Handboek Papaver. Wat je altijd al wilde weten over Papaver...maar nooit durfde te vragen. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 1 van 11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handboek Papaver. Wat je altijd al wilde weten over Papaver...maar nooit durfde te vragen. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 1 van 11"

Transcriptie

1 Handboek Papaver Wat je altijd al wilde weten over Papaver......maar nooit durfde te vragen Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 1 van 11

2 Welkom Papaveriaan, je bent tot wederopzegging lid geworden van een geweldig leuke vereniging waar je je al spelenderwijs kunt ontwikkelen als improvisatiespeler. En als trainer. Iedere vereniging is zo leuk en zo sterk als haar leden, dus Papaver rekent ook op jou om je steentje bij te dragen. Inhoudsopgave 1. Vereniging Papaver ALV Bestuur Vrijwilligers Contactpersoon trainingsgroep PR-contactpersoon Organisator voorstelling Kascontrolecommissie Organisatie Nannie Sterk Festival Organisatie Papaverweekend of -feest Organisatie workshops Hand- en spandiensten 4 2. Lidmaatschap Lid van een vereniging Seizoen Contributie Lid worden Stoppen Adreswijzigingen 5 3. Trainen Groepsindeling Strippen Overstappen naar een andere groep Trainers Trainingslocaties Rugnummers 7 4. Voorstellingen Thuisvoorstelling organiseren Geldzaken Locaties Opbouw van een voorstelling Commerciële opdrachten 9 5. Informatie Facebook Activiteiten Seizoensopening Nannie Sterk Festival (NSF) Papaverweekend Papaverfeest Picknick Workshops 11 Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 2 van 11

3 1. Vereniging 1.1. Papaver Papaver is sinds 1990 dé improvisatietheatervereniging uit Alkmaar en omstreken. Een gezellige club waar ongeveer 70 leden samen en met veel lol het improvisatiespel leren en uitdragen. Op het besloten deel van de website vind je een samenvatting van onze kleurrijke geschiedenis. Papaver laat publiek én leden ervaren dat improviseren bij uitstek een theatervorm is die mensen inspireert, positief denken stimuleert, energie geeft en creativiteit ontwikkelt. De voorstellingen van Papaver zijn een leuk avondje uit, waarin wordt verwonderd, gelachen en meegeleefd met de personages die ter plekke ontstaan ALV Ieder najaar is er een algemene ledenvergadering, waarin het bestuur de leden informeert en raadpleegt over ontwikkelingen en de penningmeester verantwoording aflegt voor de financiële gang van zaken. Op het besloten gedeelte van de website vind je de verslagen van de laatste paar vergaderingen Bestuur Het bestuur van Papaver kent 5 functies met eigen taken: * voorzitter: Martien Bakker, * secretaris: Esther van den Enden, * penningmeester: Richard Dufrasnes, * bestuurslid - trainingszaken: vacant - waargenomen door voorzitter * bestuurslid - PR: Mathilda van Ameijde, Het bestuur vergadert vier keer per seizoen. Op het besloten gedeelte van de website vind je meer informatie over de functies van het bestuur en stellen de bestuursleden zich voor Vrijwilligers Iedere vereniging is zo leuk en zo sterk als haar leden, dus Papaver rekent ook op jou om je steentje bij te dragen. Hieronder een greep uit wat je zoal kunt doen voor Papaver. En er zijn steeds nieuwe uitdagingen, steeds nieuwe activiteiten waar handen voor nodig zijn. Dus steek je handen uit de mouwen en help een handje mee! Contactpersoon trainingsgroep Iedere trainingsgroep heeft een contactpersoon. De contactpersoon heeft drie rollen (uitgebreidere beschrijving staat op het besloten deel van de website): * groepspoudste: mentorfunctie (samen met de trainer) voor nieuwe (groeps)leden en aanspreekpunt voor alle groepsleden over reilen en zeilen in de groep; * groepsvertegenwoordiger richting het bestuur: aanspreekpunt en spreekbuis; * bij voorstellingen: in overleg met de trainer indelen van spelers, rechters en organisatoren De contactpersonen overleggen 1 à 2 keer per jaar met de secretaris PR-contactpersoon Een geslaagde voorstelling heeft enthousiast publiek nodig. Dat is waar de PR om de hoek komt kijken. Iedere trainingsgroep heeft een PR-contactpersoon. Deze schrijft voor de voorstellingen van de eigen groep een persbericht voor de lokale media, onze eigen website en onze nieuwsbrief. Ook verzinnen de PR-contactpersonen (ludieke) acties om meer publiek naar voorstellingen te lokken. Er is een apart handboek voor PR-contactpersonen, waarin alle benodigde informatie is terug te vinden. De PR-contactpersonen overleggen een paar keer per jaar met het lid PR van het bestuur Organisator voorstelling Voor de thuisvoorstellingen zijn veel mensen nodig om een en ander goed te laten verlopen. De organisator van de voorstelling zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt: Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 3 van 11

4 * voor een thuisvoorstelling staat daarvoor een checklist thuisvoorstelling op het besloten deel de website; * voor een uitvoorstelling is één van de spelers tevens de organisator: deze neemt contact met de andere vereniging om een en ander af te stemmen (locatie, tijd, kleding, etc) Kascontrolecommissie De kascontrolecommissie (of kascommissie) controleert jaarlijks de jaarrekening die de penningmeester heeft gemaakt van het voorgaande verenigingsjaar. Hiervoor komt de kascontrolecommissie voorafgaand aan de ALV bij elkaar met de penningmeester, die een toelichting geeft op de jaarrekening en volledige inzage geeft in de boekhouding Organisatie Nannie Sterk Festival Voor de organisatie van het Nannie Sterk Festival wordt een tijdelijke commissie samengesteld, bestaand uit 3 à 4 leden. De commissie organiseert de voorrondes en het festival zelf. Zie ook paragraaf 6.2. Op het besloten deel van de website vind je enkele randvoorwaarden voor de organisatie. Deze commissieleden hebben gratis toegang tot de voorstelling en krijgen 50% korting op de workshop(s) Organisatie Papaverweekend of -feest Ook de organisatie van het Papaverweekend of - feest is in handen van een tijdelijke commissie, bestaand uit 3 à 4 leden. Zie verder 6.3 en 6.4 Deze commissieleden krijgen 50% korting op deelname aan het weekend respectievelijk feest Organisatie workshops Ieder seizoen vindt er een aantal inspirerende workshops plaats. Hiervoor wordt een trainer en locatie geregeld. De workshop dient kostendekkend te zijn. De organisator van de workshops krijgt 50% korting op deelname aan de workshop Hand- en spandiensten Voor iedere voorstelling, voor iedere activiteit zijn ook mensen nodig die op de voor- of achtergrond allerlei klussen klaren: posters maken, gastvrouw of -heer zijn bij een voorstelling, foto s en korte verslagen maken van voorstellingen etc. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 4 van 11

5 2. Lidmaatschap 2.1. Lid van een vereniging Je bent lid van onze vereniging. En dat blijf je tot je stopt. Dat betekent dat je lidmaatschap ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd Seizoen Het Papaverjaar duurt 9 maanden: van 1 september tot en met 31 mei. Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan per Papaverjaar. Het seizoen is opgedeeld in twee delen: van september tot en met december en van januari tot en met mei Contributie Maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond 30,00 per maand Kids 10,00 per maand (uitgaande van 1 training per maand) 2e groep 3,00 korting per maand De contributie wordt via automatische incasso geïnd in twee termijnen: de eerste termijn van vier maanden (september tot en met december) en de tweede termijn van vijf maanden (januari tot en met mei). Zo nodig kunnen in overleg met het bestuur andere afspraken gemaakt worden Lid worden Instroom van nieuwe leden kan in principe alleen aan het begin van een seizoensdeel (per 1 september of per 1 januari, aanmelden vóór 1 augustus respectievelijk 1 december), op voorwaarde dat er plaats is in een trainingsgroep. Herintreders krijgen het eerste jaar na hun afscheid voorrang op andere nieuwe leden Stoppen Opzeggen doe je voor aanvang van het seizoensdeel schriftelijk ( ) bij de secretaris: * wijziging per 1 september: aangeven vóór 1 augustus * wijziging per 1 januari: aangeven vóór 1 december Bij tussentijds opzeggen betaal je de contributie tot en met de maand waarin je opzegt, plus 1 maand extra (opzegtermijn). Daarnaast brengen we ook 10,00 administratiekosten in rekening. Uiteraard heeft het bestuur altijd de mogelijkheid om een uitzondering op deze regels te maken, indien er sprake is van bijzondere omstandigheden Adreswijzigingen Wanneer je verhuist, je een nieuw (mobiel) telefoonnummer hebt of als je adres wijzigt, geef dat dan door aan de secretaris: zodat we je goed kunnen blijven informeren over verenigingszaken. Periodiek worden de gegevens op de website aangepast. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 5 van 11

6 3. Trainen De vier doordeweekse groepen (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) trainen ongeveer 32 keer per seizoen in wijkcentrum Overdie. Papaver4Kids traint ongeveer negen keer per seizoen in Grand Café het Gulden Vlies, waar ook hun voorstellingen zijn Groepsindeling Iedere groep bestaat uit maximaal leden. Voorafgaand aan het nieuwe seizoen maakt het bestuur in overleg met de trainers een groepsindeling. Hiervoor kun je aan het einde van het voorgaande seizoen in een enquête je voorkeuren aangeven. Nieuwe leden geven hun voorkeur door bij aanmelding. Bij de groepsindeling wordt naast je voorkeur ook gekeken naar de samenstelling van de groep in termen van man-vrouw-verdeling en ervaring. Voor Python en Papaver4Kids geldt daarnaast dat er een minimaal gewenst spelersniveau is (rugnummer 3). Op het besloten deel van onze website staat de groepsindeling. En in de jaaragenda staan alle trainingen vermeld Strippen Het kan gebeuren dat je een training mist. Niet getreurd, die kun je inhalen door te gaan strippen bij een andere groep. Strippen mag ook als je eens wilt ervaren hoe het er in een andere groep aan toe gaat (verandering van spijs doet eten). Overleg dit wel vooraf met de trainer voor de groep: de gegevens vind je op de groepsindeling op het besloten gedeelte van de website Overstappen naar een andere groep Wanneer je wilt overstappen naar een andere groep, dan geldt hiervoor een aantal uitgangspunten: * overstappen kan alleen aan het begin van een seizoensdeel, waarbij ook je contributie zo nodig wordt aangepast; * je wens om over te stappen uiterlijk 1 maand voor het einde van een seizoensdeel doorgeven aan de secretaris (1 december of 1 juni); * overstappen kan alleen als er ruimte is in je nieuwe groep; * voor overstappen naar Python en Papaver4Kids geldt een minimaal gewenst spelersniveau (rugnummer 3) Trainers Iedere groep heeft een vaste groepstrainer. Op het besloten gedeelte van de website stellen zij zich voor. Papaver streeft er naar de vaste groepstrainers zoveel mogelijk onder de eigen leden te vinden. Interne Papaver-trainerstalenten krijgen de kans zich verder te ontwikkelen. Aan het begin van ieder seizoen inventariseert de trainer ieders trainingswensen: wat wil je leren, wat vind je (nog) moeilijk, etcetera. Halverwege het seizoen is er een korte evaluatie. En aan het einde van het seizoen geeft de trainer feedback op je groei en ontwikkeling als speler met behulp van een scoreformulier (zie verder rugnummers). Naast algemene trainerstaken verwacht Papaver van de trainer dat deze * actief betrokken is bij de voorstellingen van zijn / haar groep (voorbereiding, selectie spelers, voorstelling bijwonen) - de vaste trainers hebben gratis toegang tot de voorstelling van hun eigen groep; * participeert in de vereniging (seizoensopening, trainersoverleg); * zich blijft ontwikkelen als trainer (intervisie / supervisie, opleidingsbudget) Trainingslocaties Wijkcentrum Overdie Ruusbroechof BG Alkmaar training doordeweekse groepen Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 6 van 11

7 Grand Café Het Gulden Vlies Koorstraat GP Alkmaar training Papaver4Kids zondagmiddag 3.6. Rugnummers Improviseren is géén exacte wetenschap. Gelukkig maar... De kracht én het plezier van improviseren komt vooral uit spontaniteit, inclusief de flaters die daarmee gepaard gaan. En toch is het ook een ambacht... Een ambacht kun je leren, mits je de juiste gereedschappen krijgt aangereikt. De trainers van Papaver maken er werk van om alle spelers van de juiste gereedschappen en technieken te voorzien. Wie het wil, kan de trainingen gebruiken om zijn/haar technieken op te vijzelen naar een hoger level. Samen met de trainer kijk je naar groeimogelijkheden waar je spel mee geholpen zou zijn. Vier richtlijnen zijn daarbij belangrijk: * houding * inzicht * techniek * kennis Aan de hand van afgesproken criteria (die op de website te vinden zijn) worden die beoordeeld van 1 tot 4. Nieuwe, beginnende spelers beginnen per definitie als Eendjes. Groeien naar een hogere categorie is geen doel op zichzelf. Jezelf prettig voelen in het niveau dat bij je past en inzicht geven aan jou en andere spelers waar je speelniveau zich op dit moment bevind, zijn véél belangrijker. Aan het eind van ieder seizoen hebben de trainers voldoende inzicht in jouw niveau als speler gekregen om je te kunnen beoordelen. Daaruit vloeit een rugnummer voort waarmee je het volgende seizoen verder kunt groeien. Deze beoordeling wordt in de groep besproken en kent geen geheimen. Mocht je het desondanks niet eens zijn met die beoordeling, dan is er de mogelijkheid dit met een derde, onafhankelijk lid te bespreken. Op het besloten deel van de website vind je een blanco formulier met de criteria. Voor verdere vragen of opmerkingen over rugnummers, neem gerust contact op met je eigen trainer of met Aat Compier. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 7 van 11

8 4. Voorstellingen We trainen ook om onze kunsten aan publiek te vertonen. Ieder jaar worden er ongeveer acht thuisvoorstelling ingeroosterd: vier op zondagmiddag (vanaf seizoen in wijkcentrum Overdie) en vier op zaterdagavond in Filmhuis Alkmaar. Dat is twee per doordeweekse groep. De trainer adviseert de leden bij de samenstelling van evenwichtige voorstellingsteams. Indien een theatersportwedstrijd gespeeld wordt, vinden we daar tegenstanders / medespelers bij, die ons dan weer uitnodigen voor een uitwedstrijd. De python (vrijdaggroep) speelt altijd een lange improvisatievorm zonder tegenstander. Papaver4Kids verzorgt zeven voorstellingen per jaar. De kinderen in het publiek worden actief bij de voorstelling betrokken. Op de website staan onze voorstellingen in de agenda in het openbare gedeelte. Op het besloten deel vind je de voorstellingen terug in de jaaragenda Thuisvoorstelling organiseren Voor iedere voorstelling zijn spelers en een organisator nodig. Voor de thuisvoorstellingen zijn daarnaast nog veel meer mensen nodig om een en ander goed te laten verlopen. De contactpersoon van de groep maakt - in overleg met de trainer - een indeling van spelers, rechters en organisatoren. De organisator van de voorstelling zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt: * voor een thuisvoorstelling is daarvoor een checklist thuisvoorstelling. Het is immers een hele organisatie. Denk ook aan de afstemming met de contactpersoon PR! * voor een uitvoorstelling is één van de spelers tevens de organisator: deze neemt contact met de andere vereniging om een en ander af te stemmen (locatie, tijd, kleding, etc). We verwachten van onze leden dat ze zo veel mogelijk de thuisvoorstellingen van de eigen trainingsgroep bijwonen. Niet alleen leuk en leerzaam om te kijken, ook fijn voor je trainingsmaatjes dat er bekend en vriendelijk volk in het publiek zit dat hen aanmoedigt en uitnodigende suggesties biedt. Dat geldt uiteraard ook voor de voorstellingen van de andere trainingsgroepen. Het is bovendien een manier om meer leden te leren kennen. Dus: kom spelen, kom helpen en kom kijken! 4.2. Geldzaken Op het besloten deel van de website vind je twee formulieren om de geldzaken rondom voorstellingen te regelen: * voor thuisvoorstellingen gebruik je het formulier afrekening voorstelling om een overzicht te geven van inkomsten en uitgaven. Het saldo maak je over naar de Muntenman. * voor uitvoorstellingen kun je reiskosten declareren bij de Muntenman. Gebruik daarvoor dit declaratieformulier reiskosten Locaties Filmhuis Alkmaar Verdronkenoord BE Alkmaar voorstellingen zaterdagavond Wijkcentrum Overdie Ruusbroechof BG Alkmaar voorstellingen zondagmiddag Grand Café Het Gulden Vlies Koorstraat 30 Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 8 van 11

9 1811 GP Alkmaar voorstellingen Papaver4Kids zondagmiddag 4.4. Opbouw van een voorstelling De opbouw van de voorstelling neemt het publiek mee in de wereld van de spelers. Hieronder volgt een richtlijn (met dank aan de donderdaggroep). De eerste vorm is een actief kort spelletje: hoge energie, lekker gek, publiek op het puntje van de stoel. Voorbeelden hiervan zijn: * wat is het voorwerp? * amazing Mike * Cluedo * Robinson Als tweede vorm een inhoudelijke met een twist. Bijvoorbeeld: * handje pandje * interview achteruit * de ruit * poëzie café * op de vierkante meter Als derde een verhalende vorm. Voorbeelden hiervan zijn: * sprookje * typewriter * schilderij * de troubadour Daarna volgt als vierde een verhalende vorm met een twist. Bijvoorbeeld: * ode aan de dode * fuga * de druppel * vertaalde opera Als laatste (voor de pauze of voor het einde) een vette energieke vorm, zoals: * parelsnoer * smartlap * de dirigent * jazz café * ik heb de blues Op het besloten gedeelte van de website vind je nog veel meer spelvormen, waaronder het boekje van Jos Commerciële opdrachten Vanaf september 2014 is Papaver NIET meer beschikbaar voor commerciële inhuur. Bij commerciële inhuur verwacht de inhurende partij een zeker kwaliteitsniveau. Vanzelfsprekend levert Papaver vaak prachtige impro-voorstellingen, echter een garantie dat een voorstelling dat kwaliteitsniveau zal bereiken kan vooraf niet gegeven worden. Deze garantie verwacht de inhurende partij vaak wel, er wordt immers voor betaald. Het staat leden van Papaver vrij om mee te werken aan commerciële inhuur, maar niet onder de naam van Papaver. Zo kan bijvoorbeeld een groep van 4 leden meewerken aan een opdracht, maar dan op persoonlijke titel. De opbrengsten van deze opdracht zijn volledig voor de deelnemende leden. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 9 van 11

10 5. Informatie Openbaar gedeelte Informatie over Papaver, nieuws, voorstellingen, foto s etcetera. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Besloten gedeelte Backstage bij Papaver. Hier vind je alle informatie die ook in dit document staat en nog veel meer. Wachtwoord: maanzaad... (let op de puntjes!!) In het menu kun je de verschillende pagina s zien. Een aantal pagina s heeft ook nog subpagina s. Let op: ook op de hoofdpagina s staat dan nog relevante / belangrijke informatie. Om je een beetje op weg te helpen hieronder een inhoudsopgave. * voor leden: de startpagina van het besloten gedeelte * vereniging: op deze pagina een korte inleiding, en kun je doorklikken naar: - Papaver - ALV - bestuur - vrijwilligers * lidmaatschap - op deze pagina de contributie, de ledenlijst (in het tweede tabblad contactgegevens van trainers en muzikanten die geen lid zijn van Papaver) en doorgeven van adreswijzigingen en als je wilt stoppen * trainen - hier kun je doorklikken naar: - groepsindeling en jaaragenda - rugnummers - trainers - trainingslocaties * voorstelling - informatie over thuisvoorstellingen en ook hier de jaaragenda. En links naar speltips en spelvormen * PR * activiteiten * ledenlijst en andere documenten 5.2. Facebook Openbare pagina: Theatersportvereniging Papaver Nieuws, evenementen, aankondigingen. Like ons en deel aankondigingen van voorstellingen in je netwerk, zodat we ook komend jaar weer volle zalen trekken. Besloten groep: papaver Hier delen de leden lief en leed, verschijnen foto s die niet op de website komen Als je vrienden wordt met de secretaris, de contactpersoon of trainer of andere leden van je trainingsgroep, nodigen zij je uit voor deze groep. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 10 van 11

11 6. Activiteiten 6.1. Seizoensopening De seizoensopening is op de laatste vrijdagavond voor de trainingen beginnen. Onze trainers verzorgen workshops en we sluiten af met een borrel. Het is een prima gelegenheid je trainingsmaatjes en de andere leden weer te zien na maandenlange zomerstop, bij te praten, kennis te maken met nieuwe leden, je te laten verrassen door andere trainers, etcetera Nannie Sterk Festival (NSF) Sinds 1997 organiseert Papaver jaarlijks in het voorjaar het Nannie Sterk festival. De naamgeefster van dit toernooi, Nannie Sterk, was in de jaren 90 van de vorige eeuw docent en trainer bij Papaver en helaas veel te jong overleden. In 2013 is het festival in een nieuw jasje gestoken. De insteek van de dag is het geven van een uitgebreid kijkje in onze vereniging voor leden en andere belangstellenden. Sleutelingrediënten blijven workshops, diner, voorstelling en een feest. Het Nannie Sterk toernooi is ook een toernooi, waarin Papaver s neusje van de zalm in een aantal rondes met geduchte tegenstanders uit het hele land strijdt om de Nannie Sterk trofee. Voorafgaand aan het toernooi zijn er binnen de vereniging voorrondes, waarin deelnemende teams in een spannende en vermakelijke onderlinge strijd beslissen wie Papaver dit jaar mag vertegenwoordigen Papaverweekend Om het jaar organiseert Papaver een Papaverweekend: een gezellig weekend met elke keer een ander thema. Tijdens dit weekend verkleedt ieder zich naar gelang het thema. Traditioneel vindt de bonte avond plaats, waarbij het zeer streng verboden is improvisatietheater op te voeren. Alles, werkelijk alles mag, behalve improtheater, want dat doen we het hele jaar al...en natuurlijk overnachten we op de locatie. Net schoolkamp Papaverfeest Om het jaar organiseert Papaver een Papaverfeest: een doldwaze avond met elke keer een ander thema. Geen improvisatietheater op deze avond, gewoon lekker dansen en gek doen. Zowel het weekend als het feest worden georganiseerd door een feestcommissie: een viertal vrijwilligers zorgt voor een spetterende programma op een inspirerende locatie Picknick Vlak voor de zomer, na de laatste voorstellingen en trainingen, sluiten we het seizoen gezamenlijk af met een picknick op zondagmiddag Workshops Een paar keer per jaar vraagt de vereniging gastdocenten om een workshop van een halve of hele dag te verzorgen. Deze zijn toegankelijk voor leden, al dan niet met een ingangseis wat betreft niveau. Handboek Papaver Papaver juni 2015 pagina 11 van 11

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord?

I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? I. Waarom ODO Vraag en Antwoord? Het is een gewoonte die we al lang bij ODO hebben: het bestuur biedt bij de start van het korfbalseizoen alle leden een uitgave met algemene informatie over onze vereniging

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen

IN FORMATIE 2013-2014. -1- Algemeen IN FORMATIE 2013-2014 INLEIDING Deze folder geeft inzicht in de samenstelling en het functioneren van de in 1919 opgerichte IJsselmondse Voetbal Vereniging De Zwervers. IJVV De Zwervers is een zaterdagvereniging

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

De Landelijke Studenten Vakbond is

De Landelijke Studenten Vakbond is De Landelijke Studenten Vakbond is Voorwoord Beste geïnteresseerde, Terwijl wij als huidig bestuur nog volop bezig zijn, is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden gestart. Vanuit de bestuurskamer typ ik

Nadere informatie

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER

Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Schaats- & skeelervereniging De IJsster www.ijsster.nl editie 11 ALLES VOOR, DOOR & OVER DE IJSSTER Het is tijd om te sporten. Sport is belangrijk. Omdat het leuk en gezond is, maar vooral omdat het mensen

Nadere informatie

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk

Informatieboekje AFV Iris Harderwijk De Amateurfotografenvereniging Iris (Kortweg AFV Iris) is een vereniging van vrijetijdsfotografen, opgericht in 1957 en aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografen, kortweg de Fotobond. Het

Nadere informatie

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote

pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten De Grote pac & jeugdatletiek informatieboekje De trainingen Kleding Wedstrijden Andere activiteiten Clubactie Blessures Verdere informatie Contributie De Grote Inleiding voor je ouders Als uw kind lid wil worden

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH

INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH INFORMATIEBOEKJE JEUGD RVVH Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1 Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2 Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk Postadres

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5

Inkomen Nieuwe wet kan gevolgen voor u hebben! 4 Collectieve zorgverzekering 4 Bijstandsuitkering en beslaglegging 5 November 2011 Naam Adres Woonplaats In deze nieuwsbrief hebben we u weer veel te melden. Sinds kort is er bijvoorbeeld een nieuwe ontmoetingsruimte, speciaal voor u. We bieden u daar trainingen, zoals

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie