Cursus Officer. Introductie. Let op

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Officer. Introductie. Let op"

Transcriptie

1 Introductie Beste student, Namens het ministerie van onderwijs wil ik u van harte welkom heten bij deze cursus Officer. In deze cursus treft u alle informatie aan die u nodig heeft om het staatsexamen met een voldoende af te sluiten en daarmee het diploma officer te ontvangen. Naast alle informatie die u nodig hebt voor het staatsexamen, zijn in het lesmateriaal speciale zelftoetsvragen opgesteld. Met deze vragen toetst u de uitleg die aan de vragen vooraf is gegaan. Als u de vragen kunt beantwoorden, weet u zeker dat u de uitleg hebt begrepen. Merkt u dat u moeite hebt met de vragen? Lees dan het lesmateriaal nog eens aandachtig door: u hebt dan niet alle informatie opgeslagen. Als u de cursus hebt doorlopen, en alle vragen met succes hebt kunnen beantwoorden, bent u klaar voor het staatsexamen. Meld u zich bij het ministerie van onderwijs voor dit examen. Het examen wordt door een externe examinator afgenomen. Is uw score voldoende, dan ontvangt u van de minister van onderwijs het diploma Officer. Met diploma kunt u overal terecht: solliciteren kunt u in uw gemeentehuis doen. De burgemeester stelt u aan als Officer. Let op Als u wilt worden aangenomen als Officer, kunt u geen ander beroep uitoefenen. Heeft u reeds een ander beroep? Dan dient u ontslag te nemen alvorens u kunt worden aangenomen. Als Officer hebt u recht op salaris. Het salaris is vastgelegd in artikel 7A lid 7 van het Cyberisch wetboek en bedraagt thans 200 I-Shell per dag. Wij wensen u heel veel succes met deze cursus Officer. Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot één van de examinatoren: zij helpen u graag verder. U kunt de examinatoren bereiken in het ministerie van onderwijs. Met vriendelijke groet, The Minic minister van onderwijs

2 De werkzaamheden De werkzaamheden van een Officer zijn uiterst divers. Inwoners van uw eigen stad, maar ook de inwoners van andere steden en mogelijk andere landen kunnen een beroep op u doen. Wat zijn uw kerntaken? 1. Boetes uitschrijven Als Officer bent u gerechtigd om boetes uit te delen indien u een overtreding van het Cyberisch Wetboek constateert. 2. Preventief werken Als Officer heeft u een preventieve werking: criminelen worden afgeschrikt indien zij de aanwezigheid van een Officer constateren. Als zij daardoor hun werkgebied verplaatsen, of u arresteert ze nadat ze een overtreding hebben begaan, is uw doel bereikt. 3. Effectief uw werkgebied gebruiken U kunt slechts op één plek tegelijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u zorgt dat uw aanwezigheid effectief is. Als u zich immers begeeft op locaties waar geen overtredingen zullen worden begaan, heeft uw aanwezigheid geen toegevoegde waarde. 4. Risico s detecteren en minimaliseren Het detecteren en daarna minimaliseren van potentiële overtredingen is van groot belang. Een overtreding die niet heeft plaatsgevonden dankzij uw aanwezigheid heeft de voorkeur boven het constateren van een overtreding nadat deze heeft plaatsgevonden. 5. Inwoners met raad en daad bijstaan Inwoners van uw stad ervaren criminaliteit als een grote ergernis. Dat is niet verwonderlijk, aangezien het altijd gepaard gaat met additionele kosten, hetgeen erg vervelend is. Inwoners zullen u daarom aanspreken op uw eigen werkzaamheden, maar u ook vragen wat zij en u kunnen doen om het risico om slachtoffer te worden van een overtreding of criminele daad zo klein mogelijk te houden. Vraag Bedenkt u zich een aantal locaties waar u het meest effectief een preventieve werking hebt.

3 Relevante wetsartikelen Zowel het Internationaal wetboek (hierna: IL) als het Cyberisch wetboek (hierna: CL) kennen diverse verboden. Niet alle verboden zijn voor u als Officer beboetbaar. In onderstaand overzicht treft u een overzicht aan van de wetsartikelen welke voor een Officer relevant zijn. Artikel 1, lid 7 IL Niemand is gerechtigd een burger of een natuurlijke persoon te beledigen, te bedriegen, te bedreigen of in een kwaad daglicht te stellen. Bij overtreding is de sanctie een vordering van 150 I-Shell op de overtreder ten voordele van het slachtoffer. Dit artikel behelst feitelijk een viertal overtredingen: 1. belediging 2. bedrog 3. bedreiging 4. in een kwaad daglicht stellen In ieder van deze gevallen kan een boete van 150 I-Shell door u worden opgelegd. Constateert u dat in één bericht meerdere overtredingen aan de orde zijn, dan kunt u niet tweemaal een boete opleggen. Constateert u meerdere berichten met een overtreding? Dan kunt u ieder bericht afzonderlijk beboeten. Artikel 12, lid 1B IL Het beroep van officier (officer), geeft desbetreffende burger enkel in zijn/haar standplaats het recht: - illegale goederen te verwijderen uit winkels - bommen te ontmantelen - boetes uit te delen, krachtens de International Law of de National Law Dit artikel behelst geen beboetbare feiten, maar is voor u wel relevant. Dit artikel stelt u namelijk in de gelegenheid om uw taken als Officer effectief uit te voeren. Het geeft u wettelijk de mogelijkheid om verboden goederen uit winkels van anderen te verwijderen, om bommen onschadelijk trachten te maken, en boetes uit te delen. Artikel 12, lid 2B IL De officiersstatus wordt gegeven/opgeheven door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van het Nationaal Bestuur, of een burgemeester. Alleen gediplomeerde Officers zijn gerechtigd te werken voor een burgemeester (Digitalië en Ibisha uitgezonderd). Ook dit artikel behelst geen beboetbare feiten. Het geeft wel aan voor wie u werkzaam kunt zijn: voor de burgemeester van uw stad, dan wel voor het ministerie van justitie. Dit laatste zal echter dermate sporadisch voorkomen, dat hierin in deze cursus verder geen aandacht zal worden besteed. Het artikel geeft tevens het belang van het diploma aan: slechts met een diploma mag u werkzaamheden als Officer verrichten. Zoals u leest is dit in Digitalië en Ibisha anders geregeld.

4 Artikel 14, lid 1 IL - Spammen Mits de administrator van een club dit van tevoren aangeeft, is het verboden om reclameboodschappen te uiten of polls te plaatsen in clubs. Overtreding van dit Artikel kan worden beboet door een officer. De boete bedraagt 100 I-Shell per reclameboodschap en 200 I-Shell per poll. Reclameboodschappen of polls welke zijn gepost voordat dit door de administrator is verboden, mogen niet worden beboet. Dit artikel geeft u de gelegenheid om een boete op te leggen in het geval u een reclameboodschap of poll in een club constateert, en dit door de eigenaar van de club is verboden. Het is van belang te onderkennen dat de boete voor een poll hoger is dan de boete voor een reclameboodschap. Indien de eigenaar van de club een bericht in een topic heeft geplaatst, kunt u controleren of de overtreding is gemaakt nadat de eigenaar dit heeft verboden. Heeft de eigenaar het verbod echter in de clubomschrijving (boven in de club) geplaatst, dan kunt u dit niet controleren. In dat geval adviseren wij u geen boete uit te schrijven. Wanneer een overtreder meerdere reclame-uitingen in één bericht plaatst, schrijft u slechts één boete uit. Wanneer een overtreder in één bericht zowel reclame maakt als een poll plaatst, beboet u het feit dat de hoogste boete kent: het plaatsen van een poll. Artikel 14, lid 2 IL - Flooden Mits de administrator van de club dit van tevoren aangeeft, is het verboden om te flooden in de club. Flooden houdt in: het meer dan twee maal posten van overeenkomstige berichten in een club. Overtreding van dit Artikel wordt beboet door een officer. De boete bedraagt 200 I-Shell per overtreding. Als er is geflood voordat dit door de administrator is verboden, mag dit niet worden beboet. Dit artikel geeft u de gelegenheid om een boete op te leggen in het geval u meerdere overeenkomstige berichten in eenzelfde club constateert en de eigenaar van de club dit heeft verboden. Indien de eigenaar van de club een bericht in een topic heeft geplaatst, kunt u controleren of de overtreding is gemaakt nadat de eigenaar dit heeft verboden. Heeft de eigenaar het verbod echter in de clubomschrijving (boven in de club) geplaatst, dan kunt u dit niet controleren. In dat geval adviseren wij u geen boete uit te schrijven. Wanneer een overtreder meer dan twee berichten plaatst die weliswaar overeenkomen, maar niet identiek zijn, adviseren wij u contact op te nemen met collega-officers, dan wel de burgemeester, om te bespreken of u over wilt gaan tot beboeten. Wanneer een overtreder meer dan twee berichten plaatst die weliswaar identiek dan wel overeenkomstig zijn, maar een ruime interval hebben, adviseren wij u contact op te nemen met collega-officers, dan wel de burgemeester, om te bespreken of u over wilt gaan tot beboeten.

5 Artikel 2, lid 1 CL Pistolen, buskruit en explosieven zijn verboden goederen. Het aanbieden en verkopen van deze goederen is verboden op het grondgebied van Cyberië. Wanneer een Officer constateert dat een burger of bedrijf één of meerdere soorten verboden goed(eren) aanbiedt in één zijner winkels, zal een vordering plaatsvinden van 500 I-Shell per verboden goed op de handelaar en zullen de goederen verwijderd worden uit de winkel door de Officer. Wanneer een niet-cyberische burger of bedrijf de goederen aanbiedt, zijn FCS gerechtigd om deze boete uit te schrijven en zullen de goederen verwijderd worden uit de winkel door een Officer. Dit artikel uit het Cyberisch wetboek behelst een tweetal rechten: allereerst stelt het u in staat om goederen uit een winkel te verwijderen indien deze wettelijk verboden zijn. Naast het confisqueren van deze goederen, bent u ook gerechtigd om de aanbieder van goederen een boete op te leggen. Om eventueel later aan de bewijslast in de rechtbank te voldoen, is het raadzaam om alvorens de goederen te verwijderen, een getuige te zoeken die later in de rechtbank kan en wil getuigen dat de door u geconstateerde en verwijderde goederen daadwerkelijk in de winkel aanwezig waren. Mocht een handelaar die niet in uw standplaats woont dergelijke goederen aanbieden, dan dient u wederom een getuige te vinden van de overtreding. Daarna mag u de goederen verwijderen. U spreekt een Financial Civil Servant aan om de boete op te leggen. U kunt deze bereiken via het ministerie van financiën. Artikel 2, lid 2 CL Het in clubs aanbieden van of het vragen naar producten genoemd in lid 1 en/of het aanbieden van of vragen naar gewelddadige diensten is niet toegestaan. Bij constatering is een Officer gerechtigd een boete uit te schrijven aan de overtreder van 200 I-Shell per overtreding. Indien een club hoofdzakelijk bedoeld is voor bovenstaande zaken kan de club door middel van een rechterlijk bevel of het CBI gesloten worden. Niet enkel het aanbieden van verboden goederen is verboden, ook het vragen naar verboden goederen en diensten is verboden. Constateert u een dergelijke vraag, dan bent u gerechtigd een boete op te leggen. Mocht een overtreder meerdere vragen, dan wel aanbiedingen maken in één bericht, dan kunt u dit bericht slechts eenmaal beboeten.

6 Aandachtspunten bij de wetten Hoewel de wetten u mogelijk als erg helder kunnen overkomen, behelzen enkele bepalingen implicaties die nader besproken dienen te worden. Dit voorkomt dat u op onjuiste gronden een boete uitschrijft, hetgeen het rechterlijk apparaat onnodig belast. Het is daarnaast erg vervelend voor de vermeende overtreder als hij of zij een boete ontvangt welke later onterecht blijkt. Vraag Stel dat Peter in uw gemeentehuis, waar de burgemeester het heeft verboden reclameboodschappen te plaatsen, het volgende bericht plaats: Koop jullie pistolen bij mij, want ik ben de enige en de goedkoopste aanbieder van heel het land!. Beboet u Peter dan op basis van artikel 14, lid 1 IL (reclameboodschap) of op basis van artikel 2, lid 2 CL (aanbieden van verboden producten)? Bij het uitschrijven van boetes kunt u de volgende regel altijd in acht nemen: één overtreding mag nooit tweemaal worden beboet. Daarnaast dient u de volgende aandachtspunten in acht te nemen: - Overtredingen op de IL gaan voor op overtredingen in de CL; - De boete zoals vermeld in de wet is geen open norm: u kunt slechts dat bedrag als boete uitdelen; - Bij meerdere overtredingen in één complex van rechtshandelingen beboet u het feit waarop de hoogste boete staat.

7 Boetes uitschrijven Zoals hiervoor vermeld, is het uitschrijven van boetes één van de meest belangrijke werkzaamheden die u hebt als Officer. U schrijft slechts een boete uit wanneer het Cyberisch Wetboek dit mogelijk maakt. U kunt slechts boetes uitschrijven aan inwoners van uw eigen standplaats. Als Officer heeft u exclusief toegang tot het Miniconomy Information Center (hierna: MIC). In het MIC hebt u de mogelijkheid tot het uitschrijven van een boete. U betreedt het MIC via het symbool dat u als Officer aantreft in uw persoonlijke menu, rechtsboven op de pagina: Na het openen van het MIC hebt u de keuze uit drie verschillende mogelijkheden: - het verwijderen van illegale producten uit een winkel; - het uitschrijven van een boete; - het openen van een overzicht met reeds uitgeschreven boetes. Voor het uitschrijven van een boete kiest u Boete uitschrijven.

8 Voor het uitschrijven van een boetes dient u vier invulvelden in te vullen: 1. de naam van de overtreder 2. een omschrijving van de overtreding 3. de hoogte van de boete 4. aan wie de boete betaald dient te worden Let op U mag enkel boetes uitdelen aan inwoners van uw eigen standplaats. Constateert u een overtreding of misdrijf begaan door iemand die niet in uw standplaats woont? Neem dan contact op met een Officer uit de standplaats waar de overtreder of misdadiger woont.

9 Om bovenstaand te verduidelijken, volgt een voorbeeld. In dit voorbeeld mag u aannemen dat de overtreding in uw standplaats heeft plaatsgevonden, en dat de overtreder tevens inwoner is van uw standplaats. U bent tevens door het Cyberische Wetboek gerechtigd tot het uitschrijven van de boete. Voorbeeld In het gemeentehuis van uw stad is het door de burgemeester verboden reclame te maken voor producten die door inwoners worden verkocht. Peter plaatst echter toch een reclameboodschap in het gemeentehuis. Op grond van artikel 14 lid 1 is dit niet toegestaan. U schrijft daarom een boete uit. - In het veld naam overtreder plaatst u de naam van de overtreder: Peter - In het veld overtreding omschrijft u de overtreding: Vanwege het plaatsen van een reclameboodschap in het gemeentehuis van uw stad op woensdag 2 april 2014, op 14:29:34 uur, hetgeen door de burgemeester is verboden, ontvangt u hierbij op grond van artikel 14 lid 1 een boete van 100 I-Shell. - In het veld boete vult u het bedrag van de boete in: 100 I-Shell - Bij boete uitbetalen aan selecteert u: burgemeester Nu alle velden zijn ingevuld, kunt u de boete uitschrijven. In het tabblad Boetes kunt u daarna controleren of uw boete correct is uitgedeeld. U kunt hier tevens controleren of de boete reeds betaald is. Let op In de omschrijving van de boete dient u altijd te vermelden wat de overtreding is, waar de overtreding in het wetboek wordt genoemd (artikel en lid), de datum en de tijd waarop de overtreding plaats heeft gevonden en de hoogte van de boete.

10 Explosieven Het is mogelijk om explosieven te plaatsen op iedere willekeurige kavel. Kwaadwillenden gebruiken explosieven om deuren van huizen op te blazen om zodoende het slachtoffer te kunnen beroven of neer te schieten. Een explosief zorg er tevens voor dat winkels in de omtrek van de bom een gedeelte van hun goederen verloren zien gaan. Omstanders kunnen worden geraakt, hetgeen leidt tot letselschade. Als Officer is het uw taak dergelijke explosieven te vinden en te ontmantelen. Voordat u echter over gaat tot ontmanteling, dient u een aantal stappen te nemen. Let op De mogelijkheid bestaat dat uw ontmanteling niet succesvol verloopt. In dat geval zal het explosief alsnog tot ontploffing overgaan, met alle gevolgen van dien. U herkent een explosief op een kavel aan het explosiefsymbool: Een explosief explodeert altijd op het hele uur. Dit betekent dat u na constatering van de aanwezigheid van een explosief tot uiterlijk het hele uur daarna hebt om actie te ondernemen. Waaruit dienen deze acties te bestaan? Ieder explosief heeft een effectieve radius van één kavel. Dit betekent dat een explosief de kavel waarom deze is geplaatst, inclusief de acht omringende kavels, kan beschadigen. Het is uw taak om voor het hele uur te trachten zo veel mogelijk goederen en personen van deze kavels te verwijderen. U dient daarom de winkeleigenaar of eigenaren te waarschuwen, zodat deze hun goederen uit de winkel kunnen verwijderen alvorens u tracht het explosief onschadelijk te maken. Daarnaast dient u er zorg voor te dragen dat zo veel mogelijk personen van de negen te treffen kavels zijn verwijderd. Controleer iedere kavel op eventuele aanwezigheid van personen. Personen die op dat moment online zijn, kun u via de chat waarschuwen zodat zij zich kunnen verplaatsen. Let op Bericht nooit in een club die getroffen zal worden door het explosief dat er een explosief in de nabijheid van de club aanwezig is: dit zal potentiële slachtoffers naar de club aantrekken, hetgeen resulteert in meer in plaats van minder slachtoffers. Zodra alle winkels leeg zijn en iedereen zich heeft verplaatst, maar uiterlijk kort voor het verlopen van het hele uur, tracht u het explosief onschadelijk te maken. U ontmantelt het explosief door op het icoon te klikken.

11 Ten slotte Deze cursus wordt afgesloten met een aantal zelftoetsvragen. Kunt u deze vragen juist beantwoorden? Dan hebt u voldoende kennis opgedaan om u aan te melden voor het staatsexamen. Hebt u vragen fout beantwoord? Lees dan het betreffende deel van de cursus nog eens na. Begrijpt u de vraag of de theorie niet? U kunt dan in het ministerie van onderwijs uw vragen stellen aan de aldaar aanwezige examinatoren. Zij zullen u van tekst en uitleg voorzien. Alvorens u de zelftoetsvragen voor te leggen, sluiten we deze cursus af met enkele algemene opmerkingen. - Ga verantwoordelijk om met uw mogelijkheden. Het uitdelen van boetes heeft nadelige gevolgen voor spelers. - Misbruik van functie kan worden bestraft middels ontslag, afname van het diploma, een criminalstatus, een geldboete, maar ook een cheaterstatus en zelfs beëindiging van deelname aan Miniconomy. - Als Officer beschermt u een gebied van ongeveer elf bij elf kavels (5 kavels in iedere windrichting van waar u zich op dat moment bevindt). Zorg dat u zich te allen tijde bevindt op drukke locaties, zoals populaire clubs en drukbezochte winkels. - Schakel bij twijfel altijd iemand anders in om uw vragen voor te leggen.

12 Zelftoetsvragen Aan de hand van onderstaande vragen kunt u toetsen of u voldoende inzicht hebt gekregen in de problematiek waar u als Officer mee geconfronteerd zal worden. Maakt u eerst zelf de vragen, en controleer daarna uw antwoord. U kunt het beeld vergroten om de antwoorden te kunnen lezen. 1. Wat bedraagt het huidige salaris van een lokale Officer? a. Antwoord: 200 I-Shell per dag 2. Welke goederen worden verstaan onder verboden goederen? a. Antwoord: pistolen, kruit en explosieven 3. Welke prioriteiten stelt u wanneer een overtreding wordt gemaakt welke door meerdere wetsartikelen is verboden? a. Antwoord: overtredingen in de IL gaan boven de CL. Indien u hier geen onderscheid in kunt maken, dan gaat de hoogste boete voor. Indien u hier ook geen onderscheid in kunt maken, dan mag u naar eigen inzicht een boete opleggen, naar gelang uw eigen inschatting omtrent de ernst van de overtreding. 4. Welke afwegingen maakt u wanneer mede-inwoonster Esmee in uw gemeentehuis de volgende berichten plaatst: a. 14:35 uur: ik ben lief! b. 14:36 uur: ik ben keilief! c. 14:41 uur: ik ben de allerliefste! d. 14:42 uur: ik ben de allerliefste! e. 14:50 uur: ik ben lief! f. 16:21 uur: ik ben lief! i. Antwoord: afgewogen dient te worden of er sprake is van identieke dan wel gelijkende berichten, en of de interval tussen de berichten voldoende gering is om van flooden te kunnen spreken. 5. Hoe schrijft u een boete uit wanneer Peter in het gemeentehuis van uw stad aan mede-inwoner Marc het volgende bericht richt: Marc, je bent een slechte handelaar, die ook nog eens bij anderen steelt. Je bent gewoon een idioot. a. Antwoord: Omschrijving boete: Vanwege het plaatsen van een opmerking in het gemeentehuis op [datum], welke in overtreding is van artikel 1, lid 7 IL (belediging, dan wel in een kwaad daglicht stellen), gericht tegen Marc, ontvangt u een boete van 150 I-Shell. Let op: deze boete dient te worden uitbetaald aan Marc. 6. Hoe handelt u als bovenstaande opmerking wordt gemaakt in het gemeentehuis van uw stad door een niet-inwoner? a. Antwoord: een andere Officer zal ingeschakeld moeten worden. Boetes kunnen slechts worden uitgeschreven wanneer de overtreden dezelfde standplaats heeft. 7. Welke acties onderneemt u wanneer u pistolen en explosieven aantreft in een winkel in uw stad, aangeboden door een mede-inwoner? a. Antwoord: zorgen voor een getuige, daarna de goederen verwijderen en ten slotte een boete uitschrijven. 8. Hoe schrijft u de boete behorend bij vraag 7 uit? a. Antwoord: Omschrijving boete: Vanwege het aanbieden van verboden goederen (artikel 2 lid 1 CL) op [datum] ontvangt u hierbij een boete van [500 I-Shell * het aantal verboden goederen]. Let op: deze boete wordt aan de burgemeester begunstigd. 9. Hoe handelt u als u de goederen van vraag 7 aantreft bij een niet-inwoner van uw stad? a. Antwoord: zorgen voor een getuige, daarna de goederen verwijderen en ten slotte een Officer uit de stad van de overtreder te vragen een boete uit te schrijven. 10. Hoe schrijft u de boete behorend bij vraag 9 uit? a. Antwoord: Niet, er mag geen boete worden uitgeschreven aan handelaren uit andere steden. 11. Welke stappen onderneemt u als u een explosief aantreft in uw gemeentehuis? a. Antwoord: handelaren waarschuwen via de chat, en aanwezigen in de acht omringende kavels en de kavel zelf via de chat waarschuwen. Net voor het verlopen van het hele uur de bom onschadelijk proberen te maken.

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan

AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan Terug (url: /nl-nl/professionals/nieuws/2014/juli) AFM legt boete op aan DELA voor misleidende informatie over Coöperatiespaarplan 15 juli 2014 Maatregel De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op

Nadere informatie

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR

OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR OVERGELEVERD AAN WILLEKEUR Een onderzoek naar de verwijdering van rechtmatige informatie door hostingproviders 22 december 2012 update 4 januari 2013 Bits of Freedom heeft onderzoek gedaan naar notice-andtakedownbeleid

Nadere informatie

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten!

Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Een nieuwbouwwoning kopen: ken uw rechten! Inhoud 1. Goed beschermd 04 2. Wettelijke bescherming 06 3. Het kopen van een nieuwbouwwoning 10 4. Een huis kopen met GIW-certificaat 14 5. De oplevering 16

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht

De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht De Wet oneerlijke handelspraktijken toegelicht Inhoudsopgave Voorwoord 3 De nieuwe regels samengevat 5 1 Nieuwe regels over oneerlijke handelspraktijken 7 1.1 Wat zijn oneerlijke handelspraktijken? 7

Nadere informatie

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft

Datum 16 april 2014 Ons kenmerk JZ- Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten. Telefoon E-mail. Betreft Aangetekend Openbare versie DELA Natura- en levensverzekeringen N.V. De directie Postbus 522 5600 AM EINDHOVEN Datum 16 april 2014 _ Pagina 1 van 20 Kopie aan mr. F. 't Hart, Hart advocaten Telefoon E-mail

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid

RECHTSTREEKS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS. 06/03/14: Workshop Bestuurdersaansprakelijkheid Februari / 2014 / EDITIE 01 RECHTSTREEKS IN DEZE UITGAVE: VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS VERGROOT UW KENNIS MET ONZE SEMINARS EN WORKSHOPS INTERNATIONALE DISTRIBUTIE- EN AGENTUUROVEREENKOMSTEN

Nadere informatie

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014

Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Toezicht AFM op beleggingsobjecten 2006 tot 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten

Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Aanbesteden Maak meer kans op overheidsopdrachten Voorwoord 2 Leendert-Jan Visser Directeur MKB-Nederland Beste ondernemer, Aanbestedingen zijn een grote

Nadere informatie

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen

Onderzoek advieskwaliteit. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. voor zelfstandigen Onderzoek advieskwaliteit Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen April 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding kwaliteitsonderzoek 3 Introductie en leeswijzer 3 Hoofdconclusies van het onderzoek

Nadere informatie

Alcoholslotprogramma. Informatie over het

Alcoholslotprogramma. Informatie over het Informatie over het Alcoholslotprogramma Het CBR heeft een alcoholslotprogramma aan u opgelegd. Met deze maatregel kunt u mobiel blijven en leert u tegelijkertijd alcohol en verkeer te scheiden. Het alcoholslot

Nadere informatie

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl

De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl Huishoudelijk k Reglement De Maaike B.V. Twentehaven 3433 PT Nieuwegein T 088 6060 700 E info@demaaikebv.nl I www.demaaikebv.nl November 2013 Ten behoeve van gebruik in tatanka Lifestyleshops in Amsterdam

Nadere informatie

Handleiding Handleiding- DiscoManager 2009

Handleiding Handleiding- DiscoManager 2009 Handleiding Welkom bij deze korte introductie in DiscoManager. Met deze handleiding zullen we je de dingen leren die nodig zijn om je discotheek op de rails te krijgen en deze te onderhouden. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

- 1 - www.nicla-casas.com

- 1 - www.nicla-casas.com - 1 - Onderweg naar Spanje Stap-voor-Stap richting een Spaanse woning Teksten, foto s en art-work: Claus van Mierlo NICLA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt.

------------- - ---- -- ------- Inzake bovengenoemd onderwerp bericht de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u als volgt. Aangetekend verstuurd met bevestiging van ontvangst Openbare versie de heer M.P.G. Berkers ------------- - ---- -- ------- Datum 29 augustus 2013 - Pagina 1 van 25 Telefoon ------------------- E-mail ------------------@afm.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Versie 1.0 17 januari 2010 Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In het huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: a) De vereniging: De vereniging genaamd

Nadere informatie

Leidraad ambtenaar en strafrecht

Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Opgesteld door mr. drs. A. Divis-Stein, werkzaam als advocaat bij RWS Advocaten te Utrecht. 2 Rijkswaterstaat Leidraad ambtenaar en strafrecht

Nadere informatie

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk

Dia 1. In Veilige Handen: het hele pakket. Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk Dia 1 In Veilige Handen: het hele pakket Preventie seksueel misbruik minderjarigen in het vrijwilligerswerk INTRODUCTIE Werkconferentie 26 september 2009 Voorstellen en eigen achtergrond, op welke manier

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan?

Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Activiteiten collectief financieren: hoe pakt u dat aan? Een overzicht van de verschillende mogelijkheden tot het opleggen van een heffing voor collectieve ondernemersactiviteiten 2 De Kvk Amsterdam staat

Nadere informatie