CATALOGUS. najaar Het Spinhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CATALOGUS. najaar 2007. Het Spinhuis"

Transcriptie

1 CATALOGUS najaar 2007 s Het Spinhuis

2 Geachte lezer, Voor u ligt de lijst van de boeken die Het Spinhuis dit najaar gaat uitbrengen aangevuld met recent verschenen maar nog niet eerder aangeboden boeken en gevolgd door een overzicht van alle leverbare boeken, gerubriceerd naar de vakgebieden sociaal-culturele wetenschappen, etnische studies, medische antropologie en -sociologie, sociale geografie & milieukunde, politieke theorie & bestuurskunde, communicatiewetenschappen & journalistiek, geschiedenis en genderstudies. De boeken zijn verkrijgbaar via elke erkende boekhandel in Nederland en België en rechtstreeks via de uitgeverij Ben van den Camp Bert Boerwinkel Huug van Gompel Het Spinhuis maakt deel uit van de uitgeverscombinatie: Maklu Garant Het Spinhuis Koninginnelaan 96 Somersstraat EB APELDOORN 2018 ANTWERPEN NEDERLAND BELGIË T T F F E. E.

3 Frans Wuijts Humaan ontslaan?! Over de noodzakelijke humanisering van ontslagprocessen in arbeidsorganisaties. Een ontwikkelingsgerichte kijk op ontslag ISBN , 279 pp., 39,50, NUR 801 Het boek gaat in essentie over de betekenis van ontslag voor de duurzame ontwikkeling van mensen gedurende hun werkzame leven. Tevens over de wijze waarop men met de verschillende soorten ontslag kan omgaan, hoe mensen ontslag ondergaan en wat zij ertoe inzetten om de crisis weer te boven te komen. Één en ander wordt omlijst met onder meer praktijkverhalen van betrokkenen, de geschiedenis van het ontslag en ontslag in biografisch perspectief. Het geheel mondt uit in een raamwerk voor een ontslagleidraad als equivalent voor de NVP-Sollicitatiecode. Uit de inhoud: Korte geschiedenis van de aandacht voor personeel in Nederland / Humaan ontslaan?! / Uit het (ontslag)leven gegrepen... / De biografische invalshoek / Ontslag en taalgebruik / Reorganisaties, collectieve ontslagen en sociale plannen / Verliesverwerking en rouwarbeid / Kapitalisme: het Rijnlands model, het Neo-Amerikaanse model en hoe verder? / Ontslag vergemakkelijken of bemoeilijken? / Ontslag en geld: op weg naar ontwikkelingsgerichte ontslagvergoedingen / De waarde van outplacement / Op weg naar een ontslagleidraad voor arbeidsorganisaties Frans Wuijts was 20 jaar werkzaam in de Friese zuivelindustrie ('Friesche Vlag'). Eind tachtiger jaren leidde hij een groot outplacementproject met behulp van een 'steunpunt nieuw werk'. Van 1989 tot 1996 was hij directeur van een grote instelling in de zwakzinnigenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarna werkte hij als Manager P&O bij de Leerdammer Company. Na zijn loopbaan in dienstverbanden heeft Wuijts ervoor gekozen als zelfstandig ontslagadviseur verder bij te dragen aan 'humanisering van ontslagprocessen in arbeidsorganisaties'. Brinkgreve, v. Daalen: Over gelijkheid en verschil (EAN ) Christis: Arbeid, organisatie en stress (EAN )

4 Mar cel Maus sen Ruimte voor de islam? Stedelijk beleid, voorzieningen, organisaties ISBN , 296 pp., geïll., 20,00, NUR 763 In deze minutieuze studie legt Marcel Maussen de gecompliceerde verhoudingen in de samenleving met 'de' Islam bloot. Hij analyseerde het publieke en politieke debat, het beleid en de relaties tussen islamitische instellingen en de gemeentelijke overheden in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Zaanstad. Op basis hiervan onderscheidt hij vier beleidsvisies - marginalisering, pluralisme, dialoog en assimilatie - en laat hij de gevolgen van de verschillende uitgangspunten zien. Als contrast beschrijft hij hoe men in vroeger tijden in Nederland met 'de' islam omging en hoe de praktijk in Frankrijk is. De opname van een relatief nieuwe godsdienst in onze samenleving raakt niet alleen aan fundamentele staatsrechtelijke waarden, maar vereist ook pragmatische regelingen. Lezing van deze studie helpt gemeentebestuurders en allen die hen bijstaan om zowel de rechtsstaat te beschermen als hun eigen stadsbewoners in deze rechtsstaat in te sluiten. Uit de inhoud: Nederland en de islam. Kerk en staat en religieuze vrijheid in Nederland / Culturele diversiteit en de islam in Nederland: kolonialisme, gastarbeiders en burgerschap / Gemeentelijke overheden en de islam / Amsterdam / Rotterdam / Utrecht en Zaanstad / Vermeulen, Slijper: Frankrijk en Nederland met elkaar vergeleken Multiculturalisme in Canada, Australië en de VS (EAN ) Rath e.a.: Nederland en zijn islam (EAN ) Marcel Maussen is politicoloog en verbonden aan de afdeling Politicologie en het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam

5 Jaap van Gin ne ken Mass movements in Darwinist, Freudian and Marxist perspective Trotter, Freud and Reich on War, Revolution and Reaction, ISBN , 166 pp., 42,50, NUR 741 Jaap van Ginneken gaat terug naar de bronnen: wat zeiden Trotter, Freud, Reich en Marx over de massabewegingen van hun tijd en welke grondslagen legden zij voor de Darwinistische, Freudiaanse en Marxistische benaderingen in de massapsychologie. Door een verkeerde vertaling van hun werk in de Anglo-Amerikaanse wetenschappelijke wereld zijn hun ideeën verkeerd begrepen en verkeerd doorgegeven literatuur over de massa. Van Ginneken poogt in dit vervolg op zijn eerdere zeer succesvolle studie Crowds, psychology and politics alles weer recht te zetten. Uit de inhoud: Introduction / The mob in influential novels - Scenes from 19th century European literature / The crowd in early social science - The 1890s 'Latin' School / The herd instinct and gregariousness - Darwin: From Trotter and the pre-war reform movement, to McDougall's 'group mind' and Wallas / The super-ego and identification - Psycho-analysis: From Freud's 'group psychology', after war and revolution, to Federn's 'fatherless society' / Character and authoritarianism - Marx: From Reich's 'mass psychology of fascism', to Lazarsfeld and the Frankfurt School / Personality and attitudes - The shift to empirical research, through questionnaires and surveys / Bibliographical note - The lonely hero in French historiography / Notes / References v.d. Laarse, e.a.: De hang naar zuiverheid (EAN ) Akkerman: Democratie (EAN ) Jaap van Ginneken is massapsycholoog en auteur van talrijke boeken op het gebied van psychologie, communicatie, media en cultuur. Hij woont en werkt in Zuid-Frankrijk

6 Beat rice de Graaf, Ben de Jong & Wies Platje (edi tors) Battleground Western Europe Intelligence operations in Germany and the Netherlands in the Twentieth Century ISBN , 274 pp., 32,50, NUR 697 In deze bundel wordt aandacht geschonken aan de rol van veiligheidsdiensten in de relatie tussen Nederland en Duitsland, die in die periode bijna alle uitersten gekend heeft: van oorlog en bezetting tot samenwerking en alliantie. Nu archieven opengaan werpt deze studie licht op de rol van die diensten. Uit de inhoud: French counterintelligence and British secret intelligence in the Netherlands (Aubin) / How the Venlo Incident occurred (de Graaff) R-Netz: The stay-behind network of the Abwehr in the Low Countries (Kluiters) / Canadian wartime human intelligence collection (Jensen) / U.S. intelligence community relations with the Dutch and German intelligence and security services (Aid) / British intelligence, security and Western cooperation in Cold War Germany: the Ostpolitik Years (Aldrich) / Israel-NATO intelligence and electronic warfare cooperation (Shpiro) / Interdoc: Dutch-German cooperation in psychological warfare, (Scott-Smith) / The East German Ministry for State Security and the Netherlands (de Graaf) / Germany and the Netherlands in the headquarters of the International Security Assistance force in Afghanistan (ISAF) (van Reijn) / Danish services, terrorism and cooperation with Germany and the Netherlands (Bro) / Dutch-German cooperation in counterintelligence against the Warsaw Pact (Hoekstra) / Joint operations against the IRA in the Netherlands and the Federal Republic of Germany (Morré). Beatrice de Graaf is historicus en thans verbonden aan de bijzondere Leerstoel Terrorisme en Contra-terrorisme aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Ben de Jong is historicus en verbonden aan de afdeling Oost-Europese geschiedenis en Oost-Europakunde van de Universiteit van Amsterdam. Wies Platje is gewezen marineofficier, historicus en specialist in Militaire Veiligheidsdiensten. 6 Petersen, Pardo-Guerra: Remember your humanity (EAN ) Petersen, Pardo-Guerra: A world without war ( ) Hermans: Uitgerekend Europa (EAN )

7 Paul Kap teyn De statencoöperatie Wereldwijde patronen van dominantie en wederkerigheid ISBN , 144 pp., 19,50, NUR 756 "Voor wie de wereld overziet, is dit boek geschreven. Het is als een reisgids bij wat zich als het wereldnieuws aandient." Zo omschrijft Paul Kapteyn dit boek dat tot thema heeft de statencoöperatie, of wel de samenwerking tussen staten zoals die zich na Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. Volgens Kapteyn is deze statencoöperatie het hoogste niveau van menselijke sociale integratie, nadat zich eerder uit stammen steden en uit steden staten hadden gevormd. Dit hoogste niveau is een voortzetting van die eerdere integratiebewegingen, maar onderscheidt zich tegelijkertijd daarvan, omdat op dit niveau er maar één samenleving is, 'de wereld' die alle mensen omvat. Kapteyn werkt deze interessante these uit in vier hoofdstukken, die achtereenvolgens de titels meekrijgen: Gewapende vrede, over de pacificerende conditie van de statencoöperatie, Beheerst geweld, over wapenbeheersing en vredesoperaties, Bevrijde handel, over de wereldmarkt in wording, en ten slotte De dwang van verdraagzaamheid, over mondiale moraal. Zijn conclusie is: 'Staten en mensen in het algemeen zijn onderling zo kwetsbaar geworden dat het eigen belang tot coöperatie dwingt en die coöperatie genereert een wederzijds vertrouwen dat op zijn beurt de coöperatie steunt. De wereldsamenleving berust daarmee steeds meer op ruil en op onderlinge identificatie en steeds minder op bevel.' Uit de inhoud: Inleiding / 'Gewapende vrede', over de pacificerende conditie van de statencoöperatie / 'Beheerst geweld', over wapenbeheersing en vredesoperaties / 'Bevrijde handel', over de wereldmarkt in wording / 'De dwang van verdraagzaamheid', over de mondiale moraal. Bouhuijs: De gefragmenteerde staat (EAN ) v.d. Eijk: De kern van de poltiiek (EAN ) Paul Kapteyn is socioloog en was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is voorzitter van Vereniging Democratisch Europa (VDE)

8 Sti mu le rings fonds voor de Pers De krant doorgeklikt Innovatie en transformatie in de dagbladpers ISBN , 184 pp., geïll., 20,00, NUR 815, 813 De krant doorgeklikt is een studie door het 'Bedrijfsfonds voor de Pers' - vanaf 1 juli 2007 'Stimuleringsfonds voor de Pers' genaamd - naar de transformatie en innovatie die in de dagbladpers gaande is. Er werd gekeken naar (a) recente ontwikkelingen in de bedrijfstak, (b) het mediagedrag van jongeren en allochtonen, (c) technologische alternatieven, (d) professionele journalistiek en op (e) strategieën voor de uitgevers. De ontwikkeling van het internet heeft niet alleen betekenis voor de mediabedrijven maar ook voor de journalistieke praktijk, waarbij recent het verschijnsel van de 'burgerjournalistiek' is bijgekomen. De krant heeft naast commerciële aspecten echter onmiskenbaar ook een publieke functie. Met het oog op die functie zou in een samenhangend mediabeleid de zorgplicht van de overheid zich dan ook evenzeer tot de innovatiewegen van de krant dienen uit te strekken. Daarom eindigt deze studie met aanbevelingen voor de overheid. Uit de inhoud: Wat is er aan de hand in krantenland? / De mediaconsument van vandaag en morgen / Innovatieve technologische ontwikkelingen / Strategische mogelijkheden voor krantenuitgevers / Aanbevelingen voor het overheidsbeleid Het Stimuleringsfonds voor de Pers (per 1 juli 2007 is dit de naam van het vroegere Bedrijfsfonds voor de Pers) heeft tot taak het handhaven en bevorderen van de pluriformiteit van de pers, voor zover die van belang is voor de informatie en opinievorming, om tijdelijk financiële steun te bieden aan noodlijdende persorganen en om een stimulerende rol te vervullen bij de modernisering en vernieuwing van het perslandschap. Deuze: Wat is journalistiek? (EAN ) Reijnders e.a.: Journalistiek in Nederland: onderweg, maar waarheen? (EAN )

9 Mir jam Prenger (redac tie) Een selectieve blik Zelfcensuur in de Nederlandse journalistiek ISBN , 152 pp., 20,00, NUR 813 Elke journalist functioneert binnen een krachtenveld van belangen en invloeden. Dat leidt er soms toe dat een nieuwswaardig onderwerp onvolledig, eenzijdig of zelfs helemaal niet voor het voetlicht wordt gebracht. Hoe staat het met de zelfcensuur van de Nederlandse media? Worden sommige onderwerpen liever niet behandeld omdat zij als ongepast of politiek incorrect worden beschouwd? Wordt de inhoud van publicaties afgezwakt wanneer er externe belangen in het geding zijn? En als dat zo is: welke factoren zijn dan bepalend voor het plegen van zelfcensuur? Verontrustend, want een selectieve blik leidt tot een selectieve berichtgeving. En dat ondermijnt de kwaliteit en reikwijdte van de journalistiek. Deze vragen vormen het uitgangspunt van deze bundel. Uit de inhoud: Hoe onderzoek je zelfcensuur? (Prenger) / Van 'slappe thee' tot spitwerk (Kuijken) / Achtergestelde probleemjongeren of 'kut-marokkanen'? (Sylbing) / Sponsorvriendelijke documentaires? (Garretson) / Beeld van een omstreden partij (Baert) / Getekende vrijheid (Snoijink) / 'Je kiest altijd partij' (Idzerda & van Dijk) / Waakhond of schoothond? (Gould) / Druk, intimidatie en zelfcensuur (Berkeljon) / Zelfcensuur in de Nederlandse journalistiek - Conclusie (Prenger) // Nawoord Om ver der te lezen Deuze: Journalists in the Netherlands (EAN ) Brants, v. Praag: Politiek en media in verwarring (EAN ) Mirjam Prenger (1964) is historicus en journalist. Ze is verbonden aan de Masteropleiding Journalistiek van de Universiteit van Amsterdam

10 Maar ten Reijnders, Theo van Ste ge ren, Mar tijn de Waal (redac tie) Journalistiek in Nederland: onderweg, maar waarheen? De Nieuwe Reporter - Jaarboek 2007 ISBN , 190 pp., 20,00, NUR 813 "De komende jaren is de hele journalistiek onderweg, experimenterend met nieuwe manieren van denken. En het spannende is: niemand weet nog waar naartoe. Daarover gaat vanaf vandaag het debat op De Nieuwe Reporter", schreven Martijn de Waal en Theo van Stegeren een jaar geleden. Over welke thema's hebben ze het sindsdien gehad? Wat waren de belangrijkste bevindingen en standpunten? Vallen er overkoepelende conclusies te trekken? En hoe gaat het verder met de Nederlandse publieke sfeer? Het is op De Nieuwe Reporter bepaald geen jaar van somberte en doemdenkerij geworden. Integendeel, vernieuwende initiatieven en gedachten domineerden de agenda en bepaalden de toon van het debat. Diezelfde geest waart door dit jaarboek. Al met al geeft het een boeiend beeld van de heftige debatten die er nu in de Nederlandse journalistiek worden gevoerd. Het maakt de enorme invloed van de nieuwe media tastbaar en geeft aan welke invloed webloggers, portals en wiki's kunnen hebben. Uit de inhoud: Traditionele journalistiek verliest monopolie / Van medialandschap naar media-ecologie / Op weg naar nieuwe journalistieke repertoires / De voortvluchtige jongere / Burgerjournalistiek en user generated content / Businessmodellen / Internet, journalistiek en de publieke sfeer. Maarten Reijnders is freelance journalist. Hij studeerde politicologie aan de UvA en aan de LSE. Theo van Stegeren is programmamanager Journalistiek & Media aan de UvA. Hij studeerde andragologie en massacommunicatie en volgde later een opleiding tot documentairemaker. Martijn de Waal is onderzoeker en docent aan de UvA, opleiding Media & Cultuur. v.d. Wurff & Lauf: Print and online newspapers (EAN ) Van Zoonen: Media, cultuur en burgerschap (EAN )

11 Erik van Hees wijk (redac tie) Journalistiek en Internet Technofielen of digibeten? ISBN , 56 pp., 15,00, NUR 813 Over de exacte invloed van internet op het werk van de journalist is relatief weinig bekend. In hoeverre wordt het nieuwe medium omarmd? Zijn journalisten technofielen of digibeten? En maakt het het werk van journalisten gemakkelijk en beter of moeten we er zeer kritisch tegenover staan? De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en de Radboud Universiteit (RU) besloten die vragen voor te leggen aan Nederlandse journalisten. Niet alleen vielen bij twee duizend journalisten enquêteformulieren in de bus, maar zijn er ook vele prominente mediamakers en decisionmakers gevraagd de multimediale toekomst in te schatten. Dit boek geeft een samenvatting van dit onderzoek dat in tussen 2002 en 2007 is gehouden. Uit de inhoud: Internet als bron - Internet als publicatiemedium - Grenzen van het web - Internetscholing / De opmars van online nieuwsgaring - Veranderingen in internetgebruik in de Nederlandse journalistiek Gebruik van internettoepassingen - Bruikbaarheid - Gevolgen voor de journalistiek / Highlights / Volledige contentlijst. Stimuleringsfonds: De krant doorgeklikt (EAN ) v.d. Wurff & Lauf: Print and online newspapers (EAN ) Erik van Heeswijk is freelance internetjournalist (www.capablanca.nl) en vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ)

12 Marie-Lou ise Jans sen Reizende sekswerkers Latijns-Amerikaanse vrouwen in de Europese prostitutie ISBN , 231 pp., 25,00, NUR 756 Dit boek gaat over Latijns-Amerikaanse vrouwen, die in de Europese seksindustrie werkzaam zijn. Op basis van dertig persoonlijke geschiedenissen geeft deze studie een beschrijving van hun leven en ervaringen in de prostitutie. Veel sekswerkers leiden een geïsoleerd en anoniem bestaan. In veel gevallen blijft hun verblijf voornamelijk beperkt tot hun werkplaats. Ze komen de prostitutiewijk nauwelijks uit en slapen en wonen in dezelfde kamer of in het bordeel waar ze ook dagelijks hun klanten ontvangen. Gemiddeld werken ze zes à zeven dagen per week en hebben ze, afgezien van hun dagelijks contact met collega's, klanten en bordeeleigenaren, een zeer beperkte omgang met de lokale bevolking. Alleen wanneer de vrouwen in aanraking komen met de autoriteiten, bijvoorbeeld vanwege illegaal verblijf of als slachtoffer van een delict, levert dit een juridisch document op, waarmee slechts een klein deel van hun leven zichtbaar wordt. Wie zijn deze Latijns-Amerikaanse sekswerkers? Waarom komen ze naar Europa? Waarom gaan ze juist in de prostitutie werken en hoe vergaat het ze hier? Daarover schreef Marie-Louise Janssen deze boeiende studie. Uit de inhoud: Theoretische en epistemologische reflecties / Verhalen van schaamte - Zelfpresentaties van Dominicaanse sekswerkers na terugkeer / De gouden droom - Transnationale ervaringen van Dominicaanse sekswerkers / Sekswerk in Europa - Grensoverschrijdende genderidentiteiten / Wit verlangen, gekleurde seks - Seksuele beeldvorming over 'vrouwen van kleur' / Sekswerk, mobiliteit en transnationale identiteitsvorming. Staring: Reizen onder regie (EAN ) Sterckx & Bouw: Liefde op maat (EAN ) De Hart: Onbezonnen vrouwen (EAN ) Marie-Louise Janssen is cultureel-antropoloog en verbonden aan de 'Amsterdam School for Social Sciences Research' (ASSR) van de Universiteit van Amsterdam

13 Loes Schenk Van emancipatie naar empowerment; van Peking tot Pondicherry Momenten uit 41 jaar UvA en Ontwikkelingsprojecten in Azië ISBN , 168 pp., 15,00, NUR 764 Ruim veertig jaar was Loes Schenk-Sandbergen als niet-westers socioloog/antropoloog verbonden aan, zoals het nu heet, de afdeling Sociologie & Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. In die tijd heeft ze niet alleen aan heel veel studenten les gegeven en scripties begeleid, ze heeft ook diverse onderwijsvernieuwingen voorbij zien komen, drie verhuizingen meegemaakt, verschillende directeuren zien komen én zien gaan, veel collega's een laatste hand geschud, en tal van beleidsnota's doorgeworsteld. Ze heeft de ontwikkeling van de universiteit meegemaakt als broedplaats voor wilde maatschappijhervormers tot het kille zakelijke opleidingsinstituut dat het nu is. De laatste twintig jaar was ze ook actief in tal van ontwikkelingsprojecten in India, Laos, Bangladesh en Vietnam gericht op armoedebestrijding, op meer gelijkheid van de seksen, in projecten die vrouwen leerden uit te gaan van hun eigen kracht en op te komen voor zichzelf. Daarnaast was ze ook moeder en actief in haar eigen omgeving. Al deze zaken komen aan de orde in deze bundel herinneringen aan ruim veertig jaar beroepsleven aan de UvA. Of zoals Loes Schenk- Sandbergen het zelf verwoordt: "Ik was genderexpert, socioloog, antropoloog, communitydevelopmentspecialist en institutioneel deskundige, maar ook onderwijzeres, trainer, leermaterialenmaakster, handpompreparateur, verpleegster, sociaal werkster, fotografe en videomaakster. Heerlijk al die rollen." Rutten & Schenk- Sandbergen: Azië en andere verhalen (EAN ) Gevers: Uit de Zevende (EAN ) Ruim veertig jaar was Loes Schenk-Sandbergen als niet-westers socioloog/antropoloog verbonden aan de afdeling Sociologie & Antropologie van de Universiteit van Amsterdam

14 Hans Schenk (redac tie) over about Loes ISBN , 130 pp., 15,00, NUR 761 "Wie veel reist, kan veel verhalen vertellen", luidt het gezegde. Maar het omgekeerde is eveneens waar, zoals uit deze bundel blijkt. In de ruim vijfendertig jaar dat Loes Schenk-Sandbergen door Zuid- en Zuidoost Azië reisde, daar onderzoek deed, allerlei ontwikkelingsprojecten adviseerde en evalueerde, ontmoette ze tal van mensen die nu verhalen over Loes kunnen vertellen. Tel daarbij de veertig jaar dat ze verbonden is geweest aan de Universiteit van Amsterdam als docent antropologie /niet-westerse sociologie, dan is dat aantal mogelijke vertellers van anekdotes over Loes exponentieel gestegen. In dit vriendenboek heeft Hans Schenk, de 'man van', uit dat stuwmeer van (oud-)studenten, universitaire collega's in binnen- en buitenland, buren en familieleden, vrienden/vriendinnen en collega-onderzoekers en deskundigen uit de projecten een ruim aantal geselecteerd en hen gevraagd naar hun ervaringen in het omgaan met Loes. Het resultaat: een weelderige jungle van persoonlijke en vooral authentieke verslagen, observaties en oordelen over haar optreden in het klaslokaal, thuis en over de heg, met collega-onderzoekers en ontwikkelingsdeskundigen in het Aziatische veld, tegenover machthebbers, hoe en waar en wat dan ook, als moeder, zuster en grootmoeder. Maar bovenal verhalen over een gedreven mens. Rutten & Schenk- Sandbergen: Azië en andere verhalen (EAN ) Lindo, Niekerk: Dedication & detachment (EAN ) Verrips: Transactions (EAN ) Van Heerikhuizen ea: Tegenvoeters (EAN ) Goudsblom ea: In de zevende (EAN ) Hans Schenk is antropoloog en geniet nu van een pensioen

15 Erik de Gier & Fred Huijgen (redac tie) nieuwe uitgaven 2007 Het arbeidsbestel binnenstebuiten ISBN , 179 pp., 25,00, NUR 759 Dit boek bestrijkt een groot deel van het spectrum aan thema's waarmee prof. dr. Jacques van Hoof zich in zijn lange en rijke wetenschappelijke carrière heeft beziggehouden. De bijdragen die voor een belangrijk deel zijn gebaseerd op empirisch onderzoek, zijn afkomstig van directe collega's en een ruimere kring van vakgenoten elders uit het land met wie Jacques van Hoof in de loop van de jaren soms intensief heeft samengewerkt. De auteurs zijn allen econoom of socioloog. De rode draad is dat de wetenschapsbeoefening op de terreinen die Jacques van Hoof in zijn loopbaan heeft bestreken springlevend is en blijvend tot nieuwe inzichten leidt. De resultaten van en inzichten uit het werk van Jacques van Hoof zullen daarbij zonder twijfel nog lange tijd mederichtinggevend blijven. Uit de inhoud: Jacques van Hoof: werk, loopbaan en betekenis voor de arbeidssociologie (Huijgen & de Gier) / Arbeid en Beroep (Mok) / Perspectief op participatie (Poutsma & Voets) / Onderwijs-Arbeidsmarkt / Hebben immigranten een lagere beroepsstatus door te weinig onderwijs of door het slechte functioneren van arbeidsmarkten? (Dronkers) / Worden we wijzer van meer onderwijs? (de Beer) / Core problems and key qualifications in the Dutch car repair sector Implications for vocational education and training (van Zolingen) / Oudere werknemers als remedie tegen de vergrijzing? (Schippers) / Verzorgingsstaat / Samen werken, samen leven, samen spelen (Plantenga) / Europa en convergentie / Naar een Europees model voor activerend arbeidsmarktbeleid? (van Gestel) / Concurrentie, coördinatie en convergentie in Europa (Vos) /Publicaties van Jacques van Hoof. De Gier e.a.: Dutch welfare reform (EAN ) De Vries: Nederland verrandert (EAN ) Erik de Gier is socioloog en als hoogleraar Comparatief arbeidsmarktbeleid verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Fred Huijgen is socioloog en als hoogleraar Sociale Bedrijfskunde verbonden aan de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen

16 Arthur Peter sen & Juan Pardo-Guerra (edi tors) A world without war International Student/Young Pugwash Yearbook 2006 ISYP Journal on Science and World Affairs, vol 2 ISBN , 102 pp., 25,00, NUR 754/737 Dit jaarboek 2006 van de International Student/Young Pugwash (ISYP) laat de focus, de idealen en de interesses zien van die jonge generatie Pugwashites. Aan de orde komen een breed spectrum van onderwerpen op het gebied van nucleaire ontwapening en non-proliferatie, regionale veiligheid, terrorisme, biotechnologie, milieubeheer en de sociale verantwoordelijkheid van wetenschappers. Het jaarboek is ook een introductie voor jonge wetenschappers en professionals in de traditie van de Pugwash-beweging. Uit de inhoud: ISYP Workshop on New Challenges to Human Security, Wageningen, June 2006: report (de Man & van der Burgt) / The Pugwash movement and an agenda for human security (Swaminathan) / A world without war: is it desirable? is it feasible? (Rotblat) / Nuclear disarmament education and the experiences of Hiroshima and Nagasaki (Nogami) / Reflections about Korean history and its impact on the US-North Korean conflict (Henneka) / The United States dealing with nuclear terrorism: cooperation for prevention (Bokhari) / Brief Future ethical challenges in biology: thoughts from the UK Student/Young Pugwash symposium on bioethics, Imperial College, London, May 2005 (Bowmaker) / New security challenges: broadening the Pugwash agenda? (Frerks) / Poverty, relative deprivation and political exclusion as drivers of violent conflict in Sub Saharan Africa (Douma) / Academic and social responsibility of scientists (Børsen Hansen) / Comments: Ecological security: a 'more imaginative' response involving youth (Barney) / Conflict research: lancunas, mantras and pitfalls (Demmers). Petersen, Pardo-Guerra: Remember your humanity International Student / Young Pugwash Yearbook ISYP Journal on Science and World Affairs, vol. 1 (EAN ) v.d. Pijl: Wereldorde en machtspolitiek (EAN ) Arthur Petersen is natuurkundige, filosoof en atmosferisch wetenschapper. Hij is hoofd van het Methodologie- programma van het Milieu en Natuur Planbureau in Bilthoven. Juan Pablo Pardo-Guerra is natuurkundige en verbonden aan de Science Studies Unit van de Universiteit van Edinburgh

17 Rob van Ginkel Coastal Cultures An anthropology of fishing and whaling ISBN , 240 pp., geïll., 35,00, NUR 764 Vissers zijn lang afgeschilderd als de onafhankelijke, vrijheidslievende mensensoort, die voortdurend op levensgevaarlijke wijze een spaarzaam kostje bij elkaar scharrelt. Daarom zijn vissers in romans, films en in de schilderkunst vaak geromantiseerd en afgeschilderd als de ware helden, de 'edele wilden'. Maar dit beeld is de laatste decennia dramatisch aan het veranderen: ze worden steeds meer door milieuactivisten beschuldigd als de eigenwijze plunderaars van wereldzeeën. Rob van Ginkel, al meer dan een kwart eeuw specialist in maritieme antropologie, gaat in dit boek na waarop die beide beelden gebaseerd zijn. Daarbij verbindt hij de culturele dimensie van de in de antropologie klassieke thema's als traditie, ritueel, taboe, identiteit en dierensymboliek, die in deze hoofdstukken aan de orde komen en laat hij zien hoe deze met elkaar verweven zijn. Daarvoor voert Van Ginkel de lezer langs de bloedige jacht op tonijnen bij Sicilië en de jacht op walvissen op de Faröer, langs de politieke strijd van de Makah indianen in de VS om hun voormalige rechten op de walvisjacht terug te krijgen, langs de taboes en de magie bij vissers in noordwest Europa, langs de verklaringen van vissers zelf voor hun wisselende vangsten, en langs de waardering van collega-vissers voor iemands succes in de vangst. Uit de inhoud: European cultures of fishing / Bloody rituals / The Makah whale hunt and Leviathan's death / Pigs, priests and other puzzles / 'An ounce of luck is better than a pound of wisdom' / 'A matter of honour' // Notes / References // Index. Van Ginkel: Tussen Scylla & Charybdis (EAN ) Risseeuw e.a.: Care, Culture, citizenship (EAN ) Rob van Ginkel is antropoloog en verbonden aan de afdeling Sociologie & Antropologie van de Universiteit van Amsterdam

18 Mieke Komen (redac tie) Straatkwaad en jeugdcriminaliteit Naar een algemene of een etnisch-specifieke aanpak? ISBN , 196 pp., 17,50, NUR 763 Vooral Marokkaanse en Antilliaanse jongens scoren hoog in de criminaliteitsstatistieken en ook in de eindstations van de jeugdzorg is hun aantal ontzettend hoog, terwijl er maar weinig allochtone professionals in de kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen werken. Veel hulpverleners, maatschappelijk werkers, gezinsvoogden, justitiewerkers en beroepsopvoeders komen van een andere etnische en culturele achtergrond dan hun cliënten. Sommige beroepsopvoeders weten niet op welke wijze ze moeten omgaan met etnische of culturele diversiteit van opvattingen over opvoeding, hulp, zorg en straf. Moeten we allochtone jongeren nu extra streng en hard aanpakken of niet? Volgens verschillende deskundigen werkt een etnisch-specifieke aanpak van problemen het beste. Maar is dat inderdaad het geval? Straatkwaad geeft antwoord op deze vragen. Uit de inhoud: Kansen geven en grenzen stellen (Deetman) / Allochtone jongeren gemiddeld langer vast (Komen & van Schooten) / Loverboys bestaan niet (Bovenkerk) / Een groep met twee gezichten (Crok & Slot) / Islam-bashing en jihad (Peters) / Het 'Lonsdalevraagstuk' (v. Donselaar & Wagenaar) / Rotterdam kan van Amsterdam leren (Ramadan) / Een methode om de relatie tussen bevolkingsgroepen, lokale overheden, justitie, politie en maatschappelijke instellingen te verbeteren (El Madkouri) / IMC weekendschool en het bestrijden van sociale achterstanden (Terwijn) / Een praktisch stappenplan (Schram & Korf) / Cultureel-competente veiligheidskundigen (Thissen) / Effectieve interculturele communicatie (Tchiche) / Naar een etnisch-specifieke én generale aanpak (Donner). Van San: Stelen en steken (EAN ) Sansone: Schitteren in de schaduw (EAN ) Van Gemert: Ieder voor zich (EAN ) Mieke Komen is als criminologe werkzaam bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van Universiteit Utrecht en daarnaast als lector Jeugd en Opvoeding aan de Haagse Hogeschool

19 Sadik Har cha oui (redac tie) Hedendaags radicalisme Verklaringen & aanpak ISBN , 234 pp., 20,00, NUR 763 / 747 Radicalisering bij etnische minderheden vullen nu de kolommen in de dag- en weekbladen. In deze bundel, die in samenwerking met FORUM Instituut voor Multiculturele ontwikkeling is samengesteld, kijken specialisten van naam vanuit verschillende disciplines naar dit verschijnsel en plaatsen het binnen de zo noodzakelijke bredere context. De aanpak van ieder maatschappelijk proobleem begint met een goede analyse en plausibele verklaringen. Dit boek vult de hiaten in de kennis. De auteurs geven antwoord op relevante vragen naar oorzaken, kenmerken en effecten van radicalisme. Zij beschrijven bovendien de zelfstandige werking van de hype, de 'fuss' eromheen. Het boek verdiept het zo noodzakelijke inzicht in de porblematiek van radicalisering en terrorisme. Uit de inhoud: Frank Buijs c.s. behandelt het islamitisch radicalisme, Jaap van Ginneken kijkt vanuit massapsychologisch gezichtspunt naar internationaal terrorisme. Edwin Bakker behandelt de gevolgen van een terroristische aanslag op de bevolking, Theo de Roos let op de strafrechtelijke maatregelen, Albert Benschop beschouwt de rol en invloed van het internet, Paul Dercon schetst toekomstscenario's, Jaap van Donselaar beziet de exit-strategieën, Thijl Sunier bekijkt de rol die Turkse en Marokkaanse jongeren spelen. Sadik Harchaoui ten slotte plaatst het verschijnsel in een bredere sociale context. Sunier: Islam in beweging (EAN ) Penninx, ea: Immigrant integration (EAN ) Reedijk: Tussen fanatisme en fatalisme (EAN ) Sadik Harchaoui is jurist en voorzitter van de Raad van Bestuur van FORUM Instituut voor Multiculturele ontwikkeling (Utrecht)

20 Chris tien Brink greve & Rineke van Daa len (redac tie) Over gelijkheid en verschil ISBN , 128 pp., 20,00, NUR 756 Dit boek gaat over sociale ongelijkheid en sociale mobiliteit; over wat machtsverschillen betekenen voor het dagelijks leven, voor de onderlinge omgang, gedrag, zelfbeeld en identiteit. Dit boek gaat ook over wat er gebeurt als mensen proberen iets aan die ongelijkheid te doen. De bijdragen gaan over het meten van ongelijkheid, over de versoepeling van de omgangsvormen, over de schaal van de verzorgingsarrangementen in Nederland, over de richting van het emancipatieproces, de dwingende macht van het erotisch gelijkheidsideaal, over de gevolgen van kleiner geworden machtsverschillen voor allochtone jongeren. Samen laten ze zien wat een sociologische blik duidelijk kan maken over gelijkheid en verschil in de samenleving. Uit de inhoud: Het nut van de sociologie / Trends in ongelijkheid (Wilterdink) / Is het collectiviseringsproces van richting veranderd? (de Swaan) / Informalisering van omgangsvormen en van arbeidsverhoudingen (Wouters) / Het ongemak van naderbij komen (Komen) / Het belang van verschil (Brinkgreve) / Het erotische gelijkheidsideaal (Hekma) / Het vmbo als stigma (v. Daalen & de Regt) / Het belang van cultureel kapitaal (Weenink) / Tijd om te handelen (Paulle) / Toekomst- perspectieven en talentontwikkeling in plaats van hoog komen (Terwijn) / Moderne jeugd op weg naar haar individualiteit (Kruithof & de Vries) De Vries: Nederland verandert (EAN ) Evertzen: Vrouwelijkheid en mannelijkheid (EAN ) Van Ginkel, Deben: Bouwen aan bindingen (EAN ) Peper: Sociale problemen en de moderne samenleving (EAN ) Christien Brinkgreve is als hoogleraar Sociologie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Rineke van Daalen is socioloog en verbonden aan de afdeling Sociologie & Antropologie van de Universiteit van Amsterdam

Amsterdam. Thans is hij als socioloog verbonden aan de Hogeschool Haarlem en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Amsterdam. Thans is hij als socioloog verbonden aan de Hogeschool Haarlem en aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Over de auteurs Ton Bevers (1948) is socioloog en verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jaap Boerdam (1948) studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Thans is hij als socioloog

Nadere informatie

Voorwoord 9. Inleiding 11

Voorwoord 9. Inleiding 11 inhoud Voorwoord 9 Inleiding 11 deel 1 theorie en geschiedenis 15 1. Een omstreden begrip 1.1 Inleiding 17 1.2 Het probleem van de definitie 18 1.3 Kenmerken van de representatieve democratie 20 1.4 Dilemma

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN:

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE WETENSCHAPPEN BACHELIER

Nadere informatie

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN SOCIOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN PROGRAMMA WAT GA IK DE KOMENDE 45 MINUTEN VERTELLEN? 1. Waarom sociologie studeren (wat is sociologie?) 2. Waarom sociologie studeren aan de VU? 3. Hoe ziet

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT

OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT OPLEIDINGSONDERDELEN VOOR DE FACULTEIT ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN EN SOLVAY BUSINESS SCHOOL ALS GASTSTUDENT KIES JE OPLEIDING WAARUIT JE VAKKEN WENST OP TE NEMEN: BACHELOR OF SCIENCE IN POLITIEKE

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Onderzoek en praktijk

Onderzoek en praktijk Onderzoek en praktijk Huisartsen en arbeidssatisfactie Irene van Ham De arbeidssatisfactie van de Nederlandse huisarts. Dissertatie. Groningen : Universitair Medisch Centrum Groningen, Vakgroep Huisartsgeneeskunde,

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten

1ste Modeltraject (60 sp verplicht) CALI-ID Naam OO Sem SP Prerequisite Corequisite Bijkomende vereisten Overzicht inschrijvingsvereisten Politieke Wetenschappen 2016-2017 voor studenten die in 13-14 (of eerder) in BA1 zijn gestart - uitdovend minortraject Bachelor of Science in de Politieke Wetenschappen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Inleiding 11 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 11 1 Eerste verkenning 15 1.1 Waarom is kennis van religie belangrijk voor journalisten? 16 1.2 Wat is religie eigenlijk? 18 1.2.1 Substantieel en functioneel 18 1.2.2

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000

PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 2015 PUBLIEKE LEZINGEN (in het Engels) π Dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus 2015 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere π Prinsstraat 13 2000 Antwerpen In augustus 2015 vindt de negende editie

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

Prof. dr. Jaap Dronkers Onderwijssocioloog

Prof. dr. Jaap Dronkers Onderwijssocioloog Prof. dr. Jaap Dronkers Onderwijssocioloog Etnische diversiteit van scholen is een gevoelig onderwerp in Nederland. De overheid, maar ook tal van maatschappelijke organisaties en actiegroepen, zeggen zich

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen (pilot)

maatschappijwetenschappen (pilot) Examen HAVO 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten

Nadere informatie

Sociaal-Wetenschappelijke. 10de SWR-Hendrik Muller Seminaar. Veiligheid: angst, risico en utopie. Sociaal-Wetenschappelijke Raad

Sociaal-Wetenschappelijke. 10de SWR-Hendrik Muller Seminaar. Veiligheid: angst, risico en utopie. Sociaal-Wetenschappelijke Raad Sociaal-Wetenschappelijke Koninklijke Nederlandse Raad Akademie van Wetenschappen 10de SWR-Hendrik Muller Seminaar Veiligheid: angst, risico en utopie Sociaal-Wetenschappelijke Raad Wat is het Seminaar?

Nadere informatie

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN

NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN NL NAAR EEN EUROPA VOOR ALLE LEEFTIJDEN AGE- STANDPUNT IN HET KADER VAN HET 2007 - EUROPEES JAAR VAN GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes

Nadere informatie

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden Henk Donkers Sectie Geografie, planologie en milieu Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgangspunten

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R

R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E T I L B U R G C O B B E N H A G E N C E N T E R 1 R E L I G I O U S J O U R N A L I S M C O M M U N I T Y O F P R A C T I C E

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Informatie over maatschappijwetenschappen 5 en 6 Vwo Elzendaalcollege 2011-2012. Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege

Informatie over maatschappijwetenschappen 5 en 6 Vwo Elzendaalcollege 2011-2012. Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege Voorlichting maatschappijwetenschappen 5 en 6 vwo Elzendaalcollege 1 Vooraf In het volgende overzicht wordt informatie gegeven over het vak Maatschappijwetenschappen; een nieuw keuzevak in de 5 e en 6

Nadere informatie

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven

Voorwoord. Erik Sterk Guido Walraven Voorwoord Erik Sterk Guido Walraven Ondernemende burgers in lokale gemeenschappen kunnen sociale, economische en ecologische impact hebben, zo is de laatste jaren steeds duidelijker geworden. De verschillende

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

MIGRANTENSTUDIES, 2008, NR. 1. Inleiding

MIGRANTENSTUDIES, 2008, NR. 1. Inleiding Inleiding Rens Vliegenthart en Linda Duits* In onze mondialiserende en sterk gedifferentieerde samenleving zijn we voor onze informatievoorziening grotendeels aangewezen op de media. Massamedia worden

Nadere informatie

en sector onder vuur Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties strategieën in een veranderende wereld Marieke de Wal

en sector onder vuur Ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties strategieën in een veranderende wereld Marieke de Wal Als je denkt dat je te klein en onbeduidend bent om het verschil te maken, denk dan eens aan slapen met een mug Dalai Lama De wereld verandert en wordt complexer. Dat is ook merkbaar in de ontwikkeling

Nadere informatie

Uitgeverij Van Praag Amsterdam

Uitgeverij Van Praag Amsterdam Uitgeverij Van Praag Amsterdam Inhoud 9 Het immigratietaboe 13 Het relativeringcircuit De toestand 27 Etniciteit is sticky 30 Drs. Hans Roodenburg Inkomensverschillen worden groter door immigratie 39 Het

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers

Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers Certified Public Manager Program (CPM) voor Senior Public Controllers The European professional practice qualification for public service leaders Inschrijving vóór 1 juli 2016 = 10% korting op inschrijvingskosten

Nadere informatie

Welke opties hebt u in een gesprek? Meer dan u denkt! Erica Huls Gespreksadvies voor wethouders en raadsleden

Welke opties hebt u in een gesprek? Meer dan u denkt! Erica Huls Gespreksadvies voor wethouders en raadsleden Welke opties hebt u in een gesprek? Meer dan u denkt! Erica Huls Gespreksadvies voor wethouders en raadsleden Actueel en fundamenteel De tijd dat politici kiezers wonnen met redevoeringen in achterzaaltjes

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid

Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid History Christiane Simone Stadie Op reis door het rijk der Letteren en der Godgeleerdheid Herinneringen van mijne academiereis in 1843 (Abraham Des Amorie van der Hoeven Jr.) Seminar paper Christiane

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen:

1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen: 1 Transculturele pedagogiek Inhoudsopgave: 1 TRANSCULTUREEL DENKEN EN HANDELEN...1 1.1 Transculturele pedagogiek om cultuurverschillen te overbruggen:...1 1.2 Modellen en een metafoor:...2 1.3 Videotrainingsband:

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document.

Hoe hieraan exact wordt vormgegeven binnen onze school, wordt duidelijk in dit document. SOCIALE COHESIE EN BURGERSCHAP Inleiding Een school maakt deel uit van de maatschappij en bouwt mee aan de vorming van jonge burgers. Een groot deel van de dag, brengen jongeren door op school. Zij krijgen

Nadere informatie

Speech ter gelegenheid van de ontvangst van Nederlandse ambassadeurs door de Staten-Generaal, d.d. donderdag 29 januari 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer Het gesproken woord geldt Geachte

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

Afstudeerrichting stadsgeografie Fenne Pinkster

Afstudeerrichting stadsgeografie Fenne Pinkster Afstudeerrichting stadsgeografie Fenne Pinkster Programma: - Basisspecialisatievak - Vervolgspecialisaties en keuzevakken - Scriptieprojecten & scripties - Arbeidsmarktpertspectief Basisspecialisatievak

Nadere informatie

MINORISERING: DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN 'ETNISCHE MINDERHEDEN'

MINORISERING: DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN 'ETNISCHE MINDERHEDEN' MINORISERING: DE SOCIALE CONSTRUCTIE VAN 'ETNISCHE MINDERHEDEN' JAN RATH Sua Amsterdam c Jan Rath/Uitgeverij Sua 1991 Omslag: Huug Schipper, Studio Tint, Den Haag Drukwerk: SSN, Nijmegen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Cultuur in de Spiegel

Cultuur in de Spiegel Cultuur in de Spiegel Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs Barend van Heusden Afdeling Kunsten, Cultuur en Media 14 september 2011 Aanleiding Vragen vanuit het werkveld over: Inhoud cultuureducatie

Nadere informatie

De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land. De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land

De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land. De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land Eric Corijn Vrije Universiteit Brussel BEOstudiedag- Brussel 16.03.2012 De complexiteit van de grootstad: een stad is geen land Eric Corijn Vrije

Nadere informatie

Journal of Practicing Journalism. Research

Journal of Practicing Journalism. Research Journal of Practicing Journalism Special Issue Volume I, Number I May 2013 Research Editors: Knut De Swert & Ruud Wouters JOURNAL OF PRACTICING JOURNALISM RESEARCH Special Issue VOORWOORD We schrijven

Nadere informatie

Samenvatting (Summary in Dutch)

Samenvatting (Summary in Dutch) Samenvatting (Summary in Dutch) Introductie In dit proefschrift evalueer ik de effectiviteit van de academische discussie over de ethiek van documentaire maken. In hoeverre stellen wetenschappers de juiste

Nadere informatie

Wat Chinese studenten willen

Wat Chinese studenten willen Wat Chinese studenten willen Kansen en uitdagingen voor het Nederlandse HO in China Charles Hoedt Robert van Kan Kees Kouwenaar 2 Openingsvraag: Bent u tevreden over de bestaande relatie van uw instelling

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk Kring Andragologie Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld Bevlogenheid terug in het werk Vijf interactieve werkcolleges met Gerard Donkers maart - mei 2014 U bent : manager,

Nadere informatie

Conferentie Bouwstenen voor sociale stabiliteit

Conferentie Bouwstenen voor sociale stabiliteit Conferentie Bouwstenen voor sociale stabiliteit Presentatie van FORUM handleiding omgaan met lokale maatschappelijke spanningen dinsdag 11 oktober 2011 13:00 18:00 Utrecht In aanwezigheid van: Annemarie

Nadere informatie

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw

Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Latijn en Grieks in de 21ste eeuw Kiezen voor Latijn en/of Grieks? Als leerling in het laatste jaar van de basisschool sta jij voor een belangrijke keuze. Welke studierichting moet je gaan volgen in het

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

Morele Ontwikkeling van Jongeren. Hanze Jeugdlezing 2012

Morele Ontwikkeling van Jongeren. Hanze Jeugdlezing 2012 Morele Ontwikkeling van Jongeren Hanze Jeugdlezing 2012 Wiel Veugelers Universiteit voor Humanistiek Universiteit van Amsterdam Opbouw verhaal Wat is morele ontwikkeling? Wat leert onderzoek over morele

Nadere informatie

1 J. Jacobs, The Economy of Cities, Middlesex UK 1969, p. 97.

1 J. Jacobs, The Economy of Cities, Middlesex UK 1969, p. 97. 129 1 J. Jacobs, The Economy of Cities, Middlesex UK 1969, p. 97. 2 R. Florida, The Rise of the Creative Class. And How It s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York 2002, p. 7.

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Kring Andragologie Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit Zeven interactieve werkcolleges

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING

PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING PUBLIEKE LEZING (in het Engels) π Woensdag 7 december 2011 π Universiteit Antwerpen π Hof van Liere VOLUNTEERING Het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (ucsia) organiseert in samenwerking met

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Toezicht en moraliteit.

Toezicht en moraliteit. Toezicht en moraliteit. Over professionele waarden in de zorgsector Gabriël van den Brink Congres-NVTZ 10-11-2016 1 Moral sentiments in modern society Adam Smith (1723-1790) The Wealth of Nations (1776)

Nadere informatie

Van verzorgingsstaat naar

Van verzorgingsstaat naar 1. Van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatie-samenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak

Nadere informatie

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017

Universiteit Leiden. John Kroes 12 mei 2017 Universiteit Leiden John Kroes 12 mei 2017 In Leiden en Den Haag Leiden Nederland Amsterdam Den Haag Eerste Universiteit van Nederland Opgericht door Willem van Oranje in 1575 Als beloning voor verzet

Nadere informatie

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels Huiselijk geweld: achtergronden Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels 29 mei 2008 Congres Huiselijk Geweld: Families onder Druk Amsterdam, De Meervaart Meeste plegers zijn mannen,

Nadere informatie

ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT

ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT ITINERA INSTITUTE PERSBERICHT België WK VOETBAL is een immigratienatie 2018, 2012/11 15 05 2012 MENSEN WELVAART BESCHERMING België is een immigratienatie: 25% van de bevolking is van oorsprong migrant.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo

Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo Examenprogramma maatschappijwetenschappen vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start

JOBNAME: PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49: /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 1 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek 2012/start JOBNAME: 232877 PAGE: 2 SESS: 2 OUTPUT: Mon Aug 5 10:49:56 2013 /first/boek/uitgeverij/verkiezingsboek

Nadere informatie

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015

Dodenherdenking. Beuningen, 4 mei 2015 Dodenherdenking Beuningen, 4 mei 2015 Voor het eerst in mijn leven bezocht ik twee weken geleden Auschwitz en Birkenau. Twee plekken in het zuiden van Polen waar de inktzwarte geschiedenis van Europa je

Nadere informatie

Samen vormgeven aan de toekomst

Samen vormgeven aan de toekomst Policy Design Studio Samen vormgeven aan de toekomst Sinds het voorjaar van 2015 brengen wij de Policy Design Studio in praktijk. Een kansgerichte manier om de toekomst tegemoet te treden. Wij raken steeds

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Over werken in de postindustriele samenleving Beer, B.T. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) Over werken in de postindustriele samenleving Beer, B.T. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) Over werken in de postindustriele samenleving Beer, B.T. Link to publication Citation for published version (APA): Beer, B. T. (2001). Over werken in de postindustriele

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 219 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Academische Vaardigheden I... 8 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 9 Entering the Humanities...

Nadere informatie

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling

Families onder druk. Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen. Drs. Ibrahim Yerden. Probleemstelling Families onder druk Huiselijk geweld binnen Marokkaanse en Turkse gezinnen Drs. Ibrahim Yerden Probleemstelling Hoe gaan Marokkaanse en Turkse gezinsleden, zowel slachtoffers als plegers om met huiselijk

Nadere informatie

DUURZAAM BOUWEN. ...op weg naar een duurzame Zernikecampus. Wat is dat en wat betekent het voor onderwijs huisvestiging?

DUURZAAM BOUWEN. ...op weg naar een duurzame Zernikecampus. Wat is dat en wat betekent het voor onderwijs huisvestiging? ...op weg naar een duurzame Zernikecampus DUURZAAM BOUWEN Wat is dat en wat betekent het voor onderwijs huisvestiging? 18 november 2010 Willem Hein Schenk de essentie van duurzaamheid De Zwarte Hond in

Nadere informatie

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland

Studiekeuzetraject. Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Studiekeuzetraject Het belang van het vak Nederlands binnen het IB-diploma voor studie in Nederland Opbouw IB-diplomaprogramma Vak Nederlands binnen IB-diploma Higher level Standard level A versus B (B

Nadere informatie

Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M.

Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, Komen, M.M. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Gevaarlke kinderen - kinderen in gevaar: De justitiële kinderbescherming en de veranderende sociale positie van jongeren, 1960-1995 Komen, M.M. Link to publication

Nadere informatie

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 2 dinsdag 16 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen HAVO. maatschappijwetenschappen (pilot) tijdvak 2 dinsdag 16 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen HAVO 2015 tijdvak 2 dinsdag 16 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 56 punten

Nadere informatie

Examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo

Examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo Examenprogramma maatschappijwetenschappen havo/vwo Havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT

HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke. transitie. lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT HRM EN ARBEIDSVERHOUDINGEN in kritieke transitie lezing HR salon 14 maart 2013 PROF. DR. WILLEM DE NIJS HOOGLERAAR STRATEGISCH PERSONEELSMANAGEMENT RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN Ad Nagelkerke en Willem

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Overzicht inschrijvingsvereisten Communicatiewetenschappen 2015-2016 Bachelor of Science in de Communicatiewetenschappen (180 sp) Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek

Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O. Aankoop en -methodiek Collectievormingsprofiel Journalistiek en Nieuwe Media (CVP) Actuele relatie met O&O De Universiteit van Leiden biedt de mogelijkheid voor bachelor studenten om andere studie te combineren met een PraktijkStudie.

Nadere informatie

Nooit meer POPP (Nooit meer instrumenten als POP Pressen)

Nooit meer POPP (Nooit meer instrumenten als POP Pressen) Workshop HGZO maart 2010 Nooit meer POPP (Nooit meer instrumenten als POP Pressen) Alex de Veld, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Eric Entken, Hogeschool Rotterdam Insteek dialoog HGZO 2010 Onderbouwing

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Inspiratie voor hbo zorg en welzijn

Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Ergotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam Het gaat om de cliënt én zijn netwerk. Dat zit diepgeworteld in ons vak Het gaat om de cliënt én zijn netwerk.

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Refo500 is het internationale platform dat kennis, deskundigheid, ideeën, producten en activiteiten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie.

Refo500 is het internationale platform dat kennis, deskundigheid, ideeën, producten en activiteiten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie. Refo500 is het internationale platform dat kennis, deskundigheid, ideeën, producten en activiteiten aanbiedt naar aanleiding van 500 jaar reformatie. In 1517 maakte Maarten Luther in de Duitse stad Wittenberg

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Opening Hogeschooljaar

Opening Hogeschooljaar Onderstaande tekst is ter gelegenheid van de opening van het hogeschooljaar 2016-2017 uitgesproken door prof. dr. Halleh Ghorashi, hoogleraar Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Nadere informatie

De ouder als meubelmaker of tuinman

De ouder als meubelmaker of tuinman De ouder als meubelmaker of tuinman Amsterdam, januari 2017 Beste Alison Gopnik, Jij moet een moedig persoon zijn. Over opvoeden zijn er alleen al bij Amazon 60.000 titels en toch heb je onlangs over dat

Nadere informatie

MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING

MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING MEER ZIELEN, MEER IDEEËN, MEER OPLOSSINGEN BEWONERSPARTICIPATIE IN STEDELIJKE ONTWIKKELING P5, 30 januari 2014 TU DELFT - BK - RE&H/UAD Wilson Wong INHOUD - Onderwerp en context - Onderzoeksopzet - Theoretisch

Nadere informatie

POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN POLITICOLOGIE FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN 1 KENNISMAKEN MET DE OPLEIDING Waar gaat Politicologie over? Wat doen politicologen aan de VU? Overzicht van de opleiding en vakken Beroepsperspectieven

Nadere informatie