Afstudeerscriptie. Mobiele hydraulische spoelunit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeerscriptie. Mobiele hydraulische spoelunit"

Transcriptie

1 Afstudeerscriptie Mobiele hydraulische spoelunit Auteur: Erik Kars Datum: 12 April 2011

2 Scriptie infomatie: Opleidings instutut: Opleiding: Docent: Tec/Cad College ACE Mechanical Designer ir. R. Boeklagen Bedrijf: Ekatec Schrijver script: Erik Kars Studentnummer: (60421) Bedrijf: Bedrijfsbegeleider: Hydrauflush International BV Michel Dijkman

3 Voorwoord Eerst even in het kort; wie is Erik Kars. Ik ben geboren op 6 Januari 1969 in Groningen. Na mijn opleiding KMBO SOM (Stichting Opleiding Metaal) ben ik begonnen met werken. In de loop der jaren, heb ik voor diverse bedrijven gewerkt als onderhoudsmonteur. Tevens heb ik in de avonduren vele diverse technische opleidingen gedaan, voornamelijk hydraulische opleidingen. In het jaar 2006 heb ik de grote stap genomen om voor me zelf te gaan beginnen als zelfstandig ondernemer met een specialisatie in de hydrauliek. En zo is het bedrijf Ekatec (Erik Kars Techniek) ontstaan. In September 2009 heb ik een zwaar bedrijfsongeval gehad, waardoor ik mijn huidige werkzaamheden niet meer kan voortzetten. Na een periode van berusting, heb ik er voor gekozen om een opleiding te gaan volgen als inventor tekenaar bij het Tec/Cad College. Omdat ik wel graag in de werktuigbouwkunde wilde blijven werken. Tijdens het maken van de mobiele spoelunit heb ik veel geleerd over inventor. Elke dag had ik wel weer een nieuwe manier om de juiste indeling te krijgen. Tijdens mijn afstudeerproject en studie heb ik hulp gekregen waarvoor ik een aantal mensen graag wil bedanken. Allereerst mijn ouders. Zonder hun advies en hun constante steun had ik het tijdens mijn studie een stuk zwaarder gehad. Daarna bedank ik mijn vrouw, Jolanda, wie mij altijd heeft bijgestaan, een luisterend oor heeft geboden en wanneer nodig advies gaf. Uiteraard dank ik Hydrauflush International voor de geboden mogelijkheid om hier mijn afstudeerproject voor ze te doen. Alle medewerkers van hydrauflush wil ik bedanken voor hun steun en advies tijdens mijn project. Zij hebben soms (misschien zonder het te weten) als klankbord gefunctioneerd en daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Ook dank ik mijn studiebegeleider R. Boeklagen voor zijn begeleiding en feedback tijdens mijn afstudeerproject. Als laatste dank ik alle mensen / bedrijven die mij feedback hebben gegeven op mijn afstudeerscriptie. Door hun feedback is mijn afstudeerscriptie geworden wat het nu is en daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Zeker aangezien ik van sommige mensen weet dat er veel tijd in is gaan zitten. Allemaal heel erg bedankt!

4 Inhoudsopgave Afstudeerscriptie... 1 Voorwoord... 3 Inhoudsopgave... 4 Samenvatting Inleiding Functie van hydraulisch spoelen De gevolgen van vervuilde slangen en leidingen Traditionele reinigingsmethode Spoelen met turbulente stroming Bedrijf Hydrauflush International BV Hydrauflush International BV Aanleiding Probleemstelling Doelstelling Mobiele spoelunit Voorwaarden waaraan de mobiele spoelunit moet voldoen Werking mobiele spoelunit Procedure spoelen met ontworpen unit Berekeningen en uitwerkingen Berekeningen De benodigde onderdelen en koopdelen Hydrauliekpomp Elektromotor Olietank Filter en oliekoeler Manifoldblokken Vuldop, pijlglas en manometer Tabellen van alle onderdelen Samenstelling elektromotor / pomp unit Conclusie Literatuurlijst Bijlagen

5 Samenvatting In dit verslag wordt het ontwerp van een mobiele spoelunit met behulp van Inventor 2011 beschreven. Een mobiele spoelunit is een apparaat dat bij een druk van maximaal 50 bar een relatief grote hoeveelheid olie door het leidingwerk van een hydraulische installatie pompt. Hierdoor ontstaat een turbulente stroming in het leidingwerk. Door deze turbulente stroming wordt vervuiling welke in het te spoelen leidingwerk aanwezig meegevoerd en uiteindelijk opgevangen in de filterinstallatie van de spoelunit. Tijdens het ontwerpen van deze unit is het gebruik van Inventor 2011 er handig gebleken. Door gebruik te maken van dit pakket is het mogelijk de beste positie te bepalen van de componenten. Hierbij krijg je het optimale inzicht, en kun je de ruimte het best benutten. 5

6 1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt eerst uitgebreid ingegaan op de functie, gevolgen en reinigingsmethode van hydraulisch spoelen. 1.1 Functie van hydraulisch spoelen Vuil in leidingen en slangen van hydraulische installaties moet als het even kan vermeden worden. Dat is echter gemakkelijk gezegd: vaak worden hydraulische installaties juist ingezet onder zware omstandigheden: denk aan graafmachines en kranen, machines voor bewerking van metaal en kunststoffen, scheepvaart- en offshore-installaties e.d. Vooral kleine vuildeeltjes kunnen voor overlast zorgen: de installatie functioneert verre van optimaal of geeft zelfs helemaal de geest. Na een stagnatie van enkele uren en een dure reparatie kan het werk worden voortgezet, tot zich opnieuw een storing aandient. Een onbevredigende gang van zaken. Het is daarom niet overdreven om te zeggen dat vuil en andere deeltjes de schrik vormen van gebruikers van hydraulische systemen. Een ware strijd is aangegaan om vervuiling met technologische middelen zoals filters te bestrijden. Fabrikanten van hydrauliek installaties en componenten geven normen op voor de reinheid waaraan de toegepaste olie moet voldoen en wijzen garantie-claims na een storing of defect af wanneer de olie daaraan niet voldoet. 1.2 De gevolgen van vervuilde slangen en leidingen Grootscheeps industrieel onderzoek gesubsidieerd door het Departement van Handel en Industrie in het Verenigd Koninkrijk heeft aangetoond dat 70 tot 80 procent van de fouten die in hydraulische systemen optreden worden veroorzaakt door vervuiling van de olie. Daardoor kunnen zelfs de best ontworpen hydrauliek systemen uitvallen. 6

7 De meeste component- en systeemstoringen zijn terug te voeren op vaste vuildeeltjes die in grootte uiteenlopen van 5 tot 20 µm. Het grootste probleem bij olievervuiling is dat deze de energieoverdracht ontregelt, met als gevolg: toenemend risico van componentdefecten en machinestilstand toenemende componentslijtage en teruglopende machineprestaties haperende stuurkleppen die de werking van de machine beïnvloeden of leiden tot doorbranden van de draadspoel drukgevoelige doorgangen en geblokkeerde stuurklepopeningen, waardoor de drukregeling in de machine onvoorspelbaar wordt belemmering van de warmteoverdracht, waardoor de koelende werking van de olie vermindert en de onderhoudskosten van de machine toenemen. Ook wanneer bij de vervaardiging de nodige zorgvuldigheid is betracht, bleken sommige hydraulische slangen, buizen en pijpen over een lengte van 1 meter deeltjes te bevatten met een afmeting van 40 tot 1200 µm en een gewicht van milligram, als direct gevolg van de toegepaste productieen koppelingsmethoden. De vervuiling is afkomstig van achterblijvende olie en vet en van metaal- en rubberdeeltjes. Momenteel is er nog geen chemische toevoeging die ofwel het vuil buiten houdt, of vuil verwijdert uit hydraulische vloeistof. Het weren van vuil is het doel van een goede onderhoudspraktijk. 1.3 Traditionele reinigingsmethode Traditionele reinigingsmethoden voor het reinigen van hydraulische leidingsystemen zijn: het doorhalen van leidingen / slangen met katoen schoonblazen met stikstof spoelen met oplosmiddelen en andere chemicaliën spoelen met hydraulische olie In de volgende paragraaf wil ik op het laatst genoemd bovenstaande punt verder in gaan, aangezien dit het werkingsprincipe van de door mij uitgewerkte spoelunit betreft. 7

8 1.4 Spoelen met turbulente stroming Er kunnen een aantal soorten stromingen worden gedefinieerd, te weten laminair en turbulent. Daar tussen bevindt zich nog een overgangsgebied. Onderstaand de genoemde stromingen, met bijbehorend Reynolds getal. Laminaire stroming Re <2000 Overgangsgebied Re 2000 Re 4000 Turbulente stroming Re >4000 Stroming in leidingen wordt beschouwd als laminair, als het Reynolds getal kleiner is dan 2000 en turbulente als het getal van Reynolds groter is dan Tussen deze twee waarden is een overgangsgebied waar de stroming zowel laminair als turbulent kan zijn. In de literatuur gaat men er vanuit dat een stroming laminair is indien Re < 2320 en turbulent bij een Re > In de werkelijkheid heerst er echter een overgangsgebied bij een Re > 2320 en kleiner dan Pas wanneer Re > 4000, is de stroming gegarandeerd turbulent. In de literatuur wordt de waarde van 2320 aangehouden, omdat boven deze waarde turbulentie op kan treden, wat in een normaal hydraulisch systeem niet gewenst is. In het geval van de in deze scriptie beschreven spoelunit, is deze turbulentie echter een vereiste. Laminaire stroming Turbulente stroming Van deze turbulente stroming willen we gebruiken maken omdat dit het beste resultaat geeft bij het reinigen van de slangen en leidingen. 8

9 2 Bedrijf Hydrauflush International BV 2.1 Hydrauflush International BV Hydrauflush International is een hydrauliek bedrijf, en zijn gespecialiseerd in het hydraulish systemen te onderhouden en het spoelen van hydraulishe slangen en leidingen. Ze zijn gevestigd in Wormerveer. En een vestiging in Singapore. Hydrauflush International bv is opgericht door Michel Dijkman. Het bedrijf heeft geen personeelsleden in dienst. Hij werkt veel samen met kleine ondernemers (zzp ers) die hij kan inhuren bij grotere opdrachten. De voornaamste taken bestaan uit het onderhouden van hydraulische systemen en het leveren van nieuwe hydraulische componenten. De voornaamste klanten van Hydrauflush International zijn, offshoregerelateerde bedrijven. Zijn klanten bestaan onder ander uit KenZ-Figee, Huisman Itrec, IHC Merwede, Subsea7, Corus en Boschrexroth. Bijblijven vraagt om snel reageren, snel anticiperen en internationale bereikbaarheid. Om dat in de snel groeiende markt van hydrauliek te realiseren, biedt Hydrauflush international bv als verkoopgerichte organisatie op het gebied van hydrauliek een veelheid aan activiteiten: ontwerpen, engineering, reparatie, testen en leveren van complete hydraulische systemen voor elke denkbare industrie. Om die internationale bereikbaarheid te realiseren heeft Hydrauflush International bv een service vestiging in Singapore, om als klant snel en vakkundig van dienst te kunnen zijn. 9

10 2.2 Aanleiding Hydrauflush International is in het bezit van een 20ft spoelcontainer. De huidige capaciteit van deze spoelcontainer is: 280 kw bij 1500/1800 toeren: Maximale spoel druk: 60 bar. Qmax : 1450 liter per minuut. Dimensies: 20ft container, tank capaciteit 2700 ltr Gewicht: 8500 kg. Pompgroep 1 triple Parker pomp. n= hrtz/ hrtz. 296/ /285-69/83 - totaal 602/723 ltr/min. Pompgroep 2 triple Parker pomp. n= hrtz/ hrtz. 296/ /285-69/83 - totaal 602/723 ltr/min. Pompgroep 1+2- totaal 1210 ltr/min /1450 ltr/min. 2x 88 kw Electro motoren 10

11 2.3 Probleemstelling De huidige spoelcontainer is te groot voor de wat kleinere opdrachten bij verschillende opdrachtgevers. Het is te duur en niet erg handig om een container steeds te verplaatsen. Voor iedere verplaatsing moet een transporteur aan bod komen om dit uit te kunnen voeren. 2.4 Doelstelling Het uiteindelijk te bereiken doel is, een kleinere mobiele spoelunit met een maximale volumeclaim van 1150 x 1000 x 1500mm. Tevens dient de spoelunit eenvoudig verplaatsbaar te zijn met behulp van een vorkheftruck dan wel palletwagen, om te zorgen dat deze ook op moeilijk bereikbare plaatsen kan worden ingezet. Verder heeft de opdrachtgever een aantal eisen vastgelegd wat betreft de flow en druk. Deze zijn zodanig bepaald dat in de meest voorkomende installatie een turbulente stroming ontstaat. De door hem gespecificeerde flow bedraagt 200 liter per minuut bij een maximale druk van 50 bar. MTTR (mean time to repair) maximaal 2 uur, dit houdt in dat een reparatie gemiddeld niet meer dan 2 uur in beslag neemt. Om dit te realiseren dient er in het ontwerp terdege rekening te worden gehouden met de plaatsen van storingsgevoelige componenten. Tevens dienen door deze doelstelling een aantal spareparts voorradig gehouden te worden. De unit dient dusdanig mobiel te worden ontworpen dat deze ook voor derden inzetbaar is. 11

12 3 Mobiele spoelunit 3.1 Voorwaarden waaraan de mobiele spoelunit moet voldoen Transporteren gemakkelijk en goedkoop; Minimaal 200 Liter per minuut; Maximaal 1 FTE; Filtercapaciteit minimaal 200 liter per minuut; Maximale spoeldruk 50 Bar; Degelijke constructie; Reparatie maximaal 2 uur; 3.2 Werking mobiele spoelunit Hydrauliek pomp wordt aangedreven door een elektromotor. Maximale druk van de hydrauliek pomp is 50 bar. Tussen de twee manifold blokken worden de slangen of leidingen op elkaar aangesloten. Zodat je een ringleiding krijgt voor de stroming, tevens door het filter retour gaat naar de tank. Zoals in afbeelding schematisch is weergegeven. Afbeelding 3.2.1: Schematische weergave spoelunit. 12

13 3.3 Procedure spoelen met ontworpen unit 1. Spoelunit zodanig plaatsen dat deze op de te reinigen installatie aangesloten kan worden. 2. Spoelunit met behulp van geschikte slangen aansluiten op te reinigen leidingwerk. 3. De te spoelen leidingen aan elkaar koppelen, zodanig dat er een ringleiding gecreëerd wordt. 4. De spoelunit afvullen met 416 liter (2 drums) Shell Tellus Aansluiten deeltjesteller (bijvoorbeeld Hydac FCU2210). 6. Inschakelen spoelunit en laten spoelen totdat de vervuiling is afgenomen tot het gewenste niveau en vervolgens uitschakelen. 7. Leidingwerk met behulp van stikstof leegblazen in tank. 8. Aanvoer en retourleiding loskoppelen en omgekeerd aansluiten. 9. Spoelunit weer inschakelen en laten spoelen totdat de vervuiling is afgenomen tot het gewenste niveau en vervolgens uitschakelen. 10. Leidingwerk met behulp van stikstof leegblazen in tank. 11. Leidingwerk loskoppelen van spoelunit en het gespoelde leidingwerk monteren op oorspronkelijke plaats. 12. Olie uit de tank naar de drums pompen. 13. Spoelunit schoon maken en meenemen. 13

14 4 Berekeningen en uitwerkingen 4.1 Berekeningen Nu bekend is, aan welke eisen de spoelunit moet voldoen. Wordt er eerst exact uitgerekend, wat de capaciteit van de diverse (koop)delen moet zijn. Om te voldoen aan de gestelde eisen wordt gekozen voor een 140cc hydrauliekpomp. Deze pomp vormt het hart van de spoelunit. Met in achtneming van de eisen kunnen nu de overige componenten worden gekozen en vervolgens de grenzen van de unit worden bepaald. Zie de uitwerking op pagina 15 en 16 voor de keuze van de pomp en de electromotor. De formules die worden gebruikt komen uit de technische specificatieblad van Bosch Rexroth. Voor de gehele documentatie zie bijlage. Afbeelding 4.1.1: Pompkarakteristiek gekozen pomp. 14

15 De benodigde formules zijn: Qv (Vg * n * v) / 1000 = L/min P (Qv * p) / (600 * t) = kw v Qv / Qv theor. t (Qv * P) / (Qv theor. * 600) Waarbij: Qv = Volume stroom (L/min) Vg = Volume (cm³/omw) n = Toerental (omw/min) P = Vermogen (kw) v = Volumetrisch rendement (%) t = Totaal rendement (%) p = Druk Berekening capaciteit hydrauliek pomp: v = Qv / Qv theor. v = 208 / 210 = 0.99 Qv = (Vg * n * v) / 1000 = L/min Qv = (140 * 1500 * 0.99) / 1000 = L/min Berekening capaciteit elektromotor: t = (Qv * p) / (Pqv max * 600) t = (207.9 * 50) / (22 * 600) = P = (Qv * p) / (600 * t) = kw P = (207.9 * 50) / (600 * 0.788) = 22 kw Filter, kleppen en overige componenten: De invloed van filters, kleppen en overige componenten in de unit worden buiten beschouwing gelaten, aangezien deze verwaarloosbaar klein worden verondersteld ten opzichte van het te spoelen leidingwerk. 15

16 Nu bekend is wat de capaciteit van pomp en motor zijn, wordt weergegeven hoe de maximaal te spoelen leidinglengte bepaald wordt, rekening houdend met leidinggeometrie, diameter en ruwheid en gebruikte koppelingen. Dit is van belang om een turbulente stroming te kunnen garanderen. Dit wordt gedaan door het berekenen van het dimensieloze getal van Reynolds: Uitgangspunt is het gebruik van de voorgeschreven olie, in dit geval Shell Tellus 22. Met een viscositeit van 22cSt en soortelijk gewicht ρ 872 (kg/m³). Voor de specificaties zie bijlage. Benodige formules zijn: Waarbij: Re = (v * d) / η v = Q / A λ = 64 / Re (bij Re < 2320) λ = / 4Re (bij Re > 2320) λ = 1/((2log (2.51/Reλ+0.27/(d i /k))) 2 (bij Re > 4000) Pw = λ * (1 / d i ) * (1 / 2) * ρ * vm² (recht) Pw = ζ * (1 / 2) * ρ * vm² (bocht) L = (D * p) / 0.5 * v 2 * λ * ρ Re = Reynolds getal [-] v = de snelheid van vloeistof in de buis (m/s) d = de diameter van de buis (m) η = de viscositeit van de vloeistof (m 2/ s) ρ = de dichtheid van de vloeistof (kg/m 3 ) Q = Liters/sec. A = Oppervlakte binnendiameter (d² * π / 4) λ = weerstandsfactor/coefficent d i = binnendiameter vm² = snelheid medium Pw = stromingsweerstand ζ = weerstandsfactor k = ruwheidsfactor Voor niet gladde buizen en slangen geldt: Tabel 4.1.2: Ruwheids factoren verschillende materialen. Materiaal k in mm Slang technisch glad ca Naadloze stalen buis met walshuid gebeitst bij kleine diameters Tot

17 Voor bochten geldt: Tabel 4.1.3: Weerstandsfactoren bij verschillende bochten. α = 45º 0.5 * ζ α = 90º 1.0 * ζ α = 135º 1.5 * ζ 2.0 * ζ α = 180º 17

18 Nu de te gebruiken formules en factoren bekend zijn, worden enkele rekenvoorbeelden gegeven. Achtereenvolgens worden voorbeeld berekeningen gegeven voor: Slanglengte met een binnendiameter van 25.4mm. Buislengte met een binnendiameter van 31mm. Een bocht van 90 Door voor iedere slang, leiding en bocht deze berekening uit te voeren en vervolgens de waarden bij mekaar op te tellen kan ter plekke worden bepaald wat de maximaal aan te sluiten leidinglengte, dan wel maximale hoeveelheid componenten bedraagt. Voorbeeld: Berekening voor een maximale lengte van een slang, met een binnendiameter van 25.4 mm v = Q /A v = 3465 / v = 6.83 m/s Re = (v * d) / η Re = (6.83 * ) / Re = 7885 L 25.4 = (D * p) / 0.5 * v² * λ * ρ ( * 50 * 10 5 ) / 0.5 * 6,83 2 * 0, * 872 L 25.4 = meter Het resultaat van deze berekening komt overeen met de geel gemaakte regel in tabel In de praktijk zal men zelden het gehele systeem door rekenen, maar zal men werken op basis van ervaring en gegevens welke in tabelvorm beschikbaar zijn. In de geel gemaakte verticale kolom van tabel worden bijvoorbeeld de leidinglengtes van diverse slangdiameters van de firma Powerflex weergegeven. 18

19 Tabel 4.1.4: Meest gangbare slangmaten van fabrikant Powerflex. Slang Koppeling Binnen Lengte p pomp Snelheid v RE Type type diameter (meter) (bar) m/s GH L GH L GH L GH L GH L GH L S S S S GH S GH S

20 Voorbeeld: Berekening voor een maximale lengte van een buis, met een binnendiameter van 31 mm v = Q /A v = 3465 / v = 4.59 m/s Re = (v * d) / η Re = (4.59 * 0.031) / Re = 6467 L 31 = (D * p) / 0.5 * v² * λ * ρ (0.031 * 50 * 10 5 ) / 0.5 * * 0, * 872 L 31 = meter Evenals bij de leidingen is ook hier een voorbeeld berekening uitgevoerd en wordt wederom met geel de betreffende regel weergegeven. Tevens is weer een kolom geel gemaakt welke de diverse buislengtes bij de diverse diameters weergeeft. Tabel 4.1.5: Meest gangbare buismaten van fabrikant Hansaflex. Benaming Buiten Wand Binnen Lengte p pomp Snelheid v RE dia. dikte dia. (meter) (bar) m/s PR 15-2 VZ PR 16-2 VZ PR 18-2 VZ PR 20-2 VZ PR 22-2 VZ PR 25-2 VZ PR 28-2 VZ PR 30-2 VZ PR 35-2 VZ PR 38-2 VZ PR 42-2 VZ In de bovenstaande tabel is er voor gekozen een wand dikte te nemen van 2mm. Er zijn bij de fabrikant verschillende wand diktes te verkrijgen. 20

21 Voorbeeld: Berekening voor een naadloze buisbocht 90, met een binnendiameter van 31 mm en een buigstraal van 60 mm. v = Q /A v = 3465 / v = 4.59 m/s Re = (v * d) / η Re = (4.59 * 0.031) / Re = 6467 pw = ζ * (1 / 2) * ρ * vm² 0, * 0.5 * 872 * 4.59² pw = bar Met andere woorden, bij iedere buisbocht van 90, met een binnendiameter van 31 mm en een buigstraal van 60 mm, treedt er een drukval van bar op. Ook van deze berekening is de regel met het betreffende resultaat in geel weergegeven en tevens de kolom met de drukval bij verschillende diameters. Tabel 4.1.6: Meest gangbare buisbochten 90 van fabrikant Hansaflex. Benaming Buiten dia. (mm) Wand dikte (mm) Binnen dia. (mm) Buigstraal (mm) pw (bar) Snelheid v (m/s) PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB RE 21

22 4.2 De benodigde onderdelen en koopdelen Hydrauliek pomp; Elektromotor; Olietank Filter; Koeler; Manifoldblokken; Vuldop, pijlglas en manometer Hydrauliekpomp Nu bekend is dat we een hydrauliekpomp van 140 cm³/omwenteling nodig hebben, moeten we nog een keuze maken uit een tweetal verschillende soorten pomp, te weten: 1. Tandwielpomp 2. Axiaal plunjerpomp Eerst worden de voor- en nadelen van de beide pompen op een rijtje gezet. Voordeel tandwielpomp: Goedkoop Eenvoudig Minder vuilgevoelig Nadeel tandwielpomp: Minderlange levensduur Volumestoom niet regelbaar Voordeel Axiaal plunjerpomp Betrouwbaar Lange levensduur Volumestroom regelbaar Nadeel axiaal plunjerpomp Duur in aanschaf Viscositeit afhankelijk Vuilgevoelig De verschillen zijn op een rijtje gezet. Nu de voor- en nadelen bekent zijn, wordt er bekeken welk pomp type het beste past bij de gestelde eisen van de spoelunit. 22

23 Ondanks het feit dat de tandwielpomp wel goedkoop is, is de keuze daar niet op gevallen, omdat een tandwielpomp alleen een constante stroming geeft. Om een maximale spoeldruk te krijgen zijn er extra componenten nodig, om aan de eisen van de spoelunit te voldoen. Dit zijn over het algemeen componenten die extra op de spoelunit gebouwd moet worden. Dit willlen we juist niet, omdat dit de zekerheid weg neemt van de maximale druk. Bij verhuur van de unit moet het mogelijk zijn te voorkomen dat men de druk van de unit kan verstellen, dit om de opbrengst van 210 liter per minuut bij een maximale spoeldruk van 50 bar te kunnen garanderen. De keus is gevallen op een axiaal plunjer pomp. Deze is wel duurder maar heeft een aantal voordelen, te weten betrouwbaarheid en levensduur. Gezien de extra mogelijkheden die deze pomp biedt, zijn er ten opzichte van de tandwiel pomp minder componenten nodig. Er is gekozen voor een axiaal plunjerpomp van Rexroth, type A10VSO DFLR 140CC. Dit type pomp levert een constante volumestroom van 208 liter per minuut, tot een maximale druk van 50 bar. (De druk van 50 bar moet wel van te voren ingesteld worden. Dit kan men het beste laten doen door de leverancier). De axiaal plunjerpomp heeft een load sensing regeling. Load sensing / vermogensregeling in het kort: Letterlijk vertaald betekent load sensing lastafhankelijk. Bij load sensing loopt de druk achter de pomp op tot de druk die nodig is voor de zwaarste last. Het slagvolume past zich aan de gevraagde opbrengst aan. Pompdruk en pompopbrengst vormen samen het vermogen van de pomp. Je kunt dus stellen dat load sensing een pompregeling is waarbij het vermogen van een aggregaat wordt aangepast aan de gevraagde belasting. Load sensing komt voor zowel bij vaste pompen als bij regelbare pompen. Bij vaste pompen wordt de pompdruk aangepast aan de gevraagde belasting. Bij regelbare pompen wordt tevens de geleverde hoeveelheid olie aangepast aan de gevraagde hoeveelheid. 23

24 4.2.2 Elektromotor In de vorige paragraaf is beschreven dat er is gekozen voor een axiaal plunjer pomp met een opbrengst van 207,9 liter per minuut. Tegen een maximale druk van 50 bar. Met een benodigde aandrijfvermogen van 22 kw. Voor dit benodigde aandrijfvermogen van 22 kw, kan een standaard elektromotor worden toegepast Olietank Stelregel is dat bij een mobiele spoelunit de tank inhoud 2 tot 2,5 keer de pompcapaciteit bedraagt. Voor een vaste installatie geldt een factor 3 tot 5. Aangezien de gekozen pomp een capaciteit van 208 liter per minuut heeft, kiezen we voor een tankinhoud van 416 liter. Er is voor gekozen om de platen van de tank uit te laten besteden. Dit wordt gedaan bij Tummers plaatbewerking. De reden hiervan is, omdat dit de snelste en de gemakkelijkste manier is gezien de hoeveelheid gaten die er in de boven- en linkerzijplaat komen. De platen worden met een lasersnijmachine op maat gemaakt door middel van de aan geleverde bestanden. Ze hebben van ieder onderdeel een kale dxf file nodig. Hierin staan alleen de te snijden contouren. Dus geen maatlijnen, hartlijnen, zetlijnen, bematingen en tekenkaders etc. Deze file kunnen ze importeren in de lasersoftware. Let erop dat deze file schaal 1:1 is. Het te gebruiken materiaal is standaard plaatstaal van 5 mm dik. De aangeleverde platen worden door ons zelf in elkaar gelast. Deze olietank wordt voorzien van een vuldop met ontluchting zodat de tank niet vacuüm wordt getrokken. In de onderstaande afbeelding, is door gerekend wat het gevolg is bij een keuze van een plaat dikte van 5 mm. De druk die erop los gelaten is, het gewicht van de elektromotor, lantaarnstuk, koppeling en de hydrauliek pomp. 24

25 Hieruit blijkt dat er een veilige en betrouware plaatdikte is gekozen Filter en oliekoeler Voor het filter en oliekoeler capaciteit is er geïnformeerd bij de fabrikant hydac. Het volgende advies van hydac is; voor de filter en de koeler Filter: LF BH/HC 240 G 5 C 1.0 /-B6 Maximale werkdruk: 100 bar Aansluitingen: G1½ Filterfijnheid: 5 μm Bypass: 6 bar Bij de filter is er aangegeven bij de fabrikant, dat het om een retour filter moet gaan. Waarom een retour filter: Bij het spoelen van de leidingen en slangen gaat de oliestroming eerst door de filter en dan naar de olietank. Zo blijft de olietank vrij van grove vervuiling wat de levensduur ten goede komt van de hydrauliekpomp. Andere opties waren een pers- en zuig filters te gebruiken. Voor deze opties is niet gekozen omdat, er niet bekent is van te voren hoe de vervuiling in de slangen / leidingen zijn. Een pers filter zit net na de pomp en 25

26 een zuig filter zit net voor de pomp. Dit houd in, dat de olietank een opslag plaats kan worden voor vuil. Oliekoeler: OSCA SC 3-/2.0/M/-/1 met motor Manifoldblokken De manifoldblokken worden gefrabriceerd bij een metaalbewerkingsbedrijf en zijn voorzien van 2 aansluitingen. Eén van deze aansluitingen is voor L koppelingen en één voor S koppelingen. Tevens zit er op één manifoldblok een aansluiting voor door blazen van de leidingen/slangen. En op het andere manifoldblok zit een aansluiting voor een reinheids meter. Een andere maar goedkopere manier was een aantal T-stukken aan elkaar te monteren, waarbij je kans loopt op lekkage s tussen de T-stukken Vuldop, pijlglas en manometer Voor de vuldop met ontluchter, pijlglas en manometer is gekozen voor standaard koopdelen Tabellen van alle onderdelen In onderstaande tabellen staan de benodigdheden voor het realiseren van de spoelunit. Tabel : Materiaal. Omschrijving Materiaal Maat Hoeveelheid Bovenplaat St x 900 x 5mm 1 Voorplaat St x 600 x 5mm 1 Achterplaat St x 600 x 5mm 1 Zijplaat links St x 600 x 5mm 1 Zijplaat Rechts St x 600 x 5mm 1 Onderplaat St x 600 x 5mm 1 Deksel mangat St x 3mm 1 Motorplaat St x 460 x 5mm 1 Filterbeugel St x 120 x 5mm 1 Kokerprofiel St x 60 x 150mm 4 Pijp St 37 PR 42-2 VZ 1(standaard lengte) 26

27 Tabel : Koopdelen. Onderdeel Fabrikant Artikelnummer Hoeveelheid Hydrauliek pomp Rexroth A10VSO 1 Oliekoeler Hydac Filter Hydac Mat.-Nr.: Elektromotor Kramp EM180M4B Lantaarnstuk TB Hengelo PK 350/10 1 As koppeling TB Hengelo Rotex 42 1 Manifold blokken 2 Pijlglas Hydraulicworld Vuldop met ontluchter Hydraulicworld Manometer Hansaflex GMM Plaatdoorvoer Hansaflex XSW NW 20 HS 2 Plaatdoorvoer Hansaflex XSW NW 40 HL 2 Inschroefkoppeling Hansaflex XVR NW 40 HL 2 recht ED Inschroefkoppeling Hansaflex G HB ED 06 HB 1 recht Inschroefkoppeling Hansaflex XEWOR K NW 40 2 haaks HL Terugslagklep Hansaflex HVM NW 40 HL 1 ED Terugslagklep Hansaflex XHVR NW 10 HL 1 ED Slangpilaar Hansaflex T M SB 1 Slangkoppeling recht Hansaflex PN 20 AR 2 Slangkoppeling haaks Hansaflex PN 20 AR 90 4 Afdichtplug Hansaflex VHR 90-1 ED 1 Afdichtplug Hansaflex VHR 90-1½ ED 6 Afdichtplug Hansaflex VHR 90-¼ ED 1 SAE Flens Hansaflex DFS 110 STM 1 SAE Flens Hansaflex DFS 404 STM 1 Tabel : Bevestigingsmaterialen. Omschrijving Materiaal Maat Norm Hoeveelheid Inbusbout Staal M6 x 16 DIN Inbusbout Staal M8 x 40 DIN Inbusbout Staal M8 x 50 DIN Inbusbout Staal M12 x 35 DIN Zeskantbout Staal M6 x 20 DIN Zeskantbout Staal M10 x 30 DIN Zeskantbout Staal M10 x 110 DIN Zeskantbout Staal M12 x 30 DIN Zeskantbout Staal M12 x 40 DIN Zeskantbout Staal M14 x 50 DIN Zeskantbout Staal M18 x 40 DIN Moer Staal M10 DIN

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door:

Eindrapport. Tennispark De Delftse Hout. Sla je slag. Module (vakcode): Beroepsproduc t: Groep: Periode: Ingeleverd op: Projectleden: Ingeleverd door: Eindrapport Tennispark De Delftse Hout Sla je slag Module (vakcode): Beroepsproduc t: Thema Installatietechniek 1 THIN Eindrapport Groep: WP29C De Delftse Hout (3) Periode: Blok 2.1 Ingeleverd op: Projectleden:

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Inventor als marketing tool voor het maken van een parametrisch buitenverblijf op internet.

Inventor als marketing tool voor het maken van een parametrisch buitenverblijf op internet. Inventor als marketing tool voor het maken van een parametrisch buitenverblijf op internet. Anton de Wit Schijndel December 2012 Inventor als marketing tool voor het maken van een parametrisch buitenverblijf

Nadere informatie

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn

Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn Nijmegen, maart 2003 Afstudeerscriptie Michel Groenenstijn VOORWOORD Na bijna zes jaar studeren is mijn studie Informatica bijna afgerond en kan ik terugkijken op de leukste en meest leerzame periode die

Nadere informatie

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden

cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden cursus Duurzame Energie in ontwikkelingslanden Bundel behorende bij de cursus. Mei 2003 Uitgegeven door: studievereniging MONSOON en de Werkgroep OntwikkelingsTechnieken, Universiteit Twente Werkgroep

Nadere informatie

Ontwerp en realisatie

Ontwerp en realisatie Ontwerp en realisatie prototype van een maaltijdapplicatie voor matig verstandelijk gehandicapte cliënten van Siza Geen enkele verstandelijk gehandicapte cliënt is hetzelfde Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Nadere informatie

1. Inleiding en benamingen

1. Inleiding en benamingen 1. Inleiding en benamingen 1.1 Wat is meet- en regeltechniek, waarom wordt het toegepast en hoe is de uitvoering? Iedere studie begint met een vraag. Studeren is niets anders dan zoeken naar antwoorden

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede

Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM. Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel. Saxion Hogescholen, te Enschede Verslag SE & BIM VERSLAG SYSTEMS ENGINEERING EN BIM Naam: Vincent Jongman Datum: 02-07-2012 Coach: Dhr. M. Mossel Saxion Hogescholen, te Enschede Bij dit verslag hoort de Handleiding SE&BIM INLEIDING In

Nadere informatie

Scriptie aangeboden met het oog op het behalen van het diploma Bachelor Facilitair Management door Katinka Baele

Scriptie aangeboden met het oog op het behalen van het diploma Bachelor Facilitair Management door Katinka Baele Kaho Sint Lieven Campus WAAS Hospitaalstraat 23 B-9100 SINT-NIKLAAS tel: 03/776 43 48 fax: 03/776 34 62 Scriptie aangeboden met het oog op het behalen van het diploma Bachelor Facilitair Management door

Nadere informatie

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving

Lead Kwalificatie. Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Lead Kwalificatie Het verkoopproces in een business-to-business omgeving Eindverslag ter afronding van de bachelorfase van de opleiding Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente te Enschede door

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer Openbaar Ankie Verspeek Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool Eindhoven Management Economie en Recht Mei 2010 Begeleiders: Dhr. C.J.W. Bosmans (Fontys Hogeschool Eindhoven MER Vastgoed en Makelaardij)

Nadere informatie

Projectmanagement: NarrowCasting

Projectmanagement: NarrowCasting Moduleopdracht Projectmanagement: NarrowCasting M.P.C. Celie 390424 28-02-2012 Hogeschool NCOI HBO Bachelor Bedrijfskunde Module Projectmanagement Docent: Ans Oude Geerdink Inleiding Bij het Marinebedrijf

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter. Wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen?

Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter. Wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen? Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter Wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen? Wouter Vreeken S1087479 Civiele Techniek Universiteit Twente 28 juni 2013 Schadeberekening HIS-SSM

Nadere informatie

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella

DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN. Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Remco Bos Minette de Jonge Esther Kolpa Nick Quispel Bas Smit Ilias Soekroella DUURZAME MOBILITEIT IN DE ROTTERDAMSE HAVEN Moving@Rotterdam Naam organisatie:

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Volledige titel en ondertitel: Bachelor eindopdracht 2005 Het ontwerpen van een standalone tuinverlichting. Auteur: V.P.J.

Volledige titel en ondertitel: Bachelor eindopdracht 2005 Het ontwerpen van een standalone tuinverlichting. Auteur: V.P.J. 03 Volledige titel en ondertitel: Bachelor eindopdracht 2005 Het ontwerpen van een standalone tuinverlichting Auteur: V.P.J. Geraedts s0039683 Datum publicatie: maandag 18 juli 2005 Begeleider: Mevr. Angèle

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer

Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Bachelor Opdracht (180072): Het Riegmeer Door: Theo Lescure Studentnummer: 0149632 Studie: Technische Bedrijfskunde Universiteit: Universiteit Twente Bemiddelaar: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

ERIKS Aandrijftechniek draagt bij aan uw duurzame doelstellingen!

ERIKS Aandrijftechniek draagt bij aan uw duurzame doelstellingen! ERIKS Aandrijftechniek draagt bij aan uw duurzame doelstellingen! In elk vaktijdschrift staat tegenwoordig wel een artikel over initiatieven op het gebied van duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs PIJLER 3: Nationale technische infrastructuur

Nadere informatie

Data warehousing. Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam

Data warehousing. Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam Data warehousing Hogeschool voor Economische Studies Rotterdam Data warehousing Een onderzoek naar de valkuilen bij het opzetten van een data warehouse B. Dukker Student Bedrijfskundige Informatica Hogeschool

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer

Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Haalbaarheidsonderzoek Biomassa uit landschapsbeheer Gemeente Bergen Mei 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Samenvatting 4 Deel 1 Achtergronden & kader van de haalbaarheidsstudie Inleiding 6 Projectopzet 8

Nadere informatie