Woordenboek PSO Nederlands-Engels. Kolonel b.d. LJJ Dorrestijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woordenboek PSO Nederlands-Engels. Kolonel b.d. LJJ Dorrestijn"

Transcriptie

1 Woordenboek PSO Nederlands-Engels Kolonel b.d. LJJ Dorrestijn Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 1

2 A aan- en afvoerweg route of communication, supply route aan- en afvoerweg route of communication, supply route aanbevelen recommend aanbevelen recommend aanbieden 1. offer, present, forward, put forward aanbieden 1. offer, present, forward, put forward 2. (doen toekomen) 2. send 2. (doen toekomen) 2. send 3. (voorleggen) 3. put on the table, propose, submit 3. (voorleggen) 3. put on the table, propose, submit aandacht geven 2. (in acht nemen) 3. (overwegen) aandacht trekken/ vragen 2. (benadrukken) 3. (opvallen) 4. kritiek losmaken aandeel, (bijdrage) aandragen 2. (inbrengen) aandringen (op) 2. bij iemand - - aanduiding 2. (aanwijzer, aanwijzing) 3. (omschrijving) aangeklaagd aangeklaagde, (beschuldigde) 2. (verdachte, dader) aangelegenheid 2. (onderwerp) 3. (zaak, kwestie) 1. pay attention to, (focus on) 2. observe, consider, bear/keep in mind, adhere to 3. weigh, deal with, consider 1. attract/bring/call the attention to, focus attention on 2. stress, emphasize, underline 3. draw attention 4. draw criticism share, contribution, participation, apportionment, part, portion 1. put forward (ideas), put on the table, bring up (a subject), raise 2. introduce, (contribute) 1. press for, insist on 2. urge/press s.o. to do s.th. 1. indication 2. marker, insinuation, hint, lead 3. specification, designation, (qualification) indicted, put on trial, (charged, accused) 1. accused (person), defendant 2. suspect, alleged criminal, (culprit) 1. matter, subject, issue 2. item, case, topic 3. business, question, affair, concern aandacht geven 2. (in acht nemen) 3. (overwegen) aandacht trekken/ vragen 2. (benadrukken) 3. (opvallen) 4. kritiek losmaken aandeel, (bijdrage) aandragen 2. (inbrengen) aandringen (op) 2. bij iemand - - aanduiding 2. (aanwijzer, aanwijzing) 3. (omschrijving) aangeklaagd aangeklaagde, (beschuldigde) 2. (verdachte, dader) aangelegenheid 2. (onderwerp) 3. (zaak, kwestie) aangenomen (wordt) it is assumed aangenomen (wordt) it is assumed 1. pay attention to, (focus on) 2. observe, consider, bear/keep in mind, adhere to 3. weigh, deal with, consider 1. attract/bring/call the attention to, focus attention on 2. stress, emphasize, underline 3. draw attention 4 draw criticism share, contribution, participation, apportionment, part, portion 1. put forward (ideas), put on the table, bring up (a subject), raise 2. introduce, (contribute) 1. press for, insist on 2. urge/press s.o. to do s.th. 1. indication 2. marker, insinuation, hint, lead 3. specification, designation, (qualification) indicted, put on trial, (charged, accused) 1. accused (person), defendant 2. suspect, alleged criminal, (culprit) 1. matter, subject, issue 2. item, case, topic 3. business, question, affair, concern Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 2

3 aangeven, (vermelden) 2. (aanduiden) 3. (omschrijven, vastleggen) 4. aanmerken, kwalificeren 5. inklaren (douane) 6. misdaad - 1. mention, state, record 2. point out, indicate, note 3. delineate, describe, report 4. brand, qualify 5. declare 6. report a crime aangeven, (vermelden) 2. (aanduiden) 3. (omschrijven, vastleggen) 4. aanmerken, kwalificeren 5. inklaren (douane) 6. misdaad - 1. mention, state, record 2. point out, indicate, note 3. delineate, describe, report 4. brand, qualify 5. declare 6. report a crime aangeven, zich - turn oneself in, (come forward) aangeven, zich - turn oneself in, (come forward) aangifte doen, 1. report a crime aangifte doen, 1. report a crime (een misdrijf aangeven) 2. press/lay/file charges, lodge/file/ (een misdrijf aangeven) 2. press/lay/file charges, lodge/file/ 2. (aanklagen, submit a complaint/claim, indict 2. (aanklagen, aanklacht/klacht indienen) submit a complaint/claim, indict aanklacht/klacht indienen) 3. tax return 3. tax return 3. belastingaangifte 3. belastingaangifte aangrijpen, (aanvallen) 2. (onder vuur nemen, bestrijden) 3. (benutten) aanhangwagen 2. tank- 3. oplegger aanhouden, (arresteren) 2. (vastzetten) 3. (tot stoppen brengen voor controle) 4. (voortduren) 5. (doorgaan met hetzelfde) aanhoudend aanhouding, (arrestatie) 2. (voorlopige hechtenis) aanhoudploeg (bij road block) aanklacht 2. -/klacht indienen aanklagen, iemand 2. (voor het gerecht brengen) 3. (beschuldigen) aanklager, openbare - 1. engage, attack, assault, take on 2. strike, bomb, shell, battle, counter 3. seize (the opportunity), exploit 1. (road) trailer 2. tank trailer, fuel trailer, water trailer 3. truck trailer 1. arrest, detain, apprehend 2. take into custody, detain in (legal/lawful) custody 3. stop (and search), challenge, check 4. continue, go on, (last) 5. remain unchanged, (proceed, soldier on) relentless, continue, continuing, ongoing, uninterrupted, lasting 1. arrest, apprehension 2. preventive custody, pretrial confinement, police detention aangrijpen, (aanvallen) 2. (onder vuur nemen, bestrijden) 3. (benutten) aanhangwagen 2. tank-, water- 3. oplegger aanhouden, (arresteren) 2. (vastzetten) 3. (tot stoppen brengen voor controle) 4. (voortduren) 5. (doorgaan met hetzelfde) aanhoudend aanhouding, (arrestatie) 2. (voorlopige hechtenis) challenging team aanhoudploeg (bij road block) 1. indictment, (criminal) charge(s), aanklacht accusation, complaint, inditement 2. -/klacht indienen 2. lay/submit/press charges, (submit/ file a complaint, lodge a claim) 1. bring/press charges against s.o., file a complaint against s.o. 2. bring to justice, sue, put on trial 3. indict, charge (with), accuse (public) prosecutor, prosecuting authority, (general-prosecutor) aanklagen, iemand 2. (voor het gerecht brengen) 3. (beschuldigen) aanklager, openbare - 1. engage, attack, assault, take on 2. strike, bomb, shell, battle, counter 3. seize (the opportunity), exploit 1. (road) trailer 2. tank trailer, fuel trailer, water trailer 3. truck trailer 1. arrest, detain, apprehend 2. take into custody, detain in (legal/lawful) custody 3. stop (and search), challenge, check 4. continue, go on, (last) 5. remain unchanged, (proceed, soldier on) relentless, continue, continuing, ongoing, uninterrupted, lasting 1. arrest, apprehension 2. preventive custody, pretrial confinement, police detention challenging team 1. indictment, (criminal) charge(s), accusation, complaint, inditement 2. lay/submit/press charges, (submit/ file a complaint, lodge a claim) 1. bring/press charges against s.o., file a complaint against s.o. 2. bring to justice, sue, put on trial 3. indict, charge (with), accuse (public) prosecutor, prosecuting authority, (general-prosecutor) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 3

4 aankomend, (toekomstig/mogelijk) 2. (verwacht/voorzien/ opvolgend) aankondiging afkondiging, verordening, decreet 1. prospective, potential, future 2. next, coming, (designate, would-be, follow-up) 1. announcement, statement 2. decree aankomend, (toekomstig/mogelijk) 2. (verwacht/voorzien/ opvolgend) aankondiging 2. afkondiging, verordening, decreet 1. prospective, potential, future 2. next, coming, (designate, would-be, follow-up) 1. announcement, statement 2. decree aankopen, (verwerven) purchase, acquire, procure, buy aankopen, (verwerven) purchase, acquire, procure, buy aanleiding, 1. reason, cause, occasion aanleiding, 1. reason, cause, occasion (oorzaak, reden) 2. ground, reason why, trigger (oorzaak, reden) 2. (basis, startconditie) 2. (basis, startconditie) 2. ground, reason why, trigger aanleiding geven tot, (veroorzaken) 2. (initiëren, losmaken) aanmelden, zich 2. (intekenen, tekenen voor, inschrijven) 3. aangeven, (inklaren) aanmoedigen, (stimuleren) 2. (bevorderen, mogelijk maken) 3. steunen, zich sterk maken voor, (koesteren) aanname, (veronderstelling) 2. stelling, hypothese 3. uitgangspunt aannemen, (veronderstellen) 2. (aanvaarden) 3. (overnemen, goedkeuren, accepteren) 4. (in dienst nemen) aannemer 2. ondernemer 3. doodgraver aanpakken, (actie nemen) 2. iemand - aanpakken (hard -) 2. intimideren, kleineren 1. give rise to, cause, induce 2. trigger, release, provoke, (ignite) 1. apply for, come forward 2. sign up, put one s name down, (enlist) 3. declare 1. encourage, stimulate 2. incite (incentive), facilitate, instigate 3. back, bolster, (foster) 1. assumption, (supposition, presumption) 2. proposition, thesis 3. supposition, thesis, starting point 1. assume, suppose 2. assume (responsibilities) 3. adopt/pass (a resolution), accept 4. take on, engage, (contract, hire) 1. contractor 2. enterpreneur, (shop keeper, business man) 3. undertaker 1. cope with, deal with, take action/steps, (take care) 2. give s.o. a hard time 1. take rigorous action, crack down on, give s.o. a hard time 2. bully, intimidate aanleiding geven tot, (veroorzaken) 2. (initiëren, losmaken) aanmelden, zich 2. (intekenen, tekenen voor, inschrijven) 3. aangeven, (inklaren) aanmoedigen, (stimuleren) 2. (bevorderen, mogelijk maken) 3. steunen, zich sterk maken voor, (koesteren) aanname, (veronderstelling) 2. stelling, hypothese 3. uitgangspunt aannemen, (veronderstellen) 2. (aanvaarden) 3. (overnemen, goedkeuren, accepteren) 4. (in dienst nemen) aannemer 2. ondernemer 3. doodgraver aanpakken, (actie nemen) 2. iemand - aanpakken (hard -) 2. intimideren, kleineren 1. give rise to, cause, induce 2. trigger, release, provoke, (ignite) 1. apply for, come forward 2. sign up, put one s name down, (enlist) 3. declare 1. encourage, stimulate 2. incite (incentive), facilitate, instigate 3. back, bolster, (foster) 1. assumption, (supposition, presumption) 2. proposition 3. supposition, thesis, starting point 1. assume, suppose 2. assume (responsibilities) 3. adopt/pass (a resolution), accept 4. take on, engage, (contract, hire) 1. contractor 2. enterpreneur, (shop keeper, business man) 3. undertaker 1. cope with, deal with, take action/steps, (take care) 2. give s.o. a hard time 1. take rigorous action, crack down on, give s.o. a hard time 2. bully, intimidate aanraking, in komen 1. get in touch, make contact, come aanraking, in komen 1. get in touch, make contact, come 2. oplopen (ziekte) across 2. oplopen (ziekte) across 2. contract (a disease) 2. contract (a disease) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 4

5 aanranding 1. criminal assault, unlawful attack, (molest, abuse) 2. sexual abuse/harassment, indecent assault, (physical abuse) collide with, bump/clash/run into, (hit) aanranding 1. criminal assault, unlawful attack, (molest, abuse) 2. sexual abuse/harassment, indecent assault, (physical abuse) collide with, bump/clash/run into, (hit) aanrijden, (botsen tegen) aanrijden, (botsen tegen) aanrijding collision, (crash, car incident) aanrijding collision, (crash, car incident) aanroepen (door challenge aanroepen (door challenge wacht) wacht) aanroeren 1. touch, (get in contact) aanroeren 1. touch, (get in contact) 2. onderwerp (ter 2. bring up a subject, address, raise 2. onderwerp (ter sprake brengen) sprake brengen) 2. bring up a subject, address, raise aanschafkosten, (verwervingskosten) 2. (investeringskosten) aanscherpen 2. sanctiemaatregelen - aanslag 2. terreuraanslag, bomaanslag 3. aanslag met vuurwapens (scherpschutter) aansluiten, zich 2. (deelnemen) 3. (partij kiezen) aansporen, (activeren) aansprakelijkheid 2. (verantwoordelijkheid) 3. (-risico) 4. strafrechtelijke toerekenbaarheid aansteken 2. (ontsteken) 3. (besmetten, infecteren) aanstralen 2. doel aanstralen aantal dodelijke slachtoffers aantonen 2. (onderbouwen) 1. purchasing costs, costs of acquisition, initial costs 2. investment (costs) 1. intensify (security measures) 2. tighten sanctions 1. attack, assault, attempt 2. terrorist attack/act, assassination attempt, suicide (car bomb) attack, fire bombing, fire bomb attempt 3. shooting attack, sniper attack 1. join, associate with, become a member of, affiliate with 2. participate, (share) 3. take sides, (join, affiliate with) instigate, incite, stimulate, push, actuate, urge (on) 1. liability, accountability 2. responsibility 3. liability 4. criminal liability 1. light, switch on, turn on (the lights) 2. spark, ignite, set fire to, kindle 3. infect, (contaminate) 1. designate, illuminate 2. target marking death toll, number of fatalities, (loss of life, casualties) 1. prove, indicate, show, (illustrate) 2. offer/provide evidence, illustrate, substantiate, (underpin) aanschafkosten, (verwervingskosten) 2. (investeringskosten) aanscherpen 2. sanctiemaatregelen - aanslag 2. terreuraanslag, bomaanslag 3. aanslag met vuurwapens (scherpschutter) aansluiten, zich 2. (deelnemen) 3. (partij kiezen) aansporen, (activeren) aansprakelijkheid 2. (verantwoordelijkheid) 3. (-risico) 4. strafrechtelijke toerekenbaarheid aansteken 2. (ontsteken) 3. (besmetten, infecteren) aanstralen 2. doel aanstralen aantal dodelijke slachtoffers aantonen 2. (onderbouwen) 1. purchasing costs, costs of acquisition, initial costs 2. investment (costs) 1. intensify (security measures) 2. tighten sanctions 1. attack, assault, attempt 2. terrorist attack/act, assassination attempt, suicide (car bomb) attack, fire bombing, fire bomb attempt 3. shooting attack, sniper attack 1. join, associate with, become a member of, affilitate with 2. participate, (share) 3. take sides, (join, affiliate with) instigate, incite, stimulate, push, actuate, urge (on) 1. liability, accountability 2. responsibility 3. liability 4. criminal liability 1. light, switch on, turn on (the lights) 2. spark, ignite, set fire to, kindle 3. infect, (contaminate) 1. designate, illuminate 2. target marking death toll, number of fatalities, (loss of life, casualties) 1. prove, indicate, show, (illustrate) 2. offer/provide evidence, illustrate, substantiate, (underpin) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 5

6 aanvaarden 2. aannemen (een besluit) aanval 2. luchtaanval 3. stoot, tegenstoot 4. overvalling 5. mishandeling (zware -), aanranding 6. aanval op (fysiek geweld tegen) 1. assume (responsibility), accept, approve (plan/arrangement) 2. approve/pass/adopt (a resolution) 1. attack, raid, assault, strike 2. air attack/raid/strike 3. thrust, countermove 4. raid 5. assault (aggravated -), indecent assault 6. attack upon one s person aanvaarden 2. aannemen (een besluit) aanval 2. luchtaanval 3. stoot, tegenstoot 4. overvalling 5. mishandeling (zware - ), aanranding 6. aanval op (fysiek geweld tegen) 1. assume (responsibility), accept, approve (plan/arrangement) 2. approve/pass/adopt (a resolution) 1. attack, raid, assault, strike 2. air attack/raid/strike 3. thrust, countermove 4. raid 5. assault (aggravated -), indecent assault 6. attack upon one s person aanval afbreken abort/halt an attack aanval afbreken abort/halt an attack aanval doorzetten push forward, continue an attack aanval doorzetten push forward, continue an attack aanval inzetten mount/start/launch an attack aanval inzetten mount/start/launch an attack aanvallen 2. (aanvallend optreden) 1. attack, assault, strike, take on 2. advance, thrust aanvallen 2. (aanvallend optreden) 1. attack, assault, strike, take on 2. advance, thrust aanvallen, iemand 2. (in discussie treden) 1. challenge/attack/contest s.o. 2. oppose, question, argue aanvallen, iemand 2. (in discussie treden) 1. challenge/attack/contest s.o. 2. oppose, question, argue aanvallend optreden 1. offensive operation/manoeuvre, aanvallend optreden 1. offensive operation/manoeuvre, 2. (ontplooid voorwaarts advance, (thrust) 2. (ontplooid voorwaarts advance, (thrust) gaan) 2. advance, advance to contact, (close gaan) 2. advance, advance to contact, (close with the enemy) with the enemy) aanvaller assailant, attacker, aggressor aanvaller assailant, attacker, aggressor aanvalsboot 1. assault boat/craft, storm boat (with aanvalsboot 1. assault boat/craft, storm boat (with 2. (opblaasbare boot, outboard motor) 2. (opblaasbare boot, outboard motor) rubberboot) 2. inflatable raft rubberboot) 2. inflatable raft aanvalsbrug 2. lichte aanvalsbrug 1. assault bridge, armoured vehicle launched bridge 2. infantry/aluminium footbridge aanvalsbrug 2. lichte aanvalsbrug 1. assault bridge, armoured vehicle launched bridge 2. infantry/aluminium footbridge aanvalsdoel objective aanvalsdoel objective aanvalskracht striking power, thrust aanvalskracht striking power, thrust aanvalsrichting direction of (the) attack, line of advance, attack route, axis of advance aanvalsrichting direction of (the) attack, line of advance, attack route, axis of advance aanvalsroute route of advance, attack route, (line of advance) aanvalsroute route of advance, attack route, (line of advance) aanvangen initiate, start, commence, begin aanvangen initiate, start, commence, begin aanvangspunt 1. start point aanvangspunt 1. start point 2. (beginpunt 2. entry point 2. (beginpunt 2. entry point verplaatsing) 3. point of origin, starting point verplaatsing) 3. point of origin, starting point 3. (bekend punt, begin- 3. (bekend punt, begin- /uitgangspunt) /uitgangspunt) aanvoelen 2. (voorvoelen) 1. perceive, feel, sense, experience 2. anticipate aanvoelen 2. (voorvoelen) 1. perceive, feel, sense, experience 2. anticipate aanvoer supply aanvoer supply aanvoerlijn line of communications aanvoerlijn line of communications Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 6

7 aanvoerroute supply route aanvoerroute supply route aanvoerweg 2. (hoofdlogistiekeroute) 1. supply route, supply road 2. main supply route aanvoerweg 2. (hoofdlogistiekeroute) 1. supply route, supply road 2. main supply route aanvraag 1. request, requisition, (license) aanvraag 1. request, requisition, (license) 2. (asielaanvraag) application 2. (asielaanvraag) application 3. indienen 2. application (for asylum) 3. indienen 2. application (for asylum) 3. submit a request 3. submit a request aanvraag indirect vuur, call for fire, (call for fire!) aanvraag indirect vuur, call for fire, (call for fire!) (vuuraanvraag) (vuuraanvraag) aanvraag weggebruik movement request aanvraag weggebruik movement request aanvragen request, submit a request aanvragen request, submit a request aanvullend additional, supplementary, complementary aanvullend additional, supplementary, complementary aanvullend/partieel fragmentary order aanvullend/partieel fragmentary order bevel bevel aanvullende behoefte supplementary requirement aanvullende behoefte supplementary requirement aanvuller replacement, augmentee aanvuller replacement, augmentee aanvullingsplaats supply point aanvullingsplaats supply point aanvuren 2. (afzetten, een lading -) 3. afvuren aanwenden, (gebruiken) 2. (toepassen, benutten) aanwending 2. gebruik/inzet van militaire middelen aanwezig aanwezigheid 2. aanwezigheidslijst aanwijzen, (aanduiden) 2. (aangeven, wijzen op) 3. aanmerken aanwijzen (voor een taak) 2. (bestemmen voor) aanwijzing(en), (voorschrift) 2. (richtlijnen) 3. (sporen, bewijzen van een misdrijf) 4. (aanduiding, teken) 1. initiate, ignite, actuate 2. set off (a charge), fire 3. fire, actuate, trigger, ignite 1. apply, utilize, use 2. exploit 1. application (of sanctions, force, coercive measures) 2. employment, exploitation, use, committal of military means/troops/ resources/assets present (at), available, in place, on (the) scene, (standby) 1. presence, availability 2. attendants list 1. point out, indicate, mark 2. point at 3. brand 1. assign, designate, detail, (earmark) 2. allocate, commit 1. directive, (standing) order 2. regulation, guideline, guidance, briefing, designation 3. circumstantial/decisive evidence, leads, clues, (proof, marks) 4. indication, indicator, (signal) aanvuren 2. (afzetten, een lading -) 3. afvuren aanwenden, (gebruiken) 2. (toepassen, benutten) aanwending 2. gebruik/inzet van militaire middelen aanwezig aanwezigheid 2. aanwezigheidslijst aanwijzen, (aanduiden) 2. (aangeven, wijzen op) 3. aanmerken aanwijzen (voor een taak) 2. (bestemmen voor) aanwijzing(en), (voorschrift) 2. (richtlijnen) 3. (sporen, bewijzen van een misdrijf) 4. (aanduiding, teken) 1. initiate, ignite, actuate 2. set off (a charge), fire 3. fire, actuate, trigger, ignite 1. apply, utilize, use 2. exploit 1. application (of sanctions, force, coercive measures) 2. employment, exploitation, use, committal of military means/troops/ resources/assets present (at), available, in place, on (the) scene, (standby) 1. presence, availability 2. attendants list 1. point out, indicate, mark 2. point at 3. brand 1. assign, designate, detail, (earmark) 2. allocate, commit 1. directive, (standing) order 2. regulation, guideline, guidance, briefing, designation 3. circumstantial/decisive evidence, leads, clues, (proof, marks) 4. indication, indicator, (signal) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 7

8 aanwijzingen, juridische 2. (sporen) 3. sporen (resten) aanzetten tot, (aanmoedigen) 2. (aanzet geven, stimuleren, oproepen) aanzetten tot geweld 2. tot wraak 1. (circumstantial) evidence, clues 2. leads, foot prints 3. traces 1. urge on, spur on, encourage, (prompt s.o.) 2. instigate, incite, (provoke, initiate) aanwijzingen, juridische 2. (sporen) 3. sporen (resten) aanzetten tot, (aanmoedigen) 2. (aanzet geven, stimuleren, oproepen) aanzetten tot geweld 2. tot wraak 1. (circumstantial) evidence, clues 2. leads, foot prints 3. traces 1. urge on, spur on, encourage, (prompt s.o.) 2. instigate, incite, (provoke, initiate) 1. incite violence, call for violence 2. incite to revenge 1. incite violence, call for violence 2. incite to revenge aanzienlijk 1. distinguished aanzienlijk 1. distinguished 2. important, considerable, formidable 2. important, considerable, formidable aard nature, type, (character) aard nature, type, (character) aarden wal 1. berm, earth mound aarden wal 1. berm, earth mound 2. dijk, oeverwal 2. embankment 2. dijk, oeverwal 2. embankment aarzelend hesitant, reluctant, cautious aarzelend hesitant, reluctant, cautious absolute hoogte (boven absolute height absolute hoogte absolute height het maaiveld) (boven het maaiveld) acceptatie acceptance acceptatie acceptance accu battery, accumulator accu battery, accumulator accuzuur accumulator acid, sulphuric acid accuzuur accumulator acid, sulphuric acid acht nemen, in (in beschouwing nemen, rekening houden met) 1. comply with, observe (rules), adhere to, abide by, obey, respect 2. consider, pay attention to, (keep/bear in mind) acht nemen, in (in beschouwing nemen, rekening houden met) achtergebied rear area achtergebied rear area achtergelaten achtergelaten 2. (verlaten) 2. (verlaten) 1. left, left behind, abandoned, dumped 2. deserted, cleared, vacated, (abandoned) 1. comply with, observe (rules), adhere to, abide by, obey, respect 2. consider, pay attention to, (keep/bear in mind) 1. left, left behind, abandoned, dumped 2. deserted, cleared, vacated, (abandoned) achtergrens rear boundary achtergrens rear boundary achtergrond, tegen de 1. against the background of, in the achtergrond, tegen de 1. against the background of, in the context of, in the framework of context of, in the framework of 2. (in verband met) 2. in this connection, in the light of 2. (in verband met) 2. in this connection, in the light of achterhoede rear guard, rear party achterhoede rear guard, rear party achterlaten 2. afstaan achternaam, (familienaam) 2. voornaam 3. roepnaam achterruimte, (bagageruimte, kofferbak) 1. leave behind, abandon 2. give up 1. surname, family name 2. christian name, first name 3. call name achterlaten 2. afstaan achternaam, (familienaam) 2. voornaam 3. roepnaam boot, trunk achterruimte, (bagageruimte, kofferbak) achterstallig onderhoud overdue maintenance achterstallig onderhoud 1. leave behind, abandon 2. give up 1. surname, family name 2. christian name, first name 3. call name boot, trunk overdue maintenance Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 8

9 achterstallige betaling 2. (openstaande rekening) 1. overdue payment, arrear payment(s), arrears 2. outstanding bill, overdue account achterstallige betaling 2. (openstaande rekening) 1. overdue payment, arrear payment(s), arrears 2. outstanding bill, overdue account achterste rear (unit, vehicle) achterste rear (unit, vehicle) achtervolgen, (opsporen) 2. achtervolging 3. vervolgen achtervolgen, (opsporen) 2. achtervolging 3. vervolgen achtervolging 2. (militaire achtervolgingsoperatie) achterwaartse commandopost actie 2. luchtactie actie/maatregelen nemen (tegen) 2. (actie ondernemen, zorgdragen) 1. track (down), hunt down, chase, pursue, (trace) 2. pursuit, car chase 3. pursue (an inquiry), bring an action against, institute legal proceedings against 1. pursuit, (car) chase 2. exploitation achtervolging 2. (militaire achtervolgingsoperatie) rear CP (command post) achterwaartse commandopost 1. engagement, maneuver, (move, actie mission) 2. luchtactie 2. air mission 1. take steps/action/measures, move against 2. take care, (take charge of) actie/maatregelen nemen (tegen) 2. (actie ondernemen, zorgdragen) 1. track (down), hunt down, chase, pursue, (trace) 2. pursuit, car chase 3. pursue (an inquiry), bring an action against, institute legal proceedings against 1. pursuit, (car) chase 2. exploitation rear CP (command post) 1. engagement, maneuver, (move, mission) 2. air mission 1. take steps/actionmeasures, move against 2. take care, (take charge of) actief active actief active actieradius range, radius of action, (endurance actieradius range, radius of action, (endurance distance) distance) actieve beveiliging active security actieve beveiliging active security actieve mijn active mine actieve mijn active mine activeren, 1. activate, (force expansion, activeren, 1. activate, (force expansion, van militaire eenheid reconstitution, regeneration) van militaire eenheid reconstitution, regeneration) 2. (doen ontsteken) 2. actuate, ignite, trigger, fire, set off 2. (doen ontsteken) 2. actuate, ignite, trigger, fire, set off 3. (aanzetten) 3. (aanzetten) 3. activate, put/turn on, start (up), 3. activate, put/turn on, start (up), put into operation/action, work put into operation/action, work activeren van een actuate, trigger activeren van een actuate, trigger (mijn)ontsteker (mijn)ontsteker activering actuation, initiation, ignition, activering actuation, initiation, ignition, activation activation actualiseren 1. update actualiseren 1. update 2. actueel, lopend 2. up-to-date, current, ongoing 2. actueel, lopend 2. up-to-date, current, ongoing 3. feitelijk, reëel 3. actual 3. feitelijk, reëel 3. actual actueel bericht up-to-minute report actueel bericht up-to-minute report actueel nieuws current news actueel nieuws current news actueel onderwerp topical issue/subject, (topic) actueel onderwerp topical issue/subject, (topic) actuele inlichtingen current intelligence actuele inlichtingen current intelligence adequaat adequate, appropriate, (satisfactory) adequaat adequate, appropriate, (satisfactory) administratief bevel administrative control administratief bevel administrative control Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 9

10 administratief centrum administrative (and logistics) centre administratief centrum administrative (and logistics) centre administratieve administrative procedure administratieve administrative procedure afdoening afdoening administratieve administrative chain of command administratieve administrative chain of command bevelslijn bevelslijn administratieve 1. administrative movement administratieve 1. administrative movement verplaatsing 2. administrative transfer verplaatsing 2. administratieve 2. administratieve 2. administrative transfer overplaatsing overplaatsing advocaat afbakenen 2. (omlijnen) 3. (markeren) afbouw(en) 2. buiten gebruik stellen, opheffen afbouw(en) van missie 2. afbouwplan afbraak 2. ineenstorten (rechtsstaat) 1. solicitor (lower courts) 2. barrister (higher courts) 3. lawyer, legal adviser 4. counsel(lor) (advocate = bepleiter) 1. mark out, delimit, demarcate 2. delineate 3. mark (out), (map out) 1. dismantling, disassembling, wind down (activities) 2. decommission, (dissolve, disband) 1. run-down of the mission, completion, (liquidation) 2. completion plan 1. breakdown, disassembling 2. collapse (law and order), disintegration advocaat afbakenen 2. (omlijnen) 3. (markeren) afbouw(en) 2. buiten gebruik stellen, opheffen afbouw(en) van missie 2. afbouwplan afbraak 2. ineenstorten (rechtsstaat) afbreekcriterium abort criterion afbreekcriterium abort criterion afbreken 2. (slopen) 3. afrukken, afscheuren afbreken 2. (slopen) 3. afrukken, afscheuren afbreken, (beëindigen) 2. misdrijfvoorbereiding 3. verbreken contacten 4. verbreken contract 1. dismantle, pull down, demolish, break down, tear down 2. take apart, sever, disassemble, (break up, tear down) 3. sever, rip off, tear off 1. abort, break off, discontinue 2. voluntary withdrawal 3. disrupt, (sever) 4. terminate afbreken, (beëindigen) 2. - misdrijfvoorbereiding 3. verbreken contacten 4. verbreken contract 1. solicitor (lower courts) 2. barrister (higher courts) 3. lawyer, legal adviser 4. counsel(lor) (advocate = bepleiter) 1. mark out, delimit, demarcate 2. delineate 3. mark (out), (map out) 1. dismantling, disassembling, wind down (activities) 2. decommission, (dissolve, disband) 1. run-down of the mission, completion, (liquidation) 2. completion plan 1. breakdown, disassembling 2. collapse (law and order), disintegration 1. dismantle, pull down, demolish, break down, tear down 2. take apart, sever, disassemble, (break up, tear down) 3. sever, rip off, tear off 1. abort, break off, discontinue 2. voluntary withdrawal 3. disrupt, (sever) 4. terminate afbreken, operatie - abort an operation afbreken, operatie - abort an operation afbreken, break off negotiations, disrupt, sever afbreken, break off negotiations, disrupt, sever onderhandelingen - onderhandelingen - afbreken van het 1. disengage, break away from the afbreken van het 1. disengage, break away from the gevecht enemy gevecht enemy 2. (terugtrekken, terrein 2. discontinue (in a line), (retreat, 2. (terugtrekken, terrein 2. discontinue (in a line), (retreat, prijsgeven) prijsgeven) withdraw) withdraw) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 10

11 afbrengen, iemand (van standpunt/ voornemen) - afdanken 2. (afstoten) dissuade s.b. from, (talk out, discourage, turn around, persuade) afbrengen, iemand (van standpunt/ voornemen) - afdanken 2. (afstoten) dissuade s.b. from, (talk out, discourage, turn around, persuade) 1. scrap (equipment), ditch 2. decommission (weapons), disuse 1. scrap (equipment), ditch 2. decommission (weapons), disuse afdeling (veldartillerie) 1. artillery battalion [arty bn] afdeling (veldartillerie) 1. artillery battalion 2. (organisatiedeel) 2. division, branch, department 2. (organisatiedeel) 2. division, branch, department 3. stafafdeling 3. staff division, headquarters section, 3. stafafdeling 3. staff division, headquarters section, (office) (office) afdwaler straggler afdwaler straggler afdwingen van humanitaire 1. enforce humanitarian aid afdwingen van huma- 1. enforce humanitarian aid hulpverlening 2. compel, coerce nitaire hulpverlening 2. compel, coerce 2. afdwingen 3. coercion, (force) 2. afdwingen 3. coercion, (force) 3. dwang 3. dwang 4. extort, blackmail 4. extort, blackmail 4. afpersen, chanteren 4. afpersen, chanteren afdwingen van de naleving afgaan van schot (spontaan) 2. (knallen) enforce sanctions, enforcement of sanctions, (coercive intervention, enforcement of compliance) 1. (spontaneous) discharge 2. ring out, (bang) afdwingen van de naleving afgaan van schot (spontaan) 2. (knallen) enforce sanctions, enforcement of sanctions, (coercive intervention, enforcement of compliance) 1. (spontaneous) discharge 2. ring out, (bang) afgelastingscriterium abort criterion, go/no-go criterion afgelastingscriterium abort criterion, go/no-go criterion afgelegen remote, (isolated) afgelegen remote, (isolated) afgeloste eenheid 1. outgoing unit, replaced unit, passed afgeloste eenheid 1. outgoing unit, replaced unit, passed 2. (eenheid die het unit, unit passed through 2. (eenheid die het unit, unit passed through gevecht overdraagt) 2. rearward passing unit/ force, gevecht overdraagt) 2. rearward passing unit/ force, (withdrawing unit) (withdrawing unit) afgevaardigde, envoy, (high) representative afgevaardigde, envoy, (high) representative diplomatieke - diplomatieke - afgeven van vuur deliver fire, open fire afgeven van vuur deliver fire, open fire afgewerkte olie consumed/used oil afgewerkte olie consumed/used oil afgewogen (antwoord/ geweldsaanwending) 2. (evenwichtig) afgrendelen 1. graduated, incremental, proportional (response/use of force) 2. balanced, (levelheaded) 1. block (in de nabij-operatie) 2. interdict (in de diepte) 3. cordon off, (seal off) afgewogen, (antwoord/ geweldsaanwending) 2. (evenwichtig) afgrendelen 1. graduated, incremental, proportional (response/use of force) 2. balanced, (levelheaded) 1. block (in de nabij-operatie) 2. interdict (in de diepte) 3. cordon off, (seal off) afhandelingstijd turnaround, (loiter time) afhandelingstijd turnaround, (loiter time) afhakken 1. chop off, sever afhakken 1. chop off, sever 2. afrukken 2. tear off 2. afrukken 2. tear off 3. verminken 3. mutilate 3. verminken 3. mutilate, maim 4. afsnijden 4. afsnijden 4. cut off, sever, slice (a throat) 4. cut off, sever, slice (a throat) afkeer disaffection, (disgust) afkeer disaffection, (disgust) afkeuren disapprove, condemn, (reject) afkeuren disapprove, condemn, (reject) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn Pagina 11

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI)

Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI) Occupational Health and Safety Catalogue for Research Institutes (WVOI) a publication of the Employers Association of Research Institutes In the event of an inconsistency with the written Dutch text of

Nadere informatie

Jaarrapport 2010 Georganiseerde criminaliteit in België 2007-2009

Jaarrapport 2010 Georganiseerde criminaliteit in België 2007-2009 Jaarrapport 2010 Georganiseerde criminaliteit in België 2007-2009 Vertrouwelijk document tot 3 maand na neerlegging in het Parlement Dienst voor het Strafrechtelijk beleid Servicedela Politique criminelle

Nadere informatie

General terms and conditions of purchase of Achmea

General terms and conditions of purchase of Achmea General terms and conditions of purchase of Achmea October 2013 Index Chapter 1 General Conditions 3 Chapter 2 Support Facilities 9 Chapter 3 Marketing and Communication 9 Chapter 4 Secondment en Consultancy

Nadere informatie

Business Benchmark. Unit 1: Corporate Culture. autocratisch, alleenheersend

Business Benchmark. Unit 1: Corporate Culture. autocratisch, alleenheersend Business Benchmark Unit 1: Corporate Culture a vision a goal entrepreneurial highly competitive bureaucratic a supportive culture a controlling culture informal a dress code autocratic to do things by

Nadere informatie

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013

Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Syllabus behorende bij het symposium Compensatie voor Slachtoffers van Mensenhandel. 10 oktober 2013 Inhoudsopgave CoMensha, Hoe nu verder? Informatie voor slachtoffers van mensenhandel. Deze folder is

Nadere informatie

DAILY COLLECTION OF MARITIME PRESS CLIPPINGS 2008 114

DAILY COLLECTION OF MARITIME PRESS CLIPPINGS 2008 114 Number 114 *** COLLECTION OF MARITIME PRESS CLIPPINGS *** Friday 25-04-2008 News reports received from readers and Internet News articles taken from various news sites. SVITZER OCEAN TOWAGE Jupiterstraat

Nadere informatie

New Perspectives on Investment in Infrastructures

New Perspectives on Investment in Infrastructures New Perspectives on Investment in Infrastructures The series Verkenningen comprises studies commissioned by the wrr that are deemed to be of such quality and importance that their publication is desirable.

Nadere informatie

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board

University of Westminster & Ministry of Defence Languages Examinations Board Ministry of Defence Languages Examinations Board Advanced Certificate Dutch April 2003 Reading Task 1 Task 2 Military Document Newspaper Article Time allowed 45 minutes Candidates should attempt all the

Nadere informatie

Advice on the design of the Gas Transport Services ( GTS ) capacity regime On behalf of NMa/DTe

Advice on the design of the Gas Transport Services ( GTS ) capacity regime On behalf of NMa/DTe Advice on the design of the Gas Transport Services ( GTS ) capacity regime On behalf of NMa/DTe May 2007 TPA Solutions Limited 84 Whitemoor Drive Solihull, B90 4UL, UK www.tpasolutions.co.uk 1 Copyright

Nadere informatie

RGI-149 Geo-info to-go - Geoinformatievoorziening ter plekke. Deelproject WP4

RGI-149 Geo-info to-go - Geoinformatievoorziening ter plekke. Deelproject WP4 Mobi-spot Geo-info to-go - Geoinformatievoorziening ter plekke Deelproject WP4 Onderzoek naar Robuustheid Radiofrequentie netwerken tbv. functies Plaatsbepaling, Navigatie & Tijdsynchronisatie(PNT) Versiebeheer

Nadere informatie

Clausewitz en de new wars denkers Somali piracy Prestaties krijgsmacht in Europees perspectief Militaire scheepvaartbegeleiding

Clausewitz en de new wars denkers Somali piracy Prestaties krijgsmacht in Europees perspectief Militaire scheepvaartbegeleiding Jaargang 179 nummer 1 2010 MILITAIRE SPECTATOR Clausewitz en de new wars denkers Somali piracy Prestaties krijgsmacht in Europees perspectief Militaire scheepvaartbegeleiding Jaargang 178 nummer 7/8 2009

Nadere informatie

The Multatuli Project ISP Notice & take down

The Multatuli Project ISP Notice & take down The Multatuli Project ISP Notice & take down Lecture by Sjoera Nas, Bits of Freedom* SANE, 1 October 2004 Revised article, 27 October 2004** Under the European E-Commerce directive internet hosting providers

Nadere informatie

NAUTILUS. de jaar ème année. Maandelijkse vergadering Réunion mensuelle

NAUTILUS. de jaar ème année. Maandelijkse vergadering Réunion mensuelle NAUTILUS Maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege v.z.w. Revue mensuelle du Collège Royal Maritime Belge a.s.b.l. Zetel / Siège: Stella Maris Italiëlei 72-2000 Antwerpen Permanent secretariaat

Nadere informatie

Studio 100 NV. (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium

Studio 100 NV. (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium Studio 100 NV (company incorporated with limited liability in Belgium (naamloze vennootschap/société anonyme)) Public offer in Belgium 3.35 % Fixed Rate Bonds due 23 June 2022 Issue Price: 101.875% Redemption

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel)

Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Tracker MT-900M Service diensten SafelinQ Benelux BV OVERZICHT DIENSTEN Land: Product: Benelux Safelinq-platform (voor QlinQ, MytraQ, SmartlinQ en BloQ en Sonim Sentinel) Dit serviceoverzicht geeft inzicht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch focus on migration Voluntary Return and Reintegration _ NUMBER 3 18th EDITION DECEMBER 2012 In English and Dutch IOM International Organization for Migration the Netherlands Focus on Migration is the periodical

Nadere informatie

Notices to Master Mariners

Notices to Master Mariners Notices to Master Mariners PERIODIEKE UITGAVE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN KAPITEINS TER KOOPVAARDIJ 4 oktober: NVKK symposium De kapitein en buitenlands strafrecht Good crew selection Luchtkwaliteit

Nadere informatie

NAUTILUS. de jaar ème année. Maandelijkse vergadering Réunion mensuelle. SEMINARIE in HZS / SEMINAIRE à l ESN : «Pirates - Armed Guards : what next?

NAUTILUS. de jaar ème année. Maandelijkse vergadering Réunion mensuelle. SEMINARIE in HZS / SEMINAIRE à l ESN : «Pirates - Armed Guards : what next? NAUTILUS Maandblad van het Koninklijk Belgisch Zeemanscollege v.z.w. Revue mensuelle du Collège Royal Maritime Belge a.s.b.l. Zetel / Siège: Stella Maris Italiëlei 72-2000 Antwerpen Permanent secretariaat

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

CMR. Convention on the contract for the international carriage of goods by road

CMR. Convention on the contract for the international carriage of goods by road CMR Convention on the contract for the international carriage of goods by road In Stichting vervoeradres, established in 1946, the following bodies work together: EVO, the Employers Organisation for logistics

Nadere informatie

BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN

BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN BIJLAGEN DEEL I I STEMMEN MET VERTROUWEN Adviescommissie inrichting verkiezingsproces Inhoudsopgave 8. Potentiële spanningen tussen taakvelden in het verkiezingsproces: advies over de toekomstige invulling

Nadere informatie

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

NEDERLANDS ALGEMENE VOORWAARDEN NL EN. www.dekom.com Pagina 1. 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden NEDERLANDS ALGEME VOORWAARD 1 Geldigheid en wijzigingen van de Algemene Voorwaarden (1) Deze Algemene Voorwaarden regelen de tussen de klant en DEKOM BV, Minervum 7444-H, 4817 ZG BREDA (hierna DEKOM genoemd)

Nadere informatie

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014

WATCHIT.NET. General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 WATCHIT.NET General terms & conditions December 2014 Voorwaarden december 2014 Sportveldstraat 77a 4112 KK BEUSICHEM +31-345 - 760000 +31-345 - 473297 ABN AMRO NL39ABNA0642379351 ING Bank NL53 INGB 0004

Nadere informatie

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions Szs.div.455 januari 2012 onder nummer 140/2001 ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties

Nadere informatie

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter

Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter Wolong Solar Inverter Wolong Solar Omvormer Wolong Solar Wechselrichter EN NL DE Installation and operation instructions Installatie- en bedieningshandleiding Installation und Bedienung ENGLISH 1 NEDERLANDS

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie