Inleiding... 1 Cursusoverschrijdende functionaliteit... 3 Mijn cursussen... 3 Mijn Profiel... 4 Mijn agenda... 4 Aanbod...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding... 1 Cursusoverschrijdende functionaliteit... 3 Mijn cursussen... 3 Mijn Profiel... 4 Mijn agenda... 4 Aanbod..."

Transcriptie

1 SNELGIDS MINERVA Inleiding... 1 Cursusoverschrijdende functionaliteit... 3 Mijn cursussen... 3 Mijn Profiel... 4 Mijn agenda... 4 Aanbod... 4 Modules op de cursussite... 5 Documenten... 5 Dropbox... 5 Studentenpublicaties... 6 Oefeningen... 6 Poll... 7 Aankondigingen... 7 Agenda... 8 Links... 8 Gebruikers... 9 Groepen... 9 Forum Beheer Enkele tips Nuttige links en adressen... 12

2 Inleiding Minerva is een elektronisch leerplatform. Dit leerplatform biedt een docent de mogelijkheid om voor de studenten cursuswebsites aan te maken en te beheren. Om Minerva te gebruiken hebt u enkel een computer met internetaansluiting en een webbrowser (Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer,..) nodig. Het platform van is toegankelijk via internet op het webadres U kunt er als student/personeelslid op inloggen met uw CAS-login. Een student kan op de cursuswebsite volgende functies vinden: Cursusbeschrijving: Een beschrijving van de cursus. Documenten: Een ruimte waar cursusmateriaal, opdrachten, presentaties... ter beschikking worden gesteld. Links: Een lijst met nuttige links. Agenda: Een cursusagenda met lessen, taken en deadlines. Aankondigingen: Het mededelingenbord van de cursus. Forums: Discussieforums en documentenruimte. Dropbox: U kunt hier taken inleveren, documenten met de docent uitwisselen. Dit is een directe uitwisseling tussen de docent en student. Oefeningen: Hier kunt u oefeningen met autocorrectie maken. Gebruikers: Een lijst met de namen van de docenten en de andere studenten die in deze cursus zijn ingeschreven. Chat: Een functie waarmee online lessen of spreekuren kunnen worden georganiseerd. Snelgids Minerva 1

3 Als docent kunt u elk van deze modules in- of uitschakelen, en hebt u de extra mogelijkheden voor cursusbeheerders: Statistieken: Hier kunt u allerlei gegevens i.v.m. gebruik van de cursus raadplegen, bv. toegang tot documenten (wie heeft wat gelezen), inhoudelijke wijzigingen (wie heeft welke documenten ingediend),.. Cursusinhoud kopiëren: U kunt veel tijd uitsparen door inhoud van één cursus naar een andere te kopiëren. Cursuseigenschappen: Hier kunt u instellen wie deze cursus mag zien, hoe ingeschreven wordt op de cursus, Daarnaast krijgt u ook toegang tot enkele eigenschappen die op platformniveau ingesteld zijn, maar mogen overschreven worden, bv. het activeren van de optie die studenten toestaat om commentaar toe te voegen bij documenten (dit staat standaard uit). Cursusquotum: Hier kunt u raadplegen hoeveel schijfruimte uw cursus, documentenruimte en groepen toegewezen kregen, en momenteel innemen. De groepsquota kunt u zelf instellen. Cursusstartpagina Snelgids Minerva 2

4 Cursusoverschrijdende functionaliteit Mijn cursussen Na inloggen komt u op deze startpagina: Van hier uit hebt u toegang tot de cursussen, kunt u deze beheren, en hebt u snel toegang tot de andere functionaliteiten van de ELO. Op deze pagina vindt u: Centraal: een lijst met cursussen waarvoor u ingeschreven bent. Klik op een cursus in de lijst om binnen deze cursus te werken, u krijgt dan de op de vorige pagina vermelde cursusstartpagina. U kunt boven deze lijst eventuele platformmededelingen zien. Bovenaan vindt u de cursusoverschrijdende opties: profiel, agenda, berichten en platformbeheer (enkel voor beheerders). Deze tabbladen blijven op elke pagina van de ELO beschikbaar. Via het menu aan de rechterkant kunt u uw cursussen beheren, deze pagina herschikken,.. De cursussen kunnen in categorieën gerangschikt worden. De kleur van het icoon geeft aan als u beheersrechten hebt binnen deze cursus: =beheerder =gebruiker Snelgids Minerva 3

5 Mijn Profiel De informatie van de gebruikersprofielen van Minerva worden gehaald uit de gegevens die de universiteit van al zijn personeel en studenten bijhoudt. Controleer of de gegevens in uw profiel wel degelijk correct zijn. Indien dit niet het geval is, dient u het ICT&O team te verwittigen. U kunt uw profiel aanvullen met een foto. Mijn agenda In Mijn agenda worden alle agenda-items afgebeeld uit de cursussen die voorkomen op de Mijn cursussen pagina, de academische kalender, en uw persoonlijke agenda-items, elk in een ander kleur. De agenda heeft vijf verschillende weergaven, waaronder een die enkel uw persoonlijke items toont. U kunt persoonlijke items toevoegen aan uw agenda, ook terugkerende items zijn mogelijk. Aanbod Hieronder vindt u: Een overzicht van uw onderwijsopdracht. Uw eventuele inschrijvingen als student Cursussites: intekeningen op al dan niet aangemaakte cursussites ; cursussites behorende bij een onderwijsopdracht, een inschrijving als student en een vrije intekening worden hier opgelijst Infosites: intekeningen op al dan niet aangemaakte infosites Snelgids Minerva 4

6 Modules op de cursussite Documenten Hier kunt u bestanden uploaden om ze ter beschikking te stellen van de studenten. U kunt de documenten organiseren in mappen en submappen. Om een document te downloaden op de pc of om het online te consulteren, kan de student klikken op het icoon naast de naam. De afgebeelde bestandenlijst kan geëxporteerd worden naar csv of Excel. Boven de documentenruimte kunt u een inleidende tekst plaatsen, bv. met links naar de meest gebruikte documenten. Om meerdere bestanden in één keer door te sturen kunt u deze verpakken in een zip-bestand, deze wordt automatisch uitgepakt. Dropbox De dropbox is een communicatiemiddel om bestanden tussen studenten en de docent door te geven. Als docent kunt u hiermee gericht bestanden sturen (bestanden in Documenten zijn zichtbaar voor alle studenten van de cursus). Ontvangen bestanden kunnen in mappen ingedeeld worden. De dropbox is daarom het ideale middel om taken in te dienen. Via feedback kunnen zowel lesgever als student commentaar koppelen aan een document. Dropbox-bestanden zijn persoonlijk, laat ze dus sturen naar iedereen die ze moet kunnen inzien (collega s,assistenten,..) Snelgids Minerva 5

7 Studentenpublicaties Hiermee kunnen studenten documenten aan elkaar doorgeven. Oefeningen Met de oefeningenfunctionaliteit kunt u zelftesten maken met verschillende vraagtypes: multiple choice of vraag met één antwoordmogelijkheid multiple response of vraag met meerdere antwoordmogelijkheden invulvelden waar u tekst of getallen dient in te tikken koppelvragen (matching) waarbij u de correcte verbinding dient te maken tussen een reeks voorstellen en een reeks antwoorden open vraag die nadien door de lesgever gequoteerd wordt Eén oefening bevat meerdere vragen die niet noodzakelijk van hetzelfde type zijn. U kunt bij de creatie van een oefening vastleggen: of/hoe de juiste antwoorden weergegeven worden of/wanneer de punten voor de oefening getoond worden of/hoe er feedback op de antwoorden weergegeven wordt U kunt de zichtbaarheid van een oefening beperken in tijd, bv. enkel tijdens de lestijd waarop deze oefening voorzien is. Snelgids Minerva 6

8 Poll Met de poll functionaliteit kunt u op een snelle en eenvoudige manier polsen naar de mening van de studentenpopulatie van de cursus. U kunt korte meerkeuze vragen laten beantwoorden. Iedereen kan slechts eenmaal een antwoord doorgeven. Nadat u geantwoord heeft, kunt u steeds het resultaat bekijken. Aankondigingen Met de functie Aankondigingen kan de docent berichten/aankondigingen/mededelingen in de cursuswebsite plaatsen. De docent kan deze berichten eventueel ook automatisch naar het adres van de studenten sturen. Het is mogelijk aankondigingen te plaatsen die in tijd beperkt zijn. In de linkerkolom staan alle aankondigingen in lijstvorm. Stuur aankondigingen niet altijd per , maar slechts indien echt nodig. Snelgids Minerva 7

9 Agenda In de agenda wordt alle datumgebonden informatie omtrent de cursus geplaatst, gaande van hoorcolleges en practica tot deadlines en studie-uitstappen. De agenda binnen de cursus werkt quasi identiek als "mijn agenda". Het enige verschil is dat er geen mogelijkheid is om persoonlijke agenda items op te slaan en er bijgevolg ook geen tab is om deze te bekijken. U kunt de agenda-items van de academische kalender ook in uw agenda opnemen, door deze functionaliteit te activeren via Cursuseigenschappen. Hierdoor worden de vastgelegde feest- en verlofdagen van de Universiteit Gent toegevoegd aan de kalender. Binnen de agenda kunt u items verslepen om de datum/tijd te veranderen, in week- en dagweergave kunt u via slepen ook de duur aanpassen. De knop Herhalen laat toe om terugkerende items in te geven. Indien u deze wil verwijderen/editeren moet u dit echter nog een voor een doen.. Links Via deze module kunt u hyperlinks delen. U kunt deze per thema in folders onderbrengen. Links worden geopend in een nieuw tabblad. Via Categorieën uitvouwen kunt u alle links in één oogopslag bekijken. Snelgids Minerva 8

10 Gebruikers Wanneer u de tool Gebruikers binnengaat, ziet u de gebruikerslijst, waarmee u de gebruikers van uw cursus kunt beheren (rechten aanpassen en verwijderen). U kunt hier iemand medelesgever maken. Inschrijven Het inschrijven gebeurt in eigen naam. Cursusbeheerders kunnen niet zomaar iemand inschrijven voor hun site. Van zodra u ingeschreven bent in een cursus, bent u gebruiker en staat u in de gebruikerslijst van de cursus. De rol van een gebruiker is per cursus gedefinieerd: in de ene site kan u cursusbeheerder zijn, in een andere begeleider. Een gebruiker moet zich inschrijven voor een cursus, via het tabblad Aanbod 200x-200y. De beheerder kan in de cursuseigenschappen kiezen wanneer studenten en medewerkers in de gebruikerslijst van een cursus komen. Ofwel gebeurt dit automatisch, ofwel passeren de inschrijvingen via een aanvraaglijst die door de cursusbeheerder moet worden goedgekeurd. Groepen Groepen maken het mogelijk om virtuele studie- of werkgroepen te creëren en studenten die een gemeenschappelijke band hebben (bvb een bepaalde taak) te groeperen. Per groep is er een aparte documentenruimte een apart forum en wiki. Binnen deze documentenruimte kunnen studenten vrij bestanden uploaden, en zijn daar dus in principe ook beheerder. Bij de instellingen van een groepsruimte, kunnen (oa.) documenten als privé gezet worden, deze kunnen dan enkel door leden van deze groep gezien worden. Snelgids Minerva 9

11 Forum Het forum is bedoeld om communicatie tussen de verschillende gebruikers van de cursus mogelijk te maken, waarbij de gebruiker vrij is waar en wanneer hij of zij de berichten leest, of deelneemt aan de discussie. Discussies kunnen plat, gestructureerd en genest bekeken worden. Als docent kunt u op elk niveau het forum beheren: forumcategorie, forum, discussie, bericht Indien u de berichten wil modereren kunt u de forum-optie goedkeuring/onmiddellijk plaatsen instellen op het eerste. Met de optie mogen studenten nieuwe discussies starten, kunt u het forum inhoudelijk binnen controle houden. U kunt een forum heel eenvoudig open stellen voor alle leden van een groep. Snelgids Minerva 10

12 Beheer Het beheer van de elektronische leeromgeving gebeurt op verschillende niveaus. Op het hoogste niveau kan de platformbeheerder cursussen, gebruikers beheren, site-instellingen maken, plug-ins activeren, enz.. Enkele van deze instellingen kunnen echter door de cursusbeheerder aangepast worden. Alles is te vinden onder cursuseigenschappen, waar u twee tabbladen aantreft: Algemene cursusinstellingen : de cursusspecifieke instellingen die voor alle cursussen moeten gekozen worden. Platforminstellingen voor cursussen: de platforminstellingen die voor een individuele cursus kunnen aangepast worden. Deze zijn reeds op een standaardwaarde ingesteld door de platformbeheerder. Als docent/cursusbeheerder besteedt u best extra aandacht aan de instellingen onder cursustoegang, waar wordt vastgelegd: Wie de cursus kan bekijken, dit gaat van helemaal niemand tot iedereen op het internet Als/hoe men zichzelf kan inschrijven voor een cursus Als gebruikers zichzelf kunnen uitschrijven voor een cursus Met de instelling Taal kunt u de gebruikte voertaal binnen de cursus aanpassen. Snelgids Minerva 11

13 Enkele tips Log uit na een sessie op Minerva! Plak geen tekst uit Word in een editor, maar verwijder eerst de opmaak: Word voegt namelijk veel overbodige html-code toe. U kunt bv. eerst plakken in notepad, en daar opnieuw kopiëren. Geef uw documenten duidelijke namen, of voorzie ze van een omschrijving in het veld Commentaar. Reduceer de grootte van uw foto s, afbeeldingen in presentaties, door ze te verkleinen naar een aangepast formaat om op het scherm te bekijken. Ook pdf s kunnen aanzienlijk gereduceerd worden in grootte zonder zichtbaar kwaliteitsverlies. Deactiveer de modules die u niet gaat gebruiken. Via de knop bekijken als gewone gebruiker kunt u controleren als uw studenten de juiste modules, documenten,.. te zien krijgen Om problemen te voorkomen gebruikt u voor uw documenten best veilige bestandsnamen: gebruik geen spaties, diakritische karakters (é, ç,...), of andere speciale symbolen (%, &, $,...). Neem tijd voor een korte introductie van Minerva aan uw studenten. Contacteer de helpdesk enkel voor technische vragen, geef graag veel details (wat gebeurt waar, wanneer), voeg indien mogelijk een screenshot toe. Nuttige links en adressen Meer tips, handleidingen,.. vindt u op icto.ugent.be Bij problemen kunt u de helpdesk raadplegen: op het nummer (09264) 8570 via het adres Snelgids Minerva 12

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist

FAQ Moodlewinkel.nl. 1. Algemeen. 2. Manager. 3. Docent. 4. Cursist FAQ Moodlewinkel.nl 1. Algemeen 2. Manager a. Taalinstellingen b. Gebruikers/rechten c. Categorieën/cursussen d. Modules e. Veiligheid 3. Docent a. Cursusbeheer b. Gebruikersbeheer c. Activiteiten d. Bronnen

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Documentatie ELLO:2. Voorwoord

Documentatie ELLO:2. Voorwoord Documentatie ELLO:2 Voorwoord Deze handleiding is geschreven voor ELLO:2, ofwel Eduliga Leeromgeving 2. De Ello versie op het moment van schrijven is 2.21 Geschreven door: Patrick Knoben en Luc Gommans

Nadere informatie

Versie NL-V1.0-JAN 12. Leerlingenhandleiding

Versie NL-V1.0-JAN 12. Leerlingenhandleiding Versie NL-V1.0-JAN 12 Leerlingenhandleiding 1 Copyright 2011 - Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders

Central Station. Handleiding voor applicatiebeheerders Central Station Handleiding voor applicatiebeheerders Versie 2, september 2011 Inhoudsopgave 1 Over deze handleiding... 4 1.1 Doel van deze handleiding...4 1.2 Conventies...4 1.3 Versie...4 1.4 Meer informatie...4

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Handleiding backoffice Shop-app Versie 1.1

Handleiding backoffice Shop-app Versie 1.1 Handleiding backoffice Shop-app Inhoudsopgave Algemene instructies & advies... 3 U dient in ieder geval de volgende pagina s in uw basis inrichting op te nemen:... 3 Overig advies & weetjes:... 3 Inloggen...

Nadere informatie

Document Management Server Gebruikers handleiding

Document Management Server Gebruikers handleiding OpenIMS CE Versie 4.2 Document Management Server Gebruikers handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING...4 1.1 Cliënt specificaties...4 2 INTRODUCTIE OPENIMS CE...5 2.1 Inloggen...5 2.2 Taal

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

I. e-mail... 1 A. opties per e-mail... 1 B. algemene opties voor e-mail... 1 C. archiveren/klasseren... 3 D. concepten... 4 E.

I. e-mail... 1 A. opties per e-mail... 1 B. algemene opties voor e-mail... 1 C. archiveren/klasseren... 3 D. concepten... 4 E. I. e-mail... 1 A. opties per e-mail... 1 B. algemene opties voor e-mail... 1 C. archiveren/klasseren... 3 D. concepten... 4 E. afwezigheidsassistent... 4 F. regels... 5 G. indelen... 5 II. beeld... 6 A.

Nadere informatie

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE

GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE GOOGLE DOCUMENTEN / DRIVE Optie Sportmanagement Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen UGent INLEIDING Voor veel sportfunctionarissen, beleidsmedewerkers

Nadere informatie

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in

De inlogpagina van het CMS wordt nu geladen. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in Handleiding Content 2 MS Gefeliciteerd met uw keuze voor Content 2 MS, het CMS van Eye for your Vision. Met ons CMS kunt u heel eenvoudig, zonder kennis van de onderliggende techniek, de inhoud van uw

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding Cubigo MKB

Handleiding Cubigo MKB Handleiding MKB Wij heten u hartelijk welkom bij, het platform waar de verbinding wordt gelegd tussen burgers, instellingen, bedrijven en verenigingen op een eenvoudige en gebruikersvriendelijke wijze.

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING DOCENTEN DOCENTEN INLEIDING Beste docent, Bedankt voor het downloaden van de Ephorus Gebruikershandleiding. Als u vragen heeft, neemt u dan contact op met de Ephorus key user binnen uw onderwijsinstelling. U vindt

Nadere informatie

Handleiding AndoMail met Zarafa

Handleiding AndoMail met Zarafa Handleiding AndoMail met Zarafa Inhoud AndoLan - Zarafa Webmail (e-mail)...3 1 Webmail met AndoMail...3 1.2 Nieuwe e-mail versturen...4 1.3 Een bijlage toevoegen...6 2 Een e-mailadres opzoeken / adresboek...7

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer:

Outlook. Outlook instellen met hosted exchange 2010. Auteur: Kris Banken. Datum: 15 september 2014. Versie 3.1. Versiebeheer: Outlook Outlook instellen met hosted exchange 2010 Auteur: Kris Banken Datum: 15 september 2014 Versie 3.1 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Aard van aanpassing 0.1 15 juli 2013 Jens Heusdens Aanmaak van

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING

MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MICROSOFT OUTLOOK 2000 EEN INLEIDING MTSO-INFO 11 DIMITRI MORTELMANS 1999 Faculteit PSW Universiteit Antwerpen Contact: prof. dr. Dimitri Mortelmans (dimitri.mortelmans@ua.ac.be) Tel : +32 (03) 820.28.53

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2

Versie 1.0 dd.14-3-2011. Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Versie 1.0 dd.14-3-2011 Beheerderhandleiding MobiDM 3.6.2 Index 1. INLEIDING... 2 1.1. GEBRUIKTE SYMBOLEN... 2 1.2. UW DIENSTVERLENER... 3 2. INGEBRUIKNAME MOBIDM... 3 2.1. ALGEMEEN... 3 2.2. INLOGGEN...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen

Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Gebruikershandleiding ChainWise 7.5 algemeen Versie: 7.5 Datum: september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 6 2 Achtergrond van ChainWise Procesoptimalisatie... 7 2.1 ChainWise Procesoptimalisatie: de

Nadere informatie

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5

Handleiding Ruitenburg Online. Cliënt versie 3.5 Handleiding Ruitenburg Online Cliënt versie 3.5 2005-2012 Pink Web Applications B.V. Alle rechten voorbehouden. Deze uitgave is alleen bedoeld voor klanten van Pink Web Applications B.V. met een abonnement

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie