Handboek Papaver. Wat je altijd al wilde weten over Papaver...maar nooit durfde te vragen. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 1 van 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Papaver. Wat je altijd al wilde weten over Papaver...maar nooit durfde te vragen. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 1 van 11"

Transcriptie

1 Handboek Papaver Wat je altijd al wilde weten over Papaver......maar nooit durfde te vragen Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 1 van 11

2 Welkom Papaveriaan, je bent tot wederopzegging lid geworden van een geweldig leuke vereniging waar je je al spelenderwijs kunt ontwikkelen als improvisatiespeler. En als trainer. Iedere vereniging is zo leuk en zo sterk als haar leden, dus Papaver rekent ook op jou om je steentje bij te dragen. Inhoudsopgave 1. Vereniging Papaver ALV Bestuur Vrijwilligers Contactpersoon trainingsgroep PR-contactpersoon Organisator voorstelling Kascontrolecommissie Organisatie Nannie Sterk Festival Organisatie Papaverweekend of -feest Organisatie workshops Hand- en spandiensten 4 2. Lidmaatschap Lid van een vereniging Seizoen Contributie Lid worden Stoppen Adreswijzigingen 5 3. Trainen Groepsindeling Strippen Overstappen naar een andere groep Trainers Trainingslocaties Rugnummers 7 4. Voorstellingen Thuisvoorstelling organiseren Geldzaken Locaties Opbouw van een voorstelling Commerciële opdrachten 9 5. Informatie Facebook Activiteiten Seizoensopening Nannie Sterk Festival (NSF) Papaverweekend Papaverfeest Picknick Workshops 11 Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 2 van 11

3 1. Vereniging 1.1. Papaver Papaver is sinds 1990 dé improvisatietheatervereniging uit Alkmaar en omstreken. Een gezellige club waar ongeveer 70 leden samen en met veel lol het improvisatiespel leren en uitdragen. Op het besloten deel van de website vind je een samenvatting van onze kleurrijke geschiedenis. Papaver laat publiek én leden ervaren dat improviseren bij uitstek een theatervorm is die mensen inspireert, positief denken stimuleert, energie geeft en creativiteit ontwikkelt. De voorstellingen van Papaver zijn een leuk avondje uit, waarin wordt verwonderd, gelachen en meegeleefd met de personages die ter plekke ontstaan ALV Ieder najaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur de leden informeert en raadpleegt over ontwikkelingen en de penningmeester verantwoording aflegt voor de financiële gang van zaken. Op het besloten gedeelte van de website vind je de verslagen van de laatste paar vergaderingen Bestuur Het bestuur van Papaver kent 5 functies met eigen taken: * voorzitter: Martien Bakker, * secretaris: Esther van den Enden, * penningmeester: Richard Dufrasnes, * bestuurslid - trainingszaken: vacant - waargenomen door voorzitter * bestuurslid - PR: Mathilda van Ameijde, Het bestuur vergadert vier keer per seizoen. Op het besloten gedeelte van de website vind je meer informatie over de functies van het bestuur en stellen de bestuursleden zich voor Vrijwilligers Iedere vereniging is zo leuk en zo sterk als haar leden, dus Papaver rekent ook op jou om je steentje bij te dragen. Hieronder een greep uit wat je zoal kunt doen voor Papaver. En er zijn steeds nieuwe uitdagingen, steeds nieuwe activiteiten waar handen voor nodig zijn. Dus steek je handen uit de mouwen en help een handje mee! Contactpersoon trainingsgroep Iedere trainingsgroep heeft een contactpersoon. De contactpersoon heeft drie rollen (uitgebreidere beschrijving staat op het besloten deel van de website): * groepspoudste: mentorfunctie (samen met de trainer) voor nieuwe (groeps)leden en aanspreekpunt voor alle groepsleden over reilen en zeilen in de groep; * groepsvertegenwoordiger richting het bestuur: aanspreekpunt en spreekbuis; * bij voorstellingen: in overleg met de trainer indelen van spelers, rechters en organisatoren De contactpersonen overleggen 1 à 2 keer per jaar met de secretaris PR-contactpersoon Een geslaagde voorstelling heeft enthousiast publiek nodig. Dat is waar de PR om de hoek komt kijken. Iedere trainingsgroep heeft een PR-contactpersoon. Deze schrijft voor de voorstellingen van de eigen groep een persbericht voor de lokale media, onze eigen website en onze nieuwsbrief. Ook verzinnen de PR-contactpersonen (ludieke) acties om meer publiek naar voorstellingen te lokken. Er is een apart handboek voor PR-contactpersonen, waarin alle benodigde informatie is terug te vinden. De PR-contactpersonen overleggen een paar keer per jaar met het lid PR van het bestuur Organisator voorstelling Voor de thuisvoorstellingen zijn veel mensen nodig om een en ander goed te laten verlopen. De organisator van de voorstelling zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt: Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 3 van 11

4 * voor een thuisvoorstelling staat daarvoor een checklist thuisvoorstelling op het besloten deel de website; * voor een uitvoorstelling is één van de spelers tevens de organisator: deze neemt contact met de andere vereniging om een en ander af te stemmen (locatie, tijd, kleding, etc) Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie (of kascommissie) controleert jaarlijks de jaarrekening die de penningmeester heeft gemaakt van het voorgaande verenigingsjaar. Hiervoor komt de kascontrolecommissie voorafgaand aan de ALV bij elkaar met de penningmeester, die een toelichting geeft op de jaarrekening en volledige inzage geeft in de boekhouding Organisatie Nannie Sterk Festival Voor de organisatie van het Nannie Sterk Festival wordt een tijdelijke commissie samengesteld, bestaand uit 3 à 4 leden. De commissie organiseert de voorrondes en het festival zelf. Zie ook paragraaf 6.2. Op het besloten deel van de website vind je enkele randvoorwaarden voor de organisatie. Deze commissieleden hebben gratis toegang tot de voorstelling en krijgen 50% korting op de workshop(s) Organisatie Papaverweekend of -feest Ook de organisatie van het Papaverweekend of - feest is in handen van een tijdelijke commissie, bestaand uit 3 à 4 leden. Zie verder 6.3 en 6.4 Deze commissieleden krijgen 50% korting op deelname aan het weekend respectievelijk feest Organisatie workshops Ieder seizoen vindt er een aantal inspirerende workshops plaats. Hiervoor wordt een trainer en locatie geregeld. De workshop dient kostendekkend te zijn. De organisator van de workshops krijgt 50% korting op deelname aan de workshop Hand- en spandiensten Voor iedere voorstelling, voor iedere activiteit zijn ook mensen nodig die op de voor- of achtergrond allerlei klussen klaren: posters maken, gastvrouw of -heer zijn bij een voorstelling, foto s en korte verslagen maken van voorstellingen etc. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 4 van 11

5 2. Lidmaatschap 2.1. Lid van een vereniging Je bent lid van onze vereniging. En dat blijf je tot je stopt. Dat betekent dat je lidmaatschap ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd Seizoen Het Papaverjaar duurt 9 maanden: van 1 september tot en met 31 mei. Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan per Papaverjaar. Het seizoen is opgedeeld in twee delen: van september tot en met december en van januari tot en met mei Contributie Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond 30,00 per maand Kids 10,00 per maand (uitgaande van 1 training per maand) 2e groep 3,00 korting per maand De contributie wordt via automatische incasso geïnd in twee termijnen: de eerste termijn van vier maanden (september tot en met december) en de tweede termijn van vijf maanden (januari tot en met mei). Zo nodig kunnen in overleg met het bestuur andere afspraken gemaakt worden Lid worden Instroom van nieuwe leden kan in principe alleen aan het begin van een seizoensdeel (per 1 september of per 1 januari, aanmelden vóór 1 augustus respectievelijk 1 december), op voorwaarde dat er plaats is in een trainingsgroep. Herintreders krijgen het eerste jaar na hun afscheid voorrang op andere nieuwe leden Stoppen Opzeggen doe je voor aanvang van het seizoensdeel schriftelijk ( ) bij de secretaris: * wijziging per 1 september: aangeven vóór 1 augustus * wijziging per 1 januari: aangeven vóór 1 december Bij tussentijds opzeggen betaal je de contributie tot en met de maand waarin je opzegt, plus 1 maand extra (opzegtermijn). Daarnaast brengen we ook 10,00 administratiekosten in rekening. Uiteraard heeft het bestuur altijd de mogelijkheid om een uitzondering op deze regels te maken, indien er sprake is van bijzondere omstandigheden Adreswijzigingen Wanneer je verhuist, je een nieuw (mobiel) telefoonnummer hebt of als je adres wijzigt, geef dat dan door aan de secretaris: zodat we je goed kunnen blijven informeren over verenigingszaken. Periodiek worden de gegevens op de website aangepast. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 5 van 11

6 3. Trainen De vier doordeweekse groepen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) trainen ongeveer 32 keer per seizoen in wijkcentrum Overdie. Papaver4Kids traint ongeveer negen keer per seizoen in Grand Café het Gulden Vlies, waar ook hun voorstellingen zijn Groepsindeling Iedere groep bestaat uit maximaal leden. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen maakt het bestuur in overleg met de trainers een groepsindeling. Hiervoor kun je aan het einde van het voorgaande seizoen in een enquête je voorkeuren aangeven. Nieuwe leden geven hun voorkeur door bij aanmelding. Bij de groepsindeling wordt naast je voorkeur ook gekeken naar de samenstelling van de groep in termen van man-vrouw-verdeling en ervaring. Voor Python en Papaver4Kids geldt daarnaast dat er een minimaal gewenst spelersniveau is (rugnummer 3). Op het besloten deel van onze website staat de groepsindeling. En in de jaaragenda staan alle trainingen vermeld Strippen Het kan gebeuren dat je een training mist. Niet getreurd, die kun je inhalen door te gaan strippen bij een andere groep. Strippen mag ook als je eens wilt ervaren hoe het er in een andere groep aan toe gaat (verandering van spijs doet eten). Overleg dit wel vooraf met de trainer voor de groep: de gegevens vind je op de groepsindeling op het besloten gedeelte van de website Overstappen naar een andere groep Wanneer je wilt overstappen naar een andere groep, dan geldt hiervoor een aantal uitgangspunten: * overstappen kan alleen aan het begin van een seizoensdeel, waarbij ook je contributie zo nodig wordt aangepast; * je wens om over te stappen uiterlijk 1 maand voor het einde van een seizoensdeel doorgeven aan de secretaris (1 december of 1 juni); * overstappen kan alleen als er ruimte is in je nieuwe groep; * voor overstappen naar Python en Papaver4Kids geldt een minimaal gewenst spelersniveau (rugnummer 3) Trainers Iedere groep heeft een vaste groepstrainer. Op het besloten gedeelte van de website stellen zij zich voor. Papaver streeft er naar de vaste groepstrainers zoveel mogelijk onder de eigen leden te vinden. Interne Papaver-trainerstalenten krijgen de kans zich verder te ontwikkelen. Aan het begin van ieder seizoen inventariseert de trainer ieders trainingswensen: wat wil je leren, wat vind je (nog) moeilijk, etcetera. Halverwege het seizoen is er een korte evaluatie. En aan het einde van het seizoen geeft de trainer feedback op je groei en ontwikkeling als speler met behulp van een scoreformulier (zie verder rugnummers). Naast algemene trainerstaken verwacht Papaver van de trainer dat deze * actief betrokken is bij de voorstellingen van zijn / haar groep (voorbereiding, selectie spelers, voorstelling bijwonen) - de vaste trainers hebben gratis toegang tot de voorstelling van hun eigen groep; * participeert in de vereniging (seizoensopening, trainersoverleg); * zich blijft ontwikkelen als trainer (intervisie / supervisie, opleidingsbudget) Trainingslocaties Wijkcentrum Overdie Ruusbroechof BG Alkmaar training doordeweekse groepen Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 6 van 11

7 Grand Café Het Gulden Vlies Koorstraat GP Alkmaar training Papaver4Kids zondagmiddag 3.6. Rugnummers Improviseren is géén exacte wetenschap. Gelukkig maar... De kracht én het plezier van improviseren komt vooral uit spontaniteit, inclusief de flaters die daarmee gepaard gaan. En toch is het ook een ambacht... Een ambacht kun je leren, mits je de juiste gereedschappen krijgt aangereikt. De trainers van Papaver maken er werk van om alle spelers van de juiste gereedschappen en technieken te voorzien. Wie het wil, kan de trainingen gebruiken om zijn/haar technieken op te vijzelen naar een hoger level. Samen met de trainer kijk je naar groeimogelijkheden waar je spel mee geholpen zou zijn. Vier richtlijnen zijn daarbij belangrijk: * houding * inzicht * techniek * kennis Aan de hand van afgesproken criteria (die op de website te vinden zijn) worden die beoordeeld van 1 tot 4. Nieuwe, beginnende spelers beginnen per definitie als Eendjes. Groeien naar een hogere categorie is geen doel op zichzelf. Jezelf prettig voelen in het niveau dat bij je past en inzicht geven aan jou en andere spelers waar je speelniveau zich op dit moment bevind, zijn véél belangrijker. Aan het eind van ieder seizoen hebben de trainers voldoende inzicht in jouw niveau als speler gekregen om je te kunnen beoordelen. Daaruit vloeit een rugnummer voort waarmee je het volgende seizoen verder kunt groeien. Deze beoordeling wordt in de groep besproken en kent geen geheimen. Mocht je het desondanks niet eens zijn met die beoordeling, dan is er de mogelijkheid dit met een derde, onafhankelijk lid te bespreken. Op het besloten deel van de website vind je een blanco formulier met de criteria. Voor verdere vragen of opmerkingen over rugnummers, neem gerust contact op met je eigen trainer of met Aat Compier. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 7 van 11

8 4. Voorstellingen We trainen ook om onze kunsten aan publiek te vertonen. Ieder jaar worden er ongeveer acht thuisvoorstelling ingeroosterd: vier op zondagmiddag (vanaf seizoen in wijkcentrum Overdie) en vier op zaterdagavond in Filmhuis Alkmaar. Dat is twee per doordeweekse groep. De trainer adviseert de leden bij de samenstelling van evenwichtige voorstellingsteams. Indien een theatersportwedstrijd gespeeld wordt, vinden we daar tegenstanders / medespelers bij, die ons dan weer uitnodigen voor een uitwedstrijd. De python (vrijdaggroep) speelt altijd een lange improvisatievorm zonder tegenstander. Papaver4Kids verzorgt zeven voorstellingen per jaar. De kinderen in het publiek worden actief bij de voorstelling betrokken. Op de website staan onze voorstellingen in de agenda in het openbare gedeelte. Op het besloten deel vind je de voorstellingen terug in de jaaragenda Thuisvoorstelling organiseren Voor iedere voorstelling zijn spelers en een organisator nodig. Voor de thuisvoorstellingen zijn daarnaast nog veel meer mensen nodig om een en ander goed te laten verlopen. De contactpersoon van de groep maakt - in overleg met de trainer - een indeling van spelers, rechters en organisatoren. De organisator van de voorstelling zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt: * voor een thuisvoorstelling is daarvoor een checklist thuisvoorstelling. Het is immers een hele organisatie. Denk ook aan de afstemming met de contactpersoon PR! * voor een uitvoorstelling is één van de spelers tevens de organisator: deze neemt contact met de andere vereniging om een en ander af te stemmen (locatie, tijd, kleding, etc). We verwachten van onze leden dat ze zo veel mogelijk de thuisvoorstellingen van de eigen trainingsgroep bijwonen. Niet alleen leuk en leerzaam om te kijken, ook fijn voor je trainingsmaatjes dat er bekend en vriendelijk volk in het publiek zit dat hen aanmoedigt en uitnodigende suggesties biedt. Dat geldt uiteraard ook voor de voorstellingen van de andere trainingsgroepen. Het is bovendien een manier om meer leden te leren kennen. Dus: kom spelen, kom helpen en kom kijken! 4.2. Geldzaken Op het besloten deel van de website vind je twee formulieren om de geldzaken rondom voorstellingen te regelen: * voor thuisvoorstellingen gebruik je het formulier afrekening voorstelling om een overzicht te geven van inkomsten en uitgaven. Het saldo maak je over naar de Muntenman. * voor uitvoorstellingen kun je reiskosten declareren bij de Muntenman. Gebruik daarvoor dit declaratieformulier reiskosten Locaties Filmhuis Alkmaar Verdronkenoord BE Alkmaar voorstellingen zaterdagavond Wijkcentrum Overdie Ruusbroechof BG Alkmaar voorstellingen zondagmiddag Grand Café Het Gulden Vlies Koorstraat 30 Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 8 van 11

9 1811 GP Alkmaar voorstellingen Papaver4Kids zondagmiddag 4.4. Opbouw van een voorstelling De opbouw van de voorstelling neemt het publiek mee in de wereld van de spelers. Hieronder volgt een richtlijn (met dank aan de donderdaggroep). De eerste vorm is een actief kort spelletje: hoge energie, lekker gek, publiek op het puntje van de stoel. Voorbeelden hiervan zijn: * wat is het voorwerp? * amazing Mike * Cluedo * Robinson Als tweede vorm een inhoudelijke met een twist. Bijvoorbeeld: * handje pandje * interview achteruit * de ruit * poëzie café * op de vierkante meter Als derde een verhalende vorm. Voorbeelden hiervan zijn: * sprookje * typewriter * schilderij * de troubadour Daarna volgt als vierde een verhalende vorm met een twist. Bijvoorbeeld: * ode aan de dode * fuga * de druppel * vertaalde opera Als laatste (voor de pauze of voor het einde) een vette energieke vorm, zoals: * parelsnoer * smartlap * de dirigent * jazz café * ik heb de blues Op het besloten gedeelte van de website vind je nog veel meer spelvormen, waaronder het boekje van Jos Commerciële opdrachten Vanaf september 2014 is Papaver NIET meer beschikbaar voor commerciële inhuur. Bij commerciële inhuur verwacht de inhurende partij een zeker kwaliteitsniveau. Vanzelfsprekend levert Papaver vaak prachtige impro-voorstellingen, echter een garantie dat een voorstelling dat kwaliteitsniveau zal bereiken kan vooraf niet gegeven worden. Deze garantie verwacht de inhurende partij vaak wel, er wordt immers voor betaald. Het staat leden van Papaver vrij om mee te werken aan commerciële inhuur, maar niet onder de naam van Papaver. Zo kan bijvoorbeeld een groep van 4 leden meewerken aan een opdracht, maar dan op persoonlijke titel. De opbrengsten van deze opdracht zijn volledig voor de deelnemende leden. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 9 van 11

10 5. Informatie Openbaar gedeelte Informatie over Papaver, nieuws, voorstellingen, foto s etcetera. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Besloten gedeelte Backstage bij Papaver. Hier vind je alle informatie die ook in dit document staat en nog veel meer. Wachtwoord: maanzaad... (let op de puntjes!!) In het menu kun je de verschillende pagina s zien. Een aantal pagina s heeft ook nog subpagina s. Let op: ook op de hoofdpagina s staat dan nog relevante / belangrijke informatie. Om je een beetje op weg te helpen hieronder een inhoudsopgave. * voor leden: de startpagina van het besloten gedeelte * vereniging: op deze pagina een korte inleiding, en kun je doorklikken naar: - Papaver - ALV - bestuur - vrijwilligers * lidmaatschap - op deze pagina de contributie, de ledenlijst (in het tweede tabblad contactgegevens van trainers en muzikanten die geen lid zijn van Papaver) en doorgeven van adreswijzigingen en als je wilt stoppen * trainen - hier kun je doorklikken naar: - groepsindeling en jaaragenda - rugnummers - trainers - trainingslocaties * voorstelling - informatie over thuisvoorstellingen en ook hier de jaaragenda. En links naar speltips en spelvormen * PR * activiteiten * ledenlijst en andere documenten 5.2. Facebook Openbare pagina: Theatersportvereniging Papaver Nieuws, evenementen, aankondigingen. Like ons en deel aankondigingen van voorstellingen in je netwerk, zodat we ook komend jaar weer volle zalen trekken. Besloten groep: papaver Hier delen de leden lief en leed, verschijnen foto s die niet op de website komen Als je vrienden wordt met de secretaris, de contactpersoon of trainer of andere leden van je trainingsgroep, nodigen zij je uit voor deze groep. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 10 van 11

11 6. Activiteiten 6.1. Seizoensopening De seizoensopening is op de laatste vrijdagavond voor de trainingen beginnen. Onze trainers verzorgen workshops en we sluiten af met een borrel. Het is een prima gelegenheid je trainingsmaatjes en de andere leden weer te zien na maandenlange zomerstop, bij te praten, kennis te maken met nieuwe leden, je te laten verrassen door andere trainers, etcetera Nannie Sterk Festival (NSF) Sinds 1997 organiseert Papaver jaarlijks in het voorjaar het Nannie Sterk festival. De naamgeefster van dit toernooi, Nannie Sterk, was in de jaren 90 van de vorige eeuw docent en trainer bij Papaver en helaas veel te jong overleden. In 2013 is het festival in een nieuw jasje gestoken. De insteek van de dag is het geven van een uitgebreid kijkje in onze vereniging voor leden en andere belangstellenden. Sleutelingrediënten blijven workshops, diner, voorstelling en een feest. Het Nannie Sterk toernooi is ook een toernooi, waarin Papaver s neusje van de zalm in een aantal rondes met geduchte tegenstanders uit het hele land strijdt om de Nannie Sterk trofee. Voorafgaand aan het toernooi zijn er binnen de vereniging voorrondes, waarin deelnemende teams in een spannende en vermakelijke onderlinge strijd beslissen wie Papaver dit jaar mag vertegenwoordigen Papaverweekend Om het jaar organiseert Papaver een Papaverweekend: een gezellig weekend met elke keer een ander thema. Tijdens dit weekend verkleedt ieder zich naar gelang het thema. Traditioneel vindt de bonte avond plaats, waarbij het zeer streng verboden is improvisatietheater op te voeren. Alles, werkelijk alles mag, behalve improtheater, want dat doen we het hele jaar al...en natuurlijk overnachten we op de locatie. Net schoolkamp Papaverfeest Om het jaar organiseert Papaver een Papaverfeest: een doldwaze avond met elke keer een ander thema. Geen improvisatietheater op deze avond, gewoon lekker dansen en gek doen. Zowel het weekend als het feest worden georganiseerd door een feestcommissie: een viertal vrijwilligers zorgt voor een spetterende programma op een inspirerende locatie Picknick Vlak voor de zomer, na de laatste voorstellingen en trainingen, sluiten we het seizoen gezamenlijk af met een picknick op zondagmiddag Workshops Een paar keer per jaar vraagt de vereniging gastdocenten om een workshop van een halve of hele dag te verzorgen. Deze zijn toegankelijk voor leden, al dan niet met een ingangseis wat betreft niveau. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 11 van 11

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

MEPPELER HOCKEY VERENIGING

MEPPELER HOCKEY VERENIGING Nieuwsbrief mei Het schiet al weer aardig op met het seizoen. Voor een paar teams (o.a. dames 1) breekt een cruciale fase aan in de competitie. Kampioen of niet?? Natuurlijk kijken we met z n allen ook

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier Aanmeldingsformulier Hierbij meld ik mij aan als lid van korfbalvereniging EKCA-CIBOD: Voor- en achternaam: Voorletters: Adres: Postcode en plaats: Telefoon / mobiel: Emailadres: (meerdere adressen mogelijk)

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015

Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Welkom bij BAS basketbal seizoen 2014-2015 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam

Reglement. (theater-)koor-onomatopee. Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam (theater-)koor-onomatopee Speedwellstraat 320 3029BL Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of

Nadere informatie

Bossche ZwemVereniging

Bossche ZwemVereniging Bossche ZwemVereniging Februari 2015 Heb jij een nieuwtje voor de nieuwsbrief mail hem naar secretariaat@bzv.nl en wie weet staat hij volgende maand in deze nieuws brief. Onze nieuwsbrief Onze nieuwsbrief

Nadere informatie

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier!

Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Zevenklap 2 september 2015 Na een lange zomer is hij eindelijk weer terug van weggeweest: De Zevenklap!. Veel leesplezier! Mededelingen 2 Open trainingen........................................ 2 Inspiratieavond

Nadere informatie

Met nu: November t/m Februari. Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert:

Met nu: November t/m Februari. Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert: Integraal Kindcentrum De Bijenschans; Eigen&Wijzer Presenteert: Met nu: De Sint met zijn creatieve Pieten Musical les Dans-activiteiten Handbal Sport en Fun (O.B) Kleuter muziek Prezi voor beginners Schrijf

Nadere informatie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie

Vanuit de technische commissie DE NIEUWSBRIEF VAN AMERSFOORT NOORD. Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie. 2. Vanuit de jeugdcommissie ON DE NIEUWSBRIEF VAN DE GEZELLIGSTE VERENIGING VAN AMERSFOORT NOORD EN OMSTREKEN Inhoud: 1. Vanuit de technische commissie 2. Vanuit de jeugdcommissie a. Trainers bedankt b. Hoe gaan we met elkaar om

Nadere informatie

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN

MHCW ZOEKT VRIJWILLIGERS M/V VOORZITTER MHC WOERDEN ENTHOUSIASTE, BETROKKEN EN AMBITIEUZE BESTUURDER VAN MHC WOERDEN VOORZITTER MHC WOERDEN Als voorzitter vervul je een spilfunctie binnen MHC Woerden. Je verenigt, verbindt en organiseert vanuit de betrokkenheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit:

HET BESTUUR Het bestuur bestaat uit: Voorwoord, Dit boekje is speciaal gemaakt voor alle nieuwe leden van de korfbalvereniging DES (Door Eendracht Sterk). Hier kan je informatie over onze vereniging in vinden. Sinds de oprichting in 1958

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2015-2016 Inhoudsopgave H.1 Jaarverslag penningmeester H.2 Rekening van baten en lasten H.3 Begroting 2016-2017 H.4 Kascommissie 1. Jaarverslag penningmeester Het financieel jaarverslag

Nadere informatie

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL IJshockeyschool Leiden Lions Welkom op onze ijshockeyschool! Voor veel kinderen is dit de eerste kennismaking met ijshockey... Voor sommigen zelfs de eerste kennismaking met ijs! IJshockey is een geweldige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

Welkom bij BAS basketbal seizoen

Welkom bij BAS basketbal seizoen Welkom bij BAS basketbal seizoen 2016 2017 Wij zijn blij dat wij je als nieuw lid mogen begroeten en hopen dat je je snel thuis zult voelen binnen onze vereniging. Hierbij willen wij je wat informatie

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 Omdat de jeugd de toekomst is Datum : 13 januari 2013 Naam : Walter de Leeuw Functie : Verantwoordelijke Jeugdbeleid KTTC Eikenlo Club van 25, KTTC Eikenlo Pagina

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen Bestuursleidraad MX-5 Owners d.d. december 2016 De bestuursleidraad is een aanvulling op de statuten en wordt toegelicht tijdens de ALV. In deze bestuursleidraad wordt tevens verwezen naar beleidsstukken

Nadere informatie

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding

Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Informatie voor buddy s - Aanmelding, training en begeleiding Aanmelding Als je belangstelling hebt om buddy te worden kun je je vrijblijvend aanmelden via onze website. We sturen je dan een contactformulier

Nadere informatie

Schooljaar 2012-2013 Nieuwsbrief 10 3 juni 2013.

Schooljaar 2012-2013 Nieuwsbrief 10 3 juni 2013. Schooljaar 2012-2013 Nieuwsbrief 10 3 juni 2013. De Heer is mijn herder, Ik kom niets tekort. Ik heb vertrouwen in mijn leven En ik zie wel hoe het wordt. Ik komt tot rust aan stille beekjes En ik lig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Het Bestuur 1. De algemene dagelijkse leiding berust bij het bestuur. 2. Bij tussentijdse aftreding van een bestuurslid blijft deze in functie, tot in de vacature is voorzien, tenzij overmacht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën.

NIEUWSBRIEF. Wie heeft er goede ideeën? 5 e jaargang - juli-aug nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. NIEUWSBRIEF 5 e jaargang - juli-aug. 2017 - nr. 6-7 Onder redactie van het secretariaat van CCN-Z. Workshops en ideeën. Zowel vanuit de begeleiding als vanuit de deelnemers leven ideeën om workshops te

Nadere informatie

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA

HUISHOUDERLIJK REGLEMENT BILJARTGROEP BEJA WEDSTRIJDREGLEMENT ROOSTERCOMPETITIE BEJA A. DOEL, BESTUUR EN ORGANISATIE Artikel 1A a) Biljartvereniging Beja is opgericht op 6 januari 1977. Beja heeft haar activiteiten in het KBO gebouw 'Vestingzicht'

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT SHANTYKOOR DE BIESBOSCH ARTIKEL 1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar. FINANCIEN ARTIKEL 2. De contributie van de leden wordt jaarlijks op een

Nadere informatie

Harley-Davidson Club Nederland

Harley-Davidson Club Nederland Harley-Davidson Club Nederland Harley rijden... én meer! Harley-Davidson Club Nederland De Harley-Davidson Club Nederland (H-DCN), opgericht 31 maart 1962, is een van de oudste en grootste H-D clubs van

Nadere informatie

JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016

JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016 JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016 Beste tennisliefhebbers, Hierbij ontvangen jullie de eerste digitale versie van ons clubblad SMASH. Het zal even wennen zijn,maar de tijden veranderen en zo ook de SMASH.

Nadere informatie

Den Haag, voorland van de Nederlandse dartcultuur. Met grote namen uit het Haagse krijgt nu eindelijk haar eigen The Hague Championship

Den Haag, voorland van de Nederlandse dartcultuur. Met grote namen uit het Haagse krijgt nu eindelijk haar eigen The Hague Championship Inleiding Den Haag, voorland van de Nederlandse dartcultuur. Met grote namen uit het Haagse krijgt nu eindelijk haar eigen The Hague Championship Schrijf geschiedenis door als eerste dit prestigieuze toernooi

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. Nederlands Kampioenschappen. 7e jaargang, nummer 30 13 januari 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

de Oehoe de Tamboerijn Het om-de-week-bericht van openbare basisschool Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni 2015

de Oehoe de Tamboerijn Het om-de-week-bericht van openbare basisschool Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni 2015 de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2014-2015, nummer 16 juni

Nadere informatie

Verkiezingsprocedure van het bestuur

Verkiezingsprocedure van het bestuur Verkiezingsprocedure van het bestuur Artikel 1 Het bestuur bestaat uit drie of vijf leden van wie er drie uit de bovenbouw moeten komen, deze drie zullen de functies voorzitter, penningmeester en secretaris

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal

Takenboek per functie. TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal TAKENBOEK S.V. EXCELSIOR afd. volleybal 1 Voorzitter 1. Vertegenwoordigen van de vereniging ten opzichte van derden. 2. Zorg voor de algemene organisatie van bestuur en commissies. 3. Zorg voor toepassing

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 14-03-2016 Studievereniging Gezondheidszorgpsychologie Radboud Universiteit Nijmegen 1. Algemene bepalingen 1.1 Op basis van artikel 24 van de statuten van de Studievereniging Halo, hierna te noemen de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou?

Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Werken bij De Kindertelefoon: iets voor jou? Deze folder gaat over de doelstelling en uitgangspunten van de Kindertelefoon, de inhoud van het vrijwilligerswerk, de training en de sollicitatieprocedure

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Middels de korte nieuwsflitsen willen wij als bestuur jullie regelmatig op de hoogte brengen van wat er speelt in onze vereniging. Belangrijke en soms ook minder belangrijke, maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 11.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 11. Opgave 5 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 7 tot en met 11. Squashed is een squashvereniging in Huizen. Deze squashvereniging huurt in het seizoen 2011-2012 drie squashbanen bij sportcentrum All

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers:

Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers: CONTACTGEGEVENS Tijdens de week kunt u met vragen terecht bij de hoofdleiding via de volgende telefoonnummers: Zeola Smeets Voorzitter 06-23559361 Bas Hakkenberg Vicevoorzitter 06-43419507 Annelijn Hakkenberg

Nadere informatie

Doe je trouwens ook mee met de prijsvraag die op de laatste pagina staat? Wie weet gebruiken we jouw idee wel in de volgende nieuwsbrieven.

Doe je trouwens ook mee met de prijsvraag die op de laatste pagina staat? Wie weet gebruiken we jouw idee wel in de volgende nieuwsbrieven. Je leest nu, vers van de pers, de allernieuwste nieuwsbrief van t Stokperdje! Dit jaar ga je alles lezen over wat er op t Stokperdje te doen is. Er staan weer verschillende leuke Instuiven op de zondagmiddag

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging

KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER BIJ INLEVERING VAN DIT FORMULIER, ÉÉN PASFOTO BIJVOEGEN!!! Datum: Handtekening: Doorlopende machtiging KORFBALVERENIGING D. E. S. INSCHRIJFFORMULIER Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te ondertekenen. Lidnummer: Naam: Voorna(a)m(en): Tussenvoegsel: Straat: Huisnummer: Postcode:

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request.

Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance. This document is in Dutch. An English version is freely available on request. Huishoudelijk Reglement S.D.A. Leidance This document is in Dutch. An English version is freely available on request. 1 Huishoudelijk reglement van Student Dance Association Leidance, zoals bedoeld in

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER

AANMELDINGSFORMULIER PERSOONSGEGEVENS ACHTERNAAM : M / V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : NATIONALITEIT : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam

Huishoudelijk Reglement Fotoclub Perspectief Hilversum 2012 03 30 HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM. Naam HUISHOUDELIJK REGLEMENT FOTOCLUB PERSPECTIEF HILVERSUM Naam Art. 1 1. De Fotoclub heeft als naam Fotoclub Perspectief Hilversum. 2. Ze is opgericht op 15 januari 1998 als resultaat van een fusie tussen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...4 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...6 5. Succes!...6 1. Aan de slag! Geweldig dat je hebt

Nadere informatie

Wij heten u van harte welkom op Ardennen Camping Bertrix!

Wij heten u van harte welkom op Ardennen Camping Bertrix! Wij heten u van harte welkom op Ardennen Camping Bertrix! Welkom op Ardennen Camping Bertrix! In dit boekje vindt u alle informatie over onze activiteiten. Wij zijn een enthousiast entertainmentteam met

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

MAALTIJD AS. ZATERDAG

MAALTIJD AS. ZATERDAG Praatpaal jaargang 21 2 28-05-2013 MAALTIJD AS. ZATERDAG 1 juni: Middellandse sferen in restaurant Het Middelpunt Zaterdag 1 juni is het al de laatste zaterdag van het seizoen - en ODO 1 speelt gezellig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten

Huishoudelijk Reglement. Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive. te Houten 10-12-2007 Huishoudelijk Reglement Onderwatersport & Zwemvereniging Hi-Dive te Houten Inhoudsopgave Het Bestuur 2 1.1 Leden. 3 1.2 Toelating tot de vereniging. 3 1.3 Verenigingsjaar en Contributie. 3 1.4

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN CROWDFUNDING ZONNEPANELEN Je wilt graag zonnepanelen crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend

Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend digitil 14 - juni 2014 In deze digitil: Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend Loterij Reünie Ladies Night & Men s Night Feestweekend Overzicht van de festiviteiten in het Jubileumweekend

Nadere informatie

INFO BULLETIN EHBO VERENIGING DRUTEN. Inleiding

INFO BULLETIN EHBO VERENIGING DRUTEN. Inleiding INFO BULLETIN EHBO VERENIGING DRUTEN Inleiding Dit info bulletin is gemaakt voor de leden van de EHBO vereniging Druten. Door middel van dit informatie blad willen wij u informeren over de gang van zaken

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club

Vereniging Almere 90 Baseball & Softball Club Penningmeester Zonder een goede penningmeester geen vereniging! De penningmeester maakt deel uit van het dagelijks bestuur. De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van alle inkomsten en uitgaven

Nadere informatie

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5

HHR VV Have Fun november 2014 Pagina: 1 van 5 Vastgesteld in de Ledenvergadering van 18 november 2014. 1. Algemeen 1.1. Ieder lid wordt geacht de Statuten, het Huishoudelijk Reglement (HHR) en overige rechtsgeldige bepalingen te kennen en zich er

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe Technische Commissie SPORTVERENIGING D.I.O Pagina 1 NIEUWSBRIEF Beste DIO Volleyballers, Het seizoen 2015/2016 zit er al weer op. We hebben een succesvol jaar gehad, met een aantal kampioensteams. De laatste trainingen zijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF oktober 2016

NIEUWSBRIEF oktober 2016 NIEUWSBRIEF oktober 2016 Alle ingeschreven leden ontvangen deze nieuwsbrief. Mocht uw zoon/dochter niet meer sporten dan bent u wellicht vergeten om hem/haar uit te schrijven. Neem dan s.v.p. zo spoedig

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, Kijk ook op onze website: www.roomburg.nl ts Kijk ook op Binnenkort onze website: ook op www.roomburg.nl Twitter Binnenkort ook op Twitter ROOMBURG NIEUWSBRIEF Jongste Jeugd

Nadere informatie

Groep jong (meisjes en jongens) woensdag 18.30 t/m 20.00 uur in de Haastrechtstraat Groep oud (meisjes en jongens)

Groep jong (meisjes en jongens) woensdag 18.30 t/m 20.00 uur in de Haastrechtstraat Groep oud (meisjes en jongens) Groep jong (meisjes en jongens) Deelnemers tussen 9-12 jaar Bestaande groep wordt aangevuld met nieuwe deelnemers tot max. 20 leden Jaarplanning 2012/2013 +/- 35 weken x 1 training p/w Bezoek topwedstrijden,

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015

Huishoudelijk Reglement. USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk Reglement USDV U Dance 2 september 2015 Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Deze handleiding geeft antwoord op de tien belangrijkste vragen over Volar en volleybal.

Deze handleiding geeft antwoord op de tien belangrijkste vragen over Volar en volleybal. Aan ouders/verzorgers en jeugdleden van VOLAR Enthousiasme, spelplezier, inzet, respect en begrip: Volar gevat in vijf woorden. Natuurlijk kun je er vele doelen en belevingen aan toevoegen, maar deze vijf

Nadere informatie

Gym. Studiedag Beelddenken vrijdag 29 september. Beste ouders, Allemaal een fijn weekend! Vriendelijke Groeten, Team Weemewereld

Gym. Studiedag Beelddenken vrijdag 29 september. Beste ouders, Allemaal een fijn weekend! Vriendelijke Groeten, Team Weemewereld Nieuwsbrief 4 maandag 25 vrijdag 29 september Beste ouders, 4 Allemaal een fijn weekend! Vriendelijke Groeten, Team Weemewereld Gym We hebben al een aantal keer gegymd in de sportzaal en merken dat nog

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie