amsterdams balie bulletin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "amsterdams balie bulletin"

Transcriptie

1 amsterdams balie bulletin Juni 2014 Stans Goudsmit: Doorbreek de monoculturele advocatuur The Founders 2.0 Van Campen Liem De Stelling: opkomst van de niche? Foto s Boogie Days Justitia 2014

2 jaargang 33, nummer 2, juni Stans Goudsmit Het College voor de Rechten van de Mens heeft tot taak het belichten, bewaken en beschermen van mensenrechten. Het is de opvolger van de Commissie Gelijke Behandeling. Een interview met Stans Goudsmit over haar functie, carrière en visie op de monoculturele advocatuur. 9 Borrelpraat: ledendag Jonge Balie De ABB-redactie ging dit keer niet naar de vrijdagmiddagborrel van een van de grote kantoren, maar bracht een bezoek aan de actieve ledendag van de Jonge Balie. En belandde in Lasercity en Roest... Meer op pagina 9. The Founders: Van Campen Liem Experiment wrakingskamer 10 Een nieuw kantoor, dat zich geheel toelegt op de internationale ondernemingsrecht- en transactiepraktijk. Waar ligt de oorsprong van dit kantoor en hoe is het de oprichters in de eerste twee jaar van hun bestaan vergaan? 12 De gerechtshoven Amsterdam en Den Haag hebben een experiment gestart met een externe wrakingskamer. In het kort komt het erop neer dat de hoven elkaars wrakingsverzoeken behandelen. Agenda Jonge Balie 18 juni Toekomstseminar (De Duif) en openingsborrel lustrum (Café Nel) 19 juni Jonge Balie-golftoernooi (locatie volgt) en benefi etgala voor L4L (Tobacco theater) 20 juni Eindfeest (Undercurrent) 7 augustus Zomerborrel (locatie volgt) 3-6 september Jonge Balie-studiereis (Rome) 10 september jaarvergadering Jonge Balie (NautaDutilh) Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld je dan aan op de Jonge Balie Amsterdam Facebook-pagina of kijk op onze website. En verder... Van de hoofdredacteur 3 De Stelling: Nichekantoren 14 Van de Deken 17 Dekenprijs Advocaten voor Advocaten 23 Jonge Balie Amsterdam 24 Mutaties Balie 27 In 29 Out 31 2 Amsterdams Balie Bulletin

3 Van de hoofdredacteur Uit eigen ervaring weet ik dat een voorwoord beginnen met een citaat of gezegde bij de lezer wat pretentieus kan overkomen. Het is voor de schrijver wel makkelijk. Bij voorbaat mijn excuses, maar hier komt ie: De beste manier om de toekomst te voorspellen is deze te creëren. Stans Goudsmit creëert niet alleen haar eigen toekomst, maar probeert ook een toekomst te creëren voor de minder bedeelden in ons land. Als lid van het College voor de Rechten van de Mens houdt zich bezig met het beschermen van alle mensenrechten in Nederland. In het coverinterview komt zij uitgebreid aan het woord over haar werkzaamheden. Omdat Goudsmit gelijkheid hoog in het vaandel heeft en het ABB zich hierbij graag aansluit zal zij u de scoop toevertrouwen dat er na twee vrouwen de volgende aflevering weer een man uitgenodigd wordt voor het coverinterview. De heren Van Campen en Liem hebben na veel wikken en wegen hun toekomst in eigen hand genomen door een aantal jaar geleden onder moeders vleugels vandaan te komen. Het gelijknamige kantoor was, van meet af aan een witte zwaan. In de rubriek de Founders 2.0 leest u de voordelen en het enkele nadeel dat aan een kleiner kantoor kleeft. Nichekantoren schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond. Of nichekantoren de toekomst in de advocatuur hebben, is lastig te voorspellen. In de rubriek De Stelling heeft een keur aan praktijkdeskundigen haar licht laten schijnen op deze vraag, welke vraag overduidelijk geen eenkennig antwoord kent. Het streven naar onderscheidendheid zet zich dus ook in deze rubriek voort. Wie zeker de toekomst hebben zijn de actieve leden van de Jonge Balie. Bij gebrek aan kantoren die zich willen laten beoordelen op de borrelcultuur en gezelligheid van kantoor, zag de redactie zich genoodzaakt haar toevlucht te zoeken naar een borrel waar zij voor een groot deel zelf aanwezig was. U kunt in de rubriek borrelpraat lezen dat dit in de categorie gezelligheid vijf sterren heeft opgeleverd. Voor de rechters in Nederland is het niet te hopen dat wraking van rechters de norm in de toekomst wordt. In het geval dat er toch een wrakingsverzoek wordt gedaan moet elke schijn van partijdigheid worden voorkomen. In dat kader zijn het gerechtshof Amsterdam en het gerechtshof Den Haag een pilot gestart om (in de meeste gevallen) elkaars wrakingsverzoeken te behandelen. Het is te hopen dat dit de enige toegift van de rechterlijke macht is aan het ongefundeerde wantrouwen van de burger tegen alles en iedereen. In de actualiteitenrubriek komt mevrouw Clement, voorzitter van de wrakingskamer van het gerechtshof Amsterdam, aan het woord over dit experiment. Tot slot is het wederom tijd om afscheid te nemen van iemand binnen de redactie van het ABB. Hoewel zij net warm is gedraaid, gaat Lilly ons om positieve persoonlijke redenen verlaten. Ik dank haar namens de redactie voor haar korte maar krachtige inzet en wens haar een mooie toekomst toe! Rest mij niets anders ook u een mooie toekomst toe te wensen, want wie angst heeft voor de toekomst, heeft die toekomst al half bedorven. Juni

4 Collegelid en ex-advocaat Stans Goudsmit Open je vizier en het aanbod van goede advocaten is groter dan je denkt Het viel mij op dat de voorkant van het ABB voornamelijk wordt gesierd door blanke mannen van middelbare leeftijd. Hoe zijn jullie bij mij terechtgekomen? Deze opmerking verraadt dat wij zijn aangeschoven bij iemand met een groot bewustzijn voor gelijke behandeling. Het Amsterdams Baliebulletin sprak met Stans Goudsmit, lid van het College voor de Rechten van de Mens over haar functie, haar carrière als vreemdelingenrechtadvocaat en de mono culturele advocatuur. Het College voor de Rechten van de Mens ( College ), niet te verwarren met het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, heeft als taak het belichten, bewaken en beschermen van mensenrechten, het bevorderen van de naleving hiervan in de praktijk, beleid en wetgeving op dit gebied, en het vergroten van het bewustzijn van mensenrechten in Nederland. Als opvolger van de Commissie Gelijke Behandeling ( CGB ) behandelt het College daarnaast individuele discriminatieklachten. Door: Floor May en Lilly Geerdes-Klymowsky SStans heeft een interessante loopbaan met als rode draad het opkomen voor kwetsbare of zelfs stemloze mensen in de samenleving. Stans studeerde Rechtsgeleerdheid en Rechtsfilosofie aan de UvA. Beide bewuste keuzes: het menselijke aspect, maar ook de logica spraken Stans aan. Daarnaast volgde ze enkele vakken in de Politicologie. Na haar afstuderen is Stans aan de slag gegaan bij het juridisch bureau van Vluchtelingenwerk Nederland. Zij adviseerde daar onder meer advocaten die asielkwesties behandelden. Nadien werkte Stans enkele jaren als eindredacteur voor het tijdschrift Migrantenrecht. In beide functies fungeerde Stans als vraagbaak voor advocaten. Vanuit daar ontstond de wens om zelf zaken te gaan behandelen. Ik dacht vaak: Geef hier die zaak! 4 Amsterdams Balie Bulletin

5 Interview Een logische vervolgstap was een carrière als advocaat. Stans koos voor het kantoor Everaert Advocaten te Amsterdam, bij welk kantoor zij zich specialiseerde in het reguliere vreemdelingenrecht. Ik behandelde zaken van mensen die naar Nederland komen zonder op de vlucht te zijn voor een bepaald gevaar, maar bijvoorbeeld voor het vergroten van hun arbeidskansen of gezinshereniging. In eerste instantie heeft Stans ook asielrecht gedaan. Vooral de situatie in de gevangenis op Schiphol, waar mensen worden vastgezet die uitgezet worden, ging haar zeer aan het hart. Het opsluiten van deze mensen voelde inhumaan, ze werden vastgezet terwijl zij geen misdaden hadden gepleegd. Deze wijze van uitzetting verbaast Stans tot op de dag van vandaag, los van de humanitaire redenen, omdat de meeste mensen die hier asiel aanvragen hoogopgeleid zijn. Ik vind het onbegrijpelijk dat Nederland het potentieel niet benut juist nu uit onderzoek is gebleken dat in 2015 de vergrijzing zo ver zal zijn dat we weer opnieuw op zoek zullen moeten gaan naar gastarbeiders, zoals destijds in de jaren 70. De dynamiek en de diversiteit van zaken binnen de advocatuur vormden voor Stans een enorme pré. Zij kijkt dan ook vol lof terug op haar loopbaan als advocaat. Het is een prachtig mooi beroep. Ik kreeg op één dag de hele wereld langs mijn bureau: rijk, arm, blank, donker, gesluierd en modern. Ook de verscheidenheid aan werkzaamheden beviel mij goed. Aan de ene kant het menselijke en aan de andere kant het juridisch technische aspect. Vooral het spel als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen tijdens een zitting trok mij heel erg. Het gevoel wanneer je een dossier zo goed in je hoofd hebt dat je scherp uit de hoek kunt komen en overal een antwoord op hebt, dat gaf een enorme kick. Als het goed ging natuurlijk. Toch verliet een enthousiaste Stans uiteindelijk de advocatuur. Hoewel ik de advocatuur wel mis, waren er wel dingen die mij tegenstonden aan mijn werk in de advocatuur. Het werd te stressvol met twee jonge kinderen en een enorme reistijd. Daarnaast was ik, Stans Goudsmit. nadat ik mij 15 jaar had toegespitst op het vreemdelingenrecht, benieuwd naar wat er nog meer speelde in de wereld. Toen mij uiteindelijk voor de tweede keer het aanbod werd gedaan om toe te treden tot de maatschap en ik dit aanbod voor de tweede keer afsloeg, besefte ik dat ik iets anders moest gaan doen. Dat iets anders werd uiteindelijk Commissielid bij de CGB, waar zij naast haar werk als advocaat al als plaatsvervanger werkte. Ik heb hiervoor gekozen omdat dit een ander rechtsgebied was en voor mij was het ook een soort logische vervolmaking van de cirkel: ik heb bij een belangenorganisatie gewerkt, ik Juni

6 Interview ben individuele belangenbehartiger geweest en nu zit ik aan de andere kant van de tafel. Het trok mij om ook vanuit dit perspectief aan de zaak te werken. Dat ik niet meer de hele dag door cliënten gebeld wordt is een aangename bijkomstigheid. Ik moest daar wel aan wennen. In het begin vroeg ik mij herhaaldelijk af of mijn telefoon het wel deed. Tot eind 2012 werkte Stans voor de CGB. De hoofdtaak van de CGB was het beoordelen van discriminatieklachten. Een soort rechtbank dus, maar laagdrempeliger. Bij de CGB miste ik soms wel de dynamiek van de buitenwereld. Dit veranderde toen we het College werden. Ons takenpakket en dus ook mijn werkzaamheden werden hierdoor uitgebreid. Bij de CGB hield ik mij alleen bezig met gelijke behandeling en individuele klachtenbehandeling. Als lid van het College houd ik mij bezig met het beschermen van alle mensenrechten in Nederland, waaronder ook de individuele klachtenbehandeling. Met betrekking tot andere mensenrechten doen we onderzoek, al dan niet in het veld, en nemen we deel aan debatten. Daarnaast adviseren we de overheid en het parlement op gebied van beleid en wetgeving zodat de mensenrechten worden nageleefd en bevorderd. Een groot deel van haar tijd besteedt Stans aan zittingen in verzoeken tot gelijke behandeling. Deze zittingen zijn bevredigend, vooral als het probleem minnelijk kan worden opgelost. Het College onderzoekt dan of de partijen, gezien de omstandigheden van het geval, het meest gebaat zijn bij een oordeel of dat we hen met elkaar in gesprek kunnen laten komen. Stans legt uit hoe de individuele klachtenbehandeling in zijn werk gaat. Een klager kan schriftelijk een klacht indienen die raakt aan de gelijke behandeling in bijvoorbeeld woon-, werk- of studiesituaties. De verweerder krijgt de mogelijkheid schriftelijk te reageren. Daarna vindt er een zitting plaats. Procesvertegenwoordiging is niet verplicht, maar komt wel voor. De bewijslast bij verzoeken tot gelijke behandeling is anders dan in het gewone (civiele) recht. De klager moet feiten aantonen die onderscheid kunnen doen vermoeden. Als dat vermoeden er is, dan is het aan verweerder om dat te weerleggen. Die lagere bewijsdrempel is er omdat discriminatie vaak iets onderhuids, en niet iets openlijks is, en dus moeilijk te bewijzen is. Als een zaak niet minnelijk kan worden opgelost, dan geeft het College een oordeel. Dit oordeel is niet bindend, maar wordt volgens Stans in 77 procent van de gevallen wel opgevolgd. Het College belt vier weken nadat het oordeel is gegeven met de desbetreffende partijen om te horen hoe een zaak is verlopen. Klagers vinden het College volgens Stans vaak vanzelf. Wij zijn goed vindbaar via internet en proberen ons ook bekend te maken en ons te profileren. Juist op gebieden waarvan wij denken dat men met discriminatie te maken zou kunnen krijgen. Zo hebben we onlangs een campagne gevoerd over zwangerschapsdiscriminatie, die ontzettend veel reacties heeft opgeleverd. Hieruit kwam naar voren dat 45 procent van de vrouwen die ooit Het aantal vragen over zwangerschapsdiscriminatie is de laatste tijd verviervoudigd. Mensen zijn zich hiervan meer bewust. zwanger is geweest te maken heeft gehad met iets waarvan wij op het eerste gezicht zouden kunnen vaststellen dat sprake is van onderscheid op grond van geslacht. Veel potentiële werkgevers vragen bijvoorbeeld aan de vrouwelijke sollicitant of zij een kinderwens heeft. Mannelijke sollicitanten wordt hier niet naar gevraagd. Dit geeft op zich al onderscheid op grond van geslacht aan. Als de sollicitant vervolgens antwoordt dat zij kinderen wenst, is dat in sommige gevallen een reden om haar niet aan te nemen. Als de sollicitant deze vraag niet wil beantwoorden, wat haar goed recht is, dan kan dit ook een reden zijn om haar niet aan te nemen omdat aldus de werkgever het niet beantwoorden van de vraag een vertrouwensbreuk oplevert. Daarnaast kan de kinderwens of een zwangerschap reden zijn voor de werkgever om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet te verlengen of geen overeenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Ook kan een vrouwelijke werknemer na haar verlof te maken krijgen met een afname van taken en/of bevoegdheden, of zelfs met een andere veelal lagere functie, zonder dat hierover vooraf overleg is gevoerd. Opmerkelijk is dat het aantal vragen over zwangerschapsdiscriminatie de laatste tijd is verviervoudigd, wellicht naar aanleiding van de campagne. Mensen zijn zich hiervan meer bewust. In de juridische sector wordt niet veel geklaagd over (on)gelijke behandeling, althans niet bij het College. Enige tijd geleden was er wel een vrouw die raadsheer bij de Hoge Raad wilde worden. 1 Nadat zij stage had gelopen bij de Hoge Raad, werd zij voor de functie afgewezen. Volgens haar werd hier onderscheid gemaakt op grond van geslacht. De Hoge Raad verweerde zich en stelde dat de vrouw was afgewezen op toegestane (kwalitatieve) gronden. Daarbij benadrukte de Hoge Raad dat hij juist graag een vrouwelijke raadsheer zou hebben gehad. Het College oordeelde dat de afwijzing niet geschiedde op grond van geslacht. In een andere zaak werd een sollicitant de functie van waarnemend griffier geweigerd vanwege het dragen van een hoofddoek. De Commissie achtte het doel achter de 6 Amsterdams Balie Bulletin

7 Interview Zitting van het College voor de Rechten van de Mens. afwijzing te weten de kledingeis waarmee getracht wordt uitdrukking te geven aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechterlijke macht legitiem en aan discriminatie vreemd, maar oordeelde tegelijkertijd dat het uitsluiten van alle sollicitanten met een hoofddoek te zwaar was. Gelet op de aard van de functie van waarnemend griffier oordeelde de Commissie toepassing van de kledingeis in dit geval niet noodzakelijk is. Ook vanuit de advocatuur krijgt het College maar weinig klachten. Wel speelde er onlangs een leeftijdskwestie. 2 Een man van 74 jaar wilde advocaat worden en had daarvoor 1 Oordeelnummer Oordeelnummer Oordeelnummer Voor de liefhebber: deze oordelen zijn na te lezen op de website van het college, oordelen Er is in de advocatuur een enorm gebrek aan diversiteit een buitenpatroon gevonden. De plaatselijke Orde wilde de benodigde toestemming echter niet geven, omdat eraan getwijfeld werd of de man vanwege zijn hoge leeftijd nog wel kwalitatief goed werk zou kunnen leveren en of hij wel naar zijn veel jongere patroon zou luisteren. Het College oordeelde dat dit onderscheid op grond van leeftijd opleverde. Er is, anders dan bij de rechterlijke macht, geen leeftijdsgrens opgenomen in de toepasselijke regelingen en er zijn minder vergaande middelen om de kwaliteit te bewaken, dus leeftijd mag niet een van de selectiecriteria zijn. Overigens loopt een en ander toch anders af: meneer is uiteindelijk uit de advocatuur gestapt. Een secretaresse van een advocatenkantoor die zich na een misstapje met een van de partners (seksueel) geïntimideerd voelde en zich beklaagde over de voortzetting van haar contract voor bepaalde in plaats van onbepaalde tijd heeft bij de (indertijd) Commissie bot gevangen. 3 De Commissie oordeelde dat niet is gebleken dat de partner met wie zij een affaire had en/of het advocatenkantoor waar zij werkte haar (seksueel) heeft geïntimideerd of discriminatoir heeft bejegend op grond van haar geslacht. Volgens de Commissie is evenmin komen vast te staan dat het advocatenkantoor onvoldoende zorg heeft gedragen voor een discriminatievrije werkvloer en/of onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij de beëindiging van de arbeidsverhouding. 4 Juni

8 Interview Waarom er zo weinig geklaagd wordt in de juridische sector is niet duidelijk. Volgens Stans kan het zo zijn dat de weg naar het College niet wordt gevonden omdat advocaten geen zin hebben in de exposure. Het bevreemdt Stans echter wel. De advocatuur is toch een behoorlijk gesloten gemeenschap, die een monoculturele bedrijfscultuur kent: men is overwegend blank en man. Er is een enorm gebrek aan diversiteit. Deze cultuur betekent ook dat mannen nog altijd een streepje voor hebben op de arbeidsmarkt. Er is nog steeds een onverklaarbare discrepantie tussen de lonen van mannen en vrouwen. Meer dan tien procent. Het schijnt dat mannen hoger inzetten en beter onderhandelen. Maar je kunt je afvragen vooroordelen en stereotyperingen af te komen. Veel belangrijker is dat we ons er bewust van zijn, dat we ermee rekening houden bij sollicitatiegesprekken en daarna bij beslissingen over medewerkerschap en toetreding tot de maatschap. Duidelijke selectiecriteria kunnen hierbij helpen. Dit lijkt logisch, maar wij maken heel vaak mee dat selectiecriteria bijvoorbeeld niet op papier staan of gaandeweg veranderen om zo toch bepaalde mensen uit te kunnen kiezen. Dit zijn veelal mensen die op de selecteurs lijken. Daardoor ontstaat een soort zoekt soort cultuur, zoals je ook terugziet in de advocatuur. Dit geldt zeker in tijden van crisis. Het College heeft vorig jaar een training ontwikkeld, Selecteren zonder vooroordelen. Voor de beste Match, die HR-medewerkers hierin kan helpen. We moeten proberen van vooroordelen en stereotyperingen af te komen of mannen over het algemeen ook niet meer hebben om over te onderhandelen.... Het doorbreken van deze monoculturele bedrijfscultuur begint volgens Stans bij een van de belangrijkste beginselen van het College: bewustwording. Werkgevers moeten zich ervan bewust zijn dat ze bij de werving en selectie en ook bij het vasthouden van werknemers gebruik maken van vooroordelen en stereotypering. Dat is aangeleerd. Ik denk ook niet dat we moeten proberen van die Het SCP heeft een paar jaar geleden een rapport uitgebracht, dat heette Liever Mark dan Mohammed. Kennelijk zijn wij in tijden van crisis geneigd om te kiezen voor wat we al kennen. Ik denk echter dat, wanneer we ons vizier open zetten en we zien dat iedereen andere kwaliteiten heeft, het aanbod van goede advocaten veel groter is dan je wellicht in eerste instantie denkt. Het is ook een gegeven dat als er sprake is van een gemêleerd gezelschap in het bedrijfsleven, het bedrijf beter functioneert. Daar zijn vele studies naar gedaan. Voor stagiaires en leidinggevenden binnen de mono culturele advocatuur heeft Stans een heldere boodschap. De partner moet lef tonen om de mono culturele advocatuur te doorbreken. Als je als partner ziet dat je stagiair(e) lange dagen op kantoor is maar overwegend aan het duimendraaien is, stel dan voor dat hij/zij naar huis gaat, dat hij/ zij andere activiteiten gaat ondernemen die goed zijn voor zijn/haar algemene ontwikkelingen. Workaholics mogen wat mij betreft tot diep in de nacht op kantoor blijven zitten, maar niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn. Als advocaat-stagiair(e) kun je ook je steentje bijdragen. Als een bepaalde bedrijfscultuur je niet bevalt, schop er dan tegenaan! Hoewel de carrière als Collegelid Stans erg goed bevalt, komt het einde hiervan langzaam in zicht. De benoeming van Collegeleden is tijdelijk, maximaal negen jaar. De benoeming van Stans is onlangs al met drie jaar verlengd en kan niet nogmaals verlengd worden. Ze overweegt dat daarom de tijd misschien rijp is om uit de eerder door haar genoemde cirkel te stappen of om er juist middenin te gaan staan. Vanwege een ernstige ziekte vorig jaar groeit het besef: Ik wil niet altijd op de top van mijn kunnen juridisch bezig zijn. In welke hoedanigheid wij in de toekomst ook van Stans zullen mogen vernemen, wij kunnen er welhaast zeker van zijn dat Stans altijd midden in de samenleving zal blijven staan. Ik mis het directe contact met de mensen waar ik dit voor doe. Ik zit er dan ook aan te denken om uiteindelijk iets te doen met confl ictbemiddeling. Daarin ben ik me nu aan het verdiepen, net als in het moestuinieren Amsterdams Balie Bulletin

9 Borrelpraat Actieve leden-dag Jonge Balie Deze editie van het ABB heeft de redactie besloten het over een andere boeg te gooien. De aandeelhoudersvergaderingen van de benaderde kantoren gaven geen akkoord voor medewerking aan de borrelpraat; hetgeen ons zeer vreemd voorkomt. Is het geen uitgelezen kans om eens het imago van uw kantoor af te stoffen? Om deze aflevering verdere smeekbedes te voorkomen, heeft de redactie ervoor gekozen de op 16 mei geplande borrel voor de actieve leden van de Jonge Balie te verslaan. Dit was natuurlijk een leuke gelegenheid om een keer onszelf in het zonnetje te zetten. Zo geschiedde. Door: Lara Smeets en Flip van Huizen HHet moet een hels karwei zijn om als Jonge Balie-bestuur een activiteit te verzinnen die aan de verwachtingen van ongeveer 40 jonge advocaten voldoet. Advocaten moeten namelijk vaak een maskerade volhouden dat ze kritisch en niet voor een gat te vangen zijn. Om uur verzamelden wij ons bij Lasercity Amsterdam. Het evenemententerrein is gevestigd in de Van Gendthallen op het Oostenburgereiland in (naar eigen zeggen) de binnenstad van Amsterdam. Op deze locatie zijn VOC-schepen gebouwd en vanaf 1898 stoommachines, dieselmotoren en treinonderstellen; (naar eigen stellen) de ideale locatie dus voor een spannend lasergame avontuur. Een spannend lasergame avontuur werd het niet bepaald, maar vermakelijk was het wel. Het merendeel van de genodigden voelde zich niet te goed om zich in het zweet te werken. Een enkeling verwarde het lasergamen met een modeshow door parmantig heen en weer te dartelen, zonder een schot te lossen. Het voordeel voor deze enkeling was dat er weinig interesse was voor de uitslagen. De eigenaar en gastheer van het geheel, was met stomheid geslagen en voelde zich zelfs een beetje in zijn wiek geschoten toen hij enthousiast de uitslagen bekend wilde maken en moest constateren dat er slechts twee man en een paardenkop nog binnen stonden. De werkelijke winnaars van het lasergamen waren de eerste zonnestralen van Nadat een aantal nog haar beste beentje had voorgezet door met de eigenaar van Lasercity een afsluitend biertje te drinken, werd de borrel voortgezet bij Roest, de buren van Lasercity. Roest verkoopt zich op haar website als volgt: «Een creatieve vrijplaats. Een experiment dat openstaat voor originele ideeën. Roest is minimalistisch, maar wel warm. Roest nodigt je uit om zelf bij te dragen.» U zult begrijpen dat wij met geknepen billen die kant opliepen. Zouden wij überhaupt het terrein mogen betreden? Het personeel van Roest ontving ons met open armen. Toen ik in de emmer met munten keek begreep ik waarom. Achter het gebouw van Roest stonden enkele cantustafels klaar waaraan een heerlijke BBQ werd genuttigd. Een simpele maar doeltreffende maaltijd. Vlees, patat, brood en sla. Niets meer, maar ook niets minder. De BBQ-man was er een van geen zorgen voor de dag van morgen. Hij was erg tevreden met de allereerste groep die hij mocht bedienen, om onduidelijkheden te voorkomen, dat waren wij. De ABB redactie had de ijdele hoop dat de heupen nog los gezwierd zouden kunnen worden. Zelfs na drie gin tonic, een sigaret en wat zuidelijk temperament strandden meerdere pogingen in gegniffel en afgunst. Ondanks alles voelde de ABB-redactie zich erg op haar gemak in deze creatieve vrijplaats. Uiteindelijk zijn de festiviteiten nog verplaatst naar de echte binnenstad van ons mooie Amsterdam en wordt er geconcludeerd dat het Jonge Balie-bestuur weer een opperbest bedankje voor de actieve leden heeft geregeld. Op naar volgend jaar! Beoordeling: Locatie: (Creatieve omgeving, wat wil je nog meer) Kwaliteit happen: (Eerste BBQ van het jaar, altijd goed) Aanwezigheid: (De cantustafels zaten vol) Gezelligheid: (K on merken dat het weekend was) Juni

10 The Founders 2.0 Van Campen Liem Begin 2012 verlaten Team Van Campen en Team Liem met ongeveer 25 advocaten, notarissen, fiscalisten en ondersteuning Baker & McKenzie in Amsterdam. De twee teams hebben jarenlange ervaring met M&A, private equity en tax. Het was al langer een trend onder advocaten van grotere kantoren om in kleiner verband voor zichzelf te beginnen. Maar zo n forse afsplitsing, van een groep dealmakers uit verschillende disciplines, had nog niet eerder plaatsgevonden. Na ruim twee jaar is Van Campen Liem nog altijd het enige nichekantoor dat zich geheel richt op de internationale ondernemingsrecht- en transactiepraktijk. Van Campen Liem is dus nog altijd 2.0. Door: Tessa Bakker en Flip van Huizen MMarc Van Campen omschrijft het vertrek in een krantenartikel als een soort echtscheiding die niet geheel zonder emoties is verlopen, maar uiteindelijk netjes en civiel is afgewikkeld. De heren lijken geen enkele spijt van hun gemaakte keuze te hebben, integendeel. Wij spreken de enthousiaste naamgevers van het kantoor in hun smaakvol ingerichte pand in Oud-Zuid. Het vertrek in 2012 werd ingegeven door een gebrek aan vrijheid en flexibiliteit om hun praktijk in de door hen gewenste vorm te gieten. Transacties doen vanuit vaste teams bestaande uit advocaten, notarissen en fiscalisten bleek door de traditionele werkwijze en inrichting van een groot kantoor niet altijd mogelijk. Daarnaast streefden de heren naar efficiëntie. Van Campen noemt als voorbeeld dat het openen van een vestiging van Baker & Mckenzie in Luxemburg erg lang heeft geduurd, omdat de besluitvorming op verschillende niveaus moest plaatsvinden. Van Campen Liem heeft binnen een aantal maanden een vestiging aan de 2 Rue de la Reine in Luxemburg geopend en is inmiddels bezig met uitbreiding van het Luxemburgse team. Het starten van een eigen kantoor was dan ook een logische stap. De grap wanneer vertrekken we naar de gracht? werd al langer gemaakt. Overigens geven de heren meteen toe dat zij niet over één nacht ijs zijn gegaan en dat het met name spannend was of voldoende medewerkers hen wilden volgen. Dit bleek het geval te zijn. Wat het kantoor naar eigen zeggen anders maakt dan andere kantoren is de samenstelling van de teams. De teams bestaan naast advocaten altijd uit fiscalisten en notarissen. Van Campen Liem heeft, zoals Liem dat verwoordt, geen last van de historie dat de beroepsgroepen traditioneel bij elkaar zitten. Dit heeft als voordeel dat notarissen en fiscalisten zich ook kunnen specialiseren in het transactie werk, zodat cliënten door een ervaren team worden bediend. Of zoals Van Campen het samenvat: het is fijn als een notaris al zes deals heeft meegedraaid, zodat hij bij de volgende deal direct op snelheid zit. De werkzaamheden van het kantoor richten zich volledig op de ondernemingsrechtelijke transactie praktijk. Aan bijvoorbeeld litigation, arbeidsrecht en intellectuele eigendomsrecht worden de handen niet gebrand. Door het volledig toeleggen op één rechtsgebied in combinatie met de slagkracht kan het kantoor zich qua deals meten met de grote kantoren. Van Campen Liem heeft bewust gekozen voor een zogenaamde zware bovenlaag er werken veel senior medewerkers en partners zodat er veel ervaring in huis is om de grote cliënten te blijven bedienen. 10 Amsterdams Balie Bulletin

11 The Founders 2.0 Een bijkomend voordeel van het werken in een kleiner verband zijn de lagere kosten. Anders dan bij een groot kantoor de heren menen dat het omslagpunt bij 50 tot 100 werknemers ligt zijn er geen aparte afdelingen voor personeelszaken, marketing, ict of andere staffuncties. Tegenwoordig kunnen veel zaken, zoals vakliteratuur en ict, extern worden ingekocht. De lagere kosten komen slechts ten dele tot uitdrukking in een lager uurtarief, maar hebben met name tot gevolg dat het kantoor als organisatie vet op de botten krijgt, waardoor er niet automatisch in een kramp wordt geschoten als een medewerker zijn of haar urentarget niet zou halen. Zowel Van Campen als Liem focussen zich veel op de cliëntrelatie en niet alleen op de door de cliënt aangeleverde projecten. Dit betekent dat cliënten niet alleen bij het sluiten van een deal worden bijgestaan, maar dat er ook wordt meegedacht als het even tegenzit of als er strategische beslissingen moeten worden genomen. De cliënten van Van Campen Liem zitten over de hele wereld, maar er worden op dit moment voornamelijk zaken gedaan met en voor cliënten uit Amerika, Turkije en Oost-Europa. Liem merkt op dat het een groot voordeel is dat het kantoor geen onderdeel vormt van een eigen, intern internationaal netwerk. Zo zal een (advocaten) kantoor in New York, zonder eigen vestiging in Nederland, eerder een onafhankelijk Amsterdams kantoor inschakelen dan een Nederlandse vestiging van een groot kantoor dat ook in New York is gevestigd. Hierdoor is het netwerk nu vele malen groter. Daarnaast is het andersom ook voordelig om niet alleen binnen een eigen, intern netwerk te hoeven opereren. Liem: Als ik nu iemand in Londen bel omdat ik voor een cliënt advies nodig heb, dan word ik als nieuwe cliënt beschouwd en niet als een collega van een andere vestiging. Vaak krijgt het werk voor een nieuwe cliënt meer prioriteit dan het werk van een buitenlandse collega. Dit komt onze cliënten zeker ten goede. Op de vraag of Van Campen en Liem voornemens zijn om in de toekomst sterk uit te breiden wordt geantwoord zeg nooit nooit, maar die behoefte bestaat op dit moment niet. De omvang van het kantoor wordt bepaald door de muren van het pand, aldus de heren. Zij zijn op dit moment zowel tevreden met de omvang van het aantal medewerkers als met de kantoorlocatie. Een expansiedrift heerst er niet. Ze lijken het niet nodig te hebben, maar voor de zekerheid wensen wij de heren nog veel succes. Advertentie Cursuskalender Een greep uit ons cursusaanbod, najaar 2014 VSO-cursussen Aansprakelijkheid en schadevergoeding 11 VSO/PO 25 september en 9 oktober Utrecht Mededingingsrecht voor de Nederlandse praktijk 12 VSO/PO 25 en 26 september Den Dolder Scherp reageren in repliek en dupliek 11 VSO/PO 25 september en 9 oktober Utrecht Vennootschapsrecht basis: corporate governance en geschillenprocedures 14 VSO/PO 2 en 3 oktober Den Dolder Professioneel onderhandelen voor advocaat stagiaires 13 VSO/PO 6 en 7 oktober Den Dolder Geheime Opsporing 13 VSO/PO 27 en 28 oktober Den Dolder Algemeen bestuursrecht 13 VSO/PO 27 en 28 oktober Zeist Huurrecht 11 VSO/PO 29 oktober en 12 november Utrecht Burgerlijk procesrecht 14 VSO/PO 30 en 31 oktober Den Dolder Intellectuele Eigendom in de marketing 13 VSO/PO 5 en 19 november Amsterdam Insolventierecht basis 13 VSO/PO 3 en 4 november Den Dolder Personen- en familierecht 13 VSO/PO 13 en 14 november Den Dolder Vennootschapsrecht basis: transacties 14 VSO/PO 17 en 18 november Den Dolder PAO-cursussen Ondernemingsrechtelijke contracten maken en beoordelen 10 PO 24 september en 1 oktober Amsterdam Concern, financiering en aansprakelijkheid 6 PO 29 oktober Amsterdam «JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden 4 PO 5 november Amsterdam «JOR» Actueel Ondernemingsrecht 4 PO 6 november Amsterdam Jaarrekeninglezen voor de jurist 12 PO 13 en 20 november Amsterdam «JOR» Actueel Insolventie, financiering en zekerheden 4 PO 14 november Amsterdam Geschillen in het Vennootschapsrecht 12 PO 26 november en 10 december Amsterdam «JOR» Actueel Effectenrecht 4 PO 11 december Amsterdam Juni

12 Actueel Experiment externe wrakingskamer gerechtshoven Amsterdam en Den Haag Op 1 april 2014 hebben de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag het startsein gegeven voor de pilot aangaande de externe wrakingskamer. Deze pilot houdt in dat in beginsel wrakingsverzoeken ingediend bij het gerechtshof te Amsterdam door het gerechtshof te Den Haag worden behandeld en vice versa. HHet ABB is nieuwsgierig naar de algemene en specifieke kenmerken van het onderwerp van dit experiment. De commotie veroorzaakt door de wrakingsverzoeken in de zaken Wilders en Robert M.is een ieder wel bekend, maar hoe werkt zo n wrakingsprocedure eigenlijk in de praktijk en wat is de aanleiding en het doel van het experiment met de externe wrakingskamer? Het ABB gaat daarvoor te rade bij mevrouw mr. S. Clement, voorzitter van de wrakingskamer van het gerechtshof Amsterdam. Na een indrukwekkende rondleiding in het Paleis van Justitie aan het IJ strijken we neer in de bibliotheek voor tekst en uitleg. Zitting Mr. Clement vertelt dat het bestuur van het gerechtshof de raadsheren benoemt die plaatsnemen in de wrakingskamer. Er is een vaste wrakingskamer die elke 14 dagen een zittingsdag heeft. Of op deze dag ook daadwerkelijk een zitting plaatsvindt, is afhankelijk van de ingediende verzoeken. De kamer wordt bezet door vaste leden van de wrakingskamer, waarbij er wordt gestreefd naar een samenstelling die zo gemengd mogelijk is qua rechtsgebieden. Voor de aanwezigheid van de benodigde kennis dient er wel altijd een raadsheer bij te zijn die thuis is in het rechtsgebied van de hoofdzaak. Bij verhindering van de Door: Yvetty Kouwenberg en Lara Smeets raadsheren uit de vaste kamer vindt vervanging plaats. De wrakingskamer is een oud fenomeen dat in leven is geroepen om een van de fundamenten van onze rechtsstaat te waarborgen; het feit dat de rechterlijke macht onpartijdig moet zijn. De schijn van partijdigheid kan worden gewekt als een rechter (te) verbonden is met een zaak, bijvoorbeeld via familie, vrienden of kennissen of vanwege een nevenfunctie. Ook inhoudelijk onbegrijpelijke beslissingen of bepaalde (gekleurde) uitspraken van de rechter kunnen deze als vooringenomen doen overkomen. Als een justitiabele twijfelt aan de onpartijdigheid van een rechter, kan deze een wrakingsverzoek indienen om de bewuste rechter te laten vervangen. Het strafrecht, bestuursrecht en civiele recht kennen daarvoor een vrijwel eenduidige wettelijke voorziening. On hold De wrakingsprocedure is een incident in de lopende hoofdprocedure die daardoor dus tijdelijk on hold komt te staan. Vanaf het moment dat een of meerdere raadsheren worden gewraakt gaan de raderen van het systeem draaien. Het wrakingsverzoek wordt na de administratieve verwerking daarvan terstond ter beoordeling doorgezonden naar de voorzitter van de wrakingskamer. Deze beslist of het een spoedzaak betreft. Bij spoed wordt er zo mogelijk onmiddellijk een geschikte en beschikbare wrakingskamer gevormd en anders wordt het verzoek op de eerstvolgende vaste zittingsdag behandeld. In de wrakingsprocedure is er ruimte voor hoor en wederhoor. De betrokkenen kunnen hun standpunt toelichten. De wrakingsprocedure vereist daardoor de nodige logistieke planning. In korte tijd moeten afhankelijk van de zaak veel kennis en feiten worden gedeeld en betrokkenen moeten op zo kort mogelijke termijn allen bij een mondelinge behandeling aanwezig kunnen zijn. De wrakingskamer beslist vervolgens na de mondelinge behandeling binnen maximaal 2 weken op een verzoek. Tegen de beslissing is geen hoger beroep mogelijk. Vertrouwen Hoewel de logistieke planning binnen één gerecht al voldoende inspanning vereist hebben de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag het aangedurfd de handen ineen te slaan door te experimenteren met een externe wrakingskamer. De aanleiding voor deze samenwerking is gelegen in de gewenste vergroting van het vertrouwen in de rechtsstaat. De afgelopen jaren is het aantal wrakingsverzoeken gestegen. Sinds 2007 wordt er elk jaar meer gewraakt, wat lijkt te duiden op een afnemend maatschap- 12 Amsterdams Balie Bulletin

13 Actueel pelijk vertrouwen in de rechterlijke macht. Anderzijds valt ook goed voor te stellen dat een wrakingsverzoek als tactisch instrument wordt ingezet, ter vertraging van de zaak. Om deze signalen serieus te nemen, respectievelijk te temperen, hebben de hoven Amsterdam en Den Haag besloten het komende jaar elkaars wrakingsverzoeken te behandelen. Tot 1 april 2014 werden wrakingsverzoeken steevast door de eigen wrakingskamer behandeld, hetgeen ertoe leidde dat men vaak hoorde zeggen dat de slager zijn eigen vlees keurde. Dat draagt mogelijk niet bij aan het vertrouwen in de rechtspraak. De rechterlijke partijdigheid is immers al in het geding volgens een procespartij. Toch wordt daar intern heel strikt mee omgegaan, aldus Clement: Zodra een wrakingsverzoek over een collega binnenkomt houd je acuut en automatisch afstand. Die professionaliteit moet je hebben en is zelfs noodzakelijk om je werk als lid van de wrakingskamer goed te kunnen doen. De grondslag van de samenwerking tussen de gerechtshoven is gevonden in artikel 62b RO: Het gerechtshof kan een zaak ter verdere behandeling verwijzen naar een ander gerechtshof, indien naar zijn oordeel door betrokkenheid van het gerechtshof behandeling van die zaak door een ander gerechtshof gewenst is. Universiteit van Utrecht) en is bedoeld om na te gaan of het vertrouwen van rechtzoekenden in de rechtspraak toeneemt als een wrakingsverzoek buiten het eigen gerecht wordt behandeld. Daarnaast wordt bekeken of deze uitbesteding logistiek mogelijk is. Met betrekking tot dit laatste wordt onderzocht of mogelijkheden als telehoren of teleconferencing uitkomst kunnen bieden. Bij de beoordeling van de pilot worden niet alleen de ervaring van de justitiabelen betrokken, maar worden de ervaringen van de raadsheren van de betrokken wrakingskamers en de gewraakte raadsheren zelf ook meegenomen. Het onderzoek naar het resultaat van deze pilot wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Als de proef een succes blijkt, zal deze mogelijk in andere gerechten worden uitgezet. Hoe werkt de pilot in de praktijk? Mr. Clement: Zodra een wrakingsverzoek in Amsterdam binnenkomt, kijken we of de zaak kan worden verwezen naar Den Haag. Uitgangspunt is verwijzen, tenzij. Zaken die zich niet voor verwijzing lenen zijn spoedeisende zaken en zogenoemde megazaken, waarbij vertraging of overheveling naar Den Haag organisatorisch onmogelijk of onwenselijk is. Bij verwijzing naar Den Haag blijft de hoofdzaak uiteraard in Amsterdam. Nadat de wrakingsprocedure is afgerond wordt de hoofdzaak dus gewoon weer in Amsterdam behandeld, al of niet met nieuwe raadsheren. Justitiabelen worden gewezen op het bestaan van de proef. Hen wordt gevraagd of zij bereid zijn mee te werken aan een interview waarin hen door de onderzoekers van de Universiteit van Utrecht naar hun ervaring met de externe wrakingskamer wordt gevraagd. Op basis van het verleden worden er naar schatting 24 wrakingszaken per jaar behandeld door zowel het gerechtshof Den Haag als het gerechtshof Amsterdam. Op het moment dat dit artikel ter perse ging hadden de hoven in het kader van de pilot net twee wrakingsverzoeken naar elkaar verwezen. Helaas nog te vroeg voor het ABB om daarover concrete ervaringen met u te kunnen delen. Mr. Clement geeft aan uit te kijken naar de uitvoering van de pilot en is zeer benieuwd naar de bevindingen, maar stelt dat het nog te vroeg is om uitspraken te doen over het te verwachten resultaat. We zullen dus nog even geduld moeten hebben. Het ABB is benieuwd welke inzichten de pilot oplevert en welke mogelijke veranderingen deze met zich brengt. Voor het ABB beslist geen straf om daarvoor over een jaar wellicht nogmaals een bezoek aan het Paleis van Justitie te (mogen) brengen. De pilot heeft een looptijd van 1 jaar (met de mogelijkheid van verlenging in verband met het hierna genoemde onderzoek van de Juni

14 De Stelling Opkomst van de niche? Door: Soeradj Ramsanjhal Het aantal nieuwe kantoren dat zich de laatste tijd specifi ek richt op één, dan wel bepaalde rechtsgebieden heeft een vlucht genomen. Dat is op zich al een interessante ontwikkeling. Wat nog meer opvalt, is dat zij een gemene deler hebben: het overgrote deel van deze nichekantoren is namelijk opgericht door advocaten die afkomstig zijn van grote, dan wel middelgrote kantoren. Dergelijke afsplitsingen positioneren zich als vernieuwend, want ze zijn volgens hun website menselijk, met adviezen op maat, goedkoper etc. Tegelijkertijd kan de klant rekenen op de kwaliteit en professionaliteit van een groot kantoor. Hoewel het wel duidelijk is dat de advocatuur mee moet met haar tijd, vragen wij ons af of er ook een andere verklaring is voor deze plotselinge wildgroei aan nichekantoren. Dan daarbij: is specialisatie wel zo vernieuwend en wat betekent deze kantoorversplintering voor de Amsterdamse advocatuur, bijvoorbeeld wat betreft concurrentieverhoudingen? Kortom, het ABB ziet in deze ontwikkeling een interessante stelling: Nichekantoren hebben de toekomst Christ l Dullaert Le Tableau B.V. Feit is dat er de afgelopen jaren meer nichekantoren gekomen zijn. De nichekantoren maken een zeer goede kans in de markt, bedrijfsjuristen weten inmiddels ook dat daar uitstekende advocaten zitten voor een wat betere prijs. Steeds meer bedrijfsjuristen maken dus voor bepaalde zaken ook meer gebruik van nichekantoren. Nichekantoren zijn ook wat wendbaarder qua strategie, kunnen zichzelf makkelijker opnieuw uitvinden en met een ander kostenpatroon goede service bieden. Dat alles zijn aantrekkelijke elementen voor de cliënten. Voor de advocaten van het nichekantoor zelf is een dergelijk kantoor een prettig alternatief. Kom je van een groot kantoor, dan vind je het prettig om toch met anderen samen te werken. Daarnaast kun je vanuit een niche kantoor veel flexibeler zijn in je work life balance. Minder urendruk, meer vrijheid. In de praktijk werkt men overigens niet minder uren dan voorheen, maar in grotere vrijheid. Toch kunnen er ook nadelen zijn aan een nichekantoor, Sommige nichekantoren hebben als enig unique selling point voorheen betaalde je 350 euro per uur en nu 200. Dat is zeker aantrekkelijk voor cliënten die meegaan, maar als dat het enige usp is, dan wennen cliënten daar ook weer aan en voor nieuwe cliënten is dit amper bijzonder. Zij vinden 200 euro per uur weer veel geld. Verder is een gevaar dat men veelal een nichekantoor begint met leeftijdgenoten, heel gezellig, maar straks ben je met z n allen tegelijk 60. Dat is voor het beeld van je kantoor ook niet altijd goed. Indien nichekantoren teveel hun oude kantoor in het klein nabouwen, is dat in eerste instantie voor een aantal jaren een goede strategie, maar op de wat langere termijn kan dat te weinig vernieuwend zijn. Dit heeft ook te maken met de reden waarom het nichekantoor van start is gegaan. Deed je dat om echt zelfstandig ondernemer te kunnen zijn? Of is het kantoor ontstaan omdat je als senior medewerker te duur werd en je dus niet geheel vrijwillig zelfstandig ondernemer werd? Op zich is het helemaal geen schande als dat de motivatie voor de start is geweest, maar het gevaar is wel dat je je eerdere kantoor in het klein gaat nabouwen en niet heel erg vernieuwend bent in je praktijkuitoefening. Nichekantoren die juist door hun omvang wendbaar, flexibel en vernieuwend in hun bedrijfsvoering zijn en de kosten laag houden, die hebben absoluut de toekomst! Arnold R.J. Croiset van Uchelen, Managing Partner Allen & Overy Nichekantoren hebben zeker toekomst, maar niet de toekomst. Specialisatie is op zich geen vernieuwing. Die heeft al decennia lang plaatsgevonden en daarvan is ook en juist sprake binnen de grote kantoren. Wat je wel ziet is dat sommig gespecialiseerd werk redelijk geïsoleerd van andere praktijksoorten kan worden beoefend. Er is dan geen (complexe, 14 Amsterdams Balie Bulletin

15 De Stelling laat staat internationale) kantoororganisatie nodig en om die reden kunnen nichekantoren die een enkele specialisatie beoefenen, soms goedkoper werken. Cliënten zijn kritischer op kosten en wijken daarom soms voor dat werk naar deze kantoren uit. Er is dus zeker een toekomst voor. Anderzijds zie je dat grote kantoren hun meerwaarde blijven behouden omdat veel transacties en geschillen zich afspelen op het snijvlak van verschillende disciplines. Voor een beetje overname heb je naast M&A specialisten ook mededingingsrecht, IE, regulatory, financiering- en arbeidsrechtspecialisten op hoog niveau nodig. Het ABB merkt op dat de niche-kantoren vaak zijn opgericht door mensen die van de grote kantoren komen. Dat is geen toeval: grote kantoren zijn, juist doordat men met zoveel verschillende disciplines en invalshoeken in aanraking komt, kweekvijvers voor dit soort spin-off s. Ook als je je op een bepaalde niche toelegt heb je er immers voordeel van dat je een tijd lang vanuit een brede oriëntatie de praktijk hebt beoefend. Ook om die reden hebben dus niet alleen de nichekantoren de toekomst. Dan nog iets over die menselijke maat. Ik vind dat meer een kwestie van cultuur dan van omvang. Een klein nichekantoor laat zich informeler besturen dan een groot kantoor, maar een groot kantoor kan ervoor zorgen dat er een informele, open cultuur heerst waar mensen zich geborgen voelen en zich verrijkt weten doordat ze met verschillende specialisten en soorten mensen samenwerken. Dat is ook een speerpunt van mij als kantoorvoorzitter van Allen & Overy. Inge Timmerman, partner Biesheuvel Jansen advocaten Uiteraard zijn wij van mening dat nichekantoren een toekomst hebben, anders waren wij niet op 1 maart 2014 aan dit avontuur begonnen. Het oprichten van een nichekantoor is op zichzelf niet vernieuwend te noemen, kantoren als Klos Morel Vos & Schaap (IE), DBEB, Stek en Corp zijn begin deze eeuw gevormd en bestaan al ruim 8, 9 jaar. Wat wel voorbeelden zijn van het onderscheidend vermogen van ons kantoor ten opzichte van andere corporate nichekantoren en middelgrote advocatenkantoren zijn onze ruime (internationale) ervaring binnen bepaalde sectoren (zoals Energy & Industries) en onze op maat gesneden tarieven. Voor onze cliënten bieden deze Zuidas ervaring en deskundigheid binnen onze niche in combinatie met de scherpe en heldere tarieven die we hanteren ook een interessant alternatief voor de traditionele advocatenkantoren. Overigens denken wij complementair te kunnen zijn aan de kantoren waar wij zijn opgeleid (Stibbe, Linklaters en Freshfields). Voor cliënten of transacties waar zij bijvoorbeeld conflicted zijn, is het voor deze kantoren nuttig trusted referral (niche-)kantoren in Nederland te hebben waarnaar zaken kunnen worden doorverwezen (en vice versa). De afgelopen maanden hebben in ieder geval al uitgewezen dat ook deze kantoren ons goed weten te vinden. Casper Riekerk, partner Finnius Advocaten De groei van het aantal nichekantoren wordt door een aantal factoren gedragen. Klanten verlangen oplossingen en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Dat vergt dat advocaten expertise bundelen en een specialisme ontwikkelen. In de setting van een nichekantoor lukt dat. De toenemende digitalisering van kennissystemen helpt daar enorm bij. Nichekantoren brengen per definitie focus aan en zijn in staat een plek op de markt te verwerven; hun herkenbare profielen vormen het unique selling point. Niche kantoren kunnen daarbij flexibeler omgaan met wensen van klanten en financiële targets voor de partners. De omvang van nichekantoren en prijsstelling leidt doorgaans tot lagere overheadkosten, dat maakt deze kantoren zeer concurrerend. Waar voor marktpartijen de drempel om naar een groot kantoor toe te stappen wel eens hoog is, speelt dat ten aanzien van niche kantoren minder. Een andere cultuur, direct contact tussen klant en behandelaar, overzichtelijke tarieven en dienstbaarheid blijken succesfactoren. Dat de starters vaak vanuit de grotere kantoren afkomstig zijn is niet zo opmerkelijk. Advocaten krijgen daar een gedegen opleiding en de ruimte om zich te specialiseren. Voor advocaten met ondernemingszin of advocaten die tegen een volle partnergroep aanbotsen, is de stap snel gemaakt. Michaëla Ulrici, Managing Partner NautaDutilh Dat sommige kantoren zich in tijden vol complexe regelgeving denk aan ict of Europese wetgeving toeleggen op een bepaald strak omlijnd gebied is een begrijpelijke ontwikkeling vanwege de kennisopbouw en het kennisbehoud binnen die niche. Het gaat naar mijn idee niet zozeer om de inrichting of omvang van een kantoor als wel om de kwaliteit van de daar aanwezige kennis en service voor de cliënt. Dus als een kantoor zich als nichespeler presenteert, moet dat, om echt de toekomst te hebben, meer behelzen dan een Juni

16 De Stelling marketingstrategie. Daarbij komt dat het beantwoorden van een juridische vraag over een specifiek deelgebied vaak implicaties heeft voor andere onderdelen van het bedrijf of organisatie van de cliënt. Zo is het mijn ervaring dat bij een panelbenoeming bijvoorbeeld, wij toegevoegde waarde creëren voor de cliënt vanwege het feit dat we een breed dienstenpakket kunnen aanbieden, juist omdat je verschillende specialismen kan combineren die synergie opleveren. Het overzien van dat grotere geheel kan voor in een niche opererende kantoren lastiger zijn zodat de winst voor de cliënt, zowel in tijd als in geld, later in het proces alsnog teniet gedaan kan worden. Dat laat onverlet dat de nichekantoren trend een feit is. Tegelijkertijd geloof ik heilig in de rooskleurige toekomst van het full service kantoor dat cliënten in de breedte van toegevoegde waarde kan voorzien of via één specialisme als dat gewenst is. Willem Jarigsma, Managing Partner Loyens & Loeff Jazeker! Dat klinkt misschien wat vreemd van de managing partner van Loyens & Loeff, een van de grootste kantoren van continentaal Europa. Loyens & Loeff heeft al de nodige nichekantoren voortgebracht. En zo moet het ook zijn. Er is een natuurlijke evolutie van de praktijk waarbij gebieden die eerst als bijzonder worden gezien, later als commodity worden beschouwd. En er zijn praktijken die zo bijzonder zijn dat die eigenlijk alleen als niche bediend kunnen worden. En beide praktijken hebben hun eigen markt en eigen dynamiek. Enerzijds vormen nichekantoren daardoor concurrentie voor kantoren als Loyens & Loeff. Zij zorgen ervoor dat wij bij onze core business blijven en niet commodity werk doen. Anderzijds zijn nichekantoren geen concurrentie en vormen ze een goede aanvulling op onze praktijk. En vergeet niet dat een groot kantoor eigenlijk een verzameling van nichepraktijken is. Met een belangrijk verschil: een kantoor als Loyens & Loeff heeft een expertise op het verbinden van die praktijken, op het goed laten samenwerken van de verschillende praktijken. En dat is dan weer onze niche, de geïntegreerde dienstverlening. Die know how, de kunst van het samenwerken binnen een kantoor, is voor de echte nichekantoren een bedreiging. Waarom? Omdat cliënten die behoefte hebben aan een bredere dienstverlening bij een nichekantoor niet goed terechtkunnen. En voor een nichekantoor is de verleiding dan groot om te diversifiëren. En laat die overgang, van nichekantoor naar groot kantoor, nu juist heel moeilijk zijn. Mijn advies zou daarom zijn: focus op je niche, doe waar je goed in bent. Tjeerd Overdijk, partner Vondst Advocaten Allereerst een reactie op de suggestie dat sprake zou zijn van een wildgroei. Dat is niet mijn beeld. Ik zit zelf al bijna 20 jaar in de niche. Ik stapte in 1995 over van Baker & McKenzie, toen het grootste kantoor ter wereld, naar het eerste nichekantoor op het gebied van Intellectueel Eigendom, Steinhauser Hoogenraad (toen vier advocaten). Maar dat was zeker niet het eerste nichekantoor. Toen ik die overstap maakte, bestonden er al jaren nichekantoren voor strafrecht, voor sociaal recht, voor familierecht, voor entertainmentrecht. In de jaren daarna is het starten van een nichekantoor ook op vele andere gebieden een trend geworden. Dat heeft niet te maken met de drang naar (of noodzaak van) steeds meer specialisatie. Specialiseren gebeurt op grote kantoren ook. Ik zie het ontstaan van steeds meer nichekantoren vooral als de consequentie van het afbrokkelen van het grote kantorenmodel. De maatschappen van grote kantoren zitten vaak dicht, onder ander vanwege veel te zware partnercriteria, zoals een hoge leverage en een praktijkomzet van één miljoen of meer. In plaats van te blijven ploeteren voor een plek in de maatschap van een groot kantoor, is het al snel aantrekkelijk om zelf ondernemer te worden. En er zijn ook eigenlijk geen (rechts)gebieden meer waarbij je kunt verwachten dat een groot kantoor meer kwaliteit biedt dan een klein kantoor met een helder en afgebakend specialisme. Zelfs voor gebieden als Corporate en M&A zijn er al een jaar of tien nichekantoren die hetzelfde kunnen als hun traditionele grote broers. Als bestaansreden voor een groot kantoor blijft dan nog slechts over dat je een bepaalde cliëntengroep een one stop shop kunt bieden. Dat voordeel zou dan een duurder prijskaartje moeten rechtvaardigen, want je zit als groter kantoor nu eenmaal onvermijdelijk met meer overhead. Maar dan moet je de bemanning van de supermarkt goede carrièrevooruitzichten kunnen bieden en dat is lastig te combineren met een streven naar een mooie piramide. Naarmate er meer secties wegbreken van de grote kantoren, zullen dat uiteindelijk vanzelf ook nichekantoren worden. 16 Amsterdams Balie Bulletin

17 Van de Deken De Jonge Balie te Amsterdam, vijfenzeventig jaar jong Op 24 mei 1939 vond de eerste vergadering van de vereniging de Jonge Balie plaats. Er waren 24 leden die oprichtend lid wensten te zijn. Plaats van samenkomst de Praktizijns Sociëteit. Het Jonge Balie bestuur wilde niet dat de vereniging aan de hand van de raad van toezicht zou meelopen maar dat deze een zelfstandige plaats zou innemen binnen de Amsterdamse Balie. In het eerste jaarverslag van de vereniging staat daarover: Deze belangstelling van den Raad neemt niet weg, dat de Vereeniging het zelf zal moeten zijn, die haar leden en in het algemeen de jongere advocaten activeert. Zelf doen en initiatief vormen de grondslagen van ons verenigingsleven. Haar pretenties brengen dat mee. Haar doelstelling ook De andere doelstellingen van de vereniging zijn blijkens de statuten uit 1939: I het bevorderen van de standsopleiding, het doen geven van voorlichting en het bespreken van vraagstukken, welke van belang zijn voor de jonge advocaten, II het bevorderen van het contact tussen de jonge advocaten onderling en tussen hen en de oudere confrères, de zittende en staande magistratuur en III het behartigen van de belangen van de Jonge Balie. In dit alles is de vereniging dit jaar vijfenzeventig jaar succesvol! Reden voor een feestelijk lustrum dat van 18 tot en met 20 juni a.s. gevierd wordt. Ook, en misschien wel juist, vijfenzeventig jaar na de oprichting heeft de vereniging de Jonge Balie een hele belangrijke rol in de Amsterdamse Baliesamenleving. De vereniging organiseert in willekeurige volgorde, lezingen, de voor stagiaires verplichte pleitoefeningen, de jaarlijkse pleitwedstrijden in het kader van Justitia, fondsenwerfdiners ten behoeve van Lawyers 4 Lawyers, sportwedstrijden o.a. golf, bowling en het Jonge Balie cabaret, uitwisseling met andere jonge balies in Nederland en, niet te vergeten, het buitenland. Pieter van Regteren Altena Daarnaast behartigt de Jonge Balie de belangen van de jongere advocaten, de stagiaires en levert een belangrijke bijdrage aan hun onderlinge verbondenheid en samenwerking, niet alleen door bovengenoemde activiteiten maar ook door de organisatie van de Jonge Balie borrels waarmee niet alleen de wisseling van de seizoenen wordt gevierd maar ook veel andere belangwekkende gebeurtenissen waarop gedronken mag worden. Die onderlinge binding is lastig in een arrondissement als het onze. Weliswaar is het arrondissement Amsterdam het geografisch veruit kleinste arrondissement, met meer dan vijfduizend stukjes is het lastig puzzelen. De beroepsopleiding heeft aan kwaliteit gewonnen maar levert een kleinere bijdrage aan de cohesie dan vroeger, niet alleen omdat de grotere kantoren de opleiding combineren of in eigen huis verzorgen maar ook omdat na de middagcursussen de standaardroep van bier en bitterballen overschreeuwd wordt door de roep van Iphone, voic , , cliënten en declarabele uren. De band tussen de raad van toezicht en de Jonge Balie wordt één keer per jaar stevig aangehaald voor het jaarlijkse Justitia. De Justitia Commissie doet het werk voor de organisatie van dit evenement met inbegrip van de organisatie ten behoeve van de door de raad van toezicht uitgenodigde deelnemers. De ambitie lijkt dat ieder Justitia weer beter moet zijn dan dat van het jaar ervoor. Juni

18 Van de Deken Ook dit jaar was Justitia weer perfect georganiseerd. Geconcentreerd in het centrum van de stad met een heel goed bezocht seminar met Coen Verbraak als middagvoorzitter die zijn gasten steeds in korte tijd gedachten wist te ontfutselen die stof tot latere overdenking vormen. Het feest in het tot feesttempel omgetoverde Tuschinski was uniek, niet alleen door de locatie maar door de feestelijke stemming. Een vereniging als de Jonge Balie kan alleen (voort)bestaan door de inzet van de leden die bereid zijn taken in het bestuur en commissies te vervullen. Dat kost veel tijd, die niet kan worden geschreven, en energie waarvoor het resultaat op de korte termijn en de jaarlijkse reünies van de bestuurs- en commissieleden op de lange termijn de beloning zijn. De Amsterdamse Orde is al diegenen die zich de afgelopen 75-jaar voor de Jonge Balie hebben ingespannen en hun kantoren die hen daartoe de gelegenheid hebben gegeven dank verschuldigd. Wij feliciteren de vereniging en wensen de Jonge Balie een goede toekomst maar nu eerst een feestelijke lustrumviering. * noot: een deel van deze bijdrage is ontleend aan het Lustrumboek van de Jonge Balie Amsterdam Jaarvergadering Amsterdamse Orde Dekenprijs 2014 voor Liesbeth Zegveld Op donderdag 20 maart 2014 ontvangt de Amsterdamse advocaat Prof. Liesbeth Zegveld de Dekenprijs van de Amsterdamse Orde van Advocaten. Prof. Zegveld is sinds 2000 advocaat in Amsterdam. Zij is verbonden aan het kantoor Prakken d Oliveira en zij is hoogleraar War Reparations in Utrecht. Zij richt zich op mensenrechten en in het verlengde daarvan ook de rechtsbijstand aan oorlogsslachtoffers en aansprakelijkheid van schade in internationale milieuzaken. Het thema van de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten is dit jaar De Amsterdamse Advocaat. Dit thema wordt tijdens een mini-symposium van diverse kanten belicht door sprekers van binnen en buiten de advocatuur. De sprekers zijn onder meer: Carolien Gehrels, wethouder; Martijn Snoep, managing partner De Brauw Blackstone Westbroek; Nardy Desloover, deken Rotterdamse Orde van Advocaten. Aan het eind van de vergadering wordt de Dekenprijs van de Amsterdamse Orde uitgereikt aan Prof. Zegveld. Zij krijgt deze prijs omdat zij zich als Amsterdamse advocaat heeft onderscheiden op een buitengewoon complex rechtsgebied; de aantasting van mensenrechten in oorlogssituaties en de aanpak van internationale milieuschades. Zij treedt op voor slachtoffers en heeft daardoor te maken met verweerders die zich met man en macht verdedigen tegen de argumenten die voor hun aansprakelijkheid voor schade worden aangevoerd. Uitreiking van de dekenprijs door de deken aan mr. Liesbeth Zegveld. 18 Amsterdams Balie Bulletin

19 Van de Orde Als advocaat moet Prof. Zegveld zich een nieuwe weg banen door dit onontgonnen rechtsgebied, formeel-juridische barrières als ingewikkelde verjaringsvraagstukken slechten en de gedachte ingang doen vinden dat de Staat en grote ondernemingen aansprakelijk kunnen zijn voor gebeurtenissen die zich in een ver verleden in een niet- Nederlands gebied hebben afgespeeld. Dit betekent in de praktijk doorprocederen tot de Hoge Raad. Prof. Zegveld boekte succes in procedures tegen de Staat der Nederlanden ter verkrijging van erkenning en vergoeding van de schade van de oorlogsweduwen van Moslimbroeders in Srebenica en oorlogsweduwen in Indonesië. In een procedure die zij in opdracht van Milieudefensie tegen Shell voerde kreeg zij gedeeltelijk gelijk terzake de aansprakelijkheid voor olievervuiling in de Shell Nigerdelta. Dit vergt niet alleen een grote kennis van het rechtsgebied maar ook vindingrijkheid, overtuigingskracht en vooral ook doorzettingsvermogen. Beginnen aan zaken waar anderen geen oplossing zien en die ook tot een goed einde brengen. Voor de slachtoffers bestaat de winst vaak niet zozeer uit de fi nanciële compensatie maar uit de erkenning van de fouten uit het verleden. De Amsterdamse Dekenprijs wordt jaarlijks uitgereikt op de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde aan een advocaat met bijzondere verdiensten. In 2011 ontving Prof. Zegveld al de Clara Meijer-Wichmann-penning als erkenning voor haar inzet voor de verdediging van de rechten van de mens. Eerder werd de Dekenprijs onder meer uitgereikt aan mr. B. Samkalden, mr. B. Böhler, mr. G.G.J. Knoops, mr. P.H. Bakker Schut, mr. C. Drion, Prof. F.A.W. Bannier, mr. E. Dommering en mr. R.J. Hamerslag. Mensenrechtenadvocaat Gerrit Jan Pulles was een van de sprekers tijdens het symposium. Enkele deelnemers aan het symposium De Amsterdamse advocaat. Van links naar rechts: Geertjan van Oosten, Leonie Schapink, Martijn Snoep, Nardy de Sloover, Gerrit Jan Pulles en Dirk Jan Rutgers. Juni

20 Van de Orde Mededelingen Raad van Toezicht Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Stagiaires aangepast Met ingang van 1 augustus 2013 is de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Stagiaires aangepast. Bij de beoordeling van de arbeidsovereenkomsten van stagiaires hanteert de raad van toezicht de volgende criteria. Duur arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan: Voor onbepaalde tijd zonder proeftijd. Voor bepaalde tijd, zonder proeftijd, voor de duur van de stage. Voor bepaalde tijd, zonder proeftijd, voor de duur van drie jaar en een maand vanaf de datum beëdiging, mits binnen drie maanden na datum van beëdiging de beroepsopleiding start. Concurrentie-relatiebeding Een concurrentiebeding is niet toegestaan. Werkgever en stagiaire kunnen evenwel een bijzonder concurrentiebeding, in de vorm van een relatiebeding, overeenkomen mits dit: in tijd begrensd is, te weten maximaal 1 jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst en; de stagiaire niet onredelijk beperkt in zijn verdere mogelijkheden om het beroep van advocaat uit te oefenen; In de arbeidsovereenkomst moet een geschillenregeling worden opgenomen waarin de Raad van Toezicht als bindende geschilbeslechter is aangewezen over de uitleg van de arbeidsovereenkomst voor zover het de duur van de stage betreft. Hieronder is een eventueel relatiebeding inbegrepen. Beleid verzet door de raden van toezicht In de Stageverordening 2012 zijn de examenkansen voor de Beroepsopleiding per onderdeel beperkt tot drie. Dit betekent dat wanneer een stagiaire de examens van één of meer onderdelen van de Beroepsopleiding niet haalt, hij na drie jaar wordt geschrapt ingevolge artikel 8, derde lid, Advocatenwet. Nieuwe leden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft twee nieuwe leden: mr. J.I.M.G. Jahae en mevrouw mr. I.J. de Laat. De raden van toezicht zijn tot een gezamenlijk beleid gekomen over hoe te handelen in de situatie dat een stagiaire een verzoek tot hernieuwde beëdiging indient na schrapping ex artikel 8 lid 3 Advocatenwet. De raden van toezicht hebben besloten in beginsel verzet aan te tekenen tegen een verzoek tot beëdiging indien dit verzoek ingediend wordt binnen vijf jaar na de schrapping. Uitzondering wordt gemaakt voor de persoon die met gebruikmaking van de terme de grâce het examen alsnog met goed gevolg heeft afgelegd. De raad van toezicht heeft bovenstaande beleidsmaatregel aangenomen in de vergadering van 16 mei Amsterdams Balie Bulletin

Open je vizier en het aanbod van goede advocaten is groter dan je denkt

Open je vizier en het aanbod van goede advocaten is groter dan je denkt Collegelid en ex-advocaat Stans Goudsmit Open je vizier en het aanbod van goede advocaten is groter dan je denkt Het viel mij op dat de voorkant van het ABB voornamelijk wordt gesierd door blanke mannen

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel

Nadere informatie

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken Werken bij Lexence Wanneer je aan het begin staat van je carrière wil je graag weten welk kantoor het beste bij je ambitie- en ontwikkelingsniveau past. Ieder kantoor is anders. Bij de meeste kantoren

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 080.00 ingediend door: tegen: hierna te noemen klager`, hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/16/ / HA RK

ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer C/16/ / HA RK ECLI:NL:RBMNE:2015:4984 Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak 03-07-2015 Datum publicatie 06-07-2015 Zaaknummer C/16/393610 / HA RK 15-129 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat?

Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Scheiding der machten De rechters zijn gescheiden www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website*. Naam Leerling:...Klas:...

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers

Gelijke behandeling. informatie voor werknemers Gelijke behandeling informatie voor werknemers Gelijke behandeling: informatie voor werknemers Het is wettelijk bepaald dat iemand niet ongelijk behandeld mag worden vanwege zijn godsdienst, levensovertuiging,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WRAKINGSKAMER RECHTBANK GELDERLAND

JAARVERSLAG 2016 WRAKINGSKAMER RECHTBANK GELDERLAND JAARVERSLAG 2016 WRAKINGSKAMER RECHTBANK GELDERLAND Jaarverslag wrakingskamer Rechtbank Gelderland Auteurs: mrs. T.P.E.E. van Groeningen (algemeen voorzitter) en T. de Munnik (algemeen coördinerend griffier)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:3885

ECLI:NL:RBNHO:2014:3885 ECLI:NL:RBNHO:2014:3885 Instantie Datum uitspraak 10-03-2014 Datum publicatie 29-04-2014 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 210534 / HA RK 14-5 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel

Nadere informatie

Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters?

Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters? Universiteit Utrecht Grondslagen van het recht Wat zijn de argumenten voor en de argumenten tegen de verruiming van de mogelijkheden voor wraking van individuele rechters? Auteur: Nick Verboom Docent:

Nadere informatie

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers

ADVIES. de heer A en mevrouw B te K, ouders van C, leerling op school D te K, klagers 105679 - Klacht over handelen in strijd met belangen leerling, onzorgvuldige klachtbehandeling, niet nakomen afspraken en onzorgvuldig voeren gesprek; PO SAMENVATTING Ouders klagen erover dat de directeur

Nadere informatie

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene.

Achmea Schadeverzekeringen N.V., gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-381 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. C.E. du Perron en mr. E.M. Dil-Stork, leden en mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen,

Dank u wel kolonel Lambrichts, mevrouw Sybilla Dekker, Generaal, geachte aanwezigen, Spreekpunten staatssecretaris De Vries van Defensie ter gelegenheid van de eerste deeltijdopleiding Middelbare Defensie Vorming te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dank u wel kolonel Lambrichts,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2004.2196 (047.04) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013

COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 COMMENTAAR OP HET WETSVOORSTEL BEVORDERING VAN MEDIATION IN HET BURGERLIJK RECHT VAN 25 APRIL 2013 9 MEI 2013 Herengracht 551 Contactpersoon: 1017 BW Amsterdam Ellen Soerjatin T 020 530 5200 E ellen.soerjatin@steklaw.com

Nadere informatie

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM DE LOOP VAN DE PROCEDURE Voorlichting/belangen niet-opdrachtgever. Ontbreken schriftelijke vastlegging koopovereenkomst. Verkoop aan derde. Bevoegdheid t.a.v. schadevergoeding. Klaagster was geïnteresseerd in een woning die beklaagde

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Specialisatie loont?!

Specialisatie loont?! Specialisatie loont?! Tetty Havinga, Instituut voor rechtssociologie, Faculteit Rechtsgeleerdheid Presentatie Vereniging voor Auteursrecht 3 oktober 2014 Amsterdam Twee onderzoeken Opbouw presentatie Specialisatie

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-117 d.d.11 april 2012 (mr. H.J. Schepen, voorzitter, mevrouw mr. A.M.T. Wigger en drs. A. Adriaansen, leden en mr. B.C. Donker als secretaris)

Nadere informatie

Word een Meesterlijk Merk!

Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Word een Meesterlijk Merk! Personal branding voor ambitieuze advocaten Catriona Ravelli Catriona Ravelli-Kuper, 2017 Alle rechten voorbehouden Omslagontwerp: Karien Ravelli-Turkenburg

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN!

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN PAMEIJER HEB JE EEN KLACHT? JE KUNT ER IETS AAN DOEN! Inhoudsopgave 1. Klagen mag pag. 3 2. Iets doen met je klacht pag. 5 3. Mogelijkheden om iets met je klacht te doen

Nadere informatie

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J.

UITSPRAAK. het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw mr. F.J. 107289 UITSPRAAK in het geding tussen: A, wonende te B, verzoeker, hierna te noemen A gemachtigde: de heer mr. S.L. Knols en het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen

Nadere informatie

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode

Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Sollicitatiegesprekken volgens de STAR methode Tijdens sollicitatiegesprekken wil je zo snel en zo goed mogelijk een kandidaat voor een openstaande functie selecteren. De STAR vragenmethode is een gedegen

Nadere informatie

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN

DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN DE RECHTERS ZIJN GESCHEIDEN www.rechtvoorjou.nl Hoofdstuk 3.0 Wat is een democratische rechtsstaat? Maak de volgende oefeningen met behulp van de informatie op de website. Naam Leerling: Klas:. 3.0 a.

Nadere informatie

ZES VORMEN VAN GEZAG

ZES VORMEN VAN GEZAG ZES VORMEN VAN GEZAG OVER LEIDERSCHAP VAN DE ONDERNEMINGSRAAD Gezag is in de moderne maatschappelijke verhoudingen steeds minder vanzelfsprekend. Er is sprake van een verschuiving van verkregen gezag (op

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014. Rapportnummer: 2014/004 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Wierden. Datum: 22 januari 2014 Rapportnummer: 2014/004 2 De klacht Verzoekers klagen over de manier waarop de gemeente Wierden is omgegaan met hun

Nadere informatie

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen

Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Score Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Een industrie als cliënt

Een industrie als cliënt In the Picture ICT/Software Een industrie als cliënt Een interview met mr Remko Roosjen en mr Martin Krüger, oprichters van MAAK Advocaten Remko Roosjen De maakindustrie is onmisbaar voor de BV Nederland

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het.

Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe ONDERSCHEIDEND kun jij zijn? Werken bij VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Hoe Krachtig kun jij zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. In onze geïntegreerde aanpak staat teamwork

Nadere informatie

Werken bij Russell Advocaten.

Werken bij Russell Advocaten. Werken bij Russell Advocaten. RUSSELL ADVOCATEN KAN TOOR Russell Advocaten is een middelgroot commercieel advocatenkantoor in Amsterdam met circa 35 medewerkers. Door onze overzichtelijke omvang zijn de

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on

Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Inheritance is what is handed down to us, Legacy is what we choose to pass on Legacy Consultancy Rietvelderf 26 3822 ET AMERSFOORT 06-42587600 www.legacyconsultancy.nl info@legacyconsultancy.nl Over ons

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Klachtenregeling. voor cliënten en medewerkers Cessio

Klachtenregeling. voor cliënten en medewerkers Cessio Klachtenregeling voor cliënten en medewerkers Cessio Inhoudsopgave 1. Inleiding: luisteren naar en leren van klachten... 2. Mogelijkheden van klachtafhandeling... 3. Ondersteuning van een vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland

Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Protocol omgaan met ongewenste omgangsvormen binnen COC Midden-Nederland Versie 15 augustus 2010 Waar is dit protocol voor? In dit protocol wordt gedefinieerd wat ongewenst gedrag is, hoe een klager daar

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014. Rapportnummer: 2014/055 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de politie Noord-Nederland. Datum: 3 juni 2014 Rapportnummer: 2014/055 2 Feiten Verzoeker is in 2005 gescheiden van zijn toenmalige partner. Na de scheiding

Nadere informatie

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl

Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl Opdrachten & docentenhandleiding www.rechtvoorjou.nl pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 Opdracht 1: Kennisvragen bij www.rechtvoorjou.nl 3 Werkblad 1:

Nadere informatie

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl Team IE & ICT www.dehaanlaw.nl De Haan team intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht Intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht zijn verwante rechtsgebieden met een heel

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat

ProDemos Huis voor democratie en rechtsstaat Wat is rechtspraak? Nederland is een rechtsstaat. Een belangrijk onderdeel van een rechtsstaat is onafhankelijke rechtspraak. Iedereen heeft wel eens ruzie met een ander. Stel je hebt een conflict met

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster;

1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster; Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat ZonMw: 1. zich niet heeft gehouden aan de afspraak gemaakt in de mediationovereenkomst met verzoekster; 2. gedurende haar ziekteperiode in het geheel geen

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding.

Geachte Mr., Informeert u zich tijdig wat het nieuwe dicteren kan betekenen voor u en uw organisatie. Maak vandaag nog gebruik van de aanbieding. Dicteerbrochure Ateq 08_190x277mm 01.indd 1 06-08-14 14:30 ONDERWERP: Oplossingen voor de moderne advocatuur OKTOBER 2014 Geachte Mr., Veel juridische professionals hebben vragen over het nieuwe werken,

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren. Oplossingen voor de moderne advocatuur

Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren. Oplossingen voor de moderne advocatuur Klaar voor de toekomst met het nieuwe dicteren Oplossingen voor de moderne advocatuur Dicteren zoals u wilt werken De jurist van nu werkt sneller, flexibeler, mobieler en efficiënter dan ooit. Bij zo n

Nadere informatie

Reglement van het Tuchtcollege van St!R. Definities

Reglement van het Tuchtcollege van St!R. Definities Reglement van het Tuchtcollege van St!R Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 College: het Tuchtcollege van St!R; 1.2 St!R: Stichting Registratie; 1.3 Gedragscode: Gedragscode

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen.

Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 1408 Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het College, heeft het

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Enquête over onderhoud

Enquête over onderhoud Enquête over onderhoud In november 2014 legden we het Bo-Ex Panel een enquête voor met als onderwerp Onderhoud. Het thema onderhoud is erg breed. Daarom kozen we vooral te vragen naar ervaringen bij de

Nadere informatie

2. De klacht is behandeld ter zitting van de Raad op 20 juni 2014. Ter zitting waren aanwezig klager in persoon alsmede O. Z. namens beklaagde.

2. De klacht is behandeld ter zitting van de Raad op 20 juni 2014. Ter zitting waren aanwezig klager in persoon alsmede O. Z. namens beklaagde. RAAD VAN TOEZICHT s GRAVENHAGE Niet voldoen aan wens van opdrachtgever: verkoop van appartementen apart én als geheel. Zorgdragen voor vertrek huurder. Beweerdelijke druk op verkoper om accoord te gaan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2016:11026

ECLI:NL:RBNHO:2016:11026 ECLI:NL:RBNHO:2016:11026 Instantie Datum uitspraak 23-11-2016 Datum publicatie 10-01-2017 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer C/15/249694/ HA RK 16/197 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c

Bedrijven safari. Daphne Meijer 0821393 CMD 1c Bedrijven safari Daphne Meijer 0821393 CMD 1c TamTam Korte historie van het bedrijf Tam Tam is in 1996 opgericht door Paul en Bart Manuel. Paul en Bart zijn als partners aan Tam Tam verbonden en spelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2016:620 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Wr

ECLI:NL:GHSHE:2016:620 Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer Wr ECLI:NL:GHSHE:2016:620 Instantie Gerechtshof 'shertogenbosch Datum uitspraak 05022016 Datum publicatie 23022016 Zaaknummer Wr 237132015 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Wraking Inhoudsindicatie

Nadere informatie

7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR

7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR UW ADVOCAAT ZOEKEN VIA DE ADVOCATENMAKELAAR 7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict 7 tips voor het selecteren van een advocaat voor uw arbeidsconflict Een arbeidsconflict is

Nadere informatie

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173

Sectorgerichte marketing in de advocatuur. Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Sectorgerichte marketing in de advocatuur Ibo Gülsen IGMPR ibo.gulsen@igmpr.nl 06-53651173 Programma Introductie Wat is sector gerichte marketing? Waarom zou een kantoor het wel/niet moeten doen? Voorwaarden

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

Slimme ondernemers kennen de weg...

Slimme ondernemers kennen de weg... Slimme ondernemers kennen de weg... Als je de route kent, kom je nog eens ergens......en bereiken zo trefzeker hun bestemming Verspeek/Mutsaers zorgt voor trefzekere (financiële) begeleiding van het MKB.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel)

Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Advocaat vennootschapsrecht (Antwerpen en/of Brussel) Onze klant Onze klant, Greenille, is een onafhankelijk advocaten-, notaris- en belastingadvieskantoor, gespecialiseerd in de juridische en fiscale

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november Rapportnummer: 2013/161

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november Rapportnummer: 2013/161 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november 2013 Rapportnummer: 2013/161 2 Klacht Verzoekers klagen over de wijze waarop de Immigratie- en

Nadere informatie

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR

VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR VROUWELIJKE PARTNERS IN DE TOP ADVOCATUUR FEITEN EN CIJFERS Onderzoeksgegevens Onder wie: partners van de 30 grootste advocatenkantoren in Nederland Gezocht: 3 vrouwelijke en 3 mannelijke partners per

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dit verslag is een weergave van hetgeen in de hoorzitting door aanwezigen is gezegd. Over de inhoud van dit verslag kan niet worden gecorrespondeerd. Klager ervaart al jaren overlast van buren. Er komt

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-07-2017 Datum publicatie 24-07-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 25671 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van:

De Raad van Toezicht Rotterdam geeft de volgende uitspraak in de zaak van: Taxatie. Onjuiste taxatiewaarde. Tussen klaagster en haar ex-echtgenoot is een gerechtelijke procedure over huwelijkse voorwaarden gevoerd. De ex-echtgenoot heeft daarbij een beroep gedaan op een in zijn

Nadere informatie

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen

Het verkoop-adviesgesprek. Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? Verkopen Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over verkopen aan en adviseren van gasten in horecabedrijven. Oftewel: het verkoopadviesgeprek. Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS

RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS RAAD & DAAD OP HET JUISTE MOMENT VERNIEUWENDE, BETAALBARE JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS JURIDISCHE DIENSTVERLENING VOOR ONDERNEMERS Labor Advocaten is een ondernemersgericht advocatenkantoor

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

De Keizersgracht Juristen Juridische continu-begeleiding

De Keizersgracht Juristen Juridische continu-begeleiding De Keizersgracht Juristen Juridische continu-begeleiding De ondernemer en de wet De structuur van onze samenleving wordt complexer. In een steeds hoger tempo voltrekken zich belangrijke veranderingen waardoor

Nadere informatie

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen.

Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Echtscheidingsproblematiek. Optreden als makelaar op grond van rechterlijk vonnis. Contact met advocaten van partijen. Een makelaar is door de rechtbank als deskundige benoemd om te komen tot de verkoop

Nadere informatie