idee Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2008 zoekt geld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "idee Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2008 zoekt geld"

Transcriptie

1

2 idee Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2008 zoekt geld

3 Voorwoord Wilt u een goed idee voor betere zorg of gezondheid helpen financieren? Dan is een kijkje in deze catalogus de moeite waard. Hierin vindt u een overzicht van alle 364 ideeën die zijn ingestuurd voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs Van vernieuwende ideeën om de gezondheid van jongeren te bevorderen tot verrassende plannen om ouderen met dementie te ondersteunen. Veel mensen komen in de praktijk op vernieuwende ideeën waarmee de gezondheid of zorg te verbeteren valt. Toch komen deze vaak niet aan het licht door gebrek aan tijd, geld of deskundigheid. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs doet daar wat aan. Met deze prijs helpen ZonMw en het VSBfonds initiatiefnemers met zulke ideeën voor betere zorg en welzijn op weg. De winnaar krijgt euro om zijn voorstel uit te voeren. Er zijn 35 kanshebbers geselecteerd om in het Atelier van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs de kwaliteit van hun plannen te verhogen. En alle inzenders krijgen tijdens de Nationale Zorgvernieuwingsdag gelegenheid om in contact te komen met mogelijke financiers. In deze catalogus vindt u een overzicht van alle inzendingen. Laat u verrassen door de talrijke ideeën. Er zit veel innovatief vermogen in deze sector! Henk Smid, directeur ZonMw Maarten Reuchlin, directeur VSBfonds Verantwoording Deze uitgave maakt deel uit van de Nationale Zorgvernieuwingsdag Deze dag is bedoeld om ideeën voor betere zorg en gezondheid een kans te bieden. Concept Vormgeving Redactie projectvoorstellen Fotografie Drukwerk Colofon Ellen Spanjaard en Cecile Vossen Ontwerpstudio Spanjaard, Bilthoven Brenda van der Laan (Communicatiewinkel) en Johanna Muis (Stylus tekst & communicatie), Utrecht Dieter Schütte, Rotterdam Badoux Drukkerij, Nieuwegein

4 Index projecten De roodgekleurde projecten zijn geselecteerd als kandidaat voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs Landelijke cursussen Succesvol Ouder Worden Qiki houd je actief! Oud- Fit- Wijzer: gezond ouder worden Dagbesteding thuis voor mensen met dementie 42 Ouderen en langdurende zorg Valpreventie en dwaaldetectie Preactivering - Een preoperatief behandeltraject Dagrecreatie ouderen Ouderenzorg Rijsenhout Folder valpreventie Buurtfitness voor mensen met beperking De nationale WoonduurVerlenger Telefonische coach voor mantelzorgers dementiepatiënten EGO-project: Extramuraal Gestructureerde Ouderenzorg Multidisciplinaire dagbehandeling reumapatiënten Faria Effect Zorg voor kwetsbare ouderen in het Spaarne Ziekenhuis Patiënten naar de therapie? Therapie naar de patiënt! Odensehuis inloophuis voor mensen met dementie en naasten Prokkel prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking Lucht voor ouderen Een goede start is het halve werk Minder suiker in mijn bloed Netwerken tussen ouderen en hun omgeving Topzorg-Rijnmond De Oogbus Memory Garden Goed verhaal, lekker korte zinnen! Geheugenwinkel Kleur aan tijd Gebruikersonderzoek Drinkbeker Opmaat Chemotherapie bij oudere oncologiepatiënt Robotica en ouderen met dementie: ICT-elementen met invloed op kwaliteit van leven Bewegen ondanks mobiliteitsbeperkingen Betere, goedkopere en meer zorg voor ouderen Eetkamer van Oranje Mobiel Stroke Team Houd de naaste vast Dementia Care Mapping in Nederland OPpeppers voor chronisch zieke mensen Alumnipatiënten als ambassadeur voor patiënten met chronische pijn Overdracht geeft kracht! DEFENCE your older patiënt! 40 Gewicht, obesitas en voeding Tussen de wal en het schip Wegen is weten VanHarte Resto Tilburg Toiletbril die weegt Gewichtsmanagement CQ-index dieetadvisering ontwikkelen Lekker in je lijf (DI)EETROUTE 49 Zwangerschap en geboorte Van inburgering tot kraamzorgvoorlichting Disfunctionele angst en zwangerschap Thuismonitoring risicovolle zwangerschappen Skills training verloskamer Lifestyle-begeleiding tijdens zwangerschap Gelijke kansen voor een optimale zwangerschap De baarschelp Bevorderen normaal bevallen Top 10 voor normaal bevallen 59 van zorg Mastopathiepoli Mantelzorgers belonen ZorgGemak Nationale Intake Classificatie Knowledgebase zorgsector Nederland ARMADO - breekijzerorganisatie bij misstanden in de zorg Nationale Zorgbon MediumZorg: crossmediaal platform voor gezondheidsinformatie Zorg kan altijd beter Spreekstoksessies Telefonische follow-up bij operatie patiënten CVA nazorgspreekuur in Delfzicht Nazorgtraject CVA-patiënten Welkomstpakket bij (spoed)opname Een zorg minder - ondersteuning van vrijwilligerscoördinatoren in de zorg Spine Unit Flebologisch centrum

5 077 Gezond leven in Limburg Zorg voor hoofd en hart op een lijn Informatie- en begeleidingsservice voor patiënten Geïntegreerde zorg voor patiënten hart- en vaatziekten Sint-Antonius start met magneetafdeling Laagdrempelige en vraaggericht jeugdgezondheidszorg Integrale patiëntenzorg in Flevoziekenhuis Schakelzorg: gespecialiseerde verpleeghuiszorg op iedere gewenste locatie Verbetering handhygiëne van zorgmedewerkers De Triadekaart: van experiment naar praktijk Checkpoint: registratie van verpleegkundige observatie Het Keten-zorgdossier Optimalisatie van de laparoscopische operatie Gestructureerde aanpak polyfarmacie bij diabetespatiënten Douchestoel voor CVA-patiënten 77 Jeugd 092 Meer met meiden! Jan Klaassen meets Ali Baba Resion, wonen met service, leren met ervaring Het Snoezelparadijs: integratie vanuit belevingsperspectief UIT!buro voor speciale kinderen Geschoolde Zorg Kinderen leren natuurlijkerwijs op de zorgboerderij Woon-, crisis- en logeeropvang voor kinderen en jongeren Vrouw-moeder-kind-centrum met uniek zorgconcept KIK kan! Tap-on-tour Zingevingstocht voor verslaafde jongeren Meepraten Stichting Leven doe je met haar Verbetering van de opvang van jeugd met problemen Even op adem komen in het vakantiehuis Het kind als donor, onderzoek naar een complex keuzeproces Betere communicatie & richtlijnen Jeugdzorg Kans voor Jong-Ones Studentenhuisvesting voor jong-volwassenen met diverse beperkingen Commerciële invloeden in de zorg voor kinderen, een zegen! Tess en Bess Street-Wise-Kid HC Moeder-kindcentrum in de kraamtijd Easyromper Alleenstaande ouders in de bijstand Zuurstofbril neonaten en baby s De kracht van introverte meiden Familietherapie voor jongeren met ernstig probleemgedrag Vroege diagnostiek van autisme-spectrumstoornissen (ASS) EP Extra: Website voor en door jongeren met EP Accare... let op de kleintjes Expertisecentrum Fetal Alcohol Spectrum Disorders ZorgSaam Ziekenhuis stelt het gezin centraal Goochelen vermindert pijn bij ziekenhuisopname kinderen Leefstijltraining voor jongeren da s pas cool Leidraad voor zorgboeren over autisme en ADHD Pak je leven terug Naschoolse opvang in manege voor ruiters met een handicap Tussen groen en grijs, maatschappelijke stage Onderwijs op maat Ouderen blijvend midden in de maatschappij Kinderen dichtbij de zieke ouder Preventieve zorg voor ouderen door jongeren Oog voor het kind: kindercentrum oogheelkunde Meergezinsdagbehandeling voor leerplichtige drop-outs Kindercentrum voor observatie, diagnostiek en advies Nijmegen (KODAN) Kinderopvang Lentis Delfzijl Voor ouders door ouders Regionale implementatie van rechtstreekse verwijzen door de JGZ-arts Realiseren van Benjaminprojects in het basisonderwijs Cookery-DO: Lekker en gezond koken en proeven voor jongeren Diagnostiek en opvang van het jonge kind terwijl ouders therapie krijgen Pluim voor pleegzorg! Versnelling in de Jeugd-GGZ Op verhaal komen; het levensverhaal van je dementerende ouder Kindvriendelijk bloedprikken Help, een chronisch ziek kind op school Mobiliteit als verbindende schakel in de jeugdzorg Zoveel als moet, zo weinig als kan Jesse s Huis Zwerfjongerenproject Almere Database voor passende onderwijs-zorgarrangementen Weer naar school bij chronische pijnklachten Kinderpijn- en sedatieteam voor tieners met obesitas Code4242 E-maatjes coaching project van en door hangjongeren Contextuele ouderbegeleiding bij spraakmoeilijkheden of autisme

6 162 Maatschappelijke stages in de zorg: win-win Krachtpatsers: Jongeren op volle kracht Werkplaats van het leven 131 Zorgbegeleiding, palliatieve en terminale zorg Interdisciplinair team voor palliatief terminale zorg thuis Hospice psychogeriatrische cliënten Herstellingsoord Aftercare service Noorderlicht: vakantiehuis voor mensen in de laatste levensfase Specialistische thuiszorg dialysepatiënten Zorgprotocol rond levenseinde bij COPD Sidekick Bewegingsprogramma voor longkankerpatiënt in palliatieve fase CareSharing: webapplicatie voor de palliatieve zorg Implementatie van multidisciplinair pijnprotocol Continuïteit in de palliatieve zorg: communicatie van levensbelang De TAO van terminale zorg Zorgconcept 1+ Velp Loket vakanties met zorg Was het altijd maar vakantie Diversiteit, allochtonen Spreken wij dezelfde taal? Het levensverhaal als krachtbron Samen meer MENS Allochtone mantelzorgondersteuners, de bruggebouwers voor de toekomst! 149 GGZ, verslaving en psychische problemen Versnelde doorbraak depressie Poliklinische ondersteuning verslavingszorg op school Nationale Intake Classificatie Internet? Dat maak ik zelf wel uit! CareWay: vroegsignalering van cliënten met dubbele problematiek POP Expertise Centrum Relatie- en vriendschapsbureau Reiskostenvergoeding voor mensen in dagbehandeling Huisvesting dakloze verslaafde cliënten Vroegsingalering bij dementie, een aanpak via ketenzorg De Bloemenzaak Wonen met Zorg Iedere dag een doelloze zondag? Hier niet!! Samen uit samen thuis Huiskamerproject De Batjan Stop t roken, zeker in de zorg Beleef de psychiatrie online! Signaleringsplan voor autisme spectrum stoornissen DUNK - Scoren met Underground kennis Internet Portal/E-Health voor kankerpatiënten Zorgplan schizofreniepatiënten en langdurig zorgafhankelijken Tuinproject Langdurige Zorg Gastvrije zorg in ambulante centra GGZ Deeltijdlangafdelingen voor mensen met psychotische kwetsbaarheid Gedragslijn naastbetrokkenen Sporten met Maximaal Resultaat Fifteen minutes of fame: Stapavond in een haagse kroeg voor en door cliënten Psychosociale ondersteuning bij oncologische aandoening Langer zelfstandig wonen met Domotica Het Nulpunt De knappe kapper en andere activiteiten voor en door verslaafde dak- en thuislozen Controle it! Beweging en activiteiten voor chronisch verslaafden Rij-habilitatie Actieve inloophuizen (Woon)begeleiding voor ouderen met verslaving De frisse keet K on = Back on Track De WerkWinkel Polikliniek metabole stoornissen schizofreniepatiënten Landelijk Startbureau Straatadvocaten en Doelgroepambassadeurs (ofwel LSSD) Equitherapie (therapie met paarden) bij verslaafden Nu het een naam heeft Behandelmateriaal verstandelijk gehandicapten met verslaving Informatiebijeenkomsten over Schizofrenie aan verschillende instanties Kracht van zelfhulpgroepen vergroten Transcraniële magnetische stimulatie (TMS) bij stemmenhoorders Neurofeedback bij volwassen ADHD-patiënten Gedragstherapeutie autisten door studenten Schijf van Vijf Full Spectrum Change in de GGZ Het mobiele delierteam Tactory: doelgroepgerichte arbeidsrehabilitatie en -reïntegratie

7 Preventie Regionale screening en voorlichting erfelijke bloedarmoede De +jewel, het product tegen slaperigheid Kennis en kwaliteit voor consumenten van aanvullende geneeswijzen (CAM) Voorlichtingsfilm bij one-stop-shop Gezond aan het werk blijven tijdens de zwangerschap Preventieve oedeemtherapie op oncologische gynaecologieafdeling PPP - Preventie Perspectief Participatie Maarssense MannenKlinkiek Screening van mannen van 50+ op seksuologische problemen en mictie/prostaatproblemen 193 Automatisering, internet en in zorg Indicatiestellen versnellen Patiënten EPD - the guide Onderzoek online anamnese Internetcursus Leren leven met pijn Kosteloos telecomconsult PTCA-behandeling in een keer De Digitale Activiteitenbank Webapplicatie GHOR4all Reumamonitor voor self empowerment DokterDorien Audiovisuele items online beschikbaar PGB-Online Second Life is First Life voor mensen met Cystic Fibrosis (CF) Radarbeeld van kwetsbaarheid Met een briefje naar de dokter Nationale WegWijs in Zorgland Doen Wat Werkt: online counseling Van gameboyduim tot cyberconditie E-mentalhealth systeem na schokkende gebeurtenissen Spelenderwijs voedings- en beweegcontrole via internet Interactief diabeteseducatie Buddy en ICT vanuit het ziekenhuis E-health triage van voedselallergieklachten Veilige zorg op zak met PDA s Website voor aanschaf van kleding voor dementerenden High Risk Webportaal Regionaal internetportaal geestelijke gezondheidszorg Digitaal Medisch Pasopoort Medstick Cardio voor zwakkere groepen E-motions: Een mobiele audiovisuele studio 216 Overige Project Saartje Werkplekbegeleiding praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk Safe Hands En morgen gezond weer op (Sonja Barend) Diva Dichtbij, zingen aan de rand van je bed Authenticiteit in de arts-patiëntrelatie Zicht op mantelzorg, dertiendelige TV-serie Goed Geïnformeerd: toegankelijke informatievoorziening gezondheidscentra Sociale netwerkontwikkeling: werkboek voor kwetsbare burgers Stop waste, stop aids! Choose2live Cursus thuisreanimeren Trefpunt de Bilt Telemonitoring kankerpatiënten in thuissituatie Patiëntgerichte communicatie bij start antidepressivagebruik Critical Time Intervention: methodische handreiking voor laagdrempelige opvang Speciale aandacht voor homoseksuele minderjarigen PARO Passie voor zorg Aanvulling op pakket Herstel & Balans Activiteitenmatcher Hartcoherentie Gezond en wel : leefstijlprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking Persoonlijke wens Talentendag een dag waarop bijzondere mensen om hun talenten ontdekken Ziekenhuisagenda en pen Verstandelijk beperkt en kanker Tango! Art Blanche gek op kunst Functiedifferentiatie op de intensive care: IC = MC 2? Sociale Kringen Triage-instrument verpleegkundigen Lekker in je Life Vitamine B12 bij slokdarmpatiënten bepalen Innovaties bij H.J. Luiten Orthopedische schoentechniek Landelijke federatie apotheekzorgbureau s (AZB s) Online: Directe hulp bij levensnood Kwaliteit...Onze zorg Stichting Huisdierenzorg

8 314 Nationale Academie voor Levenskunst Electrical Resonance Imaging Vriendschapsbank Tandem Beeldspraak: Haagse jongeren in gesprek met senioren Beter leren, beter zorgen Villa als woon-, werk en recreatieplek Verhalen uit de hele wereld De Activiteitenweger Actieve ondersteuning voor Oost-Europese werkzoekenden Televisieformat Fit2dive Klantsignalenzuil stimuleert patiëntenparticipatie Beter in Beeld Dag van de Kwaliteit: Mag de ander anders zijn? Twee ideeën voor zorgvernieuwing Huiselijk geweld, óók zorg voor bedrijfsarts Tele-ECG Kunst aan het plafond Brilliantbox Multifunctioneel Centrum Samen bloeddruk de baas Recept voor Veerkracht Cliëntagenda in de zorg hanteerbaar gemaakt! Goud Delven Informatie Op Recept Goed voorgelicht naar huis! Gratis Health Check Clinical librarians voor patiënten die méér willen weten Suriname een stukje dichterbij NHGDoc: klinisch ondersteuningssysteem voor huisartsen Kenniscentrum aangeboren morfologische afwijkingen maagdarmstelsel SOScoin Van je familie moet je het hebben Familiedonatie bij nierpatiënten Tegenkracht, stichting Kanker en Sport Betekenis van Contact Nieuw licht op seksuele gezondheidszorg Veilig vrijen voor Zorgwacht ElliZ, eerste lijns integrale zorg GIDS Nabij Kom uit je schulp Morele counseling Minder post-operatieve wondinfecties door sensorensysteem Wat slik ik? Ontzorg de Mantelzorger De hernia casus Dansen bij hartrevalidatie Bruggen Bouwen Terugdringen van roken bij orthodontiepatiënten Na seksueel geweld sta je niet alleen

9 rubriek Ouderen en langdurende zorg Preventiebeleid rondom ouderen draait om gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven. Het doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in redelijke gezondheid te laten leven. In de categorie Ouderen en langdurige zorg zijn ruim veertig zeer diverse projectvoorstellen voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs ingediend. Bij veel projecten staat gezond ouder worden centraal, bijvoorbeeld met de Oud-Fit-Wijzer en cursussen Succesvol Ouder Worden. Ook het verbeteren van de kwaliteit van leven en het tegengaan van eenzaamheid neemt een belangrijke rol in. Zo zijn er initiatieven voor een inloophuis en multidisciplinaire dagbestedingsvormen waarbij mensen ervaringen kunnen uitwisselen en leren omgaan met beperkingen. Een deel van de projecten is bedoeld voor dementerende patiënten, zoals de Memory Garden, de Geheugenwinkel en de therapeutische robot Paro. Andere voorbeelden van projecten zijn valpreventie, een buurtfitness voor mensen met een beperking, de nationale WoonduurVerlenger, een telefonische coach voor mantelzorgers en de Oogbus voor mensen met visusproblemen. De vier genomineerde voorstellen zijn een spraaktraining via internet voor patiënten met neurologisch letsel, een coachsupportprogramma voor allochtone vrouwen met diabetes, een compensatietherapie voor mensen met afasie en de inzet van alumnipatiënten als ambassadeur voor patiënten met chronische pijn. 15

10 Valpreventie en dwaaldetectie Dagrecreatie ouderen De patiënten op de verpleegafdelingen worden vaak in hun vrijheid beperkt omdat er geen redelijke alternatieven aanwezig zijn. Alternatieven zijn: dwaaldetectiepoortjes en infraroodbeveiliging naast het bed. Deze willen we in dit project aan laten brengen zodat patiënten minder snel vastgelegd hoeven te worden. Diakonessenhuis Leiden Bij de Thuiszorgorganisatie loopt een pilot dagrecreatie voor ouderen. We willen dit idee in heel Nederland opzetten. De dagrecreatie is bedoeld voor ouderen die eenzaam zijn, het leven daardoor niet meer zo leuk vinden of in een sociaal isolement raken. En voor mensen waarvan de mantelzorgers ook eens vrij moeten krijgen. Het zijn ouderen die geestelijk nog behoorlijk goed zijn en nog niet naar een reguliere dagbesteding kunnen en willen. M.A.G.B van Piere Thuiszorg Zuid West Friesland Sneek L. Bakker Hoitema Preactivering - Een preoperatief behandeltraject De verblijfsduur in het ziekenhuis na een operatie en het aantal complicaties ten gevolge van de operatie nemen significant af door cliënten voor de operatie in optimale conditie te brengen. Dat kan in een kort evidence based traject: fysiotherapie, diëtiek en polyfarmacie. Verpleeghuis Randerode wil onderzoeken of een specifiek preoperatief behandeltraject ( preactivering ) bij kwetsbare ouderen die een electieve orthopedische ingreep ondergaan een positief effect heeft op het postoperatieve beloop. Verpleeghuis Randerode Apeldoorn R.R. Groothuis Ouderenzorg Rijsenhout Het projectplan Ouderenzorg Rijsenhout is ontstaan uit het idee om preventieve zorg aan kwetsbare ouderen te bieden, waarbij de huisarts de regie voert en een gespecialiseerde verpleegkundige aanstuurt. In een pilotproject van drie jaar hebben huisartsen in Rijsenhout een verpleegkundige opgeleid in de ouderengeneeskunde. Hieruit is een protocol ontwikkeld waarmee ouderen in hun thuissituatie gescreend kunnen worden op voor ouderen belangrijke ziektes en beperkingen. Het is een werkbaar protocol gebleken. Nu is er behoefte om deze werkwijze uit te rollen naar Nieuw Vennep, waardoor ook daar kwetsbare ouderen opgespoord worden. Cooperatie Vizionair U.A. Nieuw Vennep Drs. J. van der Dussen

11 Folder valpreventie De nationale WoonduurVerlenger Het aantal ouderen neemt in de toekomst toe en ouderen vallen vaker. De gevolgen van vallen zijn nadelig voor de patiënt, zijn omgeving, de hulpverlening en de ziektekostenverzekeringen. Preventie krijgt binnen de gezondheidzorg een steeds grotere rol. Patiënten en hun vertegenwoordigers hebben behoeft aan goede informatie. Zij worden daardoor deskundiger op het terrein van valpreventie. In dit project ontwerpen we, samen met verschillende deskundigen, een folder. Met professionele marketing en verspreiding van de folder door Consument en Veiligheid bereiken we alle cliënten en hun vertegenwoordigers in verpleeghuizen en op meerzorgafdelingen van verzorgingshuizen. Verpleeghuis Van Wijckerslooth Oegstgeest De nationale WoonduurVerlenger, bestaande uit een aantal ondernemers, levert en onderhoudt alles wat nodig is om senioren zo lang mogelijk in hun woning te laten wonen. Om dat iedere dag waar te maken integreert dit project via één aanspreekpunt de: comfort & care woondiensten; woningaanpassingen en technische voorzieningen; bijbehorende financiële oplossingen. Particulier initiatief A.C. Vermeulen A.C.M. Waaijer Buurtfitness voor mensen met beperking Stichting WoonMere wil onder het woonblok een fitness-, sauna- en horecagelegenheid ontwikkelen. Dit wordt tevens een buurtfitness. Het programma en de fitnessapparatuur worden aangepast aan de primaire doelgroep: mensen met een handicap en ouderen met een kwetsbare gezondheid of chronische ziekte. Het project gaat tevens dienst doen als werkproject voor de bewoners uit het woonblok. Stichting WoonMere Almere M.E. Zaal Telefonische coach voor mantelzorgers dementiepatiënten In dit project bieden we telefonische coachgesprekken aan mantelzorgers van mensen die lijden aan dementie. Op deze manier kan de stress bij mantelzorgers verminderd en hun copinggedrag ondersteund worden. We hopen hiermee de draagkracht van de mantelzorger te vergroten en gezondheidsproblemen ten gevolge van hun rol te voorkomen of vroegtijdig te onderkennen. Ook kan hierdoor de verhuizing van een dementerende partner naar intensievere residentiële zorg uitgesteld of voorkomen worden. Lisidunahof Leusden Drs. N. de Koning

12 EGO-project: Extramuraal Gestructureerde Ouderenzorg In het verzorgingshuis in Nederweert is een goed functionerend systeem van gestructureerde ouderenzorg. In dit project willen we dat ook extramuraal organiseren. Wij zien grote mogelijkheden van een virtueel verzorgingshuis waarin verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, apothekers, verpleeghuisartsen, vrijwilligers en mantelzorgers samenwerken. Deze samenwerking verloopt via een Care-Sharing-Website. Binnen dit kader is een optimaal op elkaar afgestemde ouderenzorg te organiseren, op het moment dat een oudere de regie over die eigen zorg verliest. Voor de selectie van de doelgroep hebben we een 10-puntenschaal ontwikkeld. Samenwerkingsverband Ouderenzorg Nederweert Nederweert Faria Effect Stichting Faria Clowns ontwikkelt en implementeert een innovatieve werkwijze in de zorg voor dementerenden: Faria Effect. De stichting reikt mantelzorgers, familie, medewerkers en vrijwilligers tools aan voor de omgang met demente ouderen waardoor er weer op een nieuwe manier verbinding kan ontstaan en er echte contactmomenten kunnen zijn. Faria Effect verbetert de kwaliteit van leven van demente ouderen en hun familie. Ook verbetert het de kwaliteit van werken van professionals in de zorg en mantelzorgers. Hulsebosch Advies Zoetermeer L.M.T. Hulsebosch Drs. M.J.H.M. Heijltjes Zorg voor kwetsbare ouderen in het Spaarne Ziekenhuis 010 Multidisciplinaire dagbehandeling reumapatiënten Voor patiënten die de diagnose reumatoïde artritis krijgen, verandert er veel: van gezond naar chronisch ziek. Dit roept veel vragen op over ziektebeelden, behandelingen, prognose, invloed op dagelijks functioneren en relatie, erfelijkheid, enzovoort. Om mensen op een zo goed mogelijke manier te leren omgaan met hun ziekte bedacht ik een multidisciplinaire dagbehandeling. De eerste twee pilotgroepen zijn gestart, met zeer positieve resultaten. De aanpak kan leiden tot minder ziekteactiviteit, hogere therapietrouw, langere deelname aan het arbeidsproces, hogere kwaliteit van leven. We willen ook andere groepen patiënten deze vorm van behandeling aanbieden. Door middel van een benchmark is in 2007 vastgesteld dat de zorg voor kwetsbare ouderen op een aantal punten met gerichte acties en op specifieke afdelingen beter kan. Wij willen daarom in het Spaarne Ziekenhuis een project starten waarvan het einddoel is dat alle (klinische) patiënten gescreend worden op kwetsbaarheid. Wij willen dit bij voorkeur implementeren door middel van een centraal, Spaarne Ziekenhuisbreed, team dat alle noodzakelijke activiteiten inzet om de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp Drs. M.E. Kromhout Máxima Medisch Centrum Eindhoven Mr. S. Benoy-de Keuster

13 013 KANDIDA AT Patiënt naar de therapie? Therapie naar de patiënt! Spraaktraining via internet voor patiënten met neurologisch letsel Het plan is om een recent ontwikkelde op E-learning gebaseerde spraaktherapie (EST) te implementeren voor patiënten met spraakproblemen als gevolg van neurologisch letsel, zoals een beroerte of de ziekte van Parkinson. Deze groep mensen is vaak minder mobiel als gevolg van hun neurologisch ziektebeeld, waardoor frequent bezoek aan een therapeut belastend is. Zelfstandig spraak oefenen EST biedt patiënten de mogelijkheid om zelfstandig spraak te oefenen op een zelf te verkiezen plaats en tijdstip: de patiënt kan van achter een eigen PC inloggen op een website waarop een spraaktraining op maat wordt aangeboden. Met behulp van een aangesloten headset kan de patiënt voorbeeldspraak beluisteren en de eigen spraak trainen. De voorbeelduitingen en de door de patiënt ingesproken uitingen kunnen auditief vergeleken worden door de patiënt zelf. De patiënt beoordeelt dus zelf of de eigen realisatie in de buurt van de doeluiting komt. Therapeut kan ontwikkeling volgen Ook de therapeuten (logopedisten) zijn gebruikers van EST: zij kunnen achter hun eigen computer voor een individuele patiënt een therapieprogramma op maat samenstellen en de vorderingen volgen door de spraak te beluisteren en te analyseren. Voordelen EST is een aantrekkelijk alternatief voor het op en neer reizen naar een logopedist. Dit is voor patiënten vaak belastend vanwege beperkte mobiliteit en verminderde fysieke conditie. Het oefenen zonder aanwezigheid van een therapeut, op een zelf te verkiezen plaats en tijdstip, heeft een drempelverlagend effect op het oefenen van de eigen spraak. Dit leidt naar verwachting tot intensivering van de spraaktraining. Voor therapeuten biedt EST de meerwaarde van de mogelijkheid tot objectieve evaluatie van de ontwikkelingen van de spraak naast de relatief subjectieve, perceptuele beoordelingen. EST biedt therapeuten de mogelijkheid om meer patiënten in een bepaalde periode te begeleiden bij hun spraaktraining. EST bespaart tijd en kosten. UITGELICHT Gezien de vergrijzing is de verwachting dat de potentiële gebruikersgroep van EST groeit, en is actieve implementatie zinvol. Behoefte aan spraaktraining via E-learning Aan een groep van gezonde ouderen werd het idee van EST voorgelegd. De reacties op EST als mogelijkheid om bij toekomstige spraakproblemen de spraaktherapie in huis te halen en zelfstandig te oefenen waren overwegend positief. Dit stemt overeen met onze ervaringen binnen de klinisch logopedische praktijk. Het gebruik van de computer werd wel als drempelverhogend gezien voor het gebruik van EST. Ook dit is in overeenstemming met onze huidige ervaringen in de praktijk. Wij zijn daarom overtuigd van het belang van een zorgvuldige evaluatie en, op grond daarvan, aanpassingen ten behoeve van gebruiksvriendelijkheid tijdens het implementatietraject. Stappenplan 1 Therapeuten nemen kennis van EST als hulpmiddel bij spraaktraining. Er wordt informatiemateriaal samengesteld en verspreid. 2 Therapeuten kunnen EST een plaats geven in hun totale pakket aan handelingen van een spraaktherapie. 3 Therapeuten verwerven vaardigheden in het omgaan met EST als middel om spraaktherapie-op-maat samen te stellen: spraak beluisteren, akoestische spraaksignalen bestuderen en interpreteren, eenvoudige analyses uitvoeren. 4 De patiënten leren EST te gebruiken. Hierbij spelen hun therapeuten een cruciale begeleidende rol. 5 Therapeuten en patiënten signaleren knelpunten in het gebruik van EST en koppelen deze terug. 6 EST (technische aspecten en werkwijze) wordt aangepast op basis van feedback door therapeuten en hun patiënten. Sint Maartenskliniek Nijmegen Drs. L.J. Beijer ESP biedt patiënten de mogelijkheid om zelfstandig spraak te oefenen of een zelf te verkiezen plaats en tijdstip

14 Odensehuis inloophuis voor mensen met dementie en naasten Mensen met dementie zijn normale mensen, actief in de samenleving, maar met een beperking. Het Odensehuis geeft mensen met dementie een plek en een stem. Ze zijn de hele dag welkom in het Odensehuis, alleen of samen met partner, familie of vrienden. Ze bepalen zelf wat ze er doen: de krant lezen in de koffiecorner, informatie opzoeken in de bibliotheek, gezamenlijk de lunch bereiden en gebruiken, een lezing organiseren of bijwonen, een creatieve of sportieve activiteit organiseren of doen. De mensen hoeven niet steeds uit te leggen dat ze dementie hebben en kunnen zich inzetten voor andere mensen met dementie door hen op weg te helpen met kennis en ervaringen. Lucht voor ouderen In Nederland krijgen jaarlijks 1000 oudere patiënten met longkanker niet de optimale behandeling. Dit komt doordat de huidige behandeling niet toegespitst is op de specifieke problemen op oudere leeftijd. Door aanpassingen rondom de longoperatie kan deze patiëntengroep dezelfde kans op kwaliteit van leven krijgen als jongere patiënten. In de eerste fase van het project wordt een leeftijdsspecifiek screeningsprotocol en revalidatieprogramma opgesteld. In de tweede fase wordt dit geïmplementeerd. De implementatie wordt gemonitoord ten behoeve van een evaluatiestudie gericht op bredere borging. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar VU medisch centrum Amsterdam H. Nouws Drs. V. Meij Een goede start is het halve werk Prokkel prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking Mensen met een verstandelijke beperking wonen in toenemende mate in kleinschalige woonvormen in wijk en buurt, tussen de andere buurtbewoners. Maar samen in dezelfde straat, buurt, wijk of stad wonen betekent nog niet dat mensen samen gebruik maken van de mogelijkheden die hen dat gezamenlijk biedt. Twee dagen per jaar, de tweede vrijdag en zaterdag van juni, worden overal in het land prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking georganiseerd: prokkels. Prokkel is een fantasienaam voor een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. Fonds verstandelijk gehandicapten Utrecht Cliënten met ziektes zoals Parkinson, reuma, COPD en dementie maken ter bevordering van hun welbevinden gebruik van de dagbehandeling. Zij zijn gebaat bij een rustig begin van de dag, maar door tijdsdruk rond het busvervoer is hiervan geen sprake. Mijn voorstel: vervoer op afroep en een inlooptijd van 8.30 tot uur bij de dagbehandeling. De verpleegkundige geeft aan het vervoersbedrijf door wanneer de cliënt opgehaald kan worden. De cliënt hoeft zich niet opgejaagd te voelen en de verzorging kan in een rustig tempo plaatsvinden. Het programma begint dan na uur. Zo begint de dag van de cliënt beter en kan hij of zij meer winst halen uit de dagbehandeling. De Omring Thuiszorg Grootebroek J.P. van de Woestijne-Karemaker Drs. A.M.G. Geling

15 018 KANDIDA AT Minder suikers in mijn bloed Coach-supportprogramma voor allochtone vrouwen met diabetes In de pilot Minder suikers in mijn bloed worden 40 allochtone vrouwen met diabetes op een persoonlijke en praktische wijze gecoacht. Zodanig dat zij hun eetgewoonten aanpassen met als positief resultaat een lagere HbA1c. UITGELICHT Met name Turkse en Marokkaanse vrouwen met diabetes hebben onvoldoende inzicht in de relatie tussen koolhydraten en glucosewaarden. Allochtone diabetespatiënten Het aantal diabetespatiënten in Nederland stijgt. Bij ongewijzigd beleid zijn er in 2025 naar schatting 1 miljoen Nederlanders met diabetes. Turkse, Marokkaanse en Surinaamse Nederlanders hebben zelfs 3 tot 6 keer vaker diabetes dan autochtone Nederlanders. Twee vaak genoemde oorzaken: de allochtone bevolking kampt meer met overgewicht en is minder lichamelijk actief dan de autochtone bevolking. Allochtone vrouwen hebben weer vaker diabetes dan allochtone mannen. Uit gesprekken met zorgverleners en uit eigen werkervaring komt naar voren dat met name Turkse en Marokkaanse vrouwen met diabetes onvoldoende inzicht hebben in de relatie tussen koolhydraten en glucosewaarden. Daarbij komen ze uit culturen waar eten het belangrijkste onderdeel vormt van sociaal contact en eten weigeren meestal niet wordt geaccepteerd. Ze kunnen onvoldoende in het Nederlands praten over diabetes en met zorgverleners. Het HbA1c van de vrouwen wordt op meerdere momenten gemeten. In deze pilot staat gedragsverandering centraal. Kennis, vaardigheden, onderling support (en plezier) en tijd zijn dé ingrediënten om dit met deze groep patiënten te kunnen realiseren. De pilot is geslaagd wanneer meer dan de helft van de deelnemende vrouwen aan het eind van de pilot een lagere HbA1c heeft dan bij aanvang. Een niet ondenkbaar positief neveneffect kan daarnaast zijn dat de vrouwen een dusdanig sterke band opgebouwd hebben dat zij besluiten het contact voort te zetten en elkaar blijven ondersteunen. Stappenplan De pilot is opgedeeld in drie stappen: Stap 1: Ontwikkelen van programma, werkmap en promotiemateriaal De samenwerkingspartners in Dordrecht en Rotterdam leveren de nodige input, zowel in ervaring als in bestaand informatie- en cursusmateriaal. Promotiemateriaal wordt ontwikkeld voor de persoonlijke werving van de deelneemsters. Stap 2: Uitvoeren programma in vier groepen van ongeveer tien vrouwen In Dordrecht start de eerste groep. Na evaluatie van de eerste ervaringen starten de andere groepen in Dordrecht en Rotterdam. Stap 3: Klaarmaken voor implementatie in reguliere zorgaanbod Het programma en de werkmap worden uitgebreid geëvalueerd en bijgesteld. Dit is nodig, omdat de complexiteit van het probleem en de doelgroep groot is en de aanpak vernieuwend en multidisciplinair. Organisatorische setting De pilot wordt uitgevoerd in Dordrecht en Rotterdam. Bureau Van Donkelaar levert de projectleiding en de suikercoach en werkt in Dordrecht samen met huisarts, praktijkondersteuner, zorgconsulenten, Opmaat (organisatie in zorg en welzijn), Diabetescentrum van het Albert Schweitzerziekenhuis, Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen (LOV). In Rotterdam heeft Bureau Van Donkelaar binnenkort een gesprek met het Diabetes Centrum Rijnmond. De eerste reacties van dit centrum zijn zeer enthousiast. Aanpak Minder suikers in mijn bloed! In deze pilot worden allochtone vrouwen met diabetes bereikt die: moeite hebben de ziekte te reguleren, kampen met overwicht, net begonnen zijn met 1x daags insuline. De aanpak bestaat uit drie sporen: 1 de vrouwen krijgen Nederlandse les zodat zij beter over diabetes en met zorgverleners kunnen communiceren 2 ze krijgen les over de relatie tussen koolhydraten en glucosewaarden 3 ze voeren concrete opdrachten uit om het geleerde in hun vingers te krijgen. Bureau Van Donkelaar Dordrecht Drs. I.A. van Donkelaar

16 Netwerken tussen ouderen en hun omgeving Actief ouder worden betekent gezond ouder worden. Dit project heeft als doel ouder wordende mensen in staat te stellen om nieuwe netwerken te creëren of reeds bestaande te onderhouden ondanks hun veranderende rol in de samenleving. Dit sluit aan op de uitgangspunten van active aging en is één van antwoorden op de groeiende zorgvraag, ontgroening en personele capaciteitsproblemen in de dienstverlening en het toegenomen gevoel van onveiligheid en eenzaamheid. Deelnemers maken in virtuele omgevingen een persoonlijk profiel aan en kunnen diensten aanbieden en afnemen uit afgesloten pools van particulieren en bedrijven die eveneens een profiel aangelegd hebben. De Oogbus Ongeveer vijftig procent van de bewoners van verpleegen verzorgingshuizen blijkt visusproblemen te hebben. Ook binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg komen deze problemen veel voor. Een aanzienlijk deel van deze visusklachten is eenvoudig oplosbaar door het aanmeten van een goede bril of kan na bezoek aan een arts verbeterd worden. Bij juiste interventies verbetert de kwaliteit van leven aanzienlijk. Deze verborgen groepen mensen nemen niet zelf het initiatief voor een bezoek aan een optometrist of oogarts. Door inzet van een Oogbus wordt de optometrist bij de patiënt gebracht. Voor een screening en zonodig een verwijzing naar het juiste zorgpad. Orbis Sittard Oogziekenhuis Rotterdam Rotterdam Drs. M.H.A.J. Verhoeven-Kurvers Drs. S.M. Korthorst Topzorg-Rijnmond Memory Garden Door vergrijzing van de bevolking en ongezond gedrag neemt het aantal chronisch zieken sterk toe. In Rotterdam is sprake van een bovengemiddelde gezondheidsachterstand. Positionering van een zelfstandige organisatie binnen de eerstelijnszorg, met verpleegkundig specialistische zorg als kerntaak, draagt effectief bij aan bredere toegankelijkheid, kwaliteitverbetering en kostenbeheersing van de gezondheidszorg. Topzorg-Rijnmond heeft als doel de gezondheidszorg in Rotterdam te verbeteren, structurele samenhang te bewerkstelligen en op een financieel verantwoorde wijze te voldoen aan de toenemende zorgvraag. Topzorg-Rijnmond heeft de ambitie te fungeren als cement in de regionale zorgketens. Thuiszorg Rotterdam Rotterdam A.C.M. Roldaan In dit project willen we een tuin ontwerpen en realiseren die herinneringen en herkenning oproept bij de dementerende bewoners. Een tuin die uitnodigend is voor zowel activiteit als passiviteit. Op diverse locaties in de huidige tuin kunnen dusdanige veranderingen aangebracht worden zodat het één grote Memory Garden wordt. Bijvoorbeeld met een reminiscentieterras, moes- en kruidentuin, seizoensgebonden beplanting, waterpartij, plantenbakken op rolstoelhoogte, voldoende relaxgelegenheid, bewegende kunst, vlindertuin en volière. Verpleeghuis De Samaritaan Sommelsdijk M. Nelis

17 023 KANDIDA AT Goed verhaal, lekker korte zinnen! Een compensatietherapie voor mensen met afasie Met dit project willen we fotomateriaal en een cursus voor logopedisten ontwikkelen bij een compensatietherapie voor mensen met afasie. Deze therapie is innovatief, omdat het een aanvulling vormt op de reeds beschikbare behandelmethoden die logopedisten in de behandeling van afasie kunnen inzetten. UITGELICHT In de compensatietherapie wordt geleerd taalproblemen te omzeilen door uitingen te vereenvoudigen. niceren met hun familieleden en vrienden. Daarmee kan deze therapie bijdragen aan het doorbreken van het sociale isolement dat veel mensen met afasie ervaren. Mensen met afasie In Nederland hebben ongeveer mensen afasie. Mensen met afasie hebben moeite met communiceren ten gevolge van verworven hersenletsel. Door de taalproblemen kunnen zij hun boodschap niet efficiënt overbrengen. Ze zijn moeilijk te begrijpen voor anderen. Hierdoor worden ze gehinderd in hun zelfredzaamheid. Een specifieke groep mensen met afasie, te weten Broca-afasie, heeft zeer veel moeite met het produceren van grammaticaal welgevormde en volledige zinnen. Het spreken in zinnen is daardoor niet alleen voor de spreker - maar ook voor de luisteraar - zeer vermoeiend en tijdrovend. Compensatietherapie De logopedische interventie richt zich in eerste instantie op herstel. Er wordt getracht de vaardigheid om vlot en makkelijk te spreken in grammaticaal correcte zinnen te herstellen. Als verder herstel uitgesloten is, kunnen mensen met afasie middels compensatie hun communicatieve zelfredzaamheid vergroten. In de compensatietherapie leren ze hun taalproblemen omzeilen door hun uitingen te vereenvoudigen. Ze leren te spreken in een soort telegramstijl met ellipsen: uitingen waar één of meerdere woorden zijn weggelaten. Door alleen de belangrijkste woorden te noemen, kunnen ze hun boodschap efficiënt en toch begrijpelijk overbrengen. Deze innovatieve therapie is een van de weinige therapieën die chronische Broca-afatici leert hun taalproblemen te omzeilen. Effectiviteit Deze therapie wordt momenteel op effectiviteit onderzocht in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De voorlopige resultaten wijzen erop dat deze therapie inderdaad de communicatieve zelfredzaamheid van mensen met afasie vergroot. Door het aanpassen van hun spreekstijl konden de mensen met Broca-afasie sneller en makkelijker commu- Introductie in klinisch werkveld De reeds ontwikkelde therapiemethode zou in het klinische werkveld geïntroduceerd moeten worden. Enerzijds kan dit door het ontwikkelen van fotomateriaal bij deze cursus, anderzijds door de therapie in te bedden in een cursus voor therapeuten (logopedisten). 1 Fotomateriaal Goed en gebruiksvriendelijk therapiemateriaal is belangrijk. Dit faciliteert de oefengang, want ondersteunend visueel materiaal ontlast het werkgeheugen. De deelnemer kan zo alle aandacht richten op de productie van ellipsen. Het materiaal dat in de experimentele versie is gebruikt is gedateerd. Bovendien kunnen niet alle therapie-items ermee ondersteund worden. Met andere woorden, niet voor elke getrainde communicatiesituatie is duidelijk fotomateriaal voorhanden. De reeds geprotocolleerde en gedigitaliseerde oefengang moet voorzien worden van actueel en duidelijk fotomateriaal. 2 Cursus voor logopedisten Met een overdrachtscursus voor toekomstige gebruikers (logopedisten) kunnen we de in dit project opgedane kennis met collega-logopedisten delen. Een dergelijke cursus beoogt niet alleen logopedisten wegwijs te maken in de therapiemethode. De cursus beoogt vooral ook om de randvoorwaarden voor compensatietherapie te schetsen. Sint Maartenskliniek Nijmegen Drs. M.B. Ruiter

18 Geheugenwinkel De Geheugenwinkel in Tilburg is van start gegaan op basis van veel enthousiasme en kennis van de doelgroep, met name van dementerenden en hun mantelzorgers. Er is veel vraag naar informatie en producten, vooral op het gebied van technologie. Maar op het terrein van contacten, afspraken en aanschaffen van producten uit het bedrijfsleven is in de huidige werkwijze veel ondeskundigheid en onwetendheid. Om niet in het eigen succes ten onder te gaan, moet de Geheugenwinkel doorontwikkeld worden. In dit project wordt een traject ontwikkeld en uitgevoerd met als doel een goed functionerende Geheugenwinkel voor mensen met geheugenproblemen en voor mantelzorgers die zorgen voor mensen met geheugenproblemen. Gebruikersonderzoek Drinkbeker Opmaat Eet- en drinkproblemen komen frequent voor bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen en spelen vermoedelijk een belangrijke rol bij het ontstaan van longontstekingen. Om deze problemen te voorkomen, zelfstandigheid te vergroten en daarmee de kwaliteit van leven te verbeteren is een speciale beker ontwikkeld: de Drinkbeker Opmaat. Aan dit gebruikersonderzoek nemen dertig cliënten met ernstige meervoudige beperkingen deel. Zij bepalen mede in welke mate de Drinkbeker Opmaat daadwerkelijk bijdraagt aan hun veiligheid, zelfstandigheid en kwaliteit van leven. De resultaten worden gebruikt voor verdere ontwikkeling en brede implementatie. Stichting de Wever Tilburg s Heeren Loo Zorggroep Bedum B.W.J.M. Janssen Drs. S.P. Anisuzzaman Kleur aan tijd Bij het ouder worden kan rolverandering ingrijpende consequenties hebben. Het project Kleur aan tijd wil met een cursus van vier dagdelen werknemers die de gepensioneerde leeftijd bereiken, preventief voorbereiden op de nieuwe fase in hun leven. Het aanbod richt zich op het versterken van draagkracht, het inzichtelijk maken van de draaglast en het verbreden van draagvlak. De cursus doet een beroep op bewustwording over de rol die men had, heeft en zal hebben. Aan bod komen huidige en toekomstige tijdsbesteding en nieuwe kansen, maar ook erkenning van gemiste kansen en het verlies dat hierdoor ervaren wordt. Het project wil een stimulans zijn en blijvend activerend burgerschap bevorderen. Chemotherapie bij oudere oncologiepatiënten De oudere oncologische patiënt is zeer kwetsbaar als het gaat om toediening van chemotherapie. Veel zaken zijn van invloed op het functioneren en welbevinden van deze patiëntenpopulatie tijdens en na toediening van chemotherapie. De scheidslijn tussen het wel of niet inzetten van deze therapie is vaak niet scherp te trekken. Soms is het zelfs beter helemaal geen chemotherapie meer in te zetten. In de dagelijkse praktijk ontstaat hiermee steeds meer de behoefte aan een betrouwbaar en valide beoordelingsinstrument waarmee artsen, ook samen met de patiënt, een weloverwogen afweging kunnen maken over het wel of niet starten van chemotherapie. Particulier initiatief Vlietland Ziekenhuis Schiedam M.W. Warta L.J.M. Nieuwenhuis

19 Robotica en ouderen met dementie: ICT-elementen met invloed op kwaliteit van leven In 2007 werd de therapeutische robot Paro geïntroduceerd in woon-zorgcentrum Leo Polak in Amsterdam. Paro is ontwikkeld als alternatief voor het gebruik van echte dieren in zogenaamde diertherapie waarmee in de literatuur positieve psychologische, fysiologische en sociale effecten op ouderen met dementie worden gerapporteerd. Onderzoek zou inzicht kunnen geven in de kenmerken die het effect van Paro kunnen verklaren en op welke behoeften van ouderen met dementie Paro aansluit. Antwoord op deze vragen zouden kunnen leiden tot het toepassen van deze kenmerken in meerdere (ICT-)toepassingen en hulpmiddelen voor ouderen. Woonzorg Nederland Amstelveen Betere, goedkopere en meer zorg voor ouderen Ouderen kunnen betere, goedkopere en meer zorg krijgen door gebruik te maken van herintredende moeders en huisvrouwen. Door hen een verkorte cursus zorg van drie maanden te bieden met als onderwerpen EHBO, wassen, aankleden, eten geven, toiletgang, vervoeren, omgang, in bed leggen en uit bed halen. Door gebruik te maken van deze krachten blijft er meer tijd, minder druk en betere zorg over voor de gediplomeerde krachten. Als ouderen goed verzorgd worden, komt er ook minder druk op de naaste mensen in de omgeving van deze ouderen. GGD Zuid Oost Brabant Helmond P.A.M. Filippini Drs. N. Wever Eetkamer van Oranje 029 Bewegen ondanks mobiliteitsbeperkingen Een half uur bewegen is belangrijk voor ieder mens. De patiënten in ons behandelprogramma Langdurige Psychiatrische Verzorging kunnen of willen hier geen gehoor aan geven door hun mobiliteitsbeperkingen. Met Slender You, een manier van bewegen waarbij gebruik gemaakt wordt van gemotoriseerde banken, kunnen fysieke klachten verminderen en het lichaam en de stemming van de patiënten verbeteren. In het kader van de drie speerpunten eten, bewegen en valpreventie willen wij Slender You gebruiken en patiënten de gelegenheid bieden wél te bewegen. Naar ons idee bestaat er nog geen aanbod voor deze doelgroep. We willen met dit project een aanzet geven. Zorggroep Fivelland wil een concept neerzetten waardoor het welzijnsaspect van samen eten bij cliënten in een verzorgings- of verpleeghuis naar voren wordt gehaald. Door van de maaltijden elke dag een belevenis te maken en structureel te koppelen aan sociaal verkeer verbetert het welbevinden van de cliënten en kan de organisatie goed aansluiten bij de toekomstige vraag uit de markt. Na een succesvol verlopen pilot op twee locaties wil Zorggroep Fivelland het concept in de hele organisatie toepassen en een handboek ontwikkelen zodat de werkwijze door andere organisaties gekopieerd kan worden. Zorggroep Fivelland Appingedam L. Lestestuiver Symfora Groep Amersfoort E.H.M. Bausch

20 Mobiel Stroke Team Dementia Care Mapping in Nederland Het doel van dit project is het opzetten een Mobiel Stroke Team (MST) dat opereert vanuit een somatisch verpleeghuis. Het Mobiel Stroke Team biedt een multidisciplinaire aanpak van de revalidatie van mensen met een beroerte. Zoals de naam als zegt werkt het team mobiel: in de thuissituatie van de patiënt. Op deze wijze wordt de intramurale periode verkort of een opname voorkomen. Een ander belangrijk voordeel is dat de behandeling optimaal kan worden afgestemd op de individuele situatie van de cliënt en het cliëntsysteem. Aan de ene kant wordt dus een efficiencyverbetering van de revalidatie verwacht, aan de andere kant betreft het een kwaliteitsverbetering voor de cliënt. Zorgaanbieder TWF/ZFO implementeert Dementia Care Mapping (DCM) in de verzorging van mensen met dementie. DCM, ontwikkeld aan de universiteit van Bradford (UK), is een methode van gedragswaarneming van mensen met dementie in de interactie met hun omgeving en terugkoppeling aan de verzorgenden. Met als doel een betere leef- en zorgsituatie. Na een jaar zijn de resultaten zo goed dat het wenselijk is dit model breder in Nederland toe te passen. Het doel van dit project is een aanzet te geven tot bredere toepassing in Nederland door een mobiel DCM-ondersteuningsteam op te leiden, DCM-experts door te laten leren voor trainer en het opleidingsmateriaal in het Nederlands te vertalen. SVVE de Archipel Eindhoven Thuiszorg de Friese Wouden Drachten Drs. A.F.M. van Hout B. Slijkhuis Houd de naaste vast OPpeppers voor chronisch zieke mensen Met het project Houd de naaste vast willen wij de relatie tussen afhankelijke ouderen in verpleeghuizen en hun directe omgeving beter zichtbaar maken en verbeteren. We brengen de verschillende stadia van verpleeghuiszorg in kaart, maken zichtbaar welke waarde de rol en inzet van betekenisvolle naasten heeft en op welke wijze je hen kunt (blijven) verbinden aan de organisatie. Uitkomsten van het project: een praktische gids met handreikingen, een evaluatieformulier, content voor het digitale platform Waardige Zorg, een kalender met belangrijke quotes, en er wordt toegewerkt naar een jaarlijkse dag van de waardige zorg. Vereniging Het Zonnehuis Soesterberg D.F. Swart Mensen met een chronische ziekte, ongeacht hun leeftijd, krijgen de mogelijkheid om samen met hun sociale omgeving een wens in vervulling te laten gaan, iets waarvan ze dromen. Deze OPpeppers halen mensen met een chronische ziekte uit hun dagelijkse zorgen en geven een sprankelend moment in hun bestaan. Om dit idee uit te voeren is Stichting de Oppepper opgericht. De stichting wil het bedrijfsleven en particulieren inschakelen bij het vervullen van een wens. De Oppepper wil binnen twee jaar een organisatie realiseren die in staat is zelfstandig te functioneren op basis van een vrijwilligersorganisatie en gefinancierd wordt door donateurs en het bedrijfsleven. Stichting De Oppepper Abcoude D. Dijkman

idee Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2008 zoekt geld

idee Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2008 zoekt geld idee Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2008 zoekt geld Voorwoord Veel mensen komen in de praktijk op goede ideeën waarmee de gezondheid of zorg te verbeteren valt. Toch komen veel van die ideeën niet verder

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Projectplan: Inzet van VPTZ vrijwilligers en deskundigheid bij palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking die ongeneeslijk ziek zijn,

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

VITALITEITSPROGRAMMA. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen en Procedures, code REG 011 Reikwijdte: Verzorgingshuizen en Verpleeghuis

VITALITEITSPROGRAMMA. Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen en Procedures, code REG 011 Reikwijdte: Verzorgingshuizen en Verpleeghuis Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen en Procedures, code REG 011 Reikwijdte: Verzorgingshuizen en Verpleeghuis VITALITEITSPROGRAMMA Beheer inhoud: Directeur regio NOP/Urk Verantwoordelijk:

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

De Lelie. GGZ voor u. Aanbieder. Aanbieder

De Lelie. GGZ voor u. Aanbieder. Aanbieder GGZ voor u De Lelie KLEIN - Individuele begeleiding thuis door SPV-ers - Dagbesteding in het dagactiviteitencentrum - Psychiatrische problematiek - Psychogeriatrische aandoening 65 - Geen - Somatische

Nadere informatie

Behandeling voor uw zelfstandigheid

Behandeling voor uw zelfstandigheid Behandeling voor uw zelfstandigheid Fysiotherapie Ergotherapie Diëtetiek Logopedie Behandeling of advies is vaak de oplossing Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Misschien geldt dit

Nadere informatie

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE

Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Sport- en beweegvragen van kwetsbare doelgroepen/ mensen met een beperking in het sociale wijkteam en de rol van MEE Dordrecht 17 maart 2016 Nynke Tilstra, Sportconsulent Introductie MEE Uitleg Wijkteams

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel.

Thuis in Behandelen. Behandelcentrum. Vrijthof, Tiel. Thuis in Behandelen Behandelcentrum Vrijthof, Tiel www.szr.nl/behandelcentrum THUIS IN BEHANDELEN Wanneer inschakelen U kunt het behandelteam inschakelen voor advies en behandeling bij ouderdomsklachten,

Nadere informatie

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken

Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o Van regioplan naar de wijken en de praktijken Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken 1 Regiovisie huisartsenzorg in Nijmegen e.o. 2011-2015 Van regioplan naar de wijken en de praktijken Ten

Nadere informatie

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ

Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Samenwerking tussen Gemeenten en CZ Het ZoWel Model februari 2014 CZ ziet de noodzaak tot en de kansen van samenwerking met gemeenten Noodzaak en kansen Samenwerken vanuit basishouding Uitvoering Wmo erg

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen

vind. De mogelijkheden voor zorg en steun. Informatie over: Oncologische aandoeningen vind. Informatie over: Oncologische aandoeningen De mogelijkheden voor zorg en steun. Door een oncologische aandoening kan een intensieve periode aanbreken. Laurens helpt u. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Caroline van Heugten

Expertisecentrum Hersenletsel Limburg. Caroline van Heugten Expertisecentrum Hersenletsel Limburg Caroline van Heugten Over wie gaat dit verhaal? 130.000 nieuwe getroffenen per jaar: 85.000 traumatisch hersenletsel 45.000 CVA 10.000 andere diagnoses Acute medische

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Health Valley KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Ondernemers zien marktkansen en hebben vaak specifieke hoogwaardige kennis nodig om een product te ontwikkelen. Wetenschappers hebben

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat Van zorgen voor naar zorgen dat fysiotherapeutisch COPD zorg in de eerste lijn. Annemarie de Vey Mestdagh- van der List van zorgen voor 1988 Cursus Astma en COPD Pt. werd gestuurd door arts Kracht en Cardio

Nadere informatie

Informatieleaflet voor werkgevers

Informatieleaflet voor werkgevers Informatieleaflet voor werkgevers Werk en verslaving Het aantal verslaafden aan alcohol, drugs en medicijnen in Nederland groeit. Het merendeel van deze mensen heeft een baan en kampt met de verslaving

Nadere informatie

Project dichter bij de mens. Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg)

Project dichter bij de mens. Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg) Project dichter bij de mens Preventief allochtone ouderenzorg door t Roosendael (huisartsenpraktijk in de Donderberg) Feiten en Cijfers Aantal migrantenouderen in Nederland: Jaar 55+ 65+ 2010 183.000 72.000

Nadere informatie

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos

Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos Bijlage 2 Onderwerpen/deelprojecten regionaal uitvoeringsprogramma depressiepreventie 2008 t/m 2011 Gelderse Roos A1 Uitbrengen jaarkrant A2 Advertentie huis aan huis bladen A3 Consultatie B1 Brochures

Nadere informatie

Kennis- en behandelcentrum

Kennis- en behandelcentrum Kennis- en behandelcentrum Norschoten Klaverweide 1 3773 AW Barneveld T 0342-40 40 00 E info@norschoten.nl I www.norschoten.nl juni 2017 Algemeen De behandelaren van het kennis- en behandelcentrum behandelen

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven.

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven. Ergotherapie Ergotherapie Thuis Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan Evean. Midden in het leven. Ergotherapie afgestemd op uw wensen en mogelijkheden Moeite met opstaan of aankleden, minder

Nadere informatie

Kennis- en behandelteam

Kennis- en behandelteam 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Kennis- en behandelteam In goede handen met uw gezondheidsklachten Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Pieter s Behandel Praktijk

Pieter s Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Pieter van Foreest Pieter s Behandel Praktijk Pieter s Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt Pieter s Behandel Praktijk,

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017

WERKWIJZE. Medisch Centrum Aan de Berg Nuenen 2017 WERKWIJZE Nuenen 2017,, HA Zorg Het praktiseren van reguliere generalistische huisartsgeneeskundige zorg dichtbij huis. 90% zelf behandelen Meestal behandelen wij die zelf. Anders verwijzen wij u gericht

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam

Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam Dagbesteding en dagbehandeling in Rotterdam In Rotterdam wonen veel actieve senioren. Bent u één van hen? Voor u wil Lelie zorggroep graag het bruisende middelpunt van de wijk zijn! Wij doen dit door activiteiten

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei

Mantelzorgbeleid. Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei Mantelzorgbeleid Mantelzorgbeleid De Gouden Leeuw Groep - mei 2016-1 Inleiding De Gouden Leeuw Groep hecht veel waarde aan een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van De

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers

Werken aan effectief en doelgericht. herstel. Verwijzers Werken aan effectief en doelgericht herstel Verwijzers BeLife centrum voor bewegen Medische specialistische revalidatiezorg BeLife biedt medische specialistische revalidatiezorg en reïntegratieprogramma

Nadere informatie

Afbakening Jeugdwet met andere wetten

Afbakening Jeugdwet met andere wetten ADHD onderwijsondersteuning Autisme Depressie Dyscalculie (zie Leerstoornis) Dyslexie diagnose en behandeling EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie) begeleiding bij EED onderzoek naar dyslexie, niet zijnde

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

Dagbehandeling Somatiek

Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Dagbehandeling Somatiek Een langdurige ziekte of handicap kan uw leven behoorlijk op zijn kop zetten. Maar met wat extra zorg kunt u vaak gewoon thuis blijven wonen en aan het dagelijks

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

VOOR WELKE CLIËNTEN IS DE PALLI?

VOOR WELKE CLIËNTEN IS DE PALLI? PALLI De PALLI is een vragenlijst die zorgverleners helpt om te bepalen of en in welke mate een cliënt met verstandelijke beperkingen achteruit is gegaan in gezondheid. Voor cliënten die achteruit zijn

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl

Pleyade. Algemene informatie. www.pleyade.nl Pleyade Algemene informatie www.pleyade.nl Zorg voor elkaar Pleyade is gespecialiseerd in zorg voor mensen van 55 jaar en ouder in de regio Arnhem. Als geen ander kunnen wij anticiperen op de veranderingen

Nadere informatie

Charlotte Penders, Verpleegkundig Specialist Marc Kamps, Medisch Maatschappelijk Werker 17 december 2014

Charlotte Penders, Verpleegkundig Specialist Marc Kamps, Medisch Maatschappelijk Werker 17 december 2014 Charlotte Penders, Verpleegkundig Specialist Marc Kamps, Medisch Maatschappelijk Werker 17 december 2014 Zorgpad Casus Cervixcarcinoom Follow up Supportive care Soorten zorg in de psychosociale ondersteuning

Nadere informatie

Zorg na de diagnose. Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg

Zorg na de diagnose. Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg Zorg na de diagnose Emete Solmaz, specialist ouderengeneeskunde, Royaal Thuis Brian Sinnema, casemanager dementie, HWW Zorg Disclosure belangen sprekers Potentiële belangenverstrengeling Voor bijeenkomst

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1

Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis in de laatste levensfase 1 Beschrijving werkwijze 1 Gebaseerd op de eindevaluatie Vrijwilligersondersteuning in het verzorgings- en verpleeghuis

Nadere informatie

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans!

Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Aardverschuiving in de chronische zorg, diseasemanagement een kans! Eric Koster Clustercoördinator chronische ziekten en screeningen, directie Publieke Gezondheid Lid kernteam Inhoud 1. Aanleiding 2. Aanpak

Nadere informatie

10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen

10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen 10 jaar CARVASZ: Wat brengt de toekomst? Dr Jita Hoogerduijn Lectoraat Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen Trends (VWS, 2011) Demografische verandering: steeds

Nadere informatie

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM

Doel. Inleiding. De mantelzorger als samenwerkingspartner MANTELZORGBELEID VIERSTROOM MANTELZORGBELEID VIERSTROOM Doel Het doel van deze tekst is een kader beschrijven waarbinnen doelstellingen en randvoorwaarden zijn vastgelegd die de samenwerking met mantelzorgers en ondersteuning van

Nadere informatie

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012

Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Zelfmanagement, gedeelde zorg of ontzorgen. Congres Chronische zorg Jacques Loomans (ZB NH) Jeanny Engels (Vilans) 29 juni 2012 Programma Inleiding Inleefoefening zelfmanagement met nabespreking Rol patiëntenverenigingen

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

Pieters Behandel Praktijk

Pieters Behandel Praktijk Fysiotherapie Ergotherapie Logopedie Diëtetiek Psychologie Specialist Ouderengeneeskunde Pieter van Foreest Pieters Behandel Praktijk Pieters Behandel Praktijk Gespecialiseerde behandeling bij u in de

Nadere informatie

Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg Betere zorg voor ouderen met complexe hulpvragen Nationaal Programma Ouderenzorg Geen symbolische vertegenwoordiging, maar serieus luisteren naar kwetsbare ouderen. Hannie van Leeuwen (85), lid programmacommissie

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Dagbehandeling. Ouderen

Dagbehandeling. Ouderen Dagbehandeling Ouderen Dagbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen

Nadere informatie

GROEPSGERICHTE INTERVENTIES FLITS

GROEPSGERICHTE INTERVENTIES FLITS GROEPSGERICHTE INTERVENTIES FLITS KANSEN EN UITDAGINGEN Dorine van Ravensberg Programmaleider Kwaliteit en Doelmatigheid paramed zorg 1 WAT VERWACHT iedere DOELGROEP Goede, te vertrouwen behandelaar Begrijpt

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen

ENERGIEK. Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen ENERGIEK Bewegingsprogramma bij chronische neurologische aandoeningen Achtergrond Bewegen is goed, voor iedereen! Dat is wat u vaak hoort en ziet in de media. En het is waar, bewegen houdt ons fit en

Nadere informatie

Inzet van games in de praktijk van het verpleeghuis. Hogeschool Zuyd, juni 2012

Inzet van games in de praktijk van het verpleeghuis. Hogeschool Zuyd, juni 2012 Inzet van games in de praktijk van het verpleeghuis Hogeschool Zuyd, juni 2012 1 SilverFit maakt systemen voor virtuele revalidatie SilverFit maakt een systemen voor virtuele fysiotherapie en ouderenfitness

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB

Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl. Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Zorgketen c.q. Netwerkaanpak actieve leefstijl Anneke Hiemstra en Marloes Aalbers, NISB Ketenaanpak / netwerkaanpak actieve leefstijl De oplossing om meer mensen met een hoog gezondheidsrisico in beweging

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE OVERZICHT VAN DE CONVENTIES ONDER DE VLAAMSE OVERHEID RESSORTEREND: PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE EN VERSLAVINGSZORG Elke Frans en Tineke Oosterlinck - beleidsmedewerkers Zorg en Gezondheid PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

Nadere informatie

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel

leef. In uw eigen ritme. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel leef. Informatie over: Niet-aangeboren hersenletsel In uw eigen ritme. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM

Boterdiep Oost. Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost Kortdurend verblijf voor observatie, onderzoek en revalidatie HEYMANSCENTRUM Boterdiep Oost is de revalidatieafdeling met een Plus. Hier kunt u terecht als u meer zorg en begeleiding nodig

Nadere informatie

Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Revant, de kracht tot ontwikkeling! Neurologische revalidatie Hartrevalidatie Revalidatie bij complex chronisch longfalen Oncologische revalidatie Kind- en jeugdrevalidatie Revalidatie bij pijn en gewrichtsaandoeningen Arm-, hand- en polsrevalidatie

Nadere informatie

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes

Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek bij diabetes September 2017 Handreiking signalering en begeleiding GGZ-problematiek tgv diabetes 1 Vooraf Patiënten met diabetes kampen met veel

Nadere informatie

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify

E-health modules voor de SGGZ. Alle cliënten online met Karify E-health modules voor de SGGZ Alle cliënten online met Karify Nieuwe eisen aan de zorg De zorg in Nederland verandert in een hoog tempo. Bestuurders, politici en verzekeraars stellen nieuwe eisen op het

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Máxima Oncologisch Centrum (MOC) Inleiding Als u van uw behandelend arts te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties

Nadere informatie

Factsheet Hospital Elderly Life Program (HELP) Kwetsbare. ouderen

Factsheet Hospital Elderly Life Program (HELP) Kwetsbare. ouderen Factsheet Hospital Elderly Life Program (HELP) Kwetsbare ouderen Inhoudsopgave Factsheet Hospital Elderly Life Program (HELP) Gevolgen van een delier 3 Preventieve maatregelen 4 Inzet van geschoolde vrijwilligers

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie