Life (SL) Dr An Vanderhelst I. Een korte inleiding en beschrijving van het project Het volgende rapport is een verslag

Nadere informatie

Tumult Bijeenkomsten op school

Tumult Bijeenkomsten op school Tumult Bijeenkomsten op school Wil jij weten hoe je het meeste haalt uit het Tumult lesmateriaal? Ben je op zoek naar een inspirerende sessie met je mentorenteam? Boek dan een Tumult bijeenkomst! Onze

Nadere informatie

FASE 1: WAT KAN ER BETER?

FASE 1: WAT KAN ER BETER? FASE 1:? Wat? Wie? Wanneer? Hoe lang? In de eerste maand gaan jullie bekijken wat er beter kan op school! Met het hele team en de begeleider. Dit is de start van het project. Deze fase duurt ongeveer acht

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren.

Oriëntatie: Samen Scholen Beeldende Kunsteducatie. Helma Molenaars en Grada Buren. Oriëntatie: Het doel van deze lessenserie is: bestaande foto s zoeken met een eigen verhaal erbij. Dan gaan jullie mensen deze fotoserie voorleggen en vragen welk verhaal zij erin zien. Tot slot gaan jullie

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Projectplan Pak je Kans Flevoland

Projectplan Pak je Kans Flevoland Projectplan Pak je Kans Flevoland Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergrond... 4 2. ProjectPak je Kans... 6 2.1 Doelgroep... 6 2.2 Doel... 6 2.3 Inhoud project... 6 Projectplan Pak je Kans 2014-2015 2

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30

maandag 9.30-12.30 dinsdag 9.30-12.30, 11.00-14.00, 19.30-22.30 woensdag 19.30-22.30 donderdag 9.30-12.30 Workshops! Meer creativiteit in je werk Interactieve bijeenkomsten vormgeven Ideeën voor promotie van jouw onderneming Nieuwe producten voor jouw bedrijf Creatieve werkvormen (serie van 4 workshops) Wegens

Nadere informatie

Enquête stichting Parentes Zoetermeer

Enquête stichting Parentes Zoetermeer Enquête stichting Parentes Zoetermeer In de afgelopen weken hebt u de mogelijkheid gehad om d.m.v. onze enquête uw stem te laten horen over diverse punten die spelen binnen onze stichting Parentes. In

Nadere informatie