ALMO. Aluminium stralingspanelen. Getest volgens de nieuwe Europese norm EN 14037

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALMO. Aluminium stralingspanelen. Getest volgens de nieuwe Europese norm EN 14037"

Transcriptie

1 ALMO Aluminium stralingspanelen Getest volgens de nieuwe Europese norm EN Technische documentatie

2 2 Energie besparing Belangrijke eigenschappen van stralingsverwarming Behaaglijkheid Stralingsverwarming berust op het principe van warmte overdracht van een warm naar een koud lichaam d.m.v. een electrische golfenergie. Het stralingspaneel, veelal hoog in de ruimte gemonteerd, straalt de vloer, de wanden en de in de ruimte aanwezige lichamen aan. Deze worden in temperatuur verhoogd en geven de warmte af aan haar omgeving. Langs strijkende ruimtelucht wordt hierdoor opgewarmd, en er ontstaat een convectieve luchtstroom. Tengevolge van deze gelijkmatige omgevingstemperatuur, staat het menselijk lichaam geen warmte af aan zijn omgeving, dit wordt als zeer behaaglijk ervaren en bij gelijk comfort mag de ruimtetemperatuur t.o.v. luchtverwarming 3⁰ lager worden ingesteld. De Europese norm EN12831, bepalend voor het transmissieverlies, laat duidelijk het verschil zien van straling t.o.v. luchtverwarming. Dit wordt ondersteund door ISSO publikatie 57 die voor ruimten hoger dan 5m. een vertikale temperatuurgradiënt van 0,5 K/m bij stralingsverwarming laat zien en bij luchtverwarming 1,1-1,3 K/m. Al deze faktoren tezamen betekend een veel lager transmissieverlies wat resulteert in een energiebesparing die kan oplopen tot meer dan 30% t.o.v. luchtverwarming. Voordelen van ALMO stralingspanelen 1 e Zeer hoge afgifte per m 2 volgens EN14037 tm55⁰ = 565W/m 2. 2 e Extreem laag bedrijfsgewicht, 13,8 kg/m 2. 3 e Toe te passen in vochtige ruimtes. 4 e Paneelverbinding d.m.v. flexibele koppeling, vrije liniaire uitzetting, eenvoudig te demonteren en te herplaatsen. 5 e Panelen montage gereed, inclusief isolatie. 6 e Panelen volledig geperforeerd te leveren (geringe meerprijs). 7 e Panelen uit te voeren met ventilatie luchtopwarming. 8 e Panelen geïntegreerd met spots of verlichtingsarmaturen. 9 e Iedere RAL kleur te leveren (geringe meerprijs). 10 e Hoge graad van afwerking. 11 e Explosie vrij systeem, t.b.v. munitiedepots, verf en timmerfabrieken. 12 e Geen stof- of luchtverplaatsing ideaal voor autoshowrooms. 13 e Vrije opstelling tussen stellingen in ware-housen.

3 ALMO-STRALING ruim 30 jaar fabrikant van stralingspanelen 3 De heer Peter van den Boomen is zich in 1973 gaan toeleggen op de fabrikage van stalen stralingspanelen en warmteregisters. In 1986 is men verhuisd naar industrieterrein De Haagdoorn waar men na verdere uitbreidingen in 1992 en 2002 nog steeds is gehuisvest. Hier is dan ook het huidige, volledig aluminium, stralingspaneel ontwikkeld. Het huidige bedrijf wordt geleid door Peter van den Boomen jr. en Joris van den Boomen, respectievelijk vanaf 1999 en 2002 in het bedrijf werkzaam. Dit heeft geleid tot verdere productuitbreidingen te weten: een kompleet programma vloerverwarming en het verwarmd stalen lamellenplafond. De jarenlange ervaring en kennis verkregen bij het toepassen van aluminium heeft geresulteerd in een uniek concept. Het paneel is opgebouwd uit een dubbel omgezet zijprofiel, waardoor het een zeer grote stijfheid verkrijgt. Tussen de watervoerende buizen wordt d.m.v. lasrobots een 1 mm dikke aluminium plaat gelast. Zo ontstaat een zeer goed metaal contact met een minimale overgangsweerstand. Ophanging geschiedt d.m.v. op maat aangebrachte ophangstrippen, die tevens de zijdelingse stijfheid vergroten. Verzamelaars dienen voor aansluiting op het leidingnet, voorzien van de benodigde aansluitsokken, ontluchting en/of aftapsok. Eventuele scheidingsplaatjes in de verzamelaar dienen voor goede doorstroming en turbulentie van het circuit.

4 4 Isolatie De panelen worden geïsoleerd met 40 mm dik polyurethaan hardschuim met gesloten luchtcellen (λ = 0,02 W/mK), welke voorzien wordt van een papieren afdeklaag of op verzoek met een glasvezelversterkte aluminiumfolie. Ophangstrippen Bovenaanzicht Zichtzijde De afstanden van de ophangstrippen zijn 750 en 2250 mm. Deze afstanden kunnen aangepast worden aan de wensen van de klant. Bovenstaande maatschets en naastliggende tabel geeft de standaard maatvoeringen aan van de ophangstrippen. De ophangstrippen zijn voorzien van M8 draadgaten ten behoeve van oogbout of kogelscharnier. TYPE C 2 / / / / / / / (2x)

5 Koppeling tot meerdere baandelen Foto niet te vinden, graag even doormailen. 5 ALMO Panelen worden door middel van flexibele koppelingen tot de gewenste baanlengte gevormd en afgewerkt door een meegeleverde afdekplaat. Liniaire uitzetting wordt hiermee opgevangen en tevens wordt een grote mate van mobiliteit van de installatie verkregen. Liniaire uitzetting Paneeltypen Standaard paneel Type 2/262 t/m 8/1234 Warmteafgifte in W/m 80/60-15 Warmteafgifte verzam. Gewicht kg/m1 Paneel L/m Waterinhoud Verzam. L Bedrijfsgewicht kg/m ,7 0,9 0,3 3, ,5 1,3 0,4 6, ,3 1,7 0,5 8, ,1 2,2 0,6 10, ,9 2,6 0,8 13, ,7 3,0 0,9 15, ,5 3,4 1,0 17,9 Standaard lengte 2, 3, 4, 5 en 6 meter. Type 2/262 en 4/586 met of zonder zijlip is geschikt voor inbouw in systeemplafonds. Model buis op ware grootte.

6 6 Verzamelaar + aansluitingen 3/8" t/m 1" De aansluitingen op de verzamelaars kunnen zowel horizontaal als verticaal worden aangebracht. Een afdekstrip dient als afwerking voor het laswerk.

7 7 Hartafstand tussen de stralingspanelen Om een gelijkmatige aanstraling van de vloer te realiseren dient als norm A=H. Bij goed geïsoleerde ruimten kan de maat A eventueel vergroot worden. Correctiefactor Hellingshoek schuin gemonteerde banen Montage stralingspanelen onder een schuin dak De totale afgifte bij montage onder een schuin dak wordt door toename van de convectie groter. Volgens nevenstaande grafiek kan de correctiefactor worden bepaald. Totale afgifte = afgifte per strekkende meter x correctiefactor.

8 8 Montage Een montagevoorbeeld zoals die door Almo Straling wordt toegepast, mits dit mogelijk is, staat hiernaast afgebeeld

9 Minimale ophanghoogte bij lange verblijftijd en een laag activiteitsniveau 9 Bij montage in verlaagd plafond, wordt afgifte naar beneden met 8% verminderd. Het voorkomen van een te hoge aanstralingstemperatuur in lage ruimten: Door verlaging van medium temperatuur. Door smalle banen toe te passen. Relatie tussen minimale massastroom en retourtemperatuur Bij een te lage massastroom in de pijpen vergroot men dit door: Verschil tusen aanvoer- en retourtemperatuur te verkleinen. Scheidingsplaatjes aanbrengen in de verzamelaar. Meerdere banen in serie te schakelen. Nevenstaande grafiek geeft de relatie weer tussen de minimale massastroom en retourtemperatuur, welke in stand moet worden gehouden voor het handhaven van een turbulente stroming in de buizen, waarbij de warmteafgifte wordt gegarandeerd. Is deze massastroom te gering (oorzaak veelal bij korte banen), dan ontstaat een laminaire stroming en sterke terugval van de warmteafgifte.

10 ALMO Warmteafgifte volgens de nieu Stralingspaneel Medium overtemp. ( C) Afgifte per m1 (W) 2/262 3/424 4/586 5/748 6/910 7/1072 8/ Nevenstaande warmte afgiftetabel geeft van elk type ALMO Stralingspaneel per m1 de afgifte weer volgens de Europese norm EN

11 straling bv uwe Europese norm EN Medium overtemp. ( C) Afgifte van 2 verzamelaars 2/262 3/424 4/586 5/748 6/910 7/1072 8/ Verzamelaars Nevenstaande warmte afgiftetabel geeft van elk type ALMO Stralingspaneel per 2 verzamelaars de afgifte weer volgens de Europese norm EN

12 ALMO 12 Bepaling drukverlies Om het drukverlies in de stralingspanelen te berekenen is de massastroom in het stralingspaneel nodig. Met de berekende massastroom kunt u uit grafiek 1 op blz. 13 het bijbehorende drukverlies bepalen. De massastroom m wordt berekend volgens de nevenstaande formule. P m = in kg/sec cp x T of P m = x 0,86 in kg/h T m = massastroom P = totale warmte-afgifte stralingspaneel in Watt cp = soortgelijke warmte water (4200 J/kgK) T = verschil tussen aanvoeren retourtemperatuur Bij gebruik van panelen met verzamelaars dienen de druk verliezen van de verzamelaars er nog bij opgeteld te worden. Deze worden op vergelijkbare wijze uit grafiek 2 op blz. 13 bepaald. Voorbeeld Gevraagd het drukverlies in een ALMO stralingspaneel type 3/424 met enkelzijdige aansluitingen en twee aanvoersokken van 3/4 en een retoursok van 1. Zie voor afbeelding figuur 6. Figuur 6: ALMO stralingspaneel type 3/424 Ophanghoogte paneel 6m, baanlengte 18m, med. temp. 90/70 C, ruimtetemperatuur 15 C. Uit warmte-afgifte tabel op blz. 10, volgt bij een medium over tempe ratuur van 65 C (90+70/2) - 15 = 65 C) een afgifte van 356 W/m. De totale warmteafgifte van het paneel is 18x356 = 6408 W. Hierbij hoort een massastroom van 6408 (4200x20) = 0,076 kg/s. Het drukverlies in de aanvoer is: massastroom 0,076 Massastroom per buis = = = 0,038 kg/s. aantal buizen 2 Uit grafiek 1 volgt een drukverlies van 9 5 Pa/m. Drukverlies 18x9 5 x2 = 342 Pa Het drukverlies in de retour is: massastroom 0,076 Massastroom per buis = = = 0,076 kg/s. aantal buizen 1 Uit grafiek 1 volgt een drukverlies van 26 Pa/m. Drukverlies 18x26 = 468 Pa. Totaal drukverlies van het paneel bedraagt = 810 Pa. Drukverlies verzamelaars bij 0,076 kg/s is (zie grafiek 2) 2x¾ aanvoersok = 0,038 kg/s. Drukverlies 22x2 = 44 Pa. 1x¾ omkeerverz.sok = 0,076 kg/s. Drukverlies = 110 Pa. 1x1 Retoursom = 0,076 kg/s. Drukverlies = 26 Pa. Totaal drukverlies = = 990Pa.

13 Drukverlies grafieken 13 Grafiek 1: Drukverlies in buis. Grafiek 2: Drukverlies in verzamelaar en aansluiting.

14 ALMO 14 Paneelaansluitingen 2/262 3/424 4/586 5/748 6/910 7/1072 Ter bescherming van corrosie dient bij de installatie een goede ontluchting aanwezig te zijn. Veelal wordt deze geplaatst op het hoogstepunt in de aanvoerleiding. Enkelzijdige aansluiting L = ± 18 m 8/1234 Enkelzijdige aansluiting L = ± 36 m

15 straling bv 2/262 3/424 4/586 Paneelaansluitingen 15 5/748 6/910 7/1072 8/1234 Wisselzijdige aansluiting L = ± 50 m Speciale aansluiting voor korte baanlengten (max. 6 m)

16 Voorbeelden van baanindeling en leidingloop 16 VOORBEELD 1: HAL VAN 100 METER LANG - Wisselzijdige aansluiting - Retour aansluiting volgens Tichelmann - Horizontale aansluitsokken aan voorzijde VOORBEELD 2: HAL VAN ± 36 METER LANG - Enkelzijdige aansluiting - Retour aansluiting kan ook volgens Tichelmann aangesloten worden - Horizontale aansluitsokken aan voorzijde VOORBEELD 3: HAL VAN 100 x 50 METER - Wisselzijdige aansluiting - Retour aansluiting volgens Tichelmann - Horizontale aansluitsokken aan voorzijde

17 17 Autoshowroom Stralingspanelen geïntegreerd met verlichtingsarmenturen

18 18 Constant volumestroomregelaar Voor het optimaal werken van een installatie is een juiste massa-stroom over het paneel vereist. Daarbij wordt een constant volumestroomregelaar geplaatst in de retour van een stralingsbaan. Bij het openen of sluiten van één of meerdere zones blijft het ingeregelde constant volumestroom behouden en ook daarbij behorende warmteafgifte. Constant volumestroomregelaar Balafrolplaat In sportaccomodaties met vrijhangende stralingspanelen worden deze aan de bovenzijde voorzien van balafrolplaten. Hierdoor blijven ballen of shuttles niet op het paneel liggen. Balafrolplaat Stralingspaneel met verlichtingsarmentuur Stralingspaneel met verlichting Indien gewenst kunnen stralingspanelen worden uitgevoerd met geïntegreerde verlichtingsarmaturen, fabrikaat ALMO.

19 Geperforeerde stralingspanelen 19 Stralingspaneel in geperforeerde uitvoering Om akoestische of esthetische redenen kunnen de stralingspanelen geperforeerd worden uitgevoerd. Paneel met ventilatie uitblaaszones Paneel met ventilatie uitblaaszones Stralingspaneel met ventilatielucht opwarming. Hierbij wordt via een daktoevoerventilator buitenlucht in het tot luchtkanaal gevormd stralingspaneel gevoerd. De lucht wordt door het paneel op de gewenste temperatuur opgewarmd en via uitblaaszones in de ruimte gebracht.

20 20 Temperatuurverschil per meter hoogte Stralingspanelen Luchtverwarming met ventilatoren Luchtverwarming Toepassingen ALMO stralingspanelen Auto-showrooms Betonfabrieken Bakkerijen Culturele centra s Crematoria Drukkerijen Evenementhallen Fittnisaccomodaties Gymzalen Glasfabrieken Hangars Hout-/timmerfabrieken Inktfabrieken Jachtwerven Kartonagge fabrieken Kartbanen Laboratoria Machinefabrieken Munitiedepots Natuursteenfabrieken Onderhouds werkplaatsen Papierfabrieken Penetraire inrichtingen Rijkswegverkeer werkplaatsen Sporthallen Technische scholen Universiteiten Verffabrieken Wasstraten IJzer-/staalhandel Zwembaden Zeilmakerijen

21 ALMO straling bv Bestekomschrijving ALMO stralingspanelen zijn geheel uit aluminium vervaardigd. Zijn opgebouwd uit twee hoekprofielen en hart op hart 162 mm liggende buisprofielen aan de zichtzijde afgevlakt. Tussen de buisprofielen is een 1 mm dik aluminiumplaat gelast. Ten behoeve van montage in het systeemplafond worden type 2/262 en 4/586 uitgevoerd met een zijlip. ALMO aluminium stralingspanelen 21 Het eindpaneel is voorzien van een verzamelaar, bestaand uit een kokerproefiel 30 x 40 x 2 mm, waarop de gewenste aansluitingen ½" - ¾" of 1" zijn gelast. Eventueel voorzien van ontluchting / aftap en waar nodig scheidingsplaatjes voor wisselzijdige aansluiting of om een turbulente stroming te bevorderen. De panelen zijn aan de bovenzijde voorzien van PUR-hardschuim, brandklasse B2, CFK-vrij, afgewerkt met een glasvezelversterkte alufolie. Alternatief geïsoleerd met minerale wol. Doorverbinding van de panelen vindt plaats door middel van flexibele slang aan beide zijden voorzien van 1" koppeling. Afwerking geschiedt door middel van een 2 mm dikke vlakke afdekplaat. Standaard paneellengte is 2, 3, 4, 5 of 6 meter. Op maat gelaste ophangstrippen zijn voorzien van M8 draadgaten ten behoeve van oogbout-kogelscharnierophanging. Panelen zijn in een etsende wasprimer gezet en daarna gespoten in een twee-componenten polyesterlak, kleur RAL 9002.

22 22 Cultureel Centrum De Meerpaal Dronten

23 23 ALMO vloerverwarming Er wordt steeds vaker gekozen voor vloerverwarming en dit is dan ook sterk in opmars. Als je kijkt naar de voordelen van vloerverwarming is dat ook helemaal niet verwonderlijk. Vloerverwarming is behaaglijk, energiezuinig, behoeft nagenoeg geen onderhoud en is ook esthetisch gezien een aanwinst. Het is onzichtbaar en er zijn geen hinderlijke radiatoren in de ruimte aanwezig. Daarnaast is vloerverwarming (stralingsverwarming) gezonder en hygiënischer. Mensen met aller gie problemen of astma-aandoeningen voelen zich aanmerkelijk beter in een ruimte die verwarmd wordt door middel van stralingswarmte. Dit komt onder andere door de gelijkmatige temperatuurverdeling, wat de luchtcirculatie tot een minimum beperkt. ALMO verwarmd stalen lamellen plafond Waar techniek en schoonheid volledig samengaan. Kernpunten hierin zijn: - Fraaie vormgeving - Robuust en sterk - Hoge akoestische waarde - Balworp bestendig Hoge mate van flexibiliteit. Dit plafond volgt elke bouwkundige vormgeving, obstakels als spanten, koepels, roosters en verlich tingsarmaturen. Het plafond is tevens te gebruiken voor koeling. ALMO biedt totale vloerverwarmingspakket Met ALMO heeft u alles in huis om een complete vloerverwarming aan te leggen. Daarvoor bieden wij u een totaalpakket aan vloerverwarmingsproducten die uitstekend op elkaar zijn afgestemd. - Diverse soorten isolatiemateriaal - Gegalv. draadstaalmatten - Vloerverwarmingsslang in alle gangbare diameters - De benodigde hulpmaterialen - Draadloze regelsystemen Balworpzeker, akoestisch en plaatsbesparend De stalen lamellen zijn uitermate robuust en daarbij is de construc tie van de lameldragers zodanig geconstrueerd dat bij hard balcon tact de lamel nog vaster in het tandprofiel klemt. Het stalen lamel met een breedte van 85 mm en een sparingsbreedte van 15 mm (moduulmaat 100 mm) is afgedekt door een 40 mm dikke in zwart PE-folie gesealde mineraalwol. Naast inbouw en opbouwtoestellen kent het lamellenplafond geen uitstekende delen.

24 ALMO straling bv ALMO STRALING BV Postbus AC Eersel Lange Voren DD Eersel T F E W

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

Zink Advies. Technisch adviesboek

Zink Advies. Technisch adviesboek Zink Advies Technisch adviesboek 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - NedZink 4 Hoofdstuk 2 - Producten 6 Hoofdstuk 3 - Montage van dakgoten 9 en hemelwaterafvoerbuizen Hoofdstuk 4 - Bouwfysica 17 Hoofdstuk 5

Nadere informatie

Pro-Ductor Geïsoleerde vlakke stroomrail voor 4, 7 of 10 geleiders

Pro-Ductor Geïsoleerde vlakke stroomrail voor 4, 7 of 10 geleiders Darwinstraat 10 NL 6718 XR Ede Nederland Flexibel in energie! Tel.nr. +31 (0)342 403900 Faxnr. +31 (0)342 403912 email info@akapp.com URL www.akapp.com Pro-Ductor Geïsoleerde vlakke stroomrail voor 4,

Nadere informatie

Installatie-/gebruiksvoorschrift

Installatie-/gebruiksvoorschrift Installatie-/gebruiksvoorschrift Product Heat Pure Productgroep Houtgestookte liftdeurhaarden Toepassing Open en gesloten Modellen 45, 60, 65 3Z, 70, 71, 85, 90R, 90L, 100, 105, 105 T, 110, 120 Versie

Nadere informatie

Multifunctionele klimaatsystemen

Multifunctionele klimaatsystemen City Multi VRF Multifunctionele klimaatsystemen hotel horeca kantoor bedrijf overheid instellingen sport recreatie onderwijs cultuur studio atelier Mitsubishi Electric met ClimateCare. Je voelt het verschil.

Nadere informatie

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen

Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek. Uitleg en Garantiebepalingen Basis gebruiksaanwijzing Verdeler + regeltechniek Uitleg en Garantiebepalingen Versie CONCEPT Rudi d.d. 17-9-2014 Verdeler nr. Order nr. Installatiedatum INHOUDSOPGAVE Vloerverwarming, wat nu?! 6 Uitleg

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

DVM S systeem. Tweetraps. volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem. De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen

DVM S systeem. Tweetraps. volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem. De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen DVM S systeem Tweetraps volledig inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem De beste verwarmingsprestaties bij zeer lage buitentemperaturen Samsungs DVM S tweetraps vol inverter warmtepomp- en airconditioningsysteem

Nadere informatie

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf Room Airconditioners Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf werken & leven kantoor atelier winkel praktijkruimte studio showroom wachtruimte ClimateCare van Mitsubishi Electric. Je voelt

Nadere informatie

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/48 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel dit installatievoorschrift zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

Meer licht is meer ruimte Met een comfortabel binnenklimaat

Meer licht is meer ruimte Met een comfortabel binnenklimaat Duurzaam wooncomfort Meer licht is meer ruimte Met een comfortabel binnenklimaat Brochure 2010 www.velux.nl Duurzaamheid Duurzaam wooncomfort Pagina 4-5 Ventilatie en daglicht Pagina 5 State of the Art

Nadere informatie

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30

Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Kombi Kompakt HR 22 HR 28 HR 28/24 HR 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

AIRSTREAM. plug & play warmteterugwinunit. CLIMATE TECHNOLOGY feels better, works better.

AIRSTREAM. plug & play warmteterugwinunit. CLIMATE TECHNOLOGY feels better, works better. AIRSTREAM plug & play warmteterugwinunit CLIMATE TECHNOLOGY feels better, works better. www.markclimate.be De specialist voor innovatieve ventilatiesystemen Maak kennis met de specialist in Nederland op

Nadere informatie

Intergas Verwarming BV

Intergas Verwarming BV Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 Installatievoorschrift Lees voor het installeren en gebruiken van het toestel deze installatievoorschriften zorgvuldig door. Bewaar dit installatievoorschrift

Nadere informatie

Praktische gids voor de zelfbouwer VERWARMING VENTILATIE SANITAIR ELEKTRICITEIT

Praktische gids voor de zelfbouwer VERWARMING VENTILATIE SANITAIR ELEKTRICITEIT Praktische gids voor de zelfbouwer VERWARMING VENTILATIE SANITAIR ELEKTRICITEIT Een huis bouwen of verbouwen is altijd een beetje avontuur. Hoe je dat avontuur beleeft, hangt sterk af van de partners waarmee

Nadere informatie

Energiebesparing in de Industrie

Energiebesparing in de Industrie Kenniscentrum Design en Technologie Energiebesparing in de Industrie Vademecum energiebesparingsmaatregelen in bestaande bedrijven Kom verder. Saxion. saxion.nl/energiebesparing Het project Energie Prestatie

Nadere informatie

Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN

Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN Energieonderzoek Bedrijf X DUURZAAM RENOVEREN Management Samenvatting Het energieverbruik, en dan met name het gasverbruik, ligt behoorlijk hoog. Een reden om een energieonderzoek uit te voeren en vast

Nadere informatie

AIRCONDITIONERS. Multi VRF serie. Serie Multi VRF MULTI V TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST.

AIRCONDITIONERS. Multi VRF serie. Serie Multi VRF MULTI V TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. AIRCONDITIONERS Multi VRF serie Serie Multi VRF MULTI V TOPKLASSE GEMAAKT VOOR DE TOEKOMST. 2 Het meest geavanceerde airconditioningssysteem voor de zakelijke gebruiker airconditioningssysteem voor de

Nadere informatie

her nieuw bare energie

her nieuw bare energie architectenmap izen energy systems Fotovoltaïsche zonnepanelen Zonneboiler Warmtepomp Warmtepompboiler Energieonafhankelijk wonen her nieuw bare energie 1 2 inhoud 4 8 bedrijfsvoorstelling ecohome 13 IZEN

Nadere informatie

GE434. Installatievoorschrift. 1Buderus

GE434. Installatievoorschrift. 1Buderus GE434 Installatievoorschrift 1Buderus Inhoudsopgave: Voorwoord 3 1.0 Algemeen 3 2.0 Voorschriften 3 3.0 Montage 3 3.1 Algemeen 4 3.2 Aansluitingen 4 3.2.1 Aanvoer- en retouraansluiting 4 3.2.2 Niveaubeveiliging

Nadere informatie

Isover Renovatiehandboek Alle oplossingen voor het isoleren van dak, gevel, wand, plafond en vloer

Isover Renovatiehandboek Alle oplossingen voor het isoleren van dak, gevel, wand, plafond en vloer Isover Renovatiehandboek Alle oplossingen voor het isoleren van dak, gevel, wand, plafond en vloer www.isover.nl/renovatiewijzer Inhoud Renovatie en na-isolatie is de moeite waard 3 Beter vergelijken met

Nadere informatie

spouw assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

spouw assortiment I n s u l a t i o n Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Vijfde editie April 2013 spouw assortiment HOOG RENDEMENT ISOLATIE VOOR SPOUWMUREN Hoog rendement PIR hardschuim lambdawaarde van 0,023 W/m.K Ruimtebesparend t.o.v. traditionele isolatiematerialen

Nadere informatie

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort.

levert een belangrijke bijdrage in het ervaren van comfort. COMBI NAIR UHR Installatievoorschrift Daalderop, veelzijdig in warmte Daalderop, opgericht in 1880 in Tiel, is in Nederland marktleider op het gebied van de ontwikkeling, productie en verkoop van hoogwaardige

Nadere informatie

Kan het iets stiller?

Kan het iets stiller? Installatiegeluid in frisse scholen Kan het iets stiller? Het binnenklimaat in veel scholen is ronduit slecht. In meer dan 80% van de scholen wordt onvoldoende geventileerd, is er sprake van tocht of is

Nadere informatie

Duurzame oplossingen die generaties meegaan

Duurzame oplossingen die generaties meegaan Duurzame oplossingen die generaties meegaan Isotechniek Nederland B.V. Segment 3 6921 RC Duiven Tel Fax Email 0313-42 24 22 0313-42 08 50 post@isotechniek.nl Bank nr. IBAN BIC 1295.88.830 NL66RABO0129588830

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV

Inhoud. Onderzoek duurzame energievoorziening Triflor BV Inhoud 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Bestaande situatie... 4 2.1 Algemeen.... 4 2.2 Installaties... 4 2.2.1 Verwarming... 4 2.2.2 Koeling.... 5 2.2.3 Droog/bewaarwanden... 7 2.3 Energie verbruik... 8 2.3.1.

Nadere informatie

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project

De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project De vloersystemen van Dycore Een vloeroplossing voor elk project EEN VLOEROPLOSSING VOOR ELK PROJECT Inhoudsopgave CRH Structural...4 Dycore Systeemvloeren voor elk project...5 Verschillende vloereigenschappen...6

Nadere informatie