Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang"

Transcriptie

1 Bijlage 2 Overzicht stadsdeelverordeningen inclusief verordeningen met strafbepalingen of bestuursdwang Leeswijzer overzicht De verordeningen die strafbepalingen bevatten zijn in blauw opgenomen. De verordeningen die anderszins bestuursrechtelijk worden gehandhaafd zijn rood gekleurd. De peildatum van het overzicht is 6 juli Amsterdam - Centrum Algemene regels voor het plaatsen van afvalbakken en asbakken in de openbare ruimte Algemene Subsidieverordening stadsdeel Centrum 2008 Financiële verordening van het stadsdeel Centrum 2008 Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing Erfgoedverordening stadsdeel Centrum Garageverordening Centrum 2005 Inspraakverordening Stadsdeel Amsterdam-Centrum Kapverordening Centrum 2010 Legesverordening 2011 Nadere regels voor plantenbakken en gevelbanken bij particulieren in stadsdeel Centrum Nadere regels voor winkeluitstallingen en reclameborden in stadsdeel Centrum Precariobelastingverordening stadsdeel Amsterdam Centrum 2006 Procedureverordening voor advisering in planschade voor stadsdeel Centrum 2009 Regeling op de fractieondersteuning 2011 Regeling voorzieningen leden stadsdeelbestuur 2011 Regeling Werkwijze Subsidie Funderingsherstel Warmoesstraat en omgeving Subsidieverordening Beter Funderen stadsdeel Centrum Subsidieverordening Fonds Woningontrekking Binnenstad Amsterdam 1994 Subsidieverordening groene daken stadsdeel Centrum Subsidieverordening Kleine Welstand 2008 Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing stadsdeel Centrum 2005 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil 2011 Verordening ambtelijke bijstand stadsdeelraadsleden Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Verordening Marktgelden 2009 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Amsterdam-Centrum Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Amsterdam-Centrum

2 Verordening op de commissie voor Welstand en Monumenten voor het stadsdeel Amsterdam-Centrum Verordening op het burgerinitiatief en het referendum Stadsdeel Amsterdam Centrum Verordening Peuterspeelzaalwerk stadsdeel Centrum Verordening Rekenkamer Amsterdam Centrum Verordening Wet kinderopvang Amsterdam-Centrum Voorschriften ex art. 43 der Woningwet voor de oude stad Nieuw-West Bijzondere Subsidieregeling Groene Daken Stadsdeel Nieuw-West Erfgoedverordening Nieuw-West 2010 Heffingsverordening markt- en staanplaatsgelden 2011 stadsdeel Nieuw-West Klachtenregeling stadsdeel Nieuw-West 2010 Legesverordening 2011 stadsdeel Nieuw-West Precariobelastingverordening 2011 stadsdeel Nieuw-West Reglement Sportadviesraad Nieuw-West Reglement van orde van de deelraad Nieuw-West Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2010 stadsdeel Nieuw-West Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil stadsdeel Nieuw-West 2011 Verordening bezwaarschriftencommissie Nieuw-West Verordening inhoudende instructie griffier stadsdeel Nieuw-West Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Nieuw-West Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Verordening op de rekeningcommissie stadsdeel Nieuw-West Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie van het stadsdeel Nieuw-West Amsterdam - Geuzenveld-Slotermeer Algemene subsidieverordening stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 2010 Bomenverordening Geuzenveld-Slotermeer 2009 Procedureregeling planschadevergoeding Geuzenveld-Slotermeer 2005 Tarievenlijst Sportaccommodaties Geuzenveld-Slotermeer Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 2009 Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Verordening financiële en materiele gelijkstelling onderwijs stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Verordening Peuterspeelzaalwerk Verordening Wet Kinderopvang Geuzenveld-Slotermeer

3 Amsterdam - Osdorp Algemene subsidieverordening stadsdeel Osdorp 2010 Bijzondere subsidieregeling Bewonersondersteuning en -initiatieven 2010 Bijzondere subsidieregeling Culturele Activiteiten 2010 Bijzondere subsidieregeling Initiatieven Sportverenigingen 2010 Bijzondere subsidieregeling Jeugdsport 2010 Bijzondere subsidieregeling Jongereninitiatieven 2010 Bijzondere subsidieregeling Trainingsfaciliteiten Osdorpse Topsport 2010 Bomenverordening Osdorp Inspraakverordening stadsdeel Osdorp 2003 Procedureregeling planschadevergoeding Procedureverordening stadsdeel Osdorp voor advisering tegemoetkoming in planschade Referendumverordening Osdorp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Osdorp 2009 Uitvoeringsregeling klachtenbehandeling stadsdeel Osdorp Verordening geldelijke voorzieningen externe commissieleden Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Osdorp Verordening op het burgerinitiatief Osdorp Verordening peuterspeelzaalwerk stadsdeel Osdorp 2008 Verordening Rechtspositie DB-leden, deelraads- en commissieleden 2009 Amsterdam - Slotervaart Algemene subsidieverordening stadsdeel Slotervaart 2010 Controleverordening gemeente Amsterdam Kapverordening Stadsdeel Slotervaart Procedureverordening planschade Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening stadsdeel Slotervaart 2009 Verordening deelneming in rechtspersonen Verordening Huisvestingsvoorzieningen Primair Onderwijs Amsterdam 2006, stadsdeel Slotervaart Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Slotervaart Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten Slotervaart/Overtoomse Veld Verordening op de commissie voor Welstand en Monumenten voor het stadsdeel Slotervaart Verordening op de Jongerenadviesraad Slotervaart 2008 Verordening op de Ouderenadviesraad Slotervaart/Overtoomse Veld 2003 Verordening peuterspeelzaalwerk stadsdeel Slotervaart

4 Verordening rekeningencommissie Slotervaart/Overtoomse Veld 2003 Verordening Uitvoering Wet kinderopvang Stadsdeel Slotervaart 2005 Amsterdam - Noord Algemene subsidieverordening Amsterdam-Noord 2007 Bomenverordening Amsterdam-Noord Heffingsverordening Begraafplaatsen 2011 INSPRAAKVERORDENING AMSTERDAM-NOORD 2007 Legesverordening 2011 Monumentenverordening Amsterdam-Noord partiële Huisvestingsverordening stadsdeel Amsterdam-Noord Precarioverordening 2011 Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing stadsdeel Noord Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht Bedrijven Stadsdeel Amsterdam Noord 2011 Verordening Ambtelijke Bijstand 2003 Verordening art. 212 Gemeentewet Verordening bestuurscommissie voor het Openbaar Primair Onderwijs in Stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening burgerinitiatief Verordening eremedaille Verordening Huisvestingsvoorzieningen Primair Onderwijs 2006 stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening Indieningsbescheiden voor Vrijstelling van een Bestemmingsplan 2000 Verordening Marktgelden 2011 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Amsterdam-Noord 2007 Verordening onderzoeken doelmatigheid en Verordening op de algemene begraafplaats en de kerkhoven in het stadsdeel Verordening op de fractieondersteuning Verordening op de raadscommissies van het stadsdeel Amsterdam-Noord 2007 Verordening op de Rekenkamercommissie van stadsdeel Amsterdam-Noord Verordening op het parkeerfonds Stadsdeel Noord Verordening peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie Amsterdam-Noord Verordening rechtspositie leden van het dagelijks bestuur, raadsleden en commissieleden Amsterdam-Noord Verordening schadeverzoeken op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Verordening tot wijziging van de verordening wijziging drempelbedrag Verordening Wet Kinderopvang Amsterdam Noord

5 Amsterdam - Oost Algemene subsidieverordening Stadsdeel Oost Beheerreglement Dappermarkt 2010 Bevoegdhedenregeling Stadsdeel Oost Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2011 Heffingsverordening marktgelden 2011 Stadsdeel Oost Inspraakverordening Stadsdeel Oost Klachtenregeling Stadsdeel Oost Legesverordening 2011 Stadsdeel Oost Privaatrechtelijke tarieventabel 2011 Stadsdeel Oost Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Stadsdeel Oost 2010 Regeling voorzieningen leden Dagelijks Bestuur Stadsdeel Oost Regeling voorzieningen raads- en commissieleden Stadsdeel Oost Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Stadsdeel Oost Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost Subsidieverordening duurzame energietechnieken en energiebesparing 2010 Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen betreffende Stadsdeel Oost Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Stadsdeel Oost 2011 Verordening ambtelijke bijstand Stadsdeel Oost Verordening commissie bezwaarschriften Stadsdeel Oost Verordening ereteken Stadsdeel Oost Verordening fractieondersteuning Stadsdeel Oost Verordening inhoudende instructie griffier Stadsdeel Oost Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen en voorschoolse educatie Stadsdeel Oost Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van Stadsdeel Oost Verordening op de commissie voor welstand en monumenten Stadsdeel Oost Verordening op de heffing en invordering afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil Stadsdeel Oost 2011 Verordening op de raadscommissies Stadsdeel Oost Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie Stadsdeel Oost Verordening Rekeningcommissie Stadsdeel Oost Verordening subsidiëring fietsenstallingen Stadsdeel Oost 2010 Amsterdam - Oost/Watergraafsmeer Beheersverordening De Nieuwe Ooster 2010 Bomenverordening stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 2000 Controleverordening Stadsdeel Oost Watergraafsmeer

6 Garageverordening Oost-Watergraafsmeer Heffingsverordening De Nieuwe Ooster 2010 Monumentenverordening Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Precarioverordening van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 2009 Precarioverordening van Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer 2010 Subsidieverordening stedelijke vernieuwing stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Oost-Watergraafsmeer 2009 Verordening bestuurlijke integriteit: de gedragscode raadsleden stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Oost-Watergraafsmeer Verordening op de Ouderenadviesraad Oost/ Watergraafsmeer Verordening op het Bestuurlijk overleg migrantenorganisaties Verordening op het burgerinitiatief en het referendum stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Amsterdam - Zeeburg Gedragscode Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zeeburg Gedragscode raadsleden Stadsdeel Zeeburg Intrekkingsverordening Marktreglement Biologische markt Van Eesterenlaan 2009 Monumentenverordening Stadsdeel Zeeburg 1996 Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing Stadsdeel Zeeburg 2003 Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Stadsdeel Zeeburg Verordening Burgerinitiatief Stadsdeel Zeeburg Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Stadsdeel Zeeburg Verordening precariobelasting Zeeburg 2010 Amsterdam - West Algemene Subsidieverordening stadsdeel West 2010 Financiële Verordening stadsdeel West Inspraakverordening Stadsdeel West Legesverordening West 2011 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade stadsdeel West 2010 Subsidieregeling groene daken en muren Stadsdeel West Subsidieverordening voor duurzame energietechnieken en energiebesparing Verordening algemene bezwaarschriftencommissie West Uitwerkingsbesluit parkeren West 2011 Verordening ambtelijke bijstand

7 Verordening fractieondersteuning Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Stadsdeel West Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reingingsrechten 2011 stadsdeel West Verordening op de rekeningcommissie 2010 Verordening op het burgerinitiatief Verordening precariobelasting West 2011 Verordening voorzieningen raadsleden en duoraadsleden Amsterdam - Bos en Lommer Bomenverordening Bos en Lommer 2010 Heffingsverordening marktgelden 2008 Monumentenverordening stadsdeel Bos en Lommer 2010 Parkeerfonds Bos en Lommer 1997 Reglement Adviescommissie Markt Bos en Lo Uitwerkingsbesluit parkeren Bos en Lommer 2011 Verordening Kindercentra 2003 VERORDENING PEUTERSPEELZAALWERK BOS EN LOMMER Verordening Wet Kinderopvang Stadsdeel Bos en Lommer Amsterdam - De Baarsjes Afvloeiingsregeling voor personeel van openbaar primair en (voortgezet) speciaal onderwijs Heffingsverordening Marktgelden 2001 Instellingsbesluit Commissie Welstand en Monumenten Dagelijks Bestuur stadsdeel De Baarsjes 2006 Klachtenregeling Stadsdeel De Baarsjes Marktreglement Vespuccimarkt 2001 Monumentenverordening stadsdeel De Baarsjes 2010 Regeling outplacement gewezen leden van het Dagelijks Bestuur Reglement subsidieverstrekking bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties 2010 stadsdeel De Baarsjes Subsidieregeling Beheergebied Mercatorplein/Jan Evertsenstraat e.o Subsidieregeling beheergebied Mercatorplein/Jan Evertsenstraat e.o. stadsdeel De Baarsjes 2004 Subsidieregeling Rolluiken De Baarsjes 2004 Subsidieregeling Stimulering Creatieve en Ambachtelijke Bedrijvigheid Chassébuurt in kleinschalige bedrijfsruimte Subsidieregeling vrijwilligersorganisatie Subsidieverordening Stadsvernieuwing De Baarsjes Uitvoeringregeling budgetsubsidies welzijn

8 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Stad Uitwerkingsbesluit parkeren stadsdeel De Baarsjes 2011 Verordening kinderopvang Stadsdeel De Baarsjes Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel de Baarsjes Verordening peuterspeelzaalwerk Verordening ter bescherming van houtopstanden De Baarsjes 2010 Amsterdam - Oud-West Beheerreglement Ten Katemarkt 2010 Bomenverordening Stadsdeel Oud-West 2010 Monumentenverordening Oud-West 2010 Reclamerichtlijnen winkelstraten stadsdeel Oud-West 2004 Subsidieverordening Welzijn Stadsdeel Oud-West Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Oud-West Uitvoeringsregels ondernemersvergoedingen bedrijfspanden project Particuliere Woningverbetering Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2009 stadsdeel Oud-West Verordening Burgerinitiatief Verordening marktgelden 1998 Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Oud-West (geldig vanaf ) Verordening peuterspeelzaalwerk Verordening subsidie buurtfietsenstallingen 2010 Amsterdam - Westerpark Bomenverordening Westerpark 2010 Monumentenverordening Westerpark 2010 Subsidieverordening Bijdragen aan Ondernemers in stedelijke vernieuwingsgebieden Subsidieverordening Buurtactiviteiten Subsidieverordening woningverbetering stadsdeel Westerpark Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Westerpark Uitwerkingsbesluit betaald parkeren Westerpark 2011 Verordening huisvestingsvoorzieningen primair onderwijs Amsterdam 2005, stadsdeel Westerpark Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs stadsdeel Westerpark Verordening op de Commissie voor Welstand en Monumenten Stadsdeel Westerpark Verordening op het Parkeerfonds Westerpark Verordening peuterspeelzaalwerk stadsdeel Westerpark Verordening voorzieningen leden stadsdeelbestuur

9 Verordening Wet Kinderopvang Westerpark Woningonttrekkingsverordening Stadsdeel Westerpark 2005 Amsterdam - Zuid Algemene subsidieverordening Stadsdeel Zuid Bevoegdhedenregeling stadsdeel Zuid Bijzondere Subsidieverordening isolatie woningen geluidsoverlast door horeca Stadsdeel Zuid Bomenverordening Stadsdeel Zuid 2010 Erfgoedverordening stadsdeel Zuid 2010 Financiële verordening van het Stadsdeel Oud-Zuid Garageverordening Stadsdeel Zuid 2010 Inspraakverordening Stadsdeel Oud-Zuid 2006 Instructie voor de stadsdeelsecretaris Legesverordening stadsdeel Zuid 2011 Procedure opgave van specifieke kosten van de leden van het Dagelijks Bestuur Regeling behandeling bezwaren Stadsdeel Oud-Zuid Regeling budgetbeheer stadsdeel Zuid Reglement van orde stadsdeel Zuid Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuid Subsidieverordening duurzame energietechnieken & energiebesparing Uitvoeringsinstructie klachtenregeling Amsterdam Oud Zuid 2004 Uitvoeringsinstructie klachtenregeling stadsdeelraad Oud-Zuid Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen betreffende stadsdeel Amsterdam Zuid Uitwerkingsbesluit Parkeren stadsdeel Zuid 2011 Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil stadsdeel Zuid 2011 Verordening ambtelijke bijstand stadsdeel Zuid Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het stadsdeel Oud-Zuid Verordening op de fractieondersteuning stadsdeel Zuid Verordening op de raadscommissies Stadsdeel Zuid Verordening op de rechtspositie van raadsleden en commissieleden van stadsdeel Zuid Verordening op de rekeningcommissie stadsdeel Zuid Verordening op het burgerinitiatief en het referendum Stadsdeel Oud-Zuid Verordening Precariobelasting Zuid 2011 Verordening voorzieningen leden van het Dagelijks Bestuur, Raadsleden en Bijzondere Commissieleden 2007

10 Amsterdam - Oud Zuid Heffingsverordening marktgelden stadsdeel Oud Zuid 2010 Marktreglement Albert Cuyp 2009 Planschaderegeling Regeling Adviescommissie voor de kunst 2004 Regeling Ouderenadviesraad 2006 Reglement Adviescommissie Albert Cuyp Reglement Adviescommissie monumentale houtopstanden Subisidieverordening groene daken en gevels Stadsdeel Oud-Zuid Subsidieverordening Buurtfietsenstallingen Oud-Zuid Subsidieverordening Fonds Woningonttrekking Amsterdam Oud Zuid 2005 Subsidieverordening particuliere monumentale houtopstanden Amsterdam Oud Zuid 2002 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Oud-Zuid 2009 Verordening kinderopvang Amsterdam Oud Zuid Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Stadsdeel Oud-Zuid Verordening op de wijkbudgetten Oud-Zuid Verordening op het parkeerfonds Stadsdeel Oud-Zuid 2009 Verordening peuterspeelzaalwerk Oud Zuid 2008 Amsterdam - Zuideramstel Gebruiksverordening Stadsdeel Zuideramstel 2000 Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade stadsdeel Zuideramstel Staanplaatsgeldenverordening Zuideramstel 2010 Subsidieverordening afmeervoorzieningen woonboten Subsidieverordening groene daken en gevels Stadsdeel Zuideramstel Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening stadsdeel Zuideramstel 2009 Verordening peuterspeelzaalwerk Zuideramstel 2008 Amsterdam - Zuidoost Algemene Subsidieverordening Amsterdam Zuidoost 2006 Beheersverordening begraafplaats Driemond 2004 Bomenverordening Zuidoost 2005 Controleverordening van het stadsdeel Zuidoost Heffingsverordening begraafplaats Driemond 2004

11 Heffingsverordening marktgelden 1995 Inspraakverordening Amsterdam Zuidoost Legesverordening 2000 Monumentenverordening Amsterdam Zuidoost 2002 Nadere regels krachtens art. 8 van de Verordening Kinderopvang Zuidoost 2002 Reglement behandeling bezwaar- en beroepschriften Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van het stadsdeel Zuidoost Verordening Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht bedrijfsvuil stadsdeel Zuidoost 2005 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (artikel 33 Gemeentewet) Verordening Bestuurscommissie Sirius Verordening Kinderopvang Zuidoost 2002 Verordening Leerlingenvervoer Stadsdeel Zuidoost Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs Amsterdam stadsdeel Zuidoost 2007 Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van het Stadsdeel Zuidoost Verordening op de commissie voor welstand en monumenten Amsterdam Zuidoost 2006 Verordening op de Raadscommissies van het Stadsdeel Zuidoost Verordening op het financieel beleid en beheer en de financiële organisatie van het stadsdeel Zuidoost (art. 212 Gemeentewet) Verordening peuterspeelzaalwerk 2008 Verordening Precariobelasting Amsterdam Zuidoost 2002 Verordening rechtspositie leden dagelijks bestuur stadsdeel Zuidoost Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Verordening Rekeningencommissie Amsterdam Zuidoost Verordening Rekenkamer Amsterdam Zuidoost Verordening Samenlevingsopbouw Amsterdam Zuidoost Verordening Winkeltijden Amsterdam Zuidoost

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb

Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht. Gemeentewet Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Bijlage 1 HET NORMENKADER VOOR DE RECHTMATIGHEIDSCONTROLE GEMEENTE BERGEN JAARREKENING 2014 Programma s/ 1. Inwoners en Bestuur Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb Delegatie- en mandaatbesluit

Nadere informatie

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013

INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING. geïnventariseerd oktober 2013 INVENTARISATIE GEMEENTELIJKE WET- EN REGELGEVING 2013 geïnventariseerd oktober 2013 1 INLEIDING In de circulaire van 24 november 2004 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. 000225657Zaaknummer KCHH04. Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 000225657Zaaknummer KCHH04 Onderwerp: Normenkader rechtmatigheid 2010 Raadsvoorstel Inleiding De accountant toetst, op grond van het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten, de arreke op getrouwheid

Nadere informatie

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel.

Programma s/onderdelen Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern (R= raadsbesluit; F=financieel) Algemeen financieel. BIJLAGE 2 BIJ HET CONTROLEPROTOCOL 2013 TOETSINGSKADER RECHTMATIGHEID 2013 Betreft uitsluitend de bepalingen die betrekking hebben op hoogte, duur en object/doelgroep van financiële beheershandelingen

Nadere informatie

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3

NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 NORMENKADER GEMEENTE DEN HELDER 3 Programma s/ Algemeen Bestuur en middelen Algemeen bestuur Grondwet Gemeentewet Wet gemeenschappelijke regelingen Algemene wet bestuursrecht Wet bescherming persoongegevens

Nadere informatie

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten

Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten Bijlage 1: Inventarisatie wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole bij gemeenten In het navolgende overzicht is een inventarisatie gegeven van de in het kader van de rechtmatigheidscontrole

Nadere informatie

Mandaatregister Gemeente Zutphen

Mandaatregister Gemeente Zutphen Mandaatregister Gemeente Zutphen oktober 2009 Besluit Publicatie Inwerkingtreding Regeling Artikelen Aard wijziging dd. besluit dd. 22-09-2009 integrale vaststelling 30 september 2009 1 oktober 2009 06-04-2010

Nadere informatie

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar

MANDAATLIJST 2011. Afdelingshoofd Beh. ambtenaar 1. ALGEMEEN Er geldt een algemeen mandaat voor de gemeentesecretaris in alle gevallen waarin op grond van deze regeling aan het afdelingshoofd mandaat is gegeven en deze het mandaat niet kan uitoefenen.

Nadere informatie

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT Datum en nummer 15 november 2007, nummer 079/2007 De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007

Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Wijzigingsverordening rechtmatigheid gemeente Overbetuwe 2007 Ons kenmerk: 07rb000160 Nr. 13F De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Update Catalogus Amsterdamse Monitors 2005

Update Catalogus Amsterdamse Monitors 2005 Update Catalogus Amsterdamse Monitors 2005 Project: 5043 drs M. van der Oord drs. S. Crok Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9523 Fax 020 527 9595 s.crok@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006

Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006 Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006 Een overzicht van de voorraad uitgeefbare kantoor-, bedrijven- en haventerreinen per 1 januari 2006 Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006 Bedrijfslocaties in Amsterdam 2006

Nadere informatie

Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam

Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam Scorekaart Veilig Ondernemen in Amsterdam Over veiligheid in winkel- en bedrijvengebieden De Een uitgave van: Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (PCA) In opdracht van: Economische Zaken

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam. Toelichting

Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam. Toelichting Paraplubestemmingsplan Stadsdeel West, Amsterdam Toelichting 5 juni 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding...2 1.2 Plangebied...2 2. PLANOPZET... 3 2.1 Inleiding... 3 2.2 Kinderopvangvoorzieningen...

Nadere informatie

Ontwerp Programmabegroting 2011

Ontwerp Programmabegroting 2011 Ontwerp Programma 2011 Gemeente Harenkarspel Versie 9 september 2010 26 maart 2010 I n h o u d s o p g a v e Programma 2011 Hoofdstuk Blz. 1 Nota van aanbieding... 5 2 Begroting in één oogopslag... 7 3

Nadere informatie

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid

Inleiding. Algemeen. Bestuur en organisatie. Kerngegevens. Jaarverslag. Programmaverantwoording. Programma Bestuur en veiligheid Jaarstukken 214 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 2 Bestuur en organisatie 6 Kerngegevens 9 Jaarverslag 11 Programmaverantwoording 12 Programma Bestuur en veiligheid 14 Programma Dienstverlening 19 Programma

Nadere informatie

DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012

DE LANDELIJKE STUKKENLIJST 2012 DE LANDELIJKE STUKKENLIJST etc. TWEEDE GEHEEL HERZIENE DRUK Lijst 2005 Lijst 1983 B/V Cat. B/V Cat. B/V Cat. -1.711, of klasseren onder specifiek onderwerp ALGEMENE DOCUMENTEN EIGENDOM, BEZIT mededelingen

Nadere informatie

Advies. De samenstelling van het projectteam van AWVN dat bij dit advies betrokken is geweest is opgenomen in bijlage 1.

Advies. De samenstelling van het projectteam van AWVN dat bij dit advies betrokken is geweest is opgenomen in bijlage 1. Advies Aan Hugo Fernandes Mendes / Bestuursdienst Gemeente Amsterdam Van Marco Veenstra / AWVN Telefoonnummer 06 129 637 34 Datum Onderwerp Advies vergoedingsregeling bestuurscommissies Inleiding Door

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam.

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor het project Van Brakelstraat 34, te Amsterdam. NL.IMRO.0363.E1304PBSTD-VG01 Het dagelijks bestuur van stadsdeel West maakt bekend dat zij op

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Winter 2014 INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Met special over de NDSM werf Gemeentelijke diensten en bedrijven Wonen Kinderopvang Activiteiten & Cursussen Onderwijs Zakenregister 2 Gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

Programma 2006-2010. Maatschappelijke Investeringen

Programma 2006-2010. Maatschappelijke Investeringen Programma 2006-2010 Maatschappelijke Investeringen Programma Maatschappelijke Investeringen 2006-2010 Eindrapport, 7 februari 2006. Woord vooraf Met gepaste trots bieden wij u het eerste Programma Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr. 4881750 Concept februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Raad... 2 3. Griffie... 8 4. Financiën... 9 Bijlage Behandelde onderwerpen

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM Gemeentelijke diensten en bedrijven Centrale Stadbestuur Activiteiten & Cursussen KINDEROPVANG SENIOREN TROUWEN IN NIEUW-WEST WINTER 2012 2 Informatiegids Stad Amsterdam Centrale

Nadere informatie

1Woongeschiedenis. 2Uw woning. Wonen in Amsterdam

1Woongeschiedenis. 2Uw woning. Wonen in Amsterdam Wonen in Amsterdam De Dienst Wonen wil graag weten hoe Amsterdammers denken over hun woning en over de kosten van wonen in Amsterdam. Ook wil zij graag weten hoe Amsterdammers denken over hun woonomgeving

Nadere informatie