AMBITIE HUMARES B.V. JAARVERSLAG 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMBITIE HUMARES B.V. JAARVERSLAG 2005"

Transcriptie

1

2

3 AMBITIE HUMARES B.V. JAARVERSLAG 2005

4 Concept, ontwerp en lay-out: grafisch ontwerpbureau DenieuweVORM, Vlissingen. Productie:

5

6 De illustratie op de cover van dit jaarverslag geeft een impressie van de kernwaarden die Humares maken tot een succesvolle marktpartij: Kwaliteitgerichtheid> Klantgerichtheid>Resultaatgerichtheid>Integriteit>Empathie> Mensgerichtheid>Analytisch vermogen>initiatief>plannen en organiseren>intrapreneurship

7 AMBITIE HUMARES B.V. JAARVERSLAG 2005 Humares zorgt voor personeel

8 De Humares Groep bestaat uit de divisies Contracting, Engineering en Maritiem. Humares beschikt over een netwerk van 47 kantoren in Nederland en 15 in het buitenland. Met een omzet van 93 miljoen staat de groep in de top tien van de Nederlandse markt voor aanbieders van flexibele arbeid. Contracting Deze divisie richt zich op uitzenden, detacheren, werving & selectie, outplacement en payrolling van vaktechnisch, logistiek en industrieel personeel. Binnen Contracting zorgen de werkmaatschappijen MainTec Contracting, MainTec Bouw, MainTec Mobiele Techniek, Groninger Lascentrale, AREL Uitzendbureau, Flexabel en MainTec België voor vaktechnisch personeel. TiP personeelsdiensten en Columbus Detacheringen zorgen voor logistiek en industrieel personeel. Engineering Onder de naam NOVA Engineering zorgt deze divisie voor detacheren, werving & selectie en outplacement van middelbaar en hoger technisch kaderpersoneel. Maritiem De divisie Maritiem detacheert personeel in de scheepvaart en offshore-industrie. Oceanwide Netherlands, Oceanwide Norway, Oceanwide International en Oceanwide Haraship Denmark leveren personeel voor de Nederlandse, Noorse, Cypriotische en Deense scheepvaartsector. Oceanwide Offshore Services en Oceanwide Houston doen dat voor de offshore sector op de Noordzee en in de Golf van Mexico. Oceanwide International rekruteert wereldwijd maritiem personeel.

9 Inhoud 07 Voorwoord 08 Geconsolideerde kerncijfers vanaf Missie en Visie Missie Visie 10 Opleiden in de HUMAC de eerste reacties 13 Beroeps Begeleidende Leerweg 14 De Markt 15 Strategie Op koers naar De organisatie Techniek 18 Algemeen Maritiem 19 Intern Inhoud Vennootschapszaken 23 Financieel verslag 26 Deelnemingen Humares B.V. 27 Vestigingennet per 31 december Overzicht van werkmaatschappijen

10

11 Ambitie Humares is ambitieus. Zéér ambitieus. Wij willen onze groeicijfers uit het verleden overtreffen en in de komende jaren onze omzet verdubbelen. Uitgaande van de verwachte marktontwikkeling betekent dit, dat we veel beter zullen moeten presteren dan onze concurrenten. Geen gemakkelijke opgave. Om beter te kunnen presteren dan de concurrentie hebben we de beste interne medewerkers nodig die er in de branche te vinden zijn. Mensen die beschikken over de juiste kennis en vaardigheden voor de te vervullen functie, maar vooral over de juiste competenties: competenties die passen bij wie, wat en hoe we willen zijn! Daarom zijn wij dit jaar gestart met de Humares Academie: de Humac. Hierin wordt iedere medewerker, van beginnend vestigingsmedewerker tot bedrijfsdirecteur, getraind in functiespecifieke, generieke en cultuurcompetenties. Het is onze stellige overtuiging dat dit traject leidt tot medewerkers die zich nog meer thuis zullen voelen in hun functie en in onze organisatie. Uiteindelijk leidt dat onvermijdelijk tot betere prestaties. De Humac is een investering die veel geld, tijd en energie vraagt en een stevige wissel trekt op zowel de organisatie als geheel als op alle medewerkers afzonderlijk. Toch is het een investering die zeker zal renderen. De investering biedt mogelijkheden voor de persoonlijke en professionele groei van onze medewerkers binnen de gewenste organisatiecultuur, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening aan huidige en toekomstige klanten verbetert. Dat zal op termijn ook in de bedrijfsresultaten zichtbaar worden. Onze ambitie hebben we uitgewerkt in de strategienota Op koers naar Op koers naar 2009 zal Humares zich op haar markten steeds sterker profileren als de partij die zorgt voor personeel. Het verslagjaar 2005 laat opnieuw groei in omzet en resultaat zien. Wij beseffen dat dit enkel en alleen dankzij de inzet van onze medewerkers mogelijk was. Voor 2006 verwachten wij op deze koers te blijven en een verdere groei te realiseren, zodat we ook dit jaar weer een stap dichterbij onze ambitie komen. Voorwoord 07 Vlissingen, juni 2006 Wijnand van Gessel, algemeen directeur

12 Geconsolideerde kerncijfers vanaf Omzet % stijging t.o.v. vorig jaar 8,1% 30,2% -15,3% 8,9% 34,5% Brutowinst % van de netto-omzet 26,6% 24,0% 24,0% 24,6% 24,2% Bedrijfsresultaat voor de afschrijving ** Geconsolideerde kerncijfers vanaf % stijging t.o.v. vorig jaar 57,8% 5,5% -43,3% -3,4% 27,3% in % netto-omzet 7,1% 4,8% 6,0% 8,9% 10,0% Nettowinst* *** % stijging t.o.v. vorig jaar 80,1% 12,1% -54,3% -11,1% 29,4% in % netto-omzet 4,5% 2,7% 3,1% 5,8% 7,1% Aantal medewerkers jaargemiddelde waarvan indirect Aantal vestigingen ultimo * voor afschrijving goodwill ** voor aftrek diverse lasten van 570 *** voor aftrek diverse lasten van 548 In het bovenstaande overzicht zijn de financiële gegevens verwerkt van de werkmaatschappijen die behoren tot de Humares Groep. Als werkmaatschappijen worden aangemerkt die vennootschappen waarin Humares B.V. respectievelijk Humares Beheer B.V. direct of indirect beslissende zeggenschap heeft. De resultaten van verworven werkmaatschappijen worden vanaf datum van overname in het overzicht meegenomen.

13 Missie en Visie Missie Humares zorgt voor personeel. Visie Humares wil op al haar deelmarkten toonaangevend zijn en zich onderscheiden van andere aanbieders van flexibele arbeid. Daartoe biedt zij toegevoegde waarde aan opdrachtgevers, projectmedewerkers, intermediaire medewerkers èn aandeelhouders. Dit betekent voor de opdrachtgevers dat Humares de complete zorg uit handen neemt voor het werven, selecteren en verlonen van personeel. Hiertoe biedt Humares: een grondige kennis van de arbeidsmarkt binnen de specifieke sector, waardoor zij vraag en aanbod optimaal aan elkaar kan koppelen; een optimale beheersing van de primaire processen op het gebied van werving en selectie van personeel en op het gebied van de administratieve verwerking; een vestigingennetwerk van waaruit zowel lokale als landelijk opererende klanten optimaal bediend kunnen worden; een totale dekking van de technische sector in Nederland en de maritieme sector wereldwijd met een totaalaanbod van lager, middelbaar en hoger personeel; een snelle en adequate dienstverlening waarin automatisering een belangrijk hulpmiddel is; een verscheidenheid aan wervingskanalen in binnen- en buitenland die er garant voor staat dat de vraag van de opdrachtgever ingevuld kan worden. De toegevoegde waarde voor de projectmedewerker is dat Humares zorgt voor: een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden; veel en uiteenlopende projecten in binnen- en buitenland; grondige kennis van de vraag in de specifieke sector van de arbeidsmarkt; een continu werkaanbod; een tijdige en foutloze loonbetaling. Missie en Visie 09 Dit alles betekent dat Humares gemotiveerd en goed opgeleid intermediair personeel nodig heeft. De toegevoegde waarde voor hen bestaat uit: een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden; opleiding en begeleiding die bijdragen aan een optimale beheersing van de processen; een resultaatgerichte organisatiecultuur, waarin doen wat je belooft centraal staat en waarin medewerkers zich kunnen blijven ontplooien en ontwikkelen. De toegevoegde waarde voor de aandeelhouders bestaat uit het rendement op hun investering. Winstgevendheid van alle bedrijfsonderdelen is daarvoor het uitgangspunt.

14 Opleiden in de Humac Humares wil binnen haar branche groeien door te excelleren in zakelijke dienstverlening: groeien door maatwerk, door het aanbieden van nieuwe diensten en door verdergaande internationalisering. In de opvatting van Humares kan dat enkel door de beste mensen uit de uitzend- en detacheringbranche te werven en aan de organisatie te binden. Het gaat daarbij om mensen die over meer beschikken dan enkel over branchegerichte kennis en vaardigheden. Kennis en vaardigheden zijn onmisbaar, maar maken iemand niet automatisch tot een succesvol professional. In de filosofie van Humares wordt dat vooral bepaald door de wijze waarop er mee omgegaan wordt: door houding en gedrag. Gewenste houding en gedrag zijn benoemd in de vorm van een aantal geformuleerde kernwaarden. Juist de koppeling van kennis en vaardigheden aan die kernwaarden leidt tot de voor Humares noodzakelijke competenties bij de medewerkers en via hen tot een onderscheidende profilering binnen de branche. Opleiden in de Humac 10 De Humares competenties Humares onderscheidt drie groepen van competenties: generieke competenties: kwaliteitgerichtheid, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid; cultuurcompetenties: integriteit, empathie, mensgerichtheid, analytisch vermogen, initiatief, plannen en organiseren van het eigen werk en intrapreneurship; functiegebonden competenties: per functiegroep verschillend. De eerste reacties... De eerste ervaringen met de Humac, die in 2005 van start is gegaan, zijn zeer positief. De deelnemers aan de trajecten, vanuit alle geledingen en dwars door de organisatie heen, zijn vol lof over de geboden mogelijkheden tot verdere ontwikkeling en professionalisering en over de directe resultaten van de opleiding. RICHARD HULSHOF/ opleider / trainer Humac Richard Hulshof geeft verschillende trainingen aan de Humac. Op dit moment is dat de training het commerciële proces. Saamhorigheid is meteen al groot Vanmiddag wordt het laatste dagdeel van deze training ingevuld en de deelnemers zijn nu bijna twee dagen onder zijn hoede. Hij is buitengewoon tevreden over hun inzet. Ze laten merken dat ze er verschrikkelijk veel zin in hebben en dat ze er, zonder uitzondering, veel van op willen steken. En de saamhorigheid is meteen al groot! Dat laatste vindt hij opmerkelijk omdat de acht deelnemers afkomstig zijn van verschillende werkmaatschappijen van Humares en elkaar tot aan het begin van de training veelal niet persoonlijk kenden. Hij voorspelt nu al dat de contacten die onderling gelegd zijn ook na de training een vervolg zullen krijgen, wat bijdraagt aan het Humaresgevoel. De onderlinge onbekendheid is een van de redenen om de training te starten met een informele ontvangst van de deelnemers in Hotel Arion te Vlissingen, waar zij verblijven. Tijdens het ongedwongen welkomstdiner en het natafelen maken de deelnemers kennis met elkaar, de trainer en de directie. De cursisten stellen dit erg op prijs en de sfeer is al goed als het echte werk begint, aldus Richard Hulshof. Onbewuste basiscultuur De volgende twee dagen wordt er intensief getraind. De deelnemers beginnen met een presentatie over Humares en over de werkmaatschappij waar zij werken. De presentaties dienen als vertrekpunt voor het programma van de twee dagen die volgen. Zaken die aan bod komen zijn: hoe presenteer ik mezelf professioneler?; welke types klanten en verkopers zijn er te onderscheiden?; hoe sta ik

15 Om de medewerkers te ondersteunen bij het zich eigen maken van de competenties is Humares in 2005 gestart met intensieve opleidings- en trainingstrajecten. Deze trajecten zijn ondergebracht in de speciaal voor dit doel opgerichte Humares Academie in Vlissingen: de Humac. Opleiding en training Het aanbod van de Humac bestaat uit opleidingen en trainingen die gericht zijn op: het vergroten van de vakprofessionele vaardigheden van de medewerkers (body of profession); het verschaffen van inzicht in trends en ontwikkelingen in de economie, arbeidsmarkt en organisaties en op het gebied van personeelsbeleid (body of knowledge); groei in effectiviteit van het persoonlijke optreden van managers en professionals in rollen als leidinggevende, adviseur, coach en deskundige en op groei in kwaliteit, effectiviteit en duurzaamheid van de geboden dienstverlening (body of attitude). De trainingen en opleidingen dragen enerzijds bij aan de succesvolle realisatie van de vastgestelde resultaatindicatoren en aan de verbetering van de individuele marktbewerking. Anderzijds hebben ze een positieve invloed op het gedrag dat past bij de beoogde cultuurcompetenties, generieke competenties én functiespecifieke competenties. zelf in het commerciële proces?; en wat is de commerciële waarde van een gesprek? Centraal staat de bewustwording van het eigen gedrag en het effect van dat gedrag op anderen. De cursisten leren zich door rollenspellen een spiegel voor te houden en kritisch naar zichzelf te kijken, terwijl de anderen meekijken en commentaar leveren. Dat vraagt over en weer lef én vertrouwen. Het is verrassend om te zien dat ze zich over hun werk en werkwijze kwetsbaar op durven te stellen en dat de steun die men elkaar daarin geeft groot is. Richard concludeert dat er blijkbaar een onbewuste basiscultuur binnen Humares bestaat waarop hij voort kan bouwen, hetgeen moet leiden tot groei in de competenties van de vaste medewerkers en daardoor tot groei in de dienstverlening en tot groei van het bedrijf. Humares is helder over de competenties die zij van haar medewerkers verwacht. Via de trainingen in de Humac biedt het bedrijf tegelijk de mogelijkheid om aan die verwachting te kunnen voldoen. Beide zijn onmisbaar als het er om gaat je personeel aan je te binden! Menens Het is voor het eerst dat Richard Hulshof meemaakt dat een bedrijf op deze manier investeert in de ontwikkeling van het eigen personeel. Hij werkt voor Hipepe Group, het instituut dat voor Humares het opleidings- en trainingsaanbod van de Humac coördineert en voor een groot deel ook verzorgt. Vaak worden wij gevraagd voor het geven van incidentele cursussen en trainingen. Het is voor mij voor het eerst dat ik betrokken ben bij de ontwikkeling van een intern opleidingsinstituut en daaraan ook jarenlang verbonden blijf. Ik ken ook geen voorbeelden elders. Dat geeft wel aan dat het Humares menens is. Brigitte Ender, inmiddels zes jaar intercedente bij TiP personeelsdiensten in Dronten, is na bijna twee dagen training aan de Humac zeer te spreken over de interne opleiding. Fantastisch, die investering in ons Het is haar eerste training en ze ziet nu al uit naar de vervolgtrainingen in de loop van het jaar. Toen ze de kans kreeg om aan de training deel te nemen was ze eigenlijk al meteen enthousiast. BRIGITTE Opleiden in de Humac 11 ENDER/intercedente TiP personeelsdiensten Dronten

16 Het opleidings- en trainingsaanbod wordt gegeven op vier niveaus, die een herkenbaar, transparant en onderling samenhangend geheel vormen: pre basic voor nieuwe medewerkers, gericht op het bijbrengen van kennis van het uitzendproces en voorbereidend op het examen van SEU (Stichting Examens Uitzendbranche); basic als vervolg op pre basic, voor de verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden in relatie tot de organisatie en de basisprocessen in het bedrijf; advanced voor de training van gedragscompetenties; executive voor de training van managementvaardigheden. De Humac is bedoeld voor alle medewerkers van Humares. Het aantal opleidingen en trainingen dat gevolgd wordt en de niveaus waarop dat gebeurt, verschilt per medewerker en is afhankelijk van het functieniveau. Persoonlijke effectiviteit en commercialiteit De aangeboden programma s zijn opgebouwd rondom twee hoofdthema s: persoonlijke effectiviteit en commercialiteit. Opleiden in de Humac 12 Bij verhoging van de persoonlijke effectiviteit gaat het erom dat de medewerkers leren om zich in elke bedrijfsmatige situatie het meest effectief te gedragen. Dit in relatie tot de planning en organisatie van de eigen werkzaamheden, de samenwerking met collega s en het coachend leidinggeven. Door oefeningen, technieken en praktische toepassingen, leren de cursisten optimaal effectief te zijn en de beste resultaten uit hun Groeien in ons vak Een bakkie doen Ze is vol lof over het initiatief om alle vaste medewerkers Los van de heel concrete leereffecten tijdens vakgerichte in de Humac bij te scholen op hun competenties. Het trainingen ziet Brigitte andere, indirecte, maar niet minder is fantastisch dat Humares op deze manier in ons wil waardevolle voordelen van de Humac. Volgens haar leidt de investeren en belangstelling toont voor ons. Natuurlijk heeft ontmoeting met tot nu toe onbekende collega s van andere én de klant én het bedrijf daar straks profijt van, maar wij onderdelen van Humares tot een completer en beter zelf ook, wij krijgen de kans om in ons vak te groeien, beter beeld van de totale organisatie. Er ontstaan ook onderlinge te worden. gesprekken naar aanleiding van zaken die in de training Brigitte volgt de training het commerciële proces. Zij vindt behandeld worden. In onze vrije uren trekken wij met de training intensief en leerzaam. Er wordt veel van haar elkaar op en wordt er op een heel informele manier over en de andere deelnemers gevraagd doordat hun inmiddels het werk gesproken en worden er ervaringen uitgewisseld. vanzelfsprekende manier van werken kritisch tegen het licht Wat zij erg op prijs stelt is de aanwezigheid van iemand van gehouden wordt. de directie bij het kennismakingsdiner waarmee de training Aan de orde komen: hoe ga je met je klanten om, hoe begint. Dat je iemand van de hoofddirectie tegenkomt met je uitzendkrachten enzovoort. De spiegel die je gebeurt natuurlijk niet vaak, want ik snap ook wel dat er voorgehouden wordt, reflecteert je sterke en zwakke geen tijd is om zo maar even een bakkie te gaan doen bij punten. Door daar met elkaar naar te kijken en er over te TiP in Dronten. praten, zie je ook hoe je anders, beter kunt gaan werken Ik vind het heel en dat, niet onbelangrijk, op een manier die bij jou past. positief dat we de Je hoort hoe anderen jou zien. Je bent heel erg bezig met eerste trainingsdag hoe kom ik over en ik merk nu al, na twee dagen, dat mijn door de directie professionele zelfbewustzijn groeit. van Humares ontvangen worden. TRAININGSRUIMTE

17 Opleiden in de Humac Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) trajecten werkzaamheden, communicatie én gedrag te halen! De commerciële trainingen zijn gericht op het behalen van een zo goed mogelijk resultaat van Humares medewerkers uit hun contacten met (potentiële) klanten of opdrachtgevers. Deze trainingen behandelen onder andere de eerste stappen in het verkoopgesprek, de specifieke onderdelen van een commercieel onderhandelingsproces en de uiteenlopende aspecten van het (key)accountmanagement proces. De optimalisering van de commerciële competenties staat centraal: welke vormen van communicatie en gedrag leiden tot het beste commerciële resultaat? Bedrijfscultuur Door de onderlinge samenhang in het programma-aanbod draagt de Humac bij aan een herkenbaar management development systeem bij Humares en ontstaat er voor de medewerkers een transparant opleidingssysteem dat hen in staat stelt hun kennis, vaardigheden en competenties al werkend én lerend voortdurend te ontwikkelen en af te stemmen op een optimale bijdrage aan de resultaten van de Humares Groep. Mede hierdoor is de Humac meer dan enkel een opleidings- en trainingsinstituut. Het is tevens een instrument voor cultuurvorming. Belangrijk is dat de subculturen van de verschillende werkmaatschappijen op termijn voor een groot deel samensmelten, dat het nemen van initiatieven op alle niveaus gestimuleerd wordt, dat de ruimte voor permanente ontwikkeling van medewerkers, processen en producten vanzelfsprekend wordt en dat er een omschakeling plaatsvindt van sturend management naar zelfmanagement. Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) trajecten 13 Humares leidt niet alleen haar eigen, interne, medewerkers op, maar besteedt ook veel aandacht aan het opleiden van leerlingen via de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL). Op deze manier probeert Humares het tekort aan vaklieden gedeeltelijk op te lossen en potentiële vaklieden in een vroeg stadium aan zich te binden; de leerlingmonteur is tenslotte de vakman van de toekomst. MainTec Mobiele Techniek verzorgt de lopende BBL trajecten. Deze werkmaatschappij detacheert naast vaklieden veel leerlingtechnici in de auto-, truck- en tweewielerbranche. Het detacheren van leerlingen is een veel intensiever proces dan het traditionele detacheren van vaklieden. Projectmanager Femke Dijkers-Hoogwout: Wij begeleiden onze leerlingen zo goed mogelijk. Dit betekent dat we regelmatig contact hebben met de leerbedrijven, met de ouders en natuurlijk met de leerlingen zelf. Ook op de scholen volgen we de resultaten nauwgezet. De vakinhoudelijke begeleiding hebben we uitbesteed aan Innovam, dé opleider binnen onze branche. De adviseurs van Innovam kunnen een leerling als geen ander helpen bij het behalen van leerresultaat. Als een leerling bepaalde vaardigheden niet kan ontwikkelen binnen het leerbedrijf, dan melden wij hem of haar aan voor een extra Regionale Praktijk Training. De huidige BBL activiteiten bieden veel meerwaarde aan zowel de projectmedewerkers als aan de leerbedrijven. Daarom wil Humares de trajecten gaan uitbreiden naar andere sectoren. Inleidende gesprekken met diverse partijen zijn hierover gaande.

18 De Markt Nederlandse uitzend- en detacheringmarkt Het herstel van de Nederlandse uitzend- en detacheringmarkt dat in 2004 begon, heeft zich in 2005 doorgezet. De groei bedroeg in uren ruim 11%. Vooral de administratieve en de technische sector lieten groeicijfers zien die tevreden stellen. In de industrie bleef de groei achter bij de verwachtingen. De werkloosheid bereikte eind 2004 haar piek en daalt sindsdien gestaag, vooral onder jongere werkzoekenden. Het aantal oudere werkzoekenden steeg echter ten opzichte van Vanaf het tweede kwartaal waren er voor het eerst in jaren weer meer banen beschikbaar. De werkloosheid zal naar verwachting de komende jaren sterk dalen van de huidige 6,5% van de beroepsbevolking naar 5% in Bij een werkloosheid van minder dan 5% wordt gesproken van structurele krapte op de arbeidsmarkt. Het ontbreken van evenwicht op de huidige arbeidsmarkt blijkt uit de frictie tussen vraag en aanbod. Enerzijds blijven er veel vacatures openstaan; anderzijds blijft de groep werklozen omvangrijk. De uitzendorganisaties die creatieve oplossingen voor deze frictie weten te ontwikkelen, zullen de komende jaren het succesvolst zijn, zeker in een situatie waarin de arbeidsmarkt zich kenmerkt door krapte. De vooruitzichten voor de uitzendsector zijn positief. Uit onderzoek in opdracht van de brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) blijkt dat er tot 2010 gerekend kan worden op een groeiende markt. De eerder genoemde krapte op de arbeidsmarkt vormt de remmende factor op de groei. De Markt 14 Internationale maritieme arbeidsmarkt Het aanbod van zeevarend personeel wordt steeds internationaler. Werd er tot enkele jaren terug vooral gewerkt met Filippijnse matrozen en Europese offi cieren aan boord van Europese schepen, tegenwoordig is het aantal nationaliteiten sterk uitgebreid. De organisaties die alert kunnen inspelen op deze ontwikkeling in het aanbod van bemanningen, zullen daar in de nabije toekomst het meeste profi jt van hebben. De offshore olieproductie in de Noordzee is over haar top heen; er zal steeds minder personeel nodig zijn in deze sector. Andere offshore oliewinningsgebieden in de wereld kennen juist een groei. 7 6,9 6,5 6 5,9 5,6 6,1 omzet in miljarden Euro s Ontwikkeling omzet fl exmarkt in Nederland 2001 t/m Bronnen: Flexmarkt, ABU, Humares

19 Strategie De strategie van Humares die voortvloeit uit de missie Humares zorgt voor personeel, bestaat uit de volgende kernpunten: het werven van geschikt personeel op de binnenlandse arbeidsmarkt door het aanbieden van interessante projecten vanuit een landelijk dekkend vestigingennet; bij onvoldoende aanbod op de binnenlandse markt, het rekruteren van personeel via de vestigingen van Humares in het buitenland; het opleiden van personeel dat (nog) niet plaatsbaar is op de arbeidsmarkt; het gestructureerd benaderen van (potentiële) opdrachtgevers om tegemoet te kunnen komen aan hun specifi eke behoeften aan personeelsdiensten; het verbreden van de maritieme afzetmarkt door gebruik te maken van de kennis en ervaring die op andere deelmarkten is opgedaan; het samenwerken met strategische partners om de ervaring van beide partijen optimaal te benutten % % 20 0 Contracting Maritiem 6% Engineering Omzetverdeling per divisie Strategie 15 Op koers naar 2009 In de nota Op koers naar 2009 is deze strategie uitgewerkt in een aantal keuzes voor de eerstkomende jaren. Kern van deze keuzes is het breder benutten van de sterke punten van de organisatie door: kennis en ervaring die is opgedaan in de maritieme sector te gebruiken door bewezen (succesvolle) concepten geschikt te maken voor andere deelmarkten en andere geografi sche gebieden; het introduceren van succesvolle concepten van de technische divisies (Contracting en Engineering) in andere landen en andere technische sectoren; het intensiever gebruiken van het vestigingennet en de commerciële contacten van de diverse werkmaatschappijen voor het introduceren van de diensten van zustermaatschappijen (cross selling); het combineren van de diverse internationale wervingsactiviteiten in één ondersteunende afdeling. Om deze strategische keuzes succesvol te kunnen implementeren zal de interne organisatie op enkele onderdelen aangepast worden.

20 De organisatietechniek Humares neemt een vooraanstaande positie in op de technische arbeidsmarkt. Onze werkmaatschappijen kunnen gezamenlijk vrijwel iedere technische functie bemiddelen, in iedere specialisatie en op ieder niveau. De buitenlandse rekruteringskantoren bieden ons de mogelijkheid om ook schaarse functies in te vullen, terwijl ons opleidingsconcept ons in staat stelt om mensen voor diverse technische functies op te leiden. In het verslagjaar zijn MainTec Contracting, MainTec Bouw, Maintec Mobiele Techniek, AREL Uitzendbureau en NOVA Engineering onder één directie gebracht. Het doel is om op de technische deelmarkt tot een grotere onderlinge synergie te komen en opdrachtgevers maatwerk te kunnen leveren met diensten die naadloos aansluiten op hun vraag. MainTec Contracting MainTec Contracting is gespecialiseerd in technisch vakpersoneel. Vanuit een landelijk dekkend vestigingennet is zij in staat om voor zowel lokale als regionale en landelijke opdrachtgevers te zorgen voor personeel. De MainTec Contracting vaklieden zijn werkzaam in diverse functies in de metaal (bankwerkers, ijzerwerkers, lassers, monteurs, pijpfitters) en de installatietechniek (loodgieters, monteurs industrie W/E, monteurs utiliteit W/E, monteurs woningbouw W/E). Naast het vestigingennet in Nederland maakt MainTec Contracting gebruik van eigen buitenlandse rekruteringskantoren om de vraag naar gekwalificeerde vaklieden in te kunnen vullen. De komende jaren zal de krapte op de (technische) arbeidsmarkt verder toenemen, waardoor het beroep op buitenlandse arbeidskrachten ook zal groeien. De diensten van MainTec Contracting bestaan uit uitzenden, detacheren, outplacement, werving & selectie en payrolling. De omzet van deze werkmaatschappij is in 2005 mede onder invloed van de gunstige marktomstandigheden sterk gestegen. De opening van een vestiging in Amersfoort verbeterde de dekking van het vestigingennet in het midden van het land. De overname van TecTec in Vlissingen, dat voornamelijk buitenlands personeel naar enkele grote opdrachtgevers in Zuidwest Nederland detacheert, heeft het aantal internationale wervingskanalen van Humares vergroot. De organisatie Techniek 16 MainTec Mobiele Techniek MainTec Mobiele Techniek (MMT) is gespecialiseerd in personeel in de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Door deze verregaande specialisatie zijn wij in staat om de vraag naar en het aanbod van personeel optimaal aan elkaar te koppelen. Onze lokale vestigingen maken dat onze projectmanagers de markt door en door kennen. Naast het uitzenden en detacheren van vaklieden leiden wij ook monteurs op via de Beroeps Begeleidende Leerweg. Het aantal gedetacheerde leerlingen bij MainTec Mobiele Techniek bleef stabiel. De toegenomen naamsbekendheid binnen de auto-, truck- en tweewielerbranche leidde tot meer opdrachten voor werving & selectie en detacheren van vaklieden. MainTec Bouw MainTec Bouw richt zich op personeel in de bouw: vakvolslagen timmerlieden, schilders en werkvoorbereiders. MainTec Bouw wordt door opdrachtgevers en flexkrachten gewaardeerd voor haar kennis van de sector. Deze kennis maakt dat wij de vraag van onze opdrachtgevers begrijpen en optimaal kunnen vervullen. Onze aansluiting bij Cordares betekent voor onze vaklieden dat zij hun opgebouwde rechten kunnen behouden als ze bij ons werken. MainTec Bouw heeft, ondanks matige ontwikkelingen in de bouwsector, vooral in het tweede en derde kwartaal een forse groei weten te realiseren in het aantal gedetacheerde vakvolwassen timmerlieden.

21 AREL Uitzendbureau AREL Uitzendbureau heeft een naam opgebouwd als het gaat om het detacheren van buitenlandse vaklieden. Onze sprinklermonteurs, elektromonteurs, loodgieters en c.v. monteurs staan bekend als de beste uit de sector. Wij kunnen dit alleen bereiken door te zorgen dat het hen aan niets ontbreekt als zij in Nederland zijn. AREL doet zaken met de meeste grote installateurs in Nederland. Na een voorzichtig begin heeft AREL in de tweede helft van 2005 optimaal kunnen profiteren van de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt voor hooggekwalificeerde vaklieden in de installatietechniek. Hierdoor kon AREL haar buitenlandse vaklieden goed plaatsen op de Nederlandse markt. Om de rekrutering van deze vaklieden nauwkeuriger af te kunnen stemmen op de vraag opent AREL in 2006 een wervingskantoor in Leipzig, Duitsland. Groninger Lascentrale De vaklieden van Groninger Lascentrale staan in het noorden van het land bekend om hun vakmanschap. Ook in 2005 heeft Groninger Lascentrale goed gepresteerd. Door de toegenomen vraag naar hooggekwalificeerde vaklieden steeg de omzet opnieuw. NOVA Engineering NOVA Engineering is vanuit een landelijk vestigingennetwerk gespecialiseerd in middelbaar en hoger geschoold engineeringpersoneel in de vakgebieden werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwkunde en civiele techniek. Onze diensten bestaan uit detacheren, werving & selectie, outplacement en payrolling. De voorbereidingen die deze werkmaatschappij in 2004 trof om slagvaardig te kunnen reageren op de verwachte marktgroei hebben hun vruchten afgeworpen: NOVA Engineering heeft een omzetstijging van bijna 35% weten te realiseren met de inzet van middelbaar en hoger geschoold technisch personeel. Het in 2005 verder uitgebreide vestigingennet vergroot de afzetmogelijkheden met name in het midden van het land. Voor een betere dienstverlening aan gecombineerde opdrachtgevers zullen in 2006 de bedrijfsprocessen verder afgestemd worden op die van zustermaatschappij MainTec Contracting. Flexabel Door de overname van Flexabel heeft Humares eind 2005 een positie verworven op de Vlaamse uitzendmarkt. Flexabel is een organisatie voor het uitzenden en detacheren van personeel uit diverse Europese landen op deze markt. De organisatie Techniek 17 Maintec België Eind 2005 heeft Humares MainTec België opgericht met als doel een positie te verwerven op de Vlaamse markt voor bouwkundig personeel.

HUMARES HOLDING BV jaarbericht 2007 FOCUS

HUMARES HOLDING BV jaarbericht 2007 FOCUS HUMARES HOLDING BV jaarbericht 2007 FOCUS Onze worsteling om prioriteiten te stellen wordt gekarakteriseerd door het contrast tussen twee belangrijke instrumenten die ons richting geven: de klok en het

Nadere informatie

Professionaliteit en betrokkenheid

Professionaliteit en betrokkenheid Jaarverslag 2001 Professionaliteit en betrokkenheid An English version of this report is available. 3 Profiel van United Services Group 3 Bedrijfsprofiel 3 Organisatieprofiel 4 Missie & visie 4 Missie

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

Vakwerk in verbinding

Vakwerk in verbinding Vakwerk in verbinding De medewerkers van AB zijn gemotiveerd en weten wat er van ze verwacht wordt. Inhoudsopgave Colofon Voorwoord 2 Interview econoom Wim Davidse 4 Sturen op bevlogenheid levert meer

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud

Source Group N.V. Jaarverslag 2013. Inhoud Source Group N.V. Jaarverslag 2013 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002

JAARVERSLAG. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt. USG Jaarverslag 2002 2 JAARVERSLAG 0 0 2 Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 1 FINANCIEEL JAARVERSLAG UNITED SERVICES GROUP N.V. Wij stroomlijnen de arbeidsmarkt 3 De Group Executive Committee van United Services Group. Van

Nadere informatie

Het antwoord komt van GTI

Het antwoord komt van GTI Het antwoord komt van GTI GTI jaarverslag 2007 07 GTI laat techniek Innovatieve concepten, creatieve oplossingen Van klein tot groot, werken voor de klant Multidisciplinair, van ontwerp tot en met realisatie

Nadere informatie

Forward looking statement

Forward looking statement Jaarverslag 2006 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

forward-looking statement. In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de

forward-looking statement. In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de jaarverslag 2008 koers houden. Het ondernemerschap van medewerkers en de eigen verantwoordelijkheid van de werkmaatschappijen geven USG People een stevige basis in roerige tijden. Binnen het door de Executive

Nadere informatie

2 0 1 4 E E r s t E E d i t i E F A B U L O U S 40. 40 stabiel groeiende bedrijven in de Flexbranche

2 0 1 4 E E r s t E E d i t i E F A B U L O U S 40. 40 stabiel groeiende bedrijven in de Flexbranche 2 0 1 4 E E r s t E E d i t i E F A B U L O U S 40 40 stabiel groeiende bedrijven in de Flexbranche De branche verandert de Fabulous 40 is een initiatief van Capitalmind* in samenwerking met FlexNieuws.

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG en jaarrekening Omdat mensen tellen. 02 Jaarverslag 03 INHOUD 0301 Over BDO Profiel 03 Ambitie 04 Kernwaarden 04 Onze klanten 04 Onze mensen 04 Onze dienstverlening 05 Organisatie 06 Kengetallen

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

I n h o u d s o p g a v e

I n h o u d s o p g a v e JAAR VERSLAG 2007 Inhoudsopgave Uni t 4 Ag r e s s o in h e t k o r t Thema - Grip op verandering 4 Bedrijfsprofiel 5 Kerncijfers 6 Visie, activiteiten, strategie en doelstellingen 8 Bestuur 14 Thema artikel

Nadere informatie

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend. Jaarverslag 2005 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële toestand en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U". * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd.

1 s. Lh'vn N/or> pqplqp&slr. CiPxhru DiünÓM . 2910. Ctem. - U. * 29. )ERDOR^r -T^P. Nr. 't \ W e i T i. _ VVaeknr. afd. LePoolewegll 2314 XT Leiden Tel. : 071 581 85 85 Postbus 387 2300AJ Leiden Fax.: 071 541 1058 Aangehechte bijlage(n) zend ik u D op uw verzoek d.d. P?. volgens afspraak D ter kennisneming,- ; -. - *. ;,..

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN 2013 JAARVERSLAG Voorwoord ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS Over de cloud wordt vaak erg ingewikkeld gedaan. Bij Ctac houden we het graag helder. Waar het om gaat, is dat al uw

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Human Capital in de 21ste eeuw. vier scenario s voor de toekomst van flexibel werk in Nederland

Human Capital in de 21ste eeuw. vier scenario s voor de toekomst van flexibel werk in Nederland Human Capital in de 21ste eeuw vier scenario s voor de toekomst van flexibel werk in Nederland Human Capital in de 21ste eeuw 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen van

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Businesscases functiecreatie

Businesscases functiecreatie Businesscases functiecreatie Businesscase 1: NXP en Breed Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep Businesscase 4: Vebego

Nadere informatie