BibLLLiotheek - Masterplan voor de stationsomgeving te Kortrijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BibLLLiotheek - Masterplan voor de stationsomgeving te Kortrijk"

Transcriptie

1 Bibiotheek - Masterplan voor de stationsomgeving te Kortrijk januari 09 Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec

2

3 Het project dat wij aan u voorstellen vertrekt van de volgende vraag: Met welke vernieuwende en duurzame architectuur kunnen we de synergie tussen de verschillende programma-onderdelen en tussen de stad en het programma uitdrukken? De bibiotheek is een schatkamer van cultuur en tegelijk is ze cultuur op zich. Deze schatkamer moet de toekomst van de stad uitdrukken: Kortrijk, toon me je bibliotheek en ik zeg wie je bent. De bibiotheek is perfect geïntegreerd in de site, op een quasi evidente manier, zonder groot vertoon of extravagantie. De bibiotheek biedt publieke ruimtes aan die landschappelijk, open en gedeeld zijn. De bibiotheek is een mooie en voortreffelijke aanwezige bij het binnenkomen van de stad. De bibiotheek gaat subtiel relaties aan met de stad, het conservatoriumgebouw, het station en haar omgeving. De bibiotheek laat met een minimale voetafdruk plaats aan de stad. De bibiotheek laat de buurt oplichten en speelt zelf met transparanties en licht. De bibiotheek is flexibel, klaar om zich in de tijd aan te passen aan toekomstige evoluties. De bibiotheek kristalliseert synergieën tussen de stad, de bibliotheek en het kenniscentrum LevensLangLeren. De bibiotheek laat ruimte voor toekomstige bewegingen. De bibiotheek is groot én georganiseerd op een heel rationele manier. De bibiotheek is ruimtelijk en laat zich toeëigenen door haar gebruikers, zonder hen te overweldigen. De bibiotheek bestaat uit 6 opeengestapelde leefwerelden. De bibiotheek is economisch en energetisch. De bibiotheek wil met zo min mogelijk zo veel mogelijk bieden. De bibiotheek is compact en haar structuur is geraffineerd. De bibiotheek doet geen beroep op dure technieken. De bibiotheek is een baken voor de stad. De bibiotheek zorgt voor een ware gedaanteverandering van de stationsomgeving. Tot slot, De bibiotheek is in staat om dat deeltje te vormen dat doet dromen, wat noodzakelijk is om haar te laten toeëigenen. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec

4 Béal & Blanckaert Architectes associés 10, rue Nicolas Leblanc Lille tel + 33 (0) fax + 33 (0) mail urbain architectencollectief bisschopstraat ledeberg tel + 32 (0) fax + 32 (0) mail ARA - Aterlier Ruimtelijk Advies bvba Boerenlegerstraat Edegem tel (0) fax (0) mail B+G Ingénierie Bollinger + Grohmann Sarl 6 rue Desargues Paris tel + 33 (0) fax +33 (0) mail Bureau Bouwtechniek nv Kammenstraat Antwerpen tel + 32 (0) fax + 32 (0) mail Gebotec bvba advies- en studiebureau in gebouwentechniek Baron de Celleslaan Edegem tel (0) fax (0) mail

5 Masterplan Architectuur Stabiliteit Inhoud Duurzaamheid - Energieprestatie Stadsontwerp Maxwan Bestaande ruimtelijke structuur Opzet masterplan Kortrijk-Weide De Tack-site Potenties tot verdere ontwikkeling Positie op de ring Parking Eenvoudige geometrische figuur Parking Noord - Parking Zuid Bibiotheek Kenniscentrum LevensLangLeren Opzet architectuur Stapeling De stadshal Een publiek gebouw - Een nieuwe autoriteit Plan Een open dispositief Meervoudig gebruik Transformaties Inleiding Normen Materiaal Variabele belasting Verticale stabiliteit Samenstelling van de vloerplaat Fundering Parking Algemeen concept verwarming (en koeling) Warmteproductie Afgifte van verwarming in de ruimtes Ventilatie Electriciteit Sanitair Brandcompartimentering Budget en ereloonvoorstel In- en Uitritten Functionaliteit Bijkomend programma Gevels Ontwikkeling op de Tack-site Leesbaarheid binnen - buiten Sokkel en passerel Tack Lichtbaken Stadstuin Inkom - Voorplein Fiets- en voetgangersbrug Kortrijk-Weide Het stationsplein - een tapijt Het busstation Verkeersafwikkeling Het Casinoplein Synergie op de site Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec

6

7 Masterplan Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 7

8 8 - Masterplan

9 Een goed stadsontwerp start met het formuleren van de juiste vragen. Men heeft ons gevraagd de toekomst van de stationsomgeving te onderzoeken in relatie tot de ontwikkeling van een bibiotheek. Wij stelden onszelf onmiddellijk volgende vragen: - Hoe is het conservatoriumplein gelieerd aan de stad? Wat is de structuur van de stad Kortrijk? - Wat is de mogelijke impact van de nieuwe bibiotheek op de structuur van de stad? - Wat is de betekenis van de binnenstadsring R36? Welke ruimtelijke betekenis heeft de R36? - Welke zijn de publieke ruimtes van de stad Kortrijk en hoe zijn deze georganiseerd? Meer in directe relatie tot de site van het Conservatoriumplein hebben we ons volgende zaken bevraagd: - Hoe kan een te grote fragmentatie van het toekomstige maaiveld van het Conservatoriumplein vermeden worden? - Hoe kan de Tack-site ten zuiden van het plein betrokken worden binnen een grotere stedelijke figuur? - Hoe kan het Conservatoriumplein gerelateerd worden aan de ontwikkelingen op Kortrijk-Weide en vice-versa? - Welke is de impact van een parking, rekening houdende met een minimum capaciteit van 700 plaatsen (en een mogelijke maximum capaciteit van plaatsen)? - Past het Conservatoriumplein binnen een verhaal van de binnenstad of binnen een ontwikkeling langs de binnenstadsring? - Welke zijn de verkeersstromen (auto, bus, fiets, voetgangers) richting het Conservatoriumplein? Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 9

10 noord-zuid as en invloedsferen oostelijke stedelijke figuur westelijke stedelijke figuur doortrekken westelijke figuur over ring en sporen heen 10 - Masterplan

11 Stadsontwerp Maxwan Ons onderzoek is gestart met een grondige lezing van het stadsontwerp dat in 03 opgemaakt werd door Maxwan. Een aantal ontwikkelingsstrategieën werden daarin afgetoest en een aantal interessante principes werden naar voren geschoven. Op dat moment was er natuurlijk nog geen sprake van een bibliotheek. In het onderzoek werd het gegeven van een parking onderzocht. Daarbij werden 3 mogelijkheden bestudeerd: 1. een bovengronds parkeergebouw 2. een ondergrondse parking 3. een parking halfondergronds met toegankelijk dak De eerste optie is de meest economische maar is gezien de hoeveelheid wagens en bijgevolg het noodzakelijk volume gebouw nefast voor de stationsomgeving. De tweede optie was de meest geprefereerde maar volgens Maxwan economisch de zwaarste. De derde oplossing werd naar voren geschoven als een vrij haalbare oplossing die voldoende mogelijkheden liet voor de verdere ontwikkeling van de site. Het stadsontwerp toonde aan dat er op het conservatoriumplein plaats was voor een belangrijke ontwikkeling. In het voorgestelde model was er plaats voor zo n m 2 kantoren, 2 woontorens met samen een oppervlakte van m 2 en een popzaal van ongeveer m 2. Alles samen ongeveer m 2 programma. Bestaande ruimtelijke structuur In een studie hebben we de ruimtelijke realiteit van de site in relatie tot de stad, de binnenstad en de binnenstadsring ring R36 geanalyseerd. We concluderen dat er potentie is om in het westelijk stadsdeel een nieuwe belangrijke stedelijke figuur te creëren. Het betreft een figuur die volgende plekken verbindt: Kortrijk-Weide, de Magdalenawijk en de stationsomgeving, met aan de voorzijde het Conservatoriumplein en aan de achterzijde de Tack-site. Het is een figuur die reeds gedeeltelijk aanwezig is en waarvan het verhaal zich afspeelt langs de binnenstadsring maar die tegelijk verbindingen heeft met de binnenstad. Het bindend element van de figuur is een (groene) publieke ruimte die hierbinnen een samenhangend geheel vormt. Op bepaalde plaatsen is deze ruimte heel nauw, op andere plaatsen wordt ze breed. Ze laat de voetganger en fietser toe langs trage verbindingen door te steken van de ene naar de andere plek binnen de figuur. Een zelfde figuur menen we vandaag al te kunnen herkennen in het oostelijk deel van de stad. Het is een aanéénschakeling van groene ruimtes vanaf het Groeningepark, over het Plein, richting Dam, en finaal ook de publieke ruimte rond de Groeningebrug. Ook deze figuur creëert ruimtelijkheid langs de binnenstadsring. Het betreft een continuüm van ruimtes die hoewel ze ook verbonden zijn met de binnenstad, net buiten de directe invloedssfeer van de Noord-Zuid-as vallen. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 11

12 mogelijke tramlijnverbinding met hoog-kortrijk noord-zuid as op macroschaal noord-zuid as op mesoschaal 12 - Masterplan

13 Opzet masterplan Met de aanmaak van een nieuwe stedelijke figuur bieden wij kansen aan de toekomstige ontwikkeling van het westelijk stadsdeel. De figuur biedt een antwoord op de reeds aanwezige gelijkaardige figuur in het westen van de stad. Ons voorstel zorgt voor een nieuw stedelijk evenwicht tov de ruggegraat van de stad: de Noord-Zuid-as waarvan het belang voor de verdere ontwikkeling van de stad door het bureau van Bernardo Secchi en Paola Vigano werd blootgelegd. We beschouwen het Conservatoriumplein als zeer strategisch binnen de ontwikkeling van Kortrijk-Weide (ten westen) en de Tack-site (ten zuiden). Een doordachte ontwikkeling van het Conservatoriumplein kan de vestiging van de nieuwe stedelijke figuur voeden, een minder doordachte aanpak kan de stedelijke figuur in wording net gaan blokkeren. We stellen een project voor dat inspeelt op het creëren van een nieuwe stedelijke figuur van een bepaalde schaal zoals hierboven beschreven. Op het Conservatoriumplein maken we of houden we de ruimte vrij. We grijpen in op de randen en zetten in op een maximale relatie met de Tack-site en Kortrijk-Weide. We houden de ruimte open naar deze gebieden (we laten ze niet dichtslibben). De nieuwe publieke ruimte spant zich op tussen de Tack-site en de gevelpartij van de gebouwenrij op het Conservatoriumplein. Dit laatste is mogelijk doordat de sporen nagenoeg op hetzelfde niveau liggen van het plein. doorzichten naar overzijde spoor conceptschets Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 13

14 14 - Masterplan

15 Het bouwprogramma ( m 2 ) van de bibiotheek komt qua oppervlakte overeen met het totale programma dat door Maxwan op de site werd geprojecteerd. Gezien de diverse programma-onderdelen koos Maxwan voor verschillende bouwvolumes. De concentratie van het bibiotheekprogramma in een compact bouwvolume laat ons toe de ruimte maximaal vrij te houden. De nieuwe bibiotheek biedt als programma en als bouwvolume potenties aan de ruimtelijkheid van de binnenstadsring. Hier spelen we op in. We kiezen voor een welgekozen inplanting, op de plaats van het huidige seinhuis. Het nieuwe bouwvolume fungeert als een scharnier of pivoterend element binnen de nieuwe stedelijke figuur. Kortrijk-Weide Het stadsproject Kortrijk-Weide, uitgewerkt door het bureau Stéphane Beel architecten, vormt een deel van de nieuwe stedelijke figuur. Kortrijk-Weide kan zo een verlengstuk krijgen en zich verder ontwikkelen in de richting van het station. In het plan voor Kortrijk-Weide herkent men 2 grotere ruimtes. De stadstuin, ons idee van de nieuwe publieke ruimte tussen de bibiotheek en het Conservatoriumgebouw, vormt hierin een derde. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 15

16 simulatie verloop van ontwikkelingen in fasen bestaande toestand fase 2 - parkeersokkel Tack-site ontwikkeling potentiële percelen in stationsomgeving 16 - Masterplan fase 1 - ontwikkeling kortrijk-weide Bibiotheek en extra programma naast station fase 3 - verdere ontwikkeling Tack-site ontwikkeling woningen op voormalige kringloopsite

17 Tack-site Het gebied ten zuiden van het conservatoriumplein - aan de overzijde van het station - en meerbepaald de Tacksite zelf maken ook deel uit van de figuur. De site wordt niet afgesneden maar verbonden. Op die manier blijft de Tack-site geen achterkant maar eerder een voorkant. De geplande ontwikkelingen op de Tacksite (kantoren, studentenhuisvesting, parking,...) kunnen geïntegreerd worden binnen een groter en passend stedelijk geheel. De nieuwe stedelijke figuur zal in het westelijke deel van de stad stedelijkheid genereren, de ontwikkelingen op de Tack-site kunnen daartoe bijdragen. Potenties tot verdere ontwikkeling De bibiotheek zal een metamorfose van de stationsomgeving op gang brengen. Binnen de nieuwe stedelijke figuur zal het de katalysator zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Het voorgestelde project opent tal van perspectieven. Het laat op langere termijn operaties toe aan de zuidzijde van de sporen, aan de overzijde van de ring (gebied tussen Kortrijk- Weide en het huidige Conservatoriumplein), en op de site zelf. Het project zorgt voor een valorisering van beschikbare percelen of interesse tot reconversie van bestaande volumes. Zo kunnen we ons inbeelden dat er op termijn interesse bestaat om voor de Kringloopwinkel een nieuwe locatie te zoeken en het terrein en de aanpalende percelen te ontwikkelen tot een hoogwaardig woonproject. Positie op de ring Ons voorstel heeft geen uniforme gerichtheid. Het project is open. Het richt zich zowel naar binnen, als naar buiten. Het is zowel geïnteresseerd in de historische binnenstad als in de gordel buiten de ringweg. De site opent zich naar de ring en vormt bij een rondrit op de ring deel van een spel van open en gesloten. zicht vanaf kluif Deze realiteit sluit ook aan bij de situatie anno 1850 toen de site net buiten de vesten van de Stad Kortrijk lag. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 17

18 18 - Masterplan

19 Parking De resultaten van het grondonderzoek tonen aan dat de draagkrachtige grond op aanzienlijke diepte zit. Het niveau van de grondwatertafel blijkt vrij gunstig te zijn. Voor om het even welk gebouwvolume met meer dan 1 bouwlaag zal een klassieke fundering echter niet volstaan. Elk nieuw gebouw heeft bijgevolg baat aan een kelder. Deze extra informatie opent opnieuw perspectieven voor een ondergrondse parking, aangezien de bedenkingen omtrent de haalbaarheid genuanceerd kunnen worden. Wij stellen een efficiënte parking voor van 2 ondergrondse bouwlagen (beperkt aantal m2/wagen). Bovenop een belangrijk deel van de parking voorzien we gebouwd volume. De investering in de parking betekent een besparing voor de fundering van het gebouwd volume. Het gebouwd volume zorgt daarbij voor voldoende gewicht (opwaartse druk grondwater) waardoor de kosten voor bijkomende verankering van de parking bespaard worden. Eenvoudige geometrische figuur We kiezen voor de parking voor een eenvoudige geometrische figuur parallel met het spoorlichaam. De parking verspringt met halve verdiepingen ( splitlevels ) zodat er intern doorzichten ontstaan van het ene niveau naar het andere. Hierdoor kan er ook een voldoende grondpakket voorzien worden bovenop een deel van de parking. Dit laat toe om op deze plaats bomen aan te planten. Zenitaal licht, dat binnendringt langs de circulatiekokers zorgt voor een aangenaam parkeergebeuren. Bovendien kan er natuurlijke ventilatie ontstaan door een opening aan de zijde van het spoorlichaam. Als referentie voor deze parking verwijzen wij naar de parking Veemarkt in Kortrijk. De optimale indeling zorgt voor een zeer efficiënte parking: ongeveer 24m 2 /wagen. Voor 700 plaatsen zou dit een oppervlakte betekenen van slechts m 2 daar waar de raming in de projectdefinitie rekening houdt met een iets minder efficiënte parking (30,7m 2 /wagen), wat neerkomt op m 2 voor 700 plaatsen. Dit dispositief laat toe - in geval het MOBER zou uitwijzen dat er nood is aan meer parkeerplaatsen - meer dan de 700 plaatsen te realiseren. In het voorstel dat wij u presenteren zijn er een 800-tal plaatsen voorzien. Parking Noord - Parking Zuid In een ideaal scenario wordt er ook aan de zuidzijde van het spoorlichaam, op de Tack-site een parking gerealiseerd. Deze parking kan de reizigers uit het zuiden bedienen (komende van Zwevegem, Bellegem, Aalbeke, Marke), de parking op het conservatoriumplein de reizigers uit het noorden (Bissegem, Heule, Kuurne, Harelbeke, Stasegem). De capaciteit van beide parkings kan voldoen aan het maximum scenario dat door de NMBS naar voren werd geschoven, nl parkeerplaatsen. In- en Uitritten De in- en uitritten van de parking die wij u voorstellen vertrekken van bovenstaande hypothese (Parking Noord en Zuid). Er is een in-en uitrit op de ring, tussen de kluifrotonde en het knooppunt Panorama. De inrit is zodanig geconcipieerd dat deze een minimum aan conflicten veroorzaakt met voetgangers-en fietsverkeer, en het doorgaand bus- en auto-verkeer. Auto s afkomstig uit het noorden hoeven enkel de kluifrotonde te nemen, ze veroorzaken geen congestie op het knooppunt Panorama. Ook voor de uitrit is geopteerd voor de oplossing van de minste conflicten. Auto s kunnen met voldoende overzicht invoegen in het aanwezige doorgaand verkeer. Er is geopteerd voor een extra uitrit ter hoogte van de nieuwe concertzaal De Kreun. Gebruikers die naar de gemeentes ten oosten van de stad reizen kunnen op die manier langs het stationsplein en via de Doornikstraat de stad verlaten. Langs deze uitrit is het niet mogelijk om het Casinoplein te kruisen. Doel is het Casinoplein door te trekken tot tegen het Conservatoriumplein. (cfr. infra) Kruisend autoverkeer zou conflicteren met het traag verkeer. Enkel busverkeer is toegestaan om het plein te kruisen. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 19

20 parking verdieping -2 parking verdieping -1 parking verdieping -3 - Masterplan

21 PARKING Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 21

22 ontwikkeling TACK-site (kantoren, studentenhuisvesting) inrit R36 passerel sokkel = parkeergebouw fietshelling met fietsstaanplaatsen P in&uit -1,5-2,5 uitrit KLUIF extra programma (fitness, horeca, kantoren,...) P in&uit spooronderdoorgang uitrit CONSERVATORIUM spooronderdoorgang supermarkt fietsstelplaats station 22 - Masterplan

23 Zicht vanaf perron Bijkomend programma In de Tolstraat zien we de mogelijkheid voor een projectontwikkeling van een bouwvolume van ongeveer 5.000m 2. Een gebouw over 4 bouwlagen dat draagt op de parking komt in de lijn van het bestaande stationsgebouw. De gelijkvloerse verdieping wordt gefragmenteerd in een aantal volumes om doorzichten naar de sporen te behouden. In dit gebouw kunnen naast kantoren op de verdiepingen een aantal specifieke functies zoals een supermarkt en een fitness gehuisvest worden. Deze functies kunnen profiteren van de aanwezigheid van het openbaar vervoer en kunnen de gebruikers van dit type vervoer bijkomend comfort bieden. De structuur van de parking kan gemakkelijk doorgezet worden in het bouwvolume. De structuur van de parking laat gemakkelijk een bouwvolume toe met een breedte van 12m, een ideale breedte voor het voorgestelde programma. Ook ter hoogte van de Zandstraat kan een nieuwe ontwikkeling voorzien worden: een gebouwd volume van 2 bouwlagen van ongeveer m 2. Een recreatieve functie zou aansluiten op de stadstuin tussen het conservatoriumgebouw en de bibiotheek. Ontwikkeling op Tack-site Wij denken dat een landmark voorbehouden moet blijven voor een publiek gebouw. Daarom menen we dat het privilege hier toekomt aan het gebouw van de bibiotheek eerder dan nog een tweede hoog of hoger element toe te laten op de Tack-site. Op de Tack-site zien we evenwel een belangrijke ontwikkeling van kantoren en studentenhuisvesting ontstaan, maar dan eerder horizontaal. We stellen ons een bovengronds parkeergebouw voor (cfr. super) dat de sokkel vormt van een te ontwikkelen gebouw. Aan de straatzijde kan er gezocht worden naar een nobele gevel met ondermeer de toegangen tot de bovenliggende verdiepingen. De volumes bovenop de sokkel kunnen zich zowel naar de straat als naar het conservatoriumgebouw richten. Sokkel en passerel Tack De sokkel kan ingericht worden als een buitenruimte en kan haar aansluiting vinden met de stadstuin via een slanke en elegante passerel. De passerel vormt een bovengrondse doorsteek van de noord- naar de zuidzijde van het spoorlichaam dat neerdaalt vanaf de parkeersokkel in de stadstuin. venster op de wereld Het bijkomend programma bedraagt bijgevolg een 6.000m 2, een extra oppervlakte tov het stadsontwerp Maxwan. Deze projectontwikkeling kan een kandidaat uitvoerder-financierder van de bibiotheek helpen overtuigen. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 23

24 24 - Masterplan referentiebeelden stadstuin

25 Stadstuin Bewust kiezen we voor een afzonderlijk statuut van de publieke ruimte tussen de bibiotheek en het conservatoriumgebouw. Het conservatoriumplein wordt een stadstuin. Met deze tuin blijft er tussen beide gebouwen een visuele relatie en ontstaat een zekere landschappelijke intimiteit. De ruimte sluit dan wel via het Casinoplein aan op de klassieke en bestaande publieke ruimte, ze is duidelijk anders en vormt er geen eenduidig geheel mee. De binnenstad beschikt reeds over heel wat publieke ruimte. Een aantal van de pleinen mist vandaag wat levensvatbaarheid. Nog een extra versteende ruimte is voor ons geen optie. Wij kiezen voor een groene ruimte die in eerste instantie zuurstof moet geven aan de buurt. De stadstuin moet een steun zijn voor de ontwikkeling van een aantal woonprojecten in dit stadsdeel, ondermeer de geplande projecten op Kortrijk Weide en eventueel in de toekomst een aantal nieuwe wooneenheden aan de overzijde van de ring (bouwblok kringloopwinkel). Het creëren van woningen in de centrumstad is in elk geval van cruciaal belang voor het welslagen van meerdere stadsprojecten in Kortrijk, waaronder niet in het minst dit project. Op dezelfde manier biedt de tuin de treinreiziger een venster op de stad. Deze opening naar het zuiden laat toe de Tackterreinen te valoriseren. Ze zullen visueel de relatie kunnen aangaan met de publieke ruimte tussen het conservatoriumgebouw en de bibiotheek. Hiermee spelen we in op de voozet die gegeven werd door Euro-Immo-Star met het onderzoek naar de toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving. Ook Euro-Immo- Star heeft getracht om het spoorlichaam te openen naar de stad. Fiets- en voetgangersbrug Kortrijk-Weide We voorzien een fiets- en voetgangersbrug die het conservatoriumplein aan de westzijde verbindt met het stadsdeel aan de buitenzijde van de binnenstadsring. De verbinding kan haar verlengstuk krijgen langs de spoorbedding en zo een aangename voetgangers- en fietsverbinding vormen met Kortrijk-Weide en de bestaande trage verbindingen langs de Leieboorden. Via de bestaande tunnelonderdoorgang is deze verbinding ook verbonden met de reeds aanwezige fietsroute aan de zuidzijde van de spoorbedding. De tuin wordt naast het aanwezige reliëf, de transversale verbindingen, de toegang tot de bibiotheek en haar voorplein, en het personenverkeer in- en uit de parking gekarakteriseerd door een venster op de wereld : een zicht op het treinverkeer. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 25

26 26 - Masterplan masterplan

27 masterplan stadstuin Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 27

28 stationsplein 28 - Masterplan

29 Het stationsplein - een tapijt Door een beperkt ingrijpen op de bestaande verkeersafwikkeling kan de publieke ruimte voor het huidige stationsgebouw teruggeven worden aan de voetganger: de pendelaar. Bij aankomst in Kortrijk met de bus of de trein is er een publieke ruimte die comfort biedt aan de bewegingen van de reizigers. Niet de auto maar de voetganger regeert op het nieuwe stationsplein. Waar men vandaag voor het stationsgebouw een trottoir voorzien heeft, stellen wij een voorplein voor. Dit voorplein is als het ware een tapijt dat voor het station is opengerold. Het nieuwe plein geeft adem bij de aankomst in de stad. Het plein zorgt terug voor een royale aansluiting van de Koning Albertstraat, de Stationstraat en de Burgemeester Reynaertstraat. De symmetrie van de setting van deze straten wordt versterkt. De gewenste kiss&ride stroken en een inrichting voor taxistandplaatsen vormen deel van het stationsplein. Waar vandaag de Burgemeester Reynaertstraat voor aankomende bezoekers een evidente verbinding vormt naar de binnenstad, wordt met de nieuwe inrichting eerder de Stationsstraat, de primaire looplijn. Daarmee kan de as Jan-Palfijnstraat - Graanmarkt - Grote Markt versterkt worden en kan de stad op een meer grootstedelijke manier worden benaderd. Het busstation we voorzien voor het busstation een nieuwe compacte inrichting. De busperrons worden deel van het stationsplein. Ze bevinden zich links en rechts van het stationsgebouw. Door de aanwezigheid van de spooronderdoorgang in de Tolstraat ligt het stationsgebouw wat perifeer ten opzichte van de flux van personenverkeer. Door de nieuwe inrichting van het stationsplein krijgen het stationsgebouw en -plein terug grandeur. Het stationsbuffet kan een aangenaam terras krijgen, desgewenst uit de schaduw die het gebouw afwerpt. En er ontstaan potenties voor de andere ruimtes van het stationsgebouw. In het stationsgebouw en het nieuwe bouwvolume in de Tolstraat kunnen nieuwe functies komen die inspelen op het verkeer van mensen: horeca (café, bistro, brasserie), supermarkt, fietsherstelplaats, fitness,... De voetpaden krijgen allen voldoende breedte, de meeste zelf een meerbreedte tov huidige situatie, zodat het voetgangersverkeer richting de bibiotheek en richting het stadscentrum op een evidente en comfortabele manier haar weg vindt. Het comfort voor de reiziger en de inwoner van de stad wordt gemaximaliseerd. Conflictsituaties met auto- en busverkeer worden geminimaliseerd. De handelszaken (hotel, kappersalon, café) krijgen meer ruimte en kunnen heropleven. Een aantal minderwaardige handelszaken die zich de laatste jaren op het stationsplein zijn komen vestigen zullen hopelijk terug plaats maken voor handelszaken die het stationsplein verdient. Een ware gedaanteverandering. Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 29

30 30 - Masterplan casinoplein

31 Er is voldoende ruimte om op het stationsplein één of twee architecturale elementen te voorzien die als foyer voor de busreizigers kunnen dienen. Een loket voor de Lijn kan worden ondergebracht in het stationsgebouw of eveneens onder een stedelijke luifel. Een krachtig kunstwerk of een waterpartij kan het nieuwe stationsplein extra karakter geven. Als referentie verwijzen we naar de waterpartij van de kunstenares Christina Iglesias op de Leopold De Wael plaats in Antwerpen. Verkeersafwikkeling In de finale projectdefinitie werd gevraagd de herlocalisatie en de optimalisatie van een busstation te onderzoeken. We hebben geopteerd voor een inrichting die hierboven beschreven werd. Deze keuze heeft beperkte consequenties voor de verkeersafwikkeling in de stationsomgeving. Casinoplein Het Casinoplein wordt het voorplein van het Conservatoriumgebouw (Muziekcentrum Track, jeugdhuis de Kreun, het Conservatorium) en intermedieert tussen de publieke ruimte van de historische stad en de nieuwe stadstuin. Wanneer de renovatie en uitbreiding van het conservatoriumgebouw afgewerkt zijn, zal er heel wat activiteit zijn voor het gebouw. Denken we alleen al aan de rokers maar evengoed aan zwoele zomeravonden. Voor en na een optreden in de concertzaal of in de zaal van het muziekcentrum biedt het plein ruimte aan de menigte. Het Casinoplein kan als evenementenplein ter beschikking gesteld worden aan het jeugdhuis de Kreun. Zo kan de Kreun bijvoorbeeld op de Kortrijkse Sinksenfeesten met haar programma naar buiten treden en een programmatie op het plein verzorgen. De Kortrijkse jeugd krijgt op die manier pas echt haar plek in de binnenstad. Het plein kan op maandag de wekelijkse versmarkt ontvangen. In de paasperiode kan ook een stuk van de paasfoor op het plein resideren. zicht vanaf casinoplein Béal & Blanckaert Architectes Associés - urbain architectencollectief - Bollinger & Grohmann ingénierie - Bureau Bouwtechniek - Atelier Ruimtelijk Advies - Gebotec - Masterplan - 31

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK

Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Ruimtelijk onderzoek Gent-Dampoort Korte stavaza voor de klankbordgroep Oude Dokken 17/10/2011 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke strategische projectstudie Gent Dampoort 1999 2004-2008 VOORGAANDE AANPAK Stedelijke

Nadere informatie

Niet alleen de bouw van een nieuw station!

Niet alleen de bouw van een nieuw station! Niet alleen de bouw van een nieuw station! Maar ook de heropwaardering van de stationsbuurt 1. Het optimaliseren van de mobiliteit in de stationsomgeving 2. Creëren van een aangename levendige stationsbuurt

Nadere informatie

Masterplan vernieuwing stationsomgeving Kortrijk Projectnota mobiliteit. versie 6

Masterplan vernieuwing stationsomgeving Kortrijk Projectnota mobiliteit. versie 6 Masterplan vernieuwing stationsomgeving Kortrijk Projectnota mobiliteit versie 6 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en historiek 7 1.1 Historiek en doelstellingen startnota 8 1.2 Advies RMC startnota 8 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Project BAT Lavoisier

Project BAT Lavoisier Project BAT Lavoisier CONSTRUCTIE EN RENOVATIE VAN ± 12.000 BRUTO M² GECONVENTIONEERDE WONINGEN EN ± 120 BRUTO M² BESTEMD VOOR EEN HANDELSZAAK OF VOORZIENING, TUSSEN DE DE KONINCKSTRAAT, DE VAN KALCKSTRAAT

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3

BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3 BEDRIJVENTERREIN LANDSCHAP LANDSCHAP LANDSCHAP STAP 1 STAP 2 STAP 3 De opzet voor het nieuwe bedrijventerrein is het maken van een open bedrijventerrein dat zijn bouwgrenzen opzoekt. Een aantal orthogonale

Nadere informatie

ZORGCAMPUS WAREGEM - RUSTOORD DE MEERS

ZORGCAMPUS WAREGEM - RUSTOORD DE MEERS Bouwheer OCMW Waregem - Dexia bank NV - Service Flats Invest Schakelstraat 41, 8790 Waregem Secretaris : Dhr. B. De Backer Tel. 056/62.98.65 Project Vernieuwing Zorgcampus Woonzorgcentrum De Meers Serviceflats

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

ZICHT VANAF DE N80. masterplan BURO II - bouwcommissie Sint-Truiden dd. 2007.06.05. p. 1

ZICHT VANAF DE N80. masterplan BURO II - bouwcommissie Sint-Truiden dd. 2007.06.05. p. 1 ZICHT VANAF DE N80 masterplan BURO II - bouwcommissie Sint-Truiden dd. 2007.06.05. p. 1 CONCEPT CONCEPT MASTERPLAN De site van het kasteel Van Peten is een terrein van 6 ha groot. Komende van Velm toont

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd

Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd APW0301 Rijwoningen Zuid-West Vlaanderen Status project: Nog niet opgestart Selectie lopend In uitvoering Gerealiseerd Geannuleerd 1 Initiatiefnemers INTERCOMMUNALE LEIEDAL Deze architectenpool voor rijwoningen

Nadere informatie

Analyse en ontwerp Wallhouse

Analyse en ontwerp Wallhouse Analyse en ontwerp Wallhouse Groningen Het Wallhouse#2 is een woning naar ontwerp van de Amerikaanse architect John Hejduk. Hij was een groot bewonderaar van Le Corbusier en liet zich dan ook door hem

Nadere informatie

Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre

Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre 1 Woonproject in Boom tussen Rupel en Schorre Steengoed wonen in een groen landschap met een zweem van nostalgie, langs een slingerende blauwe ader. Steengoed wonen in Boom 44 appartementen in een uniek

Nadere informatie

Renovatieproject DE BATELLERIE

Renovatieproject DE BATELLERIE Renovatieproject DE BATELLERIE 2000 Antwerpen, Falconplein 14 1. de Stad Antwerpen Antwerpen wordt wel eens de beste kleine grootstad van Noord-Europa genoemd en is met de combinatie van één van Europa

Nadere informatie

DE STAD MECHELEN VERKOOPT. Huis van Lorreinen 6 casco-units. Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen

DE STAD MECHELEN VERKOOPT. Huis van Lorreinen 6 casco-units. Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen Hoek Scheerstraat - Frederik de Merodestraat 2800 Mechelen Inlichtingen: www.mechelen.be/huisvanlorreinen > ALGEMEEN > SITUERING Compact wonen in schaduw van Sint-Romboutstoren Het is een nieuw woonproject

Nadere informatie

GEO-INSTITUUT, HEVERLEE STUDIE 2002 REALISATIE 2004-2006 OPDRACHTGEVER. BRUTO OPPERVLAKTE (M 2 ) 10.551 m 2 KOSTPRIJS

GEO-INSTITUUT, HEVERLEE STUDIE 2002 REALISATIE 2004-2006 OPDRACHTGEVER. BRUTO OPPERVLAKTE (M 2 ) 10.551 m 2 KOSTPRIJS zuidgevel GEO-INSTITUUT, HEVERLEE nieuwbouw laboratoriagebouw voor het Geo-instituut programma: laboratoria, didactische lokalen, leslokalen, werkruimtes, vergaderzalen, kantoren, sociale en logistieke

Nadere informatie

12 AAN HET STATIONSPLEIN IN RIJSSEN APPARTEMENTEN & COMMERCIËLE RUIMTES

12 AAN HET STATIONSPLEIN IN RIJSSEN APPARTEMENTEN & COMMERCIËLE RUIMTES APPARTEMENTEN & COMMERCIËLE RUIMTES 12 AAN HET STATIONSPLEIN IN RIJSSEN 3 N350 Regge N347 RIJSSEN N350 N347 centrum De Spoorburght is ideaal gelegen. Op loopafstand van het centrum en het station naast

Nadere informatie

GEURST& SCHULZE Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok

GEURST& SCHULZE Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok Plandeel A, grondgebonden woningen met klein appartementenblok In deze variant voor plandeel A wordt een programma van 21 eengezinswoningen en een appartementenblok voorgesteld. De bebouwing wordt gekenmerkt

Nadere informatie

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag

Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Vervoersknooppunt voor 110.000 reizigers per dag Een aantrekkelijk gebied, met een uitgebreid aanbod aan werkgelegenheid Onder de noemer Arnhem Centraal ondergaan station Arnhem en zijn directe omgeving

Nadere informatie

37 BELGISCHE TOPARCHITECTEN

37 BELGISCHE TOPARCHITECTEN 03 37 BELGISCHE TOPARCHITECTEN PLAN is een speciale uitgave van Home Sweet Home april - mei - juni 2016 Afgiftekantoor 2200 Herentals I - P608241 Uitgeverij Balfin - Belgiëlaan 4b - 2200 Herentals PB-PP

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS ONTWERPEND ONDERZOEK Oorspronkelijke naam document Ontwerpend Stedenbouwkundig Onderzoek Oude Dokken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

proef de stad, woon in het groen 1 I 1

proef de stad, woon in het groen 1 I 1 proef de stad, woon in het groen 1 I 1 Levenskwaliteit is troef in Hasselt De stad van de smaak heeft werkelijk alles op wandelafstand. Shoppen, tafelen, uitgaan, cultuur, onderwijs, sport, groen Je vindt

Nadere informatie

architectuur stedenbouw landschap

architectuur stedenbouw landschap Transferiumlocatie Barneveld Noord Projectteam Gijs Wolfs / Oriol Casas Vincent Morales / Pedro Pinto Borges / João Santos Marc Dings / Herman Roelofs, in dienstverband bij VHP Opdrachtgever Gemeente Barneveld

Nadere informatie

HEILIG HART COLLEGE WAREGEM

HEILIG HART COLLEGE WAREGEM HEILIG HART COLLEGE WAREGEM CONCEPTVORMING 1 PROBLEEMSTELLING SCHOOLSITE 2 ARCHITECTURAAL CONCEPT 3 STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT 4 BUITENRUIMTE DE SPEELPLAATS KOMT TOT LEVEN 5 FASE 1 vs. MASTERPLAN DOORSNEDE

Nadere informatie

KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN

KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN KAMELEON ONDERNEMEN IN DE KERN juni 2016 Colofon Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark 10 - BE-8500 Kortrijk tel +32 56 24 16 16 - www.leiedal.be ruimte@leiedal.be

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

u bent hier > VORMGEVING: Noot:

u bent hier > VORMGEVING: Noot: Binnenkort start Leiedal, in samenwerking met het gemeentebestuur van Zwevegem, met de realisatie van Losschaert. Een plek waar wonen, werken en ontspanning harmonieus samengaan. Langs de gewestweg en

Nadere informatie

1. Brugse ramblas (video 1) Bevrijdingslaan en Hoefijzerlaan

1. Brugse ramblas (video 1) Bevrijdingslaan en Hoefijzerlaan 1. Brugse ramblas (video 1) Bevrijdingslaan en Hoefijzerlaan Stadsprojecten Brugge Bevrijdingslaan Ondergrondse parking Heropwaarderen Hoefijzerlaan tot ramblas en opwaarderen van het Zand tot een gezellig

Nadere informatie

NAZARETH EN HET GEHEUGEN

NAZARETH EN HET GEHEUGEN OPEN OPROEP 2405 D HERINRICHTING DORP NAZARETH Juni 2013 NAZARETH EN HET GEHEUGEN NAZARETH EN HET GEHEUGEN NAZARETH EN HET GEHEUGEN Ferrariskaart (1777) + huidige bebouwing in het rood de sporen van de

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS ONTWERPEND ONDERZOEK Oorspronkelijke naam document Ontwerpend stedenbouwkundig onderzoek Oude Dokken

Nadere informatie

Onthullingen van Kennis

Onthullingen van Kennis Onthullingen van Kennis Caleidoscoop van Kennis Facetten verschuiven door tijd Vorm en structuur doemen op Gestalte gegeven door Kennis Patronen behouden het ritme De potentie van het punt Hoofdstuk 2

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT

1 CENTRALE MOBILITEITSKNOOP VOOR DE STADSREGIO TURNHOUT COMMUNICERENDE VATEN Hoe kunnen we het handelsapparaat aan de Steenweg op Gierle laten samenwerken met het winkel kerngebied in het centrum van Turnhout zodanig dat ze elkaar versterken in plaats van beconcurreren?

Nadere informatie

HET GOUDEN ANKER BOUWHEER

HET GOUDEN ANKER BOUWHEER HET GOUDEN ANKER BOUWHEER V.z.w. Het Gouden Anker/Amate PROJECT Nieuwbouw woon- en verzorgingstehuis (90 bedden) met dienstencentrum en serviceflats (23) ADRES Binnenvaartstraat 50, 2000 Antwerpen BUDGET

Nadere informatie

HOUSING ENERGY ENERGIE GENERERENDE WONINGBOUW. P5 Eindpresentatie ARCHITECTUAL ENGINEERING. Rein Roosma 24 juni 2011

HOUSING ENERGY ENERGIE GENERERENDE WONINGBOUW. P5 Eindpresentatie ARCHITECTUAL ENGINEERING. Rein Roosma 24 juni 2011 HOUSING ENERGY ENERGIE GENERERENDE WONINGBOUW P5 Eindpresentatie ARCHITECTUAL ENGINEERING Rein Roosma 24 juni 2011 INHOUD HOUSING ENERGY Haarlem & Masterplan Doel van het project Methode: Masterplan Concept

Nadere informatie

Noordsingel 185. Hondiuslaan 44. 3035 ER Rotterdam. 3528 AB Utrecht. tel.:030 296 40 60. tel. 010 478 37 11. fax. 010 478 33 07. fax.

Noordsingel 185. Hondiuslaan 44. 3035 ER Rotterdam. 3528 AB Utrecht. tel.:030 296 40 60. tel. 010 478 37 11. fax. 010 478 33 07. fax. Scherpakkerweg 15 Postbus 764 5600 AT Eindhoven T +31 (0)40 243 40 45 F +31 (0)40 243 92 80 eindhoven@inbo.com www.inbo.com Hondiuslaan 44 3528 AB Utrecht tel.:030 296 40 60 fax.:030 296 34 36 www.jhk.nl

Nadere informatie

WinVorm. Ondertussen ergens op den buiten... LEZING WINVORM // 9 OKTOBER Lezingenreeks 2012

WinVorm. Ondertussen ergens op den buiten... LEZING WINVORM // 9 OKTOBER Lezingenreeks 2012 WinVorm Lezingenreeks 2012 Ondertussen ergens op den buiten... opgemaakt door OMGEVING cvba-uitbreidingstraat 390-2600 Berchem MOLENAKKERS Rijkevorsel - De Ark en Noorderkempen SITUERING tussen kern en

Nadere informatie

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten 2013 MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2005-2008 Oplevering 2012 Opening 24 mei 2013 Architect Bierman Henket architecten Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant (Het Noordbrabants

Nadere informatie

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM WILLEBROEK. Willebroek, België. Periode: 2009-2012. BRUT architecture and urban design. Stabiliteitsingenieur:

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM WILLEBROEK. Willebroek, België. Periode: 2009-2012. BRUT architecture and urban design. Stabiliteitsingenieur: NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM WILLEBROEK Type opdracht: Offertevraag Locatie: Willebroek, België Oppervlakte: 5.000 m² bruto Bouwkost: 7.000.000 excl BTW Periode: 2009-2012 Opdrachtgever: Architect: Projectondersteuning:

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS BEWONERSVERGADERING Oorspronkelijke naam document presentatie bewonersvergadering Laenhout Architecten

Nadere informatie

Ontwerp van een nieuw station Koog-Zaandijk

Ontwerp van een nieuw station Koog-Zaandijk Ontwerp van een nieuw station The connecting shackle Afstudeerproject Steven Tol 05-11- 13 Doelstellingen van mijn project: Stedelijke verdichting rondom het station realiseren Verbeteren van het openbaar

Nadere informatie

Naar een masterplan voor. stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012.

Naar een masterplan voor. stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Naar een masterplan voor stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Naar een masterplan voor stationsomgeving Berchem infomoment 28 juni 2012. Inleiding Güler Turan, schepen voor stedelijk wijkoverleg

Nadere informatie

HET Gouden Anker. Ontwerp. Adres. Stabiliteit. Bebouwde Oppervlakte. Technieken. Uitvoeringstermijn. Bouwheer. Bouwprijs (excl.

HET Gouden Anker. Ontwerp. Adres. Stabiliteit. Bebouwde Oppervlakte. Technieken. Uitvoeringstermijn. Bouwheer. Bouwprijs (excl. Ontwerp LLOX architecten Stabiliteit De Smet - Verlinden Technieken Botec Bouwheer V.z.w. Het Gouden Anker/Amate St. Antoniusstraat 21, 2000 Antwerpen Directeur : Dhr. D. Van Hoecke Tel. 03/224.02.50 Project

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

Zin om hier te ondernemen?

Zin om hier te ondernemen? Zin om hier te ondernemen? praktijk - kantoor - winkelruimte te koop ROESELARE HET LAERE www.matexi.be Het Laere, groen woonplezier stad Het Laere ontwikkelt zich tot een bruisende en groene buurt in het

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

Blik op beton HET D-HOTEL IN KORTRIJK BEVESTIGDE EENVOUD

Blik op beton HET D-HOTEL IN KORTRIJK BEVESTIGDE EENVOUD Blik op beton HET D-HOTEL IN KORTRIJK BEVESTIGDE EENVOUD Eenvoud en elegantie in de vormen, materialen en kleuren: dat zijn de belangrijkste kenmerken van het D-Hotel in Kortrijk. Het ontwerp is van de

Nadere informatie

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu:

Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: 79 Schipstraat en E.Vlieberghstraat vroeger en nu: Foto 4.4. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat, begin 20 ste eeuw Foto 4.5. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat in 1990 Foto 4.6. : Schipstraat en E.Vlieberghstraat

Nadere informatie

Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Vinkenhof Alle beelden zijn impressies. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Groene oase in het centrum van de stad Privé tuin met zonneterras Wellness-paviljoen met zwembad, fitness en sauna Ruime

Nadere informatie

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad

INHOUD. 4. Alles van waarde is weerloos. 6. Op en top Rotterdams. 8. Eyecatcher van de Blaak. 10. Plattegrond. 18. Inspirerende en dynamische Maasstad PAGINA 2 Inhoud PAGINA 3 INHOUD 4. Alles van waarde is weerloos 6. Op en top Rotterdams 8. Eyecatcher van de Blaak 10. Plattegrond 18. Inspirerende en dynamische Maasstad 20. Faciliteiten om de hoek 22.

Nadere informatie

park appartementen sterke architectuur terras & park exclusief monumentenzicht en stadszicht www.groenkwartier.be

park appartementen sterke architectuur terras & park exclusief monumentenzicht en stadszicht www.groenkwartier.be park appartementen sterke architectuur terras & park exclusief monumentenzicht en stadszicht www.groenkwartier.be wonen in het park van morgen De volledige site van t Groen Kwartier wordt een autovrij

Nadere informatie

site PAUWELS mechelen

site PAUWELS mechelen 1 kantoorruimte 12 lofts 1 6 woningen 3 appartementen 27 staanplaatsen Residentie site PAUWELS Residentie Site Pauwels is gelegen aan de Kleine Nieuwendijkstraat 40-42 te Mechelen Het gaat in totaal om

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS HAALBAARHEIDSSTUDIE (DEEL2) Oorspronkelijke naam document Haalbaarheidsstudie Project Stationsomgeving

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

Masterplan De Torens. Toelichting voorontwerp masterplan. 14 maart 2012. Architecten De Vylder Vinck Taillieu DRDH Architects Technum

Masterplan De Torens. Toelichting voorontwerp masterplan. 14 maart 2012. Architecten De Vylder Vinck Taillieu DRDH Architects Technum Masterplan De Torens Toelichting voorontwerp masterplan 14 maart 2012 Architecten De Vylder Vinck Taillieu DRDH Architects Technum 0 INHOUD Inleiding 2 Doelstellingen 6 De nieuwe Bonewijk 20 Het Landschapspark

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt

Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt Stedenbouwkundige onderbouwing dakopbouwen Componistenbuurt 1 Locatie en omgeving De Componistenbuurt is een jaren 70 wijk gelegen in het noordoosten van Berkel. De westzijde van de Componistenbuurt wordt

Nadere informatie

Stedenbouwkundige reactie

Stedenbouwkundige reactie Stedenbouwkundige reactie 1. Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Buitenpost Naast het voornemen voor de bouw van een passerelle over het spoor, is er ook een plan gemaakt voor de totale invulling van

Nadere informatie

122

122 121 122 123 124 stads ontwerp 125 DE DOKKEN WORDT GEDOMINEERD DOOR EEN STERKE NOORD-ZUID AS VAN ZOWEL HET KANAAL ALS DE BESTAANDE INFRASTRUCTUUR. DOOR DE VERKAVELING IN OOST-WEST RICHTING TE ORIENTEREN

Nadere informatie

Transformatie Schedeldoekshavencomplex

Transformatie Schedeldoekshavencomplex P5 Presentatie CONCEPT RMIT MIXED PROJECTS Transformatie Schedeldoekshavencomplex Dit is niet de definitieve afstudeerpresentatie! Schedeldoekshavencomplex Architect: Lucas & Niemeijer Bouw: 1972-1978

Nadere informatie

MET ZICHT MET ZICHT. NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands

MET ZICHT MET ZICHT. NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands NEXT architects Beijing Emperor House #1101 136 Andingwaidajie Dongcheng Qu 100011 Beijing China MET ZICHT

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsproject Station aan Zee

Stadsvernieuwingsproject Station aan Zee Stadsvernieuwingsproject Station aan Zee (Geraadpleegd op 05/12/14,http://www.oostende.be/file_uploads/88054.pdf) Declerck Abdoulaye MAK/ 1B1 Stadsvernieuwingsproject in Oostende Station aan Zee Waarom

Nadere informatie

Sint Pietersstation Gent: werken tot 2024!

Sint Pietersstation Gent: werken tot 2024! Sint Pietersstation Gent: werken tot 2024! In De Gentenaar van 25 maart 2004 stond te lezen dat de verbouwingen van het Sint-Pietersstation in 2005 zouden starten en ongeveer tien jaar zouden duren. Als

Nadere informatie

STAD BRUGGE Assebroek

STAD BRUGGE Assebroek STAD BRUGGE Assebroek Oktober 2011 Mercedes Van Volcem DE STAD BRUGGE MAAKT PLANNEN RUP Stationsomgeving (strategisch project) situering RUP Stationsomgeving waarom wordt het opgemaakt? zal BPA 80 La Brugeoise

Nadere informatie

Een nieuw sportcomplex als schakel tussen school en gemeente

Een nieuw sportcomplex als schakel tussen school en gemeente Sint-Aloysiusinstituut Geel ASO TSO - BSO KULeuven 2 de MASTER EINDPROJECT Docenten Peggy Winkels en Henk de Smet Steven Claes Bram Verstreken situering Het Sint-Aloysiusinstituut in het centrum van Geel

Nadere informatie

7. Vlasmuseum Stad Kortrijk, Ontwikkelingskader Leieboorden

7. Vlasmuseum Stad Kortrijk, Ontwikkelingskader Leieboorden 7. Vlasmuseum Leiedal + HUB, juni 2010 Stad Kortrijk, Ontwikkelingskader Leieboorden 46 7.1. Lezing van de site De site wordt omgeven door de Noordstraat, het bouwvolume aan de Rekollettenstraat met daarin

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

Een groenzone in relatie met de school en de omgeving

Een groenzone in relatie met de school en de omgeving Sint-Bernardusschool Knokke Kleuter-Lager onderswijs-aso Henri Van de Velde Instituut 1 ste master Docenten Lieven Achtergael en Steve Salembier Bert Faveer - Thijs Kennis - Lucy O Reilly situering De

Nadere informatie

JeugdaccoMmodatie Ahoy wijnegem

JeugdaccoMmodatie Ahoy wijnegem Bouwheer Gemeentebestuur Wijnegem Dexia NV Project Jeugdaccommodatie dienstgebouw kerkhof Adres Hoek Kosterijstraat - Kerkhofstraat 2110 Wijnegem Bouwoppervlakte 1300m² Uitvoeringstermijn in gebruik 2008

Nadere informatie

I LOVE QUI VIT! Commerciële ruimte/ Kantoorruimte Te koop/te huur. Van Immerseelstraat, Antwerpen

I LOVE QUI VIT! Commerciële ruimte/ Kantoorruimte Te koop/te huur. Van Immerseelstraat, Antwerpen I LOVE QUI VIT! Commerciële ruimte/ Kantoorruimte Te koop/te huur Van Immerseelstraat, Antwerpen I love Qui Vit: commerciële ruimte / Kantoorruimte Project in een notendop - Gesitueerd tussen de Provinciestraat,

Nadere informatie

Variant G Gymzaal verdiept in gebouw

Variant G Gymzaal verdiept in gebouw VERGELIJKING VERSCHILLENDE OPTIES VOOR BREDE SCHOOL CENTRUM Meest positieve opmerkingen Geen bijzondere opmerkingen of voorkeur Meest negatieve opmerkingen Variant F Aparte gymzaal in groen naast scatebaan

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

DE SPOELE ST.-NIKLAAS

DE SPOELE ST.-NIKLAAS Bouwheer OCMW Sint-Niklaas Project Nieuwbouw Zorgcentrum Woonzorgcentrum De Spoele Adres Lamstraat, 9100 Sint-Niklaas Bebouwde Oppervlakte 5338 m² ondergronds (twee lagen parking) 9403 m² bovengronds (vijf

Nadere informatie

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen.

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Deventer - Stationsomgeving herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Toekomstvisie; stip op de horizon De gemeente Deventer heeft de ambitie om het stationsgebied

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

HUIDIGE SITUATIE VISIESTUDIE R30

HUIDIGE SITUATIE VISIESTUDIE R30 Bij de afronding van de studie Opmaak van een visienota voor de herinrichting van de R30 te Brugge heeft MINT samen met AWV West-Vlaanderen en de Stad Brugge een persconferentie gegeven. Aan de hand van

Nadere informatie

HET VERHAAL ACHTER T DORP DE MARKT

HET VERHAAL ACHTER T DORP DE MARKT DE MARKT 120 BRUT + LAND masterplan voor de herwaardering van de dorpskern van Wijnegem Einddocument april 2011 HET VERHAAL ACHTER T DORP DE MARKT Dorpstraat en Markt bakenen de dorpskern af: t Dorp Wijnegem

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

JINZHOU. rotterdam DELHI. amsterdam. casanova + hernandez architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ginkgo, Beekbergen

JINZHOU. rotterdam DELHI. amsterdam. casanova + hernandez architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ginkgo, Beekbergen amsterdam DELHI JINZHOU rotterdam casanova + hernandez architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur Ginkgo, Beekbergen TWO WORLDS IN ONE: WONINGEN VOOR SENIOREN EN KINDVRIENDELIJKE WONINGEN casanova+hernandez

Nadere informatie

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015

Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer. 18 november 2015 Gouden Tips Beleving Openbaar Vervoer 18 november 2015 1 Schone omgeving Kracht van de schone omgeving Zichtbaar schoonhouden van de totale omgeving Gescheiden afvalinzameling draagt bij aan duurzaamheidsgevoel

Nadere informatie

Herinrichting Aalst stationsomgeving Persconferentie 25 april 2007

Herinrichting Aalst stationsomgeving Persconferentie 25 april 2007 Herinrichting Aalst stationsomgeving Persconferentie 25 april 2007 Programma Ilse Uyttersprot, burgemeester stad Aalst Christiane Van Rijckeghem, districtsdirecteur NMBS- Holding Marc Feys, afdelingshoofd

Nadere informatie

Conclusies locatie P+R Stationsgebied

Conclusies locatie P+R Stationsgebied Conclusies locatie P+R Stationsgebied Inpassing in de omgeving + De omgeving is van een grootschaliger karakter passend bij de functie brandweerkazerne. De openbare ruimte waar de kazerne op aansluit bestaat

Nadere informatie

DE SPOELE SINT-NIKLAAS

DE SPOELE SINT-NIKLAAS DE SPOELE SINT-NIKLAAS BOUWHEER OCMW Sint-Niklaas CONTACTPERSOON Tjeu Van Diessen, secretaris OCMW, 03 778 60 04 PROJECT Nieuwbouw woonzorgcentrum De Spoele (128 bedden) ADRES Lamstraat, 9100 Sint-niklaas

Nadere informatie

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan

stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stationsomgeving Gent Sint-Pieters - Koningin Fabiolalaan informatievergadering 7 maart 2006 openbaar onderzoek van 27 februari 2006 tot 27 april 2006 1 inhoud toelichting

Nadere informatie

Ter Leuvert RESIDENTIE

Ter Leuvert RESIDENTIE Ter Leuvert RESIDENTIE Appartementen te WEZEMAAL (Rotselaar) PROJECTPRESENTATIE * Nieuwbouwproject met in totaal 10 appartementen en duplex appartementen binnen een groter project van ontwikkeling van

Nadere informatie

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG.

WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. DESIGN TO OPERATE WIE GESCHIEDENIS WIL SCHRIJVEN, MOET DE TOEKOMST CREËREN. 2 3 Serge Lefevere Johan Cogge Albaan Tas Jan De Vloed DE TOEKOMST START MORGEN, CREËREN VANDAAG. PUBLIC BUILDINGS REDEFINED

Nadere informatie

College van 25 september 2015

College van 25 september 2015 College van 25 september 2015 Stad keurt projectdefinitie voor heraanleg openbaar domein Gedempte Zuiderdokken goed (AG VESPA A93 nr. 07896)... 2 Groep stad Antwerpen zet maximaal in op digitale synergie

Nadere informatie

Treinstation Entrecampos. Welkom

Treinstation Entrecampos. Welkom Welkom Lissabon Lissabon Lissabon - Aansluiting op de HSL lijn Lissabon - Goede bereikbaarheid Entrecampos gebied Spoorwegen Hoofdwegen Station Entrecampos Stadsstructuur - Stedelijke morphologie aan Zuid-Oost

Nadere informatie

STEDELIJKE ONTWIKKELING FABIOLALAAN GENT INRICHTINGSPLAN ZONE A

STEDELIJKE ONTWIKKELING FABIOLALAAN GENT INRICHTINGSPLAN ZONE A stedelijke e ontwikkeling ng Fabiolalaan ala an Gent / inrichtingsplan i ZONE A STEDELIJKE ONTWIKKELING FABIOLALAAN GENT INRICHTINGSPLAN ZONE A - 2014 POPONCINI & LOOTENS IR. ARCHITECTEN BVBA IN OPDRACHT

Nadere informatie

RUIMTELIJK ONDERZOEK

RUIMTELIJK ONDERZOEK RUIMTELIJK ONDERZOEK de vallei van het Klein Schijn de vallei van de Zwanebeek de vallei van het Groot Schijn Luchtfoto op grote schaal met aanduiding van de landschappelijke beekvalleien en de heuvelruggen

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan woonpark PROJECTTITEL de stroom PLAATSNAAM gemert Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan BEEKDAL PRIKK beekdal prikkers BOMEN PLEKK bomen plekken RAND = ROUTE WONE rand-route

Nadere informatie

Toekomstplannen van NMBS-Groep in de Westhoek

Toekomstplannen van NMBS-Groep in de Westhoek Toekomstplannen van NMBS-Groep in de Westhoek Christiane Van Rijckeghem districtsdirecteur NMBS-Holding 18 april 2007 NMBS-Groep NMBS-Holding coördineert en ondersteunt NMBS-Groep is eigenaar van stationsgebouwen,

Nadere informatie

WAARDEBEPALING. (volle eigendom) Antoon Viaenestraat 4, 8200 Sint-Andries

WAARDEBEPALING. (volle eigendom) Antoon Viaenestraat 4, 8200 Sint-Andries WAARDEBEPALING (volle eigendom) Antoon Viaenestraat 4, 8200 Sint-Andries 1 Details waardebepaling (Volle eigendom) Type: Waardebepaling (Volle eigendom) Omschrijving: Huis Referentienummer: 49879 Datum

Nadere informatie