Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE PROJECTOPDRACHT...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT..."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE PROJECTOPDRACHT MANAGEMENT SAMENVATTING ONDERZOEKEN, ANALYSES, OVERLEGPUNTEN EN VOORSTELLEN OVERLEGPUNTEN: ALGEMEEN: PERSONEEL: TOEKOMSTIGE ORGANISATORISCHE CONSEQUENTIES: FINANCIEEL: ETHISCH: PRAKTIJKSITUATIE OVERNAME BV DOOR NV CONCLUSIE BRONNEN BIJLAGEN VERSCHILLEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE ORGANISATIES UIT EENGEZET IN TABELLEN: PROCESVERSLAG NOTULEN

3 1. Inleiding Hierbij presenteren wij u de nota met daarin de aandachtspunten die wij als Centrale ondernemingsraad van belang achten betreffende de overname van Luxsan B.V door Bouwmat N.V. In de afgelopen periode hebben wij gekeken hoe wij op een zodanig efficiënt mogelijke manier de belangen van onze werknemers kunnen behartigen. Wij zijn ons ervan bewust dat op verschillende vlakken in het bedrijf werknemers ontslagen zullen worden en dat er een herindeling van functies plaats zullen vinden. Achtergrond Luxsan BV is een groothandel in luxe sanitair. Het levert aan aannemers en architecten in luxe woningbouw op basis van zelfbediening of bezorging. Het bedrijf is door de familie Neef 40 jaar geleden opgericht en in de loop der jaren uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf binnen de branche. Het bedrijf is nog steeds in handen van de familie. Luxsan BV verkoopt een grote diversiteit aan producten via 10 vestigingen die landelijk verspreid zijn. Het bedrijf telt circa 1100 werknemers, waarvan een beperkt aantal met een tijdelijk contract en realiseerde in 2004 een omzet van circa 240 mln. Het management heeft gekozen voor een open manier van leidinggeven, waarbij inbreng van onderop wordt gestimuleerd en waarbij de onderlinge afhankelijkheid van werknemers voor hun individuele prestaties wordt benadrukt. De werknemers werken dan ook prima samen, ook over afdelingsgrenzen heen en zijn betrokken bij de organisatiedoelstellingen De missie van de onderneming is marktleider blijven in Nederland in het hoge segment van de branche. De strategie is vooral gebaseerd op continuïteit. Bouwmat NV is een beursgenoteerde doe-het-zelf keten gevestigd in Arnhem. Bouwmat richt zich vooral op de particuliere markt en op het middensegment van de professionele markt. Bouwmat kent een minder grote diversiteit aan producten dan Luxsan BV. Het bedrijf heeft 50 vestigingen in de Benelux, circa 5000 medewerkers en een omzet van circa 1,2 miljard. De doelstelling van het bedrijf is winstmaximalisatie. Bouwmat is centraal gestuurd, en heeft een centrale inkoopafdeling. De organisatie is opgebouwd uit divisies. Twee jaar geleden is door het hele bedrijf heen resultaatgericht management ingevoerd. Doelstelling De doelstelling van de centrale ondernemingsraad is doormiddel van grondig onderzoek standpunten in te nemen en voorstellen op te zetten voor de directie, die in het belang zijn voor de medewerkers van Luxsan B.V. 3

4 2. De projectopdracht Het overnametraject is ingezet. De potentiële koper wordt in de gelegenheid gesteld om meer informatie te verkrijgen over Luxsan BV. De dataroom is geopend en medewerkers van de koper lopen in en uit. Mede daardoor begint er binnen Luxsan BV een geruchtenstroom te ontstaan over een eventuele overname. Wij(COR) hebben een uitnodiging ontvangen voor een overlegvergadering met de directie. Wij zitten in de COR van Luxsan BV en gaan ons voorbereiden op deze overlegvergadering met de directie. Het is belangrijk dat we in beeld gaan brengen welke onderwerpen wij in deze vergadering gaan de orde willen stellen. De voorstellen moeten in het belang van de medewerkers zijn. Wij zijn er ons dan ook zeer van bewust dat alle informatie ook aan hen zal worden meegedeeld. Deze opdracht wordt uitgevoerd door: Prevish Marapengopi Paulien Lakeman Marcel Helmer 4

5 3. Management samenvatting Luxsan BV is momenteel in het stadium van overname. De onderneming wordt overgenomen door Bouwmat NV. Omdat de bedrijven veel van elkaar verschillen wil de ondernemingsraad ervoor zorgen dat er bepaalde punten voor het personeel geregeld worden. De onderdelen die in de vergadering met de directie zijn: algemene-, personele-, organisatorische-, financiële- en etnische kwesties. Algemeen: In het gesprek willen wij bespreken hoe het aangepakt gaat worden met de ondernemingsraad en hoe de verdeling van werknemers in deze ondernemingsraad is. Ons voorstel is gebaseerd op 1 centrale ondernemingsraad van 23 personen waarbij er 80% van Bouwmat personeel in zit en voor 20% aan oud Luxsan personeel. Deze verdeling is gemaakt met het aantal personeel wat Bouwmat heeft (4000) en Luxsan (1000). Personeel: Om het personeel van Luxsan een goede plek te laten vinden in de nieuwe onderneming staat de ondernemingsraad erop dat de voorstellen die zij doen op de personele kwestie gehandhaafd worden. Dit houdt in dat wij een goede ziekteverzuimregeling, instroom, doorstroom en uitstroom van personeel willen garanderen. Hierbij zullen wij ons hard maken voor: Het behouden van CAO s. Het werven van personeel eerst binnen de onderneming wordt gedaan. Het overplaatsen van dubbel personeel naar banen die even uitdagend zijn, zodat het personeel gemotiveerd blijft. Beoordeling van personeel door monitoren (managers), waardoor dit meer inzicht hebben in de gedachtegang van het personeel. Beter beloningstelsel van Bouwmat overnemen (het cafetariamodel). Training, ontwikkeling, loopbaanbegeleiding: het personeel wordt getraind, ontwikkeld en begeleid bij de functie die zijn gaan vervullen bij Bouwmat. Bij het uitstromen van personeel willen wij eerst de uren die door uitzendkrachten gemaakt worden overnemen door vast personeel van Luxsan. Bij het nodige ontslag van personeel gebruik maken van de afspiegelingsmethode wat inhoudt dat uit een aantal leeftijdsgroepen een aantal wordt bedankt om vergrijzing tegen te gaan. Voor het ontslagen personeel een outplacementsysteem van 6 maanden om een nieuwe werkplek te vinden. Doormiddel van deze punten willen wij een bepaalde zekerheid geven aan het personeel zodat Toekomstige organisatorische consequenties: Bij zowel Bouwmat als bij Luxsan heerst een informeel beleid. Bij Bouwmat werkt deze alleen niet goed. Daarom zijn wij ervoor om het goed werkende informele beleid van Luxsan te integreren van Bouwmat, wat inhoudt dat de samenwerking tussen de afdelingen beter moet worden en dat mensen gemotiveerder en trotser op het bedrijf moeten worden. De vestigingen van Luxsan en Bouwmat overlappen elkaar in 10 steden, om kosten te kunnen besparen hebben wij een voorstel gedaan om Luxsan personeel en activiteiten laten 5

6 overplaatsen naar Bouwmat vestigingen, hiermee wordt gelijk het punt van slechte werkomstandigheden aangepakt! Voor Bouwmat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een agendapunt geweest wat nog niet gerealiseerd is. Hierdoor is het imago van Bouwmat niet zo goed als dat van Luxsan, om hiervan gebruik te blijven maken moet het initiatief wat al klaar ligt alleen overgenomen worden door Bouwmat. Financieel: Voor de beide ondernemingen verandert er een hoop financieel gezien, de medewerkers van Luxsan zullen hier echter weinig van mee krijgen omdat de lonen gewaarborgd worden in de CAO s van de medewerkers, aan het salaris zal niks veranderen. Ethisch: Bij Luxsan heeft kwaliteit altijd hoog in het vaandel gestaan. Bij Bouwmat is dit wel het geval, maar komt niet goed tot uiting in de activiteiten die uitgevoerd worden. Om tot een goed kwaliteitsbeleid te komen moeten de positieve kanten van beide verenigd worden in een nieuw verbeterd kwaliteitsbeleid. De bedrijfscultuur in Luxsan zorgt ervoor dat het personeel goed functioneert. Bij bouwmat moeten ze de bedrijfscultuur integreren in de eigen bedrijfscultuur zodat het Bouwmat en Luxsan personeel goed kan functioneren in hun functie. Het contact met klanten zal in Bouwmat nog belangrijker zijn dan bij Luxsan. Het behouden van de klanten van Bouwmat zal namelijk moeilijker zijn omdat dit vooral om particulieren gaat en niet om aannemers. Hierdoor zal er niet geregeld contact zijn met de klant en er geen continue omzet gerealiseerd worden, wat belangrijk is voor een stabiel bedrijf. Daarom is klantgerichtheid in de nieuwe Bouwmat belangrijker zijn bij Luxsan. De ondernemingsraad zal proberen om op zoveel mogelijk punten garanties binnen te halen. Wanneer de ondernemingsraad van mening is dat er niet genoeg garanties zijn gegeven zal er een beroep worden aangetekend op de overname bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam en zo proberen om tot een halt van de overname te komen of om tot een gunstige schikking te komen. 6

7 Vergadering COR en directie Luxsan BV. Interne Notitie 7

8 4. Onderzoeken, analyses, overlegpunten en voorstellen Tijdens de vergadering tussen het COR en de directie van Luxsan zullen de volgende punten naar voren komen en worden behandeld. 4.1 Overlegpunten: Algemeen: Eén Centrale Ondernemingsraad? Hoeveel inspraak behoudt Luxsan na de overname? Personeel: Algemeen o Ziekteverzuim Instroom van personeel o Werving en selectie o Arbeidsovereenkomsten o Werkstructurering Doorstroom van personeel o Beoordelen o Belonen o Arbeidsvoorwaardensysteem o Training en ontwikkeling o Loopbaanbegeleiding o Management development o Pensioen Uitstroom van personeel o Ontslag o Outplacement Toekomstige organisatorische consequenties: Managementbeleid o Formeel of informeel beleid? Vestigingen o Samenvoegen of gescheiden houden? Bedrijfscultuur o Maatschappelijk verantwoord ondernemen of niet? Financieel: Kosten overname Nettowinst per arbeidskracht Ethisch: De kwaliteit van de producten hoog blijft. De relatie met de klant goed onderhouden wordt. De belanghebbenden zoveel mogelijk tevreden worden gesteld. Hoe worden werknemers goed worden voorbereid op de andere/nieuwe bedrijfscultuur? 8

9 4.2 Algemeen: Een Centrale Ondernemingsraad? Analyse: De ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld stelt tevens voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet ten aanzien van deze ondernemingen. II.46, art.33 v. (WOR) Zowel Luxsan als Bouwmat hebben meerdere ondernemingsraden zodat zij beide verplicht zijn een Centrale ondernemingsraad in te stellen. Standpunt COR: één Centrale ondernemingsraad werkt efficiënter omdat je anders te maken kan krijgen met tegenstrijdige belangen. Ook heb je kans dat de COR s langs elkaar heen gaan werken. Voorstel: Wij vinden dat na de overname één Centrale ondernemingsraad moet worden ingesteld Hoeveel inspraak behoudt Luxsan na de overname? Standpunt COR: Wij zijn van mening dat bij samensmelting van de Centrale ondernemingsraden Luxsan ook vertegenwoordigd moet zijn in de COR. Voorstel COR: Bij een personeelsbestand van ongeveer 6000 moet de ondernemingsraad bestaan uit 23 leden. II.46 art.6 (WOR) Aangezien Luxsan 1000 mensen in dienst heeft en Bouwmat 5000 heb je een relatie van 1 op 5. Wij staan er op dat minstens 4 werknemers van Luxsan zijn vertegenwoordigd in de COR. 4.3 Personeel: Algemeen Ziekteverzuim Analyse: Ziekteverzuim Luxsan Bouwmat Branche gemiddelde , ,2 9,2 5, ,8 9 5,4 Standpunt COR: Het ziekteverzuim van Bouwmat ligt duidelijk hoger dan het ziekteverzuim van Luxsan. Wij zijn van mening dat dit een negatieve invloed heeft op onze werknemers. Voorstel COR:Wij stellen daarom voor dat Bouwmat het ziekteverzuim serieus gaat aanpakken door verplichte evaluatiegesprekken met manager en bedrijfsarts bij regelmatig ziekteverzuim. Deze aanpak leidt tot resultaten bij 40% van het frequente ziekteverzuim. 9

10 Instroom van personeel Werving en selectie Analyse: Werving en selectie gaat een belangrijke rol spelen na de reorganisatie. Er moet worden gekeken naar de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod. Standpunt COR: Door de reorganisatie komen er nieuwe functies vrij. Wij zijn van mening dat bij die nieuwe functies eerst aan het eigen personeel gedacht moet worden. Ten eerste omdat de werknemers al ervaring hebben met de organisatiecultuur en ten tweede omdat dat het eerlijkst is naar de werknemers toe. Voorstel COR: Wij staan erop dat bij het werven en selecteren van personeel eerst naar de werknemers wordt gekeken die al werkzaam zijn bij de bedrijven. Ook voor de mensen die mogelijk ontslagen worden moet eerst gekeken worden of zij een andere functie kunnen betreden Arbeidsovereenkomsten Analyse: Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger. Evenwel is die werkgever nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan voor dat tijdstip. Art.7: 663 Standpunt & Voorstel COR: De wet spreekt hier voor zich. De directie van Luxsan zal nog een jaar na de overname hoofdelijk verbonden zijn met zijn werknemers. Na dat jaar is Bouwmat verantwoordelijk voor de werknemers en op dat moment geldt voor hen nog steeds de arbeidsovereenkomst die voor de overname is vastgesteld, tenzij er landelijke wetwijzigingen zijn ten aanzien van de arbeidsovereenkomst Werkstructurering Analyse: Werkstructurering is een wijze van taak- en functievorming, waarbij te verrichten taken zodanig worden gegroepeerd dat de capaciteiten van medewerkers zo goed mogelijk tot hun recht komen. Door de reorganisatie zullen er een aantal dubbele functies ontstaan. Hierdoor zullen werknemers genoodzaakt worden om andere functies te bekleden. Standpunt COR: Werknemers mogen echter niet in een situatie terecht komen dat de nieuwe functie geen uitdaging meer bied en vervolgens vertrekken. Voorstel COR: Wij vinden dat de nieuwe functies die de werknemers toegewezen krijgen minimaal even uitdagend moeten zijn als de functie die zij verlaten hebben. Hierdoor zal het verloop van het personeel naar de reorganisatie geringer blijven. 10

11 Doorstroom van personeel Beoordelen Analyse: Om menselijke prestaties in organistaties effectief te managen is meer nodig dan formele rapportages en jaarlijkse beoordelingen. Tot een compleet beoordelingsproces hoort ook de informele dagelijkse interactie tussen managers en werknemers, evenals formele gesprekken onder vier ogen. De beoordeling zelf is niet alleen van belang, het is ook belangrijk wat de managers hiermee doen. Standpunt COR: Wij vragen ons af hoe de prestaties van de werknemers in de toekomst gemeten zullen worden. Zal dit enkel via één op één gesprekken gebeuren of zullen managers actief betrokken zijn bij het meten van prestaties. Voorstel COR: Wij stellen voor om de prestaties van de medewerkers in de toekomst te monitoren d.m.v persoonlijke gesprekken, wij zouden de huidige managers graag willen trainen in het voeren van zulke gesprekken. Hierdoor kunnen de managers veel meer uit een gesprek halen en een beter oordeel vellen Belonen Analyse: Bouwmat N.V is met het cafetariamodel een stap vooruit wat betreft de beloningen. Standpunt COR: Wij stemmen in met dit beleid. Wij vinden dat onze werknemers voordeel hebben bij dit model omdat de werknemers de kans hebben om de beloning naar eigen wens in te vullen. Elke werknemer heeft uiteenlopende behoeftes en het cafetariamodel speelt daarop in. Ook ontstaat er bij het cafetariamodel fiscaal voordeel voor de werknemer. Voorstel COR: Wij zouden dit model graag toepassen binnen onze bedrijfsomgeving. 11

12 4.3.7 Arbeidsvoorwaardensysteem Analyse: De nieuwe werkgever mag geen veranderingen in de arbeidsvoorwaarden aanbrengen die nadelig zijn voor de werknemers. Dit is een gevolg van een cao die op zich de uitvoering was van een Europese richtlijn. Deze cao 32 bis regelt de sociaalrechtelijke gevolgen van de overname Standpunt COR: De arbeidsvoorwaarden van Luxsan en Bouwmat verschillen op bepaalde vlakken. Wij zijn van mening dat de werknemers de arbeidsvoorwaarden die nu voor hen gelden, moeten behouden. Als de arbeidsvoorwaarden worden aangepast aan die van Bouwmat dan is dat nadelig voor onze werknemers. Dit is ook in de wet zo geregeld. Voorstel COR: De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van Luxsan moeten blijven zoals zij nu zijn vastgesteld. Mocht Bouwmat kiezen voor harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden dan stellen wij voor dat Bouwmat zijn arbeidsvoorwaarden aan die van Luxsan aanpast. De werknemers van Bouwmat hebben daar geen nadeel van, alleen maar voordeel Training en ontwikkeling Analyse: Na de overname speelt training en ontwikkeling een belangrijke rol. Er zullen veel nieuwe functies komen en er zullen veranderingen plaats vinden op het gebied van beleid. De werknemers moet een kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en trainingen te krijgen op het gebied van nieuwe competenties of functies. Standpunt COR: Een onderneming is zeer gebaat bij het trainen van zijn eigen werknemers. Zo creëer je goede doorgroeimogelijkheden voor de werknemer waardoor het voor een werknemer interessant blijft om voor het bedrijf werkzaam te blijven. Voorstel COR: De mogelijkheid van trainingen en opleidingen moet blijven. Er moet een ruim aanbod komen van trainingen die aansluiten bij de heerfunctionering van de werknemers Loopbaanbegeleiding Analyse: Loopbaanbegeleiding heeft betrekking op een-op-een gesprekken met als doel de werknemers te helpen hun loopbaanambities eens goed te bekijken. Ook zijn er in bedrijven informatiediensten aanwezig voor het intern bekendmaken van vactures, het inventariseren van vaardigheden, loopbaantrajecten en loopbaancentra. Standpunt COR: Loopbaantrajecten leveren stap voor stap belangrijke informatie over mogelijk richtings- en carriéremogelijkheden voor het personeel binnen het bedrijf, door deze begeleiding zien werknemers een reëel tijdsbestek waarbinnen deze stappen doorlopen kunnen worden. Voorstel COR: Wij staan erop dat onze medewerkers begeleiding krijgen na de reorganisatie. 12

13 Management development Analyse: De kwaliteit van het management is van doorslaggevend belang voor het succes van de organisatie. Klanten stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening van een onderneming. Een organisatie dient daarom vraaggericht te werken en dat vraagt veel van de interne en externe samenwerking. Standpunt COR: Na de reorganisatie zullen verschillende afdelingen van de ondernemingen elkaar overlappen. Deze afdelingen dienen in een zo kort mogelijke tijd onderling goed met elkaar samen te werken. Voorstel COR: Wij vragen ons af hoe Bouwmat N.V dit wil realiseren na de overname. Worden de managers getraint voor het samenvoegen van de onderdelen of zal er een heel ander management kom, en wat is Luxsan zijn betekenis hierin Pensioen Analyse: Luxsan BV en Bouwmat NV hebben dezelfde pensioenregeling voor hun werknemers. Alle vaste werknemers van 25 jaar en ouder zijn verplicht aangesloten bij het Bedrijfspensioenfonds. Luxsan heeft voor een klein deel van het personeel een pensioensregeling die al voor het ontstaan van het bedrijfspensioenfonds. Volgens de wet gelden de rechten en de plichten die van toepassing zijn op de overgang niet voor de rechten en plichten die voortvloeien uit een toezegging betreffende het pensioen. (Art.7: 664 BW) Standpunt COR: Deze werknemers zijn al voor lange tijd werkzaam in het bedrijf en sparen dus ook al voor lange tijd op deze manier voor hun pensioen. Wij vinden het niet gerechtvaardigd om daar nu nog verandering in te brengen. Voorstel COR: Wij staan erop dat de twintig medewerkers die een andere pensioenregeling hebben getroffen deze regeling kunnen behouden. Uitstroom van personeel Ontslag Analyse: Volgens de wet mag een arbeidsovereenkomst niet worden beëindigd door een overgang van de overneming. Art.7: 670 lid.8 Na de overname zullen we te maken krijgen met nieuwe functies en met overlappende functies. Wij zijn er ons van bewust dat na de overname de werkgever een beroep doet op reorganisatie. Er zal ontslag plaatsvinden wegens bedrijfseconomische redenen. Hierbij is de werkgever gebonden aan het anciënniteitbeginsel. Dit beginsel houdt in dat de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komt. Afwijking van het anciënniteitbeginsel is mogelijk bij een ontslag van tien of meer personen. De werkgever mag hierbij het afspiegelingsmethode toepassen. Standpunt COR: De Centrale Ondernemingsraad gaat ervan uit dat er meer dan tien werknemers worden ontslagen en wij staan erop dat het afspiegelingsmethode wordt gehanteerd. 13

14 Voorstel COR: Deze methode houdt in dat het gehele personeelsbestand wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: I jaar II jaar III jaar IV jaar V. 55 jaar en ouder Per leeftijdscategorie en per uitwisselbare functiegroep moet het anciënniteitbeginsel weer gehanteerd worden. De voordelen van deze methode: - Voorkoming van vergrijzing - Zo wordt ontslag evenredig over de leeftijdscategorieën verdeeld Voor de categorie 55 jaar en ouder moet er gekeken worden in hoeverre er mogelijkheid is tot vervroegd pensioen Outplacement Analyse: Outplacement staat voor het opvangen, begeleiden en adviseren van de werknemer, die om wat voor reden dan ook een andere werkomgeving of toekomstbestemming moet vinden. Standpunt COR: Wij vinden het van belang dat onze werknemers na ontslag goed begeleid moet worden. Wij stellen een termijn van 6 maanden waarin de werknemer begeleid wordt door deskundigen. Na deze zes maanden staat de werknemer er alleen voor. Wij vinden dat onze werknemers begeleid moeten worden door mensen uit ons bedrijf. Wij zijn van mening dat de werknemers meer vertrouwen hebben in mensen uit ons bedrijf dan externe adviseurs. Wij sluiten uitbesteding dan ook uit. Als je na het ontslag het proces van outplacement uit gaat besteden schaadt dat de band met de werknemers. Voorstel COR: Wij stellen voor dat er een team wordt aangesteld van outplacement deskundigen die onze werknemers begeleiden gedurende de zes maanden. Deze outplacement deskundigen moeten bestaan uit werknemers binnen ons bedrijf, zodat voor de werknemers een vertrouwensband wordt gegarandeerd. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat de afdeling Human Resource Management de taken op zich neemt. 14

15 4.4 Toekomstige organisatorische consequenties: Managementbeleid Formeel of informeel beleid? Analyse: Bij de beide bedrijven, Luxsan en Bouwmat, heerst een informeel beleid. Echter bij bouwmat werkt het informele beleid niet goed tussen de verschillende afdelingen. Standpunt COR: Om een goede informeel beleid te voeren moet er harmonisatie zijn tussen de afdelingen. Om hiertoe te komen, zal er gekeken moeten worden naar verandering in het beleid, zodat het informele beleid goed wordt benut, zoals dat bij Luxsan het geval is. Voorstel COR: Om tot een goed informeel beleid te komen zal er gekeken moeten worden naar het informeel beleid van Luxsan en deze integreren in het beleid van Bouwmat. Dit beleid van Luxsan houdt in: Open manier van leiding geven: o Werknemers stimuleren om met eigen inbreng te komen. o Medewerkers benadrukken dat ze afhankelijk van elkaar zijn bij het functioneren binnen de onderneming. Werknemers betrekken bij de organisatiedoelstellingen. Medewerkers zijn met elkaar betrokken en zijn daarom gedreven om het personeel te behouden in slechte tijden. Vestigingen Samenvoegen of gescheiden houden? Analyse: Bouwmat heeft in 31 steden vestigingen. Hierbij overlappen, op Almelo na, alle vestigingen van Luxsan de vestigingen van Bouwmat. Dit houdt in 10 vestigingen van Luxsan overbodig worden bij de overname. Standpunt COR: De vestigingen van Luxsan worden overbodig, omdat deze in dezelfde steden bevinden als de vestigingen van Bouwmat. Voorstel COR: Sluiten van de vestigingen van Luxsan en de werknemers van deze vestigingen onderbrengen in de vestigingen van Bouwmat. 15

16 Bedrijfscultuur Maatschappelijk verantwoord ondernemen of niet? Analyse COR: Bij Luxsan is sprake van Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (MVOondernemer), doormiddel van responsibility marketing wat aandacht voor milieu en het geven van steun aan liefdadigheidsinstanties in binnen- en buitenland inhoudt. Bij Bouwmat is er het voorstel om doormiddel van een plan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen meer eenheidsgevoel binnen de onderneming te creëren en een beter imago naar de consument uit te stralen. Hiervan is alleen nog niks terecht gekomen. Standpunt COR: Wij vinden dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een must is voor een onderneming die een goed beeld wil scheppen richting de consument. Hiermee laten ondernemingen zien dat ze niet alleen een blik hebben om zoveel mogelijk winst te maken en creëren hierdoor een betere band met de consument. Voorstel COR: Bij Luxsan werkt het MVO model goed en is al een tijdje aan de gang, bij Bouwmat is hier nog niks van terecht gekomen. Bij de overname moet er gebruik gemaakt worden van de initiatieven die Luxsan al genomen heeft en daardoor al een status als MVOondernemer verworven. Door aandacht te besteden aan milieu en liefdadigheidsinstanties, zal er een positief beeld ontstaan over Bouwmat, wat positieve werkingen heeft op de werknemers (aangetoond bij Luxsan). 16

17 4.5 Financieel: Wins verlies rekening Luxsan B.V Bouwmat N.V Jaareinde 31 december x Netto omzet (=opbrengst-korting) Overige opbrengsten Totaal Inkoopwaarde omzet Brutomarge Operationele kosten Leasekosten EBITDA Afschrijvingen EBIT Rentebaten Rentelasten Resultaat voor belasting Belasting Resultaat na belasting Resultaat deelnemingen Gerealiseerde herwaardering 0 0 Groepsresultaat Minderheidsbelang Netto winst Aantal medewerkers Overname & efficentie Standpunt & Voorstel: De overname zal Bouwmat N.V in het begin veel geld kosten, maar uiteindelijk zal de organistatie hierwel het meest van profiteren, de kosten van de overname zullen dan ook gedragen worden door Bouwmat N.V. Met 5 maal zoveel arbeidkrachten realiseert Bouwmat N.V 15 maal de nettowinst die Luxsan realiseert. Er word bij Bouwmat N.V goed omgesprongen met de beschikbare krachten dit gaat wel ten koste van de kwaliteit van de producten. Hiertussen zal in de nieuwe organisatie een goede balans tussen gevonden moeten worden. 17

18 4.6 Ethisch: Hoe blijft de kwaliteit van de producten hoog? Analyse COR: Door een grote diversiteit aan hoge kwaliteit goederen en goede service staat Luxsan bekend als een onderneming die kwaliteit in een hoog vaandel heeft staan. Dit beeld heeft Luxsan verworven door de marketingactiviteiten af te stemmen op corporate image advertising dat inhoudt: een imago van een betrouwbaarheid, degelijkheid en hoge kwaliteit met een faire prijs. Bouwmat concentreert zich op het midden van de markt en heeft een klein assortiment. Bouwmat streeft ook naar kwaliteit met als bedrijfsdoelstellingen: kwaliteit uitstralen, regelmatige vernieuwing en regelmatige vernieuwingen in verpakking. In het proces van product (van onderneming naar klant) staat het halen van deadlines boven het leveren van kwaliteit. Bouwmat is dus qua kwaliteit minder dan Luxsan. Standpunt COR: Wij zijn van mening dat het centraal staan van kwaliteit een belangrijk punt is in de onderneming. Als kwaliteit boven deadlines staan is de klant meer tevreden over zijn aangeschafte product op langere termijn, omdat de kwaliteit vooraan staat. Voorstel COR: Kwaliteitsbeleid vergelijken en de sterke punten van Luxsan in die van Bouwmat verwerken en de zwakke punten eruit halen. Dit houdt in dat het kwaliteitsbeleid gericht moet worden op kwaliteit en niet op het halen van deadlines wat een slechte invloed heeft op de werknemers en de afdelingen onderling. Door het hoog houden van kwaliteit zal de klant tevreden zijn over het product wat een positieve weerspiegeling op de werknemers heeft Hoe blijft de relatie met de klant goed onderhouden? Analyse COR: Bij Luxsan is het onderhouden van het contact met de klant erg belangrijk. Zij willen door het onderhouden van contact met klanten (aannemers & architecten) een goede relatie opbouwen, zodat de klant vaker terug zal komen waardoor de onderneming meer zekerheid heeft. Bij bouwmat is markt gebaseerd op particuliere klanten en het midden segment van de professionele markt (aannemers en architecten). Bij bouwmat is dus veel minder sprake van directe contractsverhoudingen met de klant, omdat het vooral gericht is op de particuliere markt. Standpunt COR: Het contact met de klant onderhouden vinden wij erg belangrijk, omdat je hierdoor vaste klanten creëert. Voor een onderneming zijn vaste klanten van grote waarde voor een stabiele continuïteit. Dit heeft wel uitwerkingen op de winst, omdat het onderhouden van het contact meer arbeidsuren met zich meebrengt. Voorstel COR: Het opbouwen van een relatie met de klant is erg belangrijk, daarom willen wij dat onderhouden van de relatie met aannemers en architecten van beide bedrijven goed wordt gestuurd. Het opbouwen van een relatie met de particuliere klanten is een stuk moeilijker, omdat deze niet regelmatig in contact komen met de onderneming. 18

19 4.6.3 Hoe blijven de belanghebbenden zoveel mogelijk tevreden? Analyse COR: Bij Bouwmat is sprake van een naamloze vennootschap, waarbij de aandeelhouders tevreden gehouden moeten worden. Bij Bouwmat is in 2004 een slechte winst geboekt, in vergelijking met 2003 (31 miljoen tegen 73 miljoen in 2003). In het eerste helft van 2005 is de winst even hoog als in heel Standpunt COR: Als de continuïteit van Bouwmat verbeterd en er een meer constante omzet & winst ontstaat, blijven de belanghebbenden tevreden. Voorstel COR: Wanneer Bouwmat een grotere vaste klantenkring realiseert, zal de continuïteit van de onderneming gewaarborgd worden Hoe worden werknemers goed worden voorbereid op de andere/nieuwe bedrijfscultuur? Analyse COR: Bij zowel Bouwmat en Luxsan heerst een informele bedrijfssfeer. Bij Luxsan zijn de medewerkers erg gemotiveerd en trots om voor deze onderneming te werken. Het enige nadeel wat de werknemers ondervinden zijn de huisvesting en klimatologische omstandigheden die niet optimaal zijn. Bij Bouwmat zijn de werknemers minder betrokken bij de onderneming. Wanneer het goed gaat zijn de werknemers enthousiast en gemotiveerd, maar als het wat minder gaat lopen de spanningen al gauw op. En ontstaat er stress over en weer over de verschillende afdelingen. Standpunt COR: Bij Bouwmat is een veel meer stressrijke omgeving wanneer het gaat om periodes wanneer de onderneming niet goed functioneert. Luxsan stimuleert de werknemers om in deze periodes extra hard te werken zodat het weer op de goede weg terechtkomt. Wij vinden de bedrijfscultuur van Luxsan veel beter gericht op het goed functioneren van de werknemers binnen het bedrijf. Wij willen waarborgen dat de werknemers van Luxsan ook een goede sfeer bij Bouwmat gaan vinden, zodat zij ook trots kunnen zijn op de nieuwe onderneming. Voorstel COR: De bedrijfscultuur van Luxsan is beter gericht op het goed functioneren van de werknemers. Dit aspect zou moeten worden verwerkt in de bedrijfscultuur om de werknemers van Luxsan makkelijk laten te integreren en Bouwmat beter te laten functioneren. 19

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management

Generatieleren. Kennismanagement als proces. Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Erasmus Universiteit Rotterdam. Arbeid, Organisatie en Management Generatieleren Kennismanagement als proces Naam: Marloes de Loos Studentnummer: 290196 Universiteit: Erasmus Universiteit Rotterdam Opleiding: Bestuurskunde Master: Arbeid, Organisatie en Management Module:

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Onderzoeksrapport OFN/OFS

Onderzoeksrapport OFN/OFS 31 Maart 2014 Tutorgroep 10 Maartje van Deursen Guus van Hassel Jelle Gerritse Tamara Gouda Remco Meulendijk Karlijn Verlouw Onderzoekstutor: Kris Bogaerts Procestutor: Roland van Dalen Docent Logistiek:

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning in Organisaties

Strategische Personeelsplanning in Organisaties Strategische Personeelsplanning in Organisaties Afstudeeronderzoek Faculteit Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Strategische Personeelsplanning in Organisaties Een model voor strategische personeelsplanning

Nadere informatie

Competent Leidinggeven

Competent Leidinggeven 2 Competent Leidinggeven Praktijkgids voor resultaten met anderen Leidinggeven is steeds meer iets van en voor iedereen geworden. In onze netwerkmaatschappij spelen we allemaal wel eens een leidinggevende

Nadere informatie

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor

GENERATIEMANAGEMENT. Handreiking. kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties. handreiking generatiemanagement. zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende generaties 1 2 Handreiking GENERATIEMANAGEMENT kansen en mogelijkheden van de verschillende

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers 2punt0 Individueel roosteren Kansen voor werkgevers en werknemers Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Sijas P. Akkerman (redactie), Betty van der Roest en Steven Marshall Colofon

Nadere informatie

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid

Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid Interne analyse + Advies Interne Communicatie beleid `Van 3 naar 1` Medemogelijk gemaakt door: Olivia van der Stap Milou de Haan Josanne van der Leij Sam van den Brink Charles Wijnen Gonzales Datum 25-11-2010

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008

Samen op weg naar 2008. Beleidsplan NBF 2004 2008 Samen op weg naar 2008 Beleidsplan NBF 2004 2008 Nederlandse Bowling Federatie Schiedam, november 2003 2 Inhoud Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Samenvatting 4 Voorwoord 7 1. Ontwikkelingen 8 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

HRC PANORAMA. Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. om te veranderen? inhoud. juni 2012 NUMMER 2 www.bdo.nl. veranderen?

HRC PANORAMA. Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. om te veranderen? inhoud. juni 2012 NUMMER 2 www.bdo.nl. veranderen? juni 2012 NUMMER 2 www.bdo.nl HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. uw organistatie klaar om te veranderen? Pagina 1 HET NIEUWE WERKEN Pagina 2 HOE BLAUW IS UW ONDERNEMING?

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie.

De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. De naleving van primaire arbeidsvoorwaarden in middenen kleinbedrijf en de toegevoegde waarde van een payroll constructie. Bachelor thesis B.B.J. Bezoen S1018884 Universiteit Twente Eerste begeleider Prof.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie