Installatie van verticale U-vormige warmtewisselaars (versie 4.1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatie van verticale U-vormige warmtewisselaars (versie 4.1)"

Transcriptie

1 Installatie van verticale U-vormige warmtewisselaars (versie 4.1) Auteur: L. François Datum: 19/06/2013 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS traject Smart Geotherm ( ) Smart geotherm Werking van een verticale warmtewisselaar 19/06/2013 1

2 Inhoudstafel 1 Werking van een verticale warmtewisselaar Soorten verticale warmtewisselaars U-vormige warmtewisselaars (enkel of dubbel) Concentrische wisselaars Spiraalvormige warmtewisselaars Vergelijking van verschillende systemen Wetgeving en normen Constructie van U-vormige bodem warmtewisselaars Materiaaleisen Voet van de sonde Afstandhouders Gewicht Levering en plaatsing Voorbereidende werkzaamheden Inbrengen van de warmtewisselaar Afwerken van het boorgat Testen na de afwerking van het boorgat Aansluiten op de horizontale leidingen Testen van het systeem op mechanische sterkte en lekdichtheid Afvullen van het systeem met het voorgeschreven circulatiemengsel Nazorg Uitdienststelling Bibliografie Smart geotherm Werking van een verticale warmtewisselaar 19/06/2013 2

3 1 Werking van een verticale warmtewisselaar Verticale bodemwarmtewisselaars zijn gesloten systemen met buizen die verticaal tot een diepte van 100 meter of meer in de grond aangebracht worden. Door de buizen stroomt een vloeistof die opgewarmd of afgekoeld wordt door contact met de bodem. Wanneer er warmte aan de bodem wordt onttrokken voor de verwarming van een gebouw, is de verticale warmtewisselaar via transportleidingen verbonden met de verdamper van een warmtepomp. In de verdamper wordt het water afgekoeld, waardoor het koude water weer warmte aan de omringende bodem kan onttrekken. Omgekeerd als er een gebouw moet worden gekoeld, is de warmtewisselaar via het transportsysteem gekoppeld met de condensorzijde van de warmtepomp (actieve koeling) of via een warmtewisselaar met het afgiftesysteem van het gebouw (passieve koeling). De vloeistof die hierdoor opgewarmd wordt, kan vervolgens zijn warmte terug aan de bodem afgeven. 2 Soorten verticale warmtewisselaars Hoewel in het verdere document enkel de U-vormige warmtewisselaar wordt besproken, geven we hier een overzicht van de overige verticale systemen. 2.1 U-vormige warmtewisselaars (enkel of dubbel) Figuur 1: U-vormige wisselaar, bron REHAU Een U-lus warmtewisselaar kan op twee manieren worden uitgevoerd: een enkele buis die, met behulp van een aangelaste (spuitgegoten) U-bocht aan de onderzijde is gebogen. een voet die aan de onderzijde van de sonde de afzonderlijke heen- en retourleiding met elkaar verbindt. Smart geotherm Werking van een verticale warmtewisselaar 19/06/2013 3

4 2.2 Concentrische wisselaars Deze warmtewisselaar bestaat, in de eenvoudige variant, uit een buitenbuis die aan één zijde wordt afgesloten met een stop. Binnen in deze buitenbuis wordt een tweede buis gebracht waardoor er twee stroomkanalen ontstaan. Gangbare maat voor de buitenbuis is 40 mm, voor de binnenbuis wordt veelal 25 mm toegepast. 2.3 Spiraalvormige warmtewisselaars Figuur 2: bron REHAU De spiraalvormige sonde wordt standaard tot een maximale diepte van 3 meter geplaatst. Dit systeem heeft een rendement dat zich bevindt tussen de horizontale en de U-vormige verticale warmtewisselaar. Desgevallend kunnen verschillende sondes aan elkaar worden bevestigd om een grotere lengte te bekomen. Smart geotherm Soorten verticale warmtewisselaars 19/06/2013 4

5 2.4 Vergelijking van verschillende systemen Voordelen Nadelen U-vormige wisselaars Concentrische wisselaars Kostprijs: Uitvoeringsmethode: Rendement: Kostprijs: laag Simpel ontwerp, ruime ervaring, eenvoudig transport en plaatsing Kans op lekken bij slecht laswerk aan de voet Lage capaciteit, zeker bij laminaire stroming Dure installatie en grouting Spiraalvormig e wisselaars Uitvoeringsmethode: Rendement: Kostprijs: Uitvoeringsmethode: Rendement: Interessant bij verticaal gedrukt in kleilagen geen vulmateriaal Interessant bij ondiepe boringen en/of te weinig oppervlakte Door thermische kortsluiting en hoge boorgatweerstand: vergelijkbaar met U-vormige wisselaars, Dure installatie en grouting Omslachtig aanbrengen van vulmateriaal Hierbij moet worden opgemerkt dat het rendement afhankelijk is van de diameter van de gebruikte wisselaar. Bovendien speelt zowel het benodigde piekvermogen als het jaarvermogen een rol. Een wisselaar kan voldoende jaarvermogen leveren maar onvoldoende piekvermogen en omgekeerd. 3 Wetgeving en normen Verticale warmtewisselaars en de installatie ervan moeten beantwoorden aan de bepalingen van VLAREM II Hoofdstuk Boringen en meer bepaald afdeling Boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten. Specifieke artikels worden in de tekst aangehaald. Smart geotherm Wetgeving en normen 19/06/2013 5

6 4 Constructie van U-vormige bodem warmtewisselaars 4.1 Materiaaleisen De leidingen die worden ingebouwd, bestaan uit materialen die niet reageren met de ondergrond en het grondwater waarin ze worden ingebracht en die een voldoende levensduur hebben in het geïnstalleerde milieu. (VLAREM II, art ) Het materiaal dat ondergronds wordt gebruikt mag helemaal niet utoxisch of inert zijn. Het materiaal moet geschikt zijn voor het gebruikte (gewenste, ontwerp-) temperatuurbereik wanneer de installatie in gebruik is. De levensduur moet minimaal 50 jaar zijn onder de voorkomende bedrijfsomstandigheden en bij gebruik in de bodem. Delen van de warmtewisselaar die blootgesteld (exposed) worden, moeten UV bestendig zijn. Polyethyleen (PE) en polybutyleen (PB) zijn de meest gebruikte materiaalsoorten. Stalen buizen kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt. Er moet dan extra aandacht worden besteed aan de dikte van de buis, de staalkwaliteit, de corrosieweerstand en de chemische samenstelling van het grondwater (lage ph, chloride-ionen en vrije zuurstof) Temperatuurbereik Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een materiaal dat geschikt is voor een fluïdum met een temperatuurbereik van -20 C en 40 C en een ontwerpdruk van minstens 1.6MPa (16 bar overdruk). PE100 is in dit domein een veel gebruikt materiaal. Het moet voldoen aan de NBN EN 12201: PE- Kunststofleidingsystemen voor de drinkwatervoorziening en voor de afvoer en riolering onder druk. Omdat het VLAREM een maximum bodemtemperatuur van 25 C voorschrijft, wordt ook de temperatuur van het circulerend fluïdum beperkt tot 25 C. Het is dus voldoende om materiaal te voorzien geschikt voor een temperatuurbereik tot 40 C Vergelijking tussen PE100 en PE-X PE100 en PE-X zijn de meest voorkomende materialen voor de productie van warmtewisselaars binnen het vooropgestelde temperatuurbereik. Het duurdere PE-X bezit buiten een hoger temperatuurbereik ook een hogere kerfgevoeligheid. Bovendien is de miminale straal waarover eenzelfde buis kan worden geplooid veel kleiner. Door deze laatste eigenschap kunnen warmtewisselaars uit PE-X uit één stuk worden vervaardigd zonder te worden gelast aan de voet Drukklassen De toe te passen drukklasse is afhankelijk van de einddiepte zoals aangegeven in onderstaande tabel. Smart geotherm Constructie van U-vormige bodem warmtewisselaars 19/06/2013 6

7 Einddiepte (m) Minimale drukklasse 0-50 PN PN PN Markering De warmtewisselaar dient te zijn gemerkt met minimaal de volgende gegevens: nummer van de norm, typeaanduiding (vb PE100), fabricagedatum, drukklasse (vb PN 16), diameter, wanddikte, fabricagewijze, identificatie van de fabrikant, lengtemarkering (zie verder), temperatuurbereik. Wisselaars dienen voorzien te zijn van een lengtemarkering (per meter), beginnend bij nul meter en naar boven oplopend zodat aan het maaiveld de totale lengte van de wisselaar gecontroleerd kan worden. De geïnstalleerde lengte van elke individuele wisselaar wordt gedocumenteerd. Wanneer er geen eenduidige lengtemarkering op de wisselaar is aangebracht wordt de geïnstalleerde diepte vastgesteld met behulp van een peillood. 4.2 Voet van de sonde De voet van de sonde kan op twee wijzen worden uitgevoerd. 1. De voet verbindt aan de onderzijde van de sonde de afzonderlijke heen- en retourleiding. 2. De heen- en retourleiding zijn ononderbroken. Het voetstuk omhult en beschermt de bocht die de leiding onderaan maakt. Smart geotherm Constructie van U-vormige bodem warmtewisselaars 19/06/2013 7

8 In elk geval wordt de geometrie van dit voetstuk zodanig uitgevoerd dat ze niet blijft haken tijdens het neerlaten van de sondes in het boorgat. Bovendien moet ze ontworpen zijn om een eventuele ballast te kunnen dragen. Het voetstuk en de verbindingen met de leidingen moeten fabrieksmatig worden aangebracht en getest volgens de DIN of andere gelijkwaardige norm. 4.3 Afstandhouders Afstandhouders kunnen worden voorgeschreven om de onderlinge afstand tussen de buizen te vrijwaren en zodoende thermische kortsluiting te voorkomen. Bovendien zorgen afstandhouders ervoor dat de ruimte tussen de warmtewisselaar en het boorgat minimaal blijft terwijl het vullen van het boorgat toch degelijk kan worden gerealiseerd. De afstandhouders worden om de 1.5 à 2 meter geplaatst. 4.4 Gewicht De onderzijde van de U-bocht wordt meestal voorzien van een gewicht zodat de warmtewisselaar gemakkelijker in een met water of slib gevuld boorgat kan worden geplaatst. Om diezelfde reden wordt de warmtewisselaar ook vaak vooraf met water gevuld. Bovendien worden op deze manier eventuele vervormingen van de warmtewisselaar tijdens het aanvullen van het boorgat vermeden. Het gewicht dat moet worden aangebracht is afhankelijk van het niveau en het soortelijk gewicht van de vloeistof die zich in het boorgat bevindt, de lengte van de warmtewisselaar, de wrijvingsweerstand met de boorwand enz.. Het gewicht heeft een massa van orde-grootte 80kg. 5 Levering en plaatsing 5.1 Voorbereidende werkzaamheden Visuele controle Bij aanvoer van het materiaal wordt ervoor zorggedragen dat het materiaal schoon en onbeschadigd is. Wisselaars worden voor gebruik visueel geïnspecteerd. Vooral de aangelaste voet dient grondig te worden geïnspecteerd. Smart geotherm Levering en plaatsing 19/06/2013 8

9 Beschadigde wisselaars of leidingmateriaal worden niet toegepast. Onder een beschadigde Ius wordt verstaan een Ius met een knik of met een kras dieper dan 10 % van de wanddikte. Een beschadigde Ius wordt vervangen Afvullen van de wisselaar De warmtewisselaar wordt gevuld met water en afgedicht om vervormingen en het opdrijven te voorkomen. Zelfs in geval van droge boorgaten is het aan te raden om de wisselaar met water te vullen dat voldoet aan de milieukwaliteitseisen voor grondwater om te vermijden dat deze tijdens het opvullen van het boorgat opdrijft. Er worden eventueel bijkomende gewichten aan het einde van de warmtewisselaars bevestigd. (zie ook 4.4) Testen van de warmtewisselaar voor het inbrengen Er worden minimaal drie druktesten uitgevoerd: één voor het inbrengen van de leidingen in het boorgat, één na het opvullen van het boorgat en één na de volledige koppeling van de leidingen aan het gebouwsysteem. De druktesten worden uitgevoerd met water dat voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater. (VLAREM II, Artikel , 1) De met water gevulde warmtewisselaar wordt onder een overdruk gebracht van 2-3 bar; (waterleidingdruk). De druk wordt voor en na het inbrengen van de wisselaar gecontroleerd en genoteerd. Het toegestane drukverloop is minder dan 0,2 bar of 10 %. De druk wordt tot minimaal een uur na het inbrengen van de Ius en eventueel afvullen en/of grouten van het geboorde gat, gehandhaafd. Smart geotherm Levering en plaatsing 19/06/2013 9

10 5.2 Inbrengen van de warmtewisselaar Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, worden de leidingen neergelaten in het boorgat met behulp van een haspel of een geleidingswiel. (VLAREM II, Artikel ) De warmtewisselaar samen met de injectiepijp worden voorzichtig en verticaal in het boorgat neergelaten zodat beschadigingen zoals knikken of krassen worden vermeden. Indien de warmtewisselaar langer is dan 150m is het aan te bevelen om de haspel te voorzien van een rem zodat het geheel langzaam en voorzichtig in het boorgat kan worden gelaten. Tijdens het neerlaten van de wisselaar wordt de wisselaar nogmaals op visuele gebreken gecontroleerd. Voorkom dat mogelijke verontreinigingen geïntroduceerd worden. De bereikte einddiepte wordt genoteerd aan de hand van markeringen op de warmtewisselaar. De Ius wordt afgesneden op de juiste lengte en afgetapet. Indien de warmtewisselaar op een plek staat waar verkeer aanwezig is, moet het uitstekend eind op adequate wijze gemarkeerd of afgewerkt worden. 5.3 Afwerken van het boorgat Het vullen moet onmiddellijk na het aanbrengen van de wisselaar worden gestart. Zie technische fiche Afwerking van verticale boorgaten. 5.4 Testen na de afwerking van het boorgat Na de afwerking van het boorgat worden de individuele wisselaars getest voordat ze op de horizontale leidingen worden aangesloten. De leidingen worden op minstens 6 bar gebracht (preloading 30min). Over een duur van minstens 60min is een maximum verlies van 0.2 bar toegestaan. Na de test wordt de wisselaar afgedicht met kapjes die op hun beurt met kleefband worden omhuld. Tijdens de wintermaanden worden de wisselaars deels geledigd tot ongeveer 2 meter onder het maaiveld. 5.5 Aansluiten op de horizontale leidingen Zie fiche Aansluiten van verticale warmtewisselaars op horizontale leidingen Smart geotherm Levering en plaatsing 19/06/

11 5.6 Testen van het systeem op mechanische sterkte en lekdichtheid Na het aansluiten van de bodemwarmtewisselaars op de horizontale leidingen en de collector, maar voor dat het systeem in bedrijf wordt gesteld, moet het geheel worden gespoeld en ontlucht. Nadien volgen er een aantal testen om de montage en werking te controleren Spoelen en ontluchten Om zorg te dragen dat het systeem vrij is van onzuiverheden dient het gedurende minimaal 30 min te worden gespoeld. Leidingwater wordt op de vertrekcollector gepompt. Het water spoelt de volledige installatie en wordt aan de retourcollector opgevangen. Door de stromingsrichting regelmatig om te draaien, wordt de installatie ontlucht. Afhankelijk van de grootte van het systeem, kan het nodig zijn om de ontluchting na enige tijd te herhalen. Spoelen (debieten): 1,0 m³/uur voor bodemwarmtewisselaars met een diameter van 0,025 meter; 1,8 m³/uur voor bodemwarmtewisselaars met een diameter van 0,032 meter; 2,5 m³/uur voor bodemwarmtewisselaars met een diameter van 0,040 meter Dichtheidsproef De dichtheidsproef wordt als volgt uitgevoerd: 1. Dichtheidsbeproeving op een inwendige druk van ca. 0,05 MPa (0,5 bar). Hierbij worden lekkages in foutief gemonteerde verbindingen eerder opgespoord dan bij hoge druk (waarbij de Ius tegen de mof dichtgedrukt kan worden). Het systeem wordt visueel geïnspecteerd; 2. Wanneer na 1 uur een maximale drukvermindering van minder dan 0,01 MPa (0,1 bar) is geconstateerd, dan wordt de druk opgevoerd tot de bedrijfsdruk. Aangezien de bedrijfsdruk normaal gesproken ongeveer 0,2-0,3 MPa (2-3 bar) bedraagt wordt de druk in twee stappen van 30 minuten opgevoerd; 3. Het systeem wordt visueel geïnspecteerd. Wanneer na 1 uur een maximale drukvermindering van minder dan 0,01 MPa (0,1 bar) is geconstateerd dan is de leiding dicht en kan het systeem op sterkte beproefd worden Mechanische sterktetest De mechanische sterktetest is bedoeld om mogelijk slechte lassen in de verbindingen of ernstig beschadigde leidingen op te sporen. De sterktetest wordt uitgevoerd bij minimaal 80 % van de drukklasse (PN8: 6,4 bar, PN 10: 8 bar), gedurende een uur mag de druk niet meer dan 10 % dalen. Smart geotherm Levering en plaatsing 19/06/

12 5.7 Afvullen van het systeem met het voorgeschreven circulatiemengsel Alleen als alle testen, vermeld in artikel , het bestaan van lekken uitsluiten, kan er aan het water een antivriesmiddel worden toegevoegd. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt er als antivriesmiddel monopropyleenglycol of bietenderivaat gebruikt. De samenstelling van het antivriesmiddel en de mengverhouding met het water wordt ter inzage gehouden van de toezichthouders. (VLAREM 2, Artikel en 2) Het systeem wordt met het voorgeschreven circulatiemengsel afgevuld. De componenten worden in een mengvat gemengd en in het systeem geïntroduceerd of het geïnhibeerde glycol wordt aan de bodemwarmtewisselaar toegevoegd terwijl gecirculeerd wordt (over een mengvat). Bijvullen van het met water gevulde wisselaarsysteem voldoet niet omdat er niet snel genoeg voldoende menging optreedt. Aanbevolen wordt een circulatie medium bestaande uit minimaal een volumepercentage van 25 % en maximaal een volumepercentage van 35 % monopropyleenglycol. Het is aan te bevelen om het vriespunt tenminste 5 C lager te nemen dan de laagst voorkomende mediumtemperatuur. Deze laagst voorkomende mediumtemperatuur wordt bepaald door de minimum bodemtemperatuur op het einde van het stookseizoen, het piekvermogen van de warmtepomp en de duur van de pieklast. Indien er toch gekozen worden voor mengsel met een volumepercentage lager dan 25% glycol dient dit mengsel te worden behandeld met biocide om bacteriegroei te voorkomen. In installaties die gebruikt worden voor pure warmte opslag wordt zuiver water gebruikt als warmtetransportmiddel als de temperatuur van het fluïdum altijd boven het vriespunt is. Een gepaste antivries moet alleen worden voorzien in systemen die bijvoorbeeld worden gebruikt voor gecombineerde koude/warmte opslag waarbij de temperaturen op of onder het vriespunt komen. Als zuiver water wordt gebruikt als transportmedium en als er enig risico is van bevriezing ter hoogte van de verbindingen of voedingen wanneer het systeem voor lange tijd wordt stilgelegd, dan zou er een vrieswaarschuwingssysteem moeten worden voorzien. Kort spoelen van het systeem met warm water vermijdt vorstschade. 6 Nazorg De druk in de leidingen wordt automatisch gemonitord. Bij drukverlies moet het systeem automatisch uitvallen. Als het drukverlies het gevolg is van een lek in een lus, wordt de lus in kwestie buiten dienst gesteld. (VLAREM II, Artikel ) Direct na installatie en vervolgens tweejaarlijks worden de volgende controles uitgevoerd, telkens een controle gedurende het stookseizoen. De mate van vorstbescherming van het circulatiemengsel dient te worden gemeten en de bacteriologische kwaliteit en helderheid dienen tenminste zintuiglijk te worden vastgesteld. Wanneer de bacteriologische kwaliteit van het mengsel niet voldoet, dient de gehele inhoud te worden vervangen, nadat het systeem eerst is gereinigd. Smart geotherm Nazorg 19/06/

13 Wanneer het systeem is bijgevuld worden na vier weken de druk in het systeem en de temperaturen in de aanvoer- en retourleiding nogmaals gecontroleerd. Enig vermoeden van lekkages van antivries in het bodemsysteem dient te worden gemeld aan VMM. Het antivriesgehalte van het circulatiemedium met een dichtheidsbepaling of een vriespuntbepaling. Meet en registreer de druk van het systeem. Noteer elke toevoeging van vloeistof (water of antivries): de hoeveelheid en de druk voor en na het toevoegen. 7 Uitdienststelling Als één of meer leidingen van de inrichting buiten dienst worden gesteld, wordt de vloeistof die erin aanwezig is, met antivriesmiddel afgepompt en vervangen door water dat voldoet aan de milieukwaliteitsnormen voor grondwater. Vervolgens wordt de leiding definitief afgesloten en wordt de put buiten gebruik gesteld conform de voorwaarden, vermeld in artikel (VLAREM II, Artikel ) 8 Bibliografie 1. Geelen, C. P. J. M., Witte, H. J. L., ISSO-Publicatie 73: Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars, Stichting ISSO, Kwaliteitsrichtlijn Verticale Bodemwarmtewisselaars, Novem- Nederlandse organisatie voor energie en milieu, mei Sanner, [et al.], Geotrainet training manual for designers of shallow geothermal systems. Geo-Education for a sustainable geothermal heating and cooling market, 2011, [Project: IEE/07/581/SI Compiled and edited by Dr. Maureen Mc Corry with EurGeol. Gareth Ll. Jones. Published by GEOTRAINET, EFG, Brussels 2011]. 4. VDI 4640, Part 1 Thermal use of the underground Fundamentals, approvals, environmental aspects, juni VDI 4640, Part 2 Thermal use of the underground Ground source heat pump systems, sept VLAREM II, Afdeling Boringen in het kader van thermische energieopslag in boorgaten 7. Desmedt J., Draelants G., Studie best beschikbare boortechnieken en evaluatie geschikte hydrothermische technieken in Brussel: aanvraag; kritische analyse en milieuexploitatievoorwaarden, Eindrapport. Studie uitgevoerd in opdracht van BIM, VITO, febr Smart geotherm Uitdienststelling 19/06/

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen

Open en gesloten WKO systemen. Open systemen Open en gesloten WKO systemen Open systemen Een kenmerk van open systemen is dat er grondwater onttrokken en geïnfiltreerd wordt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen doubletsystemen, monobronsystemen

Nadere informatie

De meest optimale installatie is een zuinige installatie. Daarvoor dienen 3 componenten goed op elkaar te worden afgesteld:

De meest optimale installatie is een zuinige installatie. Daarvoor dienen 3 componenten goed op elkaar te worden afgesteld: Besteco wil aan de hand van een korte, eenvoudige uitleg algemene informatie verstrekken omtrent warmtepompinstallaties en waar de aandachtspunten liggen. De meest optimale installatie is een zuinige installatie.

Nadere informatie

Specificatie Gesloten Bronsysteem

Specificatie Gesloten Bronsysteem Hooftman Geo Boortechniek Specificatie Gesloten Bronsysteem In combinatie met Hooftman Geo Boortechniek BV Bankrelatie Rabobank Venray St. Antoniusveldweg 29 Rek. nummer 1528.80.518 5803 AH Venray BTW

Nadere informatie

Inbedrijfstelling van de installatie

Inbedrijfstelling van de installatie Inbedrijfstelling van de installatie excellence in hot water INHOUD. Zonnecircuit.............................. 2. Inbedrijfstelling............................. 3 3. Oplossen van eventuele pannes..............

Nadere informatie

Aardwarmte / Luchtwarmte

Aardwarmte / Luchtwarmte 2015 Aardwarmte / Luchtwarmte Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Aardwarmte/Luchtwarmte. Pagina 1 Inhoud 1.Aardwarmte / luchtwarmte...3 1.1 Doel van de

Nadere informatie

HOE GELD VERDIENEN MET ENERGIE UIT EIGEN BODEM? ONDIEPE GEOTHERMIE: DE DUURZAME ENERGIE-OPLOSSING 4 NOVEMBER 2014 ZWIJNAARDE

HOE GELD VERDIENEN MET ENERGIE UIT EIGEN BODEM? ONDIEPE GEOTHERMIE: DE DUURZAME ENERGIE-OPLOSSING 4 NOVEMBER 2014 ZWIJNAARDE Ir.L.François HOE GELD VERDIENEN MET ENERGIE UIT EIGEN BODEM? ONDIEPE GEOTHERMIE: DE DUURZAME ENERGIE-OPLOSSING 4 NOVEMBER 2014 ZWIJNAARDE Programma 17u00 Smart Geotherm-project: Potentieel, EPB-verloop,

Nadere informatie

Geothermische boringen. Johan Verheyden, ing Zaakvoerder Verheyden bvba

Geothermische boringen. Johan Verheyden, ing Zaakvoerder Verheyden bvba Geothermische boringen Johan Verheyden, ing Zaakvoerder Verheyden bvba Inhoud Geologie Geothermische eigenschappen Boortechnieken Verticale bodemwarmtewisselaar Project Fortis Brussel Regelgeving Erkenning

Nadere informatie

GEOTHERMISCHE SCREENINGSTOOL

GEOTHERMISCHE SCREENINGSTOOL check online de mogelijkheden van ondiepe geothermie GEOTHERMISCHE SCREENINGSTOOL http://www.smartgeotherm.be/geothermische-screeningstool/ Inleiding Ondiepe geothermie kan een gebouw op een duurzame wijze

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket 1. Het Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD UITVOERING PERSPROEF DATUM: OKT 2014

CONCEPT WATERWERKBLAD UITVOERING PERSPROEF DATUM: OKT 2014 Herziening van juni 2004 CONCEPT WATERWERKBLAD WB 2.3 UITVOERING PERSPROEF DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de persproef is in artikel 2.3 van NEN 1006 (AVWI-2014) het volgende

Nadere informatie

s werelds beste bodemwarmtewisselaar

s werelds beste bodemwarmtewisselaar s werelds beste bodemwarmtewisselaar Waarom aardwarmte? Duurzame energie met oog voor mens en milieu Een comfortabele, goed verwarmde woning vinden we vanzelfsprekend. Maar we staan er zelden bij stil

Nadere informatie

LCA Puffer LCA Boiler With the future in mind

LCA Puffer LCA Boiler With the future in mind With the future in mind LCA Puffer 300 3000 LCA Boiler 300 3000 Tank in plaatstaal voor de opslag van water Capaciteit: van 300 tot 3000 liter M1-klasse isolatie in glaswol 100 mm (klasse M0 optioneel)

Nadere informatie

Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling. Werking van de warmtepomp

Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling. Werking van de warmtepomp BEWONERSINSTRUCTIE Verwarming en koeling met warmtepomp d.m.v. vloerverwarming / koeling Voor de opwekking van benodigde warmte en koude in uw woning wordt gebruik gemaakt van een warmtepomp van het fabrikaat

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Wat is WKO? Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Wat is WKO? Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan zijn de Hondsrug

Nadere informatie

Nefit Economy cv-boilers

Nefit Economy cv-boilers Nefit houdt Nederland warm Installatie-instructie Nefit Economy cv-boilers INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 1-1 2. INSTALLEREN 2-1 2.1 Voorschriften 2-1 2.1.1 Algemene voorschriften 2-1 2.1.2 Voorschriften fabrikant

Nadere informatie

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler

Vloerverwarmingsverdeler I.6.2. Vloerverwarmingsverdeler I.6.2 Alle componenten van de SCHÜTZ vloerverwarmingsverdeler zijn optimaal op elkaar afgestemd, zetten de systeemgedachte in combinatie met de verdelerkasten consequent voort en zijn toepasbaar bij vloerverwarmingsen

Nadere informatie

White Paper Warmtepompsysteem

White Paper Warmtepompsysteem White Paper Warmtepompsysteem Inleiding Een warmtepompsysteem is voor veel mensen inmiddels een bekend begrip, toch ontstaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de werking van het systeem. Dit blijkt

Nadere informatie

Warmte Koude Opslag. Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe

Warmte Koude Opslag. Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe Warmte Koude Opslag Welke regels gelden voor WKO? Diep onder Drenthe Klimaatbestendig Drenthe Klimaatveranderingen van vele eeuwen zijn nog steeds zichtbaar in het Drentse landschap. Voorbeelden hiervan

Nadere informatie

Energie uit de bodem met hulp van funderingspalen

Energie uit de bodem met hulp van funderingspalen Energie uit de bodem met hulp van funderingspalen 1 Inleiding In de duurzame energie-installaties van ZON Energie wordt gebruikgemaakt van energie uit de bodem. Deze energie wordt door middel van warmtepompen

Nadere informatie

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting voor nieuwbouw iedereen energie eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Voor uw eigen veiligheid

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en

Nadere informatie

Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars

Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars Algemene Documentatie L-Line gesoldeerde platenwarmtewisselaars Constructie Gesoldeerde platenwarmtewisselaars zijn pure tegenstroom warmtewisselaars. De gesoldeerde

Nadere informatie

Volledig RVS flexibele slangen

Volledig RVS flexibele slangen Volledig RVS flexibele slangen Hoge-temperatuur verwarmingssystemen Zonneboilersystemen Koelsystemen Drinkwater Stoom Gas Naast de RVS omvlochten flexibele slangen met rubberen binnenslang (zie tab 5)

Nadere informatie

inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds

inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds I inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds PP-SP 1.000 PRINS-PIPE SPIRO 2 PP-SP 1.100 Inleiding 2 PP-SP 2.000 specificatie 2 PP-SP 2.100 Mediumbuis 2 PP-SP 2.105 Isolatie 3 PP-SP 2.110 Buitenbuis 3 PP-SP

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor

Nadere informatie

RVS omvlochten flexibele slangen

RVS omvlochten flexibele slangen Technische informatie van: RVS omvlochten flexibele slangen Voor gebruik in onder andere industriële toepassingen, koel-, verwarming- en CV- of drinkwatersystemen - Op maat gemaakt o Keuze uit diverse

Nadere informatie

Mobiliseren van thermische energie-opslag en thermische inertie voor de slimme verwarming en koeling van (middel-)grote gebouwen.

Mobiliseren van thermische energie-opslag en thermische inertie voor de slimme verwarming en koeling van (middel-)grote gebouwen. IWT-VIS traject: 2011-2017 Mobiliseren van thermische energie-opslag en thermische inertie voor de slimme verwarming en koeling van (middel-)grote gebouwen. Voorwoord Vanaf 2020 is men verplicht om nearly

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE

OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE Voor opslag mazout-diesel-olie en regenwater MILIEUBESCHERMING? NATUURLIJK! IQ BEPROEFDE KWALITEIT HDPE niet gerecycleerd, gecertificeerd materiaal. Spiraalvormige dubbelwandige

Nadere informatie

Aardwarmte. Laat moeder aarde uw energierekening betalen Geothermisch verwarmen en koelen van woningen, gebouwen en zwembaden

Aardwarmte. Laat moeder aarde uw energierekening betalen Geothermisch verwarmen en koelen van woningen, gebouwen en zwembaden Aardwarmte Laat moeder aarde uw energierekening betalen Geothermisch verwarmen en koelen van woningen, gebouwen en zwembaden De buitenste 6 km van de aardkorst bevat een hoeveelheid energie die overeenkomt

Nadere informatie

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING INLEIDING Vanwege de oprakende fossiele brandstoffen worden we met zijn alle gedwongen op zoek te gaan naar verbeterde of alternatieve energieopwekkers. Van hout naar kolen naar olie naar gas en nu naar

Nadere informatie

Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede

Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede Duurzame klimaatinstallaties in Etten-Leur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 6-11-2015 Siem Goede Vraagstelling Inventariseren van de WKO-installaties van de complexen Wachter-Valpoort en Contrefort-Chrispijn.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Zonneboiler met vacuümbuizen

Installatiehandleiding Zonneboiler met vacuümbuizen Installatiehandleiding Zonneboiler met vacuümbuizen Inhoud 1. Installatievoorschriften 2. Werking van het systeem 3. Installatie van de vacuümbuizen 4. Aansluiting 5. Onderhoud 6. Inregelen systeem 7.

Nadere informatie

Recente en op til staande wijzigingen m.b.t. boringen/grondwaterwinningen

Recente en op til staande wijzigingen m.b.t. boringen/grondwaterwinningen Recente en op til staande wijzigingen m.b.t. boringen/grondwaterwinningen VLAREM Nieuwe indelingslijst: rubriek 55.1 niet langer arbitraire diepte van 50 meter onder maaiveld voor klassebepaling, maar

Nadere informatie

6301 9303 04/2002 BE/NL

6301 9303 04/2002 BE/NL 60 90 04/00 BE/NL Voor de vakman Montagevoorschrift Montageset voor gegolfd dak Montage boven op dak Zorgvuldig lezen vóór de montage Voorwoord Over dit voorschrift Dit montage- en onderhoudsvoorschrift

Nadere informatie

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04

Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Montage-, gebruikers- en onderhoudshandleiding BDA 04 Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de beveiligde diagnosekoppeling BDA 04 te monteren en te gebruiken. Bij het niet naleven van deze handleiding

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN POLYETHYLEEN (PE) VOOR DE DRINKWATERVOORZIENING EN VOOR DE AFVOER EN RIOLERING ONDER DRUK

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN POLYETHYLEEN (PE) VOOR DE DRINKWATERVOORZIENING EN VOOR DE AFVOER EN RIOLERING ONDER DRUK BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION Stichters: WTCB en SECO Aarlenstraat 53 B-1040 Brussel Tel. + 32 (0) 2 238.24.11 Fax. + 32 (0) 2 238.24.01 www.bcca.be info@bcca.be TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Silence is blue... Stilla. Een geluiddempend afvoersysteem in PP

Silence is blue... Stilla. Een geluiddempend afvoersysteem in PP Silence is blue... Stilla Een geluiddempend afvoersysteem in PP Silence is blue... Stilla Pipelife Belgium nv Brasschaatsteenweg 302 2920 Kalmthout www.pipelife.be info@pipelife.be Stilla - een geluiddempend

Nadere informatie

Celsiusstraat 20, 1704RW Heerhugowaard (NL) 04-2015 Tel.: 0031(0)72 5345070 info@easy-fitt.nl. Technische informatie van: Kunststof buizen

Celsiusstraat 20, 1704RW Heerhugowaard (NL) 04-2015 Tel.: 0031(0)72 5345070 info@easy-fitt.nl. Technische informatie van: Kunststof buizen Technische informatie van: Kunststof buizen Voor gebruik in koel-, verwarming-, CV- en drinkwatersystemen Pagina 1 In onderstaande tabel worden belangrijke gegevens van de drie verschillende typen buis

Nadere informatie

Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak

Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak 2015 Afdichting van gas en waterlekken zonder afbraak Firma ALLEGRETTI BVBA Dilbeekstraat 104 1080 Brussel Telefoon : +32(2)410.88.80. Fax : +32(2)414.81.60. Email : info@allegretti.be Website : www.allegretti.be

Nadere informatie

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1

FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 FICHE TECHNIQUE TECHNISCHE FICHE LEVEL DESIGN 1 LD1 COMMERCIËLE GEGEVENS Nr artikel : DULVLD0120000 Lengte: 2,00 m Aantal per doos : 2 stuks Minimale te bestellen hoeveelheid : 1 doos LEVEL DESIGN LD1

Nadere informatie

Druktest protocol. Bouwproject Bouwfase: (Opdrachtnemer vertegenwoordiger) Opdrachtnemer Vertegenwoordiger: Bedrijf en onderhoud

Druktest protocol. Bouwproject Bouwfase: (Opdrachtnemer vertegenwoordiger) Opdrachtnemer Vertegenwoordiger: Bedrijf en onderhoud Druktest protocol Met het testmedium: Perslucht of inert gas Materiaal van het leidingsysteem: Materiaal van de fitting: Materiaal van de afdichting: Verbindingstype: Pressgereedschap: (type/fabrikant)

Nadere informatie

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A.

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A. WARMTEPOMPTECHNIEKEN Verwarmen met een warmtepomp de energie van natuurelementen JVD warmtepomptechnieken bvba Oostmalsebaan 5 B-2960 Brecht Tel.: +32 (0) 3 313 85 39 info@warmtepomptechnieken.be www.warmtepomptechnieken.be

Nadere informatie

DERIA NEDERLAND DERIA VERWARMINGSSYSTEMEN d.m.v. STRALINGSWARMTE

DERIA NEDERLAND DERIA VERWARMINGSSYSTEMEN d.m.v. STRALINGSWARMTE MHOD070524 Pagina 1 van 6 Montagehandleiding DERIA-vloerverwarming Bij ouderwetse houten vloeren Montage vanaf de bovenzijde: Handleiding in 10 stappen met nuttige

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

1 CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN

1 CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN 1 CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN 1 2 Een thermische zonne installatie is opgebouwd uit volgende elementen : 1 2 De zonne-collector vangt het invallend zonlicht op en zet die om in warmte. Deze warmte wordt

Nadere informatie

Algemene montage-instructie van het ATON B100RV-VW zonne-energie systeem- VOORL.

Algemene montage-instructie van het ATON B100RV-VW zonne-energie systeem- VOORL. 1 Algemene montage-instructie van het ATON B100RV-VW zonne-energie systeem- VOORL. 1. Algemeen. De basis van het systeem is een 100 liter boiler met daarop gemonteerd een pompunit en een regeling. Deze

Nadere informatie

Showersave QB1-21 QB1-16 QB1-12. Installatiehandleiding

Showersave QB1-21 QB1-16 QB1-12. Installatiehandleiding Showersave QB1-21 Installatiehandleiding Inhoudsopgave Pagina 1.0 Algemeen 2 1.1 Beschrijving van de warmtewisselaar 2 1.2 Veiligheid en Legionella 2 1.3 Onderhoud en reiniging 3 2.0 Aandachtspunten bij

Nadere informatie

WERKING VAN KOELSYSTEMEN PON-CAT.COM/KENNISCENTRUM

WERKING VAN KOELSYSTEMEN PON-CAT.COM/KENNISCENTRUM WERKING VAN KOELSYSTEMEN Het belang van een goed werkend koelsysteem WAT DOET EEN KOELSYSTEEM? Het koelsysteem zorgt ervoor dat thermische energie uit de motor afgevoerd wordt waardoor de temperatuur in

Nadere informatie

Kunststof Warmtewisselaars WWW.POLYCOIL.EU

Kunststof Warmtewisselaars WWW.POLYCOIL.EU Kunststof Warmtewisselaars WWW.POLYCOIL.EU 1 PolyCoil warmtewisselaars De Polycoil warmtewisselaar is een revolutionaire kunststof warmtewisselaar welke is ontwikkeld na jaren van onderzoek door Cesaroni

Nadere informatie

Showersave QB1-21C. Installatiehandleiding

Showersave QB1-21C. Installatiehandleiding Showersave QB1-21C Installatiehandleiding Inhoudsopgave Pagina 1.0 Algemeen 2 1.1 Beschrijving van de warmtewisselaar 2 1.2 Veiligheid en Legionella 2 1.3 Onderhoud en reiniging 3 2.0 Aandachtpunten bij

Nadere informatie

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN

BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN Versie 09/2013 G2/04 BESCHERMING VAN STALEN BUIZEN VOOR DISTRIBUTIENETTEN VAN AARDGAS DOOR UITWENDIGE BEKLEDING IN DRIE LAGEN OP BASIS VAN POLYETHYLEEN INHOUD 1. ONDERWERP EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2.

Nadere informatie

Flexibels : C.V. & sanitair

Flexibels : C.V. & sanitair Flexibels : C.V. & sanitair Sanutal beschikt over de nodige machines om flexibele slangen voor sanitair en verwarming te produceren. Deze productie laat ons toe een volledig en hoogwaardig gamma uit voorraad

Nadere informatie

Bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat

Bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat 1 Bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. TOEPASSINGSGEBIED... 3 2. ACHTERGROND... 3 3. HET DEBIET IN EEN PROJECT IS GROTER

Nadere informatie

Handleiding voor toepassing van de Impressor buizen van Elektropa Kunststoffen B.V. onder spoordijken van de Nederlandse Spoorwegen.

Handleiding voor toepassing van de Impressor buizen van Elektropa Kunststoffen B.V. onder spoordijken van de Nederlandse Spoorwegen. Handleiding voor toepassing van de Impressor buizen van Elektropa Kunststoffen B.V. onder spoordijken van de Nederlandse Spoorwegen. Versie : 1.1 Titel : PVC Impressor Persboorbuizen Elektropa Kunststoffen

Nadere informatie

Jabsco Lobben - en impellerpompen. Verdringerpompen

Jabsco Lobben - en impellerpompen. Verdringerpompen Jabsco Lobben - en impellerpompen Verdringerpompen 175 Jabsco Lobbenpompen De lobbenpomp is van oorsprong ontwikkeld als sanitaire verdringerpomp voor het verpompen van voedingsmiddelen. Door het hygiënische

Nadere informatie

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit Belangrijke eigenschappen Aardwarmtewisselaar voor gebruik in combinatie met balansventilatie-units met warmterecuperatie (type ComfoD 350, 450 en 550 Luxe) Onttrekt energie uit de bodem via ondergrondse

Nadere informatie

MIDI Composiet buizen

MIDI Composiet buizen Bij publicatie van dit overzicht vervallen alle voorgaande uitgaven. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en druk- en zetfouten voorbehouden - 02-202 MIDI Composiet buizen

Nadere informatie

Sanifun TUBIPEX ALU BUIZEN. Samenstelling van de Tubipex alu buis

Sanifun TUBIPEX ALU BUIZEN. Samenstelling van de Tubipex alu buis buitenste vernette polyethyleen buis (VPE) ALU BUIZEN Samenstelling van de Tubipex alu buis De leiding bestaat uit een geëxtrudeerde binnenbuis uit PE-Xb (Silaanvernet). Rond deze buis wordt een aluminium

Nadere informatie

TUBIPEX ALU BUIZEN. Samenstelling van de Tubipex alu buis

TUBIPEX ALU BUIZEN. Samenstelling van de Tubipex alu buis TUBIPEX ALU BUIZEN Samenstelling van de Tubipex alu buis buitenste vernette polyethyleen buis (VPE) Laser gelaste aluminiumlaag binnenste vernette polyethyleen buis (VPE) Lijmlagen De leiding bestaat uit

Nadere informatie

ALTECH Aqua PLUS: De Aqua PLUS is een houtkachel voorzien van 2 geïntegreerde warmtewisselaars maar het principe is verder gelijk aan de overige speksteenkachels van Altech. Zo is ook deze haard voorzien

Nadere informatie

IZEN douche WTW Infofiche

IZEN douche WTW Infofiche Weer een stap verder in energie-efficiency. Minder koper, hoger rendement en installatiegemak! In een moderne eengezinswoning is steeds minder energie nodig voor ruimteverwarming, met name door betere

Nadere informatie

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie Postbus 47 7710 AA Nieuwleusen Rollecate 61 7711 GG Nieuwleusen Tel. 0529 484315 fax 0529 484537 E-mail: info@luinstra.nl Internet: www.luinstra.nl K.v.K. nr. 05080406 BTW nr. NL8155.26.490.B01 IBAN: NL78RABO0127841741

Nadere informatie

BESTEKBESCHRIJVINGEN

BESTEKBESCHRIJVINGEN HALFEN NATUURSTEENVERANKERINGEN Natuursteenankers : mortelankers De natuursteenplaten worden bevestigd aan de draagstructuur met ankers in roestvast staal 18/10/2,5 Cr/Ni/Mo (mat.nr. 1.4571/1.4404). Deze

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 2: beschotting aangebracht voorafgaand aan de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1) en beschotting, die

Nadere informatie

CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN

CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN 1 CARBOMAT ECO - WARMTEPOMPEN 1 2 Een thermische zonne-installatie is opgebouwd uit volgende elementen : 1 2 De zonne-collector vangt het invallend zonlicht op en zet die om in warmte. Deze warmte wordt

Nadere informatie

Montagehandleiding. Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding. Versie 1.

Montagehandleiding. Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding. Versie 1. Montagehandleiding Uitlaatgassysteem CLV voor gasverbrandingstoestellen met gescheiden verbrandingstoevoer- en uitlaatgasleiding Versie 1.5 1 1. Componenten Het uitlaatgasysteem CLV bestaat uit de volgende

Nadere informatie

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning De laatste jaren is er qua energiebehoefte veel veranderd in de woningbouw. Voorheen waren de behoefte en kosten m.b.t. verwarming in nieuwbouw woningen

Nadere informatie

Smart Geotherm. Afstemming van aanbod, vraag en buffering van (geo-)thermische energie in (middel)grote gebouwen

Smart Geotherm. Afstemming van aanbod, vraag en buffering van (geo-)thermische energie in (middel)grote gebouwen Smart Geotherm Afstemming van aanbod, vraag en buffering van (geo-)thermische energie in (middel)grote gebouwen Gust Van Lysebetten Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) Afdeling

Nadere informatie

GEOTHERMIE DUURZAME AARDWARMTE

GEOTHERMIE DUURZAME AARDWARMTE GEOTHERMIE DUURZAME aardwarmte De Jongh Pipesystems B.V. De Jongh Pipesystems B.V., de specialist op het gebied van PE-HD kunststofleidingsystemen voor gas, water, persriolering etc. heeft haar activiteiten

Nadere informatie

Koelen zonder airco? Cool!

Koelen zonder airco? Cool! Koelen zonder airco? Cool! Luk Vandaele en Luc François, WTCB Iedereen snakt wel naar de zon en s zomers verdragen we wel wat hogere temperaturen, maar dan toch liever niet binnenskamers. In werkomstandigheden,

Nadere informatie

VOORBEREIDENDE INFORMATIE

VOORBEREIDENDE INFORMATIE VOORBEREIDENDE INFORMATIE Richtlijnen specificaties wasbakken Aan de hand van een speciaal ontwikkelde testmethode hebben de ingenieurs van Dyson voor een uiteenlopende serie wasbakken onderzocht of ze

Nadere informatie

Ruimteverwarming met warmtepompen:

Ruimteverwarming met warmtepompen: Ruimteverwarming met warmtepompen: principes en werking van verschillende warmtepompsystemen en toepassingen in woningbouw TRIAS ENERGETICA 2 1 Dus 1. Eerst goed isoleren en luchtdicht bouwen (de warmtebehoefte

Nadere informatie

BESTEKOMSCHRIJVINGEN. 8.1 Sanitair 99. 8.2 Verwarming 104

BESTEKOMSCHRIJVINGEN. 8.1 Sanitair 99. 8.2 Verwarming 104 BESTEKOMSCHRIJVINGEN. Sanitair. Verwarming . SANITAIR Algemene beschrijving Leidingsysteem voor sanitaire toepassingen bestaande uit meerlagenbuizen en perskoppelingen. Het volledige systeem bezit technische

Nadere informatie

Verwarming van zwembaden www.psa-zodiac.com

Verwarming van zwembaden www.psa-zodiac.com Verwarmers, warmtewisselaars Verwarming van zwembaden www.psa-zodiac.com Elektrische verwarmers Toepassing : Verwarming van openlucht- of overdekte zwembaden of spa s. Werkingsprincipe : Een elektrische

Nadere informatie

Casestudie: Geothermics, Lochristi

Casestudie: Geothermics, Lochristi Casestudie: Geothermics, Lochristi Auteurs: Jad Al Koussa, Koen Allaerts Datum: 16-02-2016 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS traject Smart Geotherm (2011-2017) Geothermics-Lochristi

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding www.monarchpoolsystems.eu 1 Overzicht 1. Introductie 2. Installatie 3. Werking 4. Onderhoud 5. Garantie LED voor electrode test 5 LED s weergave van Chloorwaarde LED weergave van

Nadere informatie

Het verdient aanbeveling de concentratie FRIOGEL te controleren ter gelegenheid van onderhoudswerken (minstens elke 2 jaar).

Het verdient aanbeveling de concentratie FRIOGEL te controleren ter gelegenheid van onderhoudswerken (minstens elke 2 jaar). I DEFINITIE FRIOGEL is een antivries op basis van monopropyleen glycol en corrosie-inhibitoren, speciaal ontworpen voor centrale verwarmingscircuits met watercirculatie en voor klimatisatie. Na oplossing

Nadere informatie

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008 Algemeen In het gehele handboek is het woord spuitkop vervangen door nozzle of is verwijderd. De definitie van een nozzle is aangepast. Zie hiervoor onderstaande aanpassingen. Een opsomming van de pagina

Nadere informatie

Warmtepompboiler voor sanitair warm water. De oplossing op hernieuwbare energie.

Warmtepompboiler voor sanitair warm water. De oplossing op hernieuwbare energie. Magna AQUA 300 /2 C Warmtepompboiler Haalt de warmte uit de buiten- of binnenlucht Warmtepompboiler voor sanitair warm water. De oplossing op hernieuwbare energie. Magna Aqua 300 / 2 C Warmtepompboiler

Nadere informatie

1. Onderhoud en garantie

1. Onderhoud en garantie 1. Onderhoud en garantie Voor een goede werking van het zonneboilersysteem is inspectie door een erkende installateur benodigd. De druk van het collectorsysteem en expansievat en de beschermingsgraad van

Nadere informatie

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EOS PLUS HP DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER Lucht-water warmtepomp voor de productie van Sanitair Warm Water zonder gebruik van gas. Deze pomp, speciaal

Nadere informatie

MAGASRO HOUTGESTOOKTE CV KETELS

MAGASRO HOUTGESTOOKTE CV KETELS MAGASRO HOUTGESTOOKTE CV KETELS MAGASRO VERBRANDINGSPRINCIPE STOKEN MET COMFORT Hout vullen, aansteken en al het andere verloopt automatisch. De grote verbrandingsruimte zorgt voor een lange verbrandingsduur.

Nadere informatie

ZYPHO 8KW - Article ZY8KW Warmteterugwinning op douchewater

ZYPHO 8KW - Article ZY8KW Warmteterugwinning op douchewater TECHNISCHE FICHE ZYPHO 8KW - Article ZY8KW Warmteterugwinning op douchewater 8 kw B CERTIFIED DE WARMTE VAN JE DOUCHEWATER RECUPEREREN? Inderdaad, het water dat tijdens uw douche wegvloeit heeft een temperatuur

Nadere informatie

1. Inleiding. Het procesmodel ZONNECOLLECTOR is gemaakt voor het gebruik op scholen. Het doel is om de leerling kennis te laten maken met het toepassen van een zonnecollector in een praktijksituatie. Hiervoor

Nadere informatie

Energie uit drinkwater en afvalwater

Energie uit drinkwater en afvalwater Energie uit drinkwater en afvalwater Inhoud 1. De cyclus van de stedelijke drinkwatervoorziening en afvalwater 2. Installeren van een turbine in het drinkwaternet 2.1. De druk in drinkwaternetten 2.2.

Nadere informatie

REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING

REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING ALPHACLEAN REGENWATERFILTER EN TERUGSLAGKLEP HANDLEIDING 1. Alphaclean filter 1.1 Omschrijving Zelfreinigende doorstroomfilter met inox filterzeef voor inbouw in kunststof en betonnen regenwatertanks Filterbehuizing

Nadere informatie

Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts.

Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts. Installatie glasvezelverbinding bijkomende informatie voor plaatsing wachtbuis en microducts. Datum 06/08/2015 Vertrouwelijkheid Unrestricted Onze referentie Proximus NEO/OPP Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ULTRA KYMA. PP dubbelwandig leidingsysteem. www.dyka.nl

ULTRA KYMA. PP dubbelwandig leidingsysteem. www.dyka.nl ULTRA KYMA PP dubbelwandig leidingsysteem www.dyka.nl ULTRA KYMA PP SN8 gecorrugeerd leidingsysteem ULTRA KYMA leidingsysteem voor afvoer van oppervlakte- en regenwater ULTRA KYMA leiding bestaat uit tweelaags

Nadere informatie

Desmedt, Hoes, Van Bael, Potentieel groene warmte en koude uit ondergrondse

Desmedt, Hoes, Van Bael, Potentieel groene warmte en koude uit ondergrondse 1 Bibliografie Background document vs4 10-09-2012 Hoofdstuk 1 Inleiding Desmedt, Hoes, Van Bael, Potentieel groene warmte en koude uit ondergrondse geothermische energiesystemen in Vlaanderen, 2008, [VITO]

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Uitbalancering. 750 Statisch strangregelventiel Beschrijving. Versies. Voordelen

Uitbalancering. 750 Statisch strangregelventiel Beschrijving. Versies. Voordelen 750 Statisch strangregelventiel Beschrijving Het strangregelventiel met schuine zitting van Comap wordt gebruikt voor het realiseren van precieze regelingen op verwarmings-, sanitair- en airconditioningcircuits.

Nadere informatie

REHAU OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE-EFFICIENT BOUWEN EN MODERNISEREN. Bouw Automotive Industrie. www.rehau.be donderdag 20 mei 2010

REHAU OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE-EFFICIENT BOUWEN EN MODERNISEREN. Bouw Automotive Industrie. www.rehau.be donderdag 20 mei 2010 REHAU OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE-EFFICIENT BOUWEN EN MODERNISEREN RAUGEO: GESLOTEN SYSTEMEN VOOR GEOTHERMISCHE TOEPASSINGEN INLEIDING WAT IS GEOTHERMISCHE WARMTE? Temperatuur Line 1: Line 2: Line 3: Line

Nadere informatie

Staalverzinkte knelkoppelingen Technische documentatie

Staalverzinkte knelkoppelingen Technische documentatie STAALVERZINKTE KNELKOPPELINGEN KNELKOPPELINGEN SUPERIEUR IN PRIJS & KWALITEIT BREED ASSORTIMENT PRODUCTAANBOD Staalverzinkte knelkoppelingen Rechte koppeling Rechte verloopkoppeling Overschuifkoppeling

Nadere informatie

Cooling & Heating Innovations

Cooling & Heating Innovations Cooling & Heating Innovations W A R M T E P O M P E N D e w a r m t e p o m p a l s w a r m t e b r o n i s d é o p l o s s i n g v o o r onze dagelijkse behoefte aan verwarming met een zo hoog mogelijk

Nadere informatie

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden.

Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. P R E V E N T I E V E W A T E R D I C H T I N G WATERDICHTE MUURKRAAG RONDO TOEPASSING Rechtstreeks toe te passen op buizen die waterdicht door vloerplaten of muren dienen gevoerd te worden. EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1), die geplaatst worden voor

Nadere informatie