I n h o u d. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I n h o u d. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 2"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012

2 Stichting Madame Ouaga helpt de leefomstandigheden van de arme plattelandsbevolking van de dorpsgemeenschappen in Tampèlga (Burkina Faso) duurzaam te verbeteren via kleinschalige projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Stichting Madame Ouaga Oude Delft CC Delft Nederland +31 (0) KvK IBAN: NL 55 FVLB I n h o u d Bestuursverslag 1. Doelstelling 3 2. Organisatie 3 Bestuur 3 Partnerorganisatie in Burkina Faso 3 3. Doelen Werving 4 Algemeen 4 Afnemende steun overheid en fondsen ANBI, CBF 4 Fondsenwerving / publieke activiteiten 4 Communicatie 5 Media-aandacht 5 5. Functioneren projecten en uitvoering doelen Algemeen 5 Zelfwerkzaamheid 5 a. Gezondheidscentrum (CSPS) 6 Polikliniek - Kraamkliniek 6 Ambulance 7 b. Basisschool 7 Voedsel 7 Lerarenwoningen - Bibliotheek 8 6. Doelen Jaarrekening Waarderingsgrondslagen 9 Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Toelichting op de balans 10 Toeichting op de staat van baten en lasten 10 Madame Ouaga is door de Belastingdienst erkend als ANBI. Giften zijn fiscaal aftrekbaar. Voor hun belangeloze inzet, giften in natura en financiële bijdragen bedankt Stichting Madame Ouaga: Oda Boisliveau voor het Franse vertaalwerk OnScreen Webdesign te Leiden voor het beheer van de website Westvest Netwerk Notarissen, Delft Delft op Zondag Diaconessenhuis Leiden Wiillinkschool, Bennebroek Protestantse Gemeente, Bennebroek Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden, Leiden Westwoudschool, Zoeterwoude LaPorta Vitale, Delft Nico Jouwe Gespreksleiding & Communicatie, Delft Rodi Media zh, Delft Paul Friskes Assurantiën, Delft Mermaid Investments bv, Delft Publiec, Delft Schildersbedrijf Fa. Wubben & Zn, Delft Sunsia bv, Bennebroek Roosevelt kliniek, Leiden vele particulieren Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 2

3 B e s t u u r s v e r s l a g 1. Doelstelling Stichting Madame Ouaga (SMO) te Delft is opgericht op 25 mei De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer SMO heeft tot doel de leefomstandigheden van de arme plattelandsbevolking van Tampèlga in Burkina Faso (West-Afrika) duurzaam te helpen verbeteren via kleinschalige projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg. Voor de realisatie van haar projecten werft SMO financiële middelen. We ontvangen giften van particulieren en bedrijven en schenkingen via lijfrentes. Ter verkrijging van subsidies wordt een beroep gedaan op ontwikkelingsorganisaties en Goede Doelen-fondsen. 2. Organisatie Bestuur De statuten bepalen dat de stichting ten minste drie bestuurders telt. Bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar en treden af overeenkomstig een door het bestuur opgemaakt rooster. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar. Conform de statuten hebben de bestuursleden geen recht op bezoldiging. SMO is en blijft een kleine, efficiënt werkende organisatie, met als actieve kern een driehoofdig bestuur en een vaste adviseur/ondersteuner die bij de bestuursvergaderingen aanwezig is. De stichting heeft geen betaalde kracht in dienst en weinig tot geen overheadkosten. Een tiental vrijwilligers is op afroep beschikbaar voor ondersteunende activiteiten. In 2012 bestaat het bestuur uit: drs. Mahamadi Kaboré, voorzitter Patty Breukel-Spaan, secretaris/penningmeester drs. Nico A. Jouwe, algemeen lid Adviseur: Stef Breukel Het bestuur heeft in 2012 vier keer plenair vergaderd. Er was frequent tussentijds overleg en contact per telefoon en . Ook met de partnerorganisatie in Burkina Faso, ABNT. De voorzitter van SMO heeft in 2012, op eigen kosten, bezoeken gebracht aan de projecten en overleg gehad met de betrokkenen Partnerorganisatie in Burkina Faso Voor de uitvoering en instandhouding van haar projecten werkt SMO nauw samen met haar partner in Burkina Faso: Association Buud-Nooma de Tampèlga (ABNT). Door haar betrokkenheid en specifieke kennis van de cultuur en structuur van het (sociale) systeem op het platteland, is zij een waardevolle compagnon. De locatie is veelvuldig bezocht waarbij overleg is gevoerd met de belanghebbenden, die zijn vertegenwoordigd in diverse comité s. Ook in 2012 heeft SMO in woord en beeld uitgebreid verslag ontvangen. 3. Doelen Aanschaf en transport van een ambulance voor het gezondheidscentrum in Tampèlga. 2. Aanvulling voedsel en lesmateriaal voor de basisschool. 3. Bouw van vier nieuwe, betonnen lerarenwoningen met een separate sanitaire voorziening ter vervanging van ingestorte lemen woningen. 4. Vervaardigen van boekenkasten voor de bibliotheek/studieruimte bij de school. Doelen 1 en 4 zijn geheel gerealiseerd; 2 en 3 voor een deel. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 3

4 4. Werving Algemeen SMO tracht zo veel mogelijk duurzame relaties aan te gaan met sponsoren en donateurs. Subsidie-aanvragen vinden gericht per project plaats. SMO zoekt daarbij ook naar mogelijkheden om de verworven middelen te laten verdubbelen door landelijk of internationaal opererende organisaties. Afnemende steun overheid en fondsen Door bezuinigingen van de Nederlandse overheid op ontwikkelingssamenwerking zijn ook de bijdragen aan Nederlandse ontwikkelingsorganisaties sterk afgenomen en hebben zij noodgedwongen hun thema s en criteria bijgesteld. Hierdoor kon SMO ook in 2012 geen beroep meer doen op financiële ondersteuning voor het project van de herbouw van de ingestorte lerarenwoningen. Wel is een aanvraag gedaan bij een erkend Nederlands Goede Doelen-fonds. Door de overheidsbezuinigen ontvangt men echter zoveel aanvragen, dat er gekozen moet worden. En dat gebeurt dan ook conform bijgestelde criteria, waarbij niet de bouw van scholen, maar de verbetering van het onderwijs prioriteit krijgt. ANBI, CBF Ook in 2012 is SMO door de Belastingdienst gekwalificeerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling. Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die zij ontvangt in het kader van de doelstelling. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld van het recht van schenking. Donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken binnen de daarvoor geldende regels. Vanwege de hoge kosten wordt afgezien van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). SMO houdt zich echter wel zo strikt mogelijk aan de voor het CBF-Keur geformuleerde criteria ten aanzien van bestuur, beleid, fondsenwerving, besteding en verslaglegging. Leerlingen van de Willinkschool in Bennebroek met de boekenleggers. Poffertjeskraam tijdens Lichtjesavond in Delft. Fondsenwerving / publieke activiteiten In 2012 zijn diverse vaste en spontane eenmalige donaties ontvangen van particulieren en bedrijven. Er zijn activiteiten ontplooid met als doel het onder de aandacht brengen van de problematiek in het algemeen, de door SMO beoogde hulp en het verkrijgen van financiële steun voor de diverse projecten. Aan het relatiebestand van SMO zijn diverse digitale mailings verzonden. In diverse media is royaal aandacht aan de acties besteed. Een sponsoractie onder het Delftse bedrijfsleven i.s.m. de krant Delft op Zondag leverde op als bijdrage in de transportkosten voor de ambulance. Tijdens de Kinderboekenweek 2012 hebben leerlingen van de Willinkschool in Bennebroek extra veel boeken gelezen; per boek is een speciale boekenlegger ingevuld, goed voor 2,50 euro. De opbrengst van 230 is voor leesboekjes voor de school in Tampèlga. Tijdens Museumnacht Delft in oktober 2012 is een verkoopexpositie met foto s en bronzen beelden uit Burkina Faso ingericht. Opbrengst: 395. Aan de ruim 200 bezoekers zijn folders over SMO uitgereikt. Een presentatie en informatie in het bulletin van de Protestantse Gemeente in Bennebroek resulteerde in giften en collecteopbrengsten van 983. Op 11 december heeft SMO tijdens de jaarlijkse Lichtjesavond in Delft een poffertjeskraam geplaatst met informatie over de projecten. De porties poffertjes zijn gratis uitgedeeld. Als tegenprestatie kon men geld geven voor de school intampèlga. Er waren honderden bezoekers. Opbrengst: 790. De leerlingen van de Westwoudschool in Zoeterwoude-dorp hebben tijdens hun Kerstloop door het dorp 125 opgehaald voor spullen voor de school in Tampèlga. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 4

5 SMO heeft een jaarkalender 2013 met 13 full colourfoto s uit Burkina Faso uitgegeven; oplage 1500 ex., formaat 30 x 42 cm.verkoopprijs 15. Diverse bedrijven hebben grote aantallen afgenomen, voorzien van eigen logo. Een uitvoering als bureaukalender is in een oplage van 350 ex. apart besteld als relatiegeschenk. De kalender is op diverse verkooppunten en de eigen website aangeboden. Nagenoeg alle exemplaren zijn verkocht. Tegelijkertijd is voor de verkoop een serie van acht dubbele wenskaarten met foto s uit Burkina Faso uitgegeven, incl. enveloppen en cadeaubox. Dit is een doorlopende actie. Madame Ouaga-kalender Communicatie Een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van SMO en het verwerven van steun en middelen voor de projecten is het op de kaart zetten van SMO en haar doelen. In 2012 waren daarvoor verschillende communicatiemiddelen beschikbaar: Website: Wordt regelmatig geactualiseerd; op websites van diverse sympathisanten staan links naar de SMO-site. Bestuurslid Nico Jouwe plaatst regelmatig nieuws/foto s op Twitter. Algemeen leaflet: informatie over SMO en de projecten. Wordt regelmatig geactualiseerd en is geprint en digitaal beschikbaar. Voor specifieke acties wordt de inhoud aangepast. Powerpoint-presentatie: informatie over SMO en de projecten; wordt regelmatig geactualiseerd. Voor specifieke acties wordt de inhoud toegepast. SMO is opgenomen in de databank van de Stichting Kennisbank Filantropie en zichtbaar op De eigen Facebookpagina, die in 2012 is aangemaakt. Media-aandacht Onze activiteiten hebben in 2012 geleid tot diverse publicaties in Delft op Zondag, Stadskrant Delft, Kerknieuws Bennebroek en informatiebladen, digitale nieuwsbrieven en websites van scholen die acties voor SMO hebben georganiseeerd. Bestuursleden van SMO hebben deelgenomen aan de bijeenkomst Wereldburgerdag van de gemeente Delft. Met een aantal andere lokale organisaties is een Millenniumkrant gemaakt, die in juni in een oplage van exemplaren huis aan huis is verspreid. Er was tevens een digitale versie beschikbaar op de website van de gemeente Delft. 5. Functioneren projecten en uitvoering doelen 2012 Een van de twee waterpompen in Tampèlga. Hangar voor de ambulance. Algemeen SMO richt zich op de duurzame verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking van Tampèlga, een nederzetting op het platteland ca. 80 km ten westen van de hoofdstad Ouagadougou. Dit doen wij via projecten in het kader van onderwijs en gezondheid. Met de realisatie hiervan biedt de locatie ook goede basisvoorzieningen voor de omliggende dorpen. Er is een zorgvuldig, in samenspraak met de gemeenschap en onze lokale partner ABNT een ontwikkelingsplan van overzichtelijke projecten opgezet met als doel het duurzaam versterken van de gezondheid, zelfredzaamheid en weerbaarheid. In de uitvoering van de projecten staan direct contact met de doelgroep en samenwerking op basis van respect en gelijkwaardigheid voorop. Zelfwerkzaamheid De gerealiseerde projecten zijn overgedragen aan de bevolking, c.q. beheercomité s. Er zijn aparte bankrekeningen voor de personeelswoningen, de waterpompen en het gezondheidscentrum, incl. apotheek en ambulance. Deze opzet werkt prima. Men neemt zijn verantwoordelijkheden en er worden initiatieven genomen. Zo heeft men zelf een hangar gebouwd voor de ambulance en is er een voedselbank opgericht voor tijden van slechte oogst. Er worden gewassen afgestaan door mensen die wel genoeg hebben en een groentenexporteur uit Ouagadougou levert overschotten. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 5

6 Vanzelfsprekend loopt men nog tegen problemen aan. Het is tenslotte voor het eerst dat men met een dergelijke organisatorische opzet te maken heeft. Helaas verloopt de toelevering van ziekenhuismaterialen en medicijnen uit het regionale depot gebrekkig. Zo bleef een toegezegde aanvulling van medicijnen na de opening van de apotheek in 2011 achterwege. Het door SMO verstrekte voorschot van 765, dat in 2012 zou worden terugbetaald, is omgezet in een gift. Al met al ervaart SMO dat haar inspanningen vruchten afwerpen. Dankzij de grote inzet en verantwoordelijkheidgevoel van de bevolking en het medisch en schoolpersoneel. 5a. Gezondheidscentrum voor medische hulp en preventie (CSPS) Chef de Poste Noelie Bingo. Het gezondheidscentrum (CSPS: Centre de Santé et de Promotion Sociale) wordt in 2012 volledig operationeel. Doordat het centrum is opgezet conform de richtlijnen van het ministerie van Gezondheid, staat de overheid garant voor aanstelling van het personeel en uitbetaling van hun salarissen. Het personeel bestaat uit een gekwalificeerde vroedvrouw (sinds januari 2011) en een verpleegkundige (sinds mei 2012). Zij wonen met hun gezinnen in de door SMO gerealiseerde woningen bij de klinieken. De beheerster van de apotheek (sinds maart 2011) woont in het dorp. De verpleegkundige wordt in november 2012 opgevolgd door Mme. Noelie Bingo die tevens wordt aangesteld als Chef de Poste. Zij zal ook het financiële beleid gaan voeren in overleg met het beheercomité. Hierover hebben we dus nog geen duidelijk beeld. Naast algemene medische hulpverlening en kraamzorg in de breedste zin, heeft de CSPS ook een belangrijke taak in het kader van voorlichting over gezondheid, (onder-)voeding, hygiëne en gezinsplanning. Van overheidswege is er een vaccinatieprogramma, dat deels in de CSPS wordt uitgevoerd. Een speciaal poliovaccinatieteam heeft in kinderen in het verzorgingsgebied van de CSPS ingeënt. Het beheercomité (COGES: Comité de Guestion de Santé) functioneert ook in 2012 goed. De voorzitter van SMO is na diverse bezoeken en besprekingen ter plaatse zeer positief: het centrum is een voorbeeld voor de hele provincie, zowel qua opzet en organisatie als behandelingen. Vergadering beheercomité. Omdat de registratie van de patiënten pas sinds de komst van de Chef de Poste in november 2012 structureel plaatsvindt, zijn de onderstaand opgenomen patiëntenaantallen en percentages over 2012 globaal. Ze betreffen alleen de consultaties van patiënten uit Tampèlga en de directe omgeving, binnen een straal van 5 km van de CSPS met een inwoneraantal van 804. Polikliniek Aantal consulten: totaal 888, waarvan kinderen tot 1 jaar: 120, 1-4 jaar: 262, 5-14 jaar: 167, mannen: 112, vrouwen: 227. Verreweg de meest voorkomende aandoening is malaria (73,46%). Sinds 2011 is er een kleine verhoging geconstateerd. Mogelijk is dit een effect van de toenemende toegankelijkheid van de CSPS waardoor steeds meer mensen worden gezien. Er zullen extra inspanningen worden gedaan om te wijzen op het belang van slapen onder muskietennetten. Door de Bill Gates Foundation zouden muskietennetten beschikbaar zijn gesteld. Het is ons niet bekend wanneer en hoeveel. Er zijn geen ziektegevallen geconstateerd met het risico op een epidemie. Aantallen van opnames ontbreken. Zieken mogen volgens instructies van het gouvernement voor maximaal twee dagen worden opgenomen in een CSPS. Genezen patiënten gaan daarna naar huis, nog zieken worden naar het ziekenhuis vervoerd. Voor consulten, opnames en medicijnen wordt een vergoeding gevraagd. Vroedvrouw Ida Bouda. Kraamkliniek Met 42 geboorten is het aantal bevallingen toegenomen (131%) ten opzichte van Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 6

7 Kraamklininiek: ook voor controle zuigelingen. De ambulance in Tampèlga. Ruim 95% van de vrouwen is begeleid tijdens de zwangerschap; 81% is teruggezien voor postnatale controles. Van de 69 zuigelingen van 0-23 maanden is ruim 68% gecontroleerd. Hoewel men dit een lage score vindt, ligt dit hoger dan het gemiddelde in andere klinieken. Zieke kinderen worden behandeld in de polikliniek. Naast hulp bij bevallingen, kraamzorg, post- en prenatale controles, houdt de vroedvrouw ook consulten voor geboorteplanning- en -beperking. Familyplanning wordt gepromoot door de overheid, er zijn speciale programma s voor. Helaas is het aantal consulten in het kader van geboorteplanning teleurstellend laag: slechts 11% van de 185 vruchtbare vrouwen maakt er gebruik van. Dit wordt verklaard door de sociaal-culturele vooroordelen over voorbehoedsmiddelen. Consulten, testen en medicijnen zijn gratis, voor een bevalling en eventueel aansluitende opnamekosten moet worden betaald. Ambulance De door SMO in 2011 gereserveerde ambulance is in 2012 aangeschaft, per schip van Amsterdam naar de haven van Abidjan (Ivoorkust) getransporteerd en vandaar naar Ouagadougou gereden. Daar is de luchtvering vervangen door bladveren om de wagen geschikt te maken voor het rijden op het platteland waar geen geasfalteerde wegen zijn. Een uit Tampèlga afkomstige chauffeur heeft in Ouagadougou een speciale training gevolgd voor het rijden met de ambulance. Van de Nederlandse handleiding is een in het Frans vertaald uittreksel meegegeven. Op het terrein van de CSPS is een hangar voor de wagen geplaatst. De ambulance betekent een belangrijke aanvulling op de CSPS. Bewoners van de omvangrijke regio konden nu weliswaar in hun eigen gebied terecht voor medische hulp, maar er was geen enkele mogelijkheid voor vervoer van zieken. Men heeft er - op een enkel brommertje na - geen gemotoriseerde vervoermiddelen. Deskundige hulp voor ernstig zieken en zwangere vrouwen die in de hitte uren moesten lopen, kwam vaak te laat. Het is voor het eerst dat men in de regio beschikt over adequaat ziekenvervoer. De ambulance is ook inzetbaar voor het vervoer van de CSPS naar ziekenhuizen, met name naar de provinciehoofdstad Koudougou. Medio december is de ambulance in gebruikgenomen. Onderhoud, brandstof, verzekering en personeel zijn ondergebracht bij het beheercomité van de CSPS. Een regeling, waardoor bewoners zich kunnen verzekeren voor vervoer is in de maak. Aanschaf, aanpassingen en hangar zijn gefinancierd uit giften aan onze stichting; een groot deel van de transportkosten is betaald uit een sponsoractie onder het Delftse bedrijfsleven. Twintig dozen met medische materialen, die in Nederland door ziekenhuizen aan SMO ter beschikking waren gesteld, zijn in de ambulance meegereisd. 5b. Basisschool Ecole de Tampèlga De school functioneert prima. Doordat deze locatie meer faciliteiten heeft dan andere in de omgeving, is het een populaire school waar ook kinderen van buiten het verzorgingsgebied graag naar toe willen. Gezien het aantal lokalen en leerkrachten is groei niet wenselijk. Met circa 400 leerlingen is het maximum wel bereikt en zijn de klassen eigenlijk al te groot. Stabiliteit en kwaliteit zijn nu belangrijk. Sinds enkele jaren heeft men het leerlingenaantal redelijk constant kunnen houden. In het schooljaar bedroeg dit 404 (228 jongens en 176 meisjes), in (220 jongens en 186 meisjes). In (212 jongens en 213 meisjes). Een toename van 19 en een opmerkelijke verschuiving in het voordeel van de meisjes. De ervaring is dat er in de loop van een schooljaar helaas wel weer kinderen afvallen. Steeds meer meisjes op de basisschool. Voedsel Eten voor de kinderen die tussen de middag op school blijven, was van meet af aan voor SMO een jaarlijks terugkerende begrotingspost. Afhankelijk van de oogst werd de voedselvoorraad aangevuld. Door de oprichting in 2012 van de voedselbank intampèlga is dit item vervallen. Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 7

8 Lerarenwoningen SMO wil de vier ingestorte lemen lerarenwoningen in 2011 en 2012 laten vervangen door betonnen huizen, kosten per woning Eind 2011 is duidelijk dat we door het via donaties aangegroeide banksaldo en de opbrengst van de benefiet Literaire Salon in elk geval twee woningen kunnen financieren. Ze zijn begin juli 2012 opgeleverd. De bouw van de overige twee woningen en aanvulling van het sanitair blijkt in 2012 financieel niet meer haalbaar en heeft in 2013 onze prioriteit. Twee nieuwe betonnen lerarenwoningen, bijna gereed, juni Bibliotheek/studiezaal De voor 2012 geplande uitvoering van op maat gemaakte boekenkasten in de bibliotheek, is begin mei gerealisieerd. Een maand later ontvangen we foto s van keurig ingerichte en georganiseerde kasten. De ruimte wordt gebruikt door de docenten en leerlingen van de basisschool, maar ook als studieplek door studenten van diverse opleidingen uit de omgeving. 6. Doelen 2013* Studiezaal met nieuwe boekenkasten. juni De bouw van twee lerarenwoningen ter vervanging van de ingestorte lemen woningen, alsmede aanvulling van het sanitair. (Restant doelen 2012) Leer- en spelmateriaal voor de basisschool. (Jaarlijks) Omheiningen voor de personeelswoningen. Isolatieruimte voor patiënten met een besmettelijke ziekte. Keuken bij de klinieken voor de patiënten en hun familie. * De doelen zullen definitief worden bepaald en aangevuld vanaf medio februari 2013 nadat bestuursleden van SMO een bezoek hebben gebracht aan de locatie en uitgebreid hebben overlegd met de belanghebbenden. Mahamadi Kaboré, voorzitter Jaarlijks doel: lesmateriaal. Delft, september 2013 Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 8

9 J a a r r e k e n i n g Waarderingsgrondslagen Algemeen De activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde. Baten uit eigen fondswerving Giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst; overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Balans per 31 december 2012 (2011) (na resultaatbestemming) Activa Passiva Liquide middelen Eigen vermogen Banksaldo Bestemmingsreserve projecten Totaal activa Totaal passiva Staat van baten en lasten over 2012 (2011) Omschrijving Beginsaldo Baten uit eigen fondswerving Lijfrente Sponsoring transport ambulance Kalenders/wenskaarten Acties Bennebroek, fam Kaboré, school Zoeterwoude Teruggave verzekering, motorijtuigbelast. ambulance Actie poffertjes Overige giften en acties Voorschot lijfrente Totaal Af: Organisatiekosten Organisatiekosten, kvk, website, bankkosten Kalenders/wenskaarten, drukkosten Huur attributen poffertjesactie Rente-inkomsten Totaal beschikbaar voor doelstelling Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 9

10 Omschrijving Betalingen aan projecten Aanschaf en kosten ambulance Bankkosten projectbetalingen Betalingen aan projecten uit bestemmingsreserve Totaal besteed aan doelstelling Per saldo gereserveerd voor projectkosten Totaal projecten Toelichting op de balans Liquide middelen Deze staan per 31 december ter vrije beschiking en zijn als volgt samengesteld: Lopende rekening Eigen vermogen Bestemmingsreserve bedoeld voor toekomstige projectuitgaven Toelichting op de staat van baten en lasten Organisatiekosten Kosten webhosting 34 Kosten Kamer van Koophandel 24 Bankkosten 98 Totaal 156 Jaarverslag 2012 Stichting Madame Ouaga 10

I n h o u d. Oude Delft 36 2611 CC Delft Nederland +31 (0)15 2120021 www.madameouaga.nl info@madameouaga.nl KvK 27301261 bank: 22 58 85 255

I n h o u d. Oude Delft 36 2611 CC Delft Nederland +31 (0)15 2120021 www.madameouaga.nl info@madameouaga.nl KvK 27301261 bank: 22 58 85 255 Jaarverslag 2007 I n h o u d Oude Delft 36 2611 CC Delft Nederland +31 (0)15 2120021 www.madameouaga.nl info@madameouaga.nl KvK 27301261 bank: 22 58 85 255 Bestuursverslag Doelstelling 3 Kennismaking in

Nadere informatie

Bestuursverslag 3 Projecten in Burkina Faso 4 Gezondheidscentrum 4 Basisschool 5 Plannen 2011 5 Activiteiten in Nederland 6

Bestuursverslag 3 Projecten in Burkina Faso 4 Gezondheidscentrum 4 Basisschool 5 Plannen 2011 5 Activiteiten in Nederland 6 Jaarverslag 2010 Oude Delft 36 2611 CC Delft Nederland +31 (0)15 2120021 www.madameouaga.nl info@madameouaga.nl KvK 27301261 bank: 22 58 85 255 Inhoud Bestuursverslag 3 Projecten in Burkina Faso 4 Gezondheidscentrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. b i b l i o t h e e k S C H O O L. p o l i k l i n i e k. l a t ri n e s. a p o t h e e k. wa te rp u t. o p s l a g.

Jaarverslag 2013. b i b l i o t h e e k S C H O O L. p o l i k l i n i e k. l a t ri n e s. a p o t h e e k. wa te rp u t. o p s l a g. Jaarverslag 2013 b i b l i o t h e e k wa te rp u t l a t ri n e s S C H O O L p o l i k l i n i e k l a t ri n e s o p s l a g wo n i n ge n a p o t h e e k C S P S wa te rp u t k ra a m - k l i n i e

Nadere informatie

Stichting Madame Ouaga Oude Delft CC Delft Nederland +31 (0) KvK bank:

Stichting Madame Ouaga Oude Delft CC Delft Nederland +31 (0) KvK bank: Jaarverslag 2011 Stichting Madame Ouaga helpt de leefomstandigheden van de arme plattelandsbevolking in Burkina Faso duurzaam te verbeteren via projecten in het onderwijs en de gezondheidszorg Stichting

Nadere informatie

Bestuursverslag 3 Projecten in Burkina Faso 3 Activiteiten in Nederland 5 Plannen 2009-2010 6

Bestuursverslag 3 Projecten in Burkina Faso 3 Activiteiten in Nederland 5 Plannen 2009-2010 6 Jaarverslag 2008 Oude Delft 36 2611 CC Delft Nederland +31 (0)15 2120021 www.madameouaga.nl info@madameouaga.nl KvK 27301261 bank: 22 58 85 255 I n h o u d Bestuursverslag 3 Projecten in Burkina Faso 3

Nadere informatie

Bestuursverslag 3 Projecten in Burkina Faso 4 Basisschool 4 Gezondheidscentrum 6 Plannen 2010-2011 7 Activiteiten in Nederland 8

Bestuursverslag 3 Projecten in Burkina Faso 4 Basisschool 4 Gezondheidscentrum 6 Plannen 2010-2011 7 Activiteiten in Nederland 8 Jaarverslag 2009 Oude Delft 36 2611 CC Delft Nederland +31 (0)15 2120021 www.madameouaga.nl info@madameouaga.nl KvK 27301261 bank: 22 58 85 255 I n h o u d Bestuursverslag 3 Projecten in Burkina Faso 4

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve. Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van de Van Oldenbarnevelthoeve Jaarrekening 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Acties e.d./ 2013 en vooruitblik 2014 4 Jaarstukken Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Stichting Angelus Custos

Stichting Angelus Custos Stichting Angelus Custos te Zeist Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Bestuur Stichting Angelus Custos 3 Jaarrekening Balans per 31 December 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008

Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2008 Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag 2 Balans per 31 december 2008 5 Staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229.

Jaarverslag 2014. Kamer van Koophandel: De Stichting Emoties is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58430229. Jaarverslag 2014 Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting Emoties. Wij hopen dat dit verslag voldoende vertrouwen geeft, om de samenwerking verder voort te zetten. Bijlage: uitgebreid financieel

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Luchtfoto Makiungu Hospital, Tanzania. www.stichtingmakiungu.nl

Jaarverslag 2009. Luchtfoto Makiungu Hospital, Tanzania. www.stichtingmakiungu.nl Jaarverslag 2009 Luchtfoto Makiungu Hospital, Tanzania www.stichtingmakiungu.nl INHOUD Bestuursverslag 3 Jaarrekening 2009 6 Balans 6 Staat van Baten en Lasten 7 Toelichting op de Balans 8 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013

JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 JAARVERSLAG STICHTING HUIS VAN KINDEREN OVER 2013 Stichting Huis van Kinderen p/a Narcissentuin 14 3994 PS Houten 030-2444370 www.kheur.nl kvk 30187181 Inhoudsopgave Blz Bestuursverslag 3 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Thuis Sterven

Stichting Vrienden van Thuis Sterven Stichting Vrienden van Thuis Sterven De Ronde Venen Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 8 Inhoud 1 Jaarverslag 1.1 Bestuursverslag 3 2 Jaarrekening 5 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN

Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN Jaarverslag 2012 Stichting De Versterking SLOTEN INHOUD 1 BESTUURSVERSLAG 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012 2.2 Staat van baten en lasten over 2012 2.3 Toelichting

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. Gouda

Jaarrekening Stichting Oekraïne heeft hulp nodig. Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Oekraïne heeft hulp nodig Gouda Kamer van Koophandel 24409359 Stichting Oekraïne heeft hulp nodig Jaarrekening 2015 Voorwoord Het jaar 2016 was voor Stichting Oekraïne heeft

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl

Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl Jaarrapport 2015 JAARREKENING Jaarrapport Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl 1 Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl Doelstelling: De Stichting heeft

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen

Jaarrekening. Stichting Natuurlijk Jonen Jaarrekening 2014 Van Stichting Natuurlijk Jonen Vastgesteld februari 2014 Stichting Natuurlijk Jonen Giethoorn/Jonen gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave blz. 1. Algemeen 3 2. Financiering 3 3. Resultaat

Nadere informatie

Stichting Goeie Hoop Ederveen

Stichting Goeie Hoop Ederveen Stichting Goeie Hoop Ederveen Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 3 2. Jaarrekening 2014 2.1 Balans per 31 december 2014 4 2.2 Staat van baten en lasten over 2014 6 2.3 Grondslagen financiële verslaggeving

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013

Oosterweg 4 6602 HD Wijchen Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN JAARREKENING 2013 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 BLZ. BESTUURSVERSLAG 2013 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten en lasten 2013 3 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2014 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby

Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Jaarverslag 2011-2012 Stichting DutchGalgoLobby Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bestuursverslag 2011 2012 stichting DutchGalgoLobby... 3 Balans per 31 december 2012 stichting DutchGalgoLobby... 5 Staat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Jaarrekening Present Steenwijkerland

Jaarrekening Present Steenwijkerland Jaarrekening 2015 Present Steenwijkerland 31-03-2016-1- STICHTING PRESENT STEENWIJKERLAND Postbus 303 8330 AH Steenwijk E-mail: info@presentsteenwijkerland.nl www.presentsteenwijkerland.nl KvK 08210076

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn:

Jaarverslag 2003. De bestuursleden zijn: Jaarverslag 2003 Jaarverslag 2003 Op 11 juli 2003 werd de Stichting Kondanani Nederland opgericht. Op die datum is de akte gepasseerd bij notaris Mr.H.L.J.Kamps te Leiden. Tevens staat de Stichting ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN

STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN STICHTING 2BAB FOUNDATION, NAARDEN JAARREKENING 2014 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BLZ. BESTUURSVERSLAG 2014 1 JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten 2014 3 Toelichting

Nadere informatie

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede

1. Inleiding. Wij wensen u veel leesplezier! Bestuur van Stichting Kwasa. Robert Verboon Daniëlle van der Zande Esther de Vreede Jaarverslag 2009 Inhoud 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Kwasa. Met dit document willen wij donateurs en andere geïnteresseerden inzicht bieden in de werkzaamheden en financiën van

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910

BELEIDSPLAN 2014. De Linie 4, 6982 AZ Doesburg - Stichtingsregister: S 41051341 - Bankrekening IBAN: NL58RABO 013.75.70.910 BELEIDSPLAN 2014 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en omstreken. Het plan omvat het overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Tevens

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs p/a De Ontmoeting 49 3823 HH Amersfoort T 06 244 34 397 E info@vluchtelingenambassadeurs.nl W www.vluchtelingenambassadeurs.nl Balans en winst & verliesrekening per

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

Stichting Koyani. gevestigd te Warder. Jaarrekening 2015

Stichting Koyani. gevestigd te Warder. Jaarrekening 2015 Stichting Koyani gevestigd te Warder Jaarrekening 2015 1 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Verslaggeving De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de bepalingen zoals is weergegeven

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013

JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 JAARVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN READE 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van het bestuur 3 Stichting Vrienden van Reade 4 De organisatie 5 De projecten 6 Jaarrekening 8 2 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Reade

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s

Stichting Kalinga. Jaarverslag 2004. Dit rapport heeft 12 pagina s Stichting Kalinga Jaarverslag 2004 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag van Stichting Adopteer een Vroedvrouw, Castricum

Financieel verslag van Stichting Adopteer een Vroedvrouw, Castricum Financieel verslag 2015 van Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1-

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- STICHTING HOSPICE OUDEWATER -1- Activiteiten in 2014 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Ìn januari 2014 is bekend geworden dat de, in de Schuylenburcht gevestigde artsenpraktijk, zal gaan verhuizen naar

Nadere informatie

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014

Voorwoord. Gegevens van de stichting. ANBI-Jaarverslag 2014 Voorwoord In het kader van de nieuwe ANBI-regeling per 1 januari 2014 zijn stichtingen met een ANBI status, zoals Stichting Furaha, verplicht hun jaarverslag te publiceren via internet. Stichting Furaha

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA

JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA Inhoudopgave Jaarverslag Pagina 1. Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014

Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis. Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van het Waterlandziekenhuis Beleidsplan 2014 Purmerend, december 2013 1 Inhoud 1. De stichting Statutaire doelstelling Bestuursleden Beloningsbeleid Officiële gegevens 2. Strategie Missie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pixels tegen darmkanker. Meer voorlichting = Minder darmkanker

Jaarverslag 2012. Stichting Pixels tegen darmkanker. Meer voorlichting = Minder darmkanker Jaarverslag 2012 Stichting Pixels tegen darmkanker Meer voorlichting = Minder darmkanker Inhoudsopgave 4 Profiel 4 Management 5 Verslag van het bestuur 8 Jaarrekening 2012 9 Balans 10 Staat van baten en

Nadere informatie

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014

Stichting ALL IMPROV. Jaarverslag 2014 Stichting ALL IMPROV Jaarverslag 2014 1 Contents 1 Bestuur verslag... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 1.4 Beleid... 4 2 Aanvragen en afwijzingen... 4 3 Financiën... 5 3.1 Balans

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1

JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 JAARVERSLAG 2014 STICHTING CHILDREN'S FOODURE NAARDEN INHOUD 1 Algemeen 2 Staat van herkomst en besteding van de geldmiddelen over 2014 4 Staat van baten en lasten en begrotingen over 2013, 2014 en 2015

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl

Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl Jaarrapport 2014 JAARREKENING Jaarrapport Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl 1 Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl Doelstelling: De Stichting heeft

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING FRANS & KAPMA FOUNDATION TE KRING VAN DORTH JAARVERSLAG Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 2 2 Accountantscontrole 2 3 Algemeen 3 1 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden

JAARVERSLAG Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Stichting Vincentiuswinkel gemeente Heusden Postadres : Julianastraat 7, 5251 EC Vlijmen Winkel : Grotestraat 138A, 5151BN Drunen Telefoon : 06-15526578 Website : www.vincentiusheusden.nl/winkel e-mail

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015

Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015 Rapport inzake de jaarrekening 2014/2015 Stichting Passend Uitdagend Onderwijs voor Talentvolle Leerlingen Inhoudsopgave Bladzijde 1. Jaarrekening 2 2. Informatie over de Stichting 2 3. Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2007 2 2 Staat van baten en lasten over 2007 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum. KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Poolse Weeskinderen Naarden Statenlaan 19 1405EV Bussum KvK-nummer: 41194422 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Nadere informatie

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012

Stichting The Flame Foundation. Jaarrekening 2012 Stichting The Flame Foundation Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Jaarverslag... 2 Balans per 31 december 2012... 4 Staat van baten en lasten over 2012... 5 Toelichting behorende tot de

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland

Blessed Generation Nederland Beknopt jaarverslag 2013 Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland Blessed Generation Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Stichting Spirit of Faith Hurdegaryp ook handelend onder de naam Blessed Generation Nederland 04 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het beknopte

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2008 2 2 Staat van baten en lasten over 2008 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Fursa 2016

Jaarverslag Stichting Fursa 2016 Jaarverslag 2016 1824 TE Alkmaar 072-5616979 info@fursa.nl Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Missie en doelen 5 Acties en donaties 6 Fursa Centre Kenya 7 Toekomst 8 Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007.

FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010. De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. FINANCIEEL VERSLAG STICHTING HILL WHEELER FOUNDATION 2010 Stichting Hill Wheeler Foundation 2010 De Stichting Hill Wheeler Foundation is formeel opgericht op 25 april 2007. De Stichting is statutair gevestigd

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Financieel Jaarverslag 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag Stichting Matunkha 1-1-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Het bestuur... 3 ANBI Status... 3 Algemeen financieel beleid... 4 Balans 2014 in euro s... 5 Toelichting...

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Financieel verslag 2012

Financieel verslag 2012 Financieel verslag 2012 van Inhoudsopgave Jaarrekening Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de samengestelde jaarrekening van de Stichting Female Cancer Foundation, betrekking hebbend op het jaar 2014.

Hierbij ontvangt u de samengestelde jaarrekening van de Stichting Female Cancer Foundation, betrekking hebbend op het jaar 2014. Aan het bestuur van de Stichting Female Cancer Foundation p/a Professor van Reeslaan 20 1261 CT BLARICUM Amstelveen, juni 2015 Geacht bestuur, Hierbij ontvangt u de samengestelde jaarrekening van de Stichting

Nadere informatie

Stichting Philippos Rijssen-Holten. Jaarrapport 2015

Stichting Philippos Rijssen-Holten. Jaarrapport 2015 Stichting Philippos Rijssen-Holten Jaarrapport 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1.1. Opdracht 3 1.2. Algemeen 4 2. Jaarverslag bestuur 5 3. Jaarrekening over 2015 3.1. Balans per 31 december 2015 9 3.2.

Nadere informatie

Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016

Stichting Met je Hart Clarissenstraat AZ Boxtel. Financieel verslag 2016 Clarissenstraat 16 5281 AZ Financieel verslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Samenstellingsverklaring 3 2 Algemeen 4 3 Financiële positie 4 BESTUURSVERSLAG 4 Bestuursverslag over 2016 5 JAARREKENING

Nadere informatie