Bouwvakkers Jubbega vieren 75 jarig bestaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouwvakkers Jubbega vieren 75 jarig bestaan"

Transcriptie

1 NO. 293 DONDERDAG 13 MEI 2004 De Kompanije presenteert maandag bouwplannen Jubbega Volgende week maandag 17 mei wordt de plannen van het Project De Kompanije verder toegelicht. Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst op 9 maart jongstleden hebben veel inwoners van Jubbega/ Hoornsterzwaag meegewerkt om een plan te maken voor de invulling van het gebied rondom de Expansiehal. De resultaten van deze bijeenkomst zijn inmiddels verwerkt in een aantal alternatieven voor de uiteindelijke bouwplannen. Deze alternatieven worden komende maandag voorgelegd aan de bevolking van Jubbega Hoornsterzwaag. Belangrijk in het plan is, naast de indeling van de te bouwen school, dienstencentrum en woningen, vooral de infrastructuur en de parkeergelegenheid rond het Expansiehal terrein. Door de deelnemers aan de informatieavond van 9 maart is een negental mogelijkheden aangegeven. Het architectenbureau Attika uit Amsterdam heeft deze mogelijkheden meegenomen in haar alternatieven die zij maandagavond wil presenteren. Het project De Kompanije is voor Jubbega van grote betekenis. Nog nooit eerder is er gesproken over een investering van bijna 9 miljoen Euro voor plannen in het dorp. Dit bedrag wordt genoemd in het meerjarenperspectief van de gemeente Heerenveen voor de jaren Op basis van globale ramingen worden de kosten van het project De Kompanije, exclusief woningen, geraamd op 8,9 miljoen euro.vooralsnog is er een tekort van 1.8 miljoen voor dit plan. In het meerjarenperspectief wordt er van uitgegaan dat door aanpassen van plannen en de maximale benutting STOFZUIGERZAKKEN voor alle types en merken van synergie (samenwerking) enerzijds en anderzijds het verwerven van extra inkomsten het verwachte tekort terug gebracht kan worden tot euro. Dit bedrag wil het college van B en W in 2007 investeren in het plan De Kompanije. Dit geld is primair bedoeld voor aanpassing van de Expansiehal ten behoeve van met name het gymnastiekonderwijs en de renovatie van de speeltuin, inclusief een skatebaan. Het meerjarenperspectief wordt vanavond besproken in de commissie samenlevingszaken van de gemeente Heerenveen. Parade der Volksmusik komt naar Jubbega Jubbega- De op de Duiste volksmuziek gelardeerde Der Parade der Volksmusik verzorgt op zaterdag avond 22 mei aanstaande een optreden in de Expansiehal te Jubbega. De hal wordt speciaal voor deze dag geheel omgebouwd tot een soort van Duitse bierhalle compleet met lange tafels en een Tiroolse sfeer. De parade der Volksmusik is een feest om naar de luisteren en te kijken. Zij verzorgt geheel in stijl een complete show met veel aandacht voor de costuums waaronder natuurlijk de traditionele lederhosen.. Het acht koppige orkest kleedt zich diverse malen tijdens de show om. De totale show duurt drie en een half uur. Een avondvullende volkstümliche show met muziek, zang, dans en komische en spectaculaire acts uit Tirol en Bayern. Speciaal voor dit optreden komen er in de Expansiehal extra tribunes. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Roel Eijer Mode en Lifestile. De groep wordt naar Jubbega gehaald op initiatief van de ondernemersvereniging HNI. Na het succes van de Jostiband in 2003 wil de vereniging vaker proberen om optredens van artiesten die niet alle dagen zijn te bewonderen naar Jubbega te halen. In Jubbega en omstreken wordt veel naar Duitse TV zenders gekeken en vooral het oudere Jaarmarkt Jubbega op 21 mei publiek is blij dat de muziek die daar veel aan bod komt nu ook eens dicht bij huis is te beluisteren. De afgelopen weken blijkt tijdens de kaartverkoop dan niet alleen ouderen maar ook de jongeren wel eens een echt Duitse avond mee willen maken. Gezelligheid staat voorop bij deze vorm van muziek en ook de jeugd is altijd in voor een sfeervolle avond. Tijdens de laatste Expansie in 2002 is nogmaals gebleken dat het vooral gezellig wordt wanneer het publiek gevormd wordt door mensen van alle leeftijden. Een sfeer die de organisatie ook verwacht bij het optreden van De Parade Der Volksmusik van volgende week zaterdag. Jubbega- De traditionele braderie en rommelmarkt van Jubbega kan zich de laatste jaren weer verheugen in een groeiende belangstelling. Enkele jaren is de markt georganiseerd door een evenementenbureau. Dit was niet altijd even succesvol. Voor het voortbestaan van de markt werd dan ook gevreesd. Enkele jaren geleden heeft de organisatie, de ondernemersvereniging HNI, weer zelf uit eigen kring een marktmeester aangesteld en kent de markt weer een groei. Een groei wat betreft de publieke belangstelling maar ook een groei in het aantal en het niveau van de standhouders. Natuurlijk is de rommelmarkt nog altijd de grote trekpleister van het geheel, maar de laatste jaren weten ook weer steeds meer braderieachtige standhouders de markt van Jubbega te vinden. De B en R markt zoals de markt tegenwoordig heet wordt al sinds de jaren zeventig op de vrijdag na Hemelvaartsdag gehouden. De huidige marktmeester Roel van der Zee heeft de afgelopen maanden al diverse contacten gelegd met allerlei standhouders, die de markt in Jubbega wederom opnemen in hun agenda. Mevrouw Annema werd door het afdelingsbestuur van de FNV Bouw gefeliciteerd met haar 75 jarig lidmaatschap. Foto Nelie van der Werf. Bouwvakkers Jubbega vieren 75 jarig bestaan Jubbega- Het dagelijkse bestuur van de afdeling Jubbega e.o. FNV Bouw heeft vrijdag j.l. een bezoek gebracht bij mevrouw Annema Meilof in de Tunen in Jubbega. Mevrouw Annema is al vijfenzeventig jaar lid van de afdeling in Jubbega en was getrouwd met Jeen Annema. Jeen Annema richtte in 1929 samen met Arjen Sikkema, Harm van Seijen, Ruurd de Haan, Hein van Linden en Sjoerd Blaauw ook in Jubbega en Hoornsterzwaag een afdeling op van de vakvereniging ANB die later is opgegaan in de landelijk FNV bond. Reden voor de afdeling om op zaterdag 8 mei een receptie te houden. De dag er voor werd al een bezoek te brengen bij het oudste lid van de vereniging. Mevrouw Annema kreeg naast gebak en bloemen en een fotoalbum een hanger met ketting voor haar jarenlange lidmaatschap overhandigt. Al in de tweede helft van de negentiende eeuw besloten groepen mensen met hetzelfde beroep plaatselijk verenigingen op te zetten. Het doel was samen opkomen voor de belangen van de leden. Deze kleine, lokale vakbonden groeiden langzaam uit tot grotere organisaties.tegen het einde van de negentiende eeuw waren er diverse landelijke verenigingen van schildersgezellen, meubelmakers en timmerlieden. In de loop van de twintigste eeuw gingen deze bonden steeds nauwer samenwerken. De afdeling in Jubbega e.o. heeft inmiddels ruim 450 leden. Dit aantal is, ondanks een fusie met de afdeling Oude en Nieuwehorne in 1996 in het verleden nog wel hoger geweest vertelde voorzitter Jan Pieters op de receptie. Yn de jierren tachtig hienen wy mear as 500 leeden. Jobbegea wie altiden in doarp fan bouwvakkers.tjintwurdich binne der ek in hiele protte minsken yn oare sectoren oan it wurk en die wurde net lid fan de bouwbond. Jubbega is binnen de bond de laatste jaren altijd een grote en actieve afdeling geweest. Vooral in de jaren zeventig werd er actief leden gewerkt. De bond kende in Pier Hoekstra en zijn vrouw Jantje een PV er ( persoonlijke vertegenwoordiger) die elke arbeider lid maakte van de bond. Hoofdbestuurder Rinus Dalhuizen, die op de receptie aanwezig was, weet nog van zijn kennismaking met Jubbega, tijdens Expansie 72 waar de bond voor het eerst een eigen stand had, dat iedereen door Pier werd benadert om lid te worden, slager of boerenarbeider iedereen werd genoteerd als timmerman. Je moest lid worden of je nu wilde of niet, zo ervaarde Dal huizen zijn kennismaking met Jubbega. In de jaren er voor ging het maar moeizaam om het ledental op te krikken aldus Pieters. Van de eerste jaren van voor de oorlog en ook de oorlogsjaren zelf is weinig bekend. In protte minsken wurden yn die jierren ek net lid. Sy doarden net, bang om harren wurk te ferliezen. Na de oorlog ging het eerst ook moeizaam. Het was toen voor de aanhangers van de Communistische Kermis * BOUWMATERIALEN * ONDERHOUD * NIEUWBOUW * VERBOUW partij in Nederland, de CPN, die eerst waren aangesloten bij de communistische vakbond EVC, zelfs nog verboden om lid te worden van de ANB. Jobbegea wie in echt read doarp en de communisten hienen hjir noch al wat oanhang. Aan het eind van de jaren zestig, begin zeventig mochten ook de communisten lid worden en enkele prominente leden hebben in de jaren erna zelfs nog bestuursfuncties vervuld. De FNV Bouw is ontstaan vanuit de wens om als groep werknemers een stem te laten horen. Dat maakt het gemakkelijker om invloed te krijgen op de eigen werksituatie. Aan deze functie is in anderhalve eeuw niets veranderd werd op de maar op de feestelijk receptie gesteld. Collectieve belangenbehartiging is nog steeds de kerntaak van FNV Bouw. Een vakvereniging is ook nu nog altijd broodnodig aldus Pieters. Wy moatte strydde foar wat wy opboud ha en de sociale foarsienings net ôfbrekke litte. Jubbega- Traditiegetrouw dit jaar staat er in het weekeinde rond Hemelvaartsdag weer een Merke op de Derde Sluis. Al sinds jaar en dg staat er tijdens de B en R markt een kermis. Deze kermis is de laatste jaren open vanaf woensdag, de start van de vele activiteiten dit weekend. (Turfpop). Maar ook op donderdag, zaterdag en zondag is de kermis geopend voor het publiek. TIMMERBEDRIJF GOSSE DE JONG Gorredijksterweg KC Jubbega Tel G J

2 DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 2 VRIJDAG 21 MEI van t/m uur JAARMARKT Jubbega derde sluis BRADERIE ROMMELMARKT BRADERIE ROMMEL MARKT KINDER MARKT KERMIS J. van Damweg noordkant en zuidkant van uur Bremsingel van uur S. Brinksmaweg van uur Alleen voor kinderen t/m 12 jaar die zelf verkopen (geen ouders of begeleiding) Parkeerterrein van uur De winkels met vele koopjes zijn geopend tot 's avonds uur!

3 Tekst foto. Koop en Gooitske op de receptie in De Turf die het paar werd aangeboden door de Rabobank Gorredijk Jubbega. Op de achtergrond directeur Wietse Kooi van de bank. Foto Nelie van der Werf Erelid Plaatselijk Belang is nu ook lid Orde van Oranje Nassau Jubbega _ s Morgens is hij nog even over de Derde Sluis gefietst. Nuon had nieuwe lantaarnpalen geplaatst en op enkele van deze palen waren richtingsbordjes van de fietsroute Volk zonder Uren bevestigd. Waren de bordjes wel opnieuw bevestigd? Koop Koopstra had voor tien uur nog net even de kans om een rondje over de Derde Sluis te maken. Om tien uur werd hij in Heerenveen verwacht voor overleg voor het opknappen of laten vervallen van enkele paden in de Oosthoek. Samen met Jelle Luchtenveld had hij voor wijkbeheer een voorstel gemaakt welke paden opgeknapt moeten worden omdat ze nog regelmatig gebruikt worden en welke paden aan haar lot kunnen worden overgelaten. Toen die afspraak werd gemaakt had hij nog gedacht, hé 29 april de dag voor koninginnedag. Op de bewuste dag zelf stond hij nergens bij stil. Doch dochs mar efkes in jaske an as nei it Fean giest, had Gooitske zijn vrouw hem nog geadviseerd voordat hij bij Jelle in de auto stapte. Gooitske wist wel beter waarom Koop naar Heerenveen moest niet voor een overleg met Gerard Wolters van wijkbeheer maar voor de ontvangst van een lintje. Een onderscheiding die hem toekomt en waar hij ook duidelijk vereerd mee is zoals in een Organisator oldtimerrit Jubbega ondanks revalidatie zelf aanwezig bij jaarlijks evenement Jubbega- Ondanks een ernstig ongeluk is Sjouke Blokstra uit Hoornsterzwaag er dit jaar wederom in geslaagd om tijden de jaarlijks braderie op de vrijdag na hemelvaartsdag een oldtimerrit te organiseren. Sjouke revalideert in Lyndensteijn in Beetsterzwaag van een ernstig ongeluk vorig jaar en is alleen in de weekenden thuis. Hij heeft echter in de persoon van Fedde Plantinga uit Gorredijk de nodige steun gevonden om ook dit jaar weer een rit voor oude brommers en motoren uit te zetten. Op vrijdag 21 mei wordt daarom alweer voor de twaalfde keer een toertocht voor oldtimermotoren en bromfietsen georganiseerd. Vorig jaar trok de rit bijna honderd deelnemers. De organisatie van de oldtimerrit is al vanaf het begin in handen van Sjouke Blokstra. Hij hoopt ook dit jaar, weliswaar in een rolstoel, op de dag zelf Voor KLEUREN TV S gaat u naar: & ingezonden brief elders in deze uitgave blijkt. Koop Koopstra (67) woont nu in Jubbega maar was tot 2001 veehouder in Hoornsterzwaag. Daarnaast was en is hij vanaf 1960 actief op verschillende terreinen. Onder andere bestuurslid van Jongerein Fryslân, voormelker ( praktijklessen melken) bij het lager en middelbaar onderwijs en bestuurslid van de Coöperatie van Aankoopvereniging Friesland te Leeuwarden. Maar ook was hij onafgebroken veertien jaar lang bestuurslid van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag.Waarvan hij erelid is. Een vereniging die tot de dag van vandaag op de steun en inzet van Koopstra kan rekenen, zoals bij het maken van het fietsplan of het onderhoud van de fietsroute Volk zonder Uren Maar ook is Koop nog altijd betrokken bij het vervenershuisje en het hertenkamp. Sinds 1983 was hij daarnaast voorzitter van de Rabobank Jubbega, en sinds 1995 tot 2002 voorzitter van de nieuw gevormde fusiebank Rabobank Gorredijk-Jubbega. aanwezig te zijn.aan de rit kan worden deelgenomen door bezitters van motors en brommers met een bouwjar van voor Er is ook voor dit jaar in de omgeving van Jubbega een tocht uitgezet van ongeveer 75 kilometer, die zoveel mogelijk op binnenwegen wordt verreden. De Start is om uur op de P.W. Janssenweg tussen de beide café s op de Derde Sluis. De rit wordt in twee gedeelten verreden met een pauze van één uur op de markt. Indien u ook in het bezit bent van een motor of brommer van voor 1965 dan nodigt de organisatie u uit om deel te nemen aan deze toertocht. De rit is geheel met pijlen aangegeven. De deelname is gratis en ook rijdt er een bezemwagen mee. Voor informatie over de rit kunt u contact opnemen met Fedde Plantinga tel TELEVISIE- REPARATIES Sinds 1992 tot de Expansie van 2002 maakte hij deel uit van het bestuur van deze vijfjaarlijkse tentoonstelling. Daarvoor al was hij jarenlang actief in werkgroepen van hetzelfde evenement. Momenteel is Koopstra nog altijd bestuurslid van het ouderenproject OWG (Over wonen voor ouderen gesproken) in Jubbega en is hij vrijwilliger bij de gehandicaptenvereniging Van Boeyenoord te Assen DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 3 Noord Nederlands oldtimerevenement wederom met veel spektakel Hoornsterzwaag. Donderdag 20 mei op Hemelvaartsdag wordt op het terrein van De Haan Motorenimport te Hoornsterzwaag nu al voor de negende keer op rij het traditionele Noord Nederlands Oldtimerevenement gehouden. Klapper van deze dag worden waarschijnlijk de races voor klassieke bromfietsen en motoren die vanaf s middags uur in vier klassen op een grasbaancircuit worden verreden.vorig jaar werden deze races voor de eerste maal gehouden maar kreeg de organisatie door de grote drukte niet op tijd een baan gereed voor het houden van de wedstrijden. Dit jaar wordt de baan al voor hemelvaartsdag ingericht en kan er direct na afloop worden gestart met de wedstrijden. Het Noordnederlands Oldtimerevenement heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een grootschalig en gezellig familiegebeuren dat zich nog steeds in een groeiende belangstelling mag verheugen. Jaarlijks komen vele duizenden bezoekers op het evenement af. Ook dit jaar is het aanbod weer zeer divers. Nieuw is dit jaar het paaldansen dat na afloop van onder andere demonstraties met stoom en dorsmachines, wordt gehouden. In de feesttent is dit jaar tijdens het paaldansen s avonds live muziek aanwezig. Daarnaast er ook dit jaar volop aandacht besteedt aan de steeds populairder wordende klassieke bromfiets. Maar men kan ook genieten van fraai gerestaureerde stationaire motoren, klassieke trekkers, motoren en exclusieve oldtimers. Gelijktijdig met de tentoongestelde twee en vierwielers wordt er een onderdelen markt, met diverse clubstand gehouden. Indien de weersomstandigheden het toelaten worden er ook demonstraties verzorgd door paramoteurs, door motoren aangedreven parachutes. Ook zullen bezitters van ultralight vliegtuigen hun opwachting maken, die de bezoekers de gelegenheid geven om een rondvlucht te maken. De Feart krijgt bezoek van gedeputeerde Jubbega- Op maandag 17 mei brengt onderwijsgedeputeerde Bertus Mulder een werkbezoek aan het openbaar scholennetwerk De Basis van de gemeente Heerenveen. Hij brengt die dag een bezoek aan twee scholen binnen het netwerk: obs De Letterbeam in Heerenveen en de obs. De Feart in Jubbega. Beide scholen nemen deel aan het Fries Onderwijs Kansen Plan. Het doel van het werkbezoek is voor wat betreft De Basis tweeledig: men wil de gedeputeerde graag met eigen ogen laten zien wat het kansenplan oplevert voor de deelnemende scholen. Daarnaast is de Basis benieuwd naar zijn visie op de onderwijsachterstanden in Fryslân en naar de mogelijkheden die de provincie heeft om de scholen te ondersteunen bij het inlopen daarvan. Mulder brengt eerst een bezoek aan de Letterbeam en wordt om uur bij De Feart verwacht. De christelijke basisschool Fan e Wiken bood de jubilaris, samen met alle kinderen van school na afloop van de plechtigheid op school een broodmaaltijd aan. Foto Nelie van der Werf Broodmaaltijd voor Jubilaris Jubbega- Hinke Landstra was er van overtuigd dat hij op 29 april naar Heerenveen moest voor een prijsuitreiking van een innovatieproject van sportstad Heerenveen. Zijn zoon Gosse was een van de genomineerden zo was hem verteld. Lammie zijn vrouw kon niet mee omdat ze voor die dag een afspraak had gemaakt met een vriendin voor een dagje Amsterdam. Dochter Ria wilde wel mee en zou haar vader vergezellen naar het gemeentehuis. Niet voor een bekendmaking van een prijs voor een sportstad Heerenveen maar voor de jaarlijkse uitreiking van de koninklijke onderscheidingen zo bleek toen hij de raadszaal van het gemeentehuis betrad. Ik hie der nea oan tocht dat ik foar in lintsje yn oanmerking komme koe. In de raadszaal waren niet alleen de overige familieleden aanwezig maar ook zijn vrouw Lammie die er getuige van waren dat Hendrik Landstra (64) benoemd werd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hinke kreeg zijn onderscheiding voor zijn vele activiteiten op allerlei gebied in Jubbega en Hoornsterzwaag actief. Al in 1966 werd hij, samen met zijn vrouw Lammie, beheerder van het buurthuis in Jubbega. Na de komst van de Expansiehal verhuisde Hendrik mee maar het nieuwe complex kon daar zijn draai niet vinden. Hij ging in op een aanbod van de vv Jubbega en werd de verantwoordelijke man voor de kantine van de voetbalclub. Een vereniging waarvoor hij ook onder ander als trainer, elftalleider en bestuurslid vele jaren heeft ingezet. Onder andere door het begeleiden van mensen met een werkstraf die voor de voetbalclub werkzaamheden verrichten. Jarenlang was Hendrik Landstra tevens lid van het bestuur van de christelijke basisschool in Jubbega en maakte hij namens de school veertien jaar deel uit van de Sinterklaascommissie.. Een school waarvoor hij van 1992 tot vorig jaar buschauffeur was bij het leerlingenvervoer. Elf jaar lang was hij bijna dagelijks onderweg met het halen en brengen van de kinderen naar school. s Morgens ging hi om twintig over zeven de deur uit en was dan om kwart voor negen weer thuis. s Middags had hij een rit minder maar moest hij de kinderen eerst thuis brengen en later weer ophalen. In de tussentijd had hij een kwartiertje om even thuis te eten Om drie uur maakte hij dan zijn laatste ritten en was om half vijf weer klaar. In de jaren negentig kon hij vervolgend direct weer na de kantine omdat daar dan de trainingen begonnen. Door problemen met zijn gezondheid, astma, moest hij al eerder met dit werk stoppen. Anno 2004 is Landstra nog altijd lid van de Vogelwachten en zet hij zich in voor t Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Werkgroep reptielen amfibieën Friesland en de Werkgroep Roofvogels Nederland.Sinds 1999 is hi bestuurslid van de begrafenisvereniging De Laatste Eer. Hendrik is zeer verguld met zijn onderscheiding Mar ik hie it ek hiel moai fûn as ús Gosse in priis krigen hie.

4 DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 4 TIJDENS DE BRADERIE VAN 22 MEI LEUKE AANBIEDINGEN Kamerplanten Snijbloemen Interieur Bruidswerk Grafwerk P.W. Janssenweg 72e Jubbega telefoon Blij verrast wil u dankzeggen voor een fijne dag, de feestelijke maaltijd bij de fan e wiken, de telefoontjes, kaartjes, bloemen en attenties die ik van velen heb gekregen bij mijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau Hendrik Landstra Fietsen door de historie van het volk zonder uren Het boekje van de cultuurhistorische fietsroute door Jubbega-Hoornsterzwaag is te koop bij: Modewarenhuis Roel Eijer Geertsma Hengelsport De Koppenjan Minicamping De Singel VVV Gorredijk Broekema Gorredijk DE VERFBOER VERFGROOTHANDEL B.V. de voordeligste in Friesland VOORJAARSAANBIEDINGEN VAN DE VERFBOER B.V. TUINBEITS acryl groen en bruin, 2,5 liter 4.50 SYSTEEMVERF in de authentieke kleuren, 2,5 liter SIGMA en SIKKENS topkwaliteit, 1 liter vanaf BIELZENZWART 2,5 liter TEAK of MAHONIE BEITS 2,5 liter Vanaf 1 april tot 1 oktober hebben wij koopavond op donderdagavond tot uur H. de Vosweg 6, 8411 KJ Jubbega, Tel , fax V R I J D A G S K O O PAV O N D I N J U B B E G A Stekker TS Jubbega tel. (0516) fax (0516) mobiel Standhouders gevraagd Traditionele B en R markt (braderie en rommelmarkt) 21 mei Jubbega info/tel J. van Damweg XB Jubbega - telefoon

5 Een Goede start Jubbega- Een goede Start. Dat is de naam van een project waarbij wordt geprobeerd om ouders en verzorgers van peuters een antwoord te geven op vragen over de ontwikkeling van hun kinderen. In een oude Amerikaanse schoolbus wordt overal in Nederland wijk en buurtcentra bezocht. Dinsdag stopte de bus bij een een viertal locaties in de gemeente Heerenveen, waaronder De Stoater in Jubbega.. In de bus kregen ouders en verzorgers de gelegenheid om vragen te stellen of om er eens over te praten wat nu goed is voor het kind. Daarnaast waren er ook voor de kinderen verschillende activiteiten voor kinderen met onder andere de theaterschminkgroep Olleke Bolleke en een poppenkast voorstelling. Ouders kregen antwoorden op vragen als : is een peuterspeelzaal belangrijk voor mijn kind en is voorlezen goed voor zijn of haar ontwikkeling. Maar ook was er in de bus informatie te vinden over wat voor soorten opvang er is voor de kinderen en op welke wijze de kinderen worden opgevangen. Daarnaast kregen de bezoekers tips hoe ze goedkoop aan boeken kunnen komen en waar ze terecht kunnen wanneer men denkt dat er met zijn of haar kind iets speciaals aan de hand is. Het project Een Goede Start is vooral bedoeld om kinderen kansen te geven om zich goed voor te bereiden op de basisschool. In de gemeente Heerenveen zijn verschillende voorzieningen voor jonge kinderen zoals peuterzalen, het consutatieburea en de bibliotheek. Ook vinden, onder ander in wijk en buurthuizen, veel verschillende activiteiten plaats die de ontwikkeling van het kind ten goede komen. Aan het project wordt onder ander meegewerkt door Forum ( instituut voor Multiculturele Ontwikkeling,de stichting Caleidoscoop, Skep ( Stichting kinderopvang en peuterzalen), thuiszorg De Friese Wouden, Stichting Vluchtelingenwerk, Openbare Bibliotheek, ROC ( Regionaal onderwijs Centrum) en de gemeente Heerenveen. WC -Experience top act Turfpop festival Jubbega- Het Brabantse WC-Experience is de slotact van het veertiende Trufpopfestival van volgende week woensdag. De groep uit Raamsdonksveer heeft in de vijftien jaar tijd dat ze aan de weg timmert bij vooral bezoekers van dampende feesttenten een bepaalde reputatie opgebouwd. Van het eerste album zijn naar eigen zeggen inmiddels al duizenden exemplaren verkocht!! En ook is de band steeds vaker te beluisteren op regionale maar ook nationale radio en tv stations. De band noemt zich zelf een rock en lol band en zingt en speelt vooral nederlandstalig. WC Experience is dan ook een echte feestband maar wel met de rock muziek als basis. De naam WC experience is verzonnen door Patrick Marcelissen en Richard Verschuren. Na een tijdje als "Sandoelse Vioolrockers" door het WC experience leven te zijn gegaan, werd tijdens een tv-concert van de Jimmy Hendrix Experience het idee geopperd om er maar WC EXPERIENCE van te maken.tot nu toe is die naam niet meer veranderd.we zijn er niet altijd blij mee, aldus de bandleden op de eigen website, maar 1 ding is zeker, hij blijft WEL hangen, zoals wel meer dingen op de WC! WC-Experience is de afsluiter van het jaarlijkse festival. Op het podium staan naast de Branbantse band dit jaar ook Toner Low. Mink en Multigrade Motoroil. Deze laatste is een nog jonge band rond de broers Hille en Eelco Engelsma die uit Jubbega afkomstig zijn. De groep heeft als thuisbasis Groningen. Eelco die nu in Multigrade Motoroil speelde eerder bij de groep Mink die ook op Turfpop staat. Mink is een bijzondere pop/rock band met een uitgekiend coverrepertoire maar ook eigen werk. De band is geformeerd rondom zangeres Minke Adema. De groep staat op dit moment veel in de publiciteit onder ander door dat Mink door Steven de Jong benadert is om de titelsong te zingen in de tweede Kameleon film Minke de frontvrouw van de groep wordt alom gezien als een warmbloedige Friezin die zich onderscheidt door een fantastische stemgeluid: spatzuiver maar met een ruw randje. Tevens valt ze op door haar onstuimige en ontwapenende presentatie. Eerder was Mink al te Minke de zangeres van Mink beluisteren tijdens Rûs op e Slûs. Naast de genoemde vier bands worden, bijna traditioneel, de pauzes opgevuld door de disco van First Flash. Voor WASMACHINES gaat u naar: DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 5 Stichting dorpsbelang schenkt lagere school 500 euro Hoornsterzwaag- De lagere school Op e Grins heeft op de feestelijke ouderavond een cheque ter waarde van 500 euro ontvangen van de stichting dorpsbelang Jubbega Hoornsterzwaag. De hoopt zo de school te steunen in hun strijd om meer speeltoestellen voor de jeugd op het school plein te krijgen. De oude toestellen zijn enkele jaren geleden zijn afgekeurd. De stichting die onder andere het dorpshuis t Pipegealtsje beheert en tevens tde dorpsfeesten organiseert, maakt veelvuldig gebruik van het school terrein. Door het overhandigen van de cheque kunnen wij iets terug doen voor deze jarenlange medewerking van de school, al dus voorzitter Louke de Jong van stichting dorpsbelang. Voorzitter Louke de Jong overhandigd Hanny Boots, directeur van Op e Grins, tijdens de feestelijke ouderavond in dorpshuis It Pipegaeltsje een cheque ter waarde van 500 euro..

6 DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 6 KIES JE EIGEN STIJL De grote mode CAPRI BROEKEN * met gratis keycord * afritsbaar tot bermuda * elastische boord * zowel voor dames als heren * in 10 verschillende kleuren per stuk VRIJDAG 21 BRADERIE Actuele Mode voor Scherpe Prijzen ZONNEHEMDJES diverse modellen 2 voor nu 2 voor Met de Expansiezegels naar de Vraag de Expansiezegel bij de deelnemende winkels. Modehuis Blaauw; A. Geertsma, hengelsport; Teije de Vos, ; Bloemenboetiek De Bremsingel, Sandra; De Luxe Bakkers Bolhuis; Fixet van Linde en Roel Eijer Mode en Lifestyle Parade der Volksmusik Zaterdag 22 mei 2004 Expansiehal Jubbega Toegangsprijs 10 Euro of 2 Expansiezegelkaarten Voorverkoop bij Roel Eijer - Jubbega Tel Spaar als vaste regel de EXPANSIEZEGEL!

7 Brommersprint met record aantal inschrijvers Jubbega- Nog nooit eerder schreven zich zoveel deelnemers in voor de Nederlandse Kampioenschappen brommersprint die al sinds 1989 elk jaar op Hemelvaartsdag in Jubbega worden gehouden. Dit jaar niet alleen uit Nederland maar onder de inschrijvers zijn in ieder geval zes Duitse en twee Zwitserse deelnemers. Door de eigen site van de Stichting Brommersprint wordt het evenement steeds bekender en krijgt de organisatie ook steeds meer vragen over de wedstrijd uit alle delen van de wereld. In 1989 begonnen als een verzetje voor de plaatselijke jeugd, is de brommersprint in Jubbega uitgegroeid tot een evenement dat uniek is in Nederland (en daar buiten). Het Nederlands Kampioenschap wordt ook dit jaar verreden in 5 klassen, nl.automaten, Scooters, 50 cc, 70 cc en de Pro Stock. Degene die de snelste finalerit rijdt wordt uitgeroepen tot algemeen Nederlands Kampioen, ongeacht de klasse. Wat betreft de Automaten, Scooters en Pro Stock, dit zijn vrije klassen, terwijl de 50 cc en 70 cc standaardklassen zijn. Ruim twee weken voor de NK hebben zich al meer dan 180 rijders ingeschreven voor de jaarlijkse wedstrijd in Jubbega. In het verleden kwam de voorinschrijving nooit boven de honderd. Velen schreven zich op de dag van de wedstrijd alsnog in. Voor de organisatie lastig omdat ten eerste de deelnemers niet van te voren kunnen worden ingedeeld en maar ook voor het publiek een onoverzichtelijke situatie omdat lang niet alle deelnemers in het programma boekje vermeld kunnen worden.van af dit jaar is er via de website en de uitnodigingen op aangedrongen om beslist van te voren in te schrijven daar de organisatie overweegt om voor volgend jaar een limiet te stellen aan het aantal deelnemers per klasse. Alle deelnemers krijgen in de voorrondes, die om 12 uur beginnen twee kansen om zich te kwalificeren voor de acht finaleplaatsen per klasse. Na een aantal jaren, toen het sprintgebeuren buiten de grenzen van Jubbega bekendheid kreeg, hebben de initiatiefnemers een aantal mensen bij het evenement betrokken en hen later gevraagd om het over te nemen. Door deze mensen is in Steekproeven op brandstof bij brommesprint Jubbega- De organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen brommersprint is van plan om tijdens de wedstrijden op hemelvaartsdag steekproeven op de brandstof te nemen. In het verleden is gebleken dat niet iedereen zich houdt aan de toegestane benzine. Als brandstof mag uitsluiten benzine gebruikt worden die via de gangbare handelskanalen langs de openbare weg verkrijgbaar is.aan de brandstof mag uitsluitend mengsmering worden toegevoegd. Bij de keuring die s morgens plaats vindt wordt niet gelet op de brandstof omdat er nog voldoende tijd is om een andere brandstof in de tanks te laten lopen. Dit jaar zullen er tijdens de races echter steekproeven worden genomen.vorig jaar al werd voor de finales enkele deelnemers verzocht om de tank leeg te laten lopen waarna de tanks opnieuw werden gevuld met door de organisatie verstrekte brandstof. Voor deze vijftiende NK brommersprint heeft zich inmiddels een record aantal deelnemers ingeschreven een Stichting in het leven geroepen. Door de Stichtingsvorm heeft het brommersprinten een volwassen aanzien gekregen met professionele tijdwaarneming, een heuse jurybus met alles err op en er aan, een dagverzekering voor de renners, laag inschrijfgeld (E 10,-), een consumptietent, wc's, snackwagen en niet te vergeten een medewerkersteam van 25 man/vrouw. Ondanks dit volwassen aanzien is het bestuur er in geslaagd om het sprinten voor iedereen betaalbaar te houden. Wie een brommer heeft en de vereiste leeftijd (automaten 14 jaar, schakelbrommers 16 jaar), mag meedoen, mits de brommer voldoet aan het technisch reglement. Dit reglement is simpel en goed leesbaar, slecht één A4 velletje aan beide zijden!. De basis van dit 'simpele' reglement bestaat uit een aantal belangrijke technische gegevens. Toch vindt het bestuur de veiligheid héél belangrijk. Om deze veiligheid te waarborgen DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 7 PRESENTATIE VAN DE PLANNEN VOOR NIEUWBOUW ROND DE EXPANSIEHAL OP MAANDAVOND 17 MEI 2004 OM UUR IN DE EXPANSIEHAL Iedereen is van harte welkom!!! Deelnemers in opperste concentratie bij de start van de brommersprint worden alle brommers voor de aanvang van de wedstrijd gekeurd door twee onafhankelijke keurmeesters die áárdig verstand van brommers hebben. Niet alleen het aantal renners maar ook de publieke belangstelling neemt nog ieder jaar toe. Vorig jaar zelfs meer dan 1500 betalende bezoekers. In de loop der jaren is Hemelvaartsdag én de brommersprint een begrip geworden onder de bromfiets- en snelheidliefhebbers. Dit unieke evenement staat dan ook voor sportiviteit, spektakel, gezelligheid en spanning. Maandagavond 17 mei aanstaande organiseert het Project De Kompanije een voorlichtingsavond over de plannen voor de nieuwbouw rond de Expansiehal. Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst op 9 maart jongstleden hebben veel inwoners van Jubbega/ Hoornsterzwaag meegedaan om een plan te maken voor de invulling van het gebied rondom de Expansiehal. De resultaten van deze bijeenkomst zijn inmiddels verwerkt in een aantal alternatieven voor de uiteindelijke bouwplannen. De prostock brommer van de broers van Schie uit Benschop waarmee ze enkele jaren geleden het NK wisten te winnen. Er achter de 50 cc kreidler waarmee ook door Gerard en Johan van Schie de nodige successen zijn geboekt. Klassieke grasbaanrace te Hoornsterzwaag Hoornsterzwaag- Een grasbaan race voor klassieke brommers en motoren. Dit idee van Durk de Haan uit Hoornsterzwaag is door vele motorliefhebbers vorig jaar met open armen ontvangen. Kende de organisatie vorig jaar nogal wat problemen om de baan in te richten. Dit jaar ligt de baan al voor het begin van het Oldtimerevenement wat die dag op dezelfde locatie wordt gehouden klaar en kan de eerste race direct om 5 uur beginnen. Ook dit jaar hebben zich voor deze ludieke grasbaanrace al vele deelnemers ingeschreven. Onder hen veel jongeren die met hun eigen brommer mee deel zullen nemen aan de brommergrasbaanrace. De oudste deelnemer die zich heeft ingeschreven voor de klassieke grasbaanrace is 78 jaar. Maar ook zijn er al diverse zestigplussers die aan deze dag mee willen doen. De klassieke brommer en motor race wordt gehouden op een weiland achter de auto en motorhandel van Durk de Haan. Het evenement maakt deel uit van Noord Nederlandse Oldtimerevenement wat al sinds 1995 door De Haan op Hemelvaarsdag in Hoornsterzwaag wordt georganiseerd. De klassiek brommer en motorrace is onderverdeelt in een viertal klassen. Aan de start komen gewone straat brommers, een speciale klasse tot 70 cc een echte klassieke klasse en een motor klasse van veteraan klassieke motoren met een vrije inhoud. Meedoen aan deze dag is voor veel deelnemers veel belangrijker dan winnen. Het gaat ook niet om het snelst aldus De Haan. As sy te hurd ride flagje wy se ôf. Nee het gaat er vooral om, om nog eens een keer met een motor op het gras te kunnen rijden. Zelfs voor oud coureurs die zelf geen motor meer bezitten is er een oplossing. De organisatie heeft voor deze dag de beschikking over een tiental klassieke motoren die op deze dag mogen worden gebruikt voor de coureurs van destijds. Grasbaanraces zijn tegenwoordig omgeven door allerlei regels en is het veel moeilijker om wedstrijden te organiseren. In de jaren zestig werden er echter op vele plaatsen volop grasbaanwedstrijden georganiseerd. Ook in Jubbega of Hoornsterzwaag. Wanneer er maar een stuk land was en voldoende coureurs dan kon er worden gereden. Deze sfeer hoopt men nu terug te krijgen op Hemelvaartsdag. De start van de eerste race is om uur. Tijdens de bijeenkomst op 17 mei aanstaande worden de nieuwe bouwplannen toegelicht en kunt u als inwoners van Jubbega/Hoornsterzwaag een reactie geven en een eventuele keuze maken uit de alternatieven. Wat moet er allemaal komen Naast de huidige functies in de Expansiehal bestaande wordt in de bouwplannen rekening gehouden met: een gezamenlijk gebouw voor de brede wijk school De Feart en Fan 'wiken een multifunctioneel dienstencentrum 8 tot 10 nieuwe zorgwoningen ongeveer 10 levensloopbestendige woningen (met badkamer en slaapkamer op begane grond) voldoende parkeerruimte voor alle gebruikers van alle voorzieningen nieuwe speeltuin moestuinen Al deze onderdelen krijgen een plek in de nieuwe bouwplannen rond de Expansiehal, maar hoe dat er precies uitziet. Wordt uitgebreid toegelicht op 17 mei vanaf uur in de Expansiehal. Komt allen!! De projectgroep Communicatie van het project De Kompanije. Loodgieters- en installatiebedrijf FA. GRUPSTRA-SIKKEMA GAS - WATER - SANITAIR EN CV LOOD - ZINK EN MASTIEKWERKEN Hoornsterzwaag - Telefoon

8 DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 8 VRIJDAG 21 MEI B EN R MARKT vanaf uur ROMMY gratis toegang Laat je scooter testen op onze officiële testbank TEL ) V R I J D A G S K O O P A V O N D I N J U B B E G A Vrijdag 1mei uur Disco Leeftijd vanaf 16 jaar (legitimatie verplicht). Zondag 16 mei uur Live-muziek Nederlandse avond met HARRY MANNES Hemelvaartsdag Prijsuitreiking brommersprint met live-muziek van TRIO BROND Vrijdag 21 mei uur Live-muziek BRAM KONING KADOBON H.N.I. JUBBEGA/ HOORNSTERZWAAG Verkrijgbaar bij de Rabobank Jubbega Voor SATELLIET- ONTVANGERS Heeft u een kinderfeestje? Huur onze midgetgolfbaan voor een gezellige middag café biljart De Turf P.W. Janssenweg XV Jubbega tel

9 DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 9 neemt u dan contact op met Marianne. De landelijke straatspeeldag is dit jaar op woensdag 9 juni. Wilt u bij evt. deelname voor 20 mei bellen? Straatspeeldag 2004 Al en aantal jaren wordt er door ons samen met 3VO en het Friesland College een straatspeel-dag georganiseerd. Het doel van deze straatspeeldag is, het woord zegt het eigenlijk al, om aandacht te vragen voor het veilig kunnen spelen van kinderen. Nu is het echter door allerhande bezuinigingen niet meer mogelijk om op deze manier de straatspeeldag te organiseren. Toch is het volgens ons nog wel nodig om aandacht voor veilige speelplekken voor de kinderen te blijven vragen.. Daarom is het mogelijk om samen met vrijwilligers van een buurtvereniging of een wijk, cq. straat de straatspeeldag te organiseren. Het overgrote deel van de organisatie ligt dan in handen van deze vrijwilligers, maar wij kunnen en zullen dan de nodige ondersteuning verlenen. Mocht er dus bij u in de wijk of straat een verkeersgevaarlijk punt of situatie zijn, waarvoor u graag de nodige aandacht wilt vragen, MIXED-UP Dit is het thema van de tweede jaarlijks terugkerende talentenjacht Vetspektakel. Deelnemers hebben elk 5 minuten om iets te laten zien in de trend van muziek, dans, kunst, etc. De prestaties zullen door een deskundige jury worden beoordeeld op: presentatie, of het thema goed uit de verf komt originaliteit. Voor de winnaar zijn mooie prijzen te verdienen. Natuurlijk is dat niet het enige belangrijke. Het opdoen van podiumervaring is natuurlijk ook een belangrijk evenement. Vetspektakel bestaat uit een avond van 2 gedeeltes, één voor 10 t/m 14 jaar en één voor 15 t/m 24 jaar. De deelname aan dit spektakel is gratis. Info en opgave is mogelijk bij alle wijk- buurtcentra van Stichting Caleidoscoop. Voor opgave bij de Stoater vragen naar Marianne. Pulling Ladies trekken nu officieel Jubbega- Na jarenlang touwtrekken in Jubbega Hoornsterzwaag is de damesploeg de Pullling Ladies uit Jubbega sinds deze maand als eerste ploeg officieel lid van de Nederlandse Touwtrekkers Bond. De vrouwen die onder leiding van Sjouke Nieuwland al enkele jaren samen trekken en mee doen in de recreatiecompetitie van de NTB zijn sinds deze maan aangesloten bij de NTB. Omdat ze al enkele jaren met redelijk veel succes uitkomen in de recreatiecompetitie zijn ze eigenlijk verplicht om vanaf dit jaar in de bondscompetitie mee te draaien.voor deze competitie is het verplicht om als vereniging bij de K.v. K te zijn ingeschreven. De nieuwe vereniging Pulling Ladies komt voor het eerst in actie tijdens touwtrekwedstrijden in eigen dorp. Op vrijdag 21 mei organiseert de NTB op het korfbalveld van Wordt Kwiek een wedstrijd voor bondsploegen. Er hebben zich al een negental verenigingen aangemeld. In de zomercompetitie wordt alleen gestreden in de klasse tot 560 kg. Het gewicht bepaalt hoeveel mensen er aan het touw mogen staan. De wedstrijden beginnen om uur. De Pulling Ladies.Van voor naar achteren: Diana van der Wal, Gemma van Noordenburg, Petra de Vries, Aaltje Nieuwland,Tina Schoo, Anja Tiesema, Grietje Sierdsma en Imkje Post. Links coach Sjouke Nieuwland verzorgster Roelien Blokstra en sponsor Hennie en Jan Tiesema. Foto Nelie van der Werf. Sis In deze rubriek bestaat de mogelijkheid voor het plaatsen van ingezonden stukjes/brieven op allerlei terrein. Aankondigen van activiteiten, het hebben van een eigen mening over een bepaald standpunt of een reactie op een bepaalde geberutenis. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst bij genoeg ruimte in de krant en als ze voorzien zijn van de naam van de inzender (persoon of instantie) in ieder geval dient de naam bekend te zijn bij de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen aan te passen of te verkleinen. Nieuws van het dienstencentrum Informatiepunt Het informatiepunt van het plan 'De Kompanije' krijgt steeds meer vorm. We hebben een uitgebreide verzameling informatie van de deelnemende partijen, maar ook van andere instellingen. Sinds een paar weken is het informatiepunt uitgebreid met tekeningen van de modelwoningen welke komen te staan aan Warkruid in Jubbega.Wij nodigen u van harte uit eens een kijkje te nemen. Dorpenteam telefoonnummer In de vorige Oosthoek is een artikel verschenen over het Dorpenteam. Graag zouden we via deze weg u nog het telefoonnummer willen geven: Oproep Het dagcentrum is op zoek naar een mannelijke vrijwilliger om een woensdag per twee weken met de mannelijke deelnemers activiteiten te ondernemen. Die activiteiten kunnen bestaan uit krant lezen, gesprekken, enz. Heeft u hier belangstelling voor dan kunt u zich opgeven bij het dienstencentrum via telefoonnummer (0516) Afscheid Stagiaire Op 27 mei neem ik, María van Dijk, afscheid als stagiaire van het Dienstencentrum OWG. Ik heb een leuk jaar gehad waarin ik veel geleerd heb, zowel t mar van mijn begeleider, Ineke Bollema, als van de mensen die ik ben tegen gekomen tijdens mijn werkzaamheden. Ik ben nu druk bezig met de laatste loodjes en hoop op 30 juni mijn diploma in ontvangst te nemen. Activiteiten Het winterseizoen is afgelopen en vandaag 13 mei, is de laatste bingomorgen geweest. Alle activiteiten waren een groot succes en werden druk bezocht. Volgend seizoen zal er weer een nieuw programma worden gemaakt en we hopen dat iedereen dan weer enthousiast mee doet. Iedereen in ieder geval een prettig zomerseizoen gewenst. Wat eten we vandaag? 20 mei Er is vandaag geen eettafelproject in verband met hemelvaartsdag. 27 mei stampot rauwe andijvie, met rookworst en spekjes. Er is gortenpap toe 3 juni Soep vooraf, Huzarensalade met stokbrood en Saroma pudding met slagroom als toetje. 10 juni Gekookte aardappelen, witte kool met nasikruiden en een gehaktbal. Yoghurt en vla zijn het nagerecht. Het personeel en de vrijwilligers van het dienstencentrum wensen u mooie dagen toe. Maria van Dijk Nieuwe klucht Fleurich Fierder Het toneelgezelschap Fleurich Fierder uit Jubbega heeft de afgelopen winter een zeer goed seizoen gedraaid. Haar optredens werden overal zeer goed ontvangen. Met het stuk Spiker Willem wisten de spelers de lachers overal weer op haar hand te krijgen. Regisseur Eppie Dijk had het stuk dan ook prima neergezet. In januari heeft FF een grote kar met huif aangeschaft voor het vervoer van de coulissen. Op de huif is belettering aangebracht om de naamsbekendheid te vergroten. De afgelopen jaren maakte men gebruik van de kar van meubelbouwer De Drie Olmen uit Jubbega. Het komende seizoen speelt FF het stuk Ferbean foar froulju. Deze klucht van Pyt de Vries uit Drachten draagt als oorspronkelijke titel In frjemde kar. Het plan is om in tegenstelling tot voorgaande jaren niet twee maal, maar drie maal op te treden in de Alde Slus te Jubbega. Bij genoeg belangstelling is er op vrijdag 22 oktober een extra voorstelling voor 60 plussers. Deze avond zal de zaal iets ruimer ingericht worden met de stoelen rond grote tafels. Op deze manier kan men onder het genot van een gratis kopje koffie ontspannen genieten van de première van het Ferbean foar froulje. Live muziek is op deze vrijdag niet aanwezig. In de pauzes kan men dus rustig met elkaar bijpraten. De toegangsprijs is gelijk zijn aan die van de andere avonden. Op 23 oktober en 30 oktober vinden de andere voorstellingen plaats. Fleurich Fierder Lintjesregen 29 april 2004 Graag wil ik langs deze weg iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, heeft bijgedragen aan een voor ons onvergetelijke dag, wat 29 april 2004 is geworden. Want deze feestdag was één en al verrassing. Mijn dank wil ik vooral ook uitspreken naar mijn vrouw en ook namens mijn vrouw.want zi j was toch de hoeksteen in het hele complot, die zich wekenlang naar mij toe moest behoeden, dat het geheim zou uitlekken. Dat geheim houden is prima gelukt.tot op de trap in Crackstate had ik niet door, wat er deze dag met mij zou gebeuren.als dat dan tot je doordringt, begint je adrenaline toch wel wat harder te stromen, zodat ik ook nauwelijks heb gehoord, wat burgemeester de Jonge aan mijn adres heeft gezegd. Zeer erkentelijk ben ik ook voor de manier waarop bestuur en direktie van Rabobank Gorredijk-Jubbega deze dag hebben laten verlopen. Door ons en ook volgens horen zeggen door heel veel anderen is de bijeenkomst in de Turf als heel plezierig en als een soort reunie ervaren.we hebben de dag afgesloten met een etentje bij de Koppenjan, ons aangeboden door onze kinderen. Vooral mijn (bescheiden) inbreng in het Rabobankbestuur en het bestuur van Plaatselijk Belang hebben bijgedragen tot mijn persoonlijke vorming.vooral verenigingen op maatschappelijk en cultureel terrein hebben mijn belangstelling gehad.samen te werken met mensen, dat heeft mij altijd geboeid. Ik vind het dan ook fijn, dat mijn direkte omgeving mij in de gelegenheid heeft gesteld die dingen te doen, die ik heb gedaan. Natuurlijk heb ik mijn tijd niet besteed aan verenigingen en organisaties om een lintje te verdienen. Dat overkomt je en het is een prettig gevoel te mogen ervaren, dat heel veel mensen je deze onderscheiding gunnen. Dat is vriendschap! We hopen er nog heel lang van te mogen genieten. De reakties in de vorm van bloemen, kaartjes, enveloppes, kado s, telefoontjes, ze waren hartverwarmend. Iedereen hartelijk dank voor deze onvergetelijke dag! Koop Koopstra. Bingo In het winterseizoen houdt DEG 1 x per maand een bingoavond met grote prijzen aangepast aan het seizoen. Deze bingoavonden worden altijd goed bezocht, niet alleen door ouderen, maar steeds meer door jongeren en jongvolwassenen. Elke deelnemer aan een bingoavond ontvangt twee loten. Deze loten kunnen worden ingeleverd op de laatste bingoavond. De hoofdprijs is 250 euro. Dit keer ging de hoofdprijs naar MW. G. Bergsma Veenstra deze bingoavonden. Ook organiseert DEG gedurende het gehele jaar verschillende andere activiteiten zoals klaverjassen, klootschieten en minimidgetgolf. Om voor de jeugd iets interessants te organiseren blijft moeilijk. Ooit werd er een dartavond georganiseerd waar slecht vier deelnemers op af kwamen. Op goede vrijdag kon de jeugd paaseieren zoeken. Dit moest gebeuren op het sportveld omdat alle wallen en bosjes in de bebouwde kom ernstig vervuild zijn door hondenpoep. Er hadden zich slechts vijf kinderen van 4 tot met 9 opgegeven. Een heel klein ploegje.toch heeft het bestuur die pas lid komende bestuur weer is van de buurt. winterseizoen hoge verwachtingen Voor heeft het het voor doorgezet. Lammie Landstra feliciteert Mw. Bergsma met de gewonnen 250 euro. De eierzoekers van DEG tonen hun buit..vl.l.n.r. Jelmer de Jong,Ylona Boonstra, Mirjam en Steven Hofman en Jelmer Douma. WASMACHINE- REPARATIES

10 DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 10 NIEUWBOUW ONDERHOUD VERBOUW BOUWMATERIAAL JUBBEGA TEL Satellite? Digitale receivers - Draaibare systemen - Schotelantennes P.W. Jansenweg 72c, Jubbega, telefoon: Let op uw brievenbus KIJK UIT NAAR ONZE FOLDER NIEUWBOUW ONDERHOUD RENOVATIE VERBOUW BEL VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE V R I J D A G S K O O P A V O N D I N J U B B E G A Iede de Jong Pr. Janssenweg 27, 8411 XP Jubbega Telefoon BRUGGEN AUTO S Kijk ook (met foto) De Singel 15, 8411 JC Jubbega tel Geopend van uur en uur Vrijdags koopavond Zaterdags van uur Dinsdags gesloten BRUGGEN AUTO S Magazijn zaterdag geopend tussen uur Financiering en inruil motorrijwiel mogelijk Bovag-garantie SCHOTERLANDSEWEG 118 JUBBEGA Telefoon: Vrijdags koopavond tot uur Kijk ook (met foto)

11 Sociale SPREEKUUR SOCIALE INSTELLINGEN Sociale zaken Spreekuur in de Expansiehal: maandag uur. Tel Buro Sociaal Raadslieden (voorheen Advies en informatiewinkel) Spreekuur: Woensdagmiddag in de Expansiehal, Ericalaan 24a, 8411 VK Jubbega van uur.tijdens ons spreekuur kunt u ook telefonisch contact opnemen op tel.nr Madi Maatschappelijk werk, Spreekuur in de Expansiehal op woensdag van uur. DIERENARTSEN- CENTRUM JUBBEGA Spreekuur maandags dinsdags woensdags vrijdags van uur van uur van uur van uur DIENSTENCENTRUM Ouderen-adviseur Ineke Bollema-Kluiter, maandags van uur dinsdags van uur donderdags van uur Telefoon Inloopochtenden: Elke 3e donderdag van de maand van uur in het centrum te Jubbega. Klussendienst De klussendienst doet naast haar gebruikelijke klussen ook de klusjes in de tuin of maakt de dakgoot schoon (e 4,- p. uur). Tel. dienstencentrum, Eettafelproject Heeft u zin om ook een keer bij de eettafel te komen eten. U bent van harte welkom.voor het bedrag van e 5,35 p. maaltijd kunt u iedere donderdag tussen en uur Bremsingel 18, Jubbega. Telefoon: Bank: Rabobank Jubbega, Oplage: Verspreidingsgebied: Het nieuws- en advertentieblad De Oosthoek vindt z n verspreidingsgebied in de gemeente Heerenveen en een aangrenzend deel van de gemeente Opsterland en Ooststellingwerf, waar het blad in de dorpen, Jubbega, Hoornsterzwaag, Oudeen Nieuwehorne, Oldeberkoop, Nijeberkoop, Makkinga, Bontebok, Langezwaag, Gorredijk,Terwispel, Lippenhuizen, Hemrik,Wijnjewoude en Donkerbroek wordt verspreid. Uitgeefster: H.N.I. Jubbega-Hoornsterzwaag. Redactie: Inleveren kopij een weeek voorafgaande aan de verschijning, zo mogelijk eerder. De volgende Oosthoek verschijnt op donderdag 13 mei. Klachten over bezorging: Interlanden Spreigroep tel Advertenties: Inleveren of opgeven voor maandagmorgen 9.00 uur voorafgaande aan de verschijning bij: Ate Eijer, Bremsingel 18, Jubbega. Opmaak en druk: F.D. Hoekstra-Boom offset-rotatie bv, Emmeloord. Rubrieksadvertenties: Oosthoekjes: Eerste 15 woorden E 2,50. Vervolgens E 0,25 per woord. Uitsluitend gezet in kleine letters. Voor particulieren zijn (voor zover niet commercieel) Oosthoekjes gratis. Advertentieprijzen op aanvraag. Voor fouten in telefonische of onduidelijk geschreven advertenties aanvaardt de uitgeefster geen aansprakelijkheid. gezellig aanschuiven in het steunpunt, Gentiaansingel 1 te Jubbega. U kunt zich iedere dinsdag tussen en uur telefonisch aanmelden op tel.nr MAALTIJDSERVICE Voor de regio: Donkerbroek, Jubbega, Hoornsterzwaag en Gorredijk valt per 1 september 2002 de verzorging van de maaltijdservice onder: maaltijdservice de Lijte, Lijteplein 56, 9247 ES Ureterp, tel Regio s daar buiten en binnen het verspreidingsgebied de Oosthoek valt per 1 september 2002 de maaltijdverzorging onder maaltijdservice Fryslân, Kampstrjitte 10, 9036 MC Menaldum, tel SPREEKUUR POLITIE Elke donderdag van tot uur in de Expansiehal GASTOUDERBUREAU SKEP Spreekuur in de Expansiehal: dinsdags van tot uur. Tijdens ons spreekuur kunt u ook telefonisch contact opnemen op telefoonnummer Op werkdagen zijn wij te bereiken op telefoonnummer THUISZORG Voor al hulpaanvragen betreffende verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, kraamzorg, voeding- en dieëtvoorlichting en ouder- en kindzorg, kunt u dag en nacht bellen met het volgende centrale nummer: Kraamzorg: voor acute kraamzorgaanvragen belt u met Uitleen van uur aan de J. Eisingastraat 2 te Gorredijk. Uitleen J. Eizenga. STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG HEERENVEEN E.O 'De vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ) biedt hulp aan zieken in hun laatste levensfase in Heerenveen en West Opsterland.Voor hulpvragen: tel , b.g.g Adres VTZ Heerenveen e.o.:weegbree 72, 8446 SC Heerenveen ORTHOPEDIE H. J. de Groot steunzolen, comfortzolen en inlegzooltjes Expansiehal op afspraak tel WIJKTEAM 7 GEMEENTE HEERENVEEN Jubbega-Hoornsterzwaag Oude-Nieuwehorne tel WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN Vrijdag 14 mei, uur - maandag 17 mei, 8.00 uur B. v.d.werf Woensdag 19 mei, uur - maandag 24 mei, 8.00 uur Mw. v.d.wal Vrijdag 28 mei, uur - dinsdag 1 junim, 8.00 uur J. Goris Vrijdag 4 juni, uur - maandag 7 juni, 8.00 uur A. Joustra WEEKENDDIENSTEN TANDARTSEN Informeer bij uw eigen tandarts. Die verwijst u door naar de dienstdoende tandarts. KERKDIENSTEN 9 mei Hoornsterzwaag, u Ds. M.J. Kooistra 16 mei Jubbega, 9.30 u Ds. M.J. Kooistra 20 mei Hoornsterzwaag, u Ds. M.J. Kooistra Hemelvaartsdag 23 mei Jubbega, 9.30 u Ds. C.P. Meijer 30 mei Hoornsterzwaag, u Ds. M.J. Kooistra 1e Pinksterdag 6 juni Jubbega, u Ds. M.J. Kooistra, Bevestiging ambtsdragers DORPENTEAM telefoonnummer MEI DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 11 Flaeijelfeest Oude- en Nieuwehorne genomineerd voor landelijke evenementenprijs Oudehorne - Het Flaeijelfeest, dat elke laatste zaterdag van september in Oude- en Nieuwehorne wordt georganseerd is genomineerd voor de landelijke evenementenprijs. Vandaag donderdag 13 mei vindt de prijsuitreiking plaats in Dordrecht. De organisatie van het Flaeijelfeest zal hierbij met een grote delegatie aanwezig zijn. De nominatie voor de landelijke evenementenprijs is met trots ontvangen door het stichtingsbestuur van het Flaeijelfeest. Samen met de 450 vrijwilligers zorgt de stichting Flaeijelfestiviteiten één keer per jaar voor een heel bijzonder maar vooral uniek evenement, waarbij het vroegere leven op het platteland in al zijn facetten ten tonele wordt gevoerd. De belangstelling voor deze festiviteiten wordt elk jaar groter; ruim bezoekers per keer. Een landelijke erkenning en waardering met de landelijke evenementenprijs is voor de organisatie van het Flaeijelfeest zeker een stimulans om dit De nominaties zijn als volgt: 15 Gymnastiekuitvoering WK uur Expansiehal 15 Disco uur De Turf 16 Nederlandstalige avond m.m.v. Harry Mannes uur De Turf 16 Viswedstrijd Pr. Margrietkanaal Org. De Roodvin uur Grou 17 Informatieavond De Kompanije uur Expansiehal 19 Schoolkorfbaltoernooi WK Hiem 19 tot en met 23 Kermis Derde Sluis 19 Turfpop met o.a WC Experience uur Expansiehal 20 NK Brommersprint uur PW. Janssenweg Oldtimerevenement uur Bij de Leijwei Klassieke grasbaanrace uur Bij De Leijwei Paaldansen uur Bij de Leijwei 21 B en R Markt uur Derde Sluis Touwtrekken uur WK Hiem 22 Parade der Volksmusik uur Expansiehal Avondvierdaagse uur Derde Sluis 27 Werkavond bonsaivereniging uur De Stoater 28 Bliksemloterij vv Jubbega uur 31 Provinciale kampioenschappen wielrennen uur Derde Sluis JUNI evenement nog meer te completeren en te promoten. De Nationale Evenementenprijzen beleven dit jaar hun vierde editie en bestaan uit de volgende categorieën: Leukste stadsevenement, beste regio-evenement, beste stadspromotie-evenement, meest innovatieve evenement en evenementenstad van het jaar. De jury bestaat uit zeven personen die op professionele wijze te maken hebben met de evenementenbranche. Tijdens de uitreiking in Dordrecht wordt bekend welk evenement de Leukste stadsevenement: - Flaeijelfeest Oude- en Nieuwehorne - Fluisterboot Dordrecht - Cultureel Festival Virus Eindhoven Beste regio-evenement: - Friese ballonfeesten Joure - Regio Haarlem Cup Haarlem - Zwarte Cross Festival Halle Beste stadspromotie-evenement: - Bevrijdingspop Haarlem - Delfsail Delfzijl - Tilburgse Kermis Tilburg Meest innovatieve evenement: - Camping Rotterdam Rotterdam - Kwartiermakersfestival Haarlem - Sense Rotterdam Evenementenstad van het jaar: Genomineerde steden: Almere, Amsterdam, Den Haag, Dordrecht, Haarlem, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg Grand Prix in 2004 krijgt. Deze speciale prijs wordt toegekend aan een evenement met internationale uitstraling en een lange geschiedenis waardoor het evenement tot de juwelen van onze evenementenkalender gerekend mag worden. Vorig jaar werd de Grand Prix toegekend aan het North Sea Jazz Festival. Uit een record aantal inzendingen werd dit jaar een selectie gemaakt. Opvallend was de kwaliteit van de inzendingen en het door gemeenten gecoördineerd inzenden van evenementen. Zaterdag uitvoering Gym afdeling WK Jubbega- De gymnastiekafdeling van WK houdt zaterdagavond in de Expansiehal haar jaarlijkse uitvoering. Een groot deel van de uitvoering wordt dit jaar in beslag genomen door het onderdeel dans. Een activiteit binnen de vereniging die op dit moment erg in de belangstelling staat. Naast een presentatie van peuters en kleuters en gymnasten komen er een vijftig tal kinderen, in verschillende leeftijdscategorieën voor het voetlicht die elk twee dansen zullen uitvoeren. De gymnastiekuitvoering begint om uur V R I J D A G S K O O P A V O N D I N J U B B E G A 05 Viswedstrijd Fries Jeugdkampioenschap 06 Viswedstrijd De Roodvin Prinses Margrietkanaal uur Oudeschouw 09 nationale Straatspeeldag (Onder voorbehoud) uur De Stoater 10 Roefeldag uur Werkavond Bonsai vereniging uur De Stoater 12 Bingo uur De Alde Slûs 13 Viswedstrijd De Roodvin uur Spannenburg 18 Spijkerbroekhangen uur t Pipegealtsje Touwtrekken uur t Pipegealtsje Activiteiten voor deze agenda kunnen worden doorgegeven via: De Stoater tel

12 DONDERDAG 13 MEI 2004, PAGINA 12 Langezwaag Hemrik JUBBEGA Wijnjewoude Donkerbroek Terwispel Lippenhuizen Hoornsterzwaag Gorredijk Oudehorne Bontebok Nieuwehorne Oldeberkoop Er is meer in Jubbega en Hoornsterzwaag TURFPOP PARADE DER VOLKSMUZIEK woensdag 19 mei, uur EXPANSIEHAL m.m.v. Multigrade Material, Toner L0w, Mink, WC-Experience, disco First Flash donderdag 20 mei, vanaf 9.00 uur OLDTIMER EVENEMENT met om uur en om uur NK BROMMER SPRINT zaterdag 22 mei, uur EXPANSIEHAL Duitse feestavond BIJ DE LEIWEI Oldtimers - klassieke motorfietsen vliegtuigen - tractoren/stationaire motoren KLASSIEKE GRASBAANRACE PAALDANSEN MET LIVE MUZIEK donderdag 20 mei, uur P.W.JANSSENWEG 50 CC, 70 CC scooters, automaten, prostock vrijdag 21 mei, uur BRADERIE ROMMELMARKT DERDE SLUIS WOENSDAG 19 MEI DONDERDAG 20 MEI VRIJDAG 21 MEI ZATERDAG 22 MEI ZONDAG 23 MEI K E R M I S DERDE SLUIS

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Even bijpraten...

Nieuwsbrief. Even bijpraten... Nieuwsbrief 6, zondag 23 juni 2013 Nieuwsbrief Even bijpraten... Testen.. Na een te lange periode van geen wedstrijden gaat het seizoen van Kevin en het team weer beginnen en wel te weten tijdens de T.T.

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

Nummer 15 2 april 2015

Nummer 15 2 april 2015 Nummer 15 2 april 2015 Agenda 03 april studiedag, alle kinderen zijn vrij 06 april 2 e Paasdag, alle kinderen zijn vrij 07 april thema-avond over verkeerssituatie rondom school 11 en 12 april Samenloop

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

De eerste activiteiten op het plein

De eerste activiteiten op het plein Nieuwsbrief Agenda week 20 t/m 21 vrijdag 13 mei 2016 nummer 371 week 19 16 mei tweede Pinksterdag-de school is gesloten 17 mei inloopochtend (9.00-10.00 en van 10.15-11.15) ********************************************************************

Nadere informatie

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst.

tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. tje Aan de ouders/verzorgers van Godsdienst. Week 50: 9 t/m 15 december Een engel bij Zacharias, Lucas 1:5-25 Een engel bij Maria, Lucas 1:26-38 Maria en Elisabet, Lucas 1:39-56 Week 51: 16 t/m 22 december

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012

ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 ACTIVITEITENKALENDER MEI 2012 Uitgelicht Donderdag 3 mei 19.30-21.30 uur Filmavond Vrijdag 4 mei 11.00-13.00 uur Brunch Vrijdag 4 mei 19.00-20.30 uur Dodenherdenking Donderdag 10 mei 12.30-15.30 uur Uitstapje

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de

Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel. Seizoen 2013/2014. Uitnodiging eindfeest: Klik hier. voor de uitnodiging voor het eindfeest van de Welkom op de eigen pagina van speelzaal @rchipel Seizoen 2013/2014 Uitnodiging eindfeest: Klik hier voor de uitnodiging voor het eindfeest van de peuterspeelzaal! * * * * * * * Uiteraard organiseren wij

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Beste Ouders en/of verzorgers, De meivakantie staat voor de deur. In tegenstelling tot veel scholen in de regio hebben de

Beste Ouders en/of verzorgers, De meivakantie staat voor de deur. In tegenstelling tot veel scholen in de regio hebben de KBS De Touwladder T: 079-3413033 Velddreef 328 E: info@touwladder.unicoz.nl 2727 CV Zoetermeer W: www.touwladder.unicoz.nl Beste Ouders en/of verzorgers, De meivakantie staat voor de deur. In tegenstelling

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 30 april 2015

Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Westervalge 5 9989 EB Warffum Telefoon: 42 2330 email: obsjanseniusdevries@lauwerseneems.nl http://www.janseniusdevries.nl Nieuwsbrief 18 30 april 2015 Agenda. 2 t/m 17 mei Meivakantie 4 mei Dodenherdenking

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding

Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding Datum: 21 augustus 2015 Jaargang: 26 Nummer: start Bran-dingen @pcbdebranding 26 augustus Luizencontrole 26 Startdienst, 19.00 uur in De Hoeksteen 31 Gebedsgroep 31 Rots en Water informatieavond voor ouders

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Jarigen! 30-01 Edith goep 1-2B 30-01 Loïs groep 8A 31-01 Eva groep 4A 01-02 Jens groep 4B 01-02 Noor groep 6B 01-02 Zazou groep 1-2C 02-02 Tara groep 4A

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Hellehondsdagen 2014. Jeugdprogramma. Georganiseerd door: Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond en activiteitencommissie van S.V. de Lutte.

Hellehondsdagen 2014. Jeugdprogramma. Georganiseerd door: Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond en activiteitencommissie van S.V. de Lutte. Hellehondsdagen 2014 Jeugdprogramma Georganiseerd door: Stichting Gemeenschapswerk De Hellehond en activiteitencommissie van S.V. de Lutte. Hallo jongens en meisjes Nog eventjes en dan is het weer zover,

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s),

Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016. Beste ouder(s), verzorger(s), Nieuwsbrief SWW Peuteropvang Nr. 5, maart 2016 Beste ouder(s), verzorger(s), De lente is begonnen!!! Op de peuteropvang is de lente 1 van de favoriete thema s van de peuters en pedagogisch medewerkers.

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

Communicatie. Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 10 juli 2012 480106 R. Barbilion 0512 581 234

Communicatie. Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 10 juli 2012 480106 R. Barbilion 0512 581 234 Communicatie Aan Geadresseerde Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 10 juli 2012 480106 R. Barbilion 0512 581 234 Onderwerp DUURZAAMHEIDSBEURS 22 SEPTEMBER 2012 Geachte heer, mevrouw, De gemeente

Nadere informatie

Nummer 7 3 oktober 2014 september 2014

Nummer 7 3 oktober 2014 september 2014 Agenda Nummer 7 3 oktober 2014 september 2014 8 oktober Voorleeswedstrijd 8 oktober Schoonmaakavond groepen 1 en 2, 19.00 uur 10 oktober 13.00 uur Opening bibliotheek 10 oktober Fiets-verlichting-controle

Nadere informatie

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij

KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM. Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij KUNSTRONDE KUNSTEILANDEN AMSTERDAM Speciale Kunstronde van zondag 11 December 2011 Extra Events : Wijnproeverij, Muziek & Kunstloterij Extra KEA evenementen... Wijnproeverij van de Wijnkelder Brouwersgracht.

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2015-16 september nummer 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD

Nieuwsbrief Bowling Vereniging Julianadorp JEUGD Seizoen 2014-2015. Nieuwsbrief 1, sept 2014 Hallo Jeugdleden en ouders, De vakantie ligt alweer twee weken achter ons. De scholen zijn begonnen en langzaam aan rolt alles weer in het bekende ritme. Zo

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Nieuws St. Gregoriusschool

Nieuws St. Gregoriusschool Blauwhuis, 25 februari 2016 07 Nieuws St. Gregoriusschool Inhoud Agenda Personele zaken en stagiaires Kwartiergesprekken Andere tijden of niet? Vastenactie De week van de BMS Open Dag Oud papier Knutselcircuit

Nadere informatie

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016)

Website ZV De Zaan. Nieuwe website online! Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Nieuwsbrief ZV De Zaan, 21 april 2016 (nummer 19, seizoen 2015-2016) Website ZV De Zaan Nieuwe website online! Sommige hebben het misschien van de week al gezien, maar sinds een paar dagen is onze nieuwe

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015

Activiteiten programma De Meerstede Mei 2015 Vrijdag 1 mei Handwerken en breien voor goede doelen Nel en Dickij zorgen voor gezellige sfeer. Tot 16.00 uur Dinsdag 5 mei Bevrijdingsborrel De grote zaal is open en de vrijwilligers staan voor u klaar.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014

Opening bibliotheek. Agenda. 12 december 2014 12 december 2014 Opening bibliotheek Vorige week vrijdag is de bibliotheek in It Bynt geopend door Sinterklaas. Sinterklaas was speciaal wat langer op school gebleven om de openingshandeling te kunnen

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Gezamenlijke nieuwsbrief. voor de Drechtsteden

Gezamenlijke nieuwsbrief. voor de Drechtsteden Gezamenlijke nieuwsbrief 3 voor de Drechtsteden ~ 3 e editie - oktober 2013 ~ Inleiding Voor u ligt de derde editie van de nieuwsbrief van de Zichtbare Schakel. Er zijn weer nieuwe ontwikkelingen en activiteiten

Nadere informatie

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis

Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis DEZE WEEK FELICITEREN WE: Anouk v.d. Meer (woensdag) Alle leerlingen die in de zomervakantie jarig zijn! Regel van de maand juli: Dat iedereen anders is, daar is niks mee mis Nieuws uit de personeelskamer.

Nadere informatie

Agenda deze week. Beste ouders, Het al weer bijna herfstvakantie, de eerste periode zit er dan alweer op!

Agenda deze week. Beste ouders, Het al weer bijna herfstvakantie, de eerste periode zit er dan alweer op! Nieuwsbrief 9 maandag 12 vrijdag 16 oktober Beste ouders, Het al weer bijna herfstvakantie, de eerste periode zit er dan alweer op! 9 Juf Hennie neemt, na heel veel jaren, komende week afscheid van onze

Nadere informatie

Nieuwtjes van de Stampertjes

Nieuwtjes van de Stampertjes april 2017 Agenda 27-3 t/m 21-4 thema lente 13-4 Paasbrunch 14-4 t/m 17-4 april Goede vrijdag, Pasen gesloten 20-4 Kinderboerderij 24-4 t/m 7-5 Meivakantie en Koningsdag Nieuwtjes van de Stampertjes Jantje

Nadere informatie

REGLEMENT EDITIE 2015

REGLEMENT EDITIE 2015 info@ REGLEMENT EDITIE 2015 Artikel 1: Naam en Reglement Het BABY-DUMP KEMPENKLASSEMENT staat open voor alle vrouwelijke rensters vanaf 19 jaar. Dit betreft dus de categorieën Elite-Vrouwen, Belofte Vrouwen

Nadere informatie

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG

NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG NIEUWS VAN DE STEUNPUNTEN MANTELZORG Datum: oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Middels deze nieuwsbrief willen wij u graag informeren over nieuws en activiteiten voor mantelzorgers. Bij sommige activiteiten

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl

ditie E Sprengenhof www.atlant.nl Wonen in Sprengenhof Sprengenhof ligt op een prachtige locatie Aan de rand van het dorp Ugchelen vindt u in een kleinschalige woonwijk woonzorgcentrum Sprengenhof. Ugchelen heeft een dorps karakter. Dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II

Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Nieuwsbrief Continental 7x7 35/45+ voetbal District Zuid II knvb.nl In dit terugkerende item worden de ontwikkelingen van het Continental 7x7 35/45+ voetbal

Nadere informatie

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht:

03-07-2015 nieuwsbrief 40. Onderwerpen: Uitgelicht: 03-07-2015 nieuwsbrief 40 Beste ouders / verzorgers, Het einde is in zicht, nog twee weken en dan begint onze zomervakantie We hebben na de afgelopen hete dagen een aantal vragen gehad over het tropenrooster.

Nadere informatie

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan!

Ten slotte wens ik je veel plezier bij het lezen. Hopelijk geeft het de kennis en de inspiratie om ook zelf met je kinderen aan de slag te gaan! inleiding Voor al mijn kinderen schrijf ik hun ontwikkelingen op in een schrift. Ik schrijf op wanneer en hoelang ze sliepen, wat ze aten, hoe ze speelden en hoe we samen de dag doorbrachten. Dat lijkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Bijlage: Kennismaken met sport en cultuur Nieuwsbrief december Kleutergroepen: In een eerdere nieuwsbrief van dit jaar hebben we al aangegeven dat er in onze groep 1 erg veel leerlingen komen. Na intern

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Les 17. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. Ze belt naar een kinderdagverblijf. Is er een plaats vrij? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat

Nadere informatie

Helen Parkhurst Ouder Info

Helen Parkhurst Ouder Info Helen Parkhurst Ouder Info Schooljaar 2012-2013 Nummer 01 Datum: 15 augustus 2012 Agenda augustus 2012 13 t/m 17 augustus: verkeersactie de scholen zijn weer begonnen 20 augustus: 19.30-20.30 uur OAK algemene

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan?

Wonen bij Berkenhove. Wonen, welzijn en zorg onder één dak. Wat biedt Berkenhove u? Waar vindt u Berkenhove? Hoe meldt u zich aan? Wonen, welzijn en zorg onder één dak Wat biedt u? Waar vindt u? Hoe meldt u zich aan? Wekelijks verse bloemen bij Eens per week is er een bloemenkraam in de hal. Verder vindt u vlakbij appartementencomplex

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Week. 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015

Week. 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015 Week 24 september t/m 3 oktober 2015 tegen Eenzaamheid Soest 2015 met medewerking van: B3.0 Mariënburg Idea King Arthur Groep KAG Lady s Circle Soest Museum Soest Rabobank Amersfoort en omstreken Stichting

Nadere informatie

Dorpsfeest. Fryslân. Hitzum. 19 juni en 20 juni 2015. Het thema van het feest is:

Dorpsfeest. Fryslân. Hitzum. 19 juni en 20 juni 2015. Het thema van het feest is: Dorpsfeest Hitzum Het thema van het feest is: 19 juni en 20 juni 2015 Fryslân In dit boekje het programma en de bijzonderheden Iedereen heel veel plezier! Dorpsfeest Hitzum 19 juni en 20 juni 2015 Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

ALGEMEEN NIEUWS: HERHAALD NIEUWS: NIEUWS VANUIT DE GROEPEN:

ALGEMEEN NIEUWS: HERHAALD NIEUWS: NIEUWS VANUIT DE GROEPEN: Periode zaterdag 11 januari t/m vrijdag 17 januari 2013 34 e jaargang nr. 16 ALGEMEEN NIEUWS: Musicalgroep EigenWijs volop in voorbereiding musicalproductie: Houd jij ook zo van zingen, dansen en acteren?

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 Bijbelverhalen voor de komende week Op weg naar huis, Lucas 24:13-27 Blijf bij ons, Lucas 24:28-35 Agenda: Vrijdag 3 april : vrij. Maandag 6 april: vrij. 8 april

Nadere informatie