Cursus Officer. Introductie. Let op

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursus Officer. Introductie. Let op"

Transcriptie

1 Introductie Beste student, Namens het ministerie van onderwijs wil ik u van harte welkom heten bij deze cursus Officer. In deze cursus treft u alle informatie aan die u nodig heeft om het staatsexamen met een voldoende af te sluiten en daarmee het diploma officer te ontvangen. Naast alle informatie die u nodig hebt voor het staatsexamen, zijn in het lesmateriaal speciale zelftoetsvragen opgesteld. Met deze vragen toetst u de uitleg die aan de vragen vooraf is gegaan. Als u de vragen kunt beantwoorden, weet u zeker dat u de uitleg hebt begrepen. Merkt u dat u moeite hebt met de vragen? Lees dan het lesmateriaal nog eens aandachtig door: u hebt dan niet alle informatie opgeslagen. Als u de cursus hebt doorlopen, en alle vragen met succes hebt kunnen beantwoorden, bent u klaar voor het staatsexamen. Meld u zich bij het ministerie van onderwijs voor dit examen. Het examen wordt door een externe examinator afgenomen. Is uw score voldoende, dan ontvangt u van de minister van onderwijs het diploma Officer. Met diploma kunt u overal terecht: solliciteren kunt u in uw gemeentehuis doen. De burgemeester stelt u aan als Officer. Let op Als u wilt worden aangenomen als Officer, kunt u geen ander beroep uitoefenen. Heeft u reeds een ander beroep? Dan dient u ontslag te nemen alvorens u kunt worden aangenomen. Als Officer hebt u recht op salaris. Het salaris is vastgelegd in artikel 7A lid 7 van het Cyberisch wetboek en bedraagt thans 200 I-Shell per dag. Wij wensen u heel veel succes met deze cursus Officer. Mocht u vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot één van de examinatoren: zij helpen u graag verder. U kunt de examinatoren bereiken in het ministerie van onderwijs. Met vriendelijke groet, The Minic minister van onderwijs

2 De werkzaamheden De werkzaamheden van een Officer zijn uiterst divers. Inwoners van uw eigen stad, maar ook de inwoners van andere steden en mogelijk andere landen kunnen een beroep op u doen. Wat zijn uw kerntaken? 1. Boetes uitschrijven Als Officer bent u gerechtigd om boetes uit te delen indien u een overtreding van het Cyberisch Wetboek constateert. 2. Preventief werken Als Officer heeft u een preventieve werking: criminelen worden afgeschrikt indien zij de aanwezigheid van een Officer constateren. Als zij daardoor hun werkgebied verplaatsen, of u arresteert ze nadat ze een overtreding hebben begaan, is uw doel bereikt. 3. Effectief uw werkgebied gebruiken U kunt slechts op één plek tegelijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u zorgt dat uw aanwezigheid effectief is. Als u zich immers begeeft op locaties waar geen overtredingen zullen worden begaan, heeft uw aanwezigheid geen toegevoegde waarde. 4. Risico s detecteren en minimaliseren Het detecteren en daarna minimaliseren van potentiële overtredingen is van groot belang. Een overtreding die niet heeft plaatsgevonden dankzij uw aanwezigheid heeft de voorkeur boven het constateren van een overtreding nadat deze heeft plaatsgevonden. 5. Inwoners met raad en daad bijstaan Inwoners van uw stad ervaren criminaliteit als een grote ergernis. Dat is niet verwonderlijk, aangezien het altijd gepaard gaat met additionele kosten, hetgeen erg vervelend is. Inwoners zullen u daarom aanspreken op uw eigen werkzaamheden, maar u ook vragen wat zij en u kunnen doen om het risico om slachtoffer te worden van een overtreding of criminele daad zo klein mogelijk te houden. Vraag Bedenkt u zich een aantal locaties waar u het meest effectief een preventieve werking hebt.

3 Relevante wetsartikelen Zowel het Internationaal wetboek (hierna: IL) als het Cyberisch wetboek (hierna: CL) kennen diverse verboden. Niet alle verboden zijn voor u als Officer beboetbaar. In onderstaand overzicht treft u een overzicht aan van de wetsartikelen welke voor een Officer relevant zijn. Artikel 1, lid 7 IL Niemand is gerechtigd een burger of een natuurlijke persoon te beledigen, te bedriegen, te bedreigen of in een kwaad daglicht te stellen. Bij overtreding is de sanctie een vordering van 150 I-Shell op de overtreder ten voordele van het slachtoffer. Dit artikel behelst feitelijk een viertal overtredingen: 1. belediging 2. bedrog 3. bedreiging 4. in een kwaad daglicht stellen In ieder van deze gevallen kan een boete van 150 I-Shell door u worden opgelegd. Constateert u dat in één bericht meerdere overtredingen aan de orde zijn, dan kunt u niet tweemaal een boete opleggen. Constateert u meerdere berichten met een overtreding? Dan kunt u ieder bericht afzonderlijk beboeten. Artikel 12, lid 1B IL Het beroep van officier (officer), geeft desbetreffende burger enkel in zijn/haar standplaats het recht: - illegale goederen te verwijderen uit winkels - bommen te ontmantelen - boetes uit te delen, krachtens de International Law of de National Law Dit artikel behelst geen beboetbare feiten, maar is voor u wel relevant. Dit artikel stelt u namelijk in de gelegenheid om uw taken als Officer effectief uit te voeren. Het geeft u wettelijk de mogelijkheid om verboden goederen uit winkels van anderen te verwijderen, om bommen onschadelijk trachten te maken, en boetes uit te delen. Artikel 12, lid 2B IL De officiersstatus wordt gegeven/opgeheven door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van het Nationaal Bestuur, of een burgemeester. Alleen gediplomeerde Officers zijn gerechtigd te werken voor een burgemeester (Digitalië en Ibisha uitgezonderd). Ook dit artikel behelst geen beboetbare feiten. Het geeft wel aan voor wie u werkzaam kunt zijn: voor de burgemeester van uw stad, dan wel voor het ministerie van justitie. Dit laatste zal echter dermate sporadisch voorkomen, dat hierin in deze cursus verder geen aandacht zal worden besteed. Het artikel geeft tevens het belang van het diploma aan: slechts met een diploma mag u werkzaamheden als Officer verrichten. Zoals u leest is dit in Digitalië en Ibisha anders geregeld.

4 Artikel 14, lid 1 IL - Spammen Mits de administrator van een club dit van tevoren aangeeft, is het verboden om reclameboodschappen te uiten of polls te plaatsen in clubs. Overtreding van dit Artikel kan worden beboet door een officer. De boete bedraagt 100 I-Shell per reclameboodschap en 200 I-Shell per poll. Reclameboodschappen of polls welke zijn gepost voordat dit door de administrator is verboden, mogen niet worden beboet. Dit artikel geeft u de gelegenheid om een boete op te leggen in het geval u een reclameboodschap of poll in een club constateert, en dit door de eigenaar van de club is verboden. Het is van belang te onderkennen dat de boete voor een poll hoger is dan de boete voor een reclameboodschap. Indien de eigenaar van de club een bericht in een topic heeft geplaatst, kunt u controleren of de overtreding is gemaakt nadat de eigenaar dit heeft verboden. Heeft de eigenaar het verbod echter in de clubomschrijving (boven in de club) geplaatst, dan kunt u dit niet controleren. In dat geval adviseren wij u geen boete uit te schrijven. Wanneer een overtreder meerdere reclame-uitingen in één bericht plaatst, schrijft u slechts één boete uit. Wanneer een overtreder in één bericht zowel reclame maakt als een poll plaatst, beboet u het feit dat de hoogste boete kent: het plaatsen van een poll. Artikel 14, lid 2 IL - Flooden Mits de administrator van de club dit van tevoren aangeeft, is het verboden om te flooden in de club. Flooden houdt in: het meer dan twee maal posten van overeenkomstige berichten in een club. Overtreding van dit Artikel wordt beboet door een officer. De boete bedraagt 200 I-Shell per overtreding. Als er is geflood voordat dit door de administrator is verboden, mag dit niet worden beboet. Dit artikel geeft u de gelegenheid om een boete op te leggen in het geval u meerdere overeenkomstige berichten in eenzelfde club constateert en de eigenaar van de club dit heeft verboden. Indien de eigenaar van de club een bericht in een topic heeft geplaatst, kunt u controleren of de overtreding is gemaakt nadat de eigenaar dit heeft verboden. Heeft de eigenaar het verbod echter in de clubomschrijving (boven in de club) geplaatst, dan kunt u dit niet controleren. In dat geval adviseren wij u geen boete uit te schrijven. Wanneer een overtreder meer dan twee berichten plaatst die weliswaar overeenkomen, maar niet identiek zijn, adviseren wij u contact op te nemen met collega-officers, dan wel de burgemeester, om te bespreken of u over wilt gaan tot beboeten. Wanneer een overtreder meer dan twee berichten plaatst die weliswaar identiek dan wel overeenkomstig zijn, maar een ruime interval hebben, adviseren wij u contact op te nemen met collega-officers, dan wel de burgemeester, om te bespreken of u over wilt gaan tot beboeten.

5 Artikel 2, lid 1 CL Pistolen, buskruit en explosieven zijn verboden goederen. Het aanbieden en verkopen van deze goederen is verboden op het grondgebied van Cyberië. Wanneer een Officer constateert dat een burger of bedrijf één of meerdere soorten verboden goed(eren) aanbiedt in één zijner winkels, zal een vordering plaatsvinden van 500 I-Shell per verboden goed op de handelaar en zullen de goederen verwijderd worden uit de winkel door de Officer. Wanneer een niet-cyberische burger of bedrijf de goederen aanbiedt, zijn FCS gerechtigd om deze boete uit te schrijven en zullen de goederen verwijderd worden uit de winkel door een Officer. Dit artikel uit het Cyberisch wetboek behelst een tweetal rechten: allereerst stelt het u in staat om goederen uit een winkel te verwijderen indien deze wettelijk verboden zijn. Naast het confisqueren van deze goederen, bent u ook gerechtigd om de aanbieder van goederen een boete op te leggen. Om eventueel later aan de bewijslast in de rechtbank te voldoen, is het raadzaam om alvorens de goederen te verwijderen, een getuige te zoeken die later in de rechtbank kan en wil getuigen dat de door u geconstateerde en verwijderde goederen daadwerkelijk in de winkel aanwezig waren. Mocht een handelaar die niet in uw standplaats woont dergelijke goederen aanbieden, dan dient u wederom een getuige te vinden van de overtreding. Daarna mag u de goederen verwijderen. U spreekt een Financial Civil Servant aan om de boete op te leggen. U kunt deze bereiken via het ministerie van financiën. Artikel 2, lid 2 CL Het in clubs aanbieden van of het vragen naar producten genoemd in lid 1 en/of het aanbieden van of vragen naar gewelddadige diensten is niet toegestaan. Bij constatering is een Officer gerechtigd een boete uit te schrijven aan de overtreder van 200 I-Shell per overtreding. Indien een club hoofdzakelijk bedoeld is voor bovenstaande zaken kan de club door middel van een rechterlijk bevel of het CBI gesloten worden. Niet enkel het aanbieden van verboden goederen is verboden, ook het vragen naar verboden goederen en diensten is verboden. Constateert u een dergelijke vraag, dan bent u gerechtigd een boete op te leggen. Mocht een overtreder meerdere vragen, dan wel aanbiedingen maken in één bericht, dan kunt u dit bericht slechts eenmaal beboeten.

6 Aandachtspunten bij de wetten Hoewel de wetten u mogelijk als erg helder kunnen overkomen, behelzen enkele bepalingen implicaties die nader besproken dienen te worden. Dit voorkomt dat u op onjuiste gronden een boete uitschrijft, hetgeen het rechterlijk apparaat onnodig belast. Het is daarnaast erg vervelend voor de vermeende overtreder als hij of zij een boete ontvangt welke later onterecht blijkt. Vraag Stel dat Peter in uw gemeentehuis, waar de burgemeester het heeft verboden reclameboodschappen te plaatsen, het volgende bericht plaats: Koop jullie pistolen bij mij, want ik ben de enige en de goedkoopste aanbieder van heel het land!. Beboet u Peter dan op basis van artikel 14, lid 1 IL (reclameboodschap) of op basis van artikel 2, lid 2 CL (aanbieden van verboden producten)? Bij het uitschrijven van boetes kunt u de volgende regel altijd in acht nemen: één overtreding mag nooit tweemaal worden beboet. Daarnaast dient u de volgende aandachtspunten in acht te nemen: - Overtredingen op de IL gaan voor op overtredingen in de CL; - De boete zoals vermeld in de wet is geen open norm: u kunt slechts dat bedrag als boete uitdelen; - Bij meerdere overtredingen in één complex van rechtshandelingen beboet u het feit waarop de hoogste boete staat.

7 Boetes uitschrijven Zoals hiervoor vermeld, is het uitschrijven van boetes één van de meest belangrijke werkzaamheden die u hebt als Officer. U schrijft slechts een boete uit wanneer het Cyberisch Wetboek dit mogelijk maakt. U kunt slechts boetes uitschrijven aan inwoners van uw eigen standplaats. Als Officer heeft u exclusief toegang tot het Miniconomy Information Center (hierna: MIC). In het MIC hebt u de mogelijkheid tot het uitschrijven van een boete. U betreedt het MIC via het symbool dat u als Officer aantreft in uw persoonlijke menu, rechtsboven op de pagina: Na het openen van het MIC hebt u de keuze uit drie verschillende mogelijkheden: - het verwijderen van illegale producten uit een winkel; - het uitschrijven van een boete; - het openen van een overzicht met reeds uitgeschreven boetes. Voor het uitschrijven van een boete kiest u Boete uitschrijven.

8 Voor het uitschrijven van een boetes dient u vier invulvelden in te vullen: 1. de naam van de overtreder 2. een omschrijving van de overtreding 3. de hoogte van de boete 4. aan wie de boete betaald dient te worden Let op U mag enkel boetes uitdelen aan inwoners van uw eigen standplaats. Constateert u een overtreding of misdrijf begaan door iemand die niet in uw standplaats woont? Neem dan contact op met een Officer uit de standplaats waar de overtreder of misdadiger woont.

9 Om bovenstaand te verduidelijken, volgt een voorbeeld. In dit voorbeeld mag u aannemen dat de overtreding in uw standplaats heeft plaatsgevonden, en dat de overtreder tevens inwoner is van uw standplaats. U bent tevens door het Cyberische Wetboek gerechtigd tot het uitschrijven van de boete. Voorbeeld In het gemeentehuis van uw stad is het door de burgemeester verboden reclame te maken voor producten die door inwoners worden verkocht. Peter plaatst echter toch een reclameboodschap in het gemeentehuis. Op grond van artikel 14 lid 1 is dit niet toegestaan. U schrijft daarom een boete uit. - In het veld naam overtreder plaatst u de naam van de overtreder: Peter - In het veld overtreding omschrijft u de overtreding: Vanwege het plaatsen van een reclameboodschap in het gemeentehuis van uw stad op woensdag 2 april 2014, op 14:29:34 uur, hetgeen door de burgemeester is verboden, ontvangt u hierbij op grond van artikel 14 lid 1 een boete van 100 I-Shell. - In het veld boete vult u het bedrag van de boete in: 100 I-Shell - Bij boete uitbetalen aan selecteert u: burgemeester Nu alle velden zijn ingevuld, kunt u de boete uitschrijven. In het tabblad Boetes kunt u daarna controleren of uw boete correct is uitgedeeld. U kunt hier tevens controleren of de boete reeds betaald is. Let op In de omschrijving van de boete dient u altijd te vermelden wat de overtreding is, waar de overtreding in het wetboek wordt genoemd (artikel en lid), de datum en de tijd waarop de overtreding plaats heeft gevonden en de hoogte van de boete.

10 Explosieven Het is mogelijk om explosieven te plaatsen op iedere willekeurige kavel. Kwaadwillenden gebruiken explosieven om deuren van huizen op te blazen om zodoende het slachtoffer te kunnen beroven of neer te schieten. Een explosief zorg er tevens voor dat winkels in de omtrek van de bom een gedeelte van hun goederen verloren zien gaan. Omstanders kunnen worden geraakt, hetgeen leidt tot letselschade. Als Officer is het uw taak dergelijke explosieven te vinden en te ontmantelen. Voordat u echter over gaat tot ontmanteling, dient u een aantal stappen te nemen. Let op De mogelijkheid bestaat dat uw ontmanteling niet succesvol verloopt. In dat geval zal het explosief alsnog tot ontploffing overgaan, met alle gevolgen van dien. U herkent een explosief op een kavel aan het explosiefsymbool: Een explosief explodeert altijd op het hele uur. Dit betekent dat u na constatering van de aanwezigheid van een explosief tot uiterlijk het hele uur daarna hebt om actie te ondernemen. Waaruit dienen deze acties te bestaan? Ieder explosief heeft een effectieve radius van één kavel. Dit betekent dat een explosief de kavel waarom deze is geplaatst, inclusief de acht omringende kavels, kan beschadigen. Het is uw taak om voor het hele uur te trachten zo veel mogelijk goederen en personen van deze kavels te verwijderen. U dient daarom de winkeleigenaar of eigenaren te waarschuwen, zodat deze hun goederen uit de winkel kunnen verwijderen alvorens u tracht het explosief onschadelijk te maken. Daarnaast dient u er zorg voor te dragen dat zo veel mogelijk personen van de negen te treffen kavels zijn verwijderd. Controleer iedere kavel op eventuele aanwezigheid van personen. Personen die op dat moment online zijn, kun u via de chat waarschuwen zodat zij zich kunnen verplaatsen. Let op Bericht nooit in een club die getroffen zal worden door het explosief dat er een explosief in de nabijheid van de club aanwezig is: dit zal potentiële slachtoffers naar de club aantrekken, hetgeen resulteert in meer in plaats van minder slachtoffers. Zodra alle winkels leeg zijn en iedereen zich heeft verplaatst, maar uiterlijk kort voor het verlopen van het hele uur, tracht u het explosief onschadelijk te maken. U ontmantelt het explosief door op het icoon te klikken.

11 Ten slotte Deze cursus wordt afgesloten met een aantal zelftoetsvragen. Kunt u deze vragen juist beantwoorden? Dan hebt u voldoende kennis opgedaan om u aan te melden voor het staatsexamen. Hebt u vragen fout beantwoord? Lees dan het betreffende deel van de cursus nog eens na. Begrijpt u de vraag of de theorie niet? U kunt dan in het ministerie van onderwijs uw vragen stellen aan de aldaar aanwezige examinatoren. Zij zullen u van tekst en uitleg voorzien. Alvorens u de zelftoetsvragen voor te leggen, sluiten we deze cursus af met enkele algemene opmerkingen. - Ga verantwoordelijk om met uw mogelijkheden. Het uitdelen van boetes heeft nadelige gevolgen voor spelers. - Misbruik van functie kan worden bestraft middels ontslag, afname van het diploma, een criminalstatus, een geldboete, maar ook een cheaterstatus en zelfs beëindiging van deelname aan Miniconomy. - Als Officer beschermt u een gebied van ongeveer elf bij elf kavels (5 kavels in iedere windrichting van waar u zich op dat moment bevindt). Zorg dat u zich te allen tijde bevindt op drukke locaties, zoals populaire clubs en drukbezochte winkels. - Schakel bij twijfel altijd iemand anders in om uw vragen voor te leggen.

12 Zelftoetsvragen Aan de hand van onderstaande vragen kunt u toetsen of u voldoende inzicht hebt gekregen in de problematiek waar u als Officer mee geconfronteerd zal worden. Maakt u eerst zelf de vragen, en controleer daarna uw antwoord. U kunt het beeld vergroten om de antwoorden te kunnen lezen. 1. Wat bedraagt het huidige salaris van een lokale Officer? a. Antwoord: 200 I-Shell per dag 2. Welke goederen worden verstaan onder verboden goederen? a. Antwoord: pistolen, kruit en explosieven 3. Welke prioriteiten stelt u wanneer een overtreding wordt gemaakt welke door meerdere wetsartikelen is verboden? a. Antwoord: overtredingen in de IL gaan boven de CL. Indien u hier geen onderscheid in kunt maken, dan gaat de hoogste boete voor. Indien u hier ook geen onderscheid in kunt maken, dan mag u naar eigen inzicht een boete opleggen, naar gelang uw eigen inschatting omtrent de ernst van de overtreding. 4. Welke afwegingen maakt u wanneer mede-inwoonster Esmee in uw gemeentehuis de volgende berichten plaatst: a. 14:35 uur: ik ben lief! b. 14:36 uur: ik ben keilief! c. 14:41 uur: ik ben de allerliefste! d. 14:42 uur: ik ben de allerliefste! e. 14:50 uur: ik ben lief! f. 16:21 uur: ik ben lief! i. Antwoord: afgewogen dient te worden of er sprake is van identieke dan wel gelijkende berichten, en of de interval tussen de berichten voldoende gering is om van flooden te kunnen spreken. 5. Hoe schrijft u een boete uit wanneer Peter in het gemeentehuis van uw stad aan mede-inwoner Marc het volgende bericht richt: Marc, je bent een slechte handelaar, die ook nog eens bij anderen steelt. Je bent gewoon een idioot. a. Antwoord: Omschrijving boete: Vanwege het plaatsen van een opmerking in het gemeentehuis op [datum], welke in overtreding is van artikel 1, lid 7 IL (belediging, dan wel in een kwaad daglicht stellen), gericht tegen Marc, ontvangt u een boete van 150 I-Shell. Let op: deze boete dient te worden uitbetaald aan Marc. 6. Hoe handelt u als bovenstaande opmerking wordt gemaakt in het gemeentehuis van uw stad door een niet-inwoner? a. Antwoord: een andere Officer zal ingeschakeld moeten worden. Boetes kunnen slechts worden uitgeschreven wanneer de overtreden dezelfde standplaats heeft. 7. Welke acties onderneemt u wanneer u pistolen en explosieven aantreft in een winkel in uw stad, aangeboden door een mede-inwoner? a. Antwoord: zorgen voor een getuige, daarna de goederen verwijderen en ten slotte een boete uitschrijven. 8. Hoe schrijft u de boete behorend bij vraag 7 uit? a. Antwoord: Omschrijving boete: Vanwege het aanbieden van verboden goederen (artikel 2 lid 1 CL) op [datum] ontvangt u hierbij een boete van [500 I-Shell * het aantal verboden goederen]. Let op: deze boete wordt aan de burgemeester begunstigd. 9. Hoe handelt u als u de goederen van vraag 7 aantreft bij een niet-inwoner van uw stad? a. Antwoord: zorgen voor een getuige, daarna de goederen verwijderen en ten slotte een Officer uit de stad van de overtreder te vragen een boete uit te schrijven. 10. Hoe schrijft u de boete behorend bij vraag 9 uit? a. Antwoord: Niet, er mag geen boete worden uitgeschreven aan handelaren uit andere steden. 11. Welke stappen onderneemt u als u een explosief aantreft in uw gemeentehuis? a. Antwoord: handelaren waarschuwen via de chat, en aanwezigen in de acht omringende kavels en de kavel zelf via de chat waarschuwen. Net voor het verlopen van het hele uur de bom onschadelijk proberen te maken.

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210

Rapport. Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210 Rapport Datum: 12 juni 2006 Rapportnummer: 2006/210 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Dienst Domeinen Roerende Zaken, directie Apeldoorn hem naar aanleiding van zijn verzoek om ontbinding van een

Nadere informatie

Priest. Er werd geprobeerd alles zo helder mogelijk te formuleren en waar nodig met figuurtjes aan te vullen om de duidelijkheid te verhogen.

Priest. Er werd geprobeerd alles zo helder mogelijk te formuleren en waar nodig met figuurtjes aan te vullen om de duidelijkheid te verhogen. Priest Beste student, U hebt zonet een officiële cursus van het Ministerie van Onderwijs aangeschaft. Dit is de uitgebreide versie die alle informatie bevat die u nodig hebt om te slagen voor het staatsexamen.

Nadere informatie

Memo. We onderscheiden bij de handhaving vier categorieën. Categorie 1. Verschrijvingen bij naw gegevens

Memo. We onderscheiden bij de handhaving vier categorieën. Categorie 1. Verschrijvingen bij naw gegevens Memo Van Openbaar Ministerie Datum 13 februari 2013 Onderwerp Handhavingsbeleid artikel 437 SR Handhavingsbeleid artikel 437 SR Het handhavingsbeleid ten aanzien van van artikel 437 Wetboek van Strafrecht

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam

Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Gezamenlijke aanpak heling Rotterdam Portefeuillehouder politie: K. van Moorsel Auteurs: T.M. Timmers (politie), M.B. Verhoef (gemeente Rotterdam), A. van den Brand (OM) Status: Definitief 2015 Politie,

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope?

Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? Wat moet ik doen om de overgang van het schooljaar te regelen in Eduscope? In de periode mei/juni zijn de scholen volop bezig om alles weer in gereedheid te brengen voor het volgende schooljaar. Zo ook

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008

Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Klokkenluidersregeling Ymere 28 maart 2008 Inleiding Ymere vindt openheid, fatsoen en integer handelen erg belangrijk. Ymere wil dat medewerkers bij hun handelen hoge normen hanteren op dit gebied. Dit

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering

Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Procesbeschrijving beboeten bij overtreding Wet inburgering Algemeen De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent de mogelijkheid om bepaalde overtredingen te bestraffen met een bestuurlijke boete. Een bestuurlijke

Nadere informatie

Er werd geprobeerd alles zo helder mogelijk te formuleren en waar nodig met figuurtjes aan te vullen om de duidelijkheid te verhogen.

Er werd geprobeerd alles zo helder mogelijk te formuleren en waar nodig met figuurtjes aan te vullen om de duidelijkheid te verhogen. Teacher Beste student, U hebt zonet een officiële cursus van het Ministerie van Onderwijs aangeschaft. Dit is de uitgebreide versie die alle informatie bevat die u nodig hebt om te slagen voor het staatsexamen.

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE

BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE BELEIDSNOTITIE GEZAMENLIJKE AANPAK INBREKERS GEMEENTE RIDDERKERK EN POLITIE Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk, Op xxxxxx 2017 Inleiding In 2016 heeft

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Versie 2.10 augustus 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 2 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet handhaving consumentenbescherming, de Wet op de economische delicten en het Wetboek van strafvordering in verband met de implementatie van Verordening

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet) T W E E D E K A M E R D E R S T A T E N - 2 G E N E R A A L Vergaderjaar 2011-2012 33 313 Voorstel van wet van de leden Sterk en Ortega-Martijn ter bevordering van het sparen door jongeren (Jongerenspaarwet)

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO

GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO Om te zorgen voor een veilig en verantwoord spelaanbod in het winkelkanaal heeft de Lotto de Gedragscode verkooppunten van kansspelen van De Lotto

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen

Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen Hoofdstuk 3 Antwoorden studie-eindvragen 3.1 a Er is geen sprake van een draagkrachtige motivering, want de redenering van het college van B&W is niet begrijpelijk (zie het antwoord op tussenvraag 3.4).

Nadere informatie

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/'14 knvb.nl Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2013/ 14 I TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Zeeland-West-Brabant van 12 april 2017 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Zeeland-West- Brabant De deken van de orde

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding. Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid en artikel 2.23, eerste lid van de Wko) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte

Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Handleiding Online webshop Vrije Tijd Gemeente Zulte Geachte gebruiker, Deze handleiding is bedoeld voor de mensen die zichzelf of hun kinderen online willen inschrijven voor één of meerdere gemeentelijke

Nadere informatie

Sanctiebeschikking. a. Verloop van de procedure. b. Feiten

Sanctiebeschikking. a. Verloop van de procedure. b. Feiten Sanctiebeschikking Kenmerk: 16203/2009005645 Betreft: - prijsstelling van het boek Je moet schieten, anders kun je niet scoren - het verstrekken van Gemakcardpunten bij verkoop boeken. Sanctiebeschikking

Nadere informatie

Jaarovergang ParnasSys uitvoeren

Jaarovergang ParnasSys uitvoeren Jaarovergang ParnasSys uitvoeren Versie: juni 2016 Aandachtspunten - Plan de jaarovergang vroegtijdig in. Je hoeft dus niet te wachten tot de laatste schoolweek. - Het nieuwe schooljaar (en dus de nieuwe

Nadere informatie

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen.

informatie over de goederen; de aangever of houder van de goederen; de oorsprong en herkomst van de goederen. Directoraat-Generaal Belastingdienst 2070804650 Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de staatssecretaris van Financiën en de Minister van Justitie over de doorgifte van NAW-gegevens door de douane aan private

Nadere informatie

Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp)

Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp) 1 "ZJ gemeente ^ j Heemskerk Regeling opleggen bestuurlijke boete Wet basisregistratie personen (Regeling bestuurlijke boete Wbrp) 29 juli 2014 BiVO/2014/30052 lll! ili II Iii Z012B092508 JJS^^, REGELING

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR SPELERS/COACH/TRAINERS EN OUDERS 2014-2015

INSTRUCTIE VOOR SPELERS/COACH/TRAINERS EN OUDERS 2014-2015 INLEIDING Het zaalhockey seizoen gaat beginnen en de eerste trainingen vinden plaats in de eerste week van december. Om er voor te zorgen dat de zaalhockey goed verloopt hebben we ook dit jaar een aantal

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Toepassing Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van overtreding

Nadere informatie

Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017

Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017 Beleidsregel boete gemeentelijke uitkeringen 2017 Artikel 1 Begrippen a. belanghebbende: degene die een rechtstreeks en concreet belang heeft bij een besluit; b. benadelingsbedrag: bedrag als bedoeld in

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 2 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

Linyan Yu, Edward vd Elshout. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder de Weger

Linyan Yu, Edward vd Elshout. Advies: In te stemmen met de beantwoording in bijgaande RIB en deze aan de raad te sturen. wethouder de Weger VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & BEANTWOORDING ARTIKEL 40 VRAGEN Van: D. Loman Tel nr: 8301 Nummer: 15A.00873 Datum: 7 september 2015 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift

Nadere informatie

Er werd geprobeerd alles zo helder mogelijk te formuleren en waar nodig met figuurtjes aan te vullen om de duidelijkheid te verhogen.

Er werd geprobeerd alles zo helder mogelijk te formuleren en waar nodig met figuurtjes aan te vullen om de duidelijkheid te verhogen. Lawyer Beste student, U hebt zonet een officiële cursus van het Ministerie van Onderwijs aangeschaft. Dit is de uitgebreide versie die alle informatie bevat die u nodig hebt om te slagen voor het staatsexamen.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017

Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Beleidsregel bestuurlijke boete basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00083 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 4.17 van

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Instructie Verblijfsverbod Uitgaansgebieden 15 juli 2009

Instructie Verblijfsverbod Uitgaansgebieden 15 juli 2009 Instructie Verblijfsverbod Uitgaansgebieden 15 juli 2009 Versie 2.01 Inleiding Al enige tijd is er sprake van een verslechtering van de objectieve veiligheidsindex voor de uitgaanspleinen Leidseplein en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2010 Betreft Dierenmishandeling in Batenburg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 mei 2010 Betreft Dierenmishandeling in Batenburg > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl

Nadere informatie

Kent u het bericht rechter gaat varkenstransport bekijken? 1)

Kent u het bericht rechter gaat varkenstransport bekijken? 1) Directie Landbouw De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 24 juli 2008 2070826230 DL. 2008/2218 2 oktober 2008

Nadere informatie

2011D61237 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2011D61237 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2011D61237 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de indieners van de initiatiefnota «Gele kaart bij kleine overtreding.

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Het binnentreden van een woning

Het binnentreden van een woning Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het binnentreden van een woning Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum 4 april 2007 RA0713268 Samenvatting Verzoeker huurt een woning en ontvangt een brief van het stadsdeel

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Oost-Brabant van 11 mei 2016 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2016 in het arrondissement Oost- Brabant De deken van de orde in het arrondissement

Nadere informatie

Stel u belandt in een conflict met de NFG. Wat zijn dan uw rechten en plichten? Hoe verloopt de

Stel u belandt in een conflict met de NFG. Wat zijn dan uw rechten en plichten? Hoe verloopt de Spelregels NFG Stel u belandt in een conflict met de NFG. Wat zijn dan uw rechten en plichten? Hoe verloopt de procedure? Allemaal vragen die op u af zullen komen. In dit stuk vindt u dat allemaal terug.

Nadere informatie

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15

Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND BETAALD VOETBAL Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/'15 knvb.nl Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2014/ 15 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie

Nadere informatie

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Beleidsnotitie Bestuurlijke boete Huisvestingswet Rotterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de wethouder Wonen, Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R college van burgemeester en wethouders Datum 15 september 2015 ŗ

RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R college van burgemeester en wethouders Datum 15 september 2015 ŗ RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 15R.00550 Van: college van burgemeester en wethouders Datum 15 september 2015 ŗ Portefeuillehouder(s) : wethouder de Weger ļ 15R.00550 Portefeuille(s)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200507_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0136.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12932 29 juni 2012 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2012, nr. AV/SDA/2012/10097,

Nadere informatie

Overlast, of zoals dat in juridische termen genoemd wordt onrechtmatige hinder, is een groot probleem waar VvE s regelmatig mee te maken krijgen.

Overlast, of zoals dat in juridische termen genoemd wordt onrechtmatige hinder, is een groot probleem waar VvE s regelmatig mee te maken krijgen. AANPAK VAN OVERLAST DOOR EIGENAAR EN/OF HUURDER Overlast, of zoals dat in juridische termen genoemd wordt onrechtmatige hinder, is een groot probleem waar VvE s regelmatig mee te maken krijgen. Er bestaat

Nadere informatie

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet.

5. RBN biedt een Voip-applicatie genaamd RingCredible aan. Met deze applicatie kunnen eindgebruikers bellen over het internet. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/201646_OV Zaaknummer: 14.0875.31.1.01 Datum: 7 april 2015 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van RBN B.V. gericht tegen zijn besluit van 18 december 2014,

Nadere informatie

Starten website/homepage

Starten website/homepage Inleiding Via deze website (http://www.lets-heino.nl/), kun je zelf je vraag en aanbod wijzigen. Ook kun je klavers overschrijven, zoals bij internet-bankieren. Gelukkig is het wel eenvoudiger! Als je

Nadere informatie

de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 51246 25 april 2016 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Capelle aan

Nadere informatie

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar,

Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Beleidsregel verblijfsontzeggingen Alkmaar 2013 De Burgemeester van de gemeente Alkmaar, Gelezen het voorstel van team Openbare Orde en Veiligheid van 7 februari 2013 en na beraadslaging in de driehoek

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 249 Wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium 0 Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie

Handleiding ADAS bij kwaliteitsvisitatie bij kwaliteitsvisitatie Dit document is een handleiding voor het gebruik van het online auditsysteem ADAS, gebruikt voorkwaliteitsvisitaties georganiseerd door de NVvP. Inhoudelijke informatie over de

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 560 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere

Nadere informatie

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Algemene voorwaarden voedingssupplementen Brainlabs BV Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743

ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 ECLI:NL:RVS:2012:BY3743 Instantie Raad van State Datum uitspraak 21-11-2012 Datum publicatie 21-11-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201202162/1/V6 Bestuursrecht Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

3. Bij brief van 14 maart 2012 heeft Albert Heijn het Commissariaat informatie verstrekt.

3. Bij brief van 14 maart 2012 heeft Albert Heijn het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 27870/2013000229 Betreft: Korting op boeken Zwarte piste van Suzanne Vermeer en De provocatie van David Baldacci Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Handleiding. YoctoShop, de webshop voor kleine ondernemers!

Handleiding. YoctoShop, de webshop voor kleine ondernemers! Handleiding YoctoShop, de webshop voor kleine ondernemers! Binnen 5 minuten start u uw eigen webshop op en kunt u voortaan uw producten met een direct koop knop of direct bestel knop aanbieden in uw eigen

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale werkbriefjes voor werknemers Maart 2017 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 2 1.2 Contactgegevens 2 H2. Starten

Nadere informatie

Handreiking berekening bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW/IOAZ

Handreiking berekening bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW/IOAZ Handreiking berekening bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW/IOAZ Boxmeer, november 2016 I-SZ/2016/2187 I-SZ/2016/2187: Handreiking berekening bestuurlijke boete Participatiewet, IOAW/IOAZ 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding. Inschrijven via toernooi.nl

Handleiding. Inschrijven via toernooi.nl Handleiding Inschrijven via toernooi.nl Geschreven door Erwin Boudewijns Datum: 14-1-2015 1 Inhoud Stap 1 Ga naar de website... 3 Stap 2 Ga naar de toernooipagina... 3 Stap 3 Het inschrijven... 5 Stap

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

U kunt de Taken functionaliteit starten door te klikken op het Taken icoon (klok) rechtsbovenaan uw Online Pro scherm:

U kunt de Taken functionaliteit starten door te klikken op het Taken icoon (klok) rechtsbovenaan uw Online Pro scherm: Pagina 1 van 6 Hoofdidentiteit Van: "Maarten Heuvel - Online" Aan: "'Administratie Online'" Verzonden: maandag 15 maart 2010 18:12 Onderwerp: Online Pro Update

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0

GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP. Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket. Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 GEBRUIKERS HANDLEIDING IKAP Individuele Keuze Arbeidsvoorwaarden Pakket Gebruikershandleiding IKAP 1.3 0 Inhoudsopgave: Wat is IKAP?... 2 Aanvragen IKAP... 3 IKAP-bronnen... 4 IKAP-doelen... 6 Uitbreiding

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 798 Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN VOOR INSCHRIJVING Algemene voorwaarden Enqueteplein is onderdeel van M.N.A. Media Invest en werkt nauw samen met erkende onderzoekspanels zoals Globaltestmarket, Ipsos en Mysurvey. Op onze website treft u een selectie van

Nadere informatie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie

Instructie GIR Handhaven. Afhandelen postvak Met overtredingen. Juli 2017 Versie Instructie GIR Handhaven Afhandelen postvak Met overtredingen Juli 2017 Versie 17.2.1 Inhoudsopgave 1 Procesbeschrijving... 3 1.1 Postvak Met overtredingen... 3 1.2 Beoordelen van het inspectierapport...

Nadere informatie

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17

RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17 RICHTLIJN TERMIJN STADIONVERBOD SEIZOEN 2016/ 17 Richtlijn termijn stadionverbod Seizoen 2016/ 17 I - TERMIJNEN Een ieder die door een betaaldvoetbalorganisatie en/of het openbaar ministerie aan de KNVB

Nadere informatie

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen

Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Welkom bij het Boom Testcentrum Voordat u begint: deactiveer oude groepen Voordat u daadwerkelijk in het testcentrum gaat werken, is het belangrijk dat u eenmalig oude groepen deactiveert. Hiervoor kan

Nadere informatie

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2

Studentenhandleiding. Question Bank. Versie 1.2 Studentenhandleiding Question Bank Versie 1.2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Inlogprocedure... 2 2. In Question Bank... 5 3. Cursus... 7 Toevoegen van vragen...17 Bekijken van de waardering van uw

Nadere informatie

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN

2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN 2016 BIJTINCIDENTEN HONDEN INHOUD H1. JURIDISCH KADER... 2 1.1 OVERIGE RELEVANTE REGELGEVING... 2 1.2 KORTE SAMENVATTING VAN WERKAFSPRAKEN EN PROCEDURES... 2 1.3 ESCALATIELADDER BIJTINCIDENTEN... 3 1.4

Nadere informatie

Handleiding website voor All in House

Handleiding website voor All in House Handleiding website voor All in House Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 DE WERKWIJZE... 3 DE INLOGPROCEDURE... 4 WIJZIGEN WACHTWOORD... 5 DE WERKWIJZE... 5 DE INVOER VAN GEGEVENS... 6 NIEUWE REGISTRATIE LEVANTO...

Nadere informatie

Voorbeeldbrieven van waarschuwingen en ontzeggingen

Voorbeeldbrieven van waarschuwingen en ontzeggingen Voorbeeldbrieven van waarschuwingen en ontzeggingen Schriftelijke Waarschuwing Kantoorbezoek Op bezocht u , . U heeft hier onder andere gesproken met een van onze medewerkers.

Nadere informatie

Handleiding Facebook Hulst Online

Handleiding Facebook Hulst Online Handleiding Facebook Hulst Online Door Elodie Kint en Willem Menting 1 Stijl Het doel van de Facebookpagina Hulst Online is om nieuwe bezoekers naar Hulst te trekken. Op de pagina willen we laten zien

Nadere informatie

Debiteuren Handleiding

Debiteuren Handleiding Debiteuren Handleiding Pagina 1 Voorwoord. In deze debiteuren handleiding leest u hoe u gebruik kunt maken van de debiteurenmodule. Omdat de mogelijkheden en werkwijze vrijwel eindeloos zijn zullen wij

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 18 december 2014 Agendanummer : Datum : 29 oktober 2014 Onderwerp Wijziging Algemene plaatselijke verordening Urk 2008 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO

PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO PRIVACYREGLEMENT LEARN2GO Vastgesteld door de directie: 01 februari 2016 Ingangsdatum: 01 februari 2016 Versie Opgesteld Beschrijving Gecontroleerd 1.0 U. Samipersad Originele versie J. Petronella Indien

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Beleidsregel bestuurlijke boete BRP Korendijk

Beleidsregel bestuurlijke boete BRP Korendijk Beleidsregel bestuurlijke boete BRP Korendijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Korendijk; Overwegende, dat het wenselijk is om de mogelijkheid te hebben om een bestuurlijke boete

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie