SABIANA BEHAAGLIJKHEID. Verwarming / Koeling Duck Strip Stralingspanelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SABIANA BEHAAGLIJKHEID. Verwarming / Koeling Duck Strip Stralingspanelen"

Transcriptie

1 Verwarming / Koeling Duck Strip Stralingspanelen ISO Cert. n 0545/3 Luchtverhitters Stralingspanelen Ventilo-convectoren Luchtbehandelingskasten SABIANA BEHAAGLIJKHEID

2 INHOUD Inleiding 3 Belangrijkste voordelen 4 Installatie voorbeeld (AEROSPATIALE TOULOUSE - NIEUWE PRODUCTIEHANGARS VOOR AIRBUS A380) 12 Constructie van een paneel 16 Technische gegevens 17 Modellen en afmetingen 18 Verzamelaars en aansluitingen 20 Modulaire opbouw 21 Afgifte stralingspaneel 22 Afgifte verzamelaar 23 Eigenschappen van de isolatie 25 Juiste hart afstand tussen panelen 26 Gemiddelde oppervlaktetemperatuur 26 Referentieprojecten 27 Montagehoogte 29 Uitvoering voor persfittingen 30 Massastroom 30 Drukverlies 32 Ophanging 36 Duck Skirt convectie-remstrippen 39 Balafrolplaten 39 Afwerking en werkdruk 40 Bestelprocedure 40 Samenbouw en installatie-procedure 41 Montage van Duck Skirt convectie-remstrippen 43 Toebehoren 44 Algemene installatie-adviezen 45 Installatie en aansluitmogelijkheden 48 Koeling met Duck Strip stralingspanelen 50 Voordelen van Duck Strip Koelpanelen 50 Capaciteit bij koeling 53

3 Inleiding Sabiana is Europees marktleider op het gebied van ontwerp, productie en verkoop van indirect gestookte stralingspanelen, welke geschikt zijn voor warm water, heet water en stoom. Vanaf 1971, zijn al meer dan installaties geleverd voor tal van verschillende toepassingen (kleine, middelgrote en grote industriële ruimten, magazijnen, winkelcentra, hangaars, sport-accomodaties, dierenverblijven, etc.). Onopvallend enerzijds door geluidloosheid, anderzijds innovatief door de mogelijkheid van verwarming en koeling van productieruimten, waarin ook in de zomer een hoog thermisch comfort word verlangd. Stralingsverwarming betekent een absoluut geluidloze installatie, een zeer lage luchtsnelheid in de verblijfszone, een gelijkmatige temperatuurverdeling in de ruimte en geen brandgevaar. Doordat de lucht indirect wordt opgewarmd en de personen, wanden en vloeren direct, is de verticale temperatuurgradient minimaal. Dit heeft een gunstige invloed op het het energiegebruik. Stralingspanelen zijn onderhoudsvrij, met een door de tijd onveranderlijke afgifte. 3

4 Belangrijkste voordelen Energiebesparing Zoals bekend stijgt warme lucht. In verwarmings-systemen waarbij de lucht direct wordt opgewarmd (bv. direct gestookte luchtverhitters en luchtbehandelingskasten) is de temperatuur, ten gevolge van deze eigenschap, direct onder het dak aanmerkelijk hoger dan in de verblijfszone. Het temperatuurverschil neemt evenredig toe met de inblaastemperatuur vanuit de luchtverhitter en de mate van isolatie van het gebouw. Dit in tegenstelling tot indirect gestookte stralingspanelen waar bovengenoemde eigenschappen niet of nauwelijks optreden. De Europese norm EN 12831, voor het bepalen van het transmissieverlies, laat in Appendix B1 duidelijk het voordeel van stralingspanelen ten opzichte van luchtverwarmers zien (20-30%). Ook ISSO-publicatie 57, gebaseerd op EN 12831, geeft voor gebouwen hoger dan 5m een verticale temperatuurgradient van 0,5 K/m bij stralings-verwarming en 1,1-1,3 K/m bij luchtverwarming. Het menselijk lichaam is gevoelig voor zowel de luchttemperatuur als de temperatuur van de omliggende wanden. In ruimten voorzien van stralingsverwarming is zowel de temperatuur van de vloer als de temperatuur van de omliggende wanden hoger dan in ruimten welke worden verwarmd door direct gestookte luchtverwarmingssystemen, zodat dezelfde comforttemperatuur kan worden bereikt bij een lagere ruimtetemperatuur met een grote energiebesparing als gevolg. Met name bij goed geïsoleerde gebouwen kan het verschil tussen ruimte- en comforttemperatuur wel 3ºC bedragen. Iedere graad minder in luchttemperatuur resulteert in een energiebesparing van 5%. Appendix B2 van bovengenoemde Europese norm geeft voor de berekening van het warmteverlies door buitenluchtinfiltratie bij stralingsverwarming te rekenen met de luchttemperatuur en niet met de operatieve temperatuur (gemiddelde van de luchttemperatuur en de gemiddelde stralingstemperatuur). Een lagere lucht-temperatuur betekent minder warmteverlies door buitenluchtinfiltratie, dat op kan lopen tot > 5%. Bij verwarming door middel van stralingspanelen is geen sprake van energiegebruik door ventilatoren wat wel van toepassing is bij luchtverwarmingssystemen. Het warmteverlies van gebouwen die worden verwarmd met stralingspanelen is, conform de norm EN 12831, veel lager dan wanneer een luchtverwarminggsysteem zou worden toegepast. Een lagere warmteverlies resulteert in een lager energiegebruik bij hetzelfde ruimtecomfort. 4

5 Belangrijkste voordelen Geluidsloos en geen luchtbeweging Indien men kiest voor een verwarmingssysteem met indirect gestookte stralingspanelen verkrijgt men een maximaal ruimtecomfort, welke absoluut geluidsloos is en zonder hinderlijke luchtstromingen. Door het ontbreken van geluidsbronnen en luchtcirculatie is het ruimtecomfort over de gehele ruimte gezien zeer gelijkmatig, zodat van eventuele voorkeurswerkplekken geen sprake is. Het feit dat er geen luchtbeweging is heeft tot gevolg dat in industriële ruimten (bv houtverwerking) geen stofverplaatsing is, waardoor de stofconcentratie sterk vermindert wat resulteert in een betere binnenluchtkwaliteit en lagere onderhoudskosten. Geen brandgevaar Gezien het feit dat er geen elektrische componenen aanwezig zijn en water de energiedrager is bestaat er geen risico voor brandgevaar. Dit impliceert naast veiligheid en gemoedsrust ook economische voordelen in relatie tot verzekeringspremies, in het bijzonder bij bepaalde productie- of opslagruimten. 5

6 Belangrijkste voordelen Nauwkeurige ruimtetemperatuurregeling mogelijk Het systeem kan worden uitgelegd voor een gelijkmatige verwarming van werkruimten of voor verschillende temperatuurgebieden, afhankelijk van de daarin uit te voeren werkzaamheden. In gebouwzone s waar zwaar werk wordt verricht kan met een lagere ruimtetemperatuur worden volstaan dan in zone s waar zittend werk wordt verricht. Er kunnen dus verschillende temperaturen heersen. In verkoopruimten kan de temperatuur naar individuele behoefte worden ingesteld (een hogere temperatuur bij de kassa s, veel lager bij koelvitrine s, gemiddelde waarden in de paden waar de klanten in winterkleding rondlopen). Eenvoudige ontwerpregels kunnen worden toegepast om een gelijkmatige temperatuur door de gehele ruimte te realiseren, ter vermijding van hinderlijke koude of warme zone s voor medewerkers die zich vaak verplaatsen. Meer complexe ontwerpregels kunnen worden toegepast voor plaatselijke verwarming, ter beperking van het energiegebruik tot die zone s waar werkzaamheden worden verricht. In locaties met over de dag grote variaties in warmteverliezen, handhaaft de regeling een constante ruimtetemperatuur, daar stralings-panelen minder traag reageren dan andere stralingsystemen, zoals bijvoorbeeld vloerverwarming. 6

7 Belangrijkste voordelen Lange levensduur en lage onderhoudskosten Stralingspanelen hebben een zeer lange levensduur, met extreem lage onderhoudskosten, welke zich beperken tot de ketel en de circulatie-pomp. De lage kosten in combinatie met de energiebesparing, bevestigen de systeemkeuze door zowel kleine bedrijven als grote wereldconcerns, waarbij terugverdientijd een belangrijk issue is. Grote toegevoegde waarde voor het gebouw Verwarmingssystemen met stralingspanelen garanderen een maximale flexibiliteit in gebouwgebruik, zodat productieaanpassingen en ruimte-indeling gemakkelijk doorgevoerd kunnen worden, daar de vloer en wanden vrij blijven van verwarmingslichamen. Gebouwen met een verwarmingssysteem met een lange levensduur, lage onderhoudskosten, beperkt energiegebruik en grote behaaglijkheid hebben een grotere marktwaarde. De Europese richtlijn 2002/91, met betrekking tot het energiegebruik in gebouwen, uitgevaardigd door het Europese parlement op 16/12/2002, geeft aan dat vanaf 2006 nieuwe gebouwen een minimaal energiegebruik moeten hebben. Dit energiegebruik wordt vanzelfsprekend beïnvloed door keuze van het verwarmings-systeem. De richtlijn geeft in een getal de energieprestatie van het gebouw weer. 7

8 Belangrijkste voordelen Eenvoudige installatie en samenbouw De Sabiane Duck Strip stralingspanelen worden in 8 verschillende modellen gefabriceerd. Elk model in baandelen van 4 en 6m lengte (op verzoek 3 en 5m). Baandelen kunnen eenvoudig tot grotere lengten worden samengesteld door ze met persfittingen of lassen te verbinden (bij lassen worden ter vereenvoudiging opgetrompte buiseinden geleverd). Start- en eindpanelen zijn voorzien van fabrieksmatig geautomatiseerd aangelaste en geteste verzamelaars. Voor een maximale flexibiliteit bij het installeren zijn per meter ophangstrippen aangelast. Dientengevolge kunnen installaties worden ontworpen met stralingspanelen per hele meter lengtemaat en met verschillende doorstroommogelijkheden voor een optimaal drukverlies, een gelijkmatige ruimtetemperatuur en zo kort mogelijke aansluitleidingen. Vier modellen hebben een breedte in een veelvoud van 600mm, voor een perfecte inbouw in systeemplafonds. 8

9 Belangrijkste voordelen Fraai ontwerp en perfecte afwerking De Sabiana Duck Strip stralingspanelen hebben een vlakke onderzijde, ideaal voor montage in verlaagde plafonds. Naast de standaard kleuren biedt de beschikbaarheid van vele andere kleuren oplossingen, die in perfecte harmonie zijn met het architectonisch gebouwontwerp. Het lakprocédé, waarbij epoxypolyester poeder op 180ºC wordt ingebrand (poedercoating), biedt voor lange tijd een hoge weerstand tegen corrosie en voldoet aan de internationale ISO-norm 2409, gecertificeerd door testen uitgevoerd op de Polytechnische Universiteit van Milaan. 9

10 Belangrijkste voordelen Hoge stralingsafgifte De innovatieve, door Sabiana gepatenteerde, wijze van plaatsing van de buizen in de gerolvormde groeven van de stralingsplaat verzekert een intensief contact tussen het primaire oppervlak (buis) en het secundaire oppervlak (plaat). Een gedeelte van het buisoppervlak blijft in het zicht, terwijl het resterende deel (een radius van 280 graden) geheel door het paneel wordt omsloten. De steek en buisdiameter zijn ontworpen voor het bereiken van een hoge en uniforme gemiddelde temperatuur van het stralingspaneel. De zijkanten, die de isolatie omsluiten, zijn zo laag mogelijk gehouden, om bij dezelfde capaciteit een zo hoog mogelijk stralingsaandeel naar beneden te verkrijgen in plaats van naar de zijkanten. Deze oplossing is vooral van belang bij de smalle modellen, waarbij de convectieve afgifte groter is. Ter beperking van de convectieve afgifte moeten ongewenste luchtstromen rond het paneel vermeden worden. De Europese norm EN 14037I verbiedt constructies die een convectieve afgifte opwekken. 10

11 Belangrijkste voordelen Door vooraanstaande Europese laboratoria gecertificeerde afgifte De in de documentatie gegeven warmte-afgiften zijn gecertificeerd door het vooraanstaande Europese stralingspaneel certificatie laboratorium van de Universiteit van Stuttgart in Duitsland. De waarden zijn verkregen door toepassing van de in 2003 goedgekeurde Europese norm EN In Europa zijn momenteel slechts vier geautoriseerde laboratoria voor het uitvoeren van deze testen en het afgeven van certificaten volgens deze norm. Daar de norm expliciet refereert naar de EEC richtlijn 89/106 met betrekking tot bouw-producten, is CE-markering op het product wettelijk verplicht en kan het product alleen worden verkocht, wanneer het is gecertificeerd door een van de vier Europese laboratoria. Ontwerpondersteunende software Voor adviseurs en ontwerpers heeft Sabiana gedetailleerde software ontwikkeld voor de selectie van stralingspanelen, waarbij ook snel meerdere oplossingen worden geboden. Deze software is compatibel met de bekende CADen tekstverwerkingsprogramma s en biedt tevens een indicatie van de kosten van de geselecteerde componenten. Tevens bestaat de mogelijkheid het leidingnet te projecteren met berekening van massastromen, drukverliezen en inregelgegevens. 11

12 Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld, het Europees meest geavanceerde technologische product, wordt gebouwd in een compleet nieuwe productiehal in Toulouse (Frankrijk). Om de geboorteplaats van deze gigant (één van Europa s grootste bouwprojecten) te verwarmen heeft het ingenieursbureau gekozen voor gebruikmaking van indirect gestookte stralingspanelen, het enige systeem dat voor een comfortabel klimaat kan zorgen in een hal van m 2 met een hoogte van 47m. Het ontwerpteam heeft, in samenspraak met de opdrachtgever, gekozen voor de kennis van SABIANA Europees marktleider op het gebied van ontwerp, productie en verkoop van indirect gestookte stralingspanelen om m 2 DS2000 stralingspanelen te installeren; een verwarmingssysteem voor een absoluut geluidloze installatie, een zeer lage luchtsnelheid in de verblijfszone, geen brandgevaar en een gelijkmatige temperatuurverdeling in het gebouw. Stralingsverwarming is een zeer energiezuinig verwarmingssysteem doordat oppervlakken (vloer en wanden) en personen direct worden verwarmt en de lucht alleen indirect, met vrijwel geen stratificatie als groot voordeel. Het aan het plafond te monteren systeem zorgt ervoor dat de ruimte optimaal kan worden benut omdat er geen kostbare wand- en vloeroppervlak verloren gaat. Verwarming met SABIANA DS stralingspanelen voorzien in een onderhoudsvrij systeem en verzekeren de gebruiker van lage bedrijfskosten. Hoogte 47m; Lengte 250m; Oppervlak 25 voetbalvelden; Gewicht 32 ton metalen profielen of 4 Eiffel-torens; Kosten 350 miljoen Euro. De montagehal van de Airbus A380 is het grootste bouwproject in Europa in het begin van de 21 e eeuw. Dit project is één van de meest spectaculaire industriële gebouwen in zijn toepassing. Het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van de hal waarin de A380, het grootste commerciële vliegtuig ooit gebouwd (transport van minimaal 550 passagiers) met een capaciteit van 1 per week wordt geassembleerd, heeft goed 3 jaar in beslag genomen. Om deze extreme hal zo comfortabel mogelijk en zo economisch mogelijk te verwarmen heeft het ontwerpteam gebruik gemaakt van de grote kennis en ervaring van SABIANA met indirect gestookte stralingspanelen. - Gebouw ARCHE Oppervlak: m 2 S7X m DS Sabiana S5X m DS Sabiana S m DS Sabiana - Gebouw ESSAIS PISTE Oppervlak: m 2 S m DS2-900 Sabiana - Gebouw ESSAIS STATIQUES Oppervlak: m 2 S m DS2-900 Sabiana Totaal m DS2 Sabiana = m 2 Installatie voorbeeld AEROSPATIALE TOULOUSE - NIEUWE PRODUCTIEHANGARS VOOR AIRBUS A380 12

13 Installatie voorbeeld AEROSPATIALE TOULOUSE - NIEUWE PRODUCTIEHANGARS VOOR AIRBUS A380 13

14 Installatie voorbeeld AEROSPATIALE TOULOUSE - NIEUWE PRODUCTIEHANGARS VOOR AIRBUS A380 14

15 Installatie voorbeeld AEROSPATIALE TOULOUSE - NIEUWE PRODUCTIEHANGARS VOOR AIRBUS A380 15

16 Constructie van een paneel 1 - Aansluiting met buitendraad (Ø 1/2-3/ /4 ) 2 - Aftapaansluiting Ø 3/8 3 - Ontluchtingsaansluiting Ø 3/8 4 - Begin- of eindverzamelaar 5 - Ø 1/2 Stalen buis 6 - Stalen stralingspaneel 7 - Ophangstrip 8 - Isolatie 9 - Zijhoeklijn 10 - Isolatieklemstrip 11 - Convectie-remstrip (op verzoek) 12 - Bevestigingsbeugel convectieremstrip 13 - Opgetrompt eind tbv lasverbinding (optie) 14 - Sluitstrip 15 - Frontsluitstrip tussen straalplaat en verzamelaar (op verzoek) 16

17 Technische gegevens Stralingspanelen bestaande uit: Straalplaat uit kwaliteitsstaal, 0,8 mm dik, koud vervormd dmv rollforming. De panelen met breedten 300, 600, 900 en 1200mm en lengten 4 en 6m (3 en 5m op verzoek), zijn voorzien van buizen op 100 of 150 mm uit elkaar, afhankelijk van het model, welke bijna geheel door de straalplaat zijn omsloten. In de gerolvormde groef in de plaat geperste stalen buizen. Standaard uitvoering: panelen voorzien van 1/2 koudgewalste gelaste stalen buizen met wanddikte 1,5 mm. De buizen worden door de fabrikant electronisch getest. De standaard panelen zijn geschikt voor werkdrukken tot 4 bar en een maximale water-temperatuur van 120 C. Op verzoek kunnen de panelen worden geleverd voor werkdrukken tussen de 4 en 10 bar. Speciale uitvoering: panelen voorzien van 1/2 naadloze buizen met wanddikte 2.35 mm (of met gelijkwaardige eigenschappen), geschikt voor systemen met werkdrukken tot 16 bar en heet watertemperaturen tot 180ºC. De buizen hebben gladde buiseinden voor verbindingen m.b.v. persfittingen. Voor lasverbindingen kunnen de buiseinden worden voorzien van opgetrompte einden ter vereenvoudiging van het uittlijnen en lassen. Ophangstrip. Begin- en eindverzamelaar, van fabriekswege getest voor de gewenste werkdruk. Glaswolisolatie (dikte 30, 40 en 50 mm) aan de bovenzijde voorzien van een aluminium afdeklaag. Op verzoek zijn andere uitvoeringen leverbaar. Hoeklijnen uit voorgelakt plaatstaal, om de isolatie op te sluiten. Voorgelakte isolatieklemstrippen (op elke m). Voorgevormde en gelakte sluitstrippen, met bevestigingsbeugeltjes, ter maskering van de paneelverbindingen. Afwerking door middel van ontvetten, fosfateren en epoxy polyester poedercoating, ingebrand op 180 C. Standaard kleuren RAL 9002 (lichtgrijs) en RAL 9010 (wit). Afwijkende kleuren op aanvraag. De afwerking is niet geschikt voor buitenmontage van de panelen. Brandklasse A1. Emissiecoëfficient van het oppervlak = 0,96 De lakafwerking (poedercoating) is conform de Europese Norm 76/769/EEC. ε 17

18 Modellen en afmetingen Leverbare Moduul breedten Model DS3 - Ø 1/2 100 mm pijpafstand Model DS2 - Ø 1/2 150 mm pijpafstand 18

19 Modellen en afmetingen Leverbare moduul lengten Andere lengten zijn op verzoek leverbaar. 19

20 Verzamelaars en aansluitingen Model B - Aansluiting 5-6 Model B - Aansluiting 7-8 Mod L Mod L Model D Model D+D Mod L A Mod L A Model D en D+D verzamelaars: Afstand tussen de aansluitingen: model 03 = 200 mm 06 = 500 mm 09 = 800 mm 12 = 1100 mm Model D en D+D verzamelaars zijn niet geschikt voor heet watersystemen en stoomsystemen. Gewichten en water inhoud 20

21 Modulaire opbouw Modulaire lengte (nominale afmetingen) De modulaire lengte- en breedteopbouw is karakteristiek voor Duck Strip stralingspanelen. Modulaire breedte De basismodulen van 300mm breed en 4 of 6m lang, worden in de fabriek samengesteld tot baandelen met breedten 300,600, 900 en 1200 mm. Overige modulen kunnen worden samengesteld ter verkrijging van onderstaande breedten: 1500 mm (1 x 600mm + 1 x 900mm) 1800 mm (2 x 900mm) Modulaire lengte Door het verbinden van tussenpanelen, in standaard lengten van 4 of 6m en start- en eindpanelen in standaard lengten, kan per 2 m oplopend (vanaf 4m) elke baanlengte worden gecreëerd. De volgende tabel toont de mogelijke lengtesamenstellingen voor de verschillende baandelen. Tabel lengtesamenstellingen van start-, tussen- en eindpanelen (met 4 en 6m modulen) N.B. Voor de samenstelling van oneven baanlengten uw leverancier raadplegen. 21

22 Afgifte stralingspaneel Warmte afgiftetabel voor ieder type Duck Strip stralingspaneel per m 1 conform de Europese Norm EN14037 Δtm = verschil tussen gemiddelde mediumtemperatuur en lokaaltemperatuur. 22

23 Afgifte verzamelaar Warmte afgiftetabel voor ieder type Duck Strip stralingspaneel per 2 verzamelaars conform de Europese Norm EN14037 Δtm = verschil tussen gemiddelde mediumtemperatuur en lokaaltemperatuur. 23

24 Warmte-afgifte (*) Δtm = 55 K Afgiftekarakteristieken bepaald aan de hand van testen volgens norm EN 14037: Q = K (ΔTm) n Q = afgifte in W/m K = warmte-coëfficient van het paneel ΔTm = verschil tussen gemiddelde mediumtemperatuur en lokaaltemperatuur n = afgifte exponent van het paneel K- en n- waarden voor panelen C- en n- waarden voor de verzamelaars De afgifte van SABIANA Duck Strip stralingspanelen is gecertificeerd door het laboratorium van de Universiteit van Stuttgart H.L.K., volgens de Europese norm EN 14037, met de volgende testrapportnummers: Model DS2-03 Model DS2-06 Model DS2-09 Model DS2-12 Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Model DS3-03 Model DS3-06 Model DS3-09 Model DS3-12 Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Rapport No. DC203D Overeenkomstig met hetgeen is vereist door bijlage ZA van de norm EN , zijn de warmte afgifte in overeenstemming met de norm EN aangegeven. Door 10% van de gepubliceerde waarden af te trekken, verkrijgt men de warmte afgifte in overeenstemming met de norm EN Voor de afgiften bij verwarming met stoom uw leverancier raadplegen. EN norm-stralingspanelen Maximale werkdruk: 4 bar 24

25 Eigenschappen van de isolatie Omschrijving Minerale wol-isolatie, behandeld met hittebestendige bindmiddelen, aan de bovenzijde voorzien van 25 micron aluminium folie. Brandwerendheid Klasse A1 volgens EN-norm Technische gegevens De geheel anorganische samenstelling van de minerale wol verzekert de volgende eigenschappen: door de tijd onveranderlijke eigenschappen, weerstand tegen parasieten en knaagdieren, niet hygroscopisch, niet rottend. 25

26 Juiste hart afstand tussen panelen Vele proeven en ervaring hebben geresulteerd in dat voor een gelijkmatige stralingsverwarming van een ruimte de panelen een onderlinge hartafstand moeten hebben gelijk aan de montage hoogte van de panelen. Indien b.v. de panelen moeten worden geïnstalleerd op een hoogte van 4m mag de hart op hartafstand niet groter zijn dan 4m. Juiste hart- op hartafstand stralingspanelen Gemiddelde oppervlaktetemperatuur Duck-Strip oppervlakte temperatuur C Gemiddelde watertemperatuur C 26

27 27 Referentieprojecten

28 Referentieprojecten 28

29 Montagehoogte De Duck Strip stralingspanelen moeten, afhankelijk van de mediumtemperatuur, zo laag mogelijk worden gemonteerd, ter beperking van stralingswarmteverlies door de nabijheid van wanden of in de lucht aanwezige stofdeeltjes. Met uitzondering van de reductie door micro-organismen in de lucht, die een minimum aan stralingswarmte zouden absorberen, is er geen grens aan de montagehoogte. In feite, wanneer de montagehoogte van een denkbeeldig stralingsplafond verhoogd zou worden, dan zou het naar beneden aangestraalde oppervlak proportioneel kwadratisch toenemen, terwijl de ontvangen stralingsintensiteit proportioneel kwadratisch afneemt. Op basis van deze physische wetten, zal de totale door mensen ontvangen straling constant blijven. Omgekeerd zijn er beperkingen in de minimum montagehoogte van de stralingspanelen, afhankelijk van de gemiddelde temperaturen van het verwarmend medium. De minimale aanbevolen montagehoogten, voor de modellen DS2 en DS3, zijn gegeven in onderstaande tabel, geldend voor horizontale montage en voor stilzittende personen. Aanbevolen minimale montagehoogte (in m boven de vloer) 29

30 Uitvoering voor lasverbindingen Op verzoek kunnen de baandelen worden geleverd met opgetrompte buiseinden, ter vereenvoudiging van het uitlijnen en aan elkaar lassen. Standaard worden,conform onderstaande tekening, de panelen met klemkoppelingen aan elkaar bevestigd. TECHNISCHE GEGEVENS: Maximale werkdruk: 16 Bar Maximale bedrijfstemperatuur: 130 C 1. Lineaire uitlijning 2. Te koppelen buizen 3. Aanslag 4. O-ring afdichting Massastroom Minimale massastroom (l/h) in relatie tot aansluitwijze en retourtemperatuur VERZAMELAAR B VERZAMELAAR D Retourtemperatuur C DS2-03 DS2-06 DS2-09 DS DS3-03 DS3-06 DS3-09 DS

31 31 Referentieprojecten

32 Drukverlies Standaard verzamelaar B CORRECTIEFACTOR BIJ EEN ANDERE GEMIDDELDE WATERTEMPERATUUR DAN 80 ºC 32

33 Drukverlies Standaard verzamelaar D CORRECTIEFACTOR BIJ EEN ANDERE GEMIDDELDE WATERTEMPERATUUR DAN 80 ºC 33

34 Drukverlies Special verzamelaar B CORRECTIEFACTOR BIJ EEN ANDERE GEMIDDELDE WATERTEMPERATUUR DAN 80 ºC 34

35 Drukverlies Special verzamelaar D CORRECTIEFACTOR BIJ EEN ANDERE GEMIDDELDE WATERTEMPERATUUR DAN 80 ºC 35

36 Ophanging Ophanging Duck Strip stralingspanelen kunnen op vele manieren aan de gebouwconstructie worden bevestigd. De illustraties in deze brochure tonen verschillende ophangvoorbeelden. Door het inhaken van de ophanging in de speciale gaten in de ophangstrippen aan de bovenzijde van de panelen is een onzichtbare ophanging te realiseren op vaste afstanden van ca. 2 of 3m. Bij montage door Interland Techniek wordt ophangmateriaal met de stralingspanelen meegeleverd. Ophangmateriaal kan bestaan uit verstelbare profielhangers, draadstang, of ketting en moet nastelbaar zijn. De lengte van de ophanging moet in overeenstemming zijn met de uitzetting van de stralingspanelen: daarbij dienen de totale paneellengte en de mediumtemperatuur in ogenschouw te worden genomen ter beperking van het schuin hangen van de ophanging. De minimaal aanbevolen lengte van de ophanging voor verschillende baanlengten en mediumtemperaturen van Duck Strip stralingspanelen worden zijn in een tabel weergegeven. Wanneer de stralingspanelen met kortere dan de in de tabel aanbevolen ophangingen moeten worden geïnstalleerd (bij voorbeeld bij montage tegen een plafond), moeten vaste ophangingen worden gebruikt, met een glijdende horizontale ondersteuning, zoals op de volgende bladzijde wordt getoond. MONTAGE VOORBEELDEN 36

37 Ophanging MONTAGE VOORBEELDEN EN LENGTE OPHANGMATERIAAL BIJ OPHANGING ENKELPUNTS MONTAGEVOORBEELD VAN PANELEN TEGEN HET PLAFOND, GEBRUIKMAKEND VAN GLIJROLLEN 37

38 Ophanging VOORBEELD VAN OPHANGING PANEEL TUSSEN 2 OPHANGSTRIPPEN Indien plaats ophangstrip niet overeenkomt met montagepunt gebouw (bijv: I-Profiel) 38

39 Duck Skirt convectie-remstrippen Invloed van de Duck Skirt convectie-remstrippen Het aanbrengen van de Duck Skirt convectie-remstrippen aan geïsoleerde horizontaal gemonteerde stralingspanelen verbetert de verhouding tussen stralingsafgifte en totale afgifte. In feite creëren de zijstrippen een effectief obstakel voor de convectieve luchtstroom langs het stralingsoppervlak, waardoor een stilstaande warme luchtlaag ontstaat, die voorkomt dat het oppervlak door langsstromende ruimtelucht wordt afgekoeld. Een typisch voorbeeld voor het toepassen van convectie-remstrippen is zoneverwarming door gerichte straling op werkplekken in grote industriële ruimten, waar de lagere convectieve afgifte ten goede komt aan het stralingsaandeel. Een andere typische toepassing is bij montage tussen hoge stellingen. In dat geval wordt de stralingswarmte in de gangen geconcentreerd, waardoor producten minder worden aangestraald. Balafrolplaten Bij toepassing in sportaccomodaties kunnen de stralingspanelen aan de bovenzijde worden voorzien van dakvormige balafrolpaten. 39

40 Afwerking en werkdruk Afwerking Duck Strip stralingspanelen worden montagegereed geleverd. Het oppervlak is beschermd door een bij 180 C ingebrande epoxy poedercoating. Standaard kleuren RAL 9002 (lichtgrijs) of RAL 9010 (wit). De afwerking is bestand tegen temperatuur-wisselingen. Deze, in de fabriek na ontvetting en voorbehandeling aangebrachte afwerking, is hittebestendig tot 200 C en voldoet aan DIN-norm Normaliter is een verdere afwerking niet nodig, behalve het nabewerken van de lasverbindingen (indien van toepassing). Wij adviseren geen metallic-lakken (aluminium-brons) toe te passen ivm reductie stralingsafgifte. Werkdruk en temperatuur De stralingspanelen zijn in standaard uitvoering ontworpen voor mediumtemperaturen tot 120 C en in speciale uitvoering tot 180 C. De toelaatbare werkdruk voor de standaard uitvoering is 4 bar (op verzoek 10 bar) en in speciale uitvoering 16 bar. Bij het projecteren is het raadzaam de hoogst toelaatbare mediumtemperatuur te kiezen in relatie tot de montagehoogte. Bestelprocedure Bestelvoorbeeld: DS standaard - 4 bar - persfittingen - 24m - Aansluitwijze B - 5/6 - diam. 1 - isolatie 30mm - Ral 9010 Bij het bestellen van Duck Strip stralingspanelen bij Interland Techniek dienen de volgende gegevens te worden opgegeven: 1 Stralingspaneel model: DS2 of DS3. 2 Nominale breedte: 03 (300mm) - 06 (600mm) - 09 (900mm) - 12 (1200mm). 3 Uitvoering buizen: standaard, met elektrisch gelaste buizen, of speciaal met naadloze buizen, met opgave van de werkdruk en buiseinden tbv lassen of persfittingen. 4 Nominale lengte van de panelen: voor lengtes tot 50m de betreffende tabel raadplegen. 5 Aansluitwijze: verzamelaars type B of D opgeven. 6 Plaats van de aansluitingen: de referentie-nummers voor aanvoer- en retour-aansluiting, volgens onderstaande tabel opgeven. 7 Aansluitdiameters: buitendraad in diam. 1/2-3/ /4. 8 Isolatie: het type isolatie opgeven. 9 Kleur: gewenste kleur opgeven, RAL 9010 (wit), RAL 9002 (grijs). Afwijkende RAL-kleuren tegen meerprijs. 10 Montage wijze (optie). 40

41 Samenbouw en installatie-procedure Duck Strip stralingspanelen zijn op het werk eenvoudig en snel te installeren. De Duck Strip stralingspanelen zijn van fabriekswege afgelakt en montagegereed voor installatie en aansluiting op net leidingnet. De stralingspanelen worden geleverd met aangelaste begin- en eindverzamelaars. Het enige wat rest voor de installateur is het verbinden van de baandelen tot complete banen en het inleggen van de op maat geleverde isolatie. Het laatste kan op de grond geschieden op de 4 en 6m secties, alvorens ze naar montagehoogte te brengen, of na ophanging over de volle lengte, inclusief lengteverbindingen en sluitstrippen. De zijhoeklijnen, die de isolatie opsluiten (of waar toegepast de Duck Skirt convectie-remstrippen) moeten na het inleggen van de isolatie worden aangebracht, ofwel op de 4 en 6m secties op de grond of na ophanging van de panelen. De isolatieklemstrippen aan brengen. Afschot, ontluchtingen, aftapaansluitingen De stralingspanelen, waarin parallelle buizen, samenkomen in verzamelaars, moeten als volgt worden geïnstalleerd: De breedte-as moet, zelfs bij horizontale montage, iets schuin oplopen in de richting van de aanvoer-aansluiting. De lengte-as moet oplopend zijn in de richting van de aanvoeraansluiting. De aanvoeraansluiting is daarbij het hoogst punt, ter vereenvoudiging van het ontluchten, met de retouraansluiting als laagste punt voor benutting als aftappunt. De aansluitleidingen moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat zij de thermische uitzetting van de stralingspanelen kunnen opvangen, zonder deze te beschadigen. 41

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

Thermische massa. voor energiezuinige gebouwen

Thermische massa. voor energiezuinige gebouwen 1 Thermische massa voor energiezuinige gebouwen Thermische massa voor energiezuinige gebouwen Thermische massa is een term waarmee het thermisch accumulerend vermogen van massa wordt aangeduid, oftewel

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf Room Airconditioners Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf werken & leven kantoor atelier winkel praktijkruimte studio showroom wachtruimte ClimateCare van Mitsubishi Electric. Je voelt

Nadere informatie

AIRSTREAM. plug & play warmteterugwinunit. CLIMATE TECHNOLOGY feels better, works better.

AIRSTREAM. plug & play warmteterugwinunit. CLIMATE TECHNOLOGY feels better, works better. AIRSTREAM plug & play warmteterugwinunit CLIMATE TECHNOLOGY feels better, works better. www.markclimate.be De specialist voor innovatieve ventilatiesystemen Maak kennis met de specialist in Nederland op

Nadere informatie

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën

WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën WE CREATE NEW SOLUTIONS Producten en technologieën VOORWOORD Al jaren behoort Mitsubishi Electric Living Environment Systems tot de marktleidende aanbieders op het gebied van klimatisatietechnologie. De

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Rapport CE Delft, oktober 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman A.H. (Anouk) van Grinsven A. (Ab) de Buck Energiebesparing

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Warmtepompen voor woningverwarming

Warmtepompen voor woningverwarming Warmtepompen voor woningverwarming WARMTEPOMPEN VOOR WONINGVERWARMING Warmtepompen voor woningverwarming INHOUD 0 Voorwoord... 1 1 Inleiding... 2 2 Eenheden en begrippen... 3 3 Warmtebehoefte voor woningen...

Nadere informatie

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV Inhoud 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Bestaande situatie... 4 2.1 Algemeen.... 4 2.2 Installaties... 4 2.2.1 Verwarming... 4 2.2.2 Koeling.... 5 2.2.3 Droog/bewaarwanden... 7 2.3 Energie verbruik... 8 2.3.1.

Nadere informatie

Multifunctionele klimaatsystemen

Multifunctionele klimaatsystemen City Multi VRF Multifunctionele klimaatsystemen hotel horeca kantoor bedrijf overheid instellingen sport recreatie onderwijs cultuur studio atelier Mitsubishi Electric met ClimateCare. Je voelt het verschil.

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Bouwen aan een jeugdverblijf

Bouwen aan een jeugdverblijf Bouwen aan een jeugdverblijf Centrum voor jeugdtoerisme vzw Bergstraat 16 9820 Merelbeke Tel. 09/210.57.75 fax 09/210.57.80 ondersteuning@cjt.be www.cjt.be Bouwen aan een jeugdverblijf Praktische handleiding

Nadere informatie

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting

Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor kanaalaansluiting Installatie/Inbedrijfstelling/Onderhoud/Gebruikersinstructies Geldt voor België en Nederland Cabinet heater Gasgestookte luchtverwarmer met aangeblazen brander voor binneninstallatie, vrijblazend of voor

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen

20+ jaren. De investering van de toekomst voor maximaal comfort. energiebesparingen. heating.danfoss.com. Danfoss Warmtepompen Danfoss Warmtepompen De investering van de toekomst voor maximaal comfort 20+ jaren energiebesparingen Met een levensverwachting van meer dan 20 jaar, zal investeren in een Danfoss warmtepomp u comfort

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters

Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters Deerns Nederland BV Rijswijk, 12 december 2013 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 100-05-01256-03 STATUS DOCUMENTCODE

Nadere informatie

DVM S systeem. Tweetraps. volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem. De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen

DVM S systeem. Tweetraps. volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem. De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen DVM S systeem Tweetraps volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen Samsungs DVM S tweetraps vol inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem

Nadere informatie

Condair GS... serie C

Condair GS... serie C Condair GS... serie C Gasgestookte stoomluchtbevochtiger MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES 1119201 NL 1212 3 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Helemaal in het begin 4 1.2 Opmerkingen voor de montage- en bedieningsinstructies

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Voorbeeld energierapportage van een woning.

Voorbeeld energierapportage van een woning. Voorbeeld energierapportage van een woning. Fam.... Energieadvies;. hoekwoning Sint-Oedenrode, 8 juli 2009 Inleiding In dit advies staat een omschrijving van de woning en een overzicht van de mogelijke

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie