aaien - stroke, fondle, caress, chuck aak - barge, maple, Rhine-barge aakschipper - barge-master aal - elver, eel, muck-water aalbes - currant,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aaien - stroke, fondle, caress, chuck aak - barge, maple, Rhine-barge aakschipper - barge-master aal - elver, eel, muck-water aalbes - currant,"

Transcriptie

1 Dutch English aaien - stroke, fondle, caress, chuck aak - barge, maple, Rhine-barge aakschipper - barge-master aal - elver, eel, muck-water aalbes - currant, currant-bush aalbesseblad - currant-leaf aalbesseboompje - currant-bush aalbessenjam - currant-jam aalduiker - grebe aalfuik - eel-trap aalmoes - alms aalmoezenier - padre, chaplain aalmoezeniershuis - workhouse, almshouse aalscholver - cormorant Aalst - Alost aalsvel - eel-skin aalt - muck-water aaltje - eelworm aalwaardig - morose, sullen, fretful, straightforward, simple aalwarig - fretful, morose, sullen, straightforward, simple aambeeld - anvil aambei - hemorrhoid, haemorrhoid aambeien - haemorhoids aamborstig - wheezy, asthmatic aamborstigheid - asthma aan - to, upon, towards, toward, beside, by, at aan boord - aboard aan boord gaan - embark aan de - the aan de grond lopen - strand aan de grond raken - sink aan de hand zijn - occur aan de overkant van - across, opposite aan de rol zijn - debauch aan de scharrel zijn - flit, flirt, flutter aan de schouder brengen - level aan elkaar vastmaken - connect aan flarden gescheurd - tattered aan het - the aan het einde - behind aan hun - them aan je - you aan jou - you aan komen lopen - tackle aan land gaan - land aan ons - us aan ze - them aanaarden - hill, earth aanbeeld - anvil aanbesteding - tender aanbevelen - recommend aanbevelenswaardig - recommendable aanbeveling - recommendation aanbevolen - recommended aanbiddelijk - adorable aanbidden - adore aanbiddenswaardig - adorable aanbidding - adoration, worship aanbidster - adorer, worshipper aanbieden - bid, sacrifice, propose aanbieding - presentation, suggestion aanbinden - commence, moor, begin aanblik - aspect, exterior aanbod - suggestion aanboren - tap, bore, broach aanbouw - building

2 aanbranden - burn aanbreken van de dag - daybreak aanbrengen - denounce aandacht - attention aandachtig - attentive, attentively aandeel - share aandeelhouder - shareholder aandeelhouderschap - shareholdership aandelenkapitaal - share-capital aandenken - keepsake, memento, souvenir aandienen - advertise, announce aandikken - heighten, thicken aandoen - affect aandoening - emotion, disease, illness, affection aandoenlijk - moving aandragen - bring, fetch aandrang - insistence, crush, impulse, urgency, congestion aandrift - instinct, impulse aandrijven - shoo aandringen - insist aanduiden - suggest, indicate aandurven - venture aanduwen - push aaneen - fellow, coaaneen- - fellow, coaaneenvoegen - unite aanflitsen - catch aanfloepen - catch aanfluiting - mockery aangaan - form, shape, catch aangaande - concerning aangapen - gawk aangeboren - congentital, inbred, inborn, native, congenital aangebrand - burnt aangedaan - affected aangegrepen - affected aangeklaagde - accused, defendant aangeleerd - acquired, learnt aangelegenheid - matter, affair, business, case, concern aangenaam - pleasant, comfortably, nice, agreeable, enjoyable aangenomen - adopted, jobaangepast - adapted aangeschoten - tipsy, winged, wounded aangespen - gird aangestoken - worm-eaten, unsound aangeven - denounce, suggest, register, convey, indicate aangezichtspijn - face-ache aangezien - because aangifte - statement aangorden - gird aangrenzend - adjacent, neighbouring aangrijpen - grab, stir, seize, attack, grasp, affect, move aangrijpend - touching aanhalen - chuck, caress, fondle, quote, cite, stroke aanhalig - affectionate, cuddlesome, caressing, cuddly aanhaling - quotation aanhalingstekens - quotes aanhang - party, adherents, followers, supporters, disciples aanhangen - stick aanhanger - supporter, adept, member aanhanger van een rechtse partiright-hander - right-hander aanhangig - pending aanhangsel - codicil, rider, appendix, accessorie, side-issue aanhangwagen - trailer aanhankelijk - devoted, selfless aanhankelijkheid - attachement aanharken - rake

3 aanhechten - attach aanhechting - attachment aanhechtsel - affix aanhoren - listen aanhouden - procrastinate, continue, postpone, persist, endure aanhoudend - lasting, abiding aanhouding - apprehension, detention, arrest aanklacht - complaint, accusation, indictment, charge aanklagen - accuse aanklager - accuser aanklampen - board aankleden - clothe aankomen - arrive aankomend - young, future, junior aankondigen - counsel, notify, announce, advise, advertise aankondiging - notification, advertisement, announcement, ad aankoop - purchase aankopen - buy aanleg - aptitude, predisposition, tendency, talent aanleggen - build, construct, level, aim, install aanlegplaats - landing-stage, wharf, quay, pier aanleiding - inducement, motive aanlengen - dilute, weaken aanleren - learn aanliggend - adjacent, neighbouring aanlokkelijk - enticing, tempting, attractive, alluring aanlokken - draw, attract aanmaak - manifacture, making aanmaken - fabricate, do, manufacture, prepare, kindle, light aanmanen - dun, scold, admonish aanmaning - exhortation aanmatigend - arrogant aanmatiging - assumingness, arrogance, overbearingness, pretence aanmelding - entry aanmerkelijk - considerable, sizable aanmerking - observation, criticism, remark aanmoediging - encouragement aannaaien - sew aannemelijk - acceptable, plausible aannemen - employ, take, affiliate, confirm, receive, hire aannemer - builder, contractor aanneming - confirmation, acceptance, adoption aanpakken - tackle, advance aanpassen - adjust, accomodate, accommodate, adapt, fit aanpassing - accommodation, adaptation aanpassingsvermogen - adaptability aanplakbiljet - poster, notice aanplakbord - bill-board, notice-board aanplakken - placard, paste, post aanplanting - planting aanprijzen - recommend aanranden - violate aanrander - assaulter aanreiken - convey, hand aanrekenen - blame aanrichten - arrange aanrijden - run, collide aanrijding - collision aanroepen - invoke aanschieten - wound aanschijn - exterior

4 aanschouwelijk - graphic aanschrijven - summon aanschrijving - writ aanslaan - tax, root, alarm aanslag - moisture, touch, scale, assessment aansluiten - associate, pool aansluiting - junction, joining aanspannen - put, yoke aansporen - admonish, encourage, instigate, urge, scold aansporing - incitement, exhortation, stimulus aanspraak maken op - presume, claim aansprakelijk - responsible aanspreekbaar - get-at-able, communicative, approachable aanstaand - near aanstaren - stare, gaze, peer aanstekelijk - catching, contagious, infectious aansteken - light, kindle, infect aansteker - lighter aanstellen - appoint aansteller - attitudinizer, poseur aanstellerij - affectation aanstelling - appointment aansterken - recuperate, convalesce aanstoken - provoke, rouse, stimulate aanstoot nemen aan - resent aanstoten - nudge, jog aanstrijken - plaster, rub aantal - number, amount aantasten - assault, attack, corrode aantekening - annotation aantijging - imputation aantikken - finish aantonen - prove aantonende wijs - indicative aantreffen - see, find, encounter aantrekkelijk - pleasing, attractive aantrekkelijkheid - attractiveness, charm, attraction aantrekken - tighten aanvaard - accepted aanvaardbaar - acceptable aanvaarden - take, accept, receive aanvaarding - acceptance aanvallen - attack, assault aanvallend - offensive aanvaller - forward, aggressor, assailant, attacker aanvang - beginning, commencement aanvangen - commence, begin aanvaring - collision aanvechtbaar - debatable, questionable aanvechting - inclination, temptation, disposal aanverwant - related aanvliegen - approach, fly aanvoegende wijs - subjunctive aanvoer - supply, arrival, arrivals aanvoerder - boss, chief, leader, commander aanvoeren - govern, command, order aanvragen - request aanvrager - applicant aanvullend - complementary, supplementary aanvuren - fan, urge, instigate, encourage aanwakkeren - instigate, encourage, excite, fan, freshen, urge

5 aanwenden - apply, practice aanwending - employment, application, use aanwensel - habit, trick aanwerven - employ, hire aanwezige - occupant aanwezigheid - presence aanwijsbaar - apparent aanwijzen - indicate, suggest aanwijzend voornaamwoord - demonstrative aanwijzing - directions, instruction aanwinst - asset, accession, gain aanzetschakelaar - starter aanzetten - sew, start, fan, fur, sharpen aanzetten tot - start aanzien - aspect, tolerate aanzienlijk - eminent, sizable, considerably, considerable aanzijn - existence aanzoek - offer, proposal aanzwellen - swell aap - ape, monkey aapachtig - apish, ape-like, monkey-like aapje - cab aard - nature, character, sort, personality aardappel - potato aardbei - strawberry aardbeving - earthquake aardbol - worldglobe aarde - soil aarden - earthly, stone, clay, earthen aardewerk - crockery, earthenware, pottery aardgordel - zone aardig - good-natured, affable, pretty, friendly, amusing aardigheid - entertainment aarding - earthing, grounding aardkunde - geology aardlaag - layer aardleiding - grounding, earthing aardmannetje - goblin, gnome, brownie, imp aardnoot - ground-nut, peanut aardrijk - world aardrijkskunde - geography aardrijkskundig - geographic, geographical aardrijkskundige - geographer aards - terrestrial, earthly aardvarken - aardvark aardverschuiving - landslide aardworm - earthworm Aäron - Aaron aars - anus aarts- - arch-, chiefaartsbisdom - archbishopric aartsbisschop - archbishop aartsengel - archangel aartshertogdom - archduchy aartsvader - patriarch aartsvijand - arch-enemy aarzelen - waver, hesitate aarzelend - hesitant aarzeling - wavering, hesitation aas - bait, carrion, ace aasgier - vulture

6 abacus - abacus abattoir - slaughterhouse, abattoir ABC - alphabet abces - abscess Abchazië - Abkhazia Abchazisch - Abkhazian abdij - abbey abdis - abbess abductor - abductor abeel - abele aberratie - aberration Abessinië - Abyssinia, Ethiopia Abessinisch - Abyssinian abiogenesis - abiogenesis ablatief - ablative abnegatie - abnegation abnegeren - abnegate abnormaal - abnormal abnormaliteit - abnormality abonnee - subscriber abonnement - subscription aboriginal - aborigine aborteur - abortionist abortus - abortion abortus provocatus - abortion Abraham - Abraham abrikoos - apricot abrupt - abrupt, abruptly abscis - abscissa absenteïsme - absenteeism absentie - absence absint - absinth, absinthe absintlikeur - absinth, absinthe absolutie - absolution absolutie geven - absolve absolutisme - absolutism absoluut - absolutely, absolute absolveren - absolve absorberen - absorb absorberend - absorbent absorptie - absorption abstinentie - abstinence, teetotalism abstract - abstract abstract begrip - abstraction abstractie - abstraction abstraheren - gather, deduce absurd - absurd absurditeit - absurdity abt - abbot abuis - error, mistake abundant - abundant acacia - acacia academie - university, academy academisch - academic acanthus - acanthus accapareren - corner, monopolize accelerateur - accelerator acceleratie - acceleration accelereren - accelerate accent - supersign accentteken - supersign

7 accentueren - accentuate, accent, stress acceptabel - acceptable acceptant - acceptor accepteren - receive, take, accept accessoires - accessories accident - accident accijns - excise-duty, excise acclamatie - acclamation, approval acclimatiseren - acclimate, acclimatize acclimatisering - acclimatization accolade - brace accommodatie - equipment accommoderen - accomodate accompagnement - escort, accompaniment accompagneren - accompany accoord - accord, settlement, chord accordeon - accordion, harmonica accordeonist - accordionist accountancy - accountancy accountant - accountant accrediteren - accredit accu - accumulator, battery accumulator - accumulator, battery accumuleren - heap, stack, accumulate accuraat - exactly, accurate, punctual, prompt, exact accuratesse - accuracy, exactitude, precision accusatief - accusative acetaat - acetate aceton - acetone acetyleen - acetylene ach - oh, aha, ah, woe, ow Acheron - Acheron Achilles - Achilles acht - eight, attention achtbaar - respectable achten - think, opine, esteem achtenswaardig - respectable achter - after Achter-Indië - Indo-China achteraan - behind achterachterkleinkind - greatgrandchild achteraf - subsequently, afterwards, remotely achterbaks - underhand achterban - followers achterblijven - remain achterbuurt - slum achterdeur - backdoor achterdocht - suspicion achterdochtig - suspicious achtereen - consecutively, ceaselessly achtereenvolgens - consecutively achtergrond - background, ground, bottom achterhoede - rear, rearguard achterhoofd - occiput achterhouden - withhold achterklap - backbiting, scandal achterklein- - greatgrandachterkleinkind - greatgrandson achterkleinzoon - greatgrandson achterland - hinterland achterlicht - rear-light, tail-light, rear-lamp

8 achterlijf - abdomen achterlijk - retarded achterlijkheid - backwardness achternaam - surname achterneef - grand-nephew achterover - backward achteroverdrukken - pilfer achterstallig - overdue, outstanding achterstand - arrears achterste - rump, backside, hind, hindmost achterstellen - subordinate achterstelling - slighting achtersteven - stern, poopdeck, poop achterstevoren - vice-versa achteruit - backwards, aback achteruitgaan - recede achtervoegsel - extension, suffix achtervolgen - persecute achtervolging - pursuit, persecution achterwaarts - aback, backwards, retrograde achterwege laten - omit achterzijde - back, reverse achthoek - octagon achthoekig - octagonal achting - regard achting hebben voor - esteem achtste - eighth achttallig - octal achttien - eighteen achttiende - eighteenth achtvoudig - eightfold, octuple acne - acne acoliet - acolyte acoustiek - acoustics acoustisch - acoustic acquest - accession, gain acquisitie - asset, acquisition acre - acre acrobaat - acrobat acrobatiek - acrobatics acrobatisch - acrobatic acroniem - acronym Acropolis - Acropolis acte - document, certificate, testimony acteur - actor actie - activity, share, action actief - assets, active actieradius - radius activeren - start activist - activist activiteit - vigour actrice - actress actualiteit - topicality, topic actuaris - actuary actueel - topical, current, present-day, up-to-date, present acupuncteur - acupuncturist acupunctuur - acupuncture acuut - acute ad rem - witty, lively Adam - Adam adapteren - fit, adapt, adjust, accommodate

9 adder - viper adel - nobility adelaar - eagle adelborst - midshipsman, middy adellijk - stale adem - breath adembenemend - breath-taking ademen - exhale, breathe ademhalen - breathe ademhaling - respiration ademloos - breathless ademnood - dyspnea, dyspnoea adempauze - breather Aden - Aden adept - supporter, adept adequaat - adequate, conforming aderen - vein aderlaten - bleed aderlating - blood-letting, bleeding aderontsteking - phlebitis aderverkalking - arteriosclerosis adhesie - adhesion adhesie betuigen - clap adieu - bye, good-bye, farewell, adieu, goodbye adjectief - adjective adjudant - adjutant, aide-de-camp adjunct - assistant administrateur - administrator, manager administratief - administrative administratiekantoor - administration, management administreren - manage, administer admiraal - admiral admiraliteit - admirality Adonis - Adonis adopteren - adopt adoptie - adoption adoratie - adoration, worship adoreren - adore adrenaline - adrenaline adresboek - directory adressant - petitioner adresseermachine - addressograph, addressing-machine adresseren - address Adrianopel - Adrianople Adriatische Zee - Adriatic adstructie - token adult - adult advent - advent adverbium - adverb adverteerder - advertiser advertentie - advertisement, ad adverteren - advertise, announce advies - advice adviseren - advise, notify, counsel adviseur - counsellor advocaat - advocate, lawyer Adzjarië - Adzharia Aegir - Aegir af - ready afasie - aphasia afbakenen - trace

10 afbeelden - represent, depict afbeelding - diagram, image, representation, picture afbestellen - countermand, cancel afbetalen - amortize, deaden afbetaling - payment afbetalingstermijn - repayment, instalment afbeulen - fatigue, override, overdrive, jade afbikken - chip afbinden - ligature, untie afboeken - transfer afbraak - demolition afbreekbaar - destructible, biodestructible, biodegradable afbreken - break, pluck, demolish afbrokkelen - crumble afdak - penthouse, shed afdalen - descend afdalen langs een dubbelbevestiabseil - abseil afdaling - descent afdammen - obstruct, bar afdanken - discard afdankertje - cast-off afdeling - speciality, pigeonhole, detachment, compartment afdingen - haggle, bargain afdoen - expedite, settle, finnish, conclude afdoend - effective, conclusive, effectual, efficacious afdraaien - lower, decrease afdracht - remittance afdragen - convey afdrijven - drift afdrogen - wipe, clatter afdroogdoek - tea-towel afdruipen - drain afdruiprek - drainer afdruk - print, track, copy, imprint afdwalend - aberrant afdwingen - wrest, wring, extort affaire - affair, case, matter, business affect - affection affiche - notice, poster affiliëren - affiliate affiniteit - affinity affix - affix affronteren - insult, offend affuit - gun-carriage, carriage afgaan - visit afgang - flop afgeladen - brimming, replete afgelasten - annul, remit afgelegen - remotely afgeleid woord - derivation afgelopen - done, finished, over, ready afgemeten - stiff, formal, measured afgepast - adjusted afgesloten - locked afgesproken - O.K., agreed afgestudeerd - graduate, certificated afgetrokken - distracted, absent-minded, abstract, abstracted afgevaardigde - representative afgeven - deposit, spread afgeven op - demolish afgewerkt - done, used, finished, over

11 afgezaagd - hard-worked, hackneyed, commonplace, trite afgezant - emissary, envoy, messenger afgezonderd - separate, apart, particular, special Afghaans - Afghan Afghanistan - Afghanistan afgietsel - cast afgodendienaar - idolator afgodendienst - idolatry afgoderij - idolatry afgodsbeeld - idol afgrazen - browse afgrendelen - bolt afgrijselijk - awful, horrible, hideous, ghastly, abominable afgrond - chasm, precipice, abyss, maw afgunstig - envious, jealous afhaken - unhook, uncouple afhalen - expect, deduct, await, wait, abide afhandelen - finnish, expedite, settle, conclude afhangen - depend afhankelijk - dependent afhankelijk zijn - depend afhankelijkheid - dependence afhelpen - rid afjakkeren - overdrive, jade, fatigue, override afkammen - demolish afkappen - elide afkapping - elision afkappingsteken - apostrophe afkeer - dislike, aversion, disgust, nausea afkeer inboezemen - nauseate afkerig - averse afkeuren - refuse, reprove, reproach, scrap, condemn, rebuke afkeurenswaardig - objectionable, blameworthy, condemnable afkeuring - censure, disapprobation, condemnation, disapproval afkijken - crib afkluiven - pick afknotten - top, truncate afkoelen - cool afkomst - origin, lineage afkomstig - coming afkondigen - promulgate, proclaim afkondiging - publication afkooksel - decoction afkopen - redeem, ransom afkoppelen - uncouple afkorten - shorten, abbreviate afkorting - abridgement, abbreviation, abridgment afkrabben - scrape afkraken - slash aflaat - indulgence afladen - unload aflaten - cease afleggen - abandon afleiden - induce, extract, gather, infer, deduce, divert afleiding - distraction, derivation afleidingsmanoeuvre - diversion afleren - unlearn, forget, teach afleveren - deliver, furnish aflevering - episode, delivery, exercise-book, notebook aflezen - verify, audit, supervise aflopen - stoop, peal, expire

12 aflopend - sloping aflosbaar - repayable, redeemable aflossen - amortize, deaden aflossing - substitution, replacement, redemption afluisteren - monitor, eavesdrop afmaken - terminate afmatten - fatigue, override, jade, overdrive afmeting - measurement afname - abatement, diminution afneembaar - detachable, washable, removable afnemen - wane, diminish, decline afnemer - buyer, customer, purchaser, client aforisme - aphorism afpellen - peel afpersen - wrest, wring, extort afpersing - extortion, exaction afpoeieren - rebuff afraffelen - bungle afranselen - flog, thresh, clatter, thrash, whack, beat afrastering - grid, grill afreageren - abreact afreizen - depart, leave afremmen - brake africhten - tame Afrika - Africa Afrikaans - Afrikaans, African Afrikaner - Afrikaner, Afrikander afrit - exit Afroaziatisch - Afro-Asian Afrodite - Aphrodite afrossen - thresh afrukken - pluck afschaduwing - adumbration afschaffen - abolish, abrogate, remove afschaffing - abolition, abrogation afschaven - abrade afschaving - abrasion afscheiden - divide, secrete afscheiding - separation, partition, secretion, breakaway afscheids- - goodbyeafscheren - shave afschrijven - amortize, deaden afschrijving - redemption afschrikken - scare, deter, discourage afschrikking - deterrence afschrikwekkend - forbidding, deterrent afschuwelijk - nasty, gruesome, abhorrent, alien, hideous, dreary afslaan - halt, reject, rebate afslachten - slaughter, butcher afslag - auction afslager - auctioneer afsluiten - terminate, obstruct, bar afsluiting - barrier, dam, fence afsmeken - implore afsnauwen - snub afspiegelen - mirror afspiegeling - reflection afspoelen - rinse, gargle afsponzen - sponge afspraak - rendezvous afstaan - cede, relinquish, yield

13 afstammeling - successor, child afstammen - originate, result, come afstamming - lineage afstand - offset, abdication, distance, abandonment afstand doen - resign, abdicate afstand doen van - renounce afstandelijk - detached afsteken - contrast afstelling - adjustment afstemmen - adapt, accommodate, fit, adjust afstijgen - dismount aftakking - branch, bough aftands - lapsed, dilapidated, rickety, decayed, decrepit aftappen - derive aftreden - retire, quit aftrekken - infuse, rebate, retreat, subtract aftrekking - subtraction afvaardigen - depute, delegate afvaardiging - delegation afval - rubble, rest, debris, rubbish afvallen - fall afvegen - wipe afvoerder - abductor afvoeren - eliminate afwasmiddel - detergent afweer - defense, defence afwegen - weigh afwennen - teach, unlearn afwerpen - produce afwezige - absentee afwezigheid - absence, shortage, shortcoming afwijkend - aberrant afwijking - aberration, aberrance, abnormality afwijzen - reject, refuse afwijzing - rejection, refusal afwikkelen - liquidate, unroll, finnish, expedite, conclude afwisselen - vary afwisselend - alternate, alternating, variable afwisseling - variety afwissen - wipe afzenden - ship afzender - sender afzetten - trim, amputate, garnish afzijdig - neutral, impartial afzonderen - divide, isolate, insulate, seclude afzonderlijk - particular, separate, special, apart afzweren - abjure afzwering - abjuration Agamemnon - Agamemnon agar-agar - agar-agar, agar agave - agave agenda - agenda agent - agent, policeman agentschap - agency ageren - act agglomeraat - agglomerate aggregaat - aggregate aggregatie - aggregate agitatie - commotion agitator - activist agiteren - abet, incite, agitate

14 agnosceren - recognize, acknowledge agonie - agony agorafobie - agoraphobia agraaf - hook agrariër - agrarian agrarisch - farm, agricultural agressie - aggression agressief - aggresive, aggressive agronoom - agriculturist ah - oh, ah, aha, ow ahorn - maple ai - sloth, ai aids - aids air - aspect air-conditioned - air-conditioned air-conditioning - air-conditioning airco - air-conditioning Ajax - Ajax ajuin - onion akademisch - academic akelei - columbine akelig - bleak Aken - Aix-la-Chapelle akker - field akkerbouw - agriculture akkoord - O.K., chord, arrangement, settlement, agreed akoestiek - acoustics akoestisch - acoustic akoniet - aconite, monkshood akte - document, certificate, diploma, paper aktentas - briefcase al - everyone, each, every, although, though, already alarm slaan - alarm alarmeren - alarm Alaska - Alaska Albaans - Albanian Albanees - Albanian Albanië - Albania Albion - England, Albion alcohol - alcohol, booze, liquor, spirits alcoholische drank - alcohol, booze, spirits, liquor alcoholist - boozer, alcoholic aldaar - yonder, there aldoor - ceaselessly, constantly, continually, continuously Aleppo - Aleppo Alexander - Alexander Alexandrië - Alexandria alfabet - alphabet alge - seaweed, alga algebra - algebra algeheel - total, overall algemeen - universal, common Algerië - Algeria Algerije - Algeria Algerijns - Algerian Algiers - Algiers algoritme - algorithm alhoewel - though, although alibi - alibi alle twee de - both allebei - both

15 alledaags - commonplace, trite, daily alleen - singly, alone, only, solely alleenhandel - monopoly alleenspraak - soliloquy, monologue alleenstaand - isolated, secluded allemaal - everything allemachtig - extremely alleman - each, every, everyone aller - everyone's allereerst - firstly allerwegen - everywhere alles - everything alles wel beschouwd - altogether alliage - alloy allicht - easily alligator - alligator almachtig - almighty alom - everywhere alom bekend - famous aloud - antique, ancient alp - alp Alpen - Alps alpensport - mountaineering alpenweide - alp alpinisme - mountaineering alras - soon alreeds - already als - as, when, like, if als volgt - thus als voorwaarde stellen - stipulate als waarheid aannemen - acknowledge, recognize alsjeblieft - please alstublieft - please altaar - altar altaardienaar - acolyte Altai - Altai alternatief - option, alternative altijd - always aluminium - aluminum, aluminium Alva - Alva alvast - already amandel - almond amandelogig - almond-eyed amaryllis - amaryllis amateur - amateur, dilettante, dabbler, fancier Amazone - Amazon ambacht - occupation, handicraft ambassade - embassy ambassadeur - ambassador ambiëren - aspire ambitie - fervor, zeal, ambition, fervour ambitieus - ambitious Ambon - Amboina Ambonees - Amboinese ambtelijk - official ambtgenoot - colleague ambulance - ambulance ambulancewagen - ambulance amechtig - breathless Amerika - America Amerikaans - American

16 ameublement - furniture Amiranten - Amirants Amman - Amman Ammon - Ammon, Amon, Amun ammunitie - munition, ammunition Amoedarja - Amudaryra, Oxus Amor - Eros, Cupid amortisatie - redemption ampel - detailed amper - barely, hardly, scarcely ampère - ampere, ampère ampul - bulb amputatie - amputation amputeren - amputate Amsterdam - Amsterdam amusant - entertaining, funny, amusing amusement - amusement, fun, entertainment amuseren - amuse analfabetisch - illiterate analoog - analogous analyse - analysis analyseren - analyse, analyze analytisch - analytic, analytical ananas - pineapple, pine-apple Anatolië - Anatolia Andalusië - Andalusia Andalusisch - Andalusian ander - else, another, other anders - differently anders maken - turn, alter, change andersom - vice-versa Andes - Andes Andesgebergte - Andes Andorra - Andorra Andorraans - Andorrian Andorrees - Andorrian Andromeda - Andromeda anecdote - anecdote anekdote - anecdote anemie - anaemia, anemia anemoon - anemone anesthesie - anesthesia, anaesthesia Angelsaksisch - Anglo-Saxon anglicisme - anglicism Angola - Angola Angolees - Angolian Angora - Ankara, Angora angst - fright, fear, anguish angstdroom - nightmare, incubus animositeit - enmity anjelier - carnation anjer - carnation Ankara - Ankara, Angora anker - anchor annoteren - comment annuïteit - instalment, repayment annuleren - annul, remit Annunciatie - Annunciation Anoebis - Anubis anoniem - anonymous, nameless ansjovis - anchovy

17 antediluviaans - antediluvian antenne - antenna anti-slavernijbeweging - abolitionism anticiperen - anticipate antiek - antique, ancient Antillen - Antilles Antilliaans - Antillian antilope - antelope Antiochië - Antioch antipathie - aversion, dislike antiseptisch middel - antiseptic antivries - anti-freeze antologie - anthology, chrestomathy antropoloog - anthropologist Antwerpen - Antwerp antwoorden - reply, answer antwoorden op - answer, reply anus - anus apache - ruffian, hood, apache apathie - apathy apathisch - apathetic Apennijnen - Apennines apenoot - peanut, ground-nut aperitief - snifter, dram, nip, peg, snorter apert - obvious, evident aplomb - self-assurance, aplomb Apollo - Apollo apostel - apostle apostrof - apostrophe apotheek - drugstore apotheker - chemist apparaat - set, apparatus, device appartement - apartment, flat appel - apple appelboom - apple-tree appelleren - appeal appelwijn - cider appendix - codicil, rider, appendix applaudisseren - clap appreciëren - appreciate april - April apropos - theme Apulië - Apulia aquarel - water-colour aquarium - aquarium Arabië - Arabia Arabier - Arab Arabisch - Arabian, Arabic arbeid - job arbeider - workman, laborer, operative, labourer arbeidsvermogen - energy arbiter - referee, arbiter, arbitrator, umpire arbitrair - arbitrary Arcadië - Arcadia archaïsch - archaic Archeozoïcum - Archeozoic, Archaeozoic archief - archive, archives, records, files archiefmedewerker - actuary Archimedes - Archimedes archipel - archipelago architect - architect

18 Arctica - Arctic Arctis - Arctic Ardennen - Ardennes are - are areaal - area arena - arena arend - eagle Areopagus - Areopagus Ares - Ares argeloos - naive, naïve, naïf, naif Argentijns - Argentinean, Argentine Argentinië - Argentina arglist - snare arglistig - insidious argumenteren - maintain Argus - Argus argwaan - suspicion argwanend - suspicious Ariadne - Ariadne Arisch - Aryan aristocraat - aristocrat Aristoteles - Aristotle Arizona - Arizona armband - bracelet Armeens - Armenian Armenië - Armenia armhuis - workhouse, almshouse armoe - misery armoede - poverty Armorica - Brittany, Bretagne, Armorica armstoel - arm-chair, armchair Arnhem - Arnhem aroma - flavour, aroma aromatisch - nutty, aromatic, fragrant arrangeren - arrange arrestatie - detention, arrest, apprehension arriveren - arrive arrogant - arrogant arrogantie - arrogance, presumption, overbearingness arrondissement - district Artemis - Phoebe, Artemis arterie - artery arteriosclerose - arteriosclerosis artiest - artist artikel - article, paragraph, commodity artillerie - artillery artisjok - artichoke artistiek - artistic arts - physician artsenij - pharmaceutical, medicine artsenijbereidkunde - pharmacy as - axis, ash, cinder, axle asbak - ash-tray asfalt - asphalt asgrauw - ashen asiel - asylum asla - ash-tray asperge - asparagus aspirant - candidate aspirine - aspirin assembler - assembler

19 Assepoester - Cinderella assignatie - summons assimileren - assimilate Assisi - Assisi assistent - assistent, assistant, helper, aid assisteren - assist, help associatie - association assurantie - insurance assureren - insure Assyrië - Assyria Assyrisch - Assyrian asterisk - asterisk astma - asthma astmatisch - asthmatic, wheezy astroloog - astrologer astronaut - astronaut, spaceman astronomie - astronomy astronoom - astronomer Asturië - Asturias asyl - asylum atelier - workplace Atheens - Athenian atheïsme - atheism Athene - Athena, Athene, Athens Atlantis - Atlantis Atlantisch - Atlantean Atlantische Oceaan - Atlantic atlas - atlas Atlas - Atlas atleet - athlete atletiek - athletics atletisch - athletic atmosfeer - atmosphere atomair - atomic atoom - atom atoom- - atomic Atrecht - Arras attent - attentive, attentively attentie - attention attest - testimony Attica - Attica Attisch - Attic attribuut - attribute au - ouch aubergine - aubergine auctie - auction audiovisueel - audio-visual auditorium - audience Augias - Augeas augustus - August Augustus - Augustus aurora - aurora, dawn Aurora - Aurora Australië - Australia Australisch - Australian Australische inboorling - aborigine auteur - author, writer authentiek - genuine, authentic auto - car, motor-car, automobile autobaan - motorway, turnpike autobiografie - autobiography

20 autobus - bus, autobus, omnibus automaat - automoton automatisch - automatic automobiel - automobile, motor-car autonoom - autonomous autoriseren - authorize autoritair - authorative autoriteit - authority, glamour, prestige, glamor autosnelweg - turnpike, motorway autoweg - expressway, freeway averechts - reversed aviateur - aviator aviatiek - aviation avond - evening avondeten - supper avondmaal - supper avontuur - adventure axioma - axiom Azerbaidzjaan - Azerbaijani Azerbaidzjan - Azerbaidzhan, Azerbaijan Azerbeidzjan - Azerbaijan, Azerbaidzhan Azeri - Azerbaijani Aziatisch - Asiatic, Asian Azië - Asia azijn - vinegar azijnzuur zout - acetate Azoïcum - Azoic Azoren - Azores Azteeks - Aztec b.h. - bra baai - bay baaierd - chaos Baäl - Baal baan - orbit, passage, corridor, road baanbreker - pioneer baanvlak - route baar - rod, cash baard - beard baarmoeder - uterus, womb baars - bass baas - boss, leader, chief baat - profit babbelen - chatter, chat Babel - Babylon, Babel baby - baby Babylonië - Babylonia Babylonisch - Babylonian Bacchus - Bacchus backspace - backspace bacterie - bacterium bad - bath baden - bathe badhuis - bathroom badkamer - bathroom badkuip - bath badpak - bathing-suit badplaats - bathroom, spa bagage - luggage, baggage bagagewagen - luggage-van bagatel - trifle Bagdad - Baghdad

GCSE Dutch Vocabulary List

GCSE Dutch Vocabulary List Dutch Vocabulary List aan / uitzetten / doen aan-/ uitttrekken aanbevelen aanbieding aandacht aandoen / uitdoen aangenaam aankleden aankomen, aankomst aannemen aanrecht aanschaf aantal aap aardappel aardbei

Nadere informatie

a a's a'tje a-al-tolletje a-capella-koor a-capella-koren aagje aagt aagtappel aagtappels aagten aai aaide aaiden aaien aaiing aaiingen aaitje aak aal aalbes aalbessen aalbessengelei aalbessenjam aalbessenjenever

Nadere informatie

AUSTRALIA and NEW ZEALAND. bi-monthly magazine - price (incl GST) AUS $4.95 - NZ $5.00 - vol.2 no. 4 - NOVEMBER/DECEMBER 2007.

AUSTRALIA and NEW ZEALAND. bi-monthly magazine - price (incl GST) AUS $4.95 - NZ $5.00 - vol.2 no. 4 - NOVEMBER/DECEMBER 2007. AUSTRALIA and NEW ZEALAND bi-monthly magazine - price (incl GST) AUS $4.95 - NZ $5.00 - vol.2 no. 4 - NOVEMBER/DECEMBER 2007 holland focus The final Bloemencorso in Aalsmeer A look behind the windows,

Nadere informatie

Jouw persoonlijke Communicatie Stijl Profiel

Jouw persoonlijke Communicatie Stijl Profiel Jouw persoonlijke Communicatie Stijl Profiel Het meeste materiaal in dit document is in het Engels om zo dicht mogelijk bij het originele materiaal te blijven. Het neemt jou mee om eerst binnen enkele

Nadere informatie

vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï", \1,

vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï, \1, vreemde lc. m. r)0 M e-if.ï", \1, ^C1 r) CAM VREEMDE WOORDENTOLK SAMENGESTELD DOOR J. C. v. DONGEN UITGEVERSMII. VELOX" AMSTERDAM. Lijst van Afkortingen, In. = mannelijk. yr. -7=-' vrouwelijk. o. = onzijdig.

Nadere informatie

Sustainable Procurement. A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education

Sustainable Procurement. A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Sustainable Procurement A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Sustainable Procurement A Thematic Review on Sustainable Procurement in Higher Education Editors Jorien Helmink

Nadere informatie

THE POWER OF FINANCE:

THE POWER OF FINANCE: THE POWER OF FINANCE: it is a number game played by few with an impact on many prof. dr. d.vink INAUGURAL LECTURE 27 SEPTEMBER 2013 NYENRODE. A REWARD FOR LIFE THE POWER OF FINANCE: IT IS A NUMBER GAME

Nadere informatie

The physical and the virtual world are converging

The physical and the virtual world are converging Annual Report 2010 The physical and the virtual world are converging Book about living inside the net > 18 A single particle accelerator or a herd of PhD students? Impact of large-scale research facilities

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie

The Sint Martinuskerk in the town of Cuijk, in the province of North Brabant. This church with twin towers was built from 1911-1913.

The Sint Martinuskerk in the town of Cuijk, in the province of North Brabant. This church with twin towers was built from 1911-1913. Perth WA November 2010 Volume 42 Issue 9 The Sint Martinuskerk in the town of Cuijk, in the province of North Brabant. This church with twin towers was built from 1911-1913. In 1945 it was badly damaged

Nadere informatie

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Autumn 2009 AIAS Newsletter Marta Kahancová won dissertation price An inaugural lecture and a new professor Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Amsterdam Institute for Advanced labour

Nadere informatie

Project C. Bazaarmodel. Extra Bijlagen. http://joshua.zutnet.org. versie 2.51

Project C. Bazaarmodel. Extra Bijlagen. http://joshua.zutnet.org. versie 2.51 1 Project C Bazaarmodel Extra Bijlagen versie 2.51 http://joshua.zutnet.org 2 Inhoud Bijlage-extra 1 Leeftijdsdiscriminatie... 3 Bijlage-extra 2 Once Upon a Water Planet... 11 Bijlage-extra 3 Open-Source

Nadere informatie

www.flyslm.com SLM: 50 bevlogen jaren

www.flyslm.com SLM: 50 bevlogen jaren www.flyslm.com August - October 2012 in-flight Magazine SLM: 50 bevlogen jaren SLM: 50 inspired years Bij viering 50 jaar METS: Suriname is meer dan Paramaribo At Celebrating 50 years METS: Suriname is

Nadere informatie

BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red.

BALKAN IN DE POLDER. Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red. BALKAN IN DE POLDER Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland? Ellen Holleman, Robert-Jan de Kort en Sabrina Lindemann (red.) 1 2 BALKAN IN DE POLDER Naar organische gebiedsontwikkeling in Nederland?

Nadere informatie

UNIVERSITY OF GHENT FACULTY OF ECONOMICS COMMUNICATION BETWEEN MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS ACADEMIC YEAR OF 2013-1014

UNIVERSITY OF GHENT FACULTY OF ECONOMICS COMMUNICATION BETWEEN MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS ACADEMIC YEAR OF 2013-1014 UNIVERSITY OF GHENT FACULTY OF ECONOMICS ACADEMIC YEAR OF 2013-1014 COMMUNICATION BETWEEN MANAGEMENT AND THE BOARD OF DIRECTORS MASTER THESES TO OBTAIN THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN APPLIED ECONOMICS

Nadere informatie

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013

Study Guide. Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 Study Guide Bachelor s programme in International Communication and Media 2012-2013 1 2 Contents 1 Foreword 6 2 Organization of the study programme 8 2.1 Professional profile... 8 2.1.1 Profession... 8

Nadere informatie

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is.

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is. Summer 2015 EDITORIAL Honesty or the lack thereof will reflect on your personal and business relationships and will positively or negatively impact on your personal brand. In my article HONESTY A value

Nadere informatie

Newsletter 98. Fantastic Voyage

Newsletter 98. Fantastic Voyage Newsletter 98 June 2015 BCN - SCHOOL FOR BEHAVIOURAL AND COGNITIVE NEUROSCIENCES IN THIS ISSUE Interview with professor Tom Koole 2 Afterthoughts: Interactive double interview with Rimke Groenewold & Laura

Nadere informatie

Notices to Master Mariners

Notices to Master Mariners Notices to Master Mariners PERIODIEKE UITGAVE VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN KAPITEINS TER KOOPVAARDIJ 4 oktober: NVKK symposium De kapitein en buitenlands strafrecht Good crew selection Luchtkwaliteit

Nadere informatie

I n t e r v i e w w i t h J a n e t V e l d s t r a Illicit drugs and traffic safety

I n t e r v i e w w i t h J a n e t V e l d s t r a Illicit drugs and traffic safety 80 BCN - School for Behavioral and Cognitive Neurosciences december 2010 I n t e r v i e w w i t h J a n e t V e l d s t r a Illicit drugs and traffic safety Newsletter My name is Janet Veldstra. I studied

Nadere informatie

INFORMATION BULLETIN OF THE ISLAND GOVERNMENT OF ST. EUSTATIUS PIPE DORMOY GIVEN A WORLDWIDE FLIGHT AGAIN

INFORMATION BULLETIN OF THE ISLAND GOVERNMENT OF ST. EUSTATIUS PIPE DORMOY GIVEN A WORLDWIDE FLIGHT AGAIN THE INFORMER INFORMATION BULLETIN OF THE ISLAND GOVERNMENT OF ST. EUSTATIUS Volume 1, Issue 3 NOVEMBER ISSUE, 2009 PIPE DORMOY GIVEN A WORLDWIDE FLIGHT AGAIN in walked the management of the Post Office.

Nadere informatie

d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY DECEMBER 2002 VOLUME 34, NO. 3

d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY DECEMBER 2002 VOLUME 34, NO. 3 d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY DECEMBER 2002 VOLUME 34, NO. 3 Contents DIS Flights... 3 The Sinterklaas Windmill... 4 Sinterklaas: A Great Dutch Tradition...

Nadere informatie

The Future of Libraries: Digital Love Story or Thriller? Niels Stol ANR: 520326

The Future of Libraries: Digital Love Story or Thriller? Niels Stol ANR: 520326 The Future of Libraries: Digital Love Story or Thriller? A research into predicting digital library usage amongst youths Niels Stol ANR: 520326 June 2010 Master in Marketing Management Department of Marketing

Nadere informatie

Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment

Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment Self-assessment Report of the Faculty of Economics and Business of the University of Amsterdam for the 2008 Research Assessment ABS-RI AMSTERDAM BUSINESS SCHOOL RESEARCH INSTITUTE RESAM RESEARCH INSTITUTE

Nadere informatie

The Rise and Fall of DDS

The Rise and Fall of DDS The Rise and Fall of DDS evaluating the ambitions of Amsterdam s Digital City ReindeR Rustema reinder@rustema.nl Doctoral Thesis in the Communication Science University of Amsterdam November 2001 Supervisors:

Nadere informatie

Advice on the design of the Gas Transport Services ( GTS ) capacity regime On behalf of NMa/DTe

Advice on the design of the Gas Transport Services ( GTS ) capacity regime On behalf of NMa/DTe Advice on the design of the Gas Transport Services ( GTS ) capacity regime On behalf of NMa/DTe May 2007 TPA Solutions Limited 84 Whitemoor Drive Solihull, B90 4UL, UK www.tpasolutions.co.uk 1 Copyright

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY VOLUME 36, NO. 3 December 2004

d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY VOLUME 36, NO. 3 December 2004 d.i.s. magazine A QUARTERLY PUBLICATION OF THE DUTCH INTERNATIONAL SOCIETY VOLUME 36, NO. 3 December 2004 Contents Meditatie... 4 DIS Financial Statement... 5 News in Brief...6 s.s. Zuiderkruis, June 14,

Nadere informatie

Krisis (AND NOW THEY CAN CALL US CRIMINALS!) Journal for contemporary philosophy TABLE OF CONTENTS. Krisis, 2012, Issue 3 www.krisis.

Krisis (AND NOW THEY CAN CALL US CRIMINALS!) Journal for contemporary philosophy TABLE OF CONTENTS. Krisis, 2012, Issue 3 www.krisis. TABLE OF CONTENTS Krisis, 2012, Issue 3 www.krisis.eu Special issue: Civil Disobedience ROBIN CELIKATES & RENÉ GABRIËLS CIVIL DISOBEDIENCE DILEMMAS OF POLITICAL RESISTANCE AND PROTEST 2 ALEJANDRA MANCILLA

Nadere informatie

STRATEGIC PLANNING IN THE PUBLIC SECTOR - CASE STUDY GENT 2020

STRATEGIC PLANNING IN THE PUBLIC SECTOR - CASE STUDY GENT 2020 FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Academiejaar 2008 2009 STRATEGIC PLANNING IN THE PUBLIC SECTOR - CASE STUDY GENT 2020 Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van master in de Meertalige Bedrijfscommunicatie

Nadere informatie