The innovation accelerator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The innovation accelerator"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Nederland dé esociety van de wereld The innovation accelerator Inhoudsopgave 2 Inleiding - Nederland dé esociety van de wereld 3 Digitaal meer welvaart en welzijn 4 De Digitale Agenda 6 Zonder glasvezel geen digitale revolutie 7 Glas maakt meer mogelijk 7 esociety Platform: motor van de digitale revolutie 8 De esociety realiseren we samen 10 Randvoorwaarden scheppen 12 Aanmelden als participant 13 Participanten, Bestuur, Raad van Advies 14 Internet laat economieën groeien, stimuleert de werkgelegenheid en draagt bij aan welvaart en welzijn. Wie de digitale revolutie negeert, mist kansen. Om mee te komen in de wereld van vandaag en morgen moeten bedrijven, werkgevers, werknemers, overheden en andere instellingen zo snel mogelijk inspelen op de digitale revolutie. Dat doen ze nog veel te weinig. Nederlandse ondernemers vallen buiten de top 10 van de wereld als het gaat om activiteiten op of via internet. Zo laten ze omzetkansen liggen. Maatschappelijke knelpunten in de zorg, het onderwijs, rond veiligheid en bereikbaarheid kunnen we bovendien effectiever oplossen door beter en slimmer gebruik te maken van supersnel internet. De digitale revolutie is in volle gang. Nederland kan daarbinnen uitgroeien tot dé gedigitaliseerde maatschappij (esociety) van de wereld. Daarmee versterken we onze concurrentiepositie, zijn we als vestigingsland aantrekkelijker en realiseren we tegelijk een duurzame groei. Een supersnelle, toekomstvaste digitale glasvezelinfrastructuur in heel Nederland is daarvoor een absolute randvoorwaarde. Het esociety Platform is een kennis- en actiecommunity, waarin bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke sectoren en de technologiesector gezamenlijk, de esociety in Nederland stimuleren en verder vormgeven. Willem Vermeend, voorzitter Foto: Evert-Jan Daniëls Door sneller internet groeit het BBP Iedere verdubbeling van internetsnelheid = 0,3% groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) Chalmers University, Arthur D. Little, Ericsson 2 3

3 Digitaal meer welvaart en welzijn De Digitale Agenda De digitale revolutie is in volle gang. Technologische ontwikkelingen brengen steeds weer nieuwe mogelijkheden. Bijna iedereen en alles is online met elkaar verbonden. Communiceren, werken, leren, spelen, kopen we doen het steeds meer digitaal via internet. Deze revolutie zet wereldwijd door. Zo groeit de digitale economie zeven keer sneller dan de gewone economie. Internet dringt door tot in de haarvaten van onze maatschappij: de esociety. Vanwege het grote economische en maatschappelijke belang van de verdere digitalisering tot een esociety, steunt en stimuleert ook de Europese Commissie deze met de Digitale Agenda. De Digitale Agenda bevat maatregelen die de randvoorwaarden scheppen voor verdere digitale ontwikkeling in Europa. Snel, goed en vrij digitaal verkeer is daarbij absolute voorwaarde. Maatschappelijk belang van supersnel internet Economisch belang van supersnel internet Er dreigt een groot tekort aan werknemers in de gezondheidszorg; tot 2013 zal de vraag naar zorg stijgen met 1,2 procent tot ongeveer nieuwe arbeidsplaatsen. Online toepassingen (o.a. consultatie / monitoring / behandeling op afstand) maken minder zorgverleners noodzakelijk. (bron: CSP, Evelien Eggink, Debbie Oudijk, Isolde Woittiez, Zorgen voor zorg; ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030, ) Het woon-werkverkeer slibt dicht. Goede online voorzieningen maken meer en beter thuiswerken mogelijk (Het Nieuwe Werken). Meer duurzame energie door online optimalisatie van de energiestromen, intelligente meters, intelligente woningen... Door vergrijzing daalt de arbeidsproductiviteit. Automatisering houdt de arbeidsproductiviteit op peil. Supersnel internet is voorwaarde voor hoogwaardig onderwijs in de kenniseconomie Publieke dienstverlening kan beter, sneller en goedkoper via supersnel internet Consumenten en burgers omarmen de esociety. Smartphones, tablets, digitale televisies, webshoppen, telebankieren het is de gewoonste zaak geworden. De overheid, maatschappelijke sectoren, onderwijs en bedrijfsleven daarentegen spelen hier onvoldoende op in. Terwijl digitale innovatie aantoonbaar economische groei, werkgelegenheid, meer welvaart en welzijn oplevert. Het Platform stimuleert daarom de verdere groei van de esociety. En zet zich bovendien in voor een belangrijke randvoorwaarde: een supersnelle, toekomstvaste digitale infrastructuur. Want net als de industriële revolutie vraagt de digitale revolutie om een nieuwe infrastructuur. Ging het eind 18e eeuw om kanalen voor het goederentransport, in de 21ste eeuw is een landelijke glasvezelinfrastructuur absolute randvoorwaarde voor het toenemend datatransport. Optimaal gebruik van de mogelijkheden die internet biedt (Nederland e-society) leidt tot: Het esociety Platform onderschrijft en ondersteunt de 7 aandachtsgebieden van de Digitale Agenda: Digital Single Market: belemmeringen wegnemen voor online dienstverlening en betalingen in alle EU landen. Interoperability & Standards: stimulering van standaarden om aansluiting van applicaties en voorzieningen te waarborgen. Trust & Security: maatregelen tegen toenemen de cyberaanvallen en online criminaliteit. Very Fast Internet: alle EU inwoners beschikken in 2020 over 30 Mbps internet en 50% over meer dan 100 Mbps. Research & Innovation: bundeling van internationale initiatieven, en investeringen verhogen. Enhaning eskills: investering in e-vaardigheden opdat alle burgers kunnen meedoen. ICT for social challenges: ICT kan bijdragen aan oplossen van sociale knelpunten (zorg, duurzaamheid, publieke dienstverlening, cultuur). De digitale economie groeit zeven maal sneller dan de traditionele economie (Bron: Europese Commissie, mededeling van de commissie over inhoud in de digitale internetmarkt, ) 0,5 tot 1,5% kostenbesparing in zorg-, energie-, transport- en onderwijssector door goed gebruik van eensupersnel breedbandnetwerk (glasvezel) (Bron: OECD, Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy, network developments in support of innovation and user needs, ) Iedere 10% groei in breedbandpenettratie = 1% groei van het Bruto Binnenlands Product (bron: Ericsson Press Release, , n.a.v. onderzoek door Arthur D. Little / Ericsson / Chalmers University) Iedere verdubbeling van internetsnelheid = 0,3% groei van het Bruto Binnenlands Product (bron: Ericsson Press Release, , n.a.v. onderzoek door Arthur D. Little / Ericsson / Chalmers University) Supersnel internet verbetert het vestigingsklimaat versterking van onze internationale concurrentiekracht duurzame economische groei extra werkgelegenheid kwaliteitsverbetering én besparing in zorg, onderwijs en overheidsdiensten Europees investeringsfonds Vanwege het belang van supersnel internet voor de Europese maatschappij en economie, heeft de Europese Commissie een speciaal investeringsfonds opgericht. Het esociety Platform zal zich inspannen om een deel van dit fonds voor Nederland te bestemmen. 4 5

4 Zonder glasvezel geen digitale revolutie Glas maakt meer mogelijk Fueling economic growth Open en online samenwerken wordt gemeengoed. Grote bestanden uitwisselen, streaming video en videoconferencing in HD-kwaliteit gebeurt nu al. Software en bestanden gebruiken we bovendien steeds minder lokaal, maar in the cloud, online op servers op afstand. De hoeveelheid data die we jaarlijks produceren en via internet transporteren groeit enorm. Wereldwijd genereren we dagelijks 2,5 triljoen bytes. Die gegevens komen overal vandaan: van klimaatsensoren, sociale netwerken, digitale foto s, streaming video s en muziek, apparaten die onderling communiceren, gps-signalen, smartphones... Daardoor groeit ook de vraag naar een stabiel en toekomstvast netwerk (vast en mobiel). Een netwerk dat niet alleen razendsnel data kan ontvangen (downloaden), maar ook net zo snel kan verzenden (uploaden). Glasvezel biedt dat en is daarmee hét antwoord op deze groeiende vraag. Glasvezel is niet alleen het antwoord op meer vraag naar hetzelfde. Het biedt tevens nieuwe mogelijkheden. Full HD, 3D en interactieve TV geven televisie kijken een compleet nieuwe ervaring. Het tweede scherm maakt nieuwe interactieve diensten mogelijk. Dankzij glasvezel werkt dit alles soepel en ongestoord. Gaming wordt steeds realistischer, maar niet als beelden haperen. Glasvezel bezorgt de gamer ongestoorde fun. Thuis werken wordt pas echt werkelijkheid met online (video)vergaderen. Zonder hapering online samenwerken aan projecten. Met collega s waar ook ter wereld. Glasvezel maakt het mogelijk. Thuis college volgen en leren in de interactieve leeromgeving. Haarscherp beeld en goed geluid is daarvoor noodzakelijk. Ook als alle huisgenoten op dat moment hetzelfde doen. Zorg op afstand krijgt een extra impuls. Een uitstekende videoverbinding maakt persoonlijk contact op afstand mogelijk. En dat alles omdat alleen glasvezel: de hoogste datasnelheid bereikt net zo snel kan uploaden als downloaden de verbinding niet hoeft te delen met anderen Steeds meer mensen zien de voordelen van glasvezel. Het aantal aansluitingen in Nederland is in 2012 de grens van 1 miljoen gepasseerd. In 2013 worden dat er naar verwachting al 1,7 miljoen. Om de verglazing van Nederland te stimuleren en de toenemende vraag adequaat te beantwoorden, is actieve samenwerking van alle betrokken partijen noodzakelijk. Het esociety Platform is daarvoor de aangewezen plek. 6 7

5 esociety Platform: motor van de digitale revolutie Online applications driven Het esociety Platform is ervan overtuigd dat de verdere digitalisering van de economie en maatschappij, ofwel de esociety, op wereldschaal doorzet. Doelstelling van het platform is om de esociety maximaal te stimuleren en verder vorm te geven, met gebruikmaking van supersnel internet (glasvezel). Wil Nederland zijn toppositie in welvaart en welzijn behouden, dan moeten wij onze eigen esociety maximaal faciliteren. Door kennis, investeringen en infrastructuur daar op af te stemmen. De impact van de digitalisering zal namelijk groter zijn dan die van de Industriële Revolutie. Het is hoog tijd maximaal in te spelen op de Digitale Revolutie. esociety stimuleren en realiseren Het esociety Platform brengt uiteenlopende partijen bij elkaar die gezamenlijk innovatieve ontwikkelingen stimuleren ter bevordering van economische groei, werkgelegenheid en welzijn. Dit zijn innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, digitalisering en supersnel internet. De community voor innovatief digitaal Nederland Het esociety Platform biedt iedereen die aan de slag is of wil met innovatie en digitale toepassingen een unieke kennisomgeving. Een ontmoetingsplaats van en voor: (toekomstige) gebruikers, experts, ontwikkelaars en beleidsmakers om kennis en ervaring uit te wisselen rondom digitale vraagstukken. Als open platform stimuleert en verzorgt het esociety Platform: Kennisontwikkeling Kennisdeling Onderwijs Voorlichting Lobby Activiteiten Het esociety Platform levert zijn bijdrage aan de verdere ontwikkeling van een digitaal Nederland met onder meer: Doorbraak projecten in geselecteerde sectoren met participanten (en alliantie partners) Digitale kennisbank Digitale nieuwsbrief Bijeenkomsten Sectorbijeenkomsten Jaarlijks congres Inner Circles Webinars Bevordering onderwijs, bijvoorbeeld door middel van ontwikkeling internationaal online studieprogramma Internet Business Strategy (Maastricht School of Management). Werkgroepen (kennisontwikkeling) Digital society monitor Uitstekende mogelijkheden om uw kennis van digitale ontwikkelingen te verrijken. En om de ervaring van collega-ondernemers en sectorgenoten te vernemen. Ervaar welke stappen zij al gezet hebben en wat u daarmee kunt. Van planvorming en business cases tot en met implementatie en techniek. 8 9

6 De esociety realiseren we samen De esociety kan alleen goed vorm krijgen als alle betrokken partijen samenwerken met de technologiesector. Dat wil zeggen bedrijfsleven, maatschappelijke sectoren en (lokale) overheid. Het esociety Platform richt zich dan ook op de volgende (e)sectoren: etown Gemeenten vergroten hun maatschappelijke en economische aantrekkelijkheid met goede (digitale) voorzieningen. Bedrijventerreinen met een snelle breedbandinfrastructuur krijgen de voorkeur. Maatschappelijke en culturele instanties verhogen hun kwaliteit en verlagen de kosten door maximaal gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Stads- en winkelcentra worden weer levend met digitale beleving. Supersnel internet is de basis. egovernment Digitale loketten zijn in opmars. Online aanvragen van bouwvergunningen en afspraken voor nieuwe rijbewijzen en paspoorten kennen we. Maar egovernment gaat verder: het digitaliseren van werkprocessen binnen en tussen overheidsinstanties. Met als gevolg: meer efficiency en minder fouten. En noodzakelijk om transparantie te realiseren. Supersnel internet is de basis. ehealth De kosten van de gezondheidszorg moeten omlaag. Maar de kwaliteit moet gelijkblijven of beter. Door meer digitale toepassingen, in juiste verhouding met persoonlijk contact, zijn de gewenste besparingen haalbaar, zonder kwaliteitsverlies. Elektronisch op afstand consulteren, diagnose stellen, behandelen, monitoren, ofwel: zorg op afstand is geen science fiction meer. Supersnel internet is de basis. ebusiness Innovatieve ondernemers weten het al jaren: ebusiness is Big Business. Terwijl traditionele winkels moeite hebben het hoofd boven water te houden, floreren de webshops. Mede doordat zij continu innoveren. Traditionele ondernemingen moeten mee digitaliseren om hun concurrentiepositie te handhaven of heroveren, kosten te besparen en hun kwaliteit & service te vergroten. Supersnel internet is de basis. eeducation Digitale didactiek biedt ongekende mogelijkheden en voordelen. Ook tijd- en plaatsonafhankelijk leren ligt dankzij elearning binnen handbereik. Digitale leermiddelen zijn bovendien aantrekkelijker (multimediaal), effectiever, makkelijker te actualiseren en goedkoper te produceren en distribueren. De universiteiten van Harvard, Oxford en sinds kort ook Leiden geven online colleges. Supersnel internet is de basis. eenergy In de wedloop tussen toenemend verbruik en besparing, is innovatieve technologie het antwoord. Smart grids zorgen voor slim energiemanagement. Binnenkort geeft de slimme meterkast een seintje wanneer het voordeligste moment aanbreekt om de elektrische auto op te laden. Supersnel internet is de basis. eentertainment Steeds snellere computers en spelconsoles, steeds hogere beeldschermresoluties, 3D, full HD, internet als de mogelijkheden van nieuwe technologie ergens ongekend zijn, dan is het wel in de entertainmentsector. Al die nieuwe mogelijkheden en (spel)ervaringen slurpen bandbreedte. Supersnel internet is de basis

7 Nederland moet uitgroeien tot het esociety land van de wereld Participanten, Bestuur, Raad van Advies Raad van Advies Volgens nationale en internationale voorspellingen zal de Nederlandse economie Het esociety Platform is een stichting met participanten, bestuur en Raad van Ad- de komende jaren lage groeicijfers laten zien. Toverformules om onze economie op vies. te peppen en harder te laten groeien bestaan niet. Niettemin wijzen internationale economische analyses uit dat het wel degelijk mogelijk de kans op extra groei te vergroten door volop en breed in te zetten op de digitalisering van ons bedrijfsleven, Participanten Participanten zijn leden uit de sectoren: infrastructuur, technologie, lagere overhe- Jan Buné Elco Brinkman The cloud enabler overheden, onderwijs, zorginstellingen, enz. Internet laat economieën groeien. De online wereld stimuleert de werkgelegenheid, schept nieuwe banen en draagt bij aan welvaart en welzijn. Wie de digitale revolutie negeert, mist kansen. Deze revolutie is in volle gang. Voor Nederland ligt er de uitdaging om een koppositie na te streven op het terrein van digitale toepassingen. Ons land zou moeten uit te groeien tot dé esociety van de wereld. Daarmee versterken we onze concurrentiepositie, zijn we als vestigingsland aantrekkelijker en realiseren we tegelijk een duurzame groei. Voorwaarde is wel dat we de Digitale Agenda uitvoeren. Dat wil zeggen: al die inspanningen en investeringen doen die nodig zijn om de voordelen van ICT, internet en digitalisering voor de maatschappij en onze economie volledig te benutten. Een supersnelle, toekomstvaste glasvezelinfrastructuur in heel Nederland maakt daar onderdeel van uit. Optimale digitale voorzieningen in Nederland leveren een belangrijke bijdrage aan: Een versterking van onze internationale concurrentiekracht, duurzame economische groei extra werkgelegenheid kwaliteitsverbetering én besparing in zorg, onderwijs en overheidsdiensten den, onderzoek, media, woningbouw. Ook andere partijen die zich, bijvoorbeeld als (toekomstig) gebruiker, verbonden voelen met de doelstellingen van het Platform zijn van harte welkom als participant. Zie voor het actuele overzicht van participanten Bestuur Het bestuur wordt gekozen uit de participanten. Raad van Advies Sleutelfiguren uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven die de doelstellingen van het Platform een warm hart toedragen staan de stichting met raad en daad bij in de Raad van Advies Bestuur Maxime Verhagen Jan Ploegmakers Adjiedj Bakas Afke Verschaart Foto: Evert-Jan Daniëls Foto: Titus Brein Foto: William Rutten Willem Vermeend Voorzitter Jan Davids Vice-Voorzitter Karel Helsen Secretaris Marco Vrijburg Penningmeester Jaap Doeleman Henkjan Smits Edgar van Essen Luuk Pals Marco de Rooij Frits Bussemaker 12 13

8 Neem deel aan de esociety With the speed of light Ontdek de mogelijkheden en voordelen van de digitale revolutie voor uw organisatie of branche. Word participant van het esociety Platform en ontmoet experts, beleidsmakers, ontwikkelaars, sectorgenoten en collega-ondernemers om te vernemen hoe u met supersnel internet aan de slag kunt. Het esociety Platform biedt u alle kennis en ervaring die u nodig heeft. U kunt zich aanmelden als: Reguliere participant De participatievorm voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen met meer dan 5 werknemers. Als reguliere participant kunnen twee werknemers van uw organisatie kosteloos aan alle algemene activiteiten deelnemen en hebben alle werknemers toegang tot de volledige website. U betaalt jaarlijks 1.750,- en eenmalig 1.000,- inschrijfkosten.* Onderwijsinstelling Primair en Secundair De participatievorm voor onderwijsinstellingen in het basis- of middelbaar onderwijs. Per onderwijsinstelling kan één werknemer kosteloos aan alle algemene activiteiten deelnemen en hebben alle werknemers toegang tot de volledige website. U betaalt eenmalig 250,- Belangenvereniging De participatievorm voor belangenverenigingen. Twee werknemers van uw vereniging kunnen kosteloos aan alle algemene activiteiten deelnemen en alle werknemers hebben toegang tot de volledige website. Bij uw organisatie aangesloten bedrijven en instellingen kunnen met korting participeren, krijgen volledige toegang tot de website en kunnen tevens met twee werknemers kosteloos deelnemen aan alle algemene activiteiten. Als overkoepelend orgaan betaalt u 5.000,- per jaar en eenmalig 1.000,- inschrijfkosten. Bij uw organisatie aangesloten bedrijven en instellingen betalen jaarlijks 1.000,- in plaats van 1.750,- en géén inschrijfkosten!* SOHO participant De participatievorm voor bedrijven en organisaties tot 5 werknemers. Als SOHO participant kan één werknemer kosteloos aan alle algemene activiteiten deelnemen en hebben alle werknemers toegang tot de volledige website. U betaalt jaarlijks 500,- en eenmalig 500,- inschrijfkosten.* Onderwijsinstelling HBO en Universitair De participatievorm voor onderwijsinstellingen in het HBO of Universitair onderwijs. Per onderwijsinstelling kan één werknemer kosteloos aan alle algemene activiteiten deelnemen en hebben alle werknemers toegang tot de volledige website. U betaalt eenmalig 750,- ZZP er / Eenmanszaak De participatievorm voor ZZP ers en eenmanszaken. U kunt kosteloos deelnemen aan alle algemene activiteiten en u heeft toegang tot de volledige website. U betaalt jaarlijks 250,- en eenmalig 250 inschrijfkosten.* Kennispartner Als kennispartner bent u de aangewezen organisatie om kennis mee uit te wisselen. Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden. In overleg bepalen we of er een basis is om samen te werken en kennis uit te wisselen. * De jaarlijkse bijdrage wordt pro-rato verrekend naar maand van inschrijving. Alle genoemde prijzen gelden voor 2013 en zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie op Daar kunt u zich tevens aanmelden voor onze nieuwsbrief. Of stuur een naar 14 15

9 Online applications driven Fueling economic growth With the speed of light The innovation accelerator The cloud Enabler esociety Platform Het esociety Platform brengt uiteenlopende partijen bij elkaar die gezamenlijk innovatieve ontwikkelingen stimuleren ter bevordering van economische groei, werkgelegenheid en welzijn. Dit zijn innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, digitalisering en supersnel internet. Doelstelling van het platform is om de esociety maximaal te stimuleren en verder vorm te geven, met gebruikmaking van supersnel internet (glasvezel). esociety Platform Amersfoortsestraatweg KA Naarden Tel:

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Bijeenkomst ZLTO 15 december 2015 Wanroij 1 Coöperatie is opgericht Hugo Bens Voorzitter Agrarisch Frans van Schayik Vice-voorzitter Industrie / bedrijven Noud van

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten Voor bedrijven, instellingen en consumenten

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Glasvezel in Rivierenland

Glasvezel in Rivierenland Glasvezel Verbinding in elke (glas)vezel Glasvezel in Rivierenland Start gepland in 2018! Lingewaal Culemborg Start gepland Burenin 2018! Geldermalsen Glasvezel in Rivierenland Tiel Neerijnen West Maas

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 29.5.2012 2011/0299(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie industrie,

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco

Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Internet of Everything (IoE) Top 10 inzichten uit de Value at Stake-analyse (Analyse potentiële waarde) van IoE voor de publieke sector door Cisco Joseph Bradley Christopher Reberger Amitabh Dixit Vishal

Nadere informatie

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u?

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u? Ricardo Krikke Agenda Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet De rol van Kenniswijk hierin Welke mogelijkheden biedt het u? Wat is Kenniswijk Project van overheid Missie: realiseren van consumentenmarkt

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden

Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden (ook in het buitengebied) Plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen 19 maart 2012 Bert Nijboer Algemeen Directeur 1 17 Visie, ambitie en strategie Visie De visie

Nadere informatie

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo

Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Nieuw Portfolio UPC Business - SoHo Per 4 september 2013 Slimme pakketten, lage prijzen Flexibiliteit en transparantie Meer ondernemers op het Digital Network van UPC Training helpt vooral wanneer mensen

Nadere informatie

Vodafone Skype for Business

Vodafone Skype for Business Vodafone Skype for Business Whitepaper Skype for Business Vodafone Power to you Whitepaper Skype for Business 1 Slimmer samenwerken met Skype for Business Mensen en organisaties communiceren anders dan

Nadere informatie

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020

DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 DIGITAAL WERKEN OP WEG NAAR 2020 Doclogic Full Service Partner Digitaal Werken Richard Dobbe Senior Sales Consultant Even voorstellen Doclogic 1999-2009 Decos Richard Dobbe Senior Sales Consultant Autonomy

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt 2 inleiding De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is onder invloed van de schuldencrisis in een nieuwe recessie beland; de economische

Nadere informatie

Innovatief Aanleggen

Innovatief Aanleggen Innovatief Aanleggen 1 18 Glasvezel: Het netwerk van de toekomst 2 18 Over Reggefiber Opgericht in 2005 Bouwt en exploiteert glasvezelnetwerken in Nederland (FttH) Sinds 19 december 2008 joint venture

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE

LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW WEBSITE MAKEN EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE GOOGLE ZOEKMACHINES WIJ LEVEREN Complete Website Bouw en

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Digitale Infrastructuur Nederland

Digitale Infrastructuur Nederland Digitale Infrastructuur Nederland ?? Thema s Voorlichting Uitleg en duiding van thema s naar politiek, overheid, bedrijfsleven en publiek. Versterken van de positie van Nederland als vestigingsplaats voor

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

Checklist voor een flexibele leeromgeving. Flexibele stroomvoorziening. collegezaal universiteit.

Checklist voor een flexibele leeromgeving. Flexibele stroomvoorziening. collegezaal universiteit. Checklist voor een flexibele leeromgeving Flexibele stroomvoorziening. collegezaal universiteit. Flexibel leren vraagt om een flexibele leeromgeving Het ontwerpen van werk- en leeromgevingen die meegroeien

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services

Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services Factsheet CLOUD CONSULTANCY Managed Services CLOUD CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie.

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor studenten - online service voor organisatie en verkoop - maakt u de boekenlijst? doen wij de rest! Smartreaders is de slimme en kostenbesparende oplossing voor de organisatie

Nadere informatie

Op 14 mei a.s. organiseert Microsoft op het hoofdkantoor in Schiphol een branche-specifiek evenement voor de gezondheidszorg.

Op 14 mei a.s. organiseert Microsoft op het hoofdkantoor in Schiphol een branche-specifiek evenement voor de gezondheidszorg. Asset 1 van 5 Groei en benut kansen. ERP voor uw branche Gepubliceerd op 10 march 2014 Branche-specifieke events met als invalshoek: hoe een ERP systeem groei stimuleert en kansen creëert. U wilt verder

Nadere informatie

HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT

HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT HELDER HET ZAKELIJKE ABONNEMENT WAARBIJ Ú DE TOUWTJES IN HANDEN HEEFT U weet als ondernemer zelf wat het beste is voor uw bedrijf. Daarom geven we u met ons nieuwe zakelijke abonnement Helder graag de

Nadere informatie

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant

Inhoud Tien jaar Economische Barometer Breda Kenniseconomie Visie 2011 Rabobank Stand van zaken Breda Breda & West-Brabant Van harte welkom! Programma 19:00 Ontvangst 19:30 Opening door Paul Rüpp 19:35 Presentatie resultaten Willem-Peter Kriek 20:00 Uit de praktijk: Bart van Nuland, Lansto BV 20:15 Uit de praktijk: Jeroen

Nadere informatie

Impact Cloud computing

Impact Cloud computing Impact Cloud computing op de Nederlandse zakelijke markt De impact van Cloud Computing op de Nederlandse zakelijke markt De economische omstandigheden zijn uitdagend. Nederland is en bedrijven informatietechnologie

Nadere informatie

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG?

WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? WAAROM OFFICE 365 BINNEN ZORG? SOCIAAL INTRANET EN DIGITALE WERKPLEK VOOR DE ZORGVERLENER Office 365 is een veilig platform die als dienst afgenomen kan worden en bijvoorbeeld ingezet kan worden als Digitale

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015.

Dames en heren, 1 DVHN, 9 september 2015. Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, opening bijeenkomst Klantengroep Samenwerking Noord (Holland Web Week), Groningen, 16 september 2015 Dames en heren, Goed nieuws is geen nieuws, zeggen

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n Deelnemen aan of samenwerken met Stedenlink? Stichting Stedenlink nodigt gemeenten en provincies uit deel te nemen aan haar kennisnetwerk. Neem een bezoekje aan de website, meld u aan voor de nieuwsbrief

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop -

smartreaders printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books voor cursisten - online service voor organisatie en verkoop - printed readers en e-books Smartreaders is de slimme en kostenbesparende online service voor de verkoop van uw readers,

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen

KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen KPN ÉÉN Op weg naar ICT zonder zorgen Op weg naar ICT zonder zorgen Onze maatschappij verandert razendsnel onder invloed van technologische ontwikkelingen. De scheiding tussen de fysieke en virtuele wereld

Nadere informatie

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag

We stemmen uw cloud-verbruik automatisch af op de vraag Managed Services Managed Services We geven gedegen advies over ontwerp, integratie, bouw en beheer van schaalbare platformen op basis van cloud-technologie. Cloud computing vormt het fundament van elk

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren.

Ik hoop dus dat dit congres nieuwe ideeën gaat opleveren. Alleen de uitgesproken tekst geldt. Toespraak bij de opening van het Innoversum Innovatiecongres door Commissaris van de Koningin, drs. Ank Bijleveld-Schouten, op woensdag 25 mei 2011 om 9:20 te Enschede.

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services

Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services Factsheet CLOUD MANAGEMENT Managed Services CLOUD MANAGEMENT Managed Services Met Cloud Management beheren we uw cloud-omgeving en ontzorgen we u 24x7. De ontwikkelingen binnen cloud computing volgen elkaar

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

Ready Finance Tech Guide Retail Banken. Vodafone Power to you BANK SALDO Overschrijven. Status. Accounts

Ready Finance Tech Guide Retail Banken. Vodafone Power to you BANK SALDO Overschrijven. Status. Accounts Ready Finance Tech Guide Retail Banken Vodafone Power to you BANK SALDO 2.315 Overschrijven Status Accounts 2 Inhoud Hoofdstuk 1 De kansen samengevat Hoofdstuk 2 De kansen samengevat Hoofdstuk 3 De kansen

Nadere informatie

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u?

Glasvezel in Staphorst! Ook voor u? Op dit moment is er op de industrieterreinen De Baarge & De Esch een leidingnetwerk gereed gemaakt voor het actief maken van glasvezel infrastructuur. De realisatie hiervan geschied door Smartconnect Networks.

Nadere informatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie

Missie en visie. BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG 2016 Missie en visie BTG/TGG verbindt organisaties in hun gezamenlijke belangen in het domein van ICT en telecommunicatie BTG/TGG organiseert hiertoe: Structurele lobby tussen overheid, leveranciers

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011

ICT & ehealth. Programmadirecteur Innovatie & ICT. Ellen Maat. Utrecht, 09-02-2011 ICT & ehealth Programmadirecteur Innovatie & ICT Ellen Maat Utrecht, 09-02-2011 Uitdagingen voor de toekomst Behoud van kwaliteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van zorg 2 Increase in chronic illnesses

Nadere informatie

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio.

uitgroeien tot een Vlaamse, Europese en internationale topregio met economische creativiteit als concept voor meer welvaart en welzijn in de regio. Flanders Smart Hub 1. Waarom dit project? 2. Wie maakt deel uit van dit project? 3. Vanwaar komt de naam? 4. Het vertrekpunt van het project 5. Actiedomeinen 6. Wat zijn onze doelstellingen? 7. Logistiek

Nadere informatie

Green IT. Duurzaam Middelbaar Beroeps- Onderwijs

Green IT. Duurzaam Middelbaar Beroeps- Onderwijs Green IT Rob de Vrind Duurzaam Middelbaar Beroeps- Onderwijs We hebben een prachtige wereld waar we zuinig op moeten zijn Kijk maar hoe mooi de wereld is Kijk maar hoe mooi de wereld is Kijk maar hoe mooi

Nadere informatie

Nelly Oudshoorn: Geef gebruikers een grotere plaats in het innovatiebeleid.

Nelly Oudshoorn: Geef gebruikers een grotere plaats in het innovatiebeleid. Nelly Oudshoorn: Geef gebruikers een grotere plaats in het innovatiebeleid. 1 Passieve consument passé de gebruiker als actieve ontwikkelaar Het gangbare beeld van gebruikers heeft een update nodig. Gebruikers

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie

3.2 De omvang van de werkgelegenheid

3.2 De omvang van de werkgelegenheid 3.2 De omvang van de werkgelegenheid Particuliere bedrijven en overheidsbedrijven nemen mensen in dienst. Collectieve sector = Semicollectieve sector = De overheden op landelijk, provinciaal en lokaal

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo SHARPEN Empower people to get work done Make it SimplySo Simply So: get work done Aanname: SharePoint online (Office 365) is te complex in gebruik voor MKB bedrijven, zelfs als alleen de basis functionaliteiten

Nadere informatie

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden -

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - PREMIUM & BASIS ABONNEMENT - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - Premium & Basis Belangrijkste verschillen. Met groepskracht presenteren levert extra bezoekers. RTV Maastricht faciliteert deze

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

De toekomst van bereikbaarheid

De toekomst van bereikbaarheid De toekomst van bereikbaarheid www.detron.nl De toekomst van bereikbaarheid De wereld verandert. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Mensen werken steeds vaker samen in virtuele omgevingen

Nadere informatie

Smart Energy Systems Op weg naar een energiediensten economie

Smart Energy Systems Op weg naar een energiediensten economie Smart Energy Systems Op weg naar een energiediensten economie Suzanne van Kooten 26 november 2012 9 februari 2012 De Energietransitie Vraag naar energie blijft stijgen Aandeel duurzaam moet omhoog De Energietransitie

Nadere informatie

Breedband in héél Rivierenland

Breedband in héél Rivierenland Contractgestuurde Dienstverlening Breedband Verbinding in elke (glas)vezel Breedband in héél Rivierenland Het komt eraan! Geldermalsen Breedband in héél Tiel Rivierenland Lingewaal Culemborg Het komt eraan!

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl

The Netherlands of 2040. www.nl2040.nl The Netherlands of 2040 www.nl2040.nl 1 Tijden veranderen 2 Tijden veranderen 3 Nieuwe CPB scenario studie Vraag Waarmee verdienen we ons brood in 2040? Aanpak Scenario s, geven inzicht in onzekerheid

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Master Of Code voor haar opdrachtgevers

Master Of Code voor haar opdrachtgevers Master Of Code voor haar opdrachtgevers nov12 Een trend: mobiel in zakelijk verkeer Een trend: mobiel in zakelijk verkeer(2) 1,6 miljoen x online boekjes bekeken waarvan 600.000 keer via mobiele apparaten

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Victor-Jan Leurs ceo

Victor-Jan Leurs ceo Victor-Jan Leurs ceo Wie is Caase? ontstaan uit Computer SOS (1988) 4 vestigingen, 80 medewerkers The Cloud Integrator in Benelux Partner Van Microsoft & IBM Belangrijkste Benelux partner van Google Wat

Nadere informatie

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken.

Mobiele technologie zorgt ervoor dat je met een smartphone en tablet en draadloos op een laptop of computer kunt werken. Informatie- en communicatietechnologie Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is de techniek om informatie te verzamelen, op te slaan, weer te geven en uit te wisselen. Dit kan door geluid, tekst,

Nadere informatie

Datacenter Netwerk Trends in Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research

Datacenter Netwerk Trends in Nederland. Peter Vermeulen Pb7 Research Datacenter Netwerk Trends in Nederland Peter Vermeulen Pb7 Research Agenda Over het onderzoek Impact van IT trends op het datacenter Investeren in het datacentrum van morgen Visie en draagvlak Conclusies

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake

E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake E-participatie via sociale media: hoe doe je dat? Door: Janine Bake Kijkt u eens om u heen, zit u ook met een computer, mobiele telefoon, misschien wel twee en mogelijk ook nog andere type computer zoals

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

Managed Video Services

Managed Video Services Het belangrijkste deel van een boodschap wordt overgebracht door non-verbale communicatie Managed Video Services powered by video communication coming close to reality 1Multipoint videocommunicatie Een

Nadere informatie

VVBS Webservices. De onderneming voor al uw internetzaken!

VVBS Webservices. De onderneming voor al uw internetzaken! VVBS Webservices De onderneming voor al uw internetzaken! VVBS Webservices Vormgeving van uw website Bouwen van websites en intranet Onderhoud van websites en intranet Services - copywriting, eindredactie,

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau

Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau Factsheet KICKSTARTERS Mirabeau KICKSTARTERS We lanceren binnen twee maanden een nieuw digitaal platform waarmee u in hoog tempo business value genereert. De digitale transformatie is in volle gang. Consumenten

Nadere informatie

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf Januari 2016 Justin Jansen, Erasmus Universiteit Rotterdam Occo Roelofsen, McKinsey & Company Poll: Hoe gaat het met ondernemerschap in Nederland?

Nadere informatie

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING

EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING EEN RAZENDSNELLE GLASVEZELVERBINDING BEDRIJVENTERREIN CORPUS DEN HOORN-ZUID LUNCHBIJEENKOMST 23 JANUARI Zie achterzijde EEN LAAGDREMPELIG EN BETROUWBAAR GLASVEZELNETWERK Toen in 2003 de gemeente Groningen

Nadere informatie

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem?

17-7-2014. Waarom glasvezel? Agenda. Waarom wordt dat een probleem? Agenda Opening avond voorzitter Presentatie: Waarom Glasvezel Pauze (uitdelen vragenformulier en folder) Discussie en vragen Nawoord voorzitter Einde Waarom glasvezel? Waarom is aanleg van glasvezel nodig?

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Hier > nu > ervaren provider

Hier > nu > ervaren provider www.plinq.nl Hier > nu > ervaren provider Wist u dat.. De gemiddelde wachttijd voor onze klantenservice PLINQ is een zelfstandige serviceprovider actief in heel Nederland. Al onder de 50 seconden ligt.

Nadere informatie