Meteorologie en Luchtkwaliteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meteorologie en Luchtkwaliteit"

Transcriptie

1 EXAMEN Meteorologie en Luchtkwaliteit 0 december 001, :00 uur E E R S T D I T L E Z E N!! 1. Vermeld duidelijk je NAAM, REGISTRATIENUMMER, JAAR VAN AANKOMST en STUDIERICHTING in de linkerbovenhoek van elk in te leveren antwoordvel (de antwoordvellen zijn gelinieerd).. De ongelinieerde A4-velletjes zijn bedoeld als kladpapier en worden niet ingeleverd. 3. Schrijf duidelijk en werk overzichtelijk. De bedoeling van het examen is uiteraard te beoordelen of je voldoende van de leerstof weet en hebt begrepen; laat dit blijken uit de duidelijke beantwoording van de vragen. Geef duidelijk aan welke stappen nodig zijn in de berekeningen! 4. Het examen bestaat uit twee delen. Maak eerst Deel 1, (GESLOTEN boek). Na inlevering kun je direct starten met deel (OPEN boek). Besteed aan deel 1 niet meer dan een uur! Na afloop van het examen is het de bedoeling dat de onderwijsenquète wordt ingevuld. Dit geeft ons waardevolle informatie ter verbetering van het vak. Neem hier even de tijd voor, het hoeft niet meer dan 10 minuten te kosten. 5. Controleer(!!) of aan jou is uitgereikt naast de antwoordvellen en kladpapier: Opgaven deel 1 en deel en 1 bijlage 1 enquèteformulier 6. Het examen van deel 1 bestaat uit 3 opgaven en deel uit 4 opgaven! Maak van deel elke opgave op een apart antwoordvel! Veel succes!

2 DEEL 1- GESLOTEN BOEK! OPGAVE 1- Algemene vragen Geef een duidelijke en korte toelichting bij de volgende vragen! a. Geef een definitie of omschrijving van de potentiele temperatuur; Waarom wordt deze temperatuur ingevoerd? b. Wat wordt verstaan onder een onstabiele atmosferische laag? Waar treedt zo n laag doorgaans op? c. Noem beknopt een drietal effecten van water in de atmosfeer. d. Wat verstaan we onder advectie en convectie? e. Bespreek het verschil tussen een Lagrangiaanse en een Euleriaanse beschouwing in de atmosfeer. f. Wat wordt verstaan onder het hydrostatisch evenwicht in de atmosfeer? OPGAVE Turbulentie en Dispersie a. Noem twee processen waardoor atmosferische turbulentie wordt veroorzaakt. b. Op welke plaatsen in de atmosfeer speelt turbulentie een rol. c. Wat is het effect van turbulentie op de gemiddelde toestand van de atmosfeer? d. Wat is het effect van turbulentie op de verspreiding van luchtverontreining? Bespreek ook de invloed van stabiliteit. e. Wat wordt verstaan onder isotropie van turbulentie? f. Hoe hangt in het algemeen de concentratie (C) van luchtverontreining in een rookpluim samen met de gemiddelde windsnelheid (U), de emissie van verontreining bij de schoorsteen (Q) en de dwarsdoorsnede (A) van een pluim? Hint, baseer je antwoord op de dimensies van de verschillende grootheden! OPGAVE 3 - Weer en klimaat a. Welke krachten spelen een rol bij de atmosferische beweging? b. Waardoor wordt convergentie en divergentie in de atmosferische grenslaag veroorzaakt en wat voor effect heeft dit op de verticale beweging? c. Welke fasen kunnen worden onderscheiden bij de weersverwachting? d. Wat wordt verstaan onder data-assimilatie? e. Waardoor wordt de voorspelbaarheid van het weer beperkt? f. Wat wordt verstaan onder het broeikaseffect van de atmosfeer? Wat is de fysische oorzaak hiervan? Wat is het resultaat voor het aardoppervlak? g. Noem twee feedbacks (terugkoppelingen) die een rol spelen in het klimaatsysteem? Bespreek een feedbackmechanisme in meer detail. h. Wat wordt verstaan onder het atmosferisch venster en wat is het fysische effect hiervan?

3 DEEL -OPEN BOEK (alleen toegestaan zijn het boek van Stull en de uitgedeelde syllabi!) OPGAVE 1 Grenslaagdynamica Gegeven een atmosferische grenslaag onder de invloed van een hogedruk gebied. De dikte van de grenslaag is 1 km en de verticale beweging is 1 cm/s. a. Geef een schatting voor de gemiddelde horizontale grenslaagwind (U) op een afstand van 1000 km van het centrum van het hogedruk gebied aan de hand van een relevante vergelijking uit het boek. b. Bereken de wrijvingskracht per massaeenheid die bij deze windsnelheid hoort als de dragcoefficient Cd gelijk is aan Wanneer je opgave a niet hebt kunne maken neem dan U = 5 [m/s]. OPGAVE Thermodynamica a. Gegeven het thermodynamisch diagram (Bijlage 1). Laat aan de hand van een relevante vergelijking zien dat de droog-adiabaten ( dry-adiabats ) bijna recht zijn in deze figuur. Een radiosonde oplating van 1:00 uur s middags in de Bilt laat het volgende beeld zien: Druk (kpa) Temperatuur ( C) Dauwpunt ( C) c. Plot de gemeten waarden in het bijgevoegde thermodynamisch diagram d. Bepaal van de lucht op 60 kpa de volgende variabelen: θ, r s, T w, en de relatieve vochtigheid (RH). e. Construeer in het diagram het Lifting Condensation Level (LCL) vanaf het aardoppervlak. Op welke hoogte bevindt zich de wolken top? Laat duidelijk zien welke lijnen je in het diagram volgt! f. Wat moet de maximum temperatuur aan de grond minimaal worden wil er een onweersbui kunnen ontstaan. OPGAVE 3 - Modelvorming Lees goed en nauwkeurig! In het werkcollege werd een PET- experiment gedaan. Daarbij stroomde water met hoge snelheid uit de (turbulente stroming). We doen nu iets soortgelijks, maar dan voor een stroperige vloeistof. Deze stroperige vloeistof zal relatief

4 traag en geleidelijk uit de stromen (laminaire stroming). De vloeistof stroomt de uit door een dunne buis (zie Fig. 1). h-max h glycerine P1 P Fig. 1. L De budgetvergelijking voor de is: d( Volume) = Q uit dt Q uit wordt bepaald door A [m] en V [m/s]. h is de hoogte [m]van vloeistof boven de uitstroomopening, het oppervlak van de noemen we A De budgetvergelijking hangt samen met twee onbekenden: h en V. Om het systeem oplosbaar te maken moet V worden uitgedrukt in h. Voor laminaire stroming door een buis geldt de wet van Hagen-Poiseuille: r V = ( P1 P ) 8 η L met r de straal van het [m], η de (dynamische) viscositeit oftewel stroperigheid van de vloeistof [Pa s], L de lengte van het [m], en P1 en P [Pa] de druk aan het begin (1) en aan het einde () van het. P1 = Patmosfeer + ρ gh. en P = Patmosfeer ρ is de dichtheid van de vloeistof. a. Laat zien dat de budgetvergelijking geschreven kan worden als: d h 1 = h, waarbij τ een verzameling constanten is. dt τ b. Geef de uitdrukking voor τ en laat zien dat τ de eenheid [s] heeft. c. τ karakteriseert de typische verblijftijd van de vloeistof in de. Hoe groter τ des te langer duurt het totdat de leeg is. Beantwoord de volgende vragen: -Hoe groter de lengte van het L des te groter/kleiner de verblijftijd, omdat,. -Hoe groter viscositeit van de vloeistof η des te groter/kleiner de verblijftijd, omdat,.

5 -Hoe groter de oppervlakte van de A des te groter/kleiner de verblijftijd, omdat,. -Hoe groter de oppervlakte van het A des te groter/kleiner de verblijftijd, omdat,. d. Gegeven is dat op tijdstip t=0 h = hmax =0.1 [m]. Los de budgetvergelijking op zodat je een functie h(t)=. krijgt. Voor τ hoeft nog geen waarde te worden ingevuld. De is gevuld met het stropige glycerol.na 57 seconden is de half-leeg (h=0.05 [m]).gegeven : L =0.4 [m], r =0.005 [m], r =0.035 [m], ρ glycerol =160 [kg/m3]. e. Laat zien dat dat de viscositeit van glycerol (ongeveer)1.5 [Pa s] bedraagt. OPGAVE 4 Verspreiding van luchtverontreiniging. Overdag wordt op een vliegveld een straaljager van dimethylhydrazine voorzien ten behoeve van de naverbrander van de straalmotor. Deze brandstof geeft bij injectie extra impuls aan de motor. De hydrazine is afkomstig uit een tank, die is opgesteld binnen een cirkelvormige omwalling. Bij het afkoppelen van de slang van de opslagtank wordt vergeten de afsluiter eerst te sluiten, waardoor een laag dimethylhydrazine binnen de omwalling ontstaat. De uitstroom was 5.76x10 5 gram. De diameter van de omwalling is 6 meter. Binnen de omwalling ontstaat een laagje dimethylhydrazine. De verdampingssnelheid is 100 g s -1. Op 1 km afstand van de opslagtank ligt een woonwijk. Deze is door een open grove dennenbos (H = 0 m, z 0 = 1 m) van de woonwijk gescheiden. Van dimethylhydrazine is het bekend, dat het acuut giftig is. De grenswaarden voor acute toxiciteit zijn als volgt; middelingstijd (minuten) acute grenswaarde in g m x x x x10 - De wind staat precies richting centrum van de woonwijk, vanuit het zuidwesten 5 o met σ v = 0.35 [m/s]. Het is een mooie zonnige dag (onstabiel weer) met een gemiddelde windsnelheid van 1.5 m s -1. Er moet snel een beslissing genomen worden of de woonwijk ontruimd moet worden of niet. a. Hoeveel tijd heeft men op het vliegveld om deze beslissing te nemen? b. Aan welke acute grenswaarde dient de beslissing te worden getoetst? c. De snelste berekening kan worden uitgevoerd door de concentratie op het centrum van de pluim op 1 km afstand van de bron uit te rekenen en alleen de ruwheid van het bos in de beschouwing te betrekken. Depositie van dimethylhydrazine wordt om veiligheidsredenen verwaarloosd. Wat is de concentratie en moet dat tot ontruiming leiden? d. Hoe zou je (in woorden, geen berekening) het effect van het kronendak en de holle stamruimte van de bomen aanpakken, indien je daar wel tijd voor zou hebben (bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een evacuatieplan?).

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica Wanneer het koud is, dienen warme kleren als isolatoren om het warmteverlies van het lichaam naar de omgeving door geleiding en convectie te verminderen. De stralingswarmte van een kampvuur kan jou en

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.2 september 2008 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie

Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Dynamische modellen VWO Een lesmodule voor Wiskunde en Natuur, Leven & Technologie Ook geschikt als startmodule voor modelleren bij natuurkunde en/of biologie Versie 1.3 oktober 2011 Werkgroep Dynamische

Nadere informatie

Examen HAVO 2015. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur

Examen HAVO 2015. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30 16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt.

Het klimaat is het gemiddelde weer in een bepaald gebied over een langere tijdsperiode. Meestal wordt hiervoor 30 jaar gebruikt. Werken met klimaatgegevens Introductie Weer en klimaatgegevens worden gemeten. Om deze meetgegevens snel te kunnen beoordelen worden ze vaak gepresenteerd in de vorm van grafieken of kaarten. Over de hele

Nadere informatie

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer

HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics. Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer HiSPARC High-School Project on Astrophysics Research with Cosmics Interactie van kosmische straling en aardatmosfeer 2.3 Airshowers In ons Melkwegstelsel is sprake van een voortdurende stroom van hoogenergetische

Nadere informatie

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron Warmte 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron 1 Transport van warmte De drie vormen van warmtetransport Warmte kan

Nadere informatie

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D

Golven en tsunami s. universiteit Twente. Wiskunde in wetenschap vwo D Wiskunde in wetenschap vwo D Golven en tsunami s Wiskundig modelleren: Golven en tsunami s 1. Golven en tsunami s 2. Golfsnelheid 2.1.De snelheid van watergolven 2.2.Korte golven 2.3.ange golven 3. Verandering

Nadere informatie

Bouw je eigen windmeter

Bouw je eigen windmeter Inleiding In Nederland waait het bijna altijd: ieder weerbericht bevat dan ook een verwachting van windrichting en windkracht. Meestal waait het niet zo hard: als mens sta je er dan niet zo bij stil dat

Nadere informatie

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld?

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld? 5. Stromingsleer De belangrijkste vergelijking in de stromingsleer is de continuïteitsvergelijking. Deze is de vertaling van de wet van behoud van massa: wat er aan massa een leiding instroomt moet er

Nadere informatie

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1 Evaluatie druk p.1 DRUK 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord 1.1 Twee glazen buizen (1) en (2) zijn verbonden door een gummislang. Buis (2) zit vast aan een statief. De buizen zijn tot de helft

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 23 mei 13.30-16.30 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen; het examen bestaat uit 21

Nadere informatie

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER

BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER BLUE ENERGY ZONNE-ENERGIE UIT WATER Colofon De module Blue Energy: zonne-energie uit water is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 3 februari 2010 gecertificeerd door

Nadere informatie

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)...

Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht. Inhoud. Reactie-energie (bovenbouw)...2 Reactiesnelheid (bovenbouw)...2 Evenwicht (bovenbouw)... Reactie-energie, reactiesnelheid en evenwicht Je kunt bij een onderwerp komen door op de gewenste rubriek in de inhoud te klikken. Wil je vanuit een rubriek terug naar de inhoud, klik dan op de tekst van

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A. tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp

Elektronica. Voorvoegsels van eenheden. Schakeling van een simpele audioversterker met een opamp Elektronica 1 Spanningsbronnen 2 Weerstanden en diodes in de elektronica 3 Spanningsdeler, potentiaal, opamp 4 Stroomsterkte en lading; condensator 5 Het op- en ontladen van een condensator 6 De 555 timer

Nadere informatie

VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER

VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER definitiestudie VERBETERING BEPALING ACTUELE VERDAMPING VOOR HET STRATEGISCH WATERBEHEER RAPPORT 2009 11 Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheer definitiestudie RAPPORT

Nadere informatie

Aërosolen en Vuile Lucht

Aërosolen en Vuile Lucht Aërosolen en Vuile Lucht Gecertificeerde NLT module voor havo Colofon De module Aërosolen en Vuile Lucht is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 14 juni 2007 gecertificeerd

Nadere informatie

4 Dynamische achtergrond

4 Dynamische achtergrond 4 Dynamische achtergrond 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaan we de relatie leggen tussen weersystemen en de formules die de dynamische processen in de atmosfeer kwantitatief beschrijven. Hierdoor krijgen

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur Examen HAVO 2015 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A (pilot) Dit examen bestaat uit 21 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 85 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten

Nadere informatie

ARBEID EN ENERGIE. Bijlage: zwaarte-energie, veerenergie, kinetische energie

ARBEID EN ENERGIE. Bijlage: zwaarte-energie, veerenergie, kinetische energie ARBEID EN ENERGIE 1 Arbeid 2 Voorbeelden van werktuigen 3 Vermogen 4 Energie 5 Wet van behoud van energie 6 Het rendement van apparaten 7 Positieve en negatieve arbeid Bijlage: zwaarte-energie, veerenergie,

Nadere informatie

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO

MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO Leven en Natuurkunde MENSELIJKE PRESTATIES EN NATUURWETTEN KLAS 4/5 VWO LEVEN EN NATUURKUNDE In deze lessenserie nemen we een kleine duik in de biofysica. De biofysica beschrijft levende systemen aan de

Nadere informatie

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld.

WB voor een opgave geeft aan dat er een werkblad bij die opgave hoort. geeft aan welke centrale vraag in het komende stukje wordt behandeld. Inhoudsopgave Sites 3 0. Veranderingen 4 1. Het verschil tussen gemiddelde snelheid en momentane snelheid 6 2. Groeisnelheden uit grafieken 13 3. Gemiddelde veranderingen bij niet lineaire functies 17

Nadere informatie

Examen VBO-MAVO-C. Natuurkunde

Examen VBO-MAVO-C. Natuurkunde Natuurkunde Examen VBO-MVO-C Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 15.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Opgave 1 Afdaling. Opgave 2 Fietser

Opgave 1 Afdaling. Opgave 2 Fietser Opgave 1 Afdaling Een skiër daalt een 1500 m lange helling af, het hoogteverschil is 300 m. De massa van de skiër, inclusief de uitrusting, is 86 kg. De wrijvingskracht met de sneeuw is gemiddeld 4,5%

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

Examen HAVO. Natuurkunde 1 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Natuurkunde 1 (nieuwe stijl) Natuurkunde 1 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 21 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 88 punten te behalen; het examen bestaat uit 27

Nadere informatie

Examen HAVO. Natuurkunde 1 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Natuurkunde 1 (nieuwe stijl) Natuurkunde 1 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 21 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 88 punten te behalen; het examen bestaat uit 27

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie