Afstudeerscriptie. Mobiele hydraulische spoelunit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afstudeerscriptie. Mobiele hydraulische spoelunit"

Transcriptie

1 Afstudeerscriptie Mobiele hydraulische spoelunit Auteur: Erik Kars Datum: 12 April 2011

2 Scriptie infomatie: Opleidings instutut: Opleiding: Docent: Tec/Cad College ACE Mechanical Designer ir. R. Boeklagen Bedrijf: Ekatec Schrijver script: Erik Kars Studentnummer: (60421) Bedrijf: Bedrijfsbegeleider: Hydrauflush International BV Michel Dijkman

3 Voorwoord Eerst even in het kort; wie is Erik Kars. Ik ben geboren op 6 Januari 1969 in Groningen. Na mijn opleiding KMBO SOM (Stichting Opleiding Metaal) ben ik begonnen met werken. In de loop der jaren, heb ik voor diverse bedrijven gewerkt als onderhoudsmonteur. Tevens heb ik in de avonduren vele diverse technische opleidingen gedaan, voornamelijk hydraulische opleidingen. In het jaar 2006 heb ik de grote stap genomen om voor me zelf te gaan beginnen als zelfstandig ondernemer met een specialisatie in de hydrauliek. En zo is het bedrijf Ekatec (Erik Kars Techniek) ontstaan. In September 2009 heb ik een zwaar bedrijfsongeval gehad, waardoor ik mijn huidige werkzaamheden niet meer kan voortzetten. Na een periode van berusting, heb ik er voor gekozen om een opleiding te gaan volgen als inventor tekenaar bij het Tec/Cad College. Omdat ik wel graag in de werktuigbouwkunde wilde blijven werken. Tijdens het maken van de mobiele spoelunit heb ik veel geleerd over inventor. Elke dag had ik wel weer een nieuwe manier om de juiste indeling te krijgen. Tijdens mijn afstudeerproject en studie heb ik hulp gekregen waarvoor ik een aantal mensen graag wil bedanken. Allereerst mijn ouders. Zonder hun advies en hun constante steun had ik het tijdens mijn studie een stuk zwaarder gehad. Daarna bedank ik mijn vrouw, Jolanda, wie mij altijd heeft bijgestaan, een luisterend oor heeft geboden en wanneer nodig advies gaf. Uiteraard dank ik Hydrauflush International voor de geboden mogelijkheid om hier mijn afstudeerproject voor ze te doen. Alle medewerkers van hydrauflush wil ik bedanken voor hun steun en advies tijdens mijn project. Zij hebben soms (misschien zonder het te weten) als klankbord gefunctioneerd en daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Ook dank ik mijn studiebegeleider R. Boeklagen voor zijn begeleiding en feedback tijdens mijn afstudeerproject. Als laatste dank ik alle mensen / bedrijven die mij feedback hebben gegeven op mijn afstudeerscriptie. Door hun feedback is mijn afstudeerscriptie geworden wat het nu is en daar ben ik ze zeer dankbaar voor. Zeker aangezien ik van sommige mensen weet dat er veel tijd in is gaan zitten. Allemaal heel erg bedankt!

4 Inhoudsopgave Afstudeerscriptie... 1 Voorwoord... 3 Inhoudsopgave... 4 Samenvatting Inleiding Functie van hydraulisch spoelen De gevolgen van vervuilde slangen en leidingen Traditionele reinigingsmethode Spoelen met turbulente stroming Bedrijf Hydrauflush International BV Hydrauflush International BV Aanleiding Probleemstelling Doelstelling Mobiele spoelunit Voorwaarden waaraan de mobiele spoelunit moet voldoen Werking mobiele spoelunit Procedure spoelen met ontworpen unit Berekeningen en uitwerkingen Berekeningen De benodigde onderdelen en koopdelen Hydrauliekpomp Elektromotor Olietank Filter en oliekoeler Manifoldblokken Vuldop, pijlglas en manometer Tabellen van alle onderdelen Samenstelling elektromotor / pomp unit Conclusie Literatuurlijst Bijlagen

5 Samenvatting In dit verslag wordt het ontwerp van een mobiele spoelunit met behulp van Inventor 2011 beschreven. Een mobiele spoelunit is een apparaat dat bij een druk van maximaal 50 bar een relatief grote hoeveelheid olie door het leidingwerk van een hydraulische installatie pompt. Hierdoor ontstaat een turbulente stroming in het leidingwerk. Door deze turbulente stroming wordt vervuiling welke in het te spoelen leidingwerk aanwezig meegevoerd en uiteindelijk opgevangen in de filterinstallatie van de spoelunit. Tijdens het ontwerpen van deze unit is het gebruik van Inventor 2011 er handig gebleken. Door gebruik te maken van dit pakket is het mogelijk de beste positie te bepalen van de componenten. Hierbij krijg je het optimale inzicht, en kun je de ruimte het best benutten. 5

6 1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt eerst uitgebreid ingegaan op de functie, gevolgen en reinigingsmethode van hydraulisch spoelen. 1.1 Functie van hydraulisch spoelen Vuil in leidingen en slangen van hydraulische installaties moet als het even kan vermeden worden. Dat is echter gemakkelijk gezegd: vaak worden hydraulische installaties juist ingezet onder zware omstandigheden: denk aan graafmachines en kranen, machines voor bewerking van metaal en kunststoffen, scheepvaart- en offshore-installaties e.d. Vooral kleine vuildeeltjes kunnen voor overlast zorgen: de installatie functioneert verre van optimaal of geeft zelfs helemaal de geest. Na een stagnatie van enkele uren en een dure reparatie kan het werk worden voortgezet, tot zich opnieuw een storing aandient. Een onbevredigende gang van zaken. Het is daarom niet overdreven om te zeggen dat vuil en andere deeltjes de schrik vormen van gebruikers van hydraulische systemen. Een ware strijd is aangegaan om vervuiling met technologische middelen zoals filters te bestrijden. Fabrikanten van hydrauliek installaties en componenten geven normen op voor de reinheid waaraan de toegepaste olie moet voldoen en wijzen garantie-claims na een storing of defect af wanneer de olie daaraan niet voldoet. 1.2 De gevolgen van vervuilde slangen en leidingen Grootscheeps industrieel onderzoek gesubsidieerd door het Departement van Handel en Industrie in het Verenigd Koninkrijk heeft aangetoond dat 70 tot 80 procent van de fouten die in hydraulische systemen optreden worden veroorzaakt door vervuiling van de olie. Daardoor kunnen zelfs de best ontworpen hydrauliek systemen uitvallen. 6

7 De meeste component- en systeemstoringen zijn terug te voeren op vaste vuildeeltjes die in grootte uiteenlopen van 5 tot 20 µm. Het grootste probleem bij olievervuiling is dat deze de energieoverdracht ontregelt, met als gevolg: toenemend risico van componentdefecten en machinestilstand toenemende componentslijtage en teruglopende machineprestaties haperende stuurkleppen die de werking van de machine beïnvloeden of leiden tot doorbranden van de draadspoel drukgevoelige doorgangen en geblokkeerde stuurklepopeningen, waardoor de drukregeling in de machine onvoorspelbaar wordt belemmering van de warmteoverdracht, waardoor de koelende werking van de olie vermindert en de onderhoudskosten van de machine toenemen. Ook wanneer bij de vervaardiging de nodige zorgvuldigheid is betracht, bleken sommige hydraulische slangen, buizen en pijpen over een lengte van 1 meter deeltjes te bevatten met een afmeting van 40 tot 1200 µm en een gewicht van milligram, als direct gevolg van de toegepaste productieen koppelingsmethoden. De vervuiling is afkomstig van achterblijvende olie en vet en van metaal- en rubberdeeltjes. Momenteel is er nog geen chemische toevoeging die ofwel het vuil buiten houdt, of vuil verwijdert uit hydraulische vloeistof. Het weren van vuil is het doel van een goede onderhoudspraktijk. 1.3 Traditionele reinigingsmethode Traditionele reinigingsmethoden voor het reinigen van hydraulische leidingsystemen zijn: het doorhalen van leidingen / slangen met katoen schoonblazen met stikstof spoelen met oplosmiddelen en andere chemicaliën spoelen met hydraulische olie In de volgende paragraaf wil ik op het laatst genoemd bovenstaande punt verder in gaan, aangezien dit het werkingsprincipe van de door mij uitgewerkte spoelunit betreft. 7

8 1.4 Spoelen met turbulente stroming Er kunnen een aantal soorten stromingen worden gedefinieerd, te weten laminair en turbulent. Daar tussen bevindt zich nog een overgangsgebied. Onderstaand de genoemde stromingen, met bijbehorend Reynolds getal. Laminaire stroming Re <2000 Overgangsgebied Re 2000 Re 4000 Turbulente stroming Re >4000 Stroming in leidingen wordt beschouwd als laminair, als het Reynolds getal kleiner is dan 2000 en turbulente als het getal van Reynolds groter is dan Tussen deze twee waarden is een overgangsgebied waar de stroming zowel laminair als turbulent kan zijn. In de literatuur gaat men er vanuit dat een stroming laminair is indien Re < 2320 en turbulent bij een Re > In de werkelijkheid heerst er echter een overgangsgebied bij een Re > 2320 en kleiner dan Pas wanneer Re > 4000, is de stroming gegarandeerd turbulent. In de literatuur wordt de waarde van 2320 aangehouden, omdat boven deze waarde turbulentie op kan treden, wat in een normaal hydraulisch systeem niet gewenst is. In het geval van de in deze scriptie beschreven spoelunit, is deze turbulentie echter een vereiste. Laminaire stroming Turbulente stroming Van deze turbulente stroming willen we gebruiken maken omdat dit het beste resultaat geeft bij het reinigen van de slangen en leidingen. 8

9 2 Bedrijf Hydrauflush International BV 2.1 Hydrauflush International BV Hydrauflush International is een hydrauliek bedrijf, en zijn gespecialiseerd in het hydraulish systemen te onderhouden en het spoelen van hydraulishe slangen en leidingen. Ze zijn gevestigd in Wormerveer. En een vestiging in Singapore. Hydrauflush International bv is opgericht door Michel Dijkman. Het bedrijf heeft geen personeelsleden in dienst. Hij werkt veel samen met kleine ondernemers (zzp ers) die hij kan inhuren bij grotere opdrachten. De voornaamste taken bestaan uit het onderhouden van hydraulische systemen en het leveren van nieuwe hydraulische componenten. De voornaamste klanten van Hydrauflush International zijn, offshoregerelateerde bedrijven. Zijn klanten bestaan onder ander uit KenZ-Figee, Huisman Itrec, IHC Merwede, Subsea7, Corus en Boschrexroth. Bijblijven vraagt om snel reageren, snel anticiperen en internationale bereikbaarheid. Om dat in de snel groeiende markt van hydrauliek te realiseren, biedt Hydrauflush international bv als verkoopgerichte organisatie op het gebied van hydrauliek een veelheid aan activiteiten: ontwerpen, engineering, reparatie, testen en leveren van complete hydraulische systemen voor elke denkbare industrie. Om die internationale bereikbaarheid te realiseren heeft Hydrauflush International bv een service vestiging in Singapore, om als klant snel en vakkundig van dienst te kunnen zijn. 9

10 2.2 Aanleiding Hydrauflush International is in het bezit van een 20ft spoelcontainer. De huidige capaciteit van deze spoelcontainer is: 280 kw bij 1500/1800 toeren: Maximale spoel druk: 60 bar. Qmax : 1450 liter per minuut. Dimensies: 20ft container, tank capaciteit 2700 ltr Gewicht: 8500 kg. Pompgroep 1 triple Parker pomp. n= hrtz/ hrtz. 296/ /285-69/83 - totaal 602/723 ltr/min. Pompgroep 2 triple Parker pomp. n= hrtz/ hrtz. 296/ /285-69/83 - totaal 602/723 ltr/min. Pompgroep 1+2- totaal 1210 ltr/min /1450 ltr/min. 2x 88 kw Electro motoren 10

11 2.3 Probleemstelling De huidige spoelcontainer is te groot voor de wat kleinere opdrachten bij verschillende opdrachtgevers. Het is te duur en niet erg handig om een container steeds te verplaatsen. Voor iedere verplaatsing moet een transporteur aan bod komen om dit uit te kunnen voeren. 2.4 Doelstelling Het uiteindelijk te bereiken doel is, een kleinere mobiele spoelunit met een maximale volumeclaim van 1150 x 1000 x 1500mm. Tevens dient de spoelunit eenvoudig verplaatsbaar te zijn met behulp van een vorkheftruck dan wel palletwagen, om te zorgen dat deze ook op moeilijk bereikbare plaatsen kan worden ingezet. Verder heeft de opdrachtgever een aantal eisen vastgelegd wat betreft de flow en druk. Deze zijn zodanig bepaald dat in de meest voorkomende installatie een turbulente stroming ontstaat. De door hem gespecificeerde flow bedraagt 200 liter per minuut bij een maximale druk van 50 bar. MTTR (mean time to repair) maximaal 2 uur, dit houdt in dat een reparatie gemiddeld niet meer dan 2 uur in beslag neemt. Om dit te realiseren dient er in het ontwerp terdege rekening te worden gehouden met de plaatsen van storingsgevoelige componenten. Tevens dienen door deze doelstelling een aantal spareparts voorradig gehouden te worden. De unit dient dusdanig mobiel te worden ontworpen dat deze ook voor derden inzetbaar is. 11

12 3 Mobiele spoelunit 3.1 Voorwaarden waaraan de mobiele spoelunit moet voldoen Transporteren gemakkelijk en goedkoop; Minimaal 200 Liter per minuut; Maximaal 1 FTE; Filtercapaciteit minimaal 200 liter per minuut; Maximale spoeldruk 50 Bar; Degelijke constructie; Reparatie maximaal 2 uur; 3.2 Werking mobiele spoelunit Hydrauliek pomp wordt aangedreven door een elektromotor. Maximale druk van de hydrauliek pomp is 50 bar. Tussen de twee manifold blokken worden de slangen of leidingen op elkaar aangesloten. Zodat je een ringleiding krijgt voor de stroming, tevens door het filter retour gaat naar de tank. Zoals in afbeelding schematisch is weergegeven. Afbeelding 3.2.1: Schematische weergave spoelunit. 12

13 3.3 Procedure spoelen met ontworpen unit 1. Spoelunit zodanig plaatsen dat deze op de te reinigen installatie aangesloten kan worden. 2. Spoelunit met behulp van geschikte slangen aansluiten op te reinigen leidingwerk. 3. De te spoelen leidingen aan elkaar koppelen, zodanig dat er een ringleiding gecreëerd wordt. 4. De spoelunit afvullen met 416 liter (2 drums) Shell Tellus Aansluiten deeltjesteller (bijvoorbeeld Hydac FCU2210). 6. Inschakelen spoelunit en laten spoelen totdat de vervuiling is afgenomen tot het gewenste niveau en vervolgens uitschakelen. 7. Leidingwerk met behulp van stikstof leegblazen in tank. 8. Aanvoer en retourleiding loskoppelen en omgekeerd aansluiten. 9. Spoelunit weer inschakelen en laten spoelen totdat de vervuiling is afgenomen tot het gewenste niveau en vervolgens uitschakelen. 10. Leidingwerk met behulp van stikstof leegblazen in tank. 11. Leidingwerk loskoppelen van spoelunit en het gespoelde leidingwerk monteren op oorspronkelijke plaats. 12. Olie uit de tank naar de drums pompen. 13. Spoelunit schoon maken en meenemen. 13

14 4 Berekeningen en uitwerkingen 4.1 Berekeningen Nu bekend is, aan welke eisen de spoelunit moet voldoen. Wordt er eerst exact uitgerekend, wat de capaciteit van de diverse (koop)delen moet zijn. Om te voldoen aan de gestelde eisen wordt gekozen voor een 140cc hydrauliekpomp. Deze pomp vormt het hart van de spoelunit. Met in achtneming van de eisen kunnen nu de overige componenten worden gekozen en vervolgens de grenzen van de unit worden bepaald. Zie de uitwerking op pagina 15 en 16 voor de keuze van de pomp en de electromotor. De formules die worden gebruikt komen uit de technische specificatieblad van Bosch Rexroth. Voor de gehele documentatie zie bijlage. Afbeelding 4.1.1: Pompkarakteristiek gekozen pomp. 14

15 De benodigde formules zijn: Qv (Vg * n * v) / 1000 = L/min P (Qv * p) / (600 * t) = kw v Qv / Qv theor. t (Qv * P) / (Qv theor. * 600) Waarbij: Qv = Volume stroom (L/min) Vg = Volume (cm³/omw) n = Toerental (omw/min) P = Vermogen (kw) v = Volumetrisch rendement (%) t = Totaal rendement (%) p = Druk Berekening capaciteit hydrauliek pomp: v = Qv / Qv theor. v = 208 / 210 = 0.99 Qv = (Vg * n * v) / 1000 = L/min Qv = (140 * 1500 * 0.99) / 1000 = L/min Berekening capaciteit elektromotor: t = (Qv * p) / (Pqv max * 600) t = (207.9 * 50) / (22 * 600) = P = (Qv * p) / (600 * t) = kw P = (207.9 * 50) / (600 * 0.788) = 22 kw Filter, kleppen en overige componenten: De invloed van filters, kleppen en overige componenten in de unit worden buiten beschouwing gelaten, aangezien deze verwaarloosbaar klein worden verondersteld ten opzichte van het te spoelen leidingwerk. 15

16 Nu bekend is wat de capaciteit van pomp en motor zijn, wordt weergegeven hoe de maximaal te spoelen leidinglengte bepaald wordt, rekening houdend met leidinggeometrie, diameter en ruwheid en gebruikte koppelingen. Dit is van belang om een turbulente stroming te kunnen garanderen. Dit wordt gedaan door het berekenen van het dimensieloze getal van Reynolds: Uitgangspunt is het gebruik van de voorgeschreven olie, in dit geval Shell Tellus 22. Met een viscositeit van 22cSt en soortelijk gewicht ρ 872 (kg/m³). Voor de specificaties zie bijlage. Benodige formules zijn: Waarbij: Re = (v * d) / η v = Q / A λ = 64 / Re (bij Re < 2320) λ = / 4Re (bij Re > 2320) λ = 1/((2log (2.51/Reλ+0.27/(d i /k))) 2 (bij Re > 4000) Pw = λ * (1 / d i ) * (1 / 2) * ρ * vm² (recht) Pw = ζ * (1 / 2) * ρ * vm² (bocht) L = (D * p) / 0.5 * v 2 * λ * ρ Re = Reynolds getal [-] v = de snelheid van vloeistof in de buis (m/s) d = de diameter van de buis (m) η = de viscositeit van de vloeistof (m 2/ s) ρ = de dichtheid van de vloeistof (kg/m 3 ) Q = Liters/sec. A = Oppervlakte binnendiameter (d² * π / 4) λ = weerstandsfactor/coefficent d i = binnendiameter vm² = snelheid medium Pw = stromingsweerstand ζ = weerstandsfactor k = ruwheidsfactor Voor niet gladde buizen en slangen geldt: Tabel 4.1.2: Ruwheids factoren verschillende materialen. Materiaal k in mm Slang technisch glad ca Naadloze stalen buis met walshuid gebeitst bij kleine diameters Tot

17 Voor bochten geldt: Tabel 4.1.3: Weerstandsfactoren bij verschillende bochten. α = 45º 0.5 * ζ α = 90º 1.0 * ζ α = 135º 1.5 * ζ 2.0 * ζ α = 180º 17

18 Nu de te gebruiken formules en factoren bekend zijn, worden enkele rekenvoorbeelden gegeven. Achtereenvolgens worden voorbeeld berekeningen gegeven voor: Slanglengte met een binnendiameter van 25.4mm. Buislengte met een binnendiameter van 31mm. Een bocht van 90 Door voor iedere slang, leiding en bocht deze berekening uit te voeren en vervolgens de waarden bij mekaar op te tellen kan ter plekke worden bepaald wat de maximaal aan te sluiten leidinglengte, dan wel maximale hoeveelheid componenten bedraagt. Voorbeeld: Berekening voor een maximale lengte van een slang, met een binnendiameter van 25.4 mm v = Q /A v = 3465 / v = 6.83 m/s Re = (v * d) / η Re = (6.83 * ) / Re = 7885 L 25.4 = (D * p) / 0.5 * v² * λ * ρ ( * 50 * 10 5 ) / 0.5 * 6,83 2 * 0, * 872 L 25.4 = meter Het resultaat van deze berekening komt overeen met de geel gemaakte regel in tabel In de praktijk zal men zelden het gehele systeem door rekenen, maar zal men werken op basis van ervaring en gegevens welke in tabelvorm beschikbaar zijn. In de geel gemaakte verticale kolom van tabel worden bijvoorbeeld de leidinglengtes van diverse slangdiameters van de firma Powerflex weergegeven. 18

19 Tabel 4.1.4: Meest gangbare slangmaten van fabrikant Powerflex. Slang Koppeling Binnen Lengte p pomp Snelheid v RE Type type diameter (meter) (bar) m/s GH L GH L GH L GH L GH L GH L S S S S GH S GH S

20 Voorbeeld: Berekening voor een maximale lengte van een buis, met een binnendiameter van 31 mm v = Q /A v = 3465 / v = 4.59 m/s Re = (v * d) / η Re = (4.59 * 0.031) / Re = 6467 L 31 = (D * p) / 0.5 * v² * λ * ρ (0.031 * 50 * 10 5 ) / 0.5 * * 0, * 872 L 31 = meter Evenals bij de leidingen is ook hier een voorbeeld berekening uitgevoerd en wordt wederom met geel de betreffende regel weergegeven. Tevens is weer een kolom geel gemaakt welke de diverse buislengtes bij de diverse diameters weergeeft. Tabel 4.1.5: Meest gangbare buismaten van fabrikant Hansaflex. Benaming Buiten Wand Binnen Lengte p pomp Snelheid v RE dia. dikte dia. (meter) (bar) m/s PR 15-2 VZ PR 16-2 VZ PR 18-2 VZ PR 20-2 VZ PR 22-2 VZ PR 25-2 VZ PR 28-2 VZ PR 30-2 VZ PR 35-2 VZ PR 38-2 VZ PR 42-2 VZ In de bovenstaande tabel is er voor gekozen een wand dikte te nemen van 2mm. Er zijn bij de fabrikant verschillende wand diktes te verkrijgen. 20

21 Voorbeeld: Berekening voor een naadloze buisbocht 90, met een binnendiameter van 31 mm en een buigstraal van 60 mm. v = Q /A v = 3465 / v = 4.59 m/s Re = (v * d) / η Re = (4.59 * 0.031) / Re = 6467 pw = ζ * (1 / 2) * ρ * vm² 0, * 0.5 * 872 * 4.59² pw = bar Met andere woorden, bij iedere buisbocht van 90, met een binnendiameter van 31 mm en een buigstraal van 60 mm, treedt er een drukval van bar op. Ook van deze berekening is de regel met het betreffende resultaat in geel weergegeven en tevens de kolom met de drukval bij verschillende diameters. Tabel 4.1.6: Meest gangbare buisbochten 90 van fabrikant Hansaflex. Benaming Buiten dia. (mm) Wand dikte (mm) Binnen dia. (mm) Buigstraal (mm) pw (bar) Snelheid v (m/s) PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB RE 21

22 4.2 De benodigde onderdelen en koopdelen Hydrauliek pomp; Elektromotor; Olietank Filter; Koeler; Manifoldblokken; Vuldop, pijlglas en manometer Hydrauliekpomp Nu bekend is dat we een hydrauliekpomp van 140 cm³/omwenteling nodig hebben, moeten we nog een keuze maken uit een tweetal verschillende soorten pomp, te weten: 1. Tandwielpomp 2. Axiaal plunjerpomp Eerst worden de voor- en nadelen van de beide pompen op een rijtje gezet. Voordeel tandwielpomp: Goedkoop Eenvoudig Minder vuilgevoelig Nadeel tandwielpomp: Minderlange levensduur Volumestoom niet regelbaar Voordeel Axiaal plunjerpomp Betrouwbaar Lange levensduur Volumestroom regelbaar Nadeel axiaal plunjerpomp Duur in aanschaf Viscositeit afhankelijk Vuilgevoelig De verschillen zijn op een rijtje gezet. Nu de voor- en nadelen bekent zijn, wordt er bekeken welk pomp type het beste past bij de gestelde eisen van de spoelunit. 22

23 Ondanks het feit dat de tandwielpomp wel goedkoop is, is de keuze daar niet op gevallen, omdat een tandwielpomp alleen een constante stroming geeft. Om een maximale spoeldruk te krijgen zijn er extra componenten nodig, om aan de eisen van de spoelunit te voldoen. Dit zijn over het algemeen componenten die extra op de spoelunit gebouwd moet worden. Dit willlen we juist niet, omdat dit de zekerheid weg neemt van de maximale druk. Bij verhuur van de unit moet het mogelijk zijn te voorkomen dat men de druk van de unit kan verstellen, dit om de opbrengst van 210 liter per minuut bij een maximale spoeldruk van 50 bar te kunnen garanderen. De keus is gevallen op een axiaal plunjer pomp. Deze is wel duurder maar heeft een aantal voordelen, te weten betrouwbaarheid en levensduur. Gezien de extra mogelijkheden die deze pomp biedt, zijn er ten opzichte van de tandwiel pomp minder componenten nodig. Er is gekozen voor een axiaal plunjerpomp van Rexroth, type A10VSO DFLR 140CC. Dit type pomp levert een constante volumestroom van 208 liter per minuut, tot een maximale druk van 50 bar. (De druk van 50 bar moet wel van te voren ingesteld worden. Dit kan men het beste laten doen door de leverancier). De axiaal plunjerpomp heeft een load sensing regeling. Load sensing / vermogensregeling in het kort: Letterlijk vertaald betekent load sensing lastafhankelijk. Bij load sensing loopt de druk achter de pomp op tot de druk die nodig is voor de zwaarste last. Het slagvolume past zich aan de gevraagde opbrengst aan. Pompdruk en pompopbrengst vormen samen het vermogen van de pomp. Je kunt dus stellen dat load sensing een pompregeling is waarbij het vermogen van een aggregaat wordt aangepast aan de gevraagde belasting. Load sensing komt voor zowel bij vaste pompen als bij regelbare pompen. Bij vaste pompen wordt de pompdruk aangepast aan de gevraagde belasting. Bij regelbare pompen wordt tevens de geleverde hoeveelheid olie aangepast aan de gevraagde hoeveelheid. 23

24 4.2.2 Elektromotor In de vorige paragraaf is beschreven dat er is gekozen voor een axiaal plunjer pomp met een opbrengst van 207,9 liter per minuut. Tegen een maximale druk van 50 bar. Met een benodigde aandrijfvermogen van 22 kw. Voor dit benodigde aandrijfvermogen van 22 kw, kan een standaard elektromotor worden toegepast Olietank Stelregel is dat bij een mobiele spoelunit de tank inhoud 2 tot 2,5 keer de pompcapaciteit bedraagt. Voor een vaste installatie geldt een factor 3 tot 5. Aangezien de gekozen pomp een capaciteit van 208 liter per minuut heeft, kiezen we voor een tankinhoud van 416 liter. Er is voor gekozen om de platen van de tank uit te laten besteden. Dit wordt gedaan bij Tummers plaatbewerking. De reden hiervan is, omdat dit de snelste en de gemakkelijkste manier is gezien de hoeveelheid gaten die er in de boven- en linkerzijplaat komen. De platen worden met een lasersnijmachine op maat gemaakt door middel van de aan geleverde bestanden. Ze hebben van ieder onderdeel een kale dxf file nodig. Hierin staan alleen de te snijden contouren. Dus geen maatlijnen, hartlijnen, zetlijnen, bematingen en tekenkaders etc. Deze file kunnen ze importeren in de lasersoftware. Let erop dat deze file schaal 1:1 is. Het te gebruiken materiaal is standaard plaatstaal van 5 mm dik. De aangeleverde platen worden door ons zelf in elkaar gelast. Deze olietank wordt voorzien van een vuldop met ontluchting zodat de tank niet vacuüm wordt getrokken. In de onderstaande afbeelding, is door gerekend wat het gevolg is bij een keuze van een plaat dikte van 5 mm. De druk die erop los gelaten is, het gewicht van de elektromotor, lantaarnstuk, koppeling en de hydrauliek pomp. 24

25 Hieruit blijkt dat er een veilige en betrouware plaatdikte is gekozen Filter en oliekoeler Voor het filter en oliekoeler capaciteit is er geïnformeerd bij de fabrikant hydac. Het volgende advies van hydac is; voor de filter en de koeler Filter: LF BH/HC 240 G 5 C 1.0 /-B6 Maximale werkdruk: 100 bar Aansluitingen: G1½ Filterfijnheid: 5 μm Bypass: 6 bar Bij de filter is er aangegeven bij de fabrikant, dat het om een retour filter moet gaan. Waarom een retour filter: Bij het spoelen van de leidingen en slangen gaat de oliestroming eerst door de filter en dan naar de olietank. Zo blijft de olietank vrij van grove vervuiling wat de levensduur ten goede komt van de hydrauliekpomp. Andere opties waren een pers- en zuig filters te gebruiken. Voor deze opties is niet gekozen omdat, er niet bekent is van te voren hoe de vervuiling in de slangen / leidingen zijn. Een pers filter zit net na de pomp en 25

26 een zuig filter zit net voor de pomp. Dit houd in, dat de olietank een opslag plaats kan worden voor vuil. Oliekoeler: OSCA SC 3-/2.0/M/-/1 met motor Manifoldblokken De manifoldblokken worden gefrabriceerd bij een metaalbewerkingsbedrijf en zijn voorzien van 2 aansluitingen. Eén van deze aansluitingen is voor L koppelingen en één voor S koppelingen. Tevens zit er op één manifoldblok een aansluiting voor door blazen van de leidingen/slangen. En op het andere manifoldblok zit een aansluiting voor een reinheids meter. Een andere maar goedkopere manier was een aantal T-stukken aan elkaar te monteren, waarbij je kans loopt op lekkage s tussen de T-stukken Vuldop, pijlglas en manometer Voor de vuldop met ontluchter, pijlglas en manometer is gekozen voor standaard koopdelen Tabellen van alle onderdelen In onderstaande tabellen staan de benodigdheden voor het realiseren van de spoelunit. Tabel : Materiaal. Omschrijving Materiaal Maat Hoeveelheid Bovenplaat St x 900 x 5mm 1 Voorplaat St x 600 x 5mm 1 Achterplaat St x 600 x 5mm 1 Zijplaat links St x 600 x 5mm 1 Zijplaat Rechts St x 600 x 5mm 1 Onderplaat St x 600 x 5mm 1 Deksel mangat St x 3mm 1 Motorplaat St x 460 x 5mm 1 Filterbeugel St x 120 x 5mm 1 Kokerprofiel St x 60 x 150mm 4 Pijp St 37 PR 42-2 VZ 1(standaard lengte) 26

27 Tabel : Koopdelen. Onderdeel Fabrikant Artikelnummer Hoeveelheid Hydrauliek pomp Rexroth A10VSO 1 Oliekoeler Hydac Filter Hydac Mat.-Nr.: Elektromotor Kramp EM180M4B Lantaarnstuk TB Hengelo PK 350/10 1 As koppeling TB Hengelo Rotex 42 1 Manifold blokken 2 Pijlglas Hydraulicworld Vuldop met ontluchter Hydraulicworld Manometer Hansaflex GMM Plaatdoorvoer Hansaflex XSW NW 20 HS 2 Plaatdoorvoer Hansaflex XSW NW 40 HL 2 Inschroefkoppeling Hansaflex XVR NW 40 HL 2 recht ED Inschroefkoppeling Hansaflex G HB ED 06 HB 1 recht Inschroefkoppeling Hansaflex XEWOR K NW 40 2 haaks HL Terugslagklep Hansaflex HVM NW 40 HL 1 ED Terugslagklep Hansaflex XHVR NW 10 HL 1 ED Slangpilaar Hansaflex T M SB 1 Slangkoppeling recht Hansaflex PN 20 AR 2 Slangkoppeling haaks Hansaflex PN 20 AR 90 4 Afdichtplug Hansaflex VHR 90-1 ED 1 Afdichtplug Hansaflex VHR 90-1½ ED 6 Afdichtplug Hansaflex VHR 90-¼ ED 1 SAE Flens Hansaflex DFS 110 STM 1 SAE Flens Hansaflex DFS 404 STM 1 Tabel : Bevestigingsmaterialen. Omschrijving Materiaal Maat Norm Hoeveelheid Inbusbout Staal M6 x 16 DIN Inbusbout Staal M8 x 40 DIN Inbusbout Staal M8 x 50 DIN Inbusbout Staal M12 x 35 DIN Zeskantbout Staal M6 x 20 DIN Zeskantbout Staal M10 x 30 DIN Zeskantbout Staal M10 x 110 DIN Zeskantbout Staal M12 x 30 DIN Zeskantbout Staal M12 x 40 DIN Zeskantbout Staal M14 x 50 DIN Zeskantbout Staal M18 x 40 DIN Moer Staal M10 DIN

Open vragen Technische Leergang Hydrauliek. Ing. R. van den Brink

Open vragen Technische Leergang Hydrauliek. Ing. R. van den Brink Open vragen Technische Leergang Hydrauliek Ing. R. van den Brink 2013 1 Hoofdstuk 1 1 Wat verstaat men 'technisch' gezien onder 'hydrauliek' 2 Wat wordt er bedoeld met 'elektro-hydraulische regeltechniek'?

Nadere informatie

Training hydrauliek voor mobiele en industriële systemen

Training hydrauliek voor mobiele en industriële systemen Training hydrauliek voor mobiele en industriële systemen A Inhoud 1. Inleiding 2. Natuurkundige begrippen. Kracht Druk Moment/koppel Arbeid Vermogen Volumestroom Slagvolume Hydrostatische aandrijving/overbrenging

Nadere informatie

HYDRAULIEK Adviesbureau de Koster v.o.f.

HYDRAULIEK Adviesbureau de Koster v.o.f. HYDRAULIEK Adviesbureau de Koster v.o.f. 2013 Pagina 1 Voorwoord: Voor u ligt het boek Hydrauliek. De betekenis van dit boek spreekt voor zich. Het boek bevat enerzijds basiskennis die minimaal noodzakelijk

Nadere informatie

Jabsco Lobben - en impellerpompen. Verdringerpompen

Jabsco Lobben - en impellerpompen. Verdringerpompen Jabsco Lobben - en impellerpompen Verdringerpompen 175 Jabsco Lobbenpompen De lobbenpomp is van oorsprong ontwikkeld als sanitaire verdringerpomp voor het verpompen van voedingsmiddelen. Door het hygiënische

Nadere informatie

HOLLE AS AXIAAL PLUNJERMOTOREN Met vaste opbrengst En regelbaar

HOLLE AS AXIAAL PLUNJERMOTOREN Met vaste opbrengst En regelbaar HOLLE AS AXIAAL PLUNJERMOTOREN Met vaste opbrengst En regelbaar MOTOR MET VAST SLAGVOLUME TYPE HF De HANSA TMP axiaal plunjermotoren van het type HF zijn hydrostatisch gebalanceerde motoren met een extreem

Nadere informatie

SIERRA T650 (SL) SCHROOTSCHAAR met persfunctie Stationair of Semi-mobiel

SIERRA T650 (SL) SCHROOTSCHAAR met persfunctie Stationair of Semi-mobiel SIERRA T650 (SL) SCHROOTSCHAAR met persfunctie Stationair of Semi-mobiel Algemene beschrijving van de Sierra T650 schrootschaar met persfunctie In de wereld van metaalrecycling zijn een optimale prijs/kwaliteitverhouding

Nadere informatie

WATERWERKBLAD. BEREKENINGSGRONDSLAGEN en tabellen voor het bepalen van drukverliezen in buizen

WATERWERKBLAD. BEREKENINGSGRONDSLAGEN en tabellen voor het bepalen van drukverliezen in buizen WATERWERKBLAD BEREKENINGSGRONDSLAGEN en tabellen voor het bepalen van drukverliezen in buizen WB 2.1 G DATUM: OKT 2011 Auteursrechten voorbehouden In dit werkblad wordt aangegeven op welke wijze drukverliezen

Nadere informatie

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld?

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld? 5. Stromingsleer De belangrijkste vergelijking in de stromingsleer is de continuïteitsvergelijking. Deze is de vertaling van de wet van behoud van massa: wat er aan massa een leiding instroomt moet er

Nadere informatie

...een product van BEKA

...een product van BEKA Algemene beschrijving en hydraulisch schakelschema Algemene beschrijving De hydraulisch aangedreven vetpomp BEKA HAMAX Systeem 2 wordt voornamelijk gebruikt voor het smeren van hydraulische hamers en alle

Nadere informatie

Componenten voor hydraulische uitrusting. Algemeen. Maatregelen vóór het starten van een nieuw hydraulisch systeem

Componenten voor hydraulische uitrusting. Algemeen. Maatregelen vóór het starten van een nieuw hydraulisch systeem Algemeen Algemeen De volgende componenten voor het bedienen van hydraulische uitrusting kunnen af fabriek worden besteld: De volgende componenten zijn beschikbaar: Bedieningshendel Hydraulische olietank

Nadere informatie

POMPEN Adviesbureau de Koster v.o.f.

POMPEN Adviesbureau de Koster v.o.f. POMPEN Adviesbureau de Koster v.o.f. 2016 Pagina 1 2.6 Wormpomp Dit type verdringerpomp wordt wormpomp, monopomp of enkelwormpomp genoemd. Het hart van de pomp zijn de rotor en de stator. De metalen worm,

Nadere informatie

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen

Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Handleiding aansluiten en in gebruik nemen zelfaanzuigende SHE pompen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Uitvoering 3 Installatie 3 Vullen 5 Starten ( eerste keer) 5 Starten ( normaal gebruik) 5

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Technische Fiche Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket 1. Het Reni ADVANCED KUNSTSTOF pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt

Nadere informatie

Telefoon 074 2435334 Telefax 074 2434323 E mail ubel@ubel.nl Internet www.ubel.nl. 95 C - 10 bar 14.27

Telefoon 074 2435334 Telefax 074 2434323 E mail ubel@ubel.nl Internet www.ubel.nl. 95 C - 10 bar 14.27 14 95 C - 10 bar 14.27 Leiding specificaties ext. O mm dikte mm E mail Internet systeem PN10 bij 95 C UNI 10954/1 standaard - KLEUR WIT alu. mm O int. mm inhoud H 2 O l/m rol ongeïsol. verpakking lengte

Nadere informatie

Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket

Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket Technische Fiche Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket 1. Het Reni PLUS KUNSTSTOF (+) pakket Wilt u hemelwater voornamelijk binnen uw woning gebruiken en wilt u daarvoor voldoende hemelwater in voorraad hebben,

Nadere informatie

Het drie-reservoirs probleem

Het drie-reservoirs probleem Modelleren A WH01 Het drie-reservoirs probleem Michiel Schipperen (0751733) Stephan van den Berkmortel (077098) Begeleider: Arris Tijsseling juni 01 Inhoudsopgave 1 Samenvatting Inleiding.1 De probleemstelling.................................

Nadere informatie

Corrosievast Lage drukval. CE gemarkeerd. Persluchtleidingsystemen

Corrosievast Lage drukval. CE gemarkeerd. Persluchtleidingsystemen Corrosievast Lage drukval CE gemarkeerd Persluchtleidingsystemen Een aluminium leidingsysteem, de keus voor de toekomst Hoe komen uw persluchtkosten tot stand? De kostprijs van uw perslucht bestaat uit

Nadere informatie

Phydrostatisch = gh (6)

Phydrostatisch = gh (6) Proefopstellingen: Bernoulli-opstelling De Bernoulli-vergelijking (2) kan goed worden bestudeerd met een opstelling zoals in figuur 4. In de figuur staat de luchtdruk aangegeven met P0. Uiterst links staat

Nadere informatie

2.1. Enkelwerkend gereedschap Dubbelwerkend gereedschap Dubbelwerkend gereedschap

2.1. Enkelwerkend gereedschap Dubbelwerkend gereedschap Dubbelwerkend gereedschap Hoofdstuk 5 Hydraulisch reddingsgereedschap Cursus Korporaal reddingstechnieken 2. Soorten hydraulisch reddingsgereedschap Industrie vs brandweer Bij de brandweer: Hydraulische gereedschapsset, enkelwerkend

Nadere informatie

Hydrauliek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013

Hydrauliek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding In de land- en tuinbouw wordt veel gewerkt met hydraulische installaties, Een trekker heeft een hydraulische hefinrichting waarmee werktuigen opgetild

Nadere informatie

HYDRAULIEK MOTOREN. De M+S orbitrols worden gebruikt voor machines met een snelheid tot 60km zoals bouwmachines, heftrucks, rooimachines etc.

HYDRAULIEK MOTOREN. De M+S orbitrols worden gebruikt voor machines met een snelheid tot 60km zoals bouwmachines, heftrucks, rooimachines etc. XY Orbitrol De M+S orbitrols worden gebruikt voor machines met een snelheid tot 60km zoals bouwmachines, heftrucks, rooimachines etc. De XY orbitrol heeft inwendig een axiaal verplaatsende zoekklep en

Nadere informatie

Leidingreparatie en -onderhoud

Leidingreparatie en -onderhoud Leidingreparatie en -onderhoud Uitgebreide keuze bij één leverancier. Uniek duurzaam ontwerp. Betrouwbare prestaties en snel. Type Aantal modellen Pagina Druktestpompen 2 9.2 Pijpbevriezers 2 9.3 Ontkalkingspompen

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Leidingsysteemcalculatie

Leidingsysteemcalculatie Leidingsysteemcalculatie pagina 30 pagina 31 Leidingsysteemcalculatie Het is van belang dat u een goede calculatie maakt, zodat u weet welke leidingdiameters u moet gaan gebruiken in uw nieuwe leidingsysteem.

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER FIELDMASTER INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN 3 2. OPSLAG, TRANSPORT EN PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 3 3. EERSTE GEBRUIK 4 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Onderzoek lokale energieopslag

Onderzoek lokale energieopslag Onderzoek lokale energieopslag Datum: 4 oktober 2014 Uitgevoerd door: N.M. Samsom Versie: V1.01 beknopte versie Uitgevoerd door: In opdracht van: Inhoudsopgave 1 Doel... 3 2. Wateropslag... 4 2.1 Voorbeeld

Nadere informatie

algemeen hydrosan montagevoorschriften slangen pagina 2 montagevoorschriften snijringkoppelingen pagina 8 afmetingen sae flenzen pagina 15

algemeen hydrosan montagevoorschriften slangen pagina 2 montagevoorschriften snijringkoppelingen pagina 8 afmetingen sae flenzen pagina 15 montagevoorschriften slangen pagina montagevoorschriften snijringkoppelingen pagina afmetingen sae flenzen pagina 1 hydrosan H Y D R A U L I E K hydrosan H Y D R A U L I E K montagevoorschriften slangen

Nadere informatie

VOEDINGSINDUSTRIE REINIGINGSSYSTEMEN INHOUD

VOEDINGSINDUSTRIE REINIGINGSSYSTEMEN INHOUD REINIGINGSSYSTEMEN INHOUD 1. EcoSpray Reinigingssysteem 2. Click & Clean (L) Reinigingssysteem 3. Click & Clean (M) Reinigingssysteem 4. Click & Clean (H) Reinigingssysteem 5. Click & Clean Mobiel 6. GRUNDFOS

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor

Nadere informatie

3.1. Basiswetten van de hydraulica Basiswetten van de hydraulica Hefbomen Hefbomen Hefbomen het Moment

3.1. Basiswetten van de hydraulica Basiswetten van de hydraulica Hefbomen Hefbomen Hefbomen het Moment Hoofdstuk 5 Hydraulisch reddingsgereedschap 2. Soorten hydraulisch reddingsgereedschap Industrie vs brandweer Bij de brandweer: Hydraulische gereedschapsset, enkelwerkend Hydraulische gereedschapsset,

Nadere informatie

Kunststof Warmtewisselaars WWW.POLYCOIL.EU

Kunststof Warmtewisselaars WWW.POLYCOIL.EU Kunststof Warmtewisselaars WWW.POLYCOIL.EU 1 PolyCoil warmtewisselaars De Polycoil warmtewisselaar is een revolutionaire kunststof warmtewisselaar welke is ontwikkeld na jaren van onderzoek door Cesaroni

Nadere informatie

Flamco T-plus Het snelste en eenvoudigste T-stuk!

Flamco T-plus Het snelste en eenvoudigste T-stuk! Your reliable partner 8 Het snelste en eenvoudigste T-stuk! T-PLUS STAAL T-PLUS MESSING T-PLUS KOGELKRAAN uitgave B 2009 is onovertroffen snel en een aftakking in een bestaande installatie voordelen u

Nadere informatie

FIKTECH. Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Gebruiksinstructies FikVacWet vacuüm zuig/pers pomp

FIKTECH. Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Gebruiksinstructies FikVacWet vacuüm zuig/pers pomp Gebruiksinstructies FikVacWet vacuüm zuig/pers pomp Werking/ functie De FikVacWet gebruikt u voor het opzuigen van onder meer snijdvloeistoffen, hydrauliekolie, lekvloeistoffen, adsorbenten, slib en spanen,

Nadere informatie

Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket

Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket Technische Fiche Reni MAXI BETON pakket 1. Het Reni MAXI BETON pakket Wilt u hemelwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en wilt u daarvoor voldoende

Nadere informatie

Handleiding Zelfaanzuigende e-she pomp

Handleiding Zelfaanzuigende e-she pomp 15-11-2016 Versie 2.0 Handleiding Zelfaanzuigende e-she pomp Pagina 1 van 9 blz.1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Uitvoeringen... 3 3. Installatie... 3 4. Inbedrijfstelling... 5 4.1.

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie

FILTER, DRUKREGELAAR EN OLIENEVELVERSTUIVER SYSTEEM

FILTER, DRUKREGELAAR EN OLIENEVELVERSTUIVER SYSTEEM Maxi type FILTER, DRUKREGELAAR EN OLIENEVELVERSTUIVER SYSTEEM G 3/4 en G Persluchtverzorging ALGEMENE BESCHRIJVING MEDIUM : Perslucht of neutraal gas AANSLUITINGEN : G 3/4 en G MAX. WERKDRUK : 6 bar bij

Nadere informatie

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket

Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket regenwater Technische Fiche Reni ADVANCED BETON pakket 1. Het Reni ADVANCED BETON pakket Wilt u regenwater voornamelijk in uw woning gebruiken (vb. voor het spoelen van de toiletten, de wasmachine ) en

Nadere informatie

ROM - TOILET SERVICE UNITS

ROM - TOILET SERVICE UNITS ROM - TOILET SERVICE UNITS Ledigen & reinigen van portable toiletcabines WWW.ROMBV.COM ROM... MEER DAN MACHINES ALLEEN Waarom ROM? Gunstige prijs-kwaliteitverhouding RUIM 30 jaar ervaring Duurzaam & Betrouwbaar

Nadere informatie

Landini Pompen. Leverbaar met vele soorten overbrengingen, waardoor vooral zwaardere tractoren zeer rustig kunnen draaien (1600 toeren).

Landini Pompen. Leverbaar met vele soorten overbrengingen, waardoor vooral zwaardere tractoren zeer rustig kunnen draaien (1600 toeren). Trekker aftakas pompen voor hoge druk Om een druk te bereiken boven de 10 atm. (bar), wat bij gebruik van bijvoorbeeld een beregeningsautomaat (haspel) noodzakelijk is, kunnen wij u een aftakas pomp leveren

Nadere informatie

Greentec Stobbenfrezen

Greentec Stobbenfrezen Greentec Stobbenfrezen Greentec 660 stobbenfrees Uitgekiende freeswielkap: Goede lossing en weinig morsen Zeer compacte, aftakas aangedreven stobbenfrees voor het professionele werk. Direkte aandrijflijn

Nadere informatie

SF 23 SUPERFINISH. De veelzijdige PLUS NIEUW. Toebehoren. Eén pomp - vele mogelijkheden

SF 23 SUPERFINISH. De veelzijdige PLUS NIEUW. Toebehoren. Eén pomp - vele mogelijkheden Toebehoren Airless pstolen 0296 465 Airless pistool AG08; 2-trekker; incl. TradeTip 3 spuittiphouder 0296 388 Airless pistool AG08; incl. TradeTip 3 spuittiphouder 0528 318 Airless pistool AG08 TS; incl.

Nadere informatie

TURBINE POMPEN SERIE MTP IN KUNSTSTOF UITVOERING. CAPACITEIT TOT l/uur EIGENSCHAPPEN AANDRIJVING

TURBINE POMPEN SERIE MTP IN KUNSTSTOF UITVOERING. CAPACITEIT TOT l/uur EIGENSCHAPPEN AANDRIJVING TURBINE OMEN SERIE MT IN KUNSTSTOF UITVOERING CAACITEIT TOT. l/uur - - Magneetgedreven - Geen asafdichting, dus lekvrij - Geen contaminatie van medium - Capaciteit tot m /uur - Opvoerhoogte tot meter -

Nadere informatie

www.veenhuis.com Mest bewerken NIEUW Mest bewerken

www.veenhuis.com Mest bewerken NIEUW Mest bewerken Mest bewerken www.veenhuis.com NIEUW Mest bewerken MEST BEWERKEN Als specialist op het gebied van mesttransport en mestaanwending breidt Veenhuis Machines BV haar assortiment uit met een complete range

Nadere informatie

Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20

Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20 Vervangen keerringen en reparatie schroefas Yanmar saildrive SD20 De saildrive zoals die tegenwoordig veel wordt toegepast blijkt reuze solide en betrouwbaar. Uiterlijk lijkt het op het staartstuk van

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD UITVOERING PERSPROEF DATUM: OKT 2014

CONCEPT WATERWERKBLAD UITVOERING PERSPROEF DATUM: OKT 2014 Herziening van juni 2004 CONCEPT WATERWERKBLAD WB 2.3 UITVOERING PERSPROEF DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de persproef is in artikel 2.3 van NEN 1006 (AVWI-2014) het volgende

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING HYDRAPAK

GEBRUIKERSHANDLEIDING HYDRAPAK GEBRUIKERSHANDLEIDING HYDRAPAK INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 Gezondheid en veiligheid Gezondheids- en veiligheidspunten 3 2 Algemeen 2.1 Productomschrijving 4 2.2 Identificaties 4 2.3 Leverbare modellen 4 2.4

Nadere informatie

Reiniging - Water CONDOR PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 30 LITER

Reiniging - Water CONDOR PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 30 LITER CONDOR PNEUMATISCHE NEVELSPUIT 30 LITER 632090 Mobiele nevelspuit tank met een inhoud van 30 liter voorzien van peilglas, vultrechter, spiraalslang met spuitlans lengte 620 mm. De tank is voorzien van

Nadere informatie

Olie tanks en toebehoren

Olie tanks en toebehoren 99035 t/m 99038 99093 VATENLEKBAK VOOR 2 X 200 LITER VATEN Gegalvaniseerde plaatstalen lekbak voorzien van bordes rooster. Inhoud ca. 230 liter. Afmeting LxBxH 1220x890x210mm. VATENLEKBAK VOOR 3 X 200

Nadere informatie

HANDLEIDING Voor hydraulische aggregaten

HANDLEIDING Voor hydraulische aggregaten HANDLEIDING Voor hydraulische aggregaten 2 Inhoudsopgave Waarschuwingen... 2 Het gebruik... 3 Algemeen... 3 Plaatsing van het aggregaat...3-5 Demontage van het aggregaat... 6 Transport... 6 Voorafgaand

Nadere informatie

Cogem Motor-pomp units

Cogem Motor-pomp units Onze Cogem motor-pomp units worden standaard geleverd met: Motor, pomp, flexibele koppeling, motor-, pompbeveiliging Elcos 250, accu, tank(frame), venturi set, 4 steunpoten en trekpunt. Opties: Geluidsdichte

Nadere informatie

HYDRAULIEK MOTOREN. Orbitmotor MR met tacho aansluiting

HYDRAULIEK MOTOREN. Orbitmotor MR met tacho aansluiting MR T MR met tacho aansluiting HYDRAULIEK MR motoren zijn verkrijgbaar met een tacho aandrijfas. Met tacho aansluiting kunt u de snelheid van de motor registreren. De tacho as gaat 6x zo snel als de uitgaande

Nadere informatie

15. Lieren. 0,2 tot 35 ton

15. Lieren. 0,2 tot 35 ton 15. Lieren 0,2 tot 35 ton 116 Red Rooster luchtlieren zijn op maat gemaakte producten. Vele constructies zijn mogelijk en er zijn vele normen en selectiecriteria voor het kiezen van een lier. In dit voorwoord

Nadere informatie

PALFINGER Nederland. Movares, Utrecht 15 maart 2016 Klankbordbijeenkomst Co2 reductie. Presentatie electro / hydraulische aandrijving autolaadkranen

PALFINGER Nederland. Movares, Utrecht 15 maart 2016 Klankbordbijeenkomst Co2 reductie. Presentatie electro / hydraulische aandrijving autolaadkranen PALFINGER Nederland Movares, Utrecht 15 maart 2016 Klankbordbijeenkomst Co2 reductie Presentatie electro / hydraulische aandrijving autolaadkranen Gerco Windhorst Manager Special Sales PALFINGER AG in

Nadere informatie

e-hm GROTER ASSORTIMENT, MEER OPTIES EN HOOGSTE EFFICIENCY IN HAAR KLASSE

e-hm GROTER ASSORTIMENT, MEER OPTIES EN HOOGSTE EFFICIENCY IN HAAR KLASSE e-hm GROTER ASSORTIMENT, MEER OPTIES EN HOOGSTE EFFICIENCY IN HAAR KLASSE In huis vraagt iedere Waar is het water? Waaater? Neeee, het water! Kinderzwembad Voor eten en drinken (per persoon per dag) Waar

Nadere informatie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie

ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie ITE Vacuümpompen Gebruiksinstructie Veiligheidsvoorschriften Al onze pompen werden na assemblage, getest in de fabriek op hun correcte werking. Daarna werd de olie uit de pomp afgelaten om te vermijden

Nadere informatie

Graco EP-serie. Slangenpomptechnologie

Graco EP-serie. Slangenpomptechnologie Graco EP-serie Slangenpomptechnologie Een enkele extra grote roller drukt een slang met lage wrijvingscoëfficiënt samen in een volledige rotatie van 360 graden Een groter volume per omwenteling dan bij

Nadere informatie

Informatie voor de vakpers - VERSIE Automotive -

Informatie voor de vakpers - VERSIE Automotive - Informatie voor de vakpers - VERSIE Automotive - Festool, Waddinxveen maart 2009 Ware grootte zit van binnen Mobiele stofafzuigers CLEANTEX CT 26 CT 36 De nieuwe CLEANTEX overtuigt zowel door zijn compacte

Nadere informatie

TA-COMPACT-P. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) IMI TA / Regelafsluiters / De drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter verzekert u van

Nadere informatie

Hogedrukreinigers - stationair

Hogedrukreinigers - stationair De Nilfisk biedt de mogelijkheid voor 1 of 2 gebruikers tegelijk. Hij is leverbaar als standaard (BASIC) uitvoering voor het gebruik met standaard accessories en in de uitgebreide (EXTENDED) uitvoering

Nadere informatie

HYDRAULIEK MOTOREN. Deze motoren worden toegepast in conveyers, ventilatoren, aandrijving scheepsbesturing en dergelijken. Algemene informatie:

HYDRAULIEK MOTOREN. Deze motoren worden toegepast in conveyers, ventilatoren, aandrijving scheepsbesturing en dergelijken. Algemene informatie: MM Deze mini-hydrauliekmotoren zetten een onder druk toegevoerde oliestroom om in mechanische energie. Ondanks de kleine afmetingen onderscheid deze motor zich door een hoog vermogen, hoog draaimoment

Nadere informatie

7-120. 7 l/min. Kranzle 7-120 is standaard voorzien van: Technische gegevens: Eenvoudig te verplaatsen. Nozzel grote. Stille 1400 toeren elektromotor

7-120. 7 l/min. Kranzle 7-120 is standaard voorzien van: Technische gegevens: Eenvoudig te verplaatsen. Nozzel grote. Stille 1400 toeren elektromotor 7-120 r a b 0 2 1. x ma 7 l/min Kranzle 7-120 is standaard voorzien van: Eenvoudig te verplaatsen 10-120 bar Stille 1400 toeren elektromotor Nozzel grote 2003 7 liter per/min. (1.400 U/min.) Warm water

Nadere informatie

Landini Pompen. Pompen voor kleine lichte trekkers, direct op de aftakas. Niet zelfaanzuigend

Landini Pompen. Pompen voor kleine lichte trekkers, direct op de aftakas. Niet zelfaanzuigend voor kleine lichte trekkers, direct op de aftakas LL(F)T/A52 Niet zelfaanzuigend Art. Nr Type Opbrengst Max. druk Max. verm. Opm. 32L000.035 LLFT/A52 30m3 4,0bar 6Pk Vrij op as LLT/A52 30m3 4,0bar 6Pk

Nadere informatie

ven sproeisystemen voor isolatiematerialen Thermoblow Geavanceerde inblaas

ven sproeisystemen voor isolatiematerialen Thermoblow Geavanceerde inblaas w w.e co ba t i.b e ven sproeisystemen voor isolatiematerialen w Thermoblow Geavanceerde inblaas Thermo G e a v a n c e e r d e i n b l a a s - e n s p r Voordelen in vogelvlucht: Robuuste technologie

Nadere informatie

POMPTYPE VERMOGEN TOERENTAL H = OPVOERHOOGTE IN METERS Ø GEAR 300M GEAR 300T 0,25 0,35 1450 5,5 5,3 5,2 5 ½

POMPTYPE VERMOGEN TOERENTAL H = OPVOERHOOGTE IN METERS Ø GEAR 300M GEAR 300T 0,25 0,35 1450 5,5 5,3 5,2 5 ½ tandradpompen Gear Tandradpompen van het type GEAR zijn zelfaanzuigende pompen met een by-pass. Deze pompen zijn toepasbaar voor het transport van dikkere media zonder vaste bestanddelen tot een maximale

Nadere informatie

PERSLUCHT. en toebehoren TMG. pneumatics Onderdeel van

PERSLUCHT. en toebehoren TMG. pneumatics Onderdeel van PERSLUCHT en toebehoren Onderdeel van c 25 Mobiele oliegesmeerde zuigercompressor Aanzuigvolume (l./min.) 190 11,4 m³/uur Ketelinhoud (l.) 25 Maximale druk (bar) 8 Werkdruk (bar) 6 Motorvermogen (pk/kw)

Nadere informatie

OILTECH COOLERS TEMPERATUUR OPTIMALISERING. Met oliekoelers. Test! Thermometer in deze brochure

OILTECH COOLERS TEMPERATUUR OPTIMALISERING. Met oliekoelers. Test! Thermometer in deze brochure OILTECH COOLERS TEMPERATUUR OPTIMALISERING Met oliekoelers Test! Thermometer in deze brochure DE JUISTE TEMPERATUUR IN UW SYSTEEM Een optimale werktemperatuur is een belangrijke factor voor de levensduur

Nadere informatie

OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE

OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE OPSLAGTANKS dubbelwandige in HDPE Voor opslag mazout-diesel-olie en regenwater MILIEUBESCHERMING? NATUURLIJK! IQ BEPROEFDE KWALITEIT HDPE niet gerecycleerd, gecertificeerd materiaal. Spiraalvormige dubbelwandige

Nadere informatie

Verkorte catalogus HYDRAULISCHE MOMENTSLEUTELS. Hi-Force Nederland B.V. Industriestraat 17 3291 CC STRIJEN

Verkorte catalogus HYDRAULISCHE MOMENTSLEUTELS. Hi-Force Nederland B.V. Industriestraat 17 3291 CC STRIJEN Verkorte catalogus HYDRAULISCHE MOMENTSLEUTELS Hydraulische momentsleutels met aandrijfas - zeskant aandrijfassen - metrische moerdoppen - engelse maten moerdoppen - hydraulische momentsleutels met binnenzeskant

Nadere informatie

Hogedruk- en vacuümequipment

Hogedruk- en vacuümequipment Hogedruk- en vacuümequipment 2011.2 Your environmental High Pressure Solutions Doornbos Equipment BV Breevaartstraat 12 3044 AH Rotterdam T +31 (0)10-8508000 F +31 (0)10-8508000 E info@doornbosequipment.com

Nadere informatie

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing HardheidsTester HLJ - 2100 Art. Nr. 906.804 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze handleiding voor eventuele raadpleging.

Nadere informatie

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008 Algemeen In het gehele handboek is het woord spuitkop vervangen door nozzle of is verwijderd. De definitie van een nozzle is aangepast. Zie hiervoor onderstaande aanpassingen. Een opsomming van de pagina

Nadere informatie

De meest gehoorde vraag is ; hoe lang de WhisperGen wel niet moet draaien om voldoende energie te leveren voor een gehele installatie.

De meest gehoorde vraag is ; hoe lang de WhisperGen wel niet moet draaien om voldoende energie te leveren voor een gehele installatie. Veel gestelde vragen Er worden ons veelvuldig vragen gesteld over de werking en toepassing van de WhisperGen in scheeps- en woning installaties. De meest voorkomende ze zullen hieronder behandeld worden.

Nadere informatie

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype.

de weerstandscoëfficiënt van de bochten is nagenoeg onafhankelijk van het slangtype. TNO heeft een onderzoek naar de invloed van een aantal parameters op de wrijvings- en weerstandscoëfficiënten van DEC International -slangen en -bochten uitgevoerd (rapportnummer 90-042/R.24/LIS). De volgende

Nadere informatie

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit

Zehnder ComfoFond-L Aardwarmtewisselaar met gesloten water-glycolcircuit Belangrijke eigenschappen Aardwarmtewisselaar voor gebruik in combinatie met balansventilatie-units met warmterecuperatie (type ComfoD 350, 450 en 550 Luxe) Onttrekt energie uit de bodem via ondergrondse

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE. STATIONAIRE HOGEDRUKUNIT, type HYDROJET- I 80/70-11KW exclusief tank en beplating

PRODUCTINFORMATIE. STATIONAIRE HOGEDRUKUNIT, type HYDROJET- I 80/70-11KW exclusief tank en beplating PRODUCTINFORMATIE STATIONAIRE HOGEDRUKUNIT, type HYDROJET- I 80/70-11KW exclusief tank en beplating Systeemomschrijving. Deze robuuste stationaire hogedruk reinigingsinstallatie is onder andere opgebouwd

Nadere informatie

Documentatie. 2/2 weg magneetventiel G 1/8'' - G 2'' Type M(O)... 24V=, M(O)... 220V

Documentatie. 2/2 weg magneetventiel G 1/8'' - G 2'' Type M(O)... 24V=, M(O)... 220V G 1/8'' - G 2'' Type M(O)... 24V=, M(O)... 220V 1. Inhoudsopgave 1. Inhoud...1 2. Technische specificaties...1 3. Schema van onderdelen...2 4. Ventiel-typen...2 5. Functie types...3 6. Waarschuwingen...3

Nadere informatie

KW HP RPM GEAR 300M GEAR 300T 0,25 0,35 1450 5,5 5,3 5,2 5 ½ GEAR 600M GEAR 600T 0,37 0,5 1450 10,3 10 9,8 9,6 ¾

KW HP RPM GEAR 300M GEAR 300T 0,25 0,35 1450 5,5 5,3 5,2 5 ½ GEAR 600M GEAR 600T 0,37 0,5 1450 10,3 10 9,8 9,6 ¾ tandradpompen Gear Tandradpompen van het type GEAR zijn zelfaanzuigende pompen met een by-pass. Deze pompen zijn toepasbaar voor het transport van dikkere media zonder vaste bestanddelen tot een maximale

Nadere informatie

inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds

inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds I inhoudsopgave Starre leidingen bovengronds PP-SP 1.000 PRINS-PIPE SPIRO 2 PP-SP 1.100 Inleiding 2 PP-SP 2.000 specificatie 2 PP-SP 2.100 Mediumbuis 2 PP-SP 2.105 Isolatie 3 PP-SP 2.110 Buitenbuis 3 PP-SP

Nadere informatie

Rada B-Safety Nood-Oogdouches

Rada B-Safety Nood-Oogdouches Rada B-Safety Nood-Oogdouches Tel. 0342-414088. www.rada-nl.com. www.rada-sanitair.be 12-1 De voordelen van Rada B-safety oogdouches 1. Douchekoppen met uitzonderlijke prestaties De Rada B-Safety douchekoppen

Nadere informatie

2. Sololift2 WC-1. Kenmerken en voordelen. Capaciteitsgids. Toepassingen. Sololift2. Sololift2 WC-1

2. Sololift2 WC-1. Kenmerken en voordelen. Capaciteitsgids. Toepassingen. Sololift2. Sololift2 WC-1 Sololift. is een klein, compact, installatieklaar, automatisch hevelstation met ingebouwde professionele versnijder. Het is geschikt om pompwater met faecaliën van plaatsen in privéwoningen weg te pompen.

Nadere informatie

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set)

HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) HANDLEIDING airco diagnose gereedschap A/C Vloeistof Check artikelnummer: 501175 (complete set) 1.0 Voorwoord 1) Deze handleiding richt zich tot de airco monteur, die door opleiding, of door speciale training,

Nadere informatie

Rekentool DYKA AIR 3.0

Rekentool DYKA AIR 3.0 Rekentool DYKA AIR 3.0 Instructie gebruik rekentool Versie 3.0, juli 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMENE ONTWERPRICHTLIJNEN... 3 1.2 KANAALONTWERP... 3 1.2.1 Beperk stromingsruis:... 3 1.2.2 Luchtsnelheden

Nadere informatie

Syllabus: Load Sensing en Flow Sharing

Syllabus: Load Sensing en Flow Sharing Syllabus: Load Sensing en Flow Sharing A B T P T a b 2 Bosch Rexroth Load Sensing en Flow Sharing Inleiding Deze syllabus is het toegezegde naslagwerk van de workshop van het Bosch Rexroth Knowledge Transfer

Nadere informatie

Stationaire hogedrukreinigers

Stationaire hogedrukreinigers Flexibel, betrouwbaar en altijd gereed voor gebruik Product kenmerken Stationaire koudwaterhogedrukreiniger voor middelzware en zware reinigingswerkzaamheden in de agrarische sector, industrie, voedingsmiddelenindustrie

Nadere informatie

UltraFleece. Professioneel Bandfilter. Gebruiksaanwijzing

UltraFleece. Professioneel Bandfilter. Gebruiksaanwijzing UltraFleece Professioneel Bandfilter Gebruiksaanwijzing Proficiat met de aanschaf van uw UltraFleece Professioneel Bandfilter! U bezit hiermee een hoogwaardig mechanisch filter volgens de nieuwste technologische

Nadere informatie

Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV)

Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) Pressurisation & Water Quality Balancing & Control Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE

Nadere informatie

Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars

Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars Gesoldeerde Platenwarmtewisselaars Algemene Documentatie L-Line gesoldeerde platenwarmtewisselaars Constructie Gesoldeerde platenwarmtewisselaars zijn pure tegenstroom warmtewisselaars. De gesoldeerde

Nadere informatie

Prestaties van (filter)pompen. Door : Rob M.

Prestaties van (filter)pompen. Door : Rob M. Prestaties van (filter)pompen Door : Rob M. Bij de aanschaf van een (filter)pomp kunnen we nogal makkelijk een misvatting maken over de prestaties van een pomp. De enige gegevens die iets zeggen over de

Nadere informatie

www.all-paints.nl www.titantool.nl CATALOGUS

www.all-paints.nl www.titantool.nl CATALOGUS TM TM www.all-paints.nl www.titantool.nl CATALOGUS 2010 Inhoud Elektrische airless pistonpompen Titan Titan 340 Titan 440i Titan 640i Titan 740i Titan 840i Titan 1140i p02 p02 p03 p03 p04 p04 Hydraulische

Nadere informatie

Irrigatie 5.12 Inline druppelslang

Irrigatie 5.12 Inline druppelslang 5.12 Inline druppelslang Het inline druppelslangen pakket van Rivulis is een uitgebreid pakket met zeer veel mogelijkheden. De druppelslangen staan wereldwijd bekend om hun kwaliteit, degelijkheid en functionaliteit.

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Hydrualiek. De tandwielpomp

Hydrualiek. De tandwielpomp Hydrualiek Om het oliecircuit van olie te voorzien heeft men een oliepomp nodig. Omdat we hier met een landbouwtoepassing zitten wordt de pomp aangedreven door de aftakas van de traktor (beter bekend als

Nadere informatie

Junior. Algemene informatie

Junior. Algemene informatie Algemene informatie Junior Bouwjaar : 2013 Documentversie : 1.1 Inno+ BV Maasbreeseweg 50 5981 NB Panningen Nederland Tel. : +31 (0)77-4657360 Fax : +31 (0)77-4657361 E-mail : : info@inno-plus.nl Internet

Nadere informatie

1 Inleiding proportionaal-hydrauliek

1 Inleiding proportionaal-hydrauliek 1 Inleiding proportionaal-hydrauliek 1.1 Wat is proportionaal-hydrauliek? In de proportionaal-hydrauliek worden de hydraulische componenten zoals pompen, stuurschuiven, overdrukkleppen, reduceerkleppen,

Nadere informatie

De pomp staat voor ons centraal als een kloppend hart. Vandaar bouwen we verder. Van papier tot werkelijkheid! Inleiding.

De pomp staat voor ons centraal als een kloppend hart. Vandaar bouwen we verder. Van papier tot werkelijkheid! Inleiding. bouwer van pompen Inleiding Al vele jaren hebben wij een luisterend oor voor onze klanten om vragen te beantwoorden, problemen te lokaliseren en oplossingen aan te bieden om tot een optimalisatie van het

Nadere informatie

Algemene informatie rubber kompensatoren

Algemene informatie rubber kompensatoren Algemene informatie rubber kompensatoren Montagevoorschriften De inbouw van rubber kompensatoren is eenvoudig en vereist geen speciale montage apparatuur. Rubber kompensatoren mogen in geen geval uitwendig

Nadere informatie

TEMPER TEMPER. Kleurloze vloeistof (licht geel). TEMPER geen amines of nitrieten. TEMPER is een kant-en-klare oplossing en moet nooit verdund worden.

TEMPER TEMPER. Kleurloze vloeistof (licht geel). TEMPER geen amines of nitrieten. TEMPER is een kant-en-klare oplossing en moet nooit verdund worden. is een kant-en-klare energiedrager op basis van kaliumacetaat en -formiaat in waterige oplossing, zonder glycol, niet giftig en niet vervuilend. Dit product bevat vernieuwende corrosie-inhibitoren die

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIEBLAD CABINET ONTHARDERS

PRODUCTINFORMATIEBLAD CABINET ONTHARDERS PRODUCTINFORMATIEBLAD CABINET ONTHARDERS Mini KC8 KC14 BESCHRIJVING In elk leidingwater zitten zouten. Van al deze zouten kunnen alleen de calcium- en magnesiumzouten neerslaan en kalk vormen. Het gehalte

Nadere informatie

Winteraanbieding 1. CoxDENS PPs Rookgasafvoersysteem. Actie loopt t/m 28-02-2011, of zolang de voorraad strekt.

Winteraanbieding 1. CoxDENS PPs Rookgasafvoersysteem. Actie loopt t/m 28-02-2011, of zolang de voorraad strekt. of zolang de voorraad strekt. Winteraanbieding 1 CoxDENS PPs Rookgasafvoersysteem CoxDENS is geschikt voor gasgestookte, condenserende toestellen met een rookgastemperatuur tot 120 (temperatuurklasse T120).Dit

Nadere informatie