Tentamen Inleiding Warmte en Stroming (4B260)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Inleiding Warmte en Stroming (4B260)"

Transcriptie

1 Tentamen Inleiding Warmte en Stroming (4B260) 9 maart 2009, uur MOTIVEER ALLE ANTWOORDEN DE NORMERING EN EEN FORMULEBLAD ZIJN BIJGEVOEGD Ogave 1: Drukverdeling in een centrifuge Een cilindrisch vat met straal R en hoogte H, dat gedeeltelijk met water is gevuld, draait om zijn as die evenwijdig is met de verticale richting. De draaisnelheid is gelijk aan n omwentelingen er minuut. In deze ogave gebruiken we r als de afstand van een unt in het vat tot de rotatie-as. De centrifugaalkracht is gelijk aan F c = mω 2 r, waarbij ω de omwentelingssnelheid is. Ter lekke van de rotatie-as (r = 0) is de waterhoogte gelijk aan h. De luchtdruk is gelijk aan 0. (a) Hoe groot is de druk o de bodem van het vat o r = 0? (b) Toon aan dat o constante hoogte kleiner dan h gel dat (r) = as ρω2 r 2, met as de druk o dezelfde hoogte o r = 0. (c) In welk unt in het vat is de druk maximaal en hoe groot is hij daar als h =0,2m, R=0,1m en n=200 omwentelingen er minuut? (d) Wat is minimale waarde van H in de situatie van onderdeel (c) om ervoor te zorgen dat het vat niet overstroomt? ω r H R

2 Ogave 2: Een venturimeter Snelheden van vloeistofstromingen kunnen gemeten worden met behul van de venturimeter, zoals getekend in onderstaande figuur. Neem aan dat de druk over de gehele dwarsdoorsnede van de leiding gelijk is aan de druk in het midden ervan. De massadichtheid van de stromende vloeistof is gelijk aan ρ en die van de manometervloeistof is gelijk aan ρ m. De manometer is verticaal bevestigd, terwijl de stroming horizontaal is. De diameter van de leiding bij unt 1 is gelijk aan D 1 en bij unt 2 gelijk aan D 2. (a) Druk het drukverschil 1 2 uit in beide massadichtheden, en hoogteverschil h. (b) Geef het verband tussen de snelheid in de leiding v 1 en de beide diameters, massadichtheden en hoogteverschil h. Verwaarloos hierbij viskeuze drukverliezen in de venturimeter. (c) Als manometer heb je de keuze tussen ethanol (ρ m =790 kg/m 3 ), almolie (ρ m =884 kg/m 3 ), Castor olie (ρ m =952 kg/m 3 ) en benzeen-ethanol (ρ m =1020 kg/m 3 ). Welke van deze vloeistoffen is in de getekende venturimeter het meest geschikt om met grote nauwkeurigheid kleine snelheden van het water te meten? manometervloeistof h water 1 2 Ogave 3: Verdaming van water uit een glas In een cilindervormig glas met een diameter van 5 cm en een hoogte van 10 cm bevin zich een bodemje water van 1 mm hoog. Het glas staat aan de bovenkant in contact met de omgevingslucht die een relative vochtigheid heeft van 50%. Het water verdamt, zodat de damdruk aan het wateroervlak gelijk is aan de verzadigingsdamdruk v. Er ontstaat een diffusiestroom van waterdam van het wateroervlak naar de bovenkant van het glas. We nemen aan dat de concentratie waterdam overal constant is in de tijd. De temeratuur is gelijk aan 20 o C, waarvoor v =2,33 kpa. (a) Bereken de molaire flux J van de waterdam uit het glas, als gegeven is dat de diffusieconstante van waterdam in lucht gelijk is aan D = 1, m 2 /s. (b) Stel een vergelijking o die beschrijft hoe de hoogte van het water in het glas in de tijd verandert. (c) Schat hoe lang het duurt voordat het glas leeg is. Neem hierbij aan dat J niet in de tijd verandert. De molaire massa van water is 0,018 kg/mol en ρ water =1000 kg/m 3. (d) Waarom zal dit in werkelijkheid veel korter duren?

3 Ogave 4: Een hete-lucht oven Een hete-lucht oven wor gebruikt om aluminium te smelten. De oven heeft de vorm van een kubus, waarvan de wanden een temeratuur van 900 o C hebben. Ook wor er hete lucht met dezelfde temeratuur doorgeleid. Deze oven wor gebruikt om een aluminium bol met straal R = 0, 1m en begintemeratuur 20 o C in te smelten. Deze bol is vrij van alle wanden van de oven ogehangen. Bij deze ogave kunnen de volgende grootheden nodig zijn. De dichtheid van aluminium is ρ = 2, kg/m 3, de soortelijk warmte c = 922J/(kg o C), het smeltunt is 658 o C, de smeltwarmte is l V = 377kJ/kg, de warmtegeleidingscoëfficiënt is k Al = 237 J/(s m o C) en de emissiecoëfficiënt is e = 0, 09. De convectieve warmte-overdrachtscoëfficiënt voor lucht is voor natuurlijke convectie gelijk aan 10 W/m 2o C en voor gedwongen convectie 200 W/m 2o C. De warmtegeleidingscoëfficiënt van lucht is k l = 0, 026 J/(s m o C). Het volume van een bol met straal R is V = 4 3 πr3 en het oervlak A = 4πR 2. (a) Hoeveel energie is nodig om de bol te laten smelten? (b) Welke mechanismen van warmte-overdracht selen een rol bij het verwarmen van de aluminium bol? (c) Bereken in de beginsituatie de hoeveelheid warmte die er seconde aan de bol wor overgedragen. (d) Als je aanneemt dat de temeratuur van de bol o ieder moment homogeen is (niet van de laats afhangt), hoe lang duurt dan het smeltroces (vanaf het moment dat de bol de smelttemeratuur heeft bereikt, maar nog vast is)? Neem hierbij ook aan dat de bol bolvormig blijft en dezelfde oervlakte hou. Ogave 5: Theorie (a) Als in een vat met water een dun caillair gezet wor, stijgt het water in het caillair. Is de druk in het water in het hoogste unt in het caillair,, groter dan, gelijk aan, of kleiner dan de luchtdruk, 0? Vergeet de verklaring niet. 0 (b) Hoe groot is de kubieke uitzettingscoëfficiënt van een ideaal gas? (c) Schets het fasediagram (T-diagram) van water en geef hierin het trielunt en het kritisch unt aan. (d) Leg uit hoe door bealing van het dauwunt de relatieve vochtigheid van lucht gemeten kan worden. (e) Waarom is c van een gas groter dan c v?

4 Normering: 1 a) 2 nt. 2 a) 3 nt. 3 a) 4 nt. 4 a) 3 nt. 5 a) 2 nt. b) 3 nt. b) 5 nt. b) 2 nt. b) 2 nt. b) 2 nt. c) 3 nt. c) 2 nt. c) 2 nt. c) 3 nt. c) 2 nt. d) 2 nt. d) 2 nt. d) 2 nt. d) 2 nt. e) 2 nt. Totaal: 50 unten Dichtheid: ρ = m V ; Formules Relatieve dichtheid: σ = ρ/ρ w, ρ w dichtheid van water Druk: = F A Drukverandering door zwaartekracht: d dy = ρ g, waaruit volgt: = 0 + ρ gh Atmosfeer: (y) = 0 ex( ρ 0gy 0 ) = 0 ex( gmy RT 0 ) Owaartse kracht: F ow = ρ f gv ; drijven V V = ρ ρ f Oervlakte sanning: γ = F L = W A ; vloeistofdruel: = 2γ R Caillaire stijghoogte: h = 2γ cos φ ρgr Continuïteit: ρ 1 v 1 A 1 = ρ 2 v 2 A 2, of v 1 A 1 = v 2 A 2 als ρ = constant Bernoulli: ρv2 1 + ρgy 1 = ρv2 2 + ρgy 2 Torricelli: v 1 = Pitotbuis: v 1 = 2g(y 2 y 1 ); T = A 2 2H A 1 g 2( 2 1 )/ρ Viskeuze wrijvingskracht: F = A dv dy Poiseuille: v(r) = ( 1 2 ) 4L (R2 r 2 ); Q = π( 1 2 )R 4 8L Reynoldsgetal: Re = vdρ Gemodificeerd Bernoulli: 1 2 ρv gρy 1 = 1 2 ρv gρy 2 + i ( f il i D i )( 1 2 ρv2 i )+ i (K i )( 1 2 ρv2 i )+ i i ( i bijv. om) Weerstandscoëfficiënt laminaire stroming in buis: f i = 64 Re Laminaire stroming om voorwer: F w = kv als Re = vlρ < 1

5 Laminaire stroming om bol: F w = 6πRv als Re = vrρ < 1 Sedimentatiesnelheid: v T = (ρ 0 ρ)v g k Constanten: Avogadro: N A = 6, ; Boltzmann: k = 1, J/K; atoommassa m u = 1, kg; Stefan-Boltzmann: σ = 5, W/(m 2 K 4 ); universele gasconstante R = 8, 31 J/(mol K); 1 atm.=1, Pa. Uitzetting: L = α L 0 T; V = β V 0 T; (β 3α) Thermische sanning: F/A = α T E Ideale Gaswet: V = NkT = nrt met N = N A n en R = kn A of = n V RT, met n V = n/v Van der Waals: ( + a v 2 )(v b) = RT met v = V/n kinetische theorie: 1 2 mv2 = 3 2 kt; v rms = v 2 Vochtigheid bij T 1 : R = 100% = v(t 2) 100% v(t 1 ) v(t 1 ) Diffusie: J = D dn V = D d i (R: gasconstante), met D = 1 vl dx RT dx 3 m; l m = Warmte vast/vloeibaar: Q = U = mc T Warmte gas (V constant): Q = U = mc v T Warmte gas ( constant): Q = U + V = mc T Warmte fase-overgang: Q V,F = ml V,F Geleiding: dq = ka dt dx Convectie: dq = ha(t T ) Straling: dq = eσa(t 4 T 4 omg ) Zonnestraling: dq = eaz cosθ Warmteflux: q = 1 dq A Nusselt: Nu = q convectie /q geleiding = hl/k 1 4π 2r 2 N V

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld?

De olie uit opgave 1 komt terecht in een tank met een inhoud van 10 000 liter. Hoe lang duurt het voordat de tank volledig met olie is gevuld? 5. Stromingsleer De belangrijkste vergelijking in de stromingsleer is de continuïteitsvergelijking. Deze is de vertaling van de wet van behoud van massa: wat er aan massa een leiding instroomt moet er

Nadere informatie

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica

Warmte en de eerste hoofdwet van de thermodynamica Wanneer het koud is, dienen warme kleren als isolatoren om het warmteverlies van het lichaam naar de omgeving door geleiding en convectie te verminderen. De stralingswarmte van een kampvuur kan jou en

Nadere informatie

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1

DRUK. 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord. Evaluatie druk p.1 Evaluatie druk p.1 DRUK 1 Meerkeuzevragen met slechts één juist antwoord 1.1 Twee glazen buizen (1) en (2) zijn verbonden door een gummislang. Buis (2) zit vast aan een statief. De buizen zijn tot de helft

Nadere informatie

Opgave 1 Afdaling. Opgave 2 Fietser

Opgave 1 Afdaling. Opgave 2 Fietser Opgave 1 Afdaling Een skiër daalt een 1500 m lange helling af, het hoogteverschil is 300 m. De massa van de skiër, inclusief de uitrusting, is 86 kg. De wrijvingskracht met de sneeuw is gemiddeld 4,5%

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Hydrostatica 6/8/2014. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: Hydrostatica 6/8/2014. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: Hydrostatica 6/8/2014 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Voorbeeldtentamen Natuurkunde

Voorbeeldtentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Voorbeeldtentamen vwo versie Uitwerkingen Opgave 1: Heteluchtballon Een heteluchtballon is gevuld met lucht die verwarmd wordt door branders. Bij het vullen

Nadere informatie

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van

Nadere informatie

Tentamen Natuurkunde

Tentamen Natuurkunde James Boswell Instituut Universiteit Utrecht Tentamen VWO Versie Datum: dinsdag 27 juli 2010 Tijd: Opgaven: 13:00 16:00 uur (3 uur) 6 (26 vragen) Bijlagen: 2 (bij opgaven 4 en 6) Maak iedere opgave op

Nadere informatie

Examen VWO 2015. natuurkunde. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO 2015. natuurkunde. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-16.30 uur natuurkunde Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 26 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Bouw je eigen windmeter

Bouw je eigen windmeter Inleiding In Nederland waait het bijna altijd: ieder weerbericht bevat dan ook een verwachting van windrichting en windkracht. Meestal waait het niet zo hard: als mens sta je er dan niet zo bij stil dat

Nadere informatie

Vliebergh-Sencie Natuurkunde Leuven 8 maart 2006. Experimenten voor de 2de graad leerjaar. Copyright KULeuven

Vliebergh-Sencie Natuurkunde Leuven 8 maart 2006. Experimenten voor de 2de graad leerjaar. Copyright KULeuven Vliebergh-Sencie Natuurkunde Leuven 8 maart 2006 Experimenten voor de 2de graad leerjaar Experiment - 1 Mechanica ERB (wagentje)(1) 2de graad - Mechanica Onderwerp: ERB (wagentje)(1) speelgoedauto op batterijen,

Nadere informatie

Opgave 5 Een verwarmingselement heeft een weerstand van 14,0 Ω en is opgenomen in de schakeling van figuur 3.

Opgave 5 Een verwarmingselement heeft een weerstand van 14,0 Ω en is opgenomen in de schakeling van figuur 3. Opgave 5 Een verwarmingselement heeft een weerstand van 14,0 Ω en is opgenomen in de schakeling van figuur 3. figuur 3 De schuifweerstand is zo ingesteld dat de stroomsterkte 0,50 A is. a) Bereken het

Nadere informatie

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN

NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN NATUURKUNDE 4 HAVO UITWERKINGEN Auteurs Fons Alkemade Rick Cremers Peter van Hoeflaken Bart-Jan van Lierop Emile Verstraelen Eindredactie Hans Stevens Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.nova-malmberg.nl

Nadere informatie

Examenvragen Bouwfysische aspecten van gebouwen

Examenvragen Bouwfysische aspecten van gebouwen Examenvragen Bouwfysische aspecten van gebouwen Wieland Wuyts AJ 2008-2009 Inhoud 1. Bespreek de stationaire vochtbalans en de rol van de ventilatieverliezen hierin. Heeft een verhoging van de ventilatie

Nadere informatie

De twee schepen komen niet precies op hetzelfde moment in S aan.

De twee schepen komen niet precies op hetzelfde moment in S aan. Gevaar op zee Schepen die elkaar te dicht naderen worden gewaarschuwd door de kustwacht. Wanneer schepen niet op zo n waarschuwing hebben gereageerd, stelt de Inspectie Verkeer en Waterstaat een onderzoek

Nadere informatie

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden

Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten, afronding, voorvoegsels en eenheden Meetfouten In de wiskunde werken we meestal met exacte getallen: 2π, 5, 3, 2 log 3. Ook in natuurwetenschappelijke vakken komen exacte getallen voor, maar

Nadere informatie

KLAS 4 HAVO. Materialen

KLAS 4 HAVO. Materialen KLAS 4 HAVO Materialen MATERIALEN Colofon Project Nieuwe Natuurkunde Auteur M.m.v. Vormgeving: Redactie: Hans van Bemmel Onne van Buuren, Rob van Haren, Kees de Lange Loran de Vries Harrie Eijkelhof, Koos

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. wiskunde A1,2. tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 maandag 25 mei 13.30-16.30 uur wiskunde A1,2 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 20 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 84 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

-0,20,0 0,5 1,0 1,5 0,4 0,2. v in m/s -0,4-0,6

-0,20,0 0,5 1,0 1,5 0,4 0,2. v in m/s -0,4-0,6 Dit oefen et 2 en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl 5vwo oefen-et 2 Et-2 stof vwo5: Vwo5 kernboek: Hoofdstuk 3: Trillingen Hoofdstuk 4: Golven Hoofdstuk 5: Numerieke natuurkunde Hoofdstuk 6: Elektromagnetisme

Nadere informatie

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron

Warmte. 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron Warmte 1 Transport van warmte 2 Straling 3 Broeikaseffect 4 Soortelijke warmte 5 Beginsel van Black 6 Vermogen van een verwarmingsbron 1 Transport van warmte De drie vormen van warmtetransport Warmte kan

Nadere informatie

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

wiskunde B Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Eamen VWO 04 tijdvak dinsdag 0 mei 3.30 uur - 6.30 uur wiskunde B Bij dit eamen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Dit eamen

Nadere informatie

ARBEID EN ENERGIE. Bijlage: zwaarte-energie, veerenergie, kinetische energie

ARBEID EN ENERGIE. Bijlage: zwaarte-energie, veerenergie, kinetische energie ARBEID EN ENERGIE 1 Arbeid 2 Voorbeelden van werktuigen 3 Vermogen 4 Energie 5 Wet van behoud van energie 6 Het rendement van apparaten 7 Positieve en negatieve arbeid Bijlage: zwaarte-energie, veerenergie,

Nadere informatie

Examen HAVO. Natuurkunde 1 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Natuurkunde 1 (nieuwe stijl) Natuurkunde 1 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 21 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 88 punten te behalen; het examen bestaat uit 27

Nadere informatie

Examen HAVO. Natuurkunde 1 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Natuurkunde 1 (nieuwe stijl) Natuurkunde 1 (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 21 mei 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 88 punten te behalen; het examen bestaat uit 27

Nadere informatie

warmteverlies berekenen theoretische uitwerking

warmteverlies berekenen theoretische uitwerking Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid modulair handboek centrale verwarming MODULE 4.1A warmteverlies berekenen theoretische uitwerking 2 Depotnummer: D/2013/1698/05 module 4: Boekdeel 1A Voorwoord

Nadere informatie

Examen VBO-MAVO-C. Natuurkunde

Examen VBO-MAVO-C. Natuurkunde Natuurkunde Examen VBO-MVO-C Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 15.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn

Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts. Fysica: dynamica. 25 juli 2015. dr. Brenda Casteleyn Voorbereiding toelatingsexamen arts/tandarts Fysica: dynamica 25 juli 2015 dr. Brenda Casteleyn Met dank aan: Atheneum van Veurne (http://www.natuurdigitaal.be/geneeskunde/fysica/wiskunde/wiskunde.htm),

Nadere informatie

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database

Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal. Reader. Reader Periode 3 Leerjaar 3. J. Kuiper. Transfer Database Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal Reader Reader Periode Leerjaar J. Kuiper Transfer Database ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Examen VWO. natuurkunde 1. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. natuurkunde 1. tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 1 woensdag 20 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde 1 Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 75 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde)

natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) Examen VWO 2008 tijdvak 1 dinsdag 20 mei 13.30-16.30 uur natuurkunde 1,2 (Project Moderne Natuurkunde) Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 23 vragen. Voor dit

Nadere informatie