KKSVWO s grote winteroffensief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KKSVWO s grote winteroffensief"

Transcriptie

1 Afgiftekantoor 2430 Laakdal 1 P Maandelijkse uitgave Verschijnt niet in juli België-Belgique P.B Laakdal 1 BC e jaargang november 2009 De Fiere Fluiter Ledenblad van de Koninklijke Kempische Scheidsrechtersvereniging van Westerlo en Omgeving Ve r a n t w o o r d e l i j k e Uitgever: Iv a n BRAEM Bi n n e nv e l d La a k d a l foto: An Rogier KKSVWO s grote winteroffensief

2 2

3 VOORWOORD De Fiere Fluiter Beste collega s, Maandelijks clubblad van de Koninklijke Kempische Scheidsrechtersvereniging van Westerlo en Omgeving KKSVWO Stamnummer KBVB: 5321 Rekeningnr: Voorzitter KKSVWO: Vic Smeyers 014/ / Correspondentie: Ivan Braem Binnenveld Laakdal 014/ / Redactie: Bram Volders 013/ / KKSVWO is ook te bewonderen op het internet. Hiervoor surft u naar: 16e jaargang november 2009 Het jaar 2009 loopt zoetjesaan op zijn laatste benen. De Sint haalt zijn laatste cadeautjes in huis en ook in het voetbal maken we ons op voor de winterstop - zij het met een vleugje kerstvoetbal dit jaar-. Maar vooraleer we aan de kerstperiode beginnen te denken, toch snel even onze voorbije en komende activiteiten in de kijker plaatsen. Zo was er onze mosseldag. Dankzij de onbaatzuchtige inzet van veel van onze leden konden we ook dit jaar spreken van een succesvolle editie. De precieze details van dit mosselfestijn krijgen jullie te horen op de volgende maandvergadering. Onze voetballers wisten ook winst te puren uit hun wedstrijd tegen de vrienden uit Mol. In een vreemde maar spannende wedstrijd haalden ze nog eens uit met een knappe 4-1 overwinning. Een verslagje vind je terug in deze FiereFluiter. Bij het schrijven van dit voorwoord moet de Kaart-, Kaas- en wijnavond nog plaatsvinden. Of het regenweer en de daarbij horende afgelasting van de jeugd- en reservenwedstrijden veel volk naar deze activiteit heeft gelokt, horen jullie eveneens op de maandvergadering. Wat december betreft belooft het weer een drukke maand te worden. Denk maar aan het kerstconcert of ons bezoek aan de Kerstmakt te Brussel. Meer info hierover verderop in dit rondschrijven. Last but not least is er in de maand december ook onze 5e maandvergadering. Zaterdag 5 december zijn jullie allen van harte welkom in zaal De Volkslust, we gaan van start omstreeks 19:30. De afwezigen hebben sowieso ongelijk, want naar verluidt krijgen we het bezoek van een goedheilig man! Tot dan! Het KKSVWO-bestuur 3

4 4

5 SVPA Vergadering S.V.P.A. OVERKOEPELEND ORGAAN VAN DE Scheidsrechters Vriendenkringen van de Provincie Antwerpen Secretariaat: VERHAERT Marcel Stamboeknr. : 7590 Provinciesteenweg, 497 B BOECHOUT. Tel. : 03/ GSM : 0475/ Rek.nr. SVPA : VERSLAG VAN DE S.V.P.A. VERGADERING van 19/11/09 te LILLE (K.N.K.S.V.) Aanwezig: Voorzitter: F. Nieuwejaers P.S.C.: J. Mertens Secretaris: M. Verhaert R.V.B.: Cowé J. Bosschem J.L - Van Genechten G. V.K.: El Filali O.-Luypaert G.(K. Sova)-Naten L.- Van Hoyweghen K.(K.M.S.V.)- De Bruyn K.-Sluyts Sh.(K.B.S.V.)-Geeraert K.-Raets J.(K. Soleo)-Lodewijckx A.- Maes L.(K.S.V.N.)-Wuyts R.-Visser L.(K.N.K.S.V.)-Maes H.- Loockcx D.(K.K.S.V.Ho.)- Smeyers V.(K.K.S.V.W.O.)-Taels A.- Van Geel P.(S.V.G.O.) Opleiders: Nuyens G.-Verbeek M. Domisse R. Vacla: Van Breda F. vzt. Verontschuldigd: Van Rooy R.-Van Besauw D.(R.V.B.)-Heyrman K.(K.Sova)- Moons St.(K.B.S.V.)- Geens P.-Vermeiren J.Rubbens J.(K.S.V.N.)-Peetes B.- Versweyveld W. (S.V.G.O.) Met iedereen te verwelkomen opende vzt. Nieuwejaers de vergadering. Goedkeuring verslag vorige vergadering. - Geen opmerkingen. Briefwisseling : - Jimmy Rubbens: Verontschuldiging Nacht S.V.P.A. - J. Vermeiren: De secretaris van KSVN verontschuldigde zijn VK nogmaals voor de afwezigheid op de Nacht van SVPA. Betreurde dat allerlei wilde verhalen de ronde doen, alsof Noordergouw bewust afwezig was, om de Nacht de boycotten. De voorzit ter van KSVN benadrukt, dat dit NOOIT de bedoeling was. - K. Van Gestel secretaris R.V.B. Vacla: Reactie naar aanleiding van een krantenartikel naar de betreffende club. - K. Van Gestel: adres: - Vacla: Verslagen vergadering 14/10 en 4/11 - Vergadering S.V.P.A.: Antwerpen De Kern, Bist Wilrjk Mechelen Lokaal SC Mechelen 5

6 - Vzt. Nieuwejaers komt even terug op de reactie van de secretaris van Vacla op een kran tenartikel. Is tevreden dat de SR s de steun krijgen van Vacla. Vacla Ref : - In het verleden, was dit voor F. Nieuwejaers bijna een éénmanszaak, weliswaar bi jgestaan door R. Dommisse. Nu is er een redactieraad samengesteld, bestaande uit: F. Bouveroux, J. De Rijck, M. Van Craen, F. Nieuwejaers en R. Domisse. - Smeyers: Alhoewel Westerlo een tekst binnen stuurde, was er niets van terug te vinden. Dommisse: De afsluitdatum is het WE. De teksten die woensdag binnenkomen, zijn te laat. Als ik tekst bekom, stuur ik altijd een dankwoord, ter bevestiging. Het is ook al ge beurd dat mijn bedrijf, sommige teksten beoordeeld als spam en niet aanvaardt. Nieuwejaers: Het gebeurd ook dat de drukker zijn aantal blz. heeft, dan stopt. - J. Cowé: Algemene Vergadering Sociaal Fonds op S.V.P.A. beker : - J. Cowé: Uitslagen en data zijn rond g d. Naar aanleiding van een vraag van een SR. Wij vragen kandidaten die wedstrijden van SVPA beker willen leiden. Geven die namen door aan het secretariaat. Beker Leenen is iets anders. Aanduidingen behoren niet tot onze bevoegdheid en gebeuren door de aanduidingscommissie. Voor AR s zorgen de VK zelf. - J. Cowé: Brengt nogmaals de Fair Play onder de aandacht. - Lodewijckx: Al enkele wedstrijden SVPA beker zonder SR. Wie doet de aanduiding van onze Kanalendag wedstrijden. - Mertens: De aanduidingscommissie. Op vrijdagavond zijn meer en meer wedstrijden. SR s nemen verlof. Activiteiten van de VK. Dit zijn maar enkele redenen waarom geen SR. - Lodewijckx: De Finaledag op 22 mei 2010 terreinen Loenhout. Aangezien er al 2 VK niet kunnen meedoen op die dag, vragen wij dringend aan de VK dat zij hun activiteiten voor de maanden april, mei doormailen naar J. Rubbens, uiterlijk woensdag Op 26/11.09 zitten wij samen met de mensen van Loenhout om af te spreken. Kasverslag : - Penningmeester J.L. Bosschem straalt, de bodem van onze kas is weer lichtjes bedekt. Dit dankzij een goede Nacht van S.V.P.A.. met dank aan Vic Smeyers, zijn medewerkers en Westerlo. Evaluatie 19e Nacht van S.V.P.A. : - Vzt Nieuwejaers bedankt Vic Smeyers. - Smeyers: Wij hebben ons best gedaan. De verdeling van de kaas kon sneller, hierdoor heeft de quiz te lang stil gelegen. - De vzt. gaat het rijtje af. De locatie werd goed bevonden. De mensen van Boom hadden het wat moeilijk met klank en beeld. De kaas was goed, maar de pauze duurde te lang. De quiz was niet te lang, de avond was te lang. De derde ronde diende, 6

7 Uw Skoda haalt u bij Garage Van Rompaey Tongerlostraat Oevel Tel 014/

8 gezien het late uur, te snel gespeeld te worden. De spelletjes waren interessant. De drankbonnen werden ook positief bevonden. Waarom geen belegde broodjes? De groentenschotel was minder. Te weinig kopij s van de reglementenvragen. - Was is de dresscode voor de Nacht? Aantw.: Niks speciaals, U bent vrij. - Cowé: In de Alg. Quiz, bij de spelletjes nr. 3 een foutieve puntentelling ingegeven voor Geel. 10 pt. i.p.v. 100 pt. Hierdoor komt Geel op de tweede plaats achter Mechelen. De Andere VK schuiven één plaats op. - Nieuwejaers: Nieuwe voorstellen voor volgende Nacht, zo vlug mogelijk binnen bren gen. De gelegenheden om gans de provincie samen te brengen, zijn al zo dun gezaaid. - Lodewijckx: Wenst Westerlo proficiat. Nogmaals onze excuses van Noordergouw. - 20e Nacht S.V.P.A Cursus kandidaat scheidsrechter publiciteit : - Nieuwejaers: Als U goede ideeën hebt, breng ze binnen. Betreurt, dat de secretaris SVPA zoveel moeite had met enkele VK om de gegevens be treffende de cursussen te bekomen, zodat deze lijst kan gepubliceerd worden. - Loockx: Vroeg naar affiches. - Er wordt opgemerkt, dat op de lijst verstuurd door het secretariaat, met mogelijk kandidaten, geen telefoonnummer of adres vermeldt staat. Wil men contact leggen, dient dit nu per brief te gebeuren. Hoe ernstig is deze lijst? P.S.C.A. : - Van dhr. Mertens ontvingen wij onderstaande tekst, waarvoor dank. Antwoorden op de vragen van vorige SVPA vergadering. 1. Aanduidingen scheidsrechters voor wedstrijden vriendenkringen (Beker Leenen en SVPA beker) Wedstrijden zonder scheidsrechter : waarom? De lijst met beschikbare en bereidwillige scheidsrechters is beperkt. Deze lijst is reeds ingestuurd begin augustus. Daarbij komt nog : - Scheidsrechters spelen zelf nog graag voetbal als hun vriendenkring speelt of er zijn ledenvergaderingen van hun kring. - Verlofaanvragen vrijdag zijn veelvuldig. - Scheidsrechters bellen af voor aanduiding Uiteindelijk wordt al het mogelijke toch gedaan om scheidsrechters aan te duiden voor alle wedstrijden. 2. Peterschapverslagen : - invulbladen onkosten blijven - deze kunnen via mail opgestuurd worden naar het Secretariaat, was reeds vorig seizoen gangbaar en blijft zo. 3. Afwezigheid van computerspecialist van Brussel op diverse provinciale cursussen. Geef ons de scheidsrechters leden van de vriendenkring die problemen hebben, dan zal er voor deze personen een oplossing gezocht worden. 8

9 9

10 Mertens Jules Vragen: - Loockx: Vragen naar extra aanduiding, kan dit niet begin van de week gebeuren dat je beschikbaar bent? Mertens: Je kan je altijd op een lijst laten plaatsen, die dan vrijdags wordt gebruikt. Mertens: Men ziet zijn aanduiding, die hun niet bevalt. De SR belt af, maar op vrijdag vraagt men naar een wedstrijd. Een SR kan ook in reserve staan, 1e elftallen tot en met zondag 12u00. - Lodewijckx: Aansluiting nieuwe SR. Het is net als een Lotto formulier. Er was een foutieve schrijfwijze van de naam. Wij melden dit. De PSC moet dit eerst bekrachtigen. Kan dit in deze tijd, met de PC niet vlugger, eenvoudiger. - Van Hoyweghen: Een bezoekende ploeg geeft forfait. Het secretariaat wordt hierover in gelicht. Men tracht SR te verwittigen via GSM, maar deze zit in het klaslokaal en kan niet opnemen. De SR en de peter waren tevergeefs op de wedstrijd. Kan men geen boodsc hap inspreken? Vragen staat vrij : - Cowé: 24/11 terrein Balen: -18 België Rusland 19u00. - Van Hoyweghen: Reglementenboek, de KMSV heeft nog niet betaald. Gezien wij deze niet besteld hebben, zijn wij van plan hem terug te sturen. Van Breda: Wij beamen dit, alles is op internet terug te vinden. Enkele clubs houden aan een boek. - De Bruyn: De nieuwe verzekering. Wat moet de SR doen bij een ongeval? Antw.: Zelfde procedure als voorheen. - De Bruyn: Subsidie voor aanbrengen SR. Wanneer wordt deze gestort? Verschillende cursussen overlappen zich. Nieuwejaers: Komt van de V.F.V., zijn iets later met betalingen. - Lodewijckx: Gezien de commotie, mogen wij nog een speciale internet cursus or ganiseren? Mertens: Meer in samenspraak doen met de verschillende instanties PSC SVPA. Geluk kig, dat de dag, dat het in de krant verscheen, onze vzt. s morgens de krant gelezen had. Hij heeft hierover verschillende telefoons gekregen. - Lodewijckx: We hebben moeten vaststellen, tijdens de try-outs, dat die kandidaten on voldoende geïnformeerd waren. - Lodewijkcx:: Hoe dient een gelegenheidscheidsrechter te handelen om een incidenten verslag op te maken. Mertens: Hij gaat die wedstrijd niet terugvinden op de e kickoff, vermits gelegenhe idscheidsrechter. Hij dient maandag contact op te nemen met het secretariaat en meld ing te maken. Gewoon incidentenverslag doormailen. - Van Breda: Wat is de respons die VK krijgen, wanneer zij een tombola organiseren op de club. Blijkt dat alleen Turnhout en Herentals dit met wisselend succes doen. 10

11 11

12 Valckx: 30 clubs aangeschreven, 17 geantwoord. Is rendabel. - Van Breda: Wat rekrutering betreft. Waarom geen gebruik maken van het TV circuut van de clubs? - Smeyers: Dank aan iedereen die op de mosseldag van Westerlo aanwezig waren. Meer dan 600 personen hebben genoten. - Mertens: Opgezadeld met een ferme verkoudheid, dankte de aanwezigen. - Dit deed ook vzt. Nieuwejaers, voor het actief deel te nemen en beëindigde hiermede deze bijeenkomst. De vzt. van de organiserende VK K.N.K.S.V. Guy Valckx bedankte de aanwezigen en hoe kon hij dit beter doen dan door iedereen een breugheliaans bord aan te bieden. VOLGENDE VERGADERING : DONDERDAG 17 DECEMBER 2009 K.S.V.N. Lokaal: De Haasdam, Hoogboomsteenweg, 227 Te HOOGBOOM KAPELLEN Aanvang: 20u30 Vergeet niet uw activiteiten van april en mei 2010 door te mailen aan J. Rubbens uiterlijk 25/11. KERSTMARKT Kerstmarkt Op zondag 27 december brengen we terug een bezoek aan de kerstmarkt van Brussel. We vertrekken met de bus om 14 u op de parking van Sporta.Terugreis rond 20u. Voor onze leden en hun partner is deze trip gratis; indien er nog vrije plaatsen zijn op de bus kunnen niet-leden meereizen aan de prijs van 10 pp. Inschrijven is verplicht bij Ivan Braem via mail of 0478/ voor 22 december. Hopelijk heeft de kerstman nog wat extra s op zijn slee liggen! WEBSITE KKSVWO WEBSITE Zoals op de vorige maandvergadering al vermeld werd, zijn we volop bezig om onze kringwebstek een nieuw kleedje aan te meten. Webmasters Benny, Bart en Mario zijn druk in de weer en het voorlopige resultaat mag gezien worden! Mits nog enkele kleine aanpassinkjes hier en daar, zou onze digitale thuis tegen midden december weer volledig gerenoveerd moeten zijn! Vanaf dan zul je ook de FiereFluiter online kunnen terugvinden. 12

13 BM bvba METAALWERKEN Zaakvoerder Jos BENEENS Stadsestraat 43 E 2250 OLEN Tel 014/ fax 014/

14 SVPA-BEKER: KKSVWO-KSVG Mol SVPA-BEKER KKSVWO KSVG MOL 4 1 Westel weer op kruissnelheid met vlotte winst Na twee gelijke spelen was een overwinning meer dan nodig, wilden de troepen van coach Vanlommel alsnog de finale bereiken. Slachtoffer van dienst moest en zou Mol worden, dat zich na een overwinning tegen Noordergouw als een te duchten tegenstander presenteerde. In tegenstelling tot de voorbije twee uitwedstrijden kon KKSVWO weer rekenen op de diensten van Ruud Volders en Jonathan Blockx. Ongetwijfeld een kwaliteitsinjectie, al reflecteerde zich dat niet meteen op het veld. De eerste twintig minuten waren voornamelijk Mols getint en behalve enkele halve Westelse kansjes moest groen-wit de wet van de sterkste ondergaan. Het spitsenduo Huyghe-Maes zat flink in de greep van de bezoekende defensie en centraal hadden onze jongens het moeilijk om de vele duels in hun voordeel te beslechten. De grootste kans was dan ook voor de bezoekers, maar oog in oog met doelman Bram Volders slaagde de bezoekende middenvelder er niet in de openingstreffer te scoren. Hoog tijd voor KKSVWO om uit de startblokken te schieten dacht libero Blockx, die op het half uur met een heerlijk afstandsschot Westel op voorsprong bracht. Na de rust ging Westel verder op zijn elan, waardoor Mol er steeds minder aan te pas kwam. Het bezoekende middenveld verloor steeds meer het pleit en wanneer de aalvlugge Maes alleen op doel afmocht, lobde die de verdiende 2-0 op het bord. De bezoekende ban leek gebroken en KKSVWO vond eenvoudig de vrije man. Zo mocht Van De Cruys in zijn gekende stijl de lijn afdweilen, kapte de Molse defensie het bos in en knalde het leer mooi in de korte hoek binnen. Toch was het nog even schrikken voor de thuisploeg als de Westelse doelman zich verkeek op een bezoekende vrije trap. Gelukkig voor groen-wit ging het om een indirecte vrije trap, waardoor de schade tot een doeltrap beperkt bleef. Voor de oudste van de broertjes Volders meteen het sein om de match op de knip te gooien. Ruud zette twee man in de wind, stak het hele veld over en werkte zijn solo beheerst af Met nog een kwartier te spelen leek het over en out voor de bezoekers, maar wanneer Meeus voor de tweede maal alleen op Westels doel afmocht, was het wel raak. Mol putte moed uit deze treffer, maar de aansluitingstreffer bleef gelukkig uit. Dankzij deze driepunter sluit KKSVWO de heenronde af met een al bij al puike 7 op 9. Laat ons hopen dat we na de jaarwisseling weer kunnen aanknopen met onze huidige vorm en de voor ons altijd moeilijke match tegen Noordergouw ditmaal winnend kunnen afsluiten. Fans die KKSVWO naar de finale willen schreeuwen zullen echter nog even geduld moeten oefenen, want onze laatste voorrondematch is pas gepland voor vrijdag 26 maart Supporters op post! 14

15 15

16 MAAND- VERGADERING Dagorde 4 e maandvergadering Zaterdag 5 december om uur in zaal De Volkslust te Tongerlo 1. Inleiding & Verwelkoming 2. Belangrijke briefwisseling 3. Kassaldo 4. Woordje door de heren Officiëlen 5. Info SVPA-vergadering Turnhout 6. Kort verslag voorbije activiteiten (Mosseldag, Kaartavond,...) 7. Reglementenquiz 8. Sportinfo PAUZE (Afrekenen Tombolaloten, Inschrijven kerstmarkt, afhalen verslagen) 9. Bemerkingen website en FiereFluiter 10. TotoWest en De Wijzen 11. Speciale voorvallen voor, tijdens en / of na wedstrijden 12. Gedane peterschappen 13. Rondvraag Allerlei 14. Einde vergadering - De heren Officiëlen blijven nog even ter beschikking - De volgende leden kunnen één of meerdere verslagen komen afhalen: Brent Van den Eynde, Niels Van Eynde, Dirk Volckerick, Benny Huyghe, Michiel Vandebril, Quinten Godefroit, Johan Stevens, Freddy Dierckx, Michel Lintermans, Jef Melis, Ludo Dejongh, Roel Van Ballaer, Dirk Juliens, Willy Lambrechts & Gert Engelen. Wij rekenen op jullie massale aanwezigheid. Een drukbezochte maandvergadering is een hart onder de riem voor ons werk als bestuursleden! 16

17 AGENDA AGENDA VAN DE KONINKLIJKE KKSVWO Zaterdag 5 December : 4e maandvergadering + Bezoek Sint & Piet woensdag 9 December : 5e bestuursvergadering Donderdag 17 December : SVPA-Vergadering (Noordergouw) Vrijdag 18 December : Kerstconcert Zondag 27 december: Bezoek aan de Brusselse kerstmarkt maandag 4 januari : 6e bestuursvergadering Zaterdag 9 januari : Nieuwjaarsreceptie Zaterdag 9 januari : Start beginnelingencursus op Sporta donderdag 21 januari : SVPA-vergadering te Boom woensdag 3 februari : 7e bestuursvergadering zaterdag 6 februari : Breugheliaans Banket KKSVWO vrijdag 12 februari : 5e maandvergadering Zaterdag 13 februari : Theoretisch examen beginnelingen donderdag 18 februari : SVPA-vergadering KSOVA Vrijdag 26 februari : Bowling (O.V.) 17

18 Bent u op zoek naar : een hoge gewaarborgde intrestvoet een aantrekkelijk nettorendement maximale veiligheid. Wij hebben voor u de oplossing : Invest for Life Secure Invest for Life Secure is een tak 21-levensverzekering die een gewaarborgde intrestvoet biedt. U kiest zelf de looptijd met een minimum van 8 jaar en 3 maand. De verzekering eindigt bij volledige afkoop, op het einde van het contract of bij overlijden van de verzekerde. Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend : geen Wat er ook gebeurt, met Invest for Life Secure: krijgt u uw gekapitaliseerd spaartegoed terug op de einddatum van het contract in geval van leven. krijgt u uw gekapitaliseerd spaartegoed terug op de dag van het overlijden, eventueel met een minimum van 130% van de uitgevoerde stortingen. De jaarlijkse intrestvoet toegepast op de stortingen is gewaarborgd voor een looptijd van 8 jaar. Deze bedraagt momenteel 3,50% (rendement van toepassing op 16 maart 2009). Waarom zou u nog betalen voor uw rekening??? GRATIS ZICHTREKENING INTERESSANTE SPAARFORMULES Waarom zou u betalen voor de bewaargeving van uw effecten??? GRATIS EFFECTENREKENING Er is vast ook een Netevallei-kantoor in uw buurt Steeds vrijblijvende en correcte informatie in één van onze kantoren Kantoor Westerlo : Baksveld 22 Openingsuren: Maandag : 14 uur 16 uur Kantoor Veerle Dinsdag en vrijdag Wijngaardbos 4 9 uur 12uur / 14 uur 16 uur Openingsuren: woensdag maandag en woensdag 9 uur 12 uur 10 uur 12 uur Algemeen telefoonnr. : 070/ / /

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Officieel Orgaan Belgische Korfbalbond. DE KORF 2014 nr. 4. Verantwoordelijke Uitgever: Danielle Ruts, Mechelsesteenweg 45, 2540 Hove

Officieel Orgaan Belgische Korfbalbond. DE KORF 2014 nr. 4. Verantwoordelijke Uitgever: Danielle Ruts, Mechelsesteenweg 45, 2540 Hove Officieel Orgaan Belgische Korfbalbond DE KORF 2014 nr. 4 Verantwoordelijke Uitgever: Danielle Ruts, Mechelsesteenweg 45, 2540 Hove Redactie: José Dyckmans, Ludo Wils Eindredactie: Guy Debucquoy (guy.debucquoy@telenet.be)

Nadere informatie

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6

MINIMIKS. JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4. Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 MINIMIKS B A D M I N T O N C L U B B E E K E N D O N K JAARGANG 34 Juli 2014 NUMMER 4 Met o.a. De jeugddag, Maridy en Toon 25 jaar lid en huldiging Mixed 6 Jaargang 34 - nr 4 - Juli - 2014 MINIMIKS Clubblad

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Clubblad: de Spits. Haagse sportpark. Postillonstraat te Princenhage. 20 e jaargang Nr. 3, Januari 2012 3 de klasse KNVB

Clubblad: de Spits. Haagse sportpark. Postillonstraat te Princenhage. 20 e jaargang Nr. 3, Januari 2012 3 de klasse KNVB Clubblad: de Spits. Haagse sportpark Postillonstraat te Princenhage 20 e jaargang Nr. 3, Januari 2012 3 de klasse KNVB Uw schriftelijke correspondentie kunt u sturen naar: Postbus 3255, 4800 DG Breda Bestuur

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl www.cafethehideaway.nl Zilvermos 20, 2914 XK Nieuwerkerk a/d IJssel Tel. 010-450 70 62, Fax 010-442 22 66. www.hagoortbetonboringen.nl tel. 482 74 01 / 482 74 28 tel. 0180-42 87 81 Rabobank Rotterdam www.rabobank.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier.

Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. 31 ste. jaargang, nr. 3 Inhoudsopgave. Te veel om op te noemen. Het is een bijzonder gevarieerde uitgave van ons clubblad. Veel leesplezier. Prettige feestdagen en een voorspoedig en een sportief jaar

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41

DORPSKRANT. Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden. Als een zoet tehuis. Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 DORPSKRANT Uitgave: Winter 2012 Jaargang: 41 Op de Bolderberg droomt stil de kluis en bossen noden Als een zoet tehuis Bezoek ook de website van ons Kerkdorp eens. www.bolderberg.be V.U. V.Z.W. Sportcentrum

Nadere informatie

Omschrijving Specificatie Euro. Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld

Omschrijving Specificatie Euro. Lidmaatschap Lidmaatschap Volwassenen Lidmaatschap jeugd t/m 18 jr. Entreegeld Colofon Scharminkel Tarievenlijst WSV Schardam per 1/1/2011 Jaargang 31 N o 4-2011 Krant nummer 127 Dagelijks bestuur Voorzitter: Klaas Knol Bobeldijk 98, 0229-551520 1647 CK Berkhout Secretaris: Pim ten

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

Mijmeringen van de voorzitter

Mijmeringen van de voorzitter Mijmeringen van de voorzitter U leest hier al weer ons laatste clubblaadje van 2014. Ook voor de laatste twee maanden van het jaar hebben we nog een goed gevuld programma. Twee busreizen naar supermooie

Nadere informatie

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen

LUIS. Sam-Sam, tweedehands merkkleding D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. OPROEP: gezocht voorzitter. Sluiswachter Bosman met pensioen D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Sam-Sam, tweedehands merkkleding Sam- Sam mag gerust een begrip in Marknesse genoemd worden. Klein begonnen op een zolder en enkel kinderkleding, inmiddels uitgebreid

Nadere informatie

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige

Bolleboos. CVB op internet http://www.decvb.nl. Redacteur gezocht! (zie pagina 2) Demonstratie over het maken van een eenvoudige CVB op internet http://www.decvb.nl De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Hier had uw advertentie kunnen staan! Bolleboos maart 2007 Windenergie! Belangstelling? Bel: 023-5581158

Nadere informatie

Sponsormap Seizoen 2013-2014. W W W. Z G L. B E pagina 1

Sponsormap Seizoen 2013-2014. W W W. Z G L. B E pagina 1 Sponsormap Seizoen 2013-2014 W W W. Z G L. B E pagina 1 Geachte kandidaat-sponsor, Wij zijn verheugd met uw belangstelling voor sponsoring van zaalvoetbalclub Groot Leuven vzw! Onze club in enkele punten

Nadere informatie

Pagina. o Inhoudstafel. 1.1. o Woord van de Voorzitter. 2.2. o Verslag buitengewone AV 8 december 2011. 1.5

Pagina. o Inhoudstafel. 1.1. o Woord van de Voorzitter. 2.2. o Verslag buitengewone AV 8 december 2011. 1.5 2012 01 ECHO 2012-01. Pagina o Inhoudstafel. 1.1 o Woord van de Voorzitter. 2.2 o Clubkalender. 1.4 o Verslag buitengewone AV 8 december 2011. 1.5 o Verslag buitengewone AV 22 december 2011. 1.6 o Verslag

Nadere informatie

Mark Allen laat Lotto Arena daveren

Mark Allen laat Lotto Arena daveren November 2012 Openingsuren : maandag 9.30-12u 13-18u dinsdag 9.30-12u 13-18u woensdag enkel op afspraak donderdag 9.30-12u 13-18u vrijdag 9.30-12u 13-18u zaterdag 9.30-16u doorlopend Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Stukje van de voorzitter

Stukje van de voorzitter 7 www. spivo.nl 1 Stukje van de voorzitter Beste Spivo volleyballers, leden en vrijwilligers. Ik moet er nog even aan wennen om een stukje voor het Spivo nieuws op tijd bij de redactie in te leveren, dus

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID VERGUNNINGEN G.H. van der Wilt Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juni 2007 In opdracht van de afdeling Vergunningen, ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS)

Nadere informatie