HUWELIJK & MIGRATIE Beeldvorming over partnerkeuze bij allochtone jongeren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUWELIJK & MIGRATIE Beeldvorming over partnerkeuze bij allochtone jongeren"

Transcriptie

1 HUWELIJK & MIGRATIE Beeldvorming over partnerkeuze bij allochtone jongeren Project 3BAO Academiejaar

2 HUWELIJK & MIGRATIE Beeldvorming over partnerkeuze bij allochtone jongeren Project 3BAO Academiejaar

3 HUWELIJK & MIGRATIE Beeldvorming over partnerkeuze bij allochtone jongeren Koning Boudewijnstichting PRIC Projectbegeleider Projectverantwoordelijke Project Team Intern Leden projectgroep Greet Van der Wielen Anita Martens Gerard Gielen 1. Katleen Bartholomé 2. Stefanie Granturchi 3. Ann Michiels 4. Bart Schouteden 5. Ruth Vandewaerde Project 3BAO Academiejaar

4 Voorwoord Met vijf personen hebben we gedurende enkele maanden samengewerkt om dit project over Huwelijk & Migratie vorm te geven. We realiseren ons dat we hierin niet geslaagd zouden zijn zonder de steun van enkele mensen. We willen graag deze mensen bedanken. Speciale dank gaat uit naar de Koning Boudewijnstichting die ons de kans heeft gegeven aan dit fantastische project deel te nemen. Dank voor hun blijk van interesse door onze school te bezoeken om met ons kennis te maken en voor de financiële tegemoetkoming voor onze onkosten met betrekking tot het project. Daarbuiten gaat eerst en vooral onze dank uit naar Anita Martens, projectverantwoordelijke en jaarverantwoordelijke van de derde opleidingsfase orthopedagogie aan de KHLim, voor haar ondersteuning, raad en begeleiding tijdens het proces. Ook willen we Gerard Gielen, onderzoekscoördinator en docent aan de KHLim, eerst en vooral bedanken voor zijn projectvoorstel bij de Koning Boudewijnstichting en het onderhouden van contacten bij de stichting. Zonder hem was er geen project geweest. Ook voor het ontwerpen van de website zijn tips bij de concrete uitwerking van het project, voor zijn steun en in het bijzonder voor zijn hulp bij het ontwerpen en verwerken van de enquêtes. Om af te sluiten danken wij hem ook voor onze deelname aan de studiedag rond huwelijk en migratie die zal doorgaan op 16 februari 2006 in het provinciehuis te Hasselt. Vervolgens richten we een woord van dank tot Elly Leus, theoriebegeleider en docente aan de KHLim, en Greet Van der Wielen, projectbegeleider, voor hun concrete tips en kritische noten bij de theoretische onderbouw van ons project. Eveneens danken we enkele medewerkers van het PRIC, namelijk Havva Duman, Dirk Janssen Sevin Murat en Els Vandenbuys voor hun medewerking aan de projectindiening bij de Koning Boudewijnstichting. Dank voor hun ondersteuning en ideeën rond de methodieken van de praatsessies en het vorm geven en afnemen van de vragenlijst. Onze dank gaat ook uit naar Marijke Vertessen, leerkracht aan een middelbare school, voor haar zoektocht naar kandidaten voor de praatgroepen en voor de tijd die ze voor ons vrijmaakte. De leerlingen die aan de praatgroepen hebben deelgenomen en deze die even tijd vrijmaakten om onze enquête in te vullen willen we ook bedanken want zonder hun hadden we onze resultaten niet kunnen bereiken. Dit geldt ook voor hun leerkrachten die tijd voor ons wilden vrijmaken tijdens hun lessen. Graag willen we ook Tarýk Tunçay, diens assistent, de student Umut Yanardag en de andere leden van zijn studentenvereniging aan de Hacettepe University te Ankara bedanken voor de tijd die ze vrijmaakten, voor de hulp en voor hun gastvrijheid tijdens onze studiereis. Ze bezorgden ons vele leerrijke ervaringen. Tot slot vinden we het ook belangrijk om een dankwoord te richten aan alle familieleden, vrienden, kennissen en partners voor hun steun en voor hun hulp bij het organiseren van de studiereis. Katleen, Stefanie, Ann, Bart en Ruth 4

5 Inhoudstafel Voorwoord... 4 Inhoudstafel... 5 Inleiding... 8 Theoretische onderbouw Schets van migratiegeschiedenis in België Algemeen Emigraties Immigraties Historisch bekeken Voor Van 1920 tot Van 1946 tot Van 1956 tot De jaren ' De jaren ' De jaren ' Conclusie Soorten huwelijken Algemeen Huwelijk uit liefde Gearrangeerd huwelijk Gedwongen huwelijk Importhuwelijk Schijnhuwelijk Gemengd huwelijk Holibi-huwelijk Religieus huwelijk Polygaam huwelijk Conclusie Het huwelijk Algemeen Het huwelijk volgens de wet De Belgische huwelijkswetgeving De verloving Het huwelijk De Marokkaanse huwelijkswetgeving Het huwelijk Rechten en plichten van de echtgenoten De Turkse huwelijkswetgeving De verloving Het huwelijk Rechten en plichten van de echtgenoten Het huwelijk volgens de islam Het vinden van een partner Bruidsschat Rechten en plichten Wat is een geschikte partner? Aanzoek en verloving De huwelijkssluiting

6 3.3.7 Regels betreffende het huwelijk in de islam Het huwelijk volgens de turkse en de marokkaanse cultuur Het Marokkaanse huwelijksfeest Hennadag De dag van het grote feest Het Turkse huwelijksfeest Conclusie Gekozen partners Algemeen Een huwelijk of een opleiding Een nieuw leven en het huis uit Uitstel en afstel Wie is de ware? Conclusie Generatieverschillen Algemeen De generaties Generatieverschillen in partnerkeuze Generatieverschillen: gemengd huwelijk Conclusies Huwelijk en migratie Algemeen Huwen met iemand uit het land van herkomst met de bedoeling zich in België te vestigen Gezinsvorming Voorwaarden Procedure Nodige documenten om een visum te verkrijgen Enkele opmerkingen Gezinshereniging Voorwaarden Procedure Gezinshereniging met iemand met dubbele nationaliteit Gezinshereniging met iemand die enkel de Turkse of Marokkaanse nationaliteit heeft Voorwaarden Procedure Nationaliteitsverandering? Voorwaarden Nodige documenten Procedure Conclusie Gevolgen voor het gemengde echtpaar op verschillende vlakken Algemeen Gemengde paren gewoon of anders Vraaggesprek Seksualiteit Algemeen Verliefdheid Hoe staat de islam tegenover verliefdheid? Wat zegt de Koran hierover? Relatievorming Hidjâb: scheiding der seksen Partnerkeuze Seksualiteit

7 8.4.1 Is seksuele voorlichting effectief? Informatiebronnen Seksueel contact seksuele ervaring Conclusie Implementatie Praatgroepen Voorbereiding praatgroepen Voorbereiding methodiek Uitwerking en uitvoering van de methodiek in de praatgroepen Sessie 1: Flaps maken Sessie 2: Flaps bespreken Sessie 3: Het spel De meisjessessie De jongenssessie Conclusie Enquête Voorbereiding en opstellen van de enquête het Afnemen van de enquête Resultaten van de enquête Conclusie Internationale studie en de leereffecten naar het project Verantwoording van de keuze voor een bepaald land in functie van het project Onze reis in een notendop Zaterdag: vertrek Maandag: bezoek universiteit Dinsdag: enquete en praatsessie Woensdag Donderdag Conclusie Vergelijkende resultaten van de praatgroepen en enquêtes in België en Turkije Praatgroepen Jongens Meisjes Enquêtes Jongens meisjes Algemeen besluit Bijlagen Bijlage 1: Interviews Interview met gemengd getrouwd koppel Interview met I Bijlage 2: Vragen en categorieverdeling spel België Bijlage 3: Begeleidingsbrief bij de enquête Bijlage 4: De enquête Bijlage 5: Resultaten van de enquête in België Bijlage 6: De Turkse enquête Bijlage 7: Vragen en categorieverdeling spel Turkije Bijlage 8: Resultaten van de enquête in Turkije Bronvermelding literatuurlijst B o e k e n I n t e r n e t s i t e s

8 Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel van de KHLim werd weerhouden. Dit voorstel hield onderzoek en vorming in ten aanzien van de problematiek huwelijk en migratie van allochtonen regio Limburg. Omdat men in de media vaak begrippen als gedwongen huwelijken, gearrangeerde huwelijken, schijnhuwelijken, hoorde en nog hoort, was men benieuwd om te zien of bepaalde huwelijkstradities zich al dan niet in de derde generaties voortzetten. Het gedeelte van het onderzoek dat wij voor onze rekening namen, bestond uit een onderzoek naar de houding van allochtone jongeren m.b.t. de keuze van een partner en het huwelijk én hulp bij de organisatie van de studiedag. Ons onderzoek bestond enerzijds uit de afname van een vragenlijst en anderzijds uit het plaatsvinden van enkele praatgroepen met jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs. Daarenboven hebben we in Turkije met dezelfde middelen onderzocht hoe studenten daar t.a.v. het huwelijk staan. We zijn begonnen met een grondige literatuurstudie om zo meer achtergrond te hebben in de thematiek. De belangrijkste informatie ervan hebben we gebundeld in deel 1, de theoretische onderbouw. Hierin geven we onder meer de geschiedenis van migratie in België, soorten huwelijken, het huwelijk volgens de verschillende wetgevingen, culturen en de islam en generatieverschillen rond het huwelijk weer. Ook andere aspecten die verband houden met het huwelijk van allochtonen zoals seksualiteit; de regelgeving rond het huwelijk en migratie en de gevolgen voor het echtpaar komen in dit deel aan bod. De implementatie van het project is terug te vinden in deel 2 van dit boek. Hierin wordt de organisatie van de praatgroepen d.m.v. verschillende sessies geschetst. Vervolgens beschrijven we enkele voorzichtige conclusies die we uit de sessies trekken. Hierna komt de opgestelde vragenlijst en de resultaten die na de afname en verwerking naar boven kwamen aan bod. In het laatste deel vindt u onze ervaringen van het internationale studieproject te Ankara terug. Niet alleen vermelden we hier onze bezoeken en belevingen, maar we vergelijken ook de resultaten uit ons onderzoek over de houding van de studenten ten aanzien van het huwelijk met die van de praatgroepen uit België. Ten slotte bevinden zich nog enkele documenten in bijlagen om zo een zicht te geven op de activiteiten en andere nuttige informatie die tijdens onze projectverwerking hebben verricht. 8

9 Theoretische onderbouw 1 Schets van migratiegeschiedenis in België In dit hoofdstuk geven we eerst een algemeen beeld van de emigratie en migraties van België. Hierna wordt er chronologisch een schets van de immigratie van België omschreven. Aan het eind van dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste conclusies. 1.1 ALGEMEEN Emigraties Een weergave van de situatie van Belgische emigranten in de 19e en 20e eeuw helpt de immigratie te begrijpen. Belgische emigranten vertrekken immers vaak vanuit dezelfde achtergrondsituatie als migranten uit andere landen. Het zijn niet enkel persoonlijke motieven die tot emigratie aanzetten, ook de politieke, sociale en economische situatie zijn van doorslaggevend belang. Hoewel er weinig nauwkeurige statistische cijfers beschikbaar zijn en de Belgen in het buitenland vaak werden verward met Nederlanders, Fransen of Duitsers mogen we stellen dat de voornaamste emigraties uit België gericht waren naar Frankrijk, Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Kongo. Als typisch Belgisch verschijnsel ging dit eveneens gepaard met een "Interne Migratie" vanuit Vlaanderen naar Wallonië Immigraties De Belgische geschiedenis kent ook veel immigratie. Niet alleen in de twintigste eeuw komt dit verschijnsel voor. Voor de WO I oefende ons land een zekere aantrekkingskracht uit, het was namelijk centraal gelegen en heel toegankelijk. België was voor vele emigranten uit Centraal- en Oost-Europa een eerste stopplaats op hun trek naar de "Nieuwe Wereld". Ons land kende al een tijd een vredestoestand. Hierdoor lokte België ook heel wat internationale organisaties die er hun zetel kwamen vestigen. Verder was ons land gekend om zijn degelijk secundair en hoger onderwijs dat relatief goedkoop was. 1.2 HISTORISCH BEKEKEN Voor 1920 Volgens Vandaele J. (1999) telde België vreemdelingen in Bij de eeuwwisseling groeide dit aantal tot ongeveer vreemdelingen en in 1910 waren er allochtone inwoners. Kenmerkend voor deze periode is dat meer dan 80 % van deze immigranten uit buurlanden afkomstig zijn, in 1910 waren er 32 % Fransen, 28 % Nederlanders en 22 % Duitsers. Hun beroepen waren erg verschillend, van huishoudelijke kracht en fabrieksarbeiders tot ambachtelijke, commerciële of intellectuele zelfstandigen. Van de landen die België niet omringen, vormden de Italianen de grootste groep. Vandaele zegt dat er in 1910, in België verbleven. Ook zij hadden diverse beroepen, met een overwicht van leurders, ijsventers, orgeldraaiers en stukadoors. Voor de gewone man die weinig of niet met vreemde culturen geconfronteerd werd, vertegenwoordigde de Italiaan de "vreemdeling. Alleen onder de studentenbevolking waren er Russen, Zuid-Amerikanen en Japanners. Kort voor de WO I bestond de helft van de studenten aan de Luikse Ingenieursschool uit Russen. Rond 1900 telde België ook heel wat politieke vluchtelingen van verschillende afkomst, Italiaanse en Poolse nationalisten, Duitse, Russische en Armeense vluchtelingen. De vreemdelingenpolitie zag toe op de stiel van de vreemdelingen zodat mogelijke schendingen van het neutrale statuut van België zouden vermeden worden. WO I heeft het aantal vreemdelingen doen dalen van in 1910 tot ongeveer in

10 1.2.2 Van 1920 tot 1940 Sinds 1920 begon men buitenlandse arbeidskrachten aan te werven voor de naoorlogse wederopbouw. De daling van 1920 was al snel niet meer te zien en 10 jaar later, in 1930, waren er al vreemdelingen. Wat in deze jaren opvalt, is de verandering van landen die immigreren naar ons land, steeds meer migranten komen van buiten onze omliggende buurlanden. Men werft uit verder gelegen Zuid- en Oost-Europese landen. Naast Polen en Italianen waren er ook enkele duizenden Joegoslaven, Hongaren, Tsjechen en Roemenen. Bij deze migranten bevonden zich ook heel veel politieke vluchtelingen, vooral Russische emigranten, Italiaanse antifascisten, Hongaarse en Spaanse vluchtelingen, Duitse antinazi s en Duitse, Poolse, Hongaarse en Roemeense Joden. De economische depressie in 1929 deed de immigratie vertragen, doch kende de Belgische economie in 1936 een heropflakkering. In Limburg werden nieuwe steenkoolmijnen geopend. Opnieuw werden vreemde arbeidskrachten, voornamelijk uit Italië, aangetrokken. Deze vreemdelingen waren plattelandsbewoners met weinig ervaring op het gebied van sociale gelijkheid. Ze vormden een welgekomen oplossing. In Wallonië waren de Belgische arbeiders beter georganiseerd, ze wilden niet naar de Limburgse mijnen verhuizen. Ze zagen hun kinderen liever in beter betaalde en aangenamere sectoren werken. In 1937 waren al meer dan een vijfde van de mijnwerkers vreemdelingen. Ook de diamant-, de textielnijverheid en de lederbewerking namen arbeiders via kleinere bedrijven aan Van 1946 tot 1956 Na de tweede wereldoorlog werd er gestart met de wederopbouw van het land. De voornaamste energiebron was op dat moment steenkool. Het patronaat Fedechar (Federation des Associations Charbonnières) en de Belgische overheid wilden de steenkoolproductie doen stijgen. Het probleem hier was dat de steenkoolmijnen niet bemand geraakten. Dus werden de Duitse krijgsgevangenen en de collaborateurs in de mijnen tewerkgesteld. Op 20 juni 1946 werd te Rome een Belgisch - Italiaans overkomst ondertekend dat Italiaanse arbeiders voor de Belgische steenkoolmijnen gingen werken. De immigratie werd goed georganiseerd en gecontroleerd. In 1946 to1949 werden volgen Vandaele J Zuid-Italianen en Polen naar België gehaald. Ze werden eerst in eigen land medisch onderzocht alvorens door de Fedechar goedgekeurd te worden. De kolenslag werd dank zij de vreemdelingen gewonnen. De ontginning van steenkool was heel arbeidsintensief en de vreemdelingen waren goedkope arbeidskrachten. In 1947 telde België vreemdelingen. In 1948 sloeg de economische crisis toe. Tussen 1950 en 1954 werd 10 % van de werkende bevolking werkloos. De immigratiereglementering werd strenger. Nochtans bleek duidelijk dat de Belgische werklozen de open plaatsen in de steenkoolmijnen niet wilden innemen. Aan looneisen werd niet toegegeven en de syndicale eisen over arbeidsomstandigheden en veiligheidsmaatregelen bleven slecht. De Italianen bleken onmisbaar voor de mijnen. Het harde, ongezonde, en vooral gevaarlijke werk eiste regelmatig slachtoffers. Op 8 augustus 1956 vond de ramp van de "Charbonnage du Bois du Cazier" te Marcinelle plaats. De ramp eiste 262 dodelijke slachtoffers, 136 waren Italianen. De Italiaanse emigratiedienst eiste strengere veiligheidsmaatregelen en weigerde nog nieuwe Italianen naar België te sturen. De Belgische overheid en het patronaat gingen niet op de eisen in. 10

11 1.2.4 Van 1956 tot 1969 Augustus 1956 was een keerpunt in de immigratie uit het zuiden van Italië. In deze periode van hoog economische gevoeligheid ontstond er een evenwichtstoring op de arbeidsmarkt. In vele sectoren was er nood aan ongeschoolde arbeidskrachten. De activiteiten verplaatsten zich meer naar de zware industrie, naar de grote steden waar vooral de bouwsector volop actief was, naar de havengebieden, de textiel, de persoonsverzorging. Hiervoor werden nieuwe landen gecontacteerd, eerst Spanje en Griekenland, nadien Marokko en ten slotte Turkije. Tussen de landen van herkomst en het gastland werden overeenkomsten gesloten, afspraken over de rechten van de inwijkelingen in verband met de arbeidskaart, het verblijf en de sociale zekerheid werden gemaakt. Tijdens de jaren 60 werden ongeschoolden mensen uit Noord-Afrika en Turkije naar België gehaald. In opdracht van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling gaf het Belgisch Instituut voor Informatie en Documentatie in 1964 een brochure uit; "Vivre et travailler en Belgique". De inleiding van deze brochure luidde als volgt: "Arbeiders, welkom in België! U denkt eraan in België te komen werken? Wellicht heeft U reeds de 'grote beslissing' genomen? Wij, Belgen, zijn verheugd dat U aan ons land de bijdrage van uw arbeidskracht en uw intelligentie komt leveren. (...) Uitwijken naar een land dat onvermijdelijk met het uwe verschilt, brengt enkele aanpassingsproblemen met zich mee. Deze aanvankelijke moeilijkheden zullen veel vlotter overwonnen worden indien U een normaal leven, dit wil zeggen een familiaal leven leidt. België is een land waar de arbeid goed beloond wordt, waar het comfort op een hoog niveau ligt, vooral voor hen die in gezinsverband leven. (...) In elk geval willen wij U nogmaals verzekeren: de arbeiders uit streken van de Middellandse Zee zijn welkom onder ons in België." De folder gaf verder informatie over de arbeidsvergunningen, de streken en sectoren waar er vraag was naar arbeid en regelingen over kinderbijslag en de sociale zekerheid. Ook werd de migrant ingelicht over het gezinsleven in België en over de vrijheid van godsdienst. Opmerkelijk was het aandringen op de gezinsimmigratie. Veel gastarbeiders kwamen als toeristen het land binnen en gingen vervolgens op zoek naar werk. Ze werden vaak illegaal in dienst genomen en via medische goedkeuring werden ze in orde gebracht. Om verder misbruik van illegale indienstneming te voorkomen ging de overheid in februari 1967, onder druk van de vakbonden, de verblijfswetgeving opnieuw strenger toepassen. Het systeem was echter niet sluitend en de immigratie bleef aanhouden. Er ontstond een nieuwe economische crisis. Ze ging gepaard met de beruchte olieboycot of petroleumcrisis De jaren '70 De economische crisis bleef duren. België besloot om in 1974 over te gaan tot een totale immigratiestop, die vandaag nog steeds van kracht is. Bij het bekendmaken van deze maatregel werden ongeveer mensen geregulariseerd. De vreemdelingen die al in België woonden, kregen arbeidskaarten en verblijfsvergunningen. Nieuwkomers kwamen hiervoor niet meer in aanmerking. Enkel hooggeschoolde migranten kregen nog een arbeidsvergunning, zoals Japanners, Noord-Amerikanen en Zweden. Door de immigratiestop had men gehoopt dat het hele migratieprobleem van het begin van de jaren 70 zichzelf wel zou oplossen. Men had in het begin van de jaren zestig bij de aanwerving van de vele migranten onvoldoende rekening gehouden met de sociale netwerken en verwantschap van de Noord - Afrikaanse en Turkse migranten. Als zij hun thuisland gingen bezoeken, brachten deze migranten allerlei Westerse dingen van welstand mee. Dit oefende een aantrekkingskracht uit op de achtergeblevenen. Het gevolg van de immigratiestop van 1974 is dat de gemeenschappen van gastarbeidersmigranten evolueren tot inburgerende etnische minderheden. 11

12 1.2.6 De jaren '80 Er zijn heel wat signalen die wijzen op een toenemende inburgering in onze samenleving van etnische minderheden, ex-immigranten uit de jaren 1960 en 1970 en vroeger. Enkele van die tekens zijn: De toenemende eigendomsverwerving vooral bij Italianen en Spanjaarden maar ook bij Marokkanen en Turken, wat wijst op permanent verblijf De jaren '90 Het toenemende aantal gemengde huwelijken, vooral bij Spaanse en Italiaanse migranten. De toename van het demografische belang van de tweede- en zelfs derde generatie, voor wie de cultuur van herkomst vooral een zaak van familiale aard wordt. In 1981 is al 36,5 % van de vreemdelingen in België geboren. Het stijgende aantal naturalisaties, dat volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk maakt. In de jaren 80 waren er gemiddeld rond asielaanvragen per jaar. In de jaren 90, door toenemende druk komt de asielprocedure tot een gemiddelde van per jaar. Het asiel wordt niet meer gekenmerkt door aanvragen uit Azië en Afrika, maar verschuift, na het wegvallen van het IJzeren Gordijn, naar het Europese vasteland scoort het hoogst met aanvragen, waarvan 70 % Oost-Europeanen zijn, hoofdzakelijk Kosovaren. Er vormen zich open en gesloten centra voor uitgeprocedeerde personen, voor asielzoekers en illegalen. Om de vele fouten van de asielprocedure te verhelpen, beslist de regering eind 1999 om tot een verblijfsregularisatie over te gaan. Er werden voor de procedure ongeveer dossiers ingediend. 1.3 CONCLUSIE Voor WOI immigreerden vooral personen uit de buurlanden naar België. Tijdens de naoorlogse wederopbouw werft België meer en meer migranten van buiten onze omliggende buurlanden. Ook bij de opening van de steenkoolmijnen in Limburg rekruteert België vreemde arbeidskrachten, vooral uit Italië. Door de slechte werkomstandigheden weigerde Italië na verloop van tijd nog volk te sturen. Hierdoor en doordat er een evenwichtstoornis op de arbeidsmarkt kwam, ging België nieuwe landen contacteren. Eerst Spanje en Griekenland, nadien Marokko en Turkije. Tijdens de jaren 70 kwam door een aanhoudende economische crisis er een migratiestop, die tot de dag van vandaag nog steeds geldt. Vanaf de jaren 90, door het wegvallen van het ijzeren gordijn verschuift de asielaanvraag naar Oost-Europa. In dit hoofdstuk hebben we gezien dat velen België als nieuwe thuishaven beschouwde. Naast een woning, vrienden en werk, is het huwelijk belangrijk voor de integratie. Hoe dit gebeurde en gebeurt bij migranten in België wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 12

13 2 Soorten huwelijken 2.1 ALGEMEEN In de literatuur zijn er heel wat omschrijvingen te vinden betreffende de verschillende huwelijksvormen. Je kunt iemand huwen uit liefde, uit dwang of omdat je ouders iemand hebben gevonden van wie ze denken dat het een goede partner voor je zal zijn. Er zijn echter ook mensen die met een andere drijfveer dan het huwelijk zelf een huwelijk sluiten. Bijvoorbeeld om een verblijfvergunning te verkrijgen of omdat ze hun familie betere kansen willen geven. 2.2 HUWELIJK UIT LIEFDE Deze vorm van huwelijk is ons het best gekend. Twee personen worden verliefd op elkaar. Er volgt een verlovingsperiode waarna het koppel uit vrije wil en uit liefde met elkaar in het huwelijk treden. 2.3 GEARRANGEERD HUWELIJK In de literatuur vinden we hierover het volgende (Shadid & van Koningsveld, 1998, 114). Het arrangeren van een huwelijk is binnen de traditionele setting in eerste instantie een zaak van de ouders. De toekomstige partners spelen hierbij geen substantiële maar een formele rol. De huwbare partners zijn zowel op economisch als sociaal vlak afhankelijk van hun ouders. Als de vader zijn toestemming geeft voor het aangaan van het huwelijk, kan de selectieprocedure beginnen. De ouders selecteren de toekomstige bruid en regelen de formaliteiten. Het huwelijksaanzoek aan de vader van het meisje vindt op een directe wijze plaats wanneer het een endogaam huwelijk betreft (Van Dale (1995): het onderling huwen van leden van een zelfde stam, sociale stand e.d.), of wanneer het meisje uit een iets meer bescheiden sociaal-economisch milieu afkomstig is. In alle andere gevallen vindt het aanzoek plaats op indirecte wijze. De goedkeuring is niet enkel afhankelijk van de vader van het meisje. Andere familieleden worden eveneens gehoord. In de meeste gevallen, wordt de mening van het meisje zelf ook gevraagd. Wanneer zij echter niet akkoord gaat met de keuze van haar familie, gaat het huwelijk in meestal niet door. 2.4 GEDWONGEN HUWELIJK Hierbij worden beide partners of één van de partners (veelal het meisje) gedwongen om te trouwen. Dit is in vrijwel alle islamitische landen verboden, maar dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat het niet voorkomt. Er wordt aangegeven dat er een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden tussen gedwongen huwelijken en gearrangeerde huwelijken. Zowel de man als de vrouw hebben hun verplichtingen in het huwelijk. Bij de man zijn ze van materiële en gedragsmatige aard. Bij de vrouw bestaan haar verplichtingen ten opzichte van haar man uit gehoorzaamheid, bescherming en verzorgingsplicht. Er zijn ook gemeenschappelijke verplichtingen. Die bestaan voornamelijk uit wederzijds respect, het accepteren van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van de kinderen, de wederzijdse bescherming en het stimuleren van elkaar in het naleven van de religieuze normen. Ook de plicht tot seksuele gemeenschap valt hieronder. 2.5 IMPORTHUWELIJK Een importhuwelijk is een huwelijk waarin iemand getrouwd is met een persoon die hij/zij uit het land van herkomst heeft gehaald. Dat land hoort niet bij de EU. Dit fenomeen komt veel voor bij de Turkse en Marokkaanse minderheden. Hun ouders verwachten dat hun zoon/dochter trouwt met een neef of nicht. Via dit huwelijk ontleent zich namelijk de mogelijkheid om hun familie te laten migreren naar een Europees land, waar dat ze meer (financiële) kansen krijgen. 13

14 2.6 SCHIJNHUWELIJK Er is sprake van een schijnhuwelijk wanneer blijkt dat de intentie van een huwelijk bij één van de partners niet gericht is op het tot stand brengen van een duurzame leefgemeenschap, maar enkel gericht is op het verkrijgen van een verblijfvergunning. Deze verblijfvergunning kan dan enkel verkregen worden door het huwelijk. Uit volgende factoren zou je kunnen opmaken dat het om een schijnhuwelijk gaat: het ontbreken van een leefgemeenschap het ontbreken van een bijdrage aan de verantwoordelijkheden van het huwelijk echtgenoten die elkaar nooit hebben ontmoet echtgenoten die een verkeerde weergave geven van elkanders persoonlijkheid gebrek aan een gemeenschappelijke taal het betalen van een geldbijdrage om het huwelijk af te sluiten indien er reeds schijnhuwelijken waren of onregelmatigheden in het verblijf In sommige gevallen heeft één van beide partners geen weet dat de andere partner haar/hem huwt omwille van de papieren. 2.7 GEMENGD HUWELIJK Onder gemengde huwelijken verstaan wij een huwelijksverband dat wordt aangegaan door twee personen van een verschillende nationaliteit en/of religie. We kunnen de lijn echter nog verder doortrekken en stellen dat zelfs een huwelijk tussen een autochtone persoon en een persoon van dezelfde herkomst, maar wonend in een ander land, een gemengd huwelijk is, aangezien er toch sprake is van enige cultuurverschillen. Deze huwelijken hebben veel kans op falen, juist door deze cultuurverschillen. 2.8 HOLIBI-HUWELIJK. Een holibi-huwelijk is een huwelijk dat wordt voltrokken tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. In België bestaat de mogelijkheid voor zulk een huwelijk, maar in Islamitische landen berust hier een groot taboe op. Een huwelijk of relatie tussen twee mensen van hetzelfde geslacht is daar dus onmogelijk volgens de wet. 2.9 RELIGIEUS HUWELIJK Het gebeurt dat partners niet voor de wet huwen, maar enkel een religieus huwelijk sluiten. Dit kan zowel in alle Europese als Islamitische landen. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. In Nederland en België kent men onderscheid tussen het burgerlijke huwelijk en het kerkelijke huwelijk. Het burgerlijke huwelijk moet altijd voorafgaan aan het kerkelijke huwelijk. Religieuze huwelijken hebben nooit wettelijke gevolgen. Dit houdt dus in dat je voor de wetgever als ongehuwd wordt beschouwd. Het heeft ook enkele gevolgen voor onder andere de kinderen die uit dit huwelijk voortvloeien en de goederen die tijdens het huwelijk verzameld worden POLYGAAM HUWELIJK Een polygaam huwelijk is een huwelijk dat wordt aangegaan met meerdere vrouwen. Met andere woorden: een man mag met meerdere vrouwen huwen. Dit soort van huwelijk kan volgens de Belgische wet niet. Vrijwel alle islamitische landen, met uitzondering van Tunesië, staan toe dat een man meerdere malen huwt. De modaliteiten hiervan verschillen echter van land tot land. Marokko behoort in dit opzicht tot de 14

15 moslimlanden die aan de man alle vrijheid laten om zelf te beslissen een polygaam huwelijk aan te gaan. In andere landen dan Syrië, Irak en Somalië is de toestemming van de rechter vereist, die de financiële draagkracht van de man beoordeelt en eventueel de motieven van de polygamie. We kunnen concluderen dat de islam het toelaat dat een man meerdere vrouwen huwt, onder de voorwaarde dat ze er allemaal mee akkoord gaan, dat hij zijn vrouwen op een gelijkwaardige manier behandelt en dat hij hen financieel kan onderhouden. Dit principe wordt in elk islamitisch land anders toegepast en is afhankelijk van de wetgeving CONCLUSIE We vonden het belangrijk dat in het licht van ons project de verschillende huwelijksvormen kort ter sprake kwamen. Dit omdat we een ruimer beeld wouden schetsen van de verschillende vormen waarin een huwelijk kan aangegaan worden. Er verschillende drijfveren om iemand te huwen. Het is belangrijk wanneer er sprake is van een huwelijk, dat de partners op de hoogte zijn van elkaars motieven en dat ze er mee akkoord gaan. In het volgende hoofdstuk gaan we verder in op verschillende aspecten van het huwelijk, onder andere de wetgeving. 15

16 3 Het huwelijk 3.1 ALGEMEEN In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens het huwelijk volgens de wet, het huwelijk volgens de islam en het huwelijk volgens culturen aan bod. We bekijken de verschillende invalshoeken op het huwelijk om zo een beeld te krijgen van welke factoren een invloed kunnen hebben op de partnerkeuze, de verloving en de ceremonies van het huwelijk zelf. 3.2 HET HUWELIJK VOLGENS DE WET In dit deel schetsen we de Belgische, Marokkaanse en Turkse huwelijkswetgeving. Dit doen we om een zodanig uitgebreid en volledig mogelijk beeld te geven van de verschillende wetgevingen. De Marokkaanse wetgeving komt kort aan bod omdat we dit toch wel relevant vinden en zo een beeld hebben op de achtergrond van antwoorden uit de praatgroepen. De Turkse wetgeving is nuttige voorkennis voor de studiereis naar Ankara De Belgische huwelijkswetgeving In het boekje De rechten van het paar uitgegeven door Test Aankoop (1995) worden de rechten en plichten van het paar m.b.t. verschillende facetten van het huwelijk weergegeven. We vernoemen en beschrijven hieronder degene die we waardevol vinden om een gefundeerde achtergrond op te bouwen De verloving Voordat twee mensen samen in het huwelijksbootje stappen, zijn ze vaak al een poosje verloofd. Wanneer beide partners immers de belofte hebben uitgesproken om met elkaar in het huwelijk te treden, zijn ze verloofd. Ook aan een verloving zijn enkele juridische bepalingen gekoppeld. Allereerst is het belangrijk om te weten dat men een verloving niet kan beschouwen als een contract. Als één van de verloofden zijn belofte dus intrekt, moet de andere zich erbij neerleggen, want één van de basisvereisten van het huwelijk is dat beide partners vrij moeten toestemmen om in het huwelijk te treden Het huwelijk Hiermee bedoelen we het burgerlijke huwelijk, het geen door de wetgever als rechtsgeldig wordt beschouwd. Het burgerlijke huwelijk gaat het eventuele kerkelijke vooraf. Vooraleer men in het begeerde huwelijksbootje kan stappen, moeten de partners aan een aantal voorwaarden voldoen: Toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten in het huwelijk willen treden en moeten persoonlijk aanwezig zijn op het gemeente- of stadhuis om hun toestemming te geven. Elkaar het jawoord geven moet als doel hebben om een duurzame levensgemeenschap aan te gaan wat wil zeggen dat men niet in het huwelijk mag treden als men enkel tot doel heeft om in België te verblijven. Ongehuwde staat: beide partners mogen niet (meer) gehuwd zijn. Beletselen van bloed- of aanverwantschap: Aanverwantschap is de band die bestaat tussen iemand die gehuwd is en de bloedverwanten van zijn partner evenals de relatie van iemand tot de echtgenoten van zijn bloedverwanten. In rechte lijn is een huwelijk altijd verboden (vader en dochter). In zijlijn is trouwen verboden tot en met de derde graad. Zo mogen broer en zus, oom en nicht niet trouwen. Bij dit laatste kan de Koning ontheffing verlenen als er daarvoor ernstige redenen zijn. Volle neef en nicht mogen trouwen. Tussen aanverwanten in rechte lijn is hetzelfde principe geldig. Schoonvader en schoondochter mogen niet huwen, ook niet na het overlijden van de zoon. In de zijlijn is het principe echter 16

17 geldig tot de tweede graad, d.w.z. tussen schoonbroer en schoonzus, maar dit valt weg na het overlijden van de echtgenoot die de band deed ontstaan. Bij gewone adoptie, d.w.z. dat er nog banden met de oorspronkelijke familie zijn, mag degene die adopteert niet trouwen met de geadopteerde en zijn afstammelingen en met de echtgenoot van de geadopteerde. Huwelijken tussen het geadopteerde kind en de kinderen van degene die adopteert en huwelijken tussen het geadopteerde kind met andere geadopteerde kinderen, mogen in de regel ook niet, maar men kan hiervoor vrijstelling verkrijgen. Leeftijd: beide partners moeten 18 jaar zijn. Er bestaat geen maximumleeftijd voor het huwelijk. Instemming van anderen dan de partners: bij meerderjarige verloofden is er van dit principe geen sprake. Bij minderjarige verloofde(n) is de instemming van de ouders van de minderjarige(n) vereist. Huwelijk van een minderjarige: de jeugdrechtbank kan de verloofde(n) vrijstellen van de leeftijdsregel indien er ernstige redenen (bijv. zwangerschap) voor zijn. Als ouders niet instemmen met het huwelijk, kan de rechter een vervangende toestemming geven waardoor de trouwpartij kan doorgaan. Niet alleen zijn er bepaalde voorwaarden voor de partners, maar er zijn ook enkele vormvereisten bij het wettelijke huwelijk. Kort wil dit zeggen dat de verloofden een aantal documenten, nl. een recent afschrift van hun geboorteakte, een getuigschrift van woonplaats en eventueel het huwelijkscontract dat afgesloten is bij de notaris (huwelijksvermogensstelsel) bij zich moeten hebben. Ook wordt voor het eigenlijke huwelijk een afkondiging aangeplakt aan de deur van het gemeentehuis van de woonplaats van beide echtgenoten. Een dergelijke afkondiging moet minstens 10 dagen voor het huwelijk gebeuren, is één jaar geldig én de periode start steeds op een zondag. De bedoeling van een dergelijke afkondiging is iedereen op de hoogte te stellen dat de partners zullen huwen. In de praktijk zijn er echter weinig personen die een aankondiging lezen. Tot slot verloopt het huwelijk in de gemeente waar één van de partners woont in een bepaalde vorm. Er zijn twee meerderjarige getuigen aanwezig bij het huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand duidt de partners op hun wederzijdse rechten en plichten en vraagt of ze elkaar tot echtgenoot willen nemen. Wanneer ze hun jawoord hebben gegeven, verklaart de ambtenaar ze in de echt verenigd en maakt de huwelijksakte op. Vervolgens ontvangen de echtgenoten hun trouwboekje. Wanneer de ambtenaar tot de conclusie komt dat de partners niet voldoen aan de huwelijksvoorwaarden, kan hij weigeren het huwelijk te sluiten. Dit is belangrijk in het licht van de schijnhuwelijken. Als deze koppels nog willen trouwen kunnen ze zich wenden tot de rechtbank van eerste aanleg en de ambtenaar oproepen. We willen ook even stilstaan bij de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het huwelijk. Wie? Eén van de partners Vader en moeder van de echtgenoten, als zij er niet zijn, de grootouders Als er geen ouders, grootouders zijn, kunnen de meerderjarige broers, zussen, ooms, tantes, volle neven en nichten zich verzetten. De enige redenen tot verzet kunnen toestand van krankzinnigheid of geestelijke achterstand zijn. De voogd, maar enkel omwille van dezelfde redenen als de broers, zussen, Het parket, als de openbare orde in gedrang dreigt te komen. Hoe? Degene die verzet wil aantekenen, neemt contact op met de deurwaarder. Deze maakt een akte op waarin o.a. de wettige reden voor het verzet staat vermeld. Dit document wordt vervolgens overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand en beide echtgenoten. Gevolgen: Zolang het verzet niet opgeschort is, kunnen de partners niet huwen. De opheffing kan op twee manieren gebeuren nl. als degene die zich verzette vrijwillig toch toestemming verleent en als de rechtbank oordeelt dat er geen huwelijksbeletsel is. Wanneer een huwelijk gesloten is en men nadien vaststelt dat er ernstige tekortkomingen in de voorwaarden betreffende de partners of de vormvereisten zijn, kan men ook een huwelijk nietig verklaren. Volstrekte nietigheid: er is geen toestemming van beide echtgenoten om te trouwen. Wie? Iedere belanghebbende kan de procedure van nietigverklaring starten. 17

18 Wanneer? Er staat geen termijn op het vorderen van een nietigverklaring, behalve als de minderjarige die getrouwd is zonder ontheffing van de leeftijdsvereiste intussen 18 jaar en zes maanden oud is. Betrekkelijke nietigheid: er is gebrekkige toestemming van beide of één echtgeno(o)t(en). Wie? Enkel de echtgenoot die niet volledig geëngageerd is, kan om een nietigverklaring vragen. Wanneer? Er staat geen termijn op het vorderen van een nietigverklaring, behalve als de minderjarige die getrouwd is zonder ontheffing van de leeftijdsvereiste intussen 18 jaar en zes maanden oud is. Of wanneer de echtgenoten al zes maanden samenwonen. Waar vragen: Men kan zich wenden tot de rechtbank van eerste aanleg Gevolgen: In tegenstelling tot een echtscheiding blijven er geen gevolgen na het huwelijk bestaan, men tracht deze uit te wissen. Hier bestaat een uitzondering op indien er kinderen uit het huwelijk zijn voortgekomen. We vinden het ook belangrijk om te weten dat de handelingsbekwaamheid van de echtgenoten niet wijzigt. Voorts hebben beide echtgenoten enkele plichten zoals elkaar trouw zijn en de bijstandsverplichting. Hier gaan we niet op in omdat we dit niet relevant vinden in het licht van ons onderzoek De Marokkaanse huwelijkswetgeving We willen kort even de Marokkaanse wetgeving aanhalen omdat we zo een vollediger beeld scheppen van de verschillende wetgevingen. We geven hier kort de wetgeving rond het huwelijk weer omdat er over de regelgeving van de verloving zeer weinig eenduidige informatie terug te vinden is. Deze informatie halen we uit een artikel van Samenleving en Politiek (feb. 05, jg. 12, nr.2). De Marokkaanse huwelijkswetgeving vindt men terug in de Moudawana, namelijk de codificatie van het islamitische familie- en erfrecht. In deze Moudawana wordt gezegd dat het burgerlijk en religieus huwelijk samenvallen. Wat men in de Moudawana ook terugvindt, is de regeling rond de bruidsgave. Sinds februari 2004 is er in Marokko echter een nieuw familierecht van kracht. Deze herziening zou gunstig zijn voor de rechten van de vrouw, want het streven naar gelijkheid tussen man en vrouw is het kernprincipe van het nieuwe familierecht. Het nieuwe familierecht heeft als gevolg dat voor de toepassing ervan, de rechter en het openbaar ministerie een zeer actieve rol moeten vervullen. Opdat het familierecht uniform en efficiënt uitgevoerd zou worden, richt men in heel Marokko familierechtbanken met de nodige kennis van het nieuwe recht op Het huwelijk Het huwelijk op zich zou deels overeenstemmen met de Belgische wet omdat een eerste voorwaarde betreffende het huwelijk is dat beide partners instemmen om te trouwen. In het Marokkaanse recht sprak men over de verplichte aanwezigheid van twee getuigen (idem Belgisch recht) en een huwelijksvoogd (wilaya). Om te kunnen huwen was de aanwezigheid van de voogd van de vrouw (meestal haar vader, eventueel een broer of oom) verplicht om een wettelijk huwelijk te kunnen sluiten. Nu kan de meerderjarige vrouw door het nieuwe familierecht zelf en onafhankelijk beslissen of ze een voogd wil hebben bij haar huwelijk en ze mag die voogd vrij kiezen. Zoals in België is in het nieuwe familierecht de huwelijksleeftijd voor beide partners op 18 jaar gebracht. Vroeger mocht een meisje op 15-jarige leeftijd trouwen. Deze verandering is in het kader van het vermijden van gedwongen huwelijken. Marokkaanse mannen konden voor februari 2004 meerdere vrouwen huwen. Voor deze praktijken heeft men nu ook een aantal wetten gemaakt. Zo kan een man slechts een tweede huwelijk sluiten als hij door de rechter hiervoor gemachtigd is en bepaalde strikte voorwaarden naleeft. De redenen voor een tweede huwelijk moeten bovendien gewichtig zijn bijv. indien de echtgenote geen kinderen kan krijgen. De rechter gaat na of er geen onrecht is opgetreden t.a.v. de eerste vrouw en de kinderen uit het huwelijk. Voorts moet de man zijn eerste vrouw inlichten van zijn voornemen om opnieuw te trouwen én moet de 18

19 nieuwe echtgenote weten dat haar toekomstige echtgenoot al getrouwd is. Is de eerste vrouw niet akkoord met dit nieuwe huwelijk, dan kan ze een echtscheiding aanvragen Rechten en plichten van de echtgenoten Het kernprincipe van het nieuwe familierecht is het streven naar gelijkheid tussen man en vrouw. Dit komt als volgt tot uiting: Gedeelde verantwoordelijkheid: Vroeger was de man alleen verantwoordelijk voor het gezin. Gelijke rechten: De afschaffing van de gehoorzaamheidsplicht van de vrouw valt hierin. Bovendien moet de vrouw niet meer om het minste toestemming aan haar man gaan vragen. Gelijke plichten: De vrouw staat nu ook mee in voor de huishoudelijke lasten en de opvoeding en het onderhoud van de kinderen De Turkse huwelijkswetgeving Hier baseren we ons op de Nederlandse vertaling van het Turks burgerlijk wetboek dat in werking trad op 1 januari We vergelijken enkel de bepalingen met de eerder besproken Belgische huwelijksbepalingen De verloving Hier wordt eveneens gesteld dat een verloving pas ontstaat indien man en vrouw toestemmen om te trouwen. Voorts zijn de wettelijke bepaling rond het eindigen van de verloving en de daaraan gekoppelde materiële en morele schadevergoeding en de teruggave van geschenken dezelfde als de Belgische voorschriften Het huwelijk Ook in het Turkse recht zijn enkele voorwaarden om in het huwelijk te treden opgenomen: Toestemming om te trouwen: Beide partners moeten in het huwelijksbootje willen stappen. Leeftijd: Partners mogen niet trouwen voordat ze de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt. Een rechter kan om zeer beduidende redenen toestemming verlenen, maar hoort indien dit mogelijk is de vader, moeder of voogd van de minderjarige. Onderscheidingsvermogen: De partners moeten over onderscheidingsvermogen beschikken. Verwantschap: De bepalingen inzake verwantschap komen overeen met de Belgische. Het is echter niet duidelijk of men voor het huwelijk tussen oom en nicht ontheffing zou kunnen verkrijgen zoals in België het geval is. Eerder huwelijk: Ook hier moet men een bewijs leveren dat het vorige huwelijk beëindigd is. In dit recht is er ook een bepaling rond het huwelijk met een intussen vermiste persoon opgenomen. De echtgenoot van een vermiste persoon mag niet trouwen voor een rechter dat huwelijk ontbonden heeft. Een vrouw mag na de ontbinding van haar vorige huwelijk niet binnen de 300 dagen erna opnieuw trouwen. Deze wachtperiode kan eindigen door het bevallen van een kind. In Turkije geldt het net zoals in België dat één van de partners (mondeling of schriftelijk) aangifte doet in de woonplaats van één van de partners. Beide partners moeten eveneens een aantal documenten bij zich hebben, namelijk hun identiteitsbewijs, een uittreksel uit het bevolkingsregister, eventueel het bewijs van de beëindiging van het vorige huwelijk, ev. toestemming van de rechter (minderjarige). Als de aangifte niet in de juiste vorm gebeurt of er zijn wettelijke bezwaren dan wordt deze afgewezen. Het huwelijk zelf vindt plaats op het op het gemeentehuis (evlendirme dairesi: huwelijkskantoor). Er zijn een huwelijksambtenaar en twee meerderjarige handelingsbekwame getuigen aanwezig. Man en vrouw bevestigen mondeling dat ze met elkaar willen trouwen, de ambtenaar verklaart dat het huwelijk volgens de wet heeft plaatsgevonden en overhandigt het trouwboekje aan de echtgenoten. Zonder dit trouwboekje kunnen de echtgenoten geen religieus huwelijk hebben. In het Turkse familierecht zijn ook enkele regelingen rond ongeldige huwelijken opgenomen. Gronden voor een nietigverklaring zijn het nog getrouwd zijn; het handelingsonbekwaam zijn, het hebben van een geestelijke stoornis die het huwelijk kan beletten en een verwantschap tussen de echtgenoten die volgens de 19

20 wet verboden is. Redenen voor een relatief nietig huwelijk zijn het tijdelijk ontbreken van het onderscheidingsvermogen, de dwaling, het bedrog en de bedreiging. Bij dit laatste wordt bedoeld dat de echtgenoot om de nietigverklaring kan vragen als die onder bedreiging met een ernstig gevaar voor de aantasting van het leven, gezondheid, eer en fatsoen van zichzelf met het huwelijk heeft ingestemd. Ook als een van zijn verwanten met het huwelijk heeft ingestemd, kan het huwelijk nietig verklaard worden. Het niet houden aan de wachttijd of het niet voldoen aan de vormvereisten van het huwelijk (alinea hierboven) is geen reden voor een nietig verklaring van het huwelijk. Elke belanghebbende kan om een nietigverklaring verzoeken, maar een ongeldig huwelijk komt enkel door de beslissing van de rechter tot een einde. De gevolgen van dit huwelijk blijven tot de beslissing van de rechter Rechten en plichten van de echtgenoten De huwelijksgemeenschap: Echtgenoten zijn verplicht om te zorgen voor het geluk van hun huwelijk, de verzorging en opvoeding van hun kinderen. Beide partners moeten ook samenleven, elkaar trouw zijn en behulpzaam zijn. Deze behulpzaamheid uit zich ook in het samen dragen van de uitgaven m.b.t. het samenleven en de opvoeding van de kinderen. Elke partner draagt bij naar zijn vermogen. Dit komt overeen met het Belgische recht. Vertegenwoordigingsbevoegdheid: Elk van de echtgenoten vertegenwoordigt elkaar indien het gaat om de gewoonlijke benodigdheden i.v.m. het samenleven. We weten niet wat dit concreet wil zeggen. Rond andere benodigdheden moet de echtgenoot bevoegd zijn verklaard door zijn partner of door de rechter. Indien in het belang van de gemeenschap niet langer gewacht kan worden op de toestemming van de andere echtgenoot, moet de echtgenoot zijn partner vertegenwoordigen. ook indien de toestemming wegens ziekte of afwezigheid van de ander of wegens soortgelijke redenen niet verkregen kan worden, is de echtgenoot ook bevoegd om zijn partner te vertegenwoordigen. Als de echtgenoot de vertegenwoordigingsbevoegdheid overschrijdt of erin tekortschiet, kan een rechter op verzoek van de andere echtgenoot deze bevoegdheid ontnemen of beperken. Deze beslissing kan onder gewijzigde omstandigheden ook worden herzien. Beroep en bedrijf van de echtgenoten: Net zoals in het Belgische recht heeft een echtgenoot geen toestemming van zijn wederhelft nodig om een beroep naar zijn keuze uit te oefenen. Er wordt echter wel vermeld dat men rekening moet houden met de vrede en de belangen van de huwelijksgemeenschap. Rechtshandelingen van de echtgenoten: Tenzij de wet anders bepaalt, mag ieder van de echtgenoten alle soorten rechtshandelingen met elkaar en met derden aangaan. Hier hoort ook de bescherming van de woning bij. Deze regelgeving lijkt sterk op de Belgische. De bescherming van de huwelijksgemeenschap: Er zijn enkele voorschriften opgenomen wanneer er moeilijkheden zijn rondom het huwelijk. Dit gaat o.a. om de plichten van beiden, om de financiële bijdrage van de partners, om het niet samenleven. Wij willen dit enkel aanstippen. 3.3 HET HUWELIJK VOLGENS DE ISLAM In dit hoofdstuk willen we een beeld schetsen van het huwelijk volgens de Islam, enkele regels betreffende het huwelijk voorstellen en enkele begrippen uit het islamitische huwelijk verklaren. Het huwelijk neemt in de Islam een heel belangrijke plaats in de samenleving in. Iedere volwassene moslim heeft de plicht om te trouwen, behalve als hij belemmerd wordt door bijvoorbeeld gezondheidsredenen. Het huwelijk moet op liefde en begrip gebaseerd zijn en het is de ideale voorwaarde voor een goede opvoeding van kinderen. In het huwelijk zijn er regels en aanbevelingen opgesteld die een huwelijk met Allah s hulp zullen doen slagen. In het teken van ons onderzoek en onze studiereis werpen we enkel een blik op het huwelijk volgens de islam. Dit doen we bewust omdat we de praktische uitwerking van ons onderzoek enkel toepassen op de islamitische jongeren. Ook het feit dat we op studiereis naar Turkije geweest zijn en onze ervaringen willen linken aan de theorie en de praktische toepassingen die we in België hebben opgedaan, speelt hierbij een rol. 20

Partnerkeuze bij allochtone jongeren

Partnerkeuze bij allochtone jongeren Partnerkeuze bij allochtone jongeren Inleiding In april 2005 lanceerde de Koning Boudewijnstichting een projectoproep tot voorstellen om de thematiek huwelijk en migratie te onderzoeken. Het projectvoorstel

Nadere informatie

De feiten: arbeidsmigratie door de jaren heen

De feiten: arbeidsmigratie door de jaren heen De feiten: arbeidsmigratie door de jaren heen Jeannette Schoorl Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) Den Haag NIDI/NVD/CBS Seminar arbeidsmigratie 30 maart 2011 Onderwerpen Historische

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK

DOSSIER HET HUWELIJK DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand 2013 Wie elkaar waarachtig liefhebben voelen

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR

DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR DOSSIER HET HUWELIJK NUTTIGE INFORMATIE UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur ZULTE Schepen van burgerlijke stand: DE SMET Catherine Juli 2010 Wie elkaar waarachtig

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 488 Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen

Het huwelijk van twee mannen of twee vrouwen Justitie maakt rechten en plichten duidelijk Het leven kent vele gebeurtenissen met juridische gevolgen. Justitie is verantwoordelijk voor de wetten die uw familie- en gezinsaangelegenheden regelen. Zo

Nadere informatie

o gebrek aan verwantschap: de wet verbiedt huwelijken tussen mensen die onderling een te nauwe bloedband of aanverwantschap hebben.

o gebrek aan verwantschap: de wet verbiedt huwelijken tussen mensen die onderling een te nauwe bloedband of aanverwantschap hebben. Het huwelijk Wilt u uw relatie officieel regelen, dan kunt u trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaan of een samenlevingscontract opstellen. U kunt ook gaan samenwonen zonder zonder een contract

Nadere informatie

informatiebrochure 1

informatiebrochure 1 informatiebrochure 1 Inhoud DE HUWELIJKSAANGIFTE 6 GETUIGEN EN GENODIGDEN 7 TIJDSTIPPEN EN TARIEVEN 7 HUWELIJKSCONTRACT 8 ADRESWIJZIGING 8 MEERDERJARIGHEID 8 ANNEX 1: BUITENLANDSE AKTES EN ATTESTEN 9 ANNEX

Nadere informatie

4. Kans op echtscheiding

4. Kans op echtscheiding 4. Kans op echtscheiding Niet-westerse allochtonen hebben een grotere kans op echtscheiding dan autochtonen. Tussen de verschillende groepen niet-westerse allochtonen bestaan in dit opzicht echter grote

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21

WAT TE DOEN? Het huwelijk. MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 WAT TE DOEN? Het huwelijk MAS_mariages_NL.indd 1 16/07/15 10:21 Het huwelijk... WAT TE DOEN? 2 MAS_mariages_NL.indd 2 16/07/15 10:21 Aan de toekomstige bruid, aan de toekomstige bruidegom, ullie hebben

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013)

CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN. (10 januari 2013) ons kenmerk P1.3/PRO 03.01 CIRCULAIRE NOTA SPECIAAL STATUUT VAN DE GEZINSLEDEN VAN HET PERSONEEL VAN INTERNATIONATIONALE INSTELLINGEN (10 januari 2013) De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

De migratiegeschiedenis na de tweede Wereldoorlog 1944-1997

De migratiegeschiedenis na de tweede Wereldoorlog 1944-1997 De migratiegeschiedenis na de tweede Wereldoorlog 1944-1997 Het verhaal van de de vestiging van allochtone gemeenschappen in België Albert Martens KU Leuven 15 Maart 2012 15-3 - 2012 KU Leuven Albert Martens

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Ieder mens heeft een voornaam en een achternaam. Die krijgen we bij de geboorte, meestal van onze ouders. Namen zijn belangrijk. In het dagelijks leven zorgt de naam voor onderscheid

Nadere informatie

Asielzoekers in Nederland

Asielzoekers in Nederland Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman 5 6 Asielzoekers in Nederland Hanneke Schuurman Uitgeverij Heijink, Hardenberg 7 Auteur: Hanneke Schuurman ISBN: 9789463184496 Coverontwerp: Bertina Schuurman

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT

SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT SAMENLEVINGSVORMEN SAMENLEVINGVORMEN EN SAMENLEVINGSCONTRACT Algemeen De gevolgen van het huwelijk en het geregistreerd partnerschap worden in de wet uitgebreid geregeld. Andere samenwonenden worden door

Nadere informatie

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek

5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek 5. Verkrijgen en toekennen van de Belgische nationaliteit 1 5.1. Impact van de wijzigingen van het nationaliteitswetboek Sinds het ontstaan van het Koninkrijk stijgt het aantal vreemdelingen dat Belg wordt

Nadere informatie

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling Families onder druk Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen Drs. Ibrahim Yerden Probleemstelling Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel slachtoffers als plegers om met huiselijk

Nadere informatie

De keuze van de achternaam

De keuze van de achternaam De keuze van de achternaam Inhoudsopgave Deze brochure 2 Naamskeuze voor kinderen door de ouders 3 Kiezen van de voornaam 3 Kiezen van de achternaam 3 Wie krijgt in Nederland met naamskeuze te maken 3

Nadere informatie

huwelijk & echtscheiding Vragen & antwoorden m.b.t. huwelijksrecht in Marokko en België

huwelijk & echtscheiding Vragen & antwoorden m.b.t. huwelijksrecht in Marokko en België huwelijk & echtscheiding Vragen & antwoorden m.b.t. huwelijksrecht in Marokko en België Met de veranderingen van de nieuwe Marokkaanse familiewetgeving van 2004 HE-mei 2005-v2.indd 51 12-05-2005 10:21:54

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

c) de beloning voor hun inzet op het slagveld?

c) de beloning voor hun inzet op het slagveld? 1. Frans protectoraat 1.1 De film Days of Glory gaat over de bijdrage van de soldaten uit de Franse kolonies aan de overwinning van de geallieerden. Fragment 1: De troepen uit de kolonies vormen de frontlinie

Nadere informatie

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002)

PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER. Interviewernummer : INTCODE. Module INTIMITEIT. (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) PAGINA BESTEMD VOOR DE INTERVIEWER Interviewernummer : INTCODE WZARCH INDID Module INTIMITEIT (bij de vragenlijst volwassene lente 2002) Personen geboren vóór 1986. Betreft persoonnummer : P09PLINE (zie

Nadere informatie

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen

Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Trouwen, geregistreerd partnerschap en samenwonen Wilt u uw relatie met uw partner officieel vastleggen? Dan hebt u daarvoor drie mogelijkheden: trouwen, geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie

De keuze van de achternaam. Ministerie van Justitie Ministerie van Justitie De keuze van de achternaam Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht Titel 2 Het recht op de naam Artikel 5 1. Indien een kind alleen in familierechtelijke betrekking

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen?

Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Gemeentebestuur van Jette Bent u van plan in het huwelijksbootje te stappen? Mevrouw, Mijnheer, Als u in het huwelijksbootje stapt, neemt u een belangrijke beslissing in uw leven. Door elkaar uw ja-woord

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

wees geen slachtoffer van een schijnrelatie!

wees geen slachtoffer van een schijnrelatie! wees geen slachtoffer van een schijnrelatie! Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen? 2 Is het strafbaar? Werd u geconfronteerd met een mogelijke schijnrelatie?

Nadere informatie

2. Groei allochtone bevolking fors minder

2. Groei allochtone bevolking fors minder 2. Groei allochtone bevolking fors minder In 23 is het aantal niet-westerse allochtonen met 46 duizend personen toegenomen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. De verminderde groei vond vooral plaats

Nadere informatie

Huwelijk, gezinshereniging & echtscheiding. Vragen & antwoorden m.b.t. familierecht in België en Turkije

Huwelijk, gezinshereniging & echtscheiding. Vragen & antwoorden m.b.t. familierecht in België en Turkije Huwelijk, gezinshereniging & echtscheiding Vragen & antwoorden m.b.t. familierecht in België en Turkije Huwelijk, gezinshereniging & echtscheiding Vragen & antwoorden m.b.t. familierecht Inleiding in België

Nadere informatie

Theorieboek. Knuffel. Mensen zijn afhankelijk van elkaar, want de mens is een sociaal dier dat het liefst in

Theorieboek. Knuffel. Mensen zijn afhankelijk van elkaar, want de mens is een sociaal dier dat het liefst in 4c Relatie 1 Wat is een relatie? Wanneer je deze vraag aan een aantal verschillende mensen stelt dan zullen zij allen een antwoord geven. Want wat een relatie precies is, is voor ieder persoon verschillend.

Nadere informatie

www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie!

www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! www.schijnrelatie.be Wees geen slachtoffer van een schijn- of gedwongen relatie! Een schijnhuwelijk, een schijnsamenwoning of een gedwongen huwelijk? Wat kan ik doen? Werd u geconfronteerd met een mogelijke

Nadere informatie

Gemengd Amsterdam * in cijfers*

Gemengd Amsterdam * in cijfers* Gemengd Amsterdam * in cijfers* Tekst: Leen Sterckx voor LovingDay.NL Gegevens: O + S Amsterdam, bewerking Annika Smits Voor de viering van Loving Day 2014 op 12 juni a.s. in de Balie in Amsterdam, dat

Nadere informatie

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en

Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en Met je familie Met je familie Je vrienden kan je kiezen, je familie niet. Misschien ben jij de oudste thuis of heb je een oudere broer of jongere zus. Ook al heb je soms ruzie en heb je hen niet zelf gekozen,

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

Vreemdelingen in België

Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Vreemdelingen in België Voor kinderen die meer willen weten over vreemdelingen die in België verblijven. Misschien zit er in jouw klas wel een kindje met een andere huidskleur?

Nadere informatie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie

Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie Ja, ik wil! Huwelijk en partnerschapsregistratie 1 Ja, ik wil... Gefeliciteerd! U wilt gaan trouwen of uw partnerschap registreren. Dan moet u een hoop regelen. Waar wilt u elkaar het ja-woord geven? Wanneer?

Nadere informatie

HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN

HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN HUWELIJK MET INTERNATIONALE ASPECTEN HUWELIJK OVER DE GRENZEN Dit gedeelte van de site gaat over het huwelijksvermogensrecht in internationaal verband. De belangrijkste regels van het hiermee samenhangende

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

Portugal (update 02/2015)

Portugal (update 02/2015) Portugal (update 02/2015) Portugal is een republiek in het zuidwesten van Europa. Het land is sinds 1986 lid van de Europese Unie. Portugal behoort tot één van de armste landen van Europa. Het is een parlementaire

Nadere informatie

Seksuele normen, waarden en praktijken bij jongeren uit etnische minderheden

Seksuele normen, waarden en praktijken bij jongeren uit etnische minderheden Seksuele normen, waarden en praktijken bij jongeren uit etnische minderheden Sophie Withaeckx & Shaireen Aftab RHEA Onderzoekscentrum Gender & Diversiteit (VUB) Ella vzw Kenniscentrum Gender & Etniciteit

Nadere informatie

DE GENKSE BEVOLKING OP

DE GENKSE BEVOLKING OP UPDATE CIJFERS DE GENKSE BEVOLKING OP 01.01.2010 (voorlopige cijfers) Bron: Stad Genk, Dienst Bevolking Verwerking: Stad Genk, Dienst Beleidsplanning Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de bevolkingscijfers

Nadere informatie

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente.

Infofiche huwelijk. In België worden huwelijken voltrokken op het gemeentehuis. Voor meer info neemt u best direct contact op met de gemeente. A m bassade van België te Be ijing 6 San Li Tun Road 100600 Beijing Tel.: (86-10) 6532 1736 Fax.: (86-10) 6532 5097 E-mail: beijing@diplobel.fed.be Website: http://belgium.diplomatie.be/beijing Infofiche

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Landelijke Werkgroep Mudawwanah

Landelijke Werkgroep Mudawwanah Landelijke Werkgroep Mudawwanah Informatie over Marokkaans en Nederlands familierecht Concept ivm herdruk Deel familierecht 1. Het huwelijk in Marokko en Nederland 1.1 De keuze van een partner 1.2 Trouwen

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

DEEL 3. Wettelijk samenwonen

DEEL 3. Wettelijk samenwonen DEEL 3 Wettelijk samenwonen DE RECHTEN VAN HET PAAR 1 Procedure Wettelijk samenwonen houdt het midden tussen samenwonen zonder meer (zonder bescherming voor de partners) en het huwelijk (dat de echtgenoten

Nadere informatie

Constructie van de variabele Etnische afkomst

Constructie van de variabele Etnische afkomst Constructie van de variabele Etnische afkomst Ter inleiding geven we eerst een aantal door verschillende organisaties gehanteerde definities van een allochtoon. Daarna leggen we voor het SiBO-onderzoek

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 79 26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken

Nadere informatie

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven

Materiële hulp voor kinderen die illegaal verblijven Versie nr: 1 Laatste wijziging: 12-06-2007 1) Waartoe dient deze fiche? 2) Waartoe dient deze fiche? 3) Wat verstaan we onder materiële hulp aan kinderen die illegaal in België verblijven? 4) Wat omvat

Nadere informatie

Belgen en niet-belgen

Belgen en niet-belgen Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de bevolkingscijfers van het Rijksregister, toestand op 01.01.2016. Deze cijfers kunnen afwijken van de officiële bevolkingscijfers die zullen gepubliceerd worden

Nadere informatie

Gew. bij S.B. 1983 no. 104.

Gew. bij S.B. 1983 no. 104. WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B.

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1

Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen. Zohra Chbaral 1 Culturele diversiteit en interculturele bemiddeling in de ziekenhuizen Zohra Chbaral 1 Vooreerst bedanken we de interculturele bemiddelaars, de coördinatoren interculturele bemiddeling die ons de gegevens

Nadere informatie

Ter informatie voor de leerkracht:

Ter informatie voor de leerkracht: Ter informatie voor de leerkracht: Dit is een beperkte verklarende woordenlijst. Voor meer praktische vragen verwijzen wij graag door naar het Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf van het Vlaams

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf Artikelen Een terugblik op het ouderlijk gezin Arie de Graaf Driekwart van de kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, is opgegroeid bij twee ouders. Een op de zeven heeft een scheiding van de ouders

Nadere informatie

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt?

7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7. Hoe vermijdt u dat uw vermogen bij uw schoonfamilie terechtkomt? 7.1. Wat is het? Als u aan vermogens- en successieplanning doet, wilt u ervoor zorgen dat uw vermogen bij uw eigen familie (met name

Nadere informatie

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland

CBS-berichten: Arbeidsmigratie naar en uit Nederland André Corpeleijn* Inleiding Arbeidsmigratie is de laatste tien jaar weer in de belangstelling gekomen. De uitbreiding van de Europese Unie en de komst van Oost-Europese werknemers naar Nederland hebben

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE

Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE Gepubliceerd op : 2013-09-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 2 JUNI 2013. - Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 31 december 1851 met betrekking tot de consulaten en de consulaire

Nadere informatie

Basisopleiding gezinshereniging

Basisopleiding gezinshereniging Lijst van bijlagen Bijlage 15bis Bijlage 41bis Bijlage 3 & 4 omzendbrief 21/06/2007 Bijlage 19ter 1 Basisopleiding gezinshereniging Gent - 19 februari 2013 2 1 Artikel 10 en 10bis Artikel 10: vreemdeling

Nadere informatie

Melding van een voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap* echtgenoot / partner 1. Aanstaande echtgenoot / partner 1* BSN 1.

Melding van een voorgenomen huwelijk / geregistreerd partnerschap* echtgenoot / partner 1. Aanstaande echtgenoot / partner 1* BSN 1. Deze melding van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap bestaat uit 5 bladen. U dient al deze bladen volledig in te vullen! Vervolgens dient u deze in te leveren / in te zenden naar de gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 047 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd

Nadere informatie

Workshop Huwelijksdwang en achterlating

Workshop Huwelijksdwang en achterlating Workshop Huwelijksdwang en achterlating Kennis maken Moviera is er voor mensen die thuis met geweld te maken hebben. Nuray Kanik Preventie functionaris Expert Eergerelateerd geweld 14 juni 2016 Opzet workshop

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Voeren Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005

Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen. uitgave 2005 Voor kinderen die meer willen weten over echtscheidingen uitgave 2005 Steeds meer kinderen stellen vragen aan de Kinderrechtswinkels over echtscheiding. Scheiden kan niet zomaar, je moet heel veel regels

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

Buitenlandse pleegkinderen

Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Algemeen Adoptief-pleegkinderen Voorschriften betreffende de behandeling van verzoeken om opneming Voorschriften voor opneming en toelating Voorschriften

Nadere informatie

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009

G E M E E N T E L I J K E F I C H E S M I N D E R H E D E N editie 2009 Gemeente Halen Welkom op de startpagina van de lijke fiches minderheden! De lijke fiches minderheden bevatten een basisdatafiche, een fiche, enkele detailfiches en een fiche met demografische gegevens

Nadere informatie

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB

Algemene Module Burgerzaken 22. AMB Algemene Module Burgerzaken 22. AMB 22.01. Bestanden persoonsgegevens Eindterm 22.01. De kandidaat kan het doel van de administratie van de burgerlijke stand en de Basisadministratie persoonsgegevens omschrijven.

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente

Aantekeningen overlijden. Eerstgenoemde partner. Partnerschapsboekje. in de gemeente. Laatstgenoemde partner. in de gemeente Aantekeningen overlijden Eerstgenoemde partner op in de gemeente Partnerschapsboekje Laatstgenoemde partner op in de gemeente 12 Inlichtingen Naamgebruik geregistreerde partners Een Nederlandse man of

Nadere informatie

Het Belgische asielbeleid

Het Belgische asielbeleid Het Belgische asielbeleid Waarom vluchten mensen?! Politieke vervolging! Religieuze problemen! Etnische problemen! Problemen met nationaliteit! Problemen met sociale groep! Gewapend conflict, gevaar! Economische

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof.

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015. 2.6 Verlof. Aanvragen van extra verlof. Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 09-02-2015 16-02-2015 2.6 Verlof Aanvragen van extra verlof Onderwijs/ Inhoudsopgave 1. Procedure aanvraag verlof 3 2. Criteria voor toekennen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Brochure. Huwelijk en wettelijke samenwoning in België

Brochure. Huwelijk en wettelijke samenwoning in België Brochure Huwelijk en wettelijke samenwoning in België Federaal Migratiecentrum April 2014 SCHEMATISCH OVERZICHT 2 EEN HUWELIJK AANGAAN 2 EEN WETTELIJKE SAMENWONING AFSLUITEN 3 INLEIDING 4 1. WELKE WETTELIJKE

Nadere informatie

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd

Leerplicht. Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht, wat is dat? De leerplicht geldt vanaf het moment dat uw kind 5 jaar wordt. Dit betekent dat uw kind verplicht is om naar school te gaan vanaf

Nadere informatie

Inleiding tot de burgerlijke stand

Inleiding tot de burgerlijke stand Inleiding tot de burgerlijke stand Mr. J. Kampers bewerkt door: L.J.W. Evers H.Vat 12e druk 2004 Kluwer, Alphen aan den Rijn Voorwoord 13 1 Ontstaan en ontwikkeling van de wetgeving betreffende de burgerlijke

Nadere informatie