EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N."

Transcriptie

1

2 EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek Damme Niets uit deze uitgave mag door elektronische of andere middelen, met inbegrip van automatische informatiesystemen, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Wettelijk depot: D/2013/5932/3

3 INHOUDSTAFEL De geneesheer en het slachtoffer

4 DE GENEESHEER EN HET SLACHTOFFER I. DE WET OP DE PATIËNTENRECHTEN Inleiding Waarom een wet op de patiëntenrechten? Voorbereiding van de wet Bedoeling van de wet Toepassingsgebied Op wie is de wet van toepassing? Wanneer is de wet van toepassing? Vertegenwoordiging van patiënten De rechten van de patiënt Recht op kwaliteitsvolle dienstverlening Recht op vrije keuze van de zorgverstrekker Recht op informatie Recht op toestemming Patiëntendossier Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer Recht op klachtenbemiddeling De wettekst...20 II. KEN JE RECHTEN ALS PATIENT...28 VPP-brochure...28 Woord vooraf Je hebt recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg Je hebt recht op de vrije keuze van zorgverlener Je hebt recht op informatie over jouw gezondheidstoestand De vertrouwenspersoon Niet-geïnformeerd willen worden Uitzondering: de therapeutische exceptie

5 4. Je hebt recht op jouw toestemming Welke informatie? Welke wijze van toestemming? Vertegenwoordiging van de patiënt Je hebt recht op inzage en recht op een kopie van jouw medisch dossier Persoonlijke notities Nabestaanden Je hebt recht op de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer Uitzondering Je hebt recht op klachtenbemiddeling...39 III. PATIËNTENRECHTEN - TO THE POINT...42 Inleiding Artikelen 1-18 WPR Toepassingsgebied Voorschriften Artikel 95 WLVO Toepassingsgebied Voorschriften...49 Samenvatting...55 IV. WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIËNT EN DE EUTHANASIEWET VANUIT HET STANDPUNT VAN DE VERPLEEGKUNDIGE...58 Inleiding Situering van de wet in een historische benadering Artikelsgewijs bespreking van de patiëntenrechtenwet Verbanden met de wet op de palliatieve zorgen en op euthanasie

6 4. Meerwaarde van deze wet...66 V. DE WILSVERKLARING BIJ HET LEVENSEINDE...68 Inleiding Context Drie wettelijke kaders en een deontologische regel De wettelijke voorwaarden van de wilsuiting Het euthanasieverzoek De wilsverklaring De toestemming of weigering Vertegenwoordigers van de patiënt De praktijk Cijfers Wensen bespreekbaar maken De praktijk aan de hand van zes voorbeelden Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorlopig besluit en voorstel...79 Bijlagen...81 VI. DOSSIER DUURZAME GEZONDHEIDSZORG...84 Inleiding Gezondheidszorg: een basisrecht Duurzame gezondheidszorg in Noord-Zuidperspectief

7 1.2 Relatie armoede en gezondheidszorg in de geïndustrialiseerde wereld Gezondheid tot (w)elke prijs? Forfaitair betaalde geneeskunde Goedkopere medicijnen Aanvullende verzekeringen Gedeelde verantwoordelijkheid Structurele maatregelen inzake de financiering van de ziekteverzekering Overheveling bevoegdheden inzake gezondheidszorg Geen discriminatie in de thuiszorg Geen overmedicalisering Vermijden van onnodige medicatie Thuisopvang en omstandigheidsverlof voor zieke kinderen Natuurlijke geneeswijzen Geestelijke gezondheidszorg: een maatschappelijke verantwoordelijkheid De stressbalans slaat door Een vaak voorkomende psychische aandoening: depressie Zelfdoding (Over)medicalisering van welzijn? Legale en illegale drugs Thuiszorg: een vrije keuze die ondersteuning verdient Demografische ontwikkelingen Hoge kostprijs residentiële verzorgingsstaat Wens tot autonomie en zelfredzaamheid Plaats van de patiënt in de gezondheidszorg Patiëntenrechten Relatie patiënt - zorgverstrekker Inspraakorganen Rechten van zieke kinderen Respect voor de keuze van de patiënt VII. EEN ZORGLEIDRAAD ROND EUTHANASIE Hoe kan men de zorg rond het levenseinde verbeteren?

8 2. Waarom een zorgleidraad rond het levenseinde? Voor wie is de zorgleidraad bedoeld? Enkele uitgangspunten van de zorgleidraad Over welke patiënten gaat het in dit zorgprotocol? Hoe is de zorgleidraad opgebouwd? Hoe de zorgleidraad te gebruiken? VIII. FEDERALE CONTROLE- EN EVALUATIECOMMISSIE EUTHANASIE Inleiding Statistisch verslag Tabellen met de informatie verzameld op basis van deel II van de registratiedocumenten die de commissie ontvangen heeft Algemeen overzicht Beschrijving en evaluatie van de toepassing van de wet Werking van de commissie Aantal aangiften De aandoeningen die aan de basis lagen van euthanasie De leeftijd van de patiënten Euthanasie op grond van voorafgaande wilsverklaring De plaats waar de euthanasie werd uitgevoerd Te verwachten termijn van overlijden De aard van het lijden De wijze waarop de euthanasie uitgevoerd werd en de gebruikte middelen De geraadpleegde artsen Het advies van de geraadpleegde arts De procedure gevolgd door de arts De beslissingen van de commissie Aanbevelingen van de commissie inzake de uitvoering van de wet Aanbevelingen van de commissie Samenvatting Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie

9 Het registratiedocument euthanasie Besluit IX. DE MEDISCHE EXPERTISE BIJ PERSONENSCHADE: KNELPUNTEN EN MOGELIJKE OPLOSSINGEN Inleiding De interdisciplinaire werkgroep medische deskundigen (I.W.M.D) De formulering van de aan de deskundige voor te leggen vragen De keuze van de persoon van de deskundige Aan het deskundigenbericht te stellen kwaliteitseisen Procedure voor de totstandkoming van een deskundigenbericht Besluit X. ARBEIDSONGEVALLEN Arbeidsongevallen: definities Wetgeving Definities Het arbeidsongeval Het arbeidsongeval Het ongeval van en naar het werk Het arbeidsongeval: de aangifteprocedure De Administratieve Gezondheidsdienst (A.G.D.) Expertiseopdracht Medische zorgen en kosten Reiskosten Tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval

10 4.5 Herziening op grond van een verergering of van een vermindering van het letsel Ambtshalve heronderzoek XI. SLACHTOFFER VAN EEN ONGEVAL Hoe worden ongevallen in de privé-sfeer vergoed? Uitkering door het ziekenfonds Andere financiële tegemoetkomingen Schadevergoeding van de ongevallenverzekering Hoe worden arbeidsongevallen vergoed? Aangifte Kosten Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden Sociale aspecten Betwistingen Wat als iemand anders aansprakelijk is? Fout Schade Oorzakelijk verband Wie zal uiteindelijk de toegekende vergoedingen betalen? Fiscaal aspect Hulp Een geval apart: de foutloze aansprakelijkheid De zwakke weggebruiker De bezoeker van een voor het publiek toegankelijk gebouw XII. DETERMINANTEN VAN DE LETSELERNST BIJ VERKEERSONGEVALLEN Inleiding Beschrijving van de dataset Modellen Multinomiale logistische regressie

11 3.2 CHAID-analyse Resultaten Resultaten multinomiale logistische regressie-analyse Betrouwbaarheid van de resultaten Beslissingsboom met CHAID Analyse van de resultaten van de automatisch gecreëerde beslissingsboom Beoordeling van de resultaten Resultaten van de gemanipuleerde beslissingsbomen Conclusies Beleidsaanbevelingen XIII. CAUSALITEIT BIJ LETSELSCHADE EN MEDISCHE EXPERTISE Inleiding Verschillende juridische causaliteitscriteria Predispositie revisited Predispositie buiten de context van civiele aansprakelijkheid Communicatie tussen verschillende disciplines: de inschatting van twee hypothetische arbeidslevens Invloed van een predispositie op het inkomen met ongeval: geen, tenzij schending schadebeperkingsplicht Invloed van een predispositie op het inkomen zonder ongeval: afhankelijk van het karakter van de predispositie in kwestie De afweging van goede en kwade kansen met betrekking tot een predispositie: feitelijke aanknopingspunten Bewijslastverdeling en bewijswaardering De afweging van goede en kwade kansen met betrekking tot een predispositie: het normatieve kader Psychische predisposities anders behandelen dan lichamelijke?

12 11. Predisposities en medische informatie: fact finding of fishing expedition? Conclusies XIV. VERKEERSLETSELS BIJ DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER Inleiding Verkeersonveiligheid van jonge voetgangers en fietsers in België Situering Mortaliteit en stelsels: analyse ongevalstatistieken Ongevallen en letsels bij jonge voetgangers en fietsers Voetgangers Fietsers Besluit Expositie van kinderen Woon-schoolverkeer Alle verplaatsingsmotieven Expositie tijdens het buiten spelen Ongevalskenmerken en -omstandigheden Voetgangers Fietsers Risicofactoren voor jonge voetgangers en fietsers Algemene risicofactoren Specifieke risicofactoren voor jonge voetgangers Specifieke risicofactoren voor jonge fietsers Conclusie Aandachtspunten voor het beleid Aanbevelingen voor verder onderzoek

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN

MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN MEDISCHE EXPERTISE IN HET KADER VAN VERZEKERINGEN INFORMATIE & TIPS VOOR PATIËNTEN Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2015 Door mijn aandoening ben ik sinds kort gestopt met werken. Gelukkig beschik

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen

Medisch Beoordelingstraject bij letselschade. Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Medisch Beoordelingstraject bij letselschade Inventarisatie bestaande normering, knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen Mr. A. Wilken Prof. Mr. A. J. Akkermans Prof. Mr. J. Legemaate ii Colofon

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling

Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling Versnelde Vergoeding van Lichamelijke Letsels/ Multilaterale Overeenkomst van Voorlopige Regeling 520 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden maatschappijen B. Tekst van de overeenkomst C. Definities

Nadere informatie

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen

Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Bijlage bij nr. 9 Weekblad van 8 maart 2012 Nieuwe schaderegeling voor slachtoffers in uitzonderlijke schadegevallen Wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen POLIS EVENEMENTEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt

Als het verkeer je raakt Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL www.rondpunt.be/watnaeenverkeersongeval Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL Colofon De vierde druk van Als het

Nadere informatie

Uw socialezekerheidsrechten. in Hongarije

Uw socialezekerheidsrechten. in Hongarije Uw socialezekerheidsrechten in Hongarije De informatie in deze gids is opgesteld en bijgewerkt in nauwe samenwerking met de nationale correspondenten van het EU-systeem voor informatie over de nationale

Nadere informatie

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994

WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. gecoördineerd op 14 juli 1994 WET betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen BS 27/08/1994 in voege 06/09/1994 Gewijzigd door: gecoördineerd op 14 juli 1994 KB 22/12/2003 BS 30/12/2003 Programmawet

Nadere informatie

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 14.11.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 315/57 RICHTLIJN 2012/29/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning

Nadere informatie

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek

Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek Kennis en opvattingen van publiek en professionals over medische besluitvorming en behandeling rond het einde van het leven Het KOPPEL-onderzoek J.J.M. van Delden, A. van der Heide, S. van de Vathorst,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN

VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN ssur I VIJFDE RICHTLIJN : NIEUWE EUROPESE REGELS OVER AUTOVERZEKERINGEN Inleiding : een aanpassing van de vier vorige richtlijnen II Eerste richtlijn (72/166/EEG): - Nieuwe definities (met geconsolideerde

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2003. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2003 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL 2 I. INLEIDING Het Tariferingsbureau is op 1 november 2003 van start gegaan! De consument op

Nadere informatie

UMC St Radboud. Rechten en plichten

UMC St Radboud. Rechten en plichten UMC St Radboud Rechten en plichten Patiënteninformatie Inhoud Inleiding 1 Rechten en plichten volgens de WGBO 2 Rechten 2 Plichten 2 Geïnformeerde toestemming 3 Second opinion 5 Rechten rondom medisch

Nadere informatie