Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen

2 INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre de Launoit, voorzitter van de Raad van Bestuur van AXA Belgium 3 01 De AXA Groep in België, feiten en cijfers 2004 Leef Gesprek met Alfred Bouckaert, 6 Gedelegeerd Bestuurder van AXA Belgium Kerncijfers 8 Activiteitenverslag van AXA Belgium NV 10 Beheersorganen 11 Structuur van de AXA Groep in België 11 Beheersverslag De balans 20 De resultatenrekening 22 Activiteitenverslag van AXA Bank Belgium NV 26 Beheersorganen 27 Structuur 27 Verslag van de Raad van Bestuur 28 Gegevens van de balans en de resultatenrekening 34 Geconsolideerde balans 36 Geconsolideerde resultatenrekening 38 Niet-geconsolideerde balans 40 Niet-geconsolideerde resultatenrekening 42 Kerncijfers 50 miljoen klanten in de wereld hebben vertrouwen in AXA medewerkers en distributeurs over de hele wereld zetten zich in om onze klanten de best aangepaste oplossingen aan te reiken en hen de beste service te verlenen 2

3 Vol Vertrouwen In de hele wereld bieden wij onze producten en diensten aan onder het merk AXA. Onze signatuur «Leef vol vertrouwen» die verbonden is aan ons merk, wijst op de belofte die wij doen aan onze klanten om hen te beschermen en te helpen hun projecten waar te maken, in elke fase van hun leven medewerkers zetten zich vrijwillig in in de verenigingswereld 72,2 miljard euro omzet (+2% bij vergelijkbare gegevens) 869 miljard euro beheerd vermogen (+16% bij vaste wisselkoers) 2,7 miljard euro operationeel resultaat (+38% bij vaste wisselkoers) 2,5 miljard euro nettoresultaat aandeel van de Groep (+160% bij vaste wisselkoers) 1

4 De AXA visie Onze klanten helpen om vol vertrouwen te leven : dát is wat we willen bereiken n Ons beroep : Financiële bescherming Onder Financiële Bescherming verstaan wij het begeleiden van onze klanten, particulieren, kleine, middelgrote en grote ondernemingen in elke fase van hun leven. Wij doen dit door in te spelen op hun behoeften inzake producten en diensten op het vlak van verzekeringen, voorzorg, sparen en vermogensopdracht. Wij zijn trots op de bijdrage van ons beroep aan de economische en sociale ontwikkeling van de landen waarin wij gevestigd zijn. We oefenen dit beroep dan ook uit op een verantwoordelijke manier, door overal ter wereld dezelfde waarden en dezelfde engagementen ten opzichte van onze verschillende partners na te leven. Onze engagementen n Onze ambitie Samen streven wij naar een gemeenschappelijke ambitie : leider worden in ons beroep, de Financiële Bescherming, dankzij de kwaliteit van onze producten en van onze dienstverlening. n Onze waarden Teamgeest, respect voor het gegeven woord, innovatie, realiteitszin, professionele aanpak Handelen als een verantwoordelijke onderneming en een vertrouwensrelatie opbouwen met onze partners : n De samenleving Door ons ertoe te verbinden te handelen als een onderneming met burgerzin, zowel door onze expertise (onderwijs, preventieacties ) ter beschikking te stellen, als door sociale innovatie of mecenaat. n Onze klanten Door hun, binnen een strikte professionele deontologie, permanent een efficiënte en gepersonaliseerde service te verlenen en oplossingen aan te reiken die aangepast zijn aan hun behoeften. n Onze leveranciers Door een kwaliteitsrelatie met hen te onderhouden die gebaseerd is op een strikte aankoopdeontologie en een permanente dialoog. 2 n Onze aandeelhouders Door de beste operationele resutaten van de sector neer te zetten en hun zo een aangroei van hun vermogen op lange termijn in het vooruitzicht te stellen en door hun transparante informatie te verstrekken. n Het milieu Door mee te werken aan het behoud van het milieu dankzij onze expertise in milieurisico s en door in onze vestigingen milieubewuster te handelen n Onze medewerkers Door ervoor te zorgen dat elke medewerker zich in zijn beroepsleven kan ontwikkelen, dankzij een werkomgeving die getuigt van respect voor de mens en een responsabiliserende managementstijl die gericht is op de ontwikkeling van zijn competenties.

5 BERICHT VAN Door uit te munten in wat wij doen, geven wij onze klanten meer armslag, nemen wij hun zorgen weg en brengen wij de verwezenlijking van hun plannen een stapje dichterbij.» Jean-Pierre de Launoit, voorzitter van de Raad van bestuur van AXA Belgium Henri de Castries, de voorzitter van de Management Board van de Groep, verwoordde het als volgt: omdat wij onze klanten helpen hun risico s in te schatten, ze te voorkomen en de gevolgen ervan op te vangen, bewijst ons vakgebied, Financiële Bescherming, al zijn nut en heeft het des te meer reden van bestaan. Bestaat er in deze wereld vol kansen en risico s een mooier vak dan het onze? Wij zorgen voor groei en geven er een duurzaam karakter aan. Voor een leven vol vertrouwen. Daarom moeten wij ook het beste van onszelf verlangen. Precies wat onze klanten en aandeelhouders in de eerste plaats van ons verwachten. Met sterke spaar- en verzekeringsproducten, een bescherming tegen de grillen van het leven en een onberispelijke dienstverlening. Respect voor de klant, in alles wat hij is, dáár ligt onze voornaamste plicht. Tevens dienen onze ondernemingen robuust en rendabel te zijn, om ook 30 jaar na ontvangst van de premie in staat te blijven kapitaal en interest uit te keren. Daarin berust onze kernactiviteit en daarin moeten wij allereerst uitblinken. Dit alles is ondenkbaar zonder een gedegen sociaal beleid. Alleen door respect, kunnen wij onze medewerkers aansporen tot uitmuntendheid. Door verantwoord en meeslepend management. En mocht iedereen (gemeenschap, leveranciers, milieu) hier vervolgens baat van ondervinden, dan is dat des te beter. Omdat AXA een verantwoorde onderneming is die er actief naar streeft te voorkomen dat zijn eigen ontwikkeling die van de toekomstige generaties niet in de weg staat. Onze groei moet een duurzame basis krijgen. Dit activiteitenverslag 2004 biedt een weergave van de verschillende manieren waarop AXA Belgium in 2004 opnieuw invulling heeft proberen te geven aan de visie en verbintenissen van AXA. Jean-Pierre de Launoit 3

6 O1 Ô Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pensioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pen

7 FINANCIËLE BESCHERMING De AXA Groep in België : feiten & cijfers 2004 sioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvader een pensioen gegeven. Bij AXA, hebben ze mijn grootvad Gesprek met Alfred Bouckaert 6 Kerncijfers voor AXA in België 8

8 GESPREK MET Financiële resultaten (volgens de Belgische statutaire regels) mio EUR Verzekeringen Bank Totaal Een belangrijke etappe voor AXA in België: het nettoresultaat 2004 stijgt met 121%. Alfred Bouckaert : Laten we bescheiden blijven: we zijn namelijk nog ver verwijderd van de winstcijfers van vóór de crisis. Het is wel zo dat we teruggekeerd zijn naar een aanvaardbaar rentabiliteitsniveau. Zonder meer. En de keerzijde van de medaille is dat we niet zo sterk gegroeid zijn als we hadden gewild. Voorzichtigheid is dus de boodschap gebleven voor het jaar Toegegeven, de economische omstandigheden waren niet echt gunstig. De langetermijnrente is zo laag gebleven dat ze amper één tot anderhalf percent meer bedroeg dan de rente op drie maanden, die schommelde tussen 2 en 2,4%. In die omstandigheden is het moeilijk om het spaargeld van de particuliere klanten degelijk te belonen en zelf een goed rendement te realiseren op onze investeringen. Dat is de reden waarom de Belgische spaar- en verzekeringsmarkt al bij al een sombere groeimarkt is geweest. Toch is de omzet gestegen A.B. : Ik meen dat we trots mogen zijn op de 7% groei die we gerealiseerd hebben in Leven Particulieren, met een groei van 4% in tak 21 en 36,6% in tak 23, dankzij het nieuwe Millesimo-gamma. CREST is met 25% gegroeid. De gamma s CREST en Millesimo hebben perfect ingespeeld op de behoeften van de klanten die zowel zekerheid, rendement als liquiditeit verlangen. CREST10 bood een rendement van 4%, en voor CREST30 was dat 5%, en wie wat meer risico durfde te nemen, kon bij Millesimo terecht, zonder zijn kapitaal in het gedrang te brengen. 6

9 sterke gezondheid en dat we klaar zijn om te groeien in goede omstandigheden» In 2004 heeft AXA België het bewijs geleverd van een Alfred Bouckaert, gedelegeerd bestuurder voor AXA in België Algemeen stijgen de activa onder beheer bij het banksparen en de levensverzekeringen met 7%. Dat is een correct resultaat. In BOAR bedraagt de groei slechts 1,6%. Het premieinkomen stijgt in Auto en in Brand, maar gaat licht achteruit in Arbeidsongevallen. In BOAR was dus nog voorzichtigheid geboden. Bij de Kredieten voor Particulieren bedraagt de groei 16%, met een belangrijk succes voor de Woonkredieten en de Consumentenkredieten. Voor kredieten hebben de klanten kunnen profiteren van de uitzonderlijk lage rentevoeten. Groei van de omzet Leven (mio EUR) % +53% -3% Hoe bent u erin geslaagd de rentabiliteit te herstellen in niet echt gunstige economische omstandigheden? A.B. : Dat is een kwestie van beheer en van productkeuze: voor Leven is de bijdrage van de nieuwe zaken met 43 mio EUR naar 69 mio EUR gestegen, en de combined ratio voor BOAR is voor het eerst gedaald onder de 100%, als we geen rekening houden met de Arbeidsongevallen. Voor BOAR is de combined ratio de belangrijkste rentabiliteitsindicator: hij geeft de verhouding weer tussen alle kosten van de verzekeraar (sinistraliteit, commissies, algemene kosten) en de geïnde premies. Met een ratio van 100% zijn onze activiteiten inzake schadeverzekeringen dus voor het eerst technisch rendabel zonder inbreng van de financiële belegging van de premies. En dat is positief geweest voor het boekjaar 2004: het operationele resultaat van 2003 wordt dus bevestigd. De crisisjaren hebben echter diepe sporen gelaten die nog niet volledig zijn uitgewist. Het nettoresultaat van Leven Groep Incasso in BOAR (mio EUR) % +5% +1% +2% BOAR ondernemingen Individuele Leven BOAR particulieren 7

10 GESPREK MET de Belgische Groep bedraagt zo n 237 mio EUR, zijnde 207 voor de verzekering en 30 voor de bank, ten opzichte van 107 in Dit winstniveau is nog steeds lager dan in de jaren vóór de financiële crisis van 2001 tot De groei van 121% in 2004 wordt verklaard door een permanente beheersing van de kosten (-14% in 4 jaar) en door een voorzichtig en dynamisch ALM-beheer. Wij hebben kunnen profiteren van de stijging van de waarde van de aandelen die we in portefeuille gehouden hebben. Wat is uw conclusie voor de resultaten 2004 van AXA in België? A.B. : Zowel op het vlak van de producten als de diensten, is AXA erin geslaagd zich te positioneren in het domein van de financiële bescherming door te innoveren (CREST30, Millesimo, hernieuwing van de voorzorgsverzekeringen) en door zijn doelgroepen uit te breiden naar de jongeren en de babyboomers van de Happy Generation. Dat blijkt uit het voortdurende succes van onze hypothecaire kredieten en de stijging van het marktaandeel voor de woonkredieten in 5 jaar tijd van 4,4% naar 13,2%. Na de actie Gratis zichtrekeningen», die eveneens veel jongeren heeft aangetrokken, is het aantal actieve zichtrekeningen van AXA Bank met meer dan 6% gestegen. Door het breed verspreide Joker-beleid voor onze Kerncijfers van AXA Belgium 3 miljoen klanten en gezinnen hebben vertrouwen in AXA Belgium medewerkers, meer dan professionele tussenpersonen en 950 bankagentschappen zetten zich in om onze klanten de best aangepaste oplossingen aan te reiken en hen de beste service te verlenen. 8

11 van de Financiële Bescherming door te innoveren en door zijn AXA België heeft zich beter gepositioneerd in het domein cliënteel uit te breiden naar jongeren en de baby-boomers van de Happy Generation.» Alfred Bouckaert, gedelegeerd bestuurder voor AXA in België beste bestuurders, de vertrouwensgarantie voor onze senioren en een gesofistikeerd retentiebeleid voor onze beste klanten blijft AXA marktleider inzake verzekeringen Niet-Leven, en is de weg voorbereid voor een sterkere en duurzame groei in Leven en Sparen. Productie in kredieten (mio EUR) Het komt erop aan in 2005 verder te groeien en tegelijk een goede rentabiliteit te waarborgen. Ik meen te mogen zeggen dat AXA België het bewijs heeft geleverd van een sterke en goede gezondheid, en dat we absoluut klaar zijn om te groeien in goede omstandigheden. Dat hebben we vooral te danken aan onze medewerkers Woonkredieten Professioneel krediet Consumentenkredieten 300 medewerkers zetten zich vrijwillig in in de verenigingswereld 3,6 miljard euro omzet in verzekeringen waarvan 929 miljoen euro uit verzekeringen van grote en middelgrote ondernemingen 25,5 miljard euro beheerd vermogen 38 miljard euro op de balans waarvan 17 miljard euro op de geconsolideerde balans van AXA Bank Belgium 237 miljoen euro nettoresultaat (Belgische statutaire regels) 9

12 1.1 ACTIVITEITEN- VERSLAG LE GROUPE AXA AXA EN BELGIQUE BELGIUM NV FAITS & CHIFFRES 2004 Ô Toen mijn vader ziek werd, heeft AXA voor hem gezorgd. Toen mijn vader ziek werd, heeft AXA voor h 10

13 Beheersorganen Bestuur, directie en controle Raad van Bestuur Dagelijks beheer Commissaris Jean-Pierre de Launoit Voorzitter Alfred Bouckaert Gedelegeerd Bestuurder Didier Bellens Karel Boone Henri de Castries Pierre Drion Christophe Dupont-Madinier Denis Duverne Boston, s.a., vertegenwoordigd door Luc Geuten (tot 27 april 2004) Pierre Klees (tot 27 april 2004) Luc Geuten (vanaf 27 april 2004) Thierry Langreney Alfred Bouckaert Auditcomité Jean-Pierre de Launoit Voorzitter Didier Bellens Thierry Langreney Luc Geuten Remuneratiecomité Jean-Pierre de Launoit Voorzitter Thierry Langreney Pierre Drion Karel Boone PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, cvwa, vertegenwoordigd door bvba Raf Vander Stichele, vertegenwoordigd door Raf Vander Stichele (tot 22 september 2004) PricewaterhouseCoopers, Bedrijfsrevisoren, cvwa, vertegenwoordigd door Emmanuèle Attout (vanaf 23 september 2004) VEREENVOUDIGDE STRUCTUUR VAN DE AXA GROEP IN BELGIË AXA Holdings Belgium 100 AXA Belgium L Ardenne Prevoyante A. DIS m Servis S & C 1,23 Munchener Ruckvers. Gesellschaft Verzekeringen van de Post-Leven ,31 Viaxis 1,23 Assubel AT AXA Bank Belgium ,41 Transga 1,23 5,59 Partena 100 Emfea Consulting AXA Investment 3, Managers (Parijs) AXA Investment Managers (Brussels) 11

14 ACTIVITEITEN EN CIJFERS Beheersverslag 2004 voor AXA Belgium I. Economische en financiële context in Goed financieel rendement in is een goed jaar geweest voor het overgrote deel van de categorieën van activa. De door de MSCI World Index in $ uitgedrukte aandelen wereldwijd, zijn er met 16% op vooruitgegaan voor het tweede opeenvolgende jaar (tegen 30,3% in 2003). Maar de obligaties (+10%) en de grondstoffen (+11%) zijn eveneens opgewaardeerd. De dollar zette zijn daling verder die 3 jaar geleden is begonnen, -7,8% tegenover de euro, -7,4% tegenover de sterling, -4,4% tegenover de yen. De goudwaarde is in $ gestegen met 5%. Enkel de geldbeleggingen zijn relatief laag gebleven : 2,2% op de euro, 1,5% op de dollar. 2. Een winstgevende economische context In 2004 was er een mondiale recordgroei van 5%, de grootste sinds Een vooruitgang ruimschoots boven het groeipotentieel in de Verenigde Staten van 4,4%. Deze groei was eveneens sterk in Japan (3%) waarbij er voordeel «De context voor het jaar 2004 was er één van lage rentevoeten. Zowel voor de spaarder als voor de financiële instelling kwam het erop aan een gelegenheid te vinden om rendement te halen. En dat was niet gemakkelijk met rentevoeten van 2 à 3%! De verzekeraars dienden bovendien de rentabiliteit te herstellen die de voorbije 3 jaar een flinke deuk had gekregen.» Alfred Bouckaert werd gehaald uit het dynamisme van de Aziatische groeilanden waar er een groei was van 7,6%. De goede Britse en Zweedse cijfers, respectievelijk 3,1% en 3,3%, dienen eveneens vermeld te worden. Enkel de eurozone bleef achterop hinken met maar 1,8%. Duitsland, Italië en Nederland hadden een dalende invloed op de eurozone, met slechts 1,3%. Spanje, Frankrijk en België deden het wat beter met respectievelijk 2,5%, 2,2% en 2,7%. Deze sterke globale groei bracht een verhoging van de prijs van de grondstoffen met zich mee, vooral de olieprijs; een vat olie is in een jaar 33% duurder geworden. In een dergelijke context is de inflatie toegenomen zij het matig: de 3%-grens werd overschreden in de Verenigde Staten en de stijging in de eurozone bedraagt 2%. 3. België doet het goed Met 2,7%, is de Belgische groei in 2004 verdubbeld ten opzichte van De verbetering van het economische klimaat heeft het consumentenvertrouwen tot de herfstperiode doen toenemen. Nadien is dit afgenomen onder invloed van de hoge olieprijs en de sterke euro. De investeringen zijn toegenomen met 3% en het aantal arbeidsplaatsen is gestegen met banen. De consumptie van de gezinnen is erop 12

15 In hun zoektocht naar rendement, veiligheid en liquiditeit hebben de spaarders CREST en Millesimo gevonden. Het premie-inkomen van CREST steeg met 25% en bedroeg in 2004 meer dan een miljard euro. Met een rendement van 4% heeft CREST10 de voorzichtige spaarder niet ontgoocheld, terwijl CREST30, met een investering tot 30% in aandelen, een rendement van 5% realiseert. (publiciteit hiernaast) Het Millesimo-gamma biedt een prachtige gelegenheid voor diversificatie aan diegene die wil investeren in de beste fondsen ter wereld, en bovendien de bescherming van zijn geïnvesteerd kapitaal wil blijven genieten. Meteen al na de lancering in het laatste trimester 2004 scoorde het een groot succes. vooruitgegaan met 2,2% terwijl de koopkrach maar met 0,9% toenam. Bijgevolg ging de spaarquote van 15,5 naar 14,3%. Ten slotte kreeg de Belgische markt van het bank- en verzekeringswezen in 2004 te maken met een somber economisch klimaat met een lage rentevoet. De rentevoet op lange termijn schommelde tussen 3 en 3,9% en de driemaandelijkse rentevoet bedroeg 2% en 2,4%. Bijgevolg, waren veiligheid en rendement de bepalende factoren bij de keuze van beleggingsproducten. II. Omzetverloop bij AXA in België De globale omzet van de verzekeringen van de AXA Groep in België kende dit jaar opnieuw een groei. De omzet Leven bedraagt mio EUR, een groei van 3,3%. Bij verzekeringen Niet-leven ligt de omzet op mio EUR, een toename van 1,6%. II.1. Levensverzekeringen De omzet bedroeg mio EUR, tegenover mio EUR in 2003 en in 2002 (Verzekering van De Post tegen 50% in 2002). (mio EUR) LEVEN VERSCHIL 2004/2003 Leven Particulieren 1349, , , ,8 +6,9% Leven Ondernemingen 330,0 349,9 424,3 379,7-10,5% Diversen 6,6 11,7 6,4 4,1-35,9% Totaal 1.686, , , ,6 +3,3% AXA BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS 13

16 ACTIVITEITEN EN CIJFERS (mio EUR) OMZET LEVEN INDIVIDUEEL VERSCHIL 2004/2003 Sparen Tak ,9 850, , ,1 +4,0% Sparen Tak ,2 153,1 199,8 272,9 +36,6% Klassiek 273,5 263,8 260,1 252,4-3,0% Totaal 1.349, , , ,4 +6,8% OMZET LEVEN ONDERNEMINGEN VERSCHIL 2004/2003 Mio EUR 330,0 349,9 424,3 379,7-10,5% 1. Leven Particulieren en Kleine Ondernemingen De omzet Leven Particulieren is gestegen met 7,0%. Deze groei is te danken aan verschillende factoren : Het aanhoudende succes van de CREST-producten, vooral de formule met gewaarborgde rente van 0% (CREST30). Het incasso van het gamma bedroeg meer dan een miljard euro en bereikte een recordomzet van 1.107,9 mio EUR (+25% tegenover 2003). De opleving van tak 23. De groei van de gestructureerde producten in tak 23 maakt een herstel van het evenwicht mogelijk tussen het incasso in tak 23 en het totaal van het incasso beleggingsproducten (van 13,8% in 2003 naar 17,5% in 2004). Deze vooruitgang is te danken aan het succes van de formule «Millesimo». Het lanceren van de overlijdensverzekering op basis van ervaringstafels. En natuurlijk het programma voor de «Happy You»-klant dat gericht is op de retentie en de groei van de uitstaande bedragen. 2. Leven Ondernemingen Het incasso Leven Ondernemingen (behalve Gezondheid) bedraagt 379,7 mio EUR, tegenover 424,3 mio EUR in A. Groei Wettelijke context Na de bijna volledige vervanging, in 2003, van de wetgeving met betrekking tot de tweede pijler, hield men zich in 2004 binnen de sector intensief bezig met het analyseren en het interpreteren van deze wetgeving en bereidde men de aanpassing van de bestaande contracten voor aan het nieuwe reglementaire kader. Als gevolg van de zwakke rentevoet van de Staatsobligaties, heeft Assuralia een aanvraag ingediend om de maximaal toegestane technische rentevoet te verminderen (nu 3,75%), maar deze vraag lijkt nog niet meteen tot een resultaat te leiden. Producten Er werd een product Individuele Pensioenzegging ontwikkeld en op de markt gebracht vanaf het midden van het jaar waardoor men een pensioenzegging voor een enkele persoon heeft kunnen creëren. Productie en resultaten In 2003 kende het incasso van de directie Leven Ondernemingen een groei van meer dan 20%, vooral dankzij een grotere koopsom die werd gestort in het Financieringsfonds van een grote werkgever. Als men met dit uitzonderlijke effect voor 2003 geen rekening houdt, bedroeg de groei voor de tak Leven-Overlijden, 1,7%. De omzet voor Gezondheid blijft stabiel. Dit door de vermindering van de premies Hospitalisatieverzekering, te wijten enerzijds aan de op gang zijnde sanering en anderzijds aan het feit dat de door Inter Partner Assistance beheerde portefeuille nog slechts voor 90% geboekt wordt (medeverzekering). Ontwikkelingsperspectieven De ontwikkeling van de activiteit in 2005 zal vooral zijn gericht op de prospectie van de privé-sector en dit zowel via traditionele producten als via sectorale fondsen. B. Marges Het goede financiële rendement van het Main Fund heeft het mogelijk gemaakt om de geplande financiële marges vrij te maken. De saneringen in de verzekeringen Geneeskundige Verzorging werden voortgezet. 14

17 QUOTE VAN EEN VERANTWOORDELIJKE Voor de sector van grote en middelgrote ondernemingen is de kwaliteit van de dienstverlening door de verzekeraar van groot belang. Daarom hebben wij zoveel geïnvesteerd in onze beveiligde online service. 80% van de portefeuille Leven Ondernemingen werd online geplaatst. Op die wijze kan de onderneming haar groepsverzekering van dag tot dag beheren, maar kan ze ook de sleutelelementen van het plan simuleren en aan haar bediende de impact van de verschillende mogelijke keuzes tonen. voert eveneens alle nuttige simulaties uit in het kader van vervroegd vertrek, contractafkopen, premievrijmakingen van contracten alsook overlijdens. En dat allemaal op een klantvriendelijke manier. François Lemonnier, Directeur Ondernemingen C. Productiviteit en kwaliteit De aanpassing van de contracten aan de nieuwe reglementering had betrekking op elk individueel geanalyseerd contract. Deze aanpassing zou moeten zijn afgerond in de tool voor raadpleging en beheer door de werkgever van de meest eenvoudige beheersdaden, zal worden ontwikkeld in 2005 om de productiviteit op te voeren. II.2 Verzekeringen nietleven Het incasso neemt toe bij Grote en Middelgrote Ondernemingen (+1,4%), Particulieren en bij Kleine Ondernemingen (+1,3%). 1. BOAR Particulieren en Kleine Ondernemingen Het incasso uit BOAR en KO bedraagt 883 mio EUR. (mio EUR) NIET-LEVEN VERSCHIL 2004/2003 Schade Particulieren 818,1 862,0 871,7 883,4 +1,3% Schade Ondernemingen 456,4 470,2 465,8 472,3 +1,4% Diversen 56,3 68,4 69,6 74,5 +7,0% Totaal 1.330, , , ,0 +1,6% (mio EUR) PARTICULIEREN VERSCHIL 2004/2003 Auto (inclusief RB) 484,6 516,8 538,0 550,0 +2,2% Brand 217,7 225,3 223,1 225,6 +1,1% B.A. (inclusief RB) 52,2 54,9 52,8 53,0 +0,4% Individuele ongevallen 19,0 19,7 16,7 15,8-5,4% Arbeidsongevallen 44,7 45,4 41,1 39,0-5,1% Totaal 818,1 862,0 871,7 883,4 +1,3% AXA BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS 15

18 ACTIVITEITEN EN CIJFERS De Joker van AXA Belgium Een innovatie die de markt getekend heeft en die de preventie aanmoedigt In december 2003 heeft AXA een innovatie ingevoerd door van zijn beste bestuurders met een joker te belonen. Sindsdien heeft AXA de voordelen van die joker uitgebreid: naar iedere bestuurder met een bonus-malus 0, zelfs indien die pas verzekerd is bij AXA. Die ontvangt voortaan twee jokers. naar iedere bestuurder met een bonus-malus 1,2 en 3. Meer dan een half miljoen goede bestuurders hebben op die wijze het voordeel kunnen genieten dat de premieverhoging neutraliseert na het eerste of het tweede ongeval in fout. In diezelfde geest heeft AXA jokers uitgedeeld aan de gezinnen die hun woning bij AXA verzekeren en de voorbije twee jaar geen schadegeval hebben gehad. Autoverzekeringen Omgeving in ontwikkeling In 2004 is er een gentlemen s agreement afgesloten wat betreft de toegang voor jongeren tot de verplichte BAautoverzekering. Bij dit akkoord zijn 3 partijen betrokken: de Belgische overheid die onze wegen veiliger wil maken, de jongeren die, beperkingen dienen te aanvaarden op het vlak van het vermogen en het gebruik van hun wagen tijdens de weekendnachten en de verzekeraars die contracten dienen aan te bieden. Dit is de zogenaamde 29/29- regeling waarbij de prijs maximaal 29% hoger mag liggen dan het tarief op 29- jarige leeftijd en waarbij de verzekeraars zich ertoe verbinden om niet onmiddellijk het contract op te zeggen bij het eerste ongeval. Twee andere onderwerpen kwamen in het middelpunt van de belangstelling van de verzekeringssector zonder daarom tot resultaten te hebben geleid. Het gaat hier om het evolutieve karakter van de wetgeving wat betreft de a priori prijscontrole van de BA Auto en verder om besprekingen over het onbegrensde karakter van de dekking BA auto. Oplossingen hiervoor zouden er moeten komen in Goede resultaten voor AXA in bevestigt de verbetering van de combined ratio die zich al had ingezet in Het jaar wordt afgesloten met een combined ratio die er met 3.0 punten op vooruitgaat, wat tenslotte een aanvaardbare rentabiliteit garandeert. Vooruitzichten voor 2005 Nadat de laatste jaren de aandacht volkomen uitging naar een rentabiliteitsherstel, zal men in 2005 focussen op een significante groei van onze portefeuille waarbij dit rentabiliteitsniveau wordt behouden. Woonverzekering Wettelijke context De wet van 21 mei 2003 die betrekking heeft op dekking bij natuurrampen in België werd nooit van kracht. Deze wet wou de overstromingsverzekering enkel verplicht maken voor risico s gelegen in gebieden met overstromingsrisico. Op 24 november werd door de regering een wijzigingsvoorstel ingediend : dit voorstel is erop gericht om de dekking van de natuurrampen (met name : overstroming, overstromen van openbare rioleringen, aardbevingen en grondverschuivingen of grondverzakkingen) verplicht te maken in elke brandverzekering «Eenvoudige Risico s». Er wordt een tariferingsbureau opgericht dat belast is met het bepalen van de dekkingsvoorwaarden bij verhoogd risico. Eenieder heeft het recht om zich te verzekeren bij de maatschappij van zijn keuze waarbij elke maatschappij deze verhoogde risico s beheert voor rekening van de gehele markt. Een compensatiemechanisme dient te worden uitgewerkt om vervolgens deze risicobelasting te verdelen over het geheel van de verzekeraars. De «normale» risco s zullen door elke verzekeraar beheerd worden volgens eigen contract- en tariefvoorwaarden onder voorbehoud van minimale voorwaarden van wettelijke dekking. Dit wijzigingsvoorstel zou snel kunnen worden aangenomen waardoor de wet 16

19 in de loop van 2005 van kracht zou kunnen worden. Voor de markt zou een termijn van negen maanden nodig zijn om zelf deze nieuwe verplichtingen te implementeren voor de hele portefeuille «Eenvoudige Risico s». Aan de andere kant werd artikel 67 van de wet op de landverzekeringsovereen komst gewijzigd en dit om de regeling bij brand en gelijkgestelde gevaren te versnellen. Zo dienen de kosten voor de eerste levensbehoeften (herhuisvesting enz ) binnen veertien dagen betaald te worden, het vaste verschuldigde bedrag dient betaald te worden binnen 90 dagen en de expertise van de schade dient, behalve bij opschorting, eveneens afgesloten te zijn binnen 90 dagen. Ten slotte werd het wettelijk verplichte eigen risico Brand en BA privé-leven ingetrokken. Zo kan nu elke maatschappij voortaan een contract zonder eigen risico aanbieden aan haar verzekerden. Aangezien deze praktijk als gevaarlijk wordt beschouwd voor de rentabiliteit van deze verzekeringen, heeft de markt totnogtoe nogal weinig ingespeeld op deze mogelijkheid. Het «wettelijke» eigen risico heeft dus een «contractueel» karakter gekregen. AXA aan zijn kant had hierop al in zekere mate geanticipeerd door aan de trouwe klanten een «Joker Woning» aan te bieden. en de Schuldsaldoverzekering wordt aangemoedigd wanneer men inschrijft op een hypothecair krediet bij AXA Bank. De dekkingen werden herbekeken naar aanleiding van Batibouw (maart 2004) en de Woonverzekering wordt vandaag de dag door de tussenpersonen erkend als een van de beste die op de markt wordt aangeboden. Hogere productie voor Woning Dankzij : - de invoering van het concept «Home Safe Home» (complete formule voor de aanschaf van onroerend goed: hypotheek / Brandverzekering / Schuldsaldoverzekering), - in combinatie met ons diefstalpreventiebeleid met kortingen voor verzekerden die beveiligingsvoorzienin gen laten aanbrengen; - met een herziening van de tariefsplitsing onder diefstal ; - en een verschuiving van de verkoopdoelstellingen in deze activiteit, is het aantal nieuwe aanmeldingen aanzienlijk gestegen. Dankzij deze acties en na het jaar 2003 met ongunstige resultaten, zitten we in 2004 opnieuw op het goede spoor met een stijging (+0.5%) van de omzet. Dit ondanks het negatieve gevolg van het verlies van een aanzienlijk De voornaamste feiten in 2004 De retentie van onze beste klanten was een van onze topprioriteiten in In het kielzog van de autoverzekering, kwam er een «joker» bij in ons Comfort Thuis-gamma : een bijkomende forfaitaire terugbetaling van 200 (wat bijna overeenkomt met het huidige bedrag voor eigen risico) bij een schadegeval van meer dan Deze Joker werd toegekend aan al onze klanten die geen enkel schadegeval hebben gekend tijdens de laatste twee jaar, zowat klanten. Om nieuwe contracten binnen te halen, ging de aandacht hoofdzakelijk naar cross selling waarbij vooral het inschrijven op de Brandverzekering AXA BELGIUM : FEITEN EN CIJFERS 17

20 ACTIVITEITEN EN CIJFERS samenwerkingsverband met de groep ING. Goede sinistraliteit in 2004 In 2004 steeg de sinistraliteit lichtjes ten opzichte van het uitstekende jaar 2003 (+2.5 punten). Deze stijging is vooral te danken aan de kleine stormen die zich voordeden in het eerste semester en de hevige onweders in de zomer. De diefstaldekking zet zijn stijgende trend voort dankzij ons tarief- en preventiebeleid. Verzekeringen voor zelfstandigen en kleine ondernemingen Stabiele resultaten Er werden heel wat acties op touw gezet in 2004 om de productie opnieuw op gang te brengen waarbij de sinistraliteit goed bleef : - nieuwe doelgerichte package-formules voor handelaars met concurrerende tarieven, aangepaste dekking en een vereenvoudigde inschrijving (massaaanpak); - een nieuwe doelgerichte commerciële organisatie en een gedifferentieerde benadering op basis van het profiel van de producenten Globaal beschouwd gaat de omzet opnieuw in stijgende lijn (+0.3%). Dit komt echter nog niet tot uiting in de verworven premies (-1.3%). Hoewel de sinistraliteit lichtjes stijgt ten opzichte van het uitstekende 2003, blijft ze volkomen bevredigend. De combined ratio gaat er met 3,2 punten op vooruit. 2. BOAR Grote en Middelgrote Ondernemingen Het incasso van BOAR Ondernemingen bedraagt 472,3 miljoen EUR, een stijging van 1,4% ten opzichte van De opsplitsing per tak ziet er als volgt uit : Het incasso neemt vooral toe in Auto (+6,3%) en in Brand (+6,2%) maar daalt daarentegen lichtjes in Arbeidsongevallen (-0,3%) en in sterkere mate in Transport (-10,2%), waarbij een derde van de portefeuille te lijden heeft onder de daling van de dollar. Onze leiderspositie in BOAR Ondernemingen blijft vooral behouden door het grote marktaandeel op het vlak van Arbeidsongevallen. Sinistraliteit Na het uitzonderlijke jaar 2003, bleef de sinistraliteit van dit boekjaar aan de lage kant. De explosie in Ghislenghien drukte zijn stempel op het jaar 2004, met 59 slachtoffers onder onze verzekerden. De impact van deze ramp vertaalde zich in een bedrag van 8 mio EUR. Een bedrag dat voornamelijk werd gedragen door de tak Arbeidsongevallen. De herverzekeraars nemen 4,3 mio EUR voor hun rekening. Na herverzekering blijft de ratio schade met premie goed waardoor de BOAR «Grote en Middelgrote Ondernemingen» op significante wijze bijdraagt aan de resultaten van AXA Belgium. Producten Onze producten werden gemoderniseerd en aangepast aan de nieuwe wetgeving, zoals de anti-discriminatiewet. Men is begonnen met het ontwikkelen van een tool voor gemeenschappelijke aanbiedingen bij de Directie Ondernemingen en Kleine Ondernemingen Op 1 december wordt een nieuw en beter aan de realiteit van de markt aangepast tarief B.A. Vrachtwagens van kracht. Productiviteit en kwaliteit Er werd een tevredenheidsenquête gehouden bij de makelaars om beter hun verwachtingen te kennen wat betreft kwaliteit van ons beheersysteem. Uit de resultaten komt een hoge graad van tevredenheid naar voren waarbij AXA door de makelaars als tweede hoofdrolspeler op de markt wordt gezien. Door zich te buigen over de zwakke punten wil men komen tot een kwaliteitsverbetering. Wettelijk kader De regering heeft besloten om de situatie van de slachtoffers bij Arbeidsongevallen te verbeteren. Sinds 1 september (mio EUR) BOAR ONDERNEMINGEN VERSCHIL 2004/2003 Arbeidsongevallen 197,1 191,0 182,2 181,7-0,3% Auto 80,9 82,4 83,5 88,8 +6,3% Collectieve ongevallen 58,1 57,7 61,5 63,5 +3,3% B.A. 56,5 62,7 56,2 53,3-5,2% Brand 37,0 45,7 49,8 52,9 +6,2% Technische verzekeringen 13,4 15,2 15,8 17,1 +8,2% Transport 13,5 15,5 16,7 15,0-10,2% Totaal 456,4 470,2 465,7 472,3 +1,4% 18

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING. Leef vol vertrouwen Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 AXA BELGIUM Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel Toegelaten onderneming onder het nummer 0039 Beheersverslag voorgelegd

Nadere informatie

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter.

Voorwoord. De uitdaging is groot, maar het vertrouwen voor de toekomst is nog groter. Fidea verzekeringen Voorwoord Onze generatie heeft aanvaard dat leven met een of andere crisis tot de normale gang van zaken behoort. Maar van wat er in 2008 op ons af kwam, besefte niemand vooraf de volle

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5

S a m e n o p b o u we n J a a r v e r s l a g 2 0 0 5 Samen opbouwen Jaarverslag Jaarverslag 1 De verzekering in België Jaarverslag VOORWOORD 4 DE VERZEKERING IN DE BELGISCHE ECONOMIE 13 Incasso s - Schade 14 Kosten en commissielonen 15 Technische voorzieningen

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv. G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv 2009 G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g Argenta Bank & Verzekeringsgroep nv G e c o m b i n e e r d J a a r v e r s l a g 2 0 0 9 Overeenkomstig artikel

Nadere informatie

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE?

INLEIDING MISSIE. Focus op autonome mensen HOE? INLEIDING Geconsolideerde kerncijfers 3 Woord van de Voorzitters 4 Management & Administratie en controleorganen 6 Een coöperatieve bank als aandeelhouder 8 MISSIE Focus op autonome mensen 9 2 HOE? KeyPack,

Nadere informatie

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14

Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 Ethias nv - Jaarverslag 2013 - Finaal 2.0 2014-09-17.docx - 17-sep-14 2 Ethias nv Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Ethias nv 3 Ethias nv Rue des Croisiers 24-4000 LUIK www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

INCASSO (in miljarden euro)

INCASSO (in miljarden euro) A lgemene omgeving Samenloop van omstandigheden Voor de verzekering was 2011 een jaar van onverwachte omstandigheden en risico s. Niets ongewoons voor verzekeraars, die als beroep precies het beheersen

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Jaarverslag 2006. Experience. the difference

Jaarverslag 2006. Experience. the difference Jaarverslag 2006 Experience the difference Experience the difference 1 Kerncijfers 2 2 Bestuur en toezicht 4 3 Mission Statement 5 4 Organigram 6 5 Historiek 8 6 Het jaar 2006 10 7 Wereldeconomie 16 8

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv

Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv Argenta Bank- & Verzekeringsgroep nv 2012 G E C O M B I N E E R D J A A R V E R S L A G 2 Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv. Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 2013 Gecombineerd Jaarverslag en Duurzaamheidsverslag Overeenkomstig artikel 95, 96 en 119 van het Wetboek van Vennootschappen stelt de raad van bestuur van Argenta

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p.

Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2. Organen van bestuur en controle p. 4. Geconsolideerde jaarrekening p. Boodschap van Gérard Mestrallet en Jean Pierre Hansen p. 2 Organen van bestuur en controle p. 4 1 2 Panorama van de groep Electrabel p. 5 Electrabel vandaag p. 6 Het Electrabel-aandeel p. 8 Geconsolideerde

Nadere informatie

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3

Inhoudstafel. Belfius Insurance Jaarverslag 2012 3 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Boodschap van de voorzitters 5 Kerncijfers van Belfius Insurance 6 Beheersverslag 9 Geconsolideerde jaarrekening 41 Aanvullende inlichtingen 130 Belfius Insurance Jaarverslag

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22

INHOUD. Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3. Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6. Persoonsverzekeringen 22 Balans & V ooruitzichten 2014-2015 INHOUD Inleiding door Hans Verstraete Voorzitter 3 Voorwoord door Philippe Colle Gedelegeerd Bestuurder 6 Algemene context 8 Persoonsverzekeringen 22 Schadeverzekeringen

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 66e JAARVERSLAG BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 2014 Inhoudsopgave BESTUUR EN CONTROLE 4 VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP MET DEELNEMING 5 IN HET MOEDERBEDRIJF 5 PERSONEEL EN ORGANIGRAM

Nadere informatie