aaien - stroke, fondle, caress, chuck aak - barge, maple, Rhine-barge aakschipper - barge-master aal - elver, eel, muck-water aalbes - currant,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aaien - stroke, fondle, caress, chuck aak - barge, maple, Rhine-barge aakschipper - barge-master aal - elver, eel, muck-water aalbes - currant,"

Transcriptie

1 Dutch English aaien - stroke, fondle, caress, chuck aak - barge, maple, Rhine-barge aakschipper - barge-master aal - elver, eel, muck-water aalbes - currant, currant-bush aalbesseblad - currant-leaf aalbesseboompje - currant-bush aalbessenjam - currant-jam aalduiker - grebe aalfuik - eel-trap aalmoes - alms aalmoezenier - padre, chaplain aalmoezeniershuis - workhouse, almshouse aalscholver - cormorant Aalst - Alost aalsvel - eel-skin aalt - muck-water aaltje - eelworm aalwaardig - morose, sullen, fretful, straightforward, simple aalwarig - fretful, morose, sullen, straightforward, simple aambeeld - anvil aambei - hemorrhoid, haemorrhoid aambeien - haemorhoids aamborstig - wheezy, asthmatic aamborstigheid - asthma aan - to, upon, towards, toward, beside, by, at aan boord - aboard aan boord gaan - embark aan de - the aan de grond lopen - strand aan de grond raken - sink aan de hand zijn - occur aan de overkant van - across, opposite aan de rol zijn - debauch aan de scharrel zijn - flit, flirt, flutter aan de schouder brengen - level aan elkaar vastmaken - connect aan flarden gescheurd - tattered aan het - the aan het einde - behind aan hun - them aan je - you aan jou - you aan komen lopen - tackle aan land gaan - land aan ons - us aan ze - them aanaarden - hill, earth aanbeeld - anvil aanbesteding - tender aanbevelen - recommend aanbevelenswaardig - recommendable aanbeveling - recommendation aanbevolen - recommended aanbiddelijk - adorable aanbidden - adore aanbiddenswaardig - adorable aanbidding - adoration, worship aanbidster - adorer, worshipper aanbieden - bid, sacrifice, propose aanbieding - presentation, suggestion aanbinden - commence, moor, begin aanblik - aspect, exterior aanbod - suggestion aanboren - tap, bore, broach aanbouw - building

2 aanbranden - burn aanbreken van de dag - daybreak aanbrengen - denounce aandacht - attention aandachtig - attentive, attentively aandeel - share aandeelhouder - shareholder aandeelhouderschap - shareholdership aandelenkapitaal - share-capital aandenken - keepsake, memento, souvenir aandienen - advertise, announce aandikken - heighten, thicken aandoen - affect aandoening - emotion, disease, illness, affection aandoenlijk - moving aandragen - bring, fetch aandrang - insistence, crush, impulse, urgency, congestion aandrift - instinct, impulse aandrijven - shoo aandringen - insist aanduiden - suggest, indicate aandurven - venture aanduwen - push aaneen - fellow, coaaneen- - fellow, coaaneenvoegen - unite aanflitsen - catch aanfloepen - catch aanfluiting - mockery aangaan - form, shape, catch aangaande - concerning aangapen - gawk aangeboren - congentital, inbred, inborn, native, congenital aangebrand - burnt aangedaan - affected aangegrepen - affected aangeklaagde - accused, defendant aangeleerd - acquired, learnt aangelegenheid - matter, affair, business, case, concern aangenaam - pleasant, comfortably, nice, agreeable, enjoyable aangenomen - adopted, jobaangepast - adapted aangeschoten - tipsy, winged, wounded aangespen - gird aangestoken - worm-eaten, unsound aangeven - denounce, suggest, register, convey, indicate aangezichtspijn - face-ache aangezien - because aangifte - statement aangorden - gird aangrenzend - adjacent, neighbouring aangrijpen - grab, stir, seize, attack, grasp, affect, move aangrijpend - touching aanhalen - chuck, caress, fondle, quote, cite, stroke aanhalig - affectionate, cuddlesome, caressing, cuddly aanhaling - quotation aanhalingstekens - quotes aanhang - party, adherents, followers, supporters, disciples aanhangen - stick aanhanger - supporter, adept, member aanhanger van een rechtse partiright-hander - right-hander aanhangig - pending aanhangsel - codicil, rider, appendix, accessorie, side-issue aanhangwagen - trailer aanhankelijk - devoted, selfless aanhankelijkheid - attachement aanharken - rake

3 aanhechten - attach aanhechting - attachment aanhechtsel - affix aanhoren - listen aanhouden - procrastinate, continue, postpone, persist, endure aanhoudend - lasting, abiding aanhouding - apprehension, detention, arrest aanklacht - complaint, accusation, indictment, charge aanklagen - accuse aanklager - accuser aanklampen - board aankleden - clothe aankomen - arrive aankomend - young, future, junior aankondigen - counsel, notify, announce, advise, advertise aankondiging - notification, advertisement, announcement, ad aankoop - purchase aankopen - buy aanleg - aptitude, predisposition, tendency, talent aanleggen - build, construct, level, aim, install aanlegplaats - landing-stage, wharf, quay, pier aanleiding - inducement, motive aanlengen - dilute, weaken aanleren - learn aanliggend - adjacent, neighbouring aanlokkelijk - enticing, tempting, attractive, alluring aanlokken - draw, attract aanmaak - manifacture, making aanmaken - fabricate, do, manufacture, prepare, kindle, light aanmanen - dun, scold, admonish aanmaning - exhortation aanmatigend - arrogant aanmatiging - assumingness, arrogance, overbearingness, pretence aanmelding - entry aanmerkelijk - considerable, sizable aanmerking - observation, criticism, remark aanmoediging - encouragement aannaaien - sew aannemelijk - acceptable, plausible aannemen - employ, take, affiliate, confirm, receive, hire aannemer - builder, contractor aanneming - confirmation, acceptance, adoption aanpakken - tackle, advance aanpassen - adjust, accomodate, accommodate, adapt, fit aanpassing - accommodation, adaptation aanpassingsvermogen - adaptability aanplakbiljet - poster, notice aanplakbord - bill-board, notice-board aanplakken - placard, paste, post aanplanting - planting aanprijzen - recommend aanranden - violate aanrander - assaulter aanreiken - convey, hand aanrekenen - blame aanrichten - arrange aanrijden - run, collide aanrijding - collision aanroepen - invoke aanschieten - wound aanschijn - exterior

4 aanschouwelijk - graphic aanschrijven - summon aanschrijving - writ aanslaan - tax, root, alarm aanslag - moisture, touch, scale, assessment aansluiten - associate, pool aansluiting - junction, joining aanspannen - put, yoke aansporen - admonish, encourage, instigate, urge, scold aansporing - incitement, exhortation, stimulus aanspraak maken op - presume, claim aansprakelijk - responsible aanspreekbaar - get-at-able, communicative, approachable aanstaand - near aanstaren - stare, gaze, peer aanstekelijk - catching, contagious, infectious aansteken - light, kindle, infect aansteker - lighter aanstellen - appoint aansteller - attitudinizer, poseur aanstellerij - affectation aanstelling - appointment aansterken - recuperate, convalesce aanstoken - provoke, rouse, stimulate aanstoot nemen aan - resent aanstoten - nudge, jog aanstrijken - plaster, rub aantal - number, amount aantasten - assault, attack, corrode aantekening - annotation aantijging - imputation aantikken - finish aantonen - prove aantonende wijs - indicative aantreffen - see, find, encounter aantrekkelijk - pleasing, attractive aantrekkelijkheid - attractiveness, charm, attraction aantrekken - tighten aanvaard - accepted aanvaardbaar - acceptable aanvaarden - take, accept, receive aanvaarding - acceptance aanvallen - attack, assault aanvallend - offensive aanvaller - forward, aggressor, assailant, attacker aanvang - beginning, commencement aanvangen - commence, begin aanvaring - collision aanvechtbaar - debatable, questionable aanvechting - inclination, temptation, disposal aanverwant - related aanvliegen - approach, fly aanvoegende wijs - subjunctive aanvoer - supply, arrival, arrivals aanvoerder - boss, chief, leader, commander aanvoeren - govern, command, order aanvragen - request aanvrager - applicant aanvullend - complementary, supplementary aanvuren - fan, urge, instigate, encourage aanwakkeren - instigate, encourage, excite, fan, freshen, urge

5 aanwenden - apply, practice aanwending - employment, application, use aanwensel - habit, trick aanwerven - employ, hire aanwezige - occupant aanwezigheid - presence aanwijsbaar - apparent aanwijzen - indicate, suggest aanwijzend voornaamwoord - demonstrative aanwijzing - directions, instruction aanwinst - asset, accession, gain aanzetschakelaar - starter aanzetten - sew, start, fan, fur, sharpen aanzetten tot - start aanzien - aspect, tolerate aanzienlijk - eminent, sizable, considerably, considerable aanzijn - existence aanzoek - offer, proposal aanzwellen - swell aap - ape, monkey aapachtig - apish, ape-like, monkey-like aapje - cab aard - nature, character, sort, personality aardappel - potato aardbei - strawberry aardbeving - earthquake aardbol - worldglobe aarde - soil aarden - earthly, stone, clay, earthen aardewerk - crockery, earthenware, pottery aardgordel - zone aardig - good-natured, affable, pretty, friendly, amusing aardigheid - entertainment aarding - earthing, grounding aardkunde - geology aardlaag - layer aardleiding - grounding, earthing aardmannetje - goblin, gnome, brownie, imp aardnoot - ground-nut, peanut aardrijk - world aardrijkskunde - geography aardrijkskundig - geographic, geographical aardrijkskundige - geographer aards - terrestrial, earthly aardvarken - aardvark aardverschuiving - landslide aardworm - earthworm Aäron - Aaron aars - anus aarts- - arch-, chiefaartsbisdom - archbishopric aartsbisschop - archbishop aartsengel - archangel aartshertogdom - archduchy aartsvader - patriarch aartsvijand - arch-enemy aarzelen - waver, hesitate aarzelend - hesitant aarzeling - wavering, hesitation aas - bait, carrion, ace aasgier - vulture

6 abacus - abacus abattoir - slaughterhouse, abattoir ABC - alphabet abces - abscess Abchazië - Abkhazia Abchazisch - Abkhazian abdij - abbey abdis - abbess abductor - abductor abeel - abele aberratie - aberration Abessinië - Abyssinia, Ethiopia Abessinisch - Abyssinian abiogenesis - abiogenesis ablatief - ablative abnegatie - abnegation abnegeren - abnegate abnormaal - abnormal abnormaliteit - abnormality abonnee - subscriber abonnement - subscription aboriginal - aborigine aborteur - abortionist abortus - abortion abortus provocatus - abortion Abraham - Abraham abrikoos - apricot abrupt - abrupt, abruptly abscis - abscissa absenteïsme - absenteeism absentie - absence absint - absinth, absinthe absintlikeur - absinth, absinthe absolutie - absolution absolutie geven - absolve absolutisme - absolutism absoluut - absolutely, absolute absolveren - absolve absorberen - absorb absorberend - absorbent absorptie - absorption abstinentie - abstinence, teetotalism abstract - abstract abstract begrip - abstraction abstractie - abstraction abstraheren - gather, deduce absurd - absurd absurditeit - absurdity abt - abbot abuis - error, mistake abundant - abundant acacia - acacia academie - university, academy academisch - academic acanthus - acanthus accapareren - corner, monopolize accelerateur - accelerator acceleratie - acceleration accelereren - accelerate accent - supersign accentteken - supersign

7 accentueren - accentuate, accent, stress acceptabel - acceptable acceptant - acceptor accepteren - receive, take, accept accessoires - accessories accident - accident accijns - excise-duty, excise acclamatie - acclamation, approval acclimatiseren - acclimate, acclimatize acclimatisering - acclimatization accolade - brace accommodatie - equipment accommoderen - accomodate accompagnement - escort, accompaniment accompagneren - accompany accoord - accord, settlement, chord accordeon - accordion, harmonica accordeonist - accordionist accountancy - accountancy accountant - accountant accrediteren - accredit accu - accumulator, battery accumulator - accumulator, battery accumuleren - heap, stack, accumulate accuraat - exactly, accurate, punctual, prompt, exact accuratesse - accuracy, exactitude, precision accusatief - accusative acetaat - acetate aceton - acetone acetyleen - acetylene ach - oh, aha, ah, woe, ow Acheron - Acheron Achilles - Achilles acht - eight, attention achtbaar - respectable achten - think, opine, esteem achtenswaardig - respectable achter - after Achter-Indië - Indo-China achteraan - behind achterachterkleinkind - greatgrandchild achteraf - subsequently, afterwards, remotely achterbaks - underhand achterban - followers achterblijven - remain achterbuurt - slum achterdeur - backdoor achterdocht - suspicion achterdochtig - suspicious achtereen - consecutively, ceaselessly achtereenvolgens - consecutively achtergrond - background, ground, bottom achterhoede - rear, rearguard achterhoofd - occiput achterhouden - withhold achterklap - backbiting, scandal achterklein- - greatgrandachterkleinkind - greatgrandson achterkleinzoon - greatgrandson achterland - hinterland achterlicht - rear-light, tail-light, rear-lamp

8 achterlijf - abdomen achterlijk - retarded achterlijkheid - backwardness achternaam - surname achterneef - grand-nephew achterover - backward achteroverdrukken - pilfer achterstallig - overdue, outstanding achterstand - arrears achterste - rump, backside, hind, hindmost achterstellen - subordinate achterstelling - slighting achtersteven - stern, poopdeck, poop achterstevoren - vice-versa achteruit - backwards, aback achteruitgaan - recede achtervoegsel - extension, suffix achtervolgen - persecute achtervolging - pursuit, persecution achterwaarts - aback, backwards, retrograde achterwege laten - omit achterzijde - back, reverse achthoek - octagon achthoekig - octagonal achting - regard achting hebben voor - esteem achtste - eighth achttallig - octal achttien - eighteen achttiende - eighteenth achtvoudig - eightfold, octuple acne - acne acoliet - acolyte acoustiek - acoustics acoustisch - acoustic acquest - accession, gain acquisitie - asset, acquisition acre - acre acrobaat - acrobat acrobatiek - acrobatics acrobatisch - acrobatic acroniem - acronym Acropolis - Acropolis acte - document, certificate, testimony acteur - actor actie - activity, share, action actief - assets, active actieradius - radius activeren - start activist - activist activiteit - vigour actrice - actress actualiteit - topicality, topic actuaris - actuary actueel - topical, current, present-day, up-to-date, present acupuncteur - acupuncturist acupunctuur - acupuncture acuut - acute ad rem - witty, lively Adam - Adam adapteren - fit, adapt, adjust, accommodate

9 adder - viper adel - nobility adelaar - eagle adelborst - midshipsman, middy adellijk - stale adem - breath adembenemend - breath-taking ademen - exhale, breathe ademhalen - breathe ademhaling - respiration ademloos - breathless ademnood - dyspnea, dyspnoea adempauze - breather Aden - Aden adept - supporter, adept adequaat - adequate, conforming aderen - vein aderlaten - bleed aderlating - blood-letting, bleeding aderontsteking - phlebitis aderverkalking - arteriosclerosis adhesie - adhesion adhesie betuigen - clap adieu - bye, good-bye, farewell, adieu, goodbye adjectief - adjective adjudant - adjutant, aide-de-camp adjunct - assistant administrateur - administrator, manager administratief - administrative administratiekantoor - administration, management administreren - manage, administer admiraal - admiral admiraliteit - admirality Adonis - Adonis adopteren - adopt adoptie - adoption adoratie - adoration, worship adoreren - adore adrenaline - adrenaline adresboek - directory adressant - petitioner adresseermachine - addressograph, addressing-machine adresseren - address Adrianopel - Adrianople Adriatische Zee - Adriatic adstructie - token adult - adult advent - advent adverbium - adverb adverteerder - advertiser advertentie - advertisement, ad adverteren - advertise, announce advies - advice adviseren - advise, notify, counsel adviseur - counsellor advocaat - advocate, lawyer Adzjarië - Adzharia Aegir - Aegir af - ready afasie - aphasia afbakenen - trace

10 afbeelden - represent, depict afbeelding - diagram, image, representation, picture afbestellen - countermand, cancel afbetalen - amortize, deaden afbetaling - payment afbetalingstermijn - repayment, instalment afbeulen - fatigue, override, overdrive, jade afbikken - chip afbinden - ligature, untie afboeken - transfer afbraak - demolition afbreekbaar - destructible, biodestructible, biodegradable afbreken - break, pluck, demolish afbrokkelen - crumble afdak - penthouse, shed afdalen - descend afdalen langs een dubbelbevestiabseil - abseil afdaling - descent afdammen - obstruct, bar afdanken - discard afdankertje - cast-off afdeling - speciality, pigeonhole, detachment, compartment afdingen - haggle, bargain afdoen - expedite, settle, finnish, conclude afdoend - effective, conclusive, effectual, efficacious afdraaien - lower, decrease afdracht - remittance afdragen - convey afdrijven - drift afdrogen - wipe, clatter afdroogdoek - tea-towel afdruipen - drain afdruiprek - drainer afdruk - print, track, copy, imprint afdwalend - aberrant afdwingen - wrest, wring, extort affaire - affair, case, matter, business affect - affection affiche - notice, poster affiliëren - affiliate affiniteit - affinity affix - affix affronteren - insult, offend affuit - gun-carriage, carriage afgaan - visit afgang - flop afgeladen - brimming, replete afgelasten - annul, remit afgelegen - remotely afgeleid woord - derivation afgelopen - done, finished, over, ready afgemeten - stiff, formal, measured afgepast - adjusted afgesloten - locked afgesproken - O.K., agreed afgestudeerd - graduate, certificated afgetrokken - distracted, absent-minded, abstract, abstracted afgevaardigde - representative afgeven - deposit, spread afgeven op - demolish afgewerkt - done, used, finished, over

11 afgezaagd - hard-worked, hackneyed, commonplace, trite afgezant - emissary, envoy, messenger afgezonderd - separate, apart, particular, special Afghaans - Afghan Afghanistan - Afghanistan afgietsel - cast afgodendienaar - idolator afgodendienst - idolatry afgoderij - idolatry afgodsbeeld - idol afgrazen - browse afgrendelen - bolt afgrijselijk - awful, horrible, hideous, ghastly, abominable afgrond - chasm, precipice, abyss, maw afgunstig - envious, jealous afhaken - unhook, uncouple afhalen - expect, deduct, await, wait, abide afhandelen - finnish, expedite, settle, conclude afhangen - depend afhankelijk - dependent afhankelijk zijn - depend afhankelijkheid - dependence afhelpen - rid afjakkeren - overdrive, jade, fatigue, override afkammen - demolish afkappen - elide afkapping - elision afkappingsteken - apostrophe afkeer - dislike, aversion, disgust, nausea afkeer inboezemen - nauseate afkerig - averse afkeuren - refuse, reprove, reproach, scrap, condemn, rebuke afkeurenswaardig - objectionable, blameworthy, condemnable afkeuring - censure, disapprobation, condemnation, disapproval afkijken - crib afkluiven - pick afknotten - top, truncate afkoelen - cool afkomst - origin, lineage afkomstig - coming afkondigen - promulgate, proclaim afkondiging - publication afkooksel - decoction afkopen - redeem, ransom afkoppelen - uncouple afkorten - shorten, abbreviate afkorting - abridgement, abbreviation, abridgment afkrabben - scrape afkraken - slash aflaat - indulgence afladen - unload aflaten - cease afleggen - abandon afleiden - induce, extract, gather, infer, deduce, divert afleiding - distraction, derivation afleidingsmanoeuvre - diversion afleren - unlearn, forget, teach afleveren - deliver, furnish aflevering - episode, delivery, exercise-book, notebook aflezen - verify, audit, supervise aflopen - stoop, peal, expire

12 aflopend - sloping aflosbaar - repayable, redeemable aflossen - amortize, deaden aflossing - substitution, replacement, redemption afluisteren - monitor, eavesdrop afmaken - terminate afmatten - fatigue, override, jade, overdrive afmeting - measurement afname - abatement, diminution afneembaar - detachable, washable, removable afnemen - wane, diminish, decline afnemer - buyer, customer, purchaser, client aforisme - aphorism afpellen - peel afpersen - wrest, wring, extort afpersing - extortion, exaction afpoeieren - rebuff afraffelen - bungle afranselen - flog, thresh, clatter, thrash, whack, beat afrastering - grid, grill afreageren - abreact afreizen - depart, leave afremmen - brake africhten - tame Afrika - Africa Afrikaans - Afrikaans, African Afrikaner - Afrikaner, Afrikander afrit - exit Afroaziatisch - Afro-Asian Afrodite - Aphrodite afrossen - thresh afrukken - pluck afschaduwing - adumbration afschaffen - abolish, abrogate, remove afschaffing - abolition, abrogation afschaven - abrade afschaving - abrasion afscheiden - divide, secrete afscheiding - separation, partition, secretion, breakaway afscheids- - goodbyeafscheren - shave afschrijven - amortize, deaden afschrijving - redemption afschrikken - scare, deter, discourage afschrikking - deterrence afschrikwekkend - forbidding, deterrent afschuwelijk - nasty, gruesome, abhorrent, alien, hideous, dreary afslaan - halt, reject, rebate afslachten - slaughter, butcher afslag - auction afslager - auctioneer afsluiten - terminate, obstruct, bar afsluiting - barrier, dam, fence afsmeken - implore afsnauwen - snub afspiegelen - mirror afspiegeling - reflection afspoelen - rinse, gargle afsponzen - sponge afspraak - rendezvous afstaan - cede, relinquish, yield

13 afstammeling - successor, child afstammen - originate, result, come afstamming - lineage afstand - offset, abdication, distance, abandonment afstand doen - resign, abdicate afstand doen van - renounce afstandelijk - detached afsteken - contrast afstelling - adjustment afstemmen - adapt, accommodate, fit, adjust afstijgen - dismount aftakking - branch, bough aftands - lapsed, dilapidated, rickety, decayed, decrepit aftappen - derive aftreden - retire, quit aftrekken - infuse, rebate, retreat, subtract aftrekking - subtraction afvaardigen - depute, delegate afvaardiging - delegation afval - rubble, rest, debris, rubbish afvallen - fall afvegen - wipe afvoerder - abductor afvoeren - eliminate afwasmiddel - detergent afweer - defense, defence afwegen - weigh afwennen - teach, unlearn afwerpen - produce afwezige - absentee afwezigheid - absence, shortage, shortcoming afwijkend - aberrant afwijking - aberration, aberrance, abnormality afwijzen - reject, refuse afwijzing - rejection, refusal afwikkelen - liquidate, unroll, finnish, expedite, conclude afwisselen - vary afwisselend - alternate, alternating, variable afwisseling - variety afwissen - wipe afzenden - ship afzender - sender afzetten - trim, amputate, garnish afzijdig - neutral, impartial afzonderen - divide, isolate, insulate, seclude afzonderlijk - particular, separate, special, apart afzweren - abjure afzwering - abjuration Agamemnon - Agamemnon agar-agar - agar-agar, agar agave - agave agenda - agenda agent - agent, policeman agentschap - agency ageren - act agglomeraat - agglomerate aggregaat - aggregate aggregatie - aggregate agitatie - commotion agitator - activist agiteren - abet, incite, agitate

14 agnosceren - recognize, acknowledge agonie - agony agorafobie - agoraphobia agraaf - hook agrariër - agrarian agrarisch - farm, agricultural agressie - aggression agressief - aggresive, aggressive agronoom - agriculturist ah - oh, ah, aha, ow ahorn - maple ai - sloth, ai aids - aids air - aspect air-conditioned - air-conditioned air-conditioning - air-conditioning airco - air-conditioning Ajax - Ajax ajuin - onion akademisch - academic akelei - columbine akelig - bleak Aken - Aix-la-Chapelle akker - field akkerbouw - agriculture akkoord - O.K., chord, arrangement, settlement, agreed akoestiek - acoustics akoestisch - acoustic akoniet - aconite, monkshood akte - document, certificate, diploma, paper aktentas - briefcase al - everyone, each, every, although, though, already alarm slaan - alarm alarmeren - alarm Alaska - Alaska Albaans - Albanian Albanees - Albanian Albanië - Albania Albion - England, Albion alcohol - alcohol, booze, liquor, spirits alcoholische drank - alcohol, booze, spirits, liquor alcoholist - boozer, alcoholic aldaar - yonder, there aldoor - ceaselessly, constantly, continually, continuously Aleppo - Aleppo Alexander - Alexander Alexandrië - Alexandria alfabet - alphabet alge - seaweed, alga algebra - algebra algeheel - total, overall algemeen - universal, common Algerië - Algeria Algerije - Algeria Algerijns - Algerian Algiers - Algiers algoritme - algorithm alhoewel - though, although alibi - alibi alle twee de - both allebei - both

15 alledaags - commonplace, trite, daily alleen - singly, alone, only, solely alleenhandel - monopoly alleenspraak - soliloquy, monologue alleenstaand - isolated, secluded allemaal - everything allemachtig - extremely alleman - each, every, everyone aller - everyone's allereerst - firstly allerwegen - everywhere alles - everything alles wel beschouwd - altogether alliage - alloy allicht - easily alligator - alligator almachtig - almighty alom - everywhere alom bekend - famous aloud - antique, ancient alp - alp Alpen - Alps alpensport - mountaineering alpenweide - alp alpinisme - mountaineering alras - soon alreeds - already als - as, when, like, if als volgt - thus als voorwaarde stellen - stipulate als waarheid aannemen - acknowledge, recognize alsjeblieft - please alstublieft - please altaar - altar altaardienaar - acolyte Altai - Altai alternatief - option, alternative altijd - always aluminium - aluminum, aluminium Alva - Alva alvast - already amandel - almond amandelogig - almond-eyed amaryllis - amaryllis amateur - amateur, dilettante, dabbler, fancier Amazone - Amazon ambacht - occupation, handicraft ambassade - embassy ambassadeur - ambassador ambiëren - aspire ambitie - fervor, zeal, ambition, fervour ambitieus - ambitious Ambon - Amboina Ambonees - Amboinese ambtelijk - official ambtgenoot - colleague ambulance - ambulance ambulancewagen - ambulance amechtig - breathless Amerika - America Amerikaans - American

16 ameublement - furniture Amiranten - Amirants Amman - Amman Ammon - Ammon, Amon, Amun ammunitie - munition, ammunition Amoedarja - Amudaryra, Oxus Amor - Eros, Cupid amortisatie - redemption ampel - detailed amper - barely, hardly, scarcely ampère - ampere, ampère ampul - bulb amputatie - amputation amputeren - amputate Amsterdam - Amsterdam amusant - entertaining, funny, amusing amusement - amusement, fun, entertainment amuseren - amuse analfabetisch - illiterate analoog - analogous analyse - analysis analyseren - analyse, analyze analytisch - analytic, analytical ananas - pineapple, pine-apple Anatolië - Anatolia Andalusië - Andalusia Andalusisch - Andalusian ander - else, another, other anders - differently anders maken - turn, alter, change andersom - vice-versa Andes - Andes Andesgebergte - Andes Andorra - Andorra Andorraans - Andorrian Andorrees - Andorrian Andromeda - Andromeda anecdote - anecdote anekdote - anecdote anemie - anaemia, anemia anemoon - anemone anesthesie - anesthesia, anaesthesia Angelsaksisch - Anglo-Saxon anglicisme - anglicism Angola - Angola Angolees - Angolian Angora - Ankara, Angora angst - fright, fear, anguish angstdroom - nightmare, incubus animositeit - enmity anjelier - carnation anjer - carnation Ankara - Ankara, Angora anker - anchor annoteren - comment annuïteit - instalment, repayment annuleren - annul, remit Annunciatie - Annunciation Anoebis - Anubis anoniem - anonymous, nameless ansjovis - anchovy

17 antediluviaans - antediluvian antenne - antenna anti-slavernijbeweging - abolitionism anticiperen - anticipate antiek - antique, ancient Antillen - Antilles Antilliaans - Antillian antilope - antelope Antiochië - Antioch antipathie - aversion, dislike antiseptisch middel - antiseptic antivries - anti-freeze antologie - anthology, chrestomathy antropoloog - anthropologist Antwerpen - Antwerp antwoorden - reply, answer antwoorden op - answer, reply anus - anus apache - ruffian, hood, apache apathie - apathy apathisch - apathetic Apennijnen - Apennines apenoot - peanut, ground-nut aperitief - snifter, dram, nip, peg, snorter apert - obvious, evident aplomb - self-assurance, aplomb Apollo - Apollo apostel - apostle apostrof - apostrophe apotheek - drugstore apotheker - chemist apparaat - set, apparatus, device appartement - apartment, flat appel - apple appelboom - apple-tree appelleren - appeal appelwijn - cider appendix - codicil, rider, appendix applaudisseren - clap appreciëren - appreciate april - April apropos - theme Apulië - Apulia aquarel - water-colour aquarium - aquarium Arabië - Arabia Arabier - Arab Arabisch - Arabian, Arabic arbeid - job arbeider - workman, laborer, operative, labourer arbeidsvermogen - energy arbiter - referee, arbiter, arbitrator, umpire arbitrair - arbitrary Arcadië - Arcadia archaïsch - archaic Archeozoïcum - Archeozoic, Archaeozoic archief - archive, archives, records, files archiefmedewerker - actuary Archimedes - Archimedes archipel - archipelago architect - architect

18 Arctica - Arctic Arctis - Arctic Ardennen - Ardennes are - are areaal - area arena - arena arend - eagle Areopagus - Areopagus Ares - Ares argeloos - naive, naïve, naïf, naif Argentijns - Argentinean, Argentine Argentinië - Argentina arglist - snare arglistig - insidious argumenteren - maintain Argus - Argus argwaan - suspicion argwanend - suspicious Ariadne - Ariadne Arisch - Aryan aristocraat - aristocrat Aristoteles - Aristotle Arizona - Arizona armband - bracelet Armeens - Armenian Armenië - Armenia armhuis - workhouse, almshouse armoe - misery armoede - poverty Armorica - Brittany, Bretagne, Armorica armstoel - arm-chair, armchair Arnhem - Arnhem aroma - flavour, aroma aromatisch - nutty, aromatic, fragrant arrangeren - arrange arrestatie - detention, arrest, apprehension arriveren - arrive arrogant - arrogant arrogantie - arrogance, presumption, overbearingness arrondissement - district Artemis - Phoebe, Artemis arterie - artery arteriosclerose - arteriosclerosis artiest - artist artikel - article, paragraph, commodity artillerie - artillery artisjok - artichoke artistiek - artistic arts - physician artsenij - pharmaceutical, medicine artsenijbereidkunde - pharmacy as - axis, ash, cinder, axle asbak - ash-tray asfalt - asphalt asgrauw - ashen asiel - asylum asla - ash-tray asperge - asparagus aspirant - candidate aspirine - aspirin assembler - assembler

19 Assepoester - Cinderella assignatie - summons assimileren - assimilate Assisi - Assisi assistent - assistent, assistant, helper, aid assisteren - assist, help associatie - association assurantie - insurance assureren - insure Assyrië - Assyria Assyrisch - Assyrian asterisk - asterisk astma - asthma astmatisch - asthmatic, wheezy astroloog - astrologer astronaut - astronaut, spaceman astronomie - astronomy astronoom - astronomer Asturië - Asturias asyl - asylum atelier - workplace Atheens - Athenian atheïsme - atheism Athene - Athena, Athene, Athens Atlantis - Atlantis Atlantisch - Atlantean Atlantische Oceaan - Atlantic atlas - atlas Atlas - Atlas atleet - athlete atletiek - athletics atletisch - athletic atmosfeer - atmosphere atomair - atomic atoom - atom atoom- - atomic Atrecht - Arras attent - attentive, attentively attentie - attention attest - testimony Attica - Attica Attisch - Attic attribuut - attribute au - ouch aubergine - aubergine auctie - auction audiovisueel - audio-visual auditorium - audience Augias - Augeas augustus - August Augustus - Augustus aurora - aurora, dawn Aurora - Aurora Australië - Australia Australisch - Australian Australische inboorling - aborigine auteur - author, writer authentiek - genuine, authentic auto - car, motor-car, automobile autobaan - motorway, turnpike autobiografie - autobiography

20 autobus - bus, autobus, omnibus automaat - automoton automatisch - automatic automobiel - automobile, motor-car autonoom - autonomous autoriseren - authorize autoritair - authorative autoriteit - authority, glamour, prestige, glamor autosnelweg - turnpike, motorway autoweg - expressway, freeway averechts - reversed aviateur - aviator aviatiek - aviation avond - evening avondeten - supper avondmaal - supper avontuur - adventure axioma - axiom Azerbaidzjaan - Azerbaijani Azerbaidzjan - Azerbaidzhan, Azerbaijan Azerbeidzjan - Azerbaijan, Azerbaidzhan Azeri - Azerbaijani Aziatisch - Asiatic, Asian Azië - Asia azijn - vinegar azijnzuur zout - acetate Azoïcum - Azoic Azoren - Azores Azteeks - Aztec b.h. - bra baai - bay baaierd - chaos Baäl - Baal baan - orbit, passage, corridor, road baanbreker - pioneer baanvlak - route baar - rod, cash baard - beard baarmoeder - uterus, womb baars - bass baas - boss, leader, chief baat - profit babbelen - chatter, chat Babel - Babylon, Babel baby - baby Babylonië - Babylonia Babylonisch - Babylonian Bacchus - Bacchus backspace - backspace bacterie - bacterium bad - bath baden - bathe badhuis - bathroom badkamer - bathroom badkuip - bath badpak - bathing-suit badplaats - bathroom, spa bagage - luggage, baggage bagagewagen - luggage-van bagatel - trifle Bagdad - Baghdad

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Woordenlijst beginners A. Woordenlijst beginners A. a few weinig een paar. a note een bericht briefje. A pig / cow / chicken is a farm animal

Woordenlijst beginners A. Woordenlijst beginners A. a few weinig een paar. a note een bericht briefje. A pig / cow / chicken is a farm animal Woordenlijst beginners A Woordenlijst beginners A Engels a beautiful girl a copy a day Nederlands een mooi meisje een kopie per dag a few weinig een paar a few days ago a few times a little a lot a lot

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES: VERTALING VAN NURSING INTERVENTIONS CLASSIFICATION (NIC) (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : VERPLEEGKUNDIGE INTERVENTIES:

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl)

Graphic Design. Keuzevak GD1. Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 1 Graphic Design Keuzevak GD1 Raul Martinez-Orozco (r.d.martinez.orozco@hro.nl / raul@thecombine.nl) Graphic Design 2 Expectations Attendance, creativity, motivation and a professional attitude

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

OPDRACHT: Verbouwing van Driehuizenpark 13, Lisse COMPLETION DEADLINE: 29 August CONSTRUCTION DATES: 18 July 29 August

OPDRACHT: Verbouwing van Driehuizenpark 13, Lisse COMPLETION DEADLINE: 29 August CONSTRUCTION DATES: 18 July 29 August OPDRACHT: Verbouwing van Driehuizenpark 13, Lisse COMPLETION DEADLINE: 29 August CONSTRUCTION DATES: 18 July 29 August http://www.funda.nl/koop/lisse/appartement-49124724-driehuizenpark-13/ Specificatie

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam.

Beste klant, Met vriendelijke groeten, Het traveldocs visumteam. Beste klant, Allereerst hartelijk dank om uw visumaanvraag te laten behandelen door de firma traveldocs. Wij zullen alles in het werk stellen om uw visumaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen. Naar

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Engels Nederlands Dear Mr. President, Geachte heer President Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Dear Sir, Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie

Zakelijke correspondentie - Aanhef Nederlands Engels Geachte heer President Dear Mr. President, Zeer formeel, geadresseerde heeft een speciale titel die in plaats van de naam wordt gebruikt Geachte heer Formeel, mannelijke geadresseerde,

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Wat te doen bij een ongeval

Wat te doen bij een ongeval Wat te doen bij... Wat te doen bij een ongeval IEDER: Onmiddellijk 2525 bellen (Intern alarmnummer) Meld kort en duidelijk: Uw naam en werkadres Uw telefoonnummer Wat is er gebeurd Waar is het gebeurd

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

LOAD SECURING PROCEDURE IN 15 FT/20 FT HOT CONTAINER

LOAD SECURING PROCEDURE IN 15 FT/20 FT HOT CONTAINER Page: 1 of 5 Page: 2 of 5 Load securing SNS Pool procedure Den Helder in the Procedure 15 ft/20 ft vastzetten hot containers lading according in de 15 ft/20 ft to the NOGEPA guidelines hot containers volgens

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Zakelijke correspondentie Brief

Zakelijke correspondentie Brief - Adressering Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikaanse adressering:

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Heden

A2 Workshops Grammatica Heden Bestuderen Present Simple Normaal Hoe maak je de Present Simple? Kijk eerst maar even naar het volgende rijtje. I You He She It We You see see sees sees sees see see They see Je ziet dat het heel eenvoudig

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Engelse mail schrijven

Engelse mail schrijven Engelse mail schrijven Hoe schrijf je een Engelse mail? In dit artikel gaan we dit uigebreid bespreken. In dit artikel ga je leren hoe je een zakelijke mail opstelt, hoe iemand aan te spreken, welke standaardzinnen

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 5 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB

EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB EM7680 Firmware Update by Micro SD card or USB 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by Micro SD card or USB Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL)

Nadere informatie

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam,

This is your camper rental voucher. Dear Sir/Madam, This is your camper rental voucher Dear Sir/Madam, Below you will find your camper rental voucher. You will need this document when you pick up your rental camper. We kindly ask you to check the information

Nadere informatie

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers.

After that, the digits are written after each other: first the row numbers, followed by the column numbers. Bifid cipher The bifid cipher is one of the classical cipher techniques that can also easily be executed by hand. The technique was invented around 1901 by amateur cryptographer Felix Delastelle. The cipher

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014

Rolf Driesen, 15de Overheidscongres, 21 Oktober 2014 If you have a client logo or other co-branding to include, this should go here. It should never be larger than the Deloitte logo. Waarom kiezen voor een shared services center? Succesfactoren en valkuilen

Nadere informatie

Woordenlijst voor beginners B Woordenlijst voor beginners B

Woordenlijst voor beginners B Woordenlijst voor beginners B Woordenlijst voor beginners B Woordenlijst voor beginners B baby-sister kleine zusje babysitting oppassen back terug back rug back rug back home weer thuis back in hier: in het jaar back in 2008 (terug)

Nadere informatie

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4

User Centred Development. UCD Werkcollege blok 1 week 4 User Centred Development UCD Werkcollege blok 1 week 4 Agenda Introductie Huisregels Blok beschrijving Observatie opdracht & huiswerk Introductie Aranea Felëus Industrieel Ontwerpen Strategic Product Design

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

BOBBEJANE, PUBS EN ANDERE ZUID AFRIKAANSE BELEVENISSEN (DUTCH EDITION) BY BROEDER JAC

BOBBEJANE, PUBS EN ANDERE ZUID AFRIKAANSE BELEVENISSEN (DUTCH EDITION) BY BROEDER JAC BELEVENISSEN (DUTCH EDITION) BY BROEDER JAC READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : BOBBEJANE, PUBS EN ANDERE ZUID AFRIKAANSE BELEVENISSEN (DUTCH EDITION) BY BROEDER JAC PDF Click button to download this ebook

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp / Wireframes:

Functioneel Ontwerp / Wireframes: Functioneel Ontwerp / Wireframes: Het functioneel ontwerp van de ilands applicatie voor op de iphone is gebaseerd op het iphone Human Interface Guidelines handboek geschreven door Apple Inc 2007. Rounded-Rectangle

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Raadsman bij het politieverhoor

Raadsman bij het politieverhoor De Nederlandse situatie J. Boksem Leuven, 23 april 2009 Lange voorgeschiedenis o.a: C. Fijnaut EHRM Schiedammer Parkmoord Verbeterprogramma Motie Dittrich: overwegende dat de kwaliteit van het politieverhoor

Nadere informatie

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States

HOTEL COPY - Hudson. 356 West 58th Street, New York, 10019, New York, Manhattan - Midtown, United States HOTEL COPY - PLEASE PRESENT THIS VOUCHER TO THE HOTEL UPON ARRIVAL CONFIRMATION NUMBER: 6660055 Mr SVEN RUYMBEEK Ms TESS JANSSENS Date: 13 JAN 2010 Booking done by : Postal Code:9120 Room Details Check-in

Nadere informatie

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition)

BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) BiSL - Een Framework voor business informatiemanagement - 2de herziene druk (Dutch Edition) Remko van der Pols & Ralph Donatz & Frank van Outvorst Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming.

Uiteraard zouden we ook aangeven dat het copyright op de afbeelding bij u ligt, en dat de afbeelding gebruikt is met uw toestemming. Van: Jo Vermeulen Datum: 5 februari 2014 16:15 Onderwerp: Gebruik afbeelding reclamecampagne 'bushokje met weegschaal' Aan: receptie@nis5.nl Geachte Ik ben Jo Vermeulen, doctoraatsstudent

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle

9301 Oldenelerbroek, Zwolle Oldenelerbroek, Zwolle 9301, 9301, 9301, 9301, OLDENELERBROEK OLDENELERBROEK locatie: programma: 28 Grondgebonden woningen b.v.o.: m2 architect: Liesbeth van der Pol Het landschap langs de IJssel wordt gekarakteriseerd door

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler

I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler MATEN & INFORMATIE I.S.T.C. Intelligent Saving Temperature Controler Deze unieke modulerende zender, als enige ter wereld, verlaagt het energieverbruik aanzienlijk. Het werkt in combinatie met de energy

Nadere informatie

THROMBOGENICS. (de Vennootschap ) VOLMACHT

THROMBOGENICS. (de Vennootschap ) VOLMACHT THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) VOLMACHT De aandeelhouder die zich wenst

Nadere informatie

Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden

Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden Japanse duizendknoop Help mee deze plant te bestrijden Stad met een hart Deze folder gaat over de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Deze plant groeit erg snel. De wortels zijn heel sterk en kunnen

Nadere informatie

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH

0503 FIRST LANGUAGE DUTCH UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education MARK SCHEME for the May/June 2012 question paper for the guidance of teachers 0503 FIRST LANGUAGE

Nadere informatie

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Senior Florist. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/42634

Senior Florist. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/42634 Auteur Eeken Laatst gewijzigd 01 maart 2013 Licentie CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/42634 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/

http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/ INVITATION FIS Snowboard PARALLEL SLALOM 7. 8.11.2013 / LANDGRAAF / Netherlands ALL information can be found on http://www.snowpepper.com/fis-psl-landgraaf-november- 2013/ Organisation Host club Snowpepper

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed

Prove Everything or Die. Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Prove Everything or Die Presentatie meetbaarheid Woensdag 9 mei 2012 Robin den Hoed Een stelling Met een PR- budget van 20.000 hebben we een mediawaarde gerealiseerd van 60.000 en 500 nieuwe fans op Facebook

Nadere informatie

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION

AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION AIR-SUSPENSION Dunlop Systems and Components Het Wegdam 22 A.J.V. 7496 Luchtveersystemen CA Hengevelde B.V. Het Wegdam The 22 Netherlands 7496 CA Hengevelde Tel.: +31-(0)547-333065 Nederland

Nadere informatie

Inclusive Education: competences for teacher training

Inclusive Education: competences for teacher training 08052014 Inclusive Education: competences for teacher training Evelien Dankert MSc Teacher Training Institute Leiden University of Applied Sciences The Netherlands Our goal in teacher training in relation

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

invitation You are new in Belgium? You can have your lungs tested for free

invitation You are new in Belgium? You can have your lungs tested for free invitation You are new in Belgium? You can have your lungs tested for free invitation What is tuberculosis? Tuberculosis is an infectious disease that attacks especially the lungs. It is a worldwide problem.

Nadere informatie

ZWEEDS LEREN - PARALLELLE TEKST EENVOUDIG LEZEN EENVOUDIG LUISTEREN: DE MEEST FANTASTISCHE ZWEEDSE AUDIOCURSUS 1 (DUTCH EDITION) FROM

ZWEEDS LEREN - PARALLELLE TEKST EENVOUDIG LEZEN EENVOUDIG LUISTEREN: DE MEEST FANTASTISCHE ZWEEDSE AUDIOCURSUS 1 (DUTCH EDITION) FROM ZWEEDS LEREN - PARALLELLE TEKST EENVOUDIG LEZEN EENVOUDIG LUISTEREN: DE MEEST FANTASTISCHE ZWEEDSE AUDIOCURSUS 1 (DUTCH EDITION) FROM DOWNLOAD EBOOK : ZWEEDS LEREN - PARALLELLE TEKST EENVOUDIG LEZEN EENVOUDIG

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016

Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs. Dutch pilots January 2016 Handleiding rekentool loodsgeld Instructions tariff calculator pilotage tariffs Dutch pilots January 2016 INLEIDING Deze brochure bevat een beknopte handleiding voor de rekentool waarmee u de loodsgeldtarieven

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

ZWEEDS LEREN - PARALLELLE TEKST EENVOUDIG LEZEN EENVOUDIG LUISTEREN: DE MEEST FANTASTISCHE ZWEEDSE AUDIOCURSUS 1 (DUTCH EDITION) FROM

ZWEEDS LEREN - PARALLELLE TEKST EENVOUDIG LEZEN EENVOUDIG LUISTEREN: DE MEEST FANTASTISCHE ZWEEDSE AUDIOCURSUS 1 (DUTCH EDITION) FROM Read Online and Download Ebook ZWEEDS LEREN - PARALLELLE TEKST EENVOUDIG LEZEN EENVOUDIG LUISTEREN: DE MEEST FANTASTISCHE ZWEEDSE AUDIOCURSUS 1 (DUTCH EDITION) FROM DOWNLOAD EBOOK : ZWEEDS LEREN - PARALLELLE

Nadere informatie

Islamofobie en discriminatie (Dutch Edition)

Islamofobie en discriminatie (Dutch Edition) Islamofobie en discriminatie (Dutch Edition) Ineke van der Valk Click here if your download doesn"t start automatically Islamofobie en discriminatie (Dutch Edition) Ineke van der Valk Islamofobie en discriminatie

Nadere informatie

ROTARY MODIFICATION

ROTARY MODIFICATION ROTARY MODIFICATION www.rvdijk.nl 20.02.2008 GUIDE HANDLEIDING - GUIDE Deze handleiding toont u stap voor stap de ombouw van een stappenschakelaar to een schakelaar met druktoets of een encoder en druktoets

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

Nadruk leggen op, beklemtonen. Vaststellen Ik stel vast dat je Zaal, zeer grote ruimte, bijv. MECC

Nadruk leggen op, beklemtonen. Vaststellen Ik stel vast dat je Zaal, zeer grote ruimte, bijv. MECC WOORDENLIJST TEN BEHOEVE VAN SURVEILLANTEN ENGLISH Aids / Additional materials To allow To apply to Arrangement Attention; To draw attention to Board of Examiners Booking, Registration Calculator To call

Nadere informatie

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014

7 Habits of Innovation Leaders. Yellow Cats 16 oktober 2014 7 Habits of Innovation Leaders Yellow Cats 16 oktober 2014 Het tijdperk van de CM(T)O CMG Partners 2014 The CMO redefined Egon Zehnder 2014 Lack of Vision or Urgency? Lack of Vision or Urgency?? 7 Habits

Nadere informatie

ADVERTISING INCUBATE 2011

ADVERTISING INCUBATE 2011 ADVERTISING INCUBATE 2011 INCUBATE FESTIVAL GUIDE (DURING THE FESTIVAL AN EDITION OF 7,500 AND ONLINE) English page 2 Nederlands pagina 4 INCUBATE BLOG BANNERS (HTTP://INLOG.ORG, 24/7, 1,000 VISITORS A

Nadere informatie

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT

PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT PARTNERSHIP TITECA EXACT DIGITAL FUTURE & DIGITAL ACCOUNTANT HOE WERD MON3AAN DE DIGITALE ACCOUNTANT DIE ZIJN KLANTEN VERWACHTEN? GÜNTHER VAN GYSEGEM Accountant & Belastingconsulent DIGITALE ADMINISTRATIE

Nadere informatie