11 redenen om lid te zijn van ICT~Office

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "11 redenen om lid te zijn van ICT~Office"

Transcriptie

1 11 redenen om lid te zijn van ICT~Office

2 11 redenen om lid te zijn van ICT~Office ICT~Office is dé branchevereniging voor de IT-, Telecom-, Internet-, en Office-bedrijven in Nederland. ICT~Office behartigt de belangen van de aangesloten ondernemingen richting politiek en overheid. Met een achterban die 30 miljard omzet en meer dan medewerkers telt, is ICT~Office dé belangenbehartiger van de Nederlandse ICT- en Officesector. Er zijn elf goede redenen om lid te zijn van ICT~Office! 1. Marktstimulering ICT is de Innovatie-As van de economie. De versterking van ICT als aanjager van innovatie, heeft een positief effect op de ontwikkeling van de ICT-branche. ICT~Office heeft een actieve rol bij innovatieve projecten, waarin bedrijven uit de sector samenwerken met andere bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren. Het doel is bedrijfskansen te creëren. De InnovatieSalons zijn hiervan een geslaagd voorbeeld. Primaire doelstelling van ICT~Office is ICT hoog op de politieke agenda te krijgen en te houden. Leden worden actief geïnformeerd over de voortgang en betrokken in het bepalen van haar standpunten. ICT~Office onderneemt met haar Onderwijs- en Arbeidsmarktprogramma diverse acties om meer jongeren te laten kiezen voor een ICT-opleiding, de toestroom van ICT-professionals naar de branche te vergroten en het imago van de ICTbranche te verbeteren. Het is goed dat de ICT-branche een spreekbuis heeft. Daarbij is het essentieel dat de belangen van het MKB ICT-bedrijfsleven worden behartigd en er aandacht is voor specifieke thema s, zoals informatiebeveiliging. Rhett Oudkerk Pool, CEO Kahuna Group Samen met ICT~Office bouwen we aan de inzet van ICT als innovatie-as, die andere sectoren in de economie laat groeien. We zetten de innovatieve kracht van het ICT-bedrijfsleven optimaal in voor domeinen die ketenoverschrijdend zijn. ICT~Office is daarbij de neutrale gesprekspartner namens de branche. Harry van Dorenmalen, Algemeen directeur IBM Nederland 2. Belangenbehartiging Om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen en opinies op ICT-gebied, is het van groot belang dat ICT~Office een goede relatie ontwikkelt met politiek en bestuurlijk Den Haag. ICT~Office: vraagt aandacht voor de belangen van of specifieke knelpunten in de ICT-branche; verstrekt informatie (feiten en argumenten); beïnvloedt de besluitvorming over zaken die het belang van leden raken; draagt alternatieve oplossingen aan en werkt compromissen uit; onderneemt gezamenlijke actie met gelijkgezinde organisaties. 3. Dienstverlening Juridisch De juristen van ICT~Office zijn de grondleggers van dé algemene leveringsvoorwaarden in de branche. De helpdesk juridische zaken ondersteunt u bij het gebruik van deze voorwaarden en helpt u desgewenst met het aanpassen ervan voor uw eigen bedrijf. Daarnaast adviseren onze juristen ook over onderwerpen als contracten, Wij hebben vanaf de start van ons bedrijf veel steun gehad van ICT~Office, vooral met juridisch advies. Kwaliteit en betrouwbaarheid maar ook redelijkheid zijn sleutelbegrippen in onze dienstverlening. Het blijkt een hele uitdaging dit in goede samenhang in je contracten te verwerken. ICT~Office levert daarin duidelijk toegevoegde waarde. We doen regelmatig een beroep op deze prettige en vakkundige mensen. Luc Gimbrère, Directeur Betabit Nederland

3 aansprakelijkheid, intellectueel eigendom en vele andere juridische zaken. In principe is deze klankbordfunctie gratis voor leden. Bij meer specifieke of diepgaande vragen wordt in overleg een projectprijs afgesproken. Human Resource Management ICT~Office heeft dé specialisten in huis op het gebied van arbeidsvoorwaardenbeleid in de ICT-branche. Via de Helpdesk Human Resource Management (HRM) krijgt u ondersteuning en advies op dit gebied. Denk hierbij aan onderwerpen als primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen, veranderende sociale wetgeving, medezeggenschap, reorganisaties en coaching. Gebruik deze dienst als second opinion, voor uw eigen HRM-beleid. Wat ik belangrijk vind, is snelle en accurate beantwoording van mijn inhoudelijke vragen. Ik ervaar hierbij een goede ondersteuning van ICT~Office. Zij zijn er voor je als je ze nodig hebt. Gerard Pruijn, Directeur Toshiba TEC Netherlands Retail Information Systems ICT en milieu- en energiezaken ICT~Office behartigt de milieubelangen van al haar leden. Dit krijgt onder meer zijn vertaling in het programma maatschappelijk verantwoord ondernemen. Leden van ICT~Office kunnen: deelnemen aan het ICT-inzamelsysteem (zie reden 7. Pluslidmaatschap ICT~Milieu); ondersteuning krijgen bij hun activiteiten rond de MJA: MeerJarenAfspraken energie-efficiëntie (www.ictoffice.nl/mja); deelnemen aan seminars over actuele thema s; participeren in de milieubeleidsgroep; bij de helpdesk terecht met vragen over wet- en regelgeving. Voor alle helpdesks geldt dat deze dienstverlening voor leden vier uur per jaar gratis beschikbaar is. Het sterk gereduceerde tarief voor eventuele extra uren wordt in overleg afgesproken. Soms wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerde partner in ons netwerk. ICT~Haalbaarheidstoets De ICT~Haalbaarheidstoets is een advies dat in een vroegtijdig stadium aangeeft of een gewenst ICT-project tot een succes leidt (zie www. haalbaarheidstoets.nl). De toets is onderdeel van het strategisch samenwerkingsprogramma dat ICT~Office heeft met de overheid. Doel van deze afspraken is het verbeteren van de samenwerking tussen overheidsorganisaties en ICT-bedrijven, meer succesvolle ICT-projecten bij de overheid en tot een hoger aandeel van het MKB in de ICT-overheidsaanbestedingen. 4. Netwerken, bijeenkomsten en kennisuitwisseling ICT~Office organiseert een groot aantal bijeenkomsten voor haar leden. Bij sommige bijeenkomsten staan actuele onderwerpen en businessgerichte thema s centraal (zie de agenda op onze website). Bij netwerkbijeenkomsten als de Software~VOC gaat het om bevordering van de onderlinge contacten tussen onze leden die zich richten op softwareontwikkeling. Tijdens onze Members Meet & Greet -bijeenkomsten ontmoeten directieleden elkaar rond een actueel thema. In de vorm van interactieve workshops helpt ICT~Office u juridische onderwerpen te vertalen naar een bruikbare bijdrage aan uw bedrijfs-voering. In principe zijn alle bijeenkomsten gratis voor de leden. We zijn hard bezig ons plekje te veroveren in de ICT-branche. ICT~Office is voor ons het platform om dit te bereiken. De diverse netwerkbijeenkomsten zijn erg nutttig voor ons om samenwerking te vinden met andere ICT-partijen. Marten van der Tempel, Directeur TEMPEL, bureau voor Interaction Design en Usability

4 Daarnaast zijn binnen ICT~Office beleids- en werkgroepen actief op specifieke onderwerpen. In deze groepen komen leden in verschillende samenstellingen bij elkaar om beleid en standpunten te formuleren, kennis te delen en acties met elkaar af te stemmen. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom zich aan te sluiten bij deze netwerken. 5. Publicaties Bekende voorbeelden van publicaties zijn: de algemene leveringsvoorwaarden, de ICT~Marktmonitor en het ICK-CAO-boekje. Het resultaat van de inspanningen van ICT~Office op het gebied van juridische dienstverlening, marktstimulering en belangenbehartiging worden regelmatig weergegeven in interessante publicaties. Leden van ICT~Office kunnen deze meestal gratis of met korting online bestellen. ICT levert een onmiskenbare bijdrage aan de groei van de Nederlandse economie. Tevens kan ICT een substantiële bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Via ICT~Office treedt de branche verenigd op om de dialoog over deze zaken te voeren met de overheid en andere maatschappelijke organisaties. Paul Schuyt, Chief Executive Logica 6. Financieel voordeel ICT~Office kan met haar grote ledenachterban de markt interessante schaalgrootte aanbieden, waardoor de leden van ICT~Office een interessant financieel voordeel kunnen behalen. Wij rekenen het u graag voor! Via het ICT-inzamelsysteem vullen wij op een efficiënte manier onze verantwoordelijkheid als producent in. ICT~Milieu realiseert met 97% recycling een bijna gesloten kringloop. Dat is goed voor het milieu en goed voor de ICT-branche. Robert Meulenbrug, Directeur Imaging & Printing Group Hewlett-Packard Nederland pensioenadvies, ergonomie, creditmanagement, communicatieadvies, marketingondersteuning en kwaliteitszorg. Voor het meest recente en complete overzicht van de ledenvoordelen sturen wij u graag onze informatiebrochure toe. 7. Pluslidmaatschap ICT~Milieu Leden kunnen zonder extra kosten deelnemer worden bij ICT~Milieu. Het pluslidmaatschap van ICT~Milieu houdt deelname in, aan het ICT-inzamelsysteem. Dit is een logistiek systeem voor de gescheiden inzameling en recycling van gebruikte ICT-apparatuur. Als u deelneemt aan het ICT-inzamelsysteem, voldoet u eenvoudig en efficiënt aan de wettelijke eisen die de overheid stelt aan producenten en importeurs. ICT~Milieu neemt u het werk uit handen en verzorgt de terugkoppeling aan het ministerie van VROM. ICT~Office heeft overeenkomsten gesloten op het gebied van HRM en bedrijfsvoering. Voorbeelden van ledenvoordelen: verzekeringen, Arbodienst, gouden handdruk, re-integratie, verzuimmanagement, flexibele arbeidsvoorwaarden, leaseauto s, loon- en letselschade,

5 8. Pluslidmaatschap Werkgeversvereniging~ICT Leden kunnen zonder extra kosten lid worden van de Werkgeversvereniging~ICT. Het pluslidmaatschap van de Werkgeversvereniging~ICT houdt in dat de vereniging voor haar leden het onderhoud en het beheer voert van de CAO voor de Informatie-, Communicatieen Kantoortechnologiebranche (ICK-CAO) en het bijbehorende Bedrijfstakpensioenfonds. De vereniging onderhandelt en behartigt de belangen van de leden en adviseert over alle onderwerpen op dit terrein. Indien een bedrijf niet onder de werkingsfeer valt, kan deze vrijwillig gebruik maken van de ICK-CAO of het Bedrijfstakpensioenfonds. 9. Aansluiting bij ondernemers netwerken Leden van ICT~Office zijn automatisch aangesloten bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), MKB-Nederland en VNO- NCW. De contributie voor VNO-NCW bedraagt 0,46 promille van de loonsom (dit geldt niet voor bedrijven tot en met tien medewerkers). De kosten voor aansluiting bij AWVN en MKB- Nederland zijn inbegrepen bij het lidmaatschap van ICT~Office. 11. Kortingsregeling voor de startende ondernemer Voor startende ondernemers hanteert ICT~Office een speciale kortingsregeling. START-IT biedt jonge ondernemingen de kennis en het netwerk van branchevereniging ICT~Office. De korting bedraagt in het eerste jaar 50% van de normale contributie en in het tweede jaar 25% van de normale contributie. De contributie wordt bepaald aan de hand van het aantal medewerkers in uw bedrijf. Wij nemen onze klanten, onze medewerkers en ons vak serieus. Dus zijn wij goed voor de ICT-branche en zijn we erbij gebaat dat het goed gaat met de branche. Daarom zijn we lid van ICT~Office. Rick Strijbos, Algemeen directeur Vanveen informatica Nadere informatie Wilt u nadere informatie over de activiteiten en dienstverlening van ICT~Office, kijk dan op onze websites of stuur een naar of neem contact met ons op via telefoonnummer (0348) Gedragscode ICT~Office en haar leden vinden het kwaliteitsimago van de branche van groot belang. Daarom hanteert ICT~Office een zakelijke gedragscode. Graag laten wij aan onze klanten, relaties en medewerkers zien dat wij lid zijn van een professionele branchevereniging. Daarom hebben we het logo van ICT~Office een plek gegeven op onze website. Lennart de Graaff, Manager Business Unit, Joh. Enschedé IT & Consultancy

6 ICT~Office is de gastheer van het World Congress on Information Technology 2010, dat plaatsheeft van 26 tot 28 mei 2010 in Amsterdam. Mede-gastheren zijn het ministerie van Economische Zaken en de gemeente Amsterdam. Het WCIT is hét wereldcongres op het gebied van ICT, waar topmensen uit het (ICT-)bedrijfsleven, de politiek en de wetenschap uit meer dan 80 landen bijeen komen rond het thema: Challenges of Change. Samen onderzoeken zij welke ICT-toepassingen kunnen helpen bij het wereldwijd innoveren van onder meer onderwijs, gezondheidszorg, energie en water. Meer informatie: Postbus 401, 3440 AK Woerden, Pompmolenlaan 7, 3447 GK Woerden, T (0348) , F (0348) ,

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam - Partnerplan 2014-2015 MKB Rotterdam - 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden

Nadere informatie

Het resultaat telt. Gert Mulder, directeur Frugi Venta

Het resultaat telt. Gert Mulder, directeur Frugi Venta Strategie 2012-2015 Het resultaat telt Een nieuw beleidsplan maken. Dat was één van de opdrachten die ik als nieuwe directeur meekreeg van het bestuur. Maar hoe maak je zo n plan eigenlijk? Voor een belangenvereniging

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Mis de slag niet! Verbetering arbeidsmarktstrategie Efficiënte inzet van middelen Bundeling van krachten Word nu lid! ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende Werkgeversvereniging voor Zorg en

Nadere informatie

Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006

Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Belangrijkste innovatiemogelijkheden voor branches in 2006 Speciaal voor brancheorganisaties hebben MKB-Nederland en VNO-NCW onderstaand overzicht opgesteld van mogelijkheden voor brancheorganisaties om

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014

Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015. Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Vereniging NOV, een begrip in 2020 Strategisch beleid en Jaarprogramma 2015 Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 27 november 2014 Colofon Datum: 4 november 2014 NOV Bestellen: www.nov.nl Vereniging

Nadere informatie

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28.

Inhoud. Kerngegevens. Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 28. Inhoud Kerngegevens Mensen Gemiddeld aantal fte Vrouwen (%) Mannen (%) Ongevallenindex (IF) Opleidingsuitgaven (in /medewerker) 26.840 14 86 7,3 795 2009 28.464 15 85 7,3-3 5 6 6 7 9 9 0 Inleiding 0.1

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Cursuslocaties Groningen Themacursus basis medezeggenschap

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Arbo- dienstverlening

Arbo- dienstverlening Arbodienstverlening Arbodienstverlening Is een werknemer ziek? Dan bent u verplicht om u deskundig te laten ondersteunen bij de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor een

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie Informatie over onze vereniging Editie 2012 CIO Platform Nederland, juni 2012 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland - juni 2012 Inhoudsopgave 1! Vooraf... 3! 2! De vereniging...

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt

Succes- en belemmerende factoren EVC-markt Succes- en belemmerende factoren EVC-markt EMC ontwikkelt. performance. COLOFON Titel Opdrachtgever Auteurs Succes- en belemmerende factoren in de EVC-markt Projectdirectie Leren & Werken (W. Zwanenburg,

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel Sogeti. Uw succes. Mogelijk gemaakt door onze passie voor ICT

Bedrijfsprofiel Sogeti. Uw succes. Mogelijk gemaakt door onze passie voor ICT Uw succes Mogelijk gemaakt door onze passie voor ICT Sogeti Nederland B.V. 23 Relevantie staat bij ons centraal Passie voor ICT betekent meer dan de optelsom van vakbekwaamheid, liefde voor het vak en

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011

Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen. 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen 2010/voorjaar 2011 Cursussen en trainingen voor ondernemende mensen Investeren in mensen loont! Vorig jaar was voor veel ondernemers niet eenvoudig. De

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Een kopzorg of vier minder!

Een kopzorg of vier minder! Een kopzorg of vier minder! Voordeel en gemak voor deelnemers SBBU 1. Altijd de beste prijs en voorwaarden Dankzij de inkoop- en andere collectiviteitsvoordelen kunt u fors besparen op grote kostenposten

Nadere informatie

Breukelen Mei 2014. Jaarverslag 2013

Breukelen Mei 2014. Jaarverslag 2013 Breukelen Mei 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Activiteiten in 2013 4 Profilering van het medium Live Communication 4 Verdere professionalisering van de Live Communication branche 6 Behartiging

Nadere informatie

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen

Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD. gaat doen Het Achmea Financieel Management Traineeship WE HEBBEN EEN BALANSTOTAAL VAN 100 MILJARD en 4,5 miljoen klanten die benieuwd zijn wat jij ermee gaat doen 1 Met merken als Avéro Achmea, Centraal Beheer Achmea,

Nadere informatie

Stappenplan sponsoring nationale parken

Stappenplan sponsoring nationale parken Stappenplan sponsoring nationale parken Colofon Kenniscentrum Recreatie, juli 2011 Auteur: ir. Martine van Loon Projectbegeleiding: ing. Tanja Emonts en drs. Tinco Lycklama à Nijeholt In opdracht van:

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie