Q Manpower Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Q1 2008. Manpower Employment Outlook Survey Nederland. Een Manpower Onderzoek"

Transcriptie

1 Q1 8 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Een Manpower Onderzoek

2 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Kop Inhoudsopgave Q1/8 Employment Outlook Survey resultaten Nederland 2 Vergelijking per regio Vergelijking per sector Employment Outlook Survey resultaten wereldwijd 8 Internationale vergelijking Noord-, Midden- en Zuid-Amerika Internationale vergelijking Azië Pacific Internationale vergelijking Europa Over het onderzoek 15 Over Manpower 16 1

3 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Employment Outlook Survey resultaten Nederland De uitkomsten van de Manpower Employment Outlook Survey voor het eerste kwartaal van 8 zijn verkregen uit vraaggesprekken met 752 in Nederland gevestigde werkgevers. Ze kregen allen de vraag voorgelegd welke veranderingen zij ten aanzien van de werkgelegenheid op de eigen locatie voorzien voor het eerste kwartaal van 8 (januari t/m maart 8) ten opzichte van het vierde kwartaal van 7. Zoals onderstaande tabel laat zien, verwacht 13% van de werkgevers in Nederland dat de werkgelegenheid in het eerste kwartaal van 8 zal toenemen. 3% van de werkgevers verwacht dat de totale werkgelegenheid zal afnemen. Aangezien 82% van de werkgevers geen veranderingen ten opzichte van het vierde kwartaal verwacht, komt het netto werkgelegenheidscijfer voor het eerste kwartaal van 8 op +% uit. Toename Afname Ongewijzigd Onbekend Nettoverandering Na werkgelegenheid seizoenscorrectie % % % % % % 3e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal e kwartaal In dit verslag wordt gebruik gemaakt van de term Net Employment Outlook of netto werkgelegenheidscijfer. Dit is het percentage werkgevers dat denkt het volgende kwartaal meer medewerkers te zullen aantrekken minus het percentage werkgevers dat verwacht dat het eigen personeelsbestand zal inkrimpen. Het resultaat van deze berekening is de Net Employment Outlook. Na toepassing van een seizoenscorrectie staat het werkgelegenheidscijfer op een respectabele +11%. De Outlook laat een toename van 5 procentpunten zien op kwartaalbasis, terwijl er op jaarbasis een toename van 4 procentpunten wordt verwacht. Op basis van de ruwe gegevens verwachten de werkgevers in Nederland een kwartaalstijging van 2 procentpunten. Op jaarbasis wordt een stijging van 4 procentpunten verwacht. De mate van optimisme verschilt echter per regio en per sector. 2

4 Employment Outlook Vergelijking per regio Zonder seizoenscorrectie hebben werkgevers in alle vier de regio s in Nederland positieve verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid voor het komende kwartaal. Werkgevers in de regio Oost-Nederland hebben de minst optimistische verwachtingen voor het eerste kwartaal van 8 met een voorzichtig netto werkgelegenheidscijfer van +5%. In vergelijking met het vierde kwartaal van 7 verwachten werkgevers in alle regio s meer mensen aan te nemen. Op jaarbasis verwachten werkgevers in de regio s West- en Zuid- Nederland een gematigde verbetering met betrekking tot de werkgelegenheid van respectievelijk 6 en 7 procentpunten. Werkgevers in de regio Oost-Nederland verwachten ten aanzien van de werkgelegenheid een lichte toename van 4 procentpunten. Werkgevers in de regio Noord-Nederland verwachten echter een lichte daling van de werkgelegenheid van 2 procentpunten. Oost-Nederland Werkgevers in de regio Oost-Nederland hebben het komende kwartaal het zwakste werkgelegenheidscijfer van alle regio s: een voorzichtige +5%. Op kwartaal basis wordt een lichte stijging van het netto werkgelegenheidscijfer verwacht van 3 procentpunten. In deze regio wordt ook op jaarbasis een lichte toename verwacht van 4 procentpunten. Na toepassing van seizoenscorrectie staat het werkgelegenheidscijfer ook op +5%. Dat komt overeen met een lichte stijging van de Outlook van 4 procentpunten op kwartaalbasis en een toename van 5 procentpunten op jaarbasis. Na toepassing van seizoenscorrectie hebben werkgevers in de regio s West- en Zuid-Nederland de meest positieve Outlook voor het eerste kwartaal van 8 met respectievelijk +17% en +15%. Op kwartaalbasis verwachten werkgevers in de regio West- Nederland een toename van het werkgelegenheidscijfer van 8 procentpunten, terwijl werkgevers in de regio s Oost-, Zuid- en Noord-Nederland allen een stijging van de Outlook verwachten van 4 procentpunten. In vergelijking met het eerste kwartaal van 7 zijn werkgevers in de regio s Zuid- en West-Nederland gematigd positiever over de Outlook, met een verschil van 8 procentpunten. Noord-Nederland Na seizoens- correctie Nettoverandering werkgelegenheid % % Oost-Nederland Noord-Nederland Zuid-Nederland West-Nederland De verwachtingen van werkgevers in de regio Noord- Nederland blijven bijna onveranderd (stijging van 1 procentpunt) sinds het laatste kwartaal van 7. Er wordt een netto werkgelegenheidscijfer verwacht van +6%. In vergelijking met het eerste kwartaal van 7 betekent dit voor de regio een lichte daling in het netto werkgelegenheidscijfer van 2 procentpunten. staat de Outlook in deze regio op een voorzichtig optimistische +7%. Dit betekent een lichte stijging van de Outlook van 4 procentpunten in vergelijking met het vierde kwartaal van 7, maar een lichte daling van 3 procentpunten in vergelijking met het eerste kwartaal van

5 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Zuid-Nederland In de regio Zuid-Nederland staat de Net Employment Outlook nu op een respectabele +13%. Op kwartaalbasis is de Outlook relatief stabiel gebleven (stijging van 1 procentpunt), terwijl een vergelijking op jaarbasis een gematigde toename van 7 procentpunten laat zien. Na toepassing van seizoenscorrectie hebben werkgevers in de regio Zuid-Nederland positieve verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid met een werkgelegenheidscijfer van +15%. Deze Outlook laat ook een lichte verbetering zien van 8 procentpunten op kwartaalbasis en op jaarbasis. West-Nederland Vóór toepassing van seizoenscorrectie rapporteren de werkgevers in West-Nederland een lichte verbetering van het netto werkgelegenheidscijfer op kwartaalbasis van 4 procentpunten. Het cijfer staat nu op een respectabele +15%. Dat is voor het komende kwartaal de sterkste Outlook van alle regio s in Nederland. Een vergelijking op jaarbasis laat een gematigde stijging van 6 procentpunten van de Outlook zien. Na toepassing van seizoenscorrectie staat het werkgelegenheidscijfer nu op een positieve +17%. Dit is na toepassing van seizoenscorrectie het sterkste werkgelegenheidscijfer dat dit kwartaal in alle regio s van Nederland wordt verwacht. Zowel op kwartaal- als op jaarbasis wordt een toename van de werkgelegenheid verwacht van 8 procentpunten

6 Employment Outlook Vergelijking per sector Op basis van de ruwe gegevens hebben werkgevers uit alle negen industriële sectoren positieve verwachtingen. De sector Productiebedrijven heeft de meest positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid met een netto werkgelegenheidscijfer dat op een actieve +26% staat. In vergelijking met het vierde kwartaal van 7 hebben zes van de negen industriële sectoren positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid. In vergelijking met het eerste kwartaal van 7 verwachten zeven van de negen industriële sectoren een toename van de werkgelegenheid. Na toepassing van seizoenscorrectie zijn de verwachtingen van alle negen industriële sectoren positief, waarbij de sector Bouwnijverheid de hoogste Outlook laat zien op een gezonde +29%. Werkgevers in vier van de negen industriële sectoren verwachten in vergelijking met het vorige kwartaal een lichte daling van de werk gelegenheid. Werkgevers in de sector Zakelijke dienstverlening verwachten de grootste daling van de werkgelegenheid van alle sectoren (5 procentpunten). Werkgevers in de sector Transport, opslag en communicatie verwachten een aanzienlijke stijging van de werkgelegenheid van 14 procentpunten in vergelijking met het vorige kwartaal. Op jaarbasis verwachten werkgevers in de sector Bouwnijverheid de grootste toename in het aannemen van personeel (24 procentpunten). Werkgevers in de sector Nutsbedrijven verwachten de grootste daling van de Outlook in vergelijking met het eerste kwartaal van 7 ( procentpunten). Landbouw, bosbouw en visserij Bouwnijverheid Nutsbedrijven Zakelijke dienstverlening Productiebedrijven Mijnbouw en delfstofwinning Overheid en maatschap. dienstverl. Transport, opslag en communicatie Groothandel, detailhandel en horeca scijfer Landbouw, bosbouw en visserij De verwachtingen voor de werkgelegenheid van de werkgevers in de sector Landbouw, bosbouw en visserij laten voor het komende kwartaal een lichte stijging zien (4 procentpunten). Het netto werkgelegenheidscijfer staat op een voorzichtig optimistische +6%. Op jaarbasis blijven de verwachtingen voor de werkgelegenheid relatief stabiel met een stijging van 1 procentpunt. blijft het cijfer in deze sector staan op een vlakke +1%. Dat is een lichte daling van 1 procentpunt ten opzichte van het vierde kwartaal van 7. Dit is na toepassing van seizoenscorrectie het zwakste werkgelegenheidscijfer dat dit kwartaal in alle industriële sectoren van Nederland wordt verwacht. Op jaarbasis wordt een daling van het netto werkgelegenheidscijfer verwacht van 8 procentpunten

7 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Bouwnijverheid In het eerste kwartaal van 8 verwachten werkgevers in de sector Bouwnijverheid een gematigde stijging van de werkgelegenheid in vergelijking met het vorige kwartaal (7 procentpunten). De Net Employment Outlook staat op een hoopvolle +19%. Dit is het meest positieve netto werkgelegenheidscijfer in deze sector sinds de introductie van deze enquête in Nederland in 3. In vergelijking met het eerste kwartaal van 7 wordt een stijging van het werkgelegenheidscijfer verwacht van 17 procent punten. Dit is de sterkste stijging op jaarbasis van alle industriële sectoren in Nederland voor het komende kwartaal. Na toepassing van seizoenscorrectie verwachten de werkgevers in deze industriële sector een solide Outlook van +29%. Dit betekent een stijging van 6 procentpunten in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 en een stijging van 24 procentpunten op jaarbasis. Dit is in het eerste kwartaal van 8 de grootste stijging van de werkgelegenheid op jaarbasis van alle sectoren in Nederland. - - Zakelijke dienstverlening Werkgevers in de sector Financiële dienstverlening verwachten een lichte stijging van het netto werkgelegenheidscijfer van 1 procentpunt op kwartaalbasis. De Outlook staat thans op een respectabele +12%. Een vergelijking op jaarbasis laat een gematigde daling van 6 procentpunten zien. Na toepassing van seizoenscorrectie staat het werkgelegenheidscijfer nu op een redelijke +8%. In vergelijking met het vierde kwartaal van 7 wordt een gematigde daling verwacht van 5 procentpunten. Op jaarbasis wordt een daling van 6 procentpunten verwacht. Nutsbedrijven Werkgevers in de sector Nutsbedrijven verwachten in het komende kwartaal minder personeel aan te nemen. Het werkgelegenheidscijfer is +6%. Dit betekent een daling van 4 procentpunten in vergelijking met het vorige kwartaal en een aanzienlijke daling van procentpunten in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar. Na toepassing van seizoenscorrectie staat het werk gelegenheidscijfer op een rustige +4%. Op kwartaalbasis wordt een lichte daling van het netto werkgelegenheidscijfer verwacht van 2 procentpunten, terwijl een vergelijking met dezelfde periode vorig jaar een aanzienlijke daling laat zien van procentpunten Productiebedrijven Werkgevers in de sector Productiebedrijven verwachten het komende kwartaal een sterke Net Employment Outlook van +26%. Dit is het meest positieve netto werkgelegenheidscijfer in deze sector sinds de introductie van deze enquête in Nederland in 3 dat werkgevers ooit hebben opgegeven. Dit betekent een aanzienlijke stijging van 17 procentpunten in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 en een gematigde stijging van 8 procentpunten op jaarbasis. Na correctie voor seizoensinvloeden staat het netto werkgelegenheidscijfer nu op een gezonde +21%. Zowel op kwartaal- als op jaarbasis laat de Outlook een gematigde stijging van 8 procentpunten zien

8 Mijnbouw en delfstofwinning Werkgevers in de industriële sector Mijnbouw en delfstofwinning verwachten een respectabel werkgelegenheidscijfer van +11% voor het eerste kwartaal van 8. Vergelijkingen op kwartaalbasis laten zien dat de Outlook relatief stabiel blijft met een stijging van 1 procentpunt. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar betekent dit een lichte stijging van 2 procentpunten ten aanzien van de werkgelegenheid. Na toepassing van seizoenscorrectie blijft het werkgelegenheidscijfer staan op een stabiele +12%. Dat is zowel op kwartaalbasis als op jaarbasis een toename (van respectievelijk 5 en 2 procentpunten). Overheid en maatschappelijke dienstverlening De werkgevers in de sector Overheid, maatschappelijke dienstverlening en welzijn verwachten op kwartaalbasis een lichte daling van de werkgelegenheid met 1 procentpunt. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar betekent dit een gematigde stijging van 7 procentpunten ten aanzien van de werkgelegenheid. De Outlook staat thans op een bescheiden +5%. Na toepassing van seizoenscorrectie staat het werkgelegenheidscijfer nu op +4%. Een vergelijking op kwartaalbasis laat een aanzienlijke stijging van procentpunten zien, terwijl er op jaarbasis een gematigde stijging van 7 procentpunten wordt verwacht Transport, opslag en communicatie Werkgevers in de sector Transport, opslag en communicatie verwachten een aanzienlijke stijging van het netto werkgelegenheidscijfer van 15 procentpunten in vergelijking met het vorige kwartaal. De Outlook staat thans op een hoopvolle +13%. Op jaarbasis blijven de verwachtingen voor de werkgelegenheid relatief stabiel met een stijging van 1 procentpunt. Na correctie van seizoensinvloeden staat het werkgelegenheidscijfer op een respectabele +15%. Dit betekent een aanzienlijke stijging van 14 procentpunten in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 en een lichte stijging van 1 procentpunt op jaarbasis. Groothandel, detailhandel en horeca In de sector Groothandel, detailhandel en horeca staat het netto werkgelegenheidscijfer nu op een behoudende +4%. Dit betekent een gematigde daling van het werkgelegenheidscijfer op kwartaalbasis, maar een stijging van 8 procentpunten op jaarbasis. zijn de verwachtingen voor de werkgelegenheid behoudend met een Outlook van +7%. Op kwartaalbasis blijft deze Outlook relatief stabiel met een daling van 1 procentpunt, terwijl op jaarbasis een lichte stijging van 4 procentpunten wordt waargenomen

9 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Employment Outlook Survey resultaten wereldwijd Bijna 52. werkgevers in 27 verschillende landen en regio s werden geïnterviewd om de verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen* tussen januari en maart 8 te meten. De verwachtingen voor het eerste kwartaal zijn positief, maar het niveau van optimisme is in de landen en regio s die aan het onderzoek deelnamen verschillend. Voor het eerste kwartaal van 8 werden geen negatieve Outlooks gerapporteerd. Met name werkgevers in Frankrijk, Italië en Nederland rapporteren de meest positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid sinds de invoer van de enquête in deze landen. Werkgevers in 12 landen en regio s verwachten in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 meer mensen aan te kunnen nemen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 7 is de Outlook in landen en regio s gestegen en in 16 landen en regio s gedaald. De meest positieve verwachtingen wereldwijd voor het eerste kwartaal worden gerapporteerd in Peru, India, Singapore, Costa Rica, Argentinië, Hongkong en Zuid- Afrika. Werkgevers in Ierland hebben wereldwijd de minst optimistische verwachtingen voor de werkgelegenheid. Regionaal verwachten werkgevers in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika nog steeds positieve werkgelegenheidscijfers. Werkgevers in Costa Rica, Argentinië en Peru hebben de meest positieve verwachtingen. Werkgevers in de Verenigde Staten verwachten dat de werkgelegenheid voor het eerste kwartaal van 8 in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 relatief stabiel blijft, maar ze zijn in vergelijking met het eerste kwartaal van 7 iets minder positief gestemd. Het netto werkgelegenheidscijfer in Azië-Pacific is na een gezond vierde kwartaal stabiel gebleven. Werkgevers in Singapore en India rapporteren de meest optimistische Outlooks in de regio. In de regio Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) zijn zes van Argentinië Canada Costa Rica Mexico Peru V.S. Netto verandering werkgelegenheid Noord-, Midden- en Zuid-Amerika 4e kwartaal 7 1e kwartaal 8 Verschil 4e kw. 7 en 1e kwartaal 8 Netto verandering werkgelegenheid 1e kwartaal 7 % % % % % Verschil 1e kwartaal 7 en 1e kwartaal 8 32 ( ) 36 ( ) 4 ( ) 35 ( ) 1 ( ) 16 (19) 6 (21) - (2) 3 (18) 3 (3) 34 ( ) 32 ( ) -2 ( ) 26 ( ) 6 ( ) 21 () 16 (18) -5 (-2) 17 (19) -1 (-1) 55 ( ) 52 ( ) -3 ( ) 52 ( ) ( ) 18 (18) (17) -8 (-1) 12 (19) -2 (-2) Australië China Hong Kong India Japan Nieuw-Zeeland Singapore Taiwan Netto verandering werkgelegenheid Azië Pacific 4e kwartaal 7 1e kwartaal 8 Verschil 4e kw. 7 en 1e kwartaal 8 Netto verandering werkgelegenheid 1e kwartaal 7 % % % % % Verschil 1e kwartaal 7 en 1e kwartaal 8 29 (29) 24 (24) -5 (-5) 24 (25) (-1) 12 ( ) 14 ( ) 2 ( ) 18 ( ) -4 ( ) 24 (24) 25 (27) 1 (3) 18 (19) 7 (8) 47 ( ) 42 ( ) -5 ( ) 39 ( ) 3 ( ) 22 (31) 17 (24) -5 (-7) 18 (25) -1 (-1) 26 (27) () -6 (-7) 25 (25) -5 (-5) 49 (42) 43 (51) -6 (9) 44 (55) -1 (-4) 11 ( ) 14 ( ) 3 ( ) 15 ( ) -1 ( ) Het cijfer tussen haakjes is de Net Employment Outlook na toepassing van seizoenscorrectie (niet voor alle landen beschikbaar, omdat hiervoor Netto minimaal verandering gegevens werkgelegenheid over dertien kwartalen benodigd zijn). Netto verandering Verschil EMEA* Verschil 4e kw. 7 werkgelegenheid 1e kwartaal 7 * Deze bevindingen zijn 4e gebaseerd kwartaal 7 op gegevens 1e die kwartaal gecorrigeerd 8 zijn en voor 1e seizoensinvloeden kwartaal 8 (indien 1e kwartaal beschikbaar). 7 en 1e kwartaal 8 8 Oostenrijk België % % % % % 8 (8) 4 (9) -4 (1) 6 () -2 (-1) 5 (6) 8 (9) 3 (3) (11) -2 (-2)

10 Mexico Peru V.S. 21 () 16 (18) -5 (-2) 17 (19) -1 (-1) 55 ( ) 52 ( ) -3 ( ) 52 ( ) ( ) 18 (18) (17) -8 (-1) 12 (19) -2 (-2) Netto verandering werkgelegenheid Azië Pacific 4e kwartaal 7 1e kwartaal 8 Verschil 4e kw. 7 en 1e kwartaal 8 Netto verandering werkgelegenheid 1e kwartaal 7 Verschil 1e kwartaal 7 en 1e kwartaal 8 % % % % % Australië 29 (29) 24 (24) -5 (-5) 24 (25) (-1) China 12 ( ) 14 ( ) 2 ( ) 18 ( ) -4 ( ) Hong Kong 24 (24) 25 (27) 1 (3) 18 (19) 7 (8) India 47 ( ) 42 ( ) -5 ( ) 39 ( ) 3 ( ) de Japan dertien Outlooks minder 22 (31) positief gestemd 17 (24) dan in het vorige Nieuw-Zeeland kwartaal. De meerderheid 26 (27) van de werkgevers () in Singapore de regio verwachten 49 in (42) vergelijking met 43 het (51) eerste met -5 (-7) de verwachtingen 18 voor (25) de werkgelegenheid -1 (-1) van de -6 werkgevers (-7) in Nederland, 25 (25) Frankrijk en Italië, -5 (-5) geven de -6 Outlooks (9) aan dat veel 44 (55) Europese arbeidsmarkten -1 (-4) het kwartaal Taiwan van 7 een 11 iets ( ) zwakkere Outlook. 14 ( ) Als komende 3 ( ) jaar vol vertrouwen 15 ( ) tegemoet gaan. -1 ( ) bovenstaande gegevens echter worden gecombineerd EMEA* Netto verandering werkgelegenheid Verschil 4e kw. 7 4e kwartaal 7 1e kwartaal 8 en 1e kwartaal 8 Netto verandering werkgelegenheid 1e kwartaal 7 Verschil 1e kwartaal 7 en 1e kwartaal 8 Oostenrijk België Frankrijk Duitsland Ierland Italië Nederland Noorwegen Spanje Zweden Zwitserland Ver. Koninkrijk Zuid-Afrika % % % % % 8 (8) 4 (9) -4 (1) 6 () -2 (-1) 5 (6) 8 (9) 3 (3) (11) -2 (-2) 4 (3) 6 (8) 2 (5) 3 (5) 3 (3) 12 (13) 7 () -5 (-3) 2 (5) 5 (5) 5 (7) 4 (5) -1 (-2) 21 (22) -17 (-17) -1 () 4 (6) 5 (6) 1 (3) 3 (3) 8 (6) (11) 2 (5) 6 (7) 4 (4) 18 (21) 21 (22) 3 (1) 9 (11) 12 (11) 9 (13) 9 (11) (-2) 13 (15) -4 (-4) 14 (17) 6 () -8 (-7) 8 (12) -2 (-2) 13 ( ) 8 ( ) -5 ( ) 11 ( ) -3 ( ) 13 (12) 7 () -6 (-2) 12 (15) -5 (-5) 27 ( ) 27 ( ) ( ) 31 ( ) -4 ( ) Het cijfer tussen haakjes is de Net Employment Outlook na toepassing van seizoenscorrectie (niet voor alle landen beschikbaar, omdat hiervoor minimaal gegevens over dertien kwartalen benodigd zijn). *EMEA: Europa, Midden-Oosten en Afrika Ondervraagden per regio EMEA 24% N.-M.-Z.- Amerika 43% In de Manpower Employment Outlook Survey voor het eerste kwartaal van 8 zijn wereldwijd bijna 52. HR-directors en senior HR-managers ondervraagd die werkzaam zijn bij publieke en private organisaties. 43% van de ondervraagden was afkomstig uit zes landen in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika; 33% uit acht landen en regio s verspreid over Azië Pacific en 24% uit 13 landen in EMEA. Azië Pacific 33% 9

11 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Vergelijkingen wereldwijd Noord-, Midden- en Zuid-Amerika In Argentinië, Canada, Costa Rica, Mexico, Peru en de Verenigde Staten zijn bijna 23. werkgevers geïnterviewd om de verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen voor het eerste kwartaal van 8 te meten. Werkgevers in zes landen en regio s die deelnamen aan het onderzoek rapporteren uiteenlopende positieve verwachtingen voor de werkgelegenheid. In vergelijking met het vierde kwartaal van 7 is de Outlook in vier van de zes landen licht gedaald, maar in vergelijking met het eerste kwartaal van 7 is deze in drie van de zes landen gestegen. Canada Werkgevers in Peru, Argentinië en Costa Rica hebben de meest optimistische verwachtingen voor de komende drie maanden. Werkgevers in Mexico blijven een gezond werkgelegenheidscijfer rapporteren dat gelijk is aan dat van het eerste kwartaal van 7. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn de verwachtingen voor de werkgelegenheid in de Verenigde Staten minder sterk, terwijl werkgevers in Canada de grootste stijging van de werkgelegenheid voor het eerste kwartaal verwachten in zeven jaar. Costa Rica Mexico Costa Rica neemt deel sinds Q3 6. Peru Peru neemt deel sinds Q2 6. Verenigde Staten Argentinië - - Argentinië neemt deel sinds Q1 7.

12 Vergelijkingen wereldwijd Azië Pacific In de regio Azië Pacific zijn bijna 17. werk gevers geïnterviewd om de verwachte werkgelegenheidsontwikkelingen tussen januari en maart 8 te meten. In de acht landen en regio s die deelnemen aan het onderzoek worden posititeve werkgelegenheidscijfers verwacht, hoewel er op deze arbeidsmarkten in het eerste kwartaal normaalgesproken minder personeel wordt aangenomen. Werkgevers in Singapore en India verwachten de grootste stijging van de werkgelegenheid, terwijl werkgevers in Taiwan en China de minst positieve verwachtingen in de regio hebben. De Outlook voor Nieuw-Zeeland blijft sterk, hoewel werkgevers de minst optimistische Outlook verwachten sinds de invoering van de enquête in Nieuw-Zeeland in 4. Regionaal geven werkgevers uit zes van de acht landen en regio s aan dat zij in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar minder personeel verwachten aan te nemen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 7 is het netto werkgelegenheidscijfer in vier landen en regio s gestegen. Australië China Hong Kong China neemt deel sinds Q2 5. India India neemt deel sinds Q3 5. Japan Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland neemt deel sinds Q

13 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Singapore Taiwan Taiwan neemt deel sinds Q

14 Vergelijkingen wereldwijd Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA) In 13 EMEA-landen zijn ruim 12. werkgevers geïnterviewd om de verwachte ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid voor het eerste kwartaal van 8 te meten. Werkgevers in de regio rapporteren uiteenlopende positieve verwachtingen omtrent de werkgelegenheid, hoewel acht van de dertien landen minder optimistische netto werkgelegenheidscijfers verwachten in vergelijking met het eerste kwartaal van 7. Oostenrijk Werkgevers in Noorwegen, Nederland, Spanje, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk verwachten de grootste stijging van de werkgelegenheid in het eerste kwartaal. Met name werkgevers in Nederland, Frankrijk en Italië verwachten dat de werving van personeel in vergelijking met het vierde kwartaal van 7 (kwartaalbasis) en het eerste kwartaal van 7 (jaarbasis) zal stijgen en rapporteren hun meest optimistische Outlook sinds de invoer van het onderzoek in die landen in het derde kwartaal van 3. Daarentegen hebben werkgevers in Ierland de meest negatieve verwachtingen voor de werkgelegenheid in de afgelopen vier jaar. België Frankrijk Duitsland Ierland Italië 13

15 Manpower Employment Outlook Survey Nederland Nederland Noorwegen Zuid-Afrika Spanje Zuid-Afrika neemt deel sinds Q4 6. Zweden Zwitserland Verenigd Koninkrijk Zwitserland neemt deel sinds Q3 5. Geen kolom betekent netto werkgelegenheidscijfer van. 14

16 Over het onderzoek De Manpower Employment Outlook Survey wordt ieder kwartaal uitgevoerd en meet in welke mate werkgevers het eerstvolgende kwartaal een uitbreiding of inkrimping van personeel verwachten. In de 45 jaar dat dit onderzoek loopt, heeft het zich ontwikkeld tot een betrouwbaar onderzoek naar werkgelegenheidsontwikkelingen wereldwijd. Een aantal succesfactoren ligt ten grondslag aan de Manpower Employment Outlook Survey: Uniek: het is het enige onderzoek op dit gebied met een dergelijke omvang, reikwijdte, onderzoekshistorie en onder zoeks gebied. Voorspellend: de Manpower Employment Outlook Survey is het meest uitgebreide voorspellende onderzoek op dit gebied waarbij verwachtingen van werkgevers ten aanzien van het eerstvolgende kwartaal worden onderzocht. Een belangrijk verschil met andere onderzoeken en studies op dit terrein, die alleen historische data analyseren. Gericht: meer dan 4 decennia lang ontleent het onderzoek haar gegevens aan één enkele vraag. Onafhankelijk: het onderzoek is gebaseerd op een representa tieve steekproef onder werkgevers uit de deelnemende landen. De steekproef is niet gebaseerd op gegevens van Manpower, maar op een onafhankelijke database. Solide: de onderzoeksresultaten worden ontleend aan bijna 52. interviews met werkgevers uit de publieke en private sector in 27 nationale economieën. Op basis van die gegevens rapporteert het onderzoek over de verwachte ontwikkelingen in werkgelegenheid per land, per regio en per sector. Onderzoeksmethodologie De Manpower Employment Outlook Survey is gebaseerd op een valide onderzoeksmethodologie waarbij de hoogste marktonderzoekcriteria in acht worden genomen. Het onderzoek in de 27 deelnemende landen en gebiedsdelen wordt gezamenlijk uitgevoerd door Manpower s Market Intelligence Team, de Research & Diagnostic Divisie van Right Management (een onafhankelijk opererende divisie van Manpower Inc.), NOP World, Grupo IDM en DATUM Research en SEL Consultores. Het onderzoek is zo opgezet dat het representatief is voor iedere nationale economie. De foutmarge voor de regionale en wereldwijde gegevens is niet groter dan +/ 3,9%. In Nederland wordt het onderzoek door Right Management uitgevoerd onder bijna 8 werkgevers. De foutmarge voor de nationale gegevens op een dergelijke steekproef is +/ 3.5%. Onderzoeksvraag Aan alle onderzoeksdeelnemers wereldwijd wordt een en dezelfde vraag gesteld: Zal het totaal aantal werknemers op uw locatie de komende drie maanden dus tot en met maart 8 toenemen, afnemen of gelijk blijven?. Net Employment Outlook Centraal in de rapportage staat de term Net Employment Outlook. Dit cijfer wordt verkregen door het percentage werkgevers dat een daling verwacht in het aantal werknemers op de betreffende locatie af te trekken van het percentage werkgevers dat een stijging verwacht in het aantal werknemers op de betreffende locatie voor het eerstkomende kwartaal. Het resultaat van deze berekening is de Net Employment Outlook. Seizoensinvloeden De gegevens van Australië, Oostenrijk, België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Singapore, Spanje, Zweden, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Hierdoor ontstaat een eenduidige interpretatie van de resultaten over de hele tijdslijn. In de toekomst zullen de gegevens in de overige landen ook aangepast worden aan deze seizoensinvloeden. Dit kan echter pas gebeuren als het onderzoek meerdere malen is uitgevoerd, waardoor seizoensfluctuaties duidelijk worden. Onderzoekshistorie 1962 Eerste generatie Manpower Employment Outlook Survey (MEOS) start in Canada en de Verenigde Staten In het Verenigd Koninkrijk wordt een equivalent geïntroduceerd van het onderzoek. Daar noemt men het onderzoek Quarterly Survey of Employment Prospects (QSEP). Dit onderzoek is eveneens op dezelfde leest geschoeid als MEOS en voorspelt de trends in werkgelegenheid. Het is het eerste voorspellende onderzoek op dit terrein in Europa De tweede generatie MEOS wordt gelanceerd in de Verenigde Staten en Canada. De onderzoeksmethodologie wordt geactualiseerd volgens de nieuwste inzichten in marktonderzoek. 2 QSEP in het Verenigd Koninkrijk wordt aangepast aan een nieuwe onderzoeksopzet. Ierland en Mexico introduceren QSEP. 3 De derde generatie MEOS wordt gelanceerd. Het onderzoeksprogramma wordt wereldwijd uitgerold in 18 Manpower landen: Australië, België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Hongkong, Ierland, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Zweden. 4 Manpower Nieuw-Zeeland introduceert de Manpower Employment Outlook Survey. 5 Manpower China, India, Zwitserland en Taiwan introduceren de Manpower Employment Outlook Survey. 6 Voor het eerst nemen nu ook Costa Rica en Peru deel aan het onderzoek. 7 Manpower Argentinië introduceert de Manpower Employment Outlook Survey. De gegevens van Nieuw- Zeeland zijn seizoensgecorrigeerd. 15

Q1 2010. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België

Q1 2010. Manpower Barometer. voor de tewerkstellingsvooruitzichten. België Manpower Barometer Q1 2 voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Onderzoeksrapport 1e kwartaal 2 Manpower Barometer voor de tewerkstellingsvooruitzichten België Inhoudstafel Q1/ Tewerkstellingsvooruitzichten

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010

Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 Sociale innovatie: nu nog beter! Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009-2010 December 2010 INSCOPE - Research for Innovation Rotterdam School of Management Erasmus University Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013

Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 Een uitgave van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding in de Metalektro April 2013 02 042013 Voorwoord Arbeidsmarktmonitor Metalektro; derde en vierde meting 2012 In deze Arbeidsmarktmonitor vindt u de

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011

Payrollkrachten. Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten. Opdrachtgever: VPO. Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO Rotterdam, 6 december 2011 Payrollkrachten Een onderzoek naar de kenmerken van payrollkrachten Opdrachtgever: VPO

Nadere informatie

Resultaten herfst 2011. Atradius Payment Practices Barometer. Internationale enquête naar B2B betalingsgedrag Belangrijkste resultaten België

Resultaten herfst 2011. Atradius Payment Practices Barometer. Internationale enquête naar B2B betalingsgedrag Belangrijkste resultaten België Resultaten herfst 2011 Atradius Payment Practices Barometer Internationale enquête naar B2B betalingsgedrag Belangrijkste resultaten België 2 Copyright Atradius NV - oktober 2011 Uitgegeven door Atradius

Nadere informatie

Het zingt rond. Monitor Talent naar de Top 2012

Het zingt rond. Monitor Talent naar de Top 2012 Het zingt rond Monitor Talent naar de Top 2012 Succes door aanbod en kwaliteit van vrouwen Monitor Talent naar de Top 2012 Babette Pouwels en Wilma Henderikse Commissie Monitoring Talent naar de Top l

Nadere informatie

De softwaresector in Nederland

De softwaresector in Nederland De softwaresector in Nederland Survey 2014 In opdracht van: Nederland ICT Project: 2013.137 Publicatienummer: 2013.137-1423 Datum: Utrecht, 1 september 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp Matthijs

Nadere informatie

Rapport. Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden. Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken

Rapport. Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden. Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken w Rapport Internationalisering MKB, handelsprioritaire landen en DGGFlanden Oscar Lemmers Linda Rozendaal Fintan van Berkel Roger Voncken Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 ICT~Marktmonitor 2011 Voorwoord Onze sector heeft zich in 2010 duidelijk hersteld na het moeilijke jaar 2009. In 2010 groeiden de ICT-bestedingen

Nadere informatie

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6

Inleiding... 3. Gehanteerde definities... 4. Management summary... 5. Ontwikkelingen in Nederland... 6. Vraagontwikkeling... 6 Arbeidsmarktontwikkelingen Q1-2014 Kansen en knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Drs. Geert-Jan Waasdorp Bart van Krimpen MSc 13-5-2014 Inhoud Inleiding... 3 Gehanteerde definities... 4 Management

Nadere informatie

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Amsterdam, januari 2012 In opdracht van NRTO Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen Eindrapport Nicole Rosenboom Bert Tieben Roetersstraat

Nadere informatie

Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013

Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013 Talent telt in de top Monitor Talent naar de Top 2013 Commissie monitoring Talent naar de top VanDoorneHuiskes en partners Talent telt in de top Monitor Talent naar de top 2013 Babette Pouwels, Wilma Henderikse

Nadere informatie

ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator

ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator ICT Barometer over conjunctuur, bestedingen en ICT Indicator Jaargang 11 28 april 2011 Inhoudsopgave Introductie 3 Management summary 4 3 ICT-conjuctuur 5 Aantal externe ICT ers 6 Aantal interne ICT ers

Nadere informatie

Inhoud. officeteam.be. All trademarks contained herein are the property of their respective owners. OfficeTeam 2013 Salarisgids

Inhoud. officeteam.be. All trademarks contained herein are the property of their respective owners. OfficeTeam 2013 Salarisgids 013 Salarisgids Inhoud Van de Managing Director... 3 De OfficeTeam Salarisgids 2013 in de praktijk... 4 Over de salarissen... 4 De huidige administratieve arbeidsmarkt... 6 Zakelijk vertrouwen en rekruteringstrends...

Nadere informatie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Amsterdam, mei 2008 In opdracht van Stichting voor Industriebeleid en Communicatie Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie Ruud Dorenbos Omer Sheikh

Nadere informatie

Amsterdambrief - Deelvraag 2: Ontwikkeling vestigingsklimaat -

Amsterdambrief - Deelvraag 2: Ontwikkeling vestigingsklimaat - Ministerie van Economische Zaken DG Ondernemen en Innovatie Directie Ruimtelijk Economisch Beleid September 2010 Amsterdambrief - Deelvraag 2: Ontwikkeling vestigingsklimaat - Amsterdambrief Deelvraag

Nadere informatie

In de schijnwerper: salarissen, recruitment en behoud van personeel

In de schijnwerper: salarissen, recruitment en behoud van personeel In de schijnwerper: salarissen, recruitment en behoud van personeel Farma, biotech en medical devices 2013 in Europees perspectief Als gevolg van internationale uitbreidingen, fusies, overnames en concurrentie

Nadere informatie

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk

Monitor Bouwketen. Voorjaar 2015. Marien Vrolijk Monitor Bouwketen Voorjaar 2015 Marien Vrolijk 2 Inhoudsopgave Conclusies op hoofdlijnen 5 1 Bouwketen 6 1.1 Recente ontwikkelingen 6 1.2 Conjunctuur bouwketen 8 2 Architectenbureaus 10 3 Ingenieursbureaus

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

Hoe de Nederlandse maakindustrie weer innovatief wordt

Hoe de Nederlandse maakindustrie weer innovatief wordt Hoe de Nederlandse maakindustrie weer innovatief wordt Bedrijven in Nederland investeren minder in R&D dan bedrijven in vergelijkbaar geïndustrialiseerde landen. Dit verzwakt de concurrentiepositie van

Nadere informatie

Met hoofdkantoren naar de top

Met hoofdkantoren naar de top Met hoofdkantoren naar de top Actie-agenda ter versterking van het vestigingsklimaat, de acquisitie en het behoud van internationale bedrijven en talenten Actie-agenda opgesteld door het Topteam Hoofdkantoren

Nadere informatie

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van STAN Projecten STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014 M. Volkerink P. Bisschop A. Heyma J. Weda SEO Economisch

Nadere informatie

Economische Verkenning Rotterdam

Economische Verkenning Rotterdam Economische Verkenning Rotterdam 2013 Economische Verkenning Rotterdam 2013 VOORWOORD pagina 3 Voorwoord Geachte lezer, Kennis over de stand van de economie is van belang om de koers voor een sterke economische

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009. Augustus 2009. www.rabobank.com/jaarverslagen

Halfjaarverslag 2009. Rabobank Groep. Rabobank Groep Halfjaarverslag 2009. Augustus 2009. www.rabobank.com/jaarverslagen Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Augustus 2009 www.rabobank.com/jaarverslagen Halfjaarverslag 2009 Rabobank Groep Kerngegevens 2 Rabobank Groep in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie