Woordenboek PSO Nederlands-Engels. Kolonel b.d. LJJ Dorrestijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenboek PSO Nederlands-Engels. Kolonel b.d. LJJ Dorrestijn"

Transcriptie

1 Woordenboek PSO Nederlands-Engels Kolonel b.d. LJJ Dorrestijn Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 1

2 A aan- en afvoerweg route of communication, supply route aan- en afvoerweg route of communication, supply route aanbevelen recommend aanbevelen recommend aanbieden 1. offer, present, forward, put forward aanbieden 1. offer, present, forward, put forward 2. (doen toekomen) 2. send 2. (doen toekomen) 2. send 3. (voorleggen) 3. put on the table, propose, submit 3. (voorleggen) 3. put on the table, propose, submit aandacht geven 2. (in acht nemen) 3. (overwegen) aandacht trekken/ vragen 2. (benadrukken) 3. (opvallen) 4. kritiek losmaken aandeel, (bijdrage) aandragen 2. (inbrengen) aandringen (op) 2. bij iemand - - aanduiding 2. (aanwijzer, aanwijzing) 3. (omschrijving) aangeklaagd aangeklaagde, (beschuldigde) 2. (verdachte, dader) aangelegenheid 2. (onderwerp) 3. (zaak, kwestie) 1. pay attention to, (focus on) 2. observe, consider, bear/keep in mind, adhere to 3. weigh, deal with, consider 1. attract/bring/call the attention to, focus attention on 2. stress, emphasize, underline 3. draw attention 4. draw criticism share, contribution, participation, apportionment, part, portion 1. put forward (ideas), put on the table, bring up (a subject), raise 2. introduce, (contribute) 1. press for, insist on 2. urge/press s.o. to do s.th. 1. indication 2. marker, insinuation, hint, lead 3. specification, designation, (qualification) indicted, put on trial, (charged, accused) 1. accused (person), defendant 2. suspect, alleged criminal, (culprit) 1. matter, subject, issue 2. item, case, topic 3. business, question, affair, concern aandacht geven 2. (in acht nemen) 3. (overwegen) aandacht trekken/ vragen 2. (benadrukken) 3. (opvallen) 4. kritiek losmaken aandeel, (bijdrage) aandragen 2. (inbrengen) aandringen (op) 2. bij iemand - - aanduiding 2. (aanwijzer, aanwijzing) 3. (omschrijving) aangeklaagd aangeklaagde, (beschuldigde) 2. (verdachte, dader) aangelegenheid 2. (onderwerp) 3. (zaak, kwestie) aangenomen (wordt) it is assumed aangenomen (wordt) it is assumed 1. pay attention to, (focus on) 2. observe, consider, bear/keep in mind, adhere to 3. weigh, deal with, consider 1. attract/bring/call the attention to, focus attention on 2. stress, emphasize, underline 3. draw attention 4 draw criticism share, contribution, participation, apportionment, part, portion 1. put forward (ideas), put on the table, bring up (a subject), raise 2. introduce, (contribute) 1. press for, insist on 2. urge/press s.o. to do s.th. 1. indication 2. marker, insinuation, hint, lead 3. specification, designation, (qualification) indicted, put on trial, (charged, accused) 1. accused (person), defendant 2. suspect, alleged criminal, (culprit) 1. matter, subject, issue 2. item, case, topic 3. business, question, affair, concern Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 2

3 aangeven, (vermelden) 2. (aanduiden) 3. (omschrijven, vastleggen) 4. aanmerken, kwalificeren 5. inklaren (douane) 6. misdaad - 1. mention, state, record 2. point out, indicate, note 3. delineate, describe, report 4. brand, qualify 5. declare 6. report a crime aangeven, (vermelden) 2. (aanduiden) 3. (omschrijven, vastleggen) 4. aanmerken, kwalificeren 5. inklaren (douane) 6. misdaad - 1. mention, state, record 2. point out, indicate, note 3. delineate, describe, report 4. brand, qualify 5. declare 6. report a crime aangeven, zich - turn oneself in, (come forward) aangeven, zich - turn oneself in, (come forward) aangifte doen, 1. report a crime aangifte doen, 1. report a crime (een misdrijf aangeven) 2. press/lay/file charges, lodge/file/ (een misdrijf aangeven) 2. press/lay/file charges, lodge/file/ 2. (aanklagen, submit a complaint/claim, indict 2. (aanklagen, aanklacht/klacht indienen) submit a complaint/claim, indict aanklacht/klacht indienen) 3. tax return 3. tax return 3. belastingaangifte 3. belastingaangifte aangrijpen, (aanvallen) 2. (onder vuur nemen, bestrijden) 3. (benutten) aanhangwagen 2. tank- 3. oplegger aanhouden, (arresteren) 2. (vastzetten) 3. (tot stoppen brengen voor controle) 4. (voortduren) 5. (doorgaan met hetzelfde) aanhoudend aanhouding, (arrestatie) 2. (voorlopige hechtenis) aanhoudploeg (bij road block) aanklacht 2. -/klacht indienen aanklagen, iemand 2. (voor het gerecht brengen) 3. (beschuldigen) aanklager, openbare - 1. engage, attack, assault, take on 2. strike, bomb, shell, battle, counter 3. seize (the opportunity), exploit 1. (road) trailer 2. tank trailer, fuel trailer, water trailer 3. truck trailer 1. arrest, detain, apprehend 2. take into custody, detain in (legal/lawful) custody 3. stop (and search), challenge, check 4. continue, go on, (last) 5. remain unchanged, (proceed, soldier on) relentless, continue, continuing, ongoing, uninterrupted, lasting 1. arrest, apprehension 2. preventive custody, pretrial confinement, police detention aangrijpen, (aanvallen) 2. (onder vuur nemen, bestrijden) 3. (benutten) aanhangwagen 2. tank-, water- 3. oplegger aanhouden, (arresteren) 2. (vastzetten) 3. (tot stoppen brengen voor controle) 4. (voortduren) 5. (doorgaan met hetzelfde) aanhoudend aanhouding, (arrestatie) 2. (voorlopige hechtenis) challenging team aanhoudploeg (bij road block) 1. indictment, (criminal) charge(s), aanklacht accusation, complaint, inditement 2. -/klacht indienen 2. lay/submit/press charges, (submit/ file a complaint, lodge a claim) 1. bring/press charges against s.o., file a complaint against s.o. 2. bring to justice, sue, put on trial 3. indict, charge (with), accuse (public) prosecutor, prosecuting authority, (general-prosecutor) aanklagen, iemand 2. (voor het gerecht brengen) 3. (beschuldigen) aanklager, openbare - 1. engage, attack, assault, take on 2. strike, bomb, shell, battle, counter 3. seize (the opportunity), exploit 1. (road) trailer 2. tank trailer, fuel trailer, water trailer 3. truck trailer 1. arrest, detain, apprehend 2. take into custody, detain in (legal/lawful) custody 3. stop (and search), challenge, check 4. continue, go on, (last) 5. remain unchanged, (proceed, soldier on) relentless, continue, continuing, ongoing, uninterrupted, lasting 1. arrest, apprehension 2. preventive custody, pretrial confinement, police detention challenging team 1. indictment, (criminal) charge(s), accusation, complaint, inditement 2. lay/submit/press charges, (submit/ file a complaint, lodge a claim) 1. bring/press charges against s.o., file a complaint against s.o. 2. bring to justice, sue, put on trial 3. indict, charge (with), accuse (public) prosecutor, prosecuting authority, (general-prosecutor) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 3

4 aankomend, (toekomstig/mogelijk) 2. (verwacht/voorzien/ opvolgend) aankondiging afkondiging, verordening, decreet 1. prospective, potential, future 2. next, coming, (designate, would-be, follow-up) 1. announcement, statement 2. decree aankomend, (toekomstig/mogelijk) 2. (verwacht/voorzien/ opvolgend) aankondiging 2. afkondiging, verordening, decreet 1. prospective, potential, future 2. next, coming, (designate, would-be, follow-up) 1. announcement, statement 2. decree aankopen, (verwerven) purchase, acquire, procure, buy aankopen, (verwerven) purchase, acquire, procure, buy aanleiding, 1. reason, cause, occasion aanleiding, 1. reason, cause, occasion (oorzaak, reden) 2. ground, reason why, trigger (oorzaak, reden) 2. (basis, startconditie) 2. (basis, startconditie) 2. ground, reason why, trigger aanleiding geven tot, (veroorzaken) 2. (initiëren, losmaken) aanmelden, zich 2. (intekenen, tekenen voor, inschrijven) 3. aangeven, (inklaren) aanmoedigen, (stimuleren) 2. (bevorderen, mogelijk maken) 3. steunen, zich sterk maken voor, (koesteren) aanname, (veronderstelling) 2. stelling, hypothese 3. uitgangspunt aannemen, (veronderstellen) 2. (aanvaarden) 3. (overnemen, goedkeuren, accepteren) 4. (in dienst nemen) aannemer 2. ondernemer 3. doodgraver aanpakken, (actie nemen) 2. iemand - aanpakken (hard -) 2. intimideren, kleineren 1. give rise to, cause, induce 2. trigger, release, provoke, (ignite) 1. apply for, come forward 2. sign up, put one s name down, (enlist) 3. declare 1. encourage, stimulate 2. incite (incentive), facilitate, instigate 3. back, bolster, (foster) 1. assumption, (supposition, presumption) 2. proposition, thesis 3. supposition, thesis, starting point 1. assume, suppose 2. assume (responsibilities) 3. adopt/pass (a resolution), accept 4. take on, engage, (contract, hire) 1. contractor 2. enterpreneur, (shop keeper, business man) 3. undertaker 1. cope with, deal with, take action/steps, (take care) 2. give s.o. a hard time 1. take rigorous action, crack down on, give s.o. a hard time 2. bully, intimidate aanleiding geven tot, (veroorzaken) 2. (initiëren, losmaken) aanmelden, zich 2. (intekenen, tekenen voor, inschrijven) 3. aangeven, (inklaren) aanmoedigen, (stimuleren) 2. (bevorderen, mogelijk maken) 3. steunen, zich sterk maken voor, (koesteren) aanname, (veronderstelling) 2. stelling, hypothese 3. uitgangspunt aannemen, (veronderstellen) 2. (aanvaarden) 3. (overnemen, goedkeuren, accepteren) 4. (in dienst nemen) aannemer 2. ondernemer 3. doodgraver aanpakken, (actie nemen) 2. iemand - aanpakken (hard -) 2. intimideren, kleineren 1. give rise to, cause, induce 2. trigger, release, provoke, (ignite) 1. apply for, come forward 2. sign up, put one s name down, (enlist) 3. declare 1. encourage, stimulate 2. incite (incentive), facilitate, instigate 3. back, bolster, (foster) 1. assumption, (supposition, presumption) 2. proposition 3. supposition, thesis, starting point 1. assume, suppose 2. assume (responsibilities) 3. adopt/pass (a resolution), accept 4. take on, engage, (contract, hire) 1. contractor 2. enterpreneur, (shop keeper, business man) 3. undertaker 1. cope with, deal with, take action/steps, (take care) 2. give s.o. a hard time 1. take rigorous action, crack down on, give s.o. a hard time 2. bully, intimidate aanraking, in komen 1. get in touch, make contact, come aanraking, in komen 1. get in touch, make contact, come 2. oplopen (ziekte) across 2. oplopen (ziekte) across 2. contract (a disease) 2. contract (a disease) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 4

5 aanranding 1. criminal assault, unlawful attack, (molest, abuse) 2. sexual abuse/harassment, indecent assault, (physical abuse) collide with, bump/clash/run into, (hit) aanranding 1. criminal assault, unlawful attack, (molest, abuse) 2. sexual abuse/harassment, indecent assault, (physical abuse) collide with, bump/clash/run into, (hit) aanrijden, (botsen tegen) aanrijden, (botsen tegen) aanrijding collision, (crash, car incident) aanrijding collision, (crash, car incident) aanroepen (door challenge aanroepen (door challenge wacht) wacht) aanroeren 1. touch, (get in contact) aanroeren 1. touch, (get in contact) 2. onderwerp (ter 2. bring up a subject, address, raise 2. onderwerp (ter sprake brengen) sprake brengen) 2. bring up a subject, address, raise aanschafkosten, (verwervingskosten) 2. (investeringskosten) aanscherpen 2. sanctiemaatregelen - aanslag 2. terreuraanslag, bomaanslag 3. aanslag met vuurwapens (scherpschutter) aansluiten, zich 2. (deelnemen) 3. (partij kiezen) aansporen, (activeren) aansprakelijkheid 2. (verantwoordelijkheid) 3. (-risico) 4. strafrechtelijke toerekenbaarheid aansteken 2. (ontsteken) 3. (besmetten, infecteren) aanstralen 2. doel aanstralen aantal dodelijke slachtoffers aantonen 2. (onderbouwen) 1. purchasing costs, costs of acquisition, initial costs 2. investment (costs) 1. intensify (security measures) 2. tighten sanctions 1. attack, assault, attempt 2. terrorist attack/act, assassination attempt, suicide (car bomb) attack, fire bombing, fire bomb attempt 3. shooting attack, sniper attack 1. join, associate with, become a member of, affiliate with 2. participate, (share) 3. take sides, (join, affiliate with) instigate, incite, stimulate, push, actuate, urge (on) 1. liability, accountability 2. responsibility 3. liability 4. criminal liability 1. light, switch on, turn on (the lights) 2. spark, ignite, set fire to, kindle 3. infect, (contaminate) 1. designate, illuminate 2. target marking death toll, number of fatalities, (loss of life, casualties) 1. prove, indicate, show, (illustrate) 2. offer/provide evidence, illustrate, substantiate, (underpin) aanschafkosten, (verwervingskosten) 2. (investeringskosten) aanscherpen 2. sanctiemaatregelen - aanslag 2. terreuraanslag, bomaanslag 3. aanslag met vuurwapens (scherpschutter) aansluiten, zich 2. (deelnemen) 3. (partij kiezen) aansporen, (activeren) aansprakelijkheid 2. (verantwoordelijkheid) 3. (-risico) 4. strafrechtelijke toerekenbaarheid aansteken 2. (ontsteken) 3. (besmetten, infecteren) aanstralen 2. doel aanstralen aantal dodelijke slachtoffers aantonen 2. (onderbouwen) 1. purchasing costs, costs of acquisition, initial costs 2. investment (costs) 1. intensify (security measures) 2. tighten sanctions 1. attack, assault, attempt 2. terrorist attack/act, assassination attempt, suicide (car bomb) attack, fire bombing, fire bomb attempt 3. shooting attack, sniper attack 1. join, associate with, become a member of, affilitate with 2. participate, (share) 3. take sides, (join, affiliate with) instigate, incite, stimulate, push, actuate, urge (on) 1. liability, accountability 2. responsibility 3. liability 4. criminal liability 1. light, switch on, turn on (the lights) 2. spark, ignite, set fire to, kindle 3. infect, (contaminate) 1. designate, illuminate 2. target marking death toll, number of fatalities, (loss of life, casualties) 1. prove, indicate, show, (illustrate) 2. offer/provide evidence, illustrate, substantiate, (underpin) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 5

6 aanvaarden 2. aannemen (een besluit) aanval 2. luchtaanval 3. stoot, tegenstoot 4. overvalling 5. mishandeling (zware -), aanranding 6. aanval op (fysiek geweld tegen) 1. assume (responsibility), accept, approve (plan/arrangement) 2. approve/pass/adopt (a resolution) 1. attack, raid, assault, strike 2. air attack/raid/strike 3. thrust, countermove 4. raid 5. assault (aggravated -), indecent assault 6. attack upon one s person aanvaarden 2. aannemen (een besluit) aanval 2. luchtaanval 3. stoot, tegenstoot 4. overvalling 5. mishandeling (zware - ), aanranding 6. aanval op (fysiek geweld tegen) 1. assume (responsibility), accept, approve (plan/arrangement) 2. approve/pass/adopt (a resolution) 1. attack, raid, assault, strike 2. air attack/raid/strike 3. thrust, countermove 4. raid 5. assault (aggravated -), indecent assault 6. attack upon one s person aanval afbreken abort/halt an attack aanval afbreken abort/halt an attack aanval doorzetten push forward, continue an attack aanval doorzetten push forward, continue an attack aanval inzetten mount/start/launch an attack aanval inzetten mount/start/launch an attack aanvallen 2. (aanvallend optreden) 1. attack, assault, strike, take on 2. advance, thrust aanvallen 2. (aanvallend optreden) 1. attack, assault, strike, take on 2. advance, thrust aanvallen, iemand 2. (in discussie treden) 1. challenge/attack/contest s.o. 2. oppose, question, argue aanvallen, iemand 2. (in discussie treden) 1. challenge/attack/contest s.o. 2. oppose, question, argue aanvallend optreden 1. offensive operation/manoeuvre, aanvallend optreden 1. offensive operation/manoeuvre, 2. (ontplooid voorwaarts advance, (thrust) 2. (ontplooid voorwaarts advance, (thrust) gaan) 2. advance, advance to contact, (close gaan) 2. advance, advance to contact, (close with the enemy) with the enemy) aanvaller assailant, attacker, aggressor aanvaller assailant, attacker, aggressor aanvalsboot 1. assault boat/craft, storm boat (with aanvalsboot 1. assault boat/craft, storm boat (with 2. (opblaasbare boot, outboard motor) 2. (opblaasbare boot, outboard motor) rubberboot) 2. inflatable raft rubberboot) 2. inflatable raft aanvalsbrug 2. lichte aanvalsbrug 1. assault bridge, armoured vehicle launched bridge 2. infantry/aluminium footbridge aanvalsbrug 2. lichte aanvalsbrug 1. assault bridge, armoured vehicle launched bridge 2. infantry/aluminium footbridge aanvalsdoel objective aanvalsdoel objective aanvalskracht striking power, thrust aanvalskracht striking power, thrust aanvalsrichting direction of (the) attack, line of advance, attack route, axis of advance aanvalsrichting direction of (the) attack, line of advance, attack route, axis of advance aanvalsroute route of advance, attack route, (line of advance) aanvalsroute route of advance, attack route, (line of advance) aanvangen initiate, start, commence, begin aanvangen initiate, start, commence, begin aanvangspunt 1. start point aanvangspunt 1. start point 2. (beginpunt 2. entry point 2. (beginpunt 2. entry point verplaatsing) 3. point of origin, starting point verplaatsing) 3. point of origin, starting point 3. (bekend punt, begin- 3. (bekend punt, begin- /uitgangspunt) /uitgangspunt) aanvoelen 2. (voorvoelen) 1. perceive, feel, sense, experience 2. anticipate aanvoelen 2. (voorvoelen) 1. perceive, feel, sense, experience 2. anticipate aanvoer supply aanvoer supply aanvoerlijn line of communications aanvoerlijn line of communications Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 6

7 aanvoerroute supply route aanvoerroute supply route aanvoerweg 2. (hoofdlogistiekeroute) 1. supply route, supply road 2. main supply route aanvoerweg 2. (hoofdlogistiekeroute) 1. supply route, supply road 2. main supply route aanvraag 1. request, requisition, (license) aanvraag 1. request, requisition, (license) 2. (asielaanvraag) application 2. (asielaanvraag) application 3. indienen 2. application (for asylum) 3. indienen 2. application (for asylum) 3. submit a request 3. submit a request aanvraag indirect vuur, call for fire, (call for fire!) aanvraag indirect vuur, call for fire, (call for fire!) (vuuraanvraag) (vuuraanvraag) aanvraag weggebruik movement request aanvraag weggebruik movement request aanvragen request, submit a request aanvragen request, submit a request aanvullend additional, supplementary, complementary aanvullend additional, supplementary, complementary aanvullend/partieel fragmentary order aanvullend/partieel fragmentary order bevel bevel aanvullende behoefte supplementary requirement aanvullende behoefte supplementary requirement aanvuller replacement, augmentee aanvuller replacement, augmentee aanvullingsplaats supply point aanvullingsplaats supply point aanvuren 2. (afzetten, een lading -) 3. afvuren aanwenden, (gebruiken) 2. (toepassen, benutten) aanwending 2. gebruik/inzet van militaire middelen aanwezig aanwezigheid 2. aanwezigheidslijst aanwijzen, (aanduiden) 2. (aangeven, wijzen op) 3. aanmerken aanwijzen (voor een taak) 2. (bestemmen voor) aanwijzing(en), (voorschrift) 2. (richtlijnen) 3. (sporen, bewijzen van een misdrijf) 4. (aanduiding, teken) 1. initiate, ignite, actuate 2. set off (a charge), fire 3. fire, actuate, trigger, ignite 1. apply, utilize, use 2. exploit 1. application (of sanctions, force, coercive measures) 2. employment, exploitation, use, committal of military means/troops/ resources/assets present (at), available, in place, on (the) scene, (standby) 1. presence, availability 2. attendants list 1. point out, indicate, mark 2. point at 3. brand 1. assign, designate, detail, (earmark) 2. allocate, commit 1. directive, (standing) order 2. regulation, guideline, guidance, briefing, designation 3. circumstantial/decisive evidence, leads, clues, (proof, marks) 4. indication, indicator, (signal) aanvuren 2. (afzetten, een lading -) 3. afvuren aanwenden, (gebruiken) 2. (toepassen, benutten) aanwending 2. gebruik/inzet van militaire middelen aanwezig aanwezigheid 2. aanwezigheidslijst aanwijzen, (aanduiden) 2. (aangeven, wijzen op) 3. aanmerken aanwijzen (voor een taak) 2. (bestemmen voor) aanwijzing(en), (voorschrift) 2. (richtlijnen) 3. (sporen, bewijzen van een misdrijf) 4. (aanduiding, teken) 1. initiate, ignite, actuate 2. set off (a charge), fire 3. fire, actuate, trigger, ignite 1. apply, utilize, use 2. exploit 1. application (of sanctions, force, coercive measures) 2. employment, exploitation, use, committal of military means/troops/ resources/assets present (at), available, in place, on (the) scene, (standby) 1. presence, availability 2. attendants list 1. point out, indicate, mark 2. point at 3. brand 1. assign, designate, detail, (earmark) 2. allocate, commit 1. directive, (standing) order 2. regulation, guideline, guidance, briefing, designation 3. circumstantial/decisive evidence, leads, clues, (proof, marks) 4. indication, indicator, (signal) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 7

8 aanwijzingen, juridische 2. (sporen) 3. sporen (resten) aanzetten tot, (aanmoedigen) 2. (aanzet geven, stimuleren, oproepen) aanzetten tot geweld 2. tot wraak 1. (circumstantial) evidence, clues 2. leads, foot prints 3. traces 1. urge on, spur on, encourage, (prompt s.o.) 2. instigate, incite, (provoke, initiate) aanwijzingen, juridische 2. (sporen) 3. sporen (resten) aanzetten tot, (aanmoedigen) 2. (aanzet geven, stimuleren, oproepen) aanzetten tot geweld 2. tot wraak 1. (circumstantial) evidence, clues 2. leads, foot prints 3. traces 1. urge on, spur on, encourage, (prompt s.o.) 2. instigate, incite, (provoke, initiate) 1. incite violence, call for violence 2. incite to revenge 1. incite violence, call for violence 2. incite to revenge aanzienlijk 1. distinguished aanzienlijk 1. distinguished 2. important, considerable, formidable 2. important, considerable, formidable aard nature, type, (character) aard nature, type, (character) aarden wal 1. berm, earth mound aarden wal 1. berm, earth mound 2. dijk, oeverwal 2. embankment 2. dijk, oeverwal 2. embankment aarzelend hesitant, reluctant, cautious aarzelend hesitant, reluctant, cautious absolute hoogte (boven absolute height absolute hoogte absolute height het maaiveld) (boven het maaiveld) acceptatie acceptance acceptatie acceptance accu battery, accumulator accu battery, accumulator accuzuur accumulator acid, sulphuric acid accuzuur accumulator acid, sulphuric acid acht nemen, in (in beschouwing nemen, rekening houden met) 1. comply with, observe (rules), adhere to, abide by, obey, respect 2. consider, pay attention to, (keep/bear in mind) acht nemen, in (in beschouwing nemen, rekening houden met) achtergebied rear area achtergebied rear area achtergelaten achtergelaten 2. (verlaten) 2. (verlaten) 1. left, left behind, abandoned, dumped 2. deserted, cleared, vacated, (abandoned) 1. comply with, observe (rules), adhere to, abide by, obey, respect 2. consider, pay attention to, (keep/bear in mind) 1. left, left behind, abandoned, dumped 2. deserted, cleared, vacated, (abandoned) achtergrens rear boundary achtergrens rear boundary achtergrond, tegen de 1. against the background of, in the achtergrond, tegen de 1. against the background of, in the context of, in the framework of context of, in the framework of 2. (in verband met) 2. in this connection, in the light of 2. (in verband met) 2. in this connection, in the light of achterhoede rear guard, rear party achterhoede rear guard, rear party achterlaten 2. afstaan achternaam, (familienaam) 2. voornaam 3. roepnaam achterruimte, (bagageruimte, kofferbak) 1. leave behind, abandon 2. give up 1. surname, family name 2. christian name, first name 3. call name achterlaten 2. afstaan achternaam, (familienaam) 2. voornaam 3. roepnaam boot, trunk achterruimte, (bagageruimte, kofferbak) achterstallig onderhoud overdue maintenance achterstallig onderhoud 1. leave behind, abandon 2. give up 1. surname, family name 2. christian name, first name 3. call name boot, trunk overdue maintenance Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 8

9 achterstallige betaling 2. (openstaande rekening) 1. overdue payment, arrear payment(s), arrears 2. outstanding bill, overdue account achterstallige betaling 2. (openstaande rekening) 1. overdue payment, arrear payment(s), arrears 2. outstanding bill, overdue account achterste rear (unit, vehicle) achterste rear (unit, vehicle) achtervolgen, (opsporen) 2. achtervolging 3. vervolgen achtervolgen, (opsporen) 2. achtervolging 3. vervolgen achtervolging 2. (militaire achtervolgingsoperatie) achterwaartse commandopost actie 2. luchtactie actie/maatregelen nemen (tegen) 2. (actie ondernemen, zorgdragen) 1. track (down), hunt down, chase, pursue, (trace) 2. pursuit, car chase 3. pursue (an inquiry), bring an action against, institute legal proceedings against 1. pursuit, (car) chase 2. exploitation achtervolging 2. (militaire achtervolgingsoperatie) rear CP (command post) achterwaartse commandopost 1. engagement, maneuver, (move, actie mission) 2. luchtactie 2. air mission 1. take steps/action/measures, move against 2. take care, (take charge of) actie/maatregelen nemen (tegen) 2. (actie ondernemen, zorgdragen) 1. track (down), hunt down, chase, pursue, (trace) 2. pursuit, car chase 3. pursue (an inquiry), bring an action against, institute legal proceedings against 1. pursuit, (car) chase 2. exploitation rear CP (command post) 1. engagement, maneuver, (move, mission) 2. air mission 1. take steps/actionmeasures, move against 2. take care, (take charge of) actief active actief active actieradius range, radius of action, (endurance actieradius range, radius of action, (endurance distance) distance) actieve beveiliging active security actieve beveiliging active security actieve mijn active mine actieve mijn active mine activeren, 1. activate, (force expansion, activeren, 1. activate, (force expansion, van militaire eenheid reconstitution, regeneration) van militaire eenheid reconstitution, regeneration) 2. (doen ontsteken) 2. actuate, ignite, trigger, fire, set off 2. (doen ontsteken) 2. actuate, ignite, trigger, fire, set off 3. (aanzetten) 3. (aanzetten) 3. activate, put/turn on, start (up), 3. activate, put/turn on, start (up), put into operation/action, work put into operation/action, work activeren van een actuate, trigger activeren van een actuate, trigger (mijn)ontsteker (mijn)ontsteker activering actuation, initiation, ignition, activering actuation, initiation, ignition, activation activation actualiseren 1. update actualiseren 1. update 2. actueel, lopend 2. up-to-date, current, ongoing 2. actueel, lopend 2. up-to-date, current, ongoing 3. feitelijk, reëel 3. actual 3. feitelijk, reëel 3. actual actueel bericht up-to-minute report actueel bericht up-to-minute report actueel nieuws current news actueel nieuws current news actueel onderwerp topical issue/subject, (topic) actueel onderwerp topical issue/subject, (topic) actuele inlichtingen current intelligence actuele inlichtingen current intelligence adequaat adequate, appropriate, (satisfactory) adequaat adequate, appropriate, (satisfactory) administratief bevel administrative control administratief bevel administrative control Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 9

10 administratief centrum administrative (and logistics) centre administratief centrum administrative (and logistics) centre administratieve administrative procedure administratieve administrative procedure afdoening afdoening administratieve administrative chain of command administratieve administrative chain of command bevelslijn bevelslijn administratieve 1. administrative movement administratieve 1. administrative movement verplaatsing 2. administrative transfer verplaatsing 2. administratieve 2. administratieve 2. administrative transfer overplaatsing overplaatsing advocaat afbakenen 2. (omlijnen) 3. (markeren) afbouw(en) 2. buiten gebruik stellen, opheffen afbouw(en) van missie 2. afbouwplan afbraak 2. ineenstorten (rechtsstaat) 1. solicitor (lower courts) 2. barrister (higher courts) 3. lawyer, legal adviser 4. counsel(lor) (advocate = bepleiter) 1. mark out, delimit, demarcate 2. delineate 3. mark (out), (map out) 1. dismantling, disassembling, wind down (activities) 2. decommission, (dissolve, disband) 1. run-down of the mission, completion, (liquidation) 2. completion plan 1. breakdown, disassembling 2. collapse (law and order), disintegration advocaat afbakenen 2. (omlijnen) 3. (markeren) afbouw(en) 2. buiten gebruik stellen, opheffen afbouw(en) van missie 2. afbouwplan afbraak 2. ineenstorten (rechtsstaat) afbreekcriterium abort criterion afbreekcriterium abort criterion afbreken 2. (slopen) 3. afrukken, afscheuren afbreken 2. (slopen) 3. afrukken, afscheuren afbreken, (beëindigen) 2. misdrijfvoorbereiding 3. verbreken contacten 4. verbreken contract 1. dismantle, pull down, demolish, break down, tear down 2. take apart, sever, disassemble, (break up, tear down) 3. sever, rip off, tear off 1. abort, break off, discontinue 2. voluntary withdrawal 3. disrupt, (sever) 4. terminate afbreken, (beëindigen) 2. - misdrijfvoorbereiding 3. verbreken contacten 4. verbreken contract 1. solicitor (lower courts) 2. barrister (higher courts) 3. lawyer, legal adviser 4. counsel(lor) (advocate = bepleiter) 1. mark out, delimit, demarcate 2. delineate 3. mark (out), (map out) 1. dismantling, disassembling, wind down (activities) 2. decommission, (dissolve, disband) 1. run-down of the mission, completion, (liquidation) 2. completion plan 1. breakdown, disassembling 2. collapse (law and order), disintegration 1. dismantle, pull down, demolish, break down, tear down 2. take apart, sever, disassemble, (break up, tear down) 3. sever, rip off, tear off 1. abort, break off, discontinue 2. voluntary withdrawal 3. disrupt, (sever) 4. terminate afbreken, operatie - abort an operation afbreken, operatie - abort an operation afbreken, break off negotiations, disrupt, sever afbreken, break off negotiations, disrupt, sever onderhandelingen - onderhandelingen - afbreken van het 1. disengage, break away from the afbreken van het 1. disengage, break away from the gevecht enemy gevecht enemy 2. (terugtrekken, terrein 2. discontinue (in a line), (retreat, 2. (terugtrekken, terrein 2. discontinue (in a line), (retreat, prijsgeven) prijsgeven) withdraw) withdraw) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 10

11 afbrengen, iemand (van standpunt/ voornemen) - afdanken 2. (afstoten) dissuade s.b. from, (talk out, discourage, turn around, persuade) afbrengen, iemand (van standpunt/ voornemen) - afdanken 2. (afstoten) dissuade s.b. from, (talk out, discourage, turn around, persuade) 1. scrap (equipment), ditch 2. decommission (weapons), disuse 1. scrap (equipment), ditch 2. decommission (weapons), disuse afdeling (veldartillerie) 1. artillery battalion [arty bn] afdeling (veldartillerie) 1. artillery battalion 2. (organisatiedeel) 2. division, branch, department 2. (organisatiedeel) 2. division, branch, department 3. stafafdeling 3. staff division, headquarters section, 3. stafafdeling 3. staff division, headquarters section, (office) (office) afdwaler straggler afdwaler straggler afdwingen van humanitaire 1. enforce humanitarian aid afdwingen van huma- 1. enforce humanitarian aid hulpverlening 2. compel, coerce nitaire hulpverlening 2. compel, coerce 2. afdwingen 3. coercion, (force) 2. afdwingen 3. coercion, (force) 3. dwang 3. dwang 4. extort, blackmail 4. extort, blackmail 4. afpersen, chanteren 4. afpersen, chanteren afdwingen van de naleving afgaan van schot (spontaan) 2. (knallen) enforce sanctions, enforcement of sanctions, (coercive intervention, enforcement of compliance) 1. (spontaneous) discharge 2. ring out, (bang) afdwingen van de naleving afgaan van schot (spontaan) 2. (knallen) enforce sanctions, enforcement of sanctions, (coercive intervention, enforcement of compliance) 1. (spontaneous) discharge 2. ring out, (bang) afgelastingscriterium abort criterion, go/no-go criterion afgelastingscriterium abort criterion, go/no-go criterion afgelegen remote, (isolated) afgelegen remote, (isolated) afgeloste eenheid 1. outgoing unit, replaced unit, passed afgeloste eenheid 1. outgoing unit, replaced unit, passed 2. (eenheid die het unit, unit passed through 2. (eenheid die het unit, unit passed through gevecht overdraagt) 2. rearward passing unit/ force, gevecht overdraagt) 2. rearward passing unit/ force, (withdrawing unit) (withdrawing unit) afgevaardigde, envoy, (high) representative afgevaardigde, envoy, (high) representative diplomatieke - diplomatieke - afgeven van vuur deliver fire, open fire afgeven van vuur deliver fire, open fire afgewerkte olie consumed/used oil afgewerkte olie consumed/used oil afgewogen (antwoord/ geweldsaanwending) 2. (evenwichtig) afgrendelen 1. graduated, incremental, proportional (response/use of force) 2. balanced, (levelheaded) 1. block (in de nabij-operatie) 2. interdict (in de diepte) 3. cordon off, (seal off) afgewogen, (antwoord/ geweldsaanwending) 2. (evenwichtig) afgrendelen 1. graduated, incremental, proportional (response/use of force) 2. balanced, (levelheaded) 1. block (in de nabij-operatie) 2. interdict (in de diepte) 3. cordon off, (seal off) afhandelingstijd turnaround, (loiter time) afhandelingstijd turnaround, (loiter time) afhakken 1. chop off, sever afhakken 1. chop off, sever 2. afrukken 2. tear off 2. afrukken 2. tear off 3. verminken 3. mutilate 3. verminken 3. mutilate, maim 4. afsnijden 4. afsnijden 4. cut off, sever, slice (a throat) 4. cut off, sever, slice (a throat) afkeer disaffection, (disgust) afkeer disaffection, (disgust) afkeuren disapprove, condemn, (reject) afkeuren disapprove, condemn, (reject) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 11

12 afkoelingsfactor, (gevoelstemperatuurfactor) wind chill factor afkoelingsfactor, (gevoelstemperatuurfactor) wind chill factor afkomst descent, (origin) afkomst descent, (origin) afkondigen declare, proclaim, (announce) afkondigen declare, proclaim, (announce) afkorting abbreviation, shortening, abridg(e)ment afkorting abbreviation, shortening, abridg(e)ment afleggen (verklaring) 1. make/issue a statement afleggen (verklaring) 1. make/issue a statement 2. (observeren, 2. shadow, observe, survey, (stalk) 2. (observeren, schaduwen) schaduwen) 2. shadow, observe, survey, (stalk) aflevertijdstip time of delivery, (due in time) aflevertijdstip time of delivery, (due in time) afloopdatum, (houdbaarheidsdatumbaarheidsdatum) expiry date afloopdatum, (houd- expiry date aflopen (van bestand, mandaat) expire, terminate (of truce, mandate) aflopen (van bestand, mandaat) expire, terminate (of truce, mandate) aflossen aflossende eenheid aflossing aflossing ter plaatse afluisteren 2. (aftappen lijnverbinding) 3. radioverbindingen 4. mini-afluisterapparaat afmaken (doden) 2. (voltooien) 1. relieve, relief in place/ by forward/ rearward passage (of lines) 2. rotate, (replace) incoming unit, relieving unit, forward passing unit, (unit passed through) 1. relief (in place), replacement, rotation 2. relief during combat 3. relieve in place, (relief by forward/rearward passage) 1. relief in place 2. rotation 1. eavesdrop, (overhear) 2. tap 3. intercept, monitor 4. bug 1. waste, kill 2. complete, finish, conclude, terminate aflossen aflossende eenheid aflossing aflossing ter plaatse afluisteren 2. (aftappen lijnverbinding) 3. radioverbindingen 4. mini-afluisterapparaat afmaken (doden) 2. (voltooien) 1. relieve, relief in place/ by forward/ rearward passage (of lines) 2. rotate, (replace) incoming unit, relieving unit, forward passing unit, (unit passed through) 1. relief (in place), replacement, rotation 2. relief during combat 3. relieve in place, (relief by forward/rearward passage) 1. relief in place 2. rotation 1. eavesdrop, (overhear) 2. tap 3. intercept, monitor 4. bug 1. waste, kill 2. complete, finish, conclude, terminate afmelden! dismissed! afmelden! dismissed! afnamekeuring acceptance (trial) afnamekeuring acceptance (trial) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 12

13 afnemen 2. (minder worden, verslechteren, verergeren) 3. uitputten 1. decrease, reduce, shrink, diminish, run down (on), downgrade, fall, lower, downscale, decline, slim down, scale down, defuze/ease (tensions), descent 2. deteriorate, get/grow worse, worsen, degenerate, aggravate, deplete, degrade, exacerbate 3. deplete, run down on afnemen 2. (minder worden, verslechteren, verergeren) 3. uitputten 1. decrease, reduce, shrink, diminish, run down (on), downgrade, lower, downscale, decline, slim down, scale down, fall, defuze/ease (tensions), descent 2. deteriorate, get/grow worse, worsen, degenerate, aggravate, deplete, degrade, exacerbate 3. deplete, run down on afpersing extortion, blackmail afpersing extortion, blackmail afranselen 2. mishandelen 1. lash (whip), beat up, brutalize 2. mistreat, abuse, brutalize, (bully) afranselen 2. mishandelen 1. lash (whip), beat up, brutalize 2. mistreat, abuse, brutalize, (bully) afrastering fence afrastering fence afrekenen settle a bill, (get even) afrekenen settle a bill, (get even) afrekening 1. retribution, (pay s.o. back) afrekening 1. retribution, (pay s.o. back) 2. (wraak, represaille) 2. revenge, reprisal, retaliation 2. (wraak, represaille) 2. revenge, reprisal, retaliation 3. (rekening) 3. bill 3. (rekening) 3. bill afroep (on) call afroep (on) call afroepbaar on standby, on call afroepbaar on standby, on call afroepreservist on-call reservist afroepreservist on-call reservist afromen, (geld achteroverdrukken, pinpas kopiëren) afronding(sfase) van de operatie afschaffen, (opheffen, herroepen, intrekken) 2. (laten vervallen, negeren) skim(ming) afromen, (geld achteroverdrukken, pinpas kopiëren) completion of the operation, completion afronding(sfase) van phase, (liquidation, termination) de operatie 1. abolish, lift (sanctions), repeal, abrogate 2. eliminate, (disregard, skip, ignore) afschaffen, (opheffen, herroepen, intrekken) 2. (laten vervallen, negeren) skim(ming) completion of the operation, completion phase, (liquidation, termination) 1. abolish, lift (sanctions), repeal, abrogate 2. eliminate, (disregard, skip, ignore) afschrijven write off afschrijven write off afschrikken deter afschrikken deter afschuw, (afkeer) revulsion, disgust afschuw, (afkeer) revulsion, disgust afslaan (aanval -) beat off, repel, turn back, deny access, (resist, block, counter) afslaan (aanval -) beat off, repel, turn back, deny access, (resist, block, counter) afslachten massacre, butcher, slaughter, (mow down, waste) afslachten massacre, butcher, slaughter, (mow down, waste) afsluiten 2. (afgrendelen, isoleren) 3. (op slot doen, sluiten) 4. (insluiten, omsingelen) 5. (beëindigen, sluiten) 1. block (access), interdict 2. seal off, cordon off 3. lock, (close) 4. fence in, corner, (encircle) 5. conclude, close (a meeting) afsluiten 2. (afgrendelen, isoleren) 3. (op slot doen, sluiten) 4. (insluiten, omsingelen) 5. (beëindigen, sluiten) 1. block (access), interdict 2. seal off, cordon off 3. lock, (close) 4. fence in, corner, (encircle) 5. conclude, close (a meeting) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 13

14 afsluiter 2. (vuurmond-, sluitblok/- wig) afsnijden 2. keel doorsnijden 3. afmaken (doodmaken) afspraak afstand 1. flintlock, bolt (mechanism), gunlock 2. screw/sliding block, breech bolt, breechblock 1. cut off, sever 2. slice a throat 3. waste, (slaughter) arrangement, appointment, date, (deal, settlement) 1. distance, range, 2. interval, gap afsluiter 2. (vuurmond-, sluitblok/- wig) afsnijden 2. keel doorsnijden 3. afmaken (doodmaken) afspraak afstand 1. flintlock, bolt (mechanism), gunlock 2. screw/sliding block, breech bolt, breechblock 1. cut off, sever 2. slice a throat 3. waste, (slaughter) arrangement, appointment, date, (deal, settlement) 1. distance, range, 2. interval, gap afstand meten range, ranging afstand meten range, ranging afstandelijk 2. (gereserveerd) 1. semi-detached, (undemonstrative) 2. reserved, distant, (closed) afstandelijk 2. (gereserveerd) 1. semi-detached, (undemonstrative) 2. reserved, distant, (closed) afstandsbediening remote control afstandsbediening remote control afstandsbereik radius of action, endurance distance afstandsbereik radius of action, endurance distance afstandschaal 1. reticle, graticule (in optics) 2. bar/graphic/linear scale afstandschaal 1. reticle, graticule (in optics) 2. bar/graphic/linear scale afstandsgeactiveerde command detonated mine afstandsgeactiveerde command detonated mine mijn mijn afstandsvernietiging remote destruction afstandsvernietiging remote destruction afstemming coordination, harmonization (of rules, requirements) afstemming coordination, harmonization (of rules, requirements) afstoten, (afdanken) 1. dispose (of), phase out, dissolve, afstoten, (afdanken) 1. dispose (of), phase out, dissolve, 2. afkeuren, disband, decommission, disuse 2. afkeuren, disband, decommission, disuse (uitselecteren) 2. condemn (uitselecteren) 2. condemn 3. buiten bedrijf stellen, 3. buiten bedrijf stellen, 3. decommission, (disable) 3. decommission, (disable) (onbruikbaar maken) (onbruikbaar maken) 4. afbouwen, (slopen) 4. dismantle, (disassemble) 4. afbouwen, (slopen) 4. dismantle, (disassemble) afstoting (disposal, removal, decommissioning) afstoting (disposal, removal, decommissioning) aftanken service/refuel (vehicles), fill up, top off/up aftanken service/refuel (vehicles), fill up, top off/up aftapplug drain plug aftapplug drain plug aftekenen, zich - become clear, manifest, emerge, show, reveal, disclose aftekenen, zich - become clear, manifest, emerge, show, reveal, disclose aftuigen bully, brutalize, molest, assault, beat up, (physical abuse) aftuigen bully, brutalize, molest, assault, beat up, (physical abuse) afval, (chemisch -) refuse, (toxic) waste afval, (chemisch -) refuse, (toxic) waste afvalwater 2. (rioolwater) 1. waste water 2. sewage afvalwater 2. (rioolwater) 1. waste water 2. sewage Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 14

15 afvoer afvoeren, (afstoten) 2. (opheffen) 1. recovery, transport recovery 2. transportation 3. evacuation, (extraction) 4. disposal, removal 5. (medical/casualty) evacuation 6. aeromedical evacuation [AEROMEDEVAC] 1. remove, dispose (of), evacuate 2. decommission, dissolve, dismantle afvoeren van gewonden clearing of casualties, (medical) evacuation afvuren 1. fire (a shell/warning shot), launch, 2. (afzetten, een discharge (a gun), trigger, pull the springlading -) trigger 2. fire, ignite, actuate, set off (a charge) afvoer afvoeren, (afstoten) 2. (opheffen) afvoeren van gewonden afvuren 2. (afzetten, een springlading -) 1. recovery, transport recovery 2. transportation 3. evacuation, (extraction) 4. disposal, removal 5. (medical/casualty) evacuation 6. aeromedical evacuation [AEROMEDEVAC] 1. remove, dispose (of), evacuate 2. decommission, dissolve, dismantle clearing of casualties, (medical) evacuation 1. fire (a shell/warning shot), launch, discharge (a gun), trigger, pull the trigger 2. fire, ignite, actuate, set off (a charge) afvuurapparaat firing unit, exploder, blasting machine afvuurapparaat firing unit, exploder, blasting machine afvuurcontainer launcher pod/container afvuurcontainer launcher pod/container afvuurmechanisme 1. firing mechanism, trigger afvuurmechanisme 1. firing mechanism, trigger 2. (ontstekingsmechanisme) 2. firing circuit (demolition) mechanisme) 2. firing circuit (demolition) mechanism, actuator 2. (ontstekings- mechanism, actuator 3. (afvuurapparaat) 3. (afvuurapparaat) 3. firing unit, exploder, blasting 3. firing unit, exploder, blasting machine machine afvuurpunt, (lanceerpunt) 2. (inzetpunt van een boordwapen/raket, positie vliegtuig bij het afvuren) 3. (doelpositie bij het afvuren) afvuurstelling afvuursysteem afwachting, in - van (uitrusting) 1. launch pad/hardstand, launching site 2. weapon delivery point, (bomb) release point (air support) 3. trigger point afvuurpunt, (lanceerpunt) 2. (inzetpunt van een boordwapen/raket, positie vliegtuig bij het afvuren) 3. (doelpositie bij het afvuren) afvuurstelling launching site/position, gun position/ emplacement, (firing position) 1. firing system, (firing unit, exploder, afvuursysteem blasting machine) 2. trigger mechanism 3. firing device, (actuator) awaiting (equipment) afwachting, in - van (uitrusting) 1. launch pad/hardstand, launching site 2. weapon delivery point, (bomb) release point (air support) 3. trigger point launching site/position, gun position/ emplacement, (firing position) 1. firing system, (firing unit, exploder, blasting machine) 2. trigger mechanism 3. firing device, (actuator) awaiting (equipment) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 15

16 afwachtingsgebied afwachtingsopstelling afwegen 2. (overwegen, beschouwen) 3. wegingsfactor (vermenigvuldigingsfactor) afwenden, (afslaan) 2. trotseren 1. (tactical) assembly area 2. holding area, (waiting area) 3. prepositioned supplies area, (forward storage area/site) 4. staging area, (holding area) 5. forward assembly area 6. waiting area (vehicles) 1. tactical assembly area, hide area (arty) 2. holding area 1. weigh, (consider) 2. (re)consider, contemplate 3. weighing factor, multiplier 1. repel (an attack/immediate threat), counter, turn back, beat off, deny (access), (defy) 2. defy, face, (hold) afwachtingsgebied afwachtingsopstelling afwegen 2. (overwegen, beschouwen) 3. wegingsfactor (vermenigvuldigingsfactor) afwenden, (afslaan) 2. trotseren 1. (tactical) assembly area 2. holding area, (waiting area) 3. prepositioned supplies area, (forward storage area/site) 4. staging area, (holding area) 5. forward assembly area 6. waiting area (vehicles) 1. tactical assembly area, hide area (arty) 2. holding area 1. weigh, (consider) 2. (re)consider, contemplate 3. weighing factor, multiplier 1. repel (an attack/immediate threat), counter, turn back, beat off, deny (access), (defy) 2. defy, face, (hold) afwerpgebied drop zone (airdrop, paradrop) afwerpgebied drop zone (airdrop, paradrop) afwezigheid absence, non-availability afwezigheid absence, non-availability afwezigheid, absence without leave [AWOL] afwezigheid, absence without leave [AWOL] ongeoorloofde - ongeoorloofde - afwijken deviate (from), differ afwijken deviate (from), differ afwijking afwijzen, (afwijzend reageren, verwerpen) 2. (afzien van, afzeggen, ontslag nemen) 3. ontkennen, niet aannemen, (ontslaan) 4. iemand/kandidaat - 5. aanval (afslaan) 6. afkeuren 7. afschrikken 1. deviation, error, declination, variation, bias 2. deficiency 1. refuse, reject, turn down, dismiss, deny, (decline to accept, give negative reactions, proscribe, condemn) 2. resign 3. deny, dismiss, turn away, (sack, fire) 4. turn away 5. turn back, beat off, repel 6. condemn, disapprove, reject 7. deter afwijking afwijzen, (afwijzend reageren, verwerpen) 2. (afzien van, afzeggen, ontslag nemen) 3. ontkennen, niet aannemen, (ontslaan) 4. iemand/kandidaat 5. aanval (afslaan) 6. afkeuren 7. afschrikken 1. deviation, error, declination, variation, bias 2. deficiency 1. refuse, reject, turn down, dismiss, deny, (decline to accept, give negative reactions, proscribe, condemn) 2. resign 3. deny, dismiss, turn away, (sack, fire) 4. turn away 5. turn back, beat off, repel 6. condemn, disapprove, reject 7. deter afwikkelingsfase liquidation, termination afwikkelingsfase liquidation, termination afwisselend (functie) varied afwisselend (functie) varied afzeggen 2. (afgelasten) 1. cancel, (turn down, decline to accept, resign) 2. call of afzeggen 2. (afgelasten) 1. cancel, (turn down, decline to accept, resign) 2. call of afzender originator afzender originator Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 16

17 afzetten (een springlading) 2. een vernieling stellen afzien van 2. (niet akkoord gaan, ontslag nemen, opzeggen) 3. (laten varen) 1. set off (a charge), fire 2. fire a demolition 1. abstain from, desist from 2. resign 3. abandon (a plan) afzetten (een springlading -) 2. een vernieling stellen afzien van 2. (niet akkoord gaan, ontslag nemen, opzeggen) 3. (laten varen) 1. set off (a charge), fire 2. fire a demolition 1. abstain from, desist from 2. resign 3. abandon (a plan) afzoeken scan, (electronic) search, scanning afzoeken scan, (electronic) search, scanning afzonderlijk 2. individueel, persoonlijk 1. separate, individual, discrete, (distinct, isolated) 2. individual, personal afzonderlijk 2. individueel, persoonlijk 1. separate, individual, discrete, (distinct, isolated) 2. individual, personal afzonderlijke schoten individual rounds afzonderlijke schoten individual rounds afzwakken, ('verwateren') 2. (verlichten, verzachten, dempen) agent 2. (contactman) 3. (politie-) 1. water down 2. mitigate, alleviate, (reduce) 1. agent, (spy, source) 2. contact 3. police officer [PO], policeman, police constable [PC] afzwakken, ('verwateren') 2. (verlichten, verzachten, dempen) agent 2. (contactman) 3. (politie-) 1. water down 2. mitigate, alleviate, (reduce) 1. agent, (spy, source) 2. contact 3. police officer [PO], policeman, police constable [PC] aggregaat generator, power unit aggregaat generator, power unit akkoord accord, agreement, convention, (arrangement, settlement, deal) akkoord accord, agreement, convention, (arrangement, settlement, deal) akoestische acoustic intelligence akoestische acoustic intelligence inlichtingen inlichtingen alarm 1. (state of) alert 2. alert (stand-by) alarm 1. (state of) alert 2. alert (stand-by) alarmeenheid alert force, security alert team, response force, (quick/rapid reaction force) alarmeenheid alert force, security alert team, response force, (quick/rapid reaction force) alarmeren give/sound/rise the alarm/alert alarmeren give/sound/rise the alarm/alert alarmering alert(ing), alert signal alarmering alert(ing), alert signal alarmfase state of alert, alert phase alarmfase state of alert, alert phase alarmopstelling alert point, alert position alarmopstelling alert point, alert position alarmsignaal alert signal, alarm alarmsignaal alert signal, alarm alarmsysteem alerting system/installation/device, alarm device (sound, light) alarmsysteem alerting system/installation/device, alarm device (sound, light) algemeen militair arts medical officer, (battalion surgeon) algemeen militair arts medical officer, (battalion surgeon) algemene militaire opleiding (basic military education/ training, basic combat training) algemene militaire opleiding (basic military education/ training, basic combat training) algemene rekenkamer national audit committee algemene rekenkamer national audit committee algemene steun general support algemene steun general support Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 17

18 alles in het werk stellen use its best efforts, do one s utmost alles in het werk use its best efforts, do one s utmost stellen alternatief 2. voor noodgevallen 1. alternative (solution), other option 2. fall-back, back-up procedure alternatief 2. voor noodgevallen 1. alternative (solution), other option 2. fall-back, back-up procedure ambtelijk bevel official order ambtelijk bevel official order ambtelijke dienst, civil/government service, state agency ambtelijke dienst, civil/government service, state agency (overheidsdienst) (overheidsdienst) ambtenaar civil servant, public official ambtenaar civil servant, public official amfibisch vermogen floatation, flotation (US), swimming/amphibious capability amfibisch vermogen floatation, flotation (US), swimming/amphibious capability analyse 1. analysis, (terrain analysis/ analyse 1. analysis, (terrain analysis/ 2. doelanalyse evaluation) 2. doelanalyse evaluation) 3. evaluatie 2. target analysis 3. evaluatie 2. target analysis 3. assessment 3. assessment andere 2. (afwijkende) 3. (vervangende) 4. verschillende 1. other, (separate) 2. different (from) 3. replacing, new, (spare, substitute) 4. different, various andere 2. (afwijkende) 3. (vervangende) 4. verschillende 1. other, (separate) 2. different (from) 3. replacing, new, (spare, substitute) 4. different, various angst fear, horror, scare, terror angst fear, horror, scare, terror angstig, (bang) fearful, scared, terrified, afraid, horrified, frightened angstig, (bang) fearful, scared, terrified, afraid, horrified, frightened antidrugsoperatie counterdrug operation antidrugsoperatie counterdrug operation antiguerrillaoperatie(soperatie(s) counterguerrilla warfare antiguerrilla- counterguerrilla warfare antiinterferentiemaatregeinterferentiemaatregel prevention of mutual interference anti- prevention of mutual interference antipersoneelmijn antipersonnel mine antipersoneelmijn antipersonnel mine antiruimmechanisme 2. (antiruimvoorziening) 1. antilift mechanism/device, antihandling device 2. anticountermining device antiruimmechanisme 2. (antiruimvoorziening) 1. antilift mechanism/device, antihandling device 2. anticountermining device antitankgeschut antitank gun, antiarmour gun antitankgeschut antitank gun, antiarmour gun antitankhindernis (anti)tank obstacle antitankhindernis (anti)tank obstacle antitankkanon antitank gun antitankkanon antitank gun antitankmijn antitank mine antitankmijn antitank mine antitankmunitie antiarmor munitions, high explosive antitank [HEAT], armour-piercing ammunition [APDS], squashhead projectile/shell antitankmunitie antiarmor munitions, high explosive antitank [HEAT], armour-piercing ammunition [APDS], squashhead projectile/shell antitankopstelling antitank position antitankopstelling antitank position antitankraket antitank missile, armour piercing missile antitankraket antitank missile, armour piercing missile antiterreuroperatie counterterrorism operation antiterreuroperatie counterterrorism operation Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 18

19 apotheek 2. (zieken-/huisapotheek) 1. pharmacy, dispensary, chemist s shop 2. dispensary apotheek 2. (zieken-/huisapotheek) 1. pharmacy, dispensary, chemist s shop 2. dispensary appèl roll-call, (stand to!) appèl roll-call, (stand to!) armband, (mouwband) brassard armband, (mouwband) brassard argument 1. plea, argument, (ground) argument 1. plea, argument, (ground) 2. conflict, ruzie, 2. conflict, argument, quarrel 2. conflict, ruzie, 2. conflict, argument, quarrel meningsverschil 3. make out a (good) case for, argue meningsverschil 3. make out a (good) case for, argue 3. beargumenteren 3. beargumenteren argumentatie argumentation, reasoning argumentatie argumentation, reasoning arrestatie(s) verrichten, (aanhouden) 2. vasthouden, (vastzetten) arrestatiebevel 2. huiszoekingsbevel 1. make arrests, arrest, apprehend 2. detain, keep in legal custody (in the nick ), (nick) arrestatie(s) verrichten, (aanhouden) 2. vasthouden, (vastzetten) arrestatiebevel 2. huiszoekingsbevel 1. make arrests, arrest, apprehend 2. detain, keep in legal custody (in the nick ), (nick) 1. warrant of arrest 2. search warrant 1. warrant of arrest 2. search warrant artikel, (materieel) 1. item, part artikel, (materieel) 1. item, part 2. reservedeel 2. spare (part) 2. reservedeel 2. spare (part) Artikel 5 operatie article 5 operation Artikel 5 operatie article 5 operation artikelidentificatienummenummer item identification number artikelidentificatie- item identification number artillerie 1. artillery, ordnance, guns, (cannon) artillerie 2. supporting artillery 3. Arm of the Artillery, (Regiment of the Artillery, Royal Artillery) the Artillery, Royal Artillery) 1. artillery, ordnance, guns, (cannon) 2. supporting artillery 3. Arm of the Artillery, (Regiment of artilleriebeschieting artillery bombardment/barrage, shelling, (artillery preparation) artilleriebeschieting artillery bombardment/barrage, shelling, (artillery preparation) artilleriedoelengebied artillery target area artilleriedoelengebied artillery target area artillerieontplooiingsgebieontplooiingsgebied artillery manoeuvre area artillerie- artillery manoeuvre area artilleriestelling 1. artillery position, firing position (area), battery position 2. position area for artillery, (artillery reserved area) artilleriestelling 1. artillery position, firing position (area), battery position 2. position area for artillery, (artillery reserved area) artilleriestellinggebied artillery reserved area artilleriestellinggebied artillery reserved area artillerievuurplan artillery fire plan (table) artillerievuurplan artillery fire plan (table) artilleriewaarnemer forward observer, spotter artilleriewaarnemer forward observer, spotter arts 2. huisarts 3. militair arts arts/dokter bezoeken 2. (medisch) onderzocht worden 1. physician, surgeon, doctor 2. GP (general practitioner) 3. medical officer 1. see a doctor 2. be seen/examined by a doctor arts 2. huisarts 3. militair arts arts/dokter bezoeken 2. (medisch) onderzocht worden 1. physician, surgeon, doctor 2. GP (general practitioner) 3. medical officer 1. see a doctor 2. be seen/examined by a doctor Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 19

20 artsen zonder grenzen médecins sans frontières [MSF], doctors of the world artsen zonder grenzen médecins sans frontières [MSF], doctors of the world asiel asylum, sanctuary asiel asylum, sanctuary asielzoeker asylum seeker asielzoeker asylum seeker aspergehindernis beam post obstacle aspergehindernis beam post obstacle assenkruis 1. (grid cross) 2. tick mark assenkruis 1. (grid cross) 2. tick mark asymmetrisch conflict asymmetrical conflict asymmetrisch conflict asymmetrical conflict auto, vracht- 2. motorvoertuig 1. (cargo) truck, lorry 2. motorcar, car, (vehicle) auto, vracht- 2. motorvoertuig 1. (cargo) truck, lorry 2. motorcar, car, (vehicle) autolaadkraan vehicle-mounted (hydraulic) crane autolaadkraan vehicle-mounted (hydraulic) crane automatisch draagbaar wapen 1. assault rifle 2. light machine gun automatisch draagbaar wapen 1. assault rifle 2. light machine gun autopsie, (obductie) obduction, autopsy, postmortem examination autopsie, (obductie) obduction, autopsy, postmortem examination autorijden drive a car, motor autorijden drive a car, motor autorisatie authorization, (empowerment) autorisatie authorization, (empowerment) autorisatiestaat table of allowance/ equipment (authorization document), establishment, authorized allowance(s) of equipment autorisatiestaat table of allowance/ equipment (authorization document), establishment, authorized allowance(s) of equipment autorisatiesterkte authorized (personnel) strength autorisatiesterkte authorized (personnel) strength avondklok (uitgaansverbod) curfew avondklok (uitgaansverbod) bagatelliseren 2. kleineren, beledigen 1. play down 2. belittle, degrade, insult, (offend) bagatelliseren 2. kleineren, beledigen 1. play down 2. belittle, degrade, insult, (offend) banden aangaan enter into relations with banden aangaan enter into relations with bang, (angstig) afraid, scared, frightened, fearful, terrified bang, (angstig) afraid, scared, frightened, fearful, terrified barak hut barak hut basis 1. (air) base, station basis 1. (air) base, station 2. logistieke basis 2. logistic base 2. logistieke basis 2. logistic base 3. uitvalsbasis 3. operational base 3. uitvalsbasis 3. operational base 4. vaste militaire 4. vaste militaire 4. compound 4. compound (ondersteunende) basis (ondersteunende) basis 5. vuur(steun)basis 5. fire base 5. vuur(steun)basis 5. fire base basisinlichtingen basic intelligence basisinlichtingen basic intelligence basisopleiding basic training, (basic military education) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 20 B basisopleiding curfew basic training, (basic military education)

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval

Wat te doen bij een ongeval Wat te doen bij... Wat te doen bij een ongeval IEDER: Onmiddellijk 2525 bellen (Intern alarmnummer) Meld kort en duidelijk: Uw naam en werkadres Uw telefoonnummer Wat is er gebeurd Waar is het gebeurd

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Raadsman bij het politieverhoor

Raadsman bij het politieverhoor De Nederlandse situatie J. Boksem Leuven, 23 april 2009 Lange voorgeschiedenis o.a: C. Fijnaut EHRM Schiedammer Parkmoord Verbeterprogramma Motie Dittrich: overwegende dat de kwaliteit van het politieverhoor

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC. IIA congres 2017

The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC. IIA congres 2017 The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC 1 Waarom is Robotics Process Automation belangrijk voor u? How susceptible are jobs to automation? # Job title 4. Financial accounts manager 97.6% 8. Book-keeper,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Moving towards independence? Evaluation of the 'Mobility Opportunities Via Education' curriculum with children with profound intellectual and multiple disabilities van der Putten,

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda

Geleerde lessen Compliance. Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E. Agenda Geleerde lessen Compliance Toegepast op WP 29: Guideline DPO Utrecht, 19 januari 2017 Mr. Stijn Sarneel MBA CIPP/E Agenda Kennismaken met VCO Ontwikkeling van Compliance in NL WP 29 Triggers Lessons learned

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management

Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Management Policy Aspects of Storm Surge Warning Systems Ir. Herman Dijk Ministry of Transport, Public Works and Water Contents Water in the Netherlands What kind of information and models do we need? Flood System

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent

Milieuzorg voor contractors. Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Milieuzorg voor contractors Cédric Janssens Milieucoördinator GTO EMEA CVA Gent Onze grootste uitdaging Werken aan een duurzame toekomst Wij zijn mede de oorzaak van het milieuprobleem maar wij werken

Nadere informatie

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent.

Reizen De weg vinden. De weg vinden - Locatie. I am lost. Niet weten waar je bent. - Locatie I am lost. Niet weten waar je bent. Can you show me where it is on the map? Vragen naar een bepaalde op de kaart Where can I find? Naar een bepaalde vragen... a bathroom?... a bank/an exchange

Nadere informatie

VOV Symposium. C2 en C2OST binnen 13Ltbrig INTERN GEBRUIK DEFENSIE. Bgen Gijs van Keulen / Maj Ewoud Lindeboom Commandant en G6 13 Ltbrig

VOV Symposium. C2 en C2OST binnen 13Ltbrig INTERN GEBRUIK DEFENSIE. Bgen Gijs van Keulen / Maj Ewoud Lindeboom Commandant en G6 13 Ltbrig C2 en C2OST binnen 13Ltbrig Bgen Gijs van Keulen / Maj Ewoud Lindeboom Commandant en G6 13 Ltbrig Film over USS Montana Klik voor de film 2 Opzet van de briefing Belang van C2 en C2 OST Toekomstig optreden

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13

Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 INHOUD Voorwoord / 5 Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) [Vertaling] (bijlage 'Uitvoeringsreglement' niet opgenomen) / 13 Inleiding / 13 Eerste deel Algemene en

Nadere informatie

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT

A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT A4Kwartier fase 2 RIJSENHOUT IEDERE AANSPRAKELIJKHEID IS BEPERKT TOT HET BEDRAG DAT IN HET BETREFFENDE GEVAL ONDER DE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING WORDT UITBETAALD. ALLE DOOR ONS VERSTREKTE INFORMATIE

Nadere informatie

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011 Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid Moerdijk, 30 Juni 2011 Annemarie van der Rest Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J.

SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION. N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J. SAFETY ASPECTS OF TRANSBOUNDARY PIPELINE OPERATION N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij Managing Director W.A.J. van der Maas THE HAGUE NETHERLANDS EUROPOORT PERNIS ROTTERDAM ROZENBURG 154km WESEL

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Good governance in a Complex World

Good governance in a Complex World Good governance in a Complex World Some examples from The Netherlands Rian van Gulijk-Boon Willem Stapel Subjects SD Team at the Ministry of Security & Justice Main Trends Use of SD and GMB (1): dealing

Nadere informatie

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS

Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS Bareld Bruining ZIN & ONZIN VAN ON-LINE PROCESS ANALYZERS AGENDA q Skilledin introductie q Zin & Onzin van On-line process analyzers q Samenvatting TRAIN TO RETAIN TRAIN TO RETAIN -TRAINING Development

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe 1 VLC De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series Ing Raoul Heremans, ewe De VLC, een nieuw begrip? Met welke verordeningen, standaarden en normen is het begrip

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL

OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL OUTDOOR HD BULLET IP CAMERA PRODUCT MANUAL GB - NL GB PARTS & FUNCTIONS 1. 7. ---- 3. ---- 4. ---------- 6. 5. 2. ---- 1. Outdoor IP camera unit 2. Antenna 3. Mounting bracket 4. Network connection 5.

Nadere informatie

Sky Park 67 OUDE MEER

Sky Park 67 OUDE MEER Sky Park 67 OUDE MEER INFORMATION WITHOUT OBLIGATION Project: Representative office space at the runway of Schiphol, located at Sky Park. Location: Sky Park is located near Schiphol Oost and near the motorways

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

GEO-HR: OPPORTUNITIES FOR MARITIME SECURITY OPERATIONS

GEO-HR: OPPORTUNITIES FOR MARITIME SECURITY OPERATIONS GEO-HR: OPPORTUNITIES FOR MARITIME SECURITY OPERATIONS 2nd GEO-HR User Consultation Workshop 25 April 2013 Arthur Smith TNO Defence Research 1 Who is TNO Defence Research? TNO Defence Research: Part of

Nadere informatie

duty finals get fired guess navy password protection air force answer the phone be anxious to break into bright future bulletin board

duty finals get fired guess navy password protection air force answer the phone be anxious to break into bright future bulletin board air force answer the phone be anxious to break into bright future bulletin board compete with competitor congratulations corporation crucial desk dress appropriately duty task / duty enter a competition

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar?

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Marketing Strategy Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Wie is Alex Klein? drs. S.A. (Alex) Klein MBA ass. Professor of Marketing Nyenrode Business Universiteit (e-mail: a.klein@nyenrode.nl) Onderzoek:

Nadere informatie

DAWRA AVS Western Riding Cup Horsemanship WRAN L5 & DAWRA Walk & Jog. Walk Jog Lope Backup Sidepass

DAWRA AVS Western Riding Cup Horsemanship WRAN L5 & DAWRA Walk & Jog. Walk Jog Lope Backup Sidepass Horsemanship WRAN L5 & DAWRA & D C B A Be ready at A. to B. At B walk circle then jog to C At C jog circle to D At D stop and backup 1 horselength Showmanship at Halter WRAN L4 + L3 & DAWRA BEGINNERS E

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0503 FIRST LANGUAGE

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

Handleiding registreren in de portal

Handleiding registreren in de portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Handleiding registreren in de portal How to register in the portal Ga naar 1 http://printen.ricoh.nl/mureaders Go to http://printen.ricoh.nl/mureaders

Nadere informatie

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012

Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession. Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Managing Aircraft Maintenance in a global economic recession Seminar Asset Management Control Gilze-Rijen 8 november 2012 Leo van Rijn Vice President Base Maintenance KLM Engineering & Maintenance 40 years

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Working with Authorities

Working with Authorities Working with Authorities Finding the balance in the force field of MUSTs, SHOULDs, CANs, SHOULD-NEVERs, CANNOTs Jacques Schuurman SURFnet-CERT Amsterdam, 24 February 2006 Hoogwaardig internet voor hoger

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

Militaire gezondheidszorg

Militaire gezondheidszorg Militaire gezondheidszorg Ondersteuning bij internationale militaire operaties Koninklijke Luchtmacht Afdeling Gezondheidszorg Operaties Kol Henk van der Wal MBA-H MHA EMSD Hoofd december 8, 2014 Example

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Feedback WG System Operations 21 November 2012

Feedback WG System Operations 21 November 2012 Feedback WG System Operations 21 November 2012 User Group 06/12/2012 Wim Michiels Content Feedback IGCC Winter action plan Draft ENTSO-E winter outlook 2012 2013 Capaciteit noordgrens Overview of dynamic

Nadere informatie

Lloyd s Volume Claims Service (VCS)

Lloyd s Volume Claims Service (VCS) Lloyd s Volume Claims Service (VCS) Rotterdam, 19 maart 2014 Februari 2008: Lloyd s Market Strategic Claims Review. Dit is bekend geworden onder de naam Claims Transformation Programme (CTP). Hierbij is

Nadere informatie

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy

Klant. Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen. Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy Klant Klant - Branche: Industrie - > 20000 employees - Vestigingen in > 25 landen Specifiek - Profitabele, kosten gedreven strategy IT characteristics - Constante verandering: organsiatie, techniek, processen.

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen

Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen BIJLAGE 1 S.A. STERIA Benelux N.V. Gebruik van het LOGO in geautomatiseerde verkiezingen Technische bepalingen voor de weergave van het logo op de schermen. Versie 1.2 Guy JASPERS Revisions Revision Description

Nadere informatie

2/3/2020 geen wijzigingen, zit momenteel verpakt in

2/3/2020 geen wijzigingen, zit momenteel verpakt in 1. rrival notification (SE) ctual process Changes 1/5/2016 Changes between 1/5/2016 and 1. CUSREP neen XML?? 2. Presentation notification (SE) ctual process Changes 1/5/2016 Changes between 1/5/2016 and

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

De klant ketting De klant heeft activiteiten met de firma

De klant ketting De klant heeft activiteiten met de firma De klant ketting De klant heeft activiteiten met de firma Communication layer People Proces Systems 1 Money Page 1 Stap 1. Wat wil de klant van ons en wij met hem? Vertel me eens wat je zoals doet als

Nadere informatie

TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN

TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN TE HUUR STAMMERHOVE 13 DIEMEN COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE HUUR STAMMERHOVE 13 - DIEMEN Accelerating success COLLIERS INTERNATIONAL REAL ESTATE B.V. TE KOOP/ TE HUUR ADRES - PLAATS OPPERVLAKTE

Nadere informatie

Lelystad, Mainport Park A6

Lelystad, Mainport Park A6 Lelystad, Mainport Park A6 kavels vanaf 0,5 tot 21 hectare building plots as of 5,000 up 21 hectares 100% bebouwbaar site coverage 100% direct aan luchthaven directly linked to airport centraal in Nederland

Nadere informatie

Nadruk leggen op, beklemtonen. Vaststellen Ik stel vast dat je Zaal, zeer grote ruimte, bijv. MECC

Nadruk leggen op, beklemtonen. Vaststellen Ik stel vast dat je Zaal, zeer grote ruimte, bijv. MECC WOORDENLIJST TEN BEHOEVE VAN SURVEILLANTEN ENGLISH Aids / Additional materials To allow To apply to Arrangement Attention; To draw attention to Board of Examiners Booking, Registration Calculator To call

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

Deelsessie A. Energiemanagement in bedrijf

Deelsessie A. Energiemanagement in bedrijf Deelsessie A. Energiemanagement in bedrijf Bruno Mulder (META bv) Grolsch, Enschede, 28 januari 2016 Even voorstellen Bruno Mulder META bv, Energietechnoloog & facilitator EKO Energie Koplopers Overijssel

Nadere informatie

Beveiliging in Industriële netwerken. Waarom monitoring een goed idee is

Beveiliging in Industriële netwerken. Waarom monitoring een goed idee is Beveiliging in Industriële netwerken Waarom monitoring een goed idee is Korte introductie / voorstellen: - Sinds 1951, Benelux - Monitoring, groeit naar security - ICT omgevingen, groeit naar Industrie

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Operational issues. FD in the Netherlands

Operational issues. FD in the Netherlands Operational issues implementing i the FD in the Netherlands Hayke Everwijn October 7th 2009 Introduction 1 Hayke Everwijn Supporting Leo Tigges: implementation manager Ministry of Justice for FD s on probation

Nadere informatie

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools)

VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) VIOS: Veiligheid In en Om School (Safety In and Around Schools) Kim Kranenborg TNO Human Factors P.O Box 23 3769 ZG Soesterberg +31 346 356267 kranenborg@tm.tno.nl Knowledge for business VIOS: Veiligheid

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2013 series 0503 FIRST LANGUAGE DUTCH 0503/01 Paper 1 (Reading), maximum raw mark

Nadere informatie