Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Leeswijzer overzicht De verordeningen die strafbepalingen bevatten zijn in blauw opgenomen. De verordeningen die anderszins bestuursrechtelijk worden gehandhaafd zijn rood gekleurd. De peildatum van het overzicht is 6 juli Amsterdam - Centrum Algemene regels voor het plaatsen van afvalbakken en asbakken in de openbare ruimte Algemene Subsidieverordening stadsdeel Centrum 2008 Financiële verordening van het stadsdeel Centrum 2008 Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing Erfgoedverordening stadsdeel Centrum Garageverordening Centrum 2005 Inspraakverordening Stadsdeel Amsterdam-Centrum Kapverordening Centrum 2010 Legesverordening 2011 Nadere regels voor plantenbakken en gevelbanken bij particulieren in stadsdeel Centrum Nadere regels voor winkeluitstallingen en reclameborden in stadsdeel Centrum Precariobelastingverordening stadsdeel Amsterdam Centrum 2006 Procedureverordening voor advisering in planschade voor stadsdeel Centrum 2009 Regeling op de fractieondersteuning 2011 Regeling voorzieningen leden stadsdeelbestuur 2011 Regeling Werkwijze Subsidie Funderingsherstel Warmoesstraat en omgeving Subsidieverordening Beter Funderen stadsdeel Centrum Subsidieverordening Fonds Woningontrekking Binnenstad Amsterdam 1994 Subsidieverordening groene daken stadsdeel Centrum Subsidieverordening Kleine Welstand 2008 Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing stadsdeel Centrum 2005 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil 2011 Verordening ambtelijke bijstand stadsdeelraadsleden Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Verordening Marktgelden 2009 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Amsterdam-Centrum Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Amsterdam-Centrum

2 Verordening op de commissie voor Welstand en Monumenten voor het stadsdeel Amsterdam-Centrum Verordening op het burgerinitiatief en het referendum Stadsdeel Amsterdam Centrum Verordening Peuterspeelzaalwerk stadsdeel Centrum Verordening Rekenkamer Amsterdam Centrum Verordening Wet kinderopvang Amsterdam-Centrum Voorschriften ex art. 43 der Woningwet voor de oude stad Nieuw-West Bijzondere Subsidieregeling Groene Daken Stadsdeel Nieuw-West Erfgoedverordening Nieuw-West 2010 Heffingsverordening markt- en staanplaatsgelden 2011 stadsdeel Nieuw-West Klachtenregeling stadsdeel Nieuw-West 2010 Legesverordening 2011 stadsdeel Nieuw-West Precariobelastingverordening 2011 stadsdeel Nieuw-West Reglement Sportadviesraad Nieuw-West Reglement van orde van de deelraad Nieuw-West Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2010 stadsdeel Nieuw-West Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil stadsdeel Nieuw-West 2011 Verordening bezwaarschriftencommissie Nieuw-West Verordening inhoudende instructie griffier stadsdeel Nieuw-West Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Nieuw-West Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Verordening op de rekeningcommissie stadsdeel Nieuw-West Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie van het stadsdeel Nieuw-West Amsterdam - Geuzenveld-Slotermeer Algemene subsidieverordening stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 2010 Bomenverordening Geuzenveld-Slotermeer 2009 Procedureregeling planschadevergoeding Geuzenveld-Slotermeer 2005 Tarievenlijst Sportaccommodaties Geuzenveld-Slotermeer Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 2009 Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Verordening Peuterspeelzaalwerk Verordening Wet Kinderopvang Geuzenveld-Slotermeer

3 Amsterdam - Osdorp Algemene subsidieverordening stadsdeel Osdorp 2010 Bijzondere subsidieregeling Bewonersondersteuning en -initiatieven 2010 Bijzondere subsidieregeling Culturele Activiteiten 2010 Bijzondere subsidieregeling Initiatieven Sportverenigingen 2010 Bijzondere subsidieregeling Jeugdsport 2010 Bijzondere subsidieregeling Jongereninitiatieven 2010 Bijzondere subsidieregeling Trainingsfaciliteiten Osdorpse Topsport 2010 Bomenverordening Osdorp Inspraakverordening stadsdeel Osdorp 2003 Procedureregeling planschadevergoeding Procedureverordening stadsdeel Osdorp voor advisering tegemoetkoming in planschade Referendumverordening Osdorp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Osdorp 2009 Uitvoeringsregeling klachtenbehandeling stadsdeel Osdorp Verordening geldelijke voorzieningen externe commissieleden Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Osdorp Verordening op het burgerinitiatief Osdorp Verordening peuterspeelzaalwerk stadsdeel Osdorp 2008 Verordening Rechtspositie DB-leden, deelraads- en commissieleden 2009 Amsterdam - Slotervaart Algemene subsidieverordening stadsdeel Slotervaart 2010 Controleverordening gemeente Amsterdam Kapverordening Stadsdeel Slotervaart Procedureverordening planschade Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel Slotervaart 2009 Verordening deelneming in rechtspersonen Verordening Huisvestingsvoorzieningen Primair Onderwijs Amsterdam 2006, stadsdeel Slotervaart Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Slotervaart Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten Slotervaart/Overtoomse Veld Verordening op de commissie voor Welstand en Monumenten voor het stadsdeel Slotervaart Verordening op de Jongerenadviesraad Slotervaart 2008 Verordening op de Ouderenadviesraad Slotervaart/Overtoomse Veld 2003 Verordening peuterspeelzaalwerk stadsdeel Slotervaart

4 Verordening rekeningencommissie Slotervaart/Overtoomse Veld 2003 Verordening Uitvoering Wet kinderopvang Stadsdeel Slotervaart 2005 Amsterdam - Noord Algemene subsidieverordening Amsterdam-Noord 2007 Bomenverordening Amsterdam-Noord Heffingsverordening Begraafplaatsen 2011 INSPRAAKVERORDENING AMSTERDAM-NOORD 2007 Legesverordening 2011 Monumentenverordening Amsterdam-Noord partiële Huisvestingsverordening stadsdeel Amsterdam-Noord Precarioverordening 2011 Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing stadsdeel Noord Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht Bedrijven Stadsdeel Amsterdam Noord 2011 Verordening Ambtelijke Bijstand 2003 Verordening art. 212 Gemeentewet Verordening bestuurscommissie voor het Openbaar Primair Onderwijs in Stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening burgerinitiatief Verordening eremedaille Verordening Huisvestingsvoorzieningen Primair Onderwijs 2006 stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening Indieningsbescheiden voor Vrijstelling van een Bestemmingsplan 2000 Verordening Marktgelden 2011 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Amsterdam-Noord 2007 Verordening onderzoeken doelmatigheid en Verordening op de algemene begraafplaats en de kerkhoven in het stadsdeel Verordening op de fractieondersteuning Verordening op de raadscommissies van het stadsdeel Amsterdam-Noord 2007 Verordening op de Rekenkamercommissie van stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening op het parkeerfonds Stadsdeel Noord Verordening peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie Amsterdam-Noord Verordening rechtspositie leden van het dagelijks bestuur, raadsleden en commissieleden Amsterdam-Noord Verordening schadeverzoeken op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verordening tot wijziging van de verordening wijziging drempelbedrag Verordening Wet Kinderopvang Amsterdam Noord

5 Amsterdam - Oost Algemene subsidieverordening Stadsdeel Oost Beheerreglement Dappermarkt 2010 Bevoegdhedenregeling Stadsdeel Oost Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2011 Heffingsverordening marktgelden 2011 Stadsdeel Oost Inspraakverordening Stadsdeel Oost Klachtenregeling Stadsdeel Oost Legesverordening 2011 Stadsdeel Oost Privaatrechtelijke tarieventabel 2011 Stadsdeel Oost Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Stadsdeel Oost 2010 Regeling voorzieningen leden Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost Regeling voorzieningen raads- en commissieleden Stadsdeel Oost Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Stadsdeel Oost Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost Subsidieverordening duurzame energietechnieken en energiebesparing 2010 Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen betreffende Stadsdeel Oost Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Stadsdeel Oost 2011 Verordening ambtelijke bijstand Stadsdeel Oost Verordening commissie bezwaarschriften Stadsdeel Oost Verordening ereteken Stadsdeel Oost Verordening fractieondersteuning Stadsdeel Oost Verordening inhoudende instructie griffier Stadsdeel Oost Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen en voorschoolse educatie Stadsdeel Oost Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van Stadsdeel Oost Verordening op de commissie voor welstand en monumenten Stadsdeel Oost Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil Stadsdeel Oost 2011 Verordening op de raadscommissies Stadsdeel Oost Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie Stadsdeel Oost Verordening Rekeningcommissie Stadsdeel Oost Verordening subsidiëring fietsenstallingen Stadsdeel Oost 2010 Amsterdam - Oost/Watergraafsmeer Beheersverordening De Nieuwe Ooster 2010 Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 2000 Controleverordening Stadsdeel Oost Watergraafsmeer

6 Garageverordening Oost-Watergraafsmeer Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2010 Monumentenverordening Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Precarioverordening van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 2009 Precarioverordening van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 2010 Subsidieverordening stedelijke vernieuwing stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Oost-Watergraafsmeer 2009 Verordening bestuurlijke integriteit: de gedragscode raadsleden stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Verordening op de Ouderenadviesraad Oost/ Watergraafsmeer Verordening op het Bestuurlijk overleg migrantenorganisaties Verordening op het burgerinitiatief en het referendum stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam - Zeeburg Gedragscode Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zeeburg Gedragscode raadsleden Stadsdeel Zeeburg Intrekkingsverordening Marktreglement Biologische markt Van Eesterenlaan 2009 Monumentenverordening Stadsdeel Zeeburg 1996 Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing Stadsdeel Zeeburg 2003 Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Stadsdeel Zeeburg Verordening Burgerinitiatief Stadsdeel Zeeburg Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Stadsdeel Zeeburg Verordening precariobelasting Zeeburg 2010 Amsterdam - West Algemene Subsidieverordening stadsdeel West 2010 Financiële Verordening stadsdeel West Inspraakverordening Stadsdeel West Legesverordening West 2011 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade stadsdeel West 2010 Subsidieregeling groene daken en muren Stadsdeel West Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing Verordening algemene bezwaarschriftencommissie West Uitwerkingsbesluit parkeren West 2011 Verordening ambtelijke bijstand

7 Verordening fractieondersteuning Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Stadsdeel West Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reingingsrechten 2011 stadsdeel West Verordening op de rekeningcommissie 2010 Verordening op het burgerinitiatief Verordening precariobelasting West 2011 Verordening voorzieningen raadsleden en duoraadsleden Amsterdam - Bos en Lommer Bomenverordening Bos en Lommer 2010 Heffingsverordening marktgelden 2008 Monumentenverordening stadsdeel Bos en Lommer 2010 Parkeerfonds Bos en Lommer 1997 Reglement Adviescommissie Markt Bos en Lo Uitwerkingsbesluit parkeren Bos en Lommer 2011 Verordening Kindercentra 2003 VERORDENING PEUTERSPEELZAALWERK BOS EN LOMMER Verordening Wet Kinderopvang Stadsdeel Bos en Lommer Amsterdam - De Baarsjes Afvloeiingsregeling voor personeel van openbaar primair en (voortgezet) speciaal onderwijs Heffingsverordening Marktgelden 2001 Instellingsbesluit Commissie Welstand en Monumenten Dagelijks Bestuur stadsdeel De Baarsjes 2006 Klachtenregeling Stadsdeel De Baarsjes Marktreglement Vespuccimarkt 2001 Monumentenverordening stadsdeel De Baarsjes 2010 Regeling outplacement gewezen leden van het Dagelijks Bestuur Reglement subsidieverstrekking bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties 2010 stadsdeel De Baarsjes Subsidieregeling Beheergebied Mercatorplein/Jan Evertsenstraat e.o Subsidieregeling beheergebied Mercatorplein/Jan Evertsenstraat e.o. stadsdeel De Baarsjes 2004 Subsidieregeling Rolluiken De Baarsjes 2004 Subsidieregeling Stimulering Creatieve en Ambachtelijke Bedrijvigheid Chassébuurt in kleinschalige bedrijfsruimte Subsidieregeling vrijwilligersorganisatie Subsidieverordening Stadsvernieuwing De Baarsjes Uitvoeringregeling budgetsubsidies welzijn

8 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Stad Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel De Baarsjes 2011 Verordening kinderopvang Stadsdeel De Baarsjes Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel de Baarsjes Verordening peuterspeelzaalwerk Verordening ter bescherming van houtopstanden De Baarsjes 2010 Amsterdam - Oud-West Beheerreglement Ten Katemarkt 2010 Bomenverordening Stadsdeel Oud-West 2010 Monumentenverordening Oud-West 2010 Reclamerichtlijnen winkelstraten stadsdeel Oud-West 2004 Subsidieverordening Welzijn Stadsdeel Oud-West Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Oud-West Uitvoeringsregels ondernemersvergoedingen bedrijfspanden project Particuliere Woningverbetering Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2009 stadsdeel Oud-West Verordening Burgerinitiatief Verordening marktgelden 1998 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Oud-West (geldig vanaf ) Verordening peuterspeelzaalwerk Verordening subsidie buurtfietsenstallingen 2010 Amsterdam - Westerpark Bomenverordening Westerpark 2010 Monumentenverordening Westerpark 2010 Subsidieverordening Bijdragen aan Ondernemers in stedelijke vernieuwingsgebieden Subsidieverordening Buurtactiviteiten Subsidieverordening woningverbetering stadsdeel Westerpark Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Westerpark Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Westerpark 2011 Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam 2005, stadsdeel Westerpark Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Westerpark Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten Stadsdeel Westerpark Verordening op het Parkeerfonds Westerpark Verordening peuterspeelzaalwerk stadsdeel Westerpark Verordening voorzieningen leden stadsdeelbestuur

9 Verordening Wet Kinderopvang Westerpark Woningonttrekkingsverordening Stadsdeel Westerpark 2005 Amsterdam - Zuid Algemene subsidieverordening Stadsdeel Zuid Bevoegdhedenregeling stadsdeel Zuid Bijzondere Subsidieverordening isolatie woningen geluidsoverlast door horeca Stadsdeel Zuid Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2010 Erfgoedverordening stadsdeel Zuid 2010 Financiële verordening van het Stadsdeel Oud-Zuid Garageverordening Stadsdeel Zuid 2010 Inspraakverordening Stadsdeel Oud-Zuid 2006 Instructie voor de stadsdeelsecretaris Legesverordening stadsdeel Zuid 2011 Procedure opgave van specifieke kosten van de leden van het Dagelijks Bestuur Regeling behandeling bezwaren Stadsdeel Oud-Zuid Regeling budgetbeheer stadsdeel Zuid Reglement van orde stadsdeel Zuid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid Subsidieverordening duurzame energietechnieken & energiebesparing Uitvoeringsinstructie klachtenregeling Amsterdam Oud Zuid 2004 Uitvoeringsinstructie klachtenregeling stadsdeelraad Oud-Zuid Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen betreffende stadsdeel Amsterdam Zuid Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2011 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil stadsdeel Zuid 2011 Verordening ambtelijke bijstand stadsdeel Zuid Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Oud-Zuid Verordening op de fractieondersteuning stadsdeel Zuid Verordening op de raadscommissies Stadsdeel Zuid Verordening op de rechtspositie van raadsleden en commissieleden van stadsdeel Zuid Verordening op de rekeningcommissie stadsdeel Zuid Verordening op het burgerinitiatief en het referendum Stadsdeel Oud-Zuid Verordening Precariobelasting Zuid 2011 Verordening voorzieningen leden van het Dagelijks Bestuur, Raadsleden en Bijzondere Commissieleden 2007

10 Amsterdam - Oud Zuid Heffingsverordening marktgelden stadsdeel Oud Zuid 2010 Marktreglement Albert Cuyp 2009 Planschaderegeling Regeling Adviescommissie voor de kunst 2004 Regeling Ouderenadviesraad 2006 Reglement Adviescommissie Albert Cuyp Reglement Adviescommissie monumentale houtopstanden Subisidieverordening groene daken en gevels Stadsdeel Oud-Zuid Subsidieverordening Buurtfietsenstallingen Oud-Zuid Subsidieverordening Fonds Woningonttrekking Amsterdam Oud Zuid 2005 Subsidieverordening particuliere monumentale houtopstanden Amsterdam Oud Zuid 2002 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Oud-Zuid 2009 Verordening kinderopvang Amsterdam Oud Zuid Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Stadsdeel Oud-Zuid Verordening op de wijkbudgetten Oud-Zuid Verordening op het parkeerfonds Stadsdeel Oud-Zuid 2009 Verordening peuterspeelzaalwerk Oud Zuid 2008 Amsterdam - Zuideramstel Gebruiksverordening Stadsdeel Zuideramstel 2000 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade stadsdeel Zuideramstel Staanplaatsgeldenverordening Zuideramstel 2010 Subsidieverordening afmeervoorzieningen woonboten Subsidieverordening groene daken en gevels Stadsdeel Zuideramstel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Zuideramstel 2009 Verordening peuterspeelzaalwerk Zuideramstel 2008 Amsterdam - Zuidoost Algemene Subsidieverordening Amsterdam Zuidoost 2006 Beheersverordening begraafplaats Driemond 2004 Bomenverordening Zuidoost 2005 Controleverordening van het stadsdeel Zuidoost Heffingsverordening begraafplaats Driemond 2004

11 Heffingsverordening marktgelden 1995 Inspraakverordening Amsterdam Zuidoost Legesverordening 2000 Monumentenverordening Amsterdam Zuidoost 2002 Nadere regels krachtens art. 8 van de Verordening Kinderopvang Zuidoost 2002 Reglement behandeling bezwaar- en beroepschriften Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van het stadsdeel Zuidoost Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil stadsdeel Zuidoost 2005 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (artikel 33 Gemeentewet) Verordening Bestuurscommissie Sirius Verordening Kinderopvang Zuidoost 2002 Verordening Leerlingenvervoer Stadsdeel Zuidoost Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Amsterdam stadsdeel Zuidoost 2007 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het Stadsdeel Zuidoost Verordening op de commissie voor welstand en monumenten Amsterdam Zuidoost 2006 Verordening op de Raadscommissies van het Stadsdeel Zuidoost Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie van het stadsdeel Zuidoost (art. 212 Gemeentewet) Verordening peuterspeelzaalwerk 2008 Verordening Precariobelasting Amsterdam Zuidoost 2002 Verordening rechtspositie leden dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Verordening Rekeningencommissie Amsterdam Zuidoost Verordening Rekenkamer Amsterdam Zuidoost Verordening Samenlevingsopbouw Amsterdam Zuidoost Verordening Winkeltijden Amsterdam Zuidoost

Wijzigingen Matrix 2016 Europese regelgeving:

Wijzigingen Matrix 2016 Europese regelgeving: Wijzigingen Matrix 2016 Europese regelgeving: Geen wijzigingen Landelijke wetgeving Wet Specificatie Status Wet van 24 juni 2015, houdende regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel november 2014 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Programma 1 Bestuurszaken Verordening behandeling

Nadere informatie

Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole)

Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Overzicht algemeen verbindende voorschriften/verordeningen/regelingen van de gemeente Dongeradeel 2013 (t.b.v. normenkader rechtmatigheidscontrole) Verordening behandeling bezwaarschriften 2010 Financiële

Nadere informatie

Bijlage 1: Integraal overzicht verordeningen (toetsingskader)

Bijlage 1: Integraal overzicht verordeningen (toetsingskader) Bijlage 1: Integraal overzicht verordeningen (toetsingskader) Inhoudsopgave Toetsingskader Datum vaststelling Vervallen 1. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 26-10-2005 04-11-2009 25-10-2006

Nadere informatie

Belastingen. Eigendom. Openbare Werken

Belastingen. Eigendom. Openbare Werken Belastingen. Eigendom. Openbare Werken... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Bestuur/Administratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Buitenland... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Cultuur (natuur-zeden-onderscheidingen-

Nadere informatie

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2015

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2015 Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar Programma s/ Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit

Nadere informatie

Aanwijzen stadsdeelregelingen die tijdelijk van kracht blijven na 19 maart 2016(3B, 2016, 66)

Aanwijzen stadsdeelregelingen die tijdelijk van kracht blijven na 19 maart 2016(3B, 2016, 66) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 43811 11 april 2016 Aanwijzen stadsdeelregelingen die tijdelijk van kracht blijven na 19 maart 2016(3B, 2016, 66) Afdeling 3B Nummer 66 Publicatiedatum

Nadere informatie

Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer

Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer Normenkader gemeente Asten, geactualiseerd dd. 5 juni 2015 Normenkader gemeente Asten 2015 Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern van de gemeente Asten 1 Algemeen financieel middelenbeheer

Nadere informatie

normenkader jaarrekening 2015 gemeente Naarden

normenkader jaarrekening 2015 gemeente Naarden normenkader jaarrekening 2015 gemeente Naarden Programmaonderdelen Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Specifieke activiteit Algemeen financieel middelenbeheer Wetten en andere hogere regelgeving

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting. Aanbevelingen. 11 februari 2009 RA0934144

Rapport Gemeentelijke Ombudsman. Samenvatting. Aanbevelingen. 11 februari 2009 RA0934144 Rapport Gemeentelijke Ombudsman Reinigingsrecht voor ondernemers Gemeente Amsterdam Stadsdelen De Baarsjes, Centrum, Geuzenveld-Slotermeer, Amsterdam-Noord, Oost/Watergraafsmeer, Osdorp, Oud-West, Oud-Zuid,

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

BIJLAGE 1: NORMENKADER GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM RECHTMATIGHEID 2016

BIJLAGE 1: NORMENKADER GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM RECHTMATIGHEID 2016 BIJLAGE 1: NORMENKADER GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM RECHTMATIGHEID 2016 Programma s / 1. Bestuur (incl. ondersteunende processen) Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet

Nadere informatie

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren

* Algemene wet bestuursrecht fractieondersteuning. Inkopen en contractbeheer * EU-aanbestedingsregels * Mandateren en budgetteren Bijlage; inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole (normenkader 2014) Programma 0. Algemeen bestuur * Verordening op fractieondersteuning Bestuursorganen Bestuurlijke

Nadere informatie

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013

Bijlage A Normenkader rechtmatigheid Dinkelland 2013 Wonen Grondexploitatie Wet ruimtelijke ordening (WRO) Besluit op de ruimtelijke ordening Wet Administratieve Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) Wonen Straatnaamgeving Woonwagens Leegstandswet Woningwet Huurprijzenwet

Nadere informatie

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2014

Bijlage 2: Normenkader gemeente Gorinchem rechtmatigheid boekjaar 2014 Bijlage 2: Normenkader gemeente rechtmatigheid boekjaar 2014 Programma s/ Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Besluit

Nadere informatie

Normenkader gemeente Zoeterwoude

Normenkader gemeente Zoeterwoude Normenkader gemeente Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Programma 1 Bestuur en Burgerzaken Bestuursondersteuning Gedragscode bestuurlijke integriteit wethouders en burgemeester Gedragscode

Nadere informatie

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern

Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009. Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2009 Programma s/ producten 1. Burgers en bestuur Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Wet uniforme

Nadere informatie

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht

Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2010 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Rechtspositiebesluit raadsen

Nadere informatie

Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door:

Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door: Normenkader rechtmatigheidstoets 2015 Programma: Taak: Wetgeving extern: Regelgeving intern: Vastgesteld door: Veiligheid Bouwen Woningwet WRO (deels) Bouwbesluit Veiligheid Milieu Wet milieubeheer en

Nadere informatie

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken. Financieel. n.v.t. >200 laag ) 40 K&O verzekeringswetten

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken. Financieel. n.v.t. >200 laag ) 40 K&O verzekeringswetten Programma s/ producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Algemeen Bestuur Algemeen middelenbeheer Grondwet Verordening ex art 212: beleid, beheer en inrichting financiële organisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

Kaag en Braassem. Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Kaag en Braassem. Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Bezoekadres Westeinde 1, 2371 AS Roelofarendsveen X S m GEMEENTE Kaag en Braassem Postadres Postbus 1,2370 AA Roelofarendsveen T: (071) 332 72 72 E: info@kaagenbraassèm.nl w: www.kaagenbraassem.nl Aan

Nadere informatie

BCA/normenkader/wdl

BCA/normenkader/wdl gemeente WW w Oosterhout iiiii11iii min iiiiiiii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2.5^ JAN. 2016 Onderwerp Vaststelling rechtmatigheid normenkader Uw kenmerk Ons kenmerk BCA/normenkader/wdl 1015083424

Nadere informatie

Bijlage 1 Wet- en regelgeving tbv rechtmatigheidscontrole (Normenkader) Pagina 1

Bijlage 1 Wet- en regelgeving tbv rechtmatigheidscontrole (Normenkader) Pagina 1 Bijlage 1 Wet- en regelgeving tbv rechtmatigheidscontrole (Normenkader) Pagina 1 Bestuursorganen Gemeentewet Reglement van Orde voor de raad Reglement van Orde voor de raadscommissie Verordening Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel

Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel Nr. 2015/1 Normenkader voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeente Leeuwarderadeel In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: B9 Onderwerp: Vaststelling verordeningen in het kader van de herindeling Datum B&W-vergadering: 16 december 2014 Datum raadsvergadering: 8 januari 2015 Datum carrousel: nvt

Nadere informatie

Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving)

Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving) Bijlage 1 Normenkader Rechtmatigheid (overzicht relevante wet- en regelgeving) Hieronder vindt u de relevante wet- en regelgeving die vallen onder het normenkader Rechtmatigheid. Alle wetten en regels

Nadere informatie

Bijlage I NORMENKADER LOPPERSUM 2015

Bijlage I NORMENKADER LOPPERSUM 2015 Bijlage I NORMENKADER LOPPERSUM 2015 Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel beheer Organisatie - Grondwet - Burgerlijk Wetboek - Besluit Begroting en Verantwoording - Wet gemeenschappelijke

Nadere informatie

Pagina 1. Destructieverordening voor de gemeente Dordrecht

Pagina 1. Destructieverordening voor de gemeente Dordrecht Normenkader 2015, lokale verordeningen Citeertitel Officiële naam regeling / Intitulé 1 Afvalstoffenverordening Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen,

Nadere informatie

Convenant. tussen. De corporaties. Portefeuillehouders Bouw en Woningtoezicht van de Gemeente Amsterdam.

Convenant. tussen. De corporaties. Portefeuillehouders Bouw en Woningtoezicht van de Gemeente Amsterdam. . Convenant tussen De corporaties en Portefeuillehouders Bouw en Woningtoezicht van de Gemeente Amsterdam. Asbestverwijdering bij mutatie en klachtenonderhoud Paraplusloopvergunning Ondergetekenden: Gemeente

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011

Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 wijzigingen Overzicht wijzigingen Normenkader gemeente Gouda 2011 december 2011 concerncontrol Gouda, december 2011 pagina 2 Gemeentebreed Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Verordeningen op

Nadere informatie

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht

Pagina 1. Dordrecht. Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand voor de gemeente Dordrecht Normenkader 2013, lokale verordeningen Citeertitel Officiële naam regeling / Intitulé 1 Afvalstoffenverordening Verordening, regelende het zich ontdoen van huishoudelijke en andere categorieën van afvalstoffen,

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016

Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 14 september 2016 Jaar 2016 Publicatiedatum Agendapunt Datum besluit B&W 12 juli 2016 Tekst van openbare

Nadere informatie

NORMENKADER CONTROLE 2015 VAN DE GEMEENTE PAPENDRECHT

NORMENKADER CONTROLE 2015 VAN DE GEMEENTE PAPENDRECHT BIJLAGE A NORMENKADER CONTROLE 2015 VAN DE GEMEENTE PAPENDRECHT Inleiding Een goede rechtmatigheidscontrole is slechts mogelijk als alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving juist en volledig vastligt.

Nadere informatie

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken 2014 e.v. Financieel. n.v.t.

Normenkader wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidsonderzoeken 2014 e.v. Financieel. n.v.t. Programma s/ producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Algemeen Bestuur Algemeen middelenbeheer Grondwet Verordening ex art 212: beleid, beheer en inrichting financiële organisatie

Nadere informatie

bijlage bij raadsbesluit'normenkader 2016'van 1 december 2016

bijlage bij raadsbesluit'normenkader 2016'van 1 december 2016 bijlage bij raadsbesluit'normenkader 2016'van 1 december 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Normenkader 2016 Gemeente Interne regelgeving Verordeningen 1 openbare ruimte De Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Bijlage 1: Normenkader

Bijlage 1: Normenkader Bijlage 1: Normenkader Definitie normenkader: Het normenkader voor de rechtmatigheidcontrole betreft de inventarisatie van de voor de accountantscontrole relevante regelgeving van hogere overheden en van

Nadere informatie

Week 51 19-12-2012. Aangevraagde omgevingsvergunningen 1. Overtoom 230 Hs, 1054 HZ: interne verbouwing met constructieve ingreep, OLO 659581.

Week 51 19-12-2012. Aangevraagde omgevingsvergunningen 1. Overtoom 230 Hs, 1054 HZ: interne verbouwing met constructieve ingreep, OLO 659581. Aanvraag voor een omgevingsvergunning, activiteit vellen (kappen) Van Oldenbarneveldtstraat 70hs: het vellen van een boom (prunus stam zonder takken) die geheel overgroeid is met hedera en er de kans op

Nadere informatie

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT

OP DE RUIMTELIJKE ORDENING (WRO), WET GELUIDHINDER, ONTEIGENINGSWET, WET VOORKEURSRECHT Aan de Concerndirecteur Groningen lijnverantwoordelijk voor de dienst Ruimtelijke ordening en economische zaken wordt opgedragen de uitoefening van de volgende werkzaamheden: ALGEMEEN Uitvoering Wet Basisregistraties

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2016

Inventarisatie wet- en regelgeving. in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2016 Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij onze gemeente - Jaar 2016 ter kennis gebracht aan de raad op xx januari 2017 bijgewerkt t/m december 2016 In dit navolgende

Nadere informatie

Versie 25 juli

Versie 25 juli Mandatenregister stadsdeel Nieuw-West 2012...4 Hoofdstuk 1. Alle directies en Concernstaf...4 1. Privaatrechtelijke rechtshandelingen...4 2. Gerechtelijke procedures...4 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Externe- en interne wetgeving t.b.v. jaarrekening Pagina 1 van 6

Externe- en interne wetgeving t.b.v. jaarrekening Pagina 1 van 6 Algemeen Bestuur 6001010 Raad- en raadscommissies Vaststelling hoogte raadsvergoeding Vaststelling hoogte vergoeding van commissieleden niet zijnde raadslid Verordening burgerinitiatief 6001022 College

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Normenkader NORMENKADER RECHTMATIGHEIDSCONTROLE 2015 behorende bij het controleprotocol voor de accountscontrole jaarrekening 2015

Normenkader NORMENKADER RECHTMATIGHEIDSCONTROLE 2015 behorende bij het controleprotocol voor de accountscontrole jaarrekening 2015 NORMENKADER RECHTMATIGHEIDSCONTROLE 2015 behorende bij het controleprotocol voor de accountscontrole jaarrekening 2015 Dit overzicht is tot stand gekomen met behulp van: Normenkader 2014 Overzicht Productenramingen

Nadere informatie

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Ambtenarenwet Wet ARHI/preventief provinciaal toezicht Europese aanbestedingsregels Algemene wet rijksbelasting Wet Gemeenschappelijke Regelingen Programma Omschrijving Onderdeel Externe wetgeving Interne regelgeving Algemene wetgeving Grondwet Inkoop-en aanbestedingsbeleid 2014 Burgerlijk Wetboek Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Wet gemeentelijke

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009

GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 GEMEENTE LEUDAL NORMENKADER T.B.V. RECHTMATIGHEIDSCONTROLE JAARREKENING 2009 programma/ Algemeen Grondwet Financiële verordening gemeente Leudal (art. 212 Gemeentewet) (Leudal) [01-01-2008] Burgerlijk

Nadere informatie

Programma s / producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Algemeen Bestuur en ondersteunende processen

Programma s / producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern. Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer - Grondwet - Burgerlijk Wetboek - Besluit Begroting en Verantwoording - Wet gemeenschappelijke regelingen - Algemene Wet

Nadere informatie

Normenkader 2016 Gooise Meren

Normenkader 2016 Gooise Meren Normenkader externe regelgeving 2016 Wet Sisa code Algemeen Financiën Programma`s in de begroting Programma 1 Inwoners en Bestuur Bestuur Bestuursondersteuning Burgerzaken Raadsondersteuning Programma

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2005

De Amsterdamse Burgermonitor 2005 De Amsterdamse Burgermonitor 2005 november 2005 Samenvatting van de resultaten Een grotere maatschappelijke en politieke betrokkenheid, maar ook een toenemend gevoel van discriminatie op grond van etnische

Nadere informatie

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013

GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 GEMEENTE VAALS NORMENKADER IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE BIJ DE JAARREKENING 2013 Deze inventarisatie is tot stand gebracht op basis van: GRIJS GEARCEERDE BELEIDSVELDEN VALLEN BUITEN DE SCOOP

Nadere informatie

Resultaten bestandsanalyse

Resultaten bestandsanalyse Resultaten bestandsanalyse Bezwaren WOZ maart 2012 Rekenkamer Amsterdam Resultaten bestandsanalyse Bezwaren WOZ Dit document bevat enkele resultaten van onze bestandsanalyse Bezwaren WOZ die wij begin

Nadere informatie

Normenkader rechtmatigheid 2016

Normenkader rechtmatigheid 2016 Normenkader rechtmatigheid 2016 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 816-026484 Normenkader van wet- en, raadsverordeningen en -besluiten voor de gemeente Bergen op Zoom, voor zover

Nadere informatie

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1

INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1 INVENTARISATIE WET- EN REGELGEVING IN HET KADER VAN DE RECHTMATIGHEID bijlage 1 Specifieke activiteit Wetgeving extern 1 Welzijn en leefbaarheid Verzorgen basis- en speciaal onderwijs Wet priir onderwijs

Nadere informatie

Beleidsterrein Littenseradiel titel document Vastgesteld door Aard regeling

Beleidsterrein Littenseradiel titel document Vastgesteld door Aard regeling Algemeen Burgerlijk Wetboek Bovengemeentelijk Wet Algemeen Gemeentewet Bovengemeentelijk Wet Algemeen Besluit Begroting en Verantwoording Bovengemeentelijk Besluit Algemeen Algemene Wet Bestuursrecht Bovengemeentelijk

Nadere informatie

Memo. Betreft : Gewijzigde bijlage.

Memo. Betreft : Gewijzigde bijlage. Memo Aan : de gemeenteraad Van : Jaap Naaktgeboren Doorkiesnummer : (0343) 56 56 00 Datum : 28-10-2016 Afschriften : Bijlage(n) : gewijzigde bijlage bij het raadsvoorstel Inventarisatie wet- en regelgeving

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 19 november 2013 Agendapunt: Behandelend ambtenaar: Werkgroep Harmonisatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 19 november 2013 Agendapunt: Behandelend ambtenaar: Werkgroep Harmonisatie Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20090 Datum collegebesluit: 19 november 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: Werkgroep Harmonisatie Onderwerp:

Nadere informatie

Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling

Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling Erfpacht in Amsterdam Canonherziening einde tijdvak, ingroeiregeling en subsidieregeling INHOUD DEFINITIES 3 CANONHERZIENING EINDE TIJDVAK, ALGEMENE BEPALINGEN 1915 5 1 Waarom canonherziening? 5 2 Wat

Nadere informatie

Normenkader voor de rechtmatigheid

Normenkader voor de rechtmatigheid Normenkader voor de rechtmatigheid Programma s / producten Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern Algemeen Bestuur en ondersteunende processen Algemeen financieel middelenbeheer Grondwet

Nadere informatie

Normen- en Toetsingskader gemeente Woerden 2012

Normen- en Toetsingskader gemeente Woerden 2012 Normen- en Toetsingskader gemeente Woerden 2012 Normenkader Toetsingskader Aspecten voor financiële rechtmatigheid: Programma s Specifieke activiteit Externe wetgeving Interne regelgeving echt, hoogte

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Notitie normenkader. November Auteurs Jan Willem Dijk Henk Jan Tuin Rob Bakker. Versie 1.0 definitief

Notitie normenkader. November Auteurs Jan Willem Dijk Henk Jan Tuin Rob Bakker. Versie 1.0 definitief Notitie normenkader November 2013 Auteurs Jan Willem Dijk Henk Jan Tuin Rob Bakker Versie 1.0 definitief Vaststelling college d.d: november 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Normenkader:

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

BEKENDMAKING MANDAATBESLUITEN GEMEENTE AMSTERDAM. de Directeur van de Rve Personeel en Organisatieadvies brengt ter algemene kennis,

BEKENDMAKING MANDAATBESLUITEN GEMEENTE AMSTERDAM. de Directeur van de Rve Personeel en Organisatieadvies brengt ter algemene kennis, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 26350 3 maart 2016 BEKENDMAKING MANDAATBESLUITEN GEMEENTE AMSTERDAM Gelet op Artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht, de Directeur van de Rve

Nadere informatie

Normenkader 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel

Normenkader 2013 gemeente Krimpen aan den IJssel Programma's Beleidsthema's Externe wetgeving V. nr Interne regelgeving Bestuur en dienstverlening Bestuur Grondwet 006 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Nadere informatie

Winkelen in Amsterdam 2009-2010

Winkelen in Amsterdam 2009-2010 2009-2010 Projectnummer: 10025 Drs. T. Fedorova Drs. L. Bicknese Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0333 Fax 020 251 0444 t.fedorova@os.amsterdm.nl

Nadere informatie

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015

NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 Bijlage 1A: 15IT000253 NORMENKADER INTERNE REGELGEVING 2015 RECHTMATIGHEIDSTOETSING ACCOUNTANT (VERPLICHT) Versiedatum 1 Beleid aanwijzen belastingschuldige watersysteemheffing en de zuiveringsheffing

Nadere informatie

Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid.

Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid. Bijlage 2: Inventarisatie wet en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole in de gemeente Moerdijk voor de accountantscontrole jaarrekening 2010. Programma s Specifieke activiteit Basis wet-

Nadere informatie

Externe -en interne wetgeving t.b.v. jaarrekening Pagina 1 van 13

Externe -en interne wetgeving t.b.v. jaarrekening Pagina 1 van 13 Algemeen Bestuur 6001010 Raad- en raadscommissies Budgetbeheer Gemeentewet Titel IV (art. 186-258) / Vaststelling hoogte raadsvergoeding Vaststelling hoogte vergoeding van commissieleden niet zijnde raadslid

Nadere informatie

Veiligheidsbevorderende maatregelen

Veiligheidsbevorderende maatregelen Product Kostenplaats Kosten VRD Duurzh./ milieu - algemeen, RUD Veiligheidszorg Gemeenteraad en commissies Antidiscriminatie Gemeenteraad en raadscommissies Gemeenteraad en commissies Griffie Gemeenteraad

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne, normenkader 2013 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie)

Gemeente Westvoorne, normenkader 2013 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie) Gemeente Westvoorne, normenkader 2013 t.b.v. financiële rechtmatigheid nr Programma s Specifieke activiteit 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde Algemeen financieel middelenbeheer Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam

Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam Onderzoek Wachtlijsten Buitenschoolse Opvang Amsterdam Projectnummer: 9159 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Mara van Laaren Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012

Nadere informatie

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007

De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 De Amsterdamse kaderafspraken voor sociale plannen bij sloop en renovatie 2002-2007 Inhoudsopgave 2 Overeenkomst 3 1 Algemeen 5 1.1 Geldigheid Stedelijke overeenkomst 5 1.2 Overleg en informatie 6 1.3

Nadere informatie

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016

Zaaknummer - Datum: 4 okt Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële rechtmatigheid 2016 Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf T 14 0184 www.gemeentemolenwaard.nl Zaaknummer - Datum: 4 okt. Portefeuillehouder: D. Heijkoop Bijlage: Onderwerp: Normenkader financiële

Nadere informatie

raad of college Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid

raad of college Programma s Specifieke activiteit Basis wet- en regelgeving Gemeentelijke verordeningen, uitvoeringsregels en beleid Bijlage 2: Inventarisatie wet en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole in de gemeente Moerdijk voor de accountantscontrole jaarrekening 2010. Programma s Specifieke activiteit Basis wet-

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM 1. Inleiding Commissie Middelen 31-10-2013 Bijlage BIJ13.0939 bij casenummer AB13.00635 Behoort bij RV2013.053 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2014 VAN DE GEMEENTE BUSSUM

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Externe wetgeving en interne regelgeving. Pagina 1 van 18

Externe wetgeving en interne regelgeving. Pagina 1 van 18 Algemeen Bestuur 6001010 Raad- en raadscommissies Budgetbeheer Gemeentewet Titel IV (art. 186-258) / Vaststelling hoogte raadsvergoeding Vaststelling hoogte vergoeding van commissieleden niet zijnde raadslid

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2012

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2012 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2012 geïnventariseerd oktober 2012 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:...

1. Gegevens aanvrager Naam en voorletters:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Telefoonnummer:... Aanvraagformulier tegemoetkoming in planschade (aanvraagformulier ex artikel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht) In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is geregeld dat burgers onder bepaalde voorwaarden

Nadere informatie

Tarieven in Zaanstad. juli 2007. Rekenkamer Zaanstad

Tarieven in Zaanstad. juli 2007. Rekenkamer Zaanstad Tarieven in Zaanstad juli 2007 Rekenkamer Zaanstad Gemeentelijke tarieven in Zaanstad juli 2007 Voorwoord Aan de leden van de gemeenteraad van Zaanstad Hierbij heb ik het genoegen u ons onderzoek naar

Nadere informatie

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling

3. Maatschappelijke Ontwikkeling, BUHA en Fysieke Ontwikkeling 3. Maatschappelijke, BUHA en Fysieke Nr. mandaat Omschrijving bevoegdheid Mandans Mandataris Voorschriften/ opmerkingen 3.1 Maatschappelijke (MO) 3.1.1 Het namens de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente

Nadere informatie

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015

Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 Bijlage bij Controleprotocol 2015 en Normenkader 2015 In het navolgende overzicht wordt een inventarisatie gegeven van de -in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij de gemeente relevante algemene

Nadere informatie

Gemeente Westvoorne, Normenkader 2014 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie)

Gemeente Westvoorne, Normenkader 2014 t.b.v. financiële rechtmatigheid. Wetgeving extern (overheid en provincie) Gemeente Westvoorne, Normenkader 2014 t.b.v. financiële rechtmatigheid nr Programma s Specifieke activiteit 1. Bestuur, dienstverlening en openbare orde Algemeen financieel middelenbeheer Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober 2013 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

Subsidiëring welzijnsinstellingen

Subsidiëring welzijnsinstellingen Subsidiëring welzijnsinstellingen februari 2006 Rekenkamer Amsterdam Subsidiëring welzijnsinstellingen februari 2006 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 13 1.1 Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734

Gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid Zaaknummer 90734 Aan Gemeenteraad Van College van burgemeester en wethouders Datum 25 maart 2014 Onderwerp Normenkader financiële rechtmatigheid 2013-2014 Zaaknummer 90734 Aanleiding Jaarlijks wordt door ons college het

Nadere informatie

Achter de voordeur in Amsterdam

Achter de voordeur in Amsterdam Achter de voordeur in Amsterdam Deel II ONDERZOEKSRAPPORT EN BIJLAGEN 1 2 Leeswijzer Voor u ligt deel II (het Onderzoeksrapport en de bijlagen) van het rapport van de Rekenkamer Stadsdelen Amsterdam (

Nadere informatie

kolom worden de producten c.q. activiteiten vermeld. In de 2 de

kolom worden de producten c.q. activiteiten vermeld. In de 2 de NORMENKADER GEMEENTE URK 2016 2016 06140 In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de voor de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten relevante algemene wet- en regelgeving. In de 1 s

Nadere informatie

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0421

Nadere informatie

Gemeente Helden. Agendapunt 6

Gemeente Helden. Agendapunt 6 Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het gewijzigde reglement van orde voor de raad, de gewijzigde verordening raadscommissies, de gewijzigde verordening ambtelijke bijstand, de verordening

Nadere informatie

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding

Bijstand in Amsterdam: weinig concentraties, relatief grote spreiding Landelijk beeld: afname Steeds minder mensen in Nederland doen een beroep op de bijstand. Het aantal bijstandsontvangers van 15-64 jaar nam tussen en af van 489.170 tot 334.990, een afname van 31,5%. De

Nadere informatie

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen.

Het Normenkader financiële rechtmatigheidscontrole gemeente Lelystad 2011-2012 vastte stellen. Voorstel aan de raad Nummer: B11-19313 gemeente Lelystad * Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, Ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2,6.3 Financiën

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Pagina 1 van 5 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTS- CONTROLE OP DE JAARREKENINGEN 2011 TOT EN MET 2014 VAN DE GEMEENTE BOXTEL Artikel 1 Te hanteren goedkeuringstolerantie De in het hierna opgenomen schema

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2007

Publicaties Stadsdeelbestuur 2007 Publicaties Stadsdeelbestuur 2007 Stadsdeelraad Besluiten 6 december 2006-5 Besluit over Toelichting te vinden in Tarieventabel 2008 behorende bij de Verordening Marktgelden 2005 stadsdeel Amsterdam-Centrum

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Fact sheet. Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil. nummer 6 juni 2005

Fact sheet. Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil. nummer 6 juni 2005 Fact sheet nummer 6 juni 2005 Werkgelegenheid in Amsterdam in 2004 op peil De werkgelegenheid in Amsterdam is in 2004 op peil gebleven. Dit is een prestatie van formaat ten opzichte van de eerdere jaren,

Nadere informatie

MANDAATREGISTER. STADSDEEL ZUID op afdelingsniveau

MANDAATREGISTER. STADSDEEL ZUID op afdelingsniveau MANDAATREGISTER STADSDEEL ZUID op afdelingsniveau (bevat mandaten, volmachten en machtigingen) (vastgesteld door het dagelijks bestuur d.d. 30 november 2010 en de voorzitter van het dagelijks bestuur d.d.

Nadere informatie