Market Timing 26 november 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Market Timing 26 november 2012"

Transcriptie

1 Market Timing 26 november 2012 Technische & kwantitatieve analyse GLOBAAL TECHNISCH MARKTBEELD Colofon Deze,,Bulls, Bears & Shares is in opdracht van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. gemaakt door Loef Technische Analyse B.V. en wordt exclusief beschikbaar gesteld aan de relaties van Theodoor Gilissen. Theodoor Gilissen gaat bij haar beleggingsbeleid uit van fundamentele analyse. Aangezien deze publicatie uitgaat van technische analyse, kan het zijn dat de hier verkondigde meningen afwijken van die van Theodoor Gilissen. De publicatie betreft een exclusieve service voor die relaties van Theodoor Gilissen die de eigen beleggingsideeën mede willen baseren op technische analyse. Edward Loef is bestuurder van Loef Technische Analyse B.V. en is onafhankelijk Technisch Analist en cliëntenremissier voor diverse partijen. Edward Loef kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of short positie hebben in de in deze publicatie genoemde financiële markten of instrumenten. Voor informatie over deze uitgave kunt u contact opnemen met uw private banker of andere contactpersoon bij Theodoor Gilissen. Onderliggende assets TRENDS 2e ST 1e ST koers 1e W 2e W W/V% W/V% KT LT 5D 20D AEX INDEX BRENT CRUDE NYMEX CRUDE DAX INDEX DJ STOXX 600 INDEX DOW JONES INDEX EUR/USD BUND FUTURE GOUDPRIJS NASDAQ COMPOSITE NIKKEI-225 INDEX S&P 500 INDEX ZILVER ,00 32,75 33,35 35,50 35, Samenvatting De oversold waardering biedt uitzicht op een kortstondig technisch herstel gevolgd door een nieuwe daling c.q. test van het recente dieptepunt (citaat Bulls, Bears & Shares d.d. 19 november 2012). De rollen werden vorige week voor wat betreft de korte termijn naar verwachting tijdelijk omgedraaid: de korte termijn trends in aandelen zijn nu weer positief, terwijl die van de bund future negatief is. Maar lees a.u.b. het citaat hierboven. Wat niet uit het trendoverzicht hierboven blijkt is de stand van de korte termijn stochastics tradingindicator die voor de Nikkei-225 index, de DAX en DJ Stoxx 600 index overbought is alsmede te duur in de EUR/USD-wisselkoers. Voor de Bund future is sprake van een oversold -waardering. Deze week mogen de eerste tegenreacties worden verwacht, welke mogelijk in de komende weken escaleren. Op wereldschaal oogt de rally van vorige week in de ishares MSCI All Countries World Index (ACWI) erg uitnodigend om te anticiperen op doorgaand herstel, echter de technische condities in de 14-weeks RSI zijn dezelfde als begin juli Destijds stemde het Griekse parlement in met de voorgestelde bezuinigingen, waarop de AEX die week met 4,3% winst afsloot. Daarna kwam de Amerikaanse schuldenlast terug op de agenda, waarna een grote(re) correctiefase plaats vond. Deze Bulls, Bears & Shares is een publicatie van Theodoor Gilissen Bankiers N.V., in opdracht van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. De Technische Analyse en Fundamentele Analyse zijn verschillende disciplines; (mede) daardoor kan de Technische opinie afwijken of niet consistent zijn met de researchadviezen van de researchafdeling van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door Theodoor Gilissen betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan Theodoor Gilissen Bankiers N.V. niet instaan. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen en aanbevelingen in dit rapport zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de adviezen en aanbevelingen uit het rapport dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: de ontvanger moet zijn of haar eigen adviseur raadplegen om te overleggen of het waardepapier dat in dit rapport aan bod komt, voor hem of haar een passende investering is en of de adviezen en aanbevelingen in het rapport overeenstemmen met zijn of haar doelrisicoprofiel. Indien u (mede) belegt met geleend geld, betekent dit dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. verbiedt nadrukkelijk het herverspreiden van dit rapport via internet of op een andere manier en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen op dit gebied. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals vermeld staan in deze disclaimer. Theodoor Gilissen Bankiers N.V., haar directie en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de informatie in de aanbieding. Uw persoonsgegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden buiten Theodoor Gilissen Bankiers N.V. verstrekt, tenzij dat voortvloeit uit de wet. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. wijst cliënt conform de wet op haar recht op inzage, correctie, aanvulling, afscherming of verwijdering van gegevens en tot het doen van verzet tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketing- en charitatieve doeleinden.

2 Trendfase Asset Allocatie (instrumenten) o.b.v. beurskoers + 20/120 MA 5 D 5 D STIJGENDE TREND % TOPVORMING % Silver 5000 Oz. COMEX Continuous 4.41 iboxx EU Sov. Netherl. Index Overall pr Vanguard Total Stock Market 4.34 iboxx EU Sov. Germany Index 7-10 Yr ishares MSCI ACWI Indx Fund 4.26 S&P 500 index 4.12 DJ STOXX 600 EUR Price 3.98 ishares MSCI Pacific ex-japan Index Fund 3.73 ishares MSCI Emerging Markets Index F 3.33 ishares FTSE/EPRA European Property F 3.29 Ishares FTSE Epra Nareit Asia 3.04 SPDR Dow Jones Global Real Estate 2.74 Brent Crude Oil Continuous 2.24 Gold 100 Troy Oz. COMEX Continuous 2.19 PowerShares Emrgng Mkt Sovereign Dbt 0.26 ishares Barclays Credit Bond Fund ishares Barclays Aggregate Bond Fund ishares Barclays Inter Govt Credit Bd Fd ishares Barclays TIPS Bond Fd IShares Brclys 7-10 Yr Treasury Bnd Fnd D BODEMVORMING % DALENDE TREND % ishares MSCI Japan Index Fd 4.38 Ishares MSCI Latin America (USD) 3.55 ishares S&P GSCI Commodity-Indexed Tr 2.75 Vanguard REIT 3.19 RJ/CRB Index 2.13 Ishares Ftse Epra Nareit US Prop 1.88 IShares Brclys 20+ Yr Treasury Bnd Fnd Op het eerste gezicht lijkt er op basis van het trendoverzicht weinig aanleiding om ons zorgen te gaan maken. De Amerikaanse, Europese en Opkomende landenindices bewegen in een opgaande trend en Japan ruilt de dalende trend in voor een bullish overgangsfase. Het bodemproces in de grondstoffenindices moedigt aan om de opwaartse kansen te benutten. ishares MSCI All Countries World Index op weekbasis vanaf RSI De koersgrafiek van de ishares MSCI All Countries World index (ACWI) op weekbasis heeft nog enkele weken speelruimte om de neergaande cyclische druk af te maken. De 14-weeks RSI vertoont hetzelfde beeld als begin juli 2011 en de afloop werd na enkele weken aan de onderzijde beslecht. Het is een scenario dat valide blijft zolang deze beursgraadmeter niet boven de horizontale weerstand uit stijgt. 2

3 De opleving vorig jaar begin juli wordt geïllustreerd via de verticale lijn in de Dow Jones Industrial Average koersgrafiek op dagbasis (zie onder). Dow Jones Industrial Average vanaf oktober 2009 De technische signaalfunctie van de daling uit de ending diagonal triangle (beter bekend als de rising wedge ) impliceert hooguit een pullback-poging naar de oorspronkelijke stijgende steunlijn die de dieptepunten van 2009 met die van 2011 verbindt. Volgens de theorie is een correctieve terugslag naar de basis van de wig (= bodem 2011)) te verwachten. In dit kader is het misschien interessant om de technische analyse samenvatting van 4 juli 2011 in herinnering te roepen (zie onder): In de Dow Jones Industrial Average is het 20-daags koersgemiddelde onder het 120-daags koersgemiddelde weggezakt. Per definitie betekent deze zwakte dat een meer substantieel koersherstel nodig is om het korte termijn gemiddelde weer boven het lange termijn gemiddelde te stuwen. Zolang het koersherstel onder de voormalige stijgende steunlijn beperkt blijkt, kan de conclusie ook dit keer dus luiden dat uitstel nog geen afstel betekent. Een extra reden om voorzichtigheid te betrachten ligt gelegen in de weekgrafiek en de afgeleide Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator. De correctiefasen in 2010 en 2011 werden ingeleid door lagere toppen in de MACD op momenten dat de Dow Jones Industrial Average nieuwe hoogtepunten bereikte. Deze negatieve divergentie behoort tot één van de meest significante technische waarschuwingssignalen om vroegtijdig voorbereid te zijn op een marktomslag. De MACD op weekbasis kan in enkele weken negatief worden (zie histogram van de MACD op de volgende pagina). 3

4 Dow Jones Industrial Average vanaf MACD In de Bulls, Bears & Shares vorige week werd het volgende opgemerkt: Koopkansen doen zich momenteel vooral voor vanuit tradingoogpunt. In de Nasdaq Composite is een gap gevormd rond de 3000-puntengrens. In de AEX ligt een gap rond 330 en in de DJ Stoxx 600 index ligt een gap rond 268. Deze koershiaten worden naar verwachting in de komende dagen gesloten, waarna het aanbod de beursindices weer lager stuurt. Nasdaq Composite (2966,85) onderweg naar de gap fill rond de 3000-punten AEX (331,50) de gap rond 330 is gesloten 4

5 ishares World in euro s vanaf 2009 De daling ruim een week geleden in de ishares World onder de koerstoppen van 2011 en onder de stijgende steunlijn van afgelopen jaar illustreert een zwakke conditie. De ingezette herstelbeweging krijgt pas enige betekenis bij een stijging boven de dalende weerstandlijn van de laatste weken. ETF s in euro s met betrekking tot diverse regio s en asset classes De trend van de ishares Asia Pacific op weekbasis vanaf 2009 is erg sterk. De ishares China 25 trekt sinds begin september (zie boven) flink aan. Het MACDhistogram van de relatieve sterkte t.o.v. ishares China 25 verzwakt sinds 9 weken. 5

6 Uit de spaghetti-chart van ETF s op de vorige pagina is niet direct zichtbaar op welk moment bijvoorbeeld een bepaalde aandelenregio beter presteert dan een andere regio of een beleggingscategorie. Het overzicht van enkele grote ETF s (in de U.S.A.) hieronder op jaarbasis maakt duidelijk dat spreiding over verschillende asset-classes wenselijk is gelet op de enorme koersuitslagen per jaar. Wie actief wil inspelen op de dynamiek van de uiteenlopende koersbewegingen per beleggingscategorie zal in de technische analyse een bruikbaar hulpmiddel vinden. Onderin op deze pagina ziet u via de kruisingen van de groene lijn in het histogram wanneer de ETF AGG sterker of zwakker begint te presteren dan de EFT SPY. Bron: LOEF Technische Analyse / Reuters QuoteCentre for Metastock data Tickersymbool + ETF Oil = ipath S&P GSCI Crude Oil Total Return Index CFT = ishares Barclays Credit Bond Fund HYG = ishares Iboxx $ High Yield Corporate Bond Fund IVW = ishares S&P 500 Growth Index Fund GSG = ishares S&P GSCI Commodity Indexed Trust GLD = SPDR Gold Trust VNQ = Vanquard Reit AGG = ishares Barclays Aggregate Bond Fund TIP = ishares Tips Bond Fund EEM = ishares MSCI Emerging Markets Index Fund IVE = ishares S&P 500 Value Index Fund UUP = Powershares DB US Dollar Index Up SPY = SPDR S&P 500 ETF Trust AGG + relatieve sterkte versus SPY op weekbasis vanaf

7 Trendfase landenindices 5 D 5 D STIJGENDE TREND % TOPVORMING % ATHENE-ASE General 6.90 MALEISIE-KLCI Nikkei 225 Ind Futures Composite C Conti 6.25 CAC MILAAN-FTSE/MIB 5.25 DAX INDEX 5.16 Bel MADRID-IBEX S&P 500 INDEX 4.12 Bovespa 3.92 FTSE 100 INDEX 3.81 AEX-index 3.65 Hang Seng Index 3.57 SWISS MARKET INDEX 3.17 MEXICO-IPC 3.02 TORONTO-S&P/TSX Composite 2.82 Sydney-All Ordinaries Index 1.64 POLEN-WIG Index 1.52 INDIA-Sensex INDONESIE-JCI 0.39 TURKIJE-National BODEMVORMING % DALENDE TREND % RUSLAND-RTS 3.66 NASDAQ COMPOSITE INDEX 4.58 Dow Jones Industrials index 3.73 Shanghai Composite Index 0.63 De koerstop van de beurs in Athene in februari dit jaar acteert als weerstandgrens. Direct doorgaande koersstijgingen ontkrachten de ontwikkeling van een (H)oofd- (S)chouderpatroon, echter direct terugkerende zwakte zou om extra aandacht vragen gelet op de hiervoor beschreven technische condities van de aandelenmarkten. ATHENE ASE General index blijft kwetsbaar voor een koersimplosie 7

8 Trendoverzicht bedrijfssectoren 5 D 5 D STIJGENDE TREND % TOPVORMING % DJ STOXX Technology 6.91 DJ STOXX Basic Resr DJ STOXX Auto&Parts 6.84 S&P 500 Automobile & Components 6.17 DJ STOXX Chemical 5.74 DJ STOXX Bank Index 5.20 S&P 500 Consumer Discretionary 5.08 DJ STOXX Insurance 5.07 S&P 500 Materials Sector 4.77 DJ STOXX Constr&Mat 4.49 S&P 500 Financials Sector 4.36 DJ STOXX Pers&House 4.25 S&P 500 index 4.12 S&P 500 Energy Sector 4.12 DJ STOXX Fin.Serv DJ STOXX 600(P)-Euro 3.98 DJ STOXX Trav&Leisur 3.85 DJ STOXX Industrial 3.85 S&P 500 Industrials Sector 3.76 DJ STOXX Media 3.65 S&P 500 Health Care Sector 3.43 DJ STOXX Food&Bev DJ STOXX Retail 3.06 DJ STOXX Health Care 2.54 BODEMVORMING % DALENDE TREND % S&P 500 Consumer Staples Sector 4.34 S&P 500 Information Technology 4.59 DJ STOXX Oil & Gas 4.03 S&P 500 Telecom Services Sector 3.52 DJ STOXX Utility 3.18 DJ STOXX Telecom 2.00 S&P 500 Utilities Sector 0.19 De Europese DJ Stoxx 600 Banks sector noteert nabij een horizontale weerstand in combinatie met een negatieve divergentie in de RSI. De outperformance ten opzichte van de DJ Stoxx 600 index in de afgelopen weken houdt nog aan. DJ Stoxx 600 Banks vanaf relatieve sterkte tov Stoxx RSI 8

9 Grondstoffen & edele metalen Trendoverzicht grondstoffenfutures 5 D 5 D STIJGENDE TREND TOPVORMING % Palladium NYMEX Continuous 5.60 Cocoa ICE FUT US Continuous 5.05 Silver 5000 Oz. COMEX Continuous 4.41 NY-DJ-UBS Energy Index 3.93 Gas Natural NYMEX Continuous 2.93 Brent Crude Oil Continuous 2.24 Gold 100 Troy Oz. COMEX Continuous 2.19 NY-DJ-UBS Livestock Index 2.17 Wheat Pit CBOT Continuous 0.27 Platinum NYMEX Continuous BODEMVORMING % DALENDE TREND % Orange Juice (FCOJ-1) ICE FUT US Continuous 7.42 Soybean Oil Pit CBOT C 3.33 Corn Pit CBOT Continuous 3.36 Crude Oil Light Sweet C 3.29 NY-DJ-UBS Petroleum Index 2.83 NY-DJ-UBS Grains Index 1.58 Goldman Sachs Commodity Indx Comp C 2.80 Rough Rice Pit CBOT C 1.23 NY-DJ-UBS Commodity Index 2.44 Sugar World No.11 Continuous Copper High Grade COMEX Continuous 2.22 Soybean Meal Pit CBOT C RJ/CRB Index 2.13 NY-DJ-UBS Softs Index NY-DJ-UBS Industrial Metals Index 1.63 Cotton No. 2 ICE FUT US C Coffee C ICE FUT US C De grondstoffenindices hebben de dalende trends ingeruild voor een bodemproces. De energiesector maakt aanstalten om de dalende trendlijn opwaarts te breken. DJ-UBS Energy index + relatieve sterkte t.o.v. RJ/CRB-index vanaf

10 Gas Natural Nymex Continuous vanaf relatieve sterkte versus RJ/CRB De edele metalen presteren in de afgelopen jaren sterker dan de DJ UBS Commodity index. Aan de consolidatiefase lijkt een einde te zijn gekomen. De recente hogere bodem wijst op toenemende opwaartse kansen. DJ UBS Precious Metals Index + relatieve sterkte versus DJ-UBS Commodity index vanaf 2009 De blauwe candles in de zilverprijs (zie grafiek onder) wijzen op een sterk positief momentum. Rond $ 34 doemt een weerstandlijn op, maar een hogere bodem rond $ 31 illustreert toenemende vraag. Zilver vanaf

11 De ontwikkeling van de goudprijs in euro s vertoont een korte termijn bullish vlagpatroon. Per saldo lijkt de vraag toe te nemen door de gestaag hogere bodems. Goudprijs in euro vanaf 2011 Vastrentende waarden De bund future is medio september met een dead cross geconfronteerd via een daling van het 20-daags koersgemiddelde onder het 120-daags koersgemiddelde. Op basis hiervan is de verkoopdruk per saldo toegenomen, waardoor het herstel als bear flag de boeken in kan gaan. Tegelijkertijd is de DAX-index verzwakt, waardoor in relatieve zin de bund future een aantrekkelijker alternatief bleek te zijn. Eerdaags valt een golden cross te verwachten. Een goede reden om niet te snel conclusies te trekken. Bund future 11

12 Valuta Het dalende trendkanaal van de EUR/USD lijkt na de stijging vorig week de langste tijd te hebben gehad. De blauwe candles wijzen op een sterk opwaarts momentum. Inmiddels is de aanblik zichtbaar van een bull flag, waardoor bij een opwaartse uitbraak het koersdoel $ 1,37 wordt. De enige niet onbelangrijke reserve is de overbought -conditie van de stochastics. EUR/USD vanaf 2011 op dagbasis EUR/USD vanaf juli stochastics. 12

13 ALGEMEEN ADVIES Hanteer indien mogelijk - stop loss limieten om koersrisico s beter te beheersen! Verklarende woorden en begrippen uit de technische analyse Een uitleg van woorden en begrippen die gangbaar zijn in de technische analyse en in de Bulls, Bears & Shares worden gebruikt zijn op deze pagina op een niet limitatieve wijze ter verduidelijking samengevat. Technische Analyse (TA) bestudeert primair met behulp van grafieken de koershistorie van marktprijzen (lees: beurskoersen en hiervan afgeleide handelsvolumes) met het doel om de meest waarschijnlijke toekomstige richting te bepalen. De technische analyse kent twee hoofdstromingen. Enerzijds is er de klassieke visuele analyse van grafieken met het oogmerk om trends en koerspatronen te herkennen. Anderzijds is er de kwantitatieve analyse om met behulp van de beurskoers afgeleide formules ( indicatoren ) koop- en verkoopsignalen te genereren. De Bulls, Bears & Shares combineert de visuele analyse met de kwantitatieve analyse. De technische en kwantitatieve analyses worden vooral gebruikt als hulpmiddel voor de timing van beleggingsbeslissingen. TA = afkorting voor technische analyse KT = korte termijn trend op basis van de positie van beurskoers ten opzichte van het 20-daags koersgemiddelde LT = lange termijn trend op basis van de positie van het 20-daags koersgemiddelde ten opzichte van het 120-daags koersgemiddelde TREND = algemene richting waarheen een koersontwikkeling tendeert herkenbaar aan een proces van twee opeenvolgende toppen en/of bodems TRENDLIJN = lijn langs opeenvolgende toppen of bodems STEUN = indicatie voor een bodem in de koersgrafiek WEERSTAND = indicatie voor een top in de koersgrafiek BULLISH = positieve stemming ten aanzien van de koersontwikkeling BEARISH = negatieve stemming ten aanzien van de koersontwikkeling NEUTRAAL = aanduiding voor richtingloos en/of zijwaarts koersverloop TACTISCH = specifieke actie/benadering bedoeld om een strategie uit te voeren RS = relatieve sterkte ter bepaling van outperformance of underperformance OUTPERFORMANCE = betere prestatie ten opzichte van UNDERPERFORMANCE = slechtere prestatie ten opzichte van LONG = positionering in de markt anticiperend op een koersstijging SHORT = positionering in de markt anticiperend op een koersdaling NONE = geen positionering in verband met overgangfase tussen bulls en bears BUY = koopmoment op basis van een technische en/of kwantitatieve analyse SELL = verkoopmoment op basis van een technische en/of kwantitatieve analyse MA = moving average / voortschrijdend gemiddelde van een reeks van beursdata RSI = relatieve sterkte index (indicator voor het meten van het momentum) RSI waardering onder 30 illustreert een relatief sterke koersdaling RSI waardering boven 70 illustreert een relatief sterke koersstijging MOMENTUM = indicator voor het meten van de snelheid en de sterkte van een koersbeweging STO = afkorting voor stochastics, indicator voor korte termijn kansberekening STO waardering onder 20 illustreert een relatief sterke koersdaling STO waardering boven 80 illustreert een relatief sterke koersstijging DMI = afkorting voor directional movement indicator, geeft informatie over de kracht van vraag en aanbod in de onderliggende trend ADX = afkorting voor average directional movement indicator, geeft de kracht aan van een trendmatige beweging, maar zegt niets over de richting ervan ADX waardering onder 25 wijst potentieel op een zijwaarts gerichte trend ADX waardering boven 25 wijst potentieel op een trendmatige beweging TRADINGRANGE = richtingloze koersbeweging binnen bepaalde bandbreedte UITBRAAK = koersbeweging boven/onder vorige weerstand/steun TRAP = mislukte uitbraak 13

14 PULLBACK terugkeer van de beurskoers naar een recent uitbraakniveau GAP = koershiaat in de grafiek zichtbaar tussen twee handelsnoteringen in OVERBOUGHT = situatie waarin de beurskoers kwetsbaar is voor een correctie OVERSOLD = sitiuatie waarin de beurskoers rijp is voor een technisch herstel RISING WEDGE = driehoekspatroon met 2 convergerende stijgende lijnen FALLING WEDGE = driehoekspatroon met 2 convergerende dalende lijnen STOP LOSS = prijsniveau ter beperking van onverhoopte verliezen van openstaande beleggingsposities. LEGENDA KLEUREN CANDLES GETOONDE GRAFIEKEN Donkergroen - stijgende trend (= koers > 20 daags gemiddelde & 120 daags gemiddelde) Lichtgroen - koerscorrectie binnen stijgende trend (= koers > 120 daags gemiddelde) Rood - dalende trend (= koers < 20 daags gemiddelde & 120 daags gemiddelde) Oranje - koersherstel binnen dalende trend (= koers < 120 daags gemiddelde) Blauw - sterk opwaarts momentum tijdens een opgaande trend Paars - sterk neerwaarts momentum tijdens een neergaande trend Geel - overdrijvingsfase (extreem hoog risico van een significant trendomslag) Zwart - overgangsfase tussen stijgende en dalende trend (geen positie) Rode lijn Blauwe lijn Paarse lijn belegging daags simpel gemiddelde - 20 daags simpel gemiddelde - relatieve kracht ten opzichte van een andere Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan a.u.b. contact met ons op. 14

Market Timing 28 mei 2014

Market Timing 28 mei 2014 Market Timing 28 mei 2014 Technische & kwantitatieve analyse GLOBAAL TECHNISCH MARKTBEELD Onderliggende waarden steun koers weerst trend K/V HK HV % 2W MSCI-World 1672.40 1692.36 1697.99 stijgend K 0 1

Nadere informatie

Market Timing 21 februari 2014

Market Timing 21 februari 2014 Market Timing 21 februari 2014 Technische & kwantitatieve analyse GLOBAAL TECHNISCH MARKTBEELD Colofon Deze,,Bulls, Bears & Shares is in opdracht van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. gemaakt door Loef Technische

Nadere informatie

TIMING, TRENDS & TACTICS

TIMING, TRENDS & TACTICS TIMING, TRENDS & TACTICS 19 december 2012 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe Geachte heer/mevrouw, Vooruitlopend op een nieuw beursjaar treft u in deze publicatie een samenvatting

Nadere informatie

TIMING, TRENDS & TACTICS

TIMING, TRENDS & TACTICS TIMING, TRENDS & TACTICS 24 november 2013 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe Geachte heer/mevrouw, De mate waarin u de verschillende beleggingscategorieën spreidt heeft een

Nadere informatie

TIMING, TRENDS & TACTICS

TIMING, TRENDS & TACTICS TIMING, TRENDS & TACTICS 14 december 2013 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe Geachte heer/mevrouw, De mate waarin u de verschillende beleggingscategorieën spreidt heeft een

Nadere informatie

TIMING, TRENDS & TACTICS

TIMING, TRENDS & TACTICS TIMING, TRENDS & TACTICS 6 juli 2014 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe Enkele berichten afkomstig uit Het Financieele Dagblad (FD) in de afgelopen week: 30-06 BIS bevreesd

Nadere informatie

Technische analyse, Correctie moet langetermijn uitbraak S&P500 Index bevestigen

Technische analyse, Correctie moet langetermijn uitbraak S&P500 Index bevestigen Publicatiedatum: 22 september 2014 ING Commercial Banking Technische analyse, Correctie moet langetermijn uitbraak S&P500 Index bevestigen Door Roelof-Jan van den Akker, senior technisch analist van ING

Nadere informatie

DE TECHNICIAN * vragen *

DE TECHNICIAN * vragen * DE TECHNICIAN * vragen * 2 februari 2015 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe Vorige week organiseerde De Telegraaf in samenwerking met IG Nederland (de broker voor de actieve

Nadere informatie

LOEF Technische Analyse DE TECHNICIAN. 28 februari 2014 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe

LOEF Technische Analyse DE TECHNICIAN. 28 februari 2014 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe DE TECHNICIAN 28 februari 2014 We study the past, to understand the future door Edward Loef CFTe Voorafgaande aan een presentatie (op verzoek van een professionele broker) in Groningen over de FOREX-markt

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was:

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Ervan uitgaande dat de SPX in het staartje zit van Primary 3 lijkt max 1970 haalbaar. In het geval van van het wigpatroon

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik

Brains & Analysis terugblik Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: In De komende maanden verwacht ik een uiterst grillig koersverloop op de aandelenmarkten Aandelen in Europa zijn voorlopig

Nadere informatie

Technische analyse: Lange termijn bull markt in aandelen begonnen

Technische analyse: Lange termijn bull markt in aandelen begonnen Publicatiedatum: 17 oktober 2013 ING Commercial Banking Technische analyse: Lange termijn bull markt in aandelen begonnen Door Roelof-Jan van den Akker, senior technisch analist van ING Financial Markets

Nadere informatie

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was:

Brains & Analysis terugblik. De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: Brains & Analysis terugblik De belangrijkste voorspelling van afgelopen weekend was: De sterke divergentie tussen de Europese en Amerikaanse aandelen zal naar onze inschatting op korte termijn leiden tot

Nadere informatie

Tien Nederlandse top aandelen!

Tien Nederlandse top aandelen! RBS Markets Nummer 365, 8 mei 2013 Turbo s & Trading seminar Bolero Turbo Actie pagina 5 Technische Analyse P2 S&P500 index Een trend is valide totdat... Grondstoffenweekoverzicht P3 Basismetalen onder

Nadere informatie

Research. April 2006. Market timing: laag kopen en hoog verkopen

Research. April 2006. Market timing: laag kopen en hoog verkopen Market timing: laag kopen en hoog verkopen Research April 2006 Wat is market timing? Market timing versus kopen en houden De filosofie van de technische analyse Het verleden, gids voor de toekomst Het

Nadere informatie

Cursus TA & woordenlijst

Cursus TA & woordenlijst Cursus T & woordenlijst Steun en Weerstand De bodems in een trend worden steunniveau s genoemd. Koopinteresse is rond bodems sterker dan verkoopdruk. Toppen worden weerstandniveau s genoemd en suggereren

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Keijser Capital Beleggen

Keijser Capital Beleggen Keijser Capital Beleggen Kwartaaloverzicht Q1 2014 11.04.2014 Keijser Capital Research Nico van Geest RBA Nico.vangeest@keijsercapital.nl T: 0205312116 Geachte Belegger, Graag willen we u informeren over

Nadere informatie

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.25 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25

ECB Refi rate (%) 0.05 0.05 0.05 0.25 Fed Funds rate (%) 0.25 0.25 0.25 0.25 20 april 2015 drs. Rogier Crijns +31 (0)20 527 6337 r.crijns@gilissen.nl BOND MARKET MONITOR (Slot)koers 20-4-15-1 week - 3 maanden - 1 jaar EONIA (%) -0.07-0.07-0.08 0.22 USD LIBOR overnight (%) 0.12

Nadere informatie

ECB Refi rate (%) 0,75 0,75 1,00 1,50 Fed Funds rate (%) 0,25 0,25 0,25 0,25

ECB Refi rate (%) 0,75 0,75 1,00 1,50 Fed Funds rate (%) 0,25 0,25 0,25 0,25 13 juli 2 Walter Leering MSc +31 ()2 527 6334 w.leering@gilissen.nl BOND MARKET MONITOR Slotkoers -7- - 1 week - 3 maanden - 1 jaar EONIA (%),13,33,34 1,2 USD LIBOR overnight (%),17,17,15,13 3 maands EURIBOR

Nadere informatie

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust?

Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Kwartaal Focus 3 e kwartaal 2015 Wat kunnen we verwachten na de Griekse onrust? Het afgelopen kwartaal stond vooral in het teken van de beslissing van de Fed over de langverwachte renteverhoging en de

Nadere informatie

Advieslijst Europese aandelen

Advieslijst Europese aandelen Advieslijst Europese aandelen maandag 29 juli 13 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Wij hebben geen wijzigingen doorgevoerd in de Advieslijst Europese aandelen. Het opwaarts potentieel van een aantal aandelen, zoals

Nadere informatie

Chart Navigator. Wanneer komt de lagere top? Door Nico P.R. Bakker

Chart Navigator. Wanneer komt de lagere top? Door Nico P.R. Bakker TA: Chart Navigator week 9/ 2010 Chart Navigator Door Nico P.R. Bakker Inhoud Chart Navigator: Intermarket P. 2 AEX Hoofdfondsen P. 4 TA Vraagbaak P. 12 Top Selectie P. 13 Selectie Midkap P. 14 Marketindex

Nadere informatie

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 Turbo s & Trading Technische Analyse Goud goud verliest glans... P2 De week in Turbo P3 Ontmoet RBS P4 Seminars en webinars agenda Overzichten Langzaam arm of langzaam

Nadere informatie

Advieslijst Europese aandelen

Advieslijst Europese aandelen Advieslijst Europese aandelen maandag 7 oktober 2013 NOTITIE VAN DE ANALISTEN Novartis is uit de EU Top Picks gehaald, ten gunste van Sanofi. Vanwege de koersstijging van Novartis en daling van Sanofi

Nadere informatie

& Trading. Inhoud. Eurostoxx 600 Banks: Nummer 440, 28 oktober 2014

& Trading. Inhoud. Eurostoxx 600 Banks: Nummer 440, 28 oktober 2014 Nummer 440, 28 oktober 2014 & Trading Inhoud Eurostoxx 600 Banks: Eurostoxx 600 Banks: Twijfelfase bij Technische Analyse Pg 1 Pg 2 Afgelopen weekend kwamen er diverse cijfers naar buiten over de stand

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

2e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen

2e kwartaal 2014. Kwartaal Focus. Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen 2e kwartaal 2014 Kwartaal Focus Voorkeur voor aandelen, ondanks de toegenomen volatiliteit op de beurzen Het afgelopen kwartaal stond in het teken van de annexatie van de Krim, de ontwikkelingen in de

Nadere informatie