Inleiding. Inhoudsopgave. Enquête. Over de WAO. Vrouwen in de WAO. Inleiding 2. Over de WAO 4. Vrouwen in de WAO 4. Wetgeving 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding. Inhoudsopgave. Enquête. Over de WAO. Vrouwen in de WAO. Inleiding 2. Over de WAO 4. Vrouwen in de WAO 4. Wetgeving 6"

Transcriptie

1 VROUWEN en de WAO V R O U W E N B I B L I O T H E E K bla B LA A DJE SAVAN T E oktober 2004 extra editie

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 Over de WAO 4 Vrouwen in de WAO 4 Wetgeving 6 Wat kun je zelf doen? 7 Adressen 9 Websites 18 Literatuur 22 Enquête 37 Colofon 38 Inleiding In de WAO terechtkomen is over het algemeen niet gewenst. Je belandt in een situatie die niet alleen op het gebied van werk en financiën grote gevolgen heeft, maar ook in het privé-leven doorwerkt, sociaal, emotioneel en psychisch. Velen voelen zich overspoeld door vragen: Wat nu? Waar komt het door? Wat kan ik er aan doen? Wanneer welke stappen te nemen? Hoe vul ik mijn tijd? en: Bij wie kan ik aankloppen? Deze uitgave van blablaadje van Vrouwenbibliotheek Savante is bedoeld voor iedereen die met de WAO in aanraking is gekomen of ermee in aanraking dreigt te komen. Het biedt een beknopt overzicht van praktische informatie. Voor een uitgebreidere versie kun je terecht bij Vrouwenbibliotheek Savante. Wij hopen dat deze uitgave een 'wegwijs' kan zijn bij het zoeken naar andere mogelijkheden dan naar betaald werk alleen. 2 Enquête Vrouwenbibliotheek Savante biedt op verschillende manieren informatie aan. Zo heeft het blablaadje deze keer een thematisch karakter gekregen. Wij hopen dat we hiermee in een behoefte voorzien. Daarvoor zijn wij benieuwd naar de mening van onze lezeressen. Zou je na het lezen van dit informatiebulletin zo vriendelijk willen zijn de enquête op de laatste pagina in te vullen en aan ons te retourneren? Over de WAO De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en daardoor niet meer (volledig) in hun onderhoud kunnen voorzien. Vrouwen in de WAO Nederland telt in 2004 in totaal arbeidsongeschikten, waarvan in de provincie Groningen De laatste jaren zijn het vooral de vrouwen die toestromen tot de WAO. Zij lopen twee keer zoveel risico om arbeidsongeschikt te worden. Specifiek voor vrouwen worden de volgende oorzaken onderscheiden: 1. Het combineren van zorgtaken en werk vormt voor vrouwen een dubbele belasting. 2. Vrouwen werken vaak onder het door hen gewenste niveau. De begeleiding van bedrijfsartsen blijkt indirect seksespecifiek. Ze spannen zich wanneer vrouwen 13 4

3 ziek zijn, minder in om hen weer aan het werk te helpen. Uit verdere gegevens: Het blijkt dat tweederde van de instromers in de WAO het huishouden deelt met een partner. Voor het risicopercentage maakt het niet uit of de vrouw met haar partner de zorg over géén of één tot meerdere kinderen heeft. Opvallend is dat werkende jongeren met een partner en kinderen een vrij groot risico lopen, terwijl het risico weer sterk afneemt wanneer deze mensen 35 of ouder zijn. Wetgeving Sinds april 2002 geldt de Wet Verbetering Poortwachter. Hierbij is de verantwoordelijkheid verschoven van overheid naar de zieke werknemer en de werkgever. Belangrijke hulpmiddelen zijn een reïntegratieverslag en een reïntegratiedossier. Het reïntegratieverslag is vanaf het begin van de ziekte vereist. Op 12 september 2003 is het kabinet het eens geworden over de hoofdlijnen van een herziening van de WAO. Dit zijn o.a.: - De Wet Verbetering Poortwachter blijft in stand. - Gedeeltelijk arbeidsgeschikten blijven in het arbeidsproces of zij zijn werkloos en zijn dan aangewezen op WW en vervolgens IOAW. Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die niet meer werken wordt een partnertoets ingevoerd, waardoor degene met een verdienende partner geen uitkering krijgt. - De loondoorbetalingsplicht van werkgevers wordt verlengd en de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen wordt afgeschaft. De nieuwe wet wordt per 1 jan ingevoerd. Uit ervaringsverhalen blijkt dat jonge vrouwen nu al dubbel gekeurd worden. 5 6 Wat kun je zelf doen? Wanneer je in de WAO terechtkomt of ermee in aanraking dreigt te komen, kan het prettig zijn ideeën aangereikt te krijgen voor andere mogelijkheden van werk dan over betaald werk alleen. Voor veel vrouwen in de WAO is thuis blijven zitten geen optie. Omdat met het werk bijvoorbeeld ook veel sociale contacten wegvallen, voelen zij vaak de behoefte om onder de mensen te blijven. Hetzij om je verhaal kwijt te kunnen over de dagelijkse beslommeringen, hetzij om in doen en denken gestimuleerd te blijven worden. de dag. Misschien ben je aangesloten bij een kerk of bij een spiritueel centrum? Ook is er meestal een vrijblijvender variant in cursusvorm te vinden. Omdat de Sociale Dienst van je werkzaamheden om de hoogte dient te zijn, is het belangrijk dat je met je contactpersoon contact opneemt over je plannen. Naast betaald werk zijn er nog diverse andere mogelijkheden om aan de slag te kunnen. Vaak biedt vrijwilligerswerk meer ruimte en een flexibelere werksfeer die beter aansluit bij de grenzen én de mogelijkheden van vrouwen die in de WAO zijn terechtgekomen. Ook valt er te denken aan het volgen van een cursus of een sport. De nieuwe situatie kan een opening bieden die dingen te doen waar je voorheen niet aan toe kwam. Omdat veel vrouwen overspoeld worden door vragen naar het hoe en waarom van de situatie waarin zij zijn terechtgekomen, zijn vaak ook de ingewikkelde zingevingsvragen aan de orde van 7 8

4 Landelijk WAO-platform ADRESSEN Vrouwen Alliantie Janskerkhof BK Utrecht De Vrouwen Alliantie (VA) is een platform van 47 landelijke (vrouwen)organisaties. De gemeenschappelijke agenda van de VA is gericht op bevordering van economische zelfstandigheid (m/v) en herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid. Landelijk Overleg Vrouwen in de AAW/WAO Keetwaltje EV LEEUWARDEN (058) Op verzoek van het Landelijk Overleg Vrouwen en arbeidsongeschiktheid heeft de Vrouwen Alliantie het initiatief genomen tot de oprichting van een platform Vrouwen en Arbeidsongeschiktheid. 9 De bedoeling is het beleid te beïnvloeden ter verbetering van de positie van vrouwen die ziek, arbeidsongeschikt of gehandicapt zijn. Hierbij zal de aandacht voor de genderspecifieke aspecten die een rol spelen in de sociale zekerheid en van toepassing zijn bij ziekte, handicap en arbeidsongeschiktheid van vrouwen een belangrijk onderwerp zijn. Daarnaast wil het platform organisaties samenbrengen die zich bezighouden met (zieke) vrouwen en arbeid om kennis en informatie uit te wisselen. Het Platform bestaat uit een intern en een extern netwerk met enerzijds de organisaties (WAO-vrouwen (de ervaringsdeskundigen), Stichting voor jonge hoger opgeleide vrouwen in de WAO (WAHO), Vereniging Landelijk Overleg Vrouwen en arbeidsongeschiktheid (LOV), FNV-Vrouwenbond, Stichting InitiatiefGROEP, Vrouwen met een Handicap, Vrouwen Alliantie) en anderzijds een expertisenetwerk dat bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn op de thema's die het Platform gaat behandelen. 10 Uitvoeringsinstellingen UWV Cadans Cascadeplein AD GRONINGEN (050) UWV Gak Dierenriemstraat AK GRONINGEN (050) UWV verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Werkgroep WAO & Psyche Groningen Hoendiep TE GRONINGEN (050) WAO & Psyche is een onafhankelijke werkgroep. Negen ervaringsdeskundige vrijwilligers zetten zich in voor arbeidsongeschikten in de provincie Groningen. De werkgroep WAO & psyche geeft door middel van telefonische en 11 persoonlijke spreekuren informatie, advies en begeleiding aan mensen die om psychische redenen voor kortere of langere tijd uit het arbeidsproces zijn geraakt. De werkgroep maakt onderdeel uit van het GGz-Cliëntenplatform en wordt gesubsidieerd door de provincie Groningen. Reïntegratiebureaus, arbeidsbemiddeling Agens Cascadeplein AD GRONINGEN (050) Argonaut Friesestraatweg 213/E 9743 AD GRONINGEN (050) DSW stadspark/thermiek Peizerweg AN GRONINGEN (050)

5 De Gezonde Zaak Trompsingel CZ GRONINGEN (050) IWA Werk en Advies Protonstraat 3/A 9743 AL GRONINGEN (050) Partners aan het Werk BV Haddingestraat KD GRONINGEN (050) Prové bv Laan Corpus den Hoorn 102/ JR GRONINGEN (050) (Deze site geeft alleen de mededeling: hier komt binnenkort de site van Prové-reïntegratie) Randstad Rentree Gedempte Zuiderdiep HG GRONINGEN (050) Stichting Start Kans Friesestraatweg 215/B 9743 AD GRONINGEN (050) (bestaat niet meer; je wordt doorgeklikt naar Toeleiding naar Arbeid Oosterhamrikkade KC GRONINGEN (050) Winnock BV Friesestraatweg 213/H 9743 AD GRONINGEN (050) Vrouwencentra Vrouwengezondheidscentrum Gaia Oude Boteringestraat GM Groningen (050) (ma-do ) Vrouwengezondheidscentrum Gaia houdt themabijeenkomsten voor vrouwen met chronische ziekten en heeft een ondersteuningsgroep voor vrouwen in de WAO 14 Vrijwilligercentrales Vrijwilligercentrale Groningen postbus CA GRONINGEN (050) De Vrijwilligerscentrale is een onderdeel van het VrijwilligersCentraleNetwerk met meer dan 130 vestigingen in Nederland. Deze organisatie bemiddelt tussen vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers. Je kunt via de webpagina een vacature zoeken of plaatsen. Stiel Munnekeholm JA GRONINGEN (050) Stiel biedt aan Groningers zonder betaald werk diverse projecten en activiteiten aan in het centrum en in diverse wijken in de stad. Stiel is een alternatief voor mensen die (nog) geen plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt. Langdurig werklozen kunnen hier andere mensen ontmoeten, hun vaardigheden 15 ontwikkelen, gebruiken en op peil houden. Stiel organiseert kort- en langlopende activiteiten zoals creatieve workshops en oriëntatiecursussen. De Vrijwilligerszaak Akerkhof JC GRONINGEN (050) De Vrijwilligerszaak is een onderdeel van Stiel en heeft een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan vrijwilligersvacatures. Iedere inwoner van de stad Groningen kan er terecht om vacatures te zoeken of vragen te stellen. Organisaties krijgen er ondersteuning bij het vervullen van vacatures en het uitvoeren van vrijwilligersbeleid. Cursussen Kunstencentrum Walstraat VS GRONINGEN (050)

6 Volksuniversiteit Oude Boteringestraat GC GRONINGEN (050) Sportcentrum Kardinge Kardingerplein AA GRONINGEN (050) Zingeving Voor informatie over verschillende geloofsgemeenschappen kunt u terecht op de hiervolgende site. De site is gebaseerd op het onderzoek Geloven in Groningen: web.inter.nl.net/users/gewin/geloven/ De Poort Centrum voor Spiritualiteit Moesstraat JW Groningen (050) De Poort is een centrum voor spiritualiteit, gesitueerd in een bescheiden klooster. In De Poort zijn stilte, zenmeditatie en de mystieke traditie van het christendom en andere religies bronnen van inspiratie. Er worden diverse cursussen, dagen en weekenden gegeven rondom spiritualiteit. Levensreisbureau Korreweg AA GRONINGEN (06) WEBSITES Wetgeving en WAO geeft helder en overzichtelijk weer voor wie de WAO bedoeld is, welke criteria gehanteerd worden en door wie en wanneer WAO aangevraagd kan worden. Vervolgens biedt de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, allerhande informatie over werk, loon, uitkeringen, veiligheid en 18 emancipatie. Verder mogen en niet ongenoemd blijven. Over werk, werk en zorg, salaris, pensioen en uitkering is een site met alles wat vrouwen moeten weten over werk, werk en zorg, salaris, pensioen en uitkering. FNV Vrouwen is een gemeenschappelijke site van de FNV Vrouwenbond en het FNV Vrouwensecretariaat. De regering over WAO Discussies, voorstellen en beslissingen over de WAO zijn ook op te volgen. De zoekterm 'WAO' geeft zeker 45 hits. Oorzaken en gevolgen geeft heldere informatie over oorzaken en gevolgen in relatie tot ziekten en aandoeningen en biedt tevens toelichting door middel van cijfers en tabellen. 19 WAO-risico voor vrouwen biedt een voorstudie over 'vrouwen in de WAO': Goed leesbaar rapport (uit 2003) waarin verschillende aspecten worden belicht van het WAO-risico voor vrouwen: maatschappelijke ontwikkelingen, werkkenmerken en persoonlijke kenmerken. Het toenemende verschil in WAO-risico tussen vrouwen en mannen diverse publicaties, zoek het rapport van Vincent Thio, Rein Halbersma, Pepijn Vemer en Philip de Jong Een eindrapport over arbeidsparticipatie en arbeidsongeschiktheid bij vrouwen (uit 2004), naar een onderzoek dat in opdracht van het GAK en Ministerie van SOZAWE werd gedaan. Het rapport behandelt het toenemende verschil in WAO-risico's tussen vrouwen en mannen. Het is zeer uitgebreid waarvoor de tijd genomen moet worden. Jonge, hoger opgeleide vrouwen in de WAO Waho is een stichting voor jonge hoger opgeleide vrouwen in de WAO. 20

7 Overzichtelijke webpagina met praktische informatie. Ook vind je hier diverse links naar recente onderzoeksresultaten en lopend onderzoek. Van burnout naar burnin "Van burnout naar Burnin" is een onafhankelijk kennis- en informatie- en communicatieplatform Burnout, voor (ex) burnoutpatiënten en daarnaast interessant voor managers, P&Oers, Arbodiensten en overige geïnteresseerden. (Deze site neemt veel tijd om in te laden. Oude computers kunnen erop vast lopen.) Vrouweninformatie Op vind je informatie over de positie van vrouwen, nieuws, publicaties, activiteiten en nog meer websites op dit gebied. Via kom je terecht op de site van het IIAV, het expertisecentrum voor informatieverzorging over de positie van vrouwen en vrouwenstudies. Het IIAV verzamelt, bewaart en documenteert het cultureel erfgoed van vrouwen in het verleden en heden. 21 LITERATUUR In de collectie van Vrouwenbibliotheek Savante vind je diverse boeken en tijdschriftartikelen met uiteenlopende informatie over vrouwen en de WAO. Hieronder een selectie van een aantal recente titels. In elke rubriek staan de meest recente titels bovenaan. Boeken WAO, positie van vrouwen, oorzaken, trends, beleid Boukje Cuelenaere De 14 meest gestelde vragen over vrouwen en arbeidsongeschiktheid FNV Mediabureau, 2003 Brochure met antwoorden op de meest gestelde vragen. Petra Verdonk, Maria Peeters en Sabine Geurts Vrouwen: arbeidsongeschikt of arbeids ondergeschikt?: een uitgebreide literatuurstudie naar het arbeidsongeschiktheidsrisico van vrouwen. Katholieke Universiteit Nijmegen, Dit rapport is gemaakt om te achterhalen wat de 22 factoren zijn die ervoor zorgen dat er veel meer vrouwen dan mannen instromen in de WAO. De conclusies zijn o.a. dat vrouwen vaak slechtere arbeidsomstandigheden hebben dan mannen, dat ze vaak werken in sectoren met een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid en dat door bedrijfsartsen het belang van reïntegratie voor mannen hoger wordt ingeschat dan voor vrouwen Reïntegratie, arbeid Irene Geerts Uit de WAO: ervaringen van succesvol geïntegreerde jonge vrouwen Amsterdam: Stichting WAHO, Interviews met zeven jonge hoger opgeleide vrouwen, bedoeld om anderen te inspireren een eigen weg terug naar werk te vinden. Met tips, literatuur en websites over bij voorbeeld loopbaanbegeleiding, persoonsgebonden reïntegratiebudget, (chronische) ziekten/patiëntenverenigingen en het opzetten van een eigen bedrijf. U kunt deze bundel ook zelf downloaden via: Elga Zuidema Apocalyps 1999: een rapportage over vrouwen en reïntegratie. Leeuwarden: Landelijk Overleg Vrouwen en 23 Arbeidsongeschiktheid (LOV). Een rapportage van het project 'Vrouwen en reïntegratie'. In dit rapport zijn de eigen behoeften van arbeidsongeschikte vrouwen gebundeld en zijn de knelpunten, belemmeringen en successen in beeld gebracht die vrouwen ondervinden bij het reïntegratieproces. De gegevens zijn verzameld door de ervaringsdeskundigen van het LOV via spreekuurwerk, interviews en registratie van telefoontjes en via enquêtes. Sinds 1999 is de praktijk van de reïntegratie veranderd, maar de ervaringen zijn voor een deel nog relevant. FNV, brochure / statistiek: Vrouw en werk anno 1999: een analyse van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt FNV Pers, Amsterdam, 1999 Burn-out Annegreet van Bergen Onthaasten van A tot Z: leven met kalmte en zwier. Utrecht: Spectrum, Korte hoofdstukjes met advies om te onthaasten. De stukjes hebben trefwoorden die uiteenlopen van 'Ademende agenda' tot 'Zelfhulpboeken'. 24

8 Bij 'Zelf-hulpboeken' staat bij voorbeeld: 'Laat je niet opjutten door boeken die beloven dat je iets kunt worden wat je niet bent, mits je voldoende je best doet. Carien Karsten In dertig dagen uit je burnout Rijswijk : Elmar, Dit is wellicht een voorbeeld van een zelfhulpboek dat te veel belooft. Dat iedereen in dertig dagen van haar burnout af kan zijn is te mooi om waar te zijn. Het boek bevat toch wel nuttige tips en oefeningen om een leven met minder stress te creëren. Het is makkelijk leesbaar. Annegreet van Bergen De lessen van burn-out: hoe wordt je er beter van?: een persoonlijk verhaal Utrecht: Het Spectrum, Annegreet van Bergen interviewde als journalist mensen die door een te hoge werkdruk overspanen raakten. Ze had niet in de gaten dat ze dezelfde kant opging. Ze beschrijft hier haar ervaringen, de oorzaken, de gevolgen, het ziek zijn en het proces van weer overeind krabbelen en genezen. 25 Annegreet van Bergen Werk of gekkenwerk: ideeën voor een leven in balans Utrecht: Spectrum, Bundel van columns over de wereld van 'Druk, druk, druk'. Over de achtergronden van de huidige werkgekte. De columns gaan niet alleen over organisaties en werk, maar ook over hoe mensen daarbinnen op een prettige manier kunnen (over)leven. Carien Karsten Omgaan Burnout: preventie, hulp en reïntegratie Rijswijk : Elmar, In dit boek geven deskundigen hun visie op oorzaken van burnout. Het geeft inzicht in situaties die werkstress bevorderen en geeft adviezen over het signaleren en bestrijden van burn-out. Geeft ook tips aan werkgevers en leidinggevenden over preventie en reïntegratie. Christina Maslach en Michael P. Leiter Burnout: oorzaken, gevolgen, remedies Amsterdam: Contact, Vert. van: The truth about burnout, 1997 De auteurs van dit boek uit de Verenigde Staten leggen de verantwoordelijkheid voor het grote 26 aantal mensen met burn-out grotendeels bij de bedrijven. Zij bieden duidelijke (management)strategieën om de organisatie gezond te maken, óók voor de medewerkers. Marc Van Coillie Burnout in de hulpverlening: voorkomen en verhelpen Leuven: Garant, Het boek begint met de beschrijving van de kenmerken en de signalen die optreden bij het proces dat via stress en overspanning leidt tot burnout. Tijdige signalering kan al veel voorkómen. Daarna volgt een analyse van de factoren in maatschappij, organisatie en persoon die tot burnout leiden. Inzicht in deze factoren is de basis voor de hier beschreven methoden om stress te verhelpen. Speciaal gericht op burnout in de hulpverlening. Anna Bridié Opgejut en uitgeput: ontspannen kroniek van een overspannen WAO'er Baarn: ANTHOS, Bundel met columns waarin Anna Bridié beschrijft hoe ze overspannen raakte, geruisloos in de WAO verdween en er langzaam weer bovenop kwam. Ze interviewde ook enkele lotgenoten en haar zoon. Met humor en tips. 27 Tijdschriftartikelen WAO, positie van de vrouw, oorzaken, trends, beleid Lover, Jrg 29 (2002) nr. 3 (sep), p Petra Verdonk Niet dubbel belast, maar half ondersteund: fabels over vrouwen en arbeidsongeschiktheid. Met lit. opg. Op Gelijke Voet, Jrg. 23 (2002) nr 3 (sep), p Marnix Bruggeman Werken moet je leren: jonge, hoogopgeleide vrouwen in de WAO Voor de bijna een miljoen mensen met een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering ligt bij één op de drie de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid in 'psychische stoornissen'. Deze oorzaak komt relatief veel voor bij jonge vrouwen tussen 25 en de 45 jr. Opzij, Jrg. 30(2002) nr.12 (dec), p Astrid Feiter Jong in de WAO: dertigers zijn grenzeloos in hun werk. Vergeleken met jonge mannen raken hoogopgeleide vrouwelijke dertigers vaker arbeids- 28

9 ongeschikt, nogal eens met psychische klachten. Opzij, Jrg. 30 (2002), nr. 1 (jan), p Annegreet van Bergen De kunst van het wachten: altijd daden willen stellen is verspilling van energie Tot actie overgaan staat in het Westen in hoog aanzien. Maar soms is niets doen goed, of zelfs beter. Opzij, Jrg. 29 (2001), nr. 2 (feb), p Astrid Feiter 'Ik kan slecht mijn kaken op elkaar houden': Ella Vogelaar wil wao'sters meer zelfvertrouwen bijbrengen. Interview met Ella Vogelaar die zich bezig houdt met reïntegratie van arbeidsongeschikten. Op de vraag of er extra aandacht moet zijn voor de vrouwen die instromen in de WAO antwoordt ze: 'Soms moeten vrouwen gewoon erkennen dat ze niet op de goede plaats zitten.' Ze spreekt uit ervaring. M/V Zorg, Jrg. 10 (2001), nr. 6 (nov/dec), p Marian Blom Stress, burnout en secundaire traumatisering De gezondheidszorg, traditioneel een door vrouwen gedomineerde sector, kent een hoog 29 ziekteverzuim, voor een groot deel veroorzaakt door stressgerelateerde ziektes. Welke vormen van werkstress onderscheiden we? Waarom is de instroom in de WAO zo hoog? Hoe kunnen artsen en hulpverleners deze vormen van werkstress tijdig herkennen, behandelen en voorkomen? Tijdschrift voor Genderstudies, Jrg 4 (2001), nr. 4 (dec), p Themanummer 'Processen op de arbeidsmarkt: in-, door- en uitstroom' Justine Ruitenberg Vrouwen vaker in de WAO: sekseverschil of gender-issue? Met literatuuropgave. Avanta Magazine, Jrg. 15(2000), nr.4 (apr), p Mirjam Immerzeel Claims op komst: gaan zieke werknemers massaal hun baas aanklagen? Burnout, rugklachten, rsi, beroepsziekten rukken op. En nu de uitkeringsinstanties strenger worden, valt een flinke stijging te verwachten van het aantal claims. Advocaten rekenen zich al rijk. Vrouwenbelangen, Jrg 65 (2000), nr. 2 (apr/jun), p.10 Themanummer 'Arbeid en zorg' Dorenda Gerts 30 Instroom jonge vrouwen in de WAO moet stoppen: politiek-bestuurlijk samenwerkingsorgaan komt op voor belangen van vrouwen Op Gelijke Voet, Jrg. 21 (2000), nr.4 (dec), p Marnix Bruggeman Seksbom onder de WAO?: waarom er zoveel vrouwen in de WAO belanden. Met literatuuropgave Reïntegratie, arbeid Avanta, Jrg. 17 (2002), nr. 4 (apr), p Mirjam van Immerzeel Eigen rechter Met een arbeidsconflict kunnen werkgevers natuurlijk naar de kantonrechter gaan. Mediation is sneller, goedkoper, discreter - en ontlast de onderbezette rechterlijke macht. Reden voor de overheid om bemiddeling te promoten. Maar er zijn ook gevaren. Avanta Magazine, Jrg. 15 (2000), nr. 3 (mrt), p Kim van Dam Laat je strikken: headhunters over de regels van hun spel Werkgevers en werknemers vinden elkaar steeds vaker via een headhunter. Wie carrière wil maken, moet dus bij zo'n bemiddelaar in de kaartenbak zien te komen. Moeilijk is dat niet als je de do's en don'ts tenminste kent. Avanta Magazine, Jrg. 15 (2000), nr.2 (feb), p Bea Ros Wie helpt ons aan WAO'ers?: bedrijven ontdekken de voordelen van arbeidsongeschikten Opzij, Jrg. 30 (2002), nr.1 (jan), p Anke Manschot Hoe kom je uit de WAO?: de opmars van reïntegratiebureaus Nederland telt bijna een half miljoen arbeidsongeschikte vrouwen. Zestig procent van hen krijgt geen enkele begeleiding bij een doorstart op de arbeidsmarkt. Slechts tien procent komt terecht bij een reïntegratiebureau. Hoe vind je weer werk dat bij je past? En hoe kom je terug in je kracht?. Met adressen Opzij, Jrg. 27 (1999), nr. 8 (sep), p Femke van Zeijl 'Je weet van tevoren dat je geen ziektegeld krijgt': laagopgeleide thuiswerksters maken zelden aanspraak op hun rechten 31 32

10 Opzij, Jrg. 26 (1998), nr. 10, p Tanny Dobbelaar WAO kan springplank zijn naar nieuwe loopbaan. Recensie van het boek van Tonny Groen-van de Munnik, 1998 'Ik zou er dolgraag een WAO-er bij willen hebben. Honderdvijftig voorbeelden van súccesvolle reïntegratie na een periode van volledige arbeidsongeschiktheid'. Vrouwenbelangen, Jrg.63 (1998), nr.4, (okt/nov), p.5-6 Irma van Houts Doorgaan of stoppen? : Remie Amstelveen begeleidt mensen die vast lopen in hun werk. Remie I. Amstelveen van Human Interaction uit Nijmegen helpt mensen die zijn vastgelopen in hun werk. Individuele gesprekken of groepsgesprekken maken nogal wat los bij mensen die een training bij hem volgen. Vrouwenbelangen, Jrg. 63 (1998), nr. 2, (apr/jun), p8-9 Saskia de Man Het hart & de agenda op de juiste plaats. Gesprek met Gerda Verhaar Eeuwijk van het werving- en selectiebureau WS&O Verhaar Eeuwijk over haar loopbaan en de manier waarop zij 33 vrouwen begeleidt bij het zoeken naar werk. Opzij, Jrg. 26 (1998) nr. 4(apr), p Gerdie Snellers 'Op het podium vergeet je even je eigen armoe': hoe werkloze vrouwen zin aan hun leven geven. De vrouwen leven van de bijstand en hebben allemaal een deuk in hun zelfvertrouwen. De wekelijkse toneelochtend blijkt een zeer leerzame ervaring voor assertiviteit, inzicht en het opbouwen van zelfvertrouwen. VB Magazine, Jrg. 11 (1996), nr. 5 (mei), p Thuis zitten lost niets op: de nieuw-zakelijke aanpak van overspannen medewerkers. Lit.opg. Opzij, Jrg. 22 (1994), nr. 7/8 (jul/aug), p Charlotte Govaert Het is hier geen opvanghuis voor kneuzen': afscheid nemen van een werknemer via outplacement Outplacement wordt steeds vaker ingezet als er binnen een bedrijf geen plaats meer is voor een werknemer. De adviseur geeft de werknemer antwoord op de vragen: 'Wat wil ik, wat kan ik en hoe vertaal ik dit in een nieuwe baan?'. Maar eerst wordt er tijd ingeruimd om de emoties de baas te worden. 34 Burn-out en (chronische) ziekte Avanta, Jrg. 17 (2002), nr. 5 (mei), p Suzan Borst Heimwee naar de top: zieke vrouwen over werkeloze bestaan. Ze stonden aan de start of naderden het hoogtepunt van hun glanzende carrière, toen ziekte ze op de knieën dwong. Drie vrouwen die wel willen, maar niet meer kunnen werken. Opzij, Jrg. 27 (1999), nr. 3 (mrt), p Astrid Feiter 'Er is geen moer gedaan om te voorkomen dat ik ziek werd': waarom vrouwen vaker in de WAO belanden Opzij, Jrg. 27 (1999), nr. 12 (dec), p.70-72, 75 Marlies Kieft 'Eigenwaarde haal je niet alleen uit werk': hoe vrouwen in de WAO hun leven zin geven. O.a. interviews met een vrouw met fibromyalgie en iemand met chronische vermoeidheid VB Magazine, Jrg. 11 (1996), nr. 11, (nov), p Alice Fuldauer Ziek zijn is een vak. Interview met Ingrid Baart over haar chronische 35 ziekte. Opzij, Jrg. 22 (1994), nr. 6 (jun), p Karin Spaink Op eigen wielen: over ziekte, zorg en zelfstandigheid MS-patiënte Karin Spaink tast de grenzen af van het bestaan die een chronisch zieke krijgt opgelegd. 'Wie een grondig zorgbeleid wil ontwikkelen en de maatschappelijke integratie van de mensen met handicaps en chronische ziekten voorstaat, moet allereerst zichzelf verlossen van de gedachte dat ziekte en handicaps mensen per definitie in een uitzonderlijke situatie plaatsen. Hun behoeften en de vragen zijn vaak dezelfde als die van moderne gezonde mensen, hooguit zijn ze scherper gesteld.' Opzij, jrg 22 (1994), nr. 12 (dec), p Anna Bridié In de put, uit de put: over het begin van een nieuw leven in de WAO Lezing over de eigen ervaringen van een ex-uitgeefster, die na jarenlang in de WAO gezeten te hebben een nieuw leven begon als schrijfster. 36

11 COLOFON ENQUÈTE UITGAVE Vrouwenbibliotheek Savante 2004 TEKSTEN Nicole Eling Elsbeth van de Feldbrugge Tineke Gijsberts Anne-Marie Hoekstra Karin Sijtsma REDACTIE Annemarie van der Vegt VORMGEVING Eva Verhey OPLAGE 450 VERSPREIDING stad Groningen Hoe waardeert u Blablaadje? 0 goed 0 voldoende 0 matig 0 slecht Hoe waardeert u Blablaadje als themanummer? 0 goed 0 voldoende 0 matig 0 slecht Hebt u suggesties voor verbetering? Hebt u suggesties voor andere thema's? Overige opmerkingen: Stuur de ingevulde enquête naar: Vrouwenbibliotheek Savante Oude Boteringestraat GM Groningen SAVANTE VROUWENBIBLIOTHEEK archief- en documentatiecentru Oude Boteringestraat GM Groningen tel of mail ons naar: Alvast onze hartelijke dank voor uw medewerking! Openingstijden bibliotheek maandag t/m vrijdag van uur Abonnementen basistarief 11,35 per j aar studenten/minima 6,80 kado-abonnement 10,-

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking Mensen met een arbeidsbeperking Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015 INLEIDING Vanaf 1 januari is er een nieuwe wet: de Participatiewet. Deze wet moet er voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS

Leven met Multipele Sclerose uitgave 14. MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Leven met Multipele Sclerose uitgave 14 MS en werken EEN UITGAVE VAN HET NATIONAAL MS FONDS Inleiding Voor veel mensen is werk belangrijk. Het werk verschaft inkomen. Door het werk ben je financieel onafhankelijk.

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Mensen met een arbeidsbeperking

Mensen met een arbeidsbeperking informatieblad - eenvoudig verteld Mensen met een arbeidsbeperking Wat verandert er door de participatiewet vanaf 2015 2 Dit boekje gaat over mensen met een arbeidsbeperking. Soms kun je voor een deel

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Kanker, werk en re-integratie. wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen

Kanker, werk en re-integratie. wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen Kanker, werk en re-integratie wat speelt er, wat moet er, wat en wie kan je helpen 1 boodschap om mee te geven HEB HET OVER WERK! Met je leidinggevende, collega s maar ook met je arts, specialist, verpleegkundige

Nadere informatie

Burn-out Traject begeleiding

Burn-out Traject begeleiding F o l d e r Burn-out Traject begeleiding Burn-out Aanpak en Preventie ter voorkoming van langdurige uitval Het leven stelt voortdurend bepaalde eisen aan de mens. Werk is in veel gevallen het levensgebied

Nadere informatie

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten

BIJLAGEN. Wel of niet aan het werk. Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten BIJLAGEN Wel of niet aan het werk Achtergronden van het onbenut arbeidspotentieel onder werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten Patricia van Echtelt Stella Hof Bijlage A Multivariate analyses... 2

Nadere informatie

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009

Alice de Boer Saskia Keuzenkamp. OCW 28 april 2009 Mantelzorg: m/v verschillen Alice de Boer Saskia Keuzenkamp OCW 28 april 2009 Opbouw: twee vragen Wie helpt wie, met wat, hoeveel en welke gevolgen? Hoe combineren mantelzorgers arbeid en zorg? Verschillen

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Hewitt Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is dat u uw verzuimproces goed heeft ingericht.

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht

De dagelijkse dichtheid van het bestaan. Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht De dagelijkse dichtheid van het bestaan Paul Schnabel Rotary s Gravenhage Sociaal en Cultureel Planbureau Universiteit Utrecht Iedereen aan het werk Meer mensen - M. 80% - V. 55% Meer jaren - 61/62 jr.

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Het werk van de verzekeringsarts

Het werk van de verzekeringsarts Het werk van de verzekeringsarts Wat doen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts? Taken verzekeringsarts bij UWV (= uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen) WAO/WIA Rob Mohanlal Landelijk adviseur

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en beperken

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Workshop De arbeidsdeskundige 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Programma Doelstelling Geschiedenis 100 jaar Wat doet een arbeidsdeskundige nu? UWV en

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Utrecht, april 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Utrecht, april 2017 WW daalt verder in regio s Amersfoort en Midden- Utrecht Eind april 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de regio Amersfoort en Midden- Utrecht uitgekomen

Nadere informatie

De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten

De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten De rol van de bedrijfsarts bij arbeidsconflicten Toon Vreeland bedrijfsarts Arboned Roelof Heida Stafarts Kwaliteit Arboned Programma Definitie arbeidsconflict Incidentie Conflictaanpak volgens STECR Knelpunten

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever

PersoneelsImpulz. Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel. PersoneelsImpulz biedt u. Informatie voor de werkgever PersoneelsImpulz PersoneelsImpulz Hét verzekeringspakket voor bedrijven met personeel PersoneelsImpulz biedt u Financiële zekerheid voor u en uw werknemers Dienstverlening om verzuim te voorkomen en te

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland Arbeidsgehandicapten in Nederland Ingrid Beckers In 2003 waren er in Nederland ruim 1,7 miljoen arbeidsgehandicapten; 15,8 procent van de 15 64-jarige bevolking. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 a 2513 AA 'S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil zélf regelen hoe ik weer zo snel mogelijk aan het werk kom Subsidie voor begeleiding naar werk als u niet meer bij uw werkgever aan het werk kunt VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Als

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Inhoud Werk, januari 2014. Inleiding. 3 Inleiding

Inhoud Werk, januari 2014. Inleiding. 3 Inleiding Werk Werk Inhoud Werk, januari 2014 3 Inleiding 4 Op het werk 4 Werknemer in loondienst 4 Zelfstandig ondernemer met reuma 5 Lichamelijke klachten 6 Houd regie 7 Als werken niet meer gaat 7 Ziekmelden

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015.

Voorgesteld wordt de raad een brief te sturen met daarin een overzicht van de bijstandsontwikkeling in 2015. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarbrief bijstandsontwikkeling 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Voorgesteld wordt de raad een brief te

Nadere informatie

DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG. De praktijkgids voor leidinggevenden

DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG. De praktijkgids voor leidinggevenden DOSSIEROPBOUW en ONTSLAG De praktijkgids voor leidinggevenden Editie 2017 / 2018 DOSSIER- OPBOUW EN ONTSLAG De praktijkgids voor leidinggevenden MARGIT EIJSENGA Colofon Tekst: Margit Eijsenga, Het Arbeidsrechtkantoor

Nadere informatie

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching

Van. inzicht. naar. uitzicht. Loopbaanbegeleiding & coaching Van inzicht naar uitzicht Loopbaanbegeleiding & coaching La Vuelta is Spaans voor keerpunt. Een loopbaanbegeleidings- of coaching s- traject is vaak een keerpunt in je leven, door stil te staan bij jezelf,

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Chronische longziekten en werk

Chronische longziekten en werk Chronische longziekten en werk Mensen met een longziekte hebben meer moeite om aan het werk te blijven of een betaalde baan te vinden dan de rest van de bevolking. Slechts 42% van de mensen met COPD heeft

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg!

Maak werk van mantelzorg! Een stevige cao maakt zich sterk voor 1 op 8 de 1 op de 8 werknemers combineert werk met langdurige zorg voor een naaste. De komende jaren neemt dat aantal toe omdat er een groter beroep wordt gedaan op

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

DE BURN-OUT SPECIALIST

DE BURN-OUT SPECIALIST DE BURN-OUT SPECIALIST Naar de wortels van het probleem voor een snel en duurzaam herstel BROCHURE bestemd voor HR ADVISEURS De Burn-out Specialist Marne 55-1186 PC AMSTELVEEN E. info@deburnoutspecialist.nl

Nadere informatie

Lezing Reumafonds, 18 november Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Lezing Reumafonds, 18 november Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Dames en heren, goedemiddag! Ik wil graag beginnen met mijn dank uit te spreken aan de organisatie voor de eervolle uitnodiging om deze jubileumbijeenkomst

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

(MAAT)WERK VOOR IEDEREEN

(MAAT)WERK VOOR IEDEREEN (MAAT)WERK VOOR IEDEREEN De crisis is voorbij, het gaat weer goed met Nederland. De werkloosheid daalt. Dat lijkt allemaal geweldig positief. Maar is dat ook zo en geldt dit voor iedereen? ZINLOOS Werkloze

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1987 2003

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1987 2003 Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 1987 23 Harrie Hartman en Annelies Boerdam In de periode 1987 tot en met 23 zijn er ondanks vele wetswijzigingen 177 duizend arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bijgekomen.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt?

Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? Wat zijn mijn rechten en plichten bij een WAO/WIA/ WAZ/ Wajong-uitkering? Wat als u zich niet aan de regels houdt? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Manifest. van de mantelzorger

Manifest. van de mantelzorger Manifest van de mantelzorger Manifest van de Mantelzorger Mantelzorgers zijn mensen die onbetaald en vanuit een persoonlijke band zorgen voor een hulpbehoevende oudere, chronische zieke of gehandicapte

Nadere informatie

De gemeente Hoogeveen nodigt u uit

De gemeente Hoogeveen nodigt u uit De gemeente Hoogeveen nodigt u uit Voor een bijeenkomst over: Mantelzorgers en werkgelegenheid Van, Voor en Door Ondernemers Mini conferentie over dit belangrijke onderwerp voor werkgevers Op maandag 7

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag

Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Ontslag, wat nu? Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag Informatie voor medewerkers Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie over (dreigend) ontslag.

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006

WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord. Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Breed Platform Verzekerden en Werk NUMMER 1, november 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

Arbeidsgehandicapten in Nederland

Arbeidsgehandicapten in Nederland en in Nederland Ingrid Beckers In 22 waren er in Nederland ruim anderhalf miljoen arbeidsgehandicapten. Dit komt overeen met 14,7 procent van de 15 64-jarigen. Het aandeel arbeidsgehandicapten is daarmee

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Zeeland, mei 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Zeeland, mei 2017 Aantal nieuwe WW-uitkeringen blijft dalen Het aantal nieuwe WW-aanvragen lag in de eerste vijf en van dit jaar in Zeeland 19% lager dan in dezelfde periode vorig

Nadere informatie

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning

Groene Kruis Mantelzorgondersteuning Groene Kruis Mantelzorgondersteuning mantelzorgondersteuning midden-limburg Mantelzorgondersteuning Zorgt u langdurig, intensief en onbetaald voor uw hulpbehoevende, chronisch zieke of gehandicapte partner,

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Omgaan met stress en Burn-out xpr:omgaan met stress en Burn-out xpr 30-10-07 09:43 Pagina 5. Voorwoord 9. 1 Wat is er met me aan de hand?

Omgaan met stress en Burn-out xpr:omgaan met stress en Burn-out xpr 30-10-07 09:43 Pagina 5. Voorwoord 9. 1 Wat is er met me aan de hand? Omgaan met stress en Burn-out xpr:omgaan met stress en Burn-out xpr 30-10-07 09:43 Pagina 5 Inhoud Voorwoord 9 1 Wat is er met me aan de hand? 11 Gezonde en ongezonde vormen van stress 11 Kenmerken van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers

Nadere informatie

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN?

FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? FNV WERKEN AAN WERK BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? BEN JE ONTSLAGEN OF DREIGT DAT TE GEBEUREN? Dat is een akelige situatie. FNV WERKEN AAN WERK helpt je graag om zo snel mogelijk weer aan

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

Steun- en adviespunt

Steun- en adviespunt Steun- en adviespunt Steun- en adviespunt: STAP Een nierziekte heeft invloed op vele aspecten van uw leven en kan daardoor veel vragen met zich meebrengen. Op allerlei gebieden: financiën, vergoedingen,

Nadere informatie