Vloeistofmechanica voor de afvalwaterketen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vloeistofmechanica voor de afvalwaterketen"

Transcriptie

1 Vloeistofmechanica voor de afvalwaterketen Lesboek Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l

2 Stichting Wateropleidingen, september 2012 Groningenhaven PE Nieuwegein Versie 2.1 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Stichting Wateropleidingen.

3 Inhoudsopgave 0 Inleiding tot de vloeistofmechanica Leerdoelen Permanente, niet permanente, eenparige en niet eenparige stroming Wrijvingsverliezen Leerdoelen Inleiding Basisbegrippen Dimensies en eenheden Eéndimensionale stroming Ideale vloeistof Dichtheid Viscositeit Samendrukbaarheid Hydrostatische druk Laminaire en turbulente stroming; getal van Reynolds Basisvergelijkingen Algemeen Continuïteitsvergelijking Bewegingsvergelijking Impulsvergelijking Wet van Bernoulli Energieverliezen - algemeen Wrijvingsverliezen in open leidingen Wrijvingsformule van Chézy Chézy-coëfficiënt Aanwijzingen voor de bepaling van het Chézy-coëfficiënt Equivalente wandruwheid k Formule van Manning Evenwichtsdiepte Rekenvoorbeelden Wrijvingsverliezen in buisleidingen Wrijvingsformule van Darcy-Weisbach Wrijvingsfactor Relatie tussen wrijvingsfactor en Chézy-coëfficiënt C Toepasbaarheid voor open leidingen Aanwijzingen voor de bepaling van de wrijvingsfactor Rekenvoorbeelden Gedeeltelijk gevulde riolen Inleiding Variabele hydraulische parameters Vullingskrommen Rekenvoorbeelden Bijzondere onderwerpen Inleiding

4 1.9.2 Sequentiële leidingen Parallelle leidingen Vertakte leidingen Oefenopgaven Vervanging van een gecombineerd riool Afvoersloot voor overstortwater Gebruikte symbolen en dimensies Vertragingsverliezen Leerdoelen Inleiding Vertragingsverliezen algemeen Basisvergelijkingen Vertragingsverliezen in buisleidingen Persleidingen Rioolleidingen Vertragingsverliezen in open leidingen Oefenopgaven Verbindingsleiding tussen twee bassins Persleiding met injectiepunt Literatuurlijst Gebruikte symbolen en dimensies Stuwkrommen (permanente niet-eenparige stroming) Leerdoelen Inleiding Basisbegrippen Inleiding Specifieke energiehoogte Specifieke kracht Getal van Froude Kritische waterdiepte Kritisch bodemverhang Stuwkrommen bij constant debiet Inleiding Formules voor geleidelijk veranderende stroming bij constant debiet Classificatie van stuwkrommen Analyseprocedure Numerieke integratiemethode; methode van Heun Numerieke integratiemethode: direct step method Stuwkrommen bij toe- of afnemend debiet Inleiding Formule Classificatie en analyse Rekenmethoden Watersprong Oefenopgave: afvoergoot nabezinktank Literatuurlijst Gebruikte symbolen en dimensies

5 4 Hydrodynamische berekeningen Leerdoelen Introductie Geschiedenis en leerdoel van het hoofdstuk Algemeen Normen en wetgeving Opbouw van het hoofdstuk Modelresultaten, modelbenadering en schematisering rioolstelsel Resultaten van hydrodynamische berekeningen Detaillering schematisatie rioolstelsel Afvoerend oppervlak Hydraulische belasting Neerslag Neerslag en inloopmodellen (hydrologische modellen) Typen hydrodynamische modellen (algemeen) Theoretische benadering van hydrologische modellen Inleiding Verliesmodellen Afstromingsproces, (niet-) lineair reservoirmodel Afstromingsproces, Hydrograph Volume Method NWRW 4.3 model Discussie Theoretische benadering van (dynamische) hydraulische modellen Inleiding De Saint-Venant vergelijkingen Keuzes formules voor rioleringstechnieken Numerieke technieken Preissmannsleuf Stabiliteit Waterslag Gebruik van hydrodynamische modellen Inleiding Fysische instabiliteit Luchtinsluiting Inpassen waarnemingen of veldmetingen in berekeningen Kalibratie Gebruik maken van tijdseffecten in het ontwerp Dynamische berging Real-Time-Controle Missers Literatuurlijst Gebruikte symbolen en dimensies Bijlage A: Inleiding hydrodynamisch rekenen Bijlage B: Introductie wiskundige notaties Bijlage C: Continuïteitsvergelijking Debiet- en niveaumeting Leerdoelen Inleiding

6 5.3 Debietmeetsystemen voor volledig gevulde leidingen Magnetische inductieve debietmeters Magnetisch inductieve insteek debietmeters Ultrasone debietmeters, transmissietijd systeem Ultrasone debietmeters, Dopplersysteem Overige meetsystemen Debietmeetsystemen voor gedeeltelijk gevulde leidingen en open kanalen Debietmeting zonder meetconstructies Debietmeting met behulp van meetconstructies Overlaten Doorlaten Debietmeetsystemen op basis van niveaumeting Ultrasone niveaumeting Conversie systemen van niveau naar debiet Vlotter niveaumeting Niveaumeetsystemen voor pompsturing Oefenopgaven Uitwerking oefenopgaven Literatuurlijst Gebruikte symbolen en dimensies Nuttige adressen Bijlage Open kanaalmeting Meetgoten met rechthoekige doorsnede volgens BS Bijlage Niveaumeting Contactloze ultrasone niveaumeting Contactloze Radarniveaumeting Hydrostatische niveau(druk)meting Capacitieve niveaumeting en signalering Pompen Leerdoelen Theorie Inleiding Indeling van pompen Het specifiek toerental De continuïteitsvergelijking en de wet van Bernoulli De ideale opvoerhoogte De opvoerhoogte volgens Euler Pompkarakteristieken De affiniteitsregels NPSH, dampspanning en cavitatie Leidingen Invloed van de viscositeit Invloed van gas en lucht in de te verpompen vloeistof Het ontwerpen van rioolgemalen Inleiding Het doel van een rioolgemaal Het rioolgemaal Appendages

7 6.3.5 Asafdichtingen Oefenopgaven Literatuurlijst Gebruikte symbolen en dimensies

8 Inhoudsopgave 7 Waterslag Leerdoelen Inleiding Het verschijnsel waterslag Oorzaken Afsluiters Pompschakelingen Terugslagklep Ontluchting Cavitatie Leidingbreuk Verstopte pomp Voorzieningen Buffertorens Windketels Vliegwiel Nazuigleidingen Frequentiegeregelde pompen /softstarters Drukbegrenzer Luchtinlaat Beïnvloeding voortplantingssnelheid Wiskundige basis Inleiding Waterslagvergelijkingen De karakteristieke vergelijkingen Drukgolven Randvoorwaarden Oplosmethoden Grafische methode Starre kolom-methode Computermodel Voortplantingssnelheid en richting Gebruik computermodel Criteria Maatgevende scenario s Vertaalslag werkelijkheid naar model Parameters hydraulische komponenten Parameters rekenproces Numerieke aspecten Interpretatie Reflecties Wrijving Cavitatie Dynamische belasting Keuze terugslagkleppen Voorbeelden

9 7.12 Literatuurlijst Gebruikte symbolen en dimensies Oefenopgaven Oefenopgave Oefenopgave Oefenopgave Oefenopgave Oefenopgave Illustratieve waterslag voorbeelden (bestanden Wanda) Overzicht voorbeelden Beschrijving voorbeelden Luchtinsluiting in persleidingen Leerdoelen Inleiding Energie verlies t.g.v. een luchtbel Historisch perspectief ontwerpregels en uitvoeringsvormen Proces stagnatie/transport luchtbel Oorzaak luchtintrede en beperking hiervan Luchtaanzuiging via zuigmond pomp Be/ontluchtingssystemen Onderdruk bij niet-pompbedrijf Waterslagvoorzieningen Ontwerpcriteria Beheeraspecten Literatuurlijst Randvoorzieningen Leerdoelen Inleiding Begrippen en definities Bergbezinkbassin Inleiding en werking Bezinking Vormgeving hoofdconstructie Ontwerp van rechthoekige bassins Ontwerp van ronde bassins Detaillering Resumé Meer geavanceerde rekentechnieken Bergbezinkriool Inleiding en werking Dimensionering De lamellenafscheider Inleiding en werking Ontwerpmethode Overige randvoorzieningen Werveloverstortput Verbeterde overstortput

10 9.8 Moerassystemen (helofytenfilters) Inleiding Dimensionering Randvoorwaarden bij het dimensioneren van randvoorzieningen en het gebruik van vuiluitworpmodellen Hydraulisch Vuiluitworp Afrondend Literatuurlijst Afvalwaterzuivering Leerdoelen Inleiding Hoeveelheid en samenstelling afvalwater Hoeveelheid afvalwater Samenstelling afvalwater Effluenteisen Bezinking Overlaten Zijdelingse overlaat Werking en ontwerpaspecten rwzi s Debietmeting Roostergoedverwijdering Zandverwijdering Voorbezinking Voordenitrificatie en beluchtingstank Afvoer Nabezinking Afvoer Retourslib Selector Biologische fosfaatverwijdering Slibverwerking Specifieke kenmerken Afvalwatersysteembenadering Inleiding Maatregelen op hoofdlijnen Uitwerking van een case Bijlage 1: afvoerformules voor verschillende soorten overlaten Van theorie naar Praktijk Leerdoelen Inleiding en leerdoel Standaardisatie VGS-gemalen Een roestende klokkenverzameling Chipfabrief op halve kracht Verhard of afstromend oppervlak? De ideale pompregeling (voor wie?) De pompen lopen gesmeerd - glijmiddel is niet nodig!

11 11.9 Op toekomst gedimensioneerde persleiding als tijdelijke vuilbuffer Geen waterslag, maar wel leidingbreuk Afvalwater op straat als de stroom uitvalt Water op straat of debiet meten? Randvoorziening leidt tot extra vuilemissie Rwzi overbelast?

Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen

Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingsystemen Kees Kooij, Ivo Pothof 1203636-000 Deltares, 2013 Inhoud 1 Inleiding 1 1.1 Meerjaren-Afspraak

Nadere informatie

Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering

Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering Uitgebreide techniek afvalwaterzuivering Cursusboek Nieuwegein, 2014 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, januari 2014 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 4.0

Nadere informatie

Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer. rijkswaterstaat. BIBLIOTHEEK Di&nst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT juni 1988

Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer. rijkswaterstaat. BIBLIOTHEEK Di&nst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT juni 1988 ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst weg- en waterbouwkunde BIBLIOTHEEK Di&nst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT juni 1988 Handleiding Wegenbouw Ontwerp Hemelwaterafvoer

Nadere informatie

Rioleringstechniek. Lesboek module 2. Nieuwegein, 2012. w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l

Rioleringstechniek. Lesboek module 2. Nieuwegein, 2012. w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Rioleringstechniek Lesboek module 2 Nieuwegein, 2012 w w w. w a t e r o p l e i d i n g e n. n l Stichting Wateropleidingen, september 2012 Groningenhaven 7 3433 PE Nieuwegein Versie 2.0 Niets van deze

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem

Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen. Deel 2: Afwateringssysteem Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen Deel 2: Afwateringssysteem De Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van rioleringssystemen

Nadere informatie

EVALUATIE VAN WATERPOMPSYSTEMEN

EVALUATIE VAN WATERPOMPSYSTEMEN EVALUATIE VAN WATERPOMPSYSTEMEN Energie-efficiency Beoordelingshandleiding Eerste Editie Drinkwater en sanitaire voorzieningen Duurzame energie en klimaatverandering voorzieningen Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank

Nadere informatie

Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken

Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken Technisch Rapport Waterspanningen bij dijken 1 september 2004 ISBN-90-369-5565-3 DWW-2004-057 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Ten geleide... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel en kader... 7 1.2 Plaats van

Nadere informatie

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld?

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld? 5. Stromingsleer De belangrijkste vergelijking in de stromingsleer is de continu√Įteitsvergelijking. Deze is de vertaling van de wet van behoud van massa: wat er aan massa een leiding instroomt moet er

Nadere informatie

Eerst meten, dan beslissen. Een praktijk case. Ing. R.F.W. de Wit. Ja!

Eerst meten, dan beslissen. Een praktijk case. Ing. R.F.W. de Wit. Ja! Eerst meten, dan beslissen Een praktijk case Ing. R.F.W. de Wit Ja! Waterschapsbedrijf Limburg is de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van het Waterschap Peel en Maasvallei in Noord-Limburg en

Nadere informatie

Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo noord

Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo noord ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME FACULTEIT DER TECHNOLOGISCHE WETENSCHAPPEN STUDIERICHTING INFRASTRUCTUUR; CIVIELE TECHNIEK Onderzoek naar verbeteringen aangaande de waterhuishouding te Paramaribo

Nadere informatie

Katern. afkoppelen, bufferen en infiltreren

Katern. afkoppelen, bufferen en infiltreren Katern afkoppelen, bufferen en infiltreren Versie 2 20 april 2005 Deze tekst werd samengesteld door: Raf Bouteligier, Guido Vaes en Jean Berlamont, Laboratorium voor Hydraulica, K.U.Leuven Anne Beeldens,

Nadere informatie

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven

Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Ontwerp Voorschrift Bepaling Indringingsdiepte Conventionele Explosieven Dirk de Lange 1210497-000 Deltares, 2015, B Deltores

Nadere informatie

Technische Documentatie PVC Buitenriolering

Technische Documentatie PVC Buitenriolering Technische Documentatie PVC Buitenriolering Maart 2004 Inleiding PVC Buitenriolering Dyka biedt een compleet assortiment buizenen hulpstukken voor de aanleg van huis- en kolk-aansluitingen en hoofdrioleringen

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO. LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO. LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK INSTITUUT VOOR DEELTIJD HTO Hogeschool van Amsterdam LANDSCHAP en OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK (Blauwdruk) Opgesteld door: A. Catena, B. Bokhorst Datum: 6 juni 2001 Status: Vorige versie: 2 mei 2001 In Bewerking

Nadere informatie

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING

REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING REACTIE OP 'VERBINDEND WATER' ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING 2009 REACTIE OP VERBINDEND WATER ONDERDEEL RIOLERING DEEL B: ONDERBOUWING WERKGROEP RIOLERING WEST-NEDERLAND 29 oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden

Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Gemeentelijk rioleringsplan Leusden Planperiode 2009-2013 Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Ontwerp Gemeente Leusden postbus 150 3830 AD LEUSDEN Grontmij Nederland B.V. Houten, 2 december

Nadere informatie

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Rucphen 2013-2017 Inhoud Bestuurlijke samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Waarom dit beleidsplan?... 6 1.2 Wat staat er in dit plan?... 6 1.3 Hoe lang is dit plan

Nadere informatie

vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West

vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater Werkeenheid Waterkring West oktober 2013 vgrp Roosendaal Invulling gemeentelijke zorgplichten grond-, hemel- en afvalwater

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28

Inhoudsopgave. Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2015 Plan Pagina 3 van 28 J. van Kampen (Steller) SB/ING Juni 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 1.1. Aanleiding...4 1.2. Geldigheidsduur...4 1.3. Procedure...4 1.4. Leeswijzer...4 2. Evaluatie vorig GRP en verkenning omgeving...5

Nadere informatie

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen

sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen final l rereport sturing Op energietarieven Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen rapport 2013 36 Sturing op energietarieven Optimalisatie ENERGIEKOSTEN in de afvalwaterketen rapport 2013 36

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018

Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht projectnr. 236678.23 revisie 6 mei 2013 auteur(s) ir. B. Starink ing. B. van Bekkum ing. P. Helleman gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ingenieursbureau

Nadere informatie

Riooloverstorten Deel 4a: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 1

Riooloverstorten Deel 4a: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten, spoor 1 Werkgroep Water en milieu 4 Commissie Integraal Waterbeheer Postbus 20906 2500 EX Den Haag T 070 3518544 F 070 3519078 I www.ciw.nl Riooloverstorten Deel 4a: Nadere uitwerking monitoring riooloverstorten,

Nadere informatie

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven

Software voor beslissingsondersteuning. leidingsaneringen. Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven Software voor beslissingsondersteuning bij leidingsaneringen Evaluatie van praktijktesten bij waterbedrijven BTO 2013.035 Mei 2013 Software voor beslissingsondersteuning bij ledingsaneringen Evaluatie

Nadere informatie

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P

Gemeente Beemster. B e l e i d s d o c u m e n t. j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk Rioleringsplan Beemster Planperiode 2012-2016 j u n i 2 0 1 2 / O n t w e r p G R P Gemeente Beemster B e l e i d s d o c u m e n t Gemeentelijk

Nadere informatie

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017

Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Gestroomlijnd water... verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Eijsden Margraten 2013-2017 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding 9 1.2 Samenwerking Maas en Mergelland 9 1.3 Procedures 9 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard

Ketenanalyse RWZI s. Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard Ketenanalyse RWZI s Revisie Auteur Datum Toelichting 01. Reinoud Goudswaard 18-01-2013 Bij deze revisie is de CO 2 reductie door het toepassen van groene energie gekwantificeerd en is de techniek Nereda

Nadere informatie

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord

Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Bijlage 17-1: Stedelijke wateropgave Nieuw-Amsterdam Veenoord Situatie Nieuw-Amsterdam Veenoord Nieuw-Amsterdam Veenoord ligt in het zuiden van de gemeente Emmen, ten westen van Erica. Het dorp wordt door

Nadere informatie