DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen"

Transcriptie

1 DE LETSELSCHADE RAAD Bekendheidsonderzoek voor De Letselschade Raad onder consumenten en marktpartijen CECILIA KEUCHENIUS MSC. DRS. HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, FEBRUARI 2012

2 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF ACHTERGROND 04 OPZET 05 RESULTATEN MARKTPARTIJEN BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD 10 BEKENDHEID REGELINGEN 15 BEELD DE LETSELSCHADE RAAD 18 CONTROLE OP NALEVING 24 GEBRUIK EN EVALUATIE WEBSITE 25 SUGGESTIES 25 RESULTATEN CONSUMENTEN BEKENDHEID DE LETSELSCHADE RAAD 29 BEKENDHEID PRODUCTEN EN DIENSTEN 30 BEELD DE LETSELSCHADE RAAD 31 ERVARINGEN MET LETSELSCHADE 34 SUGGESTIES 38 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ONZE VISIE SAMENVATTINGEN 40 CONCLUSIE EN ONZE VISIE 44 BIJLAGEN WEGING EN ACHTERGRONDVARIABELEN TABELLEN ANTWOORDEN OP OPEN VRAGEN VRAGENLIJST Ruigrok NetPanel, februari 2012

3 3 VOORAF Ruigrok NetPanel, februari 2012

4 4 VOORAF - ACHTERGROND ACHTERGROND De Letselschade Raad is 13 jaar geleden onder de naam Nationaal Platform Personenschade opgericht door de ANWB, het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten. Begin 2009 is de naamswijziging doorgevoerd. Het doel van De Letselschade Raad is de opvang van letselschadeslachtoffers te verbeteren en de nasleep van een ongeval met letsel te bekorten. De Letselschade Raad heeft in juli 2006 de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) in ontvangst genomen. Met deze spelregels kan de schaderegeling transparanter en vlotter verlopen. De Letselschade Raad is een non-profit organisatie, die voor 30% gefinancierd wordt door organisaties uit de letselschadepraktijk en voor 70% door het Ministerie van Justitie. In het kader van deze subsidie is met de overheid overeengekomen dat eenmaal per jaar een bekendheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar de GBL onder twee doelgroepen: Marktpartijen en relevante slachtofferorganisaties (de binnenwereld ); Consumenten (de buitenwereld ). Ruigrok NetPanel, februari 2012

5 5 VOORAF - OPZET OPZET Onderzoeksvraag Voor het onderzoek geldt de volgende onderzoeksvraag met de daarbij horende subvragen: Wat is de bekendheid van De Letselschade Raad en de GBL? subvragen Wat is de spontane en geholpen naamsbekendheid van De Letselschade Raad en van de GBL? Waar kent men De Letselschade Raad van? Wat is de inhoudelijke bekendheid van de GBL en de overige diensten van De Letselschade Raad? Hoe tevreden of ontevreden is men over de werkzaamheden van De Letselschade Raad? Methode Voor dit kwantitatieve onderzoek is voor beide doelgroepen (marktpartijen en consumenten) gebruik gemaakt van een online vragenlijst. Ruigrok NetPanel, februari 2012

6 6 VOORAF - OPZET OPZET (vervolg) Datacollectie De datacollectie heeft voor beide groepen gelopen van 1 februari 2012 tot 20 februari De respondenten hebben een uitnodigingsmail ontvangen met daarin een persoonlijke link waarmee zij de vragenlijst één keer hebben kunnen invullen. Na een week is aan de contactpersonen van de marktpartijen die nog niet hadden gereageerd, een herinneringsmail gestuurd. Vragenlijst De vragenlijst is in samenwerking tussen Ruigrok NetPanel en De Letselschade Raad tot stand gekomen. Voor beide doelgroepen is de vragenlijst van voorgaande jaren als uitgangspunt genomen en zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De vragenlijst voor de consumenten bestaat uit maximaal 48 vragen en voor de marktpartijen uit maximaal 47 vragen. De gemiddelde invultijd voor de vragenlijst is onder consumenten 3,5 minuut en onder contactpersonen van de marktpartijen 12,5 minuut. Ruigrok NetPanel, februari 2012

7 7 VOORAF - RESPONDENTEN OPZET (vervolg) Respondenten Het onderzoek onder de consumenten is uitgevoerd onder de NetPanel Adviesraad, het online onderzoekspanel van Ruigrok NetPanel met meer dan consumenten. Hieruit is een representatieve steekproef getrokken van respondenten op basis van geslacht, leeftijd en opleiding. Van de benaderde consumenten hebben 793 de vragenlijst volledig ingevuld. Hiermee ligt het responspercentage op 36%. Na de datacollectie zijn de resultaten gewogen op basis van geslacht, leeftijd en opleiding zodat deze representatief zijn voor het algemeen Nederlands publiek voor wat betreft deze variabelen. Via het bestand van De Letselschade Raad zijn contactpersonen van marktpartijen benaderd. In totaal hebben 212 contactpersonen van de marktpartijen de vragenlijst volledig ingevuld, het responspercentage ligt hiermee op 20%. Hiernaast hebben 4 contactpersonen die geen uitnodiging hadden ontvangen, de vragenlijst via een open kanaal ingevuld. Het totaal aantal contactpersonen van de marktpartijen dat de vragenlijst volledig heeft ingevuld komt hiermee op 216. De respons ligt voor beide groepen op ongeveer hetzelfde niveau als in Consumenten Marktpartijen Marktpartijen open kanaal Uitgenodigd Bouncers Gestart Afgehaakt Opgeschoond Afgerond Responspercentage 36,1% 19,5% Ruigrok NetPanel, februari 2012

8 8 VOORAF - RESPONDENTEN LEESWIJZER Na deze inleiding beschrijven we de resultaten. Deze zijn ingedeeld in twee hoofdstukken, één over de marktpartijen en één over de consumenten. In beide hoofdstukken gaan we achtereenvolgens in op de bekendheid en het beeld van De Letselschade Raad en de bijhorende producten, diensten en regelingen. Voor de marktpartijen bespreken we vervolgens het gebruik en de evaluatie van de website. Voor de consumenten bespreken we de eigen ervaring met letselschade en de evaluatie van het daaruit voortkomende traject. Voor de verschillende doelgroepen binnen de marktpartijen (advocaten, verzekeraars, letselschadebureaus en overig) bespreken we opvallende verschillen tussen deze doelgroepen. Waar mogelijk en relevant, bespreken we de opvallende verschillen tussen de meting van 2012 en Deze staan in blauwe kaders op de sheet weergegeven. Wanneer we spreken over significante verschillen zijn deze getoetst bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%. We sluiten het rapport af met een samenvatting, conclusie en onze visie per doelgroep. In de bijlagen staan de achtergrond- en wegingsgegevens van de verschillende doelgroepen, de vragenlijst, de tabellen en de antwoorden op de open vragen. Ruigrok NetPanel, februari 2012

9 9 RESULTATEN MARKTPARTIJEN Ruigrok NetPanel, februari 2012

10 10 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD DE LETSELSCHADE RAAD KENT HOGERE SPONTANE BEKENDHEID DAN VORIG JAAR J De uitnodigingsmail voor de contactpersonen is uit naam van De Letselschade Raad verstuurd. Bijna de helft (48%) van de contactpersonen noemt spontaan De Letselschade Raad wanneer hen gevraagd wordt welke organisaties zij kennen die de opvang van letselschadeslachtoffers verbeteren en de nasleep van bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout verkorten. Voor bijna een kwart (23%) is De Letselschade Raad de eerste organisatie die zij noemen. De Letselschade Raad is hiermee na Slachtofferhulp (55%) de meest genoemde organisatie. Andere organisaties die relatief vaak genoemd worden zijn Stichting PIV (15%) en LSA (10%). De totale (geholpen) bekendheid van De Letselschade Raad onder de marktpartijen is 99%. Onder verzekeraars is de bekendheid 100%. Bekende organisaties die de opvang van letselschadeslachtoffers verbeteren en de nasleep van bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout verkorten? Marktpartijen - in percentages (n=216) Ruigrok NetPanel (Bureau) Slachtofferhulp (Nederland) De Letselschade Raad PIV LSA Stichting Keurmerk Letselschade ANWB verzekeraars Pals (Steunpunt) onbudsman Letselschadeadvocaten ASP NIVRE Wiplash stichting DAS GBL WAA Letselschadebureau('s) Vereniging verkeersslachtoffers Overig Weet ik niet 33% 23% 2% 13% 6% 4% 2% 5% 1% 5% 2% 4% 3% 1% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 11% 18% In vergelijking met 2011 noemen in 2012: Meer contactpersonen spontaan De Letselschade Raad (2012: 48% versus 2011: 35%); Minder contactpersonen spontaan Slachtofferhulp (2012: 56% versus 2011: 66%). 38% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 22% Eerst genoemd Overig spontaan Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

11 11 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD DE LETSELSCHADE RAAD BLIJFT VOORAL BEKEND DOOR EIGEN WERKERVARING EN RICHTLIJNEN De contactpersonen van de marktpartijen zijn vooral bekend geraakt met De Letselschade Raad via eigen (werk)ervaring (79%) en via de Richtlijnen van De Letselschade Raad (60%). Hiernaast kent bijna een derde De Letselschade Raad via de nieuwsbrief (31%), via internet (30%) of berichten/interviews/publicaties in vakbladen (29%). Advocaten zijn minder vaak bekend geraakt met De Letselschade Raad (dan verzekeraars en letselschadebureaus) via de brancheverenigingen, via de Raadsdag en de e- mailnieuwsbrief. Verzekeraars zijn minder vaak dan advocaten en letselschadebureaus bekend geraakt met De Letselschade Raad via hun beroepsvereniging. Hoe bent u bekend geraakt met De Letselschade Raad? Basis: Marktpartijen die De Letselschade Raad kennen - in percentages Ruigrok NetPanel Via eigen (werk)ervaring Via richtlijnen van De Letselschade Raad Via de nieuwsbrief Via internet 30% 35% Via berichten / interviews / publicaties in vakbladen 29% 34% Via cursus/ via seminars/ via voordrachten/ via opleiding 24% 38% Via mijn branchevereniging 22% 29% Via collega's, vrienden, familie et cetera 20% 22% Via 19% 23% Via mijn beroepsvereniging 17% 24% Via De Letselschade Raadsdag 17% 13% Via persberichten 15% 19% Via berichten in overige media (Radio, TV, kranten) 7% 8% Anders, namelijk 3% 2% Weet niet/ geen antwoord 0% 0% In vergelijking met 2011 kennen in 2012 minder contactpersonen De Letselschade Raad via cursussen, seminars, voordrachten of opleidingen (2012: 24% versus 2011: 38%). Dit jaar is voor het eerst gevraagd of men De Letselschade Raad via de nieuwsbrief kent. Dit is voor een derde (31%) van de contactpersonen het geval. 31% 60% 68% 2012 (n=213) 2011 (n=214) 79% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

12 12 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD PRODUCTEN VOORAL BEKEND DOOR WERKERVARING EN RICHTLIJNEN Van de contactpersonen die bekend zijn met De Letselschade Raad, is vrijwel iedereen bekend met de producten en diensten (98% en 97% van het totaal). De contactpersonen zijn vooral bekend geraakt met de producten en diensten via de eigen (werk)ervaring (84%) en de Letselschade Richtlijnen (62%). De helft (49%) is via internet, de website of bekend geraakt, ruim twee vijfde (42%) via vakbladen/publicaties/tijdschriften en ruim een derde (35%) via de nieuwsbrief. We zien dat onder advocaten de bekendheid met de producten en diensten van De Letselschade Raad lager is via internet/website, vakbladen/publicaties/tijdschriften, cursussen en opleidingen, De Letselschade Richtlijnen en de nieuwsbrief dan onder verzekeraars en letselschadebureaus. Deze verschillen zijn echter niet significant en moeten als indicatief worden beschouwd. Hoe bent u bekend geraakt met de producten of diensten van De Letselschade Raad? Basis: Marktpartijen die de producten van De Letselschade Raad kennen - in percentages Ruigrok NetPanel Via eigen (werk)ervaring Via De Letselschade Richtlijnen Via internet/ via de website/ via Via vakbladen/ publicaties/ (vak)tijdschriften/ bulletins Via de nieuwsbrief Via een cursus of opleiding Via ervaringen van anderen (collega's, familie, vrienden etc.) Via een schadeafhandelingsformulier Anders, namelijk 1% 2% Weet niet/ geen antwoord 0% 0% 17% 25% In vergelijking met 2011 kennen contactpersonen de producten en diensten in 2012 minder vaak via: De Letselschade Richtlijnen (2012: 62% versus 2011: 76%); Ervaringen van anderen (2012: 15% versus 2011: 24%). 15% 24% 35% 36% 42% 45% 49% 55% 62% 76% 84% 80% 2012 (n=209) 2011 (n=189) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

13 13 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD PRODUCTEN EN DIENSTEN GEMIDDELD MET 7,5 BEOORDEELD Vrijwel alle contactpersonen (96%) die De Letselschade Raad kennen, hebben zelf wel eens ervaring opgedaan met producten of diensten van De Letselschade Raad. Van het totaal aantal contactpersonen heeft 93% zelf ervaring gehad met producten of diensten van De Letselschade Raad. Aan de contactpersonen die De Letselschade Raad kennen, is gevraagd hoe zij de werkzaamheden van De Letselschade Raad beoordelen. Het gemiddelde rapportcijfer over de werkzaamheden is een 7,5. Bijna drie vijfde (56%) geeft een 8 of hoger, twee vijfde (39%) een 6 of 7 en 5% een onvoldoende (5 of lager). Er is geen verschil in het gemiddeld rapportcijfer waarmee advocaten, verzekeraars en contactpersonen van letselschadebureaus de producten en diensten beoordelen. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Kunt u aan de hand van een rapportcijfer van 1 t/m 10 weergeven hoe tevreden u bent over de werkzaamheden van De Letselschade Raad? Basis: Marktpartijen die producten van De Letselschade Raad kennen - percentages (2012:n=209) Ruigrok NetPanel 2011 (n=189) 2012 (n=209) 2% 3% 2% 3% 0% 1% 1% 1% 5% 9% 36% 30% 45% 43% 8% 7% Het gemiddeld rapportcijfer in 2012 (7,46) verschilt niet significant van het gemiddeld rapportcijfer in 2011 (7,34). 7,5 1% 4% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

14 14 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID EN EVALUATIE DE LETSELSCHADE RAAD DE RAAD MAG ZICH DUIDELIJKER EN ACTIEVER PROFILEREN EN MEER BEKENDHEID GENEREREN Aan alle contactpersonen van de marktpartijen is gevraagd wat De Letselschade Raad kan verbeteren om een hoger rapportcijfer te krijgen. Hieronder staat een puntsgewijze samenvatting van de suggesties van deze contactpersonen. We zien relatief veel commentaar op de profilering. De raad mag zichtbaarder zijn en zich duidelijker en actiever profileren, met bindende richtlijnen en een onafhankelijke positie. De Letselschade Raad moet: Zich duidelijker profileren als onafhankelijk organisatie in de letselschadepraktijk: Zichzelf steviger neerzetten als onafhankelijke organisatie die leidend is in het organiseren van een beter schaderegelingsproces en Meer profileren door gezag in de branche te verwerven; Meer bekendheid genereren: Meer in de publiciteit treden en Nog meer op de voorgrond treden. Pro-actiever en daadkrachtiger optreden: Actievere opstelling, Actief beroepsgroepen benaderen en Pro-actief zijn; Dwingende richtlijnen hanteren waarbij sancties gelden indien de richtlijnen worden overschreden: De richtlijnen moeten bindend zijn voor alle partijen in de letselschademarkt en Meer sancties tegen verzekeraars; Onafhankelijk van verzekeraars opereren: Ik heb het gevoel dat De Letselschade Raad er nu meer is voor de verzekeraar dan voor het slachtoffer; Toegankelijke cursussen en seminars aanbieden voor professionals: Laagdrempeliger, door bijvoorbeeld cursussen aan te bieden waar je niet voor hoeft te worden uitgenodigd en Vaker een korte inhoudelijke seminar organiseren; Richtlijnen makkelijker vindbaar, praktischer en concreter maken: Richtlijnen nog iets praktischer maken, Dwingende richtlijnen en De richtlijnen moeten makkelijker op de website te vinden zijn; Samenwerken met andere organisaties: Samenwerking met Stichting Keurmerk Behandeling Letselschade; Positieve insteek communicatie: Promoten welke goede zaken al bereikt zijn en Niet alleen naming and shaming. Ruigrok NetPanel, februari 2012

15 15 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID REGELINGEN SPONTAAN KENT TWEE DERDE DE GBL EN EEN DERDE DE GOMA Aan alle contactpersonen is gevraagd welke gedragscodes zij spontaan kunnen noemen, die tot doel hebben de letselschade afwikkeling transparanter te maken en vlotter te laten verlopen. Spontaan noemt bijna twee derde (63%) van de contactpersonen de GBL. Een derde (32%) noemt spontaan de GOMA. Op afstand volgt de Code van Tilburg (11%). 15% kan geen enkele concrete gedragscode spontaan noemen. Welke gedragscodes kent u ook als is het alleen maar van naam, die tot doel hebben letselschade afwikkeling transparanter te maken en vlotter te laten verlopen? Marktpartijen - in percentages Ruigrok NetPanel GBL GOMA Code van Tilburg Bedrijfsregelingen (7 en 15) Medische paragraaf Gedragscode Letselschade Richtlijn Huishoudelijke Hulp Gedragscode Persoonlijk Onderzoek KKV Licht letsel Keurmerk letselschade Overige codes en keurmerken Geen regeling genoemd 3% 6% 3% 4% 3% 2% 2% 1% 3% 1% 3% 6% 6% 5% 11% 15% 10% 15% 32% 28% 28% 36% 52% 63% 2012 (n=216) 2011 (n=221) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Contactpersonen van marktpartijen noemen in 2012 vaker dan in 2011 spontaan: De GBL (2012: 63% versus 2011: 52%); De GOMA (2012: 32% versus 2011: 28%). Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

16 16 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID REGELINGEN ADVOCATEN MINDER BEKEND MET PRODUCTEN EN DIENSTEN Vrijwel alle contactpersonen van de marktpartijen zijn bekend met de GBL (97%), de Letselschade Richtlijnen (96%) en de digitale nieuwsbrief (93%). Hiernaast zijn ook het Bemiddelingsloket (81%), de GOMA (78%), het Register (77%), de Infowijzer (71%), de Raadsdag (60%) en de Ronde Tafelsessies (54%) bij een meerderheid bekend. Bijna de helft (45%) van de contactpersonen kent het (nieuwe) onderdeel van de website: Na een medische fout. Advocaten hebben minder vaak dan verzekeraars en letselschadebureaus gehoord van het Bemiddelingsloket, de Infowijzer, het Register, de Raadsdag en de Rondetafelsessies. Verzekeraars hebben minder vaak dan letselschadebureaus gehoord van de digitale nieuwsbrief, de GOMA, De Letselschade Raadsdag en het onderdeel van de website: Na een medische fout. Kunt u aangeven of u wel eens van de volgende producten en diensten heeft gehoord? Basis: Alle marktpartijen - in percentages Ruigrok NetPanel Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) De Letselschade Richtlijnen De digitale nieuwsbrief van De Letselschade Raad Het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid ofwel de GOMA Register Gedragscode Behandeling Letselschade De Letselschade Infowijzer van De Letselschade Raad De Letselschade Raadsdag De Ronde Tafelsessies van de Letselschade Raad Het onderdeel van de website: Na een medische fout Geen De bekendheid is in 2012 in vergelijking met 2011 hoger voor: De digitale nieuwsbrief (2012: 93% versus 2011: 86%); Het Bemiddelingsloket (2012: 81% versus 2011: 68%); Het Register (2012: 77% versus 2011: 61%); De Raadsdag (2012: 60% versus 2011: 49%); En de Ronde Tafelsessies (2012: 54% versus 2011: 37%). 37% 61% 60% 49% 45% 54% 68% 71% 63% 78% 77% 77% 97% 94% 96% 96% 93% 86% 81% 2012 (n=216) 2011 (n=221) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

17 17 MARKTPARTIJEN: BEKENDHEID REGELINGEN BEMIDDELINGSLOKET HELPT BIJ VASTGELOPEN ZAKEN EN IS VRAAGPUNT Aan alle contactpersonen van de marktpartijen die hebben aangeven dat zij het Bemiddelingsloket kennen, is gevraagd de rol van het Bemiddelingsloket te beschrijven. 86% (n=175) heeft een beschrijving gegeven. Deze staan hieronder puntsgewijs weergegeven. De volgorde geeft een indicatie van het aantal keer dat de beschrijving is gegeven. Het Bemiddelingsloket: Bemiddelt als letselschadezaken zijn vastgelopen: Bemiddelen bij vastgelopen letselschadezaken, Vlot trekken van vastgelopen zaken en Vastgelopen onderhandelingen weer op gang krijgen; Bemiddelt als er conflicten optreden tussen verschillende partijen: Bemiddelen tussen slachtoffer en verzekeraar wanneer de regeling is vastgelopen en Bemiddeling tussen slachtoffer en aansprakelijkheidsverzekering; Is het loket waar verschillende partijen (vooral slachtoffers) naar toe kunnen met een vraag of klacht: Slachtoffers kunnen hier terecht met een vraag, maar ook andere partijen en Met een vraag of klacht kan elke partij in een letselschadedossier contact opnemen. Het Bemiddelingsbureau kan hierbij doorverwijzen naar andere instanties: Slachtoffers helpen de weg te vinden naar de juiste instanties; Brengt partijen weer bij elkaar: Het bij elkaar brengen van partijen en Een vorm van mediation; Geeft advies over de verdere gang van zaken: Adviseren hoe het verder moet, Adviseren hoe het conflict kan worden opgelost en Het Bemiddelingsloket adviseert via welke weg er wat gedaan kan worden. Ruigrok NetPanel, februari 2012

18 18 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD DOEL VAN DE LETSELSCHADE RAAD BIJ GROTE MEERDERHEID VAN MARKTPARTIJKEN TIJKEN BEKEND Aan alle contactpersonen die bekend zijn met De Letselschade Raad, zijn stellingen voorgelegd met de vraag in hoeverre zij denken dat deze stellingen juist zijn. Ruim vier vijfde (84%) ( zeker juist en twijfel licht ) denkt dat De Letselschade Raad bijdraagt aan een persoonlijke bejegening van het slachtoffer. Bijna drie vijfde (56%) denkt dat zij subsidie van de overheid ontvangt en ruim een kwart (28%) denkt dat het particulier initiatief is. Slechts 4% denkt dat De Letselschade Raad gebaseerd is op het principe no cure, no pay. Wil je per stelling aangeven in hoeverre u denkt dat deze stelling juist is? Marktpartijen bekend met De Letselschade Raad - in percentages (2012:n=213) (2011:n=214) Ruigrok NetPanel De Letselschade Raad moet bijdragen aan een betere en % 22% 7% meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het % 22% schaderegelingsproces De Letselschade Raad ontvangt subsidie van de overheid De Letselschade Raad is een particulier initiatief De Letselschade Raad is gebaseerd op het principe 'no cure no pay' % 8% 20% % 2% 5% % 2% 6% 27% 18% 18% 30% 17% 22% 29% 80% 82% 16% 25% 34% 40% 8% 6% 4% 5% 5% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker juist Twijfel licht, wel juist Twijfel sterk, wel juist Zeker niet juist Weet niet 21% 18% 20% 13% 11% 9% Advocaten denken minder vaak dan verzekeraars en letselschadebureaus dat het doel is om bij te dragen aan een persoonlijke bejegening van het slachtoffer. Ruigrok NetPanel, februari 2012 Er zijn geen verschillen in de reacties op de stellingen gevonden tussen 2012 en * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

19 19 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD DOEL GBL EN GOMA BIJ MEERDERHEID MARKTPARTIJEN BEKEND Ruim negen op de tien (92%) contactenpersonen van de marktpartijen weten dat de GBL tot doel heeft de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen. Vier vijfde (79%) ziet het goed afwikkelen van medische incidenten als het doel van de GOMA. Twee vijfde (42%) denkt dat de GBL losstaat van De Letselschade Raad. Daarentegen denkt 36% dat de GBL niet losstaat van De Letselschade Raad. Er zijn geen verschillen tussen advocaten, verzekeraars en contactpersonen van letselschadebureaus. Het doel van de Gedragscode Behandeling Letselschade is om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen Het doel van de GOMA is om de afwikkeling van medische incidenten goed te regelen De Gedragscode Behandeling Letselschade staat los van De Letselschade Raad Wil je per stelling aangeven in hoeverre u denkt dat deze stelling juist is? Marktpartijen bekend met De Letselschade Raad - in percentages (2012:n=213) (2011:n=214) Ruigrok NetPanel % 24% 58% 60% 17% 18% Er zijn geen verschillen in de reacties op de stellingen gevonden tussen 2012 en % 87% 14% 19% 21% 19% 36% 28% 9% 8% 5% 3% 3% 3% 3% 9% 2%2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker juist Twijfel licht, wel juist Twijfel sterk, wel juist Zeker niet juist Weet niet 13% 11% 7% 10% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

20 20 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD MARKTPARTIJEN VINDEN DE RAAD EN EEN GOEDE INITIATIEF EN EEN GOEDE E BIJDRAGE LEVEREN Een grote meerderheid (88%) van de contactpersonen die bekend zijn met De Letselschade Raad vindt De Letselschade Raad een goed initiatief. Ook vindt een ruime meerderheid dat De Letselschade Raad een goede bijdrage levert aan het schaderegelingsproces (78%) en zorgt voor duidelijkheid in dit proces (70%). De contactpersonen geven relatief weinig minder vaak aan dat De Letselschade Raad er voor het slachtoffer is (51%) of voor professionals in de letselschadepraktijk (50%). Bijna een kwart (23%) vindt niet dat de raad er is voor de professionals en 14% vindt niet dat de raad er is voor het slachtoffer. Op de volgende sheets staan de resultaten per doelgroep weergegeven. Ruigrok NetPanel, februari 2012 Wilt u per stelling aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent? De Letselschade Raad... Marktpartijen bekend met De Letselschade Raad - percentages (n=213) Ruigrok NetPanel is een goed initiatief levert een goede bijdrage aan het schaderegelingsproces De GBL levert een goede bijdrage om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen zorgt voor duidelijkheid in het schaderegelingsproces levert een goede bijdrage aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces Is onafhankelijk zorgt voor harmonie in het schaderegelingsproces De GOMA draagt bij aan openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid is er voor het slachtoffer Is er voor professionals in de letselschadepraktijk 13% 17% 15% 17% Er zijn geen verschillen in de reacties op de stellingen gevonden tussen 2012 en % 21% 22% * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 44% 27% 51% 9% 5% 2% 24% 42% 34% 36% 33% 48% 45% 41% 46% 15% 24% 44% 28% 32% 12% 19% 20% 17% 8% 2% 20% 4% 4% 2% 3% 11% 3% 4% 8% 2% 4% 7% 3% 6% 7% 2% 8% 7% 4% 6% 23% 9% 5% 3% 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet

21 21 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD VERZEKERAARS HEBBEN MEEST POSITIEVE BEELD VAN DE LETSELSCHADE RAAD AD Verzekeraars vinden vaker dan advocaten en letselschadebureaus dat de GBL een goede bijdrage levert aan het transparante en vlotte verloop van de schaderegeling. Verzekeraars vinden vaker dan advocaten dat De Letselschade Raad onafhankelijk is en minder vaak dat de raad er is voor de professionals. Verzekeraars vinden vaker dan letselschadebureaus dat De Letselschade Raad een goede bijdrage levert aan het schaderegelingsproces. Wilt u per stelling aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent? De Letselschade Raad... Verzekeraars bekend met De Letselschade Raad - percentages (n=108) Ruigrok NetPanel is een goed initiatief levert een goede bijdrage aan het schaderegelingsproces De GBL levert een goede bijdrage om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen zorgt voor duidelijkheid in het schaderegelingsproces levert een goede bijdrage aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces Is onafhankelijk zorgt voor harmonie in het schaderegelingsproces De GOMA draagt bij aan openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid is er voor het slachtoffer Is er voor professionals in de letselschadepraktijk 27% 27% 22% 21% 19% 32% 33% 29% 29% 46% 27% 27% 35% 48% 44% 44% 48% 54% 49% 14% 25% 46% 6% 30% 14% 19% 17% 6% 14% 29% 24% 2% 5% 0% 2% 6% 3% 2% 3% 6% 3% 5% 2% 3% 3% 2% 5% 3% 2% 6% 5% 3% 6% 6% 2% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Verzekeraars vinden in 2012 vaker dan in 2011 dat de GBL een goede bijdrage levert om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen (2012: 82% versus 2011: 66%) Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

22 22 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD ADVOCATEN VINDEN RAAD MINDER ONAFHANKELIJK EN MEER VOOR DE PROFESSIONALS Advocaten vinden minder vaak dan verzekeraars en contactpersonen van letselschadebureaus dat de GBL een goede bijdrage levert aan het schaderegelingsproces. Advocaten vinden juist vaker dan verzekeraars en letselschadebureaus dat de raad er voor professionals in de letselschadepraktijk is. Advocaten vinden minder vaak dan verzekeraars dat De Letselschade Raad onafhankelijk is. Wilt u per stelling aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent? De Letselschade Raad... Advocaten bekend met De Letselschade Raad - percentages (n=32) Ruigrok NetPanel is een goed initiatief levert een goede bijdrage aan het schaderegelingsproces De GBL levert een goede bijdrage om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen zorgt voor duidelijkheid in het schaderegelingsproces levert een goede bijdrage aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces Is onafhankelijk zorgt voor harmonie in het schaderegelingsproces De GOMA draagt bij aan openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid is er voor het slachtoffer Is er voor professionals in de letselschadepraktijk 11% 14% 8% 8% 14% 11% 8% 11% 44% 25% 50% 17% 3% 3% 28% 42% 36% 36% 39% 53% 53% 58% 17% 22% 44% 28% 28% 44% 22% 22% 17% 25% 17% 8% 0% 3% 0% 6% 8% 3% 3% 14% 0% 6% 8% 3% 6% 11% 6% 3% 6% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Er zijn onder advocaten geen verschillen in de reacties op de stellingen gevonden tussen 2012 en Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

23 23 MARKTPARTIJEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD LETSELSCHADEBUREAUS NEMEN TUSSENPOSITIE IN Contactpersonen van de letselschadebureaus vinden minder vaak dan verzekeraars dat De Letselschade Raad een goede bijdrage levert aan het schaderegelingsproces. Wilt u per stelling aangeven in hoeverre u het met deze stelling eens bent? De Letselschade Raad... Letselschadebureaus bekend met De Letselschade Raad - percentages (n=53) Ruigrok NetPanel is een goed initiatief 39% 44% 3% 5% 5% 3% Contactpersonen van letselschadebureaus vinden minder vaak dan advocaten dat De Letselschade Raad er is voor de professionals in de letselschadepraktijk. Zij vinden vaker dan advocaten dat de GBL een goede bijdrage levert aan het transparanter en vlotter laten verlopen van het schaderegelingsproces, maar zij vinden dit wel minder vaak dan verzekeraars. levert een goede bijdrage aan het schaderegelingsproces De GBL levert een goede bijdrage om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen zorgt voor duidelijkheid in het schaderegelingsproces levert een goede bijdrage aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces Is onafhankelijk zorgt voor harmonie in het schaderegelingsproces De GOMA draagt bij aan openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid is er voor het slachtoffer Is er voor professionals in de letselschadepraktijk 10% 14% 14% 14% 14% 10% 22% 49% 8% 5% 10% 19% 15% 32% 42% 32% 54% 47% 49% 39% 47% 34% 24% 19% 15% 17% 14% 17% 19% 12% 10% 5% 8% 7% 3% 15% 17% 24% 10% 5% 2% 15% 5% 2% 8% 3% 19% 5% 2% 5% 2% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet Er zijn onder contactpersonen van letselschadebureaus geen verschillen in de reacties op de stellingen gevonden tussen 2012 en Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

24 24 MARKTPARTIJEN: CONTROLE OP NALEVING 45% WIL STRENGERE CONTROLE OP NALEVING GBL EN GOMA Iets minder dan de helft (45%) van de contactpersonen vindt dat er strengere controle moet komen op de naleving van de GBL en de GOMA. Onder de advocaten vindt 25% dat er strengere controle moet komen; Onder de verzekeraars is dit 43%; En onder de contactpersonen van Letselschadebureaus is dit 54%. Vindt u dat er strengere controle moet komen op de naleving van de GBL en de GOMA? Contactpersonen bekend met De Letselschade Raad- in percentages (n=213) Ruigrok NetPanel Weet ik niet/geen voorkeur 29% Ja, want 45% Men (46%) pleit voor strengere controle omdat: De codes niet altijd worden nageleefd: Er zijn veel gevallen waar verzekeraars vrijuit gaan, Verzekeraars houden zich er niet aan, Naleving loopt in de praktijk nog niet optimaal en Er gebeurt veel in strijd met de codes; De naleving wordt bevorderd: Daarmee voorkom je vrijblijvendheid en Nu hebben verzekeraars geen enkele reden om zich aan de codes te houden; Het een prikkel is om de codes na te leven: Het is kennelijk het enige middel om naleving te dwingen. Dit middel de kwaliteit ten goede komt: Zo kan het Register kwaliteit waarborgen en Zo kun je vaststellen of de beoogde doelstellingen worden gehaald; Nee, want 26% Een kwart (26%) wil niet meer controle omdat: Er al voldoende controle is: Er zijn al audits en Dit wordt al gedaan (PIV en keurmerk); Het proces wordt vertraagd: Administratieve rompslop en bureaucratie en Leidt tot verstarring van het dossier; De vrijheid wordt aangetast: Tast de vrijheid van advocaten aan; De normen niet concreet genoeg zijn: Normen zijn te vaag voor controle. Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

25 25 MARKTPARTIJEN: GEBRUIK EN EVALUATIE WEBSITE WEBSITE POSITIEF BEOORDEELD Bijna alle contactpersonen van de marktpartijen (98%) hebben de website van De Letselschade Raad wel eens bezocht. Over het algemeen zijn zij positief over de website (73%). Uit de toelichting blijkt dat sommige contactpersonen de website overzichtelijk vinden en informatie makkelijk kunnen vinden. Anderen hebben hier meer moeite mee. Positieve aspecten van de website zijn: De informatie is overzichtelijk: Ik kan alles snel vinden en Helder en overzichtelijk. Vindbaarheid richtlijnen: Richtlijnen zijn prima te vinden en Toegankelijk. Volgens enkele contactpersonen zijn Verbeterpunten: Verbeter vindbaarheid informatie: Diverse documenten zijn alleen via meerdere keren doorklikken te openen, Er staat een hoop blabla op maar je moet zoeken naar wat je nodig hebt en Je moet hem wel leren gebruiken. Verbeter de overzichtelijkheid: Site komt onoverzichtelijk over en Er wordt teveel verteld in te weinig ruimte. Geef meer informatie bij richtlijnen: Voor het vinden van de richtlijnen is een toelichting handig en Korte samenvatting bij de richtlijnen. Ruigrok NetPanel, februari (n=210) 2011 (n=211) 10% 15% Wat is uw oordeel over de website van De Letselschade Raad? Basis: Allen die de website kennen - in percentages Ruigrok NetPanel Er zijn geen verschillen tussen 2011 en 2012 in het percentage contactpersonen dat de website heeft bezocht en hun oordeel over de website. * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 58% 68% 26% 19% 1% 1%1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer positief Positief Neutraal Negatief Zeer negatief Weet niet/ geen mening

26 26 MARKTPARTIJEN: SUGGESTIES RAAD IS GOED INITIATIEF MAAR MOET LOS STAAN VAN DE VERZEKERAARS Aan alle contactpersonen van de marktpartijen is gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties hebben voor De Letselschade Raad. Over het algemeen hebben de contactpersonen weinig opmerkingen of suggesties gedaan. In de antwoorden zien we veel positieve reacties op De Letselschade Raad: Veel contactpersonen geven positieve reacties zonder inhoudelijke boodschap: Ga zo door! en Succes ermee. Anderen geven aan voorruitgang te zien: Langzaam wordt het steeds beter en Met de jaren stijgt de professionaliteit van De Letselschade Raad, dat is een goede ontwikkeling. We zien negatief commentaar op de relatie die De Letselschade Raad heeft met verzekeraars: Er moeten sancties gelden wanneer verzekeraars richtlijnen niet naleven: Er moet serieus worden onderzocht wat de sancties zijn voor verzekeraars als zij termijnen niet in acht nemen, Er zouden richtlijnen ontwikkeld moeten worden om verzekeraars van dit soort vertragingstactieken af te houden en Het moet consequenties hebben als richtlijnen niet worden nageleefd. De onafhankelijke positie moet duidelijker zijn: Laat u vooral niet subsidiëren door verzekeraars en De Letselschade Raad zou meer ontvankelijk moeten zijn voor standpunten van slachtoffers. Wat betreft de normering/standaardisering zien we verschillende meningen terug in de antwoorden: Jammer dat advocaten nog steeds de verdere standaardisering tegenhouden en Normering is toe te juichen maar sommige schadezaken lenen zich daar niet voor. Die ruimte moet er wel blijven. Ruigrok NetPanel, februari 2012

27 27 RESULTATEN CONSUMENTEN Ruigrok NetPanel, februari 2012

28 28 CONSUMENTEN: BEKENDHEID DE LETSELSCHADE RAAD OPVANGORGANISATIES VOOR LETSELSCHADE KENNEN LAGE BEKENDHEID Bijna driekwart (73%) van de consumenten geeft aan spontaan geen enkele organisatie te kennen die de opvang van letselschadeslachtoffers verbetert en de nasleep van bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout verkort. Net als vorig jaar wordt Slachtofferhulp als organisatie het meest genoemd (14%, (13% als eerst als genoemd)). Ook noemen consumenten relatief vaak (7%) verzekeringsmaatschappijen als Achmea, Univé, Aegon, OHRA et cetera. Verder is DAS relatief bekend bij de consumenten (3%). Andere partijen die consumenten noemen zijn DAS (3%), (letselschade) advocaten (2%), Arag (1%), ANWB (1%), Ombudsman (1%), Pals (1%), Drost (1%), Stichting Korrelatie (1%) en de Arbodienst (1%). Bekende organisaties die de opvang van letselschadeslachtoffers verbeteren en de nasleep van bijvoorbeeld een verkeersongeval of medische fout verkorten? Consumenten - in percentages (n=784) Ruigrok NetPanel Slachtofferhulp (Nederland) Verzekeringsmaatschappijen DAS 4% 2% 1% (letselschade) advocaten 1% 1% Arag ANWB Onbudsman Pals, letselschadebureau Drost Stichting Korrelatie Arbodienst Overig Weet ik niet 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 13% 1% 3% 3% Ook in 2009 en 2011 kende De Letselschade Raad vrijwel geen spontane bekendheid onder consumenten. Ook als we kijken naar de andere partijen die consumenten noemen zien we geen significante verschillen met % Eerst genoemd Overig spontaan 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

29 29 CONSUMENTEN: BEKENDHEID DE LETSELSCHADE RAAD GEHOLPEN BEKENDHEID CONSUMENTEN 4%, VOORAL VIA MEDIA EN INTERNET De geholpen bekendheid van De Letselschade Raad is 4%. In totaal gaat dit om 34 consumenten. De consumenten kennen De Letselschade Raad vooral via berichten in de media (39%), via internet (28%) en via berichten/interviews en publicaties in het algemeen (21%). Van de consumenten die bekend zijn met De Letselschade Raad kent een kwart (24%) ook (enkele van de) producten van De Letselschade Raad. Dit is 1% van het totaal aantal consumenten (8 consumenten). De helft van hen is bekend geraakt door eigen ervaring met deze diensten en producten. Via berichten in overige media (Radio, TV, kranten) Hoe ben je bekend geraakt met De Letselschade Raad? Basis: Consumenten die De Letselschade Raad kennen- in percentages Ruigrok NetPanel Via internet Via berichten / interviews / publicaties in vakbladen Via persberichten Via collega's, vrienden, familie et cetera Via Via de nieuwsbrief Via eigen (werk)ervaring Anders, namelijk Weet niet/ geen antwoord 3% 2% 5% 5% 5% 7% 12% 13% 12% 16% 21% 20% 24% 28% 28% 39% 37% 2012 (n=34) 2011 (n=29) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% De geholpen bekendheid van De Letselschade Raad is gelijk aan 2011 (5%). Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

30 30 CONSUMENTEN: BEKENDHEID PRODUCTEN EN DIENSTEN CONSUMENT HEEFT WEINIG KENNIS VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DE RAAD R Vrijwel geen enkele consument kan spontaan een gedragscode noemen die tot doel heeft letselschadeafwikkeling transparanter te maken en vlotter te laten verlopen. Minder dan 1% (drie consumenten) kan een gedragscode noemen. Kun je aangeven of je wel eens van de volgende producten of diensten hebt gehoord? Basis: Alle consumenten - in percentages Ruigrok NetPanel Wanneer zij enkele producten en diensten krijgen voorgelegd, blijkt ruim negen tiende (92%) van de consumenten geen enkele product of dienst te kennen. Het onderdeel van de website: Na een medische fout Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) De Letselschade Richtlijnen 9% 5% 5% 5% 5% 2012 (n=784) 2011 (n=627) Het meest bekend, onder bijna een tiende (9%) van de consumenten, is het onderdeel van de website; Na een medische fout. Een kleine groep consumenten heeft wel eens gehoord van de GBL (5%), De Letselschade Richtlijnen (5%), Register Gedragscode Behandeling Letselschade en de GOMA (5%). Het Bemiddelingsloket is bekend bij 3% van de respondenten. Register Gedragscode Behandeling Letselschade Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid ofwel de GOMA Het Bemiddelingsloket van De Letselschade Raad De Letselschade Infowijzer van De Letselschade Raad Geen 5% 3% 5% 5% 3% 3% 2% 2% Er zijn geen verschillen in de bekendheid van de verschillende regelingen tussen 2012 en % 89% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Van alle consumenten die De Letselschade Raad kennen, heeft ruim een tiende (12%) de website wel eens bezocht. Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

31 31 CONSUMENTEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD DIT JAAR DENKEN MINDER CONSUMENTEN DAT DE RAAD SUBSIDIE ONTVANGT Aan alle consumenten die bekend zijn met De Letselschade Raad (n=34)* is een aantal stellingen voorgelegd met de vraag in hoeverre zij denken dat deze stellingen juist zijn. Twee derde (66%) denkt ( zeker juist en twijfel licht ) dat het doel van De Letselschade Raad is om bij te dragen aan een meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer. Bijna een derde (31%) denkt dat De Letselschade Raad gebaseerd is op het principe no cure, no pay. Een kwart (25%) denkt dat De Letselschade Raad een particulier initiatief is en ruim twee vijfde (22%) denkt dat De Letselschade Raad subsidie van de overheid ontvangt. Ruigrok NetPanel, februari 2012 De Letselschade Raad moet bijdragen aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces De Letselschade Raad is gebaseerd op het principe 'no cure no pay' De Letselschade Raad is een particulier initiatief De Letselschade Raad ontvangt subsidie van de overheid Wil je per stelling aangeven in hoeverre u denkt dat deze stelling juist is? Consumenten bekend met De Letselschade Raad - in percentages (2012:n=34) (2011:n=29) Ruigrok NetPanel In vergelijking met 2011 zien we dat relatief minder consumenten denken dat De Letselschade Raad subsidie van de overheid ontvangt (55% versus 22%). * Gezien de lage (sub)steekproefomvang zijn deze uitkomsten indicatief. 10% 25% ** Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%. 5% 8% 18% 25% 14% 35% 15% 40% 26% 5% 17% 21% 16% 15% 26% 11% 30% 11% 31% 10% 17% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker juist Twijfel licht, wel juist Twijfel sterk, wel juist Zeker niet juist Weet niet 39% 17% 11% 49% 44% 46% 3% 43% 38% 29% 22% 18%

32 32 CONSUMENTEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD DOEL GBL BLIJFT MEEST BEKEND ONDER (BEKENDE) CONSUMENTEN Ruim de helft (52%) van de consumenten die De Letselschade Raad kennen, denkt dat de GBL tot doel heeft de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen.* De helft (51%) denkt dat het doel van de GOMA is om de afwikkeling van medische incidenten goed te regelen. Het doel van de Gedragscode Behandeling Letselschade is om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen Het doel van de GOMA is om de afwikkeling van medische incidenten goed te regelen Wil je per stelling aangeven in hoeverre u denkt dat deze stelling juist is? Consumenten bekend met De Letselschade Raad - in percentages (2012:n=34) (2011:n=29) Ruigrok NetPanel % 28% 33% 38% 32% 24% 21% 26% 13% 14% 7% 2% 4% 11% 3% 40% 30% 33% 21% Een vijfde (21%) denkt dat de GBL losstaat van De Letselschade Raad. De Gedragscode Behandeling Letselschade staat los van De Letselschade Raad % 17% 18% 9% 25% 20% 7% 7% 47% 47% Relatief veel consumenten geven aan niet te weten wat het doel van de GBL (30%) en de GOMA is (33%) en of de GBL los staat van De Letselschade Raad (47%). 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeker juist Twijfel licht, wel juist Twijfel sterk, wel juist Zeker niet juist Weet niet Er zijn geen significante verschillen tussen de meting in 2012 en de meting in Ruigrok NetPanel, februari 2012 * Gezien de lage (sub)steekproefomvang zijn deze uitkomsten indicatief. * Verschillen getoetst met een betrouwbaarheidsniveau van 95%.

33 33 CONSUMENTEN: BEELD DE LETSELSCHADE RAAD CONSUMENTEN VINDEN DE RAAD VOOR HET SLACHTOFFER EN EEN GOED INITATIEF Drie vijfde (61%) van de consumenten die De Letselschade Raad kennen, vindt De Letselschade Raad een goed initiatief. Bijna drie vijfde (58%) meent dat de raad er is voor het slachtoffer.* Wil je per stelling aangeven in hoeverre je het met deze stelling eens bent? Consumenten bekend met De Letselschade Raad - in percentages (n=34) Ruigrok NetPanel De Letselschade Raad is een goed initiatief De Letselschade Raad is er voor het slachtoffer 3% 22% 55% 39% 14% 12% 5% 26% 25% Met de overige stellingen over De Letselschade Raad is ongeveer 30% tot 40% van de consumenten het eens. Relatief veel respondenten geven bij de verschillende stellingen echter aan niet te weten of zij het hier wel of niet mee eens zijn (tussen de 30% en 50%). De Letselschade Raad levert een goede bijdrage aan een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces De Letselschade Raad zorgt voor duidelijkheid in het schaderegelingsproces De Letselschade Raad levert een goede bijdrage aan het schaderegelingsproces De Letselschade Raad zorgt voor harmonie in het schaderegelingsproces De Gedragscode Behandeling Letselschade levert een goede bijdrage om de schaderegeling transparanter en vlotter te laten verlopen De Letselschade Raad is er voor de professionals in de letselschadepraktijk De GOMA draagt bij aan openheid na een medisch incident en een betere afwikkeling van de medische aansprakelijkheid 7% 10% 6% 8% 5% 10% 5% 26% 19% 24% 28% 32% 25% 35% 11% 20% 20% 20% 23% 27% 12% 23% 5% 2% 5% 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens/niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet niet % 5% 5% 42% 48% 46% 35% 35% 35% 35% Er zijn geen significante verschillen tussen de meting in 2012 en de meting in * Gezien de lage (sub)steekproefomvang zijn deze uitkomsten indicatief. Ruigrok NetPanel, februari 2012

34 34 CONSUMENTEN: ERVARING MET LETSELSCHADE DRIE TIENDE WAS ZELF WEL EENS BETROKKEN BIJ ONGEVAL Een derde (32%) van de consumenten is zelf wel eens bij een ongeval betrokken geweest en 14% heeft iemand in het huishouden die wel eens bij een ongeval betrokken is geweest. Ben je (of is iemand in jouw huishouden) wel eens betrokken geweest bij een ongeval? Alle consumenten - in percentages (n=784) Ruigrok NetPanel Weet niet 2% Ja, ik zelf 25% Bijna vier vijfde (78%) van deze ongevallen betreft een verkeersongeval. In 8% van de gevallen gaat het om een medische fout of medisch incident. Ook hebben enkele consumenten te maken gehad met een arbeidsof bedrijfsongeval (4%), een beroepsziekte (2%) of een (gewelds-)misdrijf (2%). In de categorie Een ander ongeval, namelijk noemt men verschillende soorten ongelukken zoals een schaatsongeval, wintersportongeval en een val in een supermarkt. Nee 59% Ja iemand uit mijn huishouden 7% Ja, zowel ik zelf als iemand uit mijn huishouden 7% Wat was de oorzaak van dit ongeval? Alle consumenten die betrokken zijn geweest bij een ongeval (of iemand uit hun huishouden) - in percentages (n=306) Ruigrok NetPanel Een verkeersongeval 78% Een medische fout of medisch incident 8% Een arbeids- of bedrijfsongeval 4% Een beroepsziekte 2% Een (gewelds-)misdrijf 2% Een andere oorzaak, namelijk... 5% Wil ik niet zeggen 1% Ruigrok NetPanel, februari % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

35 0% 6% 25% 28% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 51% 35 CONSUMENTEN: ERVARING MET LETSELSCHADE ERVARING LETSELSCHADE CONSUMENTEN Aan de consumenten die wel eens bij een ongeval betrokken zijn geweest (of iemand uit hun huishouden) is gevraagd of zij of een ander hierbij letselschade hebben opgelopen en of zij hierbij schade hebben ondervonden of veroorzaakt. Bijna de helft (48%) van de consumenten zegt zelf letsel te hebben opgelopen en 16% geeft aan dat een ander letsel heeft opgelopen door het ongeval. De helft (49%) zegt zelf schade te hebben veroorzaakt. Dit is voornamelijk materiële schade (33%) en lichamelijke schade (25%). Ja, ik heb letsel opgelopen Ja, een ander heeft letsel opgelopen Heb jij of een ander letselschade opgelopen bij dit ongeval? Alle consumenten die betrokken zijn geweest bij een ongeval (of iemand uit het huishouden) - in percentages (n=306) Ruigrok NetPanel Nee 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Wat voor schade heb je (of de persoon uit jouw huishouden) hierbij... Alle consumenten die betrokken zijn geweest bij een ongeval (of iemand uit hun huishouden) - in percentages (n=306) Ruigrok NetPanel 36% 50% Bijna negen tiende (85%) heeft bij dit ongeval zelf schade ondervonden. Het gaat hierbij voornamelijk om lichamelijke schade (57%) en materiële schade (50%). 17% heeft psychische schade geleden. veroorzaakt? Materiële schade 33% Lichamelijke schade Anders, namelijk 1% Lichamelijke schade Materiële schade Psychische schade 4% Psychische schade 25% ondervonden? Lichamelijke schade 57% Materiële schade 50% Psychische schade 17% Anders, namelijk 1% Geen Anders, namelijk 48% Geen 12% Weet niet (meer) /geen antwoord 3% Geen Weet niet (meer) /geen antwoord 3% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% Ruigrok NetPanel, februari 2012

36 36 CONSUMENTEN: ERVARING MET LETSELSCHADE GECLAIMDE SCHADE BIJ ZEVEN TIENDE GEHEEL UITGEKEERD Van de consumenten die schade hebben geleden, zegt ruim de helft (52%) recht te hebben op vergoeding. Had je recht op schadevergoeding? Consumenten die schade hebben ondervonden - in percentages (n=266) Ruigrok NetPanel Heb je deze schade ook geclaimd? Consumenten met recht op schadevergoeding - in percentages (n=141) Ruigrok NetPanel Nee 6% Weet niet 1% Ruim drie tiende van hen (93%) heeft deze schade geclaimd. Bij zeven op de tien (69%) is de schadevergoeding geheel uitgekeerd, bij 28% gedeeltelijk en bij 3% niet. Weet niet 25% Ja 52% Onder de consumenten die de schade hebben geleden en recht hadden op schadevergoeding (doelgroep van De Letselschade Raad) is de bekendheid met De Letselschade Raad 7%. Nee 23% Ja 93% Is er een schadevergoeding uitgekeerd? Consumenten die de schade hebben geclaimd - in percentages (n=132) Ruigrok NetPanel 69% 4% 24% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ruigrok NetPanel, februari 2012 Ja, geheel Ja, gedeeltelijk, maar de zaak loopt nog Ja, gedeeltelijk, en de zaak is afgesloten Nee

37 37 CONSUMENTEN: ERVARING MET LETSELSCHADE OORDEEL AFHANDELING VOORAL AFHANKELIJK VAN SNELHEID, HOOGTE UITKERING EN HULP Zeven op de tien (69%) is tevreden over de letselschadeafhandeling. Zij zijn tevreden omdat alle schade is uitgekeerd: Volledig bedrag werd uitgekeerd en Al mijn schade werd vergoed; het beste eruit is gehaald: Het was een redelijke compensatie, Er was niet meer uit te halen en Mijn letselschade advocate heeft het maximale eruit gesleept; het proces snel en soepel verliep: Binnen één week was alles afgehandeld en Het is soepel verlopen; men tevreden was over de begeleiding: Het is echt voor mij geregeld en Ik heb prima begeleiding gehad; men het zelf met de verzekeraar heeft kunnen regelen: De verzekering regelde alles; men tevreden is over de advocaat: Ondersteuning van een zeer goede advocaat; de schade is erkend: Ik stond in mijn recht en dat is toegewezen. Een derde (31%) is echter niet tevreden over de afhandeling omdat... het proces (veel) te lang heeft geduurd: Alles duurde veel te lang (6 jaar) en Het duurde allemaal heel lang, 10 jaar touwtrekken; men het gevoel heeft niet te hebben gekregen waar men recht op had: Ik heb maar een kleine uitkering gehad terwijl ik voor de rest van mijn leven een arbeidsbeperking heb en Het bedrag correspondeerde niet met de totale schade; de houding van de verzekeringsmaatschappijen niet wordt gewaardeerd: Verzekeringsmaatschappij ontkende de gehele schade en heeft de helft uitgekeerd en De verzekeringsmaatschappij heeft zoals gebruikelijk is, met oneigenlijke argumenten geweigerd te betalen; de zaak nog niet is afgerond. Ruigrok NetPanel, februari 2012

38 38 CONSUMENTEN: SUGGESTIES MEER BEKENDHEID GEWENST, VOOR CONSUMENTEN DIE MET LETSELSCHADE TE T MAKEN KRIJGEN Aan alle consumenten is na afloop van het onderzoek gevraagd of zij nog opmerkingen of suggesties hebben voor De Letselschade Raad. Uit de antwoorden blijkt dat veel consumenten weinig weten van De Letselschade Raad. Een grote meerderheid van de consumenten heeft nog nooit eerder van De Letselschade Raad gehoord: Ik heb serieus nog nooit van zoiets gehoord en heeft geen opmerkingen of sugessties: Nee, ik kan hier niets over zeggen. Een aantal consumenten geeft aan dat het volgens hen wel van belang is dat De Letselschade Raad bekend is: De bekendheid komt voor mij jaren te laat, Ik wist niet dat deze organisatie bestond dus ik zou er meer landelijke bekendheid aan geven en Zou meer bekendheid moeten krijgen via politie, ziekenhuis, arts of media. Ruigrok NetPanel, februari 2012

39 39 SAMENVATTING Ruigrok NetPanel, februari 2012

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Grip op uw letselschade

Grip op uw letselschade Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare deskundige in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Alle verzekeraars die het Keurmerk Klantgericht Verzekeren voeren laten jaarlijks binnen dezelfde normen klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De onderzoeksresultaten

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, Leven Erasmus Vertrouwelijk Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2012, sector Leven staan onder embargo tot 20 december

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Datum 29 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de opstelling van verzekeraars bij letselschade verhardt

Datum 29 mei 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat de opstelling van verzekeraars bij letselschade verhardt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade?

Klaverblad Verzekeringen. Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Wat te doen bij letselschade? Klaverblad Verzekeringen Afrikaweg 2 2713 AW Zoetermeer Postbus 3012 2700 KV Zoetermeer sinds 1850 Telefoon 079-3 204 204 Fax 079-3 204 291 Internet

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Heeft u Letselschade?

Heeft u Letselschade? Heeft u Letselschade? Onze letselschade advocaten zijn er voor u! GRATIS ADVIESGESPREK BIJ U THUIS AL MEER DAN 40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat garant voor kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

Hulp na een ongeluk!

Hulp na een ongeluk! Hulp na een ongeluk! www.korevaarvandijk.nl Korevaar van Dijk Letselschade werkt uitsluitend voor slachtoffers Telefonisch krijgt u van ons vrijblijvend een eerste advies U krijgt hulp en een rechtvaardige

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten

De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Patiënten De Letselschaderaad_GOMA_Tabellen Weet u van het bestaan van de Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA)? Ja Nee of 24% 27% 16% 50% 67% 76% 73% 84%

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, Leven VvAA Disclaimer Alle resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 2013, sector leven staan onder embargo tot 19 december 2013. De inhoud

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Avéro Achmea Rapportcijfer Avéro, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Krijg de hulp die u verdient!

Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Krijg de hulp die u verdient! Als u door een ongeval of een medische fout letselschade oploopt, kunnen de gevolgen groot zijn, zowel voor uzelf als voor uw omgeving. Misschien

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V.

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Renga B.V. Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Renga B.V. Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Renga B.V. Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik op Werk

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. Artemis Coaching Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van Artemis Coaching Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: Artemis Coaching Inleiding Voor u ligt het rapport van het tevredenheidsonderzoek van Blik

Nadere informatie

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014

CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL 2014. December 2014 Marij Tillmanns 36683 GfK 2014 CTO Oval December 2014 CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK OVAL December Marij Tillmanns 36683 1 Inhoud 1. Management Summary 2. Resultaten Algemeen Overall tevredenheid Bedrijfsarts Casemanager Achtergrondkenmerken 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 213, Leven a.s.r. Rapportcijfer 8, Rapportcijfer a.s.r., per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Particulier 13, Leven Allianz Rapportcijfer Allianz, per klantgroep Kunt u met een rapportcijfer op een schaal van 1 t/m 1 uitdrukken hoe tevreden u bent over uw verzekeraar?

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van. InterLuceo Rapportage tevredenheidsonderzoek onder cliënten en opdrachtgevers van InterLuceo Juni 2008 1 Bedrijfsnaam: InterLuceo Inleiding Voor u ligt de definitieve rapportage van het tevredenheidsonderzoek van

Nadere informatie

Strategisch Plan (goedgekeurd door het Bestuur d.d )

Strategisch Plan (goedgekeurd door het Bestuur d.d ) Strategisch Plan 2016 2019 (goedgekeurd door het Bestuur d.d. 27-1-2016) 1. Missie, visie en doelstelling De Letselschade Raad Missie De Letselschade Raad wil de helderheid en effectiviteit in de afhandeling

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers

Bijlagen. Tevredenheid van potentiële werknemers Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Evaluatie Pastiel Bijlagen Tevredenheid van potentiële werknemers Pastiel Drs. Jan Dirk Gardenier MBA Erik Geerlink, MSc Lotte Piekema, MSc Februari 2014

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW

INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW INFORMATIEVOORZIENING URENAFTREK DOOR ZELFSTANDIGEN VANUIT WW - eindrapport - drs. L.F. Heuts drs. R.C. van Waveren Amsterdam, december 2009

Nadere informatie

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011

Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Onderzoek afhandeling bezwaarschriften Juridische Zaken Dymphna Meijneken, Ben van de Burgwal afd. Onderzoek en Statistiek Juni 2011 Samenvatting De afdeling Juridische Zaken (JZ) wil een vinger aan de

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

u hebt letselschade 38114 12.14

u hebt letselschade 38114 12.14 u hebt letselschade 2 Een gespecialiseerde letselschadejurist behandelt uw zaak In de rij voor het verkeerslicht rijdt iemand achterop uw auto. Bij het voetballen breekt u een been na een tackle van een

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Nieuwsbrief over peiling 13: relatie met DR en tracking & tracing BTR Maart 2012 1. Inleiding Tussen 9 en 19 februari 2012 konden panelleden van het Internetpanel

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

Heeft u Letselschade?

Heeft u Letselschade? Heeft u Letselschade? Onze letselschade advocaten zijn er voor u! GRATIS ADVIESGESPREK BIJ U THUIS AL MEER DAN 40 JAAR EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat garant voor kwalitatief hoogstaande

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin

Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Onderzoek cliëntervaringen Wmo, Jeugdwet, sociale wijkteams en basisteams jeugd en gezin Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus 2015 2 Samenvatting De gemeente wil weten hoe

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017

Maatschappelijke waardering van Nederlandse landbouw en visserij 2017 Nederlandse landbouw en visserij 2017 Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 14 5 Waardering en

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand

Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Klanttevredenheidsrapportage ARAG Rechtsbijstand Jaarlijks voert ARAG klanttevredenheidsonderzoek uit volgens de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Onderzoeksopzet ARAG Rechtsbijstand ARAG

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2010

Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Opzet rapportage Onderzoeksopzet Rapportcijfer per sector Consumentenfocus per sector Communicatie Claim en uitbetaling Klachtafhandeling Onderzoeksopzet Het onderzoek

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

De Letselschade Richtlijnen per 2012 geïndexeerd<

De Letselschade Richtlijnen per 2012 geïndexeerd< MAART 2012 IN DEZE UITGAVE: De Letselschade Richtlijnen geïndexeerd Forse toename meldingen Bemiddelingsloket Medische Paragraaf GBL aangenomen door platformoverleg Samenwerking St. Keurmerk Letselschade

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Toelichting. slachtoffer van een ongeval

Toelichting. slachtoffer van een ongeval Toelichting slachtoffer van een ongeval Slachtoffer van een ongeval, wat nu? U heeft letsel bij een ongeval opgelopen. Er komt heel wat op u af. Naast de eerste zorg en het herstel, krijgt u ook te maken

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen.

Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Persoonlijk en inzichtelijk. Samen letselschade afhandelen. Letselschade, wat nu? U bent gewond geraakt bij een ongeval, waarbij één van onze verzekerden betrokken was. Ten eerste wensen wij u een voorspoedig

Nadere informatie

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom

Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom Conceptrapportage Klantenonderzoek radiozendamateurs Agentschap Telecom In opdracht van: Contactpersonen: Agentschap Telecom mevrouw Y. Veenstra, de heer A. Ballast Utrecht, april 2013 DUO MARKET RESEARCH

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Jaarverslag 2011: Een sterk samenwerkingsverband voor een sterke positie van het slachtoffer

Jaarverslag 2011: Een sterk samenwerkingsverband voor een sterke positie van het slachtoffer MEI 2012 IN DEZE UITGAVE: Jaarverslag 2011 Consultatierondes GBL 2.0 druk bezocht De Letselschade Raad te gast op het Rendez Vous d Expertise Nivre Presentatie film Centramed over GOMA: Met lood in de

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 16: Gecombirde opgave Juli 2012 1. Inleiding Tussen 27 juni en 8 juli is een peiling uitgezet over de Gecombirde opgave 2012 (GO2012). Dienst Regelingen

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 20: evaluatie panel December 2012 1. Inleiding Het Internetpanel Dienst Regelingen bestaat nu bijna vijf jaar. Dat vinden de opdrachtgever Dienst Regelingen

Nadere informatie

Omdat u verder wilt met uw leven...

Omdat u verder wilt met uw leven... Omdat u verder wilt met uw leven... Letselschade? Wij zijn er voor U! Als slachtoffer van letselschade wilt u erkenning voor het onrecht dat u is aangedaan. Daarnaast zoekt u financiële compensatie voor

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD. Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad DE CLIËNTENRAAD BEOORDEELD Onderzoek naar de tevredenheid met het functioneren van de cliëntenraad -

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie