Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt."

Transcriptie

1 Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. Ze bewust maken van die mogelijkheden is wat de inzet van Shared Ambition succesvol maakt. 2014

2

3 Het aanbod van Shared Ambition

4 Inhoudsopgave Shared Ambition werkt Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies 12 Spreekuur op locatie - preventief In Balance Vital Mind Vital Mind Plus On Track On Track Plus Sustain MindFlow Psychologisch onderzoek 16 Persoonlijkheidsonderzoek Onderzoek naar Psychische Belastbaarheid Neuropsychologisch Onderzoek Consultering Psychiater Preventie coaching Coaching op thema en op maat 20 Vitaal reïntegreren Hanteren werkdruk & stress Timemanagement & prioriteiten stellen Persoonlijke kracht Work Life Balance Succesvol samenwerken Effectieve communicatie Coachingsprogramma s 22 S M L Loopbaanheroriëntatie, interne mobiliteit, outplacement 24 Loopbaanmotivatie Onderzoek What s Next Support naar ander werk 4

5 Training Effectieve trainingsinterventies 28 Trainingen voor medewerkers 29 Toolboxmeeting: Ik en stress MindFocus Werk en privé uit de knoop Assertiviteit Timemanagement Dare to change Trainingen voor leidinggevenden 32 Zes inspirerende voorbeelden Organisatie-onderzoek Vragenlijstinstrumenten voor organisatiewelzijn 38 Your Vitality Score Your Vitality Scote in combinatie met healthcheck of PMO Stressmonitor het aanbod van Shared Ambition 5

6 6

7 Shared Ambition werkt. Shared Ambition is een landelijke provider van psychologische interventies en coaching voor mensen die mentaal uit balans zijn. Verder voert Shared Ambition op basis van meer dan 10 jaar ervaring trainingstrajecten uit rondom thema s verzuim en stresshantering. Ook is Shared Ambition providervan onderzoeksinstrumenten op de genoemde thema s. Met 30 gedreven professionals: psychologen, psychotherapeuten, trainers, coaches en adviseurs werkt Shared Ambition voor opdrachtgevers in vele verschillende branches, profit en non-profit. Visie van Shared Ambition Ongewild raken mensen mentaal uit balans. De organisatie als organisme lijdt hieronder, de ene keer acuut, maar vaak op langere termijn. Veelal heeft het uit balans raken te maken met twijfel over de bijdrage die mensen in hun eigen ogen, danwel in de ogen van collega s of management leveren. Die twijfel geeft wrijving, teleurstelling, spanning en gedoe. Met, meer begrip voor de behoefte van jezelf en van de ander vinden we de juiste weg voor mens, team en organisatie. Verzuimparadigma Shared Ambition is er voor mensen die uit balans zijn geraakt, voor mensen die zich willen versterken en voor hen die vanuit beleid sturing willen geven aan vitale organisaties. Bij ziek-zijn en zeker bij verzuim denken we vaak in termen van klachten en beperkingen die ons min of meer objectief belemmeren in ons functioneren. Zo zwart-wit ligt het zeker niet bij welzijn en vitaliteit. Bij welzijn en vitaliteit gaat het om meer. Namelijk ook om emotionele stabiliteit, het intuïtief ervaren van mogelijkheden om te groeien en bij te dragen en zo deel uit te maken van de gemeenschap. Vanuit dit perspectief benaderen we ook ons advies ten aanzien van belastbaarheid en aanwezigheid als elementen in het reïntegratieproces. vitaliteit ziek neutraal gezond het aanbod van Shared Ambition 7

8 Uit balans? Voor mensen die uit balans zijn geraakt of dreigen te raken heeft Shared Ambition in de afgelopen 10 jaar een uniek aanbod van effectieve psychologische begeleidingsvormen ontwikkeld. Deze leiden tot behoud of herstel van mentaal welzijn. Omdat ieder mens uniek is, wordt het aanbod toegesneden op de vraag en de inzet die nodig is. Structuur en maatwerk vinden elkaar. Daarbij gaan wij steevast uit van de stelling dat iedereen mag zijn zoals hij is, omdat het ruimte en vertrouwen geeft om vanuit de eigen kwaliteiten bij te dragen. Het On Track programma is daarin uniek in zijn soort en lichten we hierna toe. Versterken? Voor organisaties die de mentale vitaliteit willen laten toenemen heeft Shared Ambition een aanbod voor leiding gevenden en medewerkers opgebouwd rond de thema s verzuim en stress. Coaching en training op deze thema s raken het hart en leiden tot lef om stappen te zetten die individu en organisatie versterken. Afhankelijk van de context worden ontwikkelde werkvormen aangepast en op maat ingezet. Ervaring en creativiteit vinden elkaar. Verbeteren? Voor management en HR die sturend willen zijn op thema s als gezondheidsmanagement, vitaliteit en betrokkenheid, leren en leeftijdsbewuste inzet, biedt Shared Ambition ondersteuning door onderzoek, advisering en inspiratieworkshops. Zo willen wij een business partner zijn voor beleidsmakers, die durven vooruit te kijken en weten dat een lange adem op deze thema s leidt tot fundamentele verbeteringen. Welzijn van mens en organisatie vallen samen. 8

9 Uniek On Track programma werkt. Het On Track programma Dit programma gaat uit van een intensieve begeleiding van medewerkers met (complexe) psychische klachten: een ruime intake, terugkoppeling naar de manager, begeleiding in de vorm van dagdelen (3-4 uur), korte doorlooptijd (3-4 weken; 5-6 weken inclusief intake en eindgesprek), eindgesprek tussen manager, medewerker en consultant. Het On Track programma leidt tot aansprekende resultaten qua werkhervatting en klachtreductie. Resultaten van het On Track programma Shared Ambition meet systematisch de volgende prestatieparameters: Herstel arbeidsgeschiktheid Effect op klachtenreductie (gemeten met de SCL-90) Doorlooptijd (gerekend vanaf moment van aanmelding) Hieronder worden de referentiecijfers weergegeven voor de situaties: Interventie bij psychische klachten totale database Interventie bij psychische klachten binnen 20 werkdagen ziekmelding Intake Start OT Eindgesprek 1 mnd. na e.g. 2 mnd. na e.g. 3 mnd. na e.g. Database 38% 39% 60% 80% 91% 96% < 20 dagen* 12% 17% 48% 75% 91% 99% * % arbeidsgeschiktheid na On Track Programma het aanbod van Shared Ambition 9

10 Onderstaande tabel betreft het effect op klachten. Klachten worden gemeten met de SCL-90. Het klachtenniveau van beide groepen is vergelijkbaar. Bij medewerkers die < 20 werkdagen na ziekmelding worden aangemeld, treedt herstel veel sneller in. Bij het eindgesprek is er nog wel sprake van lichte klachten. Ongeveer 3 maanden na het eindgesprek zijn de medewerkers doorgaans volledig hersteld. Intake Eindgesprek 3 mnd. na e.g. Database < 20 dagen* * e.g. Eindgesprek De gemiddelde doorlooptijden zijn hieronder weergegeven. Ze dienen als derde parameter. De databasegroep was gemiddeld 51 werkdagen ziek voor aanmelding, de groep < 20 dagen was gemiddeld 9 werkdagen ziek. De doorlooptijd van het On Track programma is bij die groep gemiddeld 9 weken van aanmelding tot eindgesprek. Die groep is dus veel sneller weer aan de slag dan de databasegroep. Database < 20 dagen Aanmelding 51 9 Intakeprocedure 8 7 Fiatteringsfase Eindgesprek Totaal werkdagen

11 Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies Spreekuur op locatie - preventief In Balance Vital Mind Vital Mind Plus On Track On Track Plus Sustain MindFlow Psychologisch onderzoek Persoonlijkheidsonderzoek Onderzoek naar Psychische Belastbaarheid Neuropsychologisch Onderzoek Consultering Psychiater het aanbod van Shared Ambition 11

12 Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies Effectieve Psychologische Interventies Werkgever (manager), werknemer, andere professionals zoals de bedrijfsarts of externe casemanager delen een gemeenschappelijk belang: voorkomen of beperken van de last ten gevolge van psychologische klachten en stoornissen. Deze last komt tot uiting in lagere belastbaarheid en verlaagd welzijn. Ons aanbod is gericht op behoud en herstel van belastbaarheid in de werkcontext en verhogen van het welzijn. Preventief beïnvloeden van verzuim wegens psychische klachten Spreekuur op locatie is een incompany aanbod. Het doel is het preventief beïnvloeden van verzuim wegens psychische klachten. Focus in het spreekuur is behoud van arbeidsgeschiktheid en herstel van evenwicht van degene die we begeleiden. Bij Spreekuur op locatie is Shared Ambition partner in het preventief beïnvloeden van verzuim. Samen met de opdrachtgever spreken we af hoe de aanmeldprocedure ingericht wordt. Ook maken we afspraken over het aantal sessies, de frequentie en doorlooptijden. We spreken af hoe we de rapportages invullen (individueel en op team/ organisatieniveau). Uit ervaring blijkt dat bij vrije toegang tot het spreekuur verzuim wegens psychische klachten daadwerkelijk minder wordt. Meer over Spreekuur op locatie kunt u lezen op de website onder referenties: Spreekuur op locatie - preventief Er wordt gestart met een intake. Daarna volgen 2 tot 3 sessies van 60 minuten. Tenzij er sprake is van complexere problematiek. Dan verwijst de consultant door naar andere programma s. Psychologische interventies op maat Doen wat nodig is om de belastbaarheid van de medewerker in de werkcontext te behouden of te herstellen, daar draait het om. Onze consultants maken een professionele inschatting van wat nodig is. Daarbij laten zij zich leiden door 2 leidraden: het klinisch beeld (wat is er aan de hand, hoe zal de ernst van de klachten zich ontwikkelen) en de te verwachten verzuimduur of het verzuimrisico, de belastbaarheid. Onze consultants doen dit vanuit hun expertise op Arbeid & Gezondheid. We kennen twee verschillende intake vormen (binnen 5 werkdagen na aanmelding): Korte intake 1,5 uur, met beknopte terugkoppeling, telefonisch overleg met werkgever Uitgebreide intake 2,5 uur, met uitgebreide terugkoppeling, telefonisch overleg met werkgever, aanvullende diagnostiek 12

13 Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies De korte intake wordt gehanteerd bij -door verwijzer- ingeschatte milde problematiek. De uitgebreide vorm wordt ingezet als een complexe problematiek wordt verondersteld. In die laatste vorm is er sprake van een uitgebreide terugkoppeling naar alle betrokkenen (manager, ingeschakelde professionals) uiteraard in afstemming met de medewerker. De intake leidt tot een voorstel voor verdere begeleiding of tot verwijzing naar een andere expertise. Het voorstel voor begeleiding kan bestaan uit: In Balance gemiddeld 4 x 1,5 uur oplossingsgericht Vital Mind 6 x 1,5 uur cognitief gedragsmatig Vital Mind Plus 9 x 1,5 uur cognitief gedragsmatig On Track 3 dagdelen maatwerkprogramma On Track Plus 4 dagdelen maatwerkprogramma In Balance Het primaire doel is behoud van de arbeidsgeschiktheid en klachtenreductie bij relatief milde psychische klachten. Deze vorm omvat na intake gemiddeld 4 sessies en is geschikt om lichte problematiek adequaat op te vangen, zoals lichte overbelastingsklachten, rouwverwerking of traumabehandeling via EMDR. Er is een beknopte terugkoppeling omtrent het resultaat. Voor verzuimende werknemer met een goede herstelprognose ( < 2 maanden ) adviseren we Vital Mind. Vital Mind Een Vital Mind bestaande uit 6 sessies van 1,5 uur kan na intake zowel incompany als als extern plaatsvinden. In te zetten voor medewerkers die recent zijn uitgevallen of nog gedeeltelijk aan het werk zijn met medium psychische (enkelvoudige) klachten. Vital Mind leent zich uitstekend voor begeleiding van medewerkers met spannings-, angst- of depressieve klachten, maar ook voor ondersteuning bij een instabiele thuissituatie. Meestal wordt een cognitief gedragstherapeutische aanpak gehanteerd in combinatie met mindfulness of oplossingsgerichte therapie. Het behandeltraject wordt op maat gemaakt, afhankelijk van de ernst en de duur van de problematiek. Optioneel is het mogelijk om een eind- of terugkeergesprek te voeren tussen leidinggevende, medewerker en onze consultant. het aanbod van Shared Ambition 13

14 Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies Vital Mind Plus Dit programma kent een cognitief gedragstherapeutische aanpak bestaande uit 9 sessies van 1,5 uur. Het programma is geschikt voor medewerkers met spanningsklachten, angstklachten en depressieve klachten. Vital Mind Plus biedt de gelegenheid diep op de problematiek in te gaan en gerichte gedragsverandering te bewerkstelligen en te waarborgen. Optioneel is het mogelijk om een eind- of terugkeergesprek te voeren tussen leidinggevende, medewerker en onze consultant. On Track Dit programma onderscheidt zich door een korte doorlooptijd (3 tot 4 weken) en intensieve werksessies van 3 tot 4 uur. Het werken in dagdelen geeft ruimte voor maatwerk. Het programma haakt in op de drijfveren van medewerkers. Vanuit inzicht in eigen overtuigingen, het eigen aandeel in de problematiek, wordt gewerkt aan een oplossing voor de lange termijn, uitgewerkt in stappen voor de korte termijn. Het traject wordt altijd afgesloten met een rapportage en een eindgesprek bij de opdrachtgever (ca. 6-8 weken na aanmelding). Het programma is geschikt voor (dreigend) complex verzuim met een ongunstige herstelprognose. Na het eindgesprek wordt de medewerker soms nog begeleid naar volledige arbeidshervatting (nazorg), wat te verwachten is binnen 3 maanden na het eindgesprek (zie Sustain blz. 15). On Track Plus Dit programma is vergelijkbaar met een On Track maar met dit verschil dat er sprake is van 4 intensieve werksessies van 3 tot 4 uur. De extra sessie is vooral bedoeld om meervoudige problematiek integraal tot een oplossing te brengen. Goede afstemming omtrent de werkhervatting rond het eindgesprek (ca. 6-8 weken na aanmelding) wordt gezien als een belangrijke herstelbevorderende factor. Shared Ambition kan ondersteunen bij de werkhervatting (zie Sustain blz. 15). 14

15 Psychologische hulpverlening Effectieve psychologische interventies Sustain Dit ondersteuningsprogramma kan volgen op een On Track of On Track Plus. Het bestaat uit 3 sessies van 1,5 uur die na het eindgesprek gepland worden. Het doel is het ingetreden herstelproces te borgen, de lessen uit het On Track programma te verankeren. De mentale belastbaarheid neemt meer en meer toe, het mentale kapitaal wordt ontsloten. MindFlow De MindFlow is de mindfulnesstraining van Shared Ambition. Deze groepstraining leert de deelnemers praktische technieken om anders om te gaan met stressvolle situaties. Het doel van deze training is om deelnemers te leren met aandacht te leven en werken, zodat ze op situaties kunnen reageren vanuit de mogelijkheid van kiezen in plaats vanuit vastliggende patronen en automatismen. De MindFlow is geschikt als preventieve aanpak om stressklachten te voorkomen en is succesvol bij het ondersteunen van veranderingen in denken en doen na een individueel behandeltraject van Shared Ambition. De training bestaat uit 8 sessies van 2,5 uur, plus 1 terugkomsessie. Iedere sessie heeft een thema. De training beslaat 8 weken: een periode die goed is te overzien en toch voldoende is voor grondige kennismaking. Het is bewezen dat een dergelijke oefenperiode lang genoeg is voor blijvende effecten. Tijdens de training is het van belang om ook thuis dagelijks te oefenen. Gedurende de training geldt als richtlijn een tijdsinvestering van drie kwartier per dag. Deelnemers waarderen deze training met een 8. het aanbod van Shared Ambition 15

16 Psychologische hulpverlening Psychologisch onderzoek Psychologisch onderzoek Shared Ambition biedt een breed scala aan psychologische onderzoek. Hieronder worden 3 verschillende onderzoeken beschreven. De psychologische onderzoeken kunnen ingezet worden als aanvulling op een psychologische interventie. Het is ook mogelijk om ze in te zetten los van een interventie. Bij interesse volgt een offerte op maat, afhankelijk van het doel van het onderzoek. Persoonlijkheidsonderzoek Het persoonlijkheid (test)onderzoek is gericht op het, middels meetinstrumenten en een interview, nader in kaart brengen van persoonlijkheidseigenschappen, -stoornissen en -structuur. Met het onderzoek brengt men persoonlijkheidskenmerken in kaart. Hiertoe zijn in de psychologie meetinstrumenten ontwikkeld waarvan de MMPI-II, NVM, UCL, en de NPV veelvuldig worden gebruikt. De meetinstrumenten verschaffen informatie over hoe snel iemand bijvoorbeeld angstig en gespannen raakt, hoezeer iemand introvert/extravert is, hoeveel frustratie iemand kan tolereren en in welke mate iemand zelf verantwoordelijkheid ervaart voor zijn problemen. Dit onderzoek kan gebruikt worden ter ondersteuning van lopende trajecten. Binnen context van behandeling of reïntegratie kunnen er uitspraken gedaan worden over mogelijke kwetsbare persoonlijkheidsfactoren. Het kan ook gebruikt worden om een advies te geven t.a.v. passend behandeltraject. Het persoonlijkheidsonderzoek is als volgt opgebouwd: Interview Persoonlijkheidsonderzoek Uiteenzetting van de implicaties t.a.v. de begeleiding Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten met de onderzochte Schriftelijke rapportage Onderzoek naar Psychische Belastbaarheid Een onderzoek naar de psychische belastbaarheid kan ingezet worden om inzicht te verkrijgen in de psychische beperkingen om daarmee de psychische belastbaarheid in arbeid te bepalen. Dit onderzoek leidt tot een advisering van de arbeidsmogelijkheden: terugkeer in eigen of andere functie binnen (1ste spoor) of andere functie buiten de organisatie (2de spoor) Door middel van gesprekken en gestandaardiseerd en genormeerd onderzoek worden intellectuele capaciteiten, psychische klachten, persoonskenmerken, persoonlijkheidsdynamiek en coping gedrag in beeld gebracht. Hieruit wordt de psychische belastbaarheid van de onderzochte afgeleid en er wordt een advies gegeven ten aanzien van terugkeer in werk (of maatschappelijke participatie). Zo nodig wordt geadviseerd over een bijpassend behandeltraject om de psychische belastbaarheid te kunnen vergroten. 16

17 Psychologische hulpverlening Psychologisch onderzoek Dit onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: Interview Diagnostisch capaciteitenonderzoek Persoonlijkheidsonderzoek en klinisch psychologisch testonderzoek Uiteenzetting van de implicaties van de resultaten t.a.v. de belastbaarheid en begeleiding Advisering t.a.v. belastbaarheid en begeleiding Uiteenzetting van de implicaties van de resultaten t.a.v. werk / reïntegratie Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten met de onderzochte Schriftelijke rapportage Dit aanbod kan ook gecombineerd worden met Loopbaanmotivatie Onderzoek (zie blz. 24). Neuropsychologisch Onderzoek Een neuropsychologisch onderzoek wordt ingezet indien er een vermoeden bestaat van een (of meerdere) beperking(en) in het cognitief functioneren, zoals in het geheugen, de concentratie, waarneming, snelheid van de informatieverwerking of het plannen. Tevens wordt er in dit onderzoek gekeken naar de persoonskenmerken en het algehele niveau van functioneren. In het opgestelde advies worden de onderzoeksresultaten zoveel mogelijk vertaald naar mogelijkheden qua psychische/mentale belastbaarheid en het functioneren in de arbeidssituatie. Het neuro psychologisch onderzoek is als volgt opgebouwd: Interview Cognitief en neuropsychologisch testonderzoek Persoonlijkheidsonderzoek Uiteenzetting van de implicaties van de resultaten t.a.v. werk / reïntegratie Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten met de onderzochte Schriftelijke rapportage Dit aanbod kan ook gecombineerd worden met Loopbaanmotivatie Onderzoek (zie blz. 24) Consultering Psychiater In sommige situaties kan het raadzaam zijn om een psychiater te consulteren. De psychiater werkt nauw samen met de consultant van Shared Ambition. De consultant treedt op als casemanager. het aanbod van Shared Ambition 17

18 18

19 Preventie coaching Coaching op thema en op maat Vitaal reïntegreren Hanteren werkdruk & stress Timemanagement & prioriteiten stellen Persoonlijke kracht Work Life Balance Succesvol samenwerken Effectieve communicatie Coachingsprogramma s S M L Loopbaanheroriëntatie, interne mobiliteit, outplacement Loopbaanmotivatie Onderzoek What s Next Support naar ander werk het aanbod van Shared Ambition 19

20 Preventie coaching Coaching op thema en op maat Coaching op thema en op maat De coachingsprogramma s hebben als doel om balans te herstellen, weerbaarheid en veerkracht te laten toenemen en vaardigheden te versterken. De focus ligt op interpersoonlijke problematiek. We werken in opdracht van en met de organisatie om de gewenste ontwikkeling te realiseren. Tijdens de coaching worden die methodes ingezet die het meest passend zijn bij de medewerker. Shared Ambition biedt coaching aan op 7 verschillende thema s: Vitaal reïntegreren Hanteren werkdruk en stress Timemanagement en prioriteiten stellen Persoonlijke kracht Work Life Balance Succesvol samenwerken Effectief communiceren Vitaal reïntegreren De coaching ondersteunt de medewerker in het succesvol terugkeren naar werk op basis van het Plan van Aanpak (Wet Verbetering Poortwachter). In de coachingssessies zal het gaan over de energiebalans tijdens het reïntegreren, herkennen en erkennen van eigen grenzen, omgaan met beperkingen, leren omgaan van valkuilen, inzetten van eigen kracht en kwaliteiten. Met name geschikt voor medewerkers die spanning ervaren bij het reïntegreren of die vrees hebben terug te vallen in oude patronen die tot uitval hebben geleid. Hanteren werkdruk & stress Voor die medewerkers die geen plezier meer ervaren op het werk doordat ze zich opgejaagd voelen, het werk niet los kunnen laten, ook nog na werktijd intensief over het werk blijven nadenken/piekeren. Voor medewerkers die maatregelen moeten en willen nemen richting een vitaal leven. Op basis van theorie over stress en stresshantering bepaalt de medewerker welke veerkracht bevorderende maatregelen genomen moeten worden om dat te realiseren. De coaching ondersteunt in het werkelijk uitvoeren van de acties. Timemanagement & prioriteiten stellen In deze coaching wordt vanuit inzicht in eigen werkorganisatie, het eigen aandeel in de huidige vaak inefficiënte situatie, gewerkt aan de oplossing. Die oplossing zal zijn, onder andere werken aan het stellen van prioriteiten in lijn met de functie, efficiënt organiseren, horizontaal en verticaal plannen, omgaan met verstoringen van de planning. Met name geschikt voor medewerkers die aan het einde van een werkdag of -week nog meer werk hebben liggen dan gezond is. Die daar stress van ervaren en hun inefficiënte werkwijze willen aanpakken. 20

21 Preventie coaching Coaching op thema en op maat Persoonlijke kracht Er wordt gewerkt aan verhogen van het zelfvertrouwen, het zelfbewust zijn. Er is aandacht voor analyse van de persoonlijke effectieve en ineffectieve patronen en onderliggende behoeften. Er wordt gewerkt aan het doorbreken van ineffectieve patronen en aan het vergroten van de persoonlijke kracht. En aan het regie nemen over eigen leven passend bij behoeften, drijfveren en doelen. Geschikt voor degene die last heeft van onrust en irritatie omdat ze niet dat realiseren wat ze willen bereiken. Voor hen die het gevoel hebben dat er meer in hen zit dan er nu uitkomt. Work Life Balance Herstel van een verstoorde work life balans, dat is het doel. Met name geschikt voor medewerkers die het gevoel hebben geleefd te worden, zowel op het werk als thuis. De coach ondersteunt bij het vaststellen van behoeften en doelen per levensdomein. Er wordt vanuit de gekozen richting een actieplan opgesteld en bewaakt. Indien nodig wordt gewerkt aan herstel van de energiebalans. Succesvol samenwerken Om succesvol te kunnen samenwerken is het belangrijk om de onderlinge verschillen in het team te accepteren zodat de individuele kwaliteiten effectief gebruikt kunnen worden. Echter leiden onderlinge verschillen vaak tot irritatie en ergernis. Daarom leren teamleden in ons programma om te reflecteren op hun eigen gedrag, te onderzoeken wat hun bijdrage is en te kijken naar de kwaliteiten en valkuilen van elkaar. Door elkaar beter te leren kennen en op een respectvolle manier feedback te leren geven en ontvangen zal het team vanuit openheid en vertrouwen tot meer samenwerking komen. Met als gevolg meer effectiviteit, een beter werkklimaat en meer plezier. Effectieve communicatie Communiceren met effect vraagt dat je jouw wensen en behoeften serieus neemt en ervoor zorgt dat je op dezelfde golflengte zit met een ander waardoor je een heldere boodschap kan overbrengen. We werken aan contact maken met de ander zodat er een klik ontstaat en er bereidheid is om elkaar te begrijpen. Oprechte interesse en openstaan voor jouw gesprekspartner is hiervoor nodig. Verder schenken we aandacht aan wat je op een duidelijke en begrijpelijke manier wilt zeggen en wat de impact van deze boodschap. Je leert op een persoonlijke manier aan te sluiten bij de ander zodat er een duurzaam contact ontstaat. het aanbod van Shared Ambition 21

22 Preventie coaching Coachingsprogramma s Coachingsprogramma s Elk traject start met een intake. De intake bestaat uit een gesprek van 1,5 uur in combinatie met een aantal testen (0-meting). Onze coaches maken een professionele inschatting welk coachingsprogramma het meest passend is. Bij ernstige psychische klachten wordt verwezen naar een andere expertise. Na de intake volgt een 3-gesprek met de direct leidinggevenden. Daarin worden de coachingsdoelen bepaald en wordt gesproken over ondersteuning van de medewerker op de werkplek. Tijdens de coaching worden die methodes ingezet die het meest passend zijn bij de medewerker. We werken onder andere met het basismateriaal van Shared Ambition, ACT, RET en Mindfulness. Het traject wordt afgesloten met een eindgesprek waarin de resultaten worden besproken, onder andere op basis van een 1-meting. De medewerker maakt ten behoeve van dit gesprek een verslag. In het eindgesprek geeft de coach advies hoe het geleerde geborgd kan worden. Na het beëindigen van het coachingstraject is het mogelijk om verschillende medewerkers van een organisatie gebruik te laten maken van een nazorgstrippenkaart. De strippenkaart kan ingezet worden bij een terugval of als de behoefte ontstaat om rondom een thema nogmaals puntjes op de i te zetten. Shared Ambition biedt 3 programma s aan die qua opzet en doorlooptijd verschillend zijn. S S bestaat uit een intake, 3-gesprek, 5 sessies van 1,5 uur en een eindgesprek. Dit korte en intensieve coachingstraject van 2-3 maanden is met name geschikt voor die medewerkers die bepaalde situaties als lastig of moeilijk ervaren. Voor die medewerkers die wel wéten dat wat ze doen niet handig is, maar niet weten hoe ze het anders kunnen doen. Na de coaching is de medewerker zich bewust van de effecten van het huidige gedrag. Hij kent nieuwe technieken die hij kan gebruiken in situaties die voor hem lastig of nieuw zijn. M Dit is een uitgebreider coachingstraject bestaande uit een intake, 3-gesprek, 3 sessies van 3 uur en 2 sessies van 1,5 uur en een eindgesprek. De doorlooptijd is 4-5 maanden. M is met name bestemd voor die medewerker die inzicht in zichzelf wil vergroten, die wil begrijpen welke interne patronen zijn huidige gedrag veroorzaken en die technieken wil leren om in bepaalde situaties effectiever op te treden. Na de coaching heeft de medewerker inzicht in de patronen die zijn huidige gedrag bepalen. Hij weet hoe hij zichzelf kan sturen naar effectief gedrag, zowel door inzet van helpende overtuigingen als door toepassen van ondersteunende technieken. 22

23 Preventie coaching Coachingsprogramma s L Dit is het meest uitgebreide coachingstraject bestaande uit een intake, 3-gesprek, 3 sessies van 3 uur, 2 sessies van 1,5 uur en 2 sessies van 1 uur en het eindgesprek. Het programma is met name bestemd voor die medewerkers die heel erg gewend zijn op een bepaalde manier te reageren. Ze willen wel anders, maar veranderen is moeilijk en vasthouden van de verandering nog lastiger. De duur van het traject is 6-7 maanden, zodat de medewerker geruime tijd wordt ondersteund bij het veranderen van in geslepen disfunctionele patronen. Na afloop heeft de medewerker inzicht in de patronen die zijn huidige gedrag bepalen. Hij weet hoe hij zichzelf kan sturen naar effectief gedrag, zowel door inzet van ondersteunende overtuigingen als door toepassen van vaardig heden en technieken. het aanbod van Shared Ambition 23

24 Preventie coaching Loopbaanheroriëntatie, interne mobiliteit, outplacement Loopbaanheroriëntatie, interne mobiliteit, outplacement Dit aanbod heeft Shared Ambition ontwikkeld voor organisaties met medewerkers met functioneringsen ontwikkelingsvraagstukken. Bijvoorbeeld bij onduidelijkheid over ontwikkelingspotentieel, richting van de carrière, kansen op functionering/performanceverbetering en dergelijke. Wij verwijzen u ook naar de diagnostische mogelijkheden van Shared Ambition op het gebied van psychische belastbaarheid, persoonlijkheidsonderzoek en capaciteitenonderzoek (zie blz. 16). Loopbaanmotivatie Onderzoek Het loopbaanmotivatie onderzoek is geschikt voor medewerkers die met loopbaanvragen bezig zijn. Er wordt een antwoord gezocht op vragen zoals: Wat kan ik en wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn eigenschappen? Hoe kan ik mijn loopbaan (verder) ontwikkelen? Ook passend voor medewerkers van wie de functie verandert/ vervalt, of voor hen die door psychische of fysieke beperking hun huidige functie niet meer kunnen of mogen vervullen. We bieden een psychometrisch onderzoek naar capaciteiten, leervermogen, persoonlijkheidskenmerken, motivatie, (beroeps)interesses en competenties. Gedurende één dag worden onderzoeken uitgevoerd en een advies opgesteld. De stappen zijn: Intakegesprek Online testafname Schriftelijke rapportage Advies voorloopbaanontwikkeling Eindgesprek Na het onderzoek hebben medewerker en leidinggevende inzicht in het loopbaanperspectief. Medewerker en organisatie kunnen gericht aan het werk met de loopbaanontwikkeling. Het onderzoek (duur 1,5 uur) kan op locatie van de werknemer worden afgenomen. Bij vergoeding vanuit LIVVIT geldt een volledige vergoeding. 24

25 Preventie coaching Loopbaanheroriëntatie, interne mobiliteit, outplacement What s Next Het compacte, maar intensieve loopbaanheroriëntatieprogramma van Shared Ambition naar analogie van het On Track programma; verleden (inzicht), heden (acceptatie) en toekomst (sturing). Het programma omvat intake, 3-gesprek, 3 sessies van 3 uur die sequentieel de thema s drijfveren, mogelijkheden, keuze(s) en planning omvatten en daarna nog 2 gesprekken van 1,5 uur. Het programma wordt afgerond met een eindgesprek waarin het loopbaanplan met de organisatie wordt besproken. What s Next kan ook het vertrekpunt van het outplacement of 2de spoor programma zijn. In die situatie starten wij met verwerking en acceptatie van de situatie. We werken aan de opbouw van het persoonlijk en professioneel profiel en gaan vanuit een gericht actieplan aan de slag met de loopbaandoelen. Daarmee is de cliënt arbeidsmarktklaar. De doorlooptijd is 1-1,5 maand. Dit aanbod kan ook gecombineerd worden het Loopbaanmotivatie Onderzoek (zie blz. 24). What s Next M kan ook verzorgd worden voor een groep medewerkers. Support naar ander werk Support naar ander werk is bedoeld voor aanvullende persoonlijke begeleiding op het basisprogramma What s Next in het proces van het vinden van een nieuwe baan. De trajectbegeleiding van 3 x 1,5 uur kan naar eigen behoefte worden ingevuld, bijvoorbeeld met sollicitatie- presentatie- en netwerkvaardigheden. het aanbod van Shared Ambition 25

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching...

Inhoudsopgave. Inleiding... 5. Behandeling in de verzekerde zorg...7. (Neuro)psychologisch onderzoek...7. Psychiatrisch consult...7. Coaching... Aanbod ViA 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Behandeling in de verzekerde zorg...7 (Neuro)psychologisch onderzoek...7 Psychiatrisch consult...7 Coaching...8 Re-integratie begeleiding...8 Mediation...8

Nadere informatie

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn

Psychologische expertise Maarsingh & van Steijn Psychologische expertise Veel verzuim op het werk wordt veroorzaakt door psychische problemen. Maarsingh & van Steijn heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van problemen op het vlak

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor verwijzers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor verwijzers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat

Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat Interventies Houdings- en Bewegingsapparaat 2013 Re. Entry is samenwerkingspartner binnen FIT Return (zie www.fit-return.nl) 1 Arbeid en Belastbaarheid Intake Fysiek (Arbeids- Bedrijfsfysiotherapeut) De

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

psychologie voor op de werkvloer Positieve alleen als je mensen raakt in iets dat Duurzame gedragsverandering bereik je intrinsiek en waardevol is.

psychologie voor op de werkvloer Positieve alleen als je mensen raakt in iets dat Duurzame gedragsverandering bereik je intrinsiek en waardevol is. Positieve psychologie voor op de werkvloer Duurzame gedragsverandering bereik je alleen als je mensen raakt in iets dat intrinsiek en waardevol is. Emil Prager Waarom SpecialistenNet? Voor effectieve preventie

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijnklachten van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s.

Nadere informatie

Assertiviteit Training

Assertiviteit Training Assertiviteit Training Inleiding Onzeker in sociale situaties. Assertief kunnen zijn heeft te maken met de mate van zelfvertrouwen. Niet iedereen heeft dit goed ontwikkeld. Veel mensen laten zich in een

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Poliklinische revalidatie programma s

Poliklinische revalidatie programma s Poliklinische revalidatie programma s Mensen met chronische pijn van het bewegingsapparaat (rug, nek, schouder, knie) kunnen revalideren met behulp van gespecialiseerde revalidatieprogramma s. Er is meer

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Brochure Vitaliteitstraining

Brochure Vitaliteitstraining Brochure Vitaliteitstraining Omdat vitale medewerkers beter presteren 1 Vitaliteitstrainingen met een blijvend effect Het is wetenschappelijk bewezen dat vitale medewerkers zich niet alleen beter voelen,

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken

Minder Werkstress met de Werkplezier Weken Minder Werkstress met de Werkplezier Weken 1 op de 8 werknemers in Nederland heeft er last van. Bijna 1 miljoen mensen lopen jaarlijks het risico op burn-out en andere werkgerelateerde psychische ziekten.

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group?

COACHING. Coaching. Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Coaching Coaching Waarom coaching? Werkwijze Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in coaching door HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op. T 030-6911138 E info@hrd-group.nl

Nadere informatie

Hulpmiddelen voor werknemers 1

Hulpmiddelen voor werknemers 1 Hulpmiddelen voor werknemers 1 Oriënterende vragenlijsten Vragenlijst Inzetbaarheid algemeen Mini-scan Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Index Performance Beschrijving De korte versie van de

Nadere informatie

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden

Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Kanker en Werk Begeleiding en Re-integratie Stap.nu in mogelijkheden Regionaal Genootschap Fysiotherapie Midden Nederland Zelfmanagement bij kanker De realiteit 100.000 nieuwe diagnoses in 2012 Het aantal

Nadere informatie

De Amersfoortse Loopbaan Academie

De Amersfoortse Loopbaan Academie De Amersfoortse Loopbaan Academie Amersfoort verdient talent Daarom investeren we de komende jaren nog meer in de loopbaan- en talentontwikkeling van onze medewerkers. We willen talent ontdekken, benutten

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

Spaarne Online Competentie Coaching

Spaarne Online Competentie Coaching Spaarne Online Competentie Coaching Wat is online competentie coaching? Online competentie coaching is een website voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. De kern van deze website bestaat uit

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD!

BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! BEDRIJFSZORG WERKT ALTIJD! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing BEDRIJFSZORGPAKKET Belangrijk aandachtspunt Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijven voor werkgevers een belangrijk aandachtspunt.

Nadere informatie

Vind je balans. Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige

Vind je balans. Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige Rob Scheurink-Trainer/docent/ consultatief psychiatrische verpleegkundige Inleiding algemeen. Doordat er in Nederland en andere West-Europese landen steeds meer parttime gewerkt wordt door zowel man als

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties

Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Coaching voor CvO Overheidsorganisaties Overheidsmanagers, keuzes en dilemma s Management bij de overheid verschilt wezenlijk van leidinggeven in het bedrijfsleven. Het goed kunnen opereren in de complexe

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

WERKEN IS TOPSPORT MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES U wilt graag dat uw medewerkers dagelijks presteren op het hoogste niveau. Topsporters weten het als geen ander: je kunt alleen succesvol zijn als je ook

Nadere informatie

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg

Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Werkgevers Helpdesk Mantelzorg Bijna een of de vijf werknemers heeft mantelzorgtaken. Dat werkt door in uw organisatie. Praktisch, maar ook financieel. Hoe voorkomt u overbelaste medewerkers ten gevolge

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim

Achtergrond. Visie op arbeidsverzuim Deze visienota richt zich specifiek op preventie van arbeidsverzuim. Deze visie is door te vertalen naar terugkeer vanuit arbeidsverzuim en op instroom, doorstroom en uitstroom vraagstukken. Deze doorvertaling

Nadere informatie

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café

Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Mindfulness omgaan met wat er is workshop Parkinson café Yvonne Kuijsters Kennismaken met mindfulness Wat is mindfulness Wat brengt het mij, wat heb ik eraan? Aandacht Aandacht is een vorm van oplettendheid.

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen

crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen crisishulpverlening bedrijfsmaatschappelijk werk verzuim aanpak re-integratie teambalans het nieuwe leidinggeven trainingen Zinthese Plus is een bureau gespecialiseerd in het gedrag van mensen in hun werkomgeving.

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis

Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Verzuim onder de duim Cecile Timmermans Elisabeth ziekenhuis Partners: Inhoud presentatie Belangrijke aspecten bij verandering verzuim De belangrijkste actoren Hoe houd je goede resultaten vast Vragen/opmerkingen

Nadere informatie

COACHING VAN MENSEN MET ARBEIDSGERELATEERDE STRESSKLACHTEN. ISMA Lezing 2 oktober 2006 Jaap Ozinga

COACHING VAN MENSEN MET ARBEIDSGERELATEERDE STRESSKLACHTEN. ISMA Lezing 2 oktober 2006 Jaap Ozinga COACHING VAN MENSEN MET ARBEIDSGERELATEERDE STRESSKLACHTEN ISMA Lezing 2 oktober 2006 Jaap Ozinga Voorbeeld 1: Medewerker 46 jaar, v.a. 18 jaar meegegroeid in de organisatie. 10 jaar geleden burnout. Nu

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Mentaalrijk voor werkgevers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim.

Mentaalrijk voor werkgevers. Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. Mentaalrijk voor werkgevers Integrale aanpak tot verhoogde mentale weerbaarheid. Voorkomt en reduceert verzuim. duurzaam resultaat wetenschappelijk onderbouwd Verminderde productiviteit en verzuim Iedere

Nadere informatie

Alles Goed? Workshop. Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar?

Alles Goed? Workshop. Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar? Alles Goed? Workshop Signaleren van stressklachten en burn-out bij werknemers de ideale werknemer het meest kwetsbaar? Alles Goed? Liesbeth Niessen Psycholoog Arbeid en Gezondheid N.I.P. www.competencecoaching.nl

Nadere informatie

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management

Your Career in Control Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Potential Programma voor logistiek en Supply Chain management Programma en doelgroep Your Career in Control voorziet in de ontwikkelbehoefte van potentials in de logistieke en supply chain omgeving. Het

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies

PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies PEP voor secretaresses secretariaten en andere ondersteunende functies Er komt zo veel op me af dat ik vaak niet weet waar ik moet beginnen" Meestal eet ik een boterhammetje snel tussendoor, geen tijd

Nadere informatie

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen Positionering dienstverlening uitdaging Preventief: focus op groei probleem klachten huisarts psycholoog Curatief: focus op genezen Ik wil iets in mijn leven veranderen en ik zoek daar ondersteuning in,

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever

Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever Blijvend in gesprek met klant en opdrachtgever MAAK NU KENNIS MET STRESS-ALERT-SYSTEM (SAS) Met het coachabonnement van Stress-Alert-System voegt u op eenvoudige wijze stresspreventie toe aan uw praktijk.

Nadere informatie

Training Omgaan met Agressie en Geweld

Training Omgaan met Agressie en Geweld Training Omgaan met Agressie en Geweld 2011 Inleiding In veel beroepen worden werknemers geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag, waaronder agressie. Agressie wordt door medewerkers over het algemeen

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Bronnen van stress Persoonlijkheidskenmerken en coping (= wijze van omgaan met of reageren op stress) Effecten van stress

Bronnen van stress Persoonlijkheidskenmerken en coping (= wijze van omgaan met of reageren op stress) Effecten van stress WORK EXPERIENCE SCAN VANDERHEK METHODOLOGISCH ADVIESBUREAU Voor elk bedrijf is het van belang de oorzaken van stresserende factoren zo snel mogelijk te herkennen om vervolgens het beleid hierop af te kunnen

Nadere informatie

ware kanteling Van claimen naar

ware kanteling Van claimen naar Van claimen naar ware kanteling U ziet ze regelmatig voorbij komen; termen als De Kanteling, Het Gesprek, en ontschotting. Misschien wel vaker dan u lief is. Het zijn begrippen die onlosmakelijk zijn verbonden

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Sterk in communicatie. Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past?

Sterk in communicatie. Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past? Sterk in communicatie Wil je effectiever communiceren en je beïnvloedend vermogen vergroten op een wijze die bij je past? Sterk in communicatie (5 dagen) In veel functies en ook in je privéleven staat

Nadere informatie

Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers

Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers IQ EQ PQ SQ FQ Gezond ondernemen begint met vitale medewerkers www.markincompany.nl Algemene informatie Vakbekwaamheid alleen is niet voldoende om goed te kunnen presteren. Medewerkers die zowel fysiek,

Nadere informatie

LOOPBAANONTWIKKELING met Ik-ben-inzetbaar

LOOPBAANONTWIKKELING met Ik-ben-inzetbaar VAN BAAN NAAR LOOPBAAN U hebt nu een baan. Maar staat u wel eens stil bij de toekomst? Hoe ziet u uw loopbaan? Wat zijn uw wensen, ideeën en verwachtingen? Hoe ontwikkelen zich uw bekwaamheid, uw beschikbaarheid,

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid?

Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Last van uw rug, nek of armen? Zijn uw klachten niet goed te verklaren? Voelt u zich vaak lusteloos of vermoeid? Verzuimt u regelmatig? Werken is gezond De Gezonde Zaak De Gezonde Zaak is al 25 jaar actief

Nadere informatie

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht

Organisatiekracht. Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht Preventief Medisch Onderzoek In Bedrijf Een heldere koers met werkende oplossingen Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet alleen een verplicht HR instrument of een keuring, maar het is een concrete

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSELIJK KAPITAAL

INVESTEREN IN MENSELIJK KAPITAAL PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK INVESTEREN IN MENSELIJK KAPITAAL Is uw verzuimbegeleiding goed geregeld? Uw bedrijfsarts en arboarts bij u in de buurt, binnen en buiten kantoortijden. Stationsstraat 16 4041

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT

22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT 22 jaar mobiliteitsbegeleiding met resultaat! PEOPLE INVESTMENT Al meer dan 22 jaar zijn wij gespecialiseerd in individuele outplacement en re-integratiebegeleiding. Wij kunnen bogen op een zeer ruime

Nadere informatie

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen?

Versterk je persoonlijke kracht. Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht Wil je je persoonlijke kracht ontdekken en jezelf verder ontwikkelen? Versterk je persoonlijke kracht (5 dagen) In dit programma sta jij en je persoonlijke ontwikkeling

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd!

VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! VGZ Bedrijfszorg werkt altijd! De beste aanpak van preventie en verzuimbeheersing VGZ Bedrijfszorg Verzuim en vitaliteit van medewerkers blijft voor werk gevers een belangrijk aandachtspunt. Klachten en

Nadere informatie

Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen

Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen Psychologische ondersteuning en behandeling bij interstitiële longaandoeningen 1 oktober 2014 Marielle van den Heuvel, Gezondheidszorgpsycholoog Afdeling Medische Psychologie Orbis Medisch Centrum Inhoud

Nadere informatie

=Vitaal voor bedrijven Sterke werknemers voor sterke bedrijven

=Vitaal voor bedrijven Sterke werknemers voor sterke bedrijven Sterke werknemers voor sterke bedrijven IJsselwijs Wie zijn wij Verleden Heden Toekomst 2 IJsselwijs Kernwoorden Gericht op resultaat Ontwikkeling vakmanschap Standaard op maat Het Werkt! 3 Vraagt u zich

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Bedrijven

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Bedrijven Werken aan effectief en doelgericht herstel Bedrijven BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg Gezonde en vitale medewerkers zijn productiever, verzuimen minder en zijn beter

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren?

Team Ontwikkelings Programma. Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma Hoe kunnen we als team effectiever gaan samenwerken en betere prestaties leveren? Team Ontwikkelings Programma (1 tot 5 dagen) We leven in een hectische tijd die steeds meer

Nadere informatie

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen.

Veda Consultancy kunt u daar, met onze vele jaren ervaring in organisaties en veel jaren ervaring als coaches en trainers, uitstekend bij helpen. Informatie voor cliënten coachingstrajecten U wilt een coachingstraject volgen omdat u zichzelf op professioneel gebied en op persoonlijk gebied wilt ontwikkeling en verbeteren. U werkt als professional

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie

Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life voor duurzame gezondheid en vitaliteit van mens en organisatie Lumina Life is een uniek instrument dat medewerkers in de zakelijke markt helpt om duurzaam gezond en vitaal te kunnen blijven

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering

Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Uit de burn-out Therapiegroep werkstresshantering Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2009 pavo 0202 Inleiding Als u last heeft van een burn-out door stress op het werk kunt u de therapiegroep werkstresshantering

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

Stap voor stap weer aan het werk

Stap voor stap weer aan het werk Stap voor stap weer aan het werk Re-integratie en diagnose van arbeidsbelastbaarheid Volwassenenrevalidatie Kinderrevalidatie Arbeidsrevalidatie Rijndam Rijndam is hét medisch geneeskundig revalidatiecentrum

Nadere informatie

Persoonlijk leiderschaps programma

Persoonlijk leiderschaps programma Persoonlijk leiderschaps programma Zet binnen acht weken grote stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Ben jij een druk bezette (young) professional en

Nadere informatie

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal

VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal VGZ Bedrijfszorgpakket Optimaal U kunt nu gebruikmaken van VGZ Bedrijfszorg, om gezond en plezierig te blijven werken! Uw werkgever maakt gebruik van VGZ Bedrijfszorg van Zorgverzekeraar VGZ. VGZ Bedrijfszorg

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Mindfulness op het Werk

Mindfulness op het Werk Mindfulness op het Werk CONTACTGEGEVENS Carucha Schwencke Praktijk voor Mediteren-in-eenvoud Marnixstraat 61 2518 PW Den Haag (070) 887 41 74 info@caruchaschwencke.nl www.caruchaschwencke.nl www.mediteren-in-eenvoud.org

Nadere informatie

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken?

Beter Leren Communiceren. U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Beter Leren Communiceren U zoekt een training om uw communicatieve vaardigheden te versterken? Effectief communiceren. Het lijkt misschien eenvoudig, maar misverstanden of oplopende emoties tijdens gesprekken

Nadere informatie