Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt."

Transcriptie

1 Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014

2

3 Het aanbod van Shared Ambition

4 Inhoudsopgave Shared Ambition werkt Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies 12 Spreekuur op locatie - preventief In Balance Vital Mind Vital Mind Plus On Track On Track Plus Sustain MindFlow Psychologisch onderzoek 16 Persoonlijkheidsonderzoek Onderzoek naar Psychische Belastbaarheid Neuropsychologisch Onderzoek Consultering Psychiater Preventie coaching Coaching op thema en op maat 20 Vitaal reïntegreren Hanteren werkdruk & stress Timemanagement & prioriteiten stellen Persoonlijke kracht Work Life Balance Succesvol samenwerken Effectieve communicatie Coachingsprogramma s 22 S M L Loopbaanheroriëntatie, interne mobiliteit, outplacement 24 Loopbaanmotivatie Onderzoek What s Next Support naar ander werk 4

5 Training Effectieve trainingsinterventies 28 Trainingen voor medewerkers 29 Toolboxmeeting: Ik en stress MindFocus Werk en privé uit de knoop Assertiviteit Timemanagement Dare to change Trainingen voor leidinggevenden 32 Zes inspirerende voorbeelden Organisatie-onderzoek Vragenlijstinstrumenten voor organisatiewelzijn 38 Your Vitality Score Your Vitality Scote in combinatie met healthcheck of PMO Stressmonitor het aanbod van Shared Ambition 5

6 6

7 Shared Ambition werkt. Shared Ambition is een landelijke provider van psychologische interventies en coaching voor mensen die mentaal uit balans zijn. Verder voert Shared Ambition op basis van meer dan 10 jaar ervaring trainingstrajecten uit rondom thema s verzuim en stresshantering. Ook is Shared Ambition providervan onderzoeksinstrumenten op de genoemde thema s. Met 30 gedreven professionals: psychologen, psychotherapeuten, trainers, coaches en adviseurs werkt Shared Ambition voor opdrachtgevers in vele verschillende branches, profit en non-profit. Visie van Shared Ambition Ongewild raken mensen mentaal uit balans. De organisatie als organisme lijdt hieronder, de ene keer acuut, maar vaak op langere termijn. Veelal heeft het uit balans raken te maken met twijfel over de bijdrage die mensen in hun eigen ogen, danwel in de ogen van collega s of management leveren. Die twijfel geeft wrijving, teleurstelling, spanning en gedoe. Met, meer begrip voor de behoefte van jezelf en van de ander vinden we de juiste weg voor mens, team en organisatie. Verzuimparadigma Shared Ambition is er voor mensen die uit balans zijn geraakt, voor mensen die zich willen versterken en voor hen die vanuit beleid sturing willen geven aan vitale organisaties. Bij ziek-zijn en zeker bij verzuim denken we vaak in termen van klachten en beperkingen die ons min of meer objectief belemmeren in ons functioneren. Zo zwart-wit ligt het zeker niet bij welzijn en vitaliteit. Bij welzijn en vitaliteit gaat het om meer. Namelijk ook om emotionele stabiliteit, het intuïtief ervaren van mogelijkheden om te groeien en bij te dragen en zo deel uit te maken van de gemeenschap. Vanuit dit perspectief benaderen we ook ons advies ten aanzien van belastbaarheid en aanwezigheid als elementen in het reïntegratieproces. vitaliteit ziek neutraal gezond het aanbod van Shared Ambition 7

8 Uit balans? Voor mensen die uit balans zijn geraakt of dreigen te raken heeft Shared Ambition in de afgelopen 10 jaar een uniek aanbod van effectieve psychologische begeleidingsvormen ontwikkeld. Deze leiden tot behoud of herstel van mentaal welzijn. Omdat ieder mens uniek is, wordt het aanbod toegesneden op de vraag en de inzet die nodig is. Structuur en maatwerk vinden elkaar. Daarbij gaan wij steevast uit van de stelling dat iedereen mag zijn zoals hij is, omdat het ruimte en vertrouwen geeft om vanuit de eigen kwaliteiten bij te dragen. Het On Track programma is daarin uniek in zijn soort en lichten we hierna toe. Versterken? Voor organisaties die de mentale vitaliteit willen laten toenemen heeft Shared Ambition een aanbod voor leiding gevenden en medewerkers opgebouwd rond de thema s verzuim en stress. Coaching en training op deze thema s raken het hart en leiden tot lef om stappen te zetten die individu en organisatie versterken. Afhankelijk van de context worden ontwikkelde werkvormen aangepast en op maat ingezet. Ervaring en creativiteit vinden elkaar. Verbeteren? Voor management en HR die sturend willen zijn op thema s als gezondheidsmanagement, vitaliteit en betrokkenheid, leren en leeftijdsbewuste inzet, biedt Shared Ambition ondersteuning door onderzoek, advisering en inspiratieworkshops. Zo willen wij een business partner zijn voor beleidsmakers, die durven vooruit te kijken en weten dat een lange adem op deze thema s leidt tot fundamentele verbeteringen. Welzijn van mens en organisatie vallen samen. 8

9 Uniek On Track programma werkt. Het On Track programma Dit programma gaat uit van een intensieve begeleiding van medewerkers met (complexe) psychische klachten: een ruime intake, terugkoppeling naar de manager, begeleiding in de vorm van dagdelen (3-4 uur), korte doorlooptijd (3-4 weken; 5-6 weken inclusief intake en eindgesprek), eindgesprek tussen manager, medewerker en consultant. Het On Track programma leidt tot aansprekende resultaten qua werkhervatting en klachtreductie. Resultaten van het On Track programma Shared Ambition meet systematisch de volgende prestatieparameters: Herstel arbeidsgeschiktheid Effect op klachtenreductie (gemeten met de SCL-90) Doorlooptijd (gerekend vanaf moment van aanmelding) Hieronder worden de referentiecijfers weergegeven voor de situaties: Interventie bij psychische klachten totale database Interventie bij psychische klachten binnen 20 werkdagen ziekmelding Intake Start OT Eindgesprek 1 mnd. na e.g. 2 mnd. na e.g. 3 mnd. na e.g. Database 38% 39% 60% 80% 91% 96% < 20 dagen* 12% 17% 48% 75% 91% 99% * % arbeidsgeschiktheid na On Track Programma het aanbod van Shared Ambition 9

10 Onderstaande tabel betreft het effect op klachten. Klachten worden gemeten met de SCL-90. Het klachtenniveau van beide groepen is vergelijkbaar. Bij medewerkers die < 20 werkdagen na ziekmelding worden aangemeld, treedt herstel veel sneller in. Bij het eindgesprek is er nog wel sprake van lichte klachten. Ongeveer 3 maanden na het eindgesprek zijn de medewerkers doorgaans volledig hersteld. Intake Eindgesprek 3 mnd. na e.g. Database < 20 dagen* * e.g. Eindgesprek De gemiddelde doorlooptijden zijn hieronder weergegeven. Ze dienen als derde parameter. De databasegroep was gemiddeld 51 werkdagen ziek voor aanmelding, de groep < 20 dagen was gemiddeld 9 werkdagen ziek. De doorlooptijd van het On Track programma is bij die groep gemiddeld 9 weken van aanmelding tot eindgesprek. Die groep is dus veel sneller weer aan de slag dan de databasegroep. Database < 20 dagen Aanmelding 51 9 Intakeprocedure 8 7 Fiatteringsfase Eindgesprek Totaal werkdagen

11 Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies Spreekuur op locatie - preventief In Balance Vital Mind Vital Mind Plus On Track On Track Plus Sustain MindFlow Psychologisch onderzoek Persoonlijkheidsonderzoek Onderzoek naar Psychische Belastbaarheid Neuropsychologisch Onderzoek Consultering Psychiater het aanbod van Shared Ambition 11

12 Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies Effectieve Psychologische Interventies Werkgever (manager), werknemer, andere professionals zoals de bedrijfsarts of externe casemanager delen een gemeenschappelijk belang: voorkomen of beperken van de last ten gevolge van psychologische klachten en stoornissen. Deze last komt tot uiting in lagere belastbaarheid en verlaagd welzijn. Ons aanbod is gericht op behoud en herstel van belastbaarheid in de werkcontext en verhogen van het welzijn. Preventief beïnvloeden van verzuim wegens psychische klachten Spreekuur op locatie is een incompany aanbod. Het doel is het preventief beïnvloeden van verzuim wegens psychische klachten. Focus in het spreekuur is behoud van arbeidsgeschiktheid en herstel van evenwicht van degene die we begeleiden. Bij Spreekuur op locatie is Shared Ambition partner in het preventief beïnvloeden van verzuim. Samen met de opdrachtgever spreken we af hoe de aanmeldprocedure ingericht wordt. Ook maken we afspraken over het aantal sessies, de frequentie en doorlooptijden. We spreken af hoe we de rapportages invullen (individueel en op team/ organisatieniveau). Uit ervaring blijkt dat bij vrije toegang tot het spreekuur verzuim wegens psychische klachten daadwerkelijk minder wordt. Meer over Spreekuur op locatie kunt u lezen op de website onder referenties: Spreekuur op locatie - preventief Er wordt gestart met een intake. Daarna volgen 2 tot 3 sessies van 60 minuten. Tenzij er sprake is van complexere problematiek. Dan verwijst de consultant door naar andere programma s. Psychologische interventies op maat Doen wat nodig is om de belastbaarheid van de medewerker in de werkcontext te behouden of te herstellen, daar draait het om. Onze consultants maken een professionele inschatting van wat nodig is. Daarbij laten zij zich leiden door 2 leidraden: het klinisch beeld (wat is er aan de hand, hoe zal de ernst van de klachten zich ontwikkelen) en de te verwachten verzuimduur of het verzuimrisico, de belastbaarheid. Onze consultants doen dit vanuit hun expertise op Arbeid & Gezondheid. We kennen twee verschillende intake vormen (binnen 5 werkdagen na aanmelding): Korte intake 1,5 uur, met beknopte terugkoppeling, telefonisch overleg met werkgever Uitgebreide intake 2,5 uur, met uitgebreide terugkoppeling, telefonisch overleg met werkgever, aanvullende diagnostiek 12

13 Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies De korte intake wordt gehanteerd bij -door verwijzer- ingeschatte milde problematiek. De uitgebreide vorm wordt ingezet als een complexe problematiek wordt verondersteld. In die laatste vorm is er sprake van een uitgebreide terugkoppeling naar alle betrokkenen (manager, ingeschakelde professionals) uiteraard in afstemming met de medewerker. De intake leidt tot een voorstel voor verdere begeleiding of tot verwijzing naar een andere expertise. Het voorstel voor begeleiding kan bestaan uit: In Balance gemiddeld 4 x 1,5 uur oplossingsgericht Vital Mind 6 x 1,5 uur cognitief gedragsmatig Vital Mind Plus 9 x 1,5 uur cognitief gedragsmatig On Track 3 dagdelen maatwerkprogramma On Track Plus 4 dagdelen maatwerkprogramma In Balance Het primaire doel is behoud van de arbeidsgeschiktheid en klachtenreductie bij relatief milde psychische klachten. Deze vorm omvat na intake gemiddeld 4 sessies en is geschikt om lichte problematiek adequaat op te vangen, zoals lichte overbelastingsklachten, rouwverwerking of traumabehandeling via EMDR. Er is een beknopte terugkoppeling omtrent het resultaat. Voor verzuimende werknemer met een goede herstelprognose ( < 2 maanden ) adviseren we Vital Mind. Vital Mind Een Vital Mind bestaande uit 6 sessies van 1,5 uur kan na intake zowel incompany als als extern plaatsvinden. In te zetten voor medewerkers die recent zijn uitgevallen of nog gedeeltelijk aan het werk zijn met medium psychische (enkelvoudige) klachten. Vital Mind leent zich uitstekend voor begeleiding van medewerkers met spannings-, angst- of depressieve klachten, maar ook voor ondersteuning bij een instabiele thuissituatie. Meestal wordt een cognitief gedragstherapeutische aanpak gehanteerd in combinatie met mindfulness of oplossingsgerichte therapie. Het behandeltraject wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de ernst en de duur van de problematiek. Optioneel is het mogelijk om een eind- of terugkeergesprek te voeren tussen leidinggevende, medewerker en onze consultant. het aanbod van Shared Ambition 13

14 Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies Vital Mind Plus Dit programma kent een cognitief gedragstherapeutische aanpak bestaande uit 9 sessies van 1,5 uur. Het programma is geschikt voor medewerkers met spanningsklachten, angstklachten en depressieve klachten. Vital Mind Plus biedt de gelegenheid diep op de problematiek in te gaan en gerichte gedragsverandering te bewerkstelligen en te waarborgen. Optioneel is het mogelijk om een eind- of terugkeergesprek te voeren tussen leidinggevende, medewerker en onze consultant. On Track Dit programma onderscheidt zich door een korte doorlooptijd (3 tot 4 weken) en intensieve werksessies van 3 tot 4 uur. Het werken in dagdelen geeft ruimte voor maatwerk. Het programma haakt in op de drijfveren van medewerkers. Vanuit inzicht in eigen overtuigingen, het eigen aandeel in de problematiek, wordt gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn, uitgewerkt in stappen voor de korte termijn. Het traject wordt altijd afgesloten met een rapportage en een eindgesprek bij de opdrachtgever (ca. 6-8 weken na aanmelding). Het programma is geschikt voor (dreigend) complex verzuim met een ongunstige herstelprognose. Na het eindgesprek wordt de medewerker soms nog begeleid naar volledige arbeidshervatting (nazorg), wat te verwachten is binnen 3 maanden na het eindgesprek (zie Sustain blz. 15). On Track Plus Dit programma is vergelijkbaar met een On Track maar met dit verschil dat er sprake is van 4 intensieve werksessies van 3 tot 4 uur. De extra sessie is vooral bedoeld om meervoudige problematiek integraal tot een oplossing te brengen. Goede afstemming omtrent de werkhervatting rond het eindgesprek (ca. 6-8 weken na aanmelding) wordt gezien als een belangrijke herstelbevorderende factor. Shared Ambition kan ondersteunen bij de werkhervatting (zie Sustain blz. 15). 14

15 Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies Sustain Dit ondersteuningsprogramma kan volgen op een On Track of On Track Plus. Het bestaat uit 3 sessies van 1,5 uur die na het eindgesprek gepland worden. Het doel is het ingetreden herstelproces te borgen, de lessen uit het On Track programma te verankeren. De mentale belastbaarheid neemt meer en meer toe, het mentale kapitaal wordt ontsloten. MindFlow De MindFlow is de mindfulnesstraining van Shared Ambition. Deze groepstraining leert de deelnemers praktische technieken om anders om te gaan met stressvolle situaties. Het doel van deze training is om deelnemers te leren met aandacht te leven en werken, zodat ze op situaties kunnen reageren vanuit de mogelijkheid van kiezen in plaats vanuit vastliggende patronen en automatismen. De MindFlow is geschikt als preventieve aanpak om stressklachten te voorkomen en is succesvol bij het ondersteunen van veranderingen in denken en doen na een individueel behandeltraject van Shared Ambition. De training bestaat uit 8 sessies van 2,5 uur, plus 1 terugkomsessie. Iedere sessie heeft een thema. De training beslaat 8 weken: een periode die goed is te overzien en toch voldoende is voor grondige kennismaking. Het is bewezen dat een dergelijke oefenperiode lang genoeg is voor blijvende effecten. Tijdens de training is het van belang om ook thuis dagelijks te oefenen. Gedurende de training geldt als richtlijn een tijdsinvestering van drie kwartier per dag. Deelnemers waarderen deze training met een 8. het aanbod van Shared Ambition 15

16 Psychologische hulpverlening Psychologisch onderzoek Psychologisch onderzoek Shared Ambition biedt een breed scala aan psychologische onderzoek. Hieronder worden 3 verschillende onderzoeken beschreven. De psychologische onderzoeken kunnen ingezet worden als aanvulling op een psychologische interventie. Het is ook mogelijk om ze in te zetten los van een interventie. Bij interesse volgt een offerte op maat, afhankelijk van het doel van het onderzoek. Persoonlijkheidsonderzoek Het persoonlijkheid (test)onderzoek is gericht op het, middels meetinstrumenten en een interview, nader in kaart brengen van persoonlijkheidseigenschappen, -stoornissen en -structuur. Met het onderzoek brengt men persoonlijkheidskenmerken in kaart. Hiertoe zijn in de psychologie meetinstrumenten ontwikkeld waarvan de MMPI-II, NVM, UCL, en de NPV veelvuldig worden gebruikt. De meetinstrumenten verschaffen informatie over hoe snel iemand bijvoorbeeld angstig en gespannen raakt, hoezeer iemand introvert/extravert is, hoeveel frustratie iemand kan tolereren en in welke mate iemand zelf verantwoordelijkheid ervaart voor zijn problemen. Dit onderzoek kan gebruikt worden ter ondersteuning van lopende trajecten. Binnen context van behandeling of reïntegratie kunnen er uitspraken gedaan worden over mogelijke kwetsbare persoonlijkheidsfactoren. Het kan ook gebruikt worden om een advies te geven t.a.v. passend behandeltraject. Het persoonlijkheidsonderzoek is als volgt opgebouwd: Interview Persoonlijkheidsonderzoek Uiteenzetting van de implicaties t.a.v. de begeleiding Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten met de onderzochte Schriftelijke rapportage Onderzoek naar Psychische Belastbaarheid Een onderzoek naar de psychische belastbaarheid kan ingezet worden om inzicht te verkrijgen in de psychische beperkingen om daarmee de psychische belastbaarheid in arbeid te bepalen. Dit onderzoek leidt tot een advisering van de arbeidsmogelijkheden: terugkeer in eigen of andere functie binnen (1ste spoor) of andere functie buiten de organisatie (2de spoor) Door middel van gesprekken en gestandaardiseerd en genormeerd onderzoek worden intellectuele capaciteiten, psychische klachten, persoonskenmerken, persoonlijkheidsdynamiek en coping gedrag in beeld gebracht. Hieruit wordt de psychische belastbaarheid van de onderzochte afgeleid en er wordt een advies gegeven ten aanzien van terugkeer in werk (of maatschappelijke participatie). Zo nodig wordt geadviseerd over een bijpassend behandeltraject om de psychische belastbaarheid te kunnen vergroten. 16

17 Psychologische hulpverlening Psychologisch onderzoek Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Interview Diagnostisch capaciteitenonderzoek Persoonlijkheidsonderzoek en klinisch psychologisch testonderzoek Uiteenzetting van de implicaties van de resultaten t.a.v. de belastbaarheid en begeleiding Advisering t.a.v. belastbaarheid en begeleiding Uiteenzetting van de implicaties van de resultaten t.a.v. werk / reïntegratie Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten met de onderzochte Schriftelijke rapportage Dit aanbod kan ook gecombineerd worden met Loopbaanmotivatie Onderzoek (zie blz. 24). Neuropsychologisch Onderzoek Een neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet indien er een vermoeden bestaat van een (of meerdere) beperking(en) in het cognitief functioneren, zoals in het geheugen, de concentratie, waarneming, snelheid van de informatieverwerking of het plannen. Tevens wordt er in dit onderzoek gekeken naar de persoonskenmerken en het algehele niveau van functioneren. In het opgestelde advies worden de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk vertaald naar mogelijkheden qua psychische/mentale belastbaarheid en het functioneren in de arbeidssituatie. Het neuro psychologisch onderzoek is als volgt opgebouwd: Interview Cognitief en neuropsychologisch testonderzoek Persoonlijkheidsonderzoek Uiteenzetting van de implicaties van de resultaten t.a.v. werk / reïntegratie Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten met de onderzochte Schriftelijke rapportage Dit aanbod kan ook gecombineerd worden met Loopbaanmotivatie Onderzoek (zie blz. 24) Consultering Psychiater In sommige situaties kan het raadzaam zijn om een psychiater te consulteren. De psychiater werkt nauw samen met de consultant van Shared Ambition. De consultant treedt op als casemanager. het aanbod van Shared Ambition 17

18 18

19 Preventie coaching Coaching op thema en op maat Vitaal reïntegreren Hanteren werkdruk & stress Timemanagement & prioriteiten stellen Persoonlijke kracht Work Life Balance Succesvol samenwerken Effectieve communicatie Coachingsprogramma s S M L Loopbaanheroriëntatie, interne mobiliteit, outplacement Loopbaanmotivatie Onderzoek What s Next Support naar ander werk het aanbod van Shared Ambition 19

20 Preventie coaching Coaching op thema en op maat Coaching op thema en op maat De coachingsprogramma s hebben als doel om balans te herstellen, weerbaarheid en veerkracht te laten toenemen en vaardigheden te versterken. De focus ligt op interpersoonlijke problematiek. We werken in opdracht van en met de organisatie om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Tijdens de coaching worden die methodes ingezet die het meest passend zijn bij de medewerker. Shared Ambition biedt coaching aan op 7 verschillende thema s: Vitaal reïntegreren Hanteren werkdruk en stress Timemanagement en prioriteiten stellen Persoonlijke kracht Work Life Balance Succesvol samenwerken Effectief communiceren Vitaal reïntegreren De coaching ondersteunt de medewerker in het succesvol terugkeren naar werk op basis van het Plan van Aanpak (Wet Verbetering Poortwachter). In de coachingssessies zal het gaan over de energiebalans tijdens het reïntegreren, herkennen en erkennen van eigen grenzen, omgaan met beperkingen, leren omgaan van valkuilen, inzetten van eigen kracht en kwaliteiten. Met name geschikt voor medewerkers die spanning ervaren bij het reïntegreren of die vrees hebben terug te vallen in oude patronen die tot uitval hebben geleid. Hanteren werkdruk & stress Voor die medewerkers die geen plezier meer ervaren op het werk doordat ze zich opgejaagd voelen, het werk niet los kunnen laten, ook nog na werktijd intensief over het werk blijven nadenken/piekeren. Voor medewerkers die maatregelen moeten en willen nemen richting een vitaal leven. Op basis van theorie over stress en stresshantering bepaalt de medewerker welke veerkracht bevorderende maatregelen genomen moeten worden om dat te realiseren. De coaching ondersteunt in het werkelijk uitvoeren van de acties. Timemanagement & prioriteiten stellen In deze coaching wordt vanuit inzicht in eigen werkorganisatie, het eigen aandeel in de huidige vaak inefficiënte situatie, gewerkt aan de oplossing. Die oplossing zal zijn, onder andere werken aan het stellen van prioriteiten in lijn met de functie, efficiënt organiseren, horizontaal en verticaal plannen, omgaan met verstoringen van de planning. Met name geschikt voor medewerkers die aan het einde van een werkdag of -week nog meer werk hebben liggen dan gezond is. Die daar stress van ervaren en hun inefficiënte werkwijze willen aanpakken. 20

21 Preventie coaching Coaching op thema en op maat Persoonlijke kracht Er wordt gewerkt aan verhogen van het zelfvertrouwen, het zelfbewust zijn. Er is aandacht voor analyse van de persoonlijke effectieve en ineffectieve patronen en onderliggende behoeften. Er wordt gewerkt aan het doorbreken van ineffectieve patronen en aan het vergroten van de persoonlijke kracht. En aan het regie nemen over eigen leven passend bij behoeften, drijfveren en doelen. Geschikt voor degene die last heeft van onrust en irritatie omdat ze niet dat realiseren wat ze willen bereiken. Voor hen die het gevoel hebben dat er meer in hen zit dan er nu uitkomt. Work Life Balance Herstel van een verstoorde work life balans, dat is het doel. Met name geschikt voor medewerkers die het gevoel hebben geleefd te worden, zowel op het werk als thuis. De coach ondersteunt bij het vaststellen van behoeften en doelen per levensdomein. Er wordt vanuit de gekozen richting een actieplan opgesteld en bewaakt. Indien nodig wordt gewerkt aan herstel van de energiebalans. Succesvol samenwerken Om succesvol te kunnen samenwerken is het belangrijk om de onderlinge verschillen in het team te accepteren zodat de individuele kwaliteiten effectief gebruikt kunnen worden. Echter leiden onderlinge verschillen vaak tot irritatie en ergernis. Daarom leren teamleden in ons programma om te reflecteren op hun eigen gedrag, te onderzoeken wat hun bijdrage is en te kijken naar de kwaliteiten en valkuilen van elkaar. Door elkaar beter te leren kennen en op een respectvolle manier feedback te leren geven en ontvangen zal het team vanuit openheid en vertrouwen tot meer samenwerking komen. Met als gevolg meer effectiviteit, een beter werkklimaat en meer plezier. Effectieve communicatie Communiceren met effect vraagt dat je jouw wensen en behoeften serieus neemt en ervoor zorgt dat je op dezelfde golflengte zit met een ander waardoor je een heldere boodschap kan overbrengen. We werken aan contact maken met de ander zodat er een klik ontstaat en er bereidheid is om elkaar te begrijpen. Oprechte interesse en openstaan voor jouw gesprekspartner is hiervoor nodig. Verder schenken we aandacht aan wat je op een duidelijke en begrijpelijke manier wilt zeggen en wat de impact van deze boodschap. Je leert op een persoonlijke manier aan te sluiten bij de ander zodat er een duurzaam contact ontstaat. het aanbod van Shared Ambition 21

22 Preventie coaching Coachingsprogramma s Coachingsprogramma s Elk traject start met een intake. De intake bestaat uit een gesprek van 1,5 uur in combinatie met een aantal testen (0-meting). Onze coaches maken een professionele inschatting welk coachingsprogramma het meest passend is. Bij ernstige psychische klachten wordt verwezen naar een andere expertise. Na de intake volgt een 3-gesprek met de direct leidinggevenden. Daarin worden de coachingsdoelen bepaald en wordt gesproken over ondersteuning van de medewerker op de werkplek. Tijdens de coaching worden die methodes ingezet die het meest passend zijn bij de medewerker. We werken onder andere met het basismateriaal van Shared Ambition, ACT, RET en Mindfulness. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek waarin de resultaten worden besproken, onder andere op basis van een 1-meting. De medewerker maakt ten behoeve van dit gesprek een verslag. In het eindgesprek geeft de coach advies hoe het geleerde geborgd kan worden. Na het beëindigen van het coachingstraject is het mogelijk om verschillende medewerkers van een organisatie gebruik te laten maken van een nazorgstrippenkaart. De strippenkaart kan ingezet worden bij een terugval of als de behoefte ontstaat om rondom een thema nogmaals puntjes op de i te zetten. Shared Ambition biedt 3 programma s aan die qua opzet en doorlooptijd verschillend zijn. S S bestaat uit een intake, 3-gesprek, 5 sessies van 1,5 uur en een eindgesprek. Dit korte en intensieve coachingstraject van 2-3 maanden is met name geschikt voor die medewerkers die bepaalde situaties als lastig of moeilijk ervaren. Voor die medewerkers die wel wéten dat wat ze doen niet handig is, maar niet weten hoe ze het anders kunnen doen. Na de coaching is de medewerker zich bewust van de effecten van het huidige gedrag. Hij kent nieuwe technieken die hij kan gebruiken in situaties die voor hem lastig of nieuw zijn. M Dit is een uitgebreider coachingstraject bestaande uit een intake, 3-gesprek, 3 sessies van 3 uur en 2 sessies van 1,5 uur en een eindgesprek. De doorlooptijd is 4-5 maanden. M is met name bestemd voor die medewerker die inzicht in zichzelf wil vergroten, die wil begrijpen welke interne patronen zijn huidige gedrag veroorzaken en die technieken wil leren om in bepaalde situaties effectiever op te treden. Na de coaching heeft de medewerker inzicht in de patronen die zijn huidige gedrag bepalen. Hij weet hoe hij zichzelf kan sturen naar effectief gedrag, zowel door inzet van helpende overtuigingen als door toepassen van ondersteunende technieken. 22

23 Preventie coaching Coachingsprogramma s L Dit is het meest uitgebreide coachingstraject bestaande uit een intake, 3-gesprek, 3 sessies van 3 uur, 2 sessies van 1,5 uur en 2 sessies van 1 uur en het eindgesprek. Het programma is met name bestemd voor die medewerkers die heel erg gewend zijn op een bepaalde manier te reageren. Ze willen wel anders, maar veranderen is moeilijk en vasthouden van de verandering nog lastiger. De duur van het traject is 6-7 maanden, zodat de medewerker geruime tijd wordt ondersteund bij het veranderen van in geslepen disfunctionele patronen. Na afloop heeft de medewerker inzicht in de patronen die zijn huidige gedrag bepalen. Hij weet hoe hij zichzelf kan sturen naar effectief gedrag, zowel door inzet van ondersteunende overtuigingen als door toepassen van vaardig heden en technieken. het aanbod van Shared Ambition 23

24 Preventie coaching Loopbaanheroriëntatie, interne mobiliteit, outplacement Loopbaanheroriëntatie, interne mobiliteit, outplacement Dit aanbod heeft Shared Ambition ontwikkeld voor organisaties met medewerkers met functioneringsen ontwikkelingsvraagstukken. Bijvoorbeeld bij onduidelijkheid over ontwikkelingspotentieel, richting van de carrière, kansen op functionering/performanceverbetering en dergelijke. Wij verwijzen u ook naar de diagnostische mogelijkheden van Shared Ambition op het gebied van psychische belastbaarheid, persoonlijkheidsonderzoek en capaciteitenonderzoek (zie blz. 16). Loopbaanmotivatie Onderzoek Het loopbaanmotivatie onderzoek is geschikt voor medewerkers die met loopbaanvragen bezig zijn. Er wordt een antwoord gezocht op vragen zoals: Wat kan ik en wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn eigenschappen? Hoe kan ik mijn loopbaan (verder) ontwikkelen? Ook passend voor medewerkers van wie de functie verandert/ vervalt, of voor hen die door psychische of fysieke beperking hun huidige functie niet meer kunnen of mogen vervullen. We bieden een psychometrisch onderzoek naar capaciteiten, leervermogen, persoonlijkheidskenmerken, motivatie, (beroeps)interesses en competenties. Gedurende één dag worden onderzoeken uitgevoerd en een advies opgesteld. De stappen zijn: Intakegesprek Online testafname Schriftelijke rapportage Advies voorloopbaanontwikkeling Eindgesprek Na het onderzoek hebben medewerker en leidinggevende inzicht in het loopbaanperspectief. Medewerker en organisatie kunnen gericht aan het werk met de loopbaanontwikkeling. Het onderzoek (duur 1,5 uur) kan op locatie van de werknemer worden afgenomen. Bij vergoeding vanuit LIVVIT geldt een volledige vergoeding. 24

25 Preventie coaching Loopbaanheroriëntatie, interne mobiliteit, outplacement What s Next Het compacte, maar intensieve loopbaanheroriëntatieprogramma van Shared Ambition naar analogie van het On Track programma; verleden (inzicht), heden (acceptatie) en toekomst (sturing). Het programma omvat intake, 3-gesprek, 3 sessies van 3 uur die sequentieel de thema s drijfveren, mogelijkheden, keuze(s) en planning omvatten en daarna nog 2 gesprekken van 1,5 uur. Het programma wordt afgerond met een eindgesprek waarin het loopbaanplan met de organisatie wordt besproken. What s Next kan ook het vertrekpunt van het outplacement of 2de spoor programma zijn. In die situatie starten wij met verwerking en acceptatie van de situatie. We werken aan de opbouw van het persoonlijk en professioneel profiel en gaan vanuit een gericht actieplan aan de slag met de loopbaandoelen. Daarmee is de cliënt arbeidsmarktklaar. De doorlooptijd is 1-1,5 maand. Dit aanbod kan ook gecombineerd worden het Loopbaanmotivatie Onderzoek (zie blz. 24). What s Next M kan ook verzorgd worden voor een groep medewerkers. Support naar ander werk Support naar ander werk is bedoeld voor aanvullende persoonlijke begeleiding op het basisprogramma What s Next in het proces van het vinden van een nieuwe baan. De trajectbegeleiding van 3 x 1,5 uur kan naar eigen behoefte worden ingevuld, bijvoorbeeld met sollicitatie- presentatie- en netwerkvaardigheden. het aanbod van Shared Ambition 25

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg

rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Yolande Voskes Justine Theunissen Guy Widdershoven Best Practices rondom dwangreductie in de Geestelijke Gezondheidszorg Een inventariserend

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden

Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Schoolmaatschappelijk Werk Resultaat door verbinden Projectverslag schoolmaatschappelijk werk binnen RENN4 2009 Bieneke Nienhuis Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Schoolmaatschappelijk werk 4 1.1

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Toelichting op de richtlijn voor psychologen Werk en psychische klachten Toelichting op de richtlijn voor psychologen Colofon Uitgave Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie