Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Leeswijzer overzicht De verordeningen die strafbepalingen bevatten zijn in blauw opgenomen. De verordeningen die anderszins bestuursrechtelijk worden gehandhaafd zijn rood gekleurd. De peildatum van het overzicht is 6 juli Amsterdam - Centrum Algemene regels voor het plaatsen van afvalbakken en asbakken in de openbare ruimte Algemene Subsidieverordening stadsdeel Centrum 2008 Financiële verordening van het stadsdeel Centrum 2008 Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing Erfgoedverordening stadsdeel Centrum Garageverordening Centrum 2005 Inspraakverordening Stadsdeel Amsterdam-Centrum Kapverordening Centrum 2010 Legesverordening 2011 Nadere regels voor plantenbakken en gevelbanken bij particulieren in stadsdeel Centrum Nadere regels voor winkeluitstallingen en reclameborden in stadsdeel Centrum Precariobelastingverordening stadsdeel Amsterdam Centrum 2006 Procedureverordening voor advisering in planschade voor stadsdeel Centrum 2009 Regeling op de fractieondersteuning 2011 Regeling voorzieningen leden stadsdeelbestuur 2011 Regeling Werkwijze Subsidie Funderingsherstel Warmoesstraat en omgeving Subsidieverordening Beter Funderen stadsdeel Centrum Subsidieverordening Fonds Woningontrekking Binnenstad Amsterdam 1994 Subsidieverordening groene daken stadsdeel Centrum Subsidieverordening Kleine Welstand 2008 Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing stadsdeel Centrum 2005 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil 2011 Verordening ambtelijke bijstand stadsdeelraadsleden Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Verordening Marktgelden 2009 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Amsterdam-Centrum Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Amsterdam-Centrum

2 Verordening op de commissie voor Welstand en Monumenten voor het stadsdeel Amsterdam-Centrum Verordening op het burgerinitiatief en het referendum Stadsdeel Amsterdam Centrum Verordening Peuterspeelzaalwerk stadsdeel Centrum Verordening Rekenkamer Amsterdam Centrum Verordening Wet kinderopvang Amsterdam-Centrum Voorschriften ex art. 43 der Woningwet voor de oude stad Nieuw-West Bijzondere Subsidieregeling Groene Daken Stadsdeel Nieuw-West Erfgoedverordening Nieuw-West 2010 Heffingsverordening markt- en staanplaatsgelden 2011 stadsdeel Nieuw-West Klachtenregeling stadsdeel Nieuw-West 2010 Legesverordening 2011 stadsdeel Nieuw-West Precariobelastingverordening 2011 stadsdeel Nieuw-West Reglement Sportadviesraad Nieuw-West Reglement van orde van de deelraad Nieuw-West Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2010 stadsdeel Nieuw-West Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil stadsdeel Nieuw-West 2011 Verordening bezwaarschriftencommissie Nieuw-West Verordening inhoudende instructie griffier stadsdeel Nieuw-West Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Nieuw-West Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Verordening op de rekeningcommissie stadsdeel Nieuw-West Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie van het stadsdeel Nieuw-West Amsterdam - Geuzenveld-Slotermeer Algemene subsidieverordening stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 2010 Bomenverordening Geuzenveld-Slotermeer 2009 Procedureregeling planschadevergoeding Geuzenveld-Slotermeer 2005 Tarievenlijst Sportaccommodaties Geuzenveld-Slotermeer Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 2009 Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Verordening Peuterspeelzaalwerk Verordening Wet Kinderopvang Geuzenveld-Slotermeer

3 Amsterdam - Osdorp Algemene subsidieverordening stadsdeel Osdorp 2010 Bijzondere subsidieregeling Bewonersondersteuning en -initiatieven 2010 Bijzondere subsidieregeling Culturele Activiteiten 2010 Bijzondere subsidieregeling Initiatieven Sportverenigingen 2010 Bijzondere subsidieregeling Jeugdsport 2010 Bijzondere subsidieregeling Jongereninitiatieven 2010 Bijzondere subsidieregeling Trainingsfaciliteiten Osdorpse Topsport 2010 Bomenverordening Osdorp Inspraakverordening stadsdeel Osdorp 2003 Procedureregeling planschadevergoeding Procedureverordening stadsdeel Osdorp voor advisering tegemoetkoming in planschade Referendumverordening Osdorp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Osdorp 2009 Uitvoeringsregeling klachtenbehandeling stadsdeel Osdorp Verordening geldelijke voorzieningen externe commissieleden Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Osdorp Verordening op het burgerinitiatief Osdorp Verordening peuterspeelzaalwerk stadsdeel Osdorp 2008 Verordening Rechtspositie DB-leden, deelraads- en commissieleden 2009 Amsterdam - Slotervaart Algemene subsidieverordening stadsdeel Slotervaart 2010 Controleverordening gemeente Amsterdam Kapverordening Stadsdeel Slotervaart Procedureverordening planschade Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel Slotervaart 2009 Verordening deelneming in rechtspersonen Verordening Huisvestingsvoorzieningen Primair Onderwijs Amsterdam 2006, stadsdeel Slotervaart Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Slotervaart Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten Slotervaart/Overtoomse Veld Verordening op de commissie voor Welstand en Monumenten voor het stadsdeel Slotervaart Verordening op de Jongerenadviesraad Slotervaart 2008 Verordening op de Ouderenadviesraad Slotervaart/Overtoomse Veld 2003 Verordening peuterspeelzaalwerk stadsdeel Slotervaart

4 Verordening rekeningencommissie Slotervaart/Overtoomse Veld 2003 Verordening Uitvoering Wet kinderopvang Stadsdeel Slotervaart 2005 Amsterdam - Noord Algemene subsidieverordening Amsterdam-Noord 2007 Bomenverordening Amsterdam-Noord Heffingsverordening Begraafplaatsen 2011 INSPRAAKVERORDENING AMSTERDAM-NOORD 2007 Legesverordening 2011 Monumentenverordening Amsterdam-Noord partiële Huisvestingsverordening stadsdeel Amsterdam-Noord Precarioverordening 2011 Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing stadsdeel Noord Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht Bedrijven Stadsdeel Amsterdam Noord 2011 Verordening Ambtelijke Bijstand 2003 Verordening art. 212 Gemeentewet Verordening bestuurscommissie voor het Openbaar Primair Onderwijs in Stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening burgerinitiatief Verordening eremedaille Verordening Huisvestingsvoorzieningen Primair Onderwijs 2006 stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening Indieningsbescheiden voor Vrijstelling van een Bestemmingsplan 2000 Verordening Marktgelden 2011 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Amsterdam-Noord 2007 Verordening onderzoeken doelmatigheid en Verordening op de algemene begraafplaats en de kerkhoven in het stadsdeel Verordening op de fractieondersteuning Verordening op de raadscommissies van het stadsdeel Amsterdam-Noord 2007 Verordening op de Rekenkamercommissie van stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening op het parkeerfonds Stadsdeel Noord Verordening peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie Amsterdam-Noord Verordening rechtspositie leden van het dagelijks bestuur, raadsleden en commissieleden Amsterdam-Noord Verordening schadeverzoeken op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verordening tot wijziging van de verordening wijziging drempelbedrag Verordening Wet Kinderopvang Amsterdam Noord

5 Amsterdam - Oost Algemene subsidieverordening Stadsdeel Oost Beheerreglement Dappermarkt 2010 Bevoegdhedenregeling Stadsdeel Oost Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2011 Heffingsverordening marktgelden 2011 Stadsdeel Oost Inspraakverordening Stadsdeel Oost Klachtenregeling Stadsdeel Oost Legesverordening 2011 Stadsdeel Oost Privaatrechtelijke tarieventabel 2011 Stadsdeel Oost Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Stadsdeel Oost 2010 Regeling voorzieningen leden Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost Regeling voorzieningen raads- en commissieleden Stadsdeel Oost Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Stadsdeel Oost Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost Subsidieverordening duurzame energietechnieken en energiebesparing 2010 Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen betreffende Stadsdeel Oost Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Stadsdeel Oost 2011 Verordening ambtelijke bijstand Stadsdeel Oost Verordening commissie bezwaarschriften Stadsdeel Oost Verordening ereteken Stadsdeel Oost Verordening fractieondersteuning Stadsdeel Oost Verordening inhoudende instructie griffier Stadsdeel Oost Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen en voorschoolse educatie Stadsdeel Oost Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van Stadsdeel Oost Verordening op de commissie voor welstand en monumenten Stadsdeel Oost Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil Stadsdeel Oost 2011 Verordening op de raadscommissies Stadsdeel Oost Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie Stadsdeel Oost Verordening Rekeningcommissie Stadsdeel Oost Verordening subsidiëring fietsenstallingen Stadsdeel Oost 2010 Amsterdam - Oost/Watergraafsmeer Beheersverordening De Nieuwe Ooster 2010 Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 2000 Controleverordening Stadsdeel Oost Watergraafsmeer

6 Garageverordening Oost-Watergraafsmeer Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2010 Monumentenverordening Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Precarioverordening van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 2009 Precarioverordening van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 2010 Subsidieverordening stedelijke vernieuwing stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Oost-Watergraafsmeer 2009 Verordening bestuurlijke integriteit: de gedragscode raadsleden stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Verordening op de Ouderenadviesraad Oost/ Watergraafsmeer Verordening op het Bestuurlijk overleg migrantenorganisaties Verordening op het burgerinitiatief en het referendum stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam - Zeeburg Gedragscode Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zeeburg Gedragscode raadsleden Stadsdeel Zeeburg Intrekkingsverordening Marktreglement Biologische markt Van Eesterenlaan 2009 Monumentenverordening Stadsdeel Zeeburg 1996 Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing Stadsdeel Zeeburg 2003 Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Stadsdeel Zeeburg Verordening Burgerinitiatief Stadsdeel Zeeburg Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Stadsdeel Zeeburg Verordening precariobelasting Zeeburg 2010 Amsterdam - West Algemene Subsidieverordening stadsdeel West 2010 Financiële Verordening stadsdeel West Inspraakverordening Stadsdeel West Legesverordening West 2011 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade stadsdeel West 2010 Subsidieregeling groene daken en muren Stadsdeel West Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing Verordening algemene bezwaarschriftencommissie West Uitwerkingsbesluit parkeren West 2011 Verordening ambtelijke bijstand

7 Verordening fractieondersteuning Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Stadsdeel West Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reingingsrechten 2011 stadsdeel West Verordening op de rekeningcommissie 2010 Verordening op het burgerinitiatief Verordening precariobelasting West 2011 Verordening voorzieningen raadsleden en duoraadsleden Amsterdam - Bos en Lommer Bomenverordening Bos en Lommer 2010 Heffingsverordening marktgelden 2008 Monumentenverordening stadsdeel Bos en Lommer 2010 Parkeerfonds Bos en Lommer 1997 Reglement Adviescommissie Markt Bos en Lo Uitwerkingsbesluit parkeren Bos en Lommer 2011 Verordening Kindercentra 2003 VERORDENING PEUTERSPEELZAALWERK BOS EN LOMMER Verordening Wet Kinderopvang Stadsdeel Bos en Lommer Amsterdam - De Baarsjes Afvloeiingsregeling voor personeel van openbaar primair en (voortgezet) speciaal onderwijs Heffingsverordening Marktgelden 2001 Instellingsbesluit Commissie Welstand en Monumenten Dagelijks Bestuur stadsdeel De Baarsjes 2006 Klachtenregeling Stadsdeel De Baarsjes Marktreglement Vespuccimarkt 2001 Monumentenverordening stadsdeel De Baarsjes 2010 Regeling outplacement gewezen leden van het Dagelijks Bestuur Reglement subsidieverstrekking bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties 2010 stadsdeel De Baarsjes Subsidieregeling Beheergebied Mercatorplein/Jan Evertsenstraat e.o Subsidieregeling beheergebied Mercatorplein/Jan Evertsenstraat e.o. stadsdeel De Baarsjes 2004 Subsidieregeling Rolluiken De Baarsjes 2004 Subsidieregeling Stimulering Creatieve en Ambachtelijke Bedrijvigheid Chassébuurt in kleinschalige bedrijfsruimte Subsidieregeling vrijwilligersorganisatie Subsidieverordening Stadsvernieuwing De Baarsjes Uitvoeringregeling budgetsubsidies welzijn

8 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Stad Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel De Baarsjes 2011 Verordening kinderopvang Stadsdeel De Baarsjes Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel de Baarsjes Verordening peuterspeelzaalwerk Verordening ter bescherming van houtopstanden De Baarsjes 2010 Amsterdam - Oud-West Beheerreglement Ten Katemarkt 2010 Bomenverordening Stadsdeel Oud-West 2010 Monumentenverordening Oud-West 2010 Reclamerichtlijnen winkelstraten stadsdeel Oud-West 2004 Subsidieverordening Welzijn Stadsdeel Oud-West Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Oud-West Uitvoeringsregels ondernemersvergoedingen bedrijfspanden project Particuliere Woningverbetering Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2009 stadsdeel Oud-West Verordening Burgerinitiatief Verordening marktgelden 1998 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Oud-West (geldig vanaf ) Verordening peuterspeelzaalwerk Verordening subsidie buurtfietsenstallingen 2010 Amsterdam - Westerpark Bomenverordening Westerpark 2010 Monumentenverordening Westerpark 2010 Subsidieverordening Bijdragen aan Ondernemers in stedelijke vernieuwingsgebieden Subsidieverordening Buurtactiviteiten Subsidieverordening woningverbetering stadsdeel Westerpark Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Westerpark Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Westerpark 2011 Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam 2005, stadsdeel Westerpark Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Westerpark Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten Stadsdeel Westerpark Verordening op het Parkeerfonds Westerpark Verordening peuterspeelzaalwerk stadsdeel Westerpark Verordening voorzieningen leden stadsdeelbestuur

9 Verordening Wet Kinderopvang Westerpark Woningonttrekkingsverordening Stadsdeel Westerpark 2005 Amsterdam - Zuid Algemene subsidieverordening Stadsdeel Zuid Bevoegdhedenregeling stadsdeel Zuid Bijzondere Subsidieverordening isolatie woningen geluidsoverlast door horeca Stadsdeel Zuid Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2010 Erfgoedverordening stadsdeel Zuid 2010 Financiële verordening van het Stadsdeel Oud-Zuid Garageverordening Stadsdeel Zuid 2010 Inspraakverordening Stadsdeel Oud-Zuid 2006 Instructie voor de stadsdeelsecretaris Legesverordening stadsdeel Zuid 2011 Procedure opgave van specifieke kosten van de leden van het Dagelijks Bestuur Regeling behandeling bezwaren Stadsdeel Oud-Zuid Regeling budgetbeheer stadsdeel Zuid Reglement van orde stadsdeel Zuid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid Subsidieverordening duurzame energietechnieken & energiebesparing Uitvoeringsinstructie klachtenregeling Amsterdam Oud Zuid 2004 Uitvoeringsinstructie klachtenregeling stadsdeelraad Oud-Zuid Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen betreffende stadsdeel Amsterdam Zuid Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2011 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil stadsdeel Zuid 2011 Verordening ambtelijke bijstand stadsdeel Zuid Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Oud-Zuid Verordening op de fractieondersteuning stadsdeel Zuid Verordening op de raadscommissies Stadsdeel Zuid Verordening op de rechtspositie van raadsleden en commissieleden van stadsdeel Zuid Verordening op de rekeningcommissie stadsdeel Zuid Verordening op het burgerinitiatief en het referendum Stadsdeel Oud-Zuid Verordening Precariobelasting Zuid 2011 Verordening voorzieningen leden van het Dagelijks Bestuur, Raadsleden en Bijzondere Commissieleden 2007

10 Amsterdam - Oud Zuid Heffingsverordening marktgelden stadsdeel Oud Zuid 2010 Marktreglement Albert Cuyp 2009 Planschaderegeling Regeling Adviescommissie voor de kunst 2004 Regeling Ouderenadviesraad 2006 Reglement Adviescommissie Albert Cuyp Reglement Adviescommissie monumentale houtopstanden Subisidieverordening groene daken en gevels Stadsdeel Oud-Zuid Subsidieverordening Buurtfietsenstallingen Oud-Zuid Subsidieverordening Fonds Woningonttrekking Amsterdam Oud Zuid 2005 Subsidieverordening particuliere monumentale houtopstanden Amsterdam Oud Zuid 2002 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Oud-Zuid 2009 Verordening kinderopvang Amsterdam Oud Zuid Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Stadsdeel Oud-Zuid Verordening op de wijkbudgetten Oud-Zuid Verordening op het parkeerfonds Stadsdeel Oud-Zuid 2009 Verordening peuterspeelzaalwerk Oud Zuid 2008 Amsterdam - Zuideramstel Gebruiksverordening Stadsdeel Zuideramstel 2000 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade stadsdeel Zuideramstel Staanplaatsgeldenverordening Zuideramstel 2010 Subsidieverordening afmeervoorzieningen woonboten Subsidieverordening groene daken en gevels Stadsdeel Zuideramstel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Zuideramstel 2009 Verordening peuterspeelzaalwerk Zuideramstel 2008 Amsterdam - Zuidoost Algemene Subsidieverordening Amsterdam Zuidoost 2006 Beheersverordening begraafplaats Driemond 2004 Bomenverordening Zuidoost 2005 Controleverordening van het stadsdeel Zuidoost Heffingsverordening begraafplaats Driemond 2004

11 Heffingsverordening marktgelden 1995 Inspraakverordening Amsterdam Zuidoost Legesverordening 2000 Monumentenverordening Amsterdam Zuidoost 2002 Nadere regels krachtens art. 8 van de Verordening Kinderopvang Zuidoost 2002 Reglement behandeling bezwaar- en beroepschriften Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van het stadsdeel Zuidoost Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil stadsdeel Zuidoost 2005 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (artikel 33 Gemeentewet) Verordening Bestuurscommissie Sirius Verordening Kinderopvang Zuidoost 2002 Verordening Leerlingenvervoer Stadsdeel Zuidoost Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Amsterdam stadsdeel Zuidoost 2007 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het Stadsdeel Zuidoost Verordening op de commissie voor welstand en monumenten Amsterdam Zuidoost 2006 Verordening op de Raadscommissies van het Stadsdeel Zuidoost Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie van het stadsdeel Zuidoost (art. 212 Gemeentewet) Verordening peuterspeelzaalwerk 2008 Verordening Precariobelasting Amsterdam Zuidoost 2002 Verordening rechtspositie leden dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Verordening Rekeningencommissie Amsterdam Zuidoost Verordening Rekenkamer Amsterdam Zuidoost Verordening Samenlevingsopbouw Amsterdam Zuidoost Verordening Winkeltijden Amsterdam Zuidoost

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting. Aanbevelingen. 11 februari 2009 RA0934144

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting. Aanbevelingen. 11 februari 2009 RA0934144 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Reinigingsrecht voor ondernemers Gemeente Amsterdam Stadsdelen De Baarsjes, Centrum, Geuzenveld-Slotermeer, Amsterdam-Noord, Oost/Watergraafsmeer, Osdorp, Oud-West, Oud-Zuid,

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

Normenkader gemeente Zoeterwoude

Normenkader gemeente Zoeterwoude Normenkader gemeente Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Bestuursondersteuning Gedragscode bestuurlijke integriteit wethouders en burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009 Programma s/ producten 1. Burgers en bestuur Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Wet uniforme

Nadere informatie

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2010 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Rechtspositiebesluit raadsen

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht Normenkader 2013, lokale verordeningen Citeertitel Officiële naam regeling / Intitulé 1 Afvalstoffenverordening Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen,

Nadere informatie

Convenant. tussen. De corporaties. Portefeuillehouders Bouw en Woningtoezicht van de Gemeente Amsterdam.

Convenant. tussen. De corporaties. Portefeuillehouders Bouw en Woningtoezicht van de Gemeente Amsterdam. . Convenant tussen De corporaties en Portefeuillehouders Bouw en Woningtoezicht van de Gemeente Amsterdam. Asbestverwijdering bij mutatie en klachtenonderhoud Paraplusloopvergunning Ondergetekenden: Gemeente

Nadere informatie

Week 51 19-12-2012. Aangevraagde omgevingsvergunningen 1. Overtoom 230 Hs, 1054 HZ: interne verbouwing met constructieve ingreep, OLO 659581.

Week 51 19-12-2012. Aangevraagde omgevingsvergunningen 1. Overtoom 230 Hs, 1054 HZ: interne verbouwing met constructieve ingreep, OLO 659581. Aanvraag voor een omgevingsvergunning, activiteit vellen (kappen) Van Oldenbarneveldtstraat 70hs: het vellen van een boom (prunus stam zonder takken) die geheel overgroeid is met hedera en er de kans op

Nadere informatie

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT Aan de Concerndirecteur Groningen lijnverantwoordelijk voor de dienst Ruimtelijke ordening en economische zaken wordt opgedragen de uitoefening van de volgende werkzaamheden: ALGEMEEN Uitvoering Wet Basisregistraties

Nadere informatie

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen Programma Omschrijving Onderdeel Externe wetgeving Interne regelgeving Algemene wetgeving Grondwet Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2014 Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Beleidsterrein Littenseradiel titel document Vastgesteld door Aard regeling

Beleidsterrein Littenseradiel titel document Vastgesteld door Aard regeling Algemeen Burgerlijk Wetboek Bovengemeentelijk Wet Algemeen Gemeentewet Bovengemeentelijk Wet Algemeen Besluit Begroting en Verantwoording Bovengemeentelijk Besluit Algemeen Algemene Wet Bestuursrecht Bovengemeentelijk

Nadere informatie

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 Deze inventarisatie is tot stand gebracht op basis van: GRIJS GEARCEERDE BELEIDSVELDEN VALLEN BUITEN DE SCOOP

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2005

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 De Amsterdamse Burgermonitor 2005 november 2005 Samenvatting van de resultaten Een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid, maar ook een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische

Nadere informatie

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling

Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling INHOUD DEFINITIES 3 CANONHERZIENING EINDE TIJDVAK, ALGEMENE BEPALINGEN 1915 5 1 Waarom canonherziening? 5 2 Wat

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 Bijlage 1A: 15IT000253 NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 RECHTMATIGHEIDSTOETSING ACCOUNTANT (VERPLICHT) Versiedatum 1 Beleid aanwijzen belastingschuldige watersysteemheffing en de zuiveringsheffing

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM 1. Inleiding Commissie Middelen 31-10-2013 Bijlage BIJ13.0939 bij casenummer AB13.00635 Behoort bij RV2013.053 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2012

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2012 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2012 geïnventariseerd oktober 2012 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober 2013 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

BEKENDMAKING MANDAATBESLUITEN GEMEENTE AMSTERDAM. de Directeur van de Rve Personeel en Organisatieadvies brengt ter algemene kennis,

BEKENDMAKING MANDAATBESLUITEN GEMEENTE AMSTERDAM. de Directeur van de Rve Personeel en Organisatieadvies brengt ter algemene kennis, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 26350 3 maart 2016 BEKENDMAKING MANDAATBESLUITEN GEMEENTE AMSTERDAM Gelet op Artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht, de Directeur van de Rve

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam

Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam Projectnummer: 9159 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Mara van Laaren Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Winkelen in Amsterdam 2009-2010

Winkelen in Amsterdam 2009-2010 2009-2010 Projectnummer: 10025 Drs. T. Fedorova Drs. L. Bicknese Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0333 Fax 020 251 0444 t.fedorova@os.amsterdm.nl

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:...

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade (aanvraagformulier ex artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht) In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld dat burgers onder bepaalde voorwaarden

Nadere informatie

ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2007 (INTERNE REGELGEVING) / VERSIE 18.02.2008

ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2007 (INTERNE REGELGEVING) / VERSIE 18.02.2008 ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2007 (INTERNE REGELGEVING) / VERSIE 18.02.2008 Inspraakverordening gemeente Kerkrade 2004, Vastgesteld d.d. 17.12.2003 Verordening behandeling bezwaarschriften en externe

Nadere informatie

Tarieven in Zaanstad. juli 2007. Rekenkamer Zaanstad

Tarieven in Zaanstad. juli 2007. Rekenkamer Zaanstad Tarieven in Zaanstad juli 2007 Rekenkamer Zaanstad Gemeentelijke tarieven in Zaanstad juli 2007 Voorwoord Aan de leden van de gemeenteraad van Zaanstad Hierbij heb ik het genoegen u ons onderzoek naar

Nadere informatie

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling 3. Maatschappelijke, BUHA en Fysieke Nr. mandaat Omschrijving bevoegdheid Mandans Mandataris Voorschriften/ opmerkingen 3.1 Maatschappelijke (MO) 3.1.1 Het namens de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente

Nadere informatie

ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2013 (INTERNE REGELGEVING)

ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 2013 (INTERNE REGELGEVING) bijlage bij het controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 03 van de gemeente Kerkrade ACTUALISATIE RECHTMATIGHEIDSKADER 03 (INTERNE REGELGEVING) Sector Bevoegd Omschrijving Relevant

Nadere informatie

Subsidiëring welzijnsinstellingen

Subsidiëring welzijnsinstellingen Subsidiëring welzijnsinstellingen februari 2006 Rekenkamer Amsterdam Subsidiëring welzijnsinstellingen februari 2006 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 13 1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0421

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Achter de voordeur in Amsterdam

Achter de voordeur in Amsterdam Achter de voordeur in Amsterdam Deel II ONDERZOEKSRAPPORT EN BIJLAGEN 1 2 Leeswijzer Voor u ligt deel II (het Onderzoeksrapport en de bijlagen) van het rapport van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (

Nadere informatie

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen.

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-19313 gemeente Lelystad * Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2,6.3 Financiën

Nadere informatie

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 In het navolgende overzicht wordt een inventarisatie gegeven van de -in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente relevante algemene

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2007

Publicaties Stadsdeelbestuur 2007 Publicaties Stadsdeelbestuur 2007 Stadsdeelraad Besluiten 6 december 2006-5 Besluit over Toelichting te vinden in Tarieventabel 2008 behorende bij de Verordening Marktgelden 2005 stadsdeel Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE HARDENBERG Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag om tegemoetkoming

Nadere informatie

Omzien en verstandig verder

Omzien en verstandig verder Omzien en verstandig verder Zelfevaluatie Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam 2 juli 2009 2 Voorwoord Geachte leden van de klankbordgroep Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (RSA), Met genoegen bied ik u hierbij

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2014 ter kennis aan de raad op 22 september 2014 bijgewerkt t/m augustus 2014 In dit navolgende overzicht

Nadere informatie

Verordening op de stadsdelen

Verordening op de stadsdelen Verordening op de stadsdelen (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-2-2009) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp gemeente Amsterdam Verordening

Nadere informatie

Beslissen op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter

Beslissen op een verzoek om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter A-ALGEMENE ZAKEN Nr. Werkzaamheid betreffende: Verordening/wet: Te mandateren aan: Ondermandaat verleend aan: A1 Het verlenen, ontheffen, weigeren, intrekken, wijzigen, stellen van voorschriften of voorwaarden,

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5. Doetinchem, 28 november 2012 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012. Belastingverordeningen 2013 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.5 ALDUS VASTGESTELD 6 DECEMBER 2012 Belastingverordeningen 2013 Voorstel: de belastingverordeningen 2013 vaststellen. Door de jaarlijks terugkerende begrotingsbehandelingen

Nadere informatie

Homoseksuelen in Amsterdam

Homoseksuelen in Amsterdam Homoseksuelen in Amsterdam Projectnummer 9150 In opdracht van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Marlon Nieuwenhuis drs. Marcel Janssen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

Fact sheet. Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants. Amsterdam grootste horecacentrum van Nederland. nummer 2 maart 2005

Fact sheet. Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants. Amsterdam grootste horecacentrum van Nederland. nummer 2 maart 2005 Fact sheet nummer 2 maart 2005 Horeca in Amsterdam: minder cafés, meer restaurants De oer-hollandse snackbar en het traditionele café zijn steeds minder in trek. Landelijk is hun aantal de laatste tien

Nadere informatie

De Amsterdamse Belastinggids ondernemers

De Amsterdamse Belastinggids ondernemers De Amsterdamse Belastinggids ondernemers Bijlmerplein 395 Amsterdam 10 postbus 23475 1100 DZ Amsterdam www.dienstbelastingen.amsterdam.nl algemeen@dbga.amsterdam.nl van Amsterdammers voor Amsterdam Gemeente

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN ROTTERDAMSEBAAN 2014:

GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN ROTTERDAMSEBAAN 2014: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijswijk. Nr. 69895 2 december 2014 GEMEENSCHAPPELIJKE VERORDENING NADEELCOMPENSATIE, PLANSCHADETEGEMOETKOMING EN SCHADEVERGOEDING VOOR ONRECHTMATIGE HANDELINGEN

Nadere informatie

Vergadering Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost 15 maart 2011 Def verslag

Vergadering Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost 15 maart 2011 Def verslag Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost Vergadering Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost 15 maart 2011 Def verslag Aanvang 10:00 Locatie DAPPERZAAL Aanwezig Fatima Elatik, Lieke Thesingh, Thijs Reuten, Jeroen van

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN,

GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRYSLÂN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONINGIN IN DE PROVINCIE FRYSLÂN, Uitgegeven: 2 april 2010 2010, no. 32 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 23 maart 2010 (nr 883832), houdende verlening van mandaat en machtiging aan het Dagelijks

Nadere informatie

Met een energiezuinige winkel klaar voor de toekomst! PGGM overleg 15 april 2010

Met een energiezuinige winkel klaar voor de toekomst! PGGM overleg 15 april 2010 Met een energiezuinige winkel klaar voor de toekomst! PGGM overleg 15 april 2010 Agenda 1. Beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2. Energiebesparing in winkels 3. Convenant Energiebesparing in

Nadere informatie

Normenkader 2011 Pagina 1/8 30 augustus 2011

Normenkader 2011 Pagina 1/8 30 augustus 2011 Normenkader 2011 Van een gemeente wordt verwacht dat aan de accountant een volledig overzicht van de relevante wet- en regelgeving wordt gegeven, het zogenaamde normenkader. Het college is primair verantwoordelijk

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Bos en Lommer en Zuidoost

Schuldhulpverlening in Bos en Lommer en Zuidoost Schuldhulpverlening in Bos en Lommer en Zuidoost oktober 2007 Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam Schuldhulpverlening in Bos en Lommer en Zuidoost oktober 2008 Rekenkamer Stadsdelen

Nadere informatie

Inleiding Op 1 januari 2010 dient de regelgeving van Arcen en Velden en Venlo geharmoniseerd te worden ten behoeve van de nieuwe gemeente Venlo.

Inleiding Op 1 januari 2010 dient de regelgeving van Arcen en Velden en Venlo geharmoniseerd te worden ten behoeve van de nieuwe gemeente Venlo. Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwe rp Harmonisatie van de regelingen van Arcen en Velden en van Venlo raadsnummer 2010 5 bijlage(n) 1 (verordeningen liggen ter inzage) datum collegevergadering 15 december

Nadere informatie

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs

Fact sheet. dat de segregatie in het voortgezet onderwijs Fact sheet nummer 4 juni 2010 Segregatie in het voortgezet onderwijs In Amsterdam worden de zwarte middelbare scholen steeds zwarter en de witte steeds witter. Hoe komt dat? Niet alleen doordat allochtone

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

003. Verordening advisering planschade

003. Verordening advisering planschade 003. Verordening advisering planschade Inhoudsopgave 003. Verordening advisering planschade... 2 Raadsvoorstel verordening planschade... 3 003. Verordening advisering planschade 003. Verordening advisering

Nadere informatie

Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente Roermond.

Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente Roermond. Concept Controleprotocol voor de accountantscontrole op dejaarrekening 2013 van de Gemeente. Inleiding Voor u ligt hiet Controleprotocol 2013. Op verzoek van hiet Auditcomité is het opstellen en het vaststellen

Nadere informatie

De Amsterdamse Belastinggids particulieren

De Amsterdamse Belastinggids particulieren De Amsterdamse Belastinggids particulieren 10 Gemeente Bijlmerplein 395 Amsterdam postbus 23475 1100 DZ Amsterdam www.dienstbelastingen.amsterdam.nl algemeen@dbga.amsterdam.nl van Amsterdammers voor Amsterdam

Nadere informatie

Postcode AantalNetto AantalBruto WijkOmschrijving 10110101 390 587 Amsterdam-Centrum / AMSTERDAM 10110103 375 485 Amsterdam-Centrum / AMSTERDAM

Postcode AantalNetto AantalBruto WijkOmschrijving 10110101 390 587 Amsterdam-Centrum / AMSTERDAM 10110103 375 485 Amsterdam-Centrum / AMSTERDAM Postcode AantalNetto AantalBruto WijkOmschrijving 10110101 390 587 Amsterdam-Centrum / AMSTERDAM 10110103 375 485 Amsterdam-Centrum / AMSTERDAM 10110104 235 462 Amsterdam-Centrum / AMSTERDAM 10110106 505

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie In dit hoofdstuk komen de interesse en participatie van Amsterdammers in de politiek aan bod. 2014 was in dat opzicht een boeiend jaar, met drie verkiezingen en belangrijke verschuivingen

Nadere informatie

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb000160 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen

NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen NORMENKADER 2013 GEMEENTE DIEMEN Algemeen Gemeentewet. Verordening ex art 212, financieel beleid, beheer en inrichting financiële organisatie, Verordening ex art 213, controleverordening, Verordening ex

Nadere informatie

Bijlage: Schema s, Tabellen, Grafieken en Kaarten

Bijlage: Schema s, Tabellen, Grafieken en Kaarten Bijlage: Schema s, Tabellen, Grafieken en Kaarten A Schema s B Tabellen C Grafieken D Kaarten A Schema s Cluster Groentypen 1. Volkstuinen en sportparken Volkstuincomplexen, schoolwerktuinen, nutstuinen

Nadere informatie

Fact sheet Amsterdamse horeca: opmars restaurants Groei van de oppervlakte, vestigingen en werkzame personen in de horeca in Amsterdam, 2002-2007

Fact sheet Amsterdamse horeca: opmars restaurants Groei van de oppervlakte, vestigingen en werkzame personen in de horeca in Amsterdam, 2002-2007 Fact sheet nummer 1 april 2008 Amsterdamse horeca: opmars restaurants Door de aantrekkende economie en het verbeterde consumentenvertrouwen laat de horecasector sinds 2005 een omzetstijging zien. Het mooie

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borger-Odoorn 2010.

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borger-Odoorn 2010. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Borger-Odoorn 2010. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag

Nadere informatie

Normenkader waterschap Vechtstromen

Normenkader waterschap Vechtstromen Normenkader waterschap Vechtstromen versie: 18 januari 2014 2 9 Normenkader waterschap Vechtstromen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Rechtmatigheid... 4 1.2 Normenkader - procedureel... 4 1.3 Normenkader

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 25 NOVEMBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT:

College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden BESLUIT: College van burgemeester en Wethouders van gemeente De Wolden Gelet op artikel 160 van de gemeentewet; BESLUIT: de navolgende verordening: de Subsidieverordening Energiebesparing gemeente De Wolden vast

Nadere informatie

Staringstraat 9-K te Amsterdam

Staringstraat 9-K te Amsterdam Staringstraat 9-K te Amsterdam Vraagprijs 350.000,- k.k. Amsterdam Staringstraat 9-K Vraagprijs: 350.000,-- k.k. Aanvaarding: in overleg, kan spoedig Thuis in de regio. Heerlijk lichte woning op een zeer

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/purmerend/3420.. pagina 1 van 8 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Purmerend Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Stille gebieden in de stad

Stille gebieden in de stad Project 7277 In opdracht van de dienst Milieu en Bouwtoezicht ir. Hester Booi dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9474 Fax 020 527 9595

Nadere informatie

MANDAATREGISTER 29 oktober 2014

MANDAATREGISTER 29 oktober 2014 MANDAATREGISTER 29 oktober 2014 behorende bij het besluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Nieuw-West d.d. 27 maart 2014 wijzigingen: 7 april 2014, 29 oktoberr 2014 Bevoegdheden

Nadere informatie

Iedereen telt. Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving

Iedereen telt. Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving Iedereen telt Persoonlijke zorg in een huiselijke omgeving Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan ouderen, mensen met een verstandelijke handicap, en anderen die om welke reden

Nadere informatie

Winkelen in Amsterdam 2005-2006

Winkelen in Amsterdam 2005-2006 2005-2006 Project: 6025 drs. T. Fedorova drs. J. Slot Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9527 Fax 020 527 9595 t.fedorova@os.amsterdam.nl www.os.amsterdam.nl

Nadere informatie

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400.

8. Ambtenarenwet Fiscale wetgeving Sociale verzekeringswetten CAR/UWO. 9. idem Bezoldigings-besluit Aanwezig Bezoldigingsverordening ± 4.400. BIJLAGE 1 fin/2012/310 1.Inleiding In kader van de rechtmatigheidcontrole van de accountant kan het verordeningenbestand van de gemeente worden ingedeeld in twee gedeelte: verordeningen, die van belang

Nadere informatie

Gemeenteraad 19 december 2013

Gemeenteraad 19 december 2013 Gemeenteraad 19 december 2013 Aanvang: 14.00 uur Locatie: Gemeentehuis Raadhuisplein 1 (raadszaal), ingang Vreding 5 te Emmen A stukken Nr. 1 Opening en vaststelling agenda 2 Vragenhalfuur 3a RA13.0104

Nadere informatie

Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad

Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad Project: 5083 In opdracht van: Bureau Parkstad dr. W. Bosveld drs. S. Crok drs. K. Klein Wolt drs. D. Ponsen drs. J. Slot L. Wiewel Weesperstraat 79 Postbus

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 12 en 13 juni 2013

Voordracht voor de raadsvergadering van 12 en 13 juni 2013 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 12 en 13 juni 2013 Jaar 2013 Publicatiedatum 5 juni 2013 Agendapunt 6 Datum besluit B&W 7 mei 2013 Onderwerp Vaststellen van een verordening tot wijzigen

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

CE Delft. Rapport. Delft, januari 2008. L.M.L. (Lonneke) Wielders. milieu, en technologi. .nl. Besloten Vennootschap. KvK 27251086

CE Delft. Rapport. Delft, januari 2008. L.M.L. (Lonneke) Wielders. milieu, en technologi. .nl. Besloten Vennootschap. KvK 27251086 Op CE Delft lossingen CE Delft voor Oplossingen milieu, economi voore milieu, en technologi economiee en technologie Oude Delft 180 Oude 2611 Delft HH 180 Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015

Nadere informatie

Erfpacht in Amsterdam. Meest gestelde vragen

Erfpacht in Amsterdam. Meest gestelde vragen Erfpacht in Amsterdam Meest gestelde vragen INHOUD INLEIDING 5 VRAGEN OVER ERFPACHT 7 1 Wat is erfpacht? 7 2 Waarom erfpacht in Amsterdam? 7 3 Hoeveel brengt erfpacht de gemeente op? 8 4 Wat doet de gemeente

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Stadsdelen in cijfers

Stadsdelen in cijfers Stadsdelen in cijfers Stadsdelen in cijfers 2 COLOFON Verkrijgbaar bij Stadsboekwinkel Gemeentearchief, Amsteldijk 67, telefoon 020 572 0229 Stadsdrukkerij Amsterdam NV, Voormalige Stadstimmertuin 4-6,

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel II: Soorten regelgeving IPM Decentrale Regelgeving Versie 4.0, Augustus 2008 ICTU / Overheid heeft Antwoord Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den

Nadere informatie

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING INZAKE TEGEMOET- KOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE EINDHOVEN 2011

PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING INZAKE TEGEMOET- KOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE EINDHOVEN 2011 PROCEDUREVERORDENING VOOR ADVISERING INZAKE TEGEMOET- KOMING IN PLANSCHADE GEMEENTE EINDHOVEN 2011 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvrager: degene die een aanvraag

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008

Fact sheet. Verkeersveiligheid 1957-2007. nummer 3 augustus 2008 Fact sheet nummer 3 augustus 28 Verkeersveiligheid 1957-27 Hoewel het aantal weggebruikers jaarlijks toeneemt, is het aantal verkeersslachtoffers in Amsterdam het afgelopen decennium sterk gedaald. De

Nadere informatie

Procedureverordening planschade Arnhem 2011

Procedureverordening planschade Arnhem 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

Nadere informatie

Wijziging samenwerking grootstedelijk project Zuidas.

Wijziging samenwerking grootstedelijk project Zuidas. Gemeenteblad raadsbesluit afd. 3A nr. 197/490 Wijziging samenwerking grootstedelijk project Zuidas. De Gemeenteraad van Amsterdam, Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 9 oktober 2003

Nadere informatie

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid

Normenkader 2015 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard ten behoeve van de financiële rechtmatigheid Algemeen Algemene wet bestuursrecht (artikelen 5:25, 5:31d t/m 5:39, titel 4.2 (subsidies) en 4.4 (bestuurlijke geldschulden) van hoofdstuk 4) Besluit proceskosten bestuursrecht (art.2) Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Bijlage 1: Adressen van erkende adviseurs inzake planschade en risicoanalyse

Bijlage 1: Adressen van erkende adviseurs inzake planschade en risicoanalyse Bijlage 1: Adressen van erkende adviseurs inzake planschade en risicoanalyse Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 410, 2130 AK HOOFDDORP Bezoekadres: Polarisavenue 15, 2132 JH Hoofddorp tel. 023-533

Nadere informatie