Q Manpower Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q1 2008. Manpower Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek"

Transcriptie

1 Q1 8 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek

2 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q1/8 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Employment Outlook Survey resultaten wereldwijd 8 Internationale vergelijking Noord-, Midden- en Zuid-Amerika Internationale vergelijking Azië Pacific Internationale vergelijking Europa Over het onderzoek 15 Over Manpower 16 1

3 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Employment Outlook Survey resultaten Nederland De uitkomsten van de Manpower Employment Outlook Survey voor het eerste kwartaal van 8 zijn verkregen uit vraaggesprekken met 752 in Nederland gevestigde werkgevers. Ze kregen allen de vraag voorgelegd welke veranderingen zij ten aanzien van de werkgelegenheid op de eigen locatie voorzien voor het eerste kwartaal van 8 (januari t/m maart 8) ten opzichte van het vierde kwartaal van 7. Zoals onderstaande tabel laat zien, verwacht 13% van de werkgevers in Nederland dat de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 8 zal toenemen. 3% van de werkgevers verwacht dat de totale werkgelegenheid zal afnemen. Aangezien 82% van de werkgevers geen veranderingen ten opzichte van het vierde kwartaal verwacht, komt het netto werkgelegenheidscijfer voor het eerste kwartaal van 8 op +% uit. Toename Afname Ongewijzigd Onbekend Nettoverandering Na werkgelegenheid seizoenscorrectie % % % % % % 3e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal In dit verslag wordt gebruik gemaakt van de term Net Employment Outlook of netto werkgelegenheidscijfer. Dit is het percentage werkgevers dat denkt het volgende kwartaal meer medewerkers te zullen aantrekken minus het percentage werkgevers dat verwacht dat het eigen personeelsbestand zal inkrimpen. Het resultaat van deze berekening is de Net Employment Outlook. Na toepassing van een seizoenscorrectie staat het werkgelegenheidscijfer op een respectabele +11%. De Outlook laat een toename van 5 procentpunten zien op kwartaalbasis, terwijl er op jaarbasis een toename van 4 procentpunten wordt verwacht. Op basis van de ruwe gegevens verwachten de werkgevers in Nederland een kwartaalstijging van 2 procentpunten. Op jaarbasis wordt een stijging van 4 procentpunten verwacht. De mate van optimisme verschilt echter per regio en per sector. 2

4 Employment Outlook Vergelijking per regio Zonder seizoenscorrectie hebben werkgevers in alle vier de regio s in Nederland positieve verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid voor het komende kwartaal. Werkgevers in de regio Oost-Nederland hebben de minst optimistische verwachtingen voor het eerste kwartaal van 8 met een voorzichtig netto werkgelegenheidscijfer van +5%. In vergelijking met het vierde kwartaal van 7 verwachten werkgevers in alle regio s meer mensen aan te nemen. Op jaarbasis verwachten werkgevers in de regio s West- en Zuid- Nederland een gematigde verbetering met betrekking tot de werkgelegenheid van respectievelijk 6 en 7 procentpunten. Werkgevers in de regio Oost-Nederland verwachten ten aanzien van de werkgelegenheid een lichte toename van 4 procentpunten. Werkgevers in de regio Noord-Nederland verwachten echter een lichte daling van de werkgelegenheid van 2 procentpunten. Oost-Nederland Werkgevers in de regio Oost-Nederland hebben het komende kwartaal het zwakste werkgelegenheidscijfer van alle regio s: een voorzichtige +5%. Op kwartaal basis wordt een lichte stijging van het netto werkgelegenheidscijfer verwacht van 3 procentpunten. In deze regio wordt ook op jaarbasis een lichte toename verwacht van 4 procentpunten. Na toepassing van seizoenscorrectie staat het werkgelegenheidscijfer ook op +5%. Dat komt overeen met een lichte stijging van de Outlook van 4 procentpunten op kwartaalbasis en een toename van 5 procentpunten op jaarbasis. Na toepassing van seizoenscorrectie hebben werkgevers in de regio s West- en Zuid-Nederland de meest positieve Outlook voor het eerste kwartaal van 8 met respectievelijk +17% en +15%. Op kwartaalbasis verwachten werkgevers in de regio West- Nederland een toename van het werkgelegenheidscijfer van 8 procentpunten, terwijl werkgevers in de regio s Oost-, Zuid- en Noord-Nederland allen een stijging van de Outlook verwachten van 4 procentpunten. In vergelijking met het eerste kwartaal van 7 zijn werkgevers in de regio s Zuid- en West-Nederland gematigd positiever over de Outlook, met een verschil van 8 procentpunten. Noord-Nederland Na seizoens- correctie Nettoverandering werkgelegenheid % % Oost-Nederland Noord-Nederland Zuid-Nederland West-Nederland De verwachtingen van werkgevers in de regio Noord- Nederland blijven bijna onveranderd (stijging van 1 procentpunt) sinds het laatste kwartaal van 7. Er wordt een netto werkgelegenheidscijfer verwacht van +6%. In vergelijking met het eerste kwartaal van 7 betekent dit voor de regio een lichte daling in het netto werkgelegenheidscijfer van 2 procentpunten. staat de Outlook in deze regio op een voorzichtig optimistische +7%. Dit betekent een lichte stijging van de Outlook van 4 procentpunten in vergelijking met het vierde kwartaal van 7, maar een lichte daling van 3 procentpunten in vergelijking met het eerste kwartaal van

5 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Zuid-Nederland In de regio Zuid-Nederland staat de Net Employment Outlook nu op een respectabele +13%. Op kwartaalbasis is de Outlook relatief stabiel gebleven (stijging van 1 procentpunt), terwijl een vergelijking op jaarbasis een gematigde toename van 7 procentpunten laat zien. Na toepassing van seizoenscorrectie hebben werkgevers in de regio Zuid-Nederland positieve verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid met een werkgelegenheidscijfer van +15%. Deze Outlook laat ook een lichte verbetering zien van 8 procentpunten op kwartaalbasis en op jaarbasis. West-Nederland Vóór toepassing van seizoenscorrectie rapporteren de werkgevers in West-Nederland een lichte verbetering van het netto werkgelegenheidscijfer op kwartaalbasis van 4 procentpunten. Het cijfer staat nu op een respectabele +15%. Dat is voor het komende kwartaal de sterkste Outlook van alle regio s in Nederland. Een vergelijking op jaarbasis laat een gematigde stijging van 6 procentpunten van de Outlook zien. Na toepassing van seizoenscorrectie staat het werkgelegenheidscijfer nu op een positieve +17%. Dit is na toepassing van seizoenscorrectie het sterkste werkgelegenheidscijfer dat dit kwartaal in alle regio s van Nederland wordt verwacht. Zowel op kwartaal- als op jaarbasis wordt een toename van de werkgelegenheid verwacht van 8 procentpunten

6 Employment Outlook Vergelijking per sector Op basis van de ruwe gegevens hebben werkgevers uit alle negen industriële sectoren positieve verwachtingen. De sector Productiebedrijven heeft de meest positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid met een netto werkgelegenheidscijfer dat op een actieve +26% staat. In vergelijking met het vierde kwartaal van 7 hebben zes van de negen industriële sectoren positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid. In vergelijking met het eerste kwartaal van 7 verwachten zeven van de negen industriële sectoren een toename van de werkgelegenheid. Na toepassing van seizoenscorrectie zijn de verwachtingen van alle negen industriële sectoren positief, waarbij de sector Bouwnijverheid de hoogste Outlook laat zien op een gezonde +29%. Werkgevers in vier van de negen industriële sectoren verwachten in vergelijking met het vorige kwartaal een lichte daling van de werk gelegenheid. Werkgevers in de sector Zakelijke dienstverlening verwachten de grootste daling van de werkgelegenheid van alle sectoren (5 procentpunten). Werkgevers in de sector Transport, opslag en communicatie verwachten een aanzienlijke stijging van de werkgelegenheid van 14 procentpunten in vergelijking met het vorige kwartaal. Op jaarbasis verwachten werkgevers in de sector Bouwnijverheid de grootste toename in het aannemen van personeel (24 procentpunten). Werkgevers in de sector Nutsbedrijven verwachten de grootste daling van de Outlook in vergelijking met het eerste kwartaal van 7 ( procentpunten). Landbouw, bosbouw en visserij Bouwnijverheid Nutsbedrijven Zakelijke dienstverlening Productiebedrijven Mijnbouw en delfstofwinning Overheid en maatschap. dienstverl. Transport, opslag en communicatie Groothandel, detailhandel en horeca scijfer Landbouw, bosbouw en visserij De verwachtingen voor de werkgelegenheid van de werkgevers in de sector Landbouw, bosbouw en visserij laten voor het komende kwartaal een lichte stijging zien (4 procentpunten). Het netto werkgelegenheidscijfer staat op een voorzichtig optimistische +6%. Op jaarbasis blijven de verwachtingen voor de werkgelegenheid relatief stabiel met een stijging van 1 procentpunt. blijft het cijfer in deze sector staan op een vlakke +1%. Dat is een lichte daling van 1 procentpunt ten opzichte van het vierde kwartaal van 7. Dit is na toepassing van seizoenscorrectie het zwakste werkgelegenheidscijfer dat dit kwartaal in alle industriële sectoren van Nederland wordt verwacht. Op jaarbasis wordt een daling van het netto werkgelegenheidscijfer verwacht van 8 procentpunten

7 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Bouwnijverheid In het eerste kwartaal van 8 verwachten werkgevers in de sector Bouwnijverheid een gematigde stijging van de werkgelegenheid in vergelijking met het vorige kwartaal (7 procentpunten). De Net Employment Outlook staat op een hoopvolle +19%. Dit is het meest positieve netto werkgelegenheidscijfer in deze sector sinds de introductie van deze enquête in Nederland in 3. In vergelijking met het eerste kwartaal van 7 wordt een stijging van het werkgelegenheidscijfer verwacht van 17 procent punten. Dit is de sterkste stijging op jaarbasis van alle industriële sectoren in Nederland voor het komende kwartaal. Na toepassing van seizoenscorrectie verwachten de werkgevers in deze industriële sector een solide Outlook van +29%. Dit betekent een stijging van 6 procentpunten in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 en een stijging van 24 procentpunten op jaarbasis. Dit is in het eerste kwartaal van 8 de grootste stijging van de werkgelegenheid op jaarbasis van alle sectoren in Nederland. - - Zakelijke dienstverlening Werkgevers in de sector Financiële dienstverlening verwachten een lichte stijging van het netto werkgelegenheidscijfer van 1 procentpunt op kwartaalbasis. De Outlook staat thans op een respectabele +12%. Een vergelijking op jaarbasis laat een gematigde daling van 6 procentpunten zien. Na toepassing van seizoenscorrectie staat het werkgelegenheidscijfer nu op een redelijke +8%. In vergelijking met het vierde kwartaal van 7 wordt een gematigde daling verwacht van 5 procentpunten. Op jaarbasis wordt een daling van 6 procentpunten verwacht. Nutsbedrijven Werkgevers in de sector Nutsbedrijven verwachten in het komende kwartaal minder personeel aan te nemen. Het werkgelegenheidscijfer is +6%. Dit betekent een daling van 4 procentpunten in vergelijking met het vorige kwartaal en een aanzienlijke daling van procentpunten in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Na toepassing van seizoenscorrectie staat het werk gelegenheidscijfer op een rustige +4%. Op kwartaalbasis wordt een lichte daling van het netto werkgelegenheidscijfer verwacht van 2 procentpunten, terwijl een vergelijking met dezelfde periode vorig jaar een aanzienlijke daling laat zien van procentpunten Productiebedrijven Werkgevers in de sector Productiebedrijven verwachten het komende kwartaal een sterke Net Employment Outlook van +26%. Dit is het meest positieve netto werkgelegenheidscijfer in deze sector sinds de introductie van deze enquête in Nederland in 3 dat werkgevers ooit hebben opgegeven. Dit betekent een aanzienlijke stijging van 17 procentpunten in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 en een gematigde stijging van 8 procentpunten op jaarbasis. Na correctie voor seizoensinvloeden staat het netto werkgelegenheidscijfer nu op een gezonde +21%. Zowel op kwartaal- als op jaarbasis laat de Outlook een gematigde stijging van 8 procentpunten zien

8 Mijnbouw en delfstofwinning Werkgevers in de industriële sector Mijnbouw en delfstofwinning verwachten een respectabel werkgelegenheidscijfer van +11% voor het eerste kwartaal van 8. Vergelijkingen op kwartaalbasis laten zien dat de Outlook relatief stabiel blijft met een stijging van 1 procentpunt. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar betekent dit een lichte stijging van 2 procentpunten ten aanzien van de werkgelegenheid. Na toepassing van seizoenscorrectie blijft het werkgelegenheidscijfer staan op een stabiele +12%. Dat is zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis een toename (van respectievelijk 5 en 2 procentpunten). Overheid en maatschappelijke dienstverlening De werkgevers in de sector Overheid, maatschappelijke dienstverlening en welzijn verwachten op kwartaalbasis een lichte daling van de werkgelegenheid met 1 procentpunt. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar betekent dit een gematigde stijging van 7 procentpunten ten aanzien van de werkgelegenheid. De Outlook staat thans op een bescheiden +5%. Na toepassing van seizoenscorrectie staat het werkgelegenheidscijfer nu op +4%. Een vergelijking op kwartaalbasis laat een aanzienlijke stijging van procentpunten zien, terwijl er op jaarbasis een gematigde stijging van 7 procentpunten wordt verwacht Transport, opslag en communicatie Werkgevers in de sector Transport, opslag en communicatie verwachten een aanzienlijke stijging van het netto werkgelegenheidscijfer van 15 procentpunten in vergelijking met het vorige kwartaal. De Outlook staat thans op een hoopvolle +13%. Op jaarbasis blijven de verwachtingen voor de werkgelegenheid relatief stabiel met een stijging van 1 procentpunt. Na correctie van seizoensinvloeden staat het werkgelegenheidscijfer op een respectabele +15%. Dit betekent een aanzienlijke stijging van 14 procentpunten in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 en een lichte stijging van 1 procentpunt op jaarbasis. Groothandel, detailhandel en horeca In de sector Groothandel, detailhandel en horeca staat het netto werkgelegenheidscijfer nu op een behoudende +4%. Dit betekent een gematigde daling van het werkgelegenheidscijfer op kwartaalbasis, maar een stijging van 8 procentpunten op jaarbasis. zijn de verwachtingen voor de werkgelegenheid behoudend met een Outlook van +7%. Op kwartaalbasis blijft deze Outlook relatief stabiel met een daling van 1 procentpunt, terwijl op jaarbasis een lichte stijging van 4 procentpunten wordt waargenomen

9 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Employment Outlook Survey resultaten wereldwijd Bijna 52. werkgevers in 27 verschillende landen en regio s werden geïnterviewd om de verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen* tussen januari en maart 8 te meten. De verwachtingen voor het eerste kwartaal zijn positief, maar het niveau van optimisme is in de landen en regio s die aan het onderzoek deelnamen verschillend. Voor het eerste kwartaal van 8 werden geen negatieve Outlooks gerapporteerd. Met name werkgevers in Frankrijk, Italië en Nederland rapporteren de meest positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid sinds de invoer van de enquête in deze landen. Werkgevers in 12 landen en regio s verwachten in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 meer mensen aan te kunnen nemen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 7 is de Outlook in landen en regio s gestegen en in 16 landen en regio s gedaald. De meest positieve verwachtingen wereldwijd voor het eerste kwartaal worden gerapporteerd in Peru, India, Singapore, Costa Rica, Argentinië, Hongkong en Zuid- Afrika. Werkgevers in Ierland hebben wereldwijd de minst optimistische verwachtingen voor de werkgelegenheid. Regionaal verwachten werkgevers in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika nog steeds positieve werkgelegenheidscijfers. Werkgevers in Costa Rica, Argentinië en Peru hebben de meest positieve verwachtingen. Werkgevers in de Verenigde Staten verwachten dat de werkgelegenheid voor het eerste kwartaal van 8 in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 relatief stabiel blijft, maar ze zijn in vergelijking met het eerste kwartaal van 7 iets minder positief gestemd. Het netto werkgelegenheidscijfer in Azië-Pacific is na een gezond vierde kwartaal stabiel gebleven. Werkgevers in Singapore en India rapporteren de meest optimistische Outlooks in de regio. In de regio Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) zijn zes van Argentinië Canada Costa Rica Mexico Peru V.S. Netto verandering werkgelegenheid Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 4e kwartaal 7 1e kwartaal 8 Verschil 4e kw. 7 en 1e kwartaal 8 Netto verandering werkgelegenheid 1e kwartaal 7 % % % % % Verschil 1e kwartaal 7 en 1e kwartaal 8 32 ( ) 36 ( ) 4 ( ) 35 ( ) 1 ( ) 16 (19) 6 (21) - (2) 3 (18) 3 (3) 34 ( ) 32 ( ) -2 ( ) 26 ( ) 6 ( ) 21 () 16 (18) -5 (-2) 17 (19) -1 (-1) 55 ( ) 52 ( ) -3 ( ) 52 ( ) ( ) 18 (18) (17) -8 (-1) 12 (19) -2 (-2) Australië China Hong Kong India Japan Nieuw-Zeeland Singapore Taiwan Netto verandering werkgelegenheid Azië Pacific 4e kwartaal 7 1e kwartaal 8 Verschil 4e kw. 7 en 1e kwartaal 8 Netto verandering werkgelegenheid 1e kwartaal 7 % % % % % Verschil 1e kwartaal 7 en 1e kwartaal 8 29 (29) 24 (24) -5 (-5) 24 (25) (-1) 12 ( ) 14 ( ) 2 ( ) 18 ( ) -4 ( ) 24 (24) 25 (27) 1 (3) 18 (19) 7 (8) 47 ( ) 42 ( ) -5 ( ) 39 ( ) 3 ( ) 22 (31) 17 (24) -5 (-7) 18 (25) -1 (-1) 26 (27) () -6 (-7) 25 (25) -5 (-5) 49 (42) 43 (51) -6 (9) 44 (55) -1 (-4) 11 ( ) 14 ( ) 3 ( ) 15 ( ) -1 ( ) Het cijfer tussen haakjes is de Net Employment Outlook na toepassing van seizoenscorrectie (niet voor alle landen beschikbaar, omdat hiervoor Netto minimaal verandering gegevens werkgelegenheid over dertien kwartalen benodigd zijn). Netto verandering Verschil EMEA* Verschil 4e kw. 7 werkgelegenheid 1e kwartaal 7 * Deze bevindingen zijn 4e gebaseerd kwartaal 7 op gegevens 1e die kwartaal gecorrigeerd 8 zijn en voor 1e seizoensinvloeden kwartaal 8 (indien 1e kwartaal beschikbaar). 7 en 1e kwartaal 8 8 Oostenrijk België % % % % % 8 (8) 4 (9) -4 (1) 6 () -2 (-1) 5 (6) 8 (9) 3 (3) (11) -2 (-2)

10 Mexico Peru V.S. 21 () 16 (18) -5 (-2) 17 (19) -1 (-1) 55 ( ) 52 ( ) -3 ( ) 52 ( ) ( ) 18 (18) (17) -8 (-1) 12 (19) -2 (-2) Netto verandering werkgelegenheid Azië Pacific 4e kwartaal 7 1e kwartaal 8 Verschil 4e kw. 7 en 1e kwartaal 8 Netto verandering werkgelegenheid 1e kwartaal 7 Verschil 1e kwartaal 7 en 1e kwartaal 8 % % % % % Australië 29 (29) 24 (24) -5 (-5) 24 (25) (-1) China 12 ( ) 14 ( ) 2 ( ) 18 ( ) -4 ( ) Hong Kong 24 (24) 25 (27) 1 (3) 18 (19) 7 (8) India 47 ( ) 42 ( ) -5 ( ) 39 ( ) 3 ( ) de Japan dertien Outlooks minder 22 (31) positief gestemd 17 (24) dan in het vorige Nieuw-Zeeland kwartaal. De meerderheid 26 (27) van de werkgevers () in Singapore de regio verwachten 49 in (42) vergelijking met 43 het (51) eerste met -5 (-7) de verwachtingen 18 voor (25) de werkgelegenheid -1 (-1) van de -6 werkgevers (-7) in Nederland, 25 (25) Frankrijk en Italië, -5 (-5) geven de -6 Outlooks (9) aan dat veel 44 (55) Europese arbeidsmarkten -1 (-4) het kwartaal Taiwan van 7 een 11 iets ( ) zwakkere Outlook. 14 ( ) Als komende 3 ( ) jaar vol vertrouwen 15 ( ) tegemoet gaan. -1 ( ) bovenstaande gegevens echter worden gecombineerd EMEA* Netto verandering werkgelegenheid Verschil 4e kw. 7 4e kwartaal 7 1e kwartaal 8 en 1e kwartaal 8 Netto verandering werkgelegenheid 1e kwartaal 7 Verschil 1e kwartaal 7 en 1e kwartaal 8 Oostenrijk België Frankrijk Duitsland Ierland Italië Nederland Noorwegen Spanje Zweden Zwitserland Ver. Koninkrijk Zuid-Afrika % % % % % 8 (8) 4 (9) -4 (1) 6 () -2 (-1) 5 (6) 8 (9) 3 (3) (11) -2 (-2) 4 (3) 6 (8) 2 (5) 3 (5) 3 (3) 12 (13) 7 () -5 (-3) 2 (5) 5 (5) 5 (7) 4 (5) -1 (-2) 21 (22) -17 (-17) -1 () 4 (6) 5 (6) 1 (3) 3 (3) 8 (6) (11) 2 (5) 6 (7) 4 (4) 18 (21) 21 (22) 3 (1) 9 (11) 12 (11) 9 (13) 9 (11) (-2) 13 (15) -4 (-4) 14 (17) 6 () -8 (-7) 8 (12) -2 (-2) 13 ( ) 8 ( ) -5 ( ) 11 ( ) -3 ( ) 13 (12) 7 () -6 (-2) 12 (15) -5 (-5) 27 ( ) 27 ( ) ( ) 31 ( ) -4 ( ) Het cijfer tussen haakjes is de Net Employment Outlook na toepassing van seizoenscorrectie (niet voor alle landen beschikbaar, omdat hiervoor minimaal gegevens over dertien kwartalen benodigd zijn). *EMEA: Europa, Midden-Oosten en Afrika Ondervraagden per regio EMEA 24% N.-M.-Z.- Amerika 43% In de Manpower Employment Outlook Survey voor het eerste kwartaal van 8 zijn wereldwijd bijna 52. HR-directors en senior HR-managers ondervraagd die werkzaam zijn bij publieke en private organisaties. 43% van de ondervraagden was afkomstig uit zes landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika; 33% uit acht landen en regio s verspreid over Azië Pacific en 24% uit 13 landen in EMEA. Azië Pacific 33% 9

11 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Vergelijkingen wereldwijd Noord-, Midden- en Zuid-Amerika In Argentinië, Canada, Costa Rica, Mexico, Peru en de Verenigde Staten zijn bijna 23. werkgevers geïnterviewd om de verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen voor het eerste kwartaal van 8 te meten. Werkgevers in zes landen en regio s die deelnamen aan het onderzoek rapporteren uiteenlopende positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid. In vergelijking met het vierde kwartaal van 7 is de Outlook in vier van de zes landen licht gedaald, maar in vergelijking met het eerste kwartaal van 7 is deze in drie van de zes landen gestegen. Canada Werkgevers in Peru, Argentinië en Costa Rica hebben de meest optimistische verwachtingen voor de komende drie maanden. Werkgevers in Mexico blijven een gezond werkgelegenheidscijfer rapporteren dat gelijk is aan dat van het eerste kwartaal van 7. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn de verwachtingen voor de werkgelegenheid in de Verenigde Staten minder sterk, terwijl werkgevers in Canada de grootste stijging van de werkgelegenheid voor het eerste kwartaal verwachten in zeven jaar. Costa Rica Mexico Costa Rica neemt deel sinds Q3 6. Peru Peru neemt deel sinds Q2 6. Verenigde Staten Argentinië - - Argentinië neemt deel sinds Q1 7.

12 Vergelijkingen wereldwijd Azië Pacific In de regio Azië Pacific zijn bijna 17. werk gevers geïnterviewd om de verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen tussen januari en maart 8 te meten. In de acht landen en regio s die deelnemen aan het onderzoek worden posititeve werkgelegenheidscijfers verwacht, hoewel er op deze arbeidsmarkten in het eerste kwartaal normaalgesproken minder personeel wordt aangenomen. Werkgevers in Singapore en India verwachten de grootste stijging van de werkgelegenheid, terwijl werkgevers in Taiwan en China de minst positieve verwachtingen in de regio hebben. De Outlook voor Nieuw-Zeeland blijft sterk, hoewel werkgevers de minst optimistische Outlook verwachten sinds de invoering van de enquête in Nieuw-Zeeland in 4. Regionaal geven werkgevers uit zes van de acht landen en regio s aan dat zij in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar minder personeel verwachten aan te nemen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 7 is het netto werkgelegenheidscijfer in vier landen en regio s gestegen. Australië China Hong Kong China neemt deel sinds Q2 5. India India neemt deel sinds Q3 5. Japan Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland neemt deel sinds Q

13 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Singapore Taiwan Taiwan neemt deel sinds Q

14 Vergelijkingen wereldwijd Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) In 13 EMEA-landen zijn ruim 12. werkgevers geïnterviewd om de verwachte ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid voor het eerste kwartaal van 8 te meten. Werkgevers in de regio rapporteren uiteenlopende positieve verwachtingen omtrent de werkgelegenheid, hoewel acht van de dertien landen minder optimistische netto werkgelegenheidscijfers verwachten in vergelijking met het eerste kwartaal van 7. Oostenrijk Werkgevers in Noorwegen, Nederland, Spanje, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk verwachten de grootste stijging van de werkgelegenheid in het eerste kwartaal. Met name werkgevers in Nederland, Frankrijk en Italië verwachten dat de werving van personeel in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 (kwartaalbasis) en het eerste kwartaal van 7 (jaarbasis) zal stijgen en rapporteren hun meest optimistische Outlook sinds de invoer van het onderzoek in die landen in het derde kwartaal van 3. Daarentegen hebben werkgevers in Ierland de meest negatieve verwachtingen voor de werkgelegenheid in de afgelopen vier jaar. België Frankrijk Duitsland Ierland Italië 13

15 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Nederland Noorwegen Zuid-Afrika Spanje Zuid-Afrika neemt deel sinds Q4 6. Zweden Zwitserland Verenigd Koninkrijk Zwitserland neemt deel sinds Q3 5. Geen kolom betekent netto werkgelegenheidscijfer van. 14

16 Over het onderzoek De Manpower Employment Outlook Survey wordt ieder kwartaal uitgevoerd en meet in welke mate werkgevers het eerstvolgende kwartaal een uitbreiding of inkrimping van personeel verwachten. In de 45 jaar dat dit onderzoek loopt, heeft het zich ontwikkeld tot een betrouwbaar onderzoek naar werkgelegenheidsontwikkelingen wereldwijd. Een aantal succesfactoren ligt ten grondslag aan de Manpower Employment Outlook Survey: Uniek: het is het enige onderzoek op dit gebied met een dergelijke omvang, reikwijdte, onderzoekshistorie en onder zoeks gebied. Voorspellend: de Manpower Employment Outlook Survey is het meest uitgebreide voorspellende onderzoek op dit gebied waarbij verwachtingen van werkgevers ten aanzien van het eerstvolgende kwartaal worden onderzocht. Een belangrijk verschil met andere onderzoeken en studies op dit terrein, die alleen historische data analyseren. Gericht: meer dan 4 decennia lang ontleent het onderzoek haar gegevens aan één enkele vraag. Onafhankelijk: het onderzoek is gebaseerd op een representa tieve steekproef onder werkgevers uit de deelnemende landen. De steekproef is niet gebaseerd op gegevens van Manpower, maar op een onafhankelijke database. Solide: de onderzoeksresultaten worden ontleend aan bijna 52. interviews met werkgevers uit de publieke en private sector in 27 nationale economieën. Op basis van die gegevens rapporteert het onderzoek over de verwachte ontwikkelingen in werkgelegenheid per land, per regio en per sector. Onderzoeksmethodologie De Manpower Employment Outlook Survey is gebaseerd op een valide onderzoeksmethodologie waarbij de hoogste marktonderzoekcriteria in acht worden genomen. Het onderzoek in de 27 deelnemende landen en gebiedsdelen wordt gezamenlijk uitgevoerd door Manpower s Market Intelligence Team, de Research & Diagnostic Divisie van Right Management (een onafhankelijk opererende divisie van Manpower Inc.), NOP World, Grupo IDM en DATUM Research en SEL Consultores. Het onderzoek is zo opgezet dat het representatief is voor iedere nationale economie. De foutmarge voor de regionale en wereldwijde gegevens is niet groter dan +/ 3,9%. In Nederland wordt het onderzoek door Right Management uitgevoerd onder bijna 8 werkgevers. De foutmarge voor de nationale gegevens op een dergelijke steekproef is +/ 3.5%. Onderzoeksvraag Aan alle onderzoeksdeelnemers wereldwijd wordt een en dezelfde vraag gesteld: Zal het totaal aantal werknemers op uw locatie de komende drie maanden dus tot en met maart 8 toenemen, afnemen of gelijk blijven?. Net Employment Outlook Centraal in de rapportage staat de term Net Employment Outlook. Dit cijfer wordt verkregen door het percentage werkgevers dat een daling verwacht in het aantal werknemers op de betreffende locatie af te trekken van het percentage werkgevers dat een stijging verwacht in het aantal werknemers op de betreffende locatie voor het eerstkomende kwartaal. Het resultaat van deze berekening is de Net Employment Outlook. Seizoensinvloeden De gegevens van Australië, Oostenrijk, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, Spanje, Zweden, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Hierdoor ontstaat een eenduidige interpretatie van de resultaten over de hele tijdslijn. In de toekomst zullen de gegevens in de overige landen ook aangepast worden aan deze seizoensinvloeden. Dit kan echter pas gebeuren als het onderzoek meerdere malen is uitgevoerd, waardoor seizoensfluctuaties duidelijk worden. Onderzoekshistorie 1962 Eerste generatie Manpower Employment Outlook Survey (MEOS) start in Canada en de Verenigde Staten In het Verenigd Koninkrijk wordt een equivalent geïntroduceerd van het onderzoek. Daar noemt men het onderzoek Quarterly Survey of Employment Prospects (QSEP). Dit onderzoek is eveneens op dezelfde leest geschoeid als MEOS en voorspelt de trends in werkgelegenheid. Het is het eerste voorspellende onderzoek op dit terrein in Europa De tweede generatie MEOS wordt gelanceerd in de Verenigde Staten en Canada. De onderzoeksmethodologie wordt geactualiseerd volgens de nieuwste inzichten in marktonderzoek. 2 QSEP in het Verenigd Koninkrijk wordt aangepast aan een nieuwe onderzoeksopzet. Ierland en Mexico introduceren QSEP. 3 De derde generatie MEOS wordt gelanceerd. Het onderzoeksprogramma wordt wereldwijd uitgerold in 18 Manpower landen: Australië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden. 4 Manpower Nieuw-Zeeland introduceert de Manpower Employment Outlook Survey. 5 Manpower China, India, Zwitserland en Taiwan introduceren de Manpower Employment Outlook Survey. 6 Voor het eerst nemen nu ook Costa Rica en Peru deel aan het onderzoek. 7 Manpower Argentinië introduceert de Manpower Employment Outlook Survey. De gegevens van Nieuw- Zeeland zijn seizoensgecorrigeerd. 15

17 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Over Manpower Inc. Manpower Inc. is wereldwijd leider op het gebied van personeelsdiensten, dankzij het ontwikkelen en leveren van eigentijdse services waarmee opdrachtgevers op de dynamische arbeidsmarkt een winnende koers kunnen volgen. Het bedrijf heeft een omzet van $18 miljard en verzorgt een breed dienstenpakket voor de gehele wereld van werk, inclusief de werving van personeel op vaste, tijdelijke of contractbasis, assessment en selectie, training, outplacement, outsourcing en consulting. Manpowers wereldwijde netwerk van 4. vestigingen in 73 landen en gebiedsdelen stelt het bedrijf in staat jaarlijks aan de wensen van. opdrachtgevers tegemoet te komen. Deze klantenkring omvat zowel kleine en middelgrote bedrijven in alle sectoren als s werelds grootste multinationals. De focus van Manpowers werk is gericht op het vergroten van de productiviteit door verbeterde kwaliteit, efficiëntie en kostenreductie, waardoor opdrachtgevers zich beter op hun kernactiviteiten kunnen richten. Naast de merknaam Manpower hanteert de organisatie de merknamen Manpower Professional, Right Management, Jefferson Wells en Elan. Voor meer informatie over Manpower Inc. kunt u terecht op Over Manpower Nederland Manpower is een full-service organisatie in de wereld van werk, voor grote en kleine, lokale, nationale en internationale ondernemingen. In Nederland bestaan 1 kantoren en werken 7 consultants. De eigentijdse dienstverlening omvat de werving van personeel op vaste, tijdelijke en contractbasis, assessment en selectie, training, outplacement, outsourcing en consulting. Manpower huldigt de filosofie dat lokale mensen de lokale markten moeten bedienen. Dit is immers essentieel voor de dienstverlening aan meer dan. werkgevers in het MKB per jaar. Juist met de combinatie van mondiale expertise en resources én deskundig lokaal personeel onderscheidt Manpower zich in de HR-markt. Evenals elders in de wereld is Manpower actief onder vijf merknamen: Manpower (werving van vaste en tijdelijke medewerkers), Manpower Professional (bemiddelt ervaren hoogopgeleide professionals, met nadruk op de sectoren Engineering, Finance en Sales & Marketing), Elan (rekrutering voor informatietechnologie en telecommunicatie), Jefferson Wells (expertise voor internal audits, finance & accounting, belastingen en technology risk management) en Right Management (bedrijfsbrede HR-oplossingen, advies & praktische oplossingen, bij instroom, doorstroom & uitstroom). Het hoofdkantoor van Manpower Nederland is gevestigd te Diemen. Voor meer informatie: Meer informatie over dit onderzoek kunt u opvragen bij de afdeling Marketing & Communications van Manpower Nederland:

18 Manpower Nederland, Diemerhof Postbus 121, 1 AD Amsterdam Tel.: , Fax: , Manpower Inc. All rights reserved.

Q4 2007. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q4 2007. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q4 7 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q4/7 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

Q3 2007. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q3 2007. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q3 27 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q3/7 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

Q2 2008. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q2 2008. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q2 28 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q2/8 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

Q3 2008. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q3 2008. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q3 28 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q3/8 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

Q Manpower Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q Manpower Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Q1 7 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q1/7 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

Manpower Employment Outlook Survey

Manpower Employment Outlook Survey 7245 Meos 2/25 14-3-25 14:56 Pagina 1 Tweede kwartaal 25 Manpower Employment Outlook Survey Nederland 7245 Meos 2/25 14-3-25 14:56 Pagina 1 Inhoudsopgave Employment Outlook - Resultaten Nederland 2 Vergelijking

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2005. Manpower Employment Outlook Survey. Nederland

Eerste kwartaal 2005. Manpower Employment Outlook Survey. Nederland Eerste kwartaal 25 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Inhoudsopgave Employment Outlook - Resultaten Nederland 2 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Employment Outlook - Resultaten

Nadere informatie

Q Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q1 9 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Kop Inhoudsopgave Q1/9 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Employment

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2006. Manpower Employment Outlook Survey. Nederland

Eerste kwartaal 2006. Manpower Employment Outlook Survey. Nederland Eerste kwartaal 26 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Inhoudsopgave Employment Outlook - resultaten Nederland 2 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Employment Outlook - resultaten

Nadere informatie

Q Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q1 211 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q1/11 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking

Nadere informatie

Q Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q3 21 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q3/1 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking

Nadere informatie

Q Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q2 11 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q2/11 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking

Nadere informatie

Manpower Q1 2013. Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q1 2013. Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q1 213 Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Internationale Employment Outlook 8 Ondervraagden per

Nadere informatie

Q Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q3 211 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q3/11 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking

Nadere informatie

Manpower Q4 2014. Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q4 2014. Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q4 14 Employment Outlook Survey Nederland Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q4/14 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Internationale

Nadere informatie

Q4 2011. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Q4 2011. Manpower. Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek Manpower Q4 211 Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q4/11 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking

Nadere informatie

Manpower Q4 2012. Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q4 2012. Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q4 212 Employment Outlook Survey Nederland Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q4/12 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Internationale

Nadere informatie

Manpower Q2 2014. Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q2 2014. Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q2 214 Employment Outlook Survey Nederland Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q2/14 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Internationale

Nadere informatie

MEOS BEGRIPPENLIJST Wat betekenen de termen van MEOS?

MEOS BEGRIPPENLIJST Wat betekenen de termen van MEOS? MEOS BEGRIPPENLIJST Wat betekenen de termen van MEOS? Term Betekenis Extra uitleg MEOS Manpower Employment Outlook Survey In Nederland spreken we ook van de Manpower Arbeidsmarktbarometer; het is een voorspellend

Nadere informatie

Manpower Q1 2014. Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q1 2014. Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q1 214 Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Internationale Employment Outlook 8 Ondervraagden per

Nadere informatie

Manpower Q3 2012. Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q3 2012. Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q3 12 Employment Outlook Survey Nederland Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q3/12 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Internationale

Nadere informatie

Manpower Q2 2013. Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q2 2013. Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q2 213 Employment Outlook Survey Nederland Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q2/13 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Internationale

Nadere informatie

Manpower Q Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q1 213 Employment Outlook Survey Nederland Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q1/13 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Internationale

Nadere informatie

Q1 2010. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q1 2010. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q1 2 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 1e kwartaal 2 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q1/ Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

Manpower Q Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q3 213 Employment Outlook Survey Nederland Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Q3/13 Nederland Employment Outlook 3 Vergelijkingen per regio Vergelijking per sector Internationale

Nadere informatie

Manpower Q Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q4 213 Employment Outlook Survey Nederland Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q4/13 Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Internationale

Nadere informatie

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011

Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand op peil in vierde kwartaal 2011 Manpower Arbeidsmarktbarometer Q4 2011 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 SEPTEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Irene Bieszke ManpowerGroup Nederland +31 (0) 6 41 05 96 62 irene.bieszke@manpower.nl Meeste Nederlandse werkgevers houden personeelsbestand

Nadere informatie

Manpower Q Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Q Employment Outlook Survey Nederland Manpower Q4 212 Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Nederland Employment Outlook 1 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Internationale Employment Outlook 8 Ondervraagden per

Nadere informatie

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q1 211 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 1e kwartaal 211 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q1/11 Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q2 11 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 2e kwartaal 11 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q2/11 Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

Manpower Employment Outlook Survey Nederland

Manpower Employment Outlook Survey Nederland Manpower Employment Outlook Survey Nederland 1 15 Nederland Employment Outlook De Manpower Arbeidsmarktbarometer voor het eerste kwartaal van 15 is tot stand gekomen op basis van vraag gesprekken met een

Nadere informatie

Q3 2009. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q3 2009. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q3 29 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 3e kwartaal 29 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q3/9 Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q3 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 3e kwartaal Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q3/ Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q2 8 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport - 2e kwartaal 8 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q2/8 Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q4 21 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 4e kwartaal 21 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q4/1 Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

Werkgelegenheidsverwachting Nederlandse werkgevers bescheiden positief Manpower Arbeidsmarktbarometer Q1 2012

Werkgelegenheidsverwachting Nederlandse werkgevers bescheiden positief Manpower Arbeidsmarktbarometer Q1 2012 PERSBERICHT EMBARGO TOT DINSDAG, 13 DECEMBER 2011, 00.01 UUR Contact: Myrthe Freijser / Monique van t Hull ManpowerGroup Nederland +31 (0) 20 660 2571 Werkgelegenheidsverwachting Nederlandse werkgevers

Nadere informatie

Gemengde werkgelegenheidsverwachting werkgevers voor 2e kwartaal Manpower Arbeidsmarktbarometer, Q2 2012

Gemengde werkgelegenheidsverwachting werkgevers voor 2e kwartaal Manpower Arbeidsmarktbarometer, Q2 2012 PERSBERICHT Onder embargo tot dinsdag 13 maart, 00.01 uur Contact: Irene Bieszke, PR-adviseur a.i. ManpowerGroup Nederland irene.bieszke@manpowergroup.nl +31 (0) 6 41 05 96 62 Gemengde werkgelegenheidsverwachting

Nadere informatie

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q2 21 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 2e kwartaal 21 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q2/1 Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Statistiek Bloembollen

Statistiek Bloembollen Statistiek Bloembollen Van Ed Slagboom Afdeling Statistiek Telefoonnummer 079-3470652 Pt-nummer Uw emailadres Zoetermeer d.d. 03 augustus 2009 Hierbij bieden wij u aan de exportstatistiek over de bloembollen

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012

Statistisch Magazine Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Internationale economische ontwikkelingen in de periode 2010 tot en met 2012 Inleiding Lorette Ford De economische ontwikkeling van een land kan door middel van drie belangrijke economische indicatoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Onderzoek Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het toerisme en de factoren die daarop

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2004

De internationale handel in goederen van Nederland in 2004 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 27 september 26 De internationale handel in goederen van Nederland in 24 Wiel Packbier Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Internationale handel in goederen van Nederland 2012

Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Webartikel 2013 Internationale handel in goederen van Nederland 2012 Wiel Packbier 11-11-2013 gepubliceerd op cbs.nl Samenvatting De internationale handel in goederen is in 2012 wederom minder hard gegroeid.

Nadere informatie

PMI. De meest toonaangevende economische indicator in de wereld

PMI. De meest toonaangevende economische indicator in de wereld PMI De meest toonaangevende economische indicator in de wereld De Purchasing Managers Index (PMI ) is gebaseerd op maandelijks onderzoek bij zorgvuldig geselecteerde bedrijven in belangrijke economieën

Nadere informatie

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut.

Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. ONDERZOEKSRAPPORT Nederland zakt vier plaatsen op Human Capital Index: vaardigheden en kennis van oudere leeftijdscategorieën blijven onbenut. Introductie In het Human Capital 2015 report dat het World

Nadere informatie

Lokale Coloplast kantoren

Lokale Coloplast kantoren Afrika Azië Australië Europa Noord Amerika Zuid Amerika Afrika Algerije (Frans, Arabisch) (gratis nummer*) +213 0560 16 50 18, +213 0560 16 59 59 dzconsumerservice@coloplast.com Congo, Egypte, Kenia, Marokko,

Nadere informatie

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland

Derde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Gelderland Derde kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland I rapport derde kwartaal 212 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Nieuw: metingen op provinciaal niveau Conjunctuurenquête Nederland Rapport eerste kwartaal 212 Conjunctuurenquête Nederland I rapport eerste kwartaal 212 Inhoud rapportage COEN in het kort Economisch klimaat

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Potplanten en jonge planten 2007

Potplanten en jonge planten 2007 Importnota Potplanten en jonge planten 2007 HBAG Bloemen en Planten Aalsmeer, oktober 2008 Jan Lanning Monique Sassen Inleiding Het HBAG Bloemen en Planten heeft op basis van het meest recente AIPH-Union

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (! Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen 2016 Bron: Cijfers FOD Economie-ADSEI 2015: definitieve cijfers 2016: voorlopige (!) cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen, april 2017 1 ALGEMEEN OOST-

Nadere informatie

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal vacatures onveranderd hoog. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-005 11 januari 2001 9.30 uur Aantal vacatures onveranderd hoog Eind tember stonden er bij particuliere bedrijven 169 duizend vacatures open. Dat is 33

Nadere informatie

Eén op de vijf Belgische werkgevers kampt ondanks crisis met tekort aan geschikt personeel

Eén op de vijf Belgische werkgevers kampt ondanks crisis met tekort aan geschikt personeel PERSBERICHT Contact: Manpower Belgium Marc Vandeleene, +32 495 24 05 43 marc.vandeleene@manpower.be MANPOWER- ENQUÊTE NAAR TEKORT AAN TALENT: RESULTATEN 2009 Eén op de vijf Belgische werkgevers kampt ondanks

Nadere informatie

Toerisme in perspectief

Toerisme in perspectief Toerisme in perspectief NBTC afdeling Research Den Haag 18-1-2013 Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012

Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 2012 Exportstatistiek Bloemkwekerijprodukten FEBRUARI 212 NA KRIMP IN FEBRUARI STOKT EXPORT BLOEMEN EN PLANTEN OP KRAPPE PLUS VAN 1% TOT 915 MILJOEN In februari is de exportwaarde van bloemen en planten vanuit

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid juli - december Bij Apple nemen we onze inzet voor de privacy van onze klanten zeer serieus. We werken dan ook ontzettend hard om de veiligste

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10%

Druiven: Ontwikkeling wereldhandel en aandeel Chili (export) en Nederland (import) 10% wereldhandel in 1000 ton Factsheet druiven oktober FACTSHEET DRUIVEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Groei wereldhandel in druiven, vooral nieuwe markten Zuid en

Nadere informatie

FACTSHEET AVOCADO. AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair!

FACTSHEET AVOCADO. AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair! wereldhandel import/export Nederland Factsheet avocado december 2016 FACTSHEET AVOCADO Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com AVOCADO: Wereldhandel groeit spectaculair!

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie

Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14. Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Handelsstromen Rozenstruiken 2009 / 14 Zoetermeer, Maart 2009 Peter van der Salm Productschap Tuinbouw, Afdeling Markt en Innovatie Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april

Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april Aankomsten en overnachtingen Oost-Vlaanderen Januari-april 2016-2017 Bron: Cijfers FOD Economie-Algemene Directie Statistiek 2016: definitieve cijfers 2017: voorlopige cijfers Studiecel Toerisme Oost-Vlaanderen,

Nadere informatie

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg

Eerste kwartaal 2013. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Limburg Eerste kwartaal 2013 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

De Skills Revolution

De Skills Revolution De Skills Revolution DIGITALISERING EN WAAROM VAARDIGHEDEN EN TALENT ER JUIST NU TOE DOEN De Skills Revolution Q We zijn getuige van het ontstaan van een skills revolution: een periode waarin het ondersteunen

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2016

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2016 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen november 2016 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Ontwikkelingen 3e kwartaal 2016 3 1.1. Nederlandse economie groeit verder 3 1.2. Export groeit ook in derde kwartaal 4 1.3.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011

Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Economische outlook Nederlandse regio s 2 e kwartaal 2011 Verwachtingen in West-Nederland positiefst De productie van industriële bedrijven in Nederland groeide in april 2011 met 0,8% nauwelijks ten opzichte

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 2012 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De economische monitor is verdeeld in twee delen. Het

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

FACTSHEET FRESH VEGETABLES

FACTSHEET FRESH VEGETABLES miljoen dollar cq. 1000 ton Factsheet verse groenten januari 2016 FACTSHEET FRESH VEGETABLES Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com WERELDHANDEL VERSE GROENTEN IN 2015

Nadere informatie

Wijnimport Nederland naar regio

Wijnimport Nederland naar regio DO RESEARCH Wijnimport Nederland naar regio Sterke opmars wijn uit Chili Jeroen den Ouden 1-10-2011 Inleiding en inhoudsopgave Pagina I De invoer van wijn in Nederland 1 II De invoer van wijn naar herkomst

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België - 2009 -

De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België - 2009 - De buitenlandse handel van België in 2009 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van 2009 Zoals lang gevreesd, werden in 2009 de gevolgen van

Nadere informatie

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014

COEN in het kort. Inhoud rapport. Toelichting. Nederland. Herstel komt in zicht. Conjunctuurenquête Nederland I rapport vierde kwartaal 2014 Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête (COEN) ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen

Nadere informatie

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2014

WERKGELEGENHEIDSBAROMETER VIERDE KWARTAAL 2014 INDICATOREN VOOR WERKGELEGENHEIDSREALISATIE EN -VERWACHTINGEN, 2009-2014 In januari 2014 vond de vierde meting plaats van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2014. Metalektrobedrijven keken hierin onder

Nadere informatie

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013

Branchebarometer. Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Branchebarometer Editie 3, Onderzoekstermijn november/december 2013 Breukelen Januari 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Omzet, bedrijfsresultaat, personeel & economische situatie 4 1.1 Huidige economische

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2009

De internationale handel in goederen van Nederland in 2009 De internationale handel in goederen van Nederland in 2009 109 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 23 december 2010 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

De buitenlandse handel van België

De buitenlandse handel van België De buitenlandse handel van België 1 ste kwartaal 2010 1 De buitenlandse handel van België na het eerste kwartaal van 2010 (Bron: NBB communautair concept*) Analyse van de cijfers van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. Inhoud Deze S.M.A.R.T Update bevat de volgende gegevens: Overzicht totaal logies overnachtingen Noord-holland Overzicht verblijfs-recreatieve

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2016 Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 16 Ondernemers beginnen positief aan 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

RPM International Inc. Instructies hotline

RPM International Inc. Instructies hotline RPM International Inc. Instructies hotline Terwijl problemen inzake naleving vaak op lokaal niveau kunnen worden opgelost, biedt de hotline van RPM International Inc. ( RPM ) nog een mogelijkheid voor

Nadere informatie

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011

De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 121 De internationale handel in goederen van Nederland in 2011 Wiel Packbier Publicatiedatum CBS-website: 18-12-2012 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie