SABIANA BEHAAGLIJKHEID. Verwarming / Koeling Duck Strip Stralingspanelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SABIANA BEHAAGLIJKHEID. Verwarming / Koeling Duck Strip Stralingspanelen"

Transcriptie

1 Verwarming / Koeling Duck Strip Stralingspanelen ISO Cert. n 0545/3 Luchtverhitters Stralingspanelen Ventilo-convectoren Luchtbehandelingskasten SABIANA BEHAAGLIJKHEID

2 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste voordelen 4 Installatie voorbeeld (AEROSPATIALE TOULOUSE - NIEUWE PRODUCTIEHANGARS VOOR AIRBUS A380) 12 Constructie van een paneel 16 Technische gegevens 17 Modellen en afmetingen 18 Verzamelaars en aansluitingen 20 Modulaire opbouw 21 Afgifte stralingspaneel 22 Afgifte verzamelaar 23 Eigenschappen van de isolatie 25 Juiste hart afstand tussen panelen 26 Gemiddelde oppervlaktetemperatuur 26 Referentieprojecten 27 Montagehoogte 29 Uitvoering voor persfittingen 30 Massastroom 30 Drukverlies 32 Ophanging 36 Duck Skirt convectie-remstrippen 39 Balafrolplaten 39 Afwerking en werkdruk 40 Bestelprocedure 40 Samenbouw en installatie-procedure 41 Montage van Duck Skirt convectie-remstrippen 43 Toebehoren 44 Algemene installatie-adviezen 45 Installatie en aansluitmogelijkheden 48 Koeling met Duck Strip stralingspanelen 50 Voordelen van Duck Strip Koelpanelen 50 Capaciteit bij koeling 53

3 Inleiding Sabiana is Europees marktleider op het gebied van ontwerp, productie en verkoop van indirect gestookte stralingspanelen, welke geschikt zijn voor warm water, heet water en stoom. Vanaf 1971, zijn al meer dan installaties geleverd voor tal van verschillende toepassingen (kleine, middelgrote en grote industriële ruimten, magazijnen, winkelcentra, hangaars, sport-accomodaties, dierenverblijven, etc.). Onopvallend enerzijds door geluidloosheid, anderzijds innovatief door de mogelijkheid van verwarming en koeling van productieruimten, waarin ook in de zomer een hoog thermisch comfort word verlangd. Stralingsverwarming betekent een absoluut geluidloze installatie, een zeer lage luchtsnelheid in de verblijfszone, een gelijkmatige temperatuurverdeling in de ruimte en geen brandgevaar. Doordat de lucht indirect wordt opgewarmd en de personen, wanden en vloeren direct, is de verticale temperatuurgradient minimaal. Dit heeft een gunstige invloed op het het energiegebruik. Stralingspanelen zijn onderhoudsvrij, met een door de tijd onveranderlijke afgifte. 3

4 Belangrijkste voordelen Energiebesparing Zoals bekend stijgt warme lucht. In verwarmings-systemen waarbij de lucht direct wordt opgewarmd (bv. direct gestookte luchtverhitters en luchtbehandelingskasten) is de temperatuur, ten gevolge van deze eigenschap, direct onder het dak aanmerkelijk hoger dan in de verblijfszone. Het temperatuurverschil neemt evenredig toe met de inblaastemperatuur vanuit de luchtverhitter en de mate van isolatie van het gebouw. Dit in tegenstelling tot indirect gestookte stralingspanelen waar bovengenoemde eigenschappen niet of nauwelijks optreden. De Europese norm EN 12831, voor het bepalen van het transmissieverlies, laat in Appendix B1 duidelijk het voordeel van stralingspanelen ten opzichte van luchtverwarmers zien (20-30%). Ook ISSO-publicatie 57, gebaseerd op EN 12831, geeft voor gebouwen hoger dan 5m een verticale temperatuurgradient van 0,5 K/m bij stralings-verwarming en 1,1-1,3 K/m bij luchtverwarming. Het menselijk lichaam is gevoelig voor zowel de luchttemperatuur als de temperatuur van de omliggende wanden. In ruimten voorzien van stralingsverwarming is zowel de temperatuur van de vloer als de temperatuur van de omliggende wanden hoger dan in ruimten welke worden verwarmd door direct gestookte luchtverwarmingssystemen, zodat dezelfde comforttemperatuur kan worden bereikt bij een lagere ruimtetemperatuur met een grote energiebesparing als gevolg. Met name bij goed geïsoleerde gebouwen kan het verschil tussen ruimte- en comforttemperatuur wel 3ºC bedragen. Iedere graad minder in luchttemperatuur resulteert in een energiebesparing van 5%. Appendix B2 van bovengenoemde Europese norm geeft voor de berekening van het warmteverlies door buitenluchtinfiltratie bij stralingsverwarming te rekenen met de luchttemperatuur en niet met de operatieve temperatuur (gemiddelde van de luchttemperatuur en de gemiddelde stralingstemperatuur). Een lagere lucht-temperatuur betekent minder warmteverlies door buitenluchtinfiltratie, dat op kan lopen tot > 5%. Bij verwarming door middel van stralingspanelen is geen sprake van energiegebruik door ventilatoren wat wel van toepassing is bij luchtverwarmingssystemen. Het warmteverlies van gebouwen die worden verwarmd met stralingspanelen is, conform de norm EN 12831, veel lager dan wanneer een luchtverwarminggsysteem zou worden toegepast. Een lagere warmteverlies resulteert in een lager energiegebruik bij hetzelfde ruimtecomfort. 4

5 Belangrijkste voordelen Geluidsloos en geen luchtbeweging Indien men kiest voor een verwarmingssysteem met indirect gestookte stralingspanelen verkrijgt men een maximaal ruimtecomfort, welke absoluut geluidsloos is en zonder hinderlijke luchtstromingen. Door het ontbreken van geluidsbronnen en luchtcirculatie is het ruimtecomfort over de gehele ruimte gezien zeer gelijkmatig, zodat van eventuele voorkeurswerkplekken geen sprake is. Het feit dat er geen luchtbeweging is heeft tot gevolg dat in industriële ruimten (bv houtverwerking) geen stofverplaatsing is, waardoor de stofconcentratie sterk vermindert wat resulteert in een betere binnenluchtkwaliteit en lagere onderhoudskosten. Geen brandgevaar Gezien het feit dat er geen elektrische componenen aanwezig zijn en water de energiedrager is bestaat er geen risico voor brandgevaar. Dit impliceert naast veiligheid en gemoedsrust ook economische voordelen in relatie tot verzekeringspremies, in het bijzonder bij bepaalde productie- of opslagruimten. 5

6 Belangrijkste voordelen Nauwkeurige ruimtetemperatuurregeling mogelijk Het systeem kan worden uitgelegd voor een gelijkmatige verwarming van werkruimten of voor verschillende temperatuurgebieden, afhankelijk van de daarin uit te voeren werkzaamheden. In gebouwzone s waar zwaar werk wordt verricht kan met een lagere ruimtetemperatuur worden volstaan dan in zone s waar zittend werk wordt verricht. Er kunnen dus verschillende temperaturen heersen. In verkoopruimten kan de temperatuur naar individuele behoefte worden ingesteld (een hogere temperatuur bij de kassa s, veel lager bij koelvitrine s, gemiddelde waarden in de paden waar de klanten in winterkleding rondlopen). Eenvoudige ontwerpregels kunnen worden toegepast om een gelijkmatige temperatuur door de gehele ruimte te realiseren, ter vermijding van hinderlijke koude of warme zone s voor medewerkers die zich vaak verplaatsen. Meer complexe ontwerpregels kunnen worden toegepast voor plaatselijke verwarming, ter beperking van het energiegebruik tot die zone s waar werkzaamheden worden verricht. In locaties met over de dag grote variaties in warmteverliezen, handhaaft de regeling een constante ruimtetemperatuur, daar stralings-panelen minder traag reageren dan andere stralingsystemen, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming. 6

7 Belangrijkste voordelen Lange levensduur en lage onderhoudskosten Stralingspanelen hebben een zeer lange levensduur, met extreem lage onderhoudskosten, welke zich beperken tot de ketel en de circulatie-pomp. De lage kosten in combinatie met de energiebesparing, bevestigen de systeemkeuze door zowel kleine bedrijven als grote wereldconcerns, waarbij terugverdientijd een belangrijk issue is. Grote toegevoegde waarde voor het gebouw Verwarmingssystemen met stralingspanelen garanderen een maximale flexibiliteit in gebouwgebruik, zodat productieaanpassingen en ruimte-indeling gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden, daar de vloer en wanden vrij blijven van verwarmingslichamen. Gebouwen met een verwarmingssysteem met een lange levensduur, lage onderhoudskosten, beperkt energiegebruik en grote behaaglijkheid hebben een grotere marktwaarde. De Europese richtlijn 2002/91, met betrekking tot het energiegebruik in gebouwen, uitgevaardigd door het Europese parlement op 16/12/2002, geeft aan dat vanaf 2006 nieuwe gebouwen een minimaal energiegebruik moeten hebben. Dit energiegebruik wordt vanzelfsprekend beïnvloed door keuze van het verwarmings-systeem. De richtlijn geeft in een getal de energieprestatie van het gebouw weer. 7

8 Belangrijkste voordelen Eenvoudige installatie en samenbouw De Sabiane Duck Strip stralingspanelen worden in 8 verschillende modellen gefabriceerd. Elk model in baandelen van 4 en 6m lengte (op verzoek 3 en 5m). Baandelen kunnen eenvoudig tot grotere lengten worden samengesteld door ze met persfittingen of lassen te verbinden (bij lassen worden ter vereenvoudiging opgetrompte buiseinden geleverd). Start- en eindpanelen zijn voorzien van fabrieksmatig geautomatiseerd aangelaste en geteste verzamelaars. Voor een maximale flexibiliteit bij het installeren zijn per meter ophangstrippen aangelast. Dientengevolge kunnen installaties worden ontworpen met stralingspanelen per hele meter lengtemaat en met verschillende doorstroommogelijkheden voor een optimaal drukverlies, een gelijkmatige ruimtetemperatuur en zo kort mogelijke aansluitleidingen. Vier modellen hebben een breedte in een veelvoud van 600mm, voor een perfecte inbouw in systeemplafonds. 8

9 Belangrijkste voordelen Fraai ontwerp en perfecte afwerking De Sabiana Duck Strip stralingspanelen hebben een vlakke onderzijde, ideaal voor montage in verlaagde plafonds. Naast de standaard kleuren biedt de beschikbaarheid van vele andere kleuren oplossingen, die in perfecte harmonie zijn met het architectonisch gebouwontwerp. Het lakprocédé, waarbij epoxypolyester poeder op 180ºC wordt ingebrand (poedercoating), biedt voor lange tijd een hoge weerstand tegen corrosie en voldoet aan de internationale ISO-norm 2409, gecertificeerd door testen uitgevoerd op de Polytechnische Universiteit van Milaan. 9

10 Belangrijkste voordelen Hoge stralingsafgifte De innovatieve, door Sabiana gepatenteerde, wijze van plaatsing van de buizen in de gerolvormde groeven van de stralingsplaat verzekert een intensief contact tussen het primaire oppervlak (buis) en het secundaire oppervlak (plaat). Een gedeelte van het buisoppervlak blijft in het zicht, terwijl het resterende deel (een radius van 280 graden) geheel door het paneel wordt omsloten. De steek en buisdiameter zijn ontworpen voor het bereiken van een hoge en uniforme gemiddelde temperatuur van het stralingspaneel. De zijkanten, die de isolatie omsluiten, zijn zo laag mogelijk gehouden, om bij dezelfde capaciteit een zo hoog mogelijk stralingsaandeel naar beneden te verkrijgen in plaats van naar de zijkanten. Deze oplossing is vooral van belang bij de smalle modellen, waarbij de convectieve afgifte groter is. Ter beperking van de convectieve afgifte moeten ongewenste luchtstromen rond het paneel vermeden worden. De Europese norm EN 14037I verbiedt constructies die een convectieve afgifte opwekken. 10

11 Belangrijkste voordelen Door vooraanstaande Europese laboratoria gecertificeerde afgifte De in de documentatie gegeven warmte-afgiften zijn gecertificeerd door het vooraanstaande Europese stralingspaneel certificatie laboratorium van de Universiteit van Stuttgart in Duitsland. De waarden zijn verkregen door toepassing van de in 2003 goedgekeurde Europese norm EN In Europa zijn momenteel slechts vier geautoriseerde laboratoria voor het uitvoeren van deze testen en het afgeven van certificaten volgens deze norm. Daar de norm expliciet refereert naar de EEC richtlijn 89/106 met betrekking tot bouw-producten, is CE-markering op het product wettelijk verplicht en kan het product alleen worden verkocht, wanneer het is gecertificeerd door een van de vier Europese laboratoria. Ontwerpondersteunende software Voor adviseurs en ontwerpers heeft Sabiana gedetailleerde software ontwikkeld voor de selectie van stralingspanelen, waarbij ook snel meerdere oplossingen worden geboden. Deze software is compatibel met de bekende CADen tekstverwerkingsprogramma s en biedt tevens een indicatie van de kosten van de geselecteerde componenten. Tevens bestaat de mogelijkheid het leidingnet te projecteren met berekening van massastromen, drukverliezen en inregelgegevens. 11

12 Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, het Europees meest geavanceerde technologische product, wordt gebouwd in een compleet nieuwe productiehal in Toulouse (Frankrijk). Om de geboorteplaats van deze gigant (één van Europa s grootste bouwprojecten) te verwarmen heeft het ingenieursbureau gekozen voor gebruikmaking van indirect gestookte stralingspanelen, het enige systeem dat voor een comfortabel klimaat kan zorgen in een hal van m 2 met een hoogte van 47m. Het ontwerpteam heeft, in samenspraak met de opdrachtgever, gekozen voor de kennis van SABIANA Europees marktleider op het gebied van ontwerp, productie en verkoop van indirect gestookte stralingspanelen om m 2 DS2000 stralingspanelen te installeren; een verwarmingssysteem voor een absoluut geluidloze installatie, een zeer lage luchtsnelheid in de verblijfszone, geen brandgevaar en een gelijkmatige temperatuurverdeling in het gebouw. Stralingsverwarming is een zeer energiezuinig verwarmingssysteem doordat oppervlakken (vloer en wanden) en personen direct worden verwarmt en de lucht alleen indirect, met vrijwel geen stratificatie als groot voordeel. Het aan het plafond te monteren systeem zorgt ervoor dat de ruimte optimaal kan worden benut omdat er geen kostbare wand- en vloeroppervlak verloren gaat. Verwarming met SABIANA DS stralingspanelen voorzien in een onderhoudsvrij systeem en verzekeren de gebruiker van lage bedrijfskosten. Hoogte 47m; Lengte 250m; Oppervlak 25 voetbalvelden; Gewicht 32 ton metalen profielen of 4 Eiffel-torens; Kosten 350 miljoen Euro. De montagehal van de Airbus A380 is het grootste bouwproject in Europa in het begin van de 21 e eeuw. Dit project is één van de meest spectaculaire industriële gebouwen in zijn toepassing. Het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van de hal waarin de A380, het grootste commerciële vliegtuig ooit gebouwd (transport van minimaal 550 passagiers) met een capaciteit van 1 per week wordt geassembleerd, heeft goed 3 jaar in beslag genomen. Om deze extreme hal zo comfortabel mogelijk en zo economisch mogelijk te verwarmen heeft het ontwerpteam gebruik gemaakt van de grote kennis en ervaring van SABIANA met indirect gestookte stralingspanelen. - Gebouw ARCHE Oppervlak: m 2 S7X m DS Sabiana S5X m DS Sabiana S m DS Sabiana - Gebouw ESSAIS PISTE Oppervlak: m 2 S m DS2-900 Sabiana - Gebouw ESSAIS STATIQUES Oppervlak: m 2 S m DS2-900 Sabiana Totaal m DS2 Sabiana = m 2 Installatie voorbeeld AEROSPATIALE TOULOUSE - NIEUWE PRODUCTIEHANGARS VOOR AIRBUS A380 12

13 Installatie voorbeeld AEROSPATIALE TOULOUSE - NIEUWE PRODUCTIEHANGARS VOOR AIRBUS A380 13

14 Installatie voorbeeld AEROSPATIALE TOULOUSE - NIEUWE PRODUCTIEHANGARS VOOR AIRBUS A380 14

15 Installatie voorbeeld AEROSPATIALE TOULOUSE - NIEUWE PRODUCTIEHANGARS VOOR AIRBUS A380 15

16 Constructie van een paneel 1 - Aansluiting met buitendraad (Ø 1/2-3/ /4 ) 2 - Aftapaansluiting Ø 3/8 3 - Ontluchtingsaansluiting Ø 3/8 4 - Begin- of eindverzamelaar 5 - Ø 1/2 Stalen buis 6 - Stalen stralingspaneel 7 - Ophangstrip 8 - Isolatie 9 - Zijhoeklijn 10 - Isolatieklemstrip 11 - Convectie-remstrip (op verzoek) 12 - Bevestigingsbeugel convectieremstrip 13 - Opgetrompt eind tbv lasverbinding (optie) 14 - Sluitstrip 15 - Frontsluitstrip tussen straalplaat en verzamelaar (op verzoek) 16

17 Technische gegevens Stralingspanelen bestaande uit: Straalplaat uit kwaliteitsstaal, 0,8 mm dik, koud vervormd dmv rollforming. De panelen met breedten 300, 600, 900 en 1200mm en lengten 4 en 6m (3 en 5m op verzoek), zijn voorzien van buizen op 100 of 150 mm uit elkaar, afhankelijk van het model, welke bijna geheel door de straalplaat zijn omsloten. In de gerolvormde groef in de plaat geperste stalen buizen. Standaard uitvoering: panelen voorzien van 1/2 koudgewalste gelaste stalen buizen met wanddikte 1,5 mm. De buizen worden door de fabrikant electronisch getest. De standaard panelen zijn geschikt voor werkdrukken tot 4 bar en een maximale water-temperatuur van 120 C. Op verzoek kunnen de panelen worden geleverd voor werkdrukken tussen de 4 en 10 bar. Speciale uitvoering: panelen voorzien van 1/2 naadloze buizen met wanddikte 2.35 mm (of met gelijkwaardige eigenschappen), geschikt voor systemen met werkdrukken tot 16 bar en heet watertemperaturen tot 180ºC. De buizen hebben gladde buiseinden voor verbindingen m.b.v. persfittingen. Voor lasverbindingen kunnen de buiseinden worden voorzien van opgetrompte einden ter vereenvoudiging van het uittlijnen en lassen. Ophangstrip. Begin- en eindverzamelaar, van fabriekswege getest voor de gewenste werkdruk. Glaswolisolatie (dikte 30, 40 en 50 mm) aan de bovenzijde voorzien van een aluminium afdeklaag. Op verzoek zijn andere uitvoeringen leverbaar. Hoeklijnen uit voorgelakt plaatstaal, om de isolatie op te sluiten. Voorgelakte isolatieklemstrippen (op elke m). Voorgevormde en gelakte sluitstrippen, met bevestigingsbeugeltjes, ter maskering van de paneelverbindingen. Afwerking door middel van ontvetten, fosfateren en epoxy polyester poedercoating, ingebrand op 180 C. Standaard kleuren RAL 9002 (lichtgrijs) en RAL 9010 (wit). Afwijkende kleuren op aanvraag. De afwerking is niet geschikt voor buitenmontage van de panelen. Brandklasse A1. Emissiecoëfficient van het oppervlak = 0,96 De lakafwerking (poedercoating) is conform de Europese Norm 76/769/EEC. ε 17

18 Modellen en afmetingen Leverbare Moduul breedten Model DS3 - Ø 1/2 100 mm pijpafstand Model DS2 - Ø 1/2 150 mm pijpafstand 18

19 Modellen en afmetingen Leverbare moduul lengten Andere lengten zijn op verzoek leverbaar. 19

20 Verzamelaars en aansluitingen Model B - Aansluiting 5-6 Model B - Aansluiting 7-8 Mod L Mod L Model D Model D+D Mod L A Mod L A Model D en D+D verzamelaars: Afstand tussen de aansluitingen: model 03 = 200 mm 06 = 500 mm 09 = 800 mm 12 = 1100 mm Model D en D+D verzamelaars zijn niet geschikt voor heet watersystemen en stoomsystemen. Gewichten en water inhoud 20

21 Modulaire opbouw Modulaire lengte (nominale afmetingen) De modulaire lengte- en breedteopbouw is karakteristiek voor Duck Strip stralingspanelen. Modulaire breedte De basismodulen van 300mm breed en 4 of 6m lang, worden in de fabriek samengesteld tot baandelen met breedten 300,600, 900 en 1200 mm. Overige modulen kunnen worden samengesteld ter verkrijging van onderstaande breedten: 1500 mm (1 x 600mm + 1 x 900mm) 1800 mm (2 x 900mm) Modulaire lengte Door het verbinden van tussenpanelen, in standaard lengten van 4 of 6m en start- en eindpanelen in standaard lengten, kan per 2 m oplopend (vanaf 4m) elke baanlengte worden gecreëerd. De volgende tabel toont de mogelijke lengtesamenstellingen voor de verschillende baandelen. Tabel lengtesamenstellingen van start-, tussen- en eindpanelen (met 4 en 6m modulen) N.B. Voor de samenstelling van oneven baanlengten uw leverancier raadplegen. 21

22 Afgifte stralingspaneel Warmte afgiftetabel voor ieder type Duck Strip stralingspaneel per m 1 conform de Europese Norm EN14037 Δtm = verschil tussen gemiddelde mediumtemperatuur en lokaaltemperatuur. 22

23 Afgifte verzamelaar Warmte afgiftetabel voor ieder type Duck Strip stralingspaneel per 2 verzamelaars conform de Europese Norm EN14037 Δtm = verschil tussen gemiddelde mediumtemperatuur en lokaaltemperatuur. 23

24 Warmte-afgifte (*) Δtm = 55 K Afgiftekarakteristieken bepaald aan de hand van testen volgens norm EN 14037: Q = K (ΔTm) n Q = afgifte in W/m K = warmte-coëfficient van het paneel ΔTm = verschil tussen gemiddelde mediumtemperatuur en lokaaltemperatuur n = afgifte exponent van het paneel K- en n- waarden voor panelen C- en n- waarden voor de verzamelaars De afgifte van SABIANA Duck Strip stralingspanelen is gecertificeerd door het laboratorium van de Universiteit van Stuttgart H.L.K., volgens de Europese norm EN 14037, met de volgende testrapportnummers: Model DS2-03 Model DS2-06 Model DS2-09 Model DS2-12 Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Model DS3-03 Model DS3-06 Model DS3-09 Model DS3-12 Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Overeenkomstig met hetgeen is vereist door bijlage ZA van de norm EN , zijn de warmte afgifte in overeenstemming met de norm EN aangegeven. Door 10% van de gepubliceerde waarden af te trekken, verkrijgt men de warmte afgifte in overeenstemming met de norm EN Voor de afgiften bij verwarming met stoom uw leverancier raadplegen. EN norm-stralingspanelen Maximale werkdruk: 4 bar 24

25 Eigenschappen van de isolatie Omschrijving Minerale wol-isolatie, behandeld met hittebestendige bindmiddelen, aan de bovenzijde voorzien van 25 micron aluminium folie. Brandwerendheid Klasse A1 volgens EN-norm Technische gegevens De geheel anorganische samenstelling van de minerale wol verzekert de volgende eigenschappen: door de tijd onveranderlijke eigenschappen, weerstand tegen parasieten en knaagdieren, niet hygroscopisch, niet rottend. 25

26 Juiste hart afstand tussen panelen Vele proeven en ervaring hebben geresulteerd in dat voor een gelijkmatige stralingsverwarming van een ruimte de panelen een onderlinge hartafstand moeten hebben gelijk aan de montage hoogte van de panelen. Indien b.v. de panelen moeten worden geïnstalleerd op een hoogte van 4m mag de hart op hartafstand niet groter zijn dan 4m. Juiste hart- op hartafstand stralingspanelen Gemiddelde oppervlaktetemperatuur Duck-Strip oppervlakte temperatuur C Gemiddelde watertemperatuur C 26

27 27 Referentieprojecten

28 Referentieprojecten 28

29 Montagehoogte De Duck Strip stralingspanelen moeten, afhankelijk van de mediumtemperatuur, zo laag mogelijk worden gemonteerd, ter beperking van stralingswarmteverlies door de nabijheid van wanden of in de lucht aanwezige stofdeeltjes. Met uitzondering van de reductie door micro-organismen in de lucht, die een minimum aan stralingswarmte zouden absorberen, is er geen grens aan de montagehoogte. In feite, wanneer de montagehoogte van een denkbeeldig stralingsplafond verhoogd zou worden, dan zou het naar beneden aangestraalde oppervlak proportioneel kwadratisch toenemen, terwijl de ontvangen stralingsintensiteit proportioneel kwadratisch afneemt. Op basis van deze physische wetten, zal de totale door mensen ontvangen straling constant blijven. Omgekeerd zijn er beperkingen in de minimum montagehoogte van de stralingspanelen, afhankelijk van de gemiddelde temperaturen van het verwarmend medium. De minimale aanbevolen montagehoogten, voor de modellen DS2 en DS3, zijn gegeven in onderstaande tabel, geldend voor horizontale montage en voor stilzittende personen. Aanbevolen minimale montagehoogte (in m boven de vloer) 29

30 Uitvoering voor lasverbindingen Op verzoek kunnen de baandelen worden geleverd met opgetrompte buiseinden, ter vereenvoudiging van het uitlijnen en aan elkaar lassen. Standaard worden,conform onderstaande tekening, de panelen met klemkoppelingen aan elkaar bevestigd. TECHNISCHE GEGEVENS: Maximale werkdruk: 16 Bar Maximale bedrijfstemperatuur: 130 C 1. Lineaire uitlijning 2. Te koppelen buizen 3. Aanslag 4. O-ring afdichting Massastroom Minimale massastroom (l/h) in relatie tot aansluitwijze en retourtemperatuur VERZAMELAAR B VERZAMELAAR D Retourtemperatuur C DS2-03 DS2-06 DS2-09 DS DS3-03 DS3-06 DS3-09 DS

31 31 Referentieprojecten

32 Drukverlies Standaard verzamelaar B CORRECTIEFACTOR BIJ EEN ANDERE GEMIDDELDE WATERTEMPERATUUR DAN 80 ºC 32

33 Drukverlies Standaard verzamelaar D CORRECTIEFACTOR BIJ EEN ANDERE GEMIDDELDE WATERTEMPERATUUR DAN 80 ºC 33

34 Drukverlies Special verzamelaar B CORRECTIEFACTOR BIJ EEN ANDERE GEMIDDELDE WATERTEMPERATUUR DAN 80 ºC 34

35 Drukverlies Special verzamelaar D CORRECTIEFACTOR BIJ EEN ANDERE GEMIDDELDE WATERTEMPERATUUR DAN 80 ºC 35

36 Ophanging Ophanging Duck Strip stralingspanelen kunnen op vele manieren aan de gebouwconstructie worden bevestigd. De illustraties in deze brochure tonen verschillende ophangvoorbeelden. Door het inhaken van de ophanging in de speciale gaten in de ophangstrippen aan de bovenzijde van de panelen is een onzichtbare ophanging te realiseren op vaste afstanden van ca. 2 of 3m. Bij montage door Interland Techniek wordt ophangmateriaal met de stralingspanelen meegeleverd. Ophangmateriaal kan bestaan uit verstelbare profielhangers, draadstang, of ketting en moet nastelbaar zijn. De lengte van de ophanging moet in overeenstemming zijn met de uitzetting van de stralingspanelen: daarbij dienen de totale paneellengte en de mediumtemperatuur in ogenschouw te worden genomen ter beperking van het schuin hangen van de ophanging. De minimaal aanbevolen lengte van de ophanging voor verschillende baanlengten en mediumtemperaturen van Duck Strip stralingspanelen worden zijn in een tabel weergegeven. Wanneer de stralingspanelen met kortere dan de in de tabel aanbevolen ophangingen moeten worden geïnstalleerd (bij voorbeeld bij montage tegen een plafond), moeten vaste ophangingen worden gebruikt, met een glijdende horizontale ondersteuning, zoals op de volgende bladzijde wordt getoond. MONTAGE VOORBEELDEN 36

37 Ophanging MONTAGE VOORBEELDEN EN LENGTE OPHANGMATERIAAL BIJ OPHANGING ENKELPUNTS MONTAGEVOORBEELD VAN PANELEN TEGEN HET PLAFOND, GEBRUIKMAKEND VAN GLIJROLLEN 37

38 Ophanging VOORBEELD VAN OPHANGING PANEEL TUSSEN 2 OPHANGSTRIPPEN Indien plaats ophangstrip niet overeenkomt met montagepunt gebouw (bijv: I-Profiel) 38

39 Duck Skirt convectie-remstrippen Invloed van de Duck Skirt convectie-remstrippen Het aanbrengen van de Duck Skirt convectie-remstrippen aan geïsoleerde horizontaal gemonteerde stralingspanelen verbetert de verhouding tussen stralingsafgifte en totale afgifte. In feite creëren de zijstrippen een effectief obstakel voor de convectieve luchtstroom langs het stralingsoppervlak, waardoor een stilstaande warme luchtlaag ontstaat, die voorkomt dat het oppervlak door langsstromende ruimtelucht wordt afgekoeld. Een typisch voorbeeld voor het toepassen van convectie-remstrippen is zoneverwarming door gerichte straling op werkplekken in grote industriële ruimten, waar de lagere convectieve afgifte ten goede komt aan het stralingsaandeel. Een andere typische toepassing is bij montage tussen hoge stellingen. In dat geval wordt de stralingswarmte in de gangen geconcentreerd, waardoor producten minder worden aangestraald. Balafrolplaten Bij toepassing in sportaccomodaties kunnen de stralingspanelen aan de bovenzijde worden voorzien van dakvormige balafrolpaten. 39

40 Afwerking en werkdruk Afwerking Duck Strip stralingspanelen worden montagegereed geleverd. Het oppervlak is beschermd door een bij 180 C ingebrande epoxy poedercoating. Standaard kleuren RAL 9002 (lichtgrijs) of RAL 9010 (wit). De afwerking is bestand tegen temperatuur-wisselingen. Deze, in de fabriek na ontvetting en voorbehandeling aangebrachte afwerking, is hittebestendig tot 200 C en voldoet aan DIN-norm Normaliter is een verdere afwerking niet nodig, behalve het nabewerken van de lasverbindingen (indien van toepassing). Wij adviseren geen metallic-lakken (aluminium-brons) toe te passen ivm reductie stralingsafgifte. Werkdruk en temperatuur De stralingspanelen zijn in standaard uitvoering ontworpen voor mediumtemperaturen tot 120 C en in speciale uitvoering tot 180 C. De toelaatbare werkdruk voor de standaard uitvoering is 4 bar (op verzoek 10 bar) en in speciale uitvoering 16 bar. Bij het projecteren is het raadzaam de hoogst toelaatbare mediumtemperatuur te kiezen in relatie tot de montagehoogte. Bestelprocedure Bestelvoorbeeld: DS standaard - 4 bar - persfittingen - 24m - Aansluitwijze B - 5/6 - diam. 1 - isolatie 30mm - Ral 9010 Bij het bestellen van Duck Strip stralingspanelen bij Interland Techniek dienen de volgende gegevens te worden opgegeven: 1 Stralingspaneel model: DS2 of DS3. 2 Nominale breedte: 03 (300mm) - 06 (600mm) - 09 (900mm) - 12 (1200mm). 3 Uitvoering buizen: standaard, met elektrisch gelaste buizen, of speciaal met naadloze buizen, met opgave van de werkdruk en buiseinden tbv lassen of persfittingen. 4 Nominale lengte van de panelen: voor lengtes tot 50m de betreffende tabel raadplegen. 5 Aansluitwijze: verzamelaars type B of D opgeven. 6 Plaats van de aansluitingen: de referentie-nummers voor aanvoer- en retour-aansluiting, volgens onderstaande tabel opgeven. 7 Aansluitdiameters: buitendraad in diam. 1/2-3/ /4. 8 Isolatie: het type isolatie opgeven. 9 Kleur: gewenste kleur opgeven, RAL 9010 (wit), RAL 9002 (grijs). Afwijkende RAL-kleuren tegen meerprijs. 10 Montage wijze (optie). 40

41 Samenbouw en installatie-procedure Duck Strip stralingspanelen zijn op het werk eenvoudig en snel te installeren. De Duck Strip stralingspanelen zijn van fabriekswege afgelakt en montagegereed voor installatie en aansluiting op net leidingnet. De stralingspanelen worden geleverd met aangelaste begin- en eindverzamelaars. Het enige wat rest voor de installateur is het verbinden van de baandelen tot complete banen en het inleggen van de op maat geleverde isolatie. Het laatste kan op de grond geschieden op de 4 en 6m secties, alvorens ze naar montagehoogte te brengen, of na ophanging over de volle lengte, inclusief lengteverbindingen en sluitstrippen. De zijhoeklijnen, die de isolatie opsluiten (of waar toegepast de Duck Skirt convectie-remstrippen) moeten na het inleggen van de isolatie worden aangebracht, ofwel op de 4 en 6m secties op de grond of na ophanging van de panelen. De isolatieklemstrippen aan brengen. Afschot, ontluchtingen, aftapaansluitingen De stralingspanelen, waarin parallelle buizen, samenkomen in verzamelaars, moeten als volgt worden geïnstalleerd: De breedte-as moet, zelfs bij horizontale montage, iets schuin oplopen in de richting van de aanvoer-aansluiting. De lengte-as moet oplopend zijn in de richting van de aanvoeraansluiting. De aanvoeraansluiting is daarbij het hoogst punt, ter vereenvoudiging van het ontluchten, met de retouraansluiting als laagste punt voor benutting als aftappunt. De aansluitleidingen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat zij de thermische uitzetting van de stralingspanelen kunnen opvangen, zonder deze te beschadigen. 41

STRALINGSVERWARMING STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B Lint

STRALINGSVERWARMING STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B Lint STRALINGSVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint STRALINGSPANELEN OP WARM WATER OF STOOM Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be De stralingspanelen

Nadere informatie

Stralingspanelen. Creatief met comfort

Stralingspanelen. Creatief met comfort Creatief met comfort SPORT INDUSTRIE Getest volgens EN 140371 Hoge stralingsafgifte Toegepast in meer dan 25.000 gebouwen Standaard voorzien van epoxy poedercoating Optioneel: inclusief montage 1 UTILITEIT

Nadere informatie

2/27/HL/2. Koelplafondelement. Serie WK-D-WF. Een optisch fraai convectie koelplafond. The art of handling air

2/27/HL/2. Koelplafondelement. Serie WK-D-WF. Een optisch fraai convectie koelplafond. The art of handling air 2/27/HL/2 Koelplafondelement Serie WK-D-WF Een optisch fraai convectie koelplafond The art of handling air Inhoud Omschrijving Omschrijving 2 Uitvoering Afmetingen 3 Details Toebehoren 4 Inbouwvoorbeelden

Nadere informatie

Units tegen de borstwering

Units tegen de borstwering .1 X X testregistrierung Units tegen de borstwering Serie Verstelbare voet, warmtewisselaar Sluiting filterdeksel HYGIENISCH GETESTET V DI 022 Recirculatie-unit met warmtewisselaar voor montage tegen de

Nadere informatie

Rapport nr. H.0611.S.393. EMCP-productiehallen

Rapport nr. H.0611.S.393. EMCP-productiehallen Verwarming van industriehallen: vergelijking van plafond stralingspanelen en industriële vloerverwarming pagina 1/11 Rapport nr. H.0611.S.393. EMCP-productiehallen Verwarming van industriehallen Gecomputeriseerde

Nadere informatie

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE

GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE GASGESTOOKTE LUCHTVERWARMING VOOR UTILITEIT EN INDUSTRIE Alles rondom Duurzame oplossingen voor nu en in de toekomst: In de meer dan vijftig jaar van haar bestaan heeft Thermagas altijd vooruit gekeken.

Nadere informatie

Ruimteverwarming. 1 Inleiding... 1. 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2. 3 Centrale verwarming... 3. 4 Decentralisatie... 4

Ruimteverwarming. 1 Inleiding... 1. 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2. 3 Centrale verwarming... 3. 4 Decentralisatie... 4 1 Inleiding... 1 2 Energieverbruik ruimteverwarming... 2 3 Centrale verwarming... 3 4 Decentralisatie... 4 5 Convectieverwarming... 5 6 Stralingsverwarming... 9 7 Keuzecriteria... 11 1 Inleiding Voor de

Nadere informatie

Koelconvectoren. Serie PKV. Passieve koelconvector met nominale lengten tot 3000mm en horizontale warmtewisselaar K

Koelconvectoren. Serie PKV. Passieve koelconvector met nominale lengten tot 3000mm en horizontale warmtewisselaar K .1 X X testregistrierung Koelconvectoren Serie -R zonder geperforeerd rooster RAL 9005, zwart Passieve koelconvector met nominale lengten tot 0mm en horizontale warmtewisselaar Passieve plafondkoelconvector

Nadere informatie

Vrijhangende inductie-units

Vrijhangende inductie-units .3 X X testregistrierung Vrijhangende inductie-units Serie Condensbak met afvoer Klepaandrijving Chilled Beams No. 09.2.432 Certificering EUROVENT Enkel- of dubbelzijdig uitstromende plafondinductie- unit

Nadere informatie

ALMO. Verwarmd stalen lamellen plafond

ALMO. Verwarmd stalen lamellen plafond ALMO Verwarmd stalen lamellen plafond De ideale plafond- verwarming - akoestisch - esthetisch - balworpvast - ruimtebesparend Technische documentatie Toepassingsmogelijkheden Verwarmd Lamellenplafond 2

Nadere informatie

Plafondinductie-units voor verlaagde plafonds

Plafondinductie-units voor verlaagde plafonds . X X testregistrierung Plafondinductie-units voor verlaagde plafonds Serie -Q Wateraansluiting Chilled Beams No. 09..43 Certificering EUROVENT HYGIENISCH GETESTET V DI 60 Getest volgens VDI 60 Radiaal

Nadere informatie

Corus Strip Products IJmuiden. Comfort Vite. De elegante uitstraling van warmte overal

Corus Strip Products IJmuiden. Comfort Vite. De elegante uitstraling van warmte overal Corus Strip Products IJmuiden Comfort Vite De elegante uitstraling van warmte overal Comfort in elke ruimte Stralingswarmte via wanden en plafonds is sterk in opkomst. Het maakt radiatoren als sta-in-de-weg

Nadere informatie

ALMO. Aluminium stralingspanelen. Getest volgens de nieuwe Europese norm EN 14037

ALMO. Aluminium stralingspanelen. Getest volgens de nieuwe Europese norm EN 14037 ALMO Aluminium stralingspanelen Getest volgens de nieuwe Europese norm EN 14037 Technische documentatie 2 Energie besparing Belangrijke eigenschappen van stralingsverwarming Behaaglijkheid Stralingsverwarming

Nadere informatie

gevelinductie-units Serie IDB Inductierooster tegen de borstwering met nominale lengten 600, 900, 1200 mm en verticale warmtewisselaar met condensbak

gevelinductie-units Serie IDB Inductierooster tegen de borstwering met nominale lengten 600, 900, 1200 mm en verticale warmtewisselaar met condensbak . X X testregistrierung gevelinductie-units Serie Düsenrij In hoogte verstelbare voeten ter compensatie van maattoleranties in de ruwbouw Chilled Beams No. 09.1.43 Certificering EUROVENT HYGIENISCH GETESTET

Nadere informatie

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING

GASGESTOOKTE DONKERE STRALINGSBUIZEN BLONDEAU INDUSTRIAL HEATING Bij verwarming door middel van gasgestookte donkere stralingsbuizen worden oppervlaktes verwarmd - geen volumes meer - zonder lucht- en / of stofverplaatsing. Dit biedt tal van mogelijkheden en voordelen,

Nadere informatie

Plafondinductie-units voor verlaagde plafonds

Plafondinductie-units voor verlaagde plafonds . X X testregistrierung Plafondinductie-units voor verlaagde plafonds Serie Luchtrichtlamellen Wateraansluiting Chilled Beams No. 09..43 Certificering EUROVENT HYGIENISCH GETESTET V DI 60 Getest volgens

Nadere informatie

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters

Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende producten Brandwerende kleppen, ventielen en roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Specialist in ventilatie Brandwerende kleppen Omschrijving Vlinderbrandkleppen zijn ontworpen

Nadere informatie

Module vloer. Module wand. Module plafond. 3 unieke droogbouwsystemen voor verwarming en koeling

Module vloer. Module wand. Module plafond. 3 unieke droogbouwsystemen voor verwarming en koeling Module vloer. Module wand. Module plafond. 3 unieke droogbouwsystemen voor verwarming en koeling Lage opbouwhoogte. Hoge prestaties. 1. Variokomp vloerverwarming. Ultra dun. Verwarmen Met een dikte van

Nadere informatie

Gomatherm. Vloerverwarming

Gomatherm. Vloerverwarming Gomatherm Vloerverwarming Vloerverwarming - gezonde behaaglijkheid Vloeren met behaaglijkheid Met vloerverwarming benut men het volledige vloeroppervlak, er zijn geen storende en plaatsvragende radiatoren.

Nadere informatie

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning

GEBOUWEN SCHOLEN BEURSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS. HR-WTW Hoog Rendement Warmteterugwinning GEBOWEN SCHOLEN BERSHALLEN HORECA ZWEMBADEN BEDRIJFSHALLEN KANTOREN WINKELS HRWTW Hoog Rendement Warmteterugwinning Ventileren Doordat gebouwen steeds beter geïsoleerd worden en daardoor hermetisch zijn

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 7 april 2014 tijd: 9.00-12.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Alle opgaven tellen even zwaar mee.

Nadere informatie

Geïntegreerde klimaatsystemen voor gebouwen

Geïntegreerde klimaatsystemen voor gebouwen Geïntegreerde klimaatsystemen voor gebouwen Uw huis is uw thuis. U komt er tot rust, besteedt er tijd met vrienden en familie. De ruimte waar u verblijft, moet daarom comfortabel en behaaglijk zijn als

Nadere informatie

Jet roosters. Jet roosters 263. JSR Rond Jet rooster met een geconcentreerd of breed uitblaaspatroon voor een lange of korte worp...

Jet roosters. Jet roosters 263. JSR Rond Jet rooster met een geconcentreerd of breed uitblaaspatroon voor een lange of korte worp... 262 Jet roosters Referentie Soort gebouw: Kantoor Stad/land: Pune, India Producten/Oplossingen: ventilatoren (dak, axiaal), brandkleppen voorzien van motoren en roosters (binnen- en buitenluchtroosters).

Nadere informatie

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters

Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Maatwerk roosters Brandwerende roosters Geluiddempende roosters Specialist in ventilatie Maatwerk roosters U kunt bij ons terecht voor een uitgebreid standaard assortiment ventilatie roosters, gemaakt

Nadere informatie

Klimaatplafonds, BKA en wanden vloerverwarming

Klimaatplafonds, BKA en wanden vloerverwarming Klimaatplafonds, BKA en wanden vloerverwarming Vergelijking van systemen AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID ing. Harry Bruggema, Peutz bv Zoetermeer (NL) Mook (NL)

Nadere informatie

Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering

Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit. Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Zehnder WHR 918 De compacte ventilatie unit Verwarming Koeling Ventilatie Filtering Minimale inbouwruimte garandeert maximaal frisse lucht Iedereen stelt prijs op een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Nadere informatie

DATABLAD SUPAIR CASSETTE LUCHTVERWARMER

DATABLAD SUPAIR CASSETTE LUCHTVERWARMER DATABLAD SUPAIR CASSETTE LUCHTVERWARMER Versie 23.08.05 Supair BV Nautilusstraat 173 NL 5015 AN Tilburg Tel: +31 (0)13 544 43 45 Fax: +31 (0)13 544 37 53 info@supair.nl www.supair.nl Inhoudsopgave Toepassing

Nadere informatie

Verdyn & Verdyn Cool. Plug and play. Hoog rendement warmte terugwinning. Energiezuinige ventilatoren. Hoge COP. HR-balansventilatie units

Verdyn & Verdyn Cool. Plug and play. Hoog rendement warmte terugwinning. Energiezuinige ventilatoren. Hoge COP. HR-balansventilatie units Verdyn & Verdyn Cool HR-balansventilatie units Plug and play Hoog rendement warmte terugwinning Energiezuinige ventilatoren Hoge COP HR-balansventilatie units type Verdyn & Verdyn Cool Ventileren is noodzakelijk

Nadere informatie

Handleiding Comfort Mat

Handleiding Comfort Mat Handleiding Comfort Mat Het toppunt van comfort. Het toppunt van eenvoud. Elektrische vloerverwarming Inleiding In deze handleiding van de elektrische vloerverwarming beschrijven wij stapsgewijs waar u

Nadere informatie

serie DGV Rooster met variabele geometrie

serie DGV Rooster met variabele geometrie serie DGV Rooster met variabele geometrie www.koolair.com Serie DGV 1 DF-47 DF-48 Inhoud Diffuser met verstelbare luchtuittrede DGV Algemene informatie 2 Snelle selectiegrafiek 5 Voorbeeld van selectie

Nadere informatie

Introductie eco2heat. Duurzaam verwarmen op basis van natuurlijke straling. Gezond, duurzaam en voordelig verwarmen

Introductie eco2heat. Duurzaam verwarmen op basis van natuurlijke straling. Gezond, duurzaam en voordelig verwarmen Introductie eco2heat Duurzaam verwarmen op basis van natuurlijke straling Wie is Eco2heat? Eco2heat kiest voor duurzame, groene warmte. Aangezien ongeveer 30% van het wereld energie verbruik verwarming

Nadere informatie

Its time for Greenovation CBM INDUCTIE UNIT CRYSTAL BEAM MODULE EEN PCM INDUCTIE UNIT. www.oc-autarkis.nl

Its time for Greenovation CBM INDUCTIE UNIT CRYSTAL BEAM MODULE EEN PCM INDUCTIE UNIT. www.oc-autarkis.nl Its time for Greenovation CBM INDUCTIE UNIT CRYSTAL BEAM MODULE EEN PCM INDUCTIE UNIT www.oc-autarkis.nl Inhoudsopgave Crystal Beam Module: PCM inductie units Verschil tussen conventionele en innovatieve

Nadere informatie

Prijslijst VIDO - Verwarmen & koelen NL - 09/2013

Prijslijst VIDO - Verwarmen & koelen NL - 09/2013 Prijslijst VIDO - Verwarmen & koelen NL - 09/2013 VIDO VERWARMEN & KOELEN KOELEN BEDIENING VIA LCD-DISPLAY LAGE TEMPERATUUR FLUISTERSTIL HOGE VERMOGENS RUIMTEBESPAREND SNELLE WERKING MODERN DESIGN VIDO

Nadere informatie

Warmwater-luchtverwarmer Installatie, onderhoud en gebruik WS

Warmwater-luchtverwarmer Installatie, onderhoud en gebruik WS Warmwater-luchtverwarmer Installatie, onderhoud en gebruik WS Waarschuwing Lees dit document aandachtig voorafgaand aan de installatie. Dit begeleidende document bij het toestel is bedoeld voor de installateur

Nadere informatie

Bespaar meer energie. met uw luchtgordijn

Bespaar meer energie. met uw luchtgordijn Bespaar meer energie met uw luchtgordijn Doe nu de entreecheck! Entreecheck Test uw eigen luchtgordijn installatie Vul indien A het best past in uw situatie 10 punten, B: 5 punten en C: 1 punt in de desbetreffende

Nadere informatie

T 1.3/2/HL/1. Verdringingsroosters. Serie QLV. voor het turbulentarm toevoeren van lucht. The art of handling air

T 1.3/2/HL/1. Verdringingsroosters. Serie QLV. voor het turbulentarm toevoeren van lucht. The art of handling air T 1.3/2/HL/1 Verdringingsroosters Serie QLV voor het turbulentarm toevoeren van lucht The art of handling air Inhoud Omschrijving Omschrijving 2 Uitvoeringen Afmetingen QLV-90 QLV-180 3 Uitvoeringen Afmetingen

Nadere informatie

DE WARMTEPOMP-VENTILATORCONVECTOR Grote verwarmingscapaciteit, geringe afmetingen bij lage aanvoertemperaturen

DE WARMTEPOMP-VENTILATORCONVECTOR Grote verwarmingscapaciteit, geringe afmetingen bij lage aanvoertemperaturen Warmtepomp-ventilatorconvector DE WARMTEPOMP-VENTILATORCONVECTOR Grote verwarmingscapaciteit, geringe afmetingen bij lage aanvoertemperaturen Bi2 VERWARMEN KOELEN (actief/passief) 1 EFFICIENT RUIMTES VERWARMEN

Nadere informatie

Verwarming en ventilatie

Verwarming en ventilatie Verwarming en ventilatie Gebouwen met hoge energieprestaties Mei 2013 Christophe Delmotte, Ir Laboratorium Luchtkwaliteit en ventilatie WTCB Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf Bladzijde

Nadere informatie

ECO V. lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning. Speciefieke kenmerken van de Eco V-unit:

ECO V. lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning. Speciefieke kenmerken van de Eco V-unit: lg Electronics Ventilatie - warmteterugwinning ECO V In het kader van het huidige bouwbesluit, waarin een eis is opgenomen dat uw werk of verblijfsruimte een juiste luchtverversing behaald, heeft LG Electronics

Nadere informatie

Omschrijving. A. Gelastframe-constructie B. Pentapost-constructie C. Sandwichpaneel-constructie

Omschrijving. A. Gelastframe-constructie B. Pentapost-constructie C. Sandwichpaneel-constructie Luchtbehandeling, Luchtbehandelingskasten LBK - Concept Sandwichpaneel-constructie Luchthoeveelheid van 100 tot 100.000 m³/h Koelen / verwarmen / warmteterugwinning / bevochtigen / mengen / ventileren

Nadere informatie

van ruimte m² te winnen

van ruimte m² te winnen nr 1. fabrikant van ruimte OM EENVOUDIG m² te winnen De tussenvloer met grote overspanning DE VLOERCONSTRUCTIES PROPLUS LP: Creëren ruimte op de begane grond Zijn voordelig op alle gebieden: verwarming,

Nadere informatie

Albrand mini convectoren Architectuur zonder compromis. mini convectoren

Albrand mini convectoren Architectuur zonder compromis. mini convectoren Albrand mini convectoren Architectuur zonder compromis mini convectoren Albrand mini convectoren Architectuur zonder compromis Ramen van het plafond tot op de vloer horen bij de moderne architectuur. Helaas

Nadere informatie

Luchtwarmtewisselaars Algemene Brochure

Luchtwarmtewisselaars Algemene Brochure TEE Luchtwarmtewisselaars Algemene Brochure Co.ma. spa Heatex levert verwarming en koeling coils van Co.ma. Spa uit Italië. Co.ma. spa is opgericht in 1973, in de regio Verona. Elke coil wordt geselecteerd

Nadere informatie

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS

PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS PRODUCT - SELECTIEGEGEVENS Groot assortiment koudwater units Compact en aantrekkelijk design EC-motor voor energiebesparing Auto-adaptieve regeling Installatiegemak Close Control Unit 50CO Vertaling van

Nadere informatie

Infrarood verwarming. Effectieve en efficiente warmtebron. Warm, comfortabel en gezond. Intelligente verwarming voor zorgwoningen en thuis.

Infrarood verwarming. Effectieve en efficiente warmtebron. Warm, comfortabel en gezond. Intelligente verwarming voor zorgwoningen en thuis. Infrarood verwarming Warm, comfortabel en gezond Intelligente verwarming voor zorgwoningen en thuis. Effectieve en efficiente warmtebron De innovatieve infrarood verwarmingssystemen spelen helemaal in

Nadere informatie

Schwank infraroodverwarming Principe en werking

Schwank infraroodverwarming Principe en werking Schwank infraroodverwarming Principe en werking De zon: de natuurlijkste verwarming ter wereld Behagelijkheid door infrarood-warmte Het principe van onze verwarmingen hebben we van de natuur afgekeken.

Nadere informatie

Units tegen de borstwering

Units tegen de borstwering .1 X X testregistrierung Units tegen de borstwering Serie, Warmteterugwinning Radiaalventilator Adaptieve WRG-Klep Toevoer-, afvoer- en recirculatie-unit met warmtewisselaar en warmteterugwinning voor

Nadere informatie

Plafondinductie-units voor plaatsing in koof

Plafondinductie-units voor plaatsing in koof .2 X X testregistrierung Plafondinductie-units voor plaatsing in koof Serie Inductie- en toevoerroosters kunnen uit het Trox programma worden toegepast. Wateraansluitingen Chilled Beams No. 09.2.432 Certificering

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 21 juni 2010 tijd: 14.00-17.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Alle opgaven tellen even zwaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Luchtverdeling in gebouwen. Inleiding Gedrag van jets XVIII/1

Hoofdstuk 18. Luchtverdeling in gebouwen. Inleiding Gedrag van jets XVIII/1 Hoofdstuk 18 Luchtverdeling in gebouwen Inleiding Het belangrijkste doel van een HVAC-installatie is comfort en geschikte IAQ te brengen in de gebruikte zones van een gebouw. Een belangrijke stap in dit

Nadere informatie

Addicool. Leo Suiker directeur

Addicool. Leo Suiker directeur Addicool. Leo Suiker directeur Voorwoord. Addicool heeft zich door haar jarenlange ervaring en expertise ontwikkeld tot marktleider op het gebied van custom made luchtbehandelings kasten. En omdat we veel

Nadere informatie

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden

MYSON. Kickspace 500, 600 & 800. Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden MYSON Kickspace 500, 600 & 800 Installatie-, bedienings- en onderhoudsvoorschriften Deze instructies dienen bij het toestel bewaard te worden 1 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE INFORMATIE 3 2. ONTWERP CV INSTALLATIE

Nadere informatie

Sales handleiding. Versie april 2015. Onder voorbehoud van wijzigingen en (type-)fouten.

Sales handleiding. Versie april 2015. Onder voorbehoud van wijzigingen en (type-)fouten. Sales handleiding Versie april 2015. Onder voorbehoud van wijzigingen en (type-)fouten. Comfortabele warmte voor iedere ruimte - gezond en milieuvriendelijk - met ThermIQ infrarood verwarmingspanelen.

Nadere informatie

Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars

Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars Algemene Documentatie L-Line gesoldeerde platenwarmtewisselaars Constructie Gesoldeerde platenwarmtewisselaars zijn pure tegenstroom warmtewisselaars. De gesoldeerde

Nadere informatie

Inductie Units. OptimAir

Inductie Units. OptimAir Inductie Units Luchtdebiet primair: max. 130 m³/h Tweezijdig uitblazend Geschikt voor koeling, verwarming en ventilatie Hoog koelvermogen Voorzien van 3 typen nozzles Leverbaar met verstelbare leidschoepen

Nadere informatie

Tempro. Warmte die u verdient

Tempro. Warmte die u verdient Tempro. Warmte die u verdient Als u overweegt vloerverwarming te installeren, maakt u met Tempro de juiste keuze. U verzekert zich van kwalitatief hoogstaande producten tegen een aantrekkelijk prijsniveau.

Nadere informatie

Sterk in klimaatwerk. Verdi. Plafondinductieunits

Sterk in klimaatwerk. Verdi. Plafondinductieunits Sterk in klimaatwerk Verdi Plafondinductieunits Inhoudsopgave De voordelen Constructiedetails Warmtewisselaar Werking Systeemgedachte 5 Exploitatie 5 Onderhoud en service 5 Typesleutel 6 Plaatsing lucht-

Nadere informatie

Een zalige warmte, een stomend bad, een lekkere douche, verzorgd door een zuinige, krachtige en compacte verwarmingsketel, da s Bulex!

Een zalige warmte, een stomend bad, een lekkere douche, verzorgd door een zuinige, krachtige en compacte verwarmingsketel, da s Bulex! ZON Een zalige warmte, een stomend bad, een lekkere douche, verzorgd door een zuinige, krachtige en compacte verwarmingsketel, da s Bulex! Al 75 jaar staat Bulex er voor in dat u niet in de kou staat.

Nadere informatie

ClimateBooster Handleiding

ClimateBooster Handleiding ClimateBooster Handleiding Meer comfort met minder energie. Inleiding Energie besparen Met de ClimateBooster kunt u de aanvoertemperatuur van uw verwarmingsinstallatie verlagen en bespaart u ca. 10% energie

Nadere informatie

lindab comfort Productoverzicht Comfort Koelbalken

lindab comfort Productoverzicht Comfort Koelbalken lindab comfort Productoverzicht Comfort Koelbalken Niet te warm en niet te koud. Geen tocht en geen storend lawaai. Indien u onze producten niet opmerkt, zijn we erin geslaagd een productief binnenklimaat

Nadere informatie

keuze Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat!

keuze Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat! een verantwoorde keuze Natuurlijk OROS voor een verantwoord klimaat! warmteterugwinunits 1 Advies Levering van apparatuur Klantspecifieke ontwikkeling Onderhoud Optimalisatie Energiemanagement Renovatie

Nadere informatie

TRIPLE SOLAR ENERGIEDAK 2.0 WKO balanceren met een aluminium zonthermisch dak

TRIPLE SOLAR ENERGIEDAK 2.0 WKO balanceren met een aluminium zonthermisch dak TRIPLE SOLAR ENERGIEDAK 2.0 WKO balanceren met een aluminium zonthermisch dak Introductie: Het Triple Solar zonthermisch dak (ook wel energiedak genoemd) is speciaal ontwikkeld voor het regenereren, balanceren

Nadere informatie

EEN PRODUCT VAN BLT LUCHTTECHNIEK

EEN PRODUCT VAN BLT LUCHTTECHNIEK EEN PRODUCT VAN BLT LUCHTTECHNIEK PERFECTE LUCHTVERDELING MET PLAFAIR LUCHTVERDEELPANELEN Plafair luchtverdeelpanelen Het textiele Plafair Luchtverdeelpaneel is een afgeleide van de standaard luchtverdeelslang.

Nadere informatie

1. Algemeen !!!LET OP!!!

1. Algemeen !!!LET OP!!! powered by 1. Algemeen Laminotherm is een zeer dunne vloerverwarming om laminaat en (onder voorwaarden) parketvloeren op een comfortabele temperatuur te houden. e voordelen van Laminotherm zijn de eenvoudige

Nadere informatie

TA-COMPACT-P. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) IMI TA / Regelafsluiters / De drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter verzekert u van

Nadere informatie

www.warmtepanelen.nl verwarmen als de zon! infrarood warmtepanelen

www.warmtepanelen.nl verwarmen als de zon! infrarood warmtepanelen www.warmtepanelen.nl infrarood warmtepanelen verwarmen als de zon! Infrarood warmtepanelen geven het gevoel dat ieder moment de zon schijnt. De gelijkmatige warmte voelt weldadig aan. Infrarood warmtepanelen

Nadere informatie

Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing

Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing Product-Data-Blad Remeha Warmwaterboilers Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing Remeha warmwaterboilers AQUA PLUS Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing De Remeha warmwaterboilers uit

Nadere informatie

Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo. Ventilatie

Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo. Ventilatie Vermogen en diversiteit Zehnder Stana & Zehnder Stana Neo Verwarming Koeling Ventilatie Luchtzuivering Als u op zoek bent naar een universele verwarmingsoplossing. Elk bouwproject is uniek. Daarom waardeert

Nadere informatie

Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing

Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing Product-Data-Blad Remeha Warmwaterboilers Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing Remeha warmwaterboilers AQUA PLUS Voor elke comfort vraag een warmwater oplossing De Remeha warmwaterboilers uit

Nadere informatie

Kanaalkoelers. Temperatuurbeheersing. koud water (na)koelers en DX (na)koelers met ronde en rechthoekige aansluitingen

Kanaalkoelers. Temperatuurbeheersing. koud water (na)koelers en DX (na)koelers met ronde en rechthoekige aansluitingen Kanaalkoelers Temperatuurbeheersing koud water (na)koelers en DX (na)koelers met ronde en rechthoekige aansluitingen Hygiëne-uitvoeringen Luchtdichtheidsklasse C of D Breed scala toebehoren Maatwerk koelers

Nadere informatie

Energie Regeneratie Ventilatie. Op EPBD lijst. Energie efficiënte balansventilatie met warmte- én vochtuitwisseling ERV

Energie Regeneratie Ventilatie. Op EPBD lijst. Energie efficiënte balansventilatie met warmte- én vochtuitwisseling ERV Energie Regeneratie Ventilatie Op EPBD lijst Energie efficiënte balansventilatie met - én uitwisseling ERV ERV: Energie efficiënte ventilatie voor gezonde binnenlucht Samsung ventilatiesysteem D is erkend

Nadere informatie

Aluminium leidingen, koppelingen en toebehoren ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM VOOR PERSLUCHT

Aluminium leidingen, koppelingen en toebehoren ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM VOOR PERSLUCHT ALUMINIUM LEIDINGSYSTEEM VOOR PERSLUCHT Aluminium leidingen, koppelingen en toebehoren l Universeel en makkelijk uit te breiden l Snelle en eenvoudige montage l Schokbestendig l Corrosievrij l UV bestendig

Nadere informatie

T 2.4/9/HL/2. Vloerinductierooster. Serie BID. The art of handling air

T 2.4/9/HL/2. Vloerinductierooster. Serie BID. The art of handling air T 2.4/9/HL/2 Vloerinductierooster Serie BID The art of handling air Inhoud Omschrijving Omschrijving 2 Uitvoeringen Afmetingen 3 Materiaal 3 Montage 4 Definities 5 Vermogensoverzicht Technische gegevens

Nadere informatie

Next Hybrid klimaatplafonds. Cost-effective comfort made easy.

Next Hybrid klimaatplafonds. Cost-effective comfort made easy. Next Hybrid klimaatplafonds Cost-effective comfort made easy. Next Hybrid klimaatplafonds van Integra zijn uitermate geschikt voor het koelen en/of verwarmen van o.a. utiliteitgebouwen, universiteiten

Nadere informatie

HR mural CENTRIFUGAAL VENTILATOREN

HR mural CENTRIFUGAAL VENTILATOREN De HR mural 4, 6, 8 en 1 zijn mechanisch gecontroleerde ventilatie-eenheden met warmterecuperatie aan een zeer hoog rendement (méér dan 9%), samengesteld uit een aluminium platenwisselaar die werkt volgens

Nadere informatie

Warmte in de koudetechniek, een hot item

Warmte in de koudetechniek, een hot item Wijbenga info sheet 5: Warmte in de koudetechniek, een hot item In het ontwerp van een koelinstallatie wordt steeds meer aandacht besteed aan het energieverbruik. Dit kan bereikt worden door een zo hoog

Nadere informatie

Productoverzicht Luchtzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat

Productoverzicht Luchtzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat lindab we simplify construction Productoverzicht Luchtzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat Luchtzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat We simplify construction We simplify

Nadere informatie

rapport nr. H.0906.S.633. EMCP

rapport nr. H.0906.S.633. EMCP Verwarming van industriehallen: vergelijking van plafond stralingspanelen en industriële vloerverwarming pagina 1/10 rapport nr. H.0906.S.633. EMCP Verwarming van industriehallen Gecomputeriseerde vergelijking

Nadere informatie

ZD575. Vloerverwarming. in hoge ruimten

ZD575. Vloerverwarming. in hoge ruimten ZD575 Vloerverwarming in hoge ruimten Hoge ruimten worden verwarmd met verschillende verwarmingssystemen. In volgorde van bekendheid zijn dit globaal: - direct gestookte luchtverwarming (gasgestookte luchtverhitters)

Nadere informatie

RIHOCELL vloer-, wanden plafondsystemen

RIHOCELL vloer-, wanden plafondsystemen RIHOCELL vloer-, wanden plafondsystemen Changing the climate for living Hoofdstuk 2 RIHOCELL vloer-, wanden plafondsystemen Klimaatsystemen RIHO Climate Systems De stralingswarmte uit zo n klimaatsysteem

Nadere informatie

Luchtgordijn voor alle seizoenen Verwarmen en koelen Single - VRF - Inverter

Luchtgordijn voor alle seizoenen Verwarmen en koelen Single - VRF - Inverter NIEUW EC VENTILATOREN 40% ENERGIE BESPARING OP ELEKTRISCHE ENERGIE NU OOK VOOR ALLE MERKEN DX / WARMTE POMPSYSTEMEN > EffectDX Luchtgordijn voor alle seizoenen Verwarmen en koelen Single - VRF - Inverter

Nadere informatie

Easy-Vent RENOVATIE. Tochtvrije ventilatie voor oudere woningen

Easy-Vent RENOVATIE. Tochtvrije ventilatie voor oudere woningen Easy-Vent RENOVATIE Tochtvrije ventilatie voor oudere woningen De Easy-Vent RENOVATIE luchtgeleider wordt gemonteerd bij een reeds aanwezige radiator en voorziet de woning van aangenaam voorverwarmde verse

Nadere informatie

Maes Industries VLOERVERWARMING EN VLOERKOELING. Voor een optimaal comfort en het perfecte klimaat. De klok rond! Uw waaier aan keuzes:

Maes Industries VLOERVERWARMING EN VLOERKOELING. Voor een optimaal comfort en het perfecte klimaat. De klok rond! Uw waaier aan keuzes: Maes Industries VLOERVERWARMING EN VLOERKOELING Voor een optimaal comfort en het perfecte klimaat. De klok rond! Uw waaier aan keuzes: - Het droog systeem - Het nat systeem - Het industriële systeem -

Nadere informatie

Volledig RVS flexibele slangen

Volledig RVS flexibele slangen Volledig RVS flexibele slangen Hoge-temperatuur verwarmingssystemen Zonneboilersystemen Koelsystemen Drinkwater Stoom Gas Naast de RVS omvlochten flexibele slangen met rubberen binnenslang (zie tab 5)

Nadere informatie

Bespaar meer energie met uw luchtgordijn

Bespaar meer energie met uw luchtgordijn Bespaar meer energie met uw luchtgordijn Doe nu de test! Luchtgordijnen zijn een vertrouwde verschijning in winkelentrees en zorgen ervoor dat het binnenklimaat van het buitenklimaat wordt gescheiden.

Nadere informatie

VIESMANN VITOSOL 200-F Vlakke plaatcollector voor het gebruik van zonne-energie

VIESMANN VITOSOL 200-F Vlakke plaatcollector voor het gebruik van zonne-energie VISMANN VITOSOL 200-F Vlakke plaatcollector voor het gebruik van zonne-energie Technische gegevens Bestelnummer en prijzen: zie prijslijst VITOSOL 200-F type SV2A/B en SH2A/B Vlakke plaatcollector voor

Nadere informatie

Montagesysteem. E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 650.0XX

Montagesysteem. E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s 650.0XX Montagesysteem E l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s Productbeschrijving Het montagepracticum elektrische installaties bestaat uit montageframes,, waarin montageborden kunnen worden geplaatst.

Nadere informatie

Lindab Comfort Roosters

Lindab Comfort Roosters Lindab Comfort Roosters Het Lindab Comfort Roosterprograa bestaat uit reeks plafond roosters rond en rechthoekig voor de toe- en afvoer van (gekoelde) ventilatielucht. De installatie van een Lindab Comfort

Nadere informatie

De initiële investering en installatie van onze infrarood panelen zijn laag in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen.

De initiële investering en installatie van onze infrarood panelen zijn laag in vergelijking met conventionele verwarmingssystemen. Here comes the Over Onze Producten Onze infrarood panelen behoren kwalitatief tot de absolute wereldtop en geven duurzame energie een extra dimensie. De filosofie achter deze energiebesparende producten

Nadere informatie

Montage- en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming

Montage- en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming powered by Montage en gebruiksaanwijzing voor Laminotherm vloerverwarming Beste klant, Gefeliciteerd met de aankoop van Laminotherm vloerverwarming. Laminotherm vloerverwarming is een hoogwaardig verwarmingsproduct,

Nadere informatie

Infrarood verwarming van ThermIQ

Infrarood verwarming van ThermIQ De panelen zijn getest en 100% veilig Technische gegevens Bij ThermIQ gaat elk paneel door onze handen, zo blijven we kwaliteit leveren Artikelnummer TH1060 * TH1030 TH06060 * Afmeting 1.193 x 593 x 35

Nadere informatie

CONVECTIEVERWARMING WARME LUCHT GENERATOREN * CONDENSATIE TOESTELLEN * KLASSIEKE TOESTELLEN. Van 59 tot 310 Kw. Van 32 tot 1.

CONVECTIEVERWARMING WARME LUCHT GENERATOREN * CONDENSATIE TOESTELLEN * KLASSIEKE TOESTELLEN. Van 59 tot 310 Kw. Van 32 tot 1. CONVECTIEVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be WARME LUCHT GENERATOREN * CONDENSATIE TOESTELLEN Van

Nadere informatie

INFRAROOD STRALINGS VERWARMING

INFRAROOD STRALINGS VERWARMING INFRAROOD STRALINGS VERWARMING Inhoudsopgave: Blz. 3 - Inleiding Infrarood Stralingstechniek Blz. 4 - GoGaS KMI straler Blz. 5 - GoGaS Techniek KMI straler Blz. 6 - GoGaS M straler Blz. 7 - GoGaS Techniek

Nadere informatie

Uw comfort, onze missie! Kenniscentrum voor verwarmen en koelen

Uw comfort, onze missie! Kenniscentrum voor verwarmen en koelen Uw comfort, onze missie! WTH Vloerverwarming is de toonaangevende leverancier van vloer- en wandsystemen voor verwarmen en koelen. Al meer dan 30 jaar ontwikkelt, produceert en verkoopt WTH met succes

Nadere informatie

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA

TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA TRUE LIFE INSIDE LINEA CLIMA LMF ontwerpt en produceert componenten en toestellen voor airconditioning, verwarming en luchtbehandeling. Werkt op een oppervlakte van ruim 6000 vierkante meter, met apparatuur

Nadere informatie

Technische Fiche. Textielkanalen. Clima Construct. luchttechniek groothandel - fabrikant

Technische Fiche. Textielkanalen. Clima Construct. luchttechniek groothandel - fabrikant Clima Construct luchttechniek groothandel - fabrikant Textielkanalen Technische Fiche Clima Construct biedt u met de textielkanalen van F2A een budgetaire oplossing voor de verdeling van ventilatie, warme

Nadere informatie

serie DVP Wervelrooster met variabele geometrie

serie DVP Wervelrooster met variabele geometrie serie DVP Wervelrooster met variabele geometrie www.koolair.com Serie DVP 1 21 DV O MM Con MM Para MM Inhoud DF-47 DF-48 Wervelrooster met verstelbare schoepen DVP Algemene informatie 2 Selectietabel DF-89

Nadere informatie

INFRA TOT. feels better, works better.

INFRA TOT. feels better, works better. INFRA TOT feels better, works better. www.mark.nl www.markbelgium.be INFRA De zwartebuisstraler die verwarmt! MARK INFRA zwartebuisstralers verwarmen met langegolf infraroodstraling. Stralingsverwarming

Nadere informatie

Productoverzicht Waterzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat

Productoverzicht Waterzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat lindab we simplify construction Productoverzicht Waterzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat Waterzijdige oplossingen voor een comfortabel binnenklimaat We simplify construction We simplify

Nadere informatie