Infectieziekten en werk een bij U gekende relatie? Harry ( H.P.J.) Stinis, bedrijfsarts NCvB Invitational Conference 22 september 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infectieziekten en werk een bij U gekende relatie? Harry ( H.P.J.) Stinis, bedrijfsarts NCvB Invitational Conference 22 september 2009"

Transcriptie

1 Lyme Pandemie MRSA Legionella TBC Griep Hepatitis B Infectieziekten en werk een bij U gekende relatie? Noro Hepatitis A Schimmels Verkoud- heid Vaccinaties Harry ( H.P.J.) Stinis, bedrijfsarts NCvB Invitational Conference 22 september 2009 Endotoxines Zwangeren Kwetsbaren

2 Wat verwachten we van U? 1) Mee beleven: Is dit een herkenbare realiteit? Luister, huiver, denk, vraag en 2) Antwoord op: Zijn er infectieuze afbreukrisico s op mijn (kennis)(beleid) terrein, binnen mijn organisatie? Bij anderen? 3) Begin denken over: Wat heb ik/mijn organisatie/wij nodig aan onderzoek? middelen? beleid? instrumenten?

3 Wel eens gehoorde argumenten om NIET naar de relaties tussen infectieziekten en de arbeid te kijken zijn 1) Onwetendheid Wat zijn dat beroepsziekten? Je kan alles toch overal oplopen, waarom zou het juist bij mij ontstaan? Infectieziekten horen bij het leven! Mij zijn geen beroepsinfectieziekten bekend. Mijn bedrijfsarts zegt dat er geen beroepsziekten zijn. 2) Financiëel: Angst voor claimgedrag. Onderzoek kost geld Maatregelen kosten alleen maar geld 3) Overig: Men hoort liever alleen de positieve kanten van werken Nu even niet we hebben het te druk: geen tijd dus Nu even niet we hebben geen werk: geen geld dus U????? Er is zelfs een bond tégen uw spreker

4 De hoofd-argumenten om WELnaar de relaties tussen infectieziekten en de arbeid te kijken zijn: Infectieziekten kunnen de uitvoering van de eigen functie belemmeren. Uitvoering werk Infectieziekten kunnen de mens kwetsbaarder maken voor een bij een goede gezondheid normaal dragelijke werk- en arbobelasting Kwetsbaarheid - werk Andere, al dan niet werkgerelateerde (niet)infectieziekten, kunnen de menskwetsbaarder maken voor het oplopen van een infectieziekte op het werk : Kwetsbaarheid - ziekte Ook de therapie en de medicijnen bij infectieziekten gegeven kunnen bovengenoemde effecten hebben Kwetsbaarheid -ziekte Infectieziekten kunnen collega's besmetten en zo ook ziek maken : Risicovorming- tweeden Infectieziekten kunnen derden besmetten. Derden zijn alle mensen van buiten, maar ook bijvoorbeeld bezoekers, patiënten, studenten en scholieren, die op de werkplek aanwezig kunnen zijn. Risicovorming-derden In ernstige gevallen kunnen infecties op de werkplek beginnen en dan van daar uit een bedreiging voor de volksgezondheid betekenen. Risicovorming samenleving Infectieziekten kunnen hun oorzaak in het werk hebben Beroepsinfectieziekten Werkzaamheden kunnen de gevoeligheid voor infectieziekten vergroten. Kwetsbaarheid Infectieziekten kunnen organen aantasten en zo hun functie bij bescherming van degezondheid verminderen: longaandoeningen en leverfunctiestoornissen. Belastbaarheid Arbo-wettelijke vereiste preventiebenadering(=meer dan alleen voorzorg!) Letselschade Meer dan 50% Ziekteveruim heeft infectieuze oorzaak Financieel

5 Argumenten om infectieziekten aan te pakken op het werk 1. Financieel (alle verzuim kost geld) 2. Organisatorisch (vitale figuren) 3. Voorkomen letselschade (niemand wil een andere beschadigen) procedures, wantrouwen, verstoorde relaties CIVIEL 4. Arbowettelijke & Europese plicht 5. Sociaal : voorkomen mislopen zwangerschap 6. Voorkomen ziekte en overlijden medemens 7. Bescherming van uzelf, uw werknemers en families

6 Snotteren op werk kost vermogen NEW YORK -Personeel dat uit puur plichtsbesef hoestend en proestend toch op het werk verschijnt, kan de baas veel geld kosten. Dit zogeheten 'presenteïsme' kost werkgevers in de Verenigde Staten liefst $180 miljard per jaar, zo blijkt uit onderzoek. De kosten zitten hem vooral in de lagere productiviteit van kwakkelende werknemers, langere ziekteduur en de verspreiding van ziektes onder gezonde collega's.volgens onderzoeker Brett Gorovsky van bedrijfsinformatieleverancier CCH noemt 56% van de personeelschefs presenteïsme inmiddels een probleem, tegen 39% twee jaar geleden. Hoewel moeilijk te meten, schatten experts dat in de VS liefst twee derde van de zieke werknemers toch aan de slag gaatomdat er te veel werk op ze ligt te wachten. Een andere veelgenoemde reden is het gevoel van onmisbaarheid of schuldgevoel om de collega's met extra werk op te zadelen. In de VS speelt mee dat veel werknemers geen goede ziektekostenverzekering hebben en dat 100% aanwezigheid wordt beloond.

7 Meest voorkomende ziekten in ons land? Zeker volgens VWS: infectieziekten!

8 Dagelijkse ellende bij de huisarts! Hoeveel zouden er hiervan op het werk ontstaan / het werk beïnvloeden?

9 Definities infectieziekten en arbo Risicolopen: werknemer die in/door het werk een infectie kan oplopen (tijdens/causaal) Risicovorming: werknemer die besmettelijk is voor anderen: Tweede : collega s Derde : bezoekers, publiek, familie thuis Product : levensmiddel, dier, patiënt, cliënt Kwetsbaarheid: hogere kans op eerder krijgen of ernstig verloop infectie als bij gemiddelde mens

10 Hepatitis A door McDonald's-filiaal VS MILAN Een Amerikaanse McDonald s-vestiging wordt in verband gebracht met een uitbraak van hepatitis A. Het aantal gemelde besmettingen is opgelopen tot 18 en er lopen al drie aanklachten tegen de fastfoodketen. Zo n 32 besmettingen in west-illinois en oost-iowa worden in verband gebracht met deze vestiging, omdat ze in dit restaurant zijn geweest. Er zijn circa bezoekers blootgesteld Onder de besmette mensen zijn twee medewerkers van de Mac. Een van de twee was op 16 juni al ziek. Zij bleek later hepatitis A te hebben. Het lijkt erop dat zij, terwijl ze besmet was, voor haar werk voedingsproducten in de vestiging heeft aangeraakt.

11 Hier is iets met de instructie misgegaan

12

13 Beroepsinfectieziekte Iedere infectieziekte diein, door, tijdenshet werk wordt opgelopen: Door contacten (mensen): influenza, noro (balies,buschauffeurs,etc) Door het product (dieren,vlees): zoönosen, toxoplasmose (slagers,dierentuin) Door de omgeving (buitenwerk,lab,airco,afval) Door zakenreizen ( 24 uur ook bij uitjes): malaria, sars, japanse Door verhoogde kwetsbaarheid door het werk :stress trauma, verweekte huid

14 T is maar van welke kant je het bekijkt! (draai de pijlen eens om ) Onderhoud,sloop Kippenvanger? Chauffeur? Buitenwerkers? Externe werkers Slager? Slachter? 14 Bezoekers familie?

15

16 Preventiemogelijkheden op het werk 1) Bestrijding bij de bron (1 e oorzaak wegnemen) 2) Organisatorische maatregelen( reeds zieken laten werken) 3) Technische maatregelen(automatiseing/no touch) 4) Hygiënische maatregelen (handen wassen, gedrag) 5) Persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers) 6) Vaccinatie + voorlichting (influenza,etc) 7) Pep: post expositieprofylaxe ( HIV) 8) Snelle diagnose (weil, legionella)

17 BAHprincipe Tabel 1 Het BAH (bio-arbeidshygiënisch) principe 1 Bestrijding bij de bron A Bestrijd het agens zelf B Voorkom dat het agens in de bron komt C Bestrijd de bron (bijv. een vector, een dier), repellantia D Desinfectie; ultraviolet licht, chemisch (soms extra gevaar) 2 Organisatorische maatregelen A Zo min mogelijk mensen bij de bronnen laten komen B C D Inrichten schoon/vuil zones Beperking aantal werknemers op een bepaalde plek Beperk of vermijd de aanwezigheid van zwangeren in de gevarenzone E Houd speciaal de risicogroepen (extragevoeligen) weg van de bron F Geef voorlichting: onderricht en instructie en houd toezicht op de hygiëne G Houd alles goed schoon 3 Technische maatregelen A B Afscherming Maak contacten overbodig: kranen en deuren automatiseren 'no touch' C D E F Geen katoenen handdoeken, wel papieren HEPA-filters, sluizen, overdruk, onderdruk etc. biohazardkasten Pas alleen niet-poreuze materialen toe 4 Hygienische maatregelen A B C Gedrag: hand geven, neuspeuteren, ogen wrijven Handen wassen, douchen Contacten vermijden 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen A Afscherming huid: handschoenen, kleding, schort, haarkapje, schoenen B C Afscherming ogen: brillen, schermen Afscherming ademwegen: maskers (mond/neus) 6 Vaccinatie: Bij zwangeren liefst voor de zwangerschap wegens mogelijke impact op ongeborene en andere reactie zwangere 7 PEP (postexpositie profylaxe): preventief geneesmiddelen toedienen zonder dat de ziekte aangetoond kan worden (HIV, Hepatitis B). Deze middelen kunnen nadelige effecten hebben op het ongeboren kind 8 Therapie bij ziekte A Snel diagnose (laten) stellen: als werknemers waarschuwingssignalen leren kennen, kunnen ze de behandelend arts snel op het goede spoor zetten B Zo snel mogelijk therapie (legionella, ziekte van Weil)

18 Voorbeeld 1: Griep(influenza) Kan je overal oplopen soms EERDER in het werk: Door speciale contacten (vooral zieken: grieppatiënten:arts) Door intiemere contacten ( verzorging) Door frequentere contacten( publieksfuncties: balies) Door bezoek endemisch gebied: Mexico, USA, tropen (kippenslachtmachines aviair) Door verhoogde kwetsbaarheid door werk: stress! Tot een bepaalde fase pandemie draagt werk bij (..vaccinatie, hygiene, etc)

19 Voorbeeld 2 : Ziekte van lyme (lyme-borreliose) Kan je overal oplopen soms EERDER in het werk: Omdat je in de natuur moet werken Omdat je speciale werkzaamheden doet (haas bereiden, herten sjouwen, patrouille loopt) Omdat je vaker en langduriger in het b(i)os verkeert Preventie: voorlichting, tangetjes, kleding, etc Iedere buitenwerker loopt dus risico!

20 Voorbeeld 3: Toxoplasmose Kan je oplopen door kattenbak (>1 dag) soms EERDER in het werk: Dagelijks vele bakken verschonen: asiel Vleesverwerking : Rauw vlees Hele dag door Veel verschillende bronnen ( 15% besmet) Door proces: spettervorming Preventie: zwangeren, hygiëne) Dus bekijk alles van uit uw werkperspectief

21 Voorbeeld 4: MRSA Kan je oplopen door: Contact met patiënten ( op het werk en thuiszorg) Contact in het publiek Contact met varkens, kippen en kalveren Na bedrijfsongeval opname in buitenland Veterinaire zorg: paarden Preventie: search & destroy, voorlichting, hygiëne) Dus (nog) geen ziekte, wel risicovorming/risicolopers

22 Voorbeeld 5: Prikaccidenten Hep B, C en Hiv (en vele) andere door bloed/bloed: Prikaccidenten ( bekende en onbekende zieken, schoonmakers, plantsoenen) Bijtaccidenten (agressie) Ongevallen ( EHBO, BHV, hulpverleningsdiensten) Eerste hulpsituaties (idem) Buitenlandreizen extra gevaar! Preventie: prikaccidenten protocol!!(sd ambtenaar) Dus meer dan gezondheidszorg alleen

23 ArbobeleidWAT DAN PRECIES? Risicoinventarisatie (ALLE agentia, risicosituaties, effecten, aanpak) Ziekteverzuimbegeleiding: (arbeidsgeschiktheid eigen functie, kwetsbaarheid vergroot, besmettelijkheid ) nb casemanager? Preventief (periodiek) medisch onderzoek Open spreekuur Preventief beleid: technisch, hygiëne, vaccinatie, voorlichting Specifiek: kwetsbaren, zwangeren, reizigers, derden, uitbraak, pandemie, product)

24 LET op de valkuil: Uw casemanager ziet VEEL werknemers, maar heeft (te) WEINIG kennis Uw bedrijfsarts ziet WEINIG werknemers, maar heeft wel VEEL kennis Hoe komt u nu achter organisatiegebonden oorzaken van het verzuim?

25 Voorbeeld kwetsbaren Zwangeren (influenza, CMV, parvo etc) Ouderen Jongeren Aangeboren afwijking maar verder gezond Chronische ziekten hart, lever, nieren, milt Medicijngebruikers Algemene conditie minder Hoe komt u er bij uw werknemers achter?

26 KIZA (kennissysteem Infectieziekten bij de arbeid) een succes! Periode: Van 19 juni juni 2009 Unieke bezoekers:7206 (gebaseerd op uniek IP adres) Totaal aantal bezochte pagina's:30913 (pagina's) Top 10 Meest bezochte Pagina's: Symptomen Q -koorts 3696 (keer) ( nav berichten in de krant over ernst ziekte)? Kiza 1708 (keer) Infectieziekten 686 (keer) Mexicaanse Griep 448 (keer) (nav pandemie die heerst en actuele berichtgeving daarover door jaap maas)? Vaccinatie Hepatitis A 289 (keer) Symptomen Aids -HIV(natuurlijk verloop) 266 (keer) Kwetsbare Groepen 264 (keer) (nav artikel in TBV harry stinis)? Infectieziekten en Arbeid 260 (keer) Beroepen 237 (keer) Werksituaties 202 (keer) Hallo collega's: weer nieuwe bezoekersrecords gebroken!! Op donderdag 25 juni hadden we 2181 unieke bezoekers op een dag. Groeten, Annet (A.F.) Lenderink projectcoördinator

27 07 Juli 2009 Dode door norovirus op cruiseschip Op een Brits cruiseschip is een man van 74 overleden, vermoedelijk aan de gevolgen van een besmetting met het norovirus. Van de ruim 750 passagiers zijn er 150 ziek geworden. Een infectie met het norovirus leidt tot diarree en overgeven. Normaal is dat niet dodelijk, maar een infectie kan fataal zijn voor ouderen, mensen met een zwakke gezondheid en baby's. Het cruiseschip, de Marco Polo, ligt in de haven van Invergordon in Schotland. Inwoners zijn kwaad dat het schip niet in quarantaine wordt gehouden. De Marco Polo maakte een reis rond de Britse eilanden toen de ziekte uitbrak. Bedrijf als gesloten gemeenschap( schip ) ja (meer eigen) en nee(meer open)

28 Wat verwachten we van U? 1) HERKENNINGIs dit een herkenbare realiteit? Luister, denk, vraag, overleg en denk. 2) BEDENKENZijn er afbreukrisico s binnen mijn organisatie? Op mijn beleidsterrein die aandacht behoeven? WAT? 3) IDEEENWat heb ik/mijn organisatie/wij nodig aan instrumenten, protocollen, onderzoek,etc?

29 Overlevingsduur van bacteriën uit de ontlasting Type bacterie Overlevingsduur Campylobacter jejuni Up to 6 days C difficile (spores) 5 months Escherichia coli 1.5 hours to 16 months Helicobacter pylori Less than 90 minutes Listeria species 1 day to months Salmonella species 1 day Shigella species 2 days to 5 months Type of virus Norovirus and feline calicivirus 8 hours to 7 days Rotavirus 6-60 days Influenza 0,5-3 dagen

30 Dank voor uw aandacht!

31 Van mens tot mens

32 Infectiepreventie & vaccinatie standaard onderdeel van beleid?

33 Nodig zijn nog. 1) Arbocatalogi branches altijd hoofdstuk IZ 1) Instrumenten als: 1) RIE-iz( risico-inventarisatie infectieziekten) 2) Protocollen opsporen kwetsbare groepen 2) Beleid als: 1) Afstemming RIVM op ARBO-wet,( VWS op SZW en vv) 2) Afstemming volksgezondheid op arbogezondheid 3) Stevige aanpak overtreders: vermijden concurrentievervalsing 4) Nadere invullen te vaccineren groepen werknemers, financiering? 3) Onderzoek naar: 1) Risicovolle situaties bij werkzaamheden 2) Effectiviteit preventieve maatregelen 4) Kennisontwikkeling: 1) Financiering onderzoek 2) Werkzame adembescherming 3) Verbeterde opleiding arbo-professionals: case-managers, bedrijfsartsen, arbeidshygiënisten

34 Enige oplossingen REEDS Arbo-infect-alertservices voor professionals Arbo-infect- nieuwsbrief voor professional MKB USA Pandemie BCP: Arbo-management-team(AMT) arbodeel OMT IN WORDING RIVM ook afdeling infectieziekten en werk: coördinatie, research, arbolead bij pandemie NOG Infectieziekten en werk voor professionals: geschikt maken voor leken Standaardmodel infectierie BARIE Arboinfect alertservice + nieuwsbrief voor professionals ook voor wgs en wns Alle arbocatalogi moeten IZ paragraaf hebben Alle arbocatalogi moeten paragraaf zwangerschap (oa. In relatie tot Infectieziekten hebben Vaccinatie werknemers bij de zorgverzekeringen onderbrengen Protocollen omgaan met kwetsbare werknemers schrijven Curatieve sector moet rol arbeid en gezondheid bewustworden, zeker tav infectieziekten Bedrijfsarts moet beter geschoold worden tav infectieziekten Onderzoek naar effectieve preventie: maskers hygiene, techniek

35 De vrijheid op de arbomarkt

36 Beroepsziekte bij buschauffeurs 1

37 Seizoenen hebben invloed

Zwangerschap, infectieziekten en werk

Zwangerschap, infectieziekten en werk TBV nr. 9 18-10-2006 11:37 Pagina 401 VOOR DE PRAKTIJK Zwangerschap, infectieziekten en werk H.P.J. Stinis ~Onder de veelheid van factoren die de zwangerschapsuitkomsten kunnen beïnvloeden, nemen de biologische

Nadere informatie

Infectieziekten onder controle

Infectieziekten onder controle Infectieziekten onder controle Veilig en Gezond Werken Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Ziek? Liever niet! Een woonbegeleider maatschappelijke opvang verbindt de hand van een dakloze die een

Nadere informatie

zwangerschap, postpartumperiode en werk

zwangerschap, postpartumperiode en werk richtlijn zwangerschap, postpartumperiode en werk Advisering en begeleiding door de bedrijfsarts Colofon NVAB 2007 Uitgave NVAB Kwaliteitsbureau NVAB Postbus 2113 3500 GC Utrecht t 030 2845750 e kwaliteitsbureau@nvab-online.nl

Nadere informatie

Ethische lemma s voor de bedrijfsarts bij infectieziekten. H.P.J. Stinis, bedrijfsarts met dank aan Marcel Verweij Heijermanslezing 17 juni 2011

Ethische lemma s voor de bedrijfsarts bij infectieziekten. H.P.J. Stinis, bedrijfsarts met dank aan Marcel Verweij Heijermanslezing 17 juni 2011 Ethische lemma s voor de bedrijfsarts bij infectieziekten H.P.J. Stinis, bedrijfsarts met dank aan Marcel Verweij Heijermanslezing 17 juni 2011 (Professionele) Ethiek is rechtvaardiging van (professioneel)

Nadere informatie

Beroepsinfectieziekten leuk om te melden!

Beroepsinfectieziekten leuk om te melden! PIM 2011 nu ook infectieziekten Beroepsinfectieziekten leuk om te melden! Dr. Jaap Maas, bedrijfsarts Harry Stinis, bedrijfsarts h.p.stinis@amc.uva.nl / Helpdesk: www.kiza.nl Arbowet 2008 artikel 3.1.c.

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)

Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Inspectie SZW Arbeidsrisico s in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg Gerichte inspecties in uw branche 2 Arbeidsrisico

Nadere informatie

Dossier Biologische agentia

Dossier Biologische agentia Dossier Biologische agentia Opgesteld door: Remko Houba Jaap Maas Helger Siegert Peter Wielaard 30 maart 2009 D_Biologische_agentia 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving onderwerp... 4 1.1 Beschrijving onderwerp...

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Standpunt van de overheid over het gebruik ter voorkoming van ziekte 1. Samenvatting Bedrijven en organisaties die een vitale rol spelen bij het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

Beroepsziekten zijn ondergeschoven kindjes, maar er is nog hoop. Die hoop heet de veiligheidskundige. Vooral veiligheidskundigen

Beroepsziekten zijn ondergeschoven kindjes, maar er is nog hoop. Die hoop heet de veiligheidskundige. Vooral veiligheidskundigen Meer aandacht voor beroepsziekten Nieuwe taak voor veiligheidskundigen? Beroepsziekten zijn ondergeschoven kindjes, maar er is nog hoop. Die hoop heet de veiligheidskundige. Vooral veiligheidskundigen

Nadere informatie

MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR

MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR MEI 2008 ADVIES RDA 2008/05 MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR NAUWER CONTACT TUSSEN STAD EN PLATTELAND ADVIES AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT INZAKE HET IN TE NEMEN

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Krachtig en kwetsbaar

Krachtig en kwetsbaar Krachtig en kwetsbaar Onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen Dr. Gonnie Klabbers Drs. Bram Rooijackers Drs. Yvonne

Nadere informatie

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress

Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Arbocatalogus Werkdruk en werkstress Omgaan met gezondheidsklachten door psychosociale arbeidsbelasting Inhoudsopgave 8 3 8.1 Overspannenheid en burn-out 3 8.2 Traumatische ervaringen in werk 6 8.3 Rollen

Nadere informatie

Positief zorgt. Hiv Vereniging Nederland 2013

Positief zorgt. Hiv Vereniging Nederland 2013 Positief zorgt Hiv Vereniging Nederland 2013 1 inhoudsopgave voorwoord 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 voorwoord Alexander Pastoors, voorzitter Hiv Vereniging Nederland inleiding Ronald Brands,

Nadere informatie

HIV-TESTEN BINNEN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP

HIV-TESTEN BINNEN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP HIV-TESTEN BINNEN DE ZORG VOOR MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE HANDICAP 1. Inleiding Tot voor kort waren er geen mogelijkheden om het beloop van een HIV infectie gunstig te beïnvloeden: het ontstaan van

Nadere informatie

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici

Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Richtlijn Mensen met migraine... aan het werk! Versie voor niet-medici Juni 2014 1 2 Colofon Richtlijn Mensen met migraine aan het werk! versie voor niet-medici. Opgesteld op basis van de professionele

Nadere informatie

Vóór een zwangerschap

Vóór een zwangerschap e r f o c e n t r u m Informatie over erfelijkheid, gezondheid & samenleving Vóór een zwangerschap Informatie voor mensen die kinderen wensen Op kinderen krijgt u geen garantie In Nederland komen de meeste

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie

In verwachting Informatie over eerdere zwangerschappen en het zwanger worden Inleiding Grote veranderingen Informatie over uw eigen gezondheid

In verwachting Informatie over eerdere zwangerschappen en het zwanger worden Inleiding Grote veranderingen Informatie over uw eigen gezondheid 378.0404 In verwachting Inleiding U bent zwanger. Welk onderzoek kunt u nu verwachten bij het eerste bezoek aan de verloskundige, de huisarts of de gynaecoloog? Welke controles worden bij volgende bezoeken

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Hygiëne Een virus kan overal zij n, was je handen dus goed Griep Elk jaar vaccineren

Nadere informatie

Dat zoeken we op! Toelichting

Dat zoeken we op! Toelichting Dat zoeken we op! De kaarten in de eerste delen van de Gezond-Werken-Wijzer zijn gemaakt voor dagelijks praktisch gebruik. In dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vind je achtergrondinformatie die je kan

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn HIV en Arbeid SAMEN VATTING

Multidisciplinaire Richtlijn HIV en Arbeid SAMEN VATTING Multidisciplinaire Richtlijn HIV en Arbeid SAMEN VATTING Samenvatting richtlijn HIV en Arbeid Onderstaande is een samenvatting van de belangrijkste aanbevelingen uit de multidisciplinaire richtlijn HIV

Nadere informatie

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013

Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma 2010-2013 Natuurlijk Gezond! Nota en actieprogramma gezondheidsbeleid Bloemendaal 2010-2013 Datum: 11 september 2009 Naam ambtenaar: Pauline Veldkamp Corsanummer: 2009025075 2 Inhoudsopgave Inleiding 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding...5. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader.10. Hoofdstuk 3 Methode en technieken 24

Hoofdstuk 1 Inleiding...5. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader.10. Hoofdstuk 3 Methode en technieken 24 1 Voorwoordefaefa Aangekomen bij de laatste loodjes van mijn scriptie vind ik het moeilijk een voorwoord te schrijven. Wat zeg je namelijk afsluitend na zo n lange tijd? Een aantal dingen liggen voor de

Nadere informatie