idee Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2008 zoekt geld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "idee Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2008 zoekt geld"

Transcriptie

1

2 idee Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2008 zoekt geld

3 Voorwoord Wilt u een goed idee voor betere zorg of gezondheid helpen financieren? Dan is een kijkje in deze catalogus de moeite waard. Hierin vindt u een overzicht van alle 364 ideeën die zijn ingestuurd voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs Van vernieuwende ideeën om de gezondheid van jongeren te bevorderen tot verrassende plannen om ouderen met dementie te ondersteunen. Veel mensen komen in de praktijk op vernieuwende ideeën waarmee de gezondheid of zorg te verbeteren valt. Toch komen deze vaak niet aan het licht door gebrek aan tijd, geld of deskundigheid. De Nationale Zorgvernieuwingsprijs doet daar wat aan. Met deze prijs helpen ZonMw en het VSBfonds initiatiefnemers met zulke ideeën voor betere zorg en welzijn op weg. De winnaar krijgt euro om zijn voorstel uit te voeren. Er zijn 35 kanshebbers geselecteerd om in het Atelier van de Nationale Zorgvernieuwingsprijs de kwaliteit van hun plannen te verhogen. En alle inzenders krijgen tijdens de Nationale Zorgvernieuwingsdag gelegenheid om in contact te komen met mogelijke financiers. In deze catalogus vindt u een overzicht van alle inzendingen. Laat u verrassen door de talrijke ideeën. Er zit veel innovatief vermogen in deze sector! Henk Smid, directeur ZonMw Maarten Reuchlin, directeur VSBfonds Verantwoording Deze uitgave maakt deel uit van de Nationale Zorgvernieuwingsdag Deze dag is bedoeld om ideeën voor betere zorg en gezondheid een kans te bieden. Concept Vormgeving Redactie projectvoorstellen Fotografie Drukwerk Colofon Ellen Spanjaard en Cecile Vossen Ontwerpstudio Spanjaard, Bilthoven Brenda van der Laan (Communicatiewinkel) en Johanna Muis (Stylus tekst & communicatie), Utrecht Dieter Schütte, Rotterdam Badoux Drukkerij, Nieuwegein

4 Index projecten De roodgekleurde projecten zijn geselecteerd als kandidaat voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs Landelijke cursussen Succesvol Ouder Worden Qiki houd je actief! Oud- Fit- Wijzer: gezond ouder worden Dagbesteding thuis voor mensen met dementie 42 Ouderen en langdurende zorg Valpreventie en dwaaldetectie Preactivering - Een preoperatief behandeltraject Dagrecreatie ouderen Ouderenzorg Rijsenhout Folder valpreventie Buurtfitness voor mensen met beperking De nationale WoonduurVerlenger Telefonische coach voor mantelzorgers dementiepatiënten EGO-project: Extramuraal Gestructureerde Ouderenzorg Multidisciplinaire dagbehandeling reumapatiënten Faria Effect Zorg voor kwetsbare ouderen in het Spaarne Ziekenhuis Patiënten naar de therapie? Therapie naar de patiënt! Odensehuis inloophuis voor mensen met dementie en naasten Prokkel prikkelende ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking Lucht voor ouderen Een goede start is het halve werk Minder suiker in mijn bloed Netwerken tussen ouderen en hun omgeving Topzorg-Rijnmond De Oogbus Memory Garden Goed verhaal, lekker korte zinnen! Geheugenwinkel Kleur aan tijd Gebruikersonderzoek Drinkbeker Opmaat Chemotherapie bij oudere oncologiepatiënt Robotica en ouderen met dementie: ICT-elementen met invloed op kwaliteit van leven Bewegen ondanks mobiliteitsbeperkingen Betere, goedkopere en meer zorg voor ouderen Eetkamer van Oranje Mobiel Stroke Team Houd de naaste vast Dementia Care Mapping in Nederland OPpeppers voor chronisch zieke mensen Alumnipatiënten als ambassadeur voor patiënten met chronische pijn Overdracht geeft kracht! DEFENCE your older patiënt! 40 Gewicht, obesitas en voeding Tussen de wal en het schip Wegen is weten VanHarte Resto Tilburg Toiletbril die weegt Gewichtsmanagement CQ-index dieetadvisering ontwikkelen Lekker in je lijf (DI)EETROUTE 49 Zwangerschap en geboorte Van inburgering tot kraamzorgvoorlichting Disfunctionele angst en zwangerschap Thuismonitoring risicovolle zwangerschappen Skills training verloskamer Lifestyle-begeleiding tijdens zwangerschap Gelijke kansen voor een optimale zwangerschap De baarschelp Bevorderen normaal bevallen Top 10 voor normaal bevallen 59 van zorg Mastopathiepoli Mantelzorgers belonen ZorgGemak Nationale Intake Classificatie Knowledgebase zorgsector Nederland ARMADO - breekijzerorganisatie bij misstanden in de zorg Nationale Zorgbon MediumZorg: crossmediaal platform voor gezondheidsinformatie Zorg kan altijd beter Spreekstoksessies Telefonische follow-up bij operatie patiënten CVA nazorgspreekuur in Delfzicht Nazorgtraject CVA-patiënten Welkomstpakket bij (spoed)opname Een zorg minder - ondersteuning van vrijwilligerscoördinatoren in de zorg Spine Unit Flebologisch centrum

5 077 Gezond leven in Limburg Zorg voor hoofd en hart op een lijn Informatie- en begeleidingsservice voor patiënten Geïntegreerde zorg voor patiënten hart- en vaatziekten Sint-Antonius start met magneetafdeling Laagdrempelige en vraaggericht jeugdgezondheidszorg Integrale patiëntenzorg in Flevoziekenhuis Schakelzorg: gespecialiseerde verpleeghuiszorg op iedere gewenste locatie Verbetering handhygiëne van zorgmedewerkers De Triadekaart: van experiment naar praktijk Checkpoint: registratie van verpleegkundige observatie Het Keten-zorgdossier Optimalisatie van de laparoscopische operatie Gestructureerde aanpak polyfarmacie bij diabetespatiënten Douchestoel voor CVA-patiënten 77 Jeugd 092 Meer met meiden! Jan Klaassen meets Ali Baba Resion, wonen met service, leren met ervaring Het Snoezelparadijs: integratie vanuit belevingsperspectief UIT!buro voor speciale kinderen Geschoolde Zorg Kinderen leren natuurlijkerwijs op de zorgboerderij Woon-, crisis- en logeeropvang voor kinderen en jongeren Vrouw-moeder-kind-centrum met uniek zorgconcept KIK kan! Tap-on-tour Zingevingstocht voor verslaafde jongeren Meepraten Stichting Leven doe je met haar Verbetering van de opvang van jeugd met problemen Even op adem komen in het vakantiehuis Het kind als donor, onderzoek naar een complex keuzeproces Betere communicatie & richtlijnen Jeugdzorg Kans voor Jong-Ones Studentenhuisvesting voor jong-volwassenen met diverse beperkingen Commerciële invloeden in de zorg voor kinderen, een zegen! Tess en Bess Street-Wise-Kid HC Moeder-kindcentrum in de kraamtijd Easyromper Alleenstaande ouders in de bijstand Zuurstofbril neonaten en baby s De kracht van introverte meiden Familietherapie voor jongeren met ernstig probleemgedrag Vroege diagnostiek van autisme-spectrumstoornissen (ASS) EP Extra: Website voor en door jongeren met EP Accare... let op de kleintjes Expertisecentrum Fetal Alcohol Spectrum Disorders ZorgSaam Ziekenhuis stelt het gezin centraal Goochelen vermindert pijn bij ziekenhuisopname kinderen Leefstijltraining voor jongeren da s pas cool Leidraad voor zorgboeren over autisme en ADHD Pak je leven terug Naschoolse opvang in manege voor ruiters met een handicap Tussen groen en grijs, maatschappelijke stage Onderwijs op maat Ouderen blijvend midden in de maatschappij Kinderen dichtbij de zieke ouder Preventieve zorg voor ouderen door jongeren Oog voor het kind: kindercentrum oogheelkunde Meergezinsdagbehandeling voor leerplichtige drop-outs Kindercentrum voor observatie, diagnostiek en advies Nijmegen (KODAN) Kinderopvang Lentis Delfzijl Voor ouders door ouders Regionale implementatie van rechtstreekse verwijzen door de JGZ-arts Realiseren van Benjaminprojects in het basisonderwijs Cookery-DO: Lekker en gezond koken en proeven voor jongeren Diagnostiek en opvang van het jonge kind terwijl ouders therapie krijgen Pluim voor pleegzorg! Versnelling in de Jeugd-GGZ Op verhaal komen; het levensverhaal van je dementerende ouder Kindvriendelijk bloedprikken Help, een chronisch ziek kind op school Mobiliteit als verbindende schakel in de jeugdzorg Zoveel als moet, zo weinig als kan Jesse s Huis Zwerfjongerenproject Almere Database voor passende onderwijs-zorgarrangementen Weer naar school bij chronische pijnklachten Kinderpijn- en sedatieteam voor tieners met obesitas Code4242 E-maatjes coaching project van en door hangjongeren Contextuele ouderbegeleiding bij spraakmoeilijkheden of autisme

6 162 Maatschappelijke stages in de zorg: win-win Krachtpatsers: Jongeren op volle kracht Werkplaats van het leven 131 Zorgbegeleiding, palliatieve en terminale zorg Interdisciplinair team voor palliatief terminale zorg thuis Hospice psychogeriatrische cliënten Herstellingsoord Aftercare service Noorderlicht: vakantiehuis voor mensen in de laatste levensfase Specialistische thuiszorg dialysepatiënten Zorgprotocol rond levenseinde bij COPD Sidekick Bewegingsprogramma voor longkankerpatiënt in palliatieve fase CareSharing: webapplicatie voor de palliatieve zorg Implementatie van multidisciplinair pijnprotocol Continuïteit in de palliatieve zorg: communicatie van levensbelang De TAO van terminale zorg Zorgconcept 1+ Velp Loket vakanties met zorg Was het altijd maar vakantie Diversiteit, allochtonen Spreken wij dezelfde taal? Het levensverhaal als krachtbron Samen meer MENS Allochtone mantelzorgondersteuners, de bruggebouwers voor de toekomst! 149 GGZ, verslaving en psychische problemen Versnelde doorbraak depressie Poliklinische ondersteuning verslavingszorg op school Nationale Intake Classificatie Internet? Dat maak ik zelf wel uit! CareWay: vroegsignalering van cliënten met dubbele problematiek POP Expertise Centrum Relatie- en vriendschapsbureau Reiskostenvergoeding voor mensen in dagbehandeling Huisvesting dakloze verslaafde cliënten Vroegsingalering bij dementie, een aanpak via ketenzorg De Bloemenzaak Wonen met Zorg Iedere dag een doelloze zondag? Hier niet!! Samen uit samen thuis Huiskamerproject De Batjan Stop t roken, zeker in de zorg Beleef de psychiatrie online! Signaleringsplan voor autisme spectrum stoornissen DUNK - Scoren met Underground kennis Internet Portal/E-Health voor kankerpatiënten Zorgplan schizofreniepatiënten en langdurig zorgafhankelijken Tuinproject Langdurige Zorg Gastvrije zorg in ambulante centra GGZ Deeltijdlangafdelingen voor mensen met psychotische kwetsbaarheid Gedragslijn naastbetrokkenen Sporten met Maximaal Resultaat Fifteen minutes of fame: Stapavond in een haagse kroeg voor en door cliënten Psychosociale ondersteuning bij oncologische aandoening Langer zelfstandig wonen met Domotica Het Nulpunt De knappe kapper en andere activiteiten voor en door verslaafde dak- en thuislozen Controle it! Beweging en activiteiten voor chronisch verslaafden Rij-habilitatie Actieve inloophuizen (Woon)begeleiding voor ouderen met verslaving De frisse keet K on = Back on Track De WerkWinkel Polikliniek metabole stoornissen schizofreniepatiënten Landelijk Startbureau Straatadvocaten en Doelgroepambassadeurs (ofwel LSSD) Equitherapie (therapie met paarden) bij verslaafden Nu het een naam heeft Behandelmateriaal verstandelijk gehandicapten met verslaving Informatiebijeenkomsten over Schizofrenie aan verschillende instanties Kracht van zelfhulpgroepen vergroten Transcraniële magnetische stimulatie (TMS) bij stemmenhoorders Neurofeedback bij volwassen ADHD-patiënten Gedragstherapeutie autisten door studenten Schijf van Vijf Full Spectrum Change in de GGZ Het mobiele delierteam Tactory: doelgroepgerichte arbeidsrehabilitatie en -reïntegratie

7 Preventie Regionale screening en voorlichting erfelijke bloedarmoede De +jewel, het product tegen slaperigheid Kennis en kwaliteit voor consumenten van aanvullende geneeswijzen (CAM) Voorlichtingsfilm bij one-stop-shop Gezond aan het werk blijven tijdens de zwangerschap Preventieve oedeemtherapie op oncologische gynaecologieafdeling PPP - Preventie Perspectief Participatie Maarssense MannenKlinkiek Screening van mannen van 50+ op seksuologische problemen en mictie/prostaatproblemen 193 Automatisering, internet en in zorg Indicatiestellen versnellen Patiënten EPD - the guide Onderzoek online anamnese Internetcursus Leren leven met pijn Kosteloos telecomconsult PTCA-behandeling in een keer De Digitale Activiteitenbank Webapplicatie GHOR4all Reumamonitor voor self empowerment DokterDorien Audiovisuele items online beschikbaar PGB-Online Second Life is First Life voor mensen met Cystic Fibrosis (CF) Radarbeeld van kwetsbaarheid Met een briefje naar de dokter Nationale WegWijs in Zorgland Doen Wat Werkt: online counseling Van gameboyduim tot cyberconditie E-mentalhealth systeem na schokkende gebeurtenissen Spelenderwijs voedings- en beweegcontrole via internet Interactief diabeteseducatie Buddy en ICT vanuit het ziekenhuis E-health triage van voedselallergieklachten Veilige zorg op zak met PDA s Website voor aanschaf van kleding voor dementerenden High Risk Webportaal Regionaal internetportaal geestelijke gezondheidszorg Digitaal Medisch Pasopoort Medstick Cardio voor zwakkere groepen E-motions: Een mobiele audiovisuele studio 216 Overige Project Saartje Werkplekbegeleiding praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk Safe Hands En morgen gezond weer op (Sonja Barend) Diva Dichtbij, zingen aan de rand van je bed Authenticiteit in de arts-patiëntrelatie Zicht op mantelzorg, dertiendelige TV-serie Goed Geïnformeerd: toegankelijke informatievoorziening gezondheidscentra Sociale netwerkontwikkeling: werkboek voor kwetsbare burgers Stop waste, stop aids! Choose2live Cursus thuisreanimeren Trefpunt de Bilt Telemonitoring kankerpatiënten in thuissituatie Patiëntgerichte communicatie bij start antidepressivagebruik Critical Time Intervention: methodische handreiking voor laagdrempelige opvang Speciale aandacht voor homoseksuele minderjarigen PARO Passie voor zorg Aanvulling op pakket Herstel & Balans Activiteitenmatcher Hartcoherentie Gezond en wel : leefstijlprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking Persoonlijke wens Talentendag een dag waarop bijzondere mensen om hun talenten ontdekken Ziekenhuisagenda en pen Verstandelijk beperkt en kanker Tango! Art Blanche gek op kunst Functiedifferentiatie op de intensive care: IC = MC 2? Sociale Kringen Triage-instrument verpleegkundigen Lekker in je Life Vitamine B12 bij slokdarmpatiënten bepalen Innovaties bij H.J. Luiten Orthopedische schoentechniek Landelijke federatie apotheekzorgbureau s (AZB s) Online: Directe hulp bij levensnood Kwaliteit...Onze zorg Stichting Huisdierenzorg

8 314 Nationale Academie voor Levenskunst Electrical Resonance Imaging Vriendschapsbank Tandem Beeldspraak: Haagse jongeren in gesprek met senioren Beter leren, beter zorgen Villa als woon-, werk en recreatieplek Verhalen uit de hele wereld De Activiteitenweger Actieve ondersteuning voor Oost-Europese werkzoekenden Televisieformat Fit2dive Klantsignalenzuil stimuleert patiëntenparticipatie Beter in Beeld Dag van de Kwaliteit: Mag de ander anders zijn? Twee ideeën voor zorgvernieuwing Huiselijk geweld, óók zorg voor bedrijfsarts Tele-ECG Kunst aan het plafond Brilliantbox Multifunctioneel Centrum Samen bloeddruk de baas Recept voor Veerkracht Cliëntagenda in de zorg hanteerbaar gemaakt! Goud Delven Informatie Op Recept Goed voorgelicht naar huis! Gratis Health Check Clinical librarians voor patiënten die méér willen weten Suriname een stukje dichterbij NHGDoc: klinisch ondersteuningssysteem voor huisartsen Kenniscentrum aangeboren morfologische afwijkingen maagdarmstelsel SOScoin Van je familie moet je het hebben Familiedonatie bij nierpatiënten Tegenkracht, stichting Kanker en Sport Betekenis van Contact Nieuw licht op seksuele gezondheidszorg Veilig vrijen voor Zorgwacht ElliZ, eerste lijns integrale zorg GIDS Nabij Kom uit je schulp Morele counseling Minder post-operatieve wondinfecties door sensorensysteem Wat slik ik? Ontzorg de Mantelzorger De hernia casus Dansen bij hartrevalidatie Bruggen Bouwen Terugdringen van roken bij orthodontiepatiënten Na seksueel geweld sta je niet alleen

9 rubriek Ouderen en langdurende zorg Preventiebeleid rondom ouderen draait om gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven. Het doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in redelijke gezondheid te laten leven. In de categorie Ouderen en langdurige zorg zijn ruim veertig zeer diverse projectvoorstellen voor de Nationale Zorgvernieuwingsprijs ingediend. Bij veel projecten staat gezond ouder worden centraal, bijvoorbeeld met de Oud-Fit-Wijzer en cursussen Succesvol Ouder Worden. Ook het verbeteren van de kwaliteit van leven en het tegengaan van eenzaamheid neemt een belangrijke rol in. Zo zijn er initiatieven voor een inloophuis en multidisciplinaire dagbestedingsvormen waarbij mensen ervaringen kunnen uitwisselen en leren omgaan met beperkingen. Een deel van de projecten is bedoeld voor dementerende patiënten, zoals de Memory Garden, de Geheugenwinkel en de therapeutische robot Paro. Andere voorbeelden van projecten zijn valpreventie, een buurtfitness voor mensen met een beperking, de nationale WoonduurVerlenger, een telefonische coach voor mantelzorgers en de Oogbus voor mensen met visusproblemen. De vier genomineerde voorstellen zijn een spraaktraining via internet voor patiënten met neurologisch letsel, een coachsupportprogramma voor allochtone vrouwen met diabetes, een compensatietherapie voor mensen met afasie en de inzet van alumnipatiënten als ambassadeur voor patiënten met chronische pijn. 15

10 Valpreventie en dwaaldetectie Dagrecreatie ouderen De patiënten op de verpleegafdelingen worden vaak in hun vrijheid beperkt omdat er geen redelijke alternatieven aanwezig zijn. Alternatieven zijn: dwaaldetectiepoortjes en infraroodbeveiliging naast het bed. Deze willen we in dit project aan laten brengen zodat patiënten minder snel vastgelegd hoeven te worden. Diakonessenhuis Leiden Bij de Thuiszorgorganisatie loopt een pilot dagrecreatie voor ouderen. We willen dit idee in heel Nederland opzetten. De dagrecreatie is bedoeld voor ouderen die eenzaam zijn, het leven daardoor niet meer zo leuk vinden of in een sociaal isolement raken. En voor mensen waarvan de mantelzorgers ook eens vrij moeten krijgen. Het zijn ouderen die geestelijk nog behoorlijk goed zijn en nog niet naar een reguliere dagbesteding kunnen en willen. M.A.G.B van Piere Thuiszorg Zuid West Friesland Sneek L. Bakker Hoitema Preactivering - Een preoperatief behandeltraject De verblijfsduur in het ziekenhuis na een operatie en het aantal complicaties ten gevolge van de operatie nemen significant af door cliënten voor de operatie in optimale conditie te brengen. Dat kan in een kort evidence based traject: fysiotherapie, diëtiek en polyfarmacie. Verpleeghuis Randerode wil onderzoeken of een specifiek preoperatief behandeltraject ( preactivering ) bij kwetsbare ouderen die een electieve orthopedische ingreep ondergaan een positief effect heeft op het postoperatieve beloop. Verpleeghuis Randerode Apeldoorn R.R. Groothuis Ouderenzorg Rijsenhout Het projectplan Ouderenzorg Rijsenhout is ontstaan uit het idee om preventieve zorg aan kwetsbare ouderen te bieden, waarbij de huisarts de regie voert en een gespecialiseerde verpleegkundige aanstuurt. In een pilotproject van drie jaar hebben huisartsen in Rijsenhout een verpleegkundige opgeleid in de ouderengeneeskunde. Hieruit is een protocol ontwikkeld waarmee ouderen in hun thuissituatie gescreend kunnen worden op voor ouderen belangrijke ziektes en beperkingen. Het is een werkbaar protocol gebleken. Nu is er behoefte om deze werkwijze uit te rollen naar Nieuw Vennep, waardoor ook daar kwetsbare ouderen opgespoord worden. Cooperatie Vizionair U.A. Nieuw Vennep Drs. J. van der Dussen

11 Folder valpreventie De nationale WoonduurVerlenger Het aantal ouderen neemt in de toekomst toe en ouderen vallen vaker. De gevolgen van vallen zijn nadelig voor de patiënt, zijn omgeving, de hulpverlening en de ziektekostenverzekeringen. Preventie krijgt binnen de gezondheidzorg een steeds grotere rol. Patiënten en hun vertegenwoordigers hebben behoeft aan goede informatie. Zij worden daardoor deskundiger op het terrein van valpreventie. In dit project ontwerpen we, samen met verschillende deskundigen, een folder. Met professionele marketing en verspreiding van de folder door Consument en Veiligheid bereiken we alle cliënten en hun vertegenwoordigers in verpleeghuizen en op meerzorgafdelingen van verzorgingshuizen. Verpleeghuis Van Wijckerslooth Oegstgeest De nationale WoonduurVerlenger, bestaande uit een aantal ondernemers, levert en onderhoudt alles wat nodig is om senioren zo lang mogelijk in hun woning te laten wonen. Om dat iedere dag waar te maken integreert dit project via één aanspreekpunt de: comfort & care woondiensten; woningaanpassingen en technische voorzieningen; bijbehorende financiële oplossingen. Particulier initiatief A.C. Vermeulen A.C.M. Waaijer Buurtfitness voor mensen met beperking Stichting WoonMere wil onder het woonblok een fitness-, sauna- en horecagelegenheid ontwikkelen. Dit wordt tevens een buurtfitness. Het programma en de fitnessapparatuur worden aangepast aan de primaire doelgroep: mensen met een handicap en ouderen met een kwetsbare gezondheid of chronische ziekte. Het project gaat tevens dienst doen als werkproject voor de bewoners uit het woonblok. Stichting WoonMere Almere M.E. Zaal Telefonische coach voor mantelzorgers dementiepatiënten In dit project bieden we telefonische coachgesprekken aan mantelzorgers van mensen die lijden aan dementie. Op deze manier kan de stress bij mantelzorgers verminderd en hun copinggedrag ondersteund worden. We hopen hiermee de draagkracht van de mantelzorger te vergroten en gezondheidsproblemen ten gevolge van hun rol te voorkomen of vroegtijdig te onderkennen. Ook kan hierdoor de verhuizing van een dementerende partner naar intensievere residentiële zorg uitgesteld of voorkomen worden. Lisidunahof Leusden Drs. N. de Koning

12 EGO-project: Extramuraal Gestructureerde Ouderenzorg In het verzorgingshuis in Nederweert is een goed functionerend systeem van gestructureerde ouderenzorg. In dit project willen we dat ook extramuraal organiseren. Wij zien grote mogelijkheden van een virtueel verzorgingshuis waarin verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, apothekers, verpleeghuisartsen, vrijwilligers en mantelzorgers samenwerken. Deze samenwerking verloopt via een Care-Sharing-Website. Binnen dit kader is een optimaal op elkaar afgestemde ouderenzorg te organiseren, op het moment dat een oudere de regie over die eigen zorg verliest. Voor de selectie van de doelgroep hebben we een 10-puntenschaal ontwikkeld. Samenwerkingsverband Ouderenzorg Nederweert Nederweert Faria Effect Stichting Faria Clowns ontwikkelt en implementeert een innovatieve werkwijze in de zorg voor dementerenden: Faria Effect. De stichting reikt mantelzorgers, familie, medewerkers en vrijwilligers tools aan voor de omgang met demente ouderen waardoor er weer op een nieuwe manier verbinding kan ontstaan en er echte contactmomenten kunnen zijn. Faria Effect verbetert de kwaliteit van leven van demente ouderen en hun familie. Ook verbetert het de kwaliteit van werken van professionals in de zorg en mantelzorgers. Hulsebosch Advies Zoetermeer L.M.T. Hulsebosch Drs. M.J.H.M. Heijltjes Zorg voor kwetsbare ouderen in het Spaarne Ziekenhuis 010 Multidisciplinaire dagbehandeling reumapatiënten Voor patiënten die de diagnose reumatoïde artritis krijgen, verandert er veel: van gezond naar chronisch ziek. Dit roept veel vragen op over ziektebeelden, behandelingen, prognose, invloed op dagelijks functioneren en relatie, erfelijkheid, enzovoort. Om mensen op een zo goed mogelijke manier te leren omgaan met hun ziekte bedacht ik een multidisciplinaire dagbehandeling. De eerste twee pilotgroepen zijn gestart, met zeer positieve resultaten. De aanpak kan leiden tot minder ziekteactiviteit, hogere therapietrouw, langere deelname aan het arbeidsproces, hogere kwaliteit van leven. We willen ook andere groepen patiënten deze vorm van behandeling aanbieden. Door middel van een benchmark is in 2007 vastgesteld dat de zorg voor kwetsbare ouderen op een aantal punten met gerichte acties en op specifieke afdelingen beter kan. Wij willen daarom in het Spaarne Ziekenhuis een project starten waarvan het einddoel is dat alle (klinische) patiënten gescreend worden op kwetsbaarheid. Wij willen dit bij voorkeur implementeren door middel van een centraal, Spaarne Ziekenhuisbreed, team dat alle noodzakelijke activiteiten inzet om de zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp Drs. M.E. Kromhout Máxima Medisch Centrum Eindhoven Mr. S. Benoy-de Keuster

13 013 KANDIDA AT Patiënt naar de therapie? Therapie naar de patiënt! Spraaktraining via internet voor patiënten met neurologisch letsel Het plan is om een recent ontwikkelde op E-learning gebaseerde spraaktherapie (EST) te implementeren voor patiënten met spraakproblemen als gevolg van neurologisch letsel, zoals een beroerte of de ziekte van Parkinson. Deze groep mensen is vaak minder mobiel als gevolg van hun neurologisch ziektebeeld, waardoor frequent bezoek aan een therapeut belastend is. Zelfstandig spraak oefenen EST biedt patiënten de mogelijkheid om zelfstandig spraak te oefenen op een zelf te verkiezen plaats en tijdstip: de patiënt kan van achter een eigen PC inloggen op een website waarop een spraaktraining op maat wordt aangeboden. Met behulp van een aangesloten headset kan de patiënt voorbeeldspraak beluisteren en de eigen spraak trainen. De voorbeelduitingen en de door de patiënt ingesproken uitingen kunnen auditief vergeleken worden door de patiënt zelf. De patiënt beoordeelt dus zelf of de eigen realisatie in de buurt van de doeluiting komt. Therapeut kan ontwikkeling volgen Ook de therapeuten (logopedisten) zijn gebruikers van EST: zij kunnen achter hun eigen computer voor een individuele patiënt een therapieprogramma op maat samenstellen en de vorderingen volgen door de spraak te beluisteren en te analyseren. Voordelen EST is een aantrekkelijk alternatief voor het op en neer reizen naar een logopedist. Dit is voor patiënten vaak belastend vanwege beperkte mobiliteit en verminderde fysieke conditie. Het oefenen zonder aanwezigheid van een therapeut, op een zelf te verkiezen plaats en tijdstip, heeft een drempelverlagend effect op het oefenen van de eigen spraak. Dit leidt naar verwachting tot intensivering van de spraaktraining. Voor therapeuten biedt EST de meerwaarde van de mogelijkheid tot objectieve evaluatie van de ontwikkelingen van de spraak naast de relatief subjectieve, perceptuele beoordelingen. EST biedt therapeuten de mogelijkheid om meer patiënten in een bepaalde periode te begeleiden bij hun spraaktraining. EST bespaart tijd en kosten. UITGELICHT Gezien de vergrijzing is de verwachting dat de potentiële gebruikersgroep van EST groeit, en is actieve implementatie zinvol. Behoefte aan spraaktraining via E-learning Aan een groep van gezonde ouderen werd het idee van EST voorgelegd. De reacties op EST als mogelijkheid om bij toekomstige spraakproblemen de spraaktherapie in huis te halen en zelfstandig te oefenen waren overwegend positief. Dit stemt overeen met onze ervaringen binnen de klinisch logopedische praktijk. Het gebruik van de computer werd wel als drempelverhogend gezien voor het gebruik van EST. Ook dit is in overeenstemming met onze huidige ervaringen in de praktijk. Wij zijn daarom overtuigd van het belang van een zorgvuldige evaluatie en, op grond daarvan, aanpassingen ten behoeve van gebruiksvriendelijkheid tijdens het implementatietraject. Stappenplan 1 Therapeuten nemen kennis van EST als hulpmiddel bij spraaktraining. Er wordt informatiemateriaal samengesteld en verspreid. 2 Therapeuten kunnen EST een plaats geven in hun totale pakket aan handelingen van een spraaktherapie. 3 Therapeuten verwerven vaardigheden in het omgaan met EST als middel om spraaktherapie-op-maat samen te stellen: spraak beluisteren, akoestische spraaksignalen bestuderen en interpreteren, eenvoudige analyses uitvoeren. 4 De patiënten leren EST te gebruiken. Hierbij spelen hun therapeuten een cruciale begeleidende rol. 5 Therapeuten en patiënten signaleren knelpunten in het gebruik van EST en koppelen deze terug. 6 EST (technische aspecten en werkwijze) wordt aangepast op basis van feedback door therapeuten en hun patiënten. Sint Maartenskliniek Nijmegen Drs. L.J. Beijer ESP biedt patiënten de mogelijkheid om zelfstandig spraak te oefenen of een zelf te verkiezen plaats en tijdstip

alle ideeën en financieringspartners bij elkaar catalogus Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010

alle ideeën en financieringspartners bij elkaar catalogus Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010 alle ideeën en financieringspartners bij elkaar catalogus Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2010 aandeel in elkaars kracht colofon Concept BGMW en Cecile Vossen Concept & Tekst Vormgeving BGMW, Haarlem

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Samen werken in de wijk

Samen werken in de wijk Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage A - Gezamenlijke

Nadere informatie

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk

Huisarts & Gemeente. Samen werken in de wijk Huisarts & Gemeente Samen werken in de wijk 2 Inhoudsopgave 1 Doel van deze werkmap 3 2 Kennismaken 6 3 Checklist: werkt u al samen? 15 4 Raakvlakken voor samenwerking 19 5 Tips voor samenwerking 29 Bijlage

Nadere informatie

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6

1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4. 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5. 3. missie, visie en kernwaarden 6 meerjarenplan 2015-2017 2 VICTAS / meerjarenplan / 2015-2017 3 1. Achtergrond van dit meerjarenplan 4 2. Victas: cliëntgericht en toekomstbestendig 5 3. missie, visie en kernwaarden 6 4. professionalisering

Nadere informatie

Een inloopfunctie in de wijk opzetten

Een inloopfunctie in de wijk opzetten Een inloopfunctie in de wijk opzetten Handreiking Werkt u in de eerste lijn, in een welzijnsorganisatie, GGD of gemeente? Deze handreiking helpt u bij het opzetten van een inloopfunctie in de wijk in vijf

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 3 2013 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Promovendi bij Reade Spieren trainen bij slikproblemen Expertisecentrum Neurorevalidatie gericht op onderzoek

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014

Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie. December 2014 Implementatieverkenning zelfmanagement in de nefrologie December 2014 1 In opdracht van Nierstichting Nederland en Nierpatiënten Vereniging Nederland Ede, december 2014 Auteurs: drs. Janneke de Groot Femke

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010

Nota van B&W. Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Nota van B&W Onderwerp Gemeentelijk gezondheidsbeleid Haarlem 2007-2010 Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2006/1327 Te kopiëren:

Nadere informatie

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014

EM nr. 04 14. Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 EM nr. 04 14 Ergotherapie Magazine - jaargang 42 - juni 2014 Ergotherapeuten Maxime Delhez en Elise Draijer: Niet lullen maar poetsen Even voorstellen: De leden van de raad van toezicht Arthur Warmer van

Nadere informatie

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio)

Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) Oogsten en verbinden Eindrapportage Regionale Bijeenkomsten Nationaal Programma Gehandicapten in ontwikkeling (NPGio) januari 2015 Drs. Hilair Balsters 1 Inhoudsopgave 1. Eenvoudig lezen samenvatting...

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Wie zorgt voor oudere migranten?

Wie zorgt voor oudere migranten? Wie zorgt voor oudere migranten? De rol van mantelzorgers, sleutel figuren, professionals, gemeenten en ouderen zelf PHAROS - UMCU/NUZO - AMC Deze publicatie is gebaseerd op de resultaten uit twee projecten

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg

Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Geestelijke gezondheidszorg Geestelijke gezondheidszorg Mevrouw drs. A.C.J. Rijkschroeff-van der Meer Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Regie aan de poort door de Raad voor de Volksgezondheid

Nadere informatie

Het consultatiebureau voor ouderen

Het consultatiebureau voor ouderen Het consultatiebureau voor ouderen Inventarisatie van vijftien consultatiebureaus voor ouderen (CbO s) Geraldine Visser Alice Schippers December 2005 Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW Zorg

Nadere informatie

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen!

Oktober 2012. Wilt u ook een bijdrage aanleveren aan een volgende nieuwsbrief? Uw kopij kunt u mailen naar onderstaande adressen! Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Inhoud Oktober 2012 Nieuws uit Noord-Holland 1. Symposium NAH en arbeid/dagbesteding 10 december 2012. 2. Een beroerte en dan? 3. Digitale

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Lokaal investeren in langer gezond leven

Lokaal investeren in langer gezond leven Lokaal investeren in langer gezond leven Concrete bouwstenen voor gemeentelijk gezondheidsbeleid Een publicatie van Public Health Forum Jan Maarten Boot Henny van Lienden Datum?? November 2003 Lokaal

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Goed omgaan met dementie

Goed omgaan met dementie Praktijkvoorbeelden uit de provincie Noord-Brabant Goed omgaan met dementie Tilburg, november 2011 Provinciaal Coördinatiepunt RDO s Noord-Brabant praktijkvoorbeelden uit provincie Noord-Brabant Colofon

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg

Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Oud of wijs: ervaringsdeskundige maakt het verschil in onderzoek naar ouderenzorg Tekst en tekeningen: Jan Hein van Dierendonck

Nadere informatie