AMBITIE HUMARES B.V. JAARVERSLAG 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMBITIE HUMARES B.V. JAARVERSLAG 2005"

Transcriptie

1

2

3 AMBITIE HUMARES B.V. JAARVERSLAG 2005

4 Concept, ontwerp en lay-out: grafisch ontwerpbureau DenieuweVORM, Vlissingen. Productie:

5

6 De illustratie op de cover van dit jaarverslag geeft een impressie van de kernwaarden die Humares maken tot een succesvolle marktpartij: Kwaliteitgerichtheid> Klantgerichtheid>Resultaatgerichtheid>Integriteit>Empathie> Mensgerichtheid>Analytisch vermogen>initiatief>plannen en organiseren>intrapreneurship

7 AMBITIE HUMARES B.V. JAARVERSLAG 2005 Humares zorgt voor personeel

8 De Humares Groep bestaat uit de divisies Contracting, Engineering en Maritiem. Humares beschikt over een netwerk van 47 kantoren in Nederland en 15 in het buitenland. Met een omzet van 93 miljoen staat de groep in de top tien van de Nederlandse markt voor aanbieders van flexibele arbeid. Contracting Deze divisie richt zich op uitzenden, detacheren, werving & selectie, outplacement en payrolling van vaktechnisch, logistiek en industrieel personeel. Binnen Contracting zorgen de werkmaatschappijen MainTec Contracting, MainTec Bouw, MainTec Mobiele Techniek, Groninger Lascentrale, AREL Uitzendbureau, Flexabel en MainTec België voor vaktechnisch personeel. TiP personeelsdiensten en Columbus Detacheringen zorgen voor logistiek en industrieel personeel. Engineering Onder de naam NOVA Engineering zorgt deze divisie voor detacheren, werving & selectie en outplacement van middelbaar en hoger technisch kaderpersoneel. Maritiem De divisie Maritiem detacheert personeel in de scheepvaart en offshore-industrie. Oceanwide Netherlands, Oceanwide Norway, Oceanwide International en Oceanwide Haraship Denmark leveren personeel voor de Nederlandse, Noorse, Cypriotische en Deense scheepvaartsector. Oceanwide Offshore Services en Oceanwide Houston doen dat voor de offshore sector op de Noordzee en in de Golf van Mexico. Oceanwide International rekruteert wereldwijd maritiem personeel.

9 Inhoud 07 Voorwoord 08 Geconsolideerde kerncijfers vanaf Missie en Visie Missie Visie 10 Opleiden in de HUMAC de eerste reacties 13 Beroeps Begeleidende Leerweg 14 De Markt 15 Strategie Op koers naar De organisatie Techniek 18 Algemeen Maritiem 19 Intern Inhoud Vennootschapszaken 23 Financieel verslag 26 Deelnemingen Humares B.V. 27 Vestigingennet per 31 december Overzicht van werkmaatschappijen

10

11 Ambitie Humares is ambitieus. Zéér ambitieus. Wij willen onze groeicijfers uit het verleden overtreffen en in de komende jaren onze omzet verdubbelen. Uitgaande van de verwachte marktontwikkeling betekent dit, dat we veel beter zullen moeten presteren dan onze concurrenten. Geen gemakkelijke opgave. Om beter te kunnen presteren dan de concurrentie hebben we de beste interne medewerkers nodig die er in de branche te vinden zijn. Mensen die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden voor de te vervullen functie, maar vooral over de juiste competenties: competenties die passen bij wie, wat en hoe we willen zijn! Daarom zijn wij dit jaar gestart met de Humares Academie: de Humac. Hierin wordt iedere medewerker, van beginnend vestigingsmedewerker tot bedrijfsdirecteur, getraind in functiespecifieke, generieke en cultuurcompetenties. Het is onze stellige overtuiging dat dit traject leidt tot medewerkers die zich nog meer thuis zullen voelen in hun functie en in onze organisatie. Uiteindelijk leidt dat onvermijdelijk tot betere prestaties. De Humac is een investering die veel geld, tijd en energie vraagt en een stevige wissel trekt op zowel de organisatie als geheel als op alle medewerkers afzonderlijk. Toch is het een investering die zeker zal renderen. De investering biedt mogelijkheden voor de persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers binnen de gewenste organisatiecultuur, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening aan huidige en toekomstige klanten verbetert. Dat zal op termijn ook in de bedrijfsresultaten zichtbaar worden. Onze ambitie hebben we uitgewerkt in de strategienota Op koers naar Op koers naar 2009 zal Humares zich op haar markten steeds sterker profileren als de partij die zorgt voor personeel. Het verslagjaar 2005 laat opnieuw groei in omzet en resultaat zien. Wij beseffen dat dit enkel en alleen dankzij de inzet van onze medewerkers mogelijk was. Voor 2006 verwachten wij op deze koers te blijven en een verdere groei te realiseren, zodat we ook dit jaar weer een stap dichterbij onze ambitie komen. Voorwoord 07 Vlissingen, juni 2006 Wijnand van Gessel, algemeen directeur

12 Geconsolideerde kerncijfers vanaf Omzet % stijging t.o.v. vorig jaar 8,1% 30,2% -15,3% 8,9% 34,5% Brutowinst % van de netto-omzet 26,6% 24,0% 24,0% 24,6% 24,2% Bedrijfsresultaat voor de afschrijving ** Geconsolideerde kerncijfers vanaf % stijging t.o.v. vorig jaar 57,8% 5,5% -43,3% -3,4% 27,3% in % netto-omzet 7,1% 4,8% 6,0% 8,9% 10,0% Nettowinst* *** % stijging t.o.v. vorig jaar 80,1% 12,1% -54,3% -11,1% 29,4% in % netto-omzet 4,5% 2,7% 3,1% 5,8% 7,1% Aantal medewerkers jaargemiddelde waarvan indirect Aantal vestigingen ultimo * voor afschrijving goodwill ** voor aftrek diverse lasten van 570 *** voor aftrek diverse lasten van 548 In het bovenstaande overzicht zijn de financiële gegevens verwerkt van de werkmaatschappijen die behoren tot de Humares Groep. Als werkmaatschappijen worden aangemerkt die vennootschappen waarin Humares B.V. respectievelijk Humares Beheer B.V. direct of indirect beslissende zeggenschap heeft. De resultaten van verworven werkmaatschappijen worden vanaf datum van overname in het overzicht meegenomen.

13 Missie en Visie Missie Humares zorgt voor personeel. Visie Humares wil op al haar deelmarkten toonaangevend zijn en zich onderscheiden van andere aanbieders van flexibele arbeid. Daartoe biedt zij toegevoegde waarde aan opdrachtgevers, projectmedewerkers, intermediaire medewerkers èn aandeelhouders. Dit betekent voor de opdrachtgevers dat Humares de complete zorg uit handen neemt voor het werven, selecteren en verlonen van personeel. Hiertoe biedt Humares: een grondige kennis van de arbeidsmarkt binnen de specifieke sector, waardoor zij vraag en aanbod optimaal aan elkaar kan koppelen; een optimale beheersing van de primaire processen op het gebied van werving en selectie van personeel en op het gebied van de administratieve verwerking; een vestigingennetwerk van waaruit zowel lokale als landelijk opererende klanten optimaal bediend kunnen worden; een totale dekking van de technische sector in Nederland en de maritieme sector wereldwijd met een totaalaanbod van lager, middelbaar en hoger personeel; een snelle en adequate dienstverlening waarin automatisering een belangrijk hulpmiddel is; een verscheidenheid aan wervingskanalen in binnen- en buitenland die er garant voor staat dat de vraag van de opdrachtgever ingevuld kan worden. De toegevoegde waarde voor de projectmedewerker is dat Humares zorgt voor: een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden; veel en uiteenlopende projecten in binnen- en buitenland; grondige kennis van de vraag in de specifieke sector van de arbeidsmarkt; een continu werkaanbod; een tijdige en foutloze loonbetaling. Missie en Visie 09 Dit alles betekent dat Humares gemotiveerd en goed opgeleid intermediair personeel nodig heeft. De toegevoegde waarde voor hen bestaat uit: een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden; opleiding en begeleiding die bijdragen aan een optimale beheersing van de processen; een resultaatgerichte organisatiecultuur, waarin doen wat je belooft centraal staat en waarin medewerkers zich kunnen blijven ontplooien en ontwikkelen. De toegevoegde waarde voor de aandeelhouders bestaat uit het rendement op hun investering. Winstgevendheid van alle bedrijfsonderdelen is daarvoor het uitgangspunt.

14 Opleiden in de Humac Humares wil binnen haar branche groeien door te excelleren in zakelijke dienstverlening: groeien door maatwerk, door het aanbieden van nieuwe diensten en door verdergaande internationalisering. In de opvatting van Humares kan dat enkel door de beste mensen uit de uitzend- en detacheringbranche te werven en aan de organisatie te binden. Het gaat daarbij om mensen die over meer beschikken dan enkel over branchegerichte kennis en vaardigheden. Kennis en vaardigheden zijn onmisbaar, maar maken iemand niet automatisch tot een succesvol professional. In de filosofie van Humares wordt dat vooral bepaald door de wijze waarop er mee omgegaan wordt: door houding en gedrag. Gewenste houding en gedrag zijn benoemd in de vorm van een aantal geformuleerde kernwaarden. Juist de koppeling van kennis en vaardigheden aan die kernwaarden leidt tot de voor Humares noodzakelijke competenties bij de medewerkers en via hen tot een onderscheidende profilering binnen de branche. Opleiden in de Humac 10 De Humares competenties Humares onderscheidt drie groepen van competenties: generieke competenties: kwaliteitgerichtheid, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid; cultuurcompetenties: integriteit, empathie, mensgerichtheid, analytisch vermogen, initiatief, plannen en organiseren van het eigen werk en intrapreneurship; functiegebonden competenties: per functiegroep verschillend. De eerste reacties... De eerste ervaringen met de Humac, die in 2005 van start is gegaan, zijn zeer positief. De deelnemers aan de trajecten, vanuit alle geledingen en dwars door de organisatie heen, zijn vol lof over de geboden mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en professionalisering en over de directe resultaten van de opleiding. RICHARD HULSHOF/ opleider / trainer Humac Richard Hulshof geeft verschillende trainingen aan de Humac. Op dit moment is dat de training het commerciële proces. Saamhorigheid is meteen al groot Vanmiddag wordt het laatste dagdeel van deze training ingevuld en de deelnemers zijn nu bijna twee dagen onder zijn hoede. Hij is buitengewoon tevreden over hun inzet. Ze laten merken dat ze er verschrikkelijk veel zin in hebben en dat ze er, zonder uitzondering, veel van op willen steken. En de saamhorigheid is meteen al groot! Dat laatste vindt hij opmerkelijk omdat de acht deelnemers afkomstig zijn van verschillende werkmaatschappijen van Humares en elkaar tot aan het begin van de training veelal niet persoonlijk kenden. Hij voorspelt nu al dat de contacten die onderling gelegd zijn ook na de training een vervolg zullen krijgen, wat bijdraagt aan het Humaresgevoel. De onderlinge onbekendheid is een van de redenen om de training te starten met een informele ontvangst van de deelnemers in Hotel Arion te Vlissingen, waar zij verblijven. Tijdens het ongedwongen welkomstdiner en het natafelen maken de deelnemers kennis met elkaar, de trainer en de directie. De cursisten stellen dit erg op prijs en de sfeer is al goed als het echte werk begint, aldus Richard Hulshof. Onbewuste basiscultuur De volgende twee dagen wordt er intensief getraind. De deelnemers beginnen met een presentatie over Humares en over de werkmaatschappij waar zij werken. De presentaties dienen als vertrekpunt voor het programma van de twee dagen die volgen. Zaken die aan bod komen zijn: hoe presenteer ik mezelf professioneler?; welke types klanten en verkopers zijn er te onderscheiden?; hoe sta ik

15 Om de medewerkers te ondersteunen bij het zich eigen maken van de competenties is Humares in 2005 gestart met intensieve opleidings- en trainingstrajecten. Deze trajecten zijn ondergebracht in de speciaal voor dit doel opgerichte Humares Academie in Vlissingen: de Humac. Opleiding en training Het aanbod van de Humac bestaat uit opleidingen en trainingen die gericht zijn op: het vergroten van de vakprofessionele vaardigheden van de medewerkers (body of profession); het verschaffen van inzicht in trends en ontwikkelingen in de economie, arbeidsmarkt en organisaties en op het gebied van personeelsbeleid (body of knowledge); groei in effectiviteit van het persoonlijke optreden van managers en professionals in rollen als leidinggevende, adviseur, coach en deskundige en op groei in kwaliteit, effectiviteit en duurzaamheid van de geboden dienstverlening (body of attitude). De trainingen en opleidingen dragen enerzijds bij aan de succesvolle realisatie van de vastgestelde resultaatindicatoren en aan de verbetering van de individuele marktbewerking. Anderzijds hebben ze een positieve invloed op het gedrag dat past bij de beoogde cultuurcompetenties, generieke competenties én functiespecifieke competenties. zelf in het commerciële proces?; en wat is de commerciële waarde van een gesprek? Centraal staat de bewustwording van het eigen gedrag en het effect van dat gedrag op anderen. De cursisten leren zich door rollenspellen een spiegel voor te houden en kritisch naar zichzelf te kijken, terwijl de anderen meekijken en commentaar leveren. Dat vraagt over en weer lef én vertrouwen. Het is verrassend om te zien dat ze zich over hun werk en werkwijze kwetsbaar op durven te stellen en dat de steun die men elkaar daarin geeft groot is. Richard concludeert dat er blijkbaar een onbewuste basiscultuur binnen Humares bestaat waarop hij voort kan bouwen, hetgeen moet leiden tot groei in de competenties van de vaste medewerkers en daardoor tot groei in de dienstverlening en tot groei van het bedrijf. Humares is helder over de competenties die zij van haar medewerkers verwacht. Via de trainingen in de Humac biedt het bedrijf tegelijk de mogelijkheid om aan die verwachting te kunnen voldoen. Beide zijn onmisbaar als het er om gaat je personeel aan je te binden! Menens Het is voor het eerst dat Richard Hulshof meemaakt dat een bedrijf op deze manier investeert in de ontwikkeling van het eigen personeel. Hij werkt voor Hipepe Group, het instituut dat voor Humares het opleidings- en trainingsaanbod van de Humac coördineert en voor een groot deel ook verzorgt. Vaak worden wij gevraagd voor het geven van incidentele cursussen en trainingen. Het is voor mij voor het eerst dat ik betrokken ben bij de ontwikkeling van een intern opleidingsinstituut en daaraan ook jarenlang verbonden blijf. Ik ken ook geen voorbeelden elders. Dat geeft wel aan dat het Humares menens is. Brigitte Ender, inmiddels zes jaar intercedente bij TiP personeelsdiensten in Dronten, is na bijna twee dagen training aan de Humac zeer te spreken over de interne opleiding. Fantastisch, die investering in ons Het is haar eerste training en ze ziet nu al uit naar de vervolgtrainingen in de loop van het jaar. Toen ze de kans kreeg om aan de training deel te nemen was ze eigenlijk al meteen enthousiast. BRIGITTE Opleiden in de Humac 11 ENDER/intercedente TiP personeelsdiensten Dronten

16 Het opleidings- en trainingsaanbod wordt gegeven op vier niveaus, die een herkenbaar, transparant en onderling samenhangend geheel vormen: pre basic voor nieuwe medewerkers, gericht op het bijbrengen van kennis van het uitzendproces en voorbereidend op het examen van SEU (Stichting Examens Uitzendbranche); basic als vervolg op pre basic, voor de verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden in relatie tot de organisatie en de basisprocessen in het bedrijf; advanced voor de training van gedragscompetenties; executive voor de training van managementvaardigheden. De Humac is bedoeld voor alle medewerkers van Humares. Het aantal opleidingen en trainingen dat gevolgd wordt en de niveaus waarop dat gebeurt, verschilt per medewerker en is afhankelijk van het functieniveau. Persoonlijke effectiviteit en commercialiteit De aangeboden programma s zijn opgebouwd rondom twee hoofdthema s: persoonlijke effectiviteit en commercialiteit. Opleiden in de Humac 12 Bij verhoging van de persoonlijke effectiviteit gaat het erom dat de medewerkers leren om zich in elke bedrijfsmatige situatie het meest effectief te gedragen. Dit in relatie tot de planning en organisatie van de eigen werkzaamheden, de samenwerking met collega s en het coachend leidinggeven. Door oefeningen, technieken en praktische toepassingen, leren de cursisten optimaal effectief te zijn en de beste resultaten uit hun Groeien in ons vak Een bakkie doen Ze is vol lof over het initiatief om alle vaste medewerkers Los van de heel concrete leereffecten tijdens vakgerichte in de Humac bij te scholen op hun competenties. Het trainingen ziet Brigitte andere, indirecte, maar niet minder is fantastisch dat Humares op deze manier in ons wil waardevolle voordelen van de Humac. Volgens haar leidt de investeren en belangstelling toont voor ons. Natuurlijk heeft ontmoeting met tot nu toe onbekende collega s van andere én de klant én het bedrijf daar straks profijt van, maar wij onderdelen van Humares tot een completer en beter zelf ook, wij krijgen de kans om in ons vak te groeien, beter beeld van de totale organisatie. Er ontstaan ook onderlinge te worden. gesprekken naar aanleiding van zaken die in de training Brigitte volgt de training het commerciële proces. Zij vindt behandeld worden. In onze vrije uren trekken wij met de training intensief en leerzaam. Er wordt veel van haar elkaar op en wordt er op een heel informele manier over en de andere deelnemers gevraagd doordat hun inmiddels het werk gesproken en worden er ervaringen uitgewisseld. vanzelfsprekende manier van werken kritisch tegen het licht Wat zij erg op prijs stelt is de aanwezigheid van iemand van gehouden wordt. de directie bij het kennismakingsdiner waarmee de training Aan de orde komen: hoe ga je met je klanten om, hoe begint. Dat je iemand van de hoofddirectie tegenkomt met je uitzendkrachten enzovoort. De spiegel die je gebeurt natuurlijk niet vaak, want ik snap ook wel dat er voorgehouden wordt, reflecteert je sterke en zwakke geen tijd is om zo maar even een bakkie te gaan doen bij punten. Door daar met elkaar naar te kijken en er over te TiP in Dronten. praten, zie je ook hoe je anders, beter kunt gaan werken Ik vind het heel en dat, niet onbelangrijk, op een manier die bij jou past. positief dat we de Je hoort hoe anderen jou zien. Je bent heel erg bezig met eerste trainingsdag hoe kom ik over en ik merk nu al, na twee dagen, dat mijn door de directie professionele zelfbewustzijn groeit. van Humares ontvangen worden. TRAININGSRUIMTE

17 Opleiden in de Humac Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) trajecten werkzaamheden, communicatie én gedrag te halen! De commerciële trainingen zijn gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat van Humares medewerkers uit hun contacten met (potentiële) klanten of opdrachtgevers. Deze trainingen behandelen onder andere de eerste stappen in het verkoopgesprek, de specifieke onderdelen van een commercieel onderhandelingsproces en de uiteenlopende aspecten van het (key)accountmanagement proces. De optimalisering van de commerciële competenties staat centraal: welke vormen van communicatie en gedrag leiden tot het beste commerciële resultaat? Bedrijfscultuur Door de onderlinge samenhang in het programma-aanbod draagt de Humac bij aan een herkenbaar management development systeem bij Humares en ontstaat er voor de medewerkers een transparant opleidingssysteem dat hen in staat stelt hun kennis, vaardigheden en competenties al werkend én lerend voortdurend te ontwikkelen en af te stemmen op een optimale bijdrage aan de resultaten van de Humares Groep. Mede hierdoor is de Humac meer dan enkel een opleidings- en trainingsinstituut. Het is tevens een instrument voor cultuurvorming. Belangrijk is dat de subculturen van de verschillende werkmaatschappijen op termijn voor een groot deel samensmelten, dat het nemen van initiatieven op alle niveaus gestimuleerd wordt, dat de ruimte voor permanente ontwikkeling van medewerkers, processen en producten vanzelfsprekend wordt en dat er een omschakeling plaatsvindt van sturend management naar zelfmanagement. Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) trajecten 13 Humares leidt niet alleen haar eigen, interne, medewerkers op, maar besteedt ook veel aandacht aan het opleiden van leerlingen via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Op deze manier probeert Humares het tekort aan vaklieden gedeeltelijk op te lossen en potentiële vaklieden in een vroeg stadium aan zich te binden; de leerlingmonteur is tenslotte de vakman van de toekomst. MainTec Mobiele Techniek verzorgt de lopende BBL trajecten. Deze werkmaatschappij detacheert naast vaklieden veel leerlingtechnici in de auto-, truck- en tweewielerbranche. Het detacheren van leerlingen is een veel intensiever proces dan het traditionele detacheren van vaklieden. Projectmanager Femke Dijkers-Hoogwout: Wij begeleiden onze leerlingen zo goed mogelijk. Dit betekent dat we regelmatig contact hebben met de leerbedrijven, met de ouders en natuurlijk met de leerlingen zelf. Ook op de scholen volgen we de resultaten nauwgezet. De vakinhoudelijke begeleiding hebben we uitbesteed aan Innovam, dé opleider binnen onze branche. De adviseurs van Innovam kunnen een leerling als geen ander helpen bij het behalen van leerresultaat. Als een leerling bepaalde vaardigheden niet kan ontwikkelen binnen het leerbedrijf, dan melden wij hem of haar aan voor een extra Regionale Praktijk Training. De huidige BBL activiteiten bieden veel meerwaarde aan zowel de projectmedewerkers als aan de leerbedrijven. Daarom wil Humares de trajecten gaan uitbreiden naar andere sectoren. Inleidende gesprekken met diverse partijen zijn hierover gaande.

18 De Markt Nederlandse uitzend- en detacheringmarkt Het herstel van de Nederlandse uitzend- en detacheringmarkt dat in 2004 begon, heeft zich in 2005 doorgezet. De groei bedroeg in uren ruim 11%. Vooral de administratieve en de technische sector lieten groeicijfers zien die tevreden stellen. In de industrie bleef de groei achter bij de verwachtingen. De werkloosheid bereikte eind 2004 haar piek en daalt sindsdien gestaag, vooral onder jongere werkzoekenden. Het aantal oudere werkzoekenden steeg echter ten opzichte van Vanaf het tweede kwartaal waren er voor het eerst in jaren weer meer banen beschikbaar. De werkloosheid zal naar verwachting de komende jaren sterk dalen van de huidige 6,5% van de beroepsbevolking naar 5% in Bij een werkloosheid van minder dan 5% wordt gesproken van structurele krapte op de arbeidsmarkt. Het ontbreken van evenwicht op de huidige arbeidsmarkt blijkt uit de frictie tussen vraag en aanbod. Enerzijds blijven er veel vacatures openstaan; anderzijds blijft de groep werklozen omvangrijk. De uitzendorganisaties die creatieve oplossingen voor deze frictie weten te ontwikkelen, zullen de komende jaren het succesvolst zijn, zeker in een situatie waarin de arbeidsmarkt zich kenmerkt door krapte. De vooruitzichten voor de uitzendsector zijn positief. Uit onderzoek in opdracht van de brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat er tot 2010 gerekend kan worden op een groeiende markt. De eerder genoemde krapte op de arbeidsmarkt vormt de remmende factor op de groei. De Markt 14 Internationale maritieme arbeidsmarkt Het aanbod van zeevarend personeel wordt steeds internationaler. Werd er tot enkele jaren terug vooral gewerkt met Filippijnse matrozen en Europese offi cieren aan boord van Europese schepen, tegenwoordig is het aantal nationaliteiten sterk uitgebreid. De organisaties die alert kunnen inspelen op deze ontwikkeling in het aanbod van bemanningen, zullen daar in de nabije toekomst het meeste profi jt van hebben. De offshore olieproductie in de Noordzee is over haar top heen; er zal steeds minder personeel nodig zijn in deze sector. Andere offshore oliewinningsgebieden in de wereld kennen juist een groei. 7 6,9 6,5 6 5,9 5,6 6,1 omzet in miljarden Euro s Ontwikkeling omzet fl exmarkt in Nederland 2001 t/m Bronnen: Flexmarkt, ABU, Humares

19 Strategie De strategie van Humares die voortvloeit uit de missie Humares zorgt voor personeel, bestaat uit de volgende kernpunten: het werven van geschikt personeel op de binnenlandse arbeidsmarkt door het aanbieden van interessante projecten vanuit een landelijk dekkend vestigingennet; bij onvoldoende aanbod op de binnenlandse markt, het rekruteren van personeel via de vestigingen van Humares in het buitenland; het opleiden van personeel dat (nog) niet plaatsbaar is op de arbeidsmarkt; het gestructureerd benaderen van (potentiële) opdrachtgevers om tegemoet te kunnen komen aan hun specifi eke behoeften aan personeelsdiensten; het verbreden van de maritieme afzetmarkt door gebruik te maken van de kennis en ervaring die op andere deelmarkten is opgedaan; het samenwerken met strategische partners om de ervaring van beide partijen optimaal te benutten % % 20 0 Contracting Maritiem 6% Engineering Omzetverdeling per divisie Strategie 15 Op koers naar 2009 In de nota Op koers naar 2009 is deze strategie uitgewerkt in een aantal keuzes voor de eerstkomende jaren. Kern van deze keuzes is het breder benutten van de sterke punten van de organisatie door: kennis en ervaring die is opgedaan in de maritieme sector te gebruiken door bewezen (succesvolle) concepten geschikt te maken voor andere deelmarkten en andere geografi sche gebieden; het introduceren van succesvolle concepten van de technische divisies (Contracting en Engineering) in andere landen en andere technische sectoren; het intensiever gebruiken van het vestigingennet en de commerciële contacten van de diverse werkmaatschappijen voor het introduceren van de diensten van zustermaatschappijen (cross selling); het combineren van de diverse internationale wervingsactiviteiten in één ondersteunende afdeling. Om deze strategische keuzes succesvol te kunnen implementeren zal de interne organisatie op enkele onderdelen aangepast worden.

20 De organisatietechniek Humares neemt een vooraanstaande positie in op de technische arbeidsmarkt. Onze werkmaatschappijen kunnen gezamenlijk vrijwel iedere technische functie bemiddelen, in iedere specialisatie en op ieder niveau. De buitenlandse rekruteringskantoren bieden ons de mogelijkheid om ook schaarse functies in te vullen, terwijl ons opleidingsconcept ons in staat stelt om mensen voor diverse technische functies op te leiden. In het verslagjaar zijn MainTec Contracting, MainTec Bouw, Maintec Mobiele Techniek, AREL Uitzendbureau en NOVA Engineering onder één directie gebracht. Het doel is om op de technische deelmarkt tot een grotere onderlinge synergie te komen en opdrachtgevers maatwerk te kunnen leveren met diensten die naadloos aansluiten op hun vraag. MainTec Contracting MainTec Contracting is gespecialiseerd in technisch vakpersoneel. Vanuit een landelijk dekkend vestigingennet is zij in staat om voor zowel lokale als regionale en landelijke opdrachtgevers te zorgen voor personeel. De MainTec Contracting vaklieden zijn werkzaam in diverse functies in de metaal (bankwerkers, ijzerwerkers, lassers, monteurs, pijpfitters) en de installatietechniek (loodgieters, monteurs industrie W/E, monteurs utiliteit W/E, monteurs woningbouw W/E). Naast het vestigingennet in Nederland maakt MainTec Contracting gebruik van eigen buitenlandse rekruteringskantoren om de vraag naar gekwalificeerde vaklieden in te kunnen vullen. De komende jaren zal de krapte op de (technische) arbeidsmarkt verder toenemen, waardoor het beroep op buitenlandse arbeidskrachten ook zal groeien. De diensten van MainTec Contracting bestaan uit uitzenden, detacheren, outplacement, werving & selectie en payrolling. De omzet van deze werkmaatschappij is in 2005 mede onder invloed van de gunstige marktomstandigheden sterk gestegen. De opening van een vestiging in Amersfoort verbeterde de dekking van het vestigingennet in het midden van het land. De overname van TecTec in Vlissingen, dat voornamelijk buitenlands personeel naar enkele grote opdrachtgevers in Zuidwest Nederland detacheert, heeft het aantal internationale wervingskanalen van Humares vergroot. De organisatie Techniek 16 MainTec Mobiele Techniek MainTec Mobiele Techniek (MMT) is gespecialiseerd in personeel in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Door deze verregaande specialisatie zijn wij in staat om de vraag naar en het aanbod van personeel optimaal aan elkaar te koppelen. Onze lokale vestigingen maken dat onze projectmanagers de markt door en door kennen. Naast het uitzenden en detacheren van vaklieden leiden wij ook monteurs op via de Beroeps Begeleidende Leerweg. Het aantal gedetacheerde leerlingen bij MainTec Mobiele Techniek bleef stabiel. De toegenomen naamsbekendheid binnen de auto-, truck- en tweewielerbranche leidde tot meer opdrachten voor werving & selectie en detacheren van vaklieden. MainTec Bouw MainTec Bouw richt zich op personeel in de bouw: vakvolslagen timmerlieden, schilders en werkvoorbereiders. MainTec Bouw wordt door opdrachtgevers en flexkrachten gewaardeerd voor haar kennis van de sector. Deze kennis maakt dat wij de vraag van onze opdrachtgevers begrijpen en optimaal kunnen vervullen. Onze aansluiting bij Cordares betekent voor onze vaklieden dat zij hun opgebouwde rechten kunnen behouden als ze bij ons werken. MainTec Bouw heeft, ondanks matige ontwikkelingen in de bouwsector, vooral in het tweede en derde kwartaal een forse groei weten te realiseren in het aantal gedetacheerde vakvolwassen timmerlieden.

21 AREL Uitzendbureau AREL Uitzendbureau heeft een naam opgebouwd als het gaat om het detacheren van buitenlandse vaklieden. Onze sprinklermonteurs, elektromonteurs, loodgieters en c.v. monteurs staan bekend als de beste uit de sector. Wij kunnen dit alleen bereiken door te zorgen dat het hen aan niets ontbreekt als zij in Nederland zijn. AREL doet zaken met de meeste grote installateurs in Nederland. Na een voorzichtig begin heeft AREL in de tweede helft van 2005 optimaal kunnen profiteren van de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt voor hooggekwalificeerde vaklieden in de installatietechniek. Hierdoor kon AREL haar buitenlandse vaklieden goed plaatsen op de Nederlandse markt. Om de rekrutering van deze vaklieden nauwkeuriger af te kunnen stemmen op de vraag opent AREL in 2006 een wervingskantoor in Leipzig, Duitsland. Groninger Lascentrale De vaklieden van Groninger Lascentrale staan in het noorden van het land bekend om hun vakmanschap. Ook in 2005 heeft Groninger Lascentrale goed gepresteerd. Door de toegenomen vraag naar hooggekwalificeerde vaklieden steeg de omzet opnieuw. NOVA Engineering NOVA Engineering is vanuit een landelijk vestigingennetwerk gespecialiseerd in middelbaar en hoger geschoold engineeringpersoneel in de vakgebieden werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwkunde en civiele techniek. Onze diensten bestaan uit detacheren, werving & selectie, outplacement en payrolling. De voorbereidingen die deze werkmaatschappij in 2004 trof om slagvaardig te kunnen reageren op de verwachte marktgroei hebben hun vruchten afgeworpen: NOVA Engineering heeft een omzetstijging van bijna 35% weten te realiseren met de inzet van middelbaar en hoger geschoold technisch personeel. Het in 2005 verder uitgebreide vestigingennet vergroot de afzetmogelijkheden met name in het midden van het land. Voor een betere dienstverlening aan gecombineerde opdrachtgevers zullen in 2006 de bedrijfsprocessen verder afgestemd worden op die van zustermaatschappij MainTec Contracting. Flexabel Door de overname van Flexabel heeft Humares eind 2005 een positie verworven op de Vlaamse uitzendmarkt. Flexabel is een organisatie voor het uitzenden en detacheren van personeel uit diverse Europese landen op deze markt. De organisatie Techniek 17 Maintec België Eind 2005 heeft Humares MainTec België opgericht met als doel een positie te verwerven op de Vlaamse markt voor bouwkundig personeel.

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

HUMARES JAARBERICHT 2006 INTERNATIONALISATIE

HUMARES JAARBERICHT 2006 INTERNATIONALISATIE HUMARES JAARBERICHT 2006 INTERNATIONALISATIE / Omslag Illustratie// BIJ GRENSOVERSCHRIJDENDE ARBEIDSBEMIDDELING MOETEN VERSCHILLEN OVERBRUGD WORDEN. VERSCHILLEN IN AFSTAND, TAAL, WETGEVING EN CULTUUR.

Nadere informatie

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk,

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk, Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken VOORWOORD Wij, van De Berk hebben een andere manier van kijken naar werk, naar organisaties en naar elkaar. Deze brochure weerspiegelt

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Humares zorgt voor personeel

Humares zorgt voor personeel Humares zorgt voor personeel PASSIE EN DRIVE ALS BASIS VOOR RESULTAAT Op een turbulente internationale arbeidsmarkt slaagt Humares erin om met sterke werkmaatschappijen opdrachtgevers te ondersteunen bij

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Uw succes, onze ambitie

Uw succes, onze ambitie Uw succes, onze ambitie 2 Wij zijn doeners met kennis van zaken, die enthousiast en professioneel uw vraag naar tijdelijke medewerkers optimaal invullen. 3 Welke dynamiek uw organisatie ook heeft, op Olympia

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007

Halfjaarcijfers 2007 Halfjaarcijfers 2007 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Personeel en organisatie Vooruitzichten 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 1e halfjaar 1e halfjaar Mutatie (x 1000)

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt?

Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? Zoekt u software? Of een oplossing die uw business vooruit helpt? SAAS CONSULTANCY PROJECT MANAGEMENT SUPPORT KLANT E-LEARNING DEVELOPMENT TRAINING BUSINESS PROCESS REDESIGN Alles centraal geregeld Verkoopt,

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Personeelsmanagement HRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Personeelsmanagement HRM 1 Inleiding Waar gaat het om? Uw mensen zijn uw meest waardevolle bezit. U spaart tijd noch geld om uw mensen de erkenning te geven die zij

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A.

VERKORT JAARVERSLAG. Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. VERKORT JAARVERSLAG 212 Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. PROFIEL De Onderlinge Levensverzekering-Maatschappij s-gravenhage U.A. stelt zich op grond van haar Reglement ten doel

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015

Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Stern Groep N.V. Analistenbijeenkomst 19 augustus 2015 Agenda Belangrijke gebeurtenissen 2015 Samen Sterker! Resultaten H1-2015 Financiële positie 30 juni 2015 Prognose 2015 1 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Snel schakelen in een dynamisch wereld Adecco Hospitality, Events & Promotions houdt zich bezig met het mobiliseren, begeleiden en binden van zowel

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving

Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving Hoofdstuk 17 Financiële verslaggeving 17.1 Geef van elke uitspraak aan of hij juist of onjuist is. a b c d e f g h i Publicatie van de jaarrekening is verplicht voor alle ondernemingen. Het jaarverslag

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007

P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 P E R S B E R I C H T Europoort/Rotterdam, 22 augustus 2007 AANZIENLIJKE STIJGING HALFJAARRESULTAAT HES BEHEER (+ 38,9%) H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft over het eerste halfjaar een nettoresultaat

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003

PERSBERICHT. Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 PERSBERICHT Uden, 31 oktober 2003 BETER BED VERWACHT POSITIEF NETTORESULTAAT OVER 2003 Beter Bed Holding N.V. heeft in het derde kwartaal een nettoresultaat gerealiseerd van EUR - 0,5 miljoen. De resultaatontwikkeling

Nadere informatie

MF Uitzendbureau MF werkt!

MF Uitzendbureau MF werkt! MF UITZENDBUREAU MF Uitzendbureau MF werkt! Aangenaam kennis te maken Wij zijn MF Uitzendbureau. Eén van de grootste, regionaal werkende, uitzendbureaus van Noord-Nederland. We zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

Richtinggevend in werk

Richtinggevend in werk Uitzendbureau Schakelen en bemiddelen in werk Payroll Payroll diensten voor publieke sector en MKB Verzuimbegeleiding Verzuimbegeleiding op maat bij u gereguleerd Re-integratie Samen werk en mens matchen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT. Werken met Lowland Werken bij Lowland. www.lowland.com

YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT. Werken met Lowland Werken bij Lowland. www.lowland.com YOUR RELIABLE PARTNER IN SHIP, RIG & CREW MANAGEMENT met Lowland bij Lowland www.lowland.com Gespecialiseerd in ship, rig en crew management en werving, selectie en detachering van personeel voor diverse

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Presentatie jaarcijfers 2011

Presentatie jaarcijfers 2011 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie jaarcijfers 2011 Amsterdam, Agenda Kerncijfers 2011 Operationele gang van zaken Financiële gang van

Nadere informatie

Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf

Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf it s in our nature Tijdig inspelen op dynamische veranderingen en op technologische ontwikkelingen in de markt maakt uw bedrijf tot een succesvolle onderneming. Ambitieus, deskundig en betrokken personeel

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08.

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355. Voor publicatie: 8 november 2005 08. Voor publicatie: 8 november 2005 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE NEGEN MAANDEN 2005: 7,5% HOGERE OMZET EN 22,6% HOGERE WINST DERDE KWARTAAL 2005: 12,7% HOGERE OMZET, 79,4% HOGERE WINST Rotterdam,

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. Het Nederlandse bedrijf Cross nv is onderverdeeld in drie divisies: Cross Aerospace, Cross Technical Services en Cross Food Systems (zie

Nadere informatie

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid

AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid AWVN trends voor HRM Innoveren met flexibiliteitsbeleid Introductie AWVN 6 trends voor HRM trend flexibeler Innoveren met HR flexibiliteitsbeleid Verander richtingen arbeidsverhoudingen arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Trend People: dé perfecte matchmaker.

Trend People: dé perfecte matchmaker. Trend People: dé perfecte matchmaker. Kwaliteit, aandacht voor mensen en altijd gefocust op het creëren van meerwaarde, dat is waar Trend People voor staat. Geen gewoon uitzendbureau, maar een fullservice

Nadere informatie

ICT AUTOMATISERING N.V.

ICT AUTOMATISERING N.V. ICT AUTOMATISERING N.V. SOFTWARE DEVELOPMENT VERTICAL EXPERTISE HIGHLY SKILLED PROFESSIONALS PROCESS AUTOMIZATION PRESENTATIE HALFJAARCIJFERS 2011 Agenda Kerncijfers eerste helft 2011 Operationele gang

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Fax Voor publicatie: 9 mei Voor publicatie: 9 mei 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE KWARTAAL 2006 Rotterdam, 9 mei 2006 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard

Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy. Continuous effort is our standard Burdock, the standard in project management, recruitment & consultancy Continuous effort is our standard Burdock lost kennis- en capaciteitsvraagstukken op bij opdrachtgevers in de civiele techniek, infrastructuur,

Nadere informatie

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen

Profielschets. Directeur-bestuurder Omnia Wonen Profielschets Directeur-bestuurder Omnia Wonen ERLY the consulting company Opdrachtgever: Omnia Wonen Datum: 20 oktober 2014 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Omnia Wonen in Harderwijk is een moderne

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

half jaarbericht 2003

half jaarbericht 2003 halfjaarbericht 2003 Productinnovaties en kostenmaatregelen leiden tot sterk herstel resultaat TKH eerste helft 2003 Omzet eerste halfjaar 2003 met 190 miljoen nagenoeg gelijk aan omzet eerste halfjaar

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher

Hét complete Uitzendbureau in de Cloud. matcher Hét complete Uitzendbureau in de Cloud matcher Een processysteem in plaats van een administratiesysteem Meer dan twee keer zoveel tijd besteden aan sales en zo uw omzet verhogen. e-matcher maakt het mogelijk.

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

Reflect Personeelsadvies

Reflect Personeelsadvies Werving & Selectie 1 Reflect Personeelsadvies Reflect Personeelsadvies is een onafhankelijk adviesbureau dat zich sinds 1993 bezighoudt met loopbaanontwikkeling, individuele coaching en persoonlijke vaardigheidstrainingen.

Nadere informatie

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile

HCMS N.V. Human Capital Management Solutions. Company Profile HCMS N.V. Human Capital Management Solutions HCMS N.V. Company Profile 1 Inhoud Inhoud HCMS N.V. 3 Dienstverlening De Oplossing 4 360 HR Consulz 5 E4K Education For Knowledge 6 Referenties 7 2 HCMS N.V.

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing Wij bieden de top in laboratorium personeel Boundless in laboratory staffing Ons profiel International specialist in laboratory staffing ScientiQ Staffing is een dynamisch en innoverend bedrijf, gespecialiseerd

Nadere informatie

Zorgeloos personeel inlenen...

Zorgeloos personeel inlenen... Zorgeloos personeel inlenen... Atik uitzendbureau is een jong en professioneel bedrijf waarvan de leiding al meer dan 10 jaar ervaring heeft op de flexibele arbeidsmarkt. Wij zijn een landelijk opererende

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015

Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Algemene Vergadering 13 mei2015 Stern Groep N.V. Agendapunt 2 Behandelingvan het Verslagvan de Directie over het boekjaar 2014 Agendapunt 2 1. Highlights 2014 2. Samen Sterker! 3. Resultaten

Nadere informatie

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS

AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS SOFTWARE DEVELOPMENT EXPERTISE PROFESSIONALS PROCESS AUTOMATISERING Algemene Vergadering van Aandeelhouders 30 mei 2011 1 AGENDA KNOW HOW PROFESSIONALS 1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag

Nadere informatie

Allure Uitzendbureau

Allure Uitzendbureau Have a nice job! Allure Uitzendbureau De beste resultaten worden behaald door plezier in het werk en via de weg van persoonlijke betrokkenheid op alle fronten. Onder dat motto is Allure Uitzendbureau

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam

halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam halfjaarverslag 2013 Funda B.V. Amsterdam Inhoud Page 1 Halfjaarverslag 3 1.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2013 5 1.2 Geconsolideerde winst-en-verliesrekening eerste halfjaar 2013 7 Funda B.V. Wibautstraat

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

ER Capital Multifeeder I BV

ER Capital Multifeeder I BV ER Capital Multifeeder I BV Halfjaarverslag 2010 September 2010 Profiel & strategie ER Capital Multifeeder I BV stelt zich ten doel om, door gespreid te investeren in de (vastgoed)fondsen van ER Capital,

Nadere informatie

AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011

AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011 Persbericht Willemstad, Curaçao, 2 november 2012 AamigoO Group geeft nadere toelichting op jaarverslag 2011 Het bestuur van AamigoO Group NV ( AamigoO ) maakt bekend dat zij naar aanleiding van een beoordeling

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 26 april 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 26 april 2013 Agenda 1. Terugblik 2012 Profiel Gang van zaken 2012 Installatie Handel Werkkapitaal 2. Vooruitzichten Situatie aanvang 2013 Strategie 2011-2015 Speerpunten

Nadere informatie

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal

DAS Bedrijfstoetsing Uitgebreid. Transportbedrijf On the road B.V. Conclusie. Bedrijfsinformatie. De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Transportbedrijf On the road B.V. Transactie risico Onderbouwing Nader onderzoek benodigd Nog niet te bepalen De onderneming heeft een negatief Werkkapitaal Ja Bedrijfsinformatie Transportbedrijf On the

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie