Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, 1950-1994"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid: Geneeskundige Hoofdinspectie, Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Geneeskundige Hoofdinspectie 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...7 Aanwijzingen voor de gebruiker...8 Openbaarheidsbeperkingen...8 Beperkingen aan het gebruik...8 Andere toegang... 8 Aanvraaginstructie... 8 Citeerinstructie... 8 Archiefvorming...9 Geschiedenis van de archiefvormer...9 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 De verwerving van het archief...9 Inhoud en structuur van het archief...10 Selectie en vernietiging...10 Verantwoording van de bewerking...10 Ordening van het archief...10 Verwant materiaal...12 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Toezicht op de volksgezondheid Het houden van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften door zorgaanbieders Algemeen Ziekenhuizen en verpleeghuizen Consultatiebureaus, kruisverenigingen en diensten Moederschaps-, kraam- en jeugdzorg Revalidatie, reumabestrijding en bejaardenzorg Tandheelkunde Geneeskundigen Paramedische beroepen Het uitbrengen van adviezen en verstrekken van inlichtingen aan de minister waaronder Volksgezondheid ressorteert betreffende het beleid en de eventueel daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving Algemeen Wet- en regelgeving Gezondheidszorg Volksgezondheid Overig beleid Gezondheidszorg Volksgezondheid Het periodiek opstellen van een verslag van de werkzaamheden van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (en taakvoorgangers) Het (doen) opstellen en wijzigen van instrumenten ten behoeve van het toezicht op en de handhaving van wettelijke voorschriften op het terrein van de volksgezondheid Het opstellen, wijzigen en intrekken van beleidsregels in bestuurlijke zin Het uitbrengen van adviezen aan de minister waaronder Volksgezondheid ressorteert betreffende de uitvoering van wet- en regelgeving en aan Gedeputeerde Staten of Commissaris der Koningin, gemeenteraad, College van Burgemeester en Wethouders of burgemeester Het mede voorbereiden van het vaststellen, wijzigen en intrekken van internationale regelingen betreffende het toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg en het presenteren van Nederlandse standpunten in intergouvernementele organisaties Het informeren van de Commissies voor de Verzoekschriften en andere tot onderzoeken van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal, de Nationale Ombudsman en het Kabinet van de Koningin naar aanleiding van klachten over de uitvoering of de gevolgen van het beleid betreffende het toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg

4 4 Geneeskundige Hoofdinspectie Het beantwoorden van kamervragen en het anderszins op verzoek incidenteel informeren van leden van of commissies uit de Kamers der Staten-Generaal betreffende het toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg Het voorbereiden, medevaststellen, coördineren en evalueren van het beleid betreffende het toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg Algemeen (o.a. (periodiek) overleg intern en extern) Gezondheidszorg Volksgezondheid Het handhaven van wettelijke voorschriften betreffende de zorgverlening Het houden van toezicht op de volksgezondheid Algemeen Tuberculosebestrijding Kraamzorg en zorg voor kinderen Longziekten Kankerbestrijding Infectieziekten en besmettelijke ziekten Algemeen Malaria Pokken Poliomyelitis Overige infectieziekten en besmettelijke ziekten Voedingsaangelegenheden Geslachtsziektenbestrijding Gevaarlijke stoffen Tandheelkundige verzorging Vaccinaties Verdovende en verslavende middelen Bijwerkingen van geneesmiddelen Het houden van toezicht op de Nederlandse gezondheidszorg ingeval van rampen en buitengewone omstandigheden of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan Het houden van toezicht op opleidingen en examens voor de verplegende en verzorgende beroepen en voor het beroep van verloskundige Algemeen Verplegenden Algemeen Ziekenverpleging Kraamverpleging Kinderverpleging Wijkverpleging Verzorgenden Algemeen Ziekenverzorging Kraamverzorging Paramedische beroepen Tandheelkundigen Assisterende beroepen Gelijstelling buitenlandse diploma's Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een intern of extern (wetenschappelijk) onderzoek betreffende het toezicht op de volksgezondheid en de gezondheidszorg Algemene gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Ziekenhuiswezen en verplegingsaangelegenheden (Bij)werking van geneesmiddelen (Bij)werking van geneeskundige hulpmiddelen en instrumenten Aanwezigheid van gevaarlijke stoffen Overige Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5 Geneeskundige Hoofdinspectie 5 1 Ondersteunende processen Organisatie Instructies/procedures Hulpmiddelen Personeel...123

6

7 Geneeskundige Hoofdinspectie 7 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid Periode: Archiefbloknummer: 5034 Omvang: 42,10 meter; 1265 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat stukken betreffende het toezicht op naleving van wettelijke voorschriften door de verschillende zorgaanbieders (zoals ziekenhuizen en paramedische beroepen), en de handhaving ervan (o.a. aangelegenheden met betrekking tot medisch tuchtrecht). Daarnaast zijn er stukken betreffende toezicht op de opleiding voor verzorgende beroepen, het opstellen van beleidsregels, en internationale regelingen, evenals vergaderverslagen van de inspectie en verschillende werkgroepen en commissies. In het archief zijn stukken te vinden over uiteenlopende onderwerpen als euthanasie, AIDS, kankerbestrijding, en alternatieve geneeswijzen.

8 8 Geneeskundige Hoofdinspectie Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Andere toegang ANDERE TOEGANG Het archief was aanvankelijk beschreven in de Institutionele Toegangen: Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot het beleidsterrein Staatstoezicht op de Volksgezondheid over de periode Institutionele Toegang op de gegevensbestanden met betrekking tot de organisatie en het personeel van de organisatieonderdelen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, (1968) Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Geneeskundige Hoofdinspectie, , inv.nr....

9 Geneeskundige Hoofdinspectie 9 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER De volledige historische achtergronden en ontwikkelingen van de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid zijn uitgebreid beschreven in de volgende publicatie: 5. Zicht op toezicht. Een institutioneel onderzoek naar het staatstoezicht op de volksgezondheid, (samenstelling: drs. L.B. Humbert; ISBN ), 's-gravenhage Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

10 10 Geneeskundige Hoofdinspectie Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Voor de selectie werd gebruik gemaakt van het 'Basis Selectie Document (BSD) Inspectie voor de Gezondheidszorg, ', versie september Het te bewaren gedeelte is naar het Nationaal Archief gestuurd. Het te vernietigen bestand is, na verkregen toestemming, afgevoerd naar Van Gansewinkel Nederland BV te Apeldoorn en daar op de gebruikelijke manier vernietigd. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING Als uitvloeisel van het raamconvenant, afgesloten op 22 september 1994 tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) is in de periode het archiefbestand bewerkt van de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid. Als basis voor de bewerking diende het rapport institutioneel onderzoek (RIO-nr. 5): 'Zicht op toezicht', een institutioneel onderzoek naar het Staatstoezicht op de Volksgezondheid over de periode door drs. L.B. Humbert. De werkzaamheden betroffen een herbewerking van een in 1998 door de CAS verrichte bewerking van het archief. De toen uitgevoerde bewerking was gebaseerd op toepassing van de goedgekeurde selectielijst (BSD 'toezicht op de volksgezondheid, Stcrt. 1998, 61). Bij de toepassing van de lijst kwam een drietal knelpunten naar voren: Handeling 1 bleek te ruim geformuleerd; Handeling(en) met betrekking tot opleidingen ontbraken; Algemene handelingen, zoals vastgesteld in het werkoverleg van de afdeling B&T van de Rijksarchiefdienst op 24 februari 1998 ontbraken. De geconstateerde knelpunten waren voor de zorgdrager aanleiding om de selectielijst aan te passen en te actualiseren. Als gevolg hiervan is de CAS gevraagd om het archief te herbewerken met gebruikmaking van het vernieuwde en geactualiseerde BSD en met toepassing van de huidige normen van het Nationaal Archief. De bewerking vond in twee fasen plaats: Fase 1: De beschrijvingen zijn waar nodig aangepast, gecontroleerd aan de hand van het dossier zelf, en onder een nieuwe handeling geplaatst of aangewezen voor vernietiging. Fase 2: Voor een aantal handelingen uit de toegang is een nadere onderverdeling op onderwerp gemaakt. Tijdens de bewerking zijn aanvullende handelingen geformuleerd. Deze zullen in de selectielijst worden opgenomen. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Het archief is allereerst ingedeeld naar beleidsterrein. Met een beleidsterrein wordt bedoeld een afgebakend onderwerp van overheidsbemoeienis, in dit geval dus: "Toezicht op de volksgezondheid", en daarnaast "Ondersteunende processen".

11 Geneeskundige Hoofdinspectie 11 Per beleidsterrein is het archief onderverdeeld naar handeling. Per handeling zijn de beschrijvingen van de dossiers vermeld. Een handeling wordt verricht door een actor ter uitvoering van een taak, of op grond van een wettelijke bevoegdheid. Een actor is een overheidsinstelling die bevoegd is zelfstandig op te treden (bijvoorbeeld een minister) binnen het beleidsterrein. Op een beleidsterrein treden meerdere actoren handelend op.

12 12 Geneeskundige Hoofdinspectie Verwant materiaal Verwant materiaal

13 Geneeskundige Hoofdinspectie 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 005 Toezicht op de volksgezondheid Het houden van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften door zorgaanbieders Algemeen 005 TOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID HET HOUDEN VAN TOEZICHT OP DE NALEVING VAN WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN DOOR ZORGAANBIEDERS Actor: Staatstoezicht op de Volksgezondheid/Inspectie voor de Gezondheidszorg Product: Inspectieverslagen, inspectierapporten. Opm.: Zorgaanbieders zijn instellingen en beroepsbeoefenaren. 1 ALGEMEEN 997 Uitoefening van de geneeskunst in grensgemeenten Inzagerecht in medische dossiers Openbaarheid beperkt tot 1 januari Ziekenhuizen en verpleeghuizen 2 ZIEKENHUIZEN EN VERPLEEGHUIZEN Overzichten van de gegevens der ziekenhuizen in Nederland , pak , pak , pak Verslagen van diverse inspectiebezoeken Medische kindertehuizen, Astma-centra en sanatoria in Nederland, Ziekenhuizen, Verpleeghuizen, , pak 761 Ziekenhuizen, , pak 1130 Instituut voor Slechthorende meervoudig gehandicapte kinderen 'De Wylerberg' te Groesbeek op 28 april 1988, Instituut voor visueel gehandicapten 'Theofaan' te Grave op 29 november 1988, Stichting Gyne Preventia Centrum te Amsterdam op 10 april 1989, Kliniek MR-70 te Amsterdam op 8 november 1990, Maasziekenhuis te Boxmeer op 18 augustus 1987, AIDS-centra in Nederland, , pak 1173 Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal in Oranjestad te Aruba, Hartcatheterisatiekamers, , pak 1138 Streekziekenhuis De Honte in Terneuzen, Afdeling Anesthesiologie.

14 14 Geneeskundige Hoofdinspectie Hygiënische onderzoeken in diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen , pak , pak 986 Verslag van de bespreking inzake de vraag of dagverpleging van psychisch gestoorden kan worden opgenomen onder de door de Ziekenfondsraad (Z.F.R.) erkende inrichtingen Registratie van medische gegevens uit ziekenhuizen Toezicht op de verantwoordelijkheden van ziekenhuizen pak 944 Lijst van het aantal bedden in verpleeghuizen per provincie Complicaties na narcose-toediening in ziekenhuizen Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen pak 151 Problematiek in het ziekenhuis te Lochem Rapport 'Verwijdering van afvalstoffen uit ziekenhuizen en andere inrichtingen van de Gezondheidszorg' van de Werkgroep Ziekenhuisafval Conflict rond de cardiochirurgie in het Binnenziekenhuis te Eindhoven, met kamervragen Openbaarheid beperkt tot 1 januari Opgaven van gegevens van in Nederlandse ziekenhuizen verrichte niertransplantaties Commissie Toetsing Ziekenhuizen pak 917 Enquête naar de jaarcijfers inzake de bestemming van bedden in verpleeghuizen Nota 'Kwaliteit van de verpleegkundige zorg in de verpleeghuizen en de ziekenhuizen' Notitie betreffende röntgenapparatuur in het verpleeghuis.

15 Geneeskundige Hoofdinspectie Onderzoek naar de moeilijkheden in het St. Annadal Ziekenhuis te Maastricht FONA-commissie in ziekenhuizen (Fouten, Ongevallen en Near-Accident) pak 875 Gebruik van geneeskundige instrumenten in ziekenhuizen pak 889 Onderzoek naar het inhoudelijk functioneren van de Afdeling Diëtiek van het Sophia Ziekenhuis te Zwolle Openbaarheid beperkt tot 1 januari Conflictsituatie in het Medisch Centrum 'De Klokkenberg' te Breda Rapport 'Paramedische oriëntatiepunten in het verpleeghuis' Verslag van een onderzoek naar de aandacht voor kwaliteit op intensive care afdelingen Nota 'Commerciële ziekenhuizen' Verpleeghuisvoorzieningen voor Aids-patienten Project-programma behorende bij het project 'Ontwikkeling kwaliteitszorgprofielen voor ziekenhuizen' Circulaire inzake verantwoordelijkheid van ziekenhuizen bij productie van mococlonale antistoffen Verslag over het plegen van abortussen in ziekenhuizen en klinieken in het kader van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) over de jaren 1989 en Rapport 'Aandacht voor kwaliteit in centra voor radiotherapeutische zorgverlening' Rapport 'Distributie Bloed ziekenhuizen' Inspectierapport 'Centrumziekenhuizen AIDS'. 1993

16 16 Geneeskundige Hoofdinspectie Overzichten van de gegevens der ziekenhuizen in Nederland , pak , pak , pak Verslagen van diverse inspectiebezoeken Medische kindertehuizen, Astma-centra en sanatoria in Nederland, Ziekenhuizen, Verpleeghuizen, , pak 761 Ziekenhuizen, , pak 1130 Instituut voor Slechthorende meervoudig gehandicapte kinderen 'De Wylerberg' te Groesbeek op 28 april 1988, Instituut voor visueel gehandicapten 'Theofaan' te Grave op 29 november 1988, Stichting Gyne Preventia Centrum te Amsterdam op 10 april 1989, Kliniek MR-70 te Amsterdam op 8 november 1990, Maasziekenhuis te Boxmeer op 18 augustus 1987, AIDS-centra in Nederland, , pak 1173 Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal in Oranjestad te Aruba, Hartcatheterisatiekamers, , pak 1138 Streekziekenhuis De Honte in Terneuzen, Afdeling Anesthesiologie Hygiënische onderzoeken in diverse ziekenhuizen en verpleeghuizen , pak , pak 986 Verslag van de bespreking inzake de vraag of dagverpleging van psychisch gestoorden kan worden opgenomen onder de door de Ziekenfondsraad (Z.F.R.) erkende inrichtingen Registratie van medische gegevens uit ziekenhuizen Toezicht op de verantwoordelijkheden van ziekenhuizen pak 944 Lijst van het aantal bedden in verpleeghuizen per provincie Complicaties na narcose-toediening in ziekenhuizen Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen pak

17 Geneeskundige Hoofdinspectie Problematiek in het ziekenhuis te Lochem Rapport 'Verwijdering van afvalstoffen uit ziekenhuizen en andere inrichtingen van de Gezondheidszorg' van de Werkgroep Ziekenhuisafval Conflict rond de cardiochirurgie in het Binnenziekenhuis te Eindhoven, met kamervragen Openbaarheid beperkt tot 1 januari Opgaven van gegevens van in Nederlandse ziekenhuizen verrichte niertransplantaties Commissie Toetsing Ziekenhuizen pak 917 Enquête naar de jaarcijfers inzake de bestemming van bedden in verpleeghuizen Nota 'Kwaliteit van de verpleegkundige zorg in de verpleeghuizen en de ziekenhuizen' Notitie betreffende röntgenapparatuur in het verpleeghuis Onderzoek naar de moeilijkheden in het St. Annadal Ziekenhuis te Maastricht FONA-commissie in ziekenhuizen (Fouten, Ongevallen en Near-Accident) pak 875 Gebruik van geneeskundige instrumenten in ziekenhuizen pak 889 Onderzoek naar het inhoudelijk functioneren van de Afdeling Diëtiek van het Sophia Ziekenhuis te Zwolle Openbaarheid beperkt tot 1 januari Conflictsituatie in het Medisch Centrum 'De Klokkenberg' te Breda Rapport 'Paramedische oriëntatiepunten in het verpleeghuis' Verslag van een onderzoek naar de aandacht voor kwaliteit op intensive care afdelingen.

18 18 Geneeskundige Hoofdinspectie Nota 'Commerciële ziekenhuizen' Verpleeghuisvoorzieningen voor Aids-patienten Project-programma behorende bij het project 'Ontwikkeling kwaliteitszorgprofielen voor ziekenhuizen' Circulaire inzake verantwoordelijkheid van ziekenhuizen bij productie van mococlonale antistoffen Verslag over het plegen van abortussen in ziekenhuizen en klinieken in het kader van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) over de jaren 1989 en Rapport 'Aandacht voor kwaliteit in centra voor radiotherapeutische zorgverlening' Rapport 'Distributie Bloed ziekenhuizen' Inspectierapport 'Centrumziekenhuizen AIDS' Consultatiebureaus, kruisverenigingen en diensten 3 CONSULTATIEBUREAUS, KRUISVERENIGINGEN EN DIENSTEN 659 Organisatie van de praenatale zorg bij de consultatiebureaus Commissie van onderzoek naar de toestanden op het Rotterdams consultatiebureau voor tuberculosebestrijding pak Organisatie van de consultatiebureaus voor tuberculosebestrijding , pak Verslagen van besprekingen met consultatiebureaus en regionale inspecties inzake de administratie op de bureaus Tuberculose-huisbezoeken van kruisverenigingen in de door de gemeente Rotterdam geannexeerde gemeenten

19 Geneeskundige Hoofdinspectie Uitoefenen van een particuliere praktijk door districtskinderartsen en revalidatieartsen Besprekingen over de registratie van de gegevens van de op de consultatiebureaus voor reumatiekbestrijding aangemelde patiënten Verslagen van bezoeken aan diverse Trombose-diensten Onderzoek naar de ontwikkeling van het instituut van hoofdwijkverpleegster Verslagen van werkbezoeken aan diverse Districts Consultatiebureaus (DCB) Verslagen van bezoeken aan diverse provinciale kruisverenigingen Resultaten van enquêtes van de Algemene Nederlandse Vereniging 'Het Groene Kruis' te Utrecht Gezinsverzorging Kwantitatieve aspecten van de kraamzorg Kwantitatieve aspecten van de magazijndienst verplegingsartikelen Kwantitatieve aspecten van de plaatselijke vereniging (m.u.v. Magazijndienst) Verslagen van bezoeken aan ambulance-diensten , pak Verslagen van werkbezoeken aan Kruisverenigingen in verband met de invoering en het gebruik van het nieuwe Wijk Administratie Systeem (WAS) Geneeskundig Hoofdinspectie-bulletin; Sexueel misbruik door hulpverleners Verslag van het inspectiebezoek aan de Centrale Post Ambulancevervoer Amersfoort op 28 maart Rapport van het inspectie-onderzoek bij de stichting Kruiswerk Noord-Oost Brabant te Uden in de maand mei Verslagen van Inspectiebezoeken aan de Regionale Kruisvereniging Noord-West

20 20 Geneeskundige Hoofdinspectie Groningen, Oost Groningen en de Stichting Thuiszorg Het Groene Kruis Stad Groningen Verslag van een inspectiebezoek bij de entadministratie Zuid-Holland naar aanleiding van het foutief doorgeven van de screeningsuitslag (TSH-uitslag) Organisatie van de praenatale zorg bij de consultatiebureaus Commissie van onderzoek naar de toestanden op het Rotterdams consultatiebureau voor tuberculosebestrijding pak Organisatie van de consultatiebureaus voor tuberculosebestrijding , pak Verslagen van besprekingen met consultatiebureaus en regionale inspecties inzake de administratie op de bureaus Tuberculose-huisbezoeken van kruisverenigingen in de door de gemeente Rotterdam geannexeerde gemeenten Uitoefenen van een particuliere praktijk door districtskinderartsen en revalidatieartsen Besprekingen over de registratie van de gegevens van de op de consultatiebureaus voor reumatiekbestrijding aangemelde patiënten Verslagen van bezoeken aan diverse Trombose-diensten Onderzoek naar de ontwikkeling van het instituut van hoofdwijkverpleegster Verslagen van werkbezoeken aan diverse Districts Consultatiebureaus (DCB) Verslagen van bezoeken aan diverse provinciale kruisverenigingen Bloedtransfusie en bloedbanken pak Resultaten van enquêtes van de Algemene Nederlandse Vereniging 'Het Groene

21 Geneeskundige Hoofdinspectie 21 Kruis' te Utrecht Gezinsverzorging Kwantitatieve aspecten van de kraamzorg Kwantitatieve aspecten van de magazijndienst verplegingsartikelen Kwantitatieve aspecten van de plaatselijke vereniging (m.u.v. Magazijndienst) Verslagen van bezoeken aan ambulance-diensten , pak Verslagen van werkbezoeken aan Kruisverenigingen in verband met de invoering en het gebruik van het nieuwe Wijk Administratie Systeem (WAS) Geneeskundig Hoofdinspectie-bulletin; Sexueel misbruik door hulpverleners Verslag van het inspectiebezoek aan de Centrale Post Ambulancevervoer Amersfoort op 28 maart Rapport van het inspectie-onderzoek bij de stichting Kruiswerk Noord-Oost Brabant te Uden in de maand mei Verslagen van Inspectiebezoeken aan de Regionale Kruisvereniging Noord-West Groningen, Oost Groningen en de Stichting Thuiszorg Het Groene Kruis Stad Groningen Verslag van een inspectiebezoek bij de entadministratie Zuid-Holland naar aanleiding van het foutief doorgeven van de screeningsuitslag (TSH-uitslag) Moederschaps-, kraam- en jeugdzorg 4 MOEDERSCHAPS-, KRAAM- EN JEUGDZORG 660 Organisatie van de kraamzorg Rapport over de positie van de vroedvrouw in Nederland deel 890 Verslagen van bezoeken aan diverse kraamklinieken Verslagen van bezoeken aan vroedvrouwen pak

22 22 Geneeskundige Hoofdinspectie Verslagen van werkbezoeken aan Friesland van F. Wafelbakker, Geneeskundig Inspecteur voor de Jeugdgezondheidszorg Verslagen van inspectiebezoeken aan verloskundigen Nota 'Knelpunten in de kindergeneeskunde' van de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland Organisatie van de kraamzorg Rapport over de positie van de vroedvrouw in Nederland deel 890 Verslagen van bezoeken aan diverse kraamklinieken Verslagen van bezoeken aan vroedvrouwen pak 1193 Verslagen van werkbezoeken aan Friesland van F. Wafelbakker, Geneeskundig Inspecteur voor de Jeugdgezondheidszorg Verslagen van inspectiebezoeken aan verloskundigen Nota 'Knelpunten in de kindergeneeskunde' van de Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland Revalidatie, reumabestrijding en bejaardenzorg 5 REVALIDATIE, REUMABESTRIJDING EN BEJAARDENZORG 858 Rapport over bejaardenzorg Verslagen van bezoeken aan revalidatiecentra pak 859 Rapport over bejaardenhygiëne Verslagen van vergaderingen van de Werkgroep reumatiekbestrijding Rapporten 'De verstrekking revalidatie-dagbehandeling' en de enquête 'Ongevalspatiënten die, zowel klinisch als poliklinisch, in revalidatie-

23 Geneeskundige Hoofdinspectie 23 inrichtingen/afdelingen in behandeling waren' Verslagen van bezoeken aan het zorgcentrum voor bejaarden, Huize 'St. Elisabeth' te Vught Rapport over bejaardenzorg Verslagen van bezoeken aan revalidatiecentra pak 859 Rapport over bejaardenhygiëne Verslagen van vergaderingen van de Werkgroep reumatiekbestrijding Rapporten 'De verstrekking revalidatie-dagbehandeling' en de enquête 'Ongevalspatiënten die, zowel klinisch als poliklinisch, in revalidatieinrichtingen/afdelingen in behandeling waren' Verslagen van bezoeken aan het zorgcentrum voor bejaarden, Huize 'St. Elisabeth' te Vught Tandheelkunde 6 TANDHEELKUNDE 225 Correspondentie met D. Vos, tandarts, betreffende de efficiency in de tandheelkunde Tandheelkundige inrichtingen Correspondentie met D. Vos, tandarts, betreffende de efficiency in de tandheelkunde Tandheelkundige inrichtingen Geneeskundigen 7 GENEESKUNDIGEN 686 Het voorschrijven van opiumwetmiddelen door diverse artsen Alcoholgebruik door geneeskundigen

24 24 Geneeskundige Hoofdinspectie Rapport 'Kwaliteitsbewaking huisartsengeneeskunde' pak 712 Problematiek rond verslaafde artsen Openbaarheid beperkt tot 1 januari WerkgroepForensische Geneeskunde Rapport 'Huisarts en Waarneemgroep', een onderzoek naar de kwaliteitssystemen binnen huisartsenwaarneemgroepen in Nederland Het voorschrijven van opiumwetmiddelen door diverse artsen Alcoholgebruik door geneeskundigen Rapport 'Kwaliteitsbewaking huisartsengeneeskunde' pak 712 Problematiek rond verslaafde artsen Openbaarheid beperkt tot 1 januari WerkgroepForensische Geneeskunde Rapport 'Huisarts en Waarneemgroep', een onderzoek naar de kwaliteitssystemen binnen huisartsenwaarneemgroepen in Nederland Paramedische beroepen 8 PARAMEDISCHE BEROEPEN 928 Toepassing natuurgeneeswijze en psychische therapie door heilgymnasten Paramedische beroepen pak Fysiotherapie Algemeen, Algemeen, , pak 913 Verslagen van bezoeken aan diverse fysiotherapie-praktijken en aan Afdelingen Fysiotherapie in ziekenhuizen, Gedragsregels voor fysiotherapeuten, Logopedisten.

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Nummer archiefinventaris: 2.15.5224 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stafafdeling Beleidsontwikkeling, 1977-1991 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 3.11.5024 Inventaris van het archief van de Inspectie Landbouwonderwijs ''s-gravenhage, 1972-1985 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Nummer archiefinventaris: 2.04.5182 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Integratie Personeelsadministratie (IPA), 1945-1996 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940

Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.09 Inventaris van het archief van de Commissie voor Oorlogsvluchtelingen, (1914) 1939-1940 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 3.01.08.01 Inventaris van de particuliere notulen en rapporten van de Gedeputeerden van Amsterdam ter dagvaart in de vergaderingen van de Staten van Holland en West-Friesland,

Nadere informatie

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Nummer archiefinventaris: 3.02.41 Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Auteur: onbekend Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren Nummer archiefinventaris: 2.19.135 Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren 1915-1969 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) Nummer archiefinventaris: 2.16.88 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Bureau Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden, (1960) 1964-1978 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage,

Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, Nummer archiefinventaris: 2.19.042.32 Inventaris van het archief van de Vereniging voor Waardevast Geld te ''s-gravenhage, 1934-1943 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden,

Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, Nummer archiefinventaris: 3.05.05 Inventaris van de archieven van de Gevangenissen en het Huis van Bewaring te Leiden, 1824-1902 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.05.33

Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Nummer archiefinventaris: 3.05.33 Inventaris van een steekproef uit het archief van de Raad voor de Kinderbescherming, Regio Zuid- Holland Zuid en Zeeland, locatie Dordrecht, 2002-2003 [GEANONIMISEERDE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam

Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Nummer archiefinventaris: 3.10.01.06 Inventaris van het archief van het IJkkantoor te Rotterdam Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.10.01.06

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stelling Den Helder 1936-1940

Inventaris van het archief van de Stelling Den Helder 1936-1940 Nummer archiefinventaris: 3.09.26 Inventaris van het archief van de Stelling Den Helder 1936- Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1972 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie