WaalwijkWijzer. Zorgloket WaalwijkWijzer laat Waalwijkers meedoen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WaalwijkWijzer. Zorgloket WaalwijkWijzer laat Waalwijkers meedoen"

Transcriptie

1 3 Jaargang 5 januari 2007 Z O R G L O K E T WaalwijkWijzer Waalwijk werkt aan de Wet maatschappelijk ondersteuning Op 1 januari 2007 is een nieuwe wet ingevoerd: de Wet maatschappelijke ondersteuning, oftewel de Wmo. Een belangrijke reden om deze wet in te voeren is om op lokaal niveau meer samenhang te brengen in voorzieningen en activiteiten op het gebied van wonen, welzijn, zorg, dienstverlening en onderwijs. Wmo-wethouder Peter van Dongen is trots op de Waalwijkse aanpak. De gedachte achter de Wmo past helemaal in de manier waarop we in Waalwijk al jaren aan het werk zijn. Hoe kunnen mensen de regie over hun eigen leven houden en blijven deelnemen aan de samenleving? In deze speciale uitgave van de nieuwsbrief van het Zorgloket WaalwijkWijzer leest u meer over de Wmo, de dienstverlening van het Zorgloket en de Paswijzer. Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegen. Ook de boekjes Kansrijk Waalwijk werkt zijn op deze site te vinden. Met hierin verhalen van wijkbewoners en van enthousiaste partijen die met de Wmo aan de slag gaan. De boekjes zijn ook af te halen aan het Zorgloket of bij het gemeentehuis. Zorgloket WaalwijkWijzer laat Waalwijkers meedoen Het Zorgloket WaalwijkWijzer zoekt samen met mensen oplossingen voor problemen die het functioneren in het dagelijks leven bemoeilijken. Aan het woord is Ton Francken, leidinggevende op het Zorgloket. We helpen mensen die bijvoorbeeld wegens lichamelijke gebreken niet, of in beperkte mate gebruik kunnen maken van hun woning. Of mensen die niet kunnen deelnemen aan de samenleving omdat ze niet meer mobiel zijn, of hen wie de schuldenlast boven het hoofd is gegroeid. We zien ook Waalwijkers die het huishouden niet meer aan kunnen en mensen die geen kennis hebben van beschikbare voorzieningen. Het Zorgloket is er om mensen verder te helpen en Ton en zijn collega s zijn hier speciaal voor opgeleid. Het Zorgloket vervult hiermee een rol die past in de gedachte van de Wmo: mensen mee laten doen. Ton: Wij zijn niet alleen deskundig op deze gebieden, maar weten ook de weg op terreinen als bijstandsregelingen en huurtoeslag. Producten en diensten Zorgloket WaalwijkWijzer 1. Informatie, advies en cliëntondersteuning 2. Minimaregelingen; Paswijzer en Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 3. Gehandicaptenparkeerkaarten 4. Wmo-voorzieningen - rolstoelen; - vervoersvoorzieningen; - woningaanpassingen; - huishoudelijke hulp; 5. Schuldhulpverlening; 6. Ouderenadvisering. Informatie onder Wonen en leven en vervolgens onder Welzijn, onderwijs en zorg. Privacy Indien u liever thuis een gesprek heeft dan kunt u, afhankelijk van uw vraag, altijd een afspraak maken met één van de medewerkers van het Zorgloket. Uiteraard is privacy gewaarborgd en zijn er op het Zorgloket ook spreekkamers beschikbaar. Zorgloket WaalwijkWijzer Putstraat 1a (dagelijks geopend van uur tot uur) Telefonisch bereikbaar op

2 8 belangrijke praktische vragen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Waalwijk 1 Wat is het doel van de Wmo? Het motto van de gemeente Waalwijk is: meer welzijn geeft minder zorg. Het doel van de Wmo is meedoen. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Meedoen betekent meedenken, meepraten, meehelpen. De gemeente Waalwijk ondersteunt u als u denkt zonder hulp niet te kunnen meedoen. Deze ondersteuning kan een rolstoel of een hulp in de huishouding zijn, maar ook een plaats om elkaar te ontmoeten of om informatie te krijgen. De gemeente Waalwijk streeft naar één loket voor alle vragen over zorg en welzijn. De gemeente ondersteunt ook de mensen die zelf hulp willen bieden, zoals vrijwilligers of mantelzorgers. 2 Mag ik meepraten over de Wmo in Waalwijk? Ja, dat mag u. Bijzonder graag zelfs. De Wmo is er voor alle inwoners van de gemeente Waalwijk; dus ook voor u. De gemeente wil iedereen uitdrukkelijk betrekken bij de uitvoering van de Wmo. De gemeente wil uitdrukkelijk van u weten wat uw wensen en behoeften zijn. Dat kan via de Klankbordgroep Wmo of via een platform dat uw belangen behartigt, maar ook via inspraakavonden, via de wijktafels of rechtstreeks zoals bij het Besluit Wmo. 3 Voor wie is de Wmo? De Wmo is er voor iedereen. De Wmo is er voor jong en oud. De Wmo vindt plaats bij u in de buurt en in de straat. Bent u vrijwilliger of mantelzorger? De gemeente kan u ondersteunen bij uw werk. De gemeente kan u ook helpen indien u hindernissen ondervindt in het dagelijks leven die u niet zelf kunt verhelpen; bijvoorbeeld als u een lichamelijke handicap heeft of chronisch ziek bent. 4 Waar kan ik informatie krijgen over de Wmo? Bij het Zorgloket Waalwijk kunt u terecht voor al uw vragen over de Wmo, aanvragen voor individuele voorzieningen of hulp in de huishouding en voor advies 2 op het gebied van zorg. Voor vragen over de AWBZ kunt u bij het Zorgkantoor terecht. 5 Wmo en hulp in het huishouden Vanaf 1 januari 2007 regelt de gemeente de hulp in de huishouding. De gemeente Waalwijk heeft daartoe contracten afgesloten met zeven zorgaanbieders. U mag kiezen welke zorgaanbieder de hulp in de huishouding voor u gaat aanbieden. Aanvragen voor een hulp in de huishouding lopen via het Zorgloket Waalwijk. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft u een zogenoemde indicatie nodig. Ook dit verloopt via het Zorgkantoor. U heeft een indicatie die doorloopt in 2007? Dan heeft u geen nieuwe indicatie nodig. 6 Wmo en individuele voorzieningen De gemeente Waalwijk voert al vanaf 1994 de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg) uit. De Wvg is straks een onderdeel van de Wmo. Een aanvraag voor bijvoorbeeld een rolstoel of een woningaanpassing kunt u nog steeds indienen bij het Zorgloket Waalwijk. Hier verandert dus niet veel in. 7 Wie bepaalt of ik recht heb op een Wmo voorziening? Wie door ziekte, handicap of ouderdom een voorziening nodig heeft, kan die bij de gemeente aanvragen. Soms kunt u deze voorziening direct krijgen; soms is er een medisch advies nodig, een zogeheten indicatie. De gemeente laat dan door een deskundige bekijken welke hulp of voorziening u nodig heeft. U ontvangt altijd een brief van de gemeente waarin staat op welke voorziening u recht heeft. Dit heet een beschikking. Bent u het niet eens met deze beschikking, dan kunt u dit schriftelijk laten weten. Dit heet een bezwaarschrift. 8 Wat is een persoonsgebonden budget? Bij een persoonsgebonden budget ontvangt u geld van de gemeente Waalwijk om zelf een voorziening, bijvoorbeeld de hulp in de huishouding, te regelen. U kunt dan zelf een zorgaanbieder of iemand die u kent inhuren. Als u een hulp in de huishouding via de lijst van de gemeente neemt, heet dit zorg in natura.

3 Kansrijk Waalwijk werkt Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende personen, telefoonnummers of websites. Gemeente Waalwijk Raadhuisplein 2 T Zorg en wonen Harri Aarts T E Nicole Heijmens Visser T E Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Eerd Aartsma T E Zorgloket WaalwijkWijzer Putstraat 1a T (op werkdagen van uur) E Sprang-Capelle en Waspik Ted Elschot T E Meer informatie over bewonerscomité s op Klankbordgroep Wmo De klankbordgroep Wmo komt op voor de belangen van kwetsbare burgers in Waalwijk door samen te werken met belangenorganisaties. Onder het motto samen staan we sterk wordt de gemeente gevraagd en ongevraagd geadviseerd over bijvoorbeeld de invoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en het project Woonzorgzones. T E Gebiedscoördinatoren gemeente Waalwijk-Noord Helma van der Pluijm T E Waalwijk-Zuid Jan van Horssen T E Kansrijk Waalwijk werkt met verhalen van wijkbewoners en van enthousiaste partijen die met de Wmo aan de slag gaan. De boekjes zijn af te halen aan het Zorgloket of bij het gemeentehuis. Hulp bij het huishouden De gemeente Waalwijk heeft samen met acht andere gemeenten in Midden- Brabant, een Europese aanbesteding georganiseerd voor hulp bij het huishouden. Voor Waalwijk krijgen zeven organisaties een contract per 1 januari 2007: Thebe, Actief Zorg, Markenlanden, Evean, CCC Zorg, Huispitaal en Ned Zorg. De klanten in Waalwijk mogen zelf kiezen uit de genoemde zeven aanbieders. Ook kunnen ze kiezen voor een persoonsgebonden budget, waarmee ze zelf zorg kunnen inkopen bij een persoon of organisatie naar keuze. Voor de huidige klanten hoeft er niets te veranderen. Hun thuiszorginstelling krijgt ook in 2007 een contract, of gaat samenwerken met één van de zeven partijen die een contract krijgt. Klanten houden evenveel uren hulp als nu, zolang de indicatie geldig is. De indicatie is maximaal geldig t/m Daarna wordt opnieuw bepaalt hoeveel uren hulp nodig is. Indien u nu hulp krijgt van een andere zorgaanbieder (en u heeft geen persoonsgebonden budget) dan is er inmiddels contact met u opgenomen om uw situatie te bezien (een andere aanbieder of een persoonsgebonden budget). 3

4 Huispitaal is een professionele thuiszorgorganisatie gericht op: (advertenties) Thebe, van oudsher de beste zorg! Al generaties lang levert Thebe zorg thuis. Goede, professionele zorg én persoonlijke aandacht, gewoon in uw eigen vertrouwde omgeving! Heeft u hulp in de huishouding nodig, dan zorgt onze medewerker er met plezier voor dat u weer kunt genieten van een schoon en fris huis. Heeft u persoonlijke of verpleegkundige verzorging nodig, dan kunt u dag én nacht op ons rekenen. Ook als het gaat om gespecialiseerde verpleging. Thebe biedt ook kraamzorg, voeding- en dieetadvies, jeugdgezondheidszorg en personenalarmering. Daarnaast kunt u terecht bij de Thebe Thuiszorgwinkels en uitleenservicepunten. Voor onze zorg hoeft u geen lid te zijn. Maar wie lid is van Thebe Extra, profi teert van aantrekkelijke kortingen op de vele andere extra s. Bij zorg van Thebe is er dus oog voor al uw vragen, ook al heeft u alleen hulp in de huishouding. Thebe werkt samen met Maasduinen en Thuishoven. Wilt u meer weten? Bel dan naar Thebe, we zijn altijd bereikbaar via ( 0,10 p/m).of kijk op Wij helpen u graag. 4

5 Evean Thuiszorg in Waalwijk Evean is een nieuwe zorgverlener voor huishoudelijke verzorging in Waalwijk. Graag stellen wij ons kort aan u voor. Evean is een landelijke, gecertifi ceerde, zorgorganisatie met ruim medewerkers en tevreden klanten maken wekelijks gebruik van de huishoudelijke zorg van Evean. Van huis uit is Evean dè zorgorganisatie in Alkmaar en omgeving, Amsterdam en de regio s Zaanstreek en Waterland. Helemaal thuis in Hulp bij het Huishouden Mensen helpen, verplegen en verzorgen in hun eigen huis; de medewerkers van NedZorg doen het graag en goed! Of u nu hulp bij het huishouden nodig heeft, of verpleging en verzorging of kraamzorg, op NedZorg kunt u rekenen. Wij zorgen ervoor dat u snel deskundige en betrokken hulp in huis hebt. Natuurlijk met een scherp oog voor úw situatie en met een luisterend oor voor úw wensen. NedZorg biedt hulp bij het huishouden in samenspraak met diverse gemeenten Evean heeft meerdere vormen van huishoudelijke zorg en zoekt voor u de juiste huishoudelijke hulp, passend in uw situatie. Onze medewerkers stemmen de zorg altijd af met u en uw familie (uw mantelzorgers). Als u meer zorg nodig heeft, weten onze medewerkers de weg. Wij werken samen met andere (zorg)organisaties en lokale belangenverenigingen. Meer informatie? Evean is goed bereikbaar: 24 uur per dag, zeven dagen per week. Bel Evean Zorgcentrale: ( 0,10 p/m) of kijk op: aan, maar ook hulp via een Persoonsgebonden budget (PGB). Onze medewerkers doen met passie waar ze goed in zijn. Zolang het past binnen de wettelijke regels en medische normen, doen we waar u om vraagt en wanneer u dat wilt. Met plezier. NedZorg is sinds 2005 in het bezit van het HKZ-certifi caat; hét kwaliteitskeurmerk voor de zorg. U kunt NedZorg 24 uur per dag bereiken. NedZorg Breda Nieuwe Prinsenkade VC Breda Tel : Website: (advertenties) Thuiszorg de Markenlanden heeft jarenlange ervaring met het leveren van thuiszorg in West-Brabant. Thuiszorgorganisatie de Zorgverlener levert thuiszorg in Tilburg en omgeving. Een onderdeel van thuiszorg is huishoudelijke verzorging. Vanaf 2007 biedt de Markenlanden samen met de Zorgverlener huishoudelijke verzorging in de gemeente Waalwijk. Huishoudelijke verzorging van de Markenlanden en de Zorgverlener: onze medewerkers zijn goed opgeleid. Bij ons is schoonmaken een vak. wij streven ernaar u een vaste hulp te geven. u krijgt de schoonmaakmiddelen gratis (dit geldt niet bij alphahulp). wij bemiddelen als u een alphahulp in dienst wil nemen. Wij vinden het belangrijk, dat het klikt tussen de klant en de medewerker. als u dat wilt, zorgen wij ervoor dat namens u het salaris van uw alphahulp wordt overgemaakt. cliënten beoordelen onze thuiszorg met een 8.5! Voor meer informatie, kunt u bellen met de Zorgverlener tel

6 Een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen Vanaf 1 januari 2007 bij het zorgloket WaalwijkWijzer Vanaf 1 januari 2007 kunt u met al uw vragen over voorzieningen voor gehandicapten bij één loket terecht. Het zorgloket WaalwijkWijzer behandelt uw vragen over Wmo voorzieningen, zoals rolstoelen, woonvoorzieningen, huishoudelijke verzorging en vervoersvoorzieningen. Het is dan ook logisch dat wanneer u bij dit loket een Wmo vervoersvoorziening aanvraagt, u ook bij hetzelfde loket een Gehandicaptenparkeerkaart kunt aanvragen. Hiervoor verwijzen we u niet meer naar een ander loket. De gehandicaptenparkeerkaart Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen? Vraag dan bij het zorgloket een Europese gehandicaptenparkeerkaart aan. Met deze kaart kunt u in de meeste Europese landen zowel op alle openbare parkeerplaatsen als op de gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart mag u gebruiken op parkeerplaatsen zoals deze te vinden zijn bij bijvoorbeeld een ziekenhuis, bibliotheek, winkelcentrum of zwembad. De parkeerkaart is maximaal vijf jaar binnen de hele Europese Gemeenschap geldig. Meer informatie Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Neem dan contact op met het zorgloket WaalwijkWijzer. Tarieven Deeltaxi Midden-Brabant 2007 Enkele tarieven licht aangepast! Vanaf 1 januari 2007 zijn enkele tarieven van de Deeltaxi licht aangepast. Dit komt doordat enkele tarieven van de Deeltaxi gekoppeld zijn aan de prijs van de 15-strippenkaart die gebruikt wordt in het reguliere openbaar vervoer. De eigen bijdrage van de Wvg-gerechtigde blijft in 2007 ongewijzigd op 0,45 per OV-strip. De sociaal begeleider betaalt hetzelfde tarief als de Wvg-gerechtigde met wie hij meereist. Voor de medisch begeleider en de GGD-keuringsritten hoeft in 2007 géén eigen bijdrage betaald te worden. Alle tarieven nog eens op een rijtje: Tarief Wvg-gerechtigden; 0,45 per strip; Tarief Sociaal Begeleider van de Wvggerechtigde; hetzelfde tarief als de Wvg-gerechtigde; Tarief Medisch Begeleider van de Wvg-gerechtigde; géén eigen bijdrage reiziger; Tarief GGD-keuringsritten; géén eigen bijdrage reiziger; Tarief gezinstaxi; 1,15 per strip; Tarief senioren; 1,15 per strip; Tarief vrije reizigers; 1,55 per strip; Tarief Kleine Kernen ; 0,45 per strip. Commerciële tarief (6de OV-zone en 6 verder, binnen vervoersgebied); 3,60 per strip. Bovenstaande tarieven zijn gesubsidieerde tarieven voor ritten met een maximale lengte van 5 OV-zones. Voor meer informatie over de voorwaarden kijk op de website van de Deeltaxi (www.deeltaxi-middenbrabant.nl) of bel met de klantenservice, tel.: U kunt een rit met de Deeltaxi reserveren via tel

7 Bijna 1000 PasWijzers in Waalwijk Ook in 2007 fikse kortingen op activiteiten Inwoners van de gemeente Waalwijk met een inkomen tot 112% van het sociaal minimum kunnen per 1 januari 2006 fikse korting krijgen op activiteiten die te maken hebben met sport, cultuur of educatie. Op vertoon van de pas PasWijzer kan de houder korting krijgen bij bijvoorbeeld De Leest, de bibliotheek of de muziekschool. Ook geeft de pas recht op een aantrekkelijke tegemoetkoming voor sportactiviteiten. Via deze nieuwsbrief en de lokale media houden we pashouders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Tot 1 december 2006 hebben bijna 1000 inwoners de pas aangevraagd. U ook? Ondersteuning De gemeente Waalwijk vindt het van groot belang dat mensen (jong en oud) niet in een sociaal isolement belanden als gevolg van een laag inkomen. Daarom wordt het deelnemen aan de samenleving, door bijvoorbeeld lid te zijn van een vereniging of het bezoeken van het theater, gestimuleerd en fi nancieel ondersteund. Hiervoor heeft de gemeente Waalwijk de PasWijzer ontwikkeld. De PasWijzer aanvragen U kunt de PasWijzer aanvragen op het zorgloket WaalwijkWijzer. U moet dan een bewijs van uw inkomsten meenemen. Tevens dient u een pasfoto bij u te hebben, want op de pas komt een foto. Heeft u kinderen van 12 tot en met 17 jaar? Zij kunnen een eigen pas krijgen. De pas heeft overigens het formaat van een bankpas en past dus makkelijk in uw portemonnee! Meer informatie Wilt u meer informatie over dit onderwerp of wilt u een PasWijzer aanvragen? Neem dan contact op met het zorgloket WaalwijkWijzer. Op de gemeentelijke website (www.waalwijk.nl) kunt u de folder met alle PasWijzeraanbiedingen downloaden! Deze folder kunt u ook aanvragen of ophalen bij het zorgloket. GRATIS NAAR DE BIBLIOTHEEK MET DE PASWIJZER Heeft u in 2006 een gratis bibliotheekabonnement aangevraagd met uw PasWijzer? Zo ja, dan krijgt u een acceptgiro in de bus voor het abonnementsgeld voor Als u zich met die rekening en de PasWijzer meldt bij de bibliotheek krijgt u gewoon weer een gratis PasWijzer-abonnement. Veel leesplezier! Gratis naar lezingen met de PasWijzer Bekende schrijvers in bibliotheken Waalwijk en Waspik PasWijzerhouders kunnen ook in 2007 weer gratis naar lezingen van populaire schrijvers in de bibliotheken van Waalwijk en Waspik. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met Boekhandel The Read Shop. De aanvangstijd voor alle lezingen is uur. Op 31 januari verzorgt Jan Siebelink een lezing. De heer Siebelink is schrijver van o.a. de autobiografi sche roman Knielen op een bed violen waarvoor hij de Libris Literatuur Prijs 2005 heeft gekregen.locatie bibliotheek Waspik. Op 14 maart volgt een lezing van schrijver Tommy Wieringa. Deze schrijver heeft grote populariteit verworven met het boek Joe Speedboot, een roman over liefde en rivaliteit. Met dit boek werd hij genomineerd voor o.a. de Libris Literatuur Prijs. Locatie bibliotheek Waspik. Op 10 april tenslotte de bestseller schrijfster Esther Verhoef, zeer succesvol met haar laatste roman Rendez-vous, een literaire thriller die zich afspeelt in een Frans dorpje. Locatie bibliotheek Waalwijk. 7

8 PasWijzerkorting De Leest Speciale acties in februari 2007 Film, cabaret, toneel of musical: met de PasWijzer krijgt u bij Theater De Leest uw toegangskaartje voor de helft van de prijs. U laat bij het Bespreekbureau uw PasWijzer zien en u ontvangt direct uw kaartje met de kortingsprijs. Theater De Leest heeft voor de maand oktober een spectaculaire aanbieding: namelijk extra veel korting op de zeer bijzondere voorstelling The Urban Funk Spectacular van de Amerikaanse hiphop-groep Break. (advertentie) SPECIALE ACTIES Zaterdag 3 feb om uur - HONK! Het Lelijke Eendje Ara Halici & Ivo Chundro e.a. Familiemusical 5+. De musical zit vol vrolijke liedjes en spitse teksten. Prijs met PasWijzer: 4,50 (+ 0,75 ticketkosten) Woendag 21 feb om uur - Jeans 16 Forever and Ever Show. Jeans 16 is geen musical, geen cabaret of popconcert, maar een ongecompliceerde greatest hits of all times met de blik vooruit. Prijs met PasWijzer: 6,- (+ 0,75 ticketkosten) LET OP! Op alle voorstellingen bij Theater De Leest krijgt u 50% korting. Voor exacte prijzen en aanvangstijden, kunt u kijken op onze website www. deleest.nl. Daar vindt u ook meer (achtergrond)informatie over alle voorstellingen en fi lms. BEWONERS AAN ZET In april wordt een grote bijeenkomst georganiseerd met de titel Bewoners aan zet. Op deze dag is alle ruimte om mee te praten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en komen talrijke bewonersinitiatieven aan bod. U leest hier snel meer over. Colofon Zorgloket WaalwijkWijzer: Bezoekadres Putstraat 1a. Geopend op werkdagen van uur Telefoon (0416) op werkdagen van uur Postadres Postbus GB Waalwijk Website Peter van Dongen (wethouder) Voor afspraken bellen met Nieuwsbrief Zorgloket WaalwijkWijzer t.a.v. afdeling Welzijn, Onderwijs en Zorg, Postbus GB Waalwijk Redactie Bureau communicatie gemeente Waalwijk Vormgeving en druk Drukkerij Van Engelen, Waalwijk Oplage exemplaren Deze nieuwsbrief wordt eenmalig naar alle huishoudens in Waalwijk verstuurd en niet alleen naar de klanten van het Zorgloket WaalwijkWijzer. Ook zijn eenmalig advertenties opgenomen van de zorgaanbieders.

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur

maandag t/m vrijdag van 8.00-18.00 uur vragen over hulp bij het huishouden? VIA Houten, Vraagbaak voor Informatie en Advies Hollandsspoor 1 (in Loericker Stee), Houten Geopend: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur Telefonisch bereikbaar:

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2007 Ministerie van Volksgezondheid,Welzijn en Sport 1 Siliconen borstimplantaten Inhoud Voorwoord 4 Hoe zit het met...... kosten

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer

Dan leg ik op één oor te tobbe over morgen Denk ik wie zorgt er voor dat ik kan blijven zorgen MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer MantelzorgWijzer van de Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord Colofon Tekst: MantelzorgWijzer Nieuwe Waterweg Noord: Jeannette Ladage Basistekst: Mantelzorg Barendrecht: Pamela van

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Voor alle zorg bij u thuis

Voor alle zorg bij u thuis Voor alle zorg bij u thuis 1 2 Inhoudsopgave Pagina Voor alle zorg bij u thuis 4 Samenwerking 5 De verschillende vormen van thuiszorg 5 Kraamzorg 6 - Kraamzorg aanvragen Jeugdgezondheidszorg 9 - Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond

PrivaZorg. magazine. Samenwerken met Bureau NAH Zorg. Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond Jaargang 3 2006 nummer 2 PrivaZorg magazine Samenwerken met Bureau NAH Zorg Zorg voor mensen met andere culturele achtergrond "Huidige schaalvergroting in zorg heeft louter van doen met machtspolitiek"

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget en zorg in natura

Persoonsgebonden budget en zorg in natura DC 53 Persoonsgebonden budget en zorg in natura 1 Inleiding In het werk kom je de termen persoonsgebonden budget (PGB) en zorg in natura vaak tegen. Het zijn twee manieren waarop de cliënten de vergoedingen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie