Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning"

Transcriptie

1 Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer Gemeente Sittard - Geleen versie 21 maart

2 Protocol facturatie- en berichtenverkeer Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning, maart Het protocol is een nadere uitwerking van het afgesloten contract maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning tussen de dienstverleners en de gemeente Sittard Geleen. Het protocol wordt gepubliceerd op Protocolwijzigingen worden eveneens via deze website gepubliceerd Dit protocol treedt in werking op 1 april. i-wmo Standaard 2.0 Zoals ook beschreven in het contract is het uitgangspunt dat zowel de gemeente Sittard-Geleen als de dienstverleners ervoor zorgdragen dat de berichten op basis van de Wmo-arrangementen verlopen middels i-wmo-standaard 2.0. De eenheid die voor Sittard-Geleen geldt voor het declaratieverkeer via de i-wmo-standaard is een etmaal voor de arrangementen en de toeslagen worden geïndiceerd in minuten per week. Hierdoor kan ook naar rato worden toegerekend, indien een cliënt later dan de ingangsdatum van de CAK-periode instroomt of eerder dan de einddatum van de CAK-periode uitstroomt. CAK periodes De facturering dient plaats te vinden aan de hand van de CAK-periodes, ofwel een arrangement-periode is gelijk aan een CAK-periode. Overzicht CAK periodes : ( downloads/cak-periodekalender-.pdf) Informatie aanleveren aan CAK inzake eigen bijdrage De dienstverlener levert t/m CAK-periode 3 de declaratiegegevens aan bij het CAK. Vanaf CAK-periode 4 levert de gemeente de declaratiegegevens aan bij het CAK. Binnen 4 weken declareren Conform contract dient de facturatie plaats te vinden uiterlijk binnen 4 weken na afloop van de ondersteuningsperiode. Zie bijlagen 1 voor de desbetreffende artikelen uit het contract. Start- en einddatum facturatie De facturatie start en eindigt op de dag van aanvang respectievelijk beëindiging van de Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (de data zoals vermeld in de beschikking) en wordt naar rato (per kalenderdag) verrekend. Facturatie t/m 31 maart Facturen van verleende dienstverlening over periode t/m 31 maart dienen uiterlijk 23 mei ingediend te worden bij de Gemeente Sittard-Geleen. Facturatie periode 4 CAK De ingangsdatum van de nieuwe arrangementen is 1 april, omdat deze datum midden in de CAKperiode 4 valt, dient de facturatie eenmalig gesplitst te worden. Voorbeeld dienstverlener heeft de gehele periode 4 zorg geleverd aan cliënt. Dan dient periode 4 middels twee facturen gedeclareerd te worden: Factuur 1 betreft periode ma 28 maart t/m do 31 maart, middels de regulier werkwijze. Gemeente Sittard Geleen, maart Pagina 2

3 Factuur 2 betreft periode vr 1 april t/m zo 24 april. Omvat 24 v.d. 28 dagen van de 4 e CAK-periode, dus 24/28 van het periode arrangementstarief mag gedeclareerd worden voor deze cliënt. Proces declaratie indienen Stap 1 : [301-bericht] De Gemeente Sittard-Geleen plaatst een 301-bericht (met unieke gegevens, waaronder een productcode en indicatiebesluitnummer) op het gegevensknooppunt. Waarna de dienstverlener middels de portal van Vecozo het bericht ophaalt. Stap 2 : [302-bericht] De dienstverlener leest een 301-bericht in, in de eigen administratie en verstuurt (via i-wmo) een 302- bericht ter bevestiging van het ontvangen 301-bericht. Stap 3 : [303-bericht] Middels 303-bericht stuurt dienstverlener via i-wmo de declaratie naar de Gemeente Sittard-Geleen. Nb. kies hierbij optie 2 Facturatie Stap 4 : [304-bericht] Na ontvangst van het 303-bericht stuurt de gemeente Sittard-Geleen een bevestiging (het 304-bericht).. Hierin staat vermeld welke declaraties geaccepteerd zijn en uitbetaald worden en welke declaraties afgekeurd zijn. Let op: i.v.m. de verwerking van de declaraties is het noodzakelijk bovenstaande volgorde ( ) aan te houden aangaande het berichtenverkeer, anders kan geen betaling geschieden. Zie bijlage 2 voor een naderende toelichting m.b.t. de verschillende soorten berichten. Bevestiging naar cliënt; berichtenverkeer Gelijktijdig met het 301-bericht wordt de beschikking aan de cliënt per post verstuurd. De beschikking bevat onder meer de volgende informatie: Arrangementnummer(s), ingangs- en einddatum Gekozen dienstverlener Te realiseren doelen en resultaten De arrangementen 1 t/m 3 kunnen gecombineerd zijn met toeslag kind, maaltijd en/of hardheidsclausule. Omschrijving arrangementen Huishoudelijke ondersteuning en bijbehorende tarieven Zoals nader toegelicht in het contract (artikel 2, lid 4) zijn er een 3 tal arrangementen Huishoudelijke Ondersteuning en 3 verschillende toeslag-arrangementen. Zie onderstaand het tarief vanaf 1 april : Omschrijving Tarief per ondersteuningsperiode (CAKperiode) Arrangement 1 HO 215,- NVT Arrangement 2 HO 275,- NVT Arrangement 3 HO 350,- NVT Toeslag kind (Kind-verzorging t/m 7 jaar HO) Uurtarief NVT 23,92 Toeslag Maaltijd NVT 23,92 Toeslag Hardheidsclausule NVT 23,92 Gemeente Sittard Geleen, maart Pagina 3

4 Bovenstaande informatie is voor de facturatie vertaald in Etmaal- en minuuttarieven. Gaarne onderstaande tarieven gebruiken bij de facturatie. Product-code (i-wmo) Product code (CSVbestand) NOODPROCEDURE Omschrijving Etmaaltarief Minuuttarief H001 Arrangement 1 HO 7,68 NVT H002 Arrangement 2 HO 9,82 NVT H003 Arrangement 3 HO 12,50 NVT H004 Toeslag kind NVT 0,40 (Kind-verzorging t/m 7 jaar HO) H005 Toeslag Maaltijd NVT 0, H006 Toeslag hardheidsclausule NVT 0,40 Let op: de productcode voor de facturatie middels i-wmo is afwijkend van de productcode bij de facturatie middels een CSV-bestand (noodprocedure). Factuur in PDF formaat Aanvullend op de facturatie via i-wmo zouden we graag ook een factuur in Pdf-formaat ontvangen. Tijdens de noodprocedure is het noodzakelijk dat een factuur in PDF aangeleverd wordt i.v.m. de betaling. Indien gebruikt wordt gemaakt van het i-wmo-berichtenverkeer is de (PDF-)factuur ter controle. NB. Naar alle waarschijnlijkheid is het versturen van een factuur indien gebruikt wordt gemaakt van het i- WMO berichtenverkeer tijdelijk van aard. Hieromtrent wordt u t.z.t. nog nader over geïnformeerd. Graag ontvangen we per CAK-periode een PDF met de volgende informatie: - Factuurdatum - Factuurnummer - Factuurperiode - Omschrijving - Totaalbedrag factuur ex. Btw - Btw bedrag met Btw maatstaf - Totaalbedrag (incl. Btw) - Gegevens dienstverlener (naam, adresgegevens en Btw nummer) - Bij Btw vrijstelling de verwijzing naar de specifieke regeling Gaarne gelijktijdig met het indienen van de declaraties via i-wmo een mail met het pdf bestand sturen naar Noodprocedure (overig) berichtenverkeer De stand van zaken betreffende de berichten 301 t/m 303 is hiervoor toegelicht. Indien het berichtenverkeer via de i-wmo standaard onvoldoende na onderlinge afstemming tussen de dienstverleners en gemeente- functioneert, wordt op de hierna beschreven wijze het berichtenverkeer tussen de dienstverleners en gemeente over de arrangementen voor individuele cliënten geregeld. Dit geldt ook zolang de berichten 305 t/m 307 (aanvang, mutatie en einde dienstverlening) niet goed verlopen. De ingangsdatum van deze noodprocedure wordt in onderlinge afstemming tussen de dienstverleners en de gemeente vastgesteld. Gemeente Sittard Geleen, maart Pagina 4

5 Procedure: Aanmelding cliënt Gelijktijdig met het versturen van de beschikking aan de cliënt wordt aan de dienstverlener een melding verstuurd (301-bericht). Declaratie Zolang de 303-berichten niet verstuurd kunnen worden, stuurt de dienstverlener een declaratie (CSVbestand) via DocZend. NB. aangaande de werkwijze m.b.t. het versturen van documenten middels DocZend wordt u nog nader geïnformeerd. Het digitaal aanleveren van bulkfacturen vereist dat deze gegevens op een gestructureerde wijze worden aangeleverd. Dit bestand is een tekstfile (csv comma separated value-; kolommen worden gescheiden door een teken), en bestaat uit drie verschillende recordsoorten. Eén voorlooprecord, één of meer detailrecords en weer één sluitrecord. 1. Bestandsnaam De bestandsnaam begint altijd met Fact gevolgd door: - WZA code van de leverancier - Gemeentecode (in dit geval 1883) - Factuurnummer van 15 karakters Voorbeeld: Fact Voorlooprecord Het voorlooprecord bestaat uit de volgende gegevens - Kolom A: V (voorlooprecord) - Kolom B: WZA code van de leverancier - Kolom C: De gemeentecode - Kolom D: F (factuur) of R (retourbestand) - Kolom E: Periode waarin de betaling plaatsvindt (JJJJMM of JJJJPP) - Kolom F: Het factuurnummer dat uit 15 posities bestaat 3. Detailrecord Kolom A: Kolom B: Kolom C: Kolom D: Kolom E: Kolom F: Kolom G: Kolom H: Kolom I: Kolom J: Kolom K: Kolom L: Kolom M: Kolom N: Kolom O: Kolom P: D (detailrecord) Volgorde van de klanten binnen deze nota WZA code van de leverancier Factuurnummer P (prolongatie) S (startfactuur) E (beëindiging) BSN van de klant Geboortedatum van de klant Begindatum van de periode waarin zorg is geleverd Einddatum van de periode waarin zorg is geleverd De hoofdgroep met de volgende afkortingen: HH Persoonlijke De prestatiecode Verzorging (H001,H002,H003 en VB) en H004,H005,H006) De zorgomvang; aantal dagen of aantal minuten Het bedrag voor de geleverde voorziening exclusief BTW (in centen) Het BTW bedrag Het bedrag inclusief BTW (in centen) D = debetfactuur Gemeente Sittard Geleen, maart Pagina 5

6 Kolom Q/R: Kolom S: Kolom T: Op deze plek kan de leverancier nog een kenmerk en toelichting kwijt Gecodeerde weergave van de verwerking (alleen in retourbestand) Het bedrag dat verwerkt is en daadwerkelijk betaald zal worden (alleen in retourbestand) Let op: de prestatiecodes in kolom K zijn afwijkend van de prestatiecodes voor declaraties via i-wmo) 4. Sluitrecord Het sluitrecord bestaat uit de volgende gegevens: Kolom A: Kolom B: Kolom C: WZA code van de leverancier Gemeentecode Kolom D: F = factuur R = retourbestand Kolom E: Kolom F: Periode JJJJMM of JJJJPP Factuurnummer van dienstverlener Vaste waarde: S Kolom G: Aantal detailrecords in bestand Kolom H: Totaal bedrag factuur inclusief BTW Kolom I: D = debetfactuur Kolom J: Totaal bedrag verwerkte detailrecords (alleen in retourbestand) Het sluitrecord is vooral van belang om vast te stellen of het aantal detailrecords correct is. In bijlage 4 is een voorbeeld opgenomen. Controle Het ondersteuningsplan is een zaak tussen cliënt en dienstverlener. In het kader van het contractmanagement door de gemeenten, kan steekproefsgewijs of indien er aanleiding toe is het ondersteuningsplan worden opgevraagd. Voor meer informatie Voor meer informatie en vragen aangaande i-wmo 2.0 kijk op de website: Voor inhoudelijke vragen aangaande de declaratie, neem contact op met de zorgadministratie van de gemeente Sittard-Geleen ( ) Bijlagen (4) 1 Artikel 13 en 14 van overeenkomst Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning 2 Overzicht codes en betekenis i-wmo Voorbeeld berekening declaratie 4 Voorbeeld CSV-bestand Gemeente Sittard Geleen, maart Pagina 6

7 Bijlage 1 : Artikel 13 en artikel 14 van overeenkomst Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning (versie 12 januari ) Artikel 13 Facturatie en betaling 1. Facturatie vindt per Ondersteuningsperiode plaats. Facturatie vindt plaats uiterlijk binnen (4) weken na afloop van de betreffende Ondersteuningsperiode. Dienstverlener levert hiertoe een digitale totaalfactuur en verzamelbestand aan conform het door de Gemeente te bepalen format. 2. De Ondersteuningsperiodes lopen gelijk op met de door het CAK gehanteerde periodes. Indien het CAK overstapt van Ondersteuningsperiodes naar andere periodes, bijvoorbeeld maanden, dan stappen Gemeente en Dienstverlener ook over op deze nieuwe periodes. 3. De facturatie start en eindigt op de dag van aanvang (datum zoals vermeld in beschikking) respectievelijk beëindiging van de Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning en wordt naar rato (per kalenderdag) verrekend. 4. De digitale totaalfactuur en verzamelbestand worden gestuurd naar Gemeente. De digitale facturen van Dienstverlener worden vergeleken met de gegevens van Gemeente. Alleen regels die overeenkomen worden betaald. Van afwijkende regels ontvangt Dienstverlener binnen acht (8) weken een specificatie. Correcties op facturen dienen binnen acht (8) weken na ontvangst van de specificatie van de gemeente door dienstverlener te worden doorgevoerd en op een aparte factuur worden vermeld. 5. Gemeente betaalt de juiste facturen van Dienstverlener na een controle op juistheid en volledigheid binnen dertig kalenderdagen. 6. Facturen/databestanden die later dan acht (8) weken na afloop van de betreffende ondersteuningsperiode zijn ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Voor wordt hier coulant mee omgegaan. 7. Gelet op de boekjaarafsluiting dienen de (concept)facturen over het afgelopen jaar uiterlijk op donderdag in de 3e week van januari door de gemeente te zijn ontvangen. 8. Gemeente is voornemens de i-wmo-standaard te gebruiken om de geleverde dienstverlening te declareren en verantwoorden. Dienstverlener is verplicht om vanaf het moment van invoering ook met de i-wmo-standaard te gaan werken. Artikel 14 Systeemeisen en standaardisatie 1. Dienstverlener beschikt over een computersysteem en software waarmee Dienstverlener tenminste in staat is om digitale databestanden te generen en aan te leveren aan Gemeente. Dienstverlener en Gemeente sturen onderling digitaal berichten met betrekking tot: a. Toewijzing/opdrachtverstrekking b. aanvang van ondersteuning c. beëindiging/mutatie van ondersteuning d. declaratie 2. Gemeente is voornemens de i-wmo-standaard te gebruiken voor de communicatie tussen Dienstverlener en Gemeente. Gemeente Sittard Geleen, maart Pagina 7

8 Bijlage 2 : Overzicht codes en betekenis i-wmo 2.0 Bron: BASISONTWERP VERSIE 20 Key2Wmo/Key2jeugdwet Aanpassingen 305 en 305 berichten van Centric Gemeente Sittard Geleen, maart Pagina 8

9 Bijlage 3 : Voorbeeld berekening declaratie Voorbeeld - Betreft CAK periode 4 (nieuwe methode start 1 april, zijn 24 dagen van 28 dagen) - Client heeft een arrangement 3 en daarnaast zowel toeslag kind (60 minuten p/week) als toeslag maaltijd (45 minuten p/week) Specificatie declaratie Arran-gement Aantal minuten/ dagen startdatum einddatum Bedrag Arrangement ,00 Toeslag kind ,29 Toeslag maaltijd ,71 444,00 Toelichting berekening bedrag: Arrangement 3 [01103] - van t/m betreft 24 dagen: - etmaaltarief arrangement 3 ( 12,50) - dus 24 * 12,50 = 300,00 Toeslag kind (60 minuten p/week) - [01104] - van t/m ; betreft 24 dagen - 60 min * 4 weken= 240 minuten voor een volledige CAK periode (4 weken; 28 dagen) - 24 dagen: 24/28 van 240 minuten = 205,7143 minuten voor gebroken CAK periode - 205,7143 minuten * minuuttarief 0,40 = 82,29 Toeslag maaltijd (45 minuten p/week) [01105] - van t/m betreft 24 dagen - 45 min * 4 weken = 180 minuten voor een volledige CAK periode (4 weken; 28 dagen) - 24 dagen: 24/28 van 180 minuten = 154,2857 minuten voor gebroken CAK periode - 154,2857 minuten * minuuttarief 0,40 = 61,71 Gemeente Sittard Geleen, maart Pagina 9

10 Bijlage 4 : Voorbeeld CSV Bestand A B C D E F G H I J K L M N O P V F D bbbbbbbbbb22870 P HH H D D bbbbbbbbbb22870 P HH H D D bbbbbbbbbb22870 S HH H D S F D Voor de uitleg van de kolommen zie facturatieprotocol Gemeente Sittard Geleen, maart Pagina 10

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 10 Versie: oktober 2015 2 Facturatieprotocol

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE ZUTPHEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Zutphen Adres s Gravenhof 2, Zutphen E-mailadres info@zutphen.nl Telefoonnummer 14 0575 Declaratieformat

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AALTEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Aalten Adres Markt 7, Aalten E-mailadres gemeente@aalten.nl Telefoonnummer 0543-493333 Declaratieformat

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag

Versie Juni Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Versie 0.4 21 Juni 2016 Voorlopige Handreiking iwmo van de gemeente Den Haag Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toewijzing ondersteuning (Wmo301/302)... 5 2.1 Wmo301 Toewijzing ondersteuning... 5 2.2 Wmo302

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting.

Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Bijlage 4b Interim Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg en Wmo (o.b.v. arrangementsprijzen) met bevoorschotting. Looptijd: Dit interim declaratieprotocol geldt voor de periode

Nadere informatie

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek

Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Handleiding facturering 8 gemeenten Achterhoek Op dit moment ontvangen wij facturen van aanbieders voor geleverde Wmo maatwerkvoorzieningen. Omdat de facturen nog niet voldoen aan de gestelde criteria

Nadere informatie

Nieuwsbrief Peel 6.1 13 februari 2015-3 -

Nieuwsbrief Peel 6.1 13 februari 2015-3 - Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief van 21 januari 2015 jl. hierbij de nader uitgewerkte en bijgestelde richtlijnen met betrekking tot het factureren van geleverde zorg met betrekking tot de nieuwe

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EEMNES Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Eemnes Adres Zuidersingel 1 E-mailadres info@eemnes.nl Telefoonnummer 14 035 De gemeente Eemnes

Nadere informatie

Uitvoeringsvarianten van iwmo

Uitvoeringsvarianten van iwmo Uitvoeringsvarianten van iwmo In 2014 is de iwmo-standaard ontwikkeld waarmee gestandaardiseerde elektronische gegevensuitwisseling mogelijk wordt tussen gemeenten en aanbieders in de nieuwe Wmo. Wat iwmo

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0

Factsheet. Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Factsheet Berichtenverkeer ijw 2.0 en iwmo 2.0 Inleiding Vanaf januari 2017 gaat gemeente Apeldoorn uitsluitend werken met het berichtenverkeer. Bent u nog niet aangesloten op het berichtenverkeer, dan

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.

1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015. Tekstvoorstel m.b.t. facturatie, monitoring en verantwoording A Factureren 1. Zorg kan alleen gedeclareerd worden bij een beschikking voor Maatwerk begeleiding. De tarieven zijn vast tijdens het jaar 2015.;

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

Afspraken over het administratief proces BOV- en Kempengemeenten versie 17-02-2015

Afspraken over het administratief proces BOV- en Kempengemeenten versie 17-02-2015 PROCES OVERGANGSCLIENTEN Totstandkoming, wijziging en beëindiging van opdrachten (vastgelegd in artikel 4) Totstandkoming opdracht. Cliënten waaraan Dienstverlener op grond van de AWBZ op december 04 ondersteuning

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Nieuwsbrief Peel 6.1 WMO 27 maart 2015-4 -

Nieuwsbrief Peel 6.1 WMO 27 maart 2015-4 - Deze nieuwsbrief is opgesteld om u als WMO aanbieder te informeren over de laatste ontwikkelingen. In deze nieuwsbrief vindt u een aantal wijzigingen op de richtlijnen met betrekking tot de facturering,

Nadere informatie

Excel declaratie format

Excel declaratie format Inkoopbureau H-10 Excel declaratie format Invulinstructie voor het gebruik van het Excel Declaratie format voor de jeugdzorg Het Inkoopbureau H-10 14-9-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Excel declaratie

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 Zorgopdracht in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016

Uitleg administratieve proces. Beilen 26 oktober 2016 Uitleg administratieve proces Beilen 26 oktober 2016 onderwerpen Introductie Berichtenverkeer Productcodes Declareren Aanlevering CAK Uitleg Omkatten Vragen Gegevensuitwisseling Wat moet u regelen Aansluiten

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht

Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht Handleiding Factuurcontrole met een WMO303-bericht ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 Van start... 3 1.1 Inleiding... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Invulinstructie WMO 303 bericht

Invulinstructie WMO 303 bericht Invulinstructie WMO 303 bericht Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht bestaat

Nadere informatie

Zorgregelbestanden Handleiding

Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Handleiding Voor: Gemeenten Datum: 31/01/2017 Versie: 1 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 7 Inleiding Het CAK stelt periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg

Declaratieprotocol Forensische Zorg Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie zorgzwaartepakketten en extramurale parameters Datum 22 augustus 2017 Status definitief Versienummer 2.0 Ingangsdatum 1 januari 2018 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017-

NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- ZUID OOST NIEUWSBRIEF Wmo begeleiding UTRECHT - JANUARI 2017- Beste zorgaanbieders, Dit is de tiende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Wmo begeleiding en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken. Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa

Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken. Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa Ook voor de pedicure? Nieuwe eisen en nieuwe technieken Een gezamenlijk initiatief van PodoFile en Melissa Erik Bellaard *WEGA Automatisering Melissa Gerdien Wijnbeek FootFit Foot and Body Care software

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen

Handleiding. Curasoft. Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Handleiding Verwerken van DBC-declaraties en -facturen -1/5- Verwerken van DBC-declaraties en -facturen Voor DBC-declaraties en facturen is het mogelijk om: De gemaakte declaraties en facturen in te zien.

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie iwmo303 Het bericht iwmo303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de WMO te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie

Werkafsprakenboek Maatwerkvoorziening Ondersteuning Westelijke Mijnstreek

Werkafsprakenboek Maatwerkvoorziening Ondersteuning Westelijke Mijnstreek Werkafsprakenboek Maatwerkvoorziening Ondersteuning Westelijke Mijnstreek Versie 3 Update d.d. 10-07-2017 1 Wijzigingen in werkafsprakenboek Overzicht wijzigingen op oorspronkelijke versie. 20-12-2016

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat WMO303 Excel formaat Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Excel- formaat... 3 2/5 1 Inleiding In Wmo- Ned is een factuurcontrole opgenomen op basis van het landelijke WMO303- bericht. Hiermee is het mogelijk

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Het bericht WMO303 is het declaratiebericht uit de iwmo-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Wmo declareren. De Exceldefinitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Protocol declaratie en afrekensystematiek Maatwerk voor lokale Wmo en Jeugdhulp November 2015

Protocol declaratie en afrekensystematiek Maatwerk voor lokale Wmo en Jeugdhulp November 2015 Protocol declaratie en afrekensystematiek Maatwerk voor lokale Wmo en Jeugdhulp November 2015 Opgesteld door: Anneke Renckens Zorg-Lokaal Pagina 1 van 8 Inleiding Dit protocol beschrijft de afspraken en

Nadere informatie

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers.

Veld: Zorgverlenerscode Lengte: 8 Vul in dit veld de identificerende AGB-code van de zorgverlener, indien bekend. De code bestaat uit acht cijfers. Invulinstructie Exceldefinitie ijw303 Het bericht ijw303 is het declaratiebericht uit de ijw-standaard dat wordt gebruikt om producten binnen de Jeugdwet te declareren. De Excel definitie van dit declaratiebericht

Nadere informatie

ZorgNed Aanvullingen en Uitwerking Declaratieprotocol

ZorgNed Aanvullingen en Uitwerking Declaratieprotocol ZorgNed Aanvullingen en Uitwerking Declaratieprotocol Versie 0.4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Tussentijds op- en afschalen... 4 2.1 Arrangementen met een sextant indeling... 4 2.1.1 Behandeling Individueel

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg, Wmo en Wmo Beschermd Wonen.

Declaratieprotocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg, Wmo en Wmo Beschermd Wonen. Bijlage 4 protocol voor gecontracteerde zorgaanbieders ZiN Jeugdzorg, Wmo en Wmo Beschermd Wonen. In het document Aanvullingen en uitwerkingen protocol op de : https://www.sociaaldomein-maastricht-heuvelland.nl

Nadere informatie

Handleiding Zorgaanbieder module

Handleiding Zorgaanbieder module Handleiding Zorgaanbieder module De oplossing voor het berichtenverkeer in de Jeugd wet. Eenvoudig en simpel voor iedere zorgaanbieder Versie: 1.3 Auteur: Zorgverkeer B.V. Datum: Februari 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toelichting administratief proces maatwerkvoorziening begeleiding

Toelichting administratief proces maatwerkvoorziening begeleiding Toelichting administratief proces maatwerkvoorziening begeleiding 10 november 2014 Peter Verburg / Thijs Terlouw Contractbeheer SWVO 13-11-2014 SWVO Context Fysieke overlegtafel (13 dienstverleners + gemeente)

Nadere informatie

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp)

Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Berichtspecificatie - JW305 (Aanvang Jeugdhulp) Bericht voor meldingsgegevens aanvang Jeugdhulp. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 07 PRODUCTRECORD (geleverd) 27 ZORGZWAARTEPAKKETRECORD (geleverd)

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 13 juli 2017

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw. 13 juli 2017 Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 13 juli 2017 Inhoud Inleiding 4 1 Randvoorwaarden 5 1.1 Uitgangspunten 1.1.1 Geen conversie 1.1.2 Continuïteit

Nadere informatie

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies:

Klik voor veel gestelde vragen op het vraagteken in het allereerste scherm. Of kies: Berichtenapp VNG Open de Berichtenapp via: https://berichtenapp.vng.nl/. Handleiding: zie: https://berichtenapp.vng.nl/handleiding%20berichtenapp.pdf. Deze handleiding staat ook op de site van de VNG,

Nadere informatie

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland

Werkafspraken facturatie voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Werkafspraken facturatie 2017 voor zorgaanbieders jeugdhulp regio Midden-Holland Versie 1 Januari 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Contactinformatie... 3 2.1 Contactgegevens BO NSDMH... 3 2.2 Postadressen

Nadere informatie

iwmo - berichtenstroom

iwmo - berichtenstroom iwmo - berichtenstroom 21-01-2016 Inhoud Inleiding Inhoud bericht Toewijzing Wmo ondersteuning (01 02) Berichtenstroom Toewijzing Wmo ondersteuning retour (01 02) Codes SWVO Toewijzing Wmo ondersteuning

Nadere informatie

Overeenkomst. Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst. Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning Versie 12 januari 2016 pagina 1 van 17 Overeenkomst inzake Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning De ondergetekenden: 1. Gemeente

Nadere informatie

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd

Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Processtappen berichtenverkeer Wmo en Jeugd Inhoud 1 Wmo Casus A: Mevrouw Van Castricum Toegang via Gemeente... 3 Beschikking en toewijzing Wmo-ondersteuning... 3 Start Wmo-ondersteuning... 3 Corrigeren

Nadere informatie

Declaratieprotocol Mondzorg 2015

Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Declaratieprotocol Mondzorg 2015 Behorend bij de Overeenkomst 2015 Achmea - Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Definities Betaalbaarstelling Onder betaalbaarstelling wordt verstaan het daadwerkelijk

Nadere informatie

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw

Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw Protocol: omgaan met productcodelijstwijzigingen en de informatie-uitwisseling in iwmo en ijw 15 november 2017 Versiebeheer Versie Datum Toelichting 2.0 15 november 2017 Deze versie omschrijft het algemene

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Handleiding. Zorgregelbestanden

Handleiding. Zorgregelbestanden Handleiding Zorgregelbestanden Inleiding Wij stellen periodiek een zorgregelbestand beschikbaar aan de gemeenten. Met het zorgregelbestand is het voor u mogelijk om de facturen, die ingediend zijn door

Nadere informatie

Protocol declaratie en afrekensystematiek Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Protocol declaratie en afrekensystematiek Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Protocol declaratie en afrekensystematiek Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Oktober 2014 Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 8 Inleiding Dit protocol beschrijft de afspraken

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO

Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO Implementatieplan van aanvraag tot factuur voor de nieuwe WMO gegevensuitwisseling gemeenten zorgaanbieders mbt onderdeel begeleiding Werkgroep gegevensuitwisseling iwmo Peel 6.1 23-12-2014 Inleiding Ten

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo

Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Overdracht cliëntgegevens AWBZ - Wmo Technische bestandsbeschrijving Output bestanden Afkomstig van: Projectgroep Eenmalige Gegevens Overdracht Auteur(s) Bart op het Veld Datum: 6 mei 2014 Versie: 1.1

Nadere informatie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie

Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie Toelichting inhoudelijke retourcodes bedrijfs- en controleregels Vektis versie 1.3 2012 De inhoud van uw declaratieregel wordt getoetst aan AZR. Dit is het overzicht van de cliëntgegevens, de machtigingen

Nadere informatie

Deelovereenkomst. Maatwerkvoorziening Ondersteuning Overgangsrecht 2015

Deelovereenkomst. Maatwerkvoorziening Ondersteuning Overgangsrecht 2015 Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Ondersteuning Overgangsrecht 2015 Versie 22 september 2014 1 Deelovereenkomst inzake Maatwerkvoorziening Ondersteuning Overgangsrecht 2015 De ondergetekenden: 1. De

Nadere informatie

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking

iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 Functionele uitwerking 1 juli 2015 Functionele uitwerking iwmo-release 2.0 1 / 14 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten Wmo 2.3.

Nadere informatie

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.3 - Vragen in FAQ toegevoegd

Nadere informatie

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten

Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Uniforme declaratieprotocol wijkverpleging en zorg zintuigelijk gehandicapten Definities Betaalbaarstelling Betaling aan een derde in opdracht van de zorgaanbieder Datum beschikbaarstelling retourinformatie

Nadere informatie

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo

Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo Overdracht van cliëntgegevens AWBZ naar Wmo 3 april 2014 Martijn Mallie, projectleider Min. VWS Inleiding 1 januari 2015 AWBZ naar WMO Extramurale begeleiding Persoonlijke verzorging (ong. 5%) (alleen

Nadere informatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie

Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Handleiding Jeugd GGZ registratie en facturatie Algemeen - Het programma is in versie 9.0 geschikt gemaakt voor registratie en declaratie in Jeugd GGZ vanaf 1 januari 2015. De registratiebeginselen voor

Nadere informatie

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC

Bijlage 1. Handleiding declareren logopedie ZH308. Ziekenhuizen/ZBC Bijlage 1 Handleiding declareren logopedie ZH308 Ziekenhuizen/ZBC Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ziekenhuizen

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303

Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie Exceldefinitie WMO303 Invulinstructie bij Berichtenconverter versie 2.x en Exceldefinities WMO303_Versie20- declaratie.xlsx en WMO303_Versie20-factuur.xlsx 1.1 Declaratie of Factuur?...1

Nadere informatie

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2

Informatiemodel Jeugdwet ijw 2.1 versie 1.2 Versiebeheer Versie 1.2 Op 01-12-2016 is bedrijfsregel OP003 toegevoegd. Versie 1.1 Op 19-9-2016 is de volgende wijziging doorgevoerd: OP192 is verduidelijkt Versie 1.0 definitieve versie zoals gepubliceerd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding. Ketenportaal: Corfu

Handleiding. Ketenportaal: Corfu Handleiding Ketenportaal: Corfu pagina 2 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Startpagina 5 1.1 Navigatieknoppen startpagina 5 2 Mijn dossier 6 2.1 Navigatieknoppen Mijn dossier 6 2.2 Mijn gegevens 6 2.3

Nadere informatie

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015

Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015 Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bijeenkomst ZZP-ers 13 oktober 2015 Programma Inleiding (doelen en resultaten): Daphne Kagelmaker en Martina Kames Inkoopproces: Nick Cruts Pauze Contractmanagement:

Nadere informatie

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017

Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Bijlage 2 Handleiding declareren Ergotherapie 2016/2017 Doel van deze handleiding is een overzicht te geven van alle relevante informatie over het declareren door gecontracteerde ergotherapeuten bij Menzis

Nadere informatie

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning)

WMO307 (Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning) Berichtspecificatie - WMO307 (Wmo- BeeindigingMutatieOndersteuning) Bericht voor beëindiging en mutatiegegevens Wmo-ondersteuning. # Record 01 VOORLOOPRECORD 02 CLIENTRECORD 06 MUTATIE PRODUCTRECORD 29

Nadere informatie

PROTOCOL ADMINISTRATIE Gemeente Leidschendam-Voorburg Huishoudelijke Ondersteuning (HO) WMO 2017

PROTOCOL ADMINISTRATIE Gemeente Leidschendam-Voorburg Huishoudelijke Ondersteuning (HO) WMO 2017 PROTOCOL ADMINISTRATIE Gemeente Leidschendam-Voorburg Huishoudelijke Ondersteuning (HO) WMO 2017 (versie 1.0: 27 januari 2017) Versie 1.0: 27 januari 2017 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Omschrijvingen

Nadere informatie

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking

ijw-release 2.0 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 Functionele uitwerking 4 juni 2015 Functionele uitwerking ijw-release 2.0 1 / 12 Inhoud 1. Inleiding 2. Uitvoeringsvarianten 2.1. Drie uitvoeringsvarianten 2.2. Nieuwe uitgangspunten 2.3.

Nadere informatie