The innovation accelerator

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "The innovation accelerator"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave Nederland dé esociety van de wereld The innovation accelerator Inhoudsopgave 2 Inleiding - Nederland dé esociety van de wereld 3 Digitaal meer welvaart en welzijn 4 De Digitale Agenda 6 Zonder glasvezel geen digitale revolutie 7 Glas maakt meer mogelijk 7 esociety Platform: motor van de digitale revolutie 8 De esociety realiseren we samen 10 Randvoorwaarden scheppen 12 Aanmelden als participant 13 Participanten, Bestuur, Raad van Advies 14 Internet laat economieën groeien, stimuleert de werkgelegenheid en draagt bij aan welvaart en welzijn. Wie de digitale revolutie negeert, mist kansen. Om mee te komen in de wereld van vandaag en morgen moeten bedrijven, werkgevers, werknemers, overheden en andere instellingen zo snel mogelijk inspelen op de digitale revolutie. Dat doen ze nog veel te weinig. Nederlandse ondernemers vallen buiten de top 10 van de wereld als het gaat om activiteiten op of via internet. Zo laten ze omzetkansen liggen. Maatschappelijke knelpunten in de zorg, het onderwijs, rond veiligheid en bereikbaarheid kunnen we bovendien effectiever oplossen door beter en slimmer gebruik te maken van supersnel internet. De digitale revolutie is in volle gang. Nederland kan daarbinnen uitgroeien tot dé gedigitaliseerde maatschappij (esociety) van de wereld. Daarmee versterken we onze concurrentiepositie, zijn we als vestigingsland aantrekkelijker en realiseren we tegelijk een duurzame groei. Een supersnelle, toekomstvaste digitale glasvezelinfrastructuur in heel Nederland is daarvoor een absolute randvoorwaarde. Het esociety Platform is een kennis- en actiecommunity, waarin bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke sectoren en de technologiesector gezamenlijk, de esociety in Nederland stimuleren en verder vormgeven. Willem Vermeend, voorzitter Foto: Evert-Jan Daniëls Door sneller internet groeit het BBP Iedere verdubbeling van internetsnelheid = 0,3% groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) Chalmers University, Arthur D. Little, Ericsson 2 3

3 Digitaal meer welvaart en welzijn De Digitale Agenda De digitale revolutie is in volle gang. Technologische ontwikkelingen brengen steeds weer nieuwe mogelijkheden. Bijna iedereen en alles is online met elkaar verbonden. Communiceren, werken, leren, spelen, kopen we doen het steeds meer digitaal via internet. Deze revolutie zet wereldwijd door. Zo groeit de digitale economie zeven keer sneller dan de gewone economie. Internet dringt door tot in de haarvaten van onze maatschappij: de esociety. Vanwege het grote economische en maatschappelijke belang van de verdere digitalisering tot een esociety, steunt en stimuleert ook de Europese Commissie deze met de Digitale Agenda. De Digitale Agenda bevat maatregelen die de randvoorwaarden scheppen voor verdere digitale ontwikkeling in Europa. Snel, goed en vrij digitaal verkeer is daarbij absolute voorwaarde. Maatschappelijk belang van supersnel internet Economisch belang van supersnel internet Er dreigt een groot tekort aan werknemers in de gezondheidszorg; tot 2013 zal de vraag naar zorg stijgen met 1,2 procent tot ongeveer nieuwe arbeidsplaatsen. Online toepassingen (o.a. consultatie / monitoring / behandeling op afstand) maken minder zorgverleners noodzakelijk. (bron: CSP, Evelien Eggink, Debbie Oudijk, Isolde Woittiez, Zorgen voor zorg; ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030, ) Het woon-werkverkeer slibt dicht. Goede online voorzieningen maken meer en beter thuiswerken mogelijk (Het Nieuwe Werken). Meer duurzame energie door online optimalisatie van de energiestromen, intelligente meters, intelligente woningen... Door vergrijzing daalt de arbeidsproductiviteit. Automatisering houdt de arbeidsproductiviteit op peil. Supersnel internet is voorwaarde voor hoogwaardig onderwijs in de kenniseconomie Publieke dienstverlening kan beter, sneller en goedkoper via supersnel internet Consumenten en burgers omarmen de esociety. Smartphones, tablets, digitale televisies, webshoppen, telebankieren het is de gewoonste zaak geworden. De overheid, maatschappelijke sectoren, onderwijs en bedrijfsleven daarentegen spelen hier onvoldoende op in. Terwijl digitale innovatie aantoonbaar economische groei, werkgelegenheid, meer welvaart en welzijn oplevert. Het Platform stimuleert daarom de verdere groei van de esociety. En zet zich bovendien in voor een belangrijke randvoorwaarde: een supersnelle, toekomstvaste digitale infrastructuur. Want net als de industriële revolutie vraagt de digitale revolutie om een nieuwe infrastructuur. Ging het eind 18e eeuw om kanalen voor het goederentransport, in de 21ste eeuw is een landelijke glasvezelinfrastructuur absolute randvoorwaarde voor het toenemend datatransport. Optimaal gebruik van de mogelijkheden die internet biedt (Nederland e-society) leidt tot: Het esociety Platform onderschrijft en ondersteunt de 7 aandachtsgebieden van de Digitale Agenda: Digital Single Market: belemmeringen wegnemen voor online dienstverlening en betalingen in alle EU landen. Interoperability & Standards: stimulering van standaarden om aansluiting van applicaties en voorzieningen te waarborgen. Trust & Security: maatregelen tegen toenemen de cyberaanvallen en online criminaliteit. Very Fast Internet: alle EU inwoners beschikken in 2020 over 30 Mbps internet en 50% over meer dan 100 Mbps. Research & Innovation: bundeling van internationale initiatieven, en investeringen verhogen. Enhaning eskills: investering in e-vaardigheden opdat alle burgers kunnen meedoen. ICT for social challenges: ICT kan bijdragen aan oplossen van sociale knelpunten (zorg, duurzaamheid, publieke dienstverlening, cultuur). De digitale economie groeit zeven maal sneller dan de traditionele economie (Bron: Europese Commissie, mededeling van de commissie over inhoud in de digitale internetmarkt, ) 0,5 tot 1,5% kostenbesparing in zorg-, energie-, transport- en onderwijssector door goed gebruik van eensupersnel breedbandnetwerk (glasvezel) (Bron: OECD, Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy, network developments in support of innovation and user needs, ) Iedere 10% groei in breedbandpenettratie = 1% groei van het Bruto Binnenlands Product (bron: Ericsson Press Release, , n.a.v. onderzoek door Arthur D. Little / Ericsson / Chalmers University) Iedere verdubbeling van internetsnelheid = 0,3% groei van het Bruto Binnenlands Product (bron: Ericsson Press Release, , n.a.v. onderzoek door Arthur D. Little / Ericsson / Chalmers University) Supersnel internet verbetert het vestigingsklimaat versterking van onze internationale concurrentiekracht duurzame economische groei extra werkgelegenheid kwaliteitsverbetering én besparing in zorg, onderwijs en overheidsdiensten Europees investeringsfonds Vanwege het belang van supersnel internet voor de Europese maatschappij en economie, heeft de Europese Commissie een speciaal investeringsfonds opgericht. Het esociety Platform zal zich inspannen om een deel van dit fonds voor Nederland te bestemmen. 4 5

4 Zonder glasvezel geen digitale revolutie Glas maakt meer mogelijk Fueling economic growth Open en online samenwerken wordt gemeengoed. Grote bestanden uitwisselen, streaming video en videoconferencing in HD-kwaliteit gebeurt nu al. Software en bestanden gebruiken we bovendien steeds minder lokaal, maar in the cloud, online op servers op afstand. De hoeveelheid data die we jaarlijks produceren en via internet transporteren groeit enorm. Wereldwijd genereren we dagelijks 2,5 triljoen bytes. Die gegevens komen overal vandaan: van klimaatsensoren, sociale netwerken, digitale foto s, streaming video s en muziek, apparaten die onderling communiceren, gps-signalen, smartphones... Daardoor groeit ook de vraag naar een stabiel en toekomstvast netwerk (vast en mobiel). Een netwerk dat niet alleen razendsnel data kan ontvangen (downloaden), maar ook net zo snel kan verzenden (uploaden). Glasvezel biedt dat en is daarmee hét antwoord op deze groeiende vraag. Glasvezel is niet alleen het antwoord op meer vraag naar hetzelfde. Het biedt tevens nieuwe mogelijkheden. Full HD, 3D en interactieve TV geven televisie kijken een compleet nieuwe ervaring. Het tweede scherm maakt nieuwe interactieve diensten mogelijk. Dankzij glasvezel werkt dit alles soepel en ongestoord. Gaming wordt steeds realistischer, maar niet als beelden haperen. Glasvezel bezorgt de gamer ongestoorde fun. Thuis werken wordt pas echt werkelijkheid met online (video)vergaderen. Zonder hapering online samenwerken aan projecten. Met collega s waar ook ter wereld. Glasvezel maakt het mogelijk. Thuis college volgen en leren in de interactieve leeromgeving. Haarscherp beeld en goed geluid is daarvoor noodzakelijk. Ook als alle huisgenoten op dat moment hetzelfde doen. Zorg op afstand krijgt een extra impuls. Een uitstekende videoverbinding maakt persoonlijk contact op afstand mogelijk. En dat alles omdat alleen glasvezel: de hoogste datasnelheid bereikt net zo snel kan uploaden als downloaden de verbinding niet hoeft te delen met anderen Steeds meer mensen zien de voordelen van glasvezel. Het aantal aansluitingen in Nederland is in 2012 de grens van 1 miljoen gepasseerd. In 2013 worden dat er naar verwachting al 1,7 miljoen. Om de verglazing van Nederland te stimuleren en de toenemende vraag adequaat te beantwoorden, is actieve samenwerking van alle betrokken partijen noodzakelijk. Het esociety Platform is daarvoor de aangewezen plek. 6 7

5 esociety Platform: motor van de digitale revolutie Online applications driven Het esociety Platform is ervan overtuigd dat de verdere digitalisering van de economie en maatschappij, ofwel de esociety, op wereldschaal doorzet. Doelstelling van het platform is om de esociety maximaal te stimuleren en verder vorm te geven, met gebruikmaking van supersnel internet (glasvezel). Wil Nederland zijn toppositie in welvaart en welzijn behouden, dan moeten wij onze eigen esociety maximaal faciliteren. Door kennis, investeringen en infrastructuur daar op af te stemmen. De impact van de digitalisering zal namelijk groter zijn dan die van de Industriële Revolutie. Het is hoog tijd maximaal in te spelen op de Digitale Revolutie. esociety stimuleren en realiseren Het esociety Platform brengt uiteenlopende partijen bij elkaar die gezamenlijk innovatieve ontwikkelingen stimuleren ter bevordering van economische groei, werkgelegenheid en welzijn. Dit zijn innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, digitalisering en supersnel internet. De community voor innovatief digitaal Nederland Het esociety Platform biedt iedereen die aan de slag is of wil met innovatie en digitale toepassingen een unieke kennisomgeving. Een ontmoetingsplaats van en voor: (toekomstige) gebruikers, experts, ontwikkelaars en beleidsmakers om kennis en ervaring uit te wisselen rondom digitale vraagstukken. Als open platform stimuleert en verzorgt het esociety Platform: Kennisontwikkeling Kennisdeling Onderwijs Voorlichting Lobby Activiteiten Het esociety Platform levert zijn bijdrage aan de verdere ontwikkeling van een digitaal Nederland met onder meer: Doorbraak projecten in geselecteerde sectoren met participanten (en alliantie partners) Digitale kennisbank Digitale nieuwsbrief Bijeenkomsten Sectorbijeenkomsten Jaarlijks congres Inner Circles Webinars Bevordering onderwijs, bijvoorbeeld door middel van ontwikkeling internationaal online studieprogramma Internet Business Strategy (Maastricht School of Management). Werkgroepen (kennisontwikkeling) Digital society monitor Uitstekende mogelijkheden om uw kennis van digitale ontwikkelingen te verrijken. En om de ervaring van collega-ondernemers en sectorgenoten te vernemen. Ervaar welke stappen zij al gezet hebben en wat u daarmee kunt. Van planvorming en business cases tot en met implementatie en techniek. 8 9

6 De esociety realiseren we samen De esociety kan alleen goed vorm krijgen als alle betrokken partijen samenwerken met de technologiesector. Dat wil zeggen bedrijfsleven, maatschappelijke sectoren en (lokale) overheid. Het esociety Platform richt zich dan ook op de volgende (e)sectoren: etown Gemeenten vergroten hun maatschappelijke en economische aantrekkelijkheid met goede (digitale) voorzieningen. Bedrijventerreinen met een snelle breedbandinfrastructuur krijgen de voorkeur. Maatschappelijke en culturele instanties verhogen hun kwaliteit en verlagen de kosten door maximaal gebruik te maken van digitale mogelijkheden. Stads- en winkelcentra worden weer levend met digitale beleving. Supersnel internet is de basis. egovernment Digitale loketten zijn in opmars. Online aanvragen van bouwvergunningen en afspraken voor nieuwe rijbewijzen en paspoorten kennen we. Maar egovernment gaat verder: het digitaliseren van werkprocessen binnen en tussen overheidsinstanties. Met als gevolg: meer efficiency en minder fouten. En noodzakelijk om transparantie te realiseren. Supersnel internet is de basis. ehealth De kosten van de gezondheidszorg moeten omlaag. Maar de kwaliteit moet gelijkblijven of beter. Door meer digitale toepassingen, in juiste verhouding met persoonlijk contact, zijn de gewenste besparingen haalbaar, zonder kwaliteitsverlies. Elektronisch op afstand consulteren, diagnose stellen, behandelen, monitoren, ofwel: zorg op afstand is geen science fiction meer. Supersnel internet is de basis. ebusiness Innovatieve ondernemers weten het al jaren: ebusiness is Big Business. Terwijl traditionele winkels moeite hebben het hoofd boven water te houden, floreren de webshops. Mede doordat zij continu innoveren. Traditionele ondernemingen moeten mee digitaliseren om hun concurrentiepositie te handhaven of heroveren, kosten te besparen en hun kwaliteit & service te vergroten. Supersnel internet is de basis. eeducation Digitale didactiek biedt ongekende mogelijkheden en voordelen. Ook tijd- en plaatsonafhankelijk leren ligt dankzij elearning binnen handbereik. Digitale leermiddelen zijn bovendien aantrekkelijker (multimediaal), effectiever, makkelijker te actualiseren en goedkoper te produceren en distribueren. De universiteiten van Harvard, Oxford en sinds kort ook Leiden geven online colleges. Supersnel internet is de basis. eenergy In de wedloop tussen toenemend verbruik en besparing, is innovatieve technologie het antwoord. Smart grids zorgen voor slim energiemanagement. Binnenkort geeft de slimme meterkast een seintje wanneer het voordeligste moment aanbreekt om de elektrische auto op te laden. Supersnel internet is de basis. eentertainment Steeds snellere computers en spelconsoles, steeds hogere beeldschermresoluties, 3D, full HD, internet als de mogelijkheden van nieuwe technologie ergens ongekend zijn, dan is het wel in de entertainmentsector. Al die nieuwe mogelijkheden en (spel)ervaringen slurpen bandbreedte. Supersnel internet is de basis

7 Nederland moet uitgroeien tot het esociety land van de wereld Participanten, Bestuur, Raad van Advies Raad van Advies Volgens nationale en internationale voorspellingen zal de Nederlandse economie Het esociety Platform is een stichting met participanten, bestuur en Raad van Ad- de komende jaren lage groeicijfers laten zien. Toverformules om onze economie op vies. te peppen en harder te laten groeien bestaan niet. Niettemin wijzen internationale economische analyses uit dat het wel degelijk mogelijk de kans op extra groei te vergroten door volop en breed in te zetten op de digitalisering van ons bedrijfsleven, Participanten Participanten zijn leden uit de sectoren: infrastructuur, technologie, lagere overhe- Jan Buné Elco Brinkman The cloud enabler overheden, onderwijs, zorginstellingen, enz. Internet laat economieën groeien. De online wereld stimuleert de werkgelegenheid, schept nieuwe banen en draagt bij aan welvaart en welzijn. Wie de digitale revolutie negeert, mist kansen. Deze revolutie is in volle gang. Voor Nederland ligt er de uitdaging om een koppositie na te streven op het terrein van digitale toepassingen. Ons land zou moeten uit te groeien tot dé esociety van de wereld. Daarmee versterken we onze concurrentiepositie, zijn we als vestigingsland aantrekkelijker en realiseren we tegelijk een duurzame groei. Voorwaarde is wel dat we de Digitale Agenda uitvoeren. Dat wil zeggen: al die inspanningen en investeringen doen die nodig zijn om de voordelen van ICT, internet en digitalisering voor de maatschappij en onze economie volledig te benutten. Een supersnelle, toekomstvaste glasvezelinfrastructuur in heel Nederland maakt daar onderdeel van uit. Optimale digitale voorzieningen in Nederland leveren een belangrijke bijdrage aan: Een versterking van onze internationale concurrentiekracht, duurzame economische groei extra werkgelegenheid kwaliteitsverbetering én besparing in zorg, onderwijs en overheidsdiensten den, onderzoek, media, woningbouw. Ook andere partijen die zich, bijvoorbeeld als (toekomstig) gebruiker, verbonden voelen met de doelstellingen van het Platform zijn van harte welkom als participant. Zie voor het actuele overzicht van participanten Bestuur Het bestuur wordt gekozen uit de participanten. Raad van Advies Sleutelfiguren uit politiek, wetenschap en bedrijfsleven die de doelstellingen van het Platform een warm hart toedragen staan de stichting met raad en daad bij in de Raad van Advies Bestuur Maxime Verhagen Jan Ploegmakers Adjiedj Bakas Afke Verschaart Foto: Evert-Jan Daniëls Foto: Titus Brein Foto: William Rutten Willem Vermeend Voorzitter Jan Davids Vice-Voorzitter Karel Helsen Secretaris Marco Vrijburg Penningmeester Jaap Doeleman Henkjan Smits Edgar van Essen Luuk Pals Marco de Rooij Frits Bussemaker 12 13

8 Neem deel aan de esociety With the speed of light Ontdek de mogelijkheden en voordelen van de digitale revolutie voor uw organisatie of branche. Word participant van het esociety Platform en ontmoet experts, beleidsmakers, ontwikkelaars, sectorgenoten en collega-ondernemers om te vernemen hoe u met supersnel internet aan de slag kunt. Het esociety Platform biedt u alle kennis en ervaring die u nodig heeft. U kunt zich aanmelden als: Reguliere participant De participatievorm voor bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen met meer dan 5 werknemers. Als reguliere participant kunnen twee werknemers van uw organisatie kosteloos aan alle algemene activiteiten deelnemen en hebben alle werknemers toegang tot de volledige website. U betaalt jaarlijks 1.750,- en eenmalig 1.000,- inschrijfkosten.* Onderwijsinstelling Primair en Secundair De participatievorm voor onderwijsinstellingen in het basis- of middelbaar onderwijs. Per onderwijsinstelling kan één werknemer kosteloos aan alle algemene activiteiten deelnemen en hebben alle werknemers toegang tot de volledige website. U betaalt eenmalig 250,- Belangenvereniging De participatievorm voor belangenverenigingen. Twee werknemers van uw vereniging kunnen kosteloos aan alle algemene activiteiten deelnemen en alle werknemers hebben toegang tot de volledige website. Bij uw organisatie aangesloten bedrijven en instellingen kunnen met korting participeren, krijgen volledige toegang tot de website en kunnen tevens met twee werknemers kosteloos deelnemen aan alle algemene activiteiten. Als overkoepelend orgaan betaalt u 5.000,- per jaar en eenmalig 1.000,- inschrijfkosten. Bij uw organisatie aangesloten bedrijven en instellingen betalen jaarlijks 1.000,- in plaats van 1.750,- en géén inschrijfkosten!* SOHO participant De participatievorm voor bedrijven en organisaties tot 5 werknemers. Als SOHO participant kan één werknemer kosteloos aan alle algemene activiteiten deelnemen en hebben alle werknemers toegang tot de volledige website. U betaalt jaarlijks 500,- en eenmalig 500,- inschrijfkosten.* Onderwijsinstelling HBO en Universitair De participatievorm voor onderwijsinstellingen in het HBO of Universitair onderwijs. Per onderwijsinstelling kan één werknemer kosteloos aan alle algemene activiteiten deelnemen en hebben alle werknemers toegang tot de volledige website. U betaalt eenmalig 750,- ZZP er / Eenmanszaak De participatievorm voor ZZP ers en eenmanszaken. U kunt kosteloos deelnemen aan alle algemene activiteiten en u heeft toegang tot de volledige website. U betaalt jaarlijks 250,- en eenmalig 250 inschrijfkosten.* Kennispartner Als kennispartner bent u de aangewezen organisatie om kennis mee uit te wisselen. Hieraan zijn uiteraard geen kosten verbonden. In overleg bepalen we of er een basis is om samen te werken en kennis uit te wisselen. * De jaarlijkse bijdrage wordt pro-rato verrekend naar maand van inschrijving. Alle genoemde prijzen gelden voor 2013 en zijn exclusief BTW. Kijk voor meer informatie op Daar kunt u zich tevens aanmelden voor onze nieuwsbrief. Of stuur een naar 14 15

9 Online applications driven Fueling economic growth With the speed of light The innovation accelerator The cloud Enabler esociety Platform Het esociety Platform brengt uiteenlopende partijen bij elkaar die gezamenlijk innovatieve ontwikkelingen stimuleren ter bevordering van economische groei, werkgelegenheid en welzijn. Dit zijn innovatieve ontwikkelingen op het gebied van ICT, digitalisering en supersnel internet. Doelstelling van het platform is om de esociety maximaal te stimuleren en verder vorm te geven, met gebruikmaking van supersnel internet (glasvezel). esociety Platform Amersfoortsestraatweg KA Naarden Tel:

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

Digitale Agenda.nl. ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Agenda.nl. ICT voor innovatie en economische groei Digitale Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei 1. Inleiding Een Nederland dat vergrijst en moet concurreren in een open wereldeconomie, kan drie dingen doen: harder werken, langer werken en

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

moderne communicatie

moderne communicatie dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 SEPTEMBER 2013 moderne communicatie ons dataverbruik neemt jaarlijks drastisch

Nadere informatie

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om!

Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! jaarverslag 2008-2009 jaarverslag 2008-2009 2 VOORWOORD Goede basiscondities, concrete toepassingen en randvoorwaarden daar draait het om! De afgelopen 10 jaar stond de informatiemaatschappij in het teken

Nadere informatie

Strategische verkenning open breedbandinfrastructuur gemeente 's-hertogenbosch

Strategische verkenning open breedbandinfrastructuur gemeente 's-hertogenbosch Strategische verkenning open breedbandinfrastructuur gemeente 's-hertogenbosch Strategische verkenning open breedbandinfrastructuur gemeente s-hertogenbosch Rapport bij project 113137, versie 01 Dit rapport

Nadere informatie

Maak Werk van de Toekomst

Maak Werk van de Toekomst Maak Werk van de Toekomst 22 baanbrekende oplossingen en adviezen voor een Nederland dat werkt Eindrapport De Nationale DenkTank 2011 Kennismaken zonder kaders 2 Samenvatting Hoe kunnen we in Nederland

Nadere informatie

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb

Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb Colofon Colofon Kansrijk! De groeiagenda voor ondernemerschap in het mkb is een uitgave van MKB-Nederland en VNO-NCW Postbus 93002 2509 AA Den Haag

Nadere informatie

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat.

Europa. interoperabiliteit. impuls. mobiliteit. e-skills. energie. security. visie. cloud. adoptie. duurzaamheid. keten. debat. innovatie Europa digitale vaardigheden mensen netwerk standaardisatie privacy duurzaamheid veiligheid mobiliteit e-skills social media digitalisering e-factureren security keten cloud Nederland mobiliteit

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012 ICT~Marktmonitor 2012 ICT~Marktmonitor 2012 Voorwoord De ICT-markt in Nederland is in 2011 met 1,6% gegroeid. Sommige ICT-ondernemers deden goede zaken, anderen

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie Creatieve industrie in topvorm Advies Topteam Creatieve Industrie Inhoudsopgave Managementsamenvatting Visie en ambitie De urgentie van innovatie-impulsen Investeren in een topsector voor de hele Nederlandse

Nadere informatie

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête

Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Advisory Wat vindt Nederland van internet? De Nationale Internetenquête Inhoudsopgave Sectie Pagina 1 Samenvatting 2 Introductie 3.1 Thema: Economie 3.2 Thema: Maatschappij 3.3 Thema: Individu 1 6 8 15

Nadere informatie

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda

Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 Actiepunten voor een sterke l kale groeiagenda AANBEVELINGEN AAN POLITIEKE PARTIJEN IN DE ZEVEN GEMEENTEN IN DE REGIO STEDENDRIEHOEK 1 Geachte (kandidaat) leden van de gemeenteraden

Nadere informatie

Breedband voor elke Hagenaar en

Breedband voor elke Hagenaar en Breedband voor elke Hagenaar en een oppepper voor de stedelijke economie Advies van de Commissie Andriessen over het project Realisme in Breedband aan het College van B&W van de gemeente Den Haag Januari

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66

Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014. Ruimte. voor. Amsterdammers. Amsterdam D66 Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 Ruimte voor Amsterdammers Amsterdam D66 Ruimte voor Amsterdammers 2 3 inhoudopgave Inhoudsopgave 06 Voorwoord 08 Visie

Nadere informatie

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn

ICTen. innovatie. dinsdag 16 december 2014. Volop kansen in de Digital Delta bij de zee. We moeten op een positieve manier alert zijn ICTen innovatie DIT IS EEN UITGAVE VAN CUSTOM PUBLISHING dinsdag 16 december 2014 Concurrentiekracht Volop kansen in de Digital Delta bij de zee Kans of uitdaging? We moeten op een positieve manier alert

Nadere informatie

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging?

Is de BIG al ingeburgerd in uw informatiebeveiliging? .info 21 e jaargang juli 2015.info is een uitgave van KPN Lokale Overheid en brengt nieuws, opinies en achtergronden over elektronische communicatie in de publieke sector. Lokale Overheid Is de BIG al

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid,

Aan NEN-commissieleden 2013-06-06. Nieuw NEN Magazine. Geacht commissielid, Aan NEN-commissieleden NEN Communicatie KENMERK ONDERWERP Nieuw NEN Magazine DATUM 2013-06-06 Postbus 5059 2600 GB Delft Vlinderweg 6 2623 AX Delft T (015) 2 690 435 F (015) 2 690 190 communicatie@nen.nl

Nadere informatie

Convenant Smarter Cities. Overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 6 maart 2013.

Convenant Smarter Cities. Overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 6 maart 2013. Convenant Smarter Cities Overeengekomen en ondertekend te Den Haag op 6 maart 2013. Convenant Smarter Cities Ondergetekenden, Overwegende dat, De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp, handelend

Nadere informatie

Whitepaper internet en dataconnectiviteit. Digitaal ondernemen en innoveren

Whitepaper internet en dataconnectiviteit. Digitaal ondernemen en innoveren Whitepaper internet en dataconnectiviteit Digitaal ondernemen en innoveren E-business groeit verder 78% 40% van de bedrijven in ons land heeft een website of homepagina. Al redelijk veel, maar onze buurlanden

Nadere informatie

Verklaring van tekens

Verklaring van tekens ICT kennis en economie 2015 ICT, kennis en economie 2015 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen)

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Editie 14 2015 Nederlandse versie. Individuele betrokkenheid. in een veranderende wereld

Editie 14 2015 Nederlandse versie. Individuele betrokkenheid. in een veranderende wereld Editie 14 2015 Nederlandse versie Individuele betrokkenheid in een veranderende wereld Intro 3 Het blijft wonderlijk hoe vanzelfsprekend het is geworden om op ieder moment van de dag te kunnen checken

Nadere informatie