BibLLLiotheek - Masterplan voor de stationsomgeving te Kortrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BibLLLiotheek - Masterplan voor de stationsomgeving te Kortrijk"

Transcriptie

1 Bibiotheek - Masterplan voor de stationsomgeving te Kortrijk januari 09 Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec

2

3 Het project dat wij aan u voorstellen vertrekt van de volgende vraag: Met welke vernieuwende en duurzame architectuur kunnen we de synergie tussen de verschillende programma-onderdelen en tussen de stad en het programma uitdrukken? De bibiotheek is een schatkamer van cultuur en tegelijk is ze cultuur op zich. Deze schatkamer moet de toekomst van de stad uitdrukken: Kortrijk, toon me je bibliotheek en ik zeg wie je bent. De bibiotheek is perfect geïntegreerd in de site, op een quasi evidente manier, zonder groot vertoon of extravagantie. De bibiotheek biedt publieke ruimtes aan die landschappelijk, open en gedeeld zijn. De bibiotheek is een mooie en voortreffelijke aanwezige bij het binnenkomen van de stad. De bibiotheek gaat subtiel relaties aan met de stad, het conservatoriumgebouw, het station en haar omgeving. De bibiotheek laat met een minimale voetafdruk plaats aan de stad. De bibiotheek laat de buurt oplichten en speelt zelf met transparanties en licht. De bibiotheek is flexibel, klaar om zich in de tijd aan te passen aan toekomstige evoluties. De bibiotheek kristalliseert synergieën tussen de stad, de bibliotheek en het kenniscentrum LevensLangLeren. De bibiotheek laat ruimte voor toekomstige bewegingen. De bibiotheek is groot én georganiseerd op een heel rationele manier. De bibiotheek is ruimtelijk en laat zich toeëigenen door haar gebruikers, zonder hen te overweldigen. De bibiotheek bestaat uit 6 opeengestapelde leefwerelden. De bibiotheek is economisch en energetisch. De bibiotheek wil met zo min mogelijk zo veel mogelijk bieden. De bibiotheek is compact en haar structuur is geraffineerd. De bibiotheek doet geen beroep op dure technieken. De bibiotheek is een baken voor de stad. De bibiotheek zorgt voor een ware gedaanteverandering van de stationsomgeving. Tot slot, De bibiotheek is in staat om dat deeltje te vormen dat doet dromen, wat noodzakelijk is om haar te laten toeëigenen. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec

4 Béal & Blanckaert Architectes associés 10, rue Nicolas Leblanc Lille tel + 33 (0) fax + 33 (0) mail urbain architectencollectief bisschopstraat ledeberg tel + 32 (0) fax + 32 (0) mail ARA - Aterlier Ruimtelijk Advies bvba Boerenlegerstraat Edegem tel (0) fax (0) mail B+G Ingénierie Bollinger + Grohmann Sarl 6 rue Desargues Paris tel + 33 (0) fax +33 (0) mail Bureau Bouwtechniek nv Kammenstraat Antwerpen tel + 32 (0) fax + 32 (0) mail Gebotec bvba advies- en studiebureau in gebouwentechniek Baron de Celleslaan Edegem tel (0) fax (0) mail

5 Masterplan Architectuur Stabiliteit Inhoud Duurzaamheid - Energieprestatie Stadsontwerp Maxwan Bestaande ruimtelijke structuur Opzet masterplan Kortrijk-Weide De Tack-site Potenties tot verdere ontwikkeling Positie op de ring Parking Eenvoudige geometrische figuur Parking Noord - Parking Zuid Bibiotheek Kenniscentrum LevensLangLeren Opzet architectuur Stapeling De stadshal Een publiek gebouw - Een nieuwe autoriteit Plan Een open dispositief Meervoudig gebruik Transformaties Inleiding Normen Materiaal Variabele belasting Verticale stabiliteit Samenstelling van de vloerplaat Fundering Parking Algemeen concept verwarming (en koeling) Warmteproductie Afgifte van verwarming in de ruimtes Ventilatie Electriciteit Sanitair Brandcompartimentering Budget en ereloonvoorstel In- en Uitritten Functionaliteit Bijkomend programma Gevels Ontwikkeling op de Tack-site Leesbaarheid binnen - buiten Sokkel en passerel Tack Lichtbaken Stadstuin Inkom - Voorplein Fiets- en voetgangersbrug Kortrijk-Weide Het stationsplein - een tapijt Het busstation Verkeersafwikkeling Het Casinoplein Synergie op de site Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec

6

7 Masterplan Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 7

8 8 - Masterplan

9 Een goed stadsontwerp start met het formuleren van de juiste vragen. Men heeft ons gevraagd de toekomst van de stationsomgeving te onderzoeken in relatie tot de ontwikkeling van een bibiotheek. Wij stelden onszelf onmiddellijk volgende vragen: - Hoe is het conservatoriumplein gelieerd aan de stad? Wat is de structuur van de stad Kortrijk? - Wat is de mogelijke impact van de nieuwe bibiotheek op de structuur van de stad? - Wat is de betekenis van de binnenstadsring R36? Welke ruimtelijke betekenis heeft de R36? - Welke zijn de publieke ruimtes van de stad Kortrijk en hoe zijn deze georganiseerd? Meer in directe relatie tot de site van het Conservatoriumplein hebben we ons volgende zaken bevraagd: - Hoe kan een te grote fragmentatie van het toekomstige maaiveld van het Conservatoriumplein vermeden worden? - Hoe kan de Tack-site ten zuiden van het plein betrokken worden binnen een grotere stedelijke figuur? - Hoe kan het Conservatoriumplein gerelateerd worden aan de ontwikkelingen op Kortrijk-Weide en vice-versa? - Welke is de impact van een parking, rekening houdende met een minimum capaciteit van 700 plaatsen (en een mogelijke maximum capaciteit van plaatsen)? - Past het Conservatoriumplein binnen een verhaal van de binnenstad of binnen een ontwikkeling langs de binnenstadsring? - Welke zijn de verkeersstromen (auto, bus, fiets, voetgangers) richting het Conservatoriumplein? Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 9

10 noord-zuid as en invloedsferen oostelijke stedelijke figuur westelijke stedelijke figuur doortrekken westelijke figuur over ring en sporen heen 10 - Masterplan

11 Stadsontwerp Maxwan Ons onderzoek is gestart met een grondige lezing van het stadsontwerp dat in 03 opgemaakt werd door Maxwan. Een aantal ontwikkelingsstrategieën werden daarin afgetoest en een aantal interessante principes werden naar voren geschoven. Op dat moment was er natuurlijk nog geen sprake van een bibliotheek. In het onderzoek werd het gegeven van een parking onderzocht. Daarbij werden 3 mogelijkheden bestudeerd: 1. een bovengronds parkeergebouw 2. een ondergrondse parking 3. een parking halfondergronds met toegankelijk dak De eerste optie is de meest economische maar is gezien de hoeveelheid wagens en bijgevolg het noodzakelijk volume gebouw nefast voor de stationsomgeving. De tweede optie was de meest geprefereerde maar volgens Maxwan economisch de zwaarste. De derde oplossing werd naar voren geschoven als een vrij haalbare oplossing die voldoende mogelijkheden liet voor de verdere ontwikkeling van de site. Het stadsontwerp toonde aan dat er op het conservatoriumplein plaats was voor een belangrijke ontwikkeling. In het voorgestelde model was er plaats voor zo n m 2 kantoren, 2 woontorens met samen een oppervlakte van m 2 en een popzaal van ongeveer m 2. Alles samen ongeveer m 2 programma. Bestaande ruimtelijke structuur In een studie hebben we de ruimtelijke realiteit van de site in relatie tot de stad, de binnenstad en de binnenstadsring ring R36 geanalyseerd. We concluderen dat er potentie is om in het westelijk stadsdeel een nieuwe belangrijke stedelijke figuur te creëren. Het betreft een figuur die volgende plekken verbindt: Kortrijk-Weide, de Magdalenawijk en de stationsomgeving, met aan de voorzijde het Conservatoriumplein en aan de achterzijde de Tack-site. Het is een figuur die reeds gedeeltelijk aanwezig is en waarvan het verhaal zich afspeelt langs de binnenstadsring maar die tegelijk verbindingen heeft met de binnenstad. Het bindend element van de figuur is een (groene) publieke ruimte die hierbinnen een samenhangend geheel vormt. Op bepaalde plaatsen is deze ruimte heel nauw, op andere plaatsen wordt ze breed. Ze laat de voetganger en fietser toe langs trage verbindingen door te steken van de ene naar de andere plek binnen de figuur. Een zelfde figuur menen we vandaag al te kunnen herkennen in het oostelijk deel van de stad. Het is een aanéénschakeling van groene ruimtes vanaf het Groeningepark, over het Plein, richting Dam, en finaal ook de publieke ruimte rond de Groeningebrug. Ook deze figuur creëert ruimtelijkheid langs de binnenstadsring. Het betreft een continuüm van ruimtes die hoewel ze ook verbonden zijn met de binnenstad, net buiten de directe invloedssfeer van de Noord-Zuid-as vallen. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 11

12 mogelijke tramlijnverbinding met hoog-kortrijk noord-zuid as op macroschaal noord-zuid as op mesoschaal 12 - Masterplan

13 Opzet masterplan Met de aanmaak van een nieuwe stedelijke figuur bieden wij kansen aan de toekomstige ontwikkeling van het westelijk stadsdeel. De figuur biedt een antwoord op de reeds aanwezige gelijkaardige figuur in het westen van de stad. Ons voorstel zorgt voor een nieuw stedelijk evenwicht tov de ruggegraat van de stad: de Noord-Zuid-as waarvan het belang voor de verdere ontwikkeling van de stad door het bureau van Bernardo Secchi en Paola Vigano werd blootgelegd. We beschouwen het Conservatoriumplein als zeer strategisch binnen de ontwikkeling van Kortrijk-Weide (ten westen) en de Tack-site (ten zuiden). Een doordachte ontwikkeling van het Conservatoriumplein kan de vestiging van de nieuwe stedelijke figuur voeden, een minder doordachte aanpak kan de stedelijke figuur in wording net gaan blokkeren. We stellen een project voor dat inspeelt op het creëren van een nieuwe stedelijke figuur van een bepaalde schaal zoals hierboven beschreven. Op het Conservatoriumplein maken we of houden we de ruimte vrij. We grijpen in op de randen en zetten in op een maximale relatie met de Tack-site en Kortrijk-Weide. We houden de ruimte open naar deze gebieden (we laten ze niet dichtslibben). De nieuwe publieke ruimte spant zich op tussen de Tack-site en de gevelpartij van de gebouwenrij op het Conservatoriumplein. Dit laatste is mogelijk doordat de sporen nagenoeg op hetzelfde niveau liggen van het plein. doorzichten naar overzijde spoor conceptschets Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 13

14 14 - Masterplan

15 Het bouwprogramma ( m 2 ) van de bibiotheek komt qua oppervlakte overeen met het totale programma dat door Maxwan op de site werd geprojecteerd. Gezien de diverse programma-onderdelen koos Maxwan voor verschillende bouwvolumes. De concentratie van het bibiotheekprogramma in een compact bouwvolume laat ons toe de ruimte maximaal vrij te houden. De nieuwe bibiotheek biedt als programma en als bouwvolume potenties aan de ruimtelijkheid van de binnenstadsring. Hier spelen we op in. We kiezen voor een welgekozen inplanting, op de plaats van het huidige seinhuis. Het nieuwe bouwvolume fungeert als een scharnier of pivoterend element binnen de nieuwe stedelijke figuur. Kortrijk-Weide Het stadsproject Kortrijk-Weide, uitgewerkt door het bureau Stéphane Beel architecten, vormt een deel van de nieuwe stedelijke figuur. Kortrijk-Weide kan zo een verlengstuk krijgen en zich verder ontwikkelen in de richting van het station. In het plan voor Kortrijk-Weide herkent men 2 grotere ruimtes. De stadstuin, ons idee van de nieuwe publieke ruimte tussen de bibiotheek en het Conservatoriumgebouw, vormt hierin een derde. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 15

16 simulatie verloop van ontwikkelingen in fasen bestaande toestand fase 2 - parkeersokkel Tack-site ontwikkeling potentiële percelen in stationsomgeving 16 - Masterplan fase 1 - ontwikkeling kortrijk-weide Bibiotheek en extra programma naast station fase 3 - verdere ontwikkeling Tack-site ontwikkeling woningen op voormalige kringloopsite

17 Tack-site Het gebied ten zuiden van het conservatoriumplein - aan de overzijde van het station - en meerbepaald de Tacksite zelf maken ook deel uit van de figuur. De site wordt niet afgesneden maar verbonden. Op die manier blijft de Tack-site geen achterkant maar eerder een voorkant. De geplande ontwikkelingen op de Tacksite (kantoren, studentenhuisvesting, parking,...) kunnen geïntegreerd worden binnen een groter en passend stedelijk geheel. De nieuwe stedelijke figuur zal in het westelijke deel van de stad stedelijkheid genereren, de ontwikkelingen op de Tack-site kunnen daartoe bijdragen. Potenties tot verdere ontwikkeling De bibiotheek zal een metamorfose van de stationsomgeving op gang brengen. Binnen de nieuwe stedelijke figuur zal het de katalysator zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Het voorgestelde project opent tal van perspectieven. Het laat op langere termijn operaties toe aan de zuidzijde van de sporen, aan de overzijde van de ring (gebied tussen Kortrijk- Weide en het huidige Conservatoriumplein), en op de site zelf. Het project zorgt voor een valorisering van beschikbare percelen of interesse tot reconversie van bestaande volumes. Zo kunnen we ons inbeelden dat er op termijn interesse bestaat om voor de Kringloopwinkel een nieuwe locatie te zoeken en het terrein en de aanpalende percelen te ontwikkelen tot een hoogwaardig woonproject. Positie op de ring Ons voorstel heeft geen uniforme gerichtheid. Het project is open. Het richt zich zowel naar binnen, als naar buiten. Het is zowel geïnteresseerd in de historische binnenstad als in de gordel buiten de ringweg. De site opent zich naar de ring en vormt bij een rondrit op de ring deel van een spel van open en gesloten. zicht vanaf kluif Deze realiteit sluit ook aan bij de situatie anno 1850 toen de site net buiten de vesten van de Stad Kortrijk lag. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 17

18 18 - Masterplan

19 Parking De resultaten van het grondonderzoek tonen aan dat de draagkrachtige grond op aanzienlijke diepte zit. Het niveau van de grondwatertafel blijkt vrij gunstig te zijn. Voor om het even welk gebouwvolume met meer dan 1 bouwlaag zal een klassieke fundering echter niet volstaan. Elk nieuw gebouw heeft bijgevolg baat aan een kelder. Deze extra informatie opent opnieuw perspectieven voor een ondergrondse parking, aangezien de bedenkingen omtrent de haalbaarheid genuanceerd kunnen worden. Wij stellen een efficiënte parking voor van 2 ondergrondse bouwlagen (beperkt aantal m2/wagen). Bovenop een belangrijk deel van de parking voorzien we gebouwd volume. De investering in de parking betekent een besparing voor de fundering van het gebouwd volume. Het gebouwd volume zorgt daarbij voor voldoende gewicht (opwaartse druk grondwater) waardoor de kosten voor bijkomende verankering van de parking bespaard worden. Eenvoudige geometrische figuur We kiezen voor de parking voor een eenvoudige geometrische figuur parallel met het spoorlichaam. De parking verspringt met halve verdiepingen ( splitlevels ) zodat er intern doorzichten ontstaan van het ene niveau naar het andere. Hierdoor kan er ook een voldoende grondpakket voorzien worden bovenop een deel van de parking. Dit laat toe om op deze plaats bomen aan te planten. Zenitaal licht, dat binnendringt langs de circulatiekokers zorgt voor een aangenaam parkeergebeuren. Bovendien kan er natuurlijke ventilatie ontstaan door een opening aan de zijde van het spoorlichaam. Als referentie voor deze parking verwijzen wij naar de parking Veemarkt in Kortrijk. De optimale indeling zorgt voor een zeer efficiënte parking: ongeveer 24m 2 /wagen. Voor 700 plaatsen zou dit een oppervlakte betekenen van slechts m 2 daar waar de raming in de projectdefinitie rekening houdt met een iets minder efficiënte parking (30,7m 2 /wagen), wat neerkomt op m 2 voor 700 plaatsen. Dit dispositief laat toe - in geval het MOBER zou uitwijzen dat er nood is aan meer parkeerplaatsen - meer dan de 700 plaatsen te realiseren. In het voorstel dat wij u presenteren zijn er een 800-tal plaatsen voorzien. Parking Noord - Parking Zuid In een ideaal scenario wordt er ook aan de zuidzijde van het spoorlichaam, op de Tack-site een parking gerealiseerd. Deze parking kan de reizigers uit het zuiden bedienen (komende van Zwevegem, Bellegem, Aalbeke, Marke), de parking op het conservatoriumplein de reizigers uit het noorden (Bissegem, Heule, Kuurne, Harelbeke, Stasegem). De capaciteit van beide parkings kan voldoen aan het maximum scenario dat door de NMBS naar voren werd geschoven, nl parkeerplaatsen. In- en Uitritten De in- en uitritten van de parking die wij u voorstellen vertrekken van bovenstaande hypothese (Parking Noord en Zuid). Er is een in-en uitrit op de ring, tussen de kluifrotonde en het knooppunt Panorama. De inrit is zodanig geconcipieerd dat deze een minimum aan conflicten veroorzaakt met voetgangers-en fietsverkeer, en het doorgaand bus- en auto-verkeer. Auto s afkomstig uit het noorden hoeven enkel de kluifrotonde te nemen, ze veroorzaken geen congestie op het knooppunt Panorama. Ook voor de uitrit is geopteerd voor de oplossing van de minste conflicten. Auto s kunnen met voldoende overzicht invoegen in het aanwezige doorgaand verkeer. Er is geopteerd voor een extra uitrit ter hoogte van de nieuwe concertzaal De Kreun. Gebruikers die naar de gemeentes ten oosten van de stad reizen kunnen op die manier langs het stationsplein en via de Doornikstraat de stad verlaten. Langs deze uitrit is het niet mogelijk om het Casinoplein te kruisen. Doel is het Casinoplein door te trekken tot tegen het Conservatoriumplein. (cfr. infra) Kruisend autoverkeer zou conflicteren met het traag verkeer. Enkel busverkeer is toegestaan om het plein te kruisen. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 19

20 parking verdieping -2 parking verdieping -1 parking verdieping -3 - Masterplan

21 PARKING Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 21

22 ontwikkeling TACK-site (kantoren, studentenhuisvesting) inrit R36 passerel sokkel = parkeergebouw fietshelling met fietsstaanplaatsen P in&uit -1,5-2,5 uitrit KLUIF extra programma (fitness, horeca, kantoren,...) P in&uit spooronderdoorgang uitrit CONSERVATORIUM spooronderdoorgang supermarkt fietsstelplaats station 22 - Masterplan

23 Zicht vanaf perron Bijkomend programma In de Tolstraat zien we de mogelijkheid voor een projectontwikkeling van een bouwvolume van ongeveer 5.000m 2. Een gebouw over 4 bouwlagen dat draagt op de parking komt in de lijn van het bestaande stationsgebouw. De gelijkvloerse verdieping wordt gefragmenteerd in een aantal volumes om doorzichten naar de sporen te behouden. In dit gebouw kunnen naast kantoren op de verdiepingen een aantal specifieke functies zoals een supermarkt en een fitness gehuisvest worden. Deze functies kunnen profiteren van de aanwezigheid van het openbaar vervoer en kunnen de gebruikers van dit type vervoer bijkomend comfort bieden. De structuur van de parking kan gemakkelijk doorgezet worden in het bouwvolume. De structuur van de parking laat gemakkelijk een bouwvolume toe met een breedte van 12m, een ideale breedte voor het voorgestelde programma. Ook ter hoogte van de Zandstraat kan een nieuwe ontwikkeling voorzien worden: een gebouwd volume van 2 bouwlagen van ongeveer m 2. Een recreatieve functie zou aansluiten op de stadstuin tussen het conservatoriumgebouw en de bibiotheek. Ontwikkeling op Tack-site Wij denken dat een landmark voorbehouden moet blijven voor een publiek gebouw. Daarom menen we dat het privilege hier toekomt aan het gebouw van de bibiotheek eerder dan nog een tweede hoog of hoger element toe te laten op de Tack-site. Op de Tack-site zien we evenwel een belangrijke ontwikkeling van kantoren en studentenhuisvesting ontstaan, maar dan eerder horizontaal. We stellen ons een bovengronds parkeergebouw voor (cfr. super) dat de sokkel vormt van een te ontwikkelen gebouw. Aan de straatzijde kan er gezocht worden naar een nobele gevel met ondermeer de toegangen tot de bovenliggende verdiepingen. De volumes bovenop de sokkel kunnen zich zowel naar de straat als naar het conservatoriumgebouw richten. Sokkel en passerel Tack De sokkel kan ingericht worden als een buitenruimte en kan haar aansluiting vinden met de stadstuin via een slanke en elegante passerel. De passerel vormt een bovengrondse doorsteek van de noord- naar de zuidzijde van het spoorlichaam dat neerdaalt vanaf de parkeersokkel in de stadstuin. venster op de wereld Het bijkomend programma bedraagt bijgevolg een 6.000m 2, een extra oppervlakte tov het stadsontwerp Maxwan. Deze projectontwikkeling kan een kandidaat uitvoerder-financierder van de bibiotheek helpen overtuigen. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 23

24 24 - Masterplan referentiebeelden stadstuin

25 Stadstuin Bewust kiezen we voor een afzonderlijk statuut van de publieke ruimte tussen de bibiotheek en het conservatoriumgebouw. Het conservatoriumplein wordt een stadstuin. Met deze tuin blijft er tussen beide gebouwen een visuele relatie en ontstaat een zekere landschappelijke intimiteit. De ruimte sluit dan wel via het Casinoplein aan op de klassieke en bestaande publieke ruimte, ze is duidelijk anders en vormt er geen eenduidig geheel mee. De binnenstad beschikt reeds over heel wat publieke ruimte. Een aantal van de pleinen mist vandaag wat levensvatbaarheid. Nog een extra versteende ruimte is voor ons geen optie. Wij kiezen voor een groene ruimte die in eerste instantie zuurstof moet geven aan de buurt. De stadstuin moet een steun zijn voor de ontwikkeling van een aantal woonprojecten in dit stadsdeel, ondermeer de geplande projecten op Kortrijk Weide en eventueel in de toekomst een aantal nieuwe wooneenheden aan de overzijde van de ring (bouwblok kringloopwinkel). Het creëren van woningen in de centrumstad is in elk geval van cruciaal belang voor het welslagen van meerdere stadsprojecten in Kortrijk, waaronder niet in het minst dit project. Op dezelfde manier biedt de tuin de treinreiziger een venster op de stad. Deze opening naar het zuiden laat toe de Tackterreinen te valoriseren. Ze zullen visueel de relatie kunnen aangaan met de publieke ruimte tussen het conservatoriumgebouw en de bibiotheek. Hiermee spelen we in op de voozet die gegeven werd door Euro-Immo-Star met het onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving. Ook Euro-Immo- Star heeft getracht om het spoorlichaam te openen naar de stad. Fiets- en voetgangersbrug Kortrijk-Weide We voorzien een fiets- en voetgangersbrug die het conservatoriumplein aan de westzijde verbindt met het stadsdeel aan de buitenzijde van de binnenstadsring. De verbinding kan haar verlengstuk krijgen langs de spoorbedding en zo een aangename voetgangers- en fietsverbinding vormen met Kortrijk-Weide en de bestaande trage verbindingen langs de Leieboorden. Via de bestaande tunnelonderdoorgang is deze verbinding ook verbonden met de reeds aanwezige fietsroute aan de zuidzijde van de spoorbedding. De tuin wordt naast het aanwezige reliëf, de transversale verbindingen, de toegang tot de bibiotheek en haar voorplein, en het personenverkeer in- en uit de parking gekarakteriseerd door een venster op de wereld : een zicht op het treinverkeer. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 25

26 26 - Masterplan masterplan

27 masterplan stadstuin Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 27

28 stationsplein 28 - Masterplan

29 Het stationsplein - een tapijt Door een beperkt ingrijpen op de bestaande verkeersafwikkeling kan de publieke ruimte voor het huidige stationsgebouw teruggeven worden aan de voetganger: de pendelaar. Bij aankomst in Kortrijk met de bus of de trein is er een publieke ruimte die comfort biedt aan de bewegingen van de reizigers. Niet de auto maar de voetganger regeert op het nieuwe stationsplein. Waar men vandaag voor het stationsgebouw een trottoir voorzien heeft, stellen wij een voorplein voor. Dit voorplein is als het ware een tapijt dat voor het station is opengerold. Het nieuwe plein geeft adem bij de aankomst in de stad. Het plein zorgt terug voor een royale aansluiting van de Koning Albertstraat, de Stationstraat en de Burgemeester Reynaertstraat. De symmetrie van de setting van deze straten wordt versterkt. De gewenste kiss&ride stroken en een inrichting voor taxistandplaatsen vormen deel van het stationsplein. Waar vandaag de Burgemeester Reynaertstraat voor aankomende bezoekers een evidente verbinding vormt naar de binnenstad, wordt met de nieuwe inrichting eerder de Stationsstraat, de primaire looplijn. Daarmee kan de as Jan-Palfijnstraat - Graanmarkt - Grote Markt versterkt worden en kan de stad op een meer grootstedelijke manier worden benaderd. Het busstation we voorzien voor het busstation een nieuwe compacte inrichting. De busperrons worden deel van het stationsplein. Ze bevinden zich links en rechts van het stationsgebouw. Door de aanwezigheid van de spooronderdoorgang in de Tolstraat ligt het stationsgebouw wat perifeer ten opzichte van de flux van personenverkeer. Door de nieuwe inrichting van het stationsplein krijgen het stationsgebouw en -plein terug grandeur. Het stationsbuffet kan een aangenaam terras krijgen, desgewenst uit de schaduw die het gebouw afwerpt. En er ontstaan potenties voor de andere ruimtes van het stationsgebouw. In het stationsgebouw en het nieuwe bouwvolume in de Tolstraat kunnen nieuwe functies komen die inspelen op het verkeer van mensen: horeca (café, bistro, brasserie), supermarkt, fietsherstelplaats, fitness,... De voetpaden krijgen allen voldoende breedte, de meeste zelf een meerbreedte tov huidige situatie, zodat het voetgangersverkeer richting de bibiotheek en richting het stadscentrum op een evidente en comfortabele manier haar weg vindt. Het comfort voor de reiziger en de inwoner van de stad wordt gemaximaliseerd. Conflictsituaties met auto- en busverkeer worden geminimaliseerd. De handelszaken (hotel, kappersalon, café) krijgen meer ruimte en kunnen heropleven. Een aantal minderwaardige handelszaken die zich de laatste jaren op het stationsplein zijn komen vestigen zullen hopelijk terug plaats maken voor handelszaken die het stationsplein verdient. Een ware gedaanteverandering. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 29

30 30 - Masterplan casinoplein

31 Er is voldoende ruimte om op het stationsplein één of twee architecturale elementen te voorzien die als foyer voor de busreizigers kunnen dienen. Een loket voor de Lijn kan worden ondergebracht in het stationsgebouw of eveneens onder een stedelijke luifel. Een krachtig kunstwerk of een waterpartij kan het nieuwe stationsplein extra karakter geven. Als referentie verwijzen we naar de waterpartij van de kunstenares Christina Iglesias op de Leopold De Wael plaats in Antwerpen. Verkeersafwikkeling In de finale projectdefinitie werd gevraagd de herlocalisatie en de optimalisatie van een busstation te onderzoeken. We hebben geopteerd voor een inrichting die hierboven beschreven werd. Deze keuze heeft beperkte consequenties voor de verkeersafwikkeling in de stationsomgeving. Casinoplein Het Casinoplein wordt het voorplein van het Conservatoriumgebouw (Muziekcentrum Track, jeugdhuis de Kreun, het Conservatorium) en intermedieert tussen de publieke ruimte van de historische stad en de nieuwe stadstuin. Wanneer de renovatie en uitbreiding van het conservatoriumgebouw afgewerkt zijn, zal er heel wat activiteit zijn voor het gebouw. Denken we alleen al aan de rokers maar evengoed aan zwoele zomeravonden. Voor en na een optreden in de concertzaal of in de zaal van het muziekcentrum biedt het plein ruimte aan de menigte. Het Casinoplein kan als evenementenplein ter beschikking gesteld worden aan het jeugdhuis de Kreun. Zo kan de Kreun bijvoorbeeld op de Kortrijkse Sinksenfeesten met haar programma naar buiten treden en een programmatie op het plein verzorgen. De Kortrijkse jeugd krijgt op die manier pas echt haar plek in de binnenstad. Het plein kan op maandag de wekelijkse versmarkt ontvangen. In de paasperiode kan ook een stuk van de paasfoor op het plein resideren. zicht vanaf casinoplein Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 31

Innoverende zorgarchitectuur

Innoverende zorgarchitectuur PILOOTPROJECTEN ONZICHTBARE ZORG Innoverende zorgarchitectuur 1 CODA Wuustwezel CODA Wuustwezel 2 Inhoud Woord vooraf 2 Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Peter Swinnen,

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040

Gemeente Eindhoven. Eindrapport Stadsvisie 2040 Gemeente Eindhoven Eindrapport Stadsvisie 2040 26 augustus 2011 Politiek Online Prinses Mariestraat 36 2514 KG Den Haag T: 070 362 97 97 F: 070 345 45 41 info@politiekonline.nl www.politiekonline.nl I

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

SCHOLEN BOUW BOUWMEESTER

SCHOLEN BOUW BOUWMEESTER DOSSIER SCHOLEN BOUW VLAAMS BOUWMEESTER Intro Heel wat schoolgebouwen in Vlaanderen zijn in slechte staat, niet aangepast aan huidige pedagogische noden of te klein voor het aantal leerlingen. Iedereen

Nadere informatie

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN

CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Renée Feenstra Yassine Nacro Stella Geraerts Tessa Kramer Tom de Jong Niels de Boer CULTUREEL PLEIN IN HOUTEN Atelier Stedelijke Vernieuwing & Duurzame Gebiedsontwikkeling Renee Feenstra Niels de Boer

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen Samenhuizen Startgids Samenhuizen Startgids Werkboek voor co-housing en co-wonen 4de Wonen herziene met meer-waarde uitgave, 2014 1 Samenhuizen startgids 1 Inleiding Verantwoording Cohousing en co-wonen

Nadere informatie

CONGREs. www.jonggroen.be/stad2030. Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven. bouwstenen voor de ecologische stad

CONGREs. www.jonggroen.be/stad2030. Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven. bouwstenen voor de ecologische stad CONGREs bouwstenen voor de ecologische stad De stad als kiem van een ecologische samenleving Zaterdag 7 mei, provinciehuis leuven www.jonggroen.be/stad2030 INHOUD De stad als kiem van een ecologische

Nadere informatie

Positionering merkbeeld

Positionering merkbeeld Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Positionering en merkbeeld Schatkamer van de Toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 6 Huidige status merkbeeld 8 4. Uitwerking merkbeeld 27 4.1 Logo 28 4.2

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Bond zonder Naam vzw. Toelichting bij uitgifte obligatielening ter realisatie van. C.G. Jung

Bond zonder Naam vzw. Toelichting bij uitgifte obligatielening ter realisatie van. C.G. Jung Bond zonder Naam vzw Toelichting bij uitgifte obligatielening ter realisatie van stiltehoeve C.G. Jung Inhoud. 1. Inleiding 2. Bestuur en Algemene Vergadering Bond zonder Naam vzw 3. Korte beschrijving

Nadere informatie

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal"

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Er is niets mooiers dan een mooi verhaal DOK Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal" Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Dok: Meer dan een bibliotheek! pagina 1 pagina 2 Hoofdstuk 2: DOK's Missie pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

OPWEG NAAR HET DEMOCRATISCHE GEBOUW

OPWEG NAAR HET DEMOCRATISCHE GEBOUW 1 OPWEG NAAR HET DEMOCRATISCHE GEBOUW Naam student: Govert Flint Studienummer: 1367293 Docent BK6060: Docent:BK6001 Ontwerpproject: Mr. H. Vande Putte Ir. M. Koehler BK6001-D2; Huis van de Democratie Vakomschrijving:

Nadere informatie

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking

Bouwstenen voor sociaal. Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking Bouwstenen voor sociaal Vastgoed voor voorzieningen: een handreiking 0 Voorwoord Samen werken aan weerbare wijken, is de inzet van

Nadere informatie

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers

4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers 4 Vorming en leeftijd 4.1 Belang van de vorming voor oudere werknemers De huidige samenleving kenmerkt zich door een toenemende veroudering van de bevolking. Deze " vergrijzing " zorgt ervoor dat het aandeel

Nadere informatie

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN

concept DORPSVISIE DIEPENVEEN concept DORPSVISIE DIEPENVEEN Oktober 2013 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Andere rol gemeente... 3 1.2 Verantwoording Themakeuzes... 4 1.3 Leeswijzer... 4 2. Karakterisering dorp Diepenveen... 5 2.1 Historie...

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

OPEN HUIS HOUDEN. Welkom in de jeugdhuismethodiek!

OPEN HUIS HOUDEN. Welkom in de jeugdhuismethodiek! OPEN HUIS HOUDEN Welkom in de jeugdhuismethodiek! COLOFON Dit is een uitgave van Formaat Jegdhuiswerk Vlaanderen vzw Auteurs Bart Degryse René De Pauw Leen Lauwers Barbara Redant Kobe Vanhaeren Tom Willox

Nadere informatie

ontwerpstudio 1 master architectuur Universiteit Hasselt

ontwerpstudio 1 master architectuur Universiteit Hasselt ontwerpstudio 1 master architectuur Universiteit Hasselt voorwoord Bigness is no longer part of any urban tissue. (...) Its subtext is fuck context. Rem Koolhaas in Bigness, or the problem of Large uit

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie