in Oost-Vlaanderen Kwaliteit is commodity Een maandelijkse uitgave van Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in Oost-Vlaanderen Kwaliteit is commodity Een maandelijkse uitgave van Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen"

Transcriptie

1 ondernemers in Oost-Vlaanderen Een maandelijkse uitgave van Voka - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen Kwaliteit is commodity Frédéric Schaubroeck en, Groep Schaubroeck Jaargang 15 - nummer 11 - november 2014

2

3 FOCUS een sterk verhaal Groep Schaubroeck (Nazareth) drukt zijn stempel op de toekomst via markt- en productinnovatie Kwaliteit is een commodity geworden, daarmee alleen red je het niet meer In 1911 startte Groep Schaubroeck als drukkerij voor lokale besturen. Ruim honderd jaar later zijn ze van vele markten thuis: ze drukken, leveren HR-diensten, ontwikkelen software en hardware op maat en verhuren zalen, zowel voor overheden als de privésector. Die diversificatie was en is de enige manier om te overleven en te floreren. Eigenaar Frédéric Schaubroeck en algemeen directeur : We zijn zoveel meer dan een drukkerij. Passie voor print, prijkt er op een groot spandoek aan de gebouwen van de Groep Schaubroeck, vlakbij het kruispunt Vogelzang (N60), waar Nazareth, Zingem en Gavere haasje-over spelen. Niets gelogen, want drukken zit al ruim honderd jaar in de genen van de familie Schaubroeck. Het familiebedrijf is aan de derde generatie: na stichter Gabriël Jan-Marie en Johan is nu Frédéric Schaubroeck afgevaardigd bestuurder en 100% aandeelhouder. Hij wordt geflankeerd door, algemeen directeur sinds april 2011 en gepokt en gemazeld in het bedrijf sinds Tijdens het interview houdt Frédéric zich op de vlakte. Hij laat liever Dirk het woord voeren, een spraakwaterval, eerlijk, rechtuit en gepassioneerd. Ik wou een diplomatieke carrière in het buitenland, maar omdat mijn vrouw dat niet zag zitten, heb ik me geheroriënteerd en begon ik te werken voor lokale besturen. (fijntjes) Maar daar moet je ook diplomaat zijn, hé. 5 In 1911 kondigde Gabriël Jan-Marie in een voor die tijd luxueuze folder aan dat hij voor alle levenden en doden allerlei drukwerk zal maken. Gestart als drukker van gelegenheidsdrukwerk van doodbeeldekens over hoofdingen tot bureelbehoeften kreeg hij na enkele jaren van zijn broer Edmond, toen gemeentesecretaris in Nazareth, de vraag om administratief drukwerk te leveren. Uittreksels uit het Staatsblad werden vertaald naar bruikbare, juridisch legitieme formulieren. Dirk: Zie het als drukwerk met een redactionele meerwaarde of consultancy avant-lalettre, zo je wil. Tot de jaren zeventig waren we bijna uitsluitend een bestuursdrukkerij voor OCMW s en gemeentebesturen, maar vandaag doen we zoveel meer. Wanneer beslisten jullie dat louter drukken voor lokale besturen geen wissel op de toekomst was? : In de jaren zestig en zeventig begonnen gemeenten volop te fusioneren. In 1911 telden we nog Belgische gemeenten, in 1977 waren dat er nog 596, waarvan 308 Vlaamse. We beseften dat we aan marktinnovatie moesten doen om te blijven groeien. Toen besloten we om met drukwerk te starten voor de Vlaamse, federale en Europese overheden én voor de privésector. 90% van wat we vandaag drukken, is voor de private markt. We doen steeds minder drukwerk voor de overheden. Zo besliste de quaestuur van de Kamer om het drukwerk in eigen huis te houden, en heel veel formulieren zijn vervangen door online tools en softwareprogramma s. Kwaliteit was altijd ons motto, maar nu is dat een commodity geworden in de drukkerijsector. Daarmee alleen red je het niet meer. >>> ondernemers november 2014

4 Hoe dan wel? 6 Dirk: Door snel en flexibel te leveren. Veel conculega s besteden hun drukwerk uit aan het buitenland. Wij proberen zeer snel op de bal te spelen, we houden onze levertijden kort. Hoewel we enkel produceren in België, werken we tegen marktconforme prijzen. We hebben ook fors ingezet op het uitbouwen van zorgsystemen, zoals ISO en BRC voor de voedingssector. We hebben grote klanten in de voedingssector, waarvoor we kartonnen verpakkingen drukken. We bouwen daar extra services rond zoals voorraadbeheer, en we leveren op afroep. Iedere job die we krijgen, is anders. Naast marktinnovatie richting de privésector besloten jullie ook voor productinnovatie te gaan? Dirk: In 1969 zijn we gestart met een loonadministratiebureau voor lokale overheden, zeg maar sociaal secretariaat. Bijna per abuis, omdat een gemeentebestuur in de problemen geraakte door de ziekte van een ambtenaar. Vandaag hebben we 440 klanten in Vlaanderen waarvoor we de loonadministratie uitvoeren. Onze sterkte is dat we in een uiterst competitieve markt steeds voor 100% zijn blijven focussen op de nichemarkt van de lokale overheid. Lokale besturen zijn per definitie loyale klanten, ze storten zich niet zomaar in een roekeloos avontuur. We verwierven geleidelijk ook een stem in de debatten, zelfs naar de RSZ en de fiscus, als spokesman van onze klanten. Sinds de jaren 80 ontwikkelen we toepassingen en softwarepakketten voor de kerntaken (bevolking, leefmilieu, sociale dienst) en ondersteunende taken (financiën, payroll...) van een gemeente en O.C.M.W. Recent ontwikkelden we software voor digitaal vergaderen, zodat mandatarissen en ambtenaren vanop In de uiterst competitieve markt van loonadministratie leggen wij de focus 100% op de nichemarkt van lokale overheden hun smartphone de vergadering kunnen meevolgen enkunnen stemmen en/of becommentariëren. Waarom staat er op jullie spandoek enkel passie voor print? Is dat niet enigszins misleidend voor de buitenwereld? Dirk: Je legt de vinger op de wonde. We moeten nog te vaak uitleggen wie we zijn en wat we allemaal doen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat we voor onze HR- en IT-diensten bijna uitsluitend werken voor lokale overheden. Maar waarom richtten jullie dan een IT-bedrijf op met een aparte naam: Setelco? Dirk: Vanaf kregen we steeds vaker vragen van kmo s: wat jullie doen voor gemeenten en steden, kunnen jullie dat ook voor ons doen? Voor lokale overheden ontwikkelen we al jaren software, maar daarnaast installeren we ook servers, bekabelen we Een deel van onze installatieen systeemingenieurs werken zelfs in-house bij gemeentebesturen. We creëerden een apart bedrijf voor de privésector, maar dat heeft alleen maar meer verwarring gezaaid, want onze IT ers werken zowel voor lokale besturen als kmo s. We werken al anderhalf jaar aan een nieuwe structuur met drie business units: drukkerij, HR & payroll (inclusief juridische dienst die adviezen geeft aan lokale besturen over sociale wetgeving, sdk) en IT. Da s veel duidelijker. Binnen de business unit IT hebben we nu een segment business-to-government en business-to-business. Twee derde van het zakencijfer van Groep Schaubroeck wordt gerealiseerd via HR- en IT-diensten. Gelukkig maar. Ooit telde België bijna drukkerijen, insiders voorspellen scenario s waarbij er binnen enkele jaren slechts een tiental grote en 30 tot 40 middelgrote zullen overblijven. Wat is jullie visie? Dirk: Dat is ook onze perceptie. Iedere maand krijgen we telefoons van drukkerijen die willen stoppen en vragen of we hen willen overnemen. Er circuleren trouwens ook geruchten dat we zelf zullen overgenomen worden. We willen hierbij van de gelegenheid gebruik maken om te stellen dat die geruchten volledig uit de lucht zijn gegrepen. Jullie zijn toch groot en matuur genoeg om zelf jullie boontjes te doppen? Dirk: Ja, maar het is hard werken om onze cijfers te halen. Er werken hier nu 210 mensen, die lonen moeten betaald worden. De prijzenslag onder drukkers is bijzonder groot. De omzet gaat sowieso naar beneden omdat de volumes inkrimpen door de digitalisering. Daarenboven trappen we wellicht een open deur in wanneer we zeggen dat er een overcapaciteit is aan machines voor de vraag. Daardoor staan de marges zwaar onder druk. Bepaalde drukwerken worden aangeboden in de markt aan een prijs waarvoor wij zelfs ons papier niet kunnen aankopen, laat staan het bedrukken. : Er circuleren geruchten dat wij overgenomen zullen worden, maar die zijn uit de lucht gegrepen. Is Schaubroeck nog steeds een familiebedrijf pur sang, met een familiale cultuur? Frédéric: Omdat we zoveel verschillende diensten aanbieden, staat die toch wat onder druk. De HR-cultuur in de drukkerij is anders dan die in onze IT-afdeling. IT ers vragen

5 FOCUS een sterk verhaal Wie zijn eigenlijk jullie grootste concurrenten? Frédéric Schaubroeck: We proberen één HR-beleid te voeren, weliswaar met verschillende accenten. glijdende uren en een breakout room om zich te ontspannen tijdens het urenlange programmeren, met zetels en een pingpongtafel zoals bij Google. Maar in een drukkerij met ploegensysteem kunnen we moeilijk de persen stilleggen Onze werknemers zitten in gescheiden gebouwen, waardoor er wel een fysieke barrière is, maar we proberen toch één HR-beleid te voeren, weliswaar met verschillende accenten. Iets helemaal anders, waarom zijn jullie enkel in Vlaanderen actief, en niet in Wallonië? Dirk: De wetgeving is anders en er is daar een quasi monopolie aan de aanbodzijde. Wij kunnen ons evenmin van de indruk ontdoen dat de politiek er een grotere impact heeft op het beslissingsproces. Heel wat kleinere gemeenten in Wallonië hebben vaak ook niet de middelen om diensten aan te kopen die we in Vlaanderen aan iets grotere gemeenten wel kunnen verkopen. Intercommunales mogen volgens mij geen aankoopcentrales worden Dirk: Gek genoeg vooral intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dus. Ze worden steeds groter en gebruiken het vehikel van een vzw of een dienstverlenende vereniging om zo veel mogelijk markt in te nemen. Daarnaast richten ze dan operationele nv s op. Daar stel ik me toch vragen bij. Intercommunales mogen volgens mij geen aankoopcentrales worden. Daarnaast zien we ook dat de Vlaamse overheid raamovereenkomsten afsluit voor netwerk-, werkplek- en datacenterdiensten waarvan ook de lokale overheden gebruik kunnen maken. Als overheden zelf IT-bedrijven oprichten, verstoren ze de privémarkt, bedoelt u? Dirk: Ik heb natuurlijk liever dat de privémarkt voluit speelt. Is het bijvoorbeeld de taak van een overheid om zelf te drukken? Ik vind dat een overheid smal moet zijn en met zijn core business moet bezig zijn, dienstverlening aan de burger. Sinds 1996 beschikken jullie over een seminarie- en opleidingscentrum voor eigen klanten en andere ondernemingen. Vanwaar die keuze? Dirk: Onze aula s zijn organisch gegroeid. Omdat we HR-oplossingen en IT-producten verkopen, moeten we er zeer regelmatig over communiceren met onze klanten, via demo s of echte opleidingen. Als je telkens naar een externe locatie moet gaan, kost dat ook geld. En de prijzen die de privémarkt rekent, kunnen lokale besturen niet betalen. Daarom besloten we te investeren in een sober opleidingscentrum, zonder dikke tapijten of pluchen zetels, maar met alle state-of-the-art technologie. Ondertussen zijn onze aula s 4 op vijf werkdagen bezet. Brainstormen jullie ook over nieuwe niches in de nabije toekomst? Dirk: Er is nog veel mogelijk rond business intelligence (BI). Big data zijn nu een grote hype. Ik wil zeker niet van de daken schreeuwen dat we een big databedrijf worden, maar we hebben wel bijzonder veel info over lokale besturen. Moesten we erin slagen om zinvolle combinaties te maken, dan kunnen we in de toekomst eventueel consultancy opdrachten Wij hebben geïnvesteerd in een sober opleidingscentrum, zonder dikke tapijten of pluche zetels, en dat is vier op vijf werkdagen bezet aannemen en remediëringen voorstellen. Bijvoorbeeld: waarom slaagt gemeente X erin om hetzelfde te doen met 100 medewerkers als gemeente Y met 150 werknemers, terwijl ze allebei even groot zijn? En wat is de voornaamste bedreiging, of beter uitdaging, voor jullie bedrijf? Dirk: Er kondigt zich een nieuwe fusiegolf aan bij de gemeenten. Vlaanderen spiegelt zich aan Nederland, waar je die schaalvergroting nu al hebt. Gemeentebesturen willen sowieso meer met elkaar samenwerken om burgers kostenefficiënt te bedienen. Dat zal ongetwijfeld een impact hebben op onze business. We werken ook voor politie- en brandweerzones; vanaf 1 januari 2015 zullen er minder zones overblijven. Wij volgen die evolutie dus met argusogen. En iedereen weet dat gemeenten het financieel moeilijk hebben. Iedere euro wordt terecht vier keer omgedraaid voor hij wordt uitgegeven. Je weet dat ze betalen, maar niet altijd wanneer, of je weet dat er een beslissing zal vallen, maar niet wanneer. Daarmee moeten we altijd rekening houden. Slotvraag. Meneer Schaubroeck, u heeft twee zonen, is de opvolging verzekerd? Frédéric: Ik heb twee zonen van 19 en 21 die momenteel in Engeland studeren. Laat ze eerst maar internationale ervaring opdoen, en dan zien we wel. Maar ik zal ze nooit pushen, dat werkt niet. Tekst Sam De Kegel foto Jan Caudron 7 ondernemers november 2014

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

De k wat. Rondetafel DOSSIER

De k wat. Rondetafel DOSSIER De k wat DOSSIER Rondetafel Christine Chaltin HR Director Chris Vroman HR, Legal and Tax Director Rik Meuleman Social Legislation and Comp & Ben Manager Maandagnamiddag in het centrum van Brussel. Rond

Nadere informatie

Marketingbureau INXCO, netwerken is een must om te overleven 07-08. uupeter T Hooft (zaakvoerder) Members Only 2014 in woord en beeld

Marketingbureau INXCO, netwerken is een must om te overleven 07-08. uupeter T Hooft (zaakvoerder) Members Only 2014 in woord en beeld 07-08 Een magazine van Voka Kamer van Koophandel arr. Leuven Jaargang 81, juli - augustus 2014 Marketingbureau INXCO, netwerken is een must om te overleven uupeter T Hooft (zaakvoerder) Members Only 2014

Nadere informatie

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid

HET PLAN. tegen armoede. Werken, het beste middel. Samen met de armen. Meten om te weten. Een inkomen om goed te leven. voor een goede gezondheid Meten om te weten Samen met de armen Een inkomen om goed te leven Werken, het beste middel bladzijde 2 bladzijde 4-5 bladzijde 6-7 bladzijde 9 HET PLAN tegen armoede 'Iedereen heeft het recht op een menswaardig

Nadere informatie

ondernemers B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld

ondernemers B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld Voka Kamer van Koophandel Kempen maandelijks magazine jaargang 29 nr 4 april 2014 B&R Bouwgroep Een buitenbeentje in de traditionele bouwwereld Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus) P. 309988

Nadere informatie

Grafische industrie, onder druk

Grafische industrie, onder druk Grafische industrie, onder druk Welke richting moeten we kiezen? Snelweg of doodlopende straat. 10 toekomststrategieën voor drukkerijen in de praktijk Inhoud 1. KIEZEN OF VERLIEZEN, WAAR GAAN WE NAAR TOE?...-

Nadere informatie

I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl

I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl I-bridge, a Randstad company Diemermere 25 1112 TC Diemen www.ibridge.nl In het kort... I-bridge ondersteunt Randstad Nederland, Tempo-Team, Yacht én Capac op ICT-gebied. Jong bedrijf (vijf jaar oud) met

Nadere informatie

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf

Eigendomsoverdracht in het familiebedrijf in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Marcel Peek Alexander Thomassen Roberto Flören Albert Jan Thomassen Maarten van Druten ING

Nadere informatie

Reis mee naar werken in 2030

Reis mee naar werken in 2030 Trendstudie 2013 Reis mee naar werken in 2030 in opdracht van Reis mee naar werken in 2030 Een studie van Trendhuis/Bexpertise in opdracht van het Europees Sociaal Fonds - Agentschap Vlaanderen Trendbookx,

Nadere informatie

De 28 meest gestelde vragen over ActionCOACH...

De 28 meest gestelde vragen over ActionCOACH... De 28 meest gestelde vragen over ActionCOACH... 01. Wie is ActionCOACH...? ActionCOACH ontwikkelde zich snel tot een succes toen Brad Sugars in 1993 begon met het geven van seminars en workshops voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Universiteit HasseltMagazine

Universiteit HasseltMagazine België - Belgique PB 3500 Hasselt 1 12/867 afgiftekantoor 3500 Hasselt 1 erkenning: P303505 Universiteit HasseltMagazine Nummer 1 januari 2011 jaargang 6 Verschijnt viermaal per jaar Inhoud Edito More

Nadere informatie

Tony de Bree GELD VERDIENEN MET JEZELF. Begin voor jezelf, doe waar je goed. in bent en bepaal je eigen toekomst

Tony de Bree GELD VERDIENEN MET JEZELF. Begin voor jezelf, doe waar je goed. in bent en bepaal je eigen toekomst Tony de Bree GELD VERDIENEN MET JEZELF Begin voor jezelf, doe waar je goed in bent en bepaal je eigen toekomst Eerste druk november 2014 Uitgeverij Haystack Postbus 308 5300 AH Zaltbommel 0418-680180 needle@haystack.nl

Nadere informatie

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont

Dialoog. Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren. Geen overname zonder goede voorbereiding Een professionele aanpak loont Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financieel Management Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders voorjaar 2008 nr. 2 Paul Thiers & Jos Vaessen Je moet in alles excelleren Geen overname zonder goede

Nadere informatie

Verover Europa via Amazon

Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Verover Europa via Amazon Zonder investeringen en taalbarrières verkopen over de grens. Het handboek dat precies vertelt hoe. Marco Coninx Verover Europa via Amazon Copyright

Nadere informatie

FINANCE. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen. De fi nanciële sector kent vele spelers.

FINANCE. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen. De fi nanciële sector kent vele spelers. Een ondernemer moet zijn management team uitbreiden met financiële mensen Financieel beheer en financiële consultancy staan al geruime tijd onder druk. De implosie van de bancaire wereld in de periode

Nadere informatie

Iwan Banens, Manager ANWB Online

Iwan Banens, Manager ANWB Online Iwan Banens, Manager ANWB Online interviewers: Daan Rijsenbrij en Marlies van Steenbergen t.b.v. Via Nova Architectura, 12 april 2010. Iwan is verantwoordelijk voor anwb.nl en de mobiele tak, waar mobiel

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1

speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1 speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1 colofon Realisatie Mediatic, bureau voor contentmarketing,

Nadere informatie

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij

jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij jubileumkrant 50 jaar mulderij & partners en assurantiekantoor mulderij artikel artikel EEn goed advies Bedrijfsoverdracht krijgen waar je zelf een vak apart niet aan zou denken Stationsstraat 19, 7901

Nadere informatie

Bent u de nieuwe generatie ondernemer? Word dan nu franchiser bij Optie1

Bent u de nieuwe generatie ondernemer? Word dan nu franchiser bij Optie1 Bent u de nieuwe generatie ondernemer? Word dan nu franchiser bij Optie1 Optie1 groeit dwars tegen de Nederlandse retailmarkt in. Daarom gaan wij in 2015-2016 vijftig nieuwe winkels openen. 50, ja. Gaat

Nadere informatie

Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn

Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn INSURANCE kmo panel Insurance Je kan voor niet genoeg risico s verzekerd zijn Elke onderneming, elk privépersoon neemt meer risico s dan hij of zij vermoedt. Er duiken altijd wel eens problemen op die

Nadere informatie

Strategie en kansen in het familiebedrijf

Strategie en kansen in het familiebedrijf Strategie en kansen in het familiebedrijf Colofon Auteur Katinka Jongkind Redactieraad Marcel Peek Carl Stal Alexander Thomassen Albert Jan Thomassen Maike van der Donk Rob Wolthuis Dirk van Beelen Arjen

Nadere informatie

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014

CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY. jaarverslag 2014 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY jaarverslag 2014 1 4 CONNECTING THE DOTS, CREATING CHEMISTRY 2 0 1 4, het jaar van de chemie... tussen landen, tussen mensen INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD...4 2. KERNCIJFERS...8

Nadere informatie

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr.

MAGAZINE. Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014. Philips Health Tech Root Cause Analysis. Emirates, beleving op grote hoogte. Nr. Nr.7 MAGAZINE 14 Jaar Beleving... Rabobank Hockey World Cup 2014 Emirates, beleving op grote hoogte Philips Health Tech Root Cause Analysis FUTUREMAGAZINE NR7 2 Voorwoord Wij nemen inspirerende en toonaangevende

Nadere informatie

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT

ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters. Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT FINANCIERING FISCALITEIT # 201 Januari > maart 2013 INGOnderneming ALLEGRO Rudy Van Avermaet en Philippe Logé, Oprichters Cloud computing: een krachtig boekhoudinstrument MANAGEMENT Bemiddeling: een doeltreffende conflictbeheersingsmethode

Nadere informatie

Vandelanotte, news N 02. Christiaens Computer Service uit Passendale. Hoe motiveert u uw medewerkers? Dossier ICT en digitalisering

Vandelanotte, news N 02. Christiaens Computer Service uit Passendale. Hoe motiveert u uw medewerkers? Dossier ICT en digitalisering Vandelanotte N 02 news Vandelanotte, more than accountants Editie 02 / mei 2015 Christiaens Computer Service uit Passendale We moeten onze klanten en de sector waarin ze werken, van naaldje tot draadje

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

Miljonair VorBeginers

Miljonair VorBeginers Miljonair VorBeginers Door:Tom DingjanenEduardKelderhuis Dit is een uitgave van Avantix SARL. Copyright Avantix SARL 2011 Grand Rue 60 L 1660 Luxembourg Company Register B-90.853 Auteurs: Tom Dingjan &

Nadere informatie