Algemeen directeur welzijn, gezondheid en gezin. Directeur gebouwen en patrimonium. Directeur personeel enhrm. Entiteitsverantwoordelijke gezin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen directeur welzijn, gezondheid en gezin. Directeur gebouwen en patrimonium. Directeur personeel enhrm. Entiteitsverantwoordelijke gezin"

Transcriptie

1

2

3 De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor iedereen die toenadering zoekt tot de Vlaamse gemeenschap in Brussel, is op zoek naar een (m/v): Algemeen directeur welzijn, gezondheid en gezin Uw functie Ubent verantwoordelijk voor de voorbereiding, opvolging en evaluatie van het beleid inzake welzijn, gezondheid en gezin. U hebt een brede visie rond de verschillende beleidsthema s en volgt in dit kader de maatschappelijke evoluties en de regelgeving op. Dankzij netwerking en relatiebeheer zorgt u voor een gedragen samenwerking tussen de externe partners op het werkveld en de algemene directie. Directeur gebouwen en patrimonium Uw functie Ubent verantwoordelijk voor de voorbereiding en opvolging van het investeringsbeleid in samenwerking met de directie Financiën en Begroting. Ubeheert het patrimonium voor de eigen organisatie en volgt het projectbeheer hiervan opbinnen het kader van een investeringsplan. U adviseert de beleidsdirecties voor het toekennen van investeringssubsidies en externe organisaties bij het gebruik van subsidies. Het gebouwen- en energiebeheer, het onderhoud van gebouwen en de beveiliging behoren eveneens tot uw takenpakket. Directeur personeel enhrm Uw functie Ubent verantwoordelijk voor de vormgeving en opvolging van een dynamisch HR-beleid gebaseerd opcompetentiemanagement: werving en selectie, vorming, loopbaanontwikkeling en evaluatie. U ziet toe op de correcte toepassing van de arbeidsvoorwaarden en loonadministratie en onderhoudt regelmatige contacten met de sociale partners. U waakt over de gevolgde HR-processen, stuurt bij en initieert veranderingen waar nodig. De organisatie en optimalisatie van het onthaal maakt eveneens deel uit van uwdirectie. Entiteitsverantwoordelijke gezin Uw functie Ubent de drijvende kracht in het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleidsdomein gezin. Udetecteert relevante beleidsactoren, instellingen en actoren ophet werkveld eninitieert eninvesteert instructurele samenwerkingsverbanden met hen. Uzorgt voor de nodige afstemming tussen de entiteit en de ganse organisatie. Entiteitsverantwoordelijke gemeenschapscentra Uw functie Ubent verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het beleid voor de 22 gemeenschapscentra. Uonderhoudt relaties met relevante beleidsactoren, instellingen en actoren op het werkveld en werkt aan de uitbouw van structurele samenwerkingsverbanden. Vanuit uw brugfunctie tussen de gemeenschapscentra en de administratie realiseert u een eenduidig overkoepelend beleid dat kadert binnen de werking van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. Uw profiel Voor de functie van directeur gebouwen en patrimonium bent u in het bezit van een diploma van burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect of architect. Voor de andere functies bent u in het bezit van een masterdiploma of gelijkgesteld. U hebt minstens 3 jaar leidinggevende ervaring, verworven in de laatste 10 jaar, in het beheer van een overheidsdienst, of hiermee gelijkgesteld, of in een organisatie uit de privésector of 8jaar nuttige professionele ervaring. Aanbod Een uitdagende functie in een dynamische omgeving, een mandaatfunctie voor de duur van 6jaar (met mogelijkheid tot verlenging), een geïndexeerd brutojaarsalaris tussen ,64 en ,80 euro voor algemeen directeur, tussen ,28 en euro voor directeur en tussen ,12 en ,88 euro voor entiteitsverantwoordelijke, aangevuld met extralegale voordelen. Interesse? Meer informatie over de Vlaamse Gemeenschapscommissie vindt u op De informatiebundel en het kandidaatstellingsformulier kunt u raadplegen op onder vacatures op mijn maat. Voor andere vragen kunt u bij Jan Haex van Jobpunt Vlaanderen terecht via of of bij Laura Geerts van de administratie van de VGC via We verwachten uw kandidatuur uiterlijk op 11 december 2013 via een aangetekende brief met het kandidaatstellingsformulier en een kopie van uw diploma gericht aan de voorzitter van het College van de VGC, minister Guy VANHENGEL, Kunstlaan 9, 1210 Brussel. VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. COMPETENTIES VANMENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND ONGEACHT GESLACHT,LEEFTIJD,AFKOMSTOFHANDICAP.

4 Een job bij Mobiliteit en Openbare Werken Verrassend veelzijdig! Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken doet Vlaanderen bewegen: langs de weg, over het water en door de lucht. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken staat voor een duurzame ontwikkeling van de mobiliteit in Vlaanderen. Het realiseert heel wat projecten en biedt daarnaast beleidsondersteuning op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid, investeringen, beheer en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur. Hier is plaats voor talent, kwaliteit en variatie. Spreekt boeiend en afwisselend werk je aan, dan kun je bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken terecht voor unieke projecten en kun je mee je stempel drukken op het beleid. Naar welke talenten (m/v) zijn we(binnenkort) op zoek? ICT-profielen Verkeerscentrum Antwerpen projectleider systeemontwikkeling (master) coördinator systeemexploitatie (master) beheerder gis-infrastructuur (master) beheerder geo-data en gis-processen (bachelor) Afdeling Algemene Technische Ondersteuning Brussel informaticus enterprise architect (master) informaticus ict-infrastructuur (master) programmeur (bachelor) Technische profielen Afdeling Expertise Beton en Staal Brussel tekenaar (master) keuringsagent, werkgebied Oost- en West-Vlaanderen (bachelor) Afdeling Geotechniek Zwijnaarde technisch deskundige elektronicatechnologie (bachelor) Beleids- enondersteunende profielen Afdeling Haven- en Waterbeleid Brussel beleidsmedewerker cel internationaal (master) beleidsmedewerker binnenvaartbeleid (master) beleidsmedewerker logistiek (master) Afdeling Maritieme Toegang Antwerpen teamverantwoordelijke begroting en boekhouding (master) dossierbeheerder boekhouding (bachelor) Afdeling Juridische Dienstverlening Brussel jurist havens en maritieme zaken (master) Afdeling Expertise Beton en Staal -Brussel kwaliteitsverantwoordelijke (master) Wil je op de hoogte blijven van vacatures bij Mobiliteit en Openbare Werken? Surf naar Interesse? De uitgebreide functiebeschrijvingen met voorwaarden en wijze van solliciteren vind je op of op De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

5 Agentschap voor Facilitair Management HetAgentschapvoor Facilitair Management ondersteunt de agentschappen binnen de Vlaamseoverheid bij hunhuisvesting, schoonmaak, catering, drukwerk, transport enfacilitaire contracten. Voor de afdeling Technisch Beheer zijn we op zoek naar: teamhoofd technisch gebouwbeheer (m/v) Functie: als teamhoofd leid en coach je het team gebouwbeheer. Je coördineert het preventief, correctief en modificatief onderhoud, maakt een beheersplan op en ziet toe op de onderhoudsplanning. Je evalueert de onderhoudsprestaties en de lopende onderhoudscontracten. Samenwerken en overleg met projectleiders, technische specialisten, verantwoordelijken voor werfopvolging, maar ook gebouwuitbaters is van cruciaal belang in je functie om ten allen tijde de klantentevredenheid te kunnen garanderen. Profiel: je hebt een masterdiploma gecombineerd met minstens vier jaar relevante werkervaring in het domein van technisch gebouwbeheer, beheer van technische installaties en/of technisch facilitaire (bouw)projecten. Je bent een peoplemanager met affiniteit voor projectwerking. adjunct-teamhoofd gebouwbeheer (m/v) Functie: als adjunct-teamhoofd gebouwbeheer ondersteun je het teamhoofd bij de opvolging van de prestaties van onderhoudsfirma s, projectmatige opdrachten en raamcontractanten voor beheersmatige opdrachten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking binnen het team gebouwbeheer. Je documenteert en optimaliseert de basisprocessen binnen het team en werkt nauw samen met de ICT-dienst om workflows te automatiseren. Je bekleedt met andere woorden een centrale rol in het team en je deelt je kennis met je collega s die instaan voor conceptopmaak en het dagelijkse operationele beheer van de gebouwen. Profiel: je hebt een bachelordiploma in een technische richting(facilitair management,bouwkunde,elektrotechniek ) of je combineert een ander bachelordiploma met minimaal twee jaar relevante werkervaring in een technisch domein. Daarnaast ben je vertrouwd met gebouwtechnische aangelegenheden, energetische performantie en veiligheid. Je bent een echte teamspeler en hebt oog voor kwaliteit. ingenieur energiebeheer en technieken (m/v) Functie: als ingenieur energiebeheer en technieken sta je in voor het opstarten, opmaken en opvolgen van de energieboekhouding en projecten die daaruit voortvloeien. Hierdoor kom je in verschillende contexten terecht: van kantoren en werkplaatsen tot onderzoekscentra en musea. Je staat eveneens in voor het opzetten van verbeteringsprojecten die voortvloeien uit metingen en tendensen, en je volgt de resultaten op samen met de gebruikers van de gebouwen. Daarnaast word je betrokken bij de opmaak en toepassing van raamcontracten die een ruimere nood willen afdekken, wat is uitgegroeid tot een specialisatie van het team. Hierdoor zal je vaak speciale projecten mogen bedienen of realiseren (bv. computerzaal van het Verkeerscentrum, legionellabestrijding ). Profiel: je hebt een masterdiploma industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) in de richting bouwkunde, elektromechanica of elektrotechniek, of je combineert een masterdiploma industriële wetenschappen in een andere afstudeerrichting met twee jaar ervaring binnen energetische performantie en veiligheid of gebouwtechnische aangelegenheden. Ons aanbod: eenmarktconform salaris,maaltijdcheques, gratis woon-werkverkeermet hetopenbaarvervoer,gratis hospitalisatieverzekering. 35 dagen verlof,bovendien verlof tussen Kerst en Nieuwjaar. Reële groei- en opleidingsmogelijkheden in je loopbaan. Gezinsvriendelijk met glijdende werktijden. Gelijke kansen mentaliteit. Interesse? Voor meer informatie over deze functies, surf naar Hoe solliciteren? Stuur uiterlijk op zondag 17 november 2013 je standaard-cv door naar Je kan het standaard-cv downloaden op De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden danook geselecteerdopbasis vanhun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

6 SENIOR ANALIST SOFTWAREONTWIKKELING DIRECTIE ICT Functie: je bouwt softwareoplossingen ter ondersteuning van allerlei, vaak complexe, administratieve processen. Je bent de schakel tussen eindgebruikers en softwareontwikkelaars. Je identificeert functionele vereisten en documenteert en vertaalt deze naar bruikbare concepten en diagrammen. Profiel: je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig diploma. Je beschikt over ervaring met analyses van projecten en het begeleiden van ontwikkelaars in functie van die analyses. INFORMATICUS NETWERKBEHEERDER DIRECTIE ICT Functie: je staat in voor het operationeel beheer en de uitbating van het UGent-datanetwerk, in het bijzonder waken over de beschikbaarheid, continuïteit en performantie. Je behandelt incidenten en gerapporteerde problemen en biedt oplossingen. Je actualiseert bestaande netwerknodes en installeert nieuwe nodes in het UGent-netwerk. Je gaat na of nieuwe technologieën in het UGentNet kunnen ingewerkt worden, om onze moderne, kostefficiënte en performante netwerkarchitectuur verder uit te bouwen. Profiel: je hebt een bachelordiploma of gelijkwaardig diploma OF een diploma hoger secundair onderwijs met minstens 5 jaar relevante ervaring in een gelijkaardige functie. Je hebt een diepgaande kennis van TCP/IP en Ethernet, switching en routing. Je hebt ervaring met het beheer van een significant (> 500 nodes) IP-netwerk. COÖRDINATOR REGELTECHNIEK BEHEERSYSTEMEN HVAC DIRECTIE GEBOUWEN EN FACILITAIR BEHEER Functie: je staat in voor het dagelijkse beheer van de automatische regelsystemen, mede in het belang van het energieverbruik. Je analyseert problemen en fouten, brengt de behoeften van gebruikers in kaart, en weet dit alles te vertalen naar oplossingen om de gewenste klimaat- en energiecondities te realiseren. Profiel: je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig diploma in de ingenieurswetenschappen of industriële wetenschappen: elektromechanica, energie (elektrotechniek of automatisering) OF een masterdiploma of gelijkwaardig diploma in een andere richting, gecombineerd met relevante ervaring. TEKENAAR DIRECTIE GEBOUWEN EN FACILITAIR BEHEER Functie: je biedt ondersteuning aan de projectleiders bij het opmaken van studies (plannen, meetstaten ) voor verbouwings- en onderhoudswerken. Je verricht opmetingen binnen de gebouwen en op de terreinen van de UGent en staat in voor de uittekening ervan. Je stelt bouwaanvraagdossiers samen en archiveert en beheert plannen. Profiel: je hebt een diploma hoger secundair onderwijs, bij voorkeur in de richting bouw of houtbewerking. Je beschikt over bouwtechnische kennis en een grondige kennis van AutoCAD BOEKHOUDER INTERNE CONTROLE DIRECTIE FINANCIËN Functie: je staat in voor het opzetten en uitvoeren van financiële controleactiviteiten. Je verwerkt betalingen en voert andere boekhoudkundige verrichtingen uit. Je biedt ondersteuning aan de dienst en verzorgt ook documentatie en opleidingen. Profiel: je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in bedrijfsmanagement, of gelijkwaardig diploma. Je hebt boekhoudkundige ervaring en een grondige kennis van de algemene boekhoudprincipes. Solliciteer uiterlijk 17/11/2013:

7 7 Het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent (voorheen AG SOB) voert het stedelijk beleid op het gebied van stadsontwikkeling en vastgoedbeheer uit. Het autonoom gemeentebedrijf sogent ontwikkelt projecten op het gebied van wonen, groen en economie. Samen met o.a. stadsdiensten, sociale huisvestingsmaatschappijen, particuliere ontwikkelaars en investeerders wil sogent de stad Gent uitbouwen tot een innovatieve, creatieve en duurzame stad waar het goed is om te wonen en te werken. Om onze professionele dienstverlening te kunnen garanderen, zijn we op zoek naar een (m/v): patrimoniumbeheerder Jouw functie je maakt deel uit van de dienst patrimonium cel OCMW, waar je instaat voor het uitvoeren van voornamelijk verkoopdossiers (o.a. van woningen, bouwgronden en landbouwgronden) en dossiers rond pacht, erfpacht, verhuur en bruikleen. Je onderzoekt verschillende verkoopmogelijkheden, pleegt overleg met de betrokken partijen en doet het administratief beheer van de dossiers.jebeheert samen met de andere teamleden de onroerende goederen van OCMW Gent op een efficiënte en proactieve manier. Jouw profiel je hebt een bachelordiploma, bij voorkeur in vastgoed of rechtspraktijk. Je kan zelfstandig werken, weet prioriteiten te stellen en bent communicatief ingesteld. Kennis van of ervaring met wetgeving (huurwet,pachtwet),stedenbouw en ruimtelijke ordening is een pluspunt. Ons aanbod een boeiende job binnen een domein met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde een contract van onbepaalde duur in een dynamisch bedrijf een marktconformeverloning maaltijdcheques groeps- en hospitalisatieverzekering. Interesse? Je sollicitatiebrief met gedetailleerd cv stuur je uiterlijk op 17 november 2013, per mail, naar daarbij zeker het referentienummer BE Voor meer informatie over deze functie of voor vragen betreffende de loonvoorwaarden, kan je contact opnemen met David Vereecke ophet nummer The only way to get better is to surroundyourself withbetter people. Professionele screening van managementprofielen Bruggestraat MENEN Tel Van Iseghemlaan 133/ OOSTENDE Tel Started small, thought big, scaled fast hiring now! Delaware Consulting iseen toonaangevende business IT integrator, is marktleider SAP implementaties in Belgiё en investeert sterk in de uitbouw van zijn Microsoft activiteiten. Het afgelopen decennium groeiden wij uit tot een organisatie van 850 consultants, verspreid over drie continenten, met Belgiё als hoofdzetel. Delaware Consulting is een organisatie gebouwd op en door mensen, op ambitieuze consultants die de waarden care, team spirit, entrepreneurship, commitment en respect uitdragen. Onze sterke groei blijft zich doorzetten, daarom investeren we volop in nieuwe collega s. Zo startten er in september nog 35 junior consultants en koesteren we de ambitie om dit jaar nog 25 senior consultants aan te werven. Web Developer Infrastructure Architect Senior SAP ERP Consultant Senior SAP Service Consultant Senior Microsoft Dynamics CRM Consultant Senior Microsoft Dynamics AX Consultant Wens je deel uit te maken van dit Belgische succesverhaal en mee te bouwen aanditproject? Heb jeervaringals consultant met Microsoft of SAP technologieёn? Solliciteer op onze website

8 8 Vrijdag 22 november ( ) Koning Boudewijnstadion -vanaf 12 nov. :jobbeurs on-line Meer dan 20 conferenties en 40 standen vaninternationale organisaties en bedrijven die rekruteren Seminarie: Werken als ingenieur ineeninternationaalkaderofinhetbuitenland metrekruteringssessie (15u-19u). Korting via on-line registratie en betaling vóór 19 nov.,ook voor studenten of voor ingeschreven bijvdabof Actiris. Gratis parking,metrokoning Boudewijn. 11de editie PRESENTEREN EENGOEDIDEE? DOEER IETSMEE! WIN MET JE IDEE WIN MET JE ONDERNEMINGSPLAN Hoekrijg je je innovatieveidee op de markt? Hoestartjejeeigen onderneming?begin bij het begin. Of je nu student bent, werkloos, nog maar net gestart met werken of al jarenlange werkervaring hebt, zetjouw baanbrekend biz-idee op papier en schrijf je in via maak je kans op tal vanprijzen. Maar met jouw plan win je toch gewoon de hoofdprijs van ? Dien je idee in voor 1 december 2013 en word begeleid in de realisatie van je dromen en wie weet wordt je deelname wel het beste idee dat je ooit hebt gehad. Mis je deze deadline dan kan je nog je ondernemingsplanindienenvoor 27 april Surf naar bizidee.been bel ONBEPERKT* met voor slechts 30 excl.btw *voorwaarden op bizidee.be Surf voor alle info naar ondernemingsplan wedstrijd Vlaanderen

9 Een job bij een grootbank of een kleine verzekeraar? Hoe je je carrière in finance of verzekering ook ziet, ze start op deze pagina s. Solliciteer rechtstreeks via Jobat.be Verzeker je eigen toekomst en tegelijk die van anderen. Wat bieden we jou? Een competitief salaris, maaltijdchèques, een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering maken deel uit van je loonpakket. Verder kan je rekenen op diverse opleidingsmogelijkheden, bijkomende vakantiedagen en een flexibele uurregeling. Ons bedrijf ligt in hartje Brussel en is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Interesse? Mail je cv en sollicitatiebrief naar Wij zoeken voor de hoofdzetel in Brussel: Process Expert Teamleader ABAP Recruitment Officer Project Managers Sales Manager Medewerker Risk Management Senior Underwriter Junior Trainer Actuaris Medewerker Consolidation & IFRS Meerdere IT-functies Medewerker contactcenter future.be w.ergoforthe w w r a a n rf u S n res te bekijke om alle vacatu Wie zijn we? ERGO Insurance is in België een expert in pensioensparen en maakt deel uit van de Duitse ERGO-groep, een van de belangrijkste verzekeringsspelers op de Europese markt. Vandaag telt de groep meer dan 40 miljoen klanten. Ook in ons land heeft ERGO zich ontwikkeld tot een toonaangevende verzekeraar met een erg klantgerichte en persoonlijke aanpak. ERGO Insurance biedt een ruim, hoogstaand gamma aan van levensverzekeringen en pensioenoplossingen. ERGO Insurance nv Bischoffsheimlaan 1-8, 1000 Brussel, België T +32 (0) F +32 (0) Brussel RPR IBAN BE BIC BBRUBEBB Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0735

10 10 Uw toekomst verdient een expert Jobs in FINANCE zoekt een: Chief Operations Officer (COO) Product Manager Pensions Taken Chief Operations Officer Urapporteert rechtstreeks aan de CEO 1. Verantwoordelijk voor de operationele activiteiten rond het beheer van de pensioeninstelling, vnl. de controle en het beheer van de pensioenrekeningen, pensioenbetalingen, de controle op de toepassing van de pensioenreglementen en de reglementen gewaarborgd inkomen 2. Verstrekken van informatie, projectbeheer en interne opleidingen 3. Ontwikkeling van beheermodellen Taken Product Manager Pensions Urapporteert rechtstreeks aan de COO, en hebt direct contact met de CEO & CFO 1. Administratief contractbeheer pensioenen met en zonder solidariteitsstelsel 2. Betalingsbeheer 3. Controle en rapportering 4. Informatie, projectbeheer en dienstverlening in het bezit van bachelor- of masterdiploma, met ervaring inzake financieel beheer en/of betalingsbeheer in het bezit van een masterdiploma met ervaring inzake financieel beheer verzekeringsproducten en/ of backoffice beheer in een bank. Organisatie Wij zijn op zoek naar een man/vrouw die gemotiveerd isomineen kleine organisatie (40-tal medewerkers) met een zeer vlakke organisatiestructuur ondernemend en enthousiast te functioneren. Ubent klantgericht met zin voor verantwoordelijkheid, een teamplayer, uheeft de nodige dosis zelfkritiek en gaat voor zelfontwikkeling van en binnen de onderneming. U heeft een Bachelor of Masterdiploma, met ervaring inzake financieel beheer en/of betalingsbeheer. Tweetaligheid (FR/NL) is vereist voor beide functies. Een goede kennis van het Engels is een plus. Wat betreft informaticakennis is een goede praktische kennis van MS Office een must, waarbij Excel een prioriteit is. Kennis van procesbeheer, MSAccess, relationeel databasebeheer (SQL, ) en VBA zijn pluspunten. Meer specifiek is voorkennis van tweede pijlerpensioenen voor bedienden en zelfstandigen (WAP en WAPZ) en het hieraan verbonden fiscaal stelsel mooi meegenomen. Wij bieden een aangename werkomgeving in een kleine organisatie met veel flexibiliteit en een competitieve verloning waarvan diverse extralegale voordelen deel uitmaken. Voor bijkomende inlichtingen: Lut Vandenneucker tel.: Amonis OFP dejamblinne de Meuxplein Schaarbeek

11 Jobs in FINANCE 11 I d like to talk in trillions. It s part of the deal. Whenever adeal is closed, Euroclear comes in. When the financial market trades shares and bonds, it turns to Euroclear to settle the transactions. Our people ensurethat large amounts of money and securities safely pass between buyers and sellers from all parts of the globe. It sachallenging job, but we get alot out of it. Like the kick of having acrucial impact on the financial world. And the satisfactionofworking in aflexible environment full of learning opportunities. All of this in avibrant, international atmosphere that aims to mix finance with fun. Sounds like a fair deal? Then be part of it! Discover our jobs and apply online. jobs.euroclear.com Voor verschillende locaties zoeken wij (m/v): Zelfstandige agenten Een carrière gaat voor u open. Beobank is een nieuwe bank, meer nog een vernieuwende bank. Waarom? We beklemtonen prioritair de persoonlijke service, de beschikbaarheid en we gaan voor innovatie. Bij Beobank, met 192 agentschappen, richten we ons op de particuliere klanten, die we financiële producten aanbieden, perfect aangepast aan hun concrete behoeften. Nieuw betekent geenszins gebrek aan ervaring, integendeel. We maken namelijk deel uit van een stabiele, solide en succesvolle groep, Crédit Mutuel Nord Europe, met 1,6 miljoen klanten en medewerkers. Een groep met duidelijke ambities, zoals op korte termijn een belangrijke speler worden op de Belgische markt. Kortom: Beobank is een bedrijf in volle ontwikkeling. Uwenst mee te schrijven aan dit nieuwe verhaal? Kom dan gerust eens met ons spreken. Bent ueen ondernemer, gedreven en bezit u commercieel inzicht? Surf nu naar en laat die carrière voor uopen gaan. Ontdek er ook onze andere interessante functies. Beobank NV SA Sales Support Generaal Jacqueslaan 263 g 1050 Brussel Ondernemingsnummer:

12 zoekt Junior SaleS /Senior SaleS Bij HumoMedia komt uterecht in een niet-alledaagse regie met multimediale aanpak: print, online, social,mobile, evenementen, Ustaatin voor hetverkopen van advertentieruimteopdeverschillende platformen. interesse? Surf naar humomedia.be of Stuur uw cv en motivatie naar voor humowerkenkan ernstige gevolgen hebben

13 13 DANKZIJ ONZE STERKE GROEI ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN (M/V): PRODUCT MANAGER Functie: Binnendezenieuwe, polyvalentefunctieverwerftuomtebeginnenallemarktkennisenwordt udespilfiguur inzakeproduct placement. Ustaat in voor productlanceringen,vergelijkende marktstudiesenproductpositionering. Daarnaast verzorgt u alle interne en externe opleidingen en bent u aanwezig op beurzen waar u instaat voor efficiënte productdemonstraties. Uverwerft een sterke productkennis en wordt het eerste aanspreekpunt voor alle technische vragen van vertegenwoordigers en klantenuit binnen- en buitenland. U rapporteert rechtstreeks aan de commercieel directeur en werkt nauw samen met de marketing en de technical supportmanager. DL Chemicalsnv uitwaregemiseen toonaangevendeeuropese fabrikantenverdelervan siliconen, lijmen, MS-polymeren en toebehoren voor de professionele bouwmarkt. Alssterk internationaal georiënteerd familiaalbedrijf focussen we onsopdeproductie van hoogwaardigeproducten en eenvlekkeloze klantenservice.met onsteamvan 135 medewerkersrealiserenweeen omzet van43miljoen euro. Profiel: Uheefteen hogere opleiding, bijvoorkeur bachelormarketing, of bent gelijkwaardigdoor ervaring. Enkelejaren ervaring in de bouwwereld en ervaring in de chemischesectorzijn zekereen pluspunt. U bent commercieel ingesteld en analytisch sterk. U houdt van een internationale context en heeft een goede kennis van FransenEngels, kennis Duits is eenvoordeel. Aanbod: Vanuit onze nieuwe burelen in Wielsbeke neemt u een veelzijdige functie waar binnen een dynamische werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief. Voor u van start gaat krijgt u een grondige interne opleiding om perfect voorbereid te zijn. Wijbiedenuaantrekkelijke salarisvoorwaardendie wordenaangevuld metextralegalevoordeleneneen bedrijfswagen. U krijgt de uitgesproken kans om zélf accenten te leggen en uw professionele kennis te benutten binnen een ruime markt en met eensterk productgamma. Interesse? Aarzel niet en Uw kandidatuur wordtstriktvertrouwelijk behandeld. OP ZOEK NAAR NIEUWE UITDAGING ALS MECANICIEN? Wij zijn een gespecialiseerd garagebedrijf gevestigd in de regio Gent. Wij beschikken over uitgebreide faciliteiten voor een optimale technische service van rollend materieel. Wegens expansie zoeken wij voor vaste aanwerving een (m/v): LEERGIERIG MECANICIEN ROLLEND MATERIEEL (ref ) preventief en curatief onderhoud van het wagenpark voorbereiding keuringen Aanbod: een grondige interne opleiding een moderne, goed uitgeruste garage een aangename werkomgeving een afwisselende job met ruime verantwoordelijkheid een familiaal bedrijf dat continu investeert in nieuw en kwalitatief materiaal uitstekende loonvoorwaarden. Profiel: mecanicien of elektromecanicien vertrouwd met rollend materieel in de transport-, landbouw-, cleaning- of bouwsector uitstekende organisator en coördinator. Telefoneer naar het nr of mail naar HONG KONG ECONOMIC AND TRADE OFFICE in BRUSSELS (http://www.hongkong-eu.org) seeks SECRETARY (Starting salary: 2330) Company description We are the official representation ofthe Hong Kong Special Administrative Region Government to the European Union. Job description Administrative and secretarial support to the staff, including word processing, making travel arrangements, managing officers agenda and arranging meetings; Managing incoming and outgoing mails/correspondence; Managing databases; Assisting in ad-hoc functions of the office; and Carrying out other duties as assigned by the supervisor. Qualities and experience required Proficient in oral and written English, plus French and/ or Dutch; Minimum two years of relevant experience in secretarial and general office work preferred, preferably in government or diplomatic offices; Computer literacy, including software on word processing, PowerPoint, Excel and general database; and Good communication skills, and able to cooperate with team members. How to apply Application should be made in the form of aletter with a recent photo and CV by 20 November Late applications will not be accepted and only shortlisted candidates will be notified. Youcan send the application: Bypost: Kong Economic and Trade Office, Brussels, at Rue d Arlon 118, 1040 Brussels, Belgium; or By je extralegaal pensioen

14 14 10 december Brussel Nationaal Assistant Congres Een pittige mix van tips, ervaringen en fun! De 5basisingrediënten van onzemix Uboost uw energie en uw motivatie Uwakkert uw kerntalenten aan met handige weetjes en nuttige tips Ubeslist zelf wat ubijleert en kiest uit 18 workshops Uleert gelijkgestemden kennen tijdens leukebabbels Ukeert naar huis met een flinkedosis goesting en zelfvertrouwen Dat smaakt naar meer,toch?! Golden partner Silverpartners Media partner Internal BrandIng Is notahype 1970 Org. Ind Org. Ind. today Org. Ind. Brand goeroes MarC VaneCK &nicholas Ind & praktijkcase atlas COpCO Donderdag 14 november om 16u Roularta Conference Center, Zellik Met Internal Branding werk je aan een sterke marktpositie door het intern waarmaken van je merkbelofte. Dankzij Internal Branding kan je van je organisatie een sterk merk maken met fans die positief over het merk spreken en meer, vaker en duurder willen kopen. STIMA brengt je de volgende inspirerende verhalen, alsook een mooie praktijkgetuigenis van Atlas Copco: - Marc Van Eck is mede-auteur van het boek Het succes van Internal Branding Sterke merken bouwen en onderhouden. Iedere deelnemer ontvangt gratis een exemplaar van dit boek. - Via het standaardwerk Living the brand beschrijft de Noorse spreker Nicholas Ind een concrete aanpak voor Internal Branding. - Kristian Vandenhoudt, VP Human Resources bij Atlas Copco Airpower, licht toe hoe een doorgedreven content marketing strategie op owned and earned kanalen tot resultaten leidt. Om zijn teams te motiveren, deelt het bedrijf namelijk inspirerende verhalen van op de werkvloer. SEMINARS Meer info en inschrijven via stima.be

15 15 SALES MEDEWERKER STAAL (VESTIGING HEMIKSEM) Metalen Galler bestaat ruim 150 jaar.het bedrijf heeft vestigingen in Antwerpen, Hemiksem en Mol. Er werd reeds een stevige reputatie opgebouwd door de know-how van medewerkers, het uitstekend &breed assortiment en betrouwbare leveringsservice. Binnen de hoofdzetel te Antwerpen zijn de afdelingen gevestigd waar gereedschap, bouwbeslag, persoonlijke beschermingsmiddelen en bevestigingsartikelen verhandeld worden. In Hemiksem bevindt zich de B2Bafdeling Ijzer en staal met een ruim assortiment van stalen balken, betonrond, handels- en profielijzer,platen, buizen en bouwstaalmatten. Terversterking wensen we nieuwe collega saan te werven m/v: Binnen &buitendienst. Verwerken vragen van klanten, opmaken offertes, analyseren orders en communicatie met klanten met betrekking tot prijs- en productinfo, servicegraad en klachtenbehandeling. Affiniteit met metaal- of bouwsector. N/F. PRODUCT MANAGER GEREEDSCHAPPEN (HOOFDKANTOOR ANTWERPEN) Technisch-commercieel profiel. 80% binnendienst. Assisteren in planning verkoop- en aankoop. Prijszetting, marktcommunicatie en marktonderzoek. Klanten en verkoopsondersteuning. Orderprocessing. Talen N/Dts. Uitgebreide functieomschrijving op AANBOD: Uitdagend werk in een dynamisch en professioneel bedrijf. INTERESSE? Mail dan vandaag nog uw cv en motivatie naar met vermelding van functie en referentienummer. Ofstel udirect online kandidaat op -Umag rekenen op een discrete behandeling van uw kandidatuurstelling! HR inspireren rekruteren integreren De juiste match tussen medewerker en organisatie. Overspoeld door informatie? Op jobat.be/persoonlijke-ontwikkeling vind je de beste tips om niet te verdrinken in je werk.

16 1 OP DAG VIND JE DE JOBVAN JE LEVEN. SOLLICITEER OP 1DAG BIJ TIENTALLEN POTENTIËLE WERKGEVERS. 20 NOV BRABANTHAL,LEUVEN Schrijf je nu GRATIS in op Jobat.be en win een smartphone. i.s.m.

Started small, thought big, scaled fast

Started small, thought big, scaled fast 3 Started small, thought big, scaled fast hiring now! Delaware Consulting iseen toonaangevende business IT integrator, is marktleider SAP implementaties in Belgiё en investeert sterk in de uitbouw van

Nadere informatie

+7.653 jobs op Jobat.be. Special. De Vlaamse bouwbedrijven zoeken hun technische kaderleden vooral op de eigen arbeidsmarkt.

+7.653 jobs op Jobat.be. Special. De Vlaamse bouwbedrijven zoeken hun technische kaderleden vooral op de eigen arbeidsmarkt. ZATERDAG 8 T/M VRIJDAG 14 februari 2014 Special Werken in de BouW www.jobat.be Voor de job van je leven 7 op de 10 studenten bouwbachelor komt uit TSo De Vlaamse Confederatie bouw wijst al langer op het

Nadere informatie

+7.265 jobs op Jobat.be. Jobs in Oost-Vlaanderen. Overheid

+7.265 jobs op Jobat.be. Jobs in Oost-Vlaanderen. Overheid ZAT E RDAG 2 3 NOVEMB ER OKTO B ER T/M V R IJ DAG 2 9 NOVE M BE R 2 01 3 SPECIAL Overheid www.jobat.be Voor de job van je leven Hoog tijd voor het enige echte eenheidsstatuut Het eenheidsstatuut dat de

Nadere informatie

Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies

Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be Roeselare Kortrijk Doornik - Sint-Niklaas Veldegem Middelkerke

Nadere informatie

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst

Maatjesfileerders gezocht wegens zomer op komst Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wieland De Hoon

Nadere informatie

zoveel talent check Job ID: 815556 De uitgebreide functieomschrijving vind je op jobat.be via de Job ID

zoveel talent check Job ID: 815556 De uitgebreide functieomschrijving vind je op jobat.be via de Job ID Ook tijdens de zomer helpt Jobat.be je aan de job van je leven! Solliciteer nu en ontdek 8.705JoBS op JoBAt.Be Een chauffeur rijbewijs C en Een chauffeur voor rijbewijs CE. liefst met ervaring goed omgaan

Nadere informatie

+6.677 jobs op Jobat.be. FMCG & Retail

+6.677 jobs op Jobat.be. FMCG & Retail ZATERDAG 1 JUNI T/M VRIJDAG 7 JUNI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Dossier FMCG & Retail Opleiding retailmanagement introduceert werkplekleren in hoger onderwijs Bacheloropleiding stoomt winkelmanagers

Nadere informatie

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut

Drie op vier kmo s willen sollicitanten beterefeedback geven. 2 StoryMe oogst succes met verhalen van één minuut Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer

Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer ZATERDAG 15 T/M VRIJDAG 21 februari 2014 www.jobat.be Voor de job van je leven Bemiddeling heeft nog geen voet aan grond op de werkvloer Een conflict op de werkvloer wordt in ons land veel vaker via de

Nadere informatie

Medewerkers moeten met data leren omgaan

Medewerkers moeten met data leren omgaan Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be De opkomst van de citizen data scientist Medewerkers moeten met data leren omgaan Een verkoper die een beetje data minded is en weet hoe hij de tools moet

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Let s talk + 8.299. JOBS in de kijker. Fusie tussen Ardo en Dujardin Foods goedgekeurd Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

OPERATIONS MANAGER people manager met technische background ingenieur of gelijkwaardig door ervaring (ref. 94 501B)

OPERATIONS MANAGER people manager met technische background ingenieur of gelijkwaardig door ervaring (ref. 94 501B) Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be Roeselare Kortrijk Doornik - Sint-Niklaas Veldegem Middelkerke

Nadere informatie

1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job

1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job ZATERDAG 14 DECEMBER T/M VRIJDAG 20 DECEMBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek: zitten we opnieuw minder vast op onze stoel? 1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job Ingenieurs, financiële

Nadere informatie

1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job

1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job ZATERDAG 14 DECEMBER T/M VRIJDAG 20 DECEMBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Onderzoek: zitten we opnieuw minder vast op onze stoel? 1 op 3 hooggeschoolden zoekt andere job Ingenieurs, financiële

Nadere informatie

R&D MANAGER Ref 2015/1332

R&D MANAGER Ref 2015/1332 Ook tijdens de zomer helpt Jobat.be je aan de job van je leven! Solliciteer nu en ontdek deze 8835 JoBS op JoBAt.Be Sodeva Consulting & Development is een ambitieuze HR consultancy organisatie waarin ondernemerschap,

Nadere informatie

+7.653 jobs op Jobat.be. Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant. Special

+7.653 jobs op Jobat.be. Jobs in Brussel & Vlaams-Brabant. Special ZATERDAG 8 T/M VRIJDAG 14 februari 2014 Special Werken in de BouW www.jobat.be Voor de job van je leven 7 op de 10 studenten bouwbachelor komt uit TSo De Vlaamse Confederatie bouw wijst al langer op het

Nadere informatie

CTG biedt Expert-training voor softwaretesters

CTG biedt Expert-training voor softwaretesters Op zoek naar nog meer jobs in Vlaams-Brabant? Surf naar Jobat.be/Vlaams-Brabant Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Erik Derycke erik.derycke@jobatmedia.be

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen?

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen?

Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Johan Depaepe johan.depaepe@jobatmedia.be

Nadere informatie

PipeTech Academy: opleiding pijpfitter voor werkzoekenden en werknemers

PipeTech Academy: opleiding pijpfitter voor werkzoekenden en werknemers Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

Meer winkels maar steeds minder zelfstandige handelaars

Meer winkels maar steeds minder zelfstandige handelaars Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

2 op de 3 werkgevers doen tegenaanbod als werknemers bedrijf willen verlaten

2 op de 3 werkgevers doen tegenaanbod als werknemers bedrijf willen verlaten Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Onderzoek bij 200 Belgische hr-managers 2 op de 3 werkgevers doen tegenaanbod als werknemers bedrijf willen verlaten Werknemers zijn niet langer op zoek naar

Nadere informatie

Helft werknemers is ontevreden over loon

Helft werknemers is ontevreden over loon 29 Werkende Belg verdient 3.176 euro bruto Helft werknemers is ontevreden over loon Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be 30.143 Belgen leggen hun loonbrief open en bloot op tafel. Gemiddeld verdienen

Nadere informatie

Drie dagen op de werkvloer, twee dagen in de schoolbanken

Drie dagen op de werkvloer, twee dagen in de schoolbanken ZATERDAG 7 SEP TEMBER T/M VRIJDAG 1 3 SEP TEMBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Work & Study geeft hogeschoolstudenten techniek eerste werkervaring Drie dagen op de werkvloer, twee dagen in

Nadere informatie

Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen?

Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Op zoek naar nog meer jobs in Oost-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/Oost-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wim Verdoodt wim.verdoodt@jobatmedia.be

Nadere informatie

70 procent meer werknemers in controlefuncties

70 procent meer werknemers in controlefuncties ZATERDAG 16 T/M VRIJDAG 2 2 FEBRUARI 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven Meer controle bij banken mist effect op personeel niet Dossier Finance & Consulting 70 procent meer werknemers in controlefuncties

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

+7.653 jobs op Jobat.be. Jobs in oost-vlaanderen. Special. De Vlaamse bouwbedrijven zoeken hun technische kaderleden vooral op de eigen arbeidsmarkt.

+7.653 jobs op Jobat.be. Jobs in oost-vlaanderen. Special. De Vlaamse bouwbedrijven zoeken hun technische kaderleden vooral op de eigen arbeidsmarkt. ZATERDAG 8 T/M VRIJDAG 14 februari 2014 Special Werken in de BouW www.jobat.be Voor de job van je leven 7 op de 10 studenten bouwbachelor komt uit TSo De Vlaamse Confederatie bouw wijst al langer op het

Nadere informatie

Veritas laat werknemers nieuwe hoofdzetel en warehouse aankleden

Veritas laat werknemers nieuwe hoofdzetel en warehouse aankleden Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Veritas laat werknemers nieuwe hoofdzetel en warehouse aankleden Een brand en milieuprotest tegen een geplande nieuwbouw deed Veritas na enkele omzwervingen

Nadere informatie

Vlaamse jongeren stellen zoektocht eerste job langer uit

Vlaamse jongeren stellen zoektocht eerste job langer uit Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be Wie later start, moet ook langer werken Vlaamse jongeren stellen zoektocht eerste job langer uit Begin jaren tachtig startte 45 procent van de jongeren de

Nadere informatie