vccn nieuwsbrief MAGAZINE BEHEERSPLAN LUCHTBEHANDELING NIEUWE ZIEKENHUISRICHTLIJN IN ZWITSERLAND EN DUITSLAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "vccn nieuwsbrief MAGAZINE BEHEERSPLAN LUCHTBEHANDELING NIEUWE ZIEKENHUISRICHTLIJN IN ZWITSERLAND EN DUITSLAND"

Transcriptie

1 vccn nieuwsbrief MAGAZINE Een uitgave van de VERENIGING CONTAMINATION CONTROL NEDERLAND jaargang 17 NUMMER 3 - DECEMBER 2004 BEHEERSPLAN LUCHTBEHANDELING NIEUWE ZIEKENHUISRICHTLIJN IN ZWITSERLAND EN DUITSLAND

2 Groot. In de kleinste dimensies. Cleanrooms zijn zo sterk als hun zwakste schakel. basan levert daarom uitsluitend producten die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Zo ondersteunt basan al meer dan twintig jaar high tech ondernemingen in hun cleanroom productieprocessen. Profiteer van meer dan 20 jaar ervaring, op maat gesneden, individuele service concepten en de beste producten van de meest gerenommeerde fabrikanten. basan is marktleider in Europa op het gebied van cleanroomproducten en -accessoires. Dit dankzij de klantgerichte, kwaliteitsbewuste bedrijfsfilosofie. basan b.v. Hoek 76 B-2850 Boom Phone Fax basan b.v. Minervum 7020 NL-4817 ZL Breda Phone Fax basan GmbH Bachstraße 22 D Kriftel Phone Fax basan UK Ltd. Worting Business Park UK-Basingstoke RG23 8PX Phone Fax

3 Colofon Editorial Een uitgave van de Vereniging Contamination Control Nederland Redactie Ing. R.A.H.M. Geilleit M.A. Reinhold P.A. van Rij Redactie-adres Verenigingsbureau VCCN De Mulderij 12 Postbus AJ Leusden Telefoon Fax Concept & realisatie Coljé Reclame, Hoevelaken Verschijningsdata magazine 2005 april, juli, oktober, december Nieuwe producten en diensten De inzendingen van informatie en gegevens voor deze rubriek wordt 4 weken vóór het verschijnen van de betreffende nieuwsbrief verwacht bij het Verenigingsbureau te Leusden. Inzenden van deze berichten kan uitsluitend door de aangesloten bedrijfsleden. Adverteren in het magazine Het is mogelijk voor bedrijven (dus niet voor persoonlijke leden) advertenties te plaatsen in het VCCN magazine. Tarieven die hiervoor (zwart/wit) gelden zijn: 1x 3x 1/1 pagina 475,- 1275,- 1/2 pagina 275,- 745,- 1/4 pagina 175,- 425,- Dit laatste nummer van VCCN Magazine in 2004 staat in het teken van de gezondheidszorg, zowel in Nederland als internationaal. Een Beheersplan Luchtbehandeling voor Operatieafdelingen Naar aanleiding van het VHIG/VCCN congres Een frisse wind in 1998 zijn in organisaties uitgenodigd te participeren in de activiteiten om te komen tot een Beheersplan Luchtkwaliteit Operatieafdelingen. Na een eerste overlegronde werden een stuurgroep en 3 werkgroepen geformeerd. In februari 2004 werd het concept Beheersplan naar de deelnemende organisatie gezonden voor commentaar. Inmiddels zijn bijna alle commentaren verwerkt. In een artikel van Dr. G.H.I.M. Walenkamp en H. Huiskamp (pagina 4 e.v.) kunt u lezen wat het Beheersplan inhoudt, wat de belangrijkste adviezen zijn en welke de streefwaarden zijn voor de lucht op de OK. Ook wordt ingegaan op de verschillen tussen het Beheersplan en de Bouwmaatstaf van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen en de status van her Beheersplan in het vakgebied. Symposium Luchtbeheersing op de OK op 14 maart 2005 Naar aanleiding van het verschijnen van het Beheersplan Luchtkwaliteit OKafdelingen organiseert de VCCN in samenwerking met de VHIG een landelijk congres, waarin een toelichting wordt gegeven op een aantal belangrijke aspecten van het rapport, onder leiding van dagvoorzitter Dr. Walenkamp. Alle betrokken organisaties zullen hun leden informeren over het Symposium. Vanwege bereikbaarheid en centrale ligging zal het Symposium gehouden worden in de Jaarbeurs te Utrecht. Datum: Maandag 14 maart 2005 Op pagina 13 leest u het volledige programma. Nieuwe ziekenhuis richtlijn in Zwitserland en Duitsland Tijdens het ICCCS Symposium in september 2004 in Duitsland heeft Dipl. Ing. Arnold Brunner van Brunner Haustechnik AG (Zurich) een presentatie gegeven over de nieuwe ziekenhuisrichtlijn, die in Zwitserland en Duitsland verschenen is. Naast het feit, dat in de nieuwe richtlijn een duidelijke procesvoortgang in de bouw is vastgelegd, zijn er nog meerdere technische en microbiologische/hygiënische aspecten aangepast. De belangrijkste zijn: de classificatie, het bestek, luchttechnische aspecten. Het artikel op pagina 8 e.v. is een door ing. R.A.H.M. Geilleit gemaakte samenvatting van de presentatie van A. Brunner. Mede namens bestuur en verenigingsbureau wenst de redactie alle lezers een voorspoedig 2005! Bovengenoemde prijzen gelden voor bedrijfsleden van de VCCN. Bedrijven die geen lid zijn betalen bovengenoemde bedragen + 25%. Extra kosten per steunkleur 165,- per plaatsing. Extra kosten full-color 400,- per plaatsing. De extra kosten voor het plaatsen van een advertentie op de achterpagina en op de binnenkant cover bedragen + 10%. Het is ook mogelijk om op onze website te adverteren. Paul van Rij Redactie VCCN Magazine Inhoud Editorial 3 Beheersplan luchtbehandeling 4 operatiekamers Nieuwe ziekenhuis richtlijn 8 in Zwitserland en Duitsland Aankondiging CGC Cursus 11 Symposium Luchtbeheersing op de OK 13 Productnieuws 14 Nieuwe leden 15 Agenda 15 vccn nieuwsbrief 3

4 EEN BEHEERSPLAN EEN BEHEERSPLAN Luchtbehandeling voor de Operatieafdeling in Nederland Dr. G.H.I.M. Walenkamp - afd. Orthopedie, academisch ziekenhuis Maastricht, postbus 5800, 6202 AZ Maastricht H. Huiskamp - adviseur technische installaties ziekenhuisbouw, Eindhoven In de zeventiger jaren werd in Nederland naar aanleiding van vragen uit het veld onderzoek gestart naar de ventilatie van operatiekamers. Het toenmalige Instituut voor Gezondheidstechniek (IG-)TNO voerde dat uit en werd gesteund door een gespreksforum van bacteriologen, chirurgen, en een commissie van de Nederlandse Technische Vereniging voor Verwarming en Luchtbehandeling (TVVL). Onderzoeksresultaten werden in TNO rapporten gepresenteerd, voornamelijk door ir. H.B. Bouwman en P.A. Bossers. In de jaren daarna bleef het een onderzoek waarin vooral technici zich verdiepten: de toenmalige afdeling Binnenmilieu van TNO Bouw en de inmiddels opgerichte Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN). Ook echter de medische en paramedische sector vertoonde groeiende interesse. In februari 1989 werd een themanummer van ZIP, het verenigingsblad van de ziekenhuishygiënisten, aan de luchtbehandeling van operatiekamers gewijd. In 1991 en 1992 organiseerde de VCCN congressen over luchtbehandeling van operatiekamers, samen met TNO en het toenmalige College voor Ziekenhuisvoorzieningen. Tot slot organiseerden de VCCN samen met de vereniging van ziekenhuishygiënisten (VHIG) in 1998 opnieuw een dergelijk congres: de Frisse Wind. Dit congres werd georganiseerd na aanschrijving van alle relevante beroepsgroepen en instanties om in Nederland een aanzet te geven tot een werkbare norm voor de luchtkwaliteit op de Nederlandse operatiekamers. Na het congres werd door diverse vertegenwoordigers besloten daartoe stappen te ondernemen. De VHIG en de VCCN nodigden in 1999 zoveel mogelijk relevante instanties en (para)medische verenigingen uit bijeen te komen, om een dergelijke norm te realiseren (tabel 1). Er werden na eerste overlegronden een stuurgroep en een drietal werkgroepen geformeerd (tabel 3). De samenstelling en taken van de stuurgroep en werkgroepen is in de loop van de jaren die nodig waren iets gewijzigd, meestal door veranderingen van werkkring. De werkgroepen kregen opdracht de literatuur en bestaande richtlijnen te inventariseren en te komen tot nieuwe adviezen. Daarbij richtten zij zich respectievelijk op de techniek, op de standaardisatie van de meetmethoden, en op algemene aspecten van de hygiëne. Nadat de adviezen van de werkgroepen waren geformuleerd is de stuurgroep begonnen aan een proces van bewerking en integratie dat om diverse redenen moeizamer bleek dan verwacht. Belangrijk uitgangspunt werd dat de adviezen de vorm zouden moeten krijgen van een systematisch opgezet Beheersplan, waarin de structuur van Hazard Analysis of 4 vccn nieuwsbrief

5 Critical Control Points (HACCP) werd gevolgd. Met een dergelijke structuur waren inmiddels in Nederland goede ervaringen opgedaan, o.a. bij de aanpak van Legionella. De inpassing van de adviezen van de werkgroepen, en de discussie over een voor iedereen acceptabele formulering heeft vervolgens enige tijd nodig gehad. Toen tot slot het plan vrijwel was voltooid kwamen nog een drietal belangrijke rapporten uit die vermeld en verwerkt dienden te worden. Het waren: 1. Een aantal artikelen van de Britse Hospital Infection Society, die in een aantal Working Parties precies hetzelfde werk bleek te hebben gedaan. Hun conclusies, die geheel vergelijkbaar waren, ondersteunden het Beheersplan en werden verwerkt. 2. De herziene SWKI Richtlinie 99-3 over de luchtbehandeling in ziekenhuizen. [noot redactie: voor meer informatie omtrent deze richtlijn zie het andere artikel in deze Magazine] 3. De herziene Bouwmaatstaven voor nieuwbouw van een operatie-afdeling van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, dat op 12 januari 2004 werd ondertekend door de minister. Deze vernieuwde Bouwmaatstaven steunen voor een niet onbelangrijk deel op de Zwitserse Richtlijn. In de laatste fase van de opstelling van het Beheersplan is in goed overleg met vertegenwoordigers van het Bouw College overlegd over de overeenkomsten en verschillen tussen beide plannen, en zijn beiderzijds enige aanpassingen gevolgd. Er kon worden geconcludeerd dat beide plannen over het geheel genomen veel meer complementair in plaats van tegenstrijdig zijn. adviezen over bouw en apparatuur al uitgebreid aan bod komen, worden deze punten slechts algemeen besproken in het Beheersplan. Omdat de luchtkwaliteit de belangrijkste reden voor de opstelling van het plan was, is het Beheersplan voornamelijk gewijd aan de technische en microbiële eisen aan de lucht in operatiekamers. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 kort behandeld hoe het beheer met gebruikmaking van de HACCP systematiek zou moeten worden vastgelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in hoofdstuk 5 gedetailleerd aangegeven eisen en procedures. In stappenplannen wordt aangegeven wat voor en wanneer actie moet volgen bij afwijkingen in kritieke parameters en afwijkingen van microbiële aard. De technische eigenschappen van de Luchtbehandeling worden besproken in hoofdstuk 3, met de streefwaarden die gelden voor de bacteriologische meting van de lucht. Er worden hier ook adviezen ge-formuleerd over de validatie van operatiekamers door middel van kwalificatie en continue of periodieke metingen. Hoe de lucht microbiologisch en qua partikels gestandaardiseerd gemeten zou kunnen worden wordt in hoofdstuk 4 geadviseerd. Tot slot worden nog adviezen gegeven hoe e.a. zou kunnen worden geïmplementeerd en bewaakt. Is het volledige rapport van de werkgroep techniek over-genomen, evenals de resultaten van een enquête die in 2000 is gehouden onder de Nederlandse ziekenhuizen met de toen bestaande luchtbehandelingsinstallaties in operatiekamers. Adviezen wat betreft de techniek De voor de lezers van dit tijdschrift wellicht belangrijkste adviezen komen in het kort neer op het volgende, toe te passen in nieuwbouw situaties: Luchtfiltering: Eindfilter ten minste H13. Bewaking van kwaliteit door middel van periodieke validatiemetingen. Type luchtstroming: Semi-laminaire downflow. Bij nieuwbouw en renovatie geen mengende systemen meer toepassen. Luchtuittredesnelheid: 0,30-0,35 m/sec, laminaire stroming periodiek meten, 1x/jaar. Luchttoevoer hoeveelheid: Gebaseerd op uitstroom oppervlak. De lucht mag recirculeren, maar het aandeel buitenlucht is ten minste m3/uur. De luchttoevoer naar het plenum moet continue worden bewaakt met een meetnauwkeurigheid van maximaal 5 %.»» In februari 2004 is het concept Beheersplan aan dezelfde verenigingen en instanties gestuurd (tabel 2), met het verzoek te reageren vóór medio mei. Bijna alle reacties zijn bij het schrijven van dit artikel (najaar 2004) binnen, een enkele reactie wordt nog verwacht. Aan de hand van alle reacties zal de stuurgroep dan komen tot een definitief Beheersplan. Dit zal in Nederland worden geïntroduceerd tijdens een congres, dat op 14 maart 2005 gehouden zal worden in Utrecht. Het Beheersplan zal daarna gratis beschikbaar zijn, downloadbaar via een aantal websites van deelnemende verenigingen. Het Beheersplan: de inhoud Omdat in bestaande richtlijnen, b.v. van de werkgroep Infectiepreventie (WIP), en adviezen van de Gezondheidsraad en Bouw College algemene hygiënische adviezen en 2 lampen onder het plenum beperken door convectie de downflow; de vormgeving blijft aërodynamisch. vccn nieuwsbrief 5

6 Luchtuittredetemperatuur: Het temperatuurverschil tussen ingeblazen en afgevoerde lucht moet ten minste 2 C bedragen. Het moet permanent en nauwkeurig (>0,1 C) worden gemeten. Bij afwijkingen van >0,5 C moet direct aanpassing volgen. Luchtvochtigheid: Tijdens operaties % RV. Permanente controle met meetnauwkeurigheid van 5 % Luchtafvoer: Via vier kanalen en acht afvoerroosters, periodieke validatie van de proportionele afgevoerde hoeveelheid per rooster. Drukhiërarchie: Over de deuren bestaat minimaal een overdruk van 5 Pa. In de nachtstand moet de overdruk gehandhaafd blijven. Continue meting (nauwkeuriger dan 0,2 Pa) op te nemen in het geautomatiseerde gebouwbeheersysteem. Directe signalering bij afwijkingen. Binnenklimaat: Moet voldoen aan de NEN EN 7730 met - 0,5<PMV<+0,5. Streefwaarden voor de lucht op de OK Een operatiekamer die niet in gebruik is, moet bij een goed werkende installatie lucht bevatten met < 1 KVE/m 3. Een dergelijk meting dient te worden uitgevoerd bij oplevering en na verbouwingen. De lucht in een operatiekamer die in gebruik is, dient onder het plenum en dicht bij de wond < 10 KVE/m 3 te bevatten, als er infectie-gevoelige ingrepen worden uitgevoerd (b.v. prothesen). Voor andere o.k. s, waar minder infectie gevoelige ingrepen worden uitgevoerd, zou een maximum kunnen gelden van 180 KVE/m3, maar hierover is nog onvoldoende bekend. De sedimentatie van zwaardere gecontamineerde partikels, zoals gemeten kan worden met sedimentatieplaten, zou niet meer mogen zijn dan 350 KVE/m 2 /uur, wat overeenkomt met een luchtcontaminatie van < 10 KVE/m 3. Voor partikels kan nog geen streefwaarde worden genoemd. De partikels van >3 micrometer, die de bacteriën kunnen bevatten, doen dat in sterk wisselende mate, afhankelijk van meetplaats, gedragen kleding e.d. In experimentele situatie is 1:200 gevonden. Geadviseerd wordt alleen incidenteel te meten, en alleen in combinatie met bacteriemetingen. Verschillen tussen het Beheersplan en de Bouwmaatstaf. De verschillen van het Beheersplan met de nieuwe Bouwmaatstaf van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen zijn vooral gelegen in het verschil in grootte van het plenum (College: 8-9 m 2 ), en de luchtsnelheid aan het plenum (College: 0,24-0,30 m/sec). Het resulteert bij het advies van het College tot een in te blazen luchthoeveelheid van ca m 3. De stuurgroep en werkgroep techniek beschouwt de toepassing van een dergelijk groot plenum met lagere inblaas snelheid als nog onvoldoende gevalideerd. Het risico wordt als niet onaanzienlijk beschouwd, omdat een dergelijk groot volume onvoldoende wordt opgewarmd door de warmtelast op de OK, en de downflow snelheid, die relatief laag is, onvoldoende zal blijken. Eventuele additionele verwarming in de kamer kan hierbij noodzakelijk blijken. De komende jaren zal theoretisch (CFD) en praktijkonderzoek moeten aantonen of inderdaad een dergelijk groter plenum geschikt is. Als dat het geval blijkt is het wel een verbetering, daar immers grote behoefte is aan een groter schoon werkoppervlak op het niveau van operatietafel en instrumenttafels. Status van het Beheersplan Het Beheersplan is tot stand gekomen door een gecombineerde actie van werkers uit het veld. De belangrijkste, relevante wetenschappelijke verenigingen van paramedici en medici zijn samen met managementorganisaties en met intensieve participatie van de 6 vccn nieuwsbrief

7 Inspectie voor de Gezondheidszorg tot de formulering van een state of the art gekomen. Diegenen in Nederland met de meeste knowhow over het onderwerp, hebben samen getracht tot een compromis te komen waar verschil van inzicht en belangen bestond. Dit proces waarbij werd toegegroeid naar elkaars standpunt en waarbij het mogelijk werd het Beheersplan te formuleren, kostte daarom ook enige tijd. De status van het Beheersplan wordt vooral ontleend aan de uitgebreide oproep tot participatie in 1999, en aan de uitgebreide adhesie die in 2004 op het conceptplan binnen kwamen. Conclusies Waar zo weinig evidence in de literatuur beschikbaar is, is de formulering van een landelijk advies op deze wijze het best haalbare. Het is nu duidelijk en zichtbaar gemaakt hoe een dergelijk vitaal onderdeel in de gezondheidszorg moet worden beheerd en beoordeeld. Het is nu duidelijk welke aspecten nog onvoldoende ontwikkeld en bekend zijn. De volgende actiepunten zouden binnen de komende vijf jaar moeten worden gerealiseerd door respectievelijk ziekenhuismanagement, -hygiënisten en technici: 1. invoering van de HACCP-structuur bij het beheer van luchtbehandelingsinstallaties in de OK, in alle Nederlandse ziekenhuizen; 2. het toepassen van zo uniform mogelijk meetmethoden van microbiële luchtkwaliteit in de OK door hygiënisten van alle Nederlandse ziekenhuizen, en periodieke inventarisatie gedurende enkele jaren; 3. bestudering van de voor- en nadelen van grote plenums, en optimalisatie met behulp van eventueel nieuwe technieken, onder controle van adequate CFD-studies. Na vijf jaar zouden de resultaten van de drie bovenbeschreven actiepunten moeten worden bestudeerd, waarna een herziene versie van het Beheersplan in korte tijd kan worden gerealiseerd. In de meeste operatiekamers verschijnt na oplevering vaak geleidelijk aan een toenemende hoeveelheid apparratuur. Uitgenodigde verenigingen en instanties in 1999 om te participeren - Centraal Bureau Intercollegiale Toetsing (CBO), infectieregistratie PREZIES - Centrale Sterilisatie Club - Nederlands Normalisatie Instituut: Normcommissie Steriliteit en Steriliseren - Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde - Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) - Nederlandse Vereniging voor Hoofden Operatie afdeling - Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) - Nederlandse Vereniging voor Technisch/ facilitair Management in de Gezondheidszorg - Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) - Inspectie voor de Gezondheidszorg - Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) - TNO, afd. Microbiologie en KM - Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) - Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) Per februari 2004 uitgenodigde instanties en verenigingen, uitgenodigd om het Beheersplan te onderschrijven - Centrale Sterilisatie Club - Ned. Ver. Deskundigen Sterilisatie - Nederlands Normalisatie Instituut: Normcommissie Steriliteit en Steriliseren - Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) - Nederlandse Vereniging voor Heelkunde - Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) - Nederlandse Vereniging voor Hoofden Operatie afdeling - Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) - Nederlandse Vereniging voor Technisch/facilitair Management in de Gezondheidszorg - Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) - Inspectie voor de Gezondheidszorg (afd. Infectieziekten, afd. Farmacie en Medische Technologie, afd. Curatieve Somatische Gezondheidszorg) - CBO - TNO BCH, Leiden - TNO Voeding, Zeist - Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) - College bouw ziekenhuisvoorzieningen - Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) - Stichting ISSO - Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG) Stuurgroep Dr. G.H.I.M. Walenkamp (voorzitter) Orthop.chirurg, Maastricht, NOV (na febr. 03) A.M. Poth Hygiënist, Haarlem, VHIG (voorz. na okt 02) G.G.M. van Knippenberg Gordeke Hygiënist, Venlo, VHIG (voorz. tot okt 02) M.A.J. Bilkert - Mooiman Inspecteur i.a.d., Den Haag, IGZ (lid) H. Huiskamp Adviseur, Apeldoorn, VCCN (lid) J.L. Paardekooper Hygiënist, Den Haag (adviseur) T. Daha-Vuurpijl Hygiënist, Leiden, WIP (adviseur) Werkgroep techniek D. Schotel, (voorzitter) Adviseur, Rijswijk, Ing Ph. Ham Adviseur Delft, TNO-PG Leiden P. Houtman Hygiënist, Haarlem, VHIG E.W.J.M. Schilders Installateur, Eindhoven, VCCN L. Zwerver Hoofd Techn. Dienst, Sneek, NVTG Werkgroep meetmethoden Dr. ir. W.H.J. Crombach, (voorzitter) Microbioloog, Venlo, NVMM Ing. J. Kastelein Adviseur, Zeist, TNO voeding M.S.J. Pelk - Jongen Hygiënist, Den Bosch, VHIG F.H. Ploegstra Hygiënist, Leeuwarden, VHIG I. van Veldhoven Hygiënist, Eindhoven, VHIG Werkgroep gedragscode hygiëne A. de Block, (voorzitter) Hoofd OK, Sneek, NVHO/ adviseur, Nijmegen A. Boskamp Hygiënist, Nijmegen, VHIG Dr. C.J. van der Linden Alg. Chirurg, Heerlen, NVH M. Louwers Hygiënist Den Bosch, VHIG Dr. A.B. Wymenga Orthop.chirurg, Nijmegen, NOV vccn nieuwsbrief 7

8 NIEUWE RICHTLIJN NIEUWE RICHTLIJN Nieuwe ziekenhuisrichtlijn in Zwitserland en Duitsland Tijdens het ICCCS symposium in september 2004 in Duitsland heeft Dipl. Ing. Arnold Brunner van Brunner Haustechnik AG uit Wallisellen, Zürich een presentatie gehouden over de nieuwe ziekenhuisrichtlijn, die in Zwitserland en Duitsland verschenen is. Het betreft de: - SWKI-Richtlinie 99-3: Heizungs-, Lüftungs- und Klimatanlagen in Spitalbauten - VDI 2167: Technische Gebäudeausrustung von Krankenhäusern, Heizungs- und Raumlufttechnik. Dit artikel is de samenvatting (1) van een bijdrage voor de Internationale Cleanroomconferentie ICCCS, die in september 2004 in Bonn, Duitsland, werd gehouden. door A. Brunner (Voorzitter van de Zwitserse werkgroep SWKI 99-3 en lid van de Duitse werkgroep VDI richtlijn ) De basis voor beide richtlijnen is gevormd door de in 1987 in Zwitserland gepubliceerde Richtlijn 99-3 voor het ontwerp, de bouw, het bedrijven en de bewaking van luchttechnische installaties in ziekenhuizen. Deze richtlijn is enkele jaren geleden aangepast en in mei 2003 opnieuw gepubliceerd. In diezelfde periode heeft men in Duitsland ook activiteiten ontplooit voor een richtlijn voor ziekenhuizen en wel de aanpassing van de bestaande DIN : Raumlufttechniche Anlagen in Krankenhäusern (uitgave 1999). Uiteindelijk heeft men in Duitsland de nieuwe VDI richtlijn 2167 vorm gegeven; die in november 2004 is gepubliceerd. De inhoud van deze nieuwe richtlijn komt overeen met de Zwitserse SWKI Richtlijn Dientengevolge is in Duitsland de richtlijn DIN uit het handboek van de VDI verwijderd. Indeling van de Duitse richtlijn VDI 2167 De indeling van de VDI 2167 is evenals de Zwitserse richtlijn gebaseerd op de ISO serie en in het bijzonder wordt de indeling van de ISO deel 4: Planning, ontwerp, bouw en opstarten van cleanrooms gevolgd. Het resultaat hiervan is de volgende indeling van de VDI-Richtlijn 2167: 1. Toepassingsgebied 7. Realisatie 2. Definities, organisaties, 8. Opstarten / opleveren van afkortingen installaties 3. Algemeen 9. OK kwalificatie / kwalificatie 4. Classificatie van ruimten van OK-veld 5. Analyse 10. Operationele situatie 6. Ontwerp 11. Herkwalificatie en optimalisering Bijlage A: Publicaties (informatief) Bijlage B: Voorbeelden van Luchttechnische concepten (informatief) 8 vccn nieuwsbrief

9 De hoofdlijn in de hoofdstukken 5 tot en met 10 gaat procesmatig door het traject vanaf analyse, ontwerp tot en met de bouw en de oplevering van de cleanroom. Daardoor kunnen alle betrokken partijen in dit traject eenzelfde taal gebruiken en de aangehaalde documenten kunnen in het project worden toegepast. Bij een multidisciplinair ontwerp en bouwactiviteit in de ziekenhuissector is het belangrijk dat de onderdelen van het traject goed gestructureerd en gedocumenteerd worden vastgelegd, zodat ook alle verantwoordelijkheden per discipline en per trajectonderdeel correct in elkaar kunnen overlopen. De nieuwe richtlijn geeft hiervoor de nodige informatie. Nieuwe aspecten in de ziekenhuis richtlijn Naast het feit dat in de nieuwe richtlijn een duidelijke procesvoortgang in de bouw is vastgelegd, zijn er nog meerdere technische en microbiologische / hygiënische aspecten aangepast. De belangrijkste daarbij zijn: - de classificatie - het bestek - luchttechnische concepten De classificatie In de voorgaande richtlijnen was de classificatie van de ruimten gebaseerd op een bepaalde maximale kiemconcentratie in de lucht, tijdens de operationele situatie van de ruimte. Op grond van het feit dat er geen (of in ieder geval zeer weinig) goede studies en onderzoeken zijn naar de (eventuele) overeenkomst tussen de kiemconcentratie in de lucht en het percentage infecties bij operaties heeft men besloten om de kiemconcentratie in de lucht niet meer als criterium voor de classificatie van de ruimte te gebruiken. Dit betekent dus ook dat het niet meer noodzakelijk is om bij de oplevering en bij de monitoringsactiviteiten van o.k. s gebruik te maken van microbiologische metingen. Verder is wel aangetoond dat (als er geen andere maatregelen worden genomen) een hoge kiemconcentratie in de lucht resulteert in een hogere micro-biologische neerslag en dat daardoor aannemelijk is dat hierdoor een hogere infectiegraad op zal treden; indien men geen andere maatregelen neemt. Bij de maatregelen van de infectiepreventie spelen de luchttechnische aspecten een ondergeschikte rol. In plaats van de kiemconcentratie in de lucht als leidraad voor de classificatie van de ruimten te gebruiken is men overgegaan tot het instellen van drie microbiologische gradaties voor de specifieke ziekenhuis behoeften. Dit betekent dat men voor microbiologische aspecten in een ziekenhuis drie soorten ruimten onderscheidt, namelijk: o.k. s - ruimten met high risk Het doel van alle maatregelen die in samenhang met de chirurgische ingrepen worden genomen is de vermindering van de risico s van postoperatieve infecties. Dit risico is sterk afhankelijk van de soort ingreep en in deze situatie speelt de kwaliteit van de lucht in het OK-veld een ondergeschikte rol. Ondanks alles moeten bijvoorbeeld bij deze ingrepen de steriliteit van de instrumenten tot de normale standaard behoren. ruimten met verhoogde microbiologische eisen, ruimten met medium risk Hiertoe behoren de ruimten waarin patiënten worden behandeld, waabij een verhoogd risico aanwezig is van de verspreiding van infectieziekten via de omgevingslucht. Ook worden hogere microbiologische / hygiënische eisen gesteld aan die ruimten, waarin diagnostische of therapeutische behandelingen worden uitgevoerd en waarbij micro-organismen kunnen vrijkomen, die voor het personeel een infectie risico zouden kunnen vormen. Daarnaast geldt deze verhoogde eisen ook voor de opslagruimten van steriele goederen en de steriele gangen. microbiologisch relevante ruimten - ruimten met low risk In de medische wereld heeft eigenlijk iedere ruimte het predikaat van microbiologisch relevante ruimte, aangezien er bijvoorbeeld patiënten worden behandeld of opslag plaatsvindt van materiaal, dat met de patiënten in contact komt. Hierbij kan men ook denken aan o.a. de keuken en die ruimten waarin de ziekenafval wordt verzameld en verzorgd. Voor de ruimten waaraan geen specifieke eisen gesteld worden, zoals in ondergeschikte nevenruimten, is de normaal gebruikelijke luchttechnische normen zoals DIN EN Lüftung von Gebäuden, Leistungsanforderungen für lufttechnische Anlagen van toepassing. Voor de microbiologische eisen van de luchttechnische installaties van deze ruimten gelden de eisen zoals genoemd in de VDI Richtlijn 6022: Hygiene-Anforderungen an RLT-Anlagen, Komfortbereiche. Bestek Naar analogie van de aspecten, die aanwezig zijn in de ISO is in deze richtlijn opgenomen dat tijdens de projectfasen van ontwerp tot in bedrijfsstelling van een ruimte door alle betrokken partijen niet alleen wordt gewerkt met een bestek, maar dat daaraan ook een project verplichting is gekoppeld. Vanuit de richtlijn wordt aangegeven dat er in het bestek en bij de project verplichting minimaal de volgende onderdelen worden opgenomen: Projectdefinitie Projectorganisatie en kwaliteitsmanagement (QM-Masterplan) Toepassingsgebied Ruimte-eisen Prestatiecriteria Energie- en meetconcepten Veiligheid- en milieuaspecten Ontwerpkwalificatie Brandveiligheidsaspecten Concept van afvalstromen Goedkeuringen Uitvoeringsplanning Kostenindicatie Bij het onderdeel van de ruimte-eisen moet van elke ruimte minstens de volgende aspecten bekend zijn: Microbiologische / hygiënische classificatie Drukhiërarchie van de ruimte Veiligheidsclassificatie Eisen voor minimum en maximum temperatuur Eisen voor minimum en maximum RV Eis voor max. toegestaan geluid Materiaalkeuzes (wanden, vloer, plafond, etc) Inrichtingselementen Luchttechnische concepten Microbiologisch relevante ruimten - ruimten met low risk In deze categorie vallen de ruimten zoals de patiëntenkamers, EHBO-ruimten, kraamkamers, verkoeverruimten en wachtkamers. Vanwege de mogelijkheid van overdracht van onbekende ziekteverwekkers moeten de wachtkamers zijn voorzien van een goede beluchting voor de patiënten. In de richtlijn wordt voor deze ruimten een afzuiging van 75 m 3 per uur per persoon voorgeschreven.»» vccn nieuwsbrief 9

10 Ruimten met verhoogde microbiologische eisen, ruimten met medium risk In deze classificatie vallen o.a. de volgende ruimten: Opslag van steriel materiaal / steriele gangen Angiografie, hartkatheterisatie Kleine chirurgische ingrepen, dermatologie, wondverzorging Isoleerkamers, patiëntenkamers voor patiënten na orgaantransplantatie Intensive care, incl. neonatologie Endoscopische diagnostiek Voor deze ruimten geldt een verhoogde toevoer van het buitenluchtaandeel tot > 100 m 3 per uur p.p. Voor de filtratie van deze lucht is een filter F9 (volgens EN 779) voorgeschreven. Het toevoeren van de lucht is deze ruimte gaat via een turbulente inblaas. Aanvullende informatie voor isoleerkamers: deze ruimten zijn gesloten kamers voor patiënten met infectieziekten, die door de lucht kunnen worden overgedragen. Daarom zijn speciale luchttechnische maatregelen noodzakelijk. Per ruimte wordt gesteld dat er een inblaas van meer dan 500m 3 per uur moet worden gerealiseerd (overeenkomend met een 12-voudige ventilatie). De ruimte zelf moet een onderdruk hebben t.o.v. de omringende ruimten en moet zijn voorzien van een sluis. De toevoerlucht naar de sluis kan via een overstroomprincipe vanuit de isoleerkamer worden gebruikt. De deuren van de sluizen moeten van een interlock zijn voorzien; dus er kan maar één deur gelijktijdig worden geopend. De afvoerlucht van de isoleerkamer op het algemene afvoerkanalen systeem moet, wegens gevaar van contaminatie, via een HEPA filter geschieden (type H13 volgens de EN 1822). De hoeveelheid ingeblazen lucht in de isoleerkamer kan worden gereduceerd door toepassing van een mobiele recirculatie-unit (voorzien van een F9 filter volgens de EN 779). Figuur 1: Concept isoleerkamer 3 50 m /h 100 m 3 /h LW = 12 - fach AC = 12/h Voorstel om een normale patiëntenkamer om te bouwen tot isoleerkamer door een 12-voudige ventilatie te realiseren m.b.v. een mobiele recirculatieunit en een aangekoppelde filterunit op de afzuiging, waardoor het afzuigkanaal wordt beschermd en de onderdruk wordt gerealiseerd. o.k. s - ruimten met high risk Bij de realisatie van o.k. s wordt uitgegaan 10 vccn nieuwsbrief F9 ev. flexibel flexible ev. 150 m 3 /h H13 van de toepassing van HEPA filters in de inblaas en ook de toepassing van een laminair downflow met een oppervlak van minimaal c.a. 9 m 2 als OK-veld. Aanbevolen wordt om dit veld m.b.v. luchtgeleidingen af te schermen van de rest van de OK. De onderzijde van de luchtgeleiding wordt aangegeven als 2,1m boven de vloer. Tevens is het toegestaan om de lucht in de ruimte te recirculeren en te koelen. Voor o.k. s, die uitsluitend voor één soort operatie worden gebruikt en waarbij dus dezelfde operatie steeds wordt herhaald, is de standaard afmeting van het laminaire downflowveld niet van toepassing en is het mogelijk om een kleinere afmeting te gebruiken. Oplevering van OK-ruimten De oplevering van o.k. s is verdeeld in twee aspecten: De technische oplevering De hygiënische oplevering Bij de technische oplevering komen volgens de richtlijn aan de orde: Lektesten van endfilters Bepaling van de hoeveelheid ingeblazen en afgevoerde lucht Bepaling van drukverschil en stromingsrichting bij de deuren van de OK Bepaling van de luchtsnelheid Bepaling van de temperatuur Bepaling van de oppervlakte temperatuur van de OK-oppervlakken Bepaling van het thermische comfort op 1,75 m boven de vloer (luchtsnelheid, temperatuur, turbulentiegraad, geluidrukniveau en RV) Indien in het bestek geen andere eisen zijn vermeld wordt in de richt-lijn uitgegaan van de volgende randvoorwaarden: Eindfilter lektest volgens ISO of de SWKI 96-4 Eindfilter afdichtingstest volgens ISO Inblaastemperatuur: 18 tot 24 C Minimaal gemiddelde luchtsnelheid: 0,24m/s (4 metingen per m 2 inblaasoppervlak) Minimale inblaas snelheid: 0,20 m/s Maximale afwijking van plaatselijke temperatuur t.o.v. de gemiddelde temperatuur: ± 1,0 K (vier metingen per m 2 inblaasopp.) Comfortparameters volgens VDI : Reinraumtechnik- Thermische Behaglichkeit met: 1,2/ clo: 1,2 Bij normale operationele situatie van de OK is het geluid in het midden van het OK veld op een hoogte van 1,75 m boven de vloer: max. 48 db(a) Verder is vermeld dat het uitvoeren van de eindfilter lektest minimaal éénmaal per twee jaar moet geschieden. Figuur 2: Schets van de meetactiviteiten Schets t.b.v. standaard test over een gegenereerd aërosol. Meetopstelling in de OK. De zes punten aan de rand van het OK-veld zijn de locaties waar het aërosol wordt gegenereerd (de referentiedeeltjes). Bij de hygiënische oplevering is in de richtlijn een meetopstelling opgenomen waarin de beschermingsfactor van de OK geïntegreerd wordt vastgesteld. Na vele onderzoeken in diverse instituten heeft men een standaard meetopstelling gedefinieerd. Hierbij wordt uitgegaan van: Een thermische belasting in de ruimte zelf, die een grote invloed heeft op het luchtstromingsprofiel en die gedurende de meetcyclus wordt gesimuleerd. Een voldoende hoge omgevingsconcentratie van stofdeeltjes, die als aërosol wordt gegenereerd. De meetopstelling moet in de praktijk correct functioneren en moet reproduceerbare resultaten voortbrengen. In figuur 3 is de schets te zien van een dergelijke meetopstelling, waarbij opvalt dat in deze situatie op de vier hoeken van het OK-veld aërosol wordt gegenereerd en ook op twee meetplaatsen bij het bed, tussen de personen. Men spreekt hier van een interne belasting. In deze situatie wordt de beschermingsfunctie en de comfort parameters gemeten. Figuur 3: Schets van de standaard meetopstelling t.b.v. de bepaling van de beschermingingsfactor en de comfortwaarden.»»

11 AANKONDIGING Voortaan uitsluitend gekwalificeerde mensen in uw cleanroom? Met de VCCN CleanroomPas bent u daarvan verzekerd! NATIONAAL VCCN CLEANROOM GEDRAGSKEURMERK VCCN heeft een landelijk gedragskeurmerk ontwikkeld voor alle personen en organisaties die met cleanrooms te maken hebben. Dit keurmerk wordt ondersteund door een geheel nieuwe VCCN Cleanroom GedragsCursus (CGC). Deelnemers die deze cursus met goed gevolg afsluiten, ontvangen naast een certificaat ook de VCCN CleanroomPas. Deze persoonsgebonden pas is voorzien van het VCCN Cleanroom GedragsKeurmerk. In één oogopslag kan een ieder zien dat de drager van de VCCN CleanroomPas voldoende kennis en vaardigheden bezit en daarom gekwalificeerd is voor de toegang tot cleanrooms. PUBLICATIE VAN DEELNEMENDE ORGANISATIES Bedrijven en instellingen die hun medewerkers deze cursus laten volgen, ontvangen eveneens een certificaat waaruit blijkt dat zij over mensen beschikken die gekwalificeerd zijn voor de toegang tot cleanrooms. Bovendien worden de namen van de organisaties vastgelegd in het CGC-register en vervolgens gepubliceerd in diverse media, waaronder de VCCN-nieuwsbrief en de VCCN-website. U KUNT ER NIET OMHEEN! Of u nu zelf over een cleanroom beschikt dan wel vanuit uw professie in cleanrooms moet verblijven, het is van het grootste belang dat uw mensen op de hoogte zijn van alle gedragscodes met betrekking tot cleanrooms. Dat verhoogt de betrouwbaarheid van uw organisatie en voorkomt tegelijkertijd mogelijke verstoringen binnen de cleanroom. Kortom, met de VCCN CleanroomPas kiest u voor optimale zekerheid! Bijgaande cursusinformatie vertelt u er alles over. CURSUSPRIJZEN voor Leden VCCN 350,- voor Niet leden 550,- CURSUSDATA februari 3 oktober 10mei 7 december LOCATIE Zalencentrum De Amershof te Amersfoort Voortaan uitsluitend gekwalificeerde mensen in de cleanroom? Met de VCCN CleanroomPas bent u daarvan verzekerd! Met vriendelijke groet, Ing. H.J.I. Rotteveel Coördinator Opleidingen VCCN De VCCN CleanroomPas DE MULDERIJ NV LEUSDEN POSTBUS 311, 3830 AJ LEUSDEN T F

12 Bij de bepaling van de beschermingsfactor van de OK wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde referentie stofconcentratie. De bedoeling hiervan is dat gedurende alle testen op zes meetplaatsen een constante stroom van deeltjes wordt geproduceerd, omdat zodoende de hygiënische omstandigheden worden nagebootst. Door uit te gaan van deze stofbelading van de OK en de aanwezigheid van warmtebelastingsactiviteiten in de ruimte, wordt op een aantal meetplaatsen de stofconcentratie in die bepaalde situatie gemeten. Uit de verhouding tussen de meetresultaten opde verschillende plaatsen in de ruimte t.o.v. de referentie-concentratie wordt de beschermingsfactor berekend. Bij deze test worden twee situaties nagebootst en wordt de beschermingsfactor telkens bepaald. De situaties zijn: een bescherming t.o.v. de omgeving (in de opstelling zoals aangegeven in figuur 2), waarbij op zes plaatsen rondom het OK-veld het aërosol wordt gegenereerd en de situatie waarbij de beschermingfactor t.o.v. een interne belasting door ook in het OK-veld zelf testaërosol te genereren (zie figuur 3). In Zwitserland is veel onderzoek naar deze meetopstellingen uitgevoerd. Voor de bestaande o.k. s is deze voorgestelde meetmethode ter bepaling van de beschermingsfactor niet zonder meer steeds toe te passen. Maar ook voor deze installaties geldt het infectierisico zo goed mogelijk in de hand te houden. In de praktijk heeft men deze meetmethode ook uitgevoerd aan enkele bestaande installaties, waaruit dan een inventarisatie van de kwaliteit van de OK wordt bepaald en van hieruit worden dan aangegeven waar de zwakke plekken zitten en waar en hoe men deze kan aanpassen c.q. optimaliseren. Samenvatting In de Zwitserse Richtlijn SWKI 99-3 Heizungs- Lüftungs- und Klimaanlagen in Spitalbauten is voor de eerste maal in een richtlijn een uitgebreide technische en hygiënische kwalificatie van o.k. s opgesteld. Deze benadering van de kwaliteit is door de VDI 2167, die in november 2004 werd vrijgegeven, overgenomen (Een benadering die eigenlijk (on)bewust overgenomen is uit de ISO 14698, deel 1 - Contamination Control - Microbiologie, algemeen. Hierin worden drie risicogradaties aangegeven: ruimten met High - Medium en Low Risk; aanvulling R. Geilleit) Het doel is om op basis van deze Zwitserse en Duitse richtlijn te komen tot een Europese CEN-richtlijn op dit terrein. Over het uitvoeren van verder onderzoek van de bepalingen van de beschermingfactoren zijn proefopstellingen aanwezig o.a. in Luzern. Referentielijst 1. VDI 2167 Blatt 1(november 2004): Technische Gebäudeausrüstung von Krankenhäusern - Heizungs- und Raumlufttechnik. 2. SWKI 99-3 ( ): Heizungs-, Lüftungsund Klimaanlagen in Spitalbauten. 3. DIN 1946 Blatt 4 (1999): Raumlufttechnik: Raumlufttechnische Anlagen in Krankenhäusern. 4. DIN EN 779 ( ): Partikel-Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik - Bestimmung der Filterleistung. 5. DIN EN ( ): Schwebstoffilter (HEPA und ULPA) - Teil 1: Klassifikation, Leistungsprüfung, Kennzeichnung. 6. Draft: DIN EN 13779: Lüftung von Gebäuden - Leistungsanforderungen f r raumlufttechnische Anlagen. 7. VDI 2083, Blatt 1-12: Reinraumtechnik 8. Draft EN ISO : Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 3: Messtechnik und Prüfverfahren. 9. EN ISO (2003): Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 4: Plannung, Ausführung und Erst-Inbetriebnahme 10. VDI 6022 Blatt 1 ( ): Hygienische Anforderungen an Raumlufttechnische Anlagen - Büro- und Versammlungsräume. (1) De samenvatting en vertaling van het oorspronkelijke artikel is verzorgd door ing. R.A.H.M. Geilleit 12 vccn nieuwsbrief

13 SYMPOSIUM Maandag 14 maart 2005 LUCHTBEHEERSING OP DE OK bijdrage aan de infectiepreventie Vanuit het werkveld rond de OK en met inbreng van vele betrokken partijen is een Beheersplan luchtbehandeling voor de Operatieafdeling opgesteld. Dit beheersplan wordt officieel gepresenteerd en toegelicht tijdens dit symposium. Het symposium wordt georganiseerd door de Vereniging Contamination Control Nederland (VCCN) in samenwerking met de Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheids-zorg (VHIG). Dr. G.H.I.M. Walenkamp zal op dit symposium het Beheersplan toelichten en is op deze dag tevens de dagvoorzitter. Tijdens het symposium komen zowel de operatiepraktijk, de praktijk van het bouwen, meten, onderhouden en beheren aan de orde. Het luchttechnisch ontwerp zal daarbij een specifiek aandachtspunt zijn. Het plan vult een behoefte die in het werkveld leeft. Juist om de interactie daarmee te stimuleren zal er ruime aandacht zijn voor discussie. Naast het lezingenprogramma zal in de diverse pauzes een specifieke informatiemarkt worden gehouden voor leveranciers en dienstverleners rond het OK-bedrijf. Deelnemers ontvangen een exemplaar van het Beheersplan. Waar vindt het symposium plaats? Jaarbeurs Utrecht Congreszaal Irene Jaarbeursplein 3521 AL Utrecht Wat kost deelname? Deelnamekosten 90,- Wat kost een stand op de informatiemarkt? Deelnamekosten 575,- Nadere informatie is te verkrijgen bij het VCCN verenigingsbureau: Sandra van Ewijk Tel Fax Voorlopig programma: Registratie, koffie & thee, bezoek informatiemarkt 09:55-10:00 Opening door de dagvoorzitter door dr. G.H.I.M. Walenkamp Overhandiging Beheersplan ROMEX Bedrijfsprocessen in de elektronica industrie zijn uiterst gevoelig. Wij spelen daarom in op de groeiende behoefte van het schoon en ESD veilig produceren, assembleren, repareren en installeren van elektronica door het inrichten van cleanrooms en het leveren van cleanroomproducten. Denkt u hierbij aan kleding, ionisatie, verpakkingen, tafels, disposabless, handschoenen, RVS stellingen, trolleys, kleefmatten, foliematten, reinigingsdoeken, papier, wattenstaafjes en mondmaskers. Wilt u verder praten? Romex B.V. Remmerden 5, 3911 TZ Rhenen,Tel Lezing: Toelichting Beheersplan Lezing: Kwaliteitswet Werken in een schone omgeving? Koffiepauze en bezoek informatiemarkt Stabiliserende partner voor cleanroom services nodig? Lezing: Problemen in de praktijk Lezing: Luchttechniek, haken en ogen groot plenum Lunch en bezoek informatiemarkt Surf eens langs op Lezing: techniek van air samplen Lezing: van planning naar uitvoering (V van validatie) Interactieve sessie en discussie Afsluiting met een drankje en een hapje vccn nieuwsbrief 13

14 PRODUCTNIEUWS Innovatieve microvezelreiniging in de cleanroom (ISO 3-9) Het schoonmaken van een cleanroom of geconditioneerde (productie) ruimte is een vak apart. Immers, door de strikte eisen aan stofdeeltjes en kolonievormende eenheden zijn conventionele schoonmaakmiddelen en -materialen vaak niet inzetbaar. Niet alleen is het van belang dat de materialen geschikt zijn voor de cleanroomomgeving, het is tevens belangrijk dat na het reinigen bacteriegroei wordt uitgesloten. Bovendien kunnen arbeidskosten behoorlijk oplopen, doordat verschillende reinigings-stappen noodzakelijk zijn om de cleanroom op een correcte wijze te reinigen. Een geschikt en efficiënt schoonmaaksysteem te vinden, te valideren en te introduceren is dan ook een kostbare en tijdrovende aangelegenheid. Er wordt derhalve meestal een oplossing gezocht bij steriele disposable moppen. Maar het kan anders! Speciaal voor de kritische gebruikers in de cleanroomindustrie is er een wasbare èn cleanroomgeschikte totaaloplossing ontwikkeld, genaamd het MicronSwep systeem. Tijdsbesparend Grote Ergonomie Dit innovatieve schoonmaaksysteem kenmerkt zich als een uniek microvezel schoonmaaksysteem voor vloeren, wanden en plafonds in cleanrooms en geconditioneerde ruimten. Door in 1 stap te reinigen (= stofwissen, moppen en drogen) èn door gebruik te maken van 100% polyester microvezel moppen biedt het systeem de gebruiker een aantal zeer prettige voordelen, zowel op kostentechnisch als op ergonomisch gebied. Daar de microvezels in staat zijn microscopisch vuil aan zich te binden en te verwijderen zonder dat hierdoor veel frictie ontstaat, wordt, in combinatie met lichtgewicht materialen èn het niet meer uitpersen van de moppen, de lichamelijke belasting met ca. 25% verminderd. Bovendien wordt ca. 30% arbeidstijd bespaard doordat men alles snel en in 1 stap reinigt. Aangezien het MicronSwep systeem geen gebruik maakt van een persemmer, kan tevens een besparing van ca. 50% op (WFI)water en detergent worden behaald. Deze unieke werkwijze voorkomt tevens kruis- of herbesmetting van de cleanroom. Kostenverlagend Om week in, week uit zeker te kunnen zijn van steriele moppen en een correct onderhoud, worden de moppen in een speciaal huur- en serviceprogramma aangeboden; ophalen van vervuilde, gebruikte moppen, a-septisch wassen en verpakken, volledige procesmonitoring, retourlevering. Minder product en watergebruik Huur- en service programma Micronclean BV 14 vccn nieuwsbrief

15 VERENIGINGSNIEUWS Nieuwe persoonlijke leden De heer dr.ir. N.J. Bink Mevrouw ing. A. Hemmes Acin Instrumenten Erasmus Medisch Centrum De heer A.L. Boks De heer L.J. Meerhof Logi Ster BV Sanquin Plasma Producten De heer J.M.M. van den Brand De heer B. Nijhof Philips Electronics Nederland BV Boltjes Plaatwerk Industrie B.V. De heer ing. J.P.J.J. Hegmans De heer W.M. Steenkamp Erasmus Medisch Centrum Boltjes Plaatwerk Industrie B.V. Nieuwe bedrijfsleden A.B.S. bv De heer B.A.R. Altena Postbus AB Brummen Tel. (0575) Testo BV De heer ing. M. van Dam Postbus BA Almere Tel. (036) VLS Schoon De heer H.J.J. Mook A. van Leeuwenhoekstr ET Zwijndrecht Tel. (078) AGENDA februari 2005 Cleanroom GedragsCursus, Amersfoort 14 maart 2005 Symposium Luchtbeheersing op de OK, bijdrage bij de infectiepreventie, Jaarbeurs Utrecht 10 mei 2005 Cleanroom GedragsCursus, Amersfoort 26 mei 2005 VCCN Cleanroom Symposium, Triavium, Nijmegen 3 oktober 2005 Cleanroom GedragsCursus, Amersfoort 7 december 2005 Cleanroom GedragsCursus, Amersfoort TESTO Testo is sinds 1957 producent en leverancier van mobiele en stationaire meetapparatuur. Wereldwijd heeft Testo dochterondernemingen en vertegen-woordigingen die de Testo producten verkopen en servicen. In Almere is de Nederlandse dochteronderneming sinds 1986 actief met 35 medewerkers. Testo levert meetinstrumenten voor temperatuur, vochtigheid, drukdauwpunt, luchtsnelheid, druk en werk- respectievelijk binnenklimaat. Inclusief printen, datalogging en verwerking van uw gegevens in de PC. Draagbare CO- en gasalarmering, rookgasanalyse voor service, inspectie en emissiemeting. Daarnaast heeft Testo ook een eigen ISO kalibratielaboratorium en een mobiele kalibratie bus waar alle meetapparatuur gekalibreerd en geserviced kan worden. 3C - Contamination Control & Cleanroom Products 2005 DATE: February VENUE: NEC, Birmingham UK Now in its 13th year, 3C is the UK s only dedicated event for buyers and suppliers of contamination control and cleanroom products and services. Under new management, 3C 2005 takes place at the National Exhibition Centre, Birmingham, UK, from February It will showcase the latest products and services from cleanroom design and construction through to clothing, equipment and consumables. Congress Exibition VCCN Bestuur en Verenigingsbureau wensen u goede feestdagen en een gelukkig 2005! vccn nieuwsbrief 15

16 Geen vuiltje aan de lucht. Als specialist in schone lucht hebben we jarenlang ervaring met het ontwikkelen en bouwen van Cleanrooms en operatiekamers. Daarbij beschikken we over een revolutionair systeem, dat grote flexibiliteit biedt, vele gebruiksmogelijkheden kent, bijzondere snelle bouw en lage exploitatiekosten garandeert. Bovendien kunnen we de complete inrichting van uw laboratoria verzorgen, bieden wij u een complete range van geavanceerde laminar flow apparatuur en beschikken we over een eigen Validatie- en meetdienst voor luchttechnische metingen. Kortom: met Interflow is er geen vuiltje aan de lucht. Neem contact op met onze adviseurs of kijk op voor uitgebreide informatie. Specialist in schone lucht Interflow De Stek SP Wieringerwerf Tel. (0227) Fax (0227) Interflow is een onderdeel van BAM Techniek bv

Magazine. Nieuw: VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden. De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek

Magazine. Nieuw: VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden. De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek Magazine Nummer 2 Jaargang 19 Oktober 2006 Nieuw: VCCN Cleanroom SchoonmaakCursus voor uitvoerenden De toepassing van ParManSys in de Cleanroom Techniek Een uitgave van de Vereniging Contamination Control

Nadere informatie

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014

MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 4-2014 Audits Een goede voorbereiding telt Binnenkort beschikbaar VCCN-Richtlijn 10 Workshop verslagen EEN UITGAVE

Nadere informatie

MAGAZINE. Aero-Dynamiek Nijkerk. Materiaalcompatibiliteit in cleanrooms. Nieuwe structuur voor VCCN. Bedrijfsinterview met. B. en E.

MAGAZINE. Aero-Dynamiek Nijkerk. Materiaalcompatibiliteit in cleanrooms. Nieuwe structuur voor VCCN. Bedrijfsinterview met. B. en E. MAGAZINE EEN UITGAVE VAN DE VERENIGING CONTAMINATION CONTROL NEDERLAND JAARGANG 26 EDITIE 3-2013 THEMANUMMER: (ONDER)HOUDBAARHEID VAN DE CLEANROOM Bedrijfsinterview met Aero-Dynamiek Nijkerk B. en E. Kanegsberg

Nadere informatie

MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt.

MAGAZINE. Een wereld van Farmaceutische kennis. Met gebruik van GAMP. Wie laboratoria ontwerpt moet weten hoe...? De ISPE verbindt. MAGAZINE een uitgave van de vereniging contamination control Nederland Jaargang 27 editie 2-2014 THEMANUMMER: Pharma in samenwerking met: Connecting a World of Pharmaceutical Knowledge De ISPE verbindt

Nadere informatie

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen

BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen in nieuwbouw eengezinswoningen BBA BINNENMILIEU Onderzoek naar de kwaliteit van ventilatiesystemen Auteurs: ir. F. van Dijken ir. A.C. Boerstra Datum rapportage: 23 februari 2011 Opdrachtgever: Ministerie van VROM (per 13 oktober 2010

Nadere informatie

Jaargang 11 / nr. 2 / 2014. uitgave van Interster International. Niet schoon, misdadig? Uw partner voor de CSA, OK en logistiek

Jaargang 11 / nr. 2 / 2014. uitgave van Interster International. Niet schoon, misdadig? Uw partner voor de CSA, OK en logistiek Steril een Jaargang 11 / nr. 2 / 2014 uitgave van Interster International Niet schoon, misdadig? Uw partner voor de CSA, OK en logistiek voorwoord: Nieuw en toch vertrouwd Alexander Bröker, Sales Director

Nadere informatie

Release. Parametric. Van de voorzitter Jubileumcongres Billie Sterillie Regio West te gast bij Miele

Release. Parametric. Van de voorzitter Jubileumcongres Billie Sterillie Regio West te gast bij Miele Release 17 e Jaargang nr. 49 juni 2014 Release is een uitgave van oppervlakte - veranderingen op chirurgische instrumenten Uitgelicht/getipt: het dossier Wie doet wat? Interview met joost van doornmalen

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

8 JAAR NEEDIS Terugblik op 8 jaar grijze data-ontsluiting

8 JAAR NEEDIS Terugblik op 8 jaar grijze data-ontsluiting 8 JAAR NEEDIS Terugblik op 8 jaar grijze data-ontsluiting F.G.H. van Wees en W.G. van Arkel ECN-Beleidsstudies Petten NEEDIS Postbus 1 1755 ZG Petten NDS-98-002 telefoon: 0224-564750 telefax : 0224-563338

Nadere informatie

Beheren en exploiteren in een duurzame en leerzame wijk.

Beheren en exploiteren in een duurzame en leerzame wijk. Beheren en exploiteren in een duurzame en leerzame wijk. Adviesrapport De Wijk van Morgen R.Geurts Stageperiode: Januari/ juni 2010 Opdrachtgever: Dhr. Winthagen Docent: Mevr. Beckers-Oosterhof Heerlen,

Nadere informatie

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw

stabulletin » pagina 11» pagina 21 STABU gaat bouwbreed online Duurzame communicatie in de Bouw stabulletin jaa r ja a r g a n g 25 n u m m e r 02 j u n i 2010» pagina 11» pagina 21» pagina 26 Ontzorgen door uitgewerkte posten STABU jaarverslag ligt op de plank STABU Element hulpmiddel bij Integraal

Nadere informatie

S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8

S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8 S T A A T S T O E Z I C H T O P D E V O L K S G E Z O N D H E I D I N S P E C T I E V O O R D E G E Z O N D H E I D S Z O R G www.igz.nl S T A A T V A N D E G E Z O N D H E I D S Z O R G 2 0 0 8 Risico

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen

Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen Rapportage resultaten Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen 2012 Uitvoering Universiteit Maastricht CAPHRI School for Public Health and Primary Care, Department of Health Services Research Focusing

Nadere informatie

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005)

Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Clusterproject Innovatieve Ventilatiesystemen Samenvatting deelonderzoeken en eindconclusies (EOS DEMO 02005) Datum 29 juni 2011 Referentie 20051291-59 Uw referentie EOS DEMO 02005 Referentie 20051291-59

Nadere informatie

Diensten moeten het uitgangspunt zijn. Kabels beschermen tegen externe ruis. MJA in de ICT. special it room infra event. management.

Diensten moeten het uitgangspunt zijn. Kabels beschermen tegen externe ruis. MJA in de ICT. special it room infra event. management. In samenwerkingen met datacenterworks oktober 2009 special it room infra event management Diensten moeten het uitgangspunt zijn bekabeling Kabels beschermen tegen externe ruis energievoorziening MJA in

Nadere informatie

Compliance & Integriteit

Compliance & Integriteit VU magazine Compliance & Integriteit nr 3 december 2010 Compliance in de Zorg Compliance: meer dan een second opinion Veilig Incident Melden Ziekenhuis: een maatschappelijke onderneming Dokters als manager

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie

Benchmarking in de papier- en kartonindustrie Benchmarking in de papier- en kartonindustrie M.M. Kaper M.E. Regelink Afstudeeropdracht bedrijfseconomie te: Kenniscentrum Papier en Karton Juni, 2005 Titel: Bedrijf: Studenten: Hogeschool: Instituut:

Nadere informatie

Onder water in de hyperbare geneeskunde

Onder water in de hyperbare geneeskunde Onder water in de hyperbare geneeskunde Gertjan Zuidema Eindscriptie opleiding Hogere Veiligheidskunde Onder water in de hyperbare geneeskunde Veiligheids- en gezondheidsrisico s bij het werken in de hyperbare

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Kwaliteitsbewustzijn zit in de genen. Forensisch DNA-onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Kwaliteitsbewustzijn zit in de genen. Forensisch DNA-onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut. Kwaliteitsbewustzijn zit in de genen Forensisch DNA-onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut. Kwaliteitsbewustzijn zit in de genen: Forensisch DNA-onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut.

Nadere informatie

Adaptiviteit in Architectuur

Adaptiviteit in Architectuur Adaptiviteit in Architectuur Aanzet tot een evaluatiemethode en resultaten van een evaluatie Afstudeerscriptie Informatiekunde Radboud Universiteit Nijmegen Afstudeernummer 45IK Auteur: ing. G.J.N.M. (Guido)

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl

Samenwerking sleutelwoord voor handhaving nieuwe stijl 14 nieuwsbrief informatiecentrum Milieuvergunningen 1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nummer 14, vierde jaargang, juli 1999 Inhoud Interview: Handhaving nieuwe stijl Van Meijgaarden over: Verder met InfoMil?

Nadere informatie