Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE PROJECTOPDRACHT...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interne Notitie - Vergadering COR & directie Luxsan B.V. - ME2A3 Blok 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 3 2. DE PROJECTOPDRACHT..."

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE PROJECTOPDRACHT MANAGEMENT SAMENVATTING ONDERZOEKEN, ANALYSES, OVERLEGPUNTEN EN VOORSTELLEN OVERLEGPUNTEN: ALGEMEEN: PERSONEEL: TOEKOMSTIGE ORGANISATORISCHE CONSEQUENTIES: FINANCIEEL: ETHISCH: PRAKTIJKSITUATIE OVERNAME BV DOOR NV CONCLUSIE BRONNEN BIJLAGEN VERSCHILLEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE ORGANISATIES UIT EENGEZET IN TABELLEN: PROCESVERSLAG NOTULEN

3 1. Inleiding Hierbij presenteren wij u de nota met daarin de aandachtspunten die wij als Centrale ondernemingsraad van belang achten betreffende de overname van Luxsan B.V door Bouwmat N.V. In de afgelopen periode hebben wij gekeken hoe wij op een zodanig efficiënt mogelijke manier de belangen van onze werknemers kunnen behartigen. Wij zijn ons ervan bewust dat op verschillende vlakken in het bedrijf werknemers ontslagen zullen worden en dat er een herindeling van functies plaats zullen vinden. Achtergrond Luxsan BV is een groothandel in luxe sanitair. Het levert aan aannemers en architecten in luxe woningbouw op basis van zelfbediening of bezorging. Het bedrijf is door de familie Neef 40 jaar geleden opgericht en in de loop der jaren uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf binnen de branche. Het bedrijf is nog steeds in handen van de familie. Luxsan BV verkoopt een grote diversiteit aan producten via 10 vestigingen die landelijk verspreid zijn. Het bedrijf telt circa 1100 werknemers, waarvan een beperkt aantal met een tijdelijk contract en realiseerde in 2004 een omzet van circa 240 mln. Het management heeft gekozen voor een open manier van leidinggeven, waarbij inbreng van onderop wordt gestimuleerd en waarbij de onderlinge afhankelijkheid van werknemers voor hun individuele prestaties wordt benadrukt. De werknemers werken dan ook prima samen, ook over afdelingsgrenzen heen en zijn betrokken bij de organisatiedoelstellingen De missie van de onderneming is marktleider blijven in Nederland in het hoge segment van de branche. De strategie is vooral gebaseerd op continuïteit. Bouwmat NV is een beursgenoteerde doe-het-zelf keten gevestigd in Arnhem. Bouwmat richt zich vooral op de particuliere markt en op het middensegment van de professionele markt. Bouwmat kent een minder grote diversiteit aan producten dan Luxsan BV. Het bedrijf heeft 50 vestigingen in de Benelux, circa 5000 medewerkers en een omzet van circa 1,2 miljard. De doelstelling van het bedrijf is winstmaximalisatie. Bouwmat is centraal gestuurd, en heeft een centrale inkoopafdeling. De organisatie is opgebouwd uit divisies. Twee jaar geleden is door het hele bedrijf heen resultaatgericht management ingevoerd. Doelstelling De doelstelling van de centrale ondernemingsraad is doormiddel van grondig onderzoek standpunten in te nemen en voorstellen op te zetten voor de directie, die in het belang zijn voor de medewerkers van Luxsan B.V. 3

4 2. De projectopdracht Het overnametraject is ingezet. De potentiële koper wordt in de gelegenheid gesteld om meer informatie te verkrijgen over Luxsan BV. De dataroom is geopend en medewerkers van de koper lopen in en uit. Mede daardoor begint er binnen Luxsan BV een geruchtenstroom te ontstaan over een eventuele overname. Wij(COR) hebben een uitnodiging ontvangen voor een overlegvergadering met de directie. Wij zitten in de COR van Luxsan BV en gaan ons voorbereiden op deze overlegvergadering met de directie. Het is belangrijk dat we in beeld gaan brengen welke onderwerpen wij in deze vergadering gaan de orde willen stellen. De voorstellen moeten in het belang van de medewerkers zijn. Wij zijn er ons dan ook zeer van bewust dat alle informatie ook aan hen zal worden meegedeeld. Deze opdracht wordt uitgevoerd door: Prevish Marapengopi Paulien Lakeman Marcel Helmer 4

5 3. Management samenvatting Luxsan BV is momenteel in het stadium van overname. De onderneming wordt overgenomen door Bouwmat NV. Omdat de bedrijven veel van elkaar verschillen wil de ondernemingsraad ervoor zorgen dat er bepaalde punten voor het personeel geregeld worden. De onderdelen die in de vergadering met de directie zijn: algemene-, personele-, organisatorische-, financiële- en etnische kwesties. Algemeen: In het gesprek willen wij bespreken hoe het aangepakt gaat worden met de ondernemingsraad en hoe de verdeling van werknemers in deze ondernemingsraad is. Ons voorstel is gebaseerd op 1 centrale ondernemingsraad van 23 personen waarbij er 80% van Bouwmat personeel in zit en voor 20% aan oud Luxsan personeel. Deze verdeling is gemaakt met het aantal personeel wat Bouwmat heeft (4000) en Luxsan (1000). Personeel: Om het personeel van Luxsan een goede plek te laten vinden in de nieuwe onderneming staat de ondernemingsraad erop dat de voorstellen die zij doen op de personele kwestie gehandhaafd worden. Dit houdt in dat wij een goede ziekteverzuimregeling, instroom, doorstroom en uitstroom van personeel willen garanderen. Hierbij zullen wij ons hard maken voor: Het behouden van CAO s. Het werven van personeel eerst binnen de onderneming wordt gedaan. Het overplaatsen van dubbel personeel naar banen die even uitdagend zijn, zodat het personeel gemotiveerd blijft. Beoordeling van personeel door monitoren (managers), waardoor dit meer inzicht hebben in de gedachtegang van het personeel. Beter beloningstelsel van Bouwmat overnemen (het cafetariamodel). Training, ontwikkeling, loopbaanbegeleiding: het personeel wordt getraind, ontwikkeld en begeleid bij de functie die zijn gaan vervullen bij Bouwmat. Bij het uitstromen van personeel willen wij eerst de uren die door uitzendkrachten gemaakt worden overnemen door vast personeel van Luxsan. Bij het nodige ontslag van personeel gebruik maken van de afspiegelingsmethode wat inhoudt dat uit een aantal leeftijdsgroepen een aantal wordt bedankt om vergrijzing tegen te gaan. Voor het ontslagen personeel een outplacementsysteem van 6 maanden om een nieuwe werkplek te vinden. Doormiddel van deze punten willen wij een bepaalde zekerheid geven aan het personeel zodat Toekomstige organisatorische consequenties: Bij zowel Bouwmat als bij Luxsan heerst een informeel beleid. Bij Bouwmat werkt deze alleen niet goed. Daarom zijn wij ervoor om het goed werkende informele beleid van Luxsan te integreren van Bouwmat, wat inhoudt dat de samenwerking tussen de afdelingen beter moet worden en dat mensen gemotiveerder en trotser op het bedrijf moeten worden. De vestigingen van Luxsan en Bouwmat overlappen elkaar in 10 steden, om kosten te kunnen besparen hebben wij een voorstel gedaan om Luxsan personeel en activiteiten laten 5

6 overplaatsen naar Bouwmat vestigingen, hiermee wordt gelijk het punt van slechte werkomstandigheden aangepakt! Voor Bouwmat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een agendapunt geweest wat nog niet gerealiseerd is. Hierdoor is het imago van Bouwmat niet zo goed als dat van Luxsan, om hiervan gebruik te blijven maken moet het initiatief wat al klaar ligt alleen overgenomen worden door Bouwmat. Financieel: Voor de beide ondernemingen verandert er een hoop financieel gezien, de medewerkers van Luxsan zullen hier echter weinig van mee krijgen omdat de lonen gewaarborgd worden in de CAO s van de medewerkers, aan het salaris zal niks veranderen. Ethisch: Bij Luxsan heeft kwaliteit altijd hoog in het vaandel gestaan. Bij Bouwmat is dit wel het geval, maar komt niet goed tot uiting in de activiteiten die uitgevoerd worden. Om tot een goed kwaliteitsbeleid te komen moeten de positieve kanten van beide verenigd worden in een nieuw verbeterd kwaliteitsbeleid. De bedrijfscultuur in Luxsan zorgt ervoor dat het personeel goed functioneert. Bij bouwmat moeten ze de bedrijfscultuur integreren in de eigen bedrijfscultuur zodat het Bouwmat en Luxsan personeel goed kan functioneren in hun functie. Het contact met klanten zal in Bouwmat nog belangrijker zijn dan bij Luxsan. Het behouden van de klanten van Bouwmat zal namelijk moeilijker zijn omdat dit vooral om particulieren gaat en niet om aannemers. Hierdoor zal er niet geregeld contact zijn met de klant en er geen continue omzet gerealiseerd worden, wat belangrijk is voor een stabiel bedrijf. Daarom is klantgerichtheid in de nieuwe Bouwmat belangrijker zijn bij Luxsan. De ondernemingsraad zal proberen om op zoveel mogelijk punten garanties binnen te halen. Wanneer de ondernemingsraad van mening is dat er niet genoeg garanties zijn gegeven zal er een beroep worden aangetekend op de overname bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam en zo proberen om tot een halt van de overname te komen of om tot een gunstige schikking te komen. 6

7 Vergadering COR en directie Luxsan BV. Interne Notitie 7

8 4. Onderzoeken, analyses, overlegpunten en voorstellen Tijdens de vergadering tussen het COR en de directie van Luxsan zullen de volgende punten naar voren komen en worden behandeld. 4.1 Overlegpunten: Algemeen: Eén Centrale Ondernemingsraad? Hoeveel inspraak behoudt Luxsan na de overname? Personeel: Algemeen o Ziekteverzuim Instroom van personeel o Werving en selectie o Arbeidsovereenkomsten o Werkstructurering Doorstroom van personeel o Beoordelen o Belonen o Arbeidsvoorwaardensysteem o Training en ontwikkeling o Loopbaanbegeleiding o Management development o Pensioen Uitstroom van personeel o Ontslag o Outplacement Toekomstige organisatorische consequenties: Managementbeleid o Formeel of informeel beleid? Vestigingen o Samenvoegen of gescheiden houden? Bedrijfscultuur o Maatschappelijk verantwoord ondernemen of niet? Financieel: Kosten overname Nettowinst per arbeidskracht Ethisch: De kwaliteit van de producten hoog blijft. De relatie met de klant goed onderhouden wordt. De belanghebbenden zoveel mogelijk tevreden worden gesteld. Hoe worden werknemers goed worden voorbereid op de andere/nieuwe bedrijfscultuur? 8

9 4.2 Algemeen: Een Centrale Ondernemingsraad? Analyse: De ondernemer die twee of meer ondernemingsraden heeft ingesteld stelt tevens voor de door hem in stand gehouden ondernemingen een centrale ondernemingsraad in indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van deze wet ten aanzien van deze ondernemingen. II.46, art.33 v. (WOR) Zowel Luxsan als Bouwmat hebben meerdere ondernemingsraden zodat zij beide verplicht zijn een Centrale ondernemingsraad in te stellen. Standpunt COR: één Centrale ondernemingsraad werkt efficiënter omdat je anders te maken kan krijgen met tegenstrijdige belangen. Ook heb je kans dat de COR s langs elkaar heen gaan werken. Voorstel: Wij vinden dat na de overname één Centrale ondernemingsraad moet worden ingesteld Hoeveel inspraak behoudt Luxsan na de overname? Standpunt COR: Wij zijn van mening dat bij samensmelting van de Centrale ondernemingsraden Luxsan ook vertegenwoordigd moet zijn in de COR. Voorstel COR: Bij een personeelsbestand van ongeveer 6000 moet de ondernemingsraad bestaan uit 23 leden. II.46 art.6 (WOR) Aangezien Luxsan 1000 mensen in dienst heeft en Bouwmat 5000 heb je een relatie van 1 op 5. Wij staan er op dat minstens 4 werknemers van Luxsan zijn vertegenwoordigd in de COR. 4.3 Personeel: Algemeen Ziekteverzuim Analyse: Ziekteverzuim Luxsan Bouwmat Branche gemiddelde , ,2 9,2 5, ,8 9 5,4 Standpunt COR: Het ziekteverzuim van Bouwmat ligt duidelijk hoger dan het ziekteverzuim van Luxsan. Wij zijn van mening dat dit een negatieve invloed heeft op onze werknemers. Voorstel COR:Wij stellen daarom voor dat Bouwmat het ziekteverzuim serieus gaat aanpakken door verplichte evaluatiegesprekken met manager en bedrijfsarts bij regelmatig ziekteverzuim. Deze aanpak leidt tot resultaten bij 40% van het frequente ziekteverzuim. 9

10 Instroom van personeel Werving en selectie Analyse: Werving en selectie gaat een belangrijke rol spelen na de reorganisatie. Er moet worden gekeken naar de arbeidsvraag en het arbeidsaanbod. Standpunt COR: Door de reorganisatie komen er nieuwe functies vrij. Wij zijn van mening dat bij die nieuwe functies eerst aan het eigen personeel gedacht moet worden. Ten eerste omdat de werknemers al ervaring hebben met de organisatiecultuur en ten tweede omdat dat het eerlijkst is naar de werknemers toe. Voorstel COR: Wij staan erop dat bij het werven en selecteren van personeel eerst naar de werknemers wordt gekeken die al werkzaam zijn bij de bedrijven. Ook voor de mensen die mogelijk ontslagen worden moet eerst gekeken worden of zij een andere functie kunnen betreden Arbeidsovereenkomsten Analyse: Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger. Evenwel is die werkgever nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst, die zijn ontstaan voor dat tijdstip. Art.7: 663 Standpunt & Voorstel COR: De wet spreekt hier voor zich. De directie van Luxsan zal nog een jaar na de overname hoofdelijk verbonden zijn met zijn werknemers. Na dat jaar is Bouwmat verantwoordelijk voor de werknemers en op dat moment geldt voor hen nog steeds de arbeidsovereenkomst die voor de overname is vastgesteld, tenzij er landelijke wetwijzigingen zijn ten aanzien van de arbeidsovereenkomst Werkstructurering Analyse: Werkstructurering is een wijze van taak- en functievorming, waarbij te verrichten taken zodanig worden gegroepeerd dat de capaciteiten van medewerkers zo goed mogelijk tot hun recht komen. Door de reorganisatie zullen er een aantal dubbele functies ontstaan. Hierdoor zullen werknemers genoodzaakt worden om andere functies te bekleden. Standpunt COR: Werknemers mogen echter niet in een situatie terecht komen dat de nieuwe functie geen uitdaging meer bied en vervolgens vertrekken. Voorstel COR: Wij vinden dat de nieuwe functies die de werknemers toegewezen krijgen minimaal even uitdagend moeten zijn als de functie die zij verlaten hebben. Hierdoor zal het verloop van het personeel naar de reorganisatie geringer blijven. 10

11 Doorstroom van personeel Beoordelen Analyse: Om menselijke prestaties in organistaties effectief te managen is meer nodig dan formele rapportages en jaarlijkse beoordelingen. Tot een compleet beoordelingsproces hoort ook de informele dagelijkse interactie tussen managers en werknemers, evenals formele gesprekken onder vier ogen. De beoordeling zelf is niet alleen van belang, het is ook belangrijk wat de managers hiermee doen. Standpunt COR: Wij vragen ons af hoe de prestaties van de werknemers in de toekomst gemeten zullen worden. Zal dit enkel via één op één gesprekken gebeuren of zullen managers actief betrokken zijn bij het meten van prestaties. Voorstel COR: Wij stellen voor om de prestaties van de medewerkers in de toekomst te monitoren d.m.v persoonlijke gesprekken, wij zouden de huidige managers graag willen trainen in het voeren van zulke gesprekken. Hierdoor kunnen de managers veel meer uit een gesprek halen en een beter oordeel vellen Belonen Analyse: Bouwmat N.V is met het cafetariamodel een stap vooruit wat betreft de beloningen. Standpunt COR: Wij stemmen in met dit beleid. Wij vinden dat onze werknemers voordeel hebben bij dit model omdat de werknemers de kans hebben om de beloning naar eigen wens in te vullen. Elke werknemer heeft uiteenlopende behoeftes en het cafetariamodel speelt daarop in. Ook ontstaat er bij het cafetariamodel fiscaal voordeel voor de werknemer. Voorstel COR: Wij zouden dit model graag toepassen binnen onze bedrijfsomgeving. 11

12 4.3.7 Arbeidsvoorwaardensysteem Analyse: De nieuwe werkgever mag geen veranderingen in de arbeidsvoorwaarden aanbrengen die nadelig zijn voor de werknemers. Dit is een gevolg van een cao die op zich de uitvoering was van een Europese richtlijn. Deze cao 32 bis regelt de sociaalrechtelijke gevolgen van de overname Standpunt COR: De arbeidsvoorwaarden van Luxsan en Bouwmat verschillen op bepaalde vlakken. Wij zijn van mening dat de werknemers de arbeidsvoorwaarden die nu voor hen gelden, moeten behouden. Als de arbeidsvoorwaarden worden aangepast aan die van Bouwmat dan is dat nadelig voor onze werknemers. Dit is ook in de wet zo geregeld. Voorstel COR: De arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van Luxsan moeten blijven zoals zij nu zijn vastgesteld. Mocht Bouwmat kiezen voor harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden dan stellen wij voor dat Bouwmat zijn arbeidsvoorwaarden aan die van Luxsan aanpast. De werknemers van Bouwmat hebben daar geen nadeel van, alleen maar voordeel Training en ontwikkeling Analyse: Na de overname speelt training en ontwikkeling een belangrijke rol. Er zullen veel nieuwe functies komen en er zullen veranderingen plaats vinden op het gebied van beleid. De werknemers moet een kans krijgen om zich verder te ontwikkelen en trainingen te krijgen op het gebied van nieuwe competenties of functies. Standpunt COR: Een onderneming is zeer gebaat bij het trainen van zijn eigen werknemers. Zo creëer je goede doorgroeimogelijkheden voor de werknemer waardoor het voor een werknemer interessant blijft om voor het bedrijf werkzaam te blijven. Voorstel COR: De mogelijkheid van trainingen en opleidingen moet blijven. Er moet een ruim aanbod komen van trainingen die aansluiten bij de heerfunctionering van de werknemers Loopbaanbegeleiding Analyse: Loopbaanbegeleiding heeft betrekking op een-op-een gesprekken met als doel de werknemers te helpen hun loopbaanambities eens goed te bekijken. Ook zijn er in bedrijven informatiediensten aanwezig voor het intern bekendmaken van vactures, het inventariseren van vaardigheden, loopbaantrajecten en loopbaancentra. Standpunt COR: Loopbaantrajecten leveren stap voor stap belangrijke informatie over mogelijk richtings- en carriéremogelijkheden voor het personeel binnen het bedrijf, door deze begeleiding zien werknemers een reëel tijdsbestek waarbinnen deze stappen doorlopen kunnen worden. Voorstel COR: Wij staan erop dat onze medewerkers begeleiding krijgen na de reorganisatie. 12

13 Management development Analyse: De kwaliteit van het management is van doorslaggevend belang voor het succes van de organisatie. Klanten stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening van een onderneming. Een organisatie dient daarom vraaggericht te werken en dat vraagt veel van de interne en externe samenwerking. Standpunt COR: Na de reorganisatie zullen verschillende afdelingen van de ondernemingen elkaar overlappen. Deze afdelingen dienen in een zo kort mogelijke tijd onderling goed met elkaar samen te werken. Voorstel COR: Wij vragen ons af hoe Bouwmat N.V dit wil realiseren na de overname. Worden de managers getraint voor het samenvoegen van de onderdelen of zal er een heel ander management kom, en wat is Luxsan zijn betekenis hierin Pensioen Analyse: Luxsan BV en Bouwmat NV hebben dezelfde pensioenregeling voor hun werknemers. Alle vaste werknemers van 25 jaar en ouder zijn verplicht aangesloten bij het Bedrijfspensioenfonds. Luxsan heeft voor een klein deel van het personeel een pensioensregeling die al voor het ontstaan van het bedrijfspensioenfonds. Volgens de wet gelden de rechten en de plichten die van toepassing zijn op de overgang niet voor de rechten en plichten die voortvloeien uit een toezegging betreffende het pensioen. (Art.7: 664 BW) Standpunt COR: Deze werknemers zijn al voor lange tijd werkzaam in het bedrijf en sparen dus ook al voor lange tijd op deze manier voor hun pensioen. Wij vinden het niet gerechtvaardigd om daar nu nog verandering in te brengen. Voorstel COR: Wij staan erop dat de twintig medewerkers die een andere pensioenregeling hebben getroffen deze regeling kunnen behouden. Uitstroom van personeel Ontslag Analyse: Volgens de wet mag een arbeidsovereenkomst niet worden beëindigd door een overgang van de overneming. Art.7: 670 lid.8 Na de overname zullen we te maken krijgen met nieuwe functies en met overlappende functies. Wij zijn er ons van bewust dat na de overname de werkgever een beroep doet op reorganisatie. Er zal ontslag plaatsvinden wegens bedrijfseconomische redenen. Hierbij is de werkgever gebonden aan het anciënniteitbeginsel. Dit beginsel houdt in dat de werknemer met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komt. Afwijking van het anciënniteitbeginsel is mogelijk bij een ontslag van tien of meer personen. De werkgever mag hierbij het afspiegelingsmethode toepassen. Standpunt COR: De Centrale Ondernemingsraad gaat ervan uit dat er meer dan tien werknemers worden ontslagen en wij staan erop dat het afspiegelingsmethode wordt gehanteerd. 13

14 Voorstel COR: Deze methode houdt in dat het gehele personeelsbestand wordt ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: I jaar II jaar III jaar IV jaar V. 55 jaar en ouder Per leeftijdscategorie en per uitwisselbare functiegroep moet het anciënniteitbeginsel weer gehanteerd worden. De voordelen van deze methode: - Voorkoming van vergrijzing - Zo wordt ontslag evenredig over de leeftijdscategorieën verdeeld Voor de categorie 55 jaar en ouder moet er gekeken worden in hoeverre er mogelijkheid is tot vervroegd pensioen Outplacement Analyse: Outplacement staat voor het opvangen, begeleiden en adviseren van de werknemer, die om wat voor reden dan ook een andere werkomgeving of toekomstbestemming moet vinden. Standpunt COR: Wij vinden het van belang dat onze werknemers na ontslag goed begeleid moet worden. Wij stellen een termijn van 6 maanden waarin de werknemer begeleid wordt door deskundigen. Na deze zes maanden staat de werknemer er alleen voor. Wij vinden dat onze werknemers begeleid moeten worden door mensen uit ons bedrijf. Wij zijn van mening dat de werknemers meer vertrouwen hebben in mensen uit ons bedrijf dan externe adviseurs. Wij sluiten uitbesteding dan ook uit. Als je na het ontslag het proces van outplacement uit gaat besteden schaadt dat de band met de werknemers. Voorstel COR: Wij stellen voor dat er een team wordt aangesteld van outplacement deskundigen die onze werknemers begeleiden gedurende de zes maanden. Deze outplacement deskundigen moeten bestaan uit werknemers binnen ons bedrijf, zodat voor de werknemers een vertrouwensband wordt gegarandeerd. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat de afdeling Human Resource Management de taken op zich neemt. 14

15 4.4 Toekomstige organisatorische consequenties: Managementbeleid Formeel of informeel beleid? Analyse: Bij de beide bedrijven, Luxsan en Bouwmat, heerst een informeel beleid. Echter bij bouwmat werkt het informele beleid niet goed tussen de verschillende afdelingen. Standpunt COR: Om een goede informeel beleid te voeren moet er harmonisatie zijn tussen de afdelingen. Om hiertoe te komen, zal er gekeken moeten worden naar verandering in het beleid, zodat het informele beleid goed wordt benut, zoals dat bij Luxsan het geval is. Voorstel COR: Om tot een goed informeel beleid te komen zal er gekeken moeten worden naar het informeel beleid van Luxsan en deze integreren in het beleid van Bouwmat. Dit beleid van Luxsan houdt in: Open manier van leiding geven: o Werknemers stimuleren om met eigen inbreng te komen. o Medewerkers benadrukken dat ze afhankelijk van elkaar zijn bij het functioneren binnen de onderneming. Werknemers betrekken bij de organisatiedoelstellingen. Medewerkers zijn met elkaar betrokken en zijn daarom gedreven om het personeel te behouden in slechte tijden. Vestigingen Samenvoegen of gescheiden houden? Analyse: Bouwmat heeft in 31 steden vestigingen. Hierbij overlappen, op Almelo na, alle vestigingen van Luxsan de vestigingen van Bouwmat. Dit houdt in 10 vestigingen van Luxsan overbodig worden bij de overname. Standpunt COR: De vestigingen van Luxsan worden overbodig, omdat deze in dezelfde steden bevinden als de vestigingen van Bouwmat. Voorstel COR: Sluiten van de vestigingen van Luxsan en de werknemers van deze vestigingen onderbrengen in de vestigingen van Bouwmat. 15

16 Bedrijfscultuur Maatschappelijk verantwoord ondernemen of niet? Analyse COR: Bij Luxsan is sprake van Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen (MVOondernemer), doormiddel van responsibility marketing wat aandacht voor milieu en het geven van steun aan liefdadigheidsinstanties in binnen- en buitenland inhoudt. Bij Bouwmat is er het voorstel om doormiddel van een plan voor maatschappelijk verantwoord ondernemen meer eenheidsgevoel binnen de onderneming te creëren en een beter imago naar de consument uit te stralen. Hiervan is alleen nog niks terecht gekomen. Standpunt COR: Wij vinden dat maatschappelijk verantwoord ondernemen een must is voor een onderneming die een goed beeld wil scheppen richting de consument. Hiermee laten ondernemingen zien dat ze niet alleen een blik hebben om zoveel mogelijk winst te maken en creëren hierdoor een betere band met de consument. Voorstel COR: Bij Luxsan werkt het MVO model goed en is al een tijdje aan de gang, bij Bouwmat is hier nog niks van terecht gekomen. Bij de overname moet er gebruik gemaakt worden van de initiatieven die Luxsan al genomen heeft en daardoor al een status als MVOondernemer verworven. Door aandacht te besteden aan milieu en liefdadigheidsinstanties, zal er een positief beeld ontstaan over Bouwmat, wat positieve werkingen heeft op de werknemers (aangetoond bij Luxsan). 16

17 4.5 Financieel: Wins verlies rekening Luxsan B.V Bouwmat N.V Jaareinde 31 december x Netto omzet (=opbrengst-korting) Overige opbrengsten Totaal Inkoopwaarde omzet Brutomarge Operationele kosten Leasekosten EBITDA Afschrijvingen EBIT Rentebaten Rentelasten Resultaat voor belasting Belasting Resultaat na belasting Resultaat deelnemingen Gerealiseerde herwaardering 0 0 Groepsresultaat Minderheidsbelang Netto winst Aantal medewerkers Overname & efficentie Standpunt & Voorstel: De overname zal Bouwmat N.V in het begin veel geld kosten, maar uiteindelijk zal de organistatie hierwel het meest van profiteren, de kosten van de overname zullen dan ook gedragen worden door Bouwmat N.V. Met 5 maal zoveel arbeidkrachten realiseert Bouwmat N.V 15 maal de nettowinst die Luxsan realiseert. Er word bij Bouwmat N.V goed omgesprongen met de beschikbare krachten dit gaat wel ten koste van de kwaliteit van de producten. Hiertussen zal in de nieuwe organisatie een goede balans tussen gevonden moeten worden. 17

18 4.6 Ethisch: Hoe blijft de kwaliteit van de producten hoog? Analyse COR: Door een grote diversiteit aan hoge kwaliteit goederen en goede service staat Luxsan bekend als een onderneming die kwaliteit in een hoog vaandel heeft staan. Dit beeld heeft Luxsan verworven door de marketingactiviteiten af te stemmen op corporate image advertising dat inhoudt: een imago van een betrouwbaarheid, degelijkheid en hoge kwaliteit met een faire prijs. Bouwmat concentreert zich op het midden van de markt en heeft een klein assortiment. Bouwmat streeft ook naar kwaliteit met als bedrijfsdoelstellingen: kwaliteit uitstralen, regelmatige vernieuwing en regelmatige vernieuwingen in verpakking. In het proces van product (van onderneming naar klant) staat het halen van deadlines boven het leveren van kwaliteit. Bouwmat is dus qua kwaliteit minder dan Luxsan. Standpunt COR: Wij zijn van mening dat het centraal staan van kwaliteit een belangrijk punt is in de onderneming. Als kwaliteit boven deadlines staan is de klant meer tevreden over zijn aangeschafte product op langere termijn, omdat de kwaliteit vooraan staat. Voorstel COR: Kwaliteitsbeleid vergelijken en de sterke punten van Luxsan in die van Bouwmat verwerken en de zwakke punten eruit halen. Dit houdt in dat het kwaliteitsbeleid gericht moet worden op kwaliteit en niet op het halen van deadlines wat een slechte invloed heeft op de werknemers en de afdelingen onderling. Door het hoog houden van kwaliteit zal de klant tevreden zijn over het product wat een positieve weerspiegeling op de werknemers heeft Hoe blijft de relatie met de klant goed onderhouden? Analyse COR: Bij Luxsan is het onderhouden van het contact met de klant erg belangrijk. Zij willen door het onderhouden van contact met klanten (aannemers & architecten) een goede relatie opbouwen, zodat de klant vaker terug zal komen waardoor de onderneming meer zekerheid heeft. Bij bouwmat is markt gebaseerd op particuliere klanten en het midden segment van de professionele markt (aannemers en architecten). Bij bouwmat is dus veel minder sprake van directe contractsverhoudingen met de klant, omdat het vooral gericht is op de particuliere markt. Standpunt COR: Het contact met de klant onderhouden vinden wij erg belangrijk, omdat je hierdoor vaste klanten creëert. Voor een onderneming zijn vaste klanten van grote waarde voor een stabiele continuïteit. Dit heeft wel uitwerkingen op de winst, omdat het onderhouden van het contact meer arbeidsuren met zich meebrengt. Voorstel COR: Het opbouwen van een relatie met de klant is erg belangrijk, daarom willen wij dat onderhouden van de relatie met aannemers en architecten van beide bedrijven goed wordt gestuurd. Het opbouwen van een relatie met de particuliere klanten is een stuk moeilijker, omdat deze niet regelmatig in contact komen met de onderneming. 18

19 4.6.3 Hoe blijven de belanghebbenden zoveel mogelijk tevreden? Analyse COR: Bij Bouwmat is sprake van een naamloze vennootschap, waarbij de aandeelhouders tevreden gehouden moeten worden. Bij Bouwmat is in 2004 een slechte winst geboekt, in vergelijking met 2003 (31 miljoen tegen 73 miljoen in 2003). In het eerste helft van 2005 is de winst even hoog als in heel Standpunt COR: Als de continuïteit van Bouwmat verbeterd en er een meer constante omzet & winst ontstaat, blijven de belanghebbenden tevreden. Voorstel COR: Wanneer Bouwmat een grotere vaste klantenkring realiseert, zal de continuïteit van de onderneming gewaarborgd worden Hoe worden werknemers goed worden voorbereid op de andere/nieuwe bedrijfscultuur? Analyse COR: Bij zowel Bouwmat en Luxsan heerst een informele bedrijfssfeer. Bij Luxsan zijn de medewerkers erg gemotiveerd en trots om voor deze onderneming te werken. Het enige nadeel wat de werknemers ondervinden zijn de huisvesting en klimatologische omstandigheden die niet optimaal zijn. Bij Bouwmat zijn de werknemers minder betrokken bij de onderneming. Wanneer het goed gaat zijn de werknemers enthousiast en gemotiveerd, maar als het wat minder gaat lopen de spanningen al gauw op. En ontstaat er stress over en weer over de verschillende afdelingen. Standpunt COR: Bij Bouwmat is een veel meer stressrijke omgeving wanneer het gaat om periodes wanneer de onderneming niet goed functioneert. Luxsan stimuleert de werknemers om in deze periodes extra hard te werken zodat het weer op de goede weg terechtkomt. Wij vinden de bedrijfscultuur van Luxsan veel beter gericht op het goed functioneren van de werknemers binnen het bedrijf. Wij willen waarborgen dat de werknemers van Luxsan ook een goede sfeer bij Bouwmat gaan vinden, zodat zij ook trots kunnen zijn op de nieuwe onderneming. Voorstel COR: De bedrijfscultuur van Luxsan is beter gericht op het goed functioneren van de werknemers. Dit aspect zou moeten worden verwerkt in de bedrijfscultuur om de werknemers van Luxsan makkelijk laten te integreren en Bouwmat beter te laten functioneren. 19

20 4.7 Praktijksituatie overname BV door NV Pharming Group NV ( Pharming ) neemt DNage BV over Pharming Group NV is een onderneming die zicht richt op de ontwikkeling van innovatieve therapeutische eiwitten en de zuivering van biofarmaceutica uit melk en formulering en toepassing van deze biofarmaceutica. DNage BV is een biotechnologiebedrijf wat een wetenschappelijke doorbraak heeft gemaakt met een verband leggen tussen DNA-schade en het ontstaan van ouderdomziekten. Met deze technologie richten zij zich op het ontwikkelen van therapieën om de effecten van ouderdomsziekten te verminderen. Overname De overname van DNage BV was bedoeld om Pharming Group NV nieuwe mogelijkheden te verschaffen op het gebied van business development. Pharming Group NV zou na de overname kunnen beschikken over technologie waar DNage BV de licenties over beschikte. De overname werd bij de ondernemingsraad niet goed ontvangen. De ondernemingsraad was van mening dat de werknemers niet genoeg waren geïnformeerd en dat er onvoldoende motivatie was voor de aankoop van DNage BV. De OR heeft hierop een beroep ingediend bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft het beroep op de overname van DNage BV na een korte periode echter afgewezen. Zodoende kon de overname van DNage BV op korte termijn worden afgerond door Pharming Group NV. Analyse Tijdens het proces van de overname van DNage BV door Pharming Group NV is volgens de ondernemingsraad niet genoeg informatie verstrekt en is de motivatie niet volledig. Hierop heeft de ondernemingsraad beroep aangetekend bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. De ondernemingsraad heeft de Ondernemingskamer als middel proberen te gebruiken om de overname tegen te houden. II.46, art.33 v. (WOR) Voor de situatie van Luxsan BV zou een beroep aantekenen tegen de overname door Bouwmat NV ook een optie zijn. Hiermee zou Luxsan BV eisen kunnen bewerkstelligen die Bouwmat NV weigert in te willigen. Dit moet echter als een laatste strohalm gebruikt moeten worden, omdat uit de overname van Pharming Group NV is gebleken dat het beroep niet hoeft te slagen. 20

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3

Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 Bouwmat NV Reorganisatie Proftaak Jaar 2 Blok 2 Team: ME2A3 13 November 2006 Opdrachtgever Bouwmat NV, Gert Klein Opdrachtnemers Paulien Lakeman (209459) - e-mail: Paulien.Lakeman@hva.nl - tel (m): 0620945255

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

De gemeenteraad stelt een plan vast voor preventie en jeugdhulp (art. 2.2 Voorstel Jeugdwet (hierna: Jw)).

De gemeenteraad stelt een plan vast voor preventie en jeugdhulp (art. 2.2 Voorstel Jeugdwet (hierna: Jw)). De Jeugdwet Hoe kan de gemeente de uit de Jeugdwet voortvloeiende decentralisatie van de jeugdzorg en de maatschappelijke ondersteuning organiseren en wat zijn de arbeidsrechtelijke implicaties? 18/3/14

Nadere informatie

EEN PARTNER DIE WERKT

EEN PARTNER DIE WERKT EEN PARTNER DIE WERKT Goed personeel bepaalt het succes van uw organisatie. Goed personeelsbeleid is daarbij essentieel. U zoekt dan ook een ervaren en betrouwbare HR partner. Een partner die u kan adviseren

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen.

URGERSCHAP ORGANISATIES. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde brief schrijven. - Kun je op een juiste manier werkwoorden vervoegen. URGERSCHAP - Schrijf je op een juiste manier in meervoud. - Gebruik je hoofdletters

Nadere informatie

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de

De WOR kent ook de bespreking algemene gang van zaken. Deze moet twee keer per jaar worden gehouden. Hierbij kijkt u terug op de resultaten van de BIJLAGE 1: DE ONDERNEMINGSRAAD De ondernemingsraad heeft een belangrijke rol bij het vormgeven van het arbeidsomstandighedenbeleid. Hun rechten (en plichten) staan beschreven in de wet op de ondernemingsraden

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015.

Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Sociaal Plan - Air Products Nederland BV. Januari 2015. Inleiding. Air Products ziet zich genoodzaakt op wereldwijd, Europees en op landen niveau de bedrijfsorganisaties anders in te richten teneinde te

Nadere informatie

Ontslag in crisistijd

Ontslag in crisistijd Ontslag in crisistijd Valkuilen en mogelijkheden Ontbijtsessie RRA 3 februari 2010 Maud Murrer Ontslag in crisistijd RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Artikel 9 Herplaatsing

Artikel 9 Herplaatsing Artikel 9 Herplaatsing 1. Bij de beoordeling of binnen de onderneming van de werkgever een passende functie beschikbaar is voor een werknemer die voor ontslag in aanmerking komt, worden arbeidsplaatsen

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Werkgevers kunnen nu nog kiezen of ze gebruik willen maken van de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers echter verplicht

Nadere informatie

De wettelijke regeling van de pvt

De wettelijke regeling van de pvt 3 De wettelijke regeling van de pvt De wettelijke regels over rechten, verplichtingen, faciliteiten en bevoegdheden van de pvt in de WOR zijn ingewikkeld. Dat komt omdat in de WOR alleen de taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken

Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Het hoe en waarom van Personeelsgesprekken Personeelsgesprekken Het personeelsgesprek (ook wel functioneringsgesprek) is een belangrijk instrument dat ingezet kan worden voor een heldere arbeidsverhouding

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis?

Voorwoord. ontslagbescherming vanuit de wet? 5 Wie bepaalt het zetelaantal? 7 Welke zaken behoren wel en niet in een or-budget thuis? Inhoud Voorwoord Wet- en regelgeving 1 Vakbondsleden en kandidaatstelling. Hoe zit dat? 2 Kan een medewerker met een nulurencontract zich kandidaat stellen voor de or? 3 Onze or verwacht een ernstig probleem

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dit medewerkerstevredenheidsonderzoek bestaat uit een aantal standaard onderwerpen die vaak gebruikt worden in medewerkerstevredenheidsonderzoeken. Afhankelijk van de

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Handleiding afspiegeling algemeen

Handleiding afspiegeling algemeen Handleiding afspiegeling algemeen Stappenplan voor de bepaling van de ontslagvolgorde Versie: 1.1 Datum: mei 2006 Deze versie vervangt de eerdere versie van januari 2006. Aan de samenstelling van de Handleiding

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht.

OR-OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN. 2Work Arbeidsjuristen is gespecialiseerd in het adviseren, procederen en opleiden in arbeidsrecht. OR-OPLEIDINGEN INHOUDSOPGAVE 2WORK ARBEIDSJURISTEN 2Work Arbeidsjuristen Aanbod.. Opleidingen (vast programma) OR & de WOR.. OR & Arbeidsvoorwaarden. OR & Reorganiseren. Praktische informatie.. Kosten

Nadere informatie

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing

Directie. Vormgeving, Concept development. Administratie. Logistiek Sales Marketing Quickscan Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 26 augustus 2013 JH Business Promotions heeft

Nadere informatie

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT

or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT or-opleidingen ADVIES EN OPLEIDINGEN IN ARBEIDSRECHT INHOUDSOPGAVE 2Work Arbeidsjuristen Organisatie...1 Docenten...1 Aanbod Vast programma...2 Op maat...2 Extra s...2 Opleidingen (vast programma) OR &

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad

Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad BORBOLETA BV advies en interim management training & mediation Overzicht van de samenhang van rechten cliëntenraad ondernemingsraad Een onderneming in de zorgsector heeft in het overleg over tal van zaken

Nadere informatie

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT

ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Zelfdiagnose-instrument 1 voor ondernemingsraden ZELFDIAGNOSE-INSTRUMENT Voor wie bedoeld? Het zelfdiagnose-instrument dat voor u ligt is bedoeld voor ondernemingsraden die planmatig willen omgaan met

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid

VDZ Verzekeringen. Beloningsbeleid VDZ Verzekeringen Beloningsbeleid 2014 INHOUD 1. Inleiding... 3 Toezicht... 3 Inwerkingtreding... 3 2. Definities en begrippen... 3 De categorieën van medewerkers... 3 Beloning... 4 Vaste beloning... 4

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer

Case study. Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Case study Verhoog je werkkapitaal: tips voor goed debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is één van de grootste zorgen van managers in het bedrijfsleven. De moeilijke economische tijden van nu zien we terug

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf

Klanttevredenheidsonderzoek. Stichting Ons Bedrijf Klanttevredenheidsonderzoek Stichting Ons Bedrijf KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Stichting Ons Bedrijf vanuit de invalshoek van de cliënt. INHOUDSOPGAVE CLIËNTENAUDIT

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

uw kenmerk Lbr. 101086

uw kenmerk Lbr. 101086 LOGA Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Landelij k Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden informatlecentrum tel. (070) 373 8020 uw kenmerk betreft ons kenmerk Aanvulling: Wijzigingen CAR

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE

EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE EMPLOYABILITY, CONTINUE ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS ÉN ORGANISATIE HULPMIDDEL 4 HOE BEPAALT U HET EMPLOYABILITYGEHALTE VAN UW HUIDIGE ORGANISATIEBELEID EN PERSONEELSBELEID? 1 Dit hulpmiddel kunt u gebruiken

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015 Agenda Update Beate Uhse cijfers 1 ste kwartaal 2015 Beantwoording vragen Kerngetallen Beate Uhse Group Q1/2015 Q1/2014 Omzet 36.242 37.979 -/- ~ 5% EBITDA

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven.

Aandachtspunt voor de OR hierbij is dat de gevolgen juist en correct zijn weergegeven. DE ONDERNEMINGSRAAD EN PENSIOEN Algemeen Wet op de ondernemingsraden Iedere onderneming met tenminste 50 werknemers, dient een ondernemingsraad te hebben. Indien een werkgever de pensioenregeling wenst

Nadere informatie

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan

Stichting IKEA Pensioenfonds. Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting IKEA Pensioenfonds Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) Bestuur: het bestuur van het fonds. b) Code Pensioenfondsen: de Code opgesteld

Nadere informatie

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN

DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES DE LAATSTE 10 JAAR TOT AAN HET PENSIOEN VORM RUIM VOOR DE FORMELE PENSIOENDATUM EEN STRATEGIE VOOR DE LAATSTE JAREN TOT AAN PENSIOEN De AOW-leeftijd

Nadere informatie

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact

Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Factsheet Vraag en antwoord argumentatie Generatiepact Rondom het generatiepact leven veel vragen bij HRM-adviseurs, bestuurders en OR-leden. De meest voorkomende hebben we bij elkaar gebracht en voorzien

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Stappenplan. Collectief ontslag. Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement

Stappenplan. Collectief ontslag. Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement Stappenplan Collectief ontslag Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement Inhoudsopgave 1. Wet melding collectief ontslag...3 2. Melden UWVWERKbedrijf...4

Nadere informatie

Hoe heb je de functie-inhoud ervaren (denk hierbij aan taken, mate van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, klantcontacten)?

Hoe heb je de functie-inhoud ervaren (denk hierbij aan taken, mate van verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, klantcontacten)? Exitinterview Meestal wordt het exitinterview gevoerd door: a. de werkgever, de leidinggevende of b. personeelsfunctionaris Om de vertrekkende medewerker te motiveren aan dit gesprek deel te nemen zal

Nadere informatie

GOODMORNING is een gerenommeerd bedrijf en staat bekend als een continue partner vanwege haar flexibiliteit, kennis, betrouwbaarheid en constante

GOODMORNING is een gerenommeerd bedrijf en staat bekend als een continue partner vanwege haar flexibiliteit, kennis, betrouwbaarheid en constante GOODMORNING Over GOODMORNING GOODMORNING is in 15 jaar tijd uitgegroeid tot één van de grotere werkgevers van Nederland op het gebied van het uitzenden en detacheren van Oost-Europese werknemers. Dit betekent

Nadere informatie

HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014

HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014 HR in de Zorg Flexibiliseren in tijden van Krimp 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit:

Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Onderdeel van mobilitieitsbeleid voor SKIPOS medewerkers procedures vrijwillige en gedwongen mobiliteit: Vrijwillige mobiliteit SKIPOS streeft ernaar om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen.

Nadere informatie

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers?

www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? www.accountemps.be 1 Hoe behoudt u uw beste medewerkers? Gespecialiseerd boekhoudkundig of financieel personeel uitzenden is ons vak. Daarnaast adviseren en informeren wij bedrijven ook graag over verloning

Nadere informatie

Wat doet het Diabetes Fonds precies?

Wat doet het Diabetes Fonds precies? Het Diabetes Fonds 1 miljoen Nederlanders heeft diabetes, een ziekte die je je gezondheid en toekomst afneemt. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom ziet het Diabetes Fonds het als zijn belangrijkste

Nadere informatie

HET BINDEN EN BOEIEN VAN HORECAPERSONEEL

HET BINDEN EN BOEIEN VAN HORECAPERSONEEL HOW TO: HET BINDEN EN BOEIEN VAN HORECAPERSONEEL Een handleiding vol met tips hoe je snel geschikt personeel kunt vinden, boeien en behouden. L1NDA 1 Introductie Elk jaar moeten er in de horeca 150.000

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

De rechtspositie van OR-leden

De rechtspositie van OR-leden Bijlage D De rechtspositie van OR-leden Overwegingen Een goed functionerende OR is van belang voor het goed functioneren van de onderneming als geheel. Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 1 Nodig: een sterke driehoek Toezicht Bestuur MZ Bewust van elkaars rol & positie Open, scherp

Nadere informatie

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS

HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS HOW TO: OMGAAN MET SLECHT FUNCTIONERENDE MEDEWERKERS INTRODUCTIE Elk bedrijf krijgt wel eens te maken met een medewerker die niet functioneert zoals gehoopt. Dat is vervelend voor zowel de medewerker als

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis;

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis; VENTURN Venturn is actief met mensen in de scheepvaart, transport en logistieke sector. De klanten van Venturn zijn veelal havengebonden bedrijven. Wij ondersteunen onze relaties met diensten en kennis

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie